Erratum 3 bij het bestek CD raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand"

Transcriptie

1 Bestek CD ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Erratum 3 bij het bestek CD raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Het aantal percelen waarop ingediend kan worden, wordt gewijzigd, waarbij elk profiel waarvoor door de aanbestedende overheid een dienstverlener wordt gezocht, als een afzonderlijk perceel wordt beschouwd. De inschrijvers kunnen voor één, meerdere of alle percelen indienen. Per perceel moet de inschrijver één profiel voorstellen. I. Onder hoofdstuk 3. Aard, voorwerp, opdrachtgever, subsectie Onder voorwerp van de opdracht : (1) wordt de eerste alinea vervangen door: "De opdracht betreft het sluiten van raamovereenkomsten, mogelijk met meerdere dienstverleners, voor het inhuren van verscheidene profielen van externe bijstand." (2) wordt de tweede alinea vervangen door: Het is toegestaan dat de inschrijver zijn offerte voor verschillende percelen aanvult met prijsverminderingen en verbeteringsvoorstellen die hij zal toestaan per perceel in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor hij een offerte indiende. (3) wordt de zevende alinea vervangen door: Er zijn 70 percelen. Per perceel dient één profiel te worden voorgesteld door de inschrijver. Deze worden verder toegelicht in de Bijlagen. Perceel Omschrijving 1 Medewerker infrastructuur: werkplek IT-Infrastructuur - Werkplek Digipolis Antwerpen 2 Infrastructuurbeheerder Werkplek IT-Infrastructuur - Werkplek Digipolis Antwerpen 3 Medewerker infrastructuur: servers en storage IT-Infrastructuur - Servers en storage Digipolis Antwerpen 4 Infrastructuurbeheerder server- en storagebeheer IT-Infrastructuur - Servers en storage Digipolis Antwerpen 5 Medewerker telefonie: telefooncentrales IT-Infrastructuur - Telecommunicatie en telefonie Digipolis Antwerpen 6 Medewerker telefonie: installaties IT-Infrastructuur - Telecommunicatie en telefonie Digipolis Antwerpen 7 Medewerker infrastructuur: telecom IT-Infrastructuur - Telecommunicatie en telefonie Digipolis Antwerpen 8 Infrastructuurbeheerder Telecom IT-Infrastructuur - Telecommunicatie en telefonie Digipolis Antwerpen 9 Projectleider kleine infrastructuurprojecten IT-Infrastructuur - Analyse, design en projectleiding Digipolis Antwerpen 10 Ontwikkelaar - coach VB.net Digipolis Antwerpen Pagina 1 van 6

2 Bestek CD ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand 11 Zelfstandig ontwikkelaar VB.net Digipolis Antwerpen 12 Junior ontwikkelaar VB.net Digipolis Antwerpen 13 Toepassingsbeheerder - niveau medior VB.net Digipolis Antwerpen 14 Technisch analist Enterprise Content Management Digipolis Antwerpen 15 Ontwikkelaar Enterprise Content Management Digipolis Antwerpen 16 Tester Enterprise Content Management Digipolis Antwerpen 17 Consultant Sharepoint Enterprise Content Management Digipolis Antwerpen 18 BI Business analist - niveau junior Business Intelligence Digipolis Antwerpen 19 BI Business analist - niveau medior Business Intelligence Digipolis Antwerpen 20 BI Business analist - niveau senior Business Intelligence Digipolis Antwerpen 21 Ontwikkelaar Front-End Business Intelligence Digipolis Antwerpen 22 Ontwikkelaar Back-End Business Intelligence Digipolis Antwerpen 23 Ontwerper Front-End Business Intelligence Digipolis Antwerpen 24 Ontwerper Back-End Business Intelligence Digipolis Antwerpen 25 Applicatie Delivery Consultant Business Intelligence Digipolis Antwerpen 26 Application Tester Business Intelligence Digipolis Antwerpen 27 Applicatie en Integratie Architect Business Intelligence Digipolis Antwerpen 28 BI Training consultant - niveau junior Business Intelligence Digipolis Antwerpen 29 BI Training consultant - niveau medior Business Intelligence Digipolis Antwerpen 30 BI Training consultant - niveau senior Business Intelligence Digipolis Antwerpen 31 BI Programmaleider Business Intelligence Digipolis Antwerpen 32 BI Projectleider Business Intelligence Digipolis Antwerpen 33 BPM Business analist- niveau junior Business Process Modelling Digipolis Antwerpen 34 BPM Business analist- niveau medior Business Process Modelling Digipolis Antwerpen 35 BPM Business analist- niveau senior Business Process Modelling Digipolis Antwerpen 36 BPM ontwikkelaar front-end Business Process Modelling Digipolis Antwerpen 37 BPM Application Tester Business Process Modelling Digipolis Antwerpen 38 BPM Application Training Consultant- niveau junior Business Process Modelling Digipolis Antwerpen 39 BPM Application Training Consultant- niveau medior Business Process Modelling Digipolis Antwerpen 40 BPM Application Training Consultant- niveau senior Business Process Modelling Digipolis Antwerpen 41 BPM Projectleider Business Process Modelling Digipolis Antwerpen 42 Ontwikkelaar SAP CRM (beheer) - niveau junior Klanten- en dossiermanagement Digipolis Antwerpen Pagina 2 van 6

3 Bestek CD ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand 43 Ontwikkelaar SAP CRM (beheer) - niveau medior Klanten- en dossiermanagement Digipolis Antwerpen 44 Ontwikkelaar SAP CRM (beheer) - niveau senior Klanten- en dossiermanagement Digipolis Antwerpen 45 Ontwikkelaar SAP CRM (projecten) - niveau junior Klanten- en dossiermanagement Digipolis Antwerpen 46 Ontwikkelaar SAP CRM (projecten) - niveau medior Klanten- en dossiermanagement Digipolis Antwerpen 47 Ontwikkelaar SAP CRM (projecten) - niveau senior Klanten- en dossiermanagement Digipolis Antwerpen 48 Consultant Planon Facility Management Digipolis Antwerpen 49 Toepassingsbeheerder Oracle - technisch Financiën en besluitvorming Digipolis Antwerpen 50 Toepassingsbeheerder VB en HTML Financiën en besluitvorming Digipolis Antwerpen 51 Toepassingsbeheerder Notulus Financiën en besluitvorming Digipolis Antwerpen 52 Technisch toepassingsbeheerder boekhouding Financiën en besluitvorming Digipolis Antwerpen 53 Toepassingsbeheerder Powerbuilder Financiën en besluitvorming Digipolis Antwerpen 54 Consultant dataconversie masterdata OCMW- niveau junior Financiën en besluitvorming Digipolis Antwerpen 55 Consultant dataconversie masterdata OCMW- niveau senior Financiën en besluitvorming Digipolis Antwerpen 56 Consultant dataconversie masterdata Stad Financiën en besluitvorming Digipolis Antwerpen 57 Team leader dataconversie masterdata Financiën en besluitvorming Digipolis Antwerpen 58 Consultant PeopleSoft Senior Personeelsmanagement Digipolis Antwerpen 59 Consultant PeopleSoft Infrastructuur senior Personeelsmanagement Digipolis Antwerpen 60 Projectleider Project Management Digipolis Antwerpen 61 Business analist Business Analyse Digipolis Antwerpen 62 Klantbegeleider Klantbegeleiding Digipolis Antwerpen 63 GIS Ontwikkelaar GIS Digipolis Gent 64 Toepassingsbeheerder SAP SAP Digipolis Gent 65 SAP Ontwikkelaar SAP Digipolis Gent 66 Projectleider Analyse, design en projectleiding Digipolis Gent 67 Business analist Analyse, design en projectleiding Digipolis Gent 68 Projectleider Infrastructuur Analyse, design en projectleiding Digipolis Gent 69 Systeembeheerder IT-Infrastructuur Digipolis Gent 70 Technicus IT-Infrastructuur Digipolis Gent Pagina 3 van 6

4 Bestek CD ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand II. Onder hoofdstuk 3. Aard, voorwerp, opdrachtgever, subsectie 'Kenmerken van deze raamovereenkomst': (1) wordt toegevoegd aan de eerste bullet: "De aanbestedende overheid zal op basis van een rangschikking van de inschrijvers die wordt opgemaakt op basis van de gunningcriteria, minimum drie, voor zover drie regelmatige inschrijvers werden ingediend, en maximum vijf inschrijvers tot de raamovereenkomst voor een bepaald perceel toelaten. Bij bestelling van de eigenlijke opdracht worden de deelnemers aan de raamovereenkomst voor dat perceel gecontacteerd". (2) wordt de derde bullet vervangen als volgt: "Het CV aangeboden voor een bepaald perceel is een referentie CV dat wordt gehanteerd om de verschillende criteria te beoordelen voor de toewijzing van het sluiten van de raamovereenkomst voor dat perceel. De aanbestedende overheid is na toewijzing van de raamovereenkomst binnen elk van de percelen opgenomen in het bestek, vrij de bestellingen te plaatsen in de aantallen die zij nodig acht. De weerhouden deelnemers aan de raamovereenkomst kunnen geen aanspraak maken op een welbepaalde minimale afname binnen een perceel. De aanbestedende overheid zal bij gebrek aan afname binnen een perceel geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn aan de inschrijvers." III. Onder hoofdstuk 3. Aard, voorwerp, opdrachtgever, subsectie 'Verloop van de onderhandelingen': De eerste, tweede en derde alinea worden vervangen als volgt: "De onderhandelingen zullen, in principe en onder voorbehoud van latere wijzigingen, als volgt verlopen: We voorzien dat in een eerste ronde met het voor een bepaald perceel door de inschrijvers voorgesteld profiel (referentiekandidaat) een interview wordt gehouden waarin de gedragscompetenties en zijn projectkennis worden geëvalueerd. Deze besprekingen kunnen plaatsvinden met één, enkele of alle inschrijvers voor dat profiel. In een tweede ronde wordt verwacht dat de daartoe weerhouden inschrijvers hun offerte en hun ondersteunende diensten voorstellen. Er zal, aan één, enkele dan wel alle inschrijvers worden gevraagd om eventuele onduidelijkheden in de offerte toe te lichten, en verder zal er ook een afrondend gesprek kunnen worden gevoerd over de aangeboden prijs." IV. Onder hoofdstuk 4 - Selectie en gunning, subsectie Gunningcriteria: (1) de tweede alinea wordt vervangen als volgt: "De aanbestedende overheid zal voor elk van de percelen van deze opdracht op basis van de onderstaande gunningcriteria, minimum drie, voor zover er drie regelmatige inschrijvingen werden ingediend, en maximum vijf inschrijvers kunnen aanduiden als deelnemers aan de raamovereenkomst voor een welbepaald perceel. Daarbij geldt daarenboven dat de inschrijvers die geen 50% van de punten van het tweede en derde gunningcriterium behalen, niet voor deelname aan de raamovereenkomst voor dat perceel in aanmerking kunnen komen. Indien de inschrijver voor een bepaald perceel geen 50% van de punten haalt voor het tweede en derde gunningcriterium, zal met zijn offerte voor dat perceel geen rekening kunnen worden gehouden. De uiteindelijke bestelopdracht voor een bepaald perceel zal worden toegewezen aan de inschrijver die werd aangeduid als deelnemer aan de raamovereenkomst voor dat perceel én die de Pagina 4 van 6

5 Bestek CD ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand economisch meest voordelig offerte, rekening houdend met de onderstaande gunningcriteria, heeft ingediend in het kader van de uiteindelijke bestelopdracht. (2) onder Gunningcriteria 1. Referentieprijs wordt de toelichting vervangen door: Prijs = opgegeven mandagprijs voor het betrokken perceel. De mandagprijs omvat alle directe en indirecte kosten. (3) onder Gunningcriteria 2. Referentie CV wordt het gewicht verhoogd tot 30% (4) onder Gunningcriteria 4. Leveringstermijnen wordt volgende zin en motiveringstabel geschrapt "beschikbaarheid voor projecten 5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5 Referentiekandidaat is beschikbaar voor volgende arbeidsregimes: (10 punten) Arbeidsregimes Punten (5/5, 4/5, 3/5, 2/5, 1/5) Voor alle 5 beschikbaar 10 Voor 4 beschikbaar 7 Voor 3 beschikbaar 4 Voor 2 beschikbaar 1 Voor 1 beschikbaar 0 Deze worden vervangen door volgende zin en motivering: beschikbaarheid/flexibiliteit/vervangmogelijkheden voor projecten Dit criterium zal via interview worden nagegaan met het voorgestelde profiel aan de hand van voorbeelden. (4) onder Gunningcriteria 5. Aantal profielen die worden aangeboden in het perceel, dit criterium wordt geschrapt. De gunningcriteria zijn nu als volgt te lezen: Gunningcriteria Gewicht 1. Prijs 30% 2. Kwaliteit Referentie CV: opleiding en scholing functionele kennis technische competenties project of operationele ervaring 3. Gedragscompetenties: Klanttevredenheid Kwaliteit Kostenbewustzijn Kennisdeling Diversiteit en openheid 4. Leveringstermijnen: inschrijvers worden beoordeeld op beschikbaarheid/flexibiliteit om zich vrij te maken voor een interview en voor een opdracht 30% 20% 20% beschikbaarheid/flexibiliteit/vervangmogelijkheden voor projecten TOTAAL 100% Pagina 5 van 6

6 Bestek CD ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand V. Onder hoofdstuk 8 - Inhoudelijk - technische bepalingen, Inhoudelijke bepalingen, 'Doel van de Opdracht': De eerste zin wordt vervangen als volgt: "De doelstelling van dit bestek is om raamovereenkomsten op te maken voor verscheidene consultancy profielen (elk opgenomen in één perceel) met verschillende dienstverleners" VI. De indiening van de offertes wordt verdaagd. De offertes worden nu uiterlijk verwacht tegen 2 april 2010 om 10u00, zelfde plaats en locatie. (1) op de titelpagina van het Bestek onder 'Indiening van offertes' 'Uiterlijk tegen' wordt gewijzigd: "2 april 2010, om 10:00" (2) Onder hoofdstuk 5. De Offerte en indiening, subsectie 'Indienen van de offerte' wordt de eerste zin gewijzigd als volgt: "Iedere offerte dient bij Digipolis vóór 2 april 2010 om 10:00 uur toe te komen" * * * Ter informatie van de inschrijvers zal een geconsolideerde versie van dit bestek worden gepubliceerd einde maart Pagina 6 van 6

Gunningverslag. CD000630 Raamovereenkomst Meldjeaan: Cloud Hosting en alle support. Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015

Gunningverslag. CD000630 Raamovereenkomst Meldjeaan: Cloud Hosting en alle support. Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015 Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015 Opgesteld door Dirk Debruyne, beheer en ondersteuning Voorwerp van de opdracht 1. Omschrijving: Hosting van de applicatie op een Azure PAAS

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite CDA002299

Conceptnota. Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite CDA002299 Conceptnota Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite op A-stad platform CDA002299 Versie 7.0 CDA002299_Conceptnota_Raamovereenkomst_Visit_2014.docx Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota...

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Besteknr. 2013/10290 Inhuren ICT profielen en projecten. Handleiding afnemen profielen en projecten via minicompetitie

Besteknr. 2013/10290 Inhuren ICT profielen en projecten. Handleiding afnemen profielen en projecten via minicompetitie Besteknr. 2013/10290 Inhuren ICT profielen en projecten Handleiding afnemen profielen en projecten via minicompetitie Perceel 1: Technische profielen & projecten. Technologieën die hier in thuishoren zijn:

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen.

BIJZONDER BESTEK. van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. BIJZONDER BESTEK van toepassing op de overeenkomsten inzake het presteren van diensten afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Algemene Offerteaanvraag voor proc es- en projectmanagement

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

BXL 1434 Implementatie van een enterprise transactioneel systeem

BXL 1434 Implementatie van een enterprise transactioneel systeem BXL 1434 Implementatie van een enterprise transactioneel systeem INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 13.08.2013 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure

Nadere informatie

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen Technische ondersteuning door ICT-Profielen Pagina 1 van 6 1 Scope en doel Via dit dienstenaanbod kan de Klant op een flexibele manier en aan marktconforme voorwaarden ICTgerelateerde opdrachten in middelenverbintenis

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62

Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 4/5/2015 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Bijzonder bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/62 Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie