Laboratoriumonderzoek bij vraagstelling/behandeling anemie

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laboratoriumonderzoek bij vraagstelling/behandeling anemie"

Transcriptie

1 Laboratoriumonderzoek bij vraagstelling/behandeling anemie 12 februari 2013 Dr. Anja Leyte Dr. Simone Smits

2 Anemie Anemie: Hb lager dan de ondergrens van de referentiewaarde Man: mmol/l Vrouw: mmol/l (lager in de zwangerschap) Kinderen < 16 jr: afhankelijk van leeftijd Anemie is een laboratoriumdiagnose en geen aandoening; kan een symptoom van een onderliggende ziekte zijn Onderverdeling anemie Op grond van het gemiddelde celvolume van de erytrocyten (MCV): microcytaire anemie: macrocytaire anemie: normocytaire anemie: MCV < 80 fl MCV > 100 fl MCV fl 2

3 Oorzaken anemie 1. Gestoorde aanmaak erytrocyten - beenmergziekte (ACD, aplastische anemie, pure red cell aplasia) - tekort aan voedingsmiddelen (ijzer, vitb12, foliumzuur, erytropoietine) 2. Bloedverlies 3. Verhoogde afbraak erytrocyten A. Erfelijke hemolytische anemie - Hb pathieën (Hb varianten en thalassemieën) - enzymdeficienties (G6PD, pyruvaatkinase) - defecten in erytrocytenmembraan (hereditaire sferocytose/elliptocytose) B. Verworven hemolytische anemie - auto-immuun hemolytische anemie (DAT+) - mechanische en toxische oorzaken (hartklep, marshemoglobinurie) - Paroxysmale Nachtelijke Hemogloblinurie (PNH) 3

4 Typen anemie 1. Normocytaire anemie - bloedverlies - aanmaakstoornis beenmerg - EPO te kort - anemie van de chronische ziekten (ACD) 2. Microcytaire anemie - ijzergebrek - thalassemie - anemie van de chronische ziekten (ACD) - sideroblastaire anemie (inbouw ijzer), lood-intoxicatie (hemesynthese) 3. Macrocytaire anemie - vitb12/foliumzuur deficientie - MDS - reticulocytose - alcoholmisbruik, leverziekten, hypothyreoidie, medicatie 4

5 Incidentie anemie 1. Belangrijkste microcytaire anemieën: - ijzergebreksanemie - anemie door een chronische ziekte Toename allochtone achtergrond deel van bevolking:toename milde microcytaire anemie agv dragerschap thalassemie. Schatting: 2-10% van de allochtone bevolking is drager van thalassemie/hb pathie 2. De belangrijkste macrocytaire anemieën: - Vitamine B12- gebrek (met name de pernicieuze anemie) - foliumzuurgebrek 3. Een normocytaire anemie is meestal een ijzergebreksanemie in het beginstadium of een anemie door een chronische ziekte Hb en MCV: geen uitsluitsel over oorzaak anemie vervolgonderzoek 5

6 Normo- of microcytaire anemie (LESA) Vervolgdiagnostiek: ferritine Ferritine < 15 ug/l: Ferritine > 100 ug/l: ijzergebreksanemie ijzergebreksanemie zeer onwaarschijnlijk Ferritine > 15 ug/l en mogelijk ACD: serumijzer en transferrine bepalen - ijzergebrek: serumijzer verlaagd en transferrine verhoogd. - ACD (zonder ijzergebrek): serumijzer verlaagd en transferrine verlaagd/normaal Ferritine > 15 g/l icm microcytaire anemie + risico thalassemie: Hb varianten Ferritine > 15 g/l icm normocytaire anemie zonder vermoeden ACD: reticulocyten, leukocyten, trombocyten en lactaatdehydrogenase (LDH) Afkappunt - Ferritine < 30 ug/l: sensitiviteit = 92%; specificiteit = 98% - Ferritine < 12 ug/l: sensitiviteit = 25%; specificiteit = 98% 6

7 IJzerparameters (ijzer aan tf) (oplosbare transferrinereceptoren) Gouden standaard Vroege en sensitieve marker Zeer beperkte waarde Lage sensitiviteit/specificiteit Veelbelovend Onderzoek loopt Veelal verlaagd wanneer ijzervoorraad is uitgeput Graad I: afgenomen ijzerhoeveelheid zonder dat de erytropoiese is aangedaan Graad II: erytropoiese is aangedaan door ijzertekort Graad III: het ijzertekort leidt tot een daadwerkelijk afname in Hb Geen toegevoegde waarde boven ferritine: - Serumijzer: onbetrouwbare maat voor ijzerstatus (grote fysiologische variatie) - Transferrine: geen toegevoegde waarde boven ferritine - Transferrineverzadiging: geindiceerd bij diagnostiek hemochromatose 7

8 IJzerparameters (ijzer aan tf) (oplosbare transferrinereceptoren) Gouden standaard Vroege en sensitieve marker Zeer beperkte waarde Lage sensitiviteit/specificiteit Veelbelovend Onderzoek loopt Veelal verlaagd wanneer ijzervoorraad is uitgeput Graad I: afgenomen ijzerhoeveelheid zonder dat de erytropoiese is aangedaan Graad II: erytropoiese is aangedaan door ijzertekort Graad III: het ijzertekort leidt tot een daadwerkelijk afname in Hb Mogelijk toegevoegde waarde: - Hepcidine (onderscheid ijzergebreksanemie en ACD) - Hb in reticulocyten (RET-Hb/RET-He/Chr) - Zink protoporfyrine (ZPP) 8

9 Hepcidine Remt ijzerexport naar plasma vanuit enterocyt/macrofaag door binding aan een specifieke ijzerexporter ferroportine (opname darm, afgifte macrocyten ) Verhoogd: IJzerstapeling of inflammatie Verlaagd: verhoogde beenmergactiviteit, anemie en/of hypoxie 9

10 Ret-Hb - Reticulocyten circuleren uur in perifeer bloed - Mogelijk minder gevoelig voor acute fase - Therapie monitoring: respons binnen uur zichtbaar 10

11 Zink protoporfyrine (ZPP) 11

12 Macrocytaire anemie (LESA) Vervolgdiagnostiek: vitb12, foliumzuur, LDH, reticulocyten, leukocyten, trombocyten, Meest voorkomend: - vitb12 deficientie (auto-immuungemedieerde atrofische gastritis) - foliumzuur te kort (deficiënte voeding bij alcoholmisbruik) Kenmerken vitb12 en/of foliumzuur deficientie: MCV, reticulocyten en LDH Hemolyse: LDH, reticulocyten Maligniteit: reticulocyten, trombocyten en leukocyten afwijkend Cave: vitb12 deficientie kan gevonden worden zonder macrocytaire anemie (subklinische deficientie, combinatiebeelden) 12

13 Anemie diagnostiek (NHG) 13

14 Anemie diagnostiek (NIV) 14

15 Anemiediagnostiek HKCL - CBC (Hb, Ht, indices, trombo s, leuko s, reti s) - ijzerstatus, foliumzuur, vitb12 - Hb varianten en thalassemie (HPLC) - alfa-thalassemie (DNA) - morfologie perifeer bloed - beenmerg diagnostiek - hemolyse onderzoek (haptoglobine, LDH, bilirubine, DAT) 15

16 Aanvraagformulieren HKCL 1 ste lijn Probleem georiënteerd 16

17 Aanvraagformulieren HKCL Parameters los aanvragen + kreat Geen standaard commentaar + transferrine en ijzer Standaard commentaar + advies eventueel vervolgonderzoek 1 ste lijn Probleem georiënteerd 17

18 Standaard commentaar Hemoglobine Mild Ernstig 7.5 < Hb < 8.5 (M), 6.5 < Hb < 7.5 (V) Hb < 7.5 (M), Hb < 6.5 (V) MCV: normocytair (MCV fl), microcytair (MCV<80 fl), macrocytair MCV>100 fl IJzergebrek (obv referentiewaarden): ferritine < 30 ug/l (M), < 13 ug/l (V) Thalassemie Verdenking thal. dragerschap bij MCV<65 fl en/of Hb:ery ratio < 1.5 (MCH<1500) VitB12 Verdenking vitb12 deficientie: 100 pmol/l < vitb12 < 200 pmol/l VitB12 deficientie: vitb12 < 100 pmol/l (antistoffen intrinsic factor en pariëtale cellen) CRP: acute fase Kreatinine: nierfunctie (ACD) 18

19 Interpretatie en advies eventueel vervolgonderzoek 19

20 Overig commentaar (losse aanvragen) - Verdenking thalassemie: MCV < 65 fl en Hb/ery < Hb< 4 mmol/l: differentiatie - Pathologische uitslagen (incl differentiatie): meestal maligniteiten 20

21 Hb controle na behandeling (LESA) Vaststellen effect behandeling: Hb na vier weken controleren - Orale ijzertoediening: gemiddeld 0,5 mmol/l per week - vitb12 of foliumzuur: stijging met 10% van het Hb (na 4 weken) 21

22 Casuïstiek Veel voorkomende praktijksituaties 12 februari 2013 Dr. Anja Leyte Dr. Simone Smits

23 Casus 1 een vrouw uit

24 Casus 1 Hb 6.5 [ mmol/l] Erytrocyten 4.5 [ x10 12 /l] MCV 76.1 (2 jr eerder 89.3) [ fl] Waar denkt u aan? Wat wilt u verder weten? Ferritine 4 [ ug/l] IJzersaturatie 6 [15-55 %] Transferrine 42.4 [ umol/l] IJzer 5 [10-25 umol/l] CRP <0.6 [<10 mg/l] Kreatinine 83 [50-95 umol/l] Reticulocyten 10 [5-20 ] Conclusie: ijzergebrek 24

25 Casus 2 een vrouw uit

26 Casus 2 Hb 7.3 [ mmol/l] Erytrocyten 4.5 [ x1012/l] MCV 79.0 [ fl] Waar denkt u aan? Wat wilt u verder weten? Ferritine 52 [ ug/l] IJzersaturatie 5 [15-55 %] Transferrine 29.0 [ umol/l] IJzer 3 [10-25 umol/l] CRP 23 [<10 mg/l] Kreatinine 64 [50-95 umol/l] Reticulocyten 9 [5-20 ] Conclusie: kan passen bij ijzergebrek (verhoogd ferritine door acute fase kan een ijzergebrek maskeren) 26

27 Casus 3 een man uit

28 Casus 3 Hb 5.8 [ mmol/l] Erytrocyten 2.3 [ x1012/l] MCV [ fl] Waar denkt u aan? Wat wilt u verder weten? VitB12 46 [ pmol/l] Foliumzuur 37 [7-40 nmol/l] Leukocyten 4.8 [ x109/l] Trombocyten 149 [ x109/l] LDH 1394 [<250 IU/l] Kreatinine 62 [ umol/l] Reticulocyten 12 [5-20 ] Conclusie: vitb12 deficientie 28

29 Casus 4 een man uit

30 Casus 4 Hb 7.7 [ mmol/l] Erytrocyten 6.4 [ x1012/l] MCV 60.4 (2 jr eerder: MCV 60.5 fl) [ fl] Waar denkt u aan? Wat wilt u verder weten? Ferritine 264 [ ug/l] IJzersaturatie 25 [20-55 %] Transferrine 32.5 [ umol/l] IJzer 16 [14-28 umol/l] CRP 0.7 [<10 mg/l] Kreatinine 86 [ umol/l] Reticulocyten 10 [5-20 ] Waar denkt u nu aan? Wat wilt u verder nog meer weten? HbA 92 % HbA2 5.2 [ %] HbF 0.8 [ %] Conclusie: beta thalassemie dragerschap 30

31 Beta thalassemie HbA: 2 en 2 HbA2: 2 en 2 HbF: 2 en 2 31

32 Casus 5 een vrouw uit

33 Casus 5 Hb 7.8 [ mmol/l] Erytrocyten 4.9 [ x1012/l] MCV 77.0 [ fl] Waar denkt u aan? Wat wilt u verder weten? Ferritine 40 [ ug/l] IJzersaturatie 16 [15-55 %] Transferrine 33.5 [ umol/l] IJzer 11 [10-25 umol/l] CRP <0.6 [<10 mg/l] Waar denkt u nu aan? Wat wilt u verder nog meer weten? HbA 96 % HbA2 2.2 [ %] HbF <0.7 [ %] Conclusie: Kan passen bij alfa thalassemie dragerschap (DNA: alfa,-3.7/alfa,alfa) 33

34 Casus 6 een vrouw uit

35 Casus 6 Hb 6.9 [ mmol/l] Erytrocyten 5.1 [ x1012/l] MCV 67.7 [ fl] Waar denkt u aan? Wat wilt u verder weten? Ferritine 29 [ ug/l] IJzersaturatie 20 [15-55 %] Transferrine 28.1 [ umol/l] IJzer 11 [10-25 umol/l] CRP <0.6 [<10 mg/l] Waar denkt u nu aan? Wat wilt u verder nog meer weten? HbA 96 % HbA2 2.2 [ %] HbF <0.7 [ %] Conclusie: Kan passen bij alfa thalassemie dragerschap (DNA: alfa,-3.7/alfa,-3.7) 35

36 Alfa thalassemie HbA: 2 en 2 HbA2: 2 en 2 HbF: 2 en 2 Type 2 Type 1 36

37 Hb varianten kliniek Hb MCV HbC - HbAC - HbCC - HbSC - HbC/ + - HbC/ - Asymptomatisch Milde chronische anemie Sikkelcelziekte Milde chronische anemie Matig tot ernstige anemie Normaal Normaal tot matig verlaagd Normaal tot verlaagd Normaal tot matig verlaagd Verlaagd Licht microcytair Microcytair Normaal tot licht verlaagd Microcytair microcytair HbE - HbAE - HbEE Asymptomatisch Asymptomatisch Normaal tot licht verlaagd Normaal tot licht verlaagd microcytair microcytair HbD - HbAD - HbDD Asymptomatisch Milde anemie Normaal Normaal tot matig verlaagd Normaal microcytair HbS - HbAS - HbSS - HbS/ - Asymptomatisch* Sikkelcelziekte Sikkelcelziekte Normaal Normaal tot verlaagd Normaal tot verlaagd Normaal normaal microcytair * Ernstige hypoxie/koorts kan sikkelen uitlokken Dragers: asymptomatisch genetisch onderzoek familieleden erg belangrijk 37

het anemieprotocol in de eerstelijn

het anemieprotocol in de eerstelijn Interpreteren en becommentariëren van uitslagen: het anemieprotocol in de eerstelijn Dr. ing. M.P.G. Leers, klinisch chemicus PAOKC Consultverlening NVKC 2013 Anemie Hb concentratie < ondergrens ref.waarde

Nadere informatie

Anemie en zwangerschap

Anemie en zwangerschap Multidisciplinair protocol Anemie en zwangerschap Auteurs: J. Kroeze, L. Scharbaai, E. Bosch, M. Nissinen, K. Schut, M. de Vries, K. Snijders, C. Nijland Datum: maart 2019 2 DOEL Uniforme afspraken tussen

Nadere informatie

WORKSHOP ANEMIE. een Maastrichtse aanpak. Michel van Gelder internist-hematoloog

WORKSHOP ANEMIE. een Maastrichtse aanpak. Michel van Gelder internist-hematoloog WORKSHOP ANEMIE een Maastrichtse aanpak Michel van Gelder internist-hematoloog met dan aan: Sacha Zeerleder(hematoloog, AMC) & Arno Gingele(1 e jaarsaios, MUMC) Na deze Workshop ben je ONGETWIJFELD in

Nadere informatie

Onze partners Symposium Chronische Nierschade 29 oktober 2012

Onze partners Symposium Chronische Nierschade 29 oktober 2012 Onze partners Symposium Chronische Nierschade 29 oktober 2012 1 Anemie bij chronische nierinsufficiëntie Analyse en behandeling bij de oudere patient Greetje Velema, huisarts Mariëlle de Vreede, hematoloog

Nadere informatie

Adviseren over specialistisch onderzoek: hemoglobinopathieën

Adviseren over specialistisch onderzoek: hemoglobinopathieën Adviseren over specialistisch onderzoek: hemoglobinopathieën PAOKC-cursus Consultverlening Ede, 19 september 2013 dr. Henk J. Adriaansen Klinisch Chemisch & Hematologisch Laboratorium, Gelre Ziekenhuizen,

Nadere informatie

Versie 4 Ingangsdatum: Februari 2014 Controledatum: februari 2016

Versie 4 Ingangsdatum: Februari 2014 Controledatum: februari 2016 Wijzigingen t.o.v. voorgaande versie Anemie protocol (PR-0002) Versie 4 Ingangsdatum: Februari 2014 Controledatum: februari 2016 2 Jaarlijkse revisie (mutatie 14 060) Hst. 1 Onderverdelen a.h.v. MCV verwijderd

Nadere informatie

Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk. Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici

Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk. Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici Reflecterend testen in de huisartsenpraktijk Rein Hoedemakers / Peter van t Sant Klinisch chemici Wat kunt u verwachten? Wat is reflecterend testen? Waarom reflecterend testen? Voorbeelden uit de praktijk.

Nadere informatie

Sacha Zeerleder, MD PhD Internist-hematoloog Afd. hematologie Academisch Medisch Centrum. Block 1.4

Sacha Zeerleder, MD PhD Internist-hematoloog Afd. hematologie Academisch Medisch Centrum. Block 1.4 Sacha Zeerleder, MD PhD Internist-hematoloog Afd. hematologie Academisch Medisch Centrum Block 1.4 Bloedcelvorming: hematopoiese Pluripotent stem cell Reticulocyte Erythrocyte CMP MEP Megakaryocyte CLP

Nadere informatie

Referentiewaarden. KLINISCHE CHEMIE Bepaling Eenheid Leeftijd / geslacht. Referentie waarden. Bronvermelding

Referentiewaarden. KLINISCHE CHEMIE Bepaling Eenheid Leeftijd / geslacht. Referentie waarden. Bronvermelding Referentiewaarden REFER002 Referentiewaarden overzicht intern Pagina 1 van 5 KLINISCHE CHEMIE Referentie waarden natrium mmol/l 135-145 NVKC consensus kalium (plasma!) mmol/l 3.5-4.8 Diagnostisch Kompas

Nadere informatie

IJzer en Cystic Fibrosis. Renske van der Meer Longarts-onderzoeker Haga Ziekenhuis

IJzer en Cystic Fibrosis. Renske van der Meer Longarts-onderzoeker Haga Ziekenhuis IJzer en Cystic Fibrosis Renske van der Meer Longarts-onderzoeker Haga Ziekenhuis Programma Inventarisatie Anemie algemeen oorzaken anemie gevolgen anemie Anemie bij CF IJzer bij CF: in het bloed in de

Nadere informatie

Thalassemie nader belicht. H. Heijboer, afd. kinderhematologie 2006

Thalassemie nader belicht. H. Heijboer, afd. kinderhematologie 2006 Thalassemie nader belicht H. Heijboer, afd. kinderhematologie 2006 Thalassemieën Twee hoofdgroepen: Alfa thalassemie Beta thalassemie De alfa ketens worden door 4 genen gereguleerd (chromosoom 16) De beta

Nadere informatie

Lessenreeks Hematologie. Anemie. Diagnose en Gebreksanemieën. Caroline Brusselmans & Pieter Vermeersch LAG

Lessenreeks Hematologie. Anemie. Diagnose en Gebreksanemieën. Caroline Brusselmans & Pieter Vermeersch LAG Lessenreeks Hematologie Anemie Diagnose en Gebreksanemieën Wat is Anemie? Definitie Reductie in het totale aantal RBC, de hoeveelheid hemoglobine of de RBC massa (hematocriet) verminderd zuurstoftransport

Nadere informatie

Bloed. Presentatie: Peter Elgersma

Bloed. Presentatie: Peter Elgersma Bloed. Presentatie: Peter Elgersma Inhoud workshop 1. Inleiding op onderwerp (bloed en lymfestelsel) 2. Onderzoek en Diagnostiek 3. Ziekten die verband houden met bloed 1. Inleiding De ontwikkeling van

Nadere informatie

Een eiig maar twee behandelingen. Martin Schipperus, Liane van Egmond Afdeling hematologie HagaZiekenhuis

Een eiig maar twee behandelingen. Martin Schipperus, Liane van Egmond Afdeling hematologie HagaZiekenhuis Een eiig maar twee behandelingen Martin Schipperus, Liane van Egmond Afdeling hematologie HagaZiekenhuis Aderlaten of isovolemische hemodilutie: Een ratrace? Heriditaire Hemochromatosis Hereditaire hemochromatose

Nadere informatie

KLINISCHE CHEMIE. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie /H.v.I./Versie1. referentie waarden.

KLINISCHE CHEMIE. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie /H.v.I./Versie1. referentie waarden. REFER002 Referentiewaarde Overzicht intern Klinische Chemie KLINISCHE CHEMIE 03012012/H.v.I./Versie1 waarden bronvermelding natrium mmol/l 135-145 NVKC consensus kalium (plasma!) mmol/l 3.5-4.8 Diagnostisch

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Let op: Deze geprinte versie is 24 uur geldig. Anemie Medische Werkinstructie Algemeen Inleidende gegevens Doel: Type: Handelingsclassificatie: Anatomische classificatie: Indicatie: Contra

Nadere informatie

wat nam dr Jansen van Malta mee?

wat nam dr Jansen van Malta mee? wat nam dr Jansen van Malta mee? Badia Nahumury Marija Vidakovic,, internist i.o. & Peter Fagginger Auer Duodagen Malta 2007 Badia Nahumury,28 jaar -moe -vraagt het ijzer te prikken -Hb 6,2 mmol/l voorgeschiedenis

Nadere informatie

Hb-pathie. Jennita Slomp. Marjolein Peters. Laboratorium specialist klinische chemie en hematologie. Kinderarts/hematoloog

Hb-pathie. Jennita Slomp. Marjolein Peters. Laboratorium specialist klinische chemie en hematologie. Kinderarts/hematoloog Hb-pathie Marjolein Peters Kinderarts/hematoloog Jennita Slomp Laboratorium specialist klinische chemie en hematologie 1 Indeling verhaal Inhoud: Normale opbouw hemoglobine Afwijkende beelden a.h.v. casuistiek

Nadere informatie

Anemie: waar beginnen we, en waar eindigt het?

Anemie: waar beginnen we, en waar eindigt het? Anemie: waar beginnen we, en waar eindigt het? Geneeskundige Dagen van Antwerpen 12.09.2014 Dr. Evi Van Dyck Inhoud Epidemiologie De rode bloedcel Definitie Aanpak van anemie Ferriprieve anemie Macrocytaire

Nadere informatie

Valkuilen bij interpretatie van HbA1c

Valkuilen bij interpretatie van HbA1c Valkuilen bij interpretatie van HbA1c In de beoordeling van de diabetescontrole van onze patiënten met diabetes type 2 speelt de uitslag van het HbA1c een belangrijke rol. Dat is ook het geval bij de beslissing

Nadere informatie

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk

Hartfalen dubieus. Hartfalen onwaarschijnlijk Referentiewaarden Klinische Chemie Datum: 01-07-2012 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid 1-Antitrypsine 0,80 2,00 g/l 1-Foetoproteïne (AFP) < 6,0 ku/l ACE 0 2 jaar 8 109 IU/L 3 7 jaar 12 99 IU/L 8 14 jaar

Nadere informatie

De belangrijkste macrocytaire anemieën

De belangrijkste macrocytaire anemieën NHG-Standaard Anemie Van Wijk MAM, Mel M, Muller PA, Silverentand WGJ, Pijnenborg L, Kolnaar BGM. Huisarts Wet 2003:46(1):21-9. Inbreng van de patiënt De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Samenvatting 11 Samenvatting Bloedarmoede, vaak aangeduid als anemie, is een veelbesproken onderwerp in de medische literatuur. Clinici en onderzoekers buigen zich al vele jaren over de oorzaken en gevolgen

Nadere informatie

Congenitale hemolytisch anemie; wel of geen transfusie? H. Heijboer, 15 mei 2019, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC

Congenitale hemolytisch anemie; wel of geen transfusie? H. Heijboer, 15 mei 2019, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC Congenitale hemolytisch anemie; wel of geen transfusie? H. Heijboer, 15 mei 2019, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC Opbouw presentatie Indeling hemolytische anemieën Gevolgen van (chronische) hemolyse

Nadere informatie

Hemolytische ziekte van de pasgeborene. 11e Pediatrisch transfusiesymposium Natasja Dors, kinderarts hematoloog/oncoloog CZE

Hemolytische ziekte van de pasgeborene. 11e Pediatrisch transfusiesymposium Natasja Dors, kinderarts hematoloog/oncoloog CZE Hemolytische ziekte van de pasgeborene 11e Pediatrisch transfusiesymposium Natasja Dors, kinderarts hematoloog/oncoloog CZE Inleiding Hemolytische ziekte van de pasgeborene In dit verhaal: Casus Differentiaal

Nadere informatie

BRRRRRRRuin Serum. MMC Eindhoven 26 maart 2015

BRRRRRRRuin Serum. MMC Eindhoven 26 maart 2015 BRRRRRRRuin Serum MMC Eindhoven 26 maart 2015 Casus 1 Jongen, 2 jaar Overplaatsing uit ander ziekenhuis Sinds een week algehele malaise; minder eetlust, koorts. Eenmalig braken; bloederige diarrhee gehad

Nadere informatie

Reflecterend testen. Een kwaliteitsverbetering voor huisarts en patient. Jeffrey Keuren, klinisch chemicus i.o. Atrium Medisch Centrum, Heerlen

Reflecterend testen. Een kwaliteitsverbetering voor huisarts en patient. Jeffrey Keuren, klinisch chemicus i.o. Atrium Medisch Centrum, Heerlen Reflecterend testen Een kwaliteitsverbetering voor huisarts en patient Jeffrey Keuren, klinisch chemicus i.o. Atrium Medisch Centrum, Heerlen Overzicht Wat is reflecterend testen Casus Waardering door

Nadere informatie

Erfelijke rode bloedcelafwijkingen: diagnostiek en kliniek. A.J. (Adriaan) van Gammeren KCHL Amphia Ziekenhuis, Breda,

Erfelijke rode bloedcelafwijkingen: diagnostiek en kliniek. A.J. (Adriaan) van Gammeren KCHL Amphia Ziekenhuis, Breda, Erfelijke rode bloedcelafwijkingen: diagnostiek en kliniek A.J. (Adriaan) van Gammeren KCHL Amphia Ziekenhuis, Breda, Casus TB, anamnese Nederlandse jongen, 5 jaar oud Blanco voorgeschiedenis Sinds 7 dagen

Nadere informatie

Reticulocyten 070716 3,43 2,87 74625 Hemoglobine (Hb) 070702 1,82 1,71

Reticulocyten 070716 3,43 2,87 74625 Hemoglobine (Hb) 070702 1,82 1,71 PROBLEEMGEORIËNTEERDE ONDERZOEKEN Onderstaand vindt u de tarieven. Het kan zijn dat het tarief voor uw onderzoek lager is dan vermeld op onze website (dit is afhankelijk van uw verzekeraar). Tarieven onder

Nadere informatie

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44

Referentiewaarden. 1/11 Documentnummer 314, versie 44 A AAT 0,9-2,0 g/l ALAT m < 45 U/l v < 34 Albumine 35-50 g/l Albumine/kreatinine ratio m < 2,5 v < 3,5 Alkalische fosfatase 0-14 d < 248 U/l 15 d - 1 j < 470 1-10 j < 335 10-13 j < 417 m 13-15 j < 468 m

Nadere informatie

anemie bij chronische ziekte anemie door ijzergebrek anemie bij myelodysplastisch syndroom hemolytische anemie

anemie bij chronische ziekte anemie door ijzergebrek anemie bij myelodysplastisch syndroom hemolytische anemie Labquiz IJzerdiagnostiek IJzerdiagnostiek is van belang voor het stellen van de juiste diagnose bij een patiënt met anemie. Er kunnen verschillende bepalingen worden aangevraagd, maar niet elke bepaling

Nadere informatie

AANDOENINGEN van het BLOED. H.H. TAN, arts 2015

AANDOENINGEN van het BLOED. H.H. TAN, arts 2015 AANDOENINGEN van het BLOED H.H. TAN, arts 2015 BLOED 2 RODE BLOEDCELLEN (ERYTROCYTEN ; 4,5-5,5 x 10 12 /ltr, 4-5 x 10 12 /ltr) * Vervoeren O 2 naar het weefsel * Voeren CO 2 af * Levensduur: 120 dagen

Nadere informatie

Concentratie-en verdunningsproef 070115 0,70 0,58 (maximaal 6 x)

Concentratie-en verdunningsproef 070115 0,70 0,58 (maximaal 6 x) Probleemgeoriënteerde onderzoeken (NZa) Onderstaand vindt u de tarieven. Het kan zijn dat het tarief voor uw onderzoek hoger (maximaal 10%) of lager is dan vermeld op onze website (dit is afhankelijk van

Nadere informatie

Anemie bij kinderen. Mark Wojciechowski UZA, algemene pediatrie

Anemie bij kinderen. Mark Wojciechowski UZA, algemene pediatrie Anemie bij kinderen Mark Wojciechowski UZA, algemene pediatrie Indicaties voor hematologische onderzoeken Op basis van klinisch onderzoek Vermoeden anemie: bleekheid (huid, lippen, conjunctiva, handpalmen),

Nadere informatie

STANDAARDISATIE IN DE INVESTIGATIE VAN ANEMIE

STANDAARDISATIE IN DE INVESTIGATIE VAN ANEMIE Critically Appraised Topic: STANDAARDISATIE IN DE INVESTIGATIE VAN ANEMIE Dr. H. Castryck 29 mei 2007 Inhoud 1. Definitie en epidemiologie 2. Motivatie en vraagstelling 3. Laboratoriumtesten in de investigatie

Nadere informatie

Anemie door aangeboren afwijkingen van het hemoglobine, ook bij autochtone Nederlanders

Anemie door aangeboren afwijkingen van het hemoglobine, ook bij autochtone Nederlanders Klinische les Anemie door aangeboren afwijkingen van het hemoglobine, ook bij autochtone Nederlanders Rienk Y.J. Tamminga, Ellis Groninger en André B. Mulder KLINISCHE PRAKTIJK Dames en Heren, In 3 verscheen

Nadere informatie

Normocytaire anemie. Dr. Paul Berendes, arts klinische chemie ASZ Dr. Peter Westerweel, internist-hematoloog ASZ

Normocytaire anemie. Dr. Paul Berendes, arts klinische chemie ASZ Dr. Peter Westerweel, internist-hematoloog ASZ Normocytaire anemie Dr. Paul Berendes, arts klinische chemie ASZ Dr. Peter Westerweel, internist-hematoloog ASZ Workshop Albert Schweitzer Anemie Symposium 3 juli 2013 DD anemie (NHG) Evidence-based aanpak?

Nadere informatie

Referentiewaarden Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Eiwitten Eenheid Hond Kat Pancreas Darm Eenheid Hond Kat Bloedgassen Eenheid Hond Kat

Referentiewaarden Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Eiwitten Eenheid Hond Kat Pancreas Darm Eenheid Hond Kat Bloedgassen Eenheid Hond Kat Klinische Chemie Eenheid Hond Kat Ureum mmol/l 3,0 12,5 6,1 12,8 Ureum (nuchter) mmol/l 2,1 8,4 Kreatinine µmol/l 50 129 (70+0,7xL,gew,) 76 164 Glucose (nuchter) mmol/l 4,2 5,8 3,4 5,7 Fructosamine µmol/l

Nadere informatie

Levensbedreigende microcytaire anemie: als het niet is wat het lijkt

Levensbedreigende microcytaire anemie: als het niet is wat het lijkt 1 Levensbedreigende microcytaire anemie: als het niet is wat het lijkt Life threatening microcytic anemia: when it is not what it seems N. Jonker, F. Tjeerdsma, E.C. Dompeling en P.A. Kuiper-Kramer Samenvatting

Nadere informatie

Bloedtransfusie: randvoorwaarden

Bloedtransfusie: randvoorwaarden Bloedtransfusie: randvoorwaarden It is important that a good and open channel of communication exists between the blood providers and blood prescribers that shall ensure an effective clinical interface

Nadere informatie

Een Nederlandse familie met zowel bètaals deltathalassemie

Een Nederlandse familie met zowel bètaals deltathalassemie c a s u ï s t i e k Een Nederlandse familie met zowel bètaals deltathalassemie Auteurs Trefwoorden P. Engbers-Buijtenhuijs, J.W. Veurink, C.L. Harteveld, F.A.J.T.M. van den Bergh en J. Slomp -Yialousa,

Nadere informatie

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen Datum:

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen Datum: Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen Datum: 01.03.2018 BLOED α1-antitrypsine 0,90 2,00 g/l α1-foetoproteïne (AFP) < 5,8 k ACE 0 2 jaar

Nadere informatie

Lessenreeks hematologie

Lessenreeks hematologie Lessenreeks hematologie Hemolytische anemieën Indeling Anemieën Anemie Microcytair Ret: normaal Aregeneratief Normocytair Macrocytair Ret: gestegen Regeneratief Hemolyse Acute bloeding Caroline Brusselmans

Nadere informatie

Terug naar de schoolbanken. Terug naar de schoolbanken September 2018

Terug naar de schoolbanken. Terug naar de schoolbanken September 2018 Terug naar de schoolbanken Leerdoelen Weten wat het verschil is tussen normaal- en referentiewaarden Het belang kennen van de kliniek van de patiënt bij een labwaarde Begrijpen dat afwijkend lab niet abnormaal

Nadere informatie

Certe tarievenlijst 2019 huisartsenlaboratorium en klinische chemie. Aanvraag Specificatie NZA-code Code tarief Hematologie

Certe tarievenlijst 2019 huisartsenlaboratorium en klinische chemie. Aanvraag Specificatie NZA-code Code tarief Hematologie Certe tarievenlijst 2019 huisartsenlaboratorium en klinische chemie Aanvraag Specificatie NZA-code Code tarief Hematologie Urine Feces Klinische chemie Volledig bloedonderzoek 7,10 Hb. Leukocyten, Trombocyten

Nadere informatie

Wat is Sikkelcelziekte? Amsterdam 13 november 2005

Wat is Sikkelcelziekte? Amsterdam 13 november 2005 Wat is Sikkelcelziekte? α β α β Amsterdam 13 november 2005 lucht Zuurstof Zuurstof Zuurstof is nodig om te kunnen leven. Wij vervoeren zuurstof in onze lichaam via het bloed. Long en hart 5 liters bloed

Nadere informatie

Trombocytose. Dr. Dimitri Breems, internist-hematoloog ZNA Stuivenberg ZNA Medisch Centrum Regatta 3 juni 2014

Trombocytose. Dr. Dimitri Breems, internist-hematoloog ZNA Stuivenberg ZNA Medisch Centrum Regatta 3 juni 2014 Trombocytose Dr. Dimitri Breems, internist-hematoloog ZNA Stuivenberg ZNA Medisch Centrum Regatta 3 juni 2014 Casus 1 Vrouw, 25 jaar Laboratoriumonderzoek hemoglobine 11,2 g/dl 11,0-14,4 hematocriet 0,341

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE LABORATORIUM Concept dd 6 april 2006 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding De werkgroep bestaat uit Dieter Boswijk (huisarts, Dedemsvaart) Sjef vd Leur

Nadere informatie

Checklist Bloedonderzoek

Checklist Bloedonderzoek Naam: Datum: Checklist Bloedonderzoek Bepaling Jouw waarde Referentiewaarde Hemoglobine MCV Ferritine Transferrine CRP Glucose HbA1c Insuline HOMA-IR TSH T4 T3 FT4 FT3 Totaal cholesterol LDL HDL Triglyceriden

Nadere informatie

Sikkelcelziekte nader belicht. H. Heijboer, afd. kinderhematologie 2006

Sikkelcelziekte nader belicht. H. Heijboer, afd. kinderhematologie 2006 Sikkelcelziekte nader belicht H. Heijboer, afd. kinderhematologie 2006 Sikkelcelziekte Wereldwijd meest voorkomende Hb pathie Puntmutatie in het gen op chromosoom 11 dat codeert voor de beta keten Het

Nadere informatie

Richtlijn NVKC Reflexdiagnostiek bij anemie

Richtlijn NVKC Reflexdiagnostiek bij anemie Richtlijn NVKC Reflexdiagnostiek bij anemie Verboeket-van de Venne WPHG 1, Oosterhuis WP 1,2,3, Keuren JFW 4,5, Ulenkate HJLM 2,6, Leers MPG 1 1 2 3 4 5 6 Atrium Medisch Centrum Parkstad, Heerlen Werkgroep

Nadere informatie

β β Hb varianten rondzending SKML Congres Kwaliteit in Harmonisatie 14 juni 2011 Cornelis L. Harteveld

β β Hb varianten rondzending SKML Congres Kwaliteit in Harmonisatie 14 juni 2011 Cornelis L. Harteveld Hb varianten rondzending SKML Congres Kwaliteit in Harmonisatie 14 juni 211 Cornelis L. Harteveld α α Hemoglobinopathieën Laboratorium Humane en Klinische Genetica LUMC β β Wat verandert in Leiden Senior

Nadere informatie

Leverenzymstoornissen. Peter van Bommel, Dirk Bakkeren & Martijn ter Borg

Leverenzymstoornissen. Peter van Bommel, Dirk Bakkeren & Martijn ter Borg Leverenzymstoornissen Peter van Bommel, Dirk Bakkeren & Martijn ter Borg Vrouw, 30jaar komt op mijn spreekuur Na anamnese en LO sluit ik een leverprobleem niet uit. Ik vraag probleemgeoriënteerd labonderzoek

Nadere informatie

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium

Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Locatie Heerlen Datum: 12-07-2016 BLOED Naam Referentiewaarde Eenheid α1-antitrypsine 0,80 2,00 g/l α1-foetoproteïne

Nadere informatie

HbA1c diagnostiek met welke techniek?

HbA1c diagnostiek met welke techniek? 14 maart 2018 HbA1c diagnostiek met welke techniek? Dr. Erwin Kemna HbA1c meetmethoden GlycoHb HbA 1c HbA 1 Uit: Glycohemoglobin. Quality assessment and improvement. Thesis, C.W. Weijkamp, 1995 2 HbA1c

Nadere informatie

Vitamine B12 deficiëntie. Een rapport naar De Incidentie en Prevalentie van vitamine B12 deficiëntie in Nederland

Vitamine B12 deficiëntie. Een rapport naar De Incidentie en Prevalentie van vitamine B12 deficiëntie in Nederland Vitamine B12 deficiëntie Een rapport naar De Incidentie en Prevalentie van vitamine B12 deficiëntie in Nederland In de periode januari 2010 tot en met december 2013 worden er in totaal 261.078 vitamine

Nadere informatie

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie.

In het algemeen duidt een RPI < 2 op onvoldoende tijd of vermogen van het beenmerg om te reageren op de anemie. Mededelingen MDC-Amstelland voor (huis)artsen en verloskundigen. november 2011 MDC-Amstelland is sinds 1 juli j.l. een feit, maar hiermee zijn nog niet alle bepalingen met de daarbij behorende referentiewaarden

Nadere informatie

IJzermetabolisme en Anemie

IJzermetabolisme en Anemie Achtergrond richtlijn chronisch nierfalen (volwassenen) IJzermetabolisme en Anemie Inhoud 1. IJzermetabolisme 2. IJzerkringloop 3. IJzertekort 4. Behandeling renale anemie 5. Aandachtspunten bij gebruik

Nadere informatie

If Yes, date of informed consent: d d m m m y y y y

If Yes, date of informed consent: d d m m m y y y y In- en exclusie criteria Page 1 of 1 Patient Identification Number: Pag 1 van 6 In- en exclusie criteria Inclusion criteria Yes No 1. Getekende informed consent 2. Leeftijd van 18 jaar en ouder 3. M0-stadium

Nadere informatie

TTP. Anke te Stroet Hemovigilantiemedewerker

TTP. Anke te Stroet Hemovigilantiemedewerker TTP Anke te Stroet Hemovigilantiemedewerker Disclosure belangen spreker bijeenkomst Onderwijsbijeenkomst Kennisplatform Transfusiegeneeskunde ZO Geen (potentiële) belangenverstrengeling Naam: Anke te Stroet

Nadere informatie

Hans Oolders, psychiater Anand Ramlal, internist Dag van de Inhoud PG Haaglanden

Hans Oolders, psychiater Anand Ramlal, internist Dag van de Inhoud PG Haaglanden Hans Oolders, psychiater Anand Ramlal, internist Dag van de Inhoud 28-9-2017 PG Haaglanden 1 Disclosure belangen spreker Ramlal / Oolders (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

Interpretatie van laboratoriumuitslagen

Interpretatie van laboratoriumuitslagen Interpretatie van laboratoriumuitslagen De rol van de klinisch chemicus? Dr Joyce Curvers Klinisch chemicus / Specialist Laboratoriumgeneeskunde 040-2398631 Joyce.curvers@cze.nl Onderwerpen Anemie Hartziekten

Nadere informatie

Bloedwaarden. Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014. door Joost Lips

Bloedwaarden. Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014. door Joost Lips Bloedwaarden Wat zeggen ze en wat kunnen we er mee? Landelijke contactdag Stichting Hematon 11 oktober 2014 door Joost Lips Aanvraag bloedonderzoek Bloedafname Bewerking afgenomen bloed (1) Kleuren van

Nadere informatie

Klinische Dag. 3 oktober 2013 Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling

Klinische Dag. 3 oktober 2013 Disclosure belangen spreker. (potentiële) belangenverstrengeling Klinische Dag 3 oktober 2013 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Sideroblastaire anemie en ijzerstapeling Reinier Raymakers Enkele vragen vooraf: Wat is het mechanisme

Nadere informatie

NHG-Standaard Anemie (eerste herziening)

NHG-Standaard Anemie (eerste herziening) Anemie (eerste herziening) NHG-werkgroep Anemie NHG-Standaard M76 Inbreng van de patiënt De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal.

Nadere informatie

IJzertherapie bij ouderen: een update

IJzertherapie bij ouderen: een update BIJZONDERE PATIËNTEN IJzertherapie bij ouderen: een update Koos Brouwers en Paul Jansen Prof dr. J.R.B.J. Brouwers, ziekenhuisapothekerklinisch farmacoloog, afdeling Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg,

Nadere informatie

PAROXYSMALE NACHTELIJKE HEMOGLOBINURIE

PAROXYSMALE NACHTELIJKE HEMOGLOBINURIE PAROXYSMALE NACHTELIJKE HEMOGLOBINURIE Henk Wind Afdeling Immunologie Erasmus MC Woerden 30-10-2008 INTRODUCTIE PNH is het gevolg van een klonale expansie van een gemuteerde hematopoëtische stamcel. Klinisch

Nadere informatie

Wat is erfelijke bloedarmoede? Amsterdam 26 november 2005

Wat is erfelijke bloedarmoede? Amsterdam 26 november 2005 Wat is erfelijke bloedarmoede? مرض فقر الدم الوراثي Amsterdam 26 november 2005 lucht Zuurstof Zuurstof Zuurstof is nodig om te kunnen leven. Wij vervoeren zuurstof in onze lichaam via het bloed. Long en

Nadere informatie

Referentiewaarden Certe divisie Klinische chemie en hematologie (02/2015)

Referentiewaarden Certe divisie Klinische chemie en hematologie (02/2015) Referentiewaarden Certe divisie Klinische chemie en hematologie (02/2015) CHEMIE 1 ENDOCRINOLOGIE 6 TUMORMARKERS 8 HEMATOLOGIE, VOLWASSENEN 9 HEMATOLOGIE, ALLE LEEFTIJDEN 10 STOLLING 13 URINE 14 SEMEN

Nadere informatie

Allemaal Beestjes. Eline van der Hagen Kcio 15 juni 2017

Allemaal Beestjes. Eline van der Hagen Kcio 15 juni 2017 Allemaal Beestjes Eline van der Hagen Kcio 15 juni 2017 Voorgeschiedenis Vrouw, 68 jaar Diabetes type 2 (1995), hypertensie (2010), chronische nierinsuffiëntie (2012) Presentatie op de SEH In de nacht

Nadere informatie

Kind met onbegrepen anemie. Matthieu Bosman, klinisch chemicus i.o. MMC Veldhoven

Kind met onbegrepen anemie. Matthieu Bosman, klinisch chemicus i.o. MMC Veldhoven Kind met onbegrepen anemie Matthieu Bosman, klinisch chemicus i.o. MMC Veldhoven Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Regio Zuidoost, 31-03-2016 Kliniek en lab dag 1 Kind van 3 jaar komt op SEH. 3 weken

Nadere informatie

Clinical/diagnostic scenario

Clinical/diagnostic scenario VALIDATIE VAN DE NIEUWE PARAMETER RET-HE OP DE SYSMEX XE 5000 C. Indevuyst 21/4/2010 Clinical/diagnostic scenario CAT apr. C. Indevuyst - 21/04/2010 1 Ijzercyclus N Engl J Med. 1999 Dec 23;341(26):1986-95.

Nadere informatie

DHC morfologie Wendy Stevens, Mariëlle Wondergem en Ellen Kramer

DHC morfologie Wendy Stevens, Mariëlle Wondergem en Ellen Kramer DHC morfologie 2016 Wendy Stevens, Mariëlle Wondergem en Ellen Kramer Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) Naam: Organisatie: M.J. Wondergem

Nadere informatie

Anemie. Ziektedefinitie. Oorzaak. Verschijnselen. dr.h. van den Berg and C.F.J. van Tuijn

Anemie. Ziektedefinitie. Oorzaak. Verschijnselen. dr.h. van den Berg and C.F.J. van Tuijn Anemie dr.h. van den Berg and C.F.J. van Tuijn Ziektedefinitie Anemie of bloedarmoede is een vermindering van de hoeveelheid erytrocyten en/of een verlaging van de concentratie van het hemoglobine in het

Nadere informatie

Een zuigeling met een infectie

Een zuigeling met een infectie Een zuigeling met een infectie Katja Heitink-Pollé, kinderarts, hematoloog-oncoloog WKZ en Flevoziekenhuis Masja de Haas Sanquin Casus Meisje van 6 maanden oud 3e kind van Surinaamse ouders Reden van komst:

Nadere informatie

Dermatitis herpetiformis

Dermatitis herpetiformis 88 08 Samenvatting Richtlijnen Dermatologie 2015 Dermatitis herpetiformis Dr. A.C. de Groot, dr. T.J. Stoof De richtlijn dateert uit 2008. De tekst van de samenvatting is niet gewijzigd. Inleiding De richtlijn

Nadere informatie

U/L mannen vrouwen. < 140 < 98 < 115 Ammoniak µmol/l Amylase < 107 U/L Androsteendion mannen vrouwen

U/L mannen vrouwen. < 140 < 98 < 115 Ammoniak µmol/l Amylase < 107 U/L Androsteendion mannen vrouwen Referentiewaarden Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Zuyderland Medisch Centrum Datum: 11-02-2019 α1-antitrypsine 0,90 2,00 g/l α1-foetoproteïne (AFP) < 5,8 k ACE 0 2 jaar 8 109 I 3 7 jaar 12

Nadere informatie

CASUSSCHETSEN. Op het CB wordt aan voedselallergie gedacht en hypo-allergene voeding geadviseerd.

CASUSSCHETSEN. Op het CB wordt aan voedselallergie gedacht en hypo-allergene voeding geadviseerd. INTERLINE LABORATORIUM april 2006 CASUSSCHETSEN Casusschets 1 Wouter Berghuis, vijf maanden oud. Groeit net boven de P 10 lijn. Klachten (volgens moeder): buikkrampjes, eczeem, onrustig gedrag en veel

Nadere informatie

Op hoop van zegen Johan de Vries

Op hoop van zegen Johan de Vries Op hoop van zegen Johan de Vries Klinisch chemicus Kennisplatform Transfusiegeneeskunde 30 maart 2017 Maxima Medisch Centrum, Veldhoven Inhoud Casus 1: Het gaat goed Casus 2: Het gaat goed fout Beschouwing

Nadere informatie

Bloed en afweersysteem

Bloed en afweersysteem Bloed en afweersysteem 2 2.1 Anemie geen klachten Anemie wordt ook bloedarmoede genoemd. Deze term is verwarrend. Er is namelijk vaak geen tekort aan bloed als geheel. Het gaat om een tekort aan hemoglobine

Nadere informatie

Koud, kouder, koudst. Dr. M.P. Zijlstra Klinisch chemicus

Koud, kouder, koudst. Dr. M.P. Zijlstra Klinisch chemicus Koud, kouder, koudst Dr. M.P. Zijlstra Klinisch chemicus Casus koude agglutininen Dagdienst: Telefoontje assistent anesthesie Pre-OK screening voor gekoelde OK bij een patiënt met koude agglutinatie in

Nadere informatie

Anemie met een Chinees tintje

Anemie met een Chinees tintje Anemie met een Chinees tintje Auteurs Trefwoorden A.W.T. van Lieshout, L.M. Kampschreur, J. de Jongh en H.A.M. Sinnige anemie, chelatietherapie, lood, loodintoxicatie, zink-protoporfyrine (ZZP) Samenvatting

Nadere informatie

Laboratorium & kliniek

Laboratorium & kliniek Laboratorium & kliniek Bron: leidse-land.nl F.J.A. van Meeteren, arts, dmcc 1 2 Patiënt 1 Vrouw van 24 jaar uit Tunesië. Ze is sedert 3 weken in ons land. Ze bezoekt de huisarts met lichte koorts (38,1

Nadere informatie

BLOEDONDERZOEK OP PARASIETEN OVERZICHT 2014. Sjef van de Leur Truus Derks Amsterdam, 19 maart 2015

BLOEDONDERZOEK OP PARASIETEN OVERZICHT 2014. Sjef van de Leur Truus Derks Amsterdam, 19 maart 2015 BLOEDONDERZOEK OP PARASIETEN OVERZICHT 2014 Sjef van de Leur SKML Truus Derks Amsterdam, 19 maart 2015 ONDERWERPEN Resultaten rondzending Malaria is meer dan parasitemie Bespreking extra preparaat en EDTA

Nadere informatie

17, ,

17, , Kostenoverzicht aanvragen door huisartsen voor klinisch chemisch onderzoek Basis prijslijst per 1 januari 2017 (in Euro) Orderkosten per patiënt per aanvraag 079986 Huisbezoek door Certe Trombosedienst

Nadere informatie

Anemie in de verloskundige praktijk

Anemie in de verloskundige praktijk Anemie in de verloskundige praktijk Aanbevelingen voor preventie, diagnostiek en behandeling KNOV-standaard Colofon Auteurs Suze Jans MSc en Mieke Beentjes MSc Werkgroep Herziening anemie standaard Ton

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie

REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 maart 2013)

REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 maart 2013) Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 maart 2013) Dienstdoende klinisch chemicus #11-3510 Centrale Balie 58826 Bloedtransfusie 57672 Polilaboratorium AZU 57667 Polilaboratorium

Nadere informatie

NIERFUNCTIE STOORNISSEN juni 2015

NIERFUNCTIE STOORNISSEN juni 2015 INTERLINE NIERFUNCTIE STOORNISSEN juni 2015 Inleiding Leden werkgroep: Mevrouw H.P.E. (Hilde) Peters, internist-nefroloog De heer J. (Joan) Doornebal, internist-nefroloog Mevrouw M.P.E. (Ria) Couwenberg,

Nadere informatie

Bloed: Functies en Ziekten

Bloed: Functies en Ziekten Bloed: Functies en Ziekten Keuzemodule EASBFZ01K docent: Dr. M.H.A. van der Wardt-Kester Keuzemodule Bloed: Functies en Ziekten Omvang: Werkvorm: 2 ECTS zes hoor/werkcolleges van 100 minuten + zelfstudie

Nadere informatie

Platystele jungermannioides

Platystele jungermannioides Platystele jungermannioides Disclosure belangen spreker bijeenkomst Onderwijsbijeenkomst Kennisplatform Transfusiegeneeskunde ZO Naam: J. E. de Vries Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Hereditaire hemochromatose

Hereditaire hemochromatose Hereditaire hemochromatose in de spreekkamer Lotgenotencontactdag HVN Marloes Cuijpers Internist-hematoloog Indeling IJzeropname: normale situatie en bij hemochromatose Hemochromatose: primair en secundair

Nadere informatie

REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 januari 2015)

REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 januari 2015) Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie REFERENTIEWAARDEN (vanaf 1 januari 2015) Dienstdoende klinisch chemicus 73510 Centrale Balie 58826 Bloedtransfusie 57672 Polilaboratorium AZU 57667 Polilaboratorium

Nadere informatie

IJzermetabolisme en Anemie

IJzermetabolisme en Anemie Achtergrond richtlijn chronisch nierfalen (volwassenen) IJzermetabolisme en Anemie Reikwijdte volwassenen met chronische nierschade stadium G3 en G4 volwassenen met chronisch nierfalen stadium G5 en G5D

Nadere informatie

Referentiewaarden Eerste druk, 2008. Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Apeldoorn, Zutphen

Referentiewaarden Eerste druk, 2008. Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Apeldoorn, Zutphen Referentiewaarden Eerste druk, 2008 Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium Apeldoorn, Zutphen Gelre ziekenhuizen Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium, Apeldoorn Albert Schweitzerlaan 31 Postbus

Nadere informatie

Rationeel aanvragen De waarde van Spiegelinformatie over de aap en de mouw

Rationeel aanvragen De waarde van Spiegelinformatie over de aap en de mouw Doelstelling Feedback op opvallende aanvraagpatronen Rationeel aanvragen De waarde van Spiegelinformatie over de aap en de mouw Persoonlijke spiegelinformatie 2012 Gecombineerd verschillen inzichtelijk

Nadere informatie

figuur 1 - ijzerstapeling

figuur 1 - ijzerstapeling HVN contactdag Eindhoven 12 november 2011 Presentatie dr. C.Th.B.M. van Deursen, internist Atrium, medisch centrum locatie Heerlen/Brunssum Dr. van Deursen gaf als eerste spreker een meer algemene inleidende

Nadere informatie

Ontstekingsparameters in de huisartspraktijk. Warffum 2012

Ontstekingsparameters in de huisartspraktijk. Warffum 2012 Ontstekingsparameters in de huisartspraktijk Warffum 2012 Onderwerpen CRP, bezinking of beide CRP bij acuut hoesten CRP sneltest voor andere indicaties? CRP, bezinking of beide? Indicaties - infectie/ontsteking

Nadere informatie

Richtlijn Screening op anemie goedgekeurd door ALV op 15 september 2016

Richtlijn Screening op anemie goedgekeurd door ALV op 15 september 2016 Richtlijn Screening op anemie goedgekeurd door ALV op 15 september 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenvatting 3 3. Toelichting 3. 1 Meerwaarde screening 4 3.2 Normaalwaarden 4 3.3 Vervolgonderzoek

Nadere informatie

Onder- Boven- Onder- Bovengrens. (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5

Onder- Boven- Onder- Bovengrens. (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5 (werk- a1-antitrip. A 0,9 2 0,9 2 g/l 3-5 ACE Angiotensine conv.enzyme A 20 70 20 70 U/l 3-5 ALAT A 45 35 IU/l 0-3 Alatop Inhalatiescreening neg neg 0-3 Albumine/kreat ratio urine A 2,5 3,5 mg/mmol 0-3

Nadere informatie