Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein"

Transcriptie

1 Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013

2 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven Resultaten Algemene Vragen Appendix 33 METRI Group Schiphol Rijk Contactpersoon METRI Wilbert Renkema Director t m oktober 2013

3 3 Introductie & Onderzoeksopzet

4 Introductie 4 In de huidige markt van externe inhuur in het IT domein zijn onderwerpen zoals marktconformiteit, dynamische tarieven, marges die onder druk staan, kostenreductie en de invulling van de flexibele schil actueel. FastFlex heeft METRI gevraagd vanuit haar onafhankelijke rol een marktonderzoek uit te voeren naar de tarieven van externe inhuur binnen het IT domein van bedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van juni - oktober Onderliggend vindt u het rapport waarin de antwoorden van uw organisatie zijn afgezet tegen de antwoorden van de gehele referentiegroep (alle deelnemende bedrijven).

5 Onderzoeksopzet 5 De participerende bedrijven hebben ten aanzien van 25 gehanteerde IT functieprofielen uurtarieven voor externe inhuur in het IT domein aangeleverd. In dit onderzoek wordt onder externe inhuur zowel Zelfstandigen (ZZP) als ook detachering verstaan. De IT functieprofielen zijn uitgesplitst naar de niveaus Junior/Medior/Senior. De deelnemende bedrijven hebben daarnaast algemene vragen beantwoord ten aanzien van de organisatie en verwachtingen in het kader van ontwikkelingen van de externe inhuur. In het totaal hebben er 28 organisaties deelgenomen aan het onderzoek; Er zijn 500+ functietarieven in combinatie met niveaus aangeleverd door de deelnemende bedrijven; 11 deelnemers hebben meer dan 250 IT medewerkers in dienst. Deze organisaties hebben 300 van de 500+ functies+niveaus tariefwaarden aangeleverd; Circa de helft deelnemers heeft naast de tarieven ook volumes ingevoerd. Deze organisaties hebben externen ingezet; De referentie tarieven (minimaal, gemiddeld en maximaal tarief) worden niet afgegeven indien er minder dan 4 tariefwaarden vanuit de deelnemersgroep zijn aangeleverd; Door de grote variatie in de branches van de deelnemende bedrijven is het niet mogelijk om branche specifieke conclusies te trekken.

6 6 Conclusies

7 Conclusies (1/3) 7 1. Externe inhuur betreft gemiddeld 37 % van het gehele IT team; 2. Er worden in verhouding significant minder externe Junior functies binnen organisaties ingezet; Vanuit de opgegeven tarieven is de verdeling 52 % Senior / 31 % Medior en 17 % Junior functies; Vanuit de ingezette volumes is de verdeling 70 % Senior / 21 % Medior en 9 % Junior functies. 3. De gemiddeld bandbreedte in de tarieven zijn bij Senior (factor 2) en Junior (factor 2,1) functies duidelijk groter dan bij Medior functies (factor 1,6); 4. Voor zelfstandigen worden geen structureel hogere c.q. lagere tarieven gehanteerd; % van de organisaties is van mening dat de tarieven momenteel te hoog zijn; Indien het antwoord Min of meer mee eens wordt meegenomen is dit 77 % % van de organisaties zal komend jaar minder externen gaan inzetten; Indien het antwoord Min of meer mee eens wordt meegenomen is dit 82 %. 7. De (Interim) manager functie heeft extreem grote bandbreedte in de tariefstelling; 8. Security functies worden in mindere mate extern ingevuld.

8 Conclusies (2/3) 8 9. Circa 10 % van de functies in combinatie met hun niveau bepaalt 40 % van de ingezette externen. Top 8 functies (incl. niveau) meest uitgevoerd Applicatie Architect: Senior Applicatie Developer: Senior Program Manager: Senior Project Manager: Medior 9% Applicatie Developer: Medior Business Analist: Senior Projectleider: Senior Project Manager: Senior 9% 12% 11% 14% 23% 10% 12%

9 Conclusies (3/3) Er is nagenoeg geen verschil tussen de gemiddelde uurtarieven van organisaties die zelf de contract onderhandelingen en afwikkeling doen voor externen, en de organisatie die dit door een externe bedrijf uit laten voeren; N.b.: in het vergelijk zijn niet de kosten opgenomen die deelnemende organisaties intern hebben als zij het zelf doen. Indien het wel is uitbesteed dan zijn deze regulier onderdeel van het eindtarief. 11. Bedrijven die meer inhuren realiseren gemiddeld geen structureel lager uurtarief dan organisaties met kleine volume van inhuur; % van de deelnemers maakt gebruik van kortingsmogelijkheden; % van de deelnemers geeft aan dat de meeste externen via het eigen netwerk binnen komen; 14. Waar organisaties de externen voornamelijk via het eigen netwerk van de organisatie weten te werven, hebben gemiddeld voor alle functies een 4 % hoger uurtarief.

10 10 Resultaten Uurtarieven

11 Resultaten Uurtarieven (1/5) 11 Wij hebben u gevraagd onderstaande tabellen door te nemen en de binnen uw bedrijf gebruikte IT functie/rollen, tarieven en aantal ingezette externe FTE te plotten op de functies/rollen in deze lijst. Uitgegaan van de volgende indeling in niveaus: Junior < 2 jaar werkervaring vanuit de rol Medior 2 tot 5 jaar werkervaring vanuit de rol Senior > 5 jaar werkervaring vanuit de rol In de volgende slides vindt u de resultaten van de uurtarieven (vraag 20 in marktonderzoek). NB: De referentie tarieven (minimaal, gemiddeld en maximaal tarief) worden niet afgegeven indien er minder dan 4 tariefwaarden vanuit de deelnemersgroep zijn aangeleverd.

12 Resultaten Uurtarieven (2/5) Uurtarief Deelnemer Uurtarieven Referentiegroep 12 Min Gemiddeld Max (Interim) Manager: Junior (Interim) Manager: Medior 70,92 89,44 107,25 (Interim) Manager: Senior 78,75 146,04 312,50 Applicatie Architect: Junior Applicatie Architect: Medior 64,00 81,81 99,50 Applicatie Architect: Senior 78,64 100,50 150,00 Applicatie Developer: Junior 35,00 54,20 66,07 Applicatie Developer: Medior 50,00 71,59 97,50 Applicatie Developer: Senior 67,00 85,03 115,00 Business Analist: Junior 62,38 67,88 75,00 Business Analist: Medior 60,25 78,53 88,62 Business Analist: Senior 67,00 92,75 125,00 Business Consultant / Adviseur: Junior Business Consultant / Adviseur: Medior 66,13 89,91 105,00 Business Consultant / Adviseur: Senior 75,50 113,59 150,00 Functioneel Beheerder: Junior 41,00 53,14 66,07 Functioneel Beheerder: Medior 47,83 63,82 75,00 Functioneel Beheerder: Senior 56,00 77,87 101,64

13 Resultaten Uurtarieven (3/5) Uurtarief Deelnemer Uurtarieven Referentiegroep 13 Min Gemiddeld Max Informatie Manager: Junior Informatie Manager: Medior 60,25 70,18 83,60 Informatie Manager: Senior 67,00 90,32 125,00 Infrastructuur Specialist: Junior Infrastructuur Specialist: Medior 54,49 71,60 84,00 Infrastructuur Specialist: Senior 67,50 91,87 150,00 IT Security Administrator: Junior IT Security Administrator: Medior IT Security Administrator: Senior IT Security Analyst: Junior IT Security Analyst: Medior IT Security Analyst: Senior 72,50 92,94 125,00 Netwerk Specialist: Junior Netwerk Specialist: Medior 50,00 64,46 72,75 Netwerk Specialist: Senior 69,00 95,36 150,00 On Site Support Medewerker: Junior 27,75 49,23 82,00 On Site Support Medewerker: Medior 33,25 44,61 61,00 On Site Support Medewerker: Senior 42,05 62,35 100,00

14 Resultaten Uurtarieven (4/5) Uurtarief Deelnemer Uurtarieven Referentiegroep 14 Min Gemiddeld Max Program Manager: Junior Program Manager: Medior 95,06 101,42 110,00 Program Manager: Senior 90,00 119,66 152,25 Projectleider: Junior 40,00 64,39 82,00 Projectleider: Medior 66,00 84,32 98,00 Projectleider: Senior 70,20 95,03 132,00 Project Management Office: Junior 20,90 42,14 84,00 Project Management Office: Medior 33,25 62,32 93,00 Project Management Office: Senior 50,00 74,23 101,50 Project Manager: Junior 57,25 73,60 90,00 Project Manager: Medior 75,83 89,45 110,00 Project Manager: Senior 87,00 109,07 185,00 Service Delivery Manager: Junior Service Delivery Manager: Medior Service Delivery Manager: Senior 76,25 89,24 115,00 Service Desk Medewerker: Junior 27,75 38,58 57,00 Service Desk Medewerker: Medior 25,67 42,62 66,00 Service Desk Medewerker: Senior 26,00 50,38 75,00

15 Resultaten Uurtarieven (5/5) Uurtarief Deelnemer Uurtarieven Referentiegroep 15 Min Gemiddeld Max Service Manager: Junior Service Manager: Medior Service Manager: Senior 74,50 90,36 125,00 Solution Architect: Junior Solution Architect: Medior Solution Architect: Senior 80,00 106,42 150,00 Solution Designer: Junior Solution Designer: Medior Solution Designer: Senior 85,00 104,67 150,00 System & IT Architect: Junior System & IT Architect: Medior 71,23 82,78 99,50 System & IT Architect: Senior 74,00 98,01 150,00 System administrator: Junior System administrator: Medior 48,00 66,61 82,55 System administrator: Senior 67,00 84,84 115,00 Test Manager: Junior Test Manager: Medior 66,00 80,90 119,50 Test Manager: Senior 80,03 88,12 115,00 Tester: Junior 35,00 53,40 68,27 Tester: Medior 55,00 64,05 73,44 Tester: Senior 65,00 74,42 90,00

16 16 Resultaten Algemene Vragen

17 Vraag 1 17 In welke branche/sector bent u actief? Detailhandel Financieel - Verzekering+Pensioen Onderwijs Zakelijke dienstverlening - ICT Zorg Financieel - Diensten Industrie Vervoer Zakelijke dienstverlening - Overig Overig 4% 22% 15% 7% 11% 11% 4% 15% 7% 4%

18 Aantallen Aantallen Vraag 2 en Hoeveel FTE is er totaal in IT in dienst bij uw bedrijf? ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Hoeveel FTE IT bevat uw externe inhuur bij uw bedrijf? 5,0% 0,0% 35,3% Deelnemer Referentiegroep Deelnemer Referentiegroep

19 Aantallen Percentage Vraag 4 en Uit hoeveel personen binnen IT bestaat uw externe inhuur? Wat is, binnen uw externe inhuur, de percentuele verhouding van detachering versus zelfstandigen (ZZP)? 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 72,7% 0,0% 27,3% Detachering ZZP Deelnemer Referentiegroep Deelnemer Referentiegroep

20 Percentage Percentage Vraag 6 en ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Worden voor zelfstandigen hogere of lagere tarieven gesteld dan voor detachering? 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Zo ja wat is het verschil in percentage? 0,0% 15,8% -17,0% 10,0% 0,0% 21,4% 14,3% 64,3% -15,0% -20,0% Hoger Lager Geen verschil Deelnemer Gemiddeld lager Gemiddeld hoger

21 Aantallen Vraag ,0% 30,0% Verzorgt uw bedrijf de contractonderhandeling en afwikkeling met uw externen? 20,0% 10,0% 0,0% 37,8% 24,3% 16,2% 21,6% Ja, dit doen wij zelf(inkoop) Ja, dat doet de business Nee, daar hebben wij een andere partij voor Anders

22 Vraag 9 22 De huidige tarieven van externe inhuur bij ons liggen momenteel nog te hoog. Volledig mee eens Min of meer mee eens Oneens Eens Min of meer mee oneens Volledig oneens 19% 4% 0% 11% 29 % van de deelnemers geeft aan dat de huidige tarieven van externe inhuur momenteel te hoog liggen. 18% 48%

23 Vraag Het komende jaar gaan wij minder externen inhuren. Volledig mee eens Min of meer mee eens Oneens Eens Min of meer mee oneens Volledig oneens 4% 7% 15% 60 % van de deelnemers geeft aan dat zij het komende jaar minder externen gaan inhuren. 7% 22% 45%

24 Vraag De meeste externen komen binnen via het eigen netwerk van de organisatie. Volledig mee eens Min of meer mee eens Oneens 30% 0% Eens Min of meer mee oneens Volledig oneens 15% 48 % van de deelnemers geeft aan dat de meeste externen via het eigen netwerk binnen komen. 4% 33% 18%

25 Vraag Het afgelopen jaar werd het steeds lastiger om specifiek functies/rollen in te vullen. Volledig mee eens Min of meer mee eens Oneens Eens Min of meer mee oneens Volledig oneens 18% 0% 4% 11% 15 % van de deelnemers geeft aan dat afgelopen jaar het lastiger was specifieke functies/rollen in te vullen. 30% 37%

26 Aantallen Vraag 13 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Van welke drie functies is het uurtarief het meest gestegen het afgelopen jaar? 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% Applicatie Architect Business Consultant/ Adviseur Infrastructuur Specialist (Interim) Manager Business Analist Extra toelichting: Er is door de deelnemende organisaties 44 keer aangegeven dat een functie stijgt; 5 functies zijn aangewezen als de meeste stijgende functies; o 4% geeft aan dat het functie tarief stijgt voor zowel (Interim) Manager, Applicatie Developer, Business Consultant/Adviseur, Business Analist en Infrastructuur Specialist. In totaal representeren deze 5 functies 45% van de geïdentificeerde stijging. 26

27 Aantallen Vraag 14 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Van welke drie functies is het uurtarief het meest gedaald het afgelopen jaar? 16,0% 16,0% 14,0% Project Manager Projectleider Tester Extra toelichting: Er is door de deelnemende organisaties 51 keer aangegeven dat een functie daalt; 3 functies zijn aangewezen als de meeste dalende functies: o 16% geeft aan dat het functie tarief voor de project leider daalt o 16% geeft aan dat het functie tarief voor de Project Manager daalt o 14% geeft aan dat het functie tarief voor de Tester daalt In totaal representeren deze 3 functies 45% van de geïdentificeerde daling. 27

28 Vraag Wat is de gemiddelde duur van een opdracht? Korter dan 3 maanden 6-12maanden Langer dan 2 jaar 7% 0% 3-6maanden 1-2jaar 11% 45% 37%

29 Vraag Ziet u een verandering in de gemiddelde duur van de opdrachten die externen vervullen? Deze daalt Deze blijft nagenoeg gelijk Deze stijgt Geen mening 0% 37% 44% 19%

30 Percentage Vraag ,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Wat zijn de belangrijkste criteria waarop u momenteel de uurtarieven baseert? 33,3% 40,5% 16,7% 9,5% Referenties Eigen administratie Kennis Overig

31 Percentage Vraag Hanteert u nog bepaalde kortingen? Gebruikte Kortingstype 60,0% Inzetduur Inzetduur & Volume 50,0% 40,0% Inzetduur & Betalingskorting Volume & Vervangingskorting Inzetduur, Volume & Betalingskorting Betalingskorting 30,0% Mantelkorting 20,0% 10,0% 0,0% 54,0% 46,0% Ja Nee 7% 7% 7% 27% 6% 6% 40%

32 Aantallen Vraag Waarom huurt u externen in? Flexibilteit Expertise Intern niet beschikbaar Goedkoper Onafhankelijkheid Overig

33 33 Appendix Over METRI

34 Over METRI 34 METRI is een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in Benchmarking, IT Governance en Sourcing. Opgericht in 2003 Onpartijdig en objectief Verbindend en lange termijn focus Niet enkel kennis over contracten óók over interne IT organisaties Trusted Advisors METRI is een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in Benchmarking, IT Governance en Sourcing. Onze methodologie Bewezen aanpak Diensten georiënteerd Innovatief Verfijnd en diepgaand Heldere en Praktische adviezen, Kennisoverdracht Meer informatie over onze organisatie kunt u vinden op

35 METRI Group 35 Benchmarking Start dienstverlening 10 jaar ervaring Marktleider in Benelux Internationale focus USP: Component Based Measurement IT Advisory Uitgebreidde dienstverlening gebaseerd op benchmarking database Service -, Cost-, Performanceen Value management IT (Out)sourcing: strategie, analyse/ evaluatie/ selectie, contractering & transitie, leverancier relatie management Result Project, programma en transitie management Interim management op tactisch en/of strategisch niveau Vertaling advies naar realisatie

36 Disclaimer 2013 METRI. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van METRI.

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt?

2. Kunt u aangeven binnen welke sector(en) uw organisatie valt? Dank voor het openen van de vragenlijst. U kunt hieronder starten met beantwoorden van de vragen. * 1. De organisatie waar ik werkzaam ben is een: ICT aanbieder: een organisatie die als primaire activiteit

Nadere informatie

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit

Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Europese aanbesteding ICT - Inhuur Open Universiteit Openbare procedure Opdrachtgever Open Universiteit Datum 15 februari 2016 Kenmerk U2015/7006 Status Definitief blad: 2/7 Bestek Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Aantal aanbieders. gunningsfase

Aantal aanbieders. gunningsfase 21524 ICT-Marktplaats IUC-Noord - overzicht gegunde opdrachten juni-juli 2015 Naam Start gunningsfase Aantal aanbieders Aantal ingediende aanmeldingen/insc hijvingen Gegund aan Bestuursdepartement OCW

Nadere informatie

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise

Benchmarking. Efficiënte inkoop van expertise Benchmarking Efficiënte inkoop van expertise Whitepaper Benchmarking Externe kennis inhuren en kopen; hoe kan het beter? FastFlex; December 2013 Efficië ntë inkoop van ëxpërtisë Externe kennis inhuren

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur!

TenneT. Vrijdag 18 september 2015. 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! TenneT Vrijdag 18 september 2015 100% kwalitatief aanbesteden inhuur! 1 Vraag aan de zaal 1. Vinden wij werving en selectie van medewerkers voor vast en flexibel even belangrijk? Mee eens? Mee oneens?

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Besparen op Inleen van Personeel

Besparen op Inleen van Personeel Labor Redimo realiseert rendementsverbetering Uw rendement verbeteren is mogelijk door het reduceren van kosten. Labor Redimo helpt bedrijven om te besparen op inleen van personeel. Labor Redimo heeft

Nadere informatie

Bestuursdepartement OCW (Den Haag) 23988 BD-MO-JW-15-0342 Servicemanager ICT Infra 42160 67 18 Sogeti Nederland B.V.

Bestuursdepartement OCW (Den Haag) 23988 BD-MO-JW-15-0342 Servicemanager ICT Infra 42160 67 18 Sogeti Nederland B.V. Naam Start gunningsfase Aantal aanbieders Aantal ingediende aanmeldinge n/inschijving en Gegund aan Bestuursdepartement OCW (Den Haag) 23988 BD-MO-JW-15-0342 Servicemanager ICT Infra 42160 67 18 Sogeti

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Trends in de juridische dienstverlening. Adriaan Krans

Trends in de juridische dienstverlening. Adriaan Krans Trends in de juridische dienstverlening Adriaan Krans Trends in de juridische dienstverlening 2010 Een onderzoek door Boer & Croon in opdracht van Eversheds Faasen In samenwerking met Amsterdam, 30 september

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup

Presentatie dotconnectgroup. Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup Presentatie dotconnectgroup 1 Wat is Rent a-recruiter? Het uitbesteden van de werving-& selectie procedure voor één of meerdere specifieke vaste vacature(s) aan een ervaren

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN Q2 2015 Q2 2015 1 Voorwoord Dit is de tweede van 2015, het kwartaalonderzoek van Brookz, platform voor bedrijfsovername. Hierin

Nadere informatie

De crisis en Outsourcing. Business as usual or change of roads

De crisis en Outsourcing. Business as usual or change of roads De crisis en Outsourcing Business as usual or change of roads Onderwerpen Wat is (out)sourcing? Wat is de impact van de crisis? Wat moet de rol van de IT-auditor zijn? Outsourcing Afbakening Wat is outsourcing

Nadere informatie

Prijsoverzicht NEVI leergangen, masterclasses en trainingen cursusjaar 2018

Prijsoverzicht NEVI leergangen, masterclasses en trainingen cursusjaar 2018 Prijsoverzicht NEVI leergangen, masterclasses en trainingen cursusjaar 2018 (tarieven van 1 januari 2018 tot 1 september 2018) Opleidingsinstituut voor inkoop-, supply- en contractmanagement Erkende opleidingen

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

ONZE MANAGED STAFFING DIENSTEN

ONZE MANAGED STAFFING DIENSTEN ONZE MANAGED STAFFING DIENSTEN Ons Managed IT Staffing Services-team streeft ernaar om onze klanten het talent te bieden dat ze nodig hebben. Samen ontwikkelen we sterke teams die kwaliteit leveren op

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Prijsoverzicht cursusjaar 2019

Prijsoverzicht cursusjaar 2019 Prijsoverzicht cursusjaar 2019 (tarieven van 1 januari 2019 tot 1 september 2019) Opleidingsinstituut voor inkoop-, supply- en contractmanagement Erkende opleidingen Leergangen Masterclasses Trainingen

Nadere informatie

Prijsoverzicht NEVI leergangen, masterclasses en trainingen cursusjaar 2018

Prijsoverzicht NEVI leergangen, masterclasses en trainingen cursusjaar 2018 Prijsoverzicht NEVI leergangen, masterclasses en trainingen cursusjaar 2018 (tarieven van 1 januari 2018 tot 1 september 2018) Opleidingsinstituut voor inkoop-, supply- en contractmanagement Erkende opleidingen

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Prijsoverzicht cursusjaar 2018

Prijsoverzicht cursusjaar 2018 (tarieven van 1 januari 2018 tot 1 september 2018) Opleidingsinstituut voor inkoop-, supply- en contractmanagement Erkende opleidingen Leergangen Masterclasses Trainingen Bedrijfsleven en (semi)publieke

Nadere informatie

Om inhuurders en inkoopmanagers handvatten te bieden tijdens deze ontwikkelingen, doet FastFlex, partner op het gebied van

Om inhuurders en inkoopmanagers handvatten te bieden tijdens deze ontwikkelingen, doet FastFlex, partner op het gebied van 2015-2016 In 2015 heeft ook de IT-wereld steeds meer te maken gekregen met de flexibilisering van arbeid. Dat kwam onder andere al vroeg dit jaar tot uiting bij technologiegigant IBM. Zij hebben zich tot

Nadere informatie

Benchmark Kantoorcijfers 2012

Benchmark Kantoorcijfers 2012 Benchmark Kantoorcijfers 1 Inleiding Met deze benchmark, waaraan in 11 66 en in 1 kantoren deelnamen, wordt inmiddels voor de tweede keer een representatief inzicht gegeven in de branchecijfers van administratie-

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

Statistics. Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88

Statistics. Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88 Statistics Form name enquete Form title Enterprise Architecture na 2012 Number of questions 24 Total number of submissions 88 Enterprise Architecture na 2012 Algemene gegevens 1. Functie Als u bij een

Nadere informatie

Organiseren van IT. Auteur Datum. Jan Bartling 27 januari 2017

Organiseren van IT. Auteur Datum. Jan Bartling 27 januari 2017 Organiseren van IT Auteur Datum Jan Bartling 27 januari 2017 1. Deltion College Rob Vos Professioneel met studenten 2. Horizon College - Jacques Smeets Ervaren uitbesteder 3. Da Vinci College Ger Reijnders

Nadere informatie

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching

BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Europese aanbesteding Netwerkinfrastructuur Hardware, service en ondersteuning BIJLAGE 4 Selectiecriteria met een gewogen karakter Perceel Switching Niet openbare procedure Selectiecriteria met een gewogen

Nadere informatie

Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak

Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak 2017-2018 Analyse op basis van het doelgroepregister en de polisadministratie 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding...3 Aanpak, perioden en meetmomenten...3 Samenvatting...4

Nadere informatie

Vaktechnisch overleg nog voor verbetering vatbaar. Whitepaper onderzoek naar Fiscaal VTO in Nederland in opdracht van Wolters Kluwer

Vaktechnisch overleg nog voor verbetering vatbaar. Whitepaper onderzoek naar Fiscaal VTO in Nederland in opdracht van Wolters Kluwer Vaktechnisch overleg nog voor verbetering vatbaar Whitepaper onderzoek naar Fiscaal VTO in Nederland in opdracht van Wolters Kluwer maart 2016 Kernsheet 2 Aanleiding & onderzoeksopzet In opdracht van Wolters

Nadere informatie

Prijsoverzicht cursusjaar 2018

Prijsoverzicht cursusjaar 2018 Prijsoverzicht cursusjaar 2018 (tarieven van 1 september 2018 tot 1 januari 2019) Opleidingsinstituut voor inkoop-, supply- en contractmanagement Erkende opleidingen Leergangen Masterclasses Trainingen

Nadere informatie

Prijsoverzicht NEVI leergangen, masterclasses en trainingen cursusjaar 2019

Prijsoverzicht NEVI leergangen, masterclasses en trainingen cursusjaar 2019 Prijsoverzicht NEVI leergangen, masterclasses en trainingen cursusjaar 2019 (tarieven van 1 januari 2019 tot 1 september 2019) Opleidingsinstituut voor inkoop-, supply- en contractmanagement Erkende opleidingen

Nadere informatie

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Bestek CD000330 ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Het aantal percelen waarop ingediend

Nadere informatie

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 6-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank NV Postbus 98 1000 AB Amsterdam Contactpunt(en): Fd/ Inkoop Ter attentie van: Mw. A.M. van Kuik- Muecher Telefoon:

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

Prijsoverzicht cursusjaar 2018

Prijsoverzicht cursusjaar 2018 Prijsoverzicht cursusjaar 2018 (tarieven van 1 september 2018 tot 1 januari 2019) Opleidingsinstituut voor inkoop-, supply- en contractmanagement Erkende opleidingen Leergangen Masterclasses Trainingen

Nadere informatie

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn.

Hieronder volgen hiervan een aantal gegevens en de vragen die (extra) gesteld zijn. ZP Onderzoek 2016 Introductie In de eerste maanden van 2016 heeft FastFlex haar jaarlijkse ZP Onderzoek uitgezet onder zzp ers binnen Nederland. Deze online vragenlijst heeft in totaal zes weken open gestaan

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Kernvraag Is het testen van Big Data omgevingen, applicaties en de data anders dan het testen van meer traditionele

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Directie Informatisering

Directie Informatisering ϕ1 Ministerie van Justitie Directie Informatisering Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Schedeldoekshaven

Nadere informatie

DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN

DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN EXACT PRIVATE CLOUD PARTNERING FOR CLIENT SUCCESS Arthur van der Pol Sales Manager Exact Business Solutions Mark.t.Hoen@exact.com Ingrid Ligthart

Nadere informatie

LEAD CONSULTANT TECH TEAM

LEAD CONSULTANT TECH TEAM #VACATURE LEAD CONSULTANT TECH TEAM Top of Minds is het executive search kantoor van de nieuwe wereld. Het merk is synoniem aan vernieuwing, verandering en verbetering. De omvangrijke klantenportefeuille

Nadere informatie

KANTOREN VERKOOP.NL. Meerwal 17-23 NIEUWEGEIN HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32.

KANTOREN VERKOOP.NL. Meerwal 17-23 NIEUWEGEIN HET ONLINE PLATFORM VOOR KANTORENVERKOOP VOOR MEER INFORMATIE BEL +31 (0)33 763 08 32. Meerwal 17-23 NIEUWEGEIN HET ONLINE PLATFORM VOOR VERKOOP juli 2013 VOOR RENDEMENT HET ONLINE PLATFORM VOOR VERKOOP MEERWAL 17-23, NIEUWEGEIN Kwaliteiten Flexibel indeelbare vloeren Gelegen naast woonwijk

Nadere informatie

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead

Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Benchmark overhead zakelijke dienstverleners Zakelijke dienstverleners efficiënter door afslanken van de overhead Utrecht, augustus 2011 1 Achtergrond en aanleiding Berenschot heeft een uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Marvin B. Dens Adres: Marianellastraat 15 1069 NL AMSTERDAM Telefoonnummer: 06-53137192 E-mailadres: info@mbdsolutions.nl Geboortedatum: 31-12-1971 Geboorteplaats:

Nadere informatie

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES

TECONA TECHNICAL STAFFING SERVICES TECHNICAL STAFFING SERVICES Tecona is het adviesbureau op het gebied van Maintenance Services, Technical Staffing Services en Metal & Welding Quality Services. Met een sterk team van mensen met kennis

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Maart 2013 ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Maart 2013 Voorwoord Opdrachten en tarieven Pagina 4 / 16 Managementsamenvatting Pagina 5 / 16 Themarapport Opdrachten en tarieven Marktontwikkeling

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Strategisch Vendor Management

Strategisch Vendor Management Strategisch Vendor Management Visie op Strategisch Vendor Management en wat betekent het voor uw organisatie? Door: YouzQ B.V. Introductie Het aansturen van meerdere leveranciers door 1 partij verdeeld

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

GHB hulpvraag in Nederland

GHB hulpvraag in Nederland GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor GHB problematiek in de verslavingszorg 2007-2012 Houten, mei 2013 Stichting IVZ GHB hulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016

Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement. Martijn Buurman November 2016 Verleden, heden en toekomst van functioneel beheer & informatiemanagement Martijn Buurman November 2016 Functioneel-Beheerder.com Gestart in mei 2010 15 man en vrouw sterk Werving, selectie en detachering

Nadere informatie

In dit document worden de belangrijkste gegevens (ook in vergelijk met andere jaren) uit dit onderzoek per onderwerp kort neergezet:

In dit document worden de belangrijkste gegevens (ook in vergelijk met andere jaren) uit dit onderzoek per onderwerp kort neergezet: ZP Onderzoek 2018 In de eerste maanden van 2018 heeft FastFlex haar jaarlijkse ZP Onderzoek uitgezet onder zelfstandige professionals (zzp ers, freelancers) binnen Nederland. Deze online vragenlijst heeft

Nadere informatie

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Derde druk ISBN 978-90-368-0384-7 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013

Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen. Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 Bedrijfsvoering benchmark onderzoek tussenpersonen Ir. Laurens van Graafeiland Juli 2013 1 Toelichting onderzoek 2012 Het landelijk bedrijfsvoering benchmark onderzoek is voor het 2 e jaar afgenomen, dit

Nadere informatie

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar

Antwoorden Rekenen Groep 5-1e helft schooljaar Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met

Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008. in samenwerking met Topmanagement en IT Ontwikkelingen en trends voor 2008 in samenwerking met Invloed op de IT-organisatie Welk van onderstaande ontwikkelingen zullen in de komende twee jaar grote invloed hebben op uw IT-organisatie?

Nadere informatie

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016

Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers. Toplines rapport voor SIDN. P-3981, D1 september 2016 Meer winst door een succesvolle website Onderzoek onder Nederlandse zzp ers Toplines rapport voor SIDN P-3981, D1 september 2016 > Inleiding Amsterdam, september 2016 Geachte lezer, Voor u ligt de rapportage

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Ken- en stuurgetallen

Ken- en stuurgetallen Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement subtitel staat hier etcetera benchmarkcijfers voor strategie en beleid editie 2011-2012 onder redactie van steven marshall en filip van den bergh in samenwerking

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven

OpenX Hosting. Opties en Alternatieven OpenX Hosting Opties en Alternatieven Versie 1.0 Groningen, 9 juni 2009 Opgesteld door: Copyright 2009 ErikGeurts.com B.V. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

vts Politie Nederiand

vts Politie Nederiand Adres Postadres Telefoon Fax Intemet Behandeld door Directe telefoon E-mall inkoop & Supply/ECI/CLM 6 JA ZEIST Postbus 238 AE DRIEBERGEN wvw.vtspn.nl vts Politie Nederiand AANTEKENEN KPMG Business Advisory

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-1e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-1e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012

Uitkomsten ICT Barometer 2012. Presentatie PON BPO Seminar 14 November 2012 Uitkomsten ICT Barometer 2012 Presentatie 14 November 2012 Introductie Stefan Westdijk Director Outsourcing & IT Advisory Ernst & Young Oedger Meijborg Manager Outsourcing Advisory Ernst & Young ICT Barometer

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2013 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 4-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

HR outsourcing, kans of bedreiging?

HR outsourcing, kans of bedreiging? HR outsourcing, kans of bedreiging? Prof. Dr.Luc Sels Gewoon hoogleraar Onderzoekscentrum Personeel & Organisatie Vice-decaan Faculteit ETEW - KU Leuven 1. HR outsourcing, what s in a name? Strategisch,

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

18 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR CENTRIC PROJECTPORTAAL BOUW

18 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR CENTRIC PROJECTPORTAAL BOUW 18 REDENEN OM TE KIEZEN VOOR CENTRIC PROJECTPORTAAL BOUW Versie: 1 Datum 21 april 2016 Auteur Peter Stolk Centric Projectportaal Bouw 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Actuele informatie cruciaal 3 SharePoint

Nadere informatie

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV)

Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Bedrijfsmodel en Omzet Verbeteraar (BOV) Branchevergelijkend onderzoek tussenpersonen Performance verbetering door benchmarking Amsterdam, januari 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken

Nadere informatie

HET RECRUITMENTBUREAU VOOR ALLE HR FUNCTIES

HET RECRUITMENTBUREAU VOOR ALLE HR FUNCTIES HET RECRUITMENTBUREAU VOOR ALLE HR FUNCTIES WWW.OPENHR.NL ALGEMENE INFORMATIE OPEN HR Wij bemiddelen al tien jaar in vaste en interim HR functies. We werven, selecteren en headhunten het beste HR talent

Nadere informatie

WHERE SUCCESS MEETS QUALITY

WHERE SUCCESS MEETS QUALITY WHERE SUCCESS MEETS QUALITY EXECUTIVE SEARCH INTERIM SOLUTIONS WIJ ZIJN PPM Select is een bureau gespecialiseerd in Executive Search, Interim Solutions en complexe management en engineering functies voor

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN

CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN CIJFERS & TRENDS IN DE NEDERLANDSE FUSIE- EN OVERNAMEMARKT VOOR MKB-BEDRIJVEN Q1 2015 Q1 2015 1 Voorwoord Dit is de eerste, het kwartaalonderzoek van Brookz, platform voor bedrijfsovername. Hierin vindt

Nadere informatie