Passende perspectieven met Maatwerk rekenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passende perspectieven met Maatwerk rekenen"

Transcriptie

1 Maatwerk rekenen Passende perspectieven MALMBERG Passende perspectieven met Maatwerk rekenen Jiska van Hall en Bronja Versteeg 2013/2014 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 1 van 117

2 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Passende Perspectieven in Maatwerk Rekenen Passende Perspectieven Rekenen met Maatwerk Rekenen, inleiding In augustus 2010 zijn de Referentieniveaus Taal en Rekenen in de wet vastgelegd. Het referentiekader rekenen voor het primair onderwijs bevat doelen en beschrijvingen van wat leerlingen op het gebied van rekenen moeten kennen en kunnen aan het einde van de basisschool. In het referentiekader is een streefniveau (1S) en een fundamenteel niveau (1F) beschreven. In grote lijnen kan gesteld worden, dat leerlingen die doorstromen naar VMBO- T, Havo en VWO minimaal het streefniveau moeten beheersen om een goede overstap te maken naar het Voortgezet Onderwijs. Leerlingen die doorstromen naar VMBO BB en VMBO KB zouden minimaal het fundamenteel niveau moeten beheersen. De referentieniveaus zijn ook voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften het uitgangspunt. Er zijn leerlingen die, ondanks alle extra inspanningen, het fundamenteel niveau niet halen op 12-jarige leeftijd. Dan kan het nodig zijn om verdergaande keuzes in het leerstofaanbod te maken. SLO (Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) heeft in het project Passende Perspectieven een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen gemaakt voor deze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Passende Perspectieven Rekenen bestaat uit drie leerroutes. Leerroute 1 is voor de leerling die 1F alsnog haalt op 12-jarige leeftijd met behulp van de Passende Perspectieven leerlijnen, inzet van hulpmiddelen en het stellen van gerichte prioriteiten (bijvoorbeeld door een specifieke oplossingsstrategie te kiezen) Leerroute 2 is voor de leerling die 1F op 12 jarige leeftijd nog niet (geheel) zal halen, maar 1F wel zal halen op het voortgezet onderwijs. Leerroute 3: voor leerlingen die (onderdelen van) 1F niet halen op 12-jarige leeftijd en deze ook niet zullen halen op het Voortgezet Onderwijs. De drie leerroutes brengen in beeld welke doelen binnen die leerroute prioriteit hebben en welke minder. Om te voorkomen dat leerlingen onterecht op een leerroute geplaatst worden, is het belangrijk een weloverwogen keuze te maken. Passende Perspectieven ondersteunt intern begeleiders (IB ers), ambulant begeleiders (AB ers) en leerkrachten bij het maken van (inhoudelijke) keuzes, zodat de leerling een onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun ontwikkelingsperspectief. Zo kan de school werken aan landelijke, hoge doelen, maar wel op die onderdelen die perspectief bieden voor deze leerlingen. Meer achtergrondinformatie over Passende Perspectieven vindt u op de website van SLO: of op Op deze sites vind u o.a. de publicaties: Passende Perspectieven Rekenen, Wegwijzer over de uitgangspunten en werkwijze van de Passende Perspectieven Passende Perspectieven Rekenen, Profielschetsen over de verschillende leerlingen die in aanmerking komen voor het werken met Passende perspectieven. Passende Perspectieven Rekenen, Leerroutes over de drie leerroutes die binnen Passende Perspectieven uitgewerkt zijn Malmberg, s-hertogenbosch blz. 2 van Malmberg

3 Passende Perspectieven in Maatwerk Rekenen Passende Perspectieven in Maatwerk Rekenen Maatwerk Passende rekenen Perspectieven Passende perspectieven Rekenen, enlijsten over de doelen die binnen de Passende Perspectieven Maatwerk Rekenen verschillende Passende Perspectieven leerroutes worden Rekenen, nagestreefd. enlijsten over de doelen die binnen de verschillende Passende Perspectieven leerroutes worden Rekenen, nagestreefd. enlijsten over de doelen die binnen de verschillende leerroutes worden nagestreefd. Het is belangrijk de SLO uitgaven over Passende Perspectieven te lezen voordat u leerlingen in Het de is leerroutes belangrijk gaat de SLO plaatsen. uitgaven Het over is belangrijk Passende dat Perspectieven de keuze om te met lezen de voordat leerroutes u leerlingen van Passende Het in is leerroutes Perspectieven belangrijk gaat de SLO plaatsen. Rekenen uitgaven Het te over is werken belangrijk op schoolniveau Passende dat Perspectieven de keuze om en samen te met lezen de met voordat leerroutes ouders u leerlingen van wordt gemaakt. in Passende We leerroutes Perspectieven raden sterk gaat plaatsen. Rekenen aan de keuzes Het te is werken in doelen belangrijk op dat schoolniveau door een rekencoördinator de keuze om en samen met de met leerroutes ouders of intern van wordt begeleider Passende gemaakt. We samen Perspectieven raden met sterk de Rekenen aan leerkracht de keuzes te maken. te werken in doelen op schoolniveau door een rekencoördinator en samen met ouders of intern wordt gemaakt. begeleider We samen raden met sterk de aan leerkracht de keuzes te maken. in doelen door een rekencoördinator of intern Met behulp van de leerroutes en de doelenlijsten kan voor de leerling een beredeneerd begeleider samen met de leerkracht te maken. aanbod Met behulp geformuleerd van de leerroutes worden en dat de aansluit doelenlijsten bij de ontwikkeling kan voor de van leerling de leerling een beredeneerd en tegelijkertijd Met aanbod behulp geformuleerd hoge doelen van de leerroutes worden nastreeft. en dat de aansluit Uitgangspunt doelenlijsten bij de ontwikkeling is steeds dat kan voor de leerling van de leerling de leerling aan een beredeneerd en het einde van de aanbod tegelijkertijd basisschool geformuleerd hoge minimaal doelen de worden nastreeft. doelen van dat aansluit Uitgangspunt de gekozen bij de ontwikkeling is leerroute steeds dat onder van de leerling de knie leerling aan zou en het moeten einde van hebben. tegelijkertijd de basisschool Door de hoge minimaal tijd tot het doelen de nastreeft. doelen einde van het Uitgangspunt de basisonderwijs gekozen is leerroute in blokken steeds dat onder leerling de te knie verdelen, aan zou het moeten kunnen de einde van doelen de hebben. in basisschool Door de tijd de weggezet minimaal tijd tot het worden. de doelen einde van Bijvoorbeeld: van het de gekozen basisonderwijs bij start leerroute in blokken van groep onder de te 7 knie verdelen, is 2 jaar zou moeten kunnen de tijd de om hebben. doelen de doelen in Door de tijd die de weggezet nog niet beheerst tijd tot het worden. einde van Bijvoorbeeld: worden aan te het basisonderwijs bij bieden start en in blokken van in te groep oefenen. te 7 verdelen, is De 2 beschikbare jaar kunnen de tijd de 2 doelen om jaar de kunnen doelen we in de tijd die verdelen weggezet nog niet beheerst in 8 periodes worden. Bijvoorbeeld: worden (4 periodes aan te bij bieden per jaar). start en van in In te de groep oefenen. lijn van de 7 is er De leerroute 2 beschikbare kan jaar de tijd voor om 2 jaar iedere de kunnen periode doelen we die verdelen bepaald nog niet beheerst in worden 8 periodes welke worden (4 periodes doelen minimaal aan te bieden per jaar). aangeboden en in In te oefenen. lijn van en de ingeoefend De leerroute beschikbare kan moeten 2 voor jaar iedere worden. kunnen periode Bij het we verdelen bepaald bepalen in worden van de 8 periodes welke volgorde (4 periodes doelen van minimaal de doelen per jaar). aangeboden kan leerroute In lijn van en de ingeoefend of de leerroute kan methode voor moeten iedere worden. het uitgangspunt periode Bij het bepaald bepalen zijn. worden van de welke volgorde doelen van minimaal de doelen aangeboden kan leerroute en ingeoefend of de Het moeten methode is ook worden. het mogelijk uitgangspunt de doelenlijsten Bij het bepalen zijn. te gebruiken om keuzes te maken binnen het reguliere van de volgorde van de doelen kan de leerroute of de methodeaanbod. methode Het is ook het mogelijk uitgangspunt de doelenlijsten zijn. te gebruiken om keuzes te maken binnen het reguliere Het methodeaanbod. is ook mogelijk de doelenlijsten te gebruiken om keuzes te maken binnen het reguliere methodeaanbod. Uitwerking van de Passende Perspectieven Rekenen met Maatwerk Rekenen Uitwerking van de Passende Perspectieven Rekenen met Maatwerk Rekenen In deze uitgave zijn, aan de hand van de doelenlijsten van Passende Perspectieven Rekenen, Uitwerking van de Passende Perspectieven Rekenen met Maatwerk Rekenen voor In deze elk uitgave van de 5 zijn, delen aan van de hand Maatwerk van de Rekenen doelenlijsten uitwerkingen van Passende gemaakt: Perspectieven Rekenen, voor In deze elk uitgave van de zijn, 5 delen aan van de hand Maatwerk van de Rekenen doelenlijsten uitwerkingen van Passende gemaakt: Perspectieven Rekenen, Maatwerk Rekenen Groen: - Oriëntatie in de getallen tot en met 10 voor elk van de 5 delen van Maatwerk Rekenen uitwerkingen gemaakt: Maatwerk Rekenen Groen: - Optellen Oriëntatie en in aftrekken de getallen tot tot en en met met Maatwerk Rekenen Groen: Oriëntatie Oriëntatie Optellen en en in aftrekken bewerkingen de getallen tot tot en tussen en met met en Maatwerk Rekenen Oranje: - Oriëntatie in Optellen en en de aftrekken bewerkingen getallen tot tot en tussen met met en 20 Maatwerk Rekenen Oranje: - Oriëntatie Optellen en in aftrekken en de bewerkingen getallen over tot eerste tussen met tiental en 20 - Maatwerk Rekenen Oranje: Optellen Oriëntatie en aftrekken in tot de getallen over en tot eerste met 100 en met tiental 100 Maatwerk Rekenen Blauw: - Vermenigvuldigen Optellen en aftrekken tot over en eerste met 100 tiental Maatwerk Rekenen Blauw: - Delen Vermenigvuldigen Optellen en aftrekken tot en met Maatwerk Rekenen Blauw: Oriëntatie Vermenigvuldigen Delen en bewerkingen in de getallen tot en met 1000 Maatwerk Rekenen Rood: - Kolomsgewijs Oriëntatie Delen en Rekenen bewerkingen in de getallen tot en met 1000 Maatwerk Rekenen Rood: - Kolomsgewijs Oriëntatie in de Oriëntatie en Rekenen grote getallen bewerkingen in de getallen tot en met Maatwerk Rekenen Rood: Kommagetallen, Kolomsgewijs Oriëntatie in de Rekenen grote geldrekenen, getallen zakrekenmachine Maatwerk Rekenen Geel: - Breuken Kommagetallen, Oriëntatie in de grote geldrekenen, getallen zakrekenmachine Maatwerk Rekenen Geel: - Breuken Procenten Kommagetallen, geldrekenen, zakrekenmachine - Maatwerk Rekenen Geel: Tijd Breuken Procenten - Meten Tijd Procenten Opm.: Omdat binnen Maatwerk - rekenen Meten Tijd de onderwerpen verhoudingen, meten/meetkunde en grafieken niet of onvoldoende -worden Meten gedekt, zijn hiervoor geen uitwerkingen aanwezig. Malmberg, s-hertogenbosch 2 blz. 3 van 117 Malmberg 2 Malmberg 2 Malmberg

4 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Passende Perspectieven in Maatwerk Rekenen Voor alle onderwerpen delen is voor zowel binnen de Maatwerk introductie, rekenen de begeleide is voor zowel inoefening de introductie, als voor het de zelfstandig begeleide inoefening oefenen per als opgave voor het aangegeven zelfstandig welke oefenen waardering per opgave deze aangegeven opgave heeft welke gekregen waardering binnen deze opgave leerroute. heeft Deze gekregen waardering binnen is weergegeven de leerroute. met Deze drie waardering kleuren: is donkerblauw, weergegeven middenblauw met drie kleuren: donkerblauw, en lichtblauw. middenblauw en lichtblauw. Donkerblauw: deze opgave (dit doel) moet in deze leerroute aangeboden en uiteindelijk ook beheerst worden. Middenblauw: deze opgave (dit doel) moet in deze leerroute aangeboden en beheerst worden. Als ondanks intensief oefenen het de leerling niet lukt het doel onder de knie te krijgen, dan kan besloten worden dat de leerling het doel niet hoeft te beheersen. Uitgangspunt is het inzetten op beheersing, maar er niet onevenredig veel tijd aan besteden. Lichtblauw: deze opgave (dit doel) hoeft in deze leerroute niet beheerst en niet aangeboden te worden. Aan de hand van de kleur kunt u uw aanbod formuleren en bijstellen. In grote lijnen kunnen de volgende stappen aangehouden worden: 1) Vaststellen of de leerling in aanmerking komt voor het werken met Passende Perspectieven Rekenen. 2) Vaststellen in welke leerroute de leerling geplaatst wordt. 3) Vaststellen van de doelen van de komende groeps- of handelingsplanperiode voor de leerling. 4) Vaststellen welk aanbod de leerling de komende periode aangeboden krijgt op basis van de geformuleerde doelen. 5) Kiezen, op basis van het Passende Perspectieven document Maatwerk, van de bijpassende instructie en verwerking a. de onderdelen die lichtblauw gekleurd zijn weglaten b. de onderdelen die middenblauw en donkerblauw gekleurd zijn aanbieden 6) Bepalen, aan de hand van tussentijdse observaties en evaluatie, welke onderdelen die middenblauw gekleurd zijn, wel en niet beheerst moeten te worden. 7) Evalueren van de groeps- of handelingsplanperiode. 8) Vaststellen van de doelen van de nieuwe periode (zie punt 3). Het uitgangspunt is steeds: haal eruit wat er in zit. Per map krijgt u in de inleiding van elk blok specifieke informatie over gerichte keuzes binnen de leerlijn en didactiek. Gebruik naast deze uitwerking daarom altijd de uitwerking van de leerroutes en de doelenlijsten van SLO. Malmberg, s-hertogenbosch blz. 4 van 117 Malmberg 3

5 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Maatwerk rekenen en Passende Perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Handleiding 1 Blok 1. Oriëntatie in de getallen t/m 6 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Verkennen van de telrij Schrijven van de cijfers Getallenlijn en het herkennen van getalsymbolen Resultatief tellen Vergelijken van hoeveelheden Structureren Malmberg, s-hertogenbosch blz. 5 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 1

6 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Blok 2. Oriëntatie in de getallen t/m 8 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Verkennen van de telrij Schrijven van de cijfers Getallenlijn en het herkennen van getalsymbolen Resultatief tellen Vergelijken van hoeveelheden Structureren Malmberg, s-hertogenbosch blz. 6 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 2

7 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Blok 3. Oriëntatie in de getallen t/m 10 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Verkennen van de telrij Schrijven van de cijfers Getallenlijn en het herkennen van getalsymbolen Resultatief tellen Vergelijken van hoeveelheden Structureren Voorbereiden op het optellen en aftrekken Malmberg, s-hertogenbosch blz. 7 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 3

8 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Blok 4. Verder oefenen met de getallen tot en met 10 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Verkennen van de telrij Schrijven van de cijfers Getallenlijn en het herkennen van getalsymbolen Resultatief tellen Vergelijken van hoeveelheden Structureren Voorbereiding op optellen en aftrekken Malmberg, s-hertogenbosch blz. 8 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 4

9 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Toets blok 1 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. 1 Toets 1 Toets 2 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 9 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 5

10 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Handleiding 2 Blok 1. Verkenning van het splitsen De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Niveaus bij het aanleren van de splitsingen Splitsen van concrete voorwerpen Splitsingen met tweekleurige fiches Raad het aantal snoepjes in mijn hand Spel met dobbelstenen Malmberg, s-hertogenbosch blz. 10 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 6

11 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Blok 2. Verdere verkenning van het splitsen en introductie van het +-teken De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Splitsen van concrete voorwerpen en introductie van het +- teken Het goochelspel Splitsingen met tweekleurige fiches Spel met dobbelstenen Splitsing van de week Malmberg, s-hertogenbosch blz. 11 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 7

12 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Blok 3. Eerste aanzet tot het automatiseren van de splitsingen De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Splitsen met behulp van het kralensnoertje Flitsen met splitskaartjes Systematisering bij het aanleren van de splitsingen Splitsing van de week Malmberg, s-hertogenbosch blz. 12 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 8

13 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Blok 4. van de optelsommen De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Herhalen van de splitsingen Niveaus bij het aanleren van optellen Kennismaking met dynamische optelsituaties en de introductie van de somnotatie Structurerend optellen Optellen op mentaal niveau Overige oefensuggesties Optellen met dobbelstenen Malmberg, s-hertogenbosch blz. 13 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 9

14 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Blok 5. van de aftreksommen De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Herhalen van de splitsingen Niveaus bij het aanleren van aftrekken Kennismaking met dynamische aftreksituaties en de introductie van de somnotatie Structurerend aftrekken Aftrekken op mentaal niveau Overige oefensuggesties Malmberg, s-hertogenbosch blz. 14 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 10

15 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Blok 6. Automatiseren van de optelsommen De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Automatiseren van de splitsingen Systematisering bij het aanleren van de optelsommen Suggesties voor het oefenen met optelsommen Malmberg, s-hertogenbosch blz. 15 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 11

16 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Blok 7. Automatiseren van de aftreksommen De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Automatiseren van de splitsingen Systematisering bij het aanleren van de aftreksommen Suggesties voor het oefenen met aftreksommen Malmberg, s-hertogenbosch blz. 16 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 12

17 Blok 8. Verder automatiseren van de optel- en aftreksommen Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Blok 8. Verder automatiseren van de optel- en aftreksommen De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Systematisering bij het aanleren van de optel- en aftreksommen Oefensuggesties Blok Systematisering Werkblad bij Opg. het aanleren 1 Opg. van 2 de optel- Opg. 3 en Opg. 4 Opg. 5 Opg. 6 aftreksommen 2.8 Oefensuggesties Blok 84 Werkblad Opg. 1 Opg. 2 Opg. 3 Opg. 4 Opg. 5 Opg Toets blok 2 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Toets blok 2 Blok Werkblad Opg. 1 Opg. 2 Opg. 3 Opg. 4 Opg. 5 Opg. 6 De doelen moeten op alle drie 1 de 2 leerroutes volledig 3 1 beheerst worden Instaptoets 1 Instaptoets 2 Blok Afsluitende toets 1 Afsluitende Werkblad toets 2 Opg. 1 Opg. 2 Opg. 3 Opg. 4 Opg. 5 Opg. 6 2 Instaptoets 1 13 Maatwerk Instaptoets Groen Leerroute 2 1, 2 en 3 Afsluitende toets 1 Afsluitende toets 2 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 17 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 13

18 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Handleiding 3 Blok 1. Oriëntatie in de getallen tot en met 20 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Opbouw Verkenning van de telrij van het geldlaatje van de getallenlijn Oefenen op de getallenlijn Structureren van getallen Raad mijn getal Dobbelspel Hoeveelheid en getal Malmberg, s-hertogenbosch blz. 18 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 14

19 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Blok 2. Verdere verkenning van het splitsen en introductie van het +-teken De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. De tiensommen en hun omkeringen Sommen tussen 10 en 20 op basis van analogie Problemen met de tiensommen Problemen met de overige sommen tussen 10 en Malmberg, s-hertogenbosch blz. 19 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 15

20 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Groen, leerroute 1, 2 en 3 Blok 3. Eerste aanzet tot het automatiseren van de splitsingen Blok 3. Eerste aanzet tot het automatiseren van de splitsingen De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Begeleid De er-blijft-over-tiensommen oefenen en de eraf-tiensommen. De Sommen er-blijft-over-tiensommen tussen 10 en 20 op basis en de van eraf-tiensommen. analogie Sommen Aanvullende tussen instructie 10 en 20 op basis van analogie Aanvullende Problemen met instructie de eraf-tiensommen Problemen met de eraf-tiensommen er-blijft-over-tiensommen Problemen met de overige er-blijft-over-tiensommen tussen de 10 en 20 Problemen met de overige sommen tussen de 10 en 20 Blok Werkblad 1 Opg Opg Opg Opg Opg Opg Toets blok 3 Toets blok 3 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Blok Werkblad Opg Opg Opg. 3 Opg Opg Opg Instaptoets 1a 3 Instaptoets 1a 2a Instaptoets 2a Malmberg, s-hertogenbosch blz. 20 van 117 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en 3 Maatwerk Groen Leerroute 1, 2 en

21 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Maatwerk rekenen en Passende Perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Handleiding 1: Oriëntatie in de getallen t/m 100 Blok 1. Voorbereiding op de getallenlijn tot en met 100 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Doortellen Doortellen over het tiental Tellen met sprongen van 10 Getallen aanwijzen Wasknijper Afgedekte kralen Tellen en kralensnoer Malmberg, s-hertogenbosch blz. 21 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 1

22 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 2. Verkennen van tientallen en eenheden De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Tellen Koppeling getal en hoeveelheid Eierdozen Malmberg, s-hertogenbosch blz. 22 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 2

23 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 3. Verkennen van en oefenen met de getallenrij tot en met 100 (1) De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Leeftijden Driehoekjes getallenlijn Tellen met tientallen tegelijk Omgedraaide kaartjes Doortellen Getallen op volgorde zetten Raad mijn getal Tellen Malmberg, s-hertogenbosch blz. 23 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 3

24 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 4. Structuur van het getallensysteem (1) De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Tellen Inwisselen Koppeling getal en hoeveelheid Met geld Malmberg, s-hertogenbosch blz. 24 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 4

25 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 5. Relatie tussen het kralensnoer en de getallenrij/-lijn De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Kralensnoer lege getallenlijn kralensnoer Malmberg, s-hertogenbosch blz. 25 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 5

26 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 6. Structuur van het getallensysteem (2) De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. MAB en het positieschema Met concreet materiaal Malmberg, s-hertogenbosch blz. 26 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 6

27 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 7. Oefenen met de getallenrij tot en met 100 (2) De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Hoogtes Driehoekjesgetallenlijn Doortellen Stapjes maken Even en oneven getallen Welke getallen liggen ertussen Raad mijn getal Tellen Malmberg, s-hertogenbosch blz. 27 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 7

28 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 8. Relatie tussen hoeveelheden en de getallenlijn De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Van hoeveelheid naar getal op de getallenlijn Van getal op de getallenlijn naar hoeveelheid Koppeling hoeveelheid aan getal Malmberg, s-hertogenbosch blz. 28 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 8

29 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 9. Oefenen met de getallenrij tot en met 100 (3) De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Getallen op volgorde zetten Even en oneven getallen Welk getal ligt er het dichtst bij? Tussen welke tientallen ligt het getal? Spelletjes Volgorde van getallen Malmberg, s-hertogenbosch blz. 29 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 9

30 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 10. Structuur van het getallensysteem, met geldcontext (3) De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Tellen en inwisselen Getal en hoeveelheid Tellen met sprongen van 10 Structuur met materiaal Malmberg, s-hertogenbosch blz. 30 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 10

31 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 11. Verkennen van de lege getallenlijn Leerroute 1 en 2: Alle doelen moeten op leerroute 2 en 3 volledig beheerst worden. Leerroute 3: Lege getallenlijn kan vervangen worden door de halflege getallenlijn. Plaatsbepaling op de getallenlijn Sprongen van 10 Getallen op volgorde zetten Spelletjes Tellen met kralensnoer Malmberg, s-hertogenbosch blz. 31 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 11

32 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 12. Structuur van het getallensysteem (4) De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Getallen neerleggen met eierdozen en MAB Structuur met materiaal Malmberg, s-hertogenbosch blz. 32 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 12

33 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 13. Oefenen met de lege getallenlijn ter voorbereiding op het optellen en aftrekken Leerroute 1 en 2: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Lege getallenlijn kan vervangen worden door de halflege getallenlijn. Plaatsbepaling op de getallenlijn Sprongen maken Raad mijn getal Lege getallenlijn Malmberg, s-hertogenbosch blz. 33 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 13

34 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 14. Oefenen met deelvaardigheden voor het optellen en aftrekken tot en met 100 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Tellen met sprongen Meer en minder Hoeveelheid en de getallenlijn Koppeling hoeveelheid en getal Malmberg, s-hertogenbosch blz. 34 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 14

35 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Toets blok 1 Leerroute 1 en 2: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Lege getallenlijn kan vervangen worden door de halflege getallenlijn. Blo k Werkbl ad 1 Toets 1 Toets 2 Toets 3 Opg. 1 Opg. 2 Opg. 3 Opg. 4 Opg. 5 Opg. 6 Opg. 7 Opg. 8 Opg. 9 Opg. 10 Opg. 11 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 15 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 35 van 117

36 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Handleiding 2: Optellen en aftrekken over het eerste tiental Leerroute 1 en 2: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Door de verschillende blokken heen worden de leerlingen gestimuleerd om de materialen en modellen steeds meer los te laten. Uiteindelijk zullen de leerlingen de sommen uit het hoofd moeten maken. Voor een deel van de leerlingen in leerroute 3 is het uit het hoofd kennen van de optel- en aftreksommen tot en met 20 niet haalbaar. Laat deze leerlingen met de ondersteunende materialen (geldlaatje, geld, eierdozen) of ondersteunende modellen (geldlaatje, getallenlijn, bus) werken zolang dat nodig is. Blijf echter steeds streven naar het afbouwen en loslaten van het materiaal en vervolgens ook de modellen. Blok 1. Bouwstenen voor het rekenen over het eerste tiental: introductie van het geldlaatje De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Een eerste kennismaking Getalbeelden inoefenen Getallen maken Getallen bedekken Getallen herkennen Het geldlaatje als flitskaart Aanvullen tot sommen Aftrekken tot 10 Aftrekken vanaf de 10 Aanvullen tot 10 Aftrekken tot 10 Getalbeelden Blok 2. Optelsommen over het eerste tiental (met behulp 16 van het geldlaatje en de lege getallenlijn) Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Malmberg, s-hertogenbosch blz. 36 van 117

37 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 10 Blok 2. Optelsommen over het eerste tiental (met behulp van het geldlaatje en de lege getallenlijn) De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Fase 1: Handelen Fase 2: zich voorstellen en handelen Fase 3: zich voorstellen Fase 4: Sommen maken Getalbeelden geldlaatje Malmberg, s-hertogenbosch blz. 37 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 17

38 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 3. Aftreksommen over het eerste tiental (met behulp van het geldlaatje en de lege getallenlijn) De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Fase 1: Handelen Fase 2: Zich voorstellen en handelen Fase 3: Zich voorstellen Fase 4: sommen maken Getalbeelden geldlaatje Malmberg, s-hertogenbosch blz. 38 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 18

39 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 4. Handig-reken strategieën voor optel- en aftreksommen over het tiental De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Zelf sommen bedenken Omkeersommen Werken met bijna-dubbelsommen Sliertsommen Aanvullen tot 10 en afhalen naar de Malmberg, s-hertogenbosch blz. 39 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 19

40 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 5. Automatiseren van de optelsommen over het tiental Leerroute 1 en 2: De doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Voor een deel van de leerlingen is het op tempo uitrekenen van de optel- en aftreksommen tot en met 20 niet haalbaar. Tabel met optelsommen over het eerste tiental Het bingospel Drie op een rij Het circuit Malmberg, s-hertogenbosch blz. 40 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 20

41 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 6. Automatisering van de aftreksommen over het tiental Leerroute 1 en 2: De doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Voor een deel van de leerlingen is het op tempo uitrekenen van de optel- en aftreksommen tot en met 20 niet haalbaar. Tabel met optelsommen over het eerste tiental Het bingospel Drie op een rij Het circuit Malmberg, s-hertogenbosch blz. 41 van 117 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 21

42 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Toets Blok 2 Leerroute 1 en 2: De doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Voor een deel van de leerlingen is het op tempo uitrekenen van de optel- en aftreksommen tot en met 20 niet haalbaar. Blok Werkblad Opg. 1 Opg. 2 Opg. 3 Opg. 4 Opg. 5 2 Instaptoets 1 Instaptoets 2 Afsluitende toets 3 Afsluitende toets 4 Opg. 6 Opg. 7 Opg. 8 Opg. 9 Opg. 10 Opg. 11 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 22 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 42 van 117

43 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Hoofdstuk 3: Optellen en aftrekken t/m 100 Leerroute 1 en 2: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Door de verschillende blokken heen worden de leerlingen gestimuleerd om de materialen en modellen steeds meer los te laten. Uiteindelijk zullen de leerlingen de sommen uit het hoofd moeten maken. Voor een deel van de leerlingen in leerroute 3 is het uit het hoofd kennen van de optel- en aftreksommen tot en met 100 niet haalbaar. Laat leerlingen met de ondersteunende materialen (eierdozen, geld, MAB-materiaal) of ondersteunende modellen (getallenlijn) werken zolang dat nodig is. Blijf het afbouwen en loslaten van het materiaal en vervolgens de modellen stimuleren. Opgaven met willekeurige getallen moeten leerlingen rijgend op de getallenlijn kunnen uitrekenen. Als bij een opgave niet expliciet een getallenlijn is opgenomen, wordt de opgave middenblauw. Stimuleer de leerlingen om de opgave rijgend op de getallenlijn uit te rekenen als ze er niet uitkomen. Blok 1. Herhaling van de getallenlijn en de hoeveelheden tot en met 100 De doelen moeten op alle drie de leerroutes volledig beheerst worden. Tellen en terugtellen Raad mijn getal Werken met de getallenrij Getallen op volgorde zetten Oriënteren op de getallenlijn Getallendictee Koppelen van hoeveelheid en getal Verwijzing Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 23 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 43 van 117

44 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 2. Herhaling van de oriëntatie in de getallenrij tot en met 100 en Optellen en aftrekken met tientallen Leerroute 1 en 2: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Vervang bij de opgave getalbegrip de lege getallenlijn eventueel voor een half gestructureerde getallenlijn. Stimuleer de leerlingen die niet uit de kale bewerkingen komen (middenblauw) om de opgave rijgend op de getallenlijn uit te rekenen. : oriëntatie in de getallenrij tot en met 100 Plaatsbepaling op de getallenlijn Sprongen maken Plaatsbepaling op verschillende getallenlijnen Getallenlijnen korter of langer maken : optellen en aftrekken met tientallen Omkeersommen Analogiesommen Rekenen met materiaal Verkorting Lege getallenlijn Rekenen met behulp van analogie Bewerkingen met eierdozen Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 24 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 44 van 117

45 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 3. Optellen (tientallen plus eenheden) en aftrekken (willekeurig getal min eenheden/tientallen). Leerroute 1 en 2: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Stimuleer de leerlingen die niet uit de kale bewerkingen komen (middenblauw) om de opgave rijgend op de getallenlijn uit te rekenen. Oefenen met geld Oefenen met andere materialen Oefenen met behulp van de lege getallenlijn Omkeersommen Overzicht Zelf sommen bedenken Sliertsommen Oefenen met de getallenlijn Eierdozen Geld Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 25 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 45 van 117

46 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 4. Optellen en aftrekken (willekeurig getal plus/min eenheden, zonder tientaloverschrijding) Leerroute 1: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 2 en 3: stipsommen vinden leerlingen over het algemeen lastige sommen. Als je goed kijkt dan zijn er vaak handige strategieën mogelijk, bijvoorbeeld handig aanvullen als de beide getallen dicht bij elkaar liggen. Leerroute 3: Stimuleer de leerlingen die niet uit de kale bewerkingen komen (middenblauw) om de opgave rijgend op de getallenlijn uit te rekenen. Oefenen met geld Oefenen met andere materialen Oefenen met behulp van de lege getallenlijn Familiesommen Overzicht Zelf sommen bedenken Sliertsommen Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 26 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 46 van 117

47 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 5. Optellen en aftrekken (willekeurig getal plus/min eenheden, met tientaloverschrijding) Leerroute 1 en 2: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Stimuleer de leerlingen die niet uit de kale bewerkingen komen (middenblauw) om de opgave rijgend op de getallenlijn uit te rekenen. Getallenlijn Oefenen met geld Oefenen met ander materiaal Oefenen met behulp van de lege getallenlijn Familiesommen Overzicht Zelf sommen bedenken Sliertsommen Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 27 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 47 van 117

48 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 6. Optellen en aftrekken (willekeurig getal plus/min tientallen) Leerroute 1: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 2 en 3: stipsommen vinden leerlingen over het algemeen lastige sommen. Als je goed kijkt dan zijn er vaak handige strategieën mogelijk, bijvoorbeeld handig aanvullen als de beide getallen dicht bij elkaar liggen. Leerroute 3: Stimuleer de leerlingen die niet uit de kale bewerkingen komen (middenblauw) om de opgave rijgend op de getallenlijn uit te rekenen. Oefenen met geld en de lege getallenlijn Oefenen met ander materiaal Familiesommen Overzicht Zelf sommen bedenken Sliertsommen Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 28 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 48 van 117

49 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 7. Optellen en aftrekken met tientallen en eenheden, ook met tientaloverschrijding Leerroute 1: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Stimuleer de leerlingen die niet uit de kale bewerkingen komen (middenblauw) om de opgave rijgend op de getallenlijn uit te rekenen. Optelsommen zonder tientaloverschrijding Optelsommen met tientaloverschrijding Oefenen met ander materiaal Familiesommen Overzicht Zelf sommen bedenken Sliertsommen Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 29 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 49 van 117

50 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 8. Aftreksommen met tientallen en eenheden, ook met tientaloverschrijding Leerroute 1: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Stimuleer de leerlingen die niet uit de kale bewerkingen komen (middenblauw) om de opgave rijgend op de getallenlijn uit te rekenen. Leerroute 3 Optelsommen zonder tientaloverschrijding Optelsommen met tientaloverschrijding Oefenen met ander materiaal Familiesommen Overzicht Zelf sommen bedenken Sliertsommen Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 30 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 50 van 117

51 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Blok 9. Herhaling van alle sommen tot en met 100 Leerroute 1: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Stimuleer de leerlingen die niet uit de kale bewerkingen komen (middenblauw) om de opgave rijgend op de getallenlijn uit te rekenen. Sommen als Sommen als Sommen als 8+74 Sommen met geldcomtext Familiesommen Overzicht Zelf sommen bedenken Sliertsommen Het bingospel Drie op een rij Het circuit Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 31 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 51 van 117

52 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Oranje, leerroute 1, 2 en 3 Toets Blok 3 Leerroute 1 en 2: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 3: Stimuleer de leerlingen die niet uit de kale bewerkingen komen (middenblauw) om de opgave rijgend op de getallenlijn uit te rekenen. Blok Werkblad Opg. 1 Opg. 2 Opg. 3 Opg. 4 Opg. 5 Opg. 6 3 Instaptoets 1 Instaptoets 2 Afsluitende toets 3 Afsluitende toets 4 Opg. 7 Opg. 8 Opg. 9 Opg. 10 Opg. 11 Maatwerk Oranje en Leerroute 1, 2 en 3 32 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 52 van 117

53 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Geel, leerroute 1, 2 en 3 Maatwerk rekenen en Passende Perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en 3 Handleiding 1: Vermenigvuldigen Leerroute 1: de doelen moeten volledig beheerst worden. Leerroute 2: de doelen moeten bijna allemaal volledig beheerst worden. Vermenigvuldigen uit het hoofd kennen van de tafels van 6 t/m 9 lukt niet alle leerlingen (middenblauw). Leerroute 3: Het gebruik van strategieën zoals 1x meer en 1x minder, de omkeereigenschap hoeven leerlingen niet te beheersen. Ook het uit het hoofd kennen van de vermenigvuldigingen lukt niet alle leerlingen. De tafels van 6 t/m 9 hoeven de leerlingen niet uit het hoofd te kennen. Blok 1. Begripsvorming vermenigvuldigen Leerroute 1: leerlingen moeten alle doelen beheersen Leerroute 2: stipsommen vinden leerlingen over het algemeen lastige sommen. Als je goed kijkt dan zijn er vaak handige strategieën mogelijk, bijvoorbeeld handig aanvullen als de beide getallen dicht bij elkaar liggen. Leerroute 2 en 3: bij de start van de les zijn opgaven opgenomen rond bewerkingen t/m 100. Laat leerlingen bij wie de opgaven te moeilijk zijn, een getallenlijn inzetten. Groepjesstructuur Rechthoekpatroon Lijnstructuur Formele notatievorm Maatwerk Blauw en Leerroute 1, 2 en 3 1 Malmberg, s-hertogenbosch blz. 53 van 117

54 Lijnstructuur Formele notatievorm Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en Maatwerk 9 Blauw en Leerroute 1, 2 en Malmberg, s-hertogenbosch blz. 54 van 117

55 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en 3 Blok 2. Aanleren van de tafel van vermenigvuldiging van 2 Leerroute 1 en 2: alle doelen moeten beheerst worden Leerroute 3: de leerling mag een zelf gekozen oplossingsstrategie gebruiken die aansluit bij zijn niveau. Herhaald optellen Overgang van een telbare naar een niet-telbare hoeveelheid Visualisering van de een-keer-meer/ een-keerminder-strategie Oefenen met een niet-telbare hoeveelheid Eerste aanzet tot automatisering Automatisering Van groepjes naar keersom Malmberg, s-hertogenbosch blz. 55 van 117 Maatwerk Blauw en Leerroute 1, 2 en 3 3

56 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en 3 Blok 3. Aanleren van de tafel van vermenigvuldiging van 10 Leerroute 1 en 2: alle doelen moeten beheerst worden Leerroute 3: de leerling mag een zelf gekozen oplossingsstrategie gebruiken die aansluit bij zijn niveau. Herhaald optellen Overgang van een telbare naar een niet-telbare hoeveelheid Visualisering van de een-keer-meer/ een-keerminder-strategie Oefenen met een niet-telbare hoeveelheid Oefenen met de getallenlijn Eerste aanzet tot automatisering Automatisering Van groepjes naar keersom Malmberg, s-hertogenbosch blz. 56 van 117 Maatwerk Blauw en Leerroute 1, 2 en 3 4

57 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en 3 Blok 4. Aanleren van de tafel van vermenigvuldiging van 5 Leerroute 1 en 2: alle doelen moeten beheerst worden Leerroute 2 en 3: bij de start van de les zijn opgaven opgenomen rond bewerkingen t/m 100. Laat leerlingen bij wie de opgaven te moeilijk zijn, een getallenlijn inzetten. Leerroute 3: de leerling mag een zelf gekozen oplossingsstrategie gebruiken die aansluit bij zijn niveau. Automatiseren is voor deze leerlingen niet van toepassing op de tafels van 6 t/m 9. Herhaald optellen Overgang van telbare naar niet-telbare hoeveelheid Visualisering van de een-keer-meer-/een-keerminder-strategie Oefenen met een niet-telbare hoeveelheid Eerste aanzet tot automatisering Automatisering Van groepjes naar keersom Malmberg, s-hertogenbosch blz. 57 van 117 Maatwerk Blauw en Leerroute 1, 2 en 3 5

58 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en 3 Blok 5. Automatisering van de tafels van vermenigvuldiging van 2, 5 en 10 Leerroute 1 en 2: alle doelen moeten beheerst worden Leerroute 2 en 3: bij de start van de les zijn opgaven opgenomen rond bewerkingen t/m 100. Laat leerlingen bij wie de opgaven te moeilijk zijn, een getallenlijn inzetten. Leerroute 3: de leerling mag een zelf gekozen oplossingsstrategie gebruiken die aansluit bij zijn niveau. Automatiseren is voor deze leerlingen niet van toepassing op de tafels van 6 t/m 9. Flitskaarten De rekenmachine Grabbelen Drie op een rij Bingospel tafeldictee Handig rekenen Oefenen van de tafels Malmberg, s-hertogenbosch blz. 58 van 117 Maatwerk Blauw en Leerroute 1, 2 en 3 6

59 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en 3 Blok 6. Aanleren van de tafel van vermenigvuldiging van 3 Leerroute 1 en 2: alle doelen moeten beheerst worden Leerroute 2 en 3: bij de start van de les zijn opgaven opgenomen rond bewerkingen t/m 100. Laat leerlingen bij wie de opgaven te moeilijk zijn, een getallenlijn inzetten. Leerroute 3: de leerling mag een zelf gekozen oplossingsstrategie gebruiken die aansluit bij zijn niveau. Automatiseren is voor deze leerlingen niet van toepassing op de tafels van 6 t/m 9. Van herhaald optellen naar keersom Herhaald optellen naar som Overgang van een telbare naar een niet-telbare hoeveelheid Visualisering van de omkeerstrategie Visualisering van de een-keer-meer-/een-keerminder-strategie Oefenen met een niet-telbare hoeveelheid Oefenen met de getallenlijn Eerste aanzet tot automatisering Automatisering Van groepjes naar keersom Malmberg, s-hertogenbosch blz. 59 van 117 Maatwerk Blauw en Leerroute 1, 2 en 3 7

60 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en 3 Blok 7. Aanleren van de tafel van vermenigvuldiging van 4 Leerroute 1 en 2: alle doelen moeten beheerst worden Leerroute 2 en 3: bij de start van de les zijn opgaven opgenomen rond bewerkingen t/m 100. Laat leerlingen bij wie de opgaven te moeilijk zijn, een getallenlijn inzetten. Leerroute 3: de leerling mag een zelf gekozen oplossingsstrategie gebruiken die aansluit bij zijn niveau. Automatiseren is voor deze leerlingen niet van toepassing op de tafels van 6 t/m 9. Van herhaald optellen naar keersom Overgang van een telbare naar een niet-telbare hoeveelheid Visualisering van de omkeerstrategie Visualisering van de een-keer-meer-/een-keerminder-strategie Oefenen met een niet-telbare hoeveelheid Oefenen met de getallenlijn Eerste aanzet tot automatisering Automatisering Van groepjes naar keersom Malmberg, s-hertogenbosch blz. 60 van 117 Maatwerk Blauw en Leerroute 1, 2 en 3 8

61 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en 3 Blok 8 Automatisering van de tafels van vermenigvuldiging van 0 tot en met 5 en 10 Leerroute 1 en 2: alle doelen moeten beheerst worden Leerroute 2 en 3: bij de start van de les zijn opgaven opgenomen rond bewerkingen t/m 100. Laat leerlingen bij wie de opgaven te moeilijk zijn, een getallenlijn inzetten. Leerroute 3: automatiseren van de tafels 0 t/m 5 en 10 is niet voor alle leerlingen te realiseren. Tafels van 0 en 1 Flitskaarten De rekenmachine grabbelen Drie op een rij Het bingospel Tafeldictee Handig rekenen Oefenen van de tafels Malmberg, s-hertogenbosch blz. 61 van 117 Maatwerk Blauw en Leerroute 1, 2 en 3 9

62 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en 3 Blok 9. Aanleren van de tafel van vermenigvuldiging van 6 Leerroute 1 en 2: nagenoeg alle doelen moeten beheerst worden Leerroute 2 en 3: bij de start van de les zijn opgaven opgenomen rond bewerkingen t/m 100. Laat leerlingen bij wie de opgaven te moeilijk zijn, een getallenlijn inzetten. Leerroute 3: automatiseren van de tafel van 6 wordt niet nagestreefd. Van herhaald optellen naar keersom Oefenen met een niet-telbare hoeveelheid Oefenen met de getallenlijn Visualisering van de omkeerstrategie Visualisering van de een-keer-meer-/een-keerminder-strategie Eerste aanzet tot automatisering Automatisering Van groepjes naar keersom Malmberg, s-hertogenbosch blz. 62 van 117 Maatwerk Blauw en Leerroute 1, 2 en 3 10

63 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en 3 Blok 10. Aanleren van de tafels van vermenigvuldiging van 7 Leerroute 1 en 2: nagenoeg alle doelen moeten beheerst worden Leerroute 3: automatiseren van de tafel van 7 wordt niet nagestreefd. Van herhaald optellen naar keersom Oefenen met een niet-telbare hoeveelheid Oefenen met de getallenlijn Visualisering van de omkeerstrategie Visualisering van de een-keer-meer-/een-keerminder-strategie Eerste aanzet tot automatisering Automatisering Van groepjes naar keersom Malmberg, s-hertogenbosch blz. 63 van 117 Maatwerk Blauw en Leerroute 1, 2 en 3 11

64 Maatwerk rekenen Passende perspectieven Map Blauw, leerroute 1, 2 en 3 Blok 11. Automatisering van de tafels van vermenigvuldiging van 0 tot en met 7 en 10 Leerroute 1 en 2: nagenoeg alle doelen moeten beheerst worden Leerroute 2 en 3: bij de start van de les zijn opgaven opgenomen rond bewerkingen t/m 100. Laat leerlingen bij wie de opgaven te moeilijk zijn, een getallenlijn inzetten. Leerroute 3: de leerling mag een zelf gekozen oplossingsstrategie gebruiken die aansluit bij zijn niveau. Automatiseren is voor deze leerlingen niet van toepassing op de tafels van 6 t/m 9. De tafels van 0 t/m 5 en 10 wel. Flitskaarten De rekenmachine grabbelen Drie op een rij Het bingospel Dobbelsteen-bingo Tafeldictee Handig rekenen Oefenen van de tafels Malmberg, s-hertogenbosch blz. 64 van 117 Maatwerk Blauw en Leerroute 1, 2 en 3 12

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iii Groep 3...1 Groep 4...17 Groep 5...35 Groep 6...51 Groep 7...69 Groep

Nadere informatie

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1

Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok 1 Leerroutes Passende Perspectieven Alles telt groep 5 blok Legenda kleuren Getalbegrip Optellen en aftrekken Vermenigvuldigen en delen Verhoudingen Meten Meten Tijd Meten Geld Meetkunde Verbanden Legenda

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met Pluspunt. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met Pluspunt Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iv Groep 3...1 Groep 4...14 Groep 5...31 Groep 6...46 Groep 7...72 Groep 8...98 2014,

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg

Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen. Jiska van Hall en Bronja Versteeg Passende perspectieven rekenen met De wereld in getallen Jiska van Hall en Bronja Versteeg i ii Inhoudsopgave Algemene inleiding...iii Groep 3...1 Groep 4...17 Groep 5...35 Groep 6...51 Groep 7...69 Groep

Nadere informatie

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 3 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 3a: Blok 1 - week 1 - tellen van hoeveelheden tot - introductie van de getallenlijn tot en met - tellen t/m (ook rangtelwoorden) - erbij- en erafsituaties

Nadere informatie

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 4 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 4a: Blok 1 - week 1 - optellen en aftrekken t/m 10 (3 getallen, 4 sommen) 5 + 4 = / 4 + 5 = 9 5 = / 9 4 = - getallen tot 100 Telrij oefenen met kralenstang

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6

Aandachtspunten. blok 1, les 3 blok 2, les 3 blok 2, les 6 blok 3, les 3 blok 3, les 6 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Verkennen en benoemen van verschillende betekenissen en functies van getallen t/m 1000. Het kind begrijpt nog niet dat er een verband bestaat

Nadere informatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie

Aandachtspunten. Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9. Specifieke aandachtspunten/observaties. Leerinhoud/ Observatie Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Doortellen en terugtellen onder 100. Het kind vergeet steeds getallen. Het kind hapert bij bepaalde getallen. Het kind heeft moeite met

Nadere informatie

1. Tellen. b. Getalrijen voortzetten Laat de volgende opgaven maken: Maak de rijen af:

1. Tellen. b. Getalrijen voortzetten Laat de volgende opgaven maken: Maak de rijen af: 1. Tellen a. Akoestisch tellen Laat het kind de telrij vanaf een willekeurig getal (bijvoorbeeld 36) opzeggen. Laat het tien verder tellen: zes-en-dertig, zeven-en-dertig, acht-en-dertig, Doe dit enkele

Nadere informatie

Tussendoelen domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip

Tussendoelen domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip Tussendoelen domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip HELE GETALLEN kan de telrij opzeggen tot ten minste 20. kan vanuit elk getal tot 20 verder tellen en vanuit elk getal onder 10 terugtellen. herkent en

Nadere informatie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie

Passende Perspectieven. Bij Rekenrijk 3 e editie Passende Perspectieven Bij Rekenrijk 3 e editie 0 Dit document is de beschrijving van de Passende perspectieven Rekenen leerroutes van de SLO binnen de methode Rekenrijk 3 e editie. De uitwerking betreft

Nadere informatie

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200

Leerlijnenpakket STAP incl. WIG. Rekenen Rekenen. Datum: 08-05-2014. Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Leerlijnenpakket STAP incl. WIG Schooltype BAO (Regulier) Herkomst Landelijk Periode DL -20 t/m 200 Rekenen Rekenen 1.1 Getallen - Optellen en aftrekken tot 10 - Groep 3 BB/ KB GL + PRO 1.1.1 zegt de telrij

Nadere informatie

Diagnostisch rekenonderzoek

Diagnostisch rekenonderzoek Doel: Zicht krijgen op het niveau van tellen, kennis van cijfers en getalbegrip, vergelijken van hoeveelheden en bewerkingen tot 10 en tot 20 (splitsen, aanvullen, koppeling materiaal som en vv, sommen

Nadere informatie

Doelenlijst 2: GETALLEN onderdeel OPTELLEN en AFTREKKEN. Samenstellingssituaties (+ en -) Veranderingssituaties (+ en -) Verschilsituaties (-)

Doelenlijst 2: GETALLEN onderdeel OPTELLEN en AFTREKKEN. Samenstellingssituaties (+ en -) Veranderingssituaties (+ en -) Verschilsituaties (-) Doelenlijst 2: GETALLEN onderdeel OPTELLEN en AFTREKKEN 29 Passende Perspectieven rekenen Doelenlijst 2: Getallen, onderdeel Optellen en aftrekken Doel: Optel- en aftrekstructuren herkennen en kunnen beschrijven

Nadere informatie

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4

SPLITSEN handleiding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. het leren splitsen van de getallen: handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 SPLITSEN handleiding het leren splitsen van de getallen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 handleiding bij oefenboek 1, 2, 3 en 4 inleiding Dit is de handleiding bij vier oefenboeken voor het leren splitsen

Nadere informatie

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1

Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Groep 5 Leerroute 3< 1F Leerroute 2= 1F (maatschrift) Leerroute 1 = 1S Periode 1 Normgerichte doelen: De kinderen behalen op de methodegebonden toetsen Maatschrift een 60% score. Blok 1: De kinderen kennen/kunnen/beheersen:

Nadere informatie

Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen

Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen Dat is duidelijk! Optellen en aftrekken tot 100 Kommagetallen Door Anneke van Gool en Anke Fourdraine Panama Conferentie 2011 Stapsgewijze opbouw Instructie oefenen toetsen remediëren/herhalen/plus Elk

Nadere informatie

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3

Aanbod rekenstof augustus t/m februari. Groep 3 Aanbod rekenstof augustus t/m februari Groep 3 Blok 1 Oriëntatie: tellen van hoeveelheden tot 10, introductie van de getallenlijn tot en met 10, tellen en terugtellen t/m 20, koppelen van getallen aan

Nadere informatie

Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3

Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3 Dat is duidelijk! Voor scholen die overstappen van Pluspunt 2 naar Pluspunt 3 Dit overstapdocument biedt per jaargroep (4 t/m 8) inzicht in de verschillen in de opbouw van de lesstof tussen de oude en

Nadere informatie

Curriculum Leerroute 5 Rekenen, getallen en bewerkingen

Curriculum Leerroute 5 Rekenen, getallen en bewerkingen Curriculum Leerroute 5 Rekenen, getallen en bewerkingen Dit curriculum is gebaseerd op de PO Basisleerlijn Rekenen, CED- groep. Leerlingen die niveau 4/5 van de PO Basisleerlijn behalen, kunnen uitstromen

Nadere informatie

Passende perspectieven praktijkonderwijs

Passende perspectieven praktijkonderwijs Passende perspectieven praktijkonderwijs Toelichting op overzicht leerroutes A-B-C rekenen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Overzichten van leerroutes rekenen voor het praktijkonderwijs,

Nadere informatie

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a)

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Analysewijzer M3 versie 2.0 (20-10-17) 2017 W.Danhof / P.Bandstra www.bareka.nl Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Aanwijzingen Aanbod Bao M3-E3 (fase 1a) Bij afnamemoment M3

Nadere informatie

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 4 Blok 1. Van...

Routeboekje. bij Pluspunt. Groep 4 Blok 1. Van... Routeboekje bij Pluspunt Groep 4 Blok 1 Van... Groep 4 Blok 1 Les 1 Leerkrachtgebonden KB 4 1 1 Reken uit. Kun je het snel? maken KB 4 1 2 Kleur je antwoorden in maken naar keuze LB 4 2 1 Getallen in de

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 9, les 1 blok 9, les 6. blok 7, les 6. blok 9, les 1 Zie punt 1. blok 7, les 1 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11

Aandachtspunten. blok 9, les 1 blok 9, les 6. blok 7, les 6. blok 9, les 1 Zie punt 1. blok 7, les 1 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 Aandachtspunten 273 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 aandachtspunten/ observaties 1 Akoestisch tellen: kinderen kunnen telrij opzeggen t/m 100. Het kind vergeet steeds getallen. Het kind hapert

Nadere informatie

Overstapdocument Pluspunt. Groep 4. Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie

Overstapdocument Pluspunt. Groep 4. Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie Overstapdocument Pluspunt Voor scholen die overstappen van de vorige versie naar de nieuwe versie Deze overstapdocumenten bieden per jaargroep (4 t/m 8) inzicht in de verschillen in de opbouw van de lesstof

Nadere informatie

ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING

ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING ARRANGEMENTKAART REKENEN SO- AFDELING Standaarden Rafael Leeftijd 5 6 7 8 9 10 11 12 Gevorderd 25% 5 5 6 6 7 7 8 9 Voldoende 75% 3 3 4 4 5 5 6 6 Minimum 90% 1 2 2 2 2 2 3 3 Arrangementen Rafael Leerjaar

Nadere informatie

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies

Analysewijzer M3 versie 2.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra  Bandstra Speciaal Rekenadvies Analysewijzer M3 versie 2.0 (28-3-17) 2017 W.Danhof / P.Bandstra www.bareka.nl Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Aanwijzingen Aanbod Bao M3-E3 (fase 1a) Belangrijke signalen

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1

Aandachtspunten. blok 7, les 1 blok 7, les 3 blok 7, les 6 blok 7, les 8 blok 7, les 11 blok 9, les 1 Aandachtspunten 291 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 Getalbegrip. Het kind ziet de structuur niet tussen getallen boven en beneden 1 miljoen. uitspreken en opschrijven van grote getallen boven

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11

Aandachtspunten. blok 3, les 1 blok 3, les 3 blok 3, les 8. blok 1, les 1 blok 1, les 3 blok 1, les 6 blok 1, les 8 blok 1, les 11 blok 2, les 11 Aandachtspunten 307 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 Kommagetallen. Het kind kan geen steunpunten plaatsen op de getallenlijn. Het kind heeft weinig inzicht in de positiewaarde van cijfers

Nadere informatie

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld

Groep 3. Getalbegrip hele getallen. Optellen en aftrekken. Geld Groep 3 Getalbegrip hele getallen De leerlingen werken de eerste periode in het getallengebied tot 20 en 40. De tweede helft van het jaar ook tot 100. De leerlingen leren het verder- en terugtellen, tellen

Nadere informatie

Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven.

Getallen. 1 Doel: getallen plaatsen op de getallenlijn. 2 Doel: getallen invullen op het 60-veld. 3 Doel: 5-structuur aangeven. 1 Getallen Basisstof getallenstructuur t/m 60 Lesdoelen De kinderen: kunnen tellen/doortellen t/m 60; kunnen de getallen in het 60-veld schrijven; kunnen werken met de begrippen 2 en meer en 2 en minder

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1

Aandachtspunten. blok 1, les 1 blok 1, les 6 blok 2, les 1 blok 3, les 8. blok 1, les 3 blok 1, les 11 blok 3, les 1 Aandachtspunten 313 Aandachtspuntenlijst 1, bij blok 1, 2 en 3 1 De telrij tot en met en boven 10 000. Het kind kan geen getallen plaatsen op de getallenlijn met steunpunten. Het kind heeft weinig inzicht

Nadere informatie

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F

Handleiding. Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs. Katern 1S en 1F I Handleiding Reken-wiskundemethode voor het primair onderwijs Katern 1S en 1F Handleiding bij de katernen 1F en 1S 1 In 2010 hebben de referentieniveaus een wettelijk kader gekregen. Basisscholen moeten

Nadere informatie

REKENEN OP MAAT GROEP 4

REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 REKENEN OP MAAT GROEP 4 RICHT ZICH OP DE BELANGRIJKSTE VAARDIGHEDEN DIE NODIG ZIJN VOOR HET REKEN-WISKUNDEONDERWIJS. ER WORDT NAUW AANGESLOTEN BIJ DE OEFENSTOF VAN DE VERSCHILLENDE

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn breuken

Reken zeker: leerlijn breuken Reken zeker: leerlijn breuken B = breuk H = hele HB = hele plus breuk (1 1/4) Blauwe tekst is theorie uit het leerlingenboek. De breuknotatie in Reken zeker is - anders dan in deze handout - met horizontale

Nadere informatie

Rekenen op maat 3 is bedoeld voor groep 3 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs.

Rekenen op maat 3 is bedoeld voor groep 3 van het basisonderwijs en vergelijkbaar niveau van het speciaal basisonderwijs. REKENEN OP MAAT 3 Rekenen op maat 3 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren?

Checklist Rekenen Groep 3. 1. Tellen tot 20. 2. Getallen splitsen. Hoe kun je zelf het tellen controleren? Checklist Rekenen Groep 3 1. Tellen tot 20 Als kleuters, in groep 1 en groep 2, zijn de kinderen bezig met de zogenaamde voorbereidende rekenvaardigheid. Onderdelen hiervan zijn ordenen en seriatie. Dit

Nadere informatie

Informatiebrochure. Maatwerk rekenen. Een remediërend rekenprogramma voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Malmberg, s-hertogenbosch

Informatiebrochure. Maatwerk rekenen. Een remediërend rekenprogramma voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Malmberg, s-hertogenbosch Informatiebrochure Maatwerk rekenen Een remediërend rekenprogramma voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs Malmberg, s-hertogenbosch Inhoud Voorwoord 3 1 Doelgroep en uitgangspunten 4 2 Relatie

Nadere informatie

Wiskunde. Wat en hoe?

Wiskunde. Wat en hoe? Wiskunde Wat en hoe? Inhoud 1 ste leerjaar De getallen correct schrijven Getalbeelden automatiseren Splitsen van getallen Optellen en aftrekken tot 20 2 de leerjaar Getallen omzetten naar MAB De tafels

Nadere informatie

Durf te kiezen in doelen voor zwakke rekenaars; 19 tips

Durf te kiezen in doelen voor zwakke rekenaars; 19 tips KWALITEITSKAART Rekenen Durf te kiezen in doelen voor zwakke rekenaars; 19 tips PO / SO / SBO Wat te doen als leerlingen rekendoelen niet halen? In iedere klas en op elke school zijn leerlingen te vinden

Nadere informatie

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3.

Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Overig nieuws Hulp ouders bij rekenen deel 3. Het rekenonderwijs van tegenwoordig ziet er anders uit dan vroeger. Dat komt omdat er nieuwe inzichten zijn over hoe kinderen het beste leren. Vroeger lag

Nadere informatie

Analysewijzer M3 versie 1.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra Bandstra Speciaal Rekenadvies

Analysewijzer M3 versie 1.0 ( ) 2017 W.Danhof / P.Bandstra   Bandstra Speciaal Rekenadvies Analysewijzer M3 versie 1.0 (18-1-17) 2017 W.Danhof / P.Bandstra www.bareka.nl Bandstra Speciaal Rekenadvies Analyse Niveau Bao M3 ( fase 1a) Aanwijzingen Aanbod Bao M3-E3 (fase 1a) Belangrijke signalen

Nadere informatie

Lesopbouw: instructie. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1

Lesopbouw: instructie. 1 Start. 2 Instructie. Blok 4 Week 2 Les 1 Blok 4 Week Les 1 40 40 70 80 0 70 0 40 5 1 4 3 33 3 73 4 8 9 7 37 17 57 47 34 4 3 1 17 5 4 5 35 37 43 8 33 57 81 4 55 39 3 4 74 8 4 44 41 31 34 74 4 47 37 Lesinhoud Bewerkingen: aftrekken vanaf een tiental

Nadere informatie

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een computerprogramma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 5 Wereld in Getallen 1 2 3 4 REKENEN Boek 5a: Blok 1 - week 1 Oriëntatie - Getallen tot en met 1000 - Tafels 0 t/m 6 en 10 - Herhalen strategieën - Herhalen hele, halve uren en kwartieren

Nadere informatie

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 6 Wereld in Getallen 1 REKENEN Boek 6a: Blok 1 - week 1 - buurgetallen - oefenen op de getallenlijn Geld - optellen van geldbedragen - aanvullen tot 10 105 : 5 = 2 x 69 = - van digitaal

Nadere informatie

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling

Rekenzeker. Weet binnen een context wat bedoeld wordt met bij elkaar doen, erbij doen, eraf halen en dit vertalen naar een handeling Groepsplan groep Vakgebied Rekenen Rekenzeker Tijdsvak Namen Evaluatie Niveau leerlijn 1 2 3 Functioneringsniveau

Nadere informatie

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2.

Kennis van de telrij De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Rekenrijk doelen groep 1 en 2 De kinderen kunnen tellen en terugtellen tot 10 met sprongen van 1 en van 2. Aantallen kunnen tellen De kinderen kunnen kleine aantallen tellen. De kinderen kunnen eenvoudige

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen

Passende perspectieven rekenen Passende perspectieven rekenen Overzichten van leerroutes Basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Passende perspectieven rekenen

Nadere informatie

Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274

Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274 Ontwikkeld door: Bronja Versteeg (projectleider), Jolanda Jager en Martha de Vries. ISBN: 9076824274-2 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 4 DOELEN 4 WERKWIJZE 4 BESCHRIJVING VAN DE LEERLIJNEN 6

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles

Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles Schooljaar 2015-2016: Spelletjes in je taal- en rekenles Workshop 2: Spelletjes in je rekenles 25 november 2015 14.45 17.00 uur Willeke Beuker Elselien Boekeloo Spelletjes in je taal- en rekenles 7 oktober

Nadere informatie

Doelenlijst 1: GETALLEN onderdeel GETALBEGRIP

Doelenlijst 1: GETALLEN onderdeel GETALBEGRIP Doelenlijst 1: GETALLEN onderdeel GETALBEGRIP 21 Passende Perspectieven rekenen Doelenlijst 1: Getallen, onderdeel Getalbegrip Specificatie Leerroute 1 Leerroute 2 Leerroute 3 Opmerkingen Doel: Je bewust

Nadere informatie

Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd?

Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd? Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd? Start u met zwiso in verschillende leerjaren tegelijkertijd? Geef dan eventueel aan het begin van het schooljaar enkele lessen uit het voorafgaande

Nadere informatie

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4

Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Hieronder ziet u per 2 blokken wat er getoetst wordt in groep 4 Blok 1A en 2A Telrij, uitspraak en notatie Getallenlijn en getalvolgorde Opbouw getallen tot 100 Sprongen van 1, 2 en 5 tussen 10 en 20 t/m

Nadere informatie

Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3

Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3 Groep 7, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 3 LES 1 LES 2 LES 3 LES 4 LES 5 (tot 1000 en boven 1000 getallen herkennen, benoemen en noteren) (tot 1000) (1/10) (1/2 en 1/5) (10 cm = 0,10 m,

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Doelgroep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt voor groep 7 en 8 van de basisschool

Nadere informatie

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003

Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 Uit De Ophaalbrug, werkmateriaal bij de overstap basisonderwijs voortgezet onderwijs, sept. 2003 REKENEN-WISKUNDE VERSLAG Samenstelling De BOVO-kwaliteitsgroep rekenen-wiskunde bestond uit: Sira Kamermans,

Nadere informatie

Referentieniveaus rekenen en de overgang van po naar vo. Probleemloos de brug over 16 november 2011 Monica Wijers

Referentieniveaus rekenen en de overgang van po naar vo. Probleemloos de brug over 16 november 2011 Monica Wijers Referentieniveaus rekenen en de overgang van po naar vo Probleemloos de brug over 16 november 2011 Monica Wijers Tafelweb Trek lijntjes tussen sommen die bij elkaar horen en leg uit wat ze met elkaar

Nadere informatie

Optellen van twee getallen onder de 10

Optellen van twee getallen onder de 10 Splitsen tot 0 uit het hoofd 2 Optellen 2 7 6 2 5 3 4 Splitsen tot 20 3 2 8 7 2 6 3 5 4 4 4 3 2 2 9 8 2 7 3 6 4 5 5 4 2 3 0 9 2 8 3 7 4 6 5 5 6 5 2 4 3 3 Bij een aantal iets erbij doen heet optellen. Je

Nadere informatie

Groep 4, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 2

Groep 4, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 2 Groep 4, blok 1, week 1 Passende Perspectieven, leerroute 2 LES 1 LES 2 LES 3 LES 4 LES 5 Groep 4, blok 1, week 2 Passende Perspectieven, leerroute 2 LES 6 LES 7 LES 8 LES 9 LES 10 (tafelsommen) (tafelsommen)

Nadere informatie

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen

Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen Leerlijnen groep 7 Wereld in Getallen 1 2 REKENEN Boek 7a: Blok 1 - week 1 in geldcontext 2 x 2,95 = / 4 x 2,95 = Optellen en aftrekken tot 10.000 - ciferend; met 2 of 3 getallen 4232 + 3635 + 745 = 1600

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 2 Lesstof Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 4 DOELGROEP... 4 STRUCTUUR... 5 INHOUD... 9 Lesstof Rekenen op maat 4 3 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het

Nadere informatie

LESSTOF. Rekenen op maat 4

LESSTOF. Rekenen op maat 4 LESSTOF Rekenen op maat 4 INHOUD INLEIDING... 3 DOELGROEP... 3 STRUCTUUR... 4 INHOUD... 7 Lesstof Rekenen op maat 4 2 INLEIDING Muiswerkprogramma s zijn programma s voor het onderwijs. De programma s zijn

Nadere informatie

Panamaconferentie 23 januari 2015 Werkgroep Passende Perspectieven

Panamaconferentie 23 januari 2015 Werkgroep Passende Perspectieven Panamaconferentie 23 januari 2015 Werkgroep Passende Perspectieven Jenneken van der Mark Maaike Verschuren Wie ben je? Waar werk je? Wat zijn je verwachtingen m.b.t. werkgroep? Programma werkgroep en doelen

Nadere informatie

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6

Aandachtspunten. blok 8, les 3 blok 8, les 11. blok 8, les 3 blok 9, les 6 blok 9, les 11. blok 7, les 3 blok 7, les 8 blok 9, les 6 Aandachtspunten 299 Aandachtspuntenlijst 3, bij blok 7, 8 en 9 1 De telrij tot en met en boven 100 000. plaatsen van getallen op de getallenlijn. Het kind kan zich geen voorstelling maken van een hoeveelheid.

Nadere informatie

Stappenplan: Rekengesprek

Stappenplan: Rekengesprek Stappenplan: Rekengesprek E4 - M5 Doel: Zicht krijgen op de hiaten in de procedurekennis tot niveau E4 Te gebruiken in de volgende fases van Onderwijsbehoeften Stap 1: De voorbereiding. Het programma biedt

Nadere informatie

Screening Hoofdbewerkingen

Screening Hoofdbewerkingen Toetswijzer versie 3.0 (1-2-19) M6-E6 Screening Hoofdbewerkingen IT (= item / somcategorie) Blad 2: Groepsoverzicht Speed M6-E6 Optellen Voorbeeld Fase Breuken Voorbeeld Fase Blad 3: Groepsoverzicht Power

Nadere informatie

DE GET ALLENLIJN. Van getallenlijn. naar. sommen langer opschrijven. Jacob Dijkstra Janneke van Oosten. Remedial Teaching

DE GET ALLENLIJN. Van getallenlijn. naar. sommen langer opschrijven. Jacob Dijkstra Janneke van Oosten. Remedial Teaching INFO BROCHURE DE GET ALLENLIJN Van getallenlijn naar sommen langer opschrijven Jacob Dijkstra Janneke van Oosten Remedial Teaching Mogelijkheden voor optel- en aftreksommen over het tiental deel 1, 2,

Nadere informatie

RID, daar kom je verder mee. Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling

RID, daar kom je verder mee. Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling RID, daar kom je verder mee Jelle wil net als zijn vriendjes naar de havo. Dyscalculie houdt hem niet tegen. Dyscalculiebehandeling Waarom het RID? Wat is dyscalculie? Een gestructureerde aanpak Ruim 25

Nadere informatie

Reken zeker: leerlijn kommagetallen

Reken zeker: leerlijn kommagetallen Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde

Nadere informatie

Stappenplan: Rekengesprek

Stappenplan: Rekengesprek Stappenplan: Rekengesprek E6 - M7 Doel: Zicht krijgen op de hiaten in de procedurekennis tot niveau E6 Te gebruiken in de volgende fases van Onderwijsbehoeften Stap 1: De voorbereiding. Het programma biedt

Nadere informatie

Zwakke rekenaars sterk maken

Zwakke rekenaars sterk maken Zwakke rekenaars sterk maken Bijeenkomst 5 28 september 2011 monica wijers, ceciel borghouts Freudenthal Instituut Programma vandaag Diagnostiek Presentatie Welke onderwerpen in kaart? Voorbeelden Werken

Nadere informatie

Protocol Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie (samenvatting)

Protocol Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie (samenvatting) 0 Protocol Ernstige Reken-Wiskunde problemen en Dyscalculie (samenvatting) 1 Inhoud Inleiding 2 Onderscheid tussen ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie 3 Wat wordt verstaan onder dyscalculie

Nadere informatie

Leerlijnen voor groep 3-8

Leerlijnen voor groep 3-8 Leerlijnen voor groep 3-8 Groep 3, eerste half jaar de begrippen meer, minder, evenveel juist toepassen de ontbrekende getallen op de getallenlijn t/m 12 invullen van hoeveelheden t/m 20 groepjes van 5

Nadere informatie

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de

Arrangementen dagbesteding VSO Oriëntatiefase Verdiepingsfase Integratiefase Leerjaar 1 (de ARRANGEMENTKAART REKENEN maart 2013 VSO- AFDELING Standaarden VSO Leeftijd à 13 14 15 16 17 18 19 Gevorderd 25% 10 10 11 11 11 12 12 Voldoende 75% 7 7 8 8 9 9 10 Minimum 90% 3 4 4 4 5 5 5 Arrangementen

Nadere informatie

Corine Ballering CPS September 2012

Corine Ballering CPS September 2012 Corine Ballering CPS September 2012 Het referentiekader taal en rekenen en Passende Perspectieven Leerlingen voor wie niveau 1F niet haalbaar is op 12-jarige leeftijd Leerroute 3 In gesprek 2 Verschenen

Nadere informatie

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4

Rekenen op maat 4. Doelgroepen Rekenen op maat 4. Omschrijving Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 Rekenen op maat 4 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het rekenwiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken van

Nadere informatie

Groep 6. Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Don Boscoschool groep 6 juf Kitty

Groep 6. Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Don Boscoschool groep 6 juf Kitty Groep 6 Uitleg voor ouders (en kinderen) over de manieren waarop rekenen in groep 6 aan bod komt. Getalbegrip Ging het in groep 5 om de hele getallen tot 1000, nu wordt de getallenwereld uitgebreid. Naast

Nadere informatie

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5

Rekenen op maat 5. Doelgroepen Rekenen op maat 5. Omschrijving Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 Rekenen op maat 5 richt zich op de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn voor het reken-wiskundeonderwijs. Er wordt nauw aangesloten bij de oefenstof van de verschillende blokken

Nadere informatie

Tussendoelen domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip

Tussendoelen domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip Tussendoelen domein GETALLEN, subdomein Getalbegrip Eind groep 2 Eind groep 3 Eind groep 4 Eind groep 5 beheerst de doelen van groep 2, ook op het niveau van groep 3 HELE GETALLEN beheerst de doelen van

Nadere informatie

Groep 1 2 (Tal, SLO)

Groep 1 2 (Tal, SLO) Groep 1 2 (Tal, SLO) DOELEN GROEP 1 Rekentaal begrijpen Opzeggen van de telrij t/m 10 (12) Telrij opzeggen t/m 10 (akoestisch naar puur tellen) Buurgetallen kennen Vanaf elk willekeurig getal verder tellen

Nadere informatie

Omdat Elk Kind Telt! in Zuidoost

Omdat Elk Kind Telt! in Zuidoost Flaps die gemaakt werden door groep A4 tijdens de PLG Leerkrachten tijdens blokje VERDIEPEN op 25 november 2009 in het kader van het project Omdat Elk Kind Telt! in Zuidoost Problemen Rekeninzicht is niet

Nadere informatie

Stappenplan: Rekengesprek

Stappenplan: Rekengesprek Stappenplan: Rekengesprek M4 - E4 Doel: Zicht krijgen op de hiaten in de procedurekennis tot niveau M4 Te gebruiken in de volgende fases van Onderwijsbehoeften Stap 1: De voorbereiding. Het programma biedt

Nadere informatie

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden

REKENEN. Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden REKENEN Kerndoel 1: De leerlingen herkennen hoeveelheden en kunnen deze vergelijken. 1.1. Ordeningsbegrippen kennen 1.2. Ordenen van hoeveelheden Kerndoel 2: De leerlingen kunnen in alledaagse situaties

Nadere informatie

Toetswijzer. Screening Hoofdbewerkingen

Toetswijzer. Screening Hoofdbewerkingen Toetswijzer versie 3.0 (1-2-19) E4 Screening Hoofdbewerkingen IT (= item / somcategorie) Blad 2: Groepsoverzicht Speed M4-E4 Optellen Voorbeeld Fase Blad 3: Groepsoverzicht Power M4-E4 IT 1 5 + 2 fase

Nadere informatie

Brochure. Remediërend Rekenprogramma Breuken deel 1 en 2

Brochure. Remediërend Rekenprogramma Breuken deel 1 en 2 Brochure Remediërend Rekenprogramma Breuken deel 1 en 2 Het remediërend rekenprogramma Breuken is geschikt voor leerlingen van - groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs - het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

BLOKMENU BLOKLESSEN. halfslagsymmetrie. 2 De wereld in getallen groep 4 Handleiding Malmberg 's-hertogenbosch. toetsboek. werkboek

BLOKMENU BLOKLESSEN. halfslagsymmetrie. 2 De wereld in getallen groep 4 Handleiding Malmberg 's-hertogenbosch. toetsboek. werkboek BLOKMENU BLOKLESSEN werkboek toetsboek les inhoud domein lesdoel 1 x 2 x doel 1 Eureka De kinderen gaan aan de slag met keerkunst. Dit is kunst die je een halve slag kunt draaien zonder dat je het ziet.

Nadere informatie

8000-4000=4000 900-600=300 90-90 =0 7-8= 1 tekort! 4000 + 300+0-1 = 4299

8000-4000=4000 900-600=300 90-90 =0 7-8= 1 tekort! 4000 + 300+0-1 = 4299 Rekenstrategieën Voor de basisbewerkingen optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen en voor het rekenen met breuken en rekenen met decimale getallen, wordt een overzicht gegeven van rekenstrategieën

Nadere informatie

Toetswijzer M4-E4. Screening Hoofdbewerkingen

Toetswijzer M4-E4. Screening Hoofdbewerkingen Toetswijzer versie 3.0 (1-2-19) M4-E4 Screening Hoofdbewerkingen IT (= item / somcategorie) Blad 2: Groepsoverzicht Speed M4-E4 Optellen Voorbeeld Fase Blad 3: Groepsoverzicht Power M4-E4 IT 1 5 + 2 fase

Nadere informatie

Schets van een leerlijn

Schets van een leerlijn - vermenigvuldigen en delen voor kinderen van niveau 1F - uitgeverij Malmberg 1 inleiding Als mij een jaar of zes geleden de vraag was gesteld wat doen we met het cijferen anno 2010, dan had ik gezegd:

Nadere informatie

Rekenstrategieën _binnenwerk.indd Sec1: :18:23

Rekenstrategieën _binnenwerk.indd Sec1: :18:23 Rekenstrategieën 3 Optellen en aftrekken tot en met 20 De begrippen erbij en eraf worden tegelijk geïntroduceerd aan de hand van de buscontext. Kinderen kunnen zich de context van bussen waarin mensen

Nadere informatie

Analyse van het hoofdrekenen tot 100 bij Wis en Reken Karel Groenewegen

Analyse van het hoofdrekenen tot 100 bij Wis en Reken Karel Groenewegen 1 Analyse van het hoofdrekenen tot 100 bij Wis en Reken Karel Groenewegen Inleiding Bij deze analyse van het hoofdrekenen tot 100 binnen de methode Wis en Reken hebben we, gelijk de onderverdeling bij

Nadere informatie

Vragen. Terugkomcursus Met Sprongen Vooruit groep 3 en 4

Vragen. Terugkomcursus Met Sprongen Vooruit groep 3 en 4 Vragen Terugkomcursus Met Sprongen Vooruit groep 3 en 4 Inhoudsopgave blz. Oefenonderdelen Leren tellen 2 Ordenen en lokaliseren 3 Springen naar getallen 4 Aanvullen tot 10 5 Splitsingen 6 Sprong van 10

Nadere informatie

Passende perspectieven rekenen

Passende perspectieven rekenen Passende perspectieven rekenen Doelenlijsten Basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Passende perspectieven rekenen Doelenlijsten

Nadere informatie

Nina Boswinkel, SLO 11 december 2013

Nina Boswinkel, SLO 11 december 2013 Nina Boswinkel, SLO 11 december 2013 Programma werkgroep Korte kennismaking Doel van Passende Perspectieven Voor welke leerlingen? Keuzes in doelen Inzet van hulpmiddelen Ervaringen Afsluiting Aanleiding:

Nadere informatie

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team

Vrijdag 3, maandag 6 en dinsdag 7 april Kinderen vrij ivm met Pasen en studiedag team Algemeen De kinderen van groep 1-2 en 3 hebben deze week een lentewandeling gemaakt. De narcissen en krokussen lieten zich zien. Het voorjaar gaat beginnen! Vandaag (vrijdag 13 maart) hebben we tijdens

Nadere informatie

Toetswijzer E6-M7. Screening Hoofdbewerkingen

Toetswijzer E6-M7. Screening Hoofdbewerkingen Toetswijzer versie 3.0 (1-2-19) E6-M7 Screening Hoofdbewerkingen IT (= item / somcategorie) Blad 2: Groepsoverzicht Speed E6-M7 Voorbeeld Fase Breuken Voorbeeld Fase Blad 3: Groepsoverzicht Power E6-M7

Nadere informatie

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen.

Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Suggesties voor het gebruik van het diagnose-en handelingsplan bij de cito toets rekenen. Criterium voor het gebruik van dit formulier kan zijn, dat de scores van de citotoets rekenen&wiskunde bij een

Nadere informatie

Opleiding docent rekenen MBO. 23 januari 2014 vijfde bijeenkomst Groep 3

Opleiding docent rekenen MBO. 23 januari 2014 vijfde bijeenkomst Groep 3 Opleiding docent rekenen MBO 23 januari 2014 vijfde bijeenkomst Groep 3 Inhoud 1. Opening 2. Getallen hoofdrekenen en rm 3. Portfolio & onderzoek 4. Lunch 5. ERWD 6. Huiswerk en afsluiting domein getallen

Nadere informatie