Coördinator Huis van het Kind (19/38)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Coördinator Huis van het Kind (19/38)"

Transcriptie

1 Infbundel Cördinatr Huis van het Kind Publicatie Stad en OCMW Ieper werven aan in cntractueel verband Cördinatr Huis van het Kind (19/38) (met werfreserve van 3 jaar) Functie: Je bent verantwrdelijk vr de verdere uitbuw van het reginaal samenwerkingsverband Huis van het Kind zrgregi Ieper. Binnen juw vakdmein ben je een deskundig aanspreekpunt vr sciale partners en beleidsmakers. Je frmuleert beleidsadvies m de belangen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en gezinnen te behartigen. Prfiel: Je kan prbleemplssend werken, zwel autnm als in teamverband. Je kan cnstructief mgaan en samenwerken met hulpverleners, beleidsmakers en mensen uit de delgrep. Je beschikt ver een bachelr f gelijkwaardig diplma, je hebt een rijbewijs B en vldet aan de algemene telatings- en aanwervingsvrwaarden terug te vinden in de infbundel. Aanbd: Je kmt terecht in een uitdagende en gezinsvriendelijke rganisatie met een maatschappelijk relevante pdracht. Een deeltijds cntract (19/38) van nbepaalde duur. Verlning in graad B1-B3 met als extra s: maaltijdcheques, pleidingsmgelijkheden, fietsvergeding, tussenkmst in abnnement penbaar verver, cllectieve hspitalisatieverzekering, grepsverzekering, Interesse? Bezrg dan uiterlijk p 10 ktber 2018 je mtivatiebrief, een uitgebreid curriculum vitae en een kpie van je diplma: via naar (tegen ntvangstbevestiging) f per pst verstuurd aan de persneelsdienst, Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper f tegen ntvangstbewijs aan een medewerker van de persneelsdienst (zelfde adres) De pstdatum f de datum van het ntvangstbewijs gelden als bewijs. Een preselectie p basis van cv en mtivatiebrief is mgelijk zdra er meer dan 10 kandidaten slliciteren. 1

2 Infbundel Cördinatr Huis van het Kind Telatings- en aanwervingsvrwaarden Algemene telatingsvrwaarden Om tegang te hebben tt een functie bij het OCMW-bestuur, meten de kandidaten: 1 een gedrag vertnen dat in vereenstemming is met de eisen van de functie waarvr ze slliciteren. Het passend gedrag wrdt getetst aan de hand van een uittreksel uit het gemeentelijk strafregister. Als daarp een ngunstige vermelding vrkmt, mag de kandidaat daarvr een schriftelijke telichting vrleggen. 2 de burgerlijke en plitieke rechten genieten. 3 medisch geschikt zijn vr de uit te efenen functie, in vereenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvering van hun werk. De medische geschiktheid van de kandidaat met vaststaan vóór de effectieve tewerkstelling bij het OCMW. 4 natinaliteit: 1. Met uitzndering van de functies van secretaris en financieel beheerder die vrbehuden zijn vr Belgen staan alle statutaire functies pen vr de nderdanen van de EU-lidstaten, lidstaten van de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER) en de Zwitserse Bndsstaat, die p grnd van de Belgische wetgeving tegang hebben tt het wettige verblijf in België en een algemeen geldende tegang hebben tt de Belgische arbeidsmarkt. (Dit zijn per 1 januari 2007: België, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Nrwegen, Ostenrijk, Prtugal, Spanje, Verenigd Kninkrijk, Zweden f de Zwitserse Bndsstaat.) 2. Alle cntractuele functies zijn tegankelijk vr kandidaten die wettig in België verblijven en p de Belgische arbeidsmarkt zijn tegelaten. Algemene aanwervingsvrwaarden Om in aanmerking te kmen vr aanwerving, meten de kandidaten: 1 vlden aan de vereiste ver de taalkennis pgelegd dr de wetten p het gebruik der talen in bestuurszaken, gecördineerd p 18 juli Als een kandidaat zijn diplma niet in het Nederlandstalige nderwijs heeft behaald, is alleen SELOR bevegd m de taalkennis vast te stellen. 2 slagen vr de selectieprcedure. 3 vlden aan de diplmavereiste die geldt vr het niveau B Aanwervingsprcedure Aan elke aanwerving gaat een selectieprcedure vraf. De kandidaten leveren bij indiening van hun kandidatuur het bewijs dat ze vlden aan de algemene telatingsvrwaarden en aan de aanwervingsvrwaarden. Vr de deelname aan de selectieprcedure vlstaat een kpie f een gewn afschrift vr de vereiste bewijzen. Eensluidend verklaarde afschriften wrden alleen gevraagd aan de kandidaten die geslaagd zijn vr de selectie. 2

3 Infbundel Cördinatr Huis van het Kind Plaats in het rgangram Je werkt p de afdeling Leven en Welzijn van het Ieperse OCMW, specifiek vr de dienst Welzijn. Je rapprteert aan het afdelingshfd. Missie, visie & delstelling van de rganisatie Stad en OCMW Ieper streven naar een hgstaande dienstverlening p maat van nze burgers, bedrijven en bezekers, en dit p alle beleidsdmeinen die aan nze rganisatie zijn tevertruwd. Samen gaan we vluit vr een warme, sciale stad waar het aangenaam leven is in een grene mgeving, en waar jng en ud zich thuis velen. We richten de blik resluut p de tekmst znder ns rijke verleden uit het g te verliezen. We gaan verantwrdelijk en respectvl m met elkaar en duurzaam met de middelen die ns wrden aangereikt. Op die manier willen we verder uitgreien tt een levendige, bruisende stad die alle ruimte geeft aan creatieve en innvatie ideeën. Een stad waar we allemaal fier p kunnen zijn. Taak van de dienst De dienst Welzijn verzekert de maatschappelijke dienstverlening die elke Ieperling in staat stelt m een leven te leiden dat beantwrdt aan de menselijke waardigheid. De dienst bevrdert de maatschappelijke integratie van cliënten en dit vlgens de meest aangepaste methden van het maatschappelijk werk. 3

4 Infbundel Cördinatr Huis van het Kind Functie inhud Je bent verantwrdelijk vr de verdere uitbuw van het reginaal samenwerkingsverband Huis van het Kind zrgregi Ieper: Je knpt prfessinele en duurzame samenwerkingsrelaties aan met diverse partners die rechtstreeks f nrechtstreeks zijn betrkken bij het grtbrengen van kinderen en jngeren in de Ieperse regi. Je cördineert en ndersteunt het samenwerkingsverband Huis van het Kind in de regi. In nauwe samenwerking met de betrkken sciale rganisaties en hun stakehlders, faciliteer je nderlinge afstemming en delgerichte partnerschappen met g p de ptimalisatie van het ndersteuningsaanbd vr kinderen en (aanstaande) gezinnen. Je hebt hierbij bijzndere aandacht vr de ndersteuningsnden van kinderen en gezinnen in kansarmede. Binnen juw vakdmein ben je een deskundig aanspreekpunt vr sciale partners en beleidsmakers: Je hebt en/f ntwikkelt een grndige kennis inzake pvedingsndersteuning, (preventieve) gezndheidszrg en armede bij kinderen en (aanstaande) gezinnen. Je hebt en/f ntwikkelt p dit vlak een grndige kennis van het dienstverleningsaanbd dat binnen de zrgregi bestaat en/f ndig is. Aan de hand van gepaste participatiemethdieken hud je actief veling met de realiteit, nden en beheften van de delgrep(en). Je neemt een trekkersrl p in het Lkaal Overleg Kinderpvang Deze kennis en ervaring stel je practief ter beschikking van relevante stakehlders. Je zekt hierbij cntinu en p creatieve wijze naar samenwerkingsmgelijkheden met zwel interne als externe actren. Je frmuleert beleidsadvies m de belangen van maatschappelijk kwetsbare kinderen en gezinnen te behartigen: Je frmuleert waar mgelijk suggesties f brengt verbeterinitiatieven aan die kunnen bijdragen tt een betere, klantgerichte dienstverlening. Op basis van juw kennis, ervaring en netwerk, signaleer je t.a.v. beleidsmakers p cnstructieve wijze nden, beheften en hiaten in de bestaande dienstverlening. Cmpetenties Vrtdurend verbeteren: Je hebt een grndige vakkennis, werkt resultaatsgerichtheid en kwaliteitsvl. Je bent bereid m cntinu bij te leren Je cmbineert cmmunicatieve skills met een gede kennis van de reginale sciale kaart. Je nderneemt de ndige acties m de gewenste/vrpgestelde resultaten te bereiken en leeft de kwaliteitsnrmen na. Je bent kritisch ingesteld, det vrstellen en signaleert prblemen (zwel ver de eigen taak als ver de eigen rganisatie). Je kan mgaan met feedback en leert uit futen. Je geeft niet p bij tegenslagen. Je leert nieuwe taken aan en integreert nieuwe kennis/infrmatie in het eigen werkveld. Je werkt zelfstandig en hudt verzicht ver je taken. Klantgericht: Je nderneemt p een (klant)vriendelijke manier de ndige actie Je helpt klanten en bezekers met uiteenlpende prfielen p een vriendelijke en gepaste wijze. Je bent luisterbereid en aanspreekbaar. Je respecteert vertruwelijke en persnlijke infrmatie. Je blijft beleefd bij pmerkingen f klachten. Je bent empathisch, maar tch crrect. Je hudt rekening met de beheften en vragen van de klant m z de meest geschikte plssing te bieden, zelfs wanneer die vragen en prblemen minder vr de hand liggen. 4

5 Infbundel Cördinatr Huis van het Kind Samenwerken: Je werkt met anderen aan een gemeenschappelijk del/prject Je bent cllegiaal. Je helpt anderen spntaan waar ndig en geeft de infrmatie die vr anderen belangrijk is, tijdig dr. Je laat het eigen standpunt gemakkelijk ls als hiermee het gezamenlijk del is gediend. Je vraagt de mening van anderen bij het maken van plannen. Je prbeert een gede sfeer te creëren en de samenwerking met cllega s te stimuleren. Betruwbaar: Je handelt cnsequent en crrect. Je maakt verantwrd gebruik van middelen en hud je aan de afspraken Je kan ged functineren binnen het vrpgesteld takenpakket, je handelt crrect en respecteert nrmen en regels k znder tezicht. Je handelt cnfrm de waarden en delstellingen van de rganisatie, k als er geen duidelijke regelgeving vr bestaat. Men kan p ju rekenen, je vertnt vrbeeldgedrag. Je zekt geen eigen vrdeel en kmt uit vr eigen nalatigheden en futen. Betrkken: Je wil je jb z ged mgelijk uitefenen, neemt verantwrdelijkheid p en stelt je lyaal p Je bent geïnteresseerd in de rganisatie en zrgt vr lyale uitvering van de beslissingen. Je levert een cnsequente bijdrage tt een psitieve beeldvrming (imag) van de werkgever. Je draagt de standpunten (visie) van de rganisatie uit, niet enkel bij medewerkers maar k extern. Je neemt initiatief. Veranderingsgezind: Je past je flexibel aan aan nieuwe evluties en staat pen vr nieuwe dingen Je hebt aandacht vr de mgeving en de nieuwe evluties die zich vrden. Je kan p een vltte manier inspelen p wijzigende planningen, tendensen. Je denkt na ver veranderingen en nthaalt deze psitief. Je kan zelf met een nieuw plan van aanpak kmen en dit vrstellen. 5