Besteknr. 2013/10290 Inhuren ICT profielen en projecten. Handleiding afnemen profielen en projecten via minicompetitie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besteknr. 2013/10290 Inhuren ICT profielen en projecten. Handleiding afnemen profielen en projecten via minicompetitie"

Transcriptie

1 Besteknr. 2013/10290 Inhuren ICT profielen en projecten Handleiding afnemen profielen en projecten via minicompetitie

2 Perceel 1: Technische profielen & projecten. Technologieën die hier in thuishoren zijn: LAN, VMWare, Virtualisatie of gelijkwaardig. 1. Trasys NV, Terhulpsesteenweg 6C te 1560 Hoeilaart. 2. Cronos NV, Business Park King Square, Veldkant 33A te 2550 Kontich 3. Fujitsu Technology Solutions NV, Square Marie Curie 12 te 1070 Anderlecht. 4. ATOS Belgium NV, Da Vincilaan 5 te 1930 Zaventem. Perceel 2: PeopleSoft profielen & projecten, PS HCM, PS Finance, ABC of gelijkwaardig 1. Cronos NV, Business Park King Square, Veldkant 33A te 2550 Kontich. 2. Capgemini Belgium NV, Bessenveldstraat 19 te 1831 Diegem. 3. Accenture NV, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel. 4. Centric Belgium NV, Siemenslaan 12 te 8020 Oostkamp. Perceel 3: Consulting: Business Process Management consultant, Methodology & QA coach, Business en IT consultant, PMO coach. 1. AE NV, Interleuvenlaan 27b te 3001 Heverlee 2. Across Technology NV, Technologiepark 3 te 9052 Gent 3. Capgemini Belgium Terug NV, Bessenveldstraat getrokken 19 te 1831 Diegem 4. Deloitte Consulting CVBA, Berkenlaan 8B te 1831 Diegem Perceel 4: Ontwikkelingsprojecten. Zoals Mastervacature project, Mijn Loopbaan etc. Bevat Java,.NET, Elise ontwikkeling of gelijkwaardig 1. Cronos NV, Business Park King Square, Veldkant 33A te 2550 Kontich 2. RealDolmen NV, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen 3. Cegeka NV, Universiteitslaan 9 te 3500 Hasselt 4. Accenture NV, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel Perceel 5: Datawarehouse & rapportering. Bevat Oracle BI, ETL, SAS, Cognos etc. of gelijkwaardig 1. Cronos NV, Business Park King Square, Veldkant 33A te 2550 Kontich 2. CSC Computer Sciences VOF, Corporate Village, Leonardo Da Vincilaan 3 te 1935 Zaventem 3. Deloitte Consulting CVBA, Berkenlaan 8B te 1831 Diegem 4. Accenture NV, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel Perceel 6: Collaboration. Bevat CMS (Drupal), Moodle PHP, Google, Daisy of gelijkwaardig 1. Capgemini Belgium NV, Bessenveldstraat 19 te 1831 Diegem 2. Cronos NV, Business Park King Square, Veldkant 33A te 2550 Kontich Per perceel: 4 gegunde leveranciers

3 3. Cegeka NV, Universiteitslaan 9 te 3500 Hasselt 4. - Perceel 7: CRM-toepassingen (Siebel, Genesys of gelijkwaardig). 1. Cronos NV, Business Park King Square, Veldkant 33A te 2550 Kontich 2. Capgemini Belgium NV, Bessenveldstraat 19 te 1831 Diegem 3. Accenture NV, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel 4. - Perceel 8: APPS &Web design (ios, Android, windows 8). 1. Cegeka NV, Universiteitslaan 9 te 3500 Hasselt 2. Cronos NV, Business Park King Square, Veldkant 33A te 2550 Kontich 3. Capgemini Belgium NV, Bessenveldstraat 19 te 1831 Diegem 4. The Reference NV, Stapelplein 70 bus 201 te 9000 Gent Perceel 9: Interim Management, Project management, Change Management en Program Management Officer 1. Cronos NV, Business Park King Square, Veldkant 33A te 2550 Kontich 2. Harvey Nash IT Consulting NV, 't Hofveld 6c te 1702 Groot-Bijgaarden 3. Centric Belgium NV, Siemenslaan 12 te 8020 Oostkamp 4. USG ICT Professionals NV, Frankrijklei 101 te 2000 Antwerpen Perceel 10: Profiel Body shopping. Bevat: Functionele Analisten, Java ontwikkelaars, Testers, Database (Oracle forms) ontwikkelaars, Novell experten en.net specialisten of gelijkwaardig. 1. Centric Belgium NV, Siemenslaan 12 te 8020 Oostkamp 2. Unisys Belgium NV, Bourgetlaan 20 te 1130 Brussel 3. RealDolmen NV, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen 4. Harvey Nash IT Consulting NV, 't Hofveld 6c te 1702 Groot-Bijgaarden Perceel 11: IAM 1. Cronos NV, Business Park King Square, Veldkant 33A te 2550 Kontich 2. Deloitte Consulting CVBA, Berkenlaan 8B te 1831 Diegem 3. ATOS Belgium NV, Da Vincilaan 5 te 1930 Zaventem 4. Capgemini Belgium NV, Bessenveldstraat 19 te 1831 Diegem Per perceel: 4 gegunde leveranciers

4 Terug getrokken bestand: presentatie gunning schema.jpg Algemeen overzicht

5 Afnemen? Wat hebt je nodig? het bestek: Hierin vind je de beschrijving van de percelen met de detail van de opgevraagde profielen en de voorbeeldprojecten. Tevens vind je de gunningscriteria die je moet hanteren bij de minicompetitie (zie later). Bestand: Lastenboek 2013_10290 Algemene Offerteaanvraag Bestek.docx. de overeenkomst tot deelname: Om je toe te laten deel te nemen aan het lastenboek en af te nemen stellen we een contract tussen je instelling en de VDAB voor. Te ondertekenen door de gedelegeerde bestuurder van je instelling en door VDAB. Bestand: Overeenkomst tot deelname.docx deze handleiding: de prijscatalogus: Hierin vind je per perceel voor elk gevraagd profiel de aangeboden prijs voor een junior, een advanced (3 jr. ervaring), een experienced (5 jr. ervaring en een senior (10jr. ervaring). Tevens vind je ook - de aangeboden kortingen. Bestand: Prijscatalogus Inhuren profielen & projecten.xlsx een practisch invulblad voor de minicompetitie: Per perceel hebben we maximaal 4 leveranciers geselecteerd. Om af te nemen moet je onder deze max. vier leveranciers een minicompetitie houden. VDAB heeft daar een voorbeeldrekenblad voor gemaakt, dat je evtl. kan hanteren. Bestand: Minicompetitie offerteaanvraag.xlsx. Bestand: Handleiding afnemen.pdf. Hoe afnemen?

6 Het bestek: Vooraleer af te nemen, zou je een aantal zaken uit het bestek aanmerking voor de toetsing aan de gunningscriteria. goed moeten lezen: Op basis van de gunningscriteria werden dan door VDAB maximaal de 4 best scorende leveranciers weerhouden. 1. de toetredingsclausule: dit is de basis waarop je instelling afneemt. Je moet voldoen aan de bepalingen van deze De overeenkomst is door VDAB gesloten met maximaal 4 clausule. Je vindt de toetredingsclausule op pg. 11 onder inschrijvers, namelijk de inschrijvers met de hoogste titel 3.5. eindquota die ten minste 50% behalen, tenzij er geen vier inschrijvers weerhouden werden. 2. afname kan gebeuren op basis van profielen of projecten. Bij profiel gaat het over het inhuren van een consultant Stap 2: door de afnemende overheid: de minicompetitie aan een bepaalde prijs voor een bepaalde duur. Een project is een opdracht, die wordt uitgevoerd op De gunning van de deelopdrachten gebeurt via basis van de opgegeven profielen en met de minicompetitie per perceel onder deze 4 aanbieders. desbetreffende opgegeven prijs. Voorafgaand zal men de Aan de aanbieders wordt gevraagd om conform dit dienstverleners raadplegen over inhoud en opleverings- lastenboek (een) profiel(en) of een project voor te stellen, termijn van het project. In onderling overleg worden prijs, binnen de in de minicompetitie aangegeven termijn. De termijn en resultaatverbintenis vastgelegd. Deze zijn profielen en projecten worden beoordeeld op basis van bindend. de gunningscriteria van het bestek. Je kan desgewenst wel verfijnen door subcriteria toe te voegen. 3. Toewijzing in 2 stappen: Voor een zelfde profiel zal de prijs in de minicompetitie gelijk of lager zijn dan de prijs van de offerte, zoals je vindt Stap 1: door VDAB: de gunning aan 4 leveranciers in de prijzencatalogus. Bovendien moeten de aangeboden profielen van dezelfde De offertes zijn door VDAB inhoudelijk getoetst op hun kwaliteit zijn als deze in de offerte. regelmatigheid in het licht van de bestekbepalingen. Enkel de als regelmatig weerhouden offertes komen in Het bestek

7 De minicompetitie: bestand Minicompetitie offerteaanvraag voor PROFIELEN.xlsx Om een profiel in te huren of een project te bestellen, Bij afname van een profiel: organiseer je een minicompetitie. Daartoe worden de 4 geselecteerde leveranciers 1. Weging aan de hand van het criterium individuele aangeschreven en gevraagd een offerte te doen voor profielen - Cv s. deze welomschreven inhuring of opdracht. De aanbieder geeft drie Cv s op. De weging gebeurt op basis van: Als je dan binnen een vooraf bepaalde termijn de vier offertes binnen hebt, dan moet je die beoordelen op - opgegeven competenties: basis van de gunningscriteria van het oorspronkelijke VDAB heeft een aantal competenties per profiel lastenboek. opgegeven. Wij vinden dat de aangebodene die moet bezitten. De leverancier is hierop geselecteerd. Concreet betekent dit: Deze competenties zoals opgesomd in het bestek bij elk afzonderlijk profiel. Ze zijn ook bindend voor de minicompetitie, maar je mag ze verfijnen met bijkomende subcompetenties. De leverancier geeft aan in welke van de hieronder gevraagde projecten die competenties spelen. - ervaring: bovendien vragen wij een aantal projecten op te geven waarin deze persoon de gevraagde competenties heeft opgedaan of tentoon gespreid. Minicompetitie profiel

8 De minicompetitie: : bestand Minicompetitie offerteaanvraag voor PROFIELEN.xlsx 2. Weging aan de hand van het Criterium Project 3. Weging aan de hand van het Criterium prijs De leverancier moet dan drie projectvoorbeelden De opgegeven prijzen worden met elkaar vergeleken en opgeven waaruit zijn ervaring met het gevraagde zal gescoord volgend de formule uit het bestek (pg. 22). blijken. Deze opgegeven projecten worden gescoord op basis van de kwaliteit en het plan van aanpak in gelijkaardige projecten. De eigenlijke weging gebeurt op basis van: - de projectcontext van de opgegeven projecten: Je oordeelt in hoeverre de opgegeven projecten waardevol zijn in het kader van de profielen die je inhuurt. - het plan van aanpak: de aanbieder beschrijft hoe hij de opgegeven projecten benaderd en uitgevoerd heeft. Jij oordeelt in hoeverre die aanpak degelijk is tegen de horizon van het profiel dat je inhuurt. Minicompetitie profiel

9 De minicompetitie: bestanden Minicompetitie offerteaanvraag voor PROJECT.xlsx en Minicompetitie Projecten CV Raster.xlsx Bij afname van een project: Je omschrijft in extenso welk project je wil gerealiseerd zien. De leverancier moet dan drie projectvoorbeelden opgeven waaruit zijn ervaring met het gevraagde zal blijken. Deze opgegeven projecten worden gescoord op basis van: 1. Weging aan de hand van het criterium individuele profielen - Cv s. Er wordt een Cv gevraagd voor elk profiel dat betrokken zal zijn in het project. bezitten. De leverancier is hierop geselecteerd. Deze competenties staan opgesomd in het bestek, bij elk afzonderlijk profiel. Ze zijn ook bindend voor de minicompetitie, maar je mag ze verfijnen met bijkomende subcompetenties. De leverancier geeft aan in welke van de hieronder gevraagde projecten die competenties spelen. - ervaring: bovendien vragen wij een aantal projecten op te geven waarin deze persoon de gevraagde competenties heeft opgedaan of tentoon gespreid. De weging van deze Cv sgebeurt op basis van: - opgegeven competenties: VDAB heeft een aantal competenties per profiel opgegeven. Wij vinden dat de aangebodene die moet Minicompetitie project

10 De minicompetitie: bestanden Minicompetitie offerteaanvraag voor PROJECT.xlsx en Minicompetitie Projecten CV Raster.xlsx 2. Weging aan de hand van het criterium de kwaliteit 3. Weging aan de hand van het criterium prijs en het plan van aanpak in gelijkaardige projecten. De opgegeven prijzen per profiel en voor het project De aanbieder beschrijft hoe hij het project denkt uit worden met elkaar vergeleken en gescoord volgend de te voeren in een schets van de projectcontext en van formule uit het bestek (pg. 22). het plan van aanpak De eigenlijke weging gebeurt op basis van: - de projectcontext van de opgegeven projecten: Je oordeelt in hoeverre de opgegeven projecten waardevol zijn in het kader van het project dat je wil uitgevoerd zien. - het plan van aanpak: de aanbieder beschrijft hoe hij de opgegeven projecten benaderd en uitgevoerd heeft. Jij oordeelt in hoeverre die aanpak degelijk is tegen de horizon van het project dat je wil uitgevoerd zien. Minicompetitie project

11 een practisch invulblad voor de minicompetitie: Wij organiseren de minicompetitie met de bestanden Minicompetitie offerteaanvraag voor PROFIELEN.xlsx, Minicompetitie offerteaanvraag voor PROJECT.xlsx en Minicompetitie Projecten CV Raster.xlsx Stap 1: offerte vraag Tab Offerte aanvraag Je dient enkel de velden in geel in te vullen - de rest wordt dan automatisch aangevuld. Het nummer van het profiel vind je in de referentielijst op tab REFERENTIE Desgewenst kan je bijkomende sub-competenties toevoegen. Invulblad voor de minicompetitie

12 een practisch invulblad voor de minicompetitie: Stap 1: offerte vraag voor een project wordt dit: Invulblad voor de minicompetitie

13 Stap 2: de dienstverlener tekent in Cv Raster en project Raster en Prijs raster (enkel bij projecten - bij profielen wordt de prijs op het CV raster bijgezet. De dienstverlener vult de gele vakken in - onderaan het rekenblad staat een handleiding hoe hij moet invullen. Wij hebben een afzonderlijk adres waar de aanbieder de offertes naartoe stuurt. Zo garanderen wij dat de offertes geheim blijven tot de dag van de officiële opening. Na de uiterste indiendatum worden de binnengekomen offertes aan de evaluatoren over gemaakt. Invulblad voor de minicompetitie

14 Stap 3: Je evalueert de binnengekomen offertes Je geeft punten voor: - de opgegeven competenties - op de ervaring in projecten - op de prijs - op 30 Stap 4: het gunningsverslag Ook hier vul je de gele velden aan - de rest is automatisch ingevuld. - de opgegeven competenties: geef de scores in en geef een argumentatie voor deze scores. - de ervaring in projecten: geef de scores in en geef een argumentatie voor deze scores. - de prijs: vul de prijzen in - de scores worden automatisch berekend aan de hand van de formule uit het bestek. Onderaan het rekenblad vind je de uitslag: de totaalscores en de rangorde. Je ziet wie de beste offerte heeft ingediend en dus uitgekozen wordt Invulblad voor de minicompetitie

15 Stap 5: de gunningsbrief De gunningsbrief wordt automatisch gegenereerd. Alle velden zijn reeds ingevuld. Je kan deze als een PDF bestand opslaan en toezenden of to en. De niet-gegunden krijgen dit: Invulblad voor de minicompetitie

16 De prijscatalogus Per leverancier vind je de prijzen waaraan de opdracht hem gegund werd. In minicompetitie mag men niet boven deze prijzen gaan. Tenslotte zie je ook welke kortingen deze leveranciers toestaan bij bestelling van maanden. De volumekorting is op jaarbasis en per afzonderlijke afnemende entiteit. Prijscatalogus

17 Bijkomende info? Vragen? tel: 02/

Gunningverslag. CD000630 Raamovereenkomst Meldjeaan: Cloud Hosting en alle support. Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015

Gunningverslag. CD000630 Raamovereenkomst Meldjeaan: Cloud Hosting en alle support. Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015 Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 2 februari 2015 Opgesteld door Dirk Debruyne, beheer en ondersteuning Voorwerp van de opdracht 1. Omschrijving: Hosting van de applicatie op een Azure PAAS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers EUROPESE COMMISSIE Een zakelijke kans voor u Title 01 Text I N H O U D S O P G A V E Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen Technische ondersteuning door ICT-Profielen Pagina 1 van 6 1 Scope en doel Via dit dienstenaanbod kan de Klant op een flexibele manier en aan marktconforme voorwaarden ICTgerelateerde opdrachten in middelenverbintenis

Nadere informatie

Handleiding Azuretour mei 2014. Dit is de handleiding voor gebruikers en poule - beheer de rs van het AzureTour Tour de France spel.

Handleiding Azuretour mei 2014. Dit is de handleiding voor gebruikers en poule - beheer de rs van het AzureTour Tour de France spel. Handleiding Azuretour mei 2014 Handleiding AzureTour Dit is de handleiding voor gebruikers en poule - beheer de rs van het AzureTour Tour de France spel. Inhoudsopgave De AzureTour in het kort... 3 Registreren...

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar! Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

Quickstart handleiding

Quickstart handleiding Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor het aanschaffen van. U heeft met deze aankoop een goede keuze gemaakt voor een zeer professionele E-mail marketing tool. In deze quickstart handleiding zullen

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 19/11/2012 - BDA nummer: 2012-527174 Standaardformulier 2 - NL het gecombineerd presenteren van data uit ArcGis software en Cognos Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014

Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 Handleiding www.kotatgent.be versie 2014 In deze handleiding behandelen we de basisfuncties van de website www.kotatgent.be. Hoe kan je jezelf (als verhuurder of student) registreren en vervolgens je pand(en)

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie