Schriftelijk tentamen - UITWERKINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schriftelijk tentamen - UITWERKINGEN"

Transcriptie

1 Business Administration / Bedrijfskunde Schriftelijk tentamen - UITWERKINGEN Algemeen Vak : Statistische Methoden Groep : niet van toepassing en Technieken Vakcode : BKB0019t Soort tentamen : gesloten boek Datum : 18 maart 2008 Tijd : uur Docent(en) : dr J. van Dalen Aantal pagina s : 9 (incl. voorblad) Opmerkingen De uitwerkingen in dit formulier betreffen antwoordschetsen. Alternatieve formuleringen zijn niet bij voorbaat uitgesloten. De puntenverdeling die binnen de onderdelen wordt genoemd, is indicatief. Bij de precieze allocatie van punten wordt mee rekening gehouden met de kwaliteit van het gehele antwoord. Schoonheidsfoutjes in de uitwerkingen zijn niet uitgesloten. graag doorgeven. Nadruk en verdere verspreiding verboden 1 Eventuele missers

2 Vraag 1: Ontwikkeling vrachtprijzen tankers (a) Gevraagd: onderzoek positieve samenhang (H 1 ) tussen jaarlijkse vrachtprijzen van Aframax (A) en Suezmax (S) tankers; α is 1%. 1. H 0 : ρ S,A 0; H 1 : ρ S,A > 0 / 1 r 2. T = r 2 n 2 3. T t(n 2) = t(27 2) = t(25) 4. r >> 0.0, T obs >> 0 5. α= t 25,0.01 = / 7. T obs = = > = +t 25,0.01 verwerp H 0 op α = 1%: de correlatiecoëfficiënt tussen de jaarlijkse vrachtprijzen van Suezemax en Aframax tankers is significant positief op een significantieniveau van 1%. (b) Gevraagd: (i) veronderstelling over populatie vrachtprijzen en (ii) alternatieve toetsgrootheid bij ernstig schenden veronderstelling. Uitvoeren van de toetsprocedure op basis van de Pearson correlatiecoëfficiënt vooronderstelt dat de steekproef is getrokken uit een gezamenlijk normaal verdeelde populatie van vrachtprijzen. (3 pnt) Als de veronderstelling van gezamenlijke normaliteit ernstig wordt geschonden kan men gebruik maken van de niet-parametrische toets op basis van de Spearman rangcorrelatie.(3 pnt) Opmerking: De Mann-Whitney toets is hier niet van toepassing, omdat (1) niet wordt gevraagd naar verschillen tussen gemiddelden (medianen) en (2) de steekproeven niet onafhankelijk zijn. Indien men al een verdelingsvrij alternatief voor een t-toets op gelijkheid van gemiddelden zoekt, dan zou de Wilcoxon signed ranks-test voor gepaarde steekproeven meer geëigend zijn. 2

3 (c) Gevraagd: (i) uitleg waarom een independent samples t-test hier niet geschikt is, en (ii) de waarde berekenen van de toetsgrootheid die wel geëigend is. (i) De independent samples t-test is niet geëigend is, omdat de deelpopulaties van vrachtprijzen van Suezmax en Aframax tankers niet onafhankelijk, maar afhankelijk zijn verdeeld. Per jaar zijn telkens twee observaties beschikbaar, van Suezmax en Aframax tankers. Onafhankelijkheid wordt bij de independent samples t-toets voorondersteld. (2 pnt) (ii) Vanwege de afhankelijkheid van de deelpopulaties moet de dependent samples t-test worden gebruikt. Bij het toetsen van gelijkheid van populatiegemiddelden is deze gedefinieerd als: T = (X S X A )/(S D / n), waarbij S D = S 2 D met S2 D = S2 S + S2 A 2r S,AS S S A. Het verschil tussen de steekproefgemiddelden bedraagt: X S X A = = De variantie van het verschil tussen vrachtprijzen bedraagt: S 2 D = = = De waarde van de toetsgrootheid volgt als: T = (X S X A )/(S D / n) = /( / 27) = / = (4 pnt) (d) Gevraagd: onderzoeken veronderstelling dat gemiddelde vrachtprijs Suezmax (S) tankers meer dan 1500 $/dag hoger ligt dan die van Aframax (A) tankers; α is 5%. 1. H 0 : µ S µ A 1500 (of µ D 1500); H 1 : µ S µ A > 1500 (of µ D > 1500) 2. T D = (X S X A µ D )/(S D / n) = (D 1500)/(S D / n) 3. T t(n 1) = t(27 1) = t(26) 4. X S X A >> 1500, T obs >> 0 5. α = t 26,0.05 = T obs = ( )/( / 27) = / = > verwerp H 0 op α = 5%: er is voldoende empirische ondersteuning voor de bewering dat het verschil tussen gemiddelde vrachtprijzen groter is dan 1500 $/dag bij een significantieniveau van 5%. Opmerking: indien men er voor had gekozen om de geschatte standaardfout over te nemen uit de opgave als 800 $/dag, dan is T obs = /800 = en volgt hetzelfde toetsresultaat (ten laste van 1 punt). 3

4 Vraag 2: Onderzoek CAO gemeenten (a) Gevraagd: berekenen ontbrekende waargenomen frequenties kruistabel zorg * leeftijd Crosstabulation leeftijd zorg jonger <=35 ouder >= 50 Total nee Observed Expected ja Observed Expected Total Observed Expected Een toelichting op berekening is gewenst: jong, bezorgd : = 261 (= ) jong, niet bezorgd : = 215 (= ) oud, bezorgd : = 953 (= ) oud, niet bezorgd : = 1037 (= ) (b) Gevraagd: toets onafhankelijkheid bezorgdheid toename werkdruk en leeftijdsklasse; α is 1%. 1. H 0 : Zorg en Leeftijd zijn onafhankelijk verdeeld; H 1 : Zorg en Leeftijd zijn niet onafhankelijk verdeeld 2. Y = r c i=1 j=1 ( O ij E ij 0.5) 2 E ij 3. Y χ 2 (r 1)(c 1) = χ 2 (1 1) = χ 2 (1) 4. Y >> 0 5. α = χ 2 1,0.01 = Y obs = > verwerp H 0 op α=1%: de samenhang tussen zorg over werkdruk en leeftijdsklasse is significant bij een significantieniveau van 1% (p = 0.008). Let op: gebruik Yates continuïteits gecorrigeerde toetsgrootheid, keuze vrijheidsgraden, eenzijdige toetsing, en adequate conclusie naar aanleiding van resultaat in stap 7. Aftrek toepassing Pearson χ 2 -grootheid 2 punten. 4

5 (c) Gevraagd: (i) berekenen maatstaf φ; (ii) interpretatie φ in dit geval; en (iii) tekortschieten maatstaf φ voor willekeurige kruistabel. (i) De maatstaf φ wordt berekend als: φ = 7.407/2466 = (als men de Pearson grootheid gebruikt) of φ = 7.132/2466 = (als men de Yates grootheid gebruikt). (2 pnt) (ii) In het geval van een 2 2 tabel is φ gelijk aan de Pearson correlatiecoëfficiënt r toegepast op de twee betrokken (dummy)variabelen. Aangezien deze in absolute waarde altijd tussen 0 (geen samenhang) en 1 (perfecte samenhang) ligt, is de uitkomst van φ automatisch goed te interpreteren. Hier is de gevonden mate van samenhang φ = = r dus gering mede als gevolg van het grote aantal observaties. (2 pnt) (iii) Bij grotere tabellen is φ niet meer gelijk aan r, en ligt zelfs niet meer noodzakelijk tussen 0 en 1. De interpretatie als correlatiecoëfficiënt gaat dan niet langer op. (2 pnt) (d) Gevraagd: minimaal gewenste steekproefomvang opdat te onderzoeken samenhang nog juist significant is op α gelijk aan 5%. In het algemeen geldt dat als de steekproefomvang k zo groot wordt dat dan ook de Pearson χ 2 -toetsgrootheid k zo groot wordt (allerlei steekproefvariatie buiten beschouwing latend). Een samenhang die juist significant is op α gelijk aan 5% heeft een uitkomst van de toetsgrootheid gelijk aan de kritieke waarde χ 2 1,0.05 = Uitgaande van de huidige toetsresultaten betekent dit dat k Y obs = χ 2 1,0.05, zodat de vermenigvuldigingsfactor gelijk wordt aan k = χ 2 1,0.05 /Y obs. Dit komt uit op k = 3.841/7.407 = (in het geval van Pearson) of k = 3.841/7.132 = (in het geval van Yates). De minimaal gewenste steekproef is dus n = k 2466, hetgeen gelijk is aan in het geval van Pearson, of in het geval van Yates. De 2466 is de gebruikte steekproefomvang in deze situatie. 5

6 Vraag 3: Brandstofverbruik nieuwe automodellen (a) Gevraagd: beoordelen bewering dat toename gewicht (GW) met 100 kg leidt tot verhoging brandstofverbruik met meer dan 0.5l/100km; α is 1%. 1. H 0 : 100β GW 0.5 (of β GW 0.005) H 1 : 100β GW > 0.5 (of β GW > 0.005) 2. T = ( ˆβ GW β GW )/S ˆβ = GW ( ˆβ GW 0.005)/S ˆβ GW 3. T t(n K 1) = t(92 7 1) = t(84) 4. ˆβ GW >> 0.005, T obs >> 0 5. α = t 84,0.01 = T obs = ( )/0.001 = 3.0 > verwerp H 0 op 1%: er is voldoende empirische ondersteuning voor de bewering dat een stijging van het gewicht met 100 kg leidt tot een stijging van het brandstofverbruik met meer dan 0.5l/100km. (b) Gevraagd: (i) p-waarde resultaat rechtseenzijdige toets op positief effect productieregio (PL); en (ii) oordeel significantie toetsresultaat als wordt uitgegaan van een significantieniveau van 5%. De nul- en alternatieve hypothesen die worden getoetst, zijn te schrijven als H 0 : β PL 0, H 1 : β PL > 0 (niet gevraagd, wel nodig) (i) De p-waarde bij het toetsresultaat voor de genoemde hypothesen wordt gevonden als (4 pnt): P( ˆβ PL > ˆβ PL,obs H 0 ) = P(T > ˆβ PL,obs /S ˆβ PL ) = P(T >.311/.212 = 1.467) P(Z > 1.467) = De kans vindt men in de tabel voor de standaard normale verdeling tussen en (ii) Uitgaande van α gelijk aan 5%, is dit toetsresultaat niet significant (H 0 : geen positief effect, blijft gehandhaafd), aangezien p = > 0.05 = α. (2 pnt) 6

7 (c) Gevraagd: (i) beoordelen significantie effect wielbasis (WB) op basis p- waarde en α gelijk aan 1.5%; (ii) (statistische) verklaring voor negatieve effect (i) Het geschatte effect van de wielbasis (Wielbas) op het brandstofverbruik is significant negatief ( ˆβ WB = , p=0.002). De p-waarde van het geschatte effect is kleiner dan het significantieniveau van de toets: p = < = α. (2 pnt) (ii) Brandstofverbruik hangt samen met het benodigde vermogen dat op haar beurt samenhangt met de grootte van de auto. Nu bevat het geschatte regressiemodel verschillende variabelen die dit aspect van volume weergeven: gewicht, aantal cilinders, cilinderinhoud, aantal passagiers en wielbasis. Deze variabelen zijn onderling sterk gecorreleerd (tol GW = 0.115, tol WB = 0.172, et cetera). Hier zou dus een multicollineariteitsprobleem kunnen zijn in de zin dat het effect van de wielbasis voor een belangrijk deel al door de andere volume-variabelen wordt weergegeven los dus van het geconstateerde significante effect van de wielbasis. Een tweede aanwijzing voor deze diagnose is het feit dat de Pearson correlatiecoëfficiënt van wielbasis en brandstofverbruik, zeg de samenhang voor opschonen, sterk positief is (r =.724). (2 2 pnt) (d) Gevraagd: Onderzoek veronderstelling dat gezamenlijke bijdrage van cilinderinhoud (CilInh, CI) en productieregio (ProdLand, PL) nihil is; α is 5% Uitvoeren toets op meervoudige restricties (partial F-test): 1. H 0 : β CI = β PL = 0; H 1 : β CI en β PL niet beide gelijk aan 0 2. F = (SSE R SSE U )/r SSE U /(n K 1) 3. F F(r, n K 1) = F(2, 84) 4. F >> 1 5. α = F 2,84,0.05 = 3.10 (tussen 3.12 en 3.09) 7. ( )/2 F obs = = /0.718 = < 3.10 = /84 F 2,84,0.05 handhaaf H 0 op α gelijk aan 5%: de gezamenlijke bijdrage van cilinderinhoud en productieregio aan de verklaring van variatie van het brandstofverbruik is niet niet significant op 5%. Let op: formulering H 0 /H 1 ; keuze toetsgrootheid; vrijheidsgraden; interpretatie toetsresultaat; ten onrechte uitvoeren van niet-gevraagde toets op hele model is alsnog met 2 pnt gehonoreerd 7

8 Vraag 4: Schapruimte bakkerijproducten (a) Gevraagd: (i) grafische illustratie interactie-effect; en (ii) korte beschrijving van de aard en de mate van interactie. Beschrijving aard en mate interactie: de gemiddelde verkopen van reguliere displays op een bodem-positie, gelijk aan 62.9 per maand, hoger zijn dan verwacht op basis van de maandelijkse verkopen 55.7 van extra brede displays op een bodem-positie en het verdere verloop van de grafiek. Grafisch blijkt dit uit het feit dat de lijnen van de gemiddelde maandelijkse verkopen van reguliere en extra brede displays niet helemaal evenwijdig lopen. (2 3 pnt) (b) Gevraagd: onderzoek interactie-effect displayhoogte en displaybreedte op verkopen; α is 2.5%. 1. H 0 : γ 11 = γ 12 =... = γ 32 = 0; H 1 : niet alle interactie-effecten γ ij gelijk aan 0 2. F = MSB γ /MSW 3. F F((a 1)(b 1), n ab) = F((3 1)(2 1), ) = F(2, 12) 4. F >> 1 5. α = F 2,12,0.025 = F obs = ( /2)/(75.767/12) = /6.314 = > 5.10 verwerp H 0 : displayhoogte en displaybreedte hebben een significant interactie-effect op de maandelijkse verkopen bij een significantieniveau van 2.5%. 8

9 (c) Gevraagd: (i) 95%-betrouwbaarheidsinterval voor verschil verwachte maandelijkse verkopen van extra brede displays op midden-positie (E, M) en reguliere displays op bodem-positie (R, B); en (ii) beoordelen wijze van intervalschatten voor verschillen alle zes displaytypen (i) Een 95%-B.I. voor µ E,M µ R,B volgt als (4 pnt): 1 X E,M X R,B ± t n ab,α/2 MSW + 1 n E,M n R,B ± t 12, ± ± (11.529; ) (ii) Deze aanpak is wel geschikt voor het schatten van specifieke paarsgewijze verschillen, maar niet voor het gelijktijdig (simultaan) schatten van alle paarsgewijze verschillen tussen gemiddelden. Dit laatste vereist simultane betrouwbaarheidsintervalschattingen, zoals Tukey s HSD, die in het algemeen tot bredere (onnauwkeurigere) intervallen leiden. (2 pnt) (d) Gevraagd: (i) populatieregressiemodel verklaring maandelijkse verkopen op basis van de directe effecten van displayhoogte en displaybreedte; en (ii) parameterschattingen display-effecten. Vooraf te berekenen: dummyvariabelen voor de drie hoogtes, dbodem, dmidden, en dtop, en de twee breedtes, dregulier en dextra. Het gevraagde regressiemodel is dan te schrijven als (3 pnt): Demand = α + β 1 dmidden + β 2 dtop + β 3 dextra + ɛ, ɛ n(0, σ 2 ) waarbij dbodem en dregulier zijn weggelaten. Parameterschattingen display-effecten (3 pnt): ˆβ 1 = Demand M Demand B = = ˆβ 2 = Demand T Demand B = = ˆβ 3 = Demand E Demand R = = Opmerking: vanwege het gebalanceerde complete experimentele ontwerp zijn de factoren displayhoogte en displaybreedte onafhanklijk verdeeld. Dit heeft tot gevolg dat de geschatte display-effecten op dezelfde manier kunnen worden berekend als bij het schatten van afzonderlijke modellen voor displayhoogte en -breedte. 9

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen

ALGEMENE STATISTIEK. A.W. van der Vaart en anderen ALGEMENE STATISTIEK A.W. van der Vaart en anderen VOORWOORD Dit collegedictaat omvat de stof van het college Algemene Statistiek, zowel de versie voor Econometrie en Wiskunde studenten, als de versie voor

Nadere informatie

Over het aantal volmachtstemmen

Over het aantal volmachtstemmen Over het aantal volmachtstemmen een verkennend rapport voor de Kiesraad over het gebruik van volmachtstemmen in gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Nadere informatie

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o 07 Wegen als correctie ctie voor non-respons0o s Jelke Bethlehem Statistische Methoden (08005) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

De informatieve waarde van kwartaalcijfers

De informatieve waarde van kwartaalcijfers BELEGGING JAARREKENING WET- EN REGELGEVING De informatieve waarde van kwartaalcijfers Drs. S.G. Ewalds, Drs. M.B.J. Schauten en Dr. O.W. Steenbeek FINANCIERING 1 Inleiding 1 In kringen rond Nederlandse

Nadere informatie

Grote investeringen, grote winsten? Roland de Bruijn en Dirk Korbee

Grote investeringen, grote winsten? Roland de Bruijn en Dirk Korbee Grote investeringen, grote winsten? Roland de Bruijn en Dirk Korbee Het Financieel Dagblad stond er een tijd geleden vol mee, met bedrijven die enorme investeringen doen. Miljarden guldens worden betaald

Nadere informatie

Wat beïnvloedt het risico op voortijdig schoolverlaten? Een multivariate analyse. Frank Pijpers

Wat beïnvloedt het risico op voortijdig schoolverlaten? Een multivariate analyse. Frank Pijpers Wat beïnvloedt het risico op voortijdig schoolverlaten? Een multivariate analyse Frank Pijpers De meeste jongeren in Nederland hebben succes op school en behalen een startkwalificatie. Een kleine minderheid

Nadere informatie

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend

Onderzoek. naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Onderzoek naar storing op kabeltelevisie door mobiel gebruik in het Digitaal Dividend Colofon 2010 Agentschap Telecom ISBN 978 908 15 7321 4 Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Uitgevoerd door

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond

HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond HSMR-rapport met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Elkerliek Ziekenhuis Helmond WCC-nr: HERZIENE VERSIE, oktober Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y

Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y 1 Regressie analyse Zowel correlatie als regressie meten statistische samenhang Correlatie: geen oorzakelijk verband verondersteld: X Y Regressie: wel een oorzakelijk verband verondersteld: X Y Voorbeeld

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Autoverzekering BA bij jongeren. Car Insurance Survey. Eindrapport. Statistics Belgium. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Autoverzekering BA bij jongeren Car Insurance Survey Eindrapport Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2 0 1 3 Inhoudstafel 1 Doel en onderwerp van de studie... 3 2

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen.

HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën. Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen. HSMR-rapport 2012 met verdieping naar diagnosegroepen en patiëntencategorieën Universitair Medisch Centrum St. Radboud Nijmegen WCC-nr: 377 oktober 2013 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft

Nadere informatie

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders

Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Resultaten Financieel inzicht van Nederlanders Publieksonderzoek over 4280 consumenten uitgevoerd in opdracht van CentiQ Prof. dr. G. Antonides, Universiteit Wageningen Dr. I.M. de Groot, Universiteit

Nadere informatie

Het effect van een nieuw stadion op het toeschouwersaantal en de sportieve prestaties van voetbalclubs in Europa

Het effect van een nieuw stadion op het toeschouwersaantal en de sportieve prestaties van voetbalclubs in Europa FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Intern aangestuurde masterproef FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Het effect van een nieuw stadion op het toeschouwersaantal en de sportieve prestaties

Nadere informatie

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V.

Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Standaard en Interne Modellen onder Solvency II Hoe een intern model kan bijdragen tot beter risicobeheer Door Hans Waszink Drs. Hans Waszink AAG is eigenaar van Waszink Actuarieel Advies B.V. Inleiding

Nadere informatie

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting

Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Effecten van investeringen in onderwijshuisvesting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

KOSTEN PER SW-PLAATS. Peter van Nes. Hassel Kroes. Jaap de Koning

KOSTEN PER SW-PLAATS. Peter van Nes. Hassel Kroes. Jaap de Koning KOSTEN PER SW-PLAATS Peter van Nes Hassel Kroes Jaap de Koning Datum Februari 2005 Contactpersoon Peter van Nes Adres SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus 1738 3000 DR ROTTERDAM Telefoon +31-10-4082696

Nadere informatie

7. BESCHRIJVEND ONDERZOEK

7. BESCHRIJVEND ONDERZOEK 7. BESCHRIJVEND ONDERZOEK 7.1 Inleiding Beschrijvend onderzoek heeft, zoals de naam al suggereert, ten doel iets te beschrijven, niet om een fenomeen te verklaren. Net zoals bij alle andere typen onderzoek

Nadere informatie

Regionale verschillen in extreme neerslag

Regionale verschillen in extreme neerslag Scientific report ; WR 2009-01 Regionale verschillen in extreme neerslag T.A. Buishand, R. Jilderda en J.B. Wijngaard De Bilt, 2009 KNMI scientific report = wetenschappelijk rapport; WR 2009-01 De Bilt,

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Fair Value bij Verzekerd Kopen

Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Fair Value bij Verzekerd Kopen Johan Conijn, RIGO Research en Advies Mark Schweitzer, Global Property Research oktober 2000 RIGO Research en Advies BV De Ruijterkade 139

Nadere informatie

FEHAC. Rapport jaarkilometrage oldtimers

FEHAC. Rapport jaarkilometrage oldtimers Rapport jaarkilometrage oldtimers Het rapport is opgesteld door: W. Posthumus Meyjes, Secretaris FEHAC H. Boons, Secretariaat FEHAC R.M. Henneveld, Global Automotive Consultancy Versie 3 / 26-3-2013 Introductie

Nadere informatie