Gunningverslag. CD Raamovereenkomst Meldjeaan: Cloud Hosting en alle support. Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gunningverslag. CD000630 Raamovereenkomst Meldjeaan: Cloud Hosting en alle support. Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015"

Transcriptie

1 Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015 Opgesteld door Dirk Debruyne, beheer en ondersteuning Voorwerp van de opdracht 1. Omschrijving: Hosting van de applicatie op een Azure PAAS omgeving; 2. Support op de applicatie Meld-Je-Aan ; 3. Maintenance voor de Hosting van Meld-Je-Aan Azure omgeving. Verder zetten Cloud. Wijze van gunning VOMB Deze opdracht wordt gegund via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (zoals gewijzigd in 2011) op grond van artikel 26, 2, 3 onvoldoende nauwkeurig te bepalen dienst. Mogelijke inschrijvers 3 inschrijvers hebben zich aangemeld: Cronos NV Veldkant 33A 2550 Kontich RealDolmen NV A.Vaucampslaan Huizingen The Reference NV Stapelplein 70/b Gent Voorstel Rekening houdende met de gunningcriteria uit het bestek heeft inschrijver RealDolmen de voordeligste, regelmatige offerte ingediend. Gelet op het bijgevoegde beoordelingsverslag beslist het Elektronisch Directiecomitévan Digipolis op 2 februari 2015 om de opdracht CD Raamovereenkomst Meldjeaan: Cloud toe te wijzen aan inschrijver RealDolmen die overeenkomstig de gunningcriteria de meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend conform de voorwaarden van het bestek en de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Algemeen coördinerend directeur, Peter Crombecq Algemeen directeur Gent, Johan Van der Bauwhede In bijlage Beoordelingsverslag Pagina 1

2 Bijlage: Beoordelingsverslag Inschrijvingen op datum 3 inschrijvers dienden een offerte in vóór de uiterste indieningdatum 23/10/2014 om 10:00 Cronos, RealDolmen, The Reference Cronos liet per mail weten zich terug te trekken en wenst niet langer deel te nemen aan deze opdracht. Pagina 2

3 RealDolmen The Reference Gunningverslag Inhoudelijke controle selectiecriteria Administratieve controle Controle van de uitsluitingscriteria en de kwalitatieve selectiecriteria. Ondertekening offerte Controle of het inschrijvingsbiljet en/of de inventaris-vragenlijst van de inschrijvers ingevuld en getekend zijn. Volledigheid offerte Mandaat v/d ondertekenaar om de inschrijver te verbinden [ok] [ok] Verklaring op erewoord [ok] [ok] RSZ-attest [ok] [ok] Bewijs van verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico s [ok] [ok] Verklaring m.b.t. omzet totaal/specifiek laatste 3 boekjaren [ok] [ok] Referenties laatste 3 jaar [ok] [ok] Gevraagde bijlagen [ok] [ok] CONCLUSIE: offerte volledig [JA] [JA] Controle of alle gevraagde documenten door de inschrijvers aangeleverd werden. Pagina 3

4 Verklaring op erewoord Controle of de verklaring op erewoord inhoudelijk correct is. RSZ-attest Controle of elke inschrijver een RSZ-attest van het juiste kwartaal toevoegde en of dit RSZ-attest inhoudelijk correct is. Bewijs van verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico's Controle of het bewijs van verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico s inhoudelijk klopt Referenties Controle of elke inschrijver relevante referenties van de laatste 3 boekjaren toevoegde. Omzet Controle of elke inschrijver de omzet van de laatste 3 boekjaren toevoegde. EINDCONCLUSIE Volgende inschrijvers zijn geselecteerd: RealDolmen, The Reference Volgende inschrijvers zijn niet geselecteerd: geen Regelmatigheid van de offertes Controle van absolute of relatieve onregelmatigheden. Absolute onregelmatigheden Controleer de offertes op absolute onregelmatigheden. Resultaat: geen Relatieve onregelmatigheden Controleer de offertes op relatieve onregelmatigheden. Resultaat: geen EINDCONCLUSIE Volgende offertes zijn regelmatig: RealDolmen, The Reference Volgende offertes zijn niet regelmatig: geen Pagina 4

5 Beoordeling kandidaten aan hand van de selectiecriteria De kandidaatstellingen waarvan alle documenten aanwezig waren, werden beoordeeld op de volgende kwalitatieve selectiecriteria. Selectiecriteria Gewicht Omzet en Personeelsbezetting 30 % Projectteam 30 % Referenties 40 % Toelichting Selectiecriteria Beschrijving Omzet en Omzet (15 %): Evolutie en aandeel van Hosting van Personeelsbezetting een online inschrijvings/ aanmelding website in het totale dienstenpakket. Totale omzet van het bedrijf alsook de omzet van de afdeling die instaat voor website Hosting en dit voor afgelopen 3 volledige boekjaren (minimale omzet 1milj op website ontwikkeling). Personeelsbezetting (15%): Evolutie van afgelopen 3 jaar uitgedrukt in VTE (Voltijdse Equivalenten) en dit van het volledig bedrijf als voor de website ontwikkeling afdeling. Projectteam Kwaliteit van de voorgestelde CV s (Technische ervaring, project ervaring, complexiteit van de uitgevoerde projecten, ) en dit t.o.v. de relevantie van deze opdracht. Voor profielen worden minimale aantal jaren ervaring verwacht: Project leider/manager: 3 jaar Functioneel/Technisch Architect: 2 jaar Systeem beheerder Azure: 3 jaar Developer: 2 jaar, alsmede bewezen ervaring in het ontwikkelen voor/ op een Azure PAAS omgeving. Ervaring in een meldjeaanproject kan als voordelig worden beschouwd. Referenties Feedback betreffende expertise en klantgerichtheid en dit in kader van de opdracht. Op volgende punten zal gekeken worden: Relevantie opdracht (web + Business complexiteit), Sector (publieke sector / onderwijs), Problematiek (inschrijvingen + complex back-end), Cloud Hosting (webtoepassingen met piekbelasting op een Azure Cloud omgeving) Budget (minimaal op jaarbasis), Projectmethodologie (PM-Bok, Prince2, ITIL, Scrum, ), Technische relevantie (Oplossing,.Net, MSSQL, Azure, ). Pagina 5

6 Omzet Personeelsbezetting Projectteam Referenties Totaal Gunningverslag Omzet en personeelsbezetting 30% Motivatie RealDolmen: Omzet (15 %): Evolutie en aandeel van Hosting van een online inschrijvings/ aanmelding website in het totale dienstenpakket was meer dan voldoende. Totale omzet van het bedrijf alsook de omzet van de afdeling die instaat voor website Hosting en dit voor afgelopen 3 volledige boekjaren. Idem. Personeelsbezetting (15%): Evolutie van afgelopen 3 jaar uitgedrukt in VTE en dit van het volledig bedrijf als voor de website ontwikkeling afdeling. Voldoende The Reference: Omzet (15 %): Evolutie en aandeel van Hosting van een online inschrijvings/ aanmelding website in het totale dienstenpakket voldeed ruimschoots. Totale omzet van het bedrijf alsook de omzet van de afdeling die instaat voor website Hosting en dit voor afgelopen 3 volledige boekjaren. Idem Personeelsbezetting (15%): Evolutie van afgelopen 3 jaar uitgedrukt in VTE en dit van het volledig bedrijf als voor de website ontwikkeling afdeling. Was niet voldoende weergegeven. Projectteam 30% Motivatie RealDolmen: Kwaliteit van de voorgestelde CV s en dit t.o.v. de relevantie van deze opdracht voldeed ruimschoots. The Reference: Kwaliteit van de voorgestelde CV s en dit t.o.v. de relevantie van deze opdracht was zeer goed. Referenties 40% Motivatie RealDolmen: Feedback betreffende expertise en klantgerichtheid en dit in kader van de opdracht. Voldoende ervaringen bij andere klanten die aantonen dat ze ook deze opdracht aankunnen.. The Reference: Feedback betreffende expertise en klantgerichtheid en dit in kader van de opdracht. Voldoende ervaring met MJA. Selectiecriteria ,00 RealDolmen ,00 The Reference , ,50 Rekening houdende met de selectiecriteria, zoals bepaald in de gepubliceerde aankondiging, wordt vastgesteld dat beide kandidaten voldoen aan deze selectiecriteria. Pagina 6

7 Gunningcriteria bestek Gunningscriterium Weging % Prijs 50% Kwaliteit - Support op de applicatie Meld-Je-Aan 25% - Maintenance voor de Hosting van 25% Meld-je-Aan Azure omgeving Totaal 100 De volledige toetsing van de ingediende offertes met bovenvermelde gunningcriteria en de motivering wordt uitgewerkt in de tabel onderaan. Gedetailleerde xls hierbij! In onderstaand hoofdstuk wordt per gunningcriterium de score weergegeven. Beide leveranciers werden uitgenodigd voor een presentatie van hun eerste offerte, Waar er duidelijk gewezen werd op de eventuele tekortkomingen/vragen en opmerkingen. Vervolgens werd een aangepaste BAFO gevraagd, met nadruk op het budgettaire. Beoordeling PRIJS Inschrijver Score op 50% RealDolmen 50% The Reference 37% Motivering: De geijkte formule werd gebruikt. Er was een herrekening noodzakelijk om appels met appels te vergelijken. (vb Support App: Er wordt in het bestek 12 mandagen gevraagd. RealDolmen: gaf 20 dagen The Reference: gaf slechts 1 dag Beide leveranciers werden uitgenodigd voor een onderhandeling en bespreking van hun voorstel. Er werden aanpassingen gevraagd waarvoor beide leveranciers een BAFO indienden. Aan de hand van hun BAFO werden de gevraagde aanpassingen herberekend waarbij we vaststelden dat de voorgestelde prijs van The Reference EUR boven de Belgische drempel uit kwam. Beoordeling Kwaliteit Support op de applicatie Meld-Je- Aan Inschrijver Score op 25% RealDolmen 25% The Reference 25% Voor Support op de applicatie Meld-Je-Aan worden volgende punten toegekend: - Opzet: Wat is er nodig om de kennis te vergaren van de toepassing.(5%) - Aanpak: Op welke manier zal er samengewerkt worden voor de support dagen. (Zijn supportdagen vooraf op datum overeen te komen of kan dit op afroep binnen de x-tijd). Hoe zullen de communicatie kanalen verlopen? (5%) - Bereikbaarheid: op welk moment kan er Support gevraagd en afgenomen worden. (Dagen en tijdstippen). Binnen welke tijdspanne zal er actie ondernomen worden? (10%) - Container van dagen die besteed kan worden aan de MJA Applicatie.(5%) Pagina 7

8 Opzet Aanpak Bereikbaarheid Container Totaal Aanpak Bereikbaarheid Diensten Container Totaal Algemeen Totaal Gunningverslag Motivering: Beide kandidaten scoren hierop zeer goed en krijgen alle punten. Support Applicatie MJA Maintenance Hosting MJA Kwaliteit , ,00 50,00 RealDolmen The Reference Beoordeling Kwaliteit Maintenance voor de Hosting van Meld-je- Aan Azure omgeving Inschrijver Score op 25% RealDolmen 25% The Reference 25% Voor Maintenance voor de Hosting van Meld-Je-aan Azure omgeving worden volgende punten toegekend - Aanpak: Welk werkingsproces wordt er voorgesteld tot afname van de maintenance dagen alsook de samenwerking met Microsoft Azure Omgeving en de klant.(5%) - Bereikbaarheid: op welk moment kan er maintenance gevraagd en afgenomen worden. (Dagen en tijdstippen) (5%) - Diensten: Welke diensten kan men beroep op doen en welke vergoeding wordt hier aan gekoppeld. (Backup, Restore, monitoring, configuratie, deployments, upscaling, downscaling, overzetten van omgeving (vb naar doorloopomgeving), ) (10%) - Container van dagen die besteed kan worden aan de Azure PAAS omgeving maintenance. (5%) Elke prestatie moet gerapporteerd worden. Deze rapportering omvat de gepresteerde uren t.o.v. afgesproken hoeveelheden. Een overzichtsrapportering dient op maandelijkse basis aangeleverd worden. Bij elke bijkomende gevraagde en/of opgeleverde prestatie dient deze rapportering eveneens gecommuniceerd te worden. Motivering: Ook hier waren beide kandidaten zeer vakkundig en krijgen alle punten. Pagina 8

9 Weging % RealDolmen The Reference Gunningverslag SAMENVATTENDE TABEL Prijs 50% 50% 37% Kwaliteit - Support op de applicatie Meld-Je-Aan 25% 25% 25% Kwaliteit - Maintenance voor de Hosting van Meld-Je- Aan Azure omgeving 25% 25% 25% TOTAAL 100% 100% 87% Pagina 9

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax 1/ 12 BE001 03/06/2015 - BDA nummer: 2015-514269 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart

Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart Leidraad Open Projectoproep Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart 1. 1. INLEIDING In opvolging van het Totaalplan Concurrentiële Haven werd op 24 oktober 2011 door de Raad van Overleg besloten

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers EUROPESE COMMISSIE Een zakelijke kans voor u Title 01 Text I N H O U D S O P G A V E Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor

Nadere informatie

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

Technisch aanbestedingsverslag

Technisch aanbestedingsverslag BIJLAGE Bijlage nr. 1 Technisch aanbestedingsverslag: levering en installatie van softwarepakketten voor planning en registratie ten behoeve van de Brusselse gemeenschapscentra Technisch aanbestedingsverslag

Nadere informatie

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA

Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA Werkmap Europees Aanbesteden voor opdrachtgevers Aanbevelingen voor het selecteren van een architect BNA BNA Inhoud Inhoud Inleiding Het proces van aanbesteden Het project De opdracht: uw ambities De procedure

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren?

Kan met onderaannemer gewerkt worden en zo ja moet hiervoor overheidsopdracht gebeuren? OP ESF Vlaanderen 2014 2020 Oproep 308 Begeleiding Artikel 60 FAQ 27/02/2015 Kan een OCMW-ve vereniging als promotor optreden? Een OCMW vereniging kan indienen, mits deze een rechtspersoonlijkheid heeft.

Nadere informatie

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S 1/23 PREAMBULE Dit charter is van toepassing op dienstverleners van prijsvergelijkingswebsites

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie