Cl ME MA 5^ THEATER 10 et. WEEKBLAD. Udacti«* Adm. Naiordelnd«8. Uiden - 20ste j a a r g a.. g. No SEPT. Wo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cl ME MA 5^ THEATER 10 et. WEEKBLAD. Udacti«* Adm. Naiordelnd«8. Uiden - 20ste j a a r g a.. g. No. 36-28 SEPT. Wo"

Transcriptie

1 ,*4w"^ ^^^^m^^^ mtmmmmi WKBLAD Udti«* Adm. irdelnd«8. den - l M MA 5^ THATR 10 et. 20ste j r g.. g ST. W

2 «SgSf^f 1^ '» i,, -z^, << p \<0^' Werner Klingler regisseerde de Rlf Rndlffilnn Wetterlehten m Brbr". Het dribek heeft Hns Sssmnn geshreven nr den gelljknmigen rmn vn Irmgrd Wrmbrnd. Hns Albers velkt de hfdrl in de Uffilm Freibeter nd Fren". Het dribek is vn tt B. Wendler en J. Trlw. Ldwig Shmitz, Hilde Jnsen en Rlf Weih spelen de belngrijkste rllen in de Terr-film Mit Fmiliennshlss". Het dribek vr deze vrlijke film werd geshreven dr rl Bnje en Hermnn feiffer. De phn-film zl een rlprent pnemen, getiteld Gesprengte Ketten'.'. De Bvri Filmknst kndigt een rlprent n, getiteld,, K... meldet!" De rlprent behndelt de ltgevllen vn een sldt der rpgnd- Kmpnie". **j9*k,t / x ^ Albe Flrth, Gisel ühlen, K Witzmnn en Rth weler in de film Zwishen Hmbrg nd Hiti!" (F< Uf) D«DHseH«dnseres lis«medtner, dl«k 1«ns lnd vl ses gstte. (Ft Gdhld d» Gre l Wegener in de Uf-film Zwieliht". (ft KlHth) ' De Tbis zl een film vervrdigen, getiteld Breth". Deze film behndelt het leven vn Rihrd Wgner. rnst Mrishk shreef het dribek vr de Algef-film ie verwehte Klänge". Het nderwerp vn deze film is het leven vn Wlfgng Amdes Mz. De prdtieleiding is in hnden vn K Ulrih en F. W. Gik. l Wessel speelt de hfdrl in de Wien-fiim Heimkehr". Regisser is Gstv k,; de prdtie is in hnden vn rih vn ester. Gerhrd Menzel shreef het dribek, de mziek is gempneerd dr Will Shmidt- Gentner. Hermnn feiffer zette de Terr-film Für die Ktz" in sène. De belngrijkste rllen zijn in hnden vn Lin rstens, Hilde Jnsen, rst Lk, drd vn Winterstein en Rdlf ltte. De mziek is vn Hns be. Krl Ldwig Diehl zl de hfdrl spelen film, wrvr K J. Brn en elz vn smengesteld' in de Tbis-film Titni", een Felin het dribek hebben Will Birgel velkt een belngrijke rl in de Uf-film... Reitet für Detshlnd". Regisser is Ahr Mri Rbenll. Fritz Rek-Mllezewen, Rihrd Riedel en jizef Mri Frnk zijn de ters vn het dribek. Brigitte Hme speelt de vrwelijke hpfdrl in de Bvri-film Ds Mädhen vn Fnö". De verdere medespelenden zijn Viktri vn Bllsk, Gstv Knth, Jhim Gttshfk en l Wegener. De regie is in hnden vn Hns Shweik. Ahr Mri Rbenlt zet de Terr-film Ahtng! Feind hö mit!" in sène. De medespelenden zijn René Deltgen, Kirsten Heiberg, Ltte Kh, Mihel Bhnen, hristin Kssler en rnst Wldw. De mziek mpneerde Frnz Grthe. R. Ä. Stemmle zl de Uf-film 1 Jngen" enseneeren. An de mer stt R. Bberske, het der is vn. Hssler. ls«brink speelt een belngrijke rel in de Ule-fllm Heimtlnd". (ft GW«*«)

3 m RHRHUR STUDR Rehen der Stder vn de Biner Kntns-plitie heeft den rrestnt rwin Shlmpt, verdht vn mrd, nr de gevngenis in Thn gebrht. Als hij hem een r drn in zijn el wil gn pzeken, blijkt dt de mn zih heeft pgehngen. Stder bevrijdt hem en ntdekt, dt hij ng niet dd is. Hij heeft medelijde met Shlmpf. die een ngelkkige jegd heeft gehd en reeds een pr ml vr kleine misdrijven is verrdeeld. Shlmpf hd drn werk gevnden p een bmkweekerij, wr men tevreden ver hem ws. Hij hd k een meisje. Snj Witshi. wrmee hij 100 gw mgelijk wilde trwen. Mr p een vnd wrdt de vder vn Snj vermrd gevden en Stder rrestee Shlmpf, die een betrekkelijk grt bedrg n geld bij lieh hd. Al«de rrestnt weer Is bijgekmen, prbee Stder in een verwelijk gesprek het ndige vn hem te weten te kmen. Het eenlge wt hij ehter verneemt, is dt Snj Witshi ng een brer hd. Armin, dien den verdhte niet mht lijden. twln kn ehter niet veellen wr hij geweest is p den tijd, dt de mrd werd gepleegd., Bij een gesprek, dt Stder heeft met den rehter vn instrtie, blijkt, dt dezen den reherher eigenlijk een eigenwijzen kerel vindt. eenig lngs elkr heenprten zegt Stder ten sltte wr het p stt; dt hij veigd is vn de nshld vn den beklgde en dt hij diens belngen zl verdedigen. Wrdt het nderzek nr de misdd niet 166 geverd, ls hij het verlngt, dn neemt hij zijn ntslg m vrijer te knnen ptreden. De beide mnnen beginnen elkr beter te begrijpen en de rehter vn instrtie zegt bider te. dt deze het nderzek zl mgen lelden. Tevllig kmt Stder m ntt met den eigenr vn de bmkweekerij. wr Shlmpf heeft gewerkt. Het blijkt, dt deze, llenberger geheeten. bijznder begn is met het lt vn den jngen, terwijl Stder een pr eigenrdigheden n zijn kleeding ntdekt. Den vlgenden htend wrdt hij dr den rehter vn Instrtie nr Gerzensteln gestrd, het pltsje, wr de mrd l gepleegd, In den trein ntmet hij Snj Witshi: het vlt hem p, dt zij een grten heeren-vlpenhder een rker gebrikt m hr nm te shrijven in een bek, In Gerzensteln ngekmen, vlgt hij hr en ziet, he zij Iets verhndigt n een kppersbediende, die vr de der vn een winkel stt, Stder lt»ih In de kpperszk sheren en bemerkt, dt de bediende n den vlpenhder, dien Snj gebrikte, in het zkje vn zijn witte js heeft. Als hij drver een pmerking mkt, ntwrdt de bedlende, dt de vlpen een erfenis vn Snjs vder is. In den hek knetterde er een lidspreker en pltseling kreeg Stder een shk. Wt de mn ergens, heel ver weg, n den mirphn veelde, ging k hem n. De jngemn, die fwezig met de kwst in den pt met zeep hd gewreven, hield met deze bezigheid p en bleef bewegingls stn. Zeer ndrkkelijk zei de verre stem: Vrdt w ns middgne vzetten, heb ik ng een ke mededeeling vn de kntnsplitie in Bern te den: Sinds gisterenvnd wrdt de heer Jen ttere, meesterkneht p de bmkweekerij vn llenberger, Gerzensteln, vermist. r shnt hier sprke te zijn vn een brtle ntvering, we het mtief tt heden ng niet is vstgesteld. De vermiste keerde gisterenvnd in gezelshp vn zijn ptrn, den heer llenberger, met den trein vn tien r it Bern nr his terg. Jist ten z den weg dr de velden wilden insln, die biten het drp Gerzensteln ligt, werden z vn hteren dr een t met gedfde lihten ngereden. De heer llenberger viel met zn hfd tegen den rnd vn een steen en kreeg een lihte hersenshdding. Ten h it een ke bewstelsheid bkwm, zg h, dt zn begeleider Jen ttere verdwenen ws. Vn den t viel geen spr meer te bekennen. Hewel hij hevige hfdpijn hd, begf de heer llenberger zih nr het bre vn de kntnsplitie. en dr den krprl der gendrmerie Mrmnn met behlp vn eenige inwners p tw gezette klpjht in de mgeving vn het drp hd geen resltt. Tt n te is er vn den vermiste ng geen spr gevnden. Het signlement vn den vermiste lidt vlgens de kntnsplitie ls vlgt: Lengte één meter zestig, rplent, rd geziht, weinig hr, zw kstm... Anwijzingen, die leiden knnen tt.,.." De jngemn deed een pr shifelende pssen. en klikje. De stem verstmde. Ten kwm de jngemn terg. Het krssen vn het mes p den sheerriem ws didelijk te hren. Is het mes ged?" vreg h, ten h één knt vn Stders geziht hd geshren. Stder brmde. Ten viel er weer een zwgen. De jngemn ws klr. Stder wshte zih bven den wshbk. Alin?" vreg de jngeling, terwijl h rhthmish p de gmmibl vn een vpristr drkte. een," zei Stder. eder." Anders werd er niets gezegd. B hl. sln een stpel ingenid bvenste bekje. m > t tn m 70 m bet tfeltjemê^n den ' ik ntrüen titel vn het Herinneringen vn Jhn Kling," stm^^jptn er nder: Het geheim vn de rde vleermis." Stder grijnsde nder zn snr ten h den sln verliet. Winkels, lidsprekers, gendrmes. Dt Gerzensteln," mmpelde Stder. An ieder his ws er een brd ngebrht, rehts en links vn de strt: Slger, Bkker, Levensmiddelen, Kntr vn de öpertie, Sigrenhndel, dr tsshen een herberg, dn ng een Zm Klösterli, Zr Trbe Dn weer: Slgerij, Bkkerij, enzv. verl ithngbrden, links en rehts, wr je keek. n ten, eindelijk, terwl Stder l dht, dt h zih in den weg vergist hd, zg h een breed, net his, vn grijzen steen gebwd, met een itndigend dk: de herberg Zm Bären". De reherher vreg een kmer en kreeg er een nder het dk. Het verek ws zindelijk en rk nr ht; het rm n den hterknt verleende itziht p een weide, die bedekt leek dr een wit, bleiend shim. de weide vlgde er een rggeveld, vn teer-vilette kler. n het bsh, ls der, tnde p een zwen dennengrnd de lihtgrene vlekken vn eenige lfbmen. Deze kleren bevielen Stder itstekend 1 Hij bleef een pr minten vr het venster stn, pkte ten zijn kffer it, wiesh zn hnden en ging weer nr beneden. Tegen de kellnerin zei h, dt hij ngeveer ver een hlf r z kmen eten. Ten ging h p z* nr de kzerne vn de gendrmerie. n ten h de drpsstrt drliep, vrbij de vele ithngbrden, viel hem een tweede eigenrdigheid vn Gerzensteln p. t ieder his klnk er mziek: n eens nngenm lid dr een penstnd rm, dn weer wt gedempter, ls de rmen geslten wren. Gerzensteln, het drp vn de winkels en lidsprekers," mmpelde Stder, en het ws hem lsf h met deze wrden een deel vn de sfeer vn het drp hd gekrkteriseerd Krprl Mrmnn vn de gendrmerie zg er it ls een gepensinneerde berepswrstelr. Zn tniek stnd pen, en k zn hemd ws niet heeleml geslten. Slü," zei Stder. H, Stder!" n f h ng ltd bilj speelde? H mest zn js ittrekken. Ten verhief Mrmnn zn stem tt een shllenden rep met een lnggerekt I-gelid, en die rep gld mevrw Mrmnn. Mr het ws niet didelijk f z mm f Ann heette. Mr dt mkte in den grnd k geen vershil. Witte f rde?" vreg Mrmnn. Bier," zei Stder k. De shllende rep verhief zih vr den tweeden keer en n klnken er twee I-geliden dr het his. r kwm k ntwrd, en dt ws l even shllend. Alleen een tf hger. Drp versheen mevrw Mrmnn in het gt der der, en ze zg er it ls een stndbeeld vn Helveti it de thtiger jren, met een intelligent geziht. f zij Stder ng kende? wilde Mrmnn weten, en de intelligente Helveti knikte. Ten vreg z, f Stder reeds gegeten hd. H hd gezegd, dt h in Zm Bären" z eten, ntwrdde Stder, wrp de beide grte menshen smen bs werden. Dt ws niet ged het ws th vnzelfsprekend, dt Stder hier z eten tegen het drenende det ws niet p te trnen. Gelkkig begn er ergens bven een derde stem te krshen, wrp mevrw Mrmnn heette z n mm f Ann? fsheid nm. Stder mest belven, beslist te kmen m het vndeten met hen te gebriken. J, h'm", zei Stder, drnk zn gls it, zhtte: Ah!" en zweeg. J," zei Mrmnn, drnk zn gls it, klkte, kreeg trnen in zn gen vn het klzr en zweeg ten eveneens. Het ws rstig in het kleine bre. In een hek stnd een de shrijfmhine, wrvn de tetsen geel glnsden; mr ze ws grt en slide en pste b krprl Mrmnn. Dr een rm, ) KMT VAWG WITSH1..." ZI MURMA DMT ZIJ DRUD STM WAT. dt penstnd, keek Stder in een tin. kleine plrbmpjes mzmden de bedden, wrin de spinzie reeds pgekmen ws. Mr in het midden vn den tin, dr wr de plmbrpjes verdride rbesken vrmden, stnden drshnend rde tlpen. De gele viltjes, die z besheiden mgven, wren reeds n het verwelken. Je kmt vnwege Witshi.." zei Mrmnn en dempte zijn drenende stem wt. Het jtekrush bven ws verstmd, en Mrmlnn wilde het blijkbr met grg "^^zsttdeten stk zn beenen it. De stel ws gemkkelijk; hij hd leningen vr de rmen. Stder nm er zijn gemk vn en keek knipgend den tin in. wrin de zn reeds sheen. Mr het znliht bleef niet lng; het grw versheen weer lleen de tlpen bleven dóór-gleien... Stder dht n zijn nderhd met den rehter vn instrtie. Heveel speldepnkken hd h ten niet meten verdren. Dn ws Mrmnn een ndere kerel, hewel h geen rdzden verhemd dreg Het is hier stil," zei Stder n een psje, wrp Mrmnn lhte. J, h hd geen lidspreker, zls de ndere Gerzensteiners. Ten mest k Stder lhen. n drp zwegen ze lletwee weer. Tt Stder vreg, f Mrmnn Shlmpf vr shldig hield. nzin!" zei Mrmnn lleen. n dit eene wrd gf den reherher Stder meer zekerheid dn lle riminlgishe en pshlgishe spitsvndigheden hü elk!r die hü tt n te hd meten Uren, m in zihzelf de veiging te bevestigen, dt Shlmpf nshldig ws.,, ',,»pt Stder wist, dt Mrmnn een zwgzm krkter hd. Het ws niet Temkkelk m hem n het prten te kr«gen. J. de wrsen dfe men in lledgshe nbelngrijke gesprekken bezigde, die zten hem tmelijk ls in den mnd. Mr «dr het m K^inriikr dinen ine, ws een wrd zls b vreei ^nz^'bifnelenvell wrd ls de gedegen itweidingen vn een expe... «Stder kende het drp Gerzensteln ng niet, zei Mrmnn n een psje. H hd een pijp gestpt e". 1 -«0,^lngzm. "Ik ben n gw zes jr hier," zei Mrmnn. ün ik Ken e menshen h"er. 8 Ik kn niets beginnen. Ik met ppssen. Diplmtie, weet Ie. (Hij zei diplmtfeieie" en knee zn eene g diht) Ged dt je gekmen bent. Het zit nmelf z..." H strekte 'zün rmen hrizntl vr zih it, de krhtige plsen diht tegen e?kr"edrkt m vrl didelijk te den itkmen, he mhtels h ws... ^ett-^htn een psje. Aeshbher de brgemeester"..." en zweeg ten weer gerimen tijd. Mr llenberger!... n hü knierde met zn rehterg.,,.,, Mr ttere is verdwenen..." merkte Stder p en nm een slk it zn gls. Mk je dr mr geen zrgen ver." zei Mrmnn gemede- ^^Z^riWiSeVéen ffiier vn jstitie gewrshwd, wrdr het dr de rdi is fgerepen?.ik?" vreg Mrmnn, en wees met zn grten, behrden wijsvinger p zn brst. Ik?" n f Stder misshien niet ged ws ws dt M zlke dmme vrgen deed? Dt hd th tfenberger «dn m een grpje te hebben. BermÜnster, hd llenberger fedm, ws kniet vr niets gebwd. Men mest dien menfhen dr wt te den geven. n den tlrijken listerrs... Stder verwg, dt&t Gerzensteln een merkwrdig drp ws en Sn Inwners ng merkwrdiger. Mr h bes t krprl Mrmnn niet lnger lstig te vflen; bvendien stnd zn eten in ^m Bären" reeds p hem te whten. Drm nm hij JfsheTen bdfde, des vnds te zllen tergkmen Mrmnn sheen deze besheidenheid p prijs te stellen, wnt h zei b het fshefd: in te prten ws er ltd ng tijd, en z mstreeks h* middgr hd hs ltd slp. Als men z lederen vnd de ww mest ntrleeren in het heele distrit, dn ws men verdg liet helder." n b deze wrden geewde h mslhtig. n z stnd Stder weer p de gesphlteerde strt. Rehts en Unks, zver de blik reikte: winkels, winkels, winkels... n de hizen wren niet stm S^rTe ^rest^d'e geslten rmen en dr de gepende, jdelde Gritli Wenger... Ze jdelde een Zndg in ATff een, die er geneg vn heeft. Hpt snek ws ti en de grente zwm in l te veel nt. De rihten te bestdeeren. Zijn stemming werd f ^ ^^fä ^ de keunerin met een brske hndbeweging een mnnelijke stem Set wrd f, die in een hek zhtjes zwmde ver (ie besl ten, dfe de tinle Rd in de ltste week genmen hd; ten zei ze ft*wnd r Het klnk ls' een nderdrkte itrep vn vregde en Stder begn pmerkzm te wrden, zls iedereen k de meest slide mn, pmerkzm wrdt wnneer er in z i nmiddetlske nbijheid iting wrdt gegeven n een teedere ver- hu pirsf" zei de jngemn k. Het ws een didelijke negtie. T«Armin " zei de kellnerin gedldig, een beetje verwtend. "AVÄ Stder bekeek den jngen eens wt beter. Deze hrde tt hs s jngeli, die ver een^zeer rkelijken hrds beshiklen en deveiin den vrm vn een permnent ver bn hfd ^hin De blwe js ws in het middel z nw, dt h hrizntle plslrf de wijde lihte brek bedekte de shenen en sleepte bn ver den grnd. (Wrdt vervlgd).

4 ^ WAT Vrbeelden vn beeldmbinties Den regisser en de prdtieleiding gebe het meermlen, dt dr beplde mbinties twee vershillende pnmen tt één enkel beeld f vershillende klnkpnmen tt een enkele klnkstrk gembineerd meten wrden. In zverre het gt m het illstrtieve gedeelte vn de filmstrk, spreekt men vn beeldmbinties, die ehter niet mgen wrden verwisseld met tr-mbinties. Film-trs kmen bijn ltijd neer p verblffende effeten, rdselhtige gebeenissen, f lhwekkende mmenten. De experimenten vr het mbineeren vn beelden drentegen hebben lleen ten del een zveel mgelijk ntrgetrbw en veigend effet vn het beeld te bereiken, znder dt de teshwer in den bisp derf indrk krijgt, dt er is gewerkt met tehnishe middelen. Zls de nm mbintie-experiment reeds ndidt, gt het er m, versheidene fznderlijke beelden bijeen te brengen. r zijn gevllen in de geshiedenis vn de speelfilm-prdtie, wrin men vn een dergelijk experiment niet kón fzien, ngezien zij lleen bevredigend knden wrden pgelst dr deze tehniek. Tlrijker ehter zijn de gevllen, wrin men it enmishe verwegingen tt beeld-mbintie kmt. Men stelle zih het vlgende gevl vr: in het kder vn de hndeling wrdt de plts vn het filmgeberen p weinige hnderden meters n, lten we zeggen, nr Zid-Amerik vershven. Het z een ngehrde verhging vn de prdtieksten beteekenen, wnneer men dn wilde prbeeren het geheele tehnish persneel en de betrkken tneelspelers nr Zid-Amerik te stren, m dr die pr hnderd meter film p te nemen! Dn behelpt men zih dr gebrik te mken vn de mbintie-tehniek. Zij heeft niets te mken met ders f filmbwwerken. en mer-mn, die m welke reden dn k eens in Zid-Amerik veeft, neemt bij die gelegenheid eens een pr mrknte sènes p vn het lndshp, vn de steden, f vn de dieren- en plntenwereld, en st deze pnmen nr zijn firm. Hier wrden zij ntwikkeld en liggen dn klr m gebrikt te wrden, wnneer men ze eens ndig heeft. Verpltst de spelhndeling ns n vr ken tijd nr Zid- Amerik, dn wrdt dt filmpje te vrshijn gehld en in het telier p een speil beeldvlk vend, wrbij dn de hterknt vn dit vlk wrdt beliht, terwijl de spelers zih n de vrzijde vn dit vlk bewegen. De ters en de p deze wijze geprdeerde film wrden dn tezmen geftgrfeerd dr de pnmemer, wrdr de indrk ntstt, dt de hndeling inderdd plts vindt p de in het dribek ngegeven plts. Drdr kmen geshilderde f gefekende htergrnden te vervllen. Deze htergrnden hebben lle ndeelen vn de dre vervrdiging (willen ze ten minste veigend zijn) en zijn drenbven str en nbeweeglijk. Men heeft eens geprbeerd ze beweeglijk te mken dr den htergrnd te shilderen p een reshtigen trmmel en dn dezen trmmel te lten rnddrien. Hierbij heeft men evenwel het ndeel, dt de mvng vn" dezen htergrdndtrmmel" veel te gering is m itgestrekte lndshppen f peenvlgende beelden vn een std p te nemen, terwijl zih, ndt de trmmel eenml vlledig rndgedrid is, de geteekende htergrnd ndzkelijkerwijs met herhlen, hetgeen ntrlijk niet bljdrgttt verhging vn de illsie. Men heeft drm l spedig beslten den htergrnd filmish" beweeglijk te mken en vnd een ged en brikbr middel in de htergrndprjetie. De mbintie-tehniek kn men feitelijk verdeelen in drie vershillende werkwijzen: de zivere htergrnd-prjetie, wrver wij hiernder ng itveriger zllen shrijven, het mbineeren ls vervlg vn het pieer-pres, en de reeds sinds lng bekende Dnning'-werkwijze. De htergrnd-prjetie heeft de grtste beteekenis en deze tehniek is dn k het meeste tegepst, zdt zij thns een belngrijk nderdeel is gewrden vn de filmtehniek. ledere perter weet, dt de prjetie vn een filmbeeld n de hterzijde vn het beeldvlk zwre tehnishe prblemen stelt. De rd vn het sherm, dt den htergrnd vrmt, is vn beslissende beteekenis vr de veigingskrht der pgenmen sène. De prjetie n de vrzijde is nmgelijk mdt de ters, die zih bevinden vóór het geprjeteerde beeld, shdwen p het vlk werpen, die iedere illsie te niet zden den. Tegelijkeijd zden gedeelten vn het prjetie-beeld dr de spelers wrden gedekt. Het is ds ndzkelijk ver te gn tt prjetie n de hterzijde. Mr welke sóó beeldvlk met men gebri- ken? eemt men een sherm, dt veel liht drlt, dn krijgt men in het midden een felle lihtplek, ntstn dr de belihting, en bij de pnme kmt deze p de filmstrk. Mkt men gebrik vn een geheel ndrzihtig beeldsherm, dn heeft men enrme heveelheden liht ndig m het beeld n de vrzijde vn het beeldvlk helder geneg te krijgen. Wnt men met er n denken, dt het immers vr het beeldvlk niet. dnker kn zijn, mdt de spelers zih bewegen in het nrmle pnmeliht. Het liht, dt ds n de hterzijde p het beeldvlk wrdt geriht, met dientengevlge sterker zijn dn het liht n de vrzijde, het geprdeerde filmbeeld mg niet vg en rm n ntrsten wrden. De lihtbrn mg k weer niet nbeperkt vn grtte zijn, wnt grte strmsterkten leiden tt een shdelijke wrmtestrling p de film. De Ditshe indstrie heeft lng gezht nr middelen en mnieren m l deze bezwren te ndervngen. De Tbis bij vrbeeld heeft vr eenigen tijd ptent genmen p een werkwijze, wrbij het prjetievlk vrzien wrdt vn een lg, die het liht vsthdt, terwijl de belihting vn de sène vr het beeldvlk zdnig geshiedt, dt het sherm vn dezen knt f het liht niet vsthdt. De gevlgen vn deze werkwijze is een verhgde helderheid vn het beeld, terwijl de ntrsten sherper wrden. Men heeft in den beginne geprbeerd de ntrsten vn het geprjeteerde beeld te behden, dr de spelers vr het beeldvlk niet vn vren, mr vn pzij te belihten. Deze mgelijkheid ws ntrlijk minder vrdeelig vr de istieke beeldvrming en men heeft drm geprbeerd m vr de belihting vn de sène p den vrgrnd geel liht te gebriken, drbij tegelijkeijd gebrik mkende vn een beeldsherm, dt dit liht niet weerktst. Drdr z het mgelijk zijn het prjetie-pprt en de pnme-mer beide n één knt p te stellen, wrdr de ndeelen vn prjetie n de hterzijde kmen te vervllen. Vr dit del wrden ls lihtbrn kwiklmpen gebrikt. Ten sltte is men er te ver gegn de fteekening vn een heldere lihtvlek in het midden vn het beeldvlk dr filters te ndervngen f het sherm te vrzien vn een ppervlk, dt drvr geshikt is. Men heeft ds in versheidene rihtingen pgingen gedn, de htergrndwerkwijze te verbeteren en thns heeft men p dit meilijke terrein nemenswrdige resltten bereikt. De drmee mgelijk gewrden pnmen zijn z ntrgetrw, dt ze den teshwer vrkmen ls ehte pnmen. Het terrein vn de htergrndprjetie wrdt ng nzienlijk meiijker ls men denkt n klerpnmen, mr vripig is het ng niet.z ver. Het zij vldende, er p te wijzen, dt reeds thns pgingen in deze rihting -zijn ndernmen. De htergrnd-werkwijze wil men k brikbr mken vr plstishe beeldpnmen, dr ls htergrnd een dbbel-prjetie te bentten, wrbij de beide geprjeteerde filmbeelden zih vn elkr ndersheiden dr hn plristietestnd. 'S «1) S «fi > ^ U Ö S ^ ä W««ft. 1 «ö 01 " «d HJ J q W < b 4i 4> W x. «- JA 2 S -S ^d ï 1 M js j««ö., - t -- bö ' 2.2s g^,. 2i g I «" < ^ ^ J4? üs s -G S^ «bpö g ^ en ^ g ^ f! < H en g i H "-> b«- 6 ff* ei -T D U M - - U l Q -T -, 1 i - > S'S 5 ti M W *-. - «s v ^ si -< ^ G in e vär«s rj. " G w 8 - it 1 ^ Ul ü M V S^ J ^ en - +J 't) JS-^ 2 x <^ T W) <ü "G W ^ -. \ > -G w e > I ", :5 > < ei i -.^> > Ai > - -* «b <U G-^ Se* I g b b Tf^ S ö. - ^2 >= «T en S - Ai g - +-< -6 _ - r> «> Sh S G b r S "- tl -ß «8 «fï - II 1 1 -d 11 2^ - - JS <n _ Ö 1 " «fi 1 J> t> *J e I-i en S -...j} e J2 e 4> v S I? ^ äs > 1^ -0<S^ e w ö f ë ^ ^,; - I.U i. r ^ 1 «t, t^ - V J^ üß I w V V M ff!> i ij V 0 ' - 2t 'T 2^^ ^ e«i " g S 0 2^2^ tn 2 ü-«ö >? «- «- «- Ö > 2 - ir v s s 58-0 A! «-B-* «1^ «t, (H 'S S-ß ^x g - T e«.. -S- 1 ÖiS^wi 1 ^ - -«gt-, s 9.«en S«-, ^ ^ 2 ^ "." 4 : s. -' G'. S' " 4> - - U!»i < '. Ö ÏJ ;=! ^ ^^, ï rfl ^ d ïg» ^^'-j 1^ ff ^^ ff G ^ t» «H - ^ :^ *" - g ^ ^ 1 ^ : S.J* ^ bd - H n - - <, Ö 2 - U IG ^G 1 ^ U ^, Ü II 'G» ^, Sff-."Ji^ e ^? G ^ ^.S1 ^ ^ 'S :. si -G «-G^ " Z g v e «> 00 ^ 0 «1 G _ 2.^ ^ T) i 0 w Q «S>l^Ë0 e«0,0«> 5 ^i J5 g - e. 1 «^f 1 1 :«" 1 S. - ' 1 G +< «0T V e 2 2 q, IH F^ «is - 0 x en > b S Ai - ^ t-ptj 6 J< v b* 6 en G Ü 2 n :G? "2 V 4j p^.ïï U ^ " S. 0 8 UI «S:&- > > V ^ Ivä«. ' :S G -w 2 G ' $. w b«g 2 5 n -* ^ bß Ai Hl J ü g ^ ^ g S e.2"«> - en AS - v U t. 4 J-i - > -^ -M G -s «^ ^ *^. 'S ^ - 6^ G - :G^ G < i :jr> I gf 00 " > en ^ -G «-..tj ij ^ «^ Ml_. A! ' bß g Ti I -4-1 " W - "t) 6 H Ö ü45:l>2 *5 -S := 1 2 j ' «1 2 "-I-I -J = ^ J ««S 41 ^ e -g wi ««- U > 't! "" 2 ' II M) SDS 1^ 0,0, tn "> : en s ä " «W 1 ï G2 ff* 2 G > A! "" G g^ «^ 1 S S Mi «ö 0 x-^ tx^ V U Ä Ö - H wfs 'M U ^2 ^ 1?. Ë > J-S x - ^ ^ _r «n S dl ö ö ^» JJ " *» G t * -^ IS 1. ^ti W) ^ _. 6*2 w ««^; ". * "^. -^ >. «fi 5 G 'H' Jt e ÖJD I. ^ :^> > _ <n 6~ ' > ^'S ^. 1 f- tn 2 : > ff.^.^ ^ - «-,., 'S 9 lä r? > - ""' v ^ ".2 ^ :^> tn ' -G S en _-. «- t> x w -H «<n J«en?» W IH «1 I v G < b _i W -1 < ü g ; x ^ ^ " -w s» _ ^ ö ^ A! b 1 s i 2 5 w.. "^ ti Ai ä4i ««- G «J * ü Ë *- - G T) ^ ^ ü. " «G ä S S G." ^ ü >^ «ê ë ffi: 2 ^ s (2^ 2 ^! H r - S :G^ S G Ë_. f S «? 5 «ü g - *.- x. ^: G, ::^x 1^ ^ 1 - H?>-. en (^ > ^ r ;Q ï - Ai G.. T e g h --G «> 2 -t! b- H < 1 n^ «Ö - -,.M. :. «S ff»h bm bg I- 1) i"* en <+H bfl :r> en ^ 1»> Ö G W - U H. G ü Ai - <n «bß AS - ' ^ S-. S ^^ " " UI G S 11 Ë T? ' -G S M 'M IH n b ', <n S l^ " en -w -r-i G 8S.. :^ 5 2 W bb"«g 2-. j bb : '. ß * > ; éj l»n 0 ^ _M 'M V W - 4-* (A G. jj «- _ b G en T) U- " ü " bß -G G w en J5 tn.

5 MV^^^H ffs S f* n W-i" B- p L gm" ^ I p» pr 5 n i : >S ~fq!- ft Ö" - p. L I i &.. ^ft >«. Ö-JÖB" f» <» ft Q. ft ^ ^ I" t ft T««S«H ^. 9^ M -M- 8 < h W t 0* (»ft -JJ SS.fQ ft t» S"» p <{ Ï+»S S ^,.Wft i: H ^ w ff ^?S^ ^ preß ft S*» ^ * r» n w 5 5 ' l- " *» - g ö " ft T* ft < f " Ë S & ^ -U 11 -' ft. ^ i_ ft»i ö >t «JS: ft ir ^ ft. ^ jr 2 ; ;

6 . "." ; ^^^ Mr. Dwsn slt een niewen slg MLT VRHAAL Drie mnnen lenden tegen de tnbnk vn een khie-tentje in een der hterfben vn ew Yrk. ngeveer twee nieter biten de grens vn het lihtshijnsel eener etleen-lmp psseerde de vge shim vn een plitie-gent, die p zijn rnë=^s. en pr senden lter reeds ws hij weer In de shdw vn den lten vnd verdwenen De hder vn de kffie-tent kwde p een lifer, zrgvldig in de disternis spiedend nr niéwe klnten. een psje versheen er een meisje In den lihtirkel der lmp, mr misshien z zij zih in de vlgende sende lweer shh- 'LL mrin 8ende disternis hebben terggetrkken, ls een der mnnen vr de tnbnk hr niet hd pgemerkt. Km mr hier, misslel" riep hij. r Is hier niets m bng vr te zijn, hrl -. Bill, een kp thee,' vegde hij er n te. Med vttend, kwm het meisje nder. De mn '.JJ^. I? r hd "fgesprken, txeerde hr nmiddellijk. Dienstmeisje, hgstens kmenier, biten betrekking, en n den grnd," stelde hij vst. Hij glimlhte in zihzelf. Mr. Jim Dwsn ntmette wel grg menshen, die tegenslg in het leven hddenl Die wren gewnlijk niet erg kieskerig mtrent het s bntje dt hn werd ngebden. n... kieskerigheid kwm niet te ps bij het werk, dt Mr. Dwsn gedn wenshte te hebben. Alsjeblieft, missiel" zei hij, den kp thee nr hr teshivend, een kp lekkere wrme thee vr je. Bill," riep hij ten, de er een kek bij vr hr...". Het meisje bednkte hem met een vriende- Mjken blik; de mnier wrp zij in de kek beet, beviel Mr. Dwsn itstekend. Hij zg grg menshen, die hnger hdden. Het ws dn veel gemkkelijker m met hen te redeneeren. Z, dt heeft zeker gesmkt?" vreg hij, ten het meisje den leegen kp weer neerzette. J... eh... dnk wel... Ik vel me n veel beter... Hij zg, he hr lippen trilden. Het sheelde niet veel, dht Mr. Dwsn, f ze z gn hilen. Hij ws er zeker vn, dt ze niet geheel en l nhndelbr z zijn. Hij wenkte w Wt meer in het tent, " e te k <"nen. r L '? nkee er 8n? Biten betrekking?" Ze keek hem wt verlegen, misshien zelfs wt hterdhtig, n. Dwsn ws een mn vn middelbren leeftijd, met een sherp geteekend, mr niet nknp geziht. Zijn hr grijsde reeds wt bij de slpen, dh dit gf hem in smmige gen iets hrmnts. In ieder gevl bezemde zijn geziht verwen In. n dit sheen het meisje k te vinden. J," mmpelde ze. Ik heb mijn ntslg gekregen. n... en... l mijn gesprde geld is - - Ze bekende het met de mededeelzmheid die menshen, welke in meilijkheden zitten, sms eigen is.!- J Mr J DwSn knikte "«denkend, een tikje meeijdend, en het meisje beet nderwijl p hr lip. Ten legde Mr. Dwsn met een vderlijk gebr zijn hnd p hr rm. Dt is jmmer, werkelijk jmmer," zei hij. n ten, ndenkend: Misshien kn ik Iets vr je den Wt... eh... wt vr s betrekking hd je? Ik... ik... ws ziels ls kmermeisje, en ik kreeg mijn ntslg mdt mevrw... mdt mevrw eenige sierden miste. Ze zei, dt ik ze gest... eh... weggenmen hd. n n kn ik geen ndere betrekking krijgen, mdt ik geen getigshriften heb." Mr.. Dwsn.knikte. Hij ws tevreden. Wees mr niet l te bezrgd," zei~fiij, Ik gelf, dt ik wel iets vr je kn den. Km mrgenhtend mr even bij me n." Hij zht in zijn zk en hlde een kje te vrshijn. Kjes hd hij geneg - in lle sen. Alsjeblieft, missiel Km mrgen mr even n dit dres, dn zllen we eens zien wt we den knnen. Intsshen met je dit mr. " dllr-biljetten HÓ, V k 0^6 d * in n de! in^ hnd. dh st0 te h " r twee brzz vl 0 e " de " end, ten zij een bezek brht n de kerig Ingerihte flt vn Mr. Dwsn, kwm dit heershp diret tt de zk Hi-nü ^ j Zitten " "' hij mel een ' "itn- L 1? t 9ebr vn zijn t.,,nd 1 «r een gemkkehjken stel wijzend. Ik denk niet, dt bezwr zjt hebben m een behrlijke betrekking te eepteeren bij een «erste-kls dme, Ashtn, Mill Ashtn," zei het meisje, wt denkt er vn, miss Ashtn?" n '? i ls 1 dr vr wgen kn. Mr. Dwsnl - Ze keek hem bijn smeekend n Mr. Dwsn glimlhte. J, dr kn ik wel vr zrgen I De berekkmg die ik p het g heb, is bij mel W. 1 shr^ïter - - AI eens vn gehrd?" Mill knikte. J. Ik heb k wel eens iets vn hr gelezen. Mr zl zij mij znder getigshriften nnemen? Mijn beste kind," rei Mr. Dwsn, ik kn ZZ " e f"'^*«" 'Tflen, die je nbdig hebt Mk je dr mr geen zrgen verl Ik zl je eens wt veellen..." Hij bg zih verwelijk vrver. mel Lnne shreef een vriendin" m hr wj' 8,?!"' * i 'B* en 1B? hnet meisje vr hr wl, dt z hlf en hlf in he«hishden, en hlf en hlf kmenier kn zijn. Hr vriendin shreef hr terg, dt zij wel iemnd wist, mr... dien brief heeft mel Lnne nit in hnden gekregen. Dien brief heb ik ntvngen " Mr. Dwsn lhte veelbeteekenend, en Mill keek met-begrijpend, misshien zelfs nnzel. Mr. Dwsn begn tenminste te lhen. Ik heb nmelijk een gede kennis, die bij mel Lnne in betrekking is. Zdende kwm die brief In mijn hnden. Mijn kennis hd hem in een ndere envelp gedn en hem n mij gestrd. ' Mr wrm?" vreg Mill, met verbsde gen. Wel, pdt Ik het hndshrift z knnen nmken en.iemnd nders nbevelen. J bij vrbeeld 1" ' Mill rde hem n, znder iets te knnen zeggen. Ze begreep er niets vn. n dt zei ze... mel Lnne verdient heel veel geld met hr beken," zei Mr. Dwsn. n zij hdt erg vel vn llerlei sierden. Jweelen, prelen, en z. Dt wil zeggen: ls de rnten het ten- """^Zf'l het rehte e,nd h ebben, mr dt zl wel. Wel, -ls ik n iemnd heb, die een psje hr intrek in hr his kn nemen en drdr itvinden, wr zij preies hr jweelen bew, dn z mij dt ntrlijk een heelebel meite bespren ls ik ze km hlen." Mill sheen n iets te gn begrijpen. U... wilt ds, dt ik... dt ik zl stelen... riep ze p een tn vn fshw it een neenl" zei Mr. Dwsn, bijkns verntwrdigd. Abslt nietl Ik wil nit, dt mijn ssistenten het eigenlijke werk den. Dt de ik zélf. Jw ndeel is lleen, it te vinden wr de jweelen wrden bewrd, en mij een seintje te geven, wnneer de kst vrij is." Mill stnd p. Ze ws zeer gegiteerd. ki" 0 "* L.-..- dl kn ik niet den - lk w' 1 eerlijk blij... blijven. Km, hd n p met die sentimentliteit" jf'-i ;Ar wsn ' n 0 ''> be verntwrdigd. Wr zl je een betrekking vinden ls je met p mijn vrstel ingt? n wt wil je dn gn den? Vn hnger sterven? Km, bij Tl?fj e.. niet "* dergelijke engelhtige nshldsbetigmgen nkmen. " Mr..." "J e Zi *. n **" 9rnd ' meisje, vergeet dt n.etl r i, niemnd, die het k mr iets kn shelen, wt er met je gebe. Je bent nt- hf"' ^"1 t,e de sierden vn! mevrw hebt gestlen, en..." Dt is niet wr. Ik heb ze niét gestlen" IL? i'slti**- i 6 ** in ieder 9 evl Sèèn ndere betrekking. n dt is wr het m gt" Bleek, mr vstbeslten, wendde Mill zih nr de der. Het_spijt me, mr... mr ik kn het niet den. Het z... gemeen zijn." Lister n eens ged nr me, missiel Ik heb een heelebel menshen, die vr me werken Als je met p mijn vrstel wilt ingn, zl ik j ergens de shld vn geven. Ik zl in ieder gev mken, dt je wrdt pgebrgen. Dr zl ik vr zrgen I" Wt bedelt?" vreg Mill met grte ngst-gen. Mr. Dwsn nm een sigret it zijn kker 6,1 AI Ze ' lvrens te ntwrden. Als je de rnten ged hebt gelezen de ltste dgen, zl je hebben gezien dt een jngemn vijf jr heeft gekregen wegens vlshheid In geshrifte. Dt ws mijn werk. Ik pleegde de vlshheid in geshrifte, en gf hém de shld MIJ hd geprbeerd mij te verrden," beslt hij verklrend...." zij Mill ntdn, terwijl er een vreeselijk visien vn gevngenissen en ellen vr hr pdemde. Mr. Dwsn bg zih weer wt vrver Zijn gen leken n venijnig-gren. Ze shenen dr Mill heen te dringen. p zijn geziht ws geen spr vn innemendheid meer te ntdekken. Ik zl j vn iets ng veel ergers de shld geven, missiel Als je hier weggt, zl je gevlgd wrden. Je zlt dg en nht gevlgd wrden, tt we je te pkken hebben. Denk dr eens ged ver n. iemnd zl zih k mr een hr bekmmeren m hetgeen je verkmt, niemnd heeft belng bij hetgeen ie gebe..." Mill sheen niet meer de krht te hebben zih rehtp in hr stel te hden. Ze hlde een zkdekje it hr tshje en bette even hr gen. Mr. Dwsn lende hterver en gent vn zijn sigret. Hij kn zih de weelde verrlven te whten. Hij begreep, dt het meisje niet n del vl, die hij vr hr hd pgezet, z knnen ntkmen. Ze mht lles gerst eens ged verdenken; dn z ze wel wt hndelbrder wrden. Ten Mill hr zkdekje weer in hr tshje brg, gide Mr. Dwsn wt er ver ws vn zijn sigret in het shbkje en werd hij pniew zkelijk. Je zlt er wrshijnlijk niet lnger dn een week heven te blijven," zei hij. Je knt gemkkelijk lles wt ik met weten, binnen een week te weten kmen. Hiern krijg je een rdig detje vn me in geld; je gt weg en geniet vn het leven tt het p is, en dn km je weer bij me terg, wrn we een nder bntje vr je vinden. He z je it gemkkeliiker dr het leven knnen kmen?" Mr. Dwsn keek hr fwhtend n, mr de innerlijke zekerheid, he hr ntwrd mest liden, sprk it zijn blik. Wnneer... met ik beginnen?" vreg Mill. met een stem. die didelijk ntnde, dt l hr weerstnd ws gebrken. Mr Dwsn keek hr even dr zijn hlf tegeknepen gen n. Misshien denk je, dt je de betrekking kn nnemen en me dn n de plitie f n mel Lnne verrden?" vreg hij zhtjes ^" Mill sheen te shrikken. Mr. Dwsn glim- lhte srstish. Mr. Dwsn wrdt gerresteerd, hè, en Mill Ashtn heeft een gede betrekking, en is vr hr heele verdere leven vn de dnkbrheid hrer meesteres verzekerd, nietwr? Begrijp de sittie ehter ged, missie." Mr. Dwsn bg zih vrver, zdt zijn geziht geen hlven meter meer vn het hre ws verwijderd. r ws n een peinent-dreigende blik in zijn gen. Je z niet ver kmen, zelfs niet l werd ik gegrepenl Vergis je in dit pziht nietl Indien je prbee mij te verrden, lp jij er in en zl je krijgen wt je verdientl" _ Mill week nwillekerig wt hterit. Mr. Dwsn zg met genegen, dt zij bng vr hem ws. Hij hlde een verzegelde envelp it zijn zk. Dt is ds ged begrepen," zei hij. Hier is de brief, knt en klr geshreven," vervlgde hij ten. Ik de hem vndg p de bs. Hij is gedresseerd n mijn ssistente, die reeds bij mel Lnne in betrekking is, mr wier werkzmheden hels niet vn dien rd zijn, dt zij mij gemkkelijk en znder hterdht te wekken, de infrmties kn vershffen, die ik ndig heb. Zij krijgt dezen brief mrgenhtend, en st de ingeslten envelp drn n mel Lnne. Denzelfden htend, dt mel Lnne den brief ntvngt, meld jij je n en krijgt de betrekking. Dt is gemkkelijk, nietwr?" Mill knikte.. Mr. Dwsn'stk den brief weer in zijn zk, en hlde er een velletje ppier it, dt hij n Mill gf....n Alsjeblieft, missie, dt is een fshrift vn den brief, dien ik n mel Lnne heb geshreven. Alles wt je hebt te den is te lezen wt ik ver je heb gezegd en vermrgen jezelf n te melden vr de betrekking. n den eersten keer, dt je een middg f een vnd vrij hebt, km je hier weer bij me." Mill nm het velletje ppier n. Met de ngstige belfte te zllen den wt hr ws pgedrgen, ging zij heen, klrblijkelijk verhegd te knnen verekken. Mr. Dwsn glim- lhte tevreden. Het ws beslist een enrme bf geweest, dt hij jist tegen dt meisje ws pgelpen, ten hij er een vr een bntje ndig hd. trlijk z hij de vrker hebben gegeven n een meer ervren hndlngster, mr het meisje wrp hij hd gerekend, ws dr de plitie gerresteerd. nfin, per slt vn rekening ws lles th ng ged gegn en hd hij geen reden m te klgen. Mr. Dwsn ws veigd, dt Mill een zeer geshikte helpster z knnen zijn, tf de plitie hr, evenls de rest, z inrekenen. Mr. Dwsn hd zelfs dikwijls zijn best gedn, m zijn hndlngers te lten rresteeren. Hij hd een speile tehniek m de verdenking vn zihzelf p een nder ver te brengen. Ten Mill, een pr dgen lter, hem weer een bezek p zijn flt brht, ws Mr. -Dwsn één en l ndht. Al iets te weten gekmen?" vreg hij diret. Mill knikte lstels. Ze bew hr jweelen in een kleine sfe in den mr, bven het hfdeinde vn hr bed." Mill's stem klnk df, lsf lle leven "it hr geweken ws. Mr. Dwsn grijnsde. en speil slt?" Mill hlde de shders p. Dt weet ik niet. Het lijkt me, z te zien, heel gewn." ii nfin, dt kmt er niet erg p n, zei Mr. Dwsn verwelijk. en slt geeft mij geen meite. Wr ligt hr kmer? Veel me eens, he het his is ingedeeld, he de kmers en gngen liggen." Vrij vn pijn - met FYRAYLI BstMJdl ll* pijnen, welke de lidimtgettlldhwd ndeelig beïnvleden, bijv. hfdpijn, kiespijn, zenw- pïjnen, rhemliek et. ntdidelijk vr h n meg. Bij Aptheken en Drgisten pede 15 et. tbletten 1 et. 20 tbletten 45 et. rbe terllnd FYRAYl Hij ndervreg hr net z lng, tt hij geneg sheen te weten en hij zih een jiste vrstelling kn mken vn de inrihting vn de wning. Ten dwde hij hr een tbletje in de hnd. Indien je de kns krijgt, lt dit dn vllen in hr melk f kffie f wt zij nders drinkt vóór het nr bed gn. Het zl hr geen shde den. Het zl lleen mken, dt zij wt vster slpt, meer niet. - Zijn er vnnht lgé's in hls?" Mill shdde hr hfd. Ged. Dn km ik vnnht, m een i* f een, twee. Slit de der vn de keken niet f. Je heft niet p te blijven. Je gt gewn zls ltijd nr bed. Ik de lles wt ndig is." Dien nht, m hlf twee zwt, drng Mr. Dwsn p meesterlijke wijze znder eenig gerht te mken het his binnen, vnd znder meite den weg nr mel Lnne's slpkmer en liep regelreht in de rmen vn de twee reherhers, die dr p hem whtten. Den vlgenden htend zt mel Lnne, de shrijfster, glimlhend n hr bre. Hr idee m een werkend meisje znder betrekking te imiteeren, hd hr lle gegevens it dé eerste hnd vershft, die zij ndig hd vr hr niewen rmn... ' BLAGRIJK BRIHT AA AL Z ABS In verbnd met de wijziging vn de Wet p de mzetbelsting zien wij ns verpliht m de bnnementsksten met ingng vn het n. vn 5 tber 1940 met het bedrg dezer belsting te verhgen. An bnnees, die het bld per week betlen, zl in het vervlg vr elk ex.. nst den gebrikelijken prijs vn 10 ets. vr mzetbelsting 1 ent in rekening wrden gebrht. De Admlnlitrtle. Wist zij mr, welk nheil hr mie, witte tndepjjbedreigt' Ki* ; If-K' vl An de vrknt wit, n de hterknt AAGTAST DR -TADST /"WAT D TASt GU\ V T ZI GAF / Slidx,de niewe tndpst.mkt de tnden hgelwit en beshermt ze tegen tndsteen dr het bijzndere preprt Slfriinlet Weet U zeker, dt Uw tnden geznd zijn? Ze zien er vn vren shitterend wit en geznd it, mr zijn ze n de hterzijde niet ngetst dr tndsteen? Tnden, ngetst dr verbrgen tndsteen, bedriegen dr de shne shijn". Zrg dt Uw tnden wrden, wt ze shijnen: werkelijk geznd en vrij vn tndsteen. Geef ze 's mrgens en 's vnds een zhte, veilige behndeling met Slidx. Slidx is geen gewne tndpst. Het mkt de tnden niet lleen blinkend wit, mr het bevt Sl SLID TG TADST Alleen Slidx heeft de eigenshp. Uw tnden wit te hden en ze te beshermen tegen tndsteen dr het bijzndere preprt Slfriinlet friinht (ed. tr ). het pe preprt, dttndsteen vrkmt en verwijde. Slidx werkt z zht en veilig, dt ze tevens het tere tndglzr beshermt. Alleen Slidx heeft deze nieke dbbele werking. Gebrik vn itslitend Slidx en Uw tnden zllen n de hterzijde even shn en wit zijn ls n de vrzijde. G bvendien tweeml per jr nr Uw tnds; dn is de ver zrging vn Uw tnden vlmkt. Alleen Slidx hdt Uw gebit vrij vn tndsteen, wit en geznd!

7 . ' -*.. :"/'*-r- W-M-:*: Wel, keere keeren, hè? mnnen zijl rtineerd i werk en d m gt een zeer temp hetl wmrm. ' "WS fe&s g^-j T&f %!.'?**. *, *_i r -.,»6» ^/V -^v,^ D, «-tken trf wrdt ^^^^0^^^^^ -^-^ en trfstekerlj in een drggelegden plder. If. -^ 'J s Leke bezigheidl Blij dt Ik niet hefl Gelf mr gerst, dl je mei hfdpijn it z n mijn tevrshijn kripti" zegt nze vriend rks, blij dt hij kn mpperen. Hier meten wij het eens ver hebbenl Unze pessimist dht n klen; het Is een zwkker, ds dht hij n dnitere dnkere mijnshhten, St..v.,.~..,. rte- lende lrries, zwegende mijnwerkers met zwe lihmen, sleden die we m de vee zien liggen In een grijsblw ws. W.j - e ptimisten - gn ehter geen bezek bren- gen n dit, wel Is wr i"t«res? n * e «" $' ntbeerlijke, mr smbere bedr.jf. eenl WIJ gn k wel wrmte zeken, mr in een Wel, keeren is keeren, hè? Die trf ligt p stpels ie drgen en f en te dri «n. w * d. e " bel eens m, dn trekt n den nderknt het vht er k it. Drginder zijn ze (> ng n het stikken, d knt U k ng zien. Wij kijken een beetje wntrwend De term stikken" Is ns stedelingen lleen bekend ls ein gebrek n zrstf f een bewerk.ng de herfst reeds velbr is, beginnen we n ns kheltje te denken, en ls we khel" denken, dn denken we tmtish verder: brndstf". t het een en nder vlgt ds, dt brndstf mmenteel een teel ikel mg heeten, en we vnden dt wij den herfst niet knden lten psseeren znder U iets ver dit teele ikel te veellen. Den dg dt wij p stp gingen m slf vr dit ikel te verzmelen, ntmetten wij nzen vriend rks, den pessimist. Wr g je heen?" ws zijn vrg. Kennis verzmelen mtrent brndstffen," is ns ntwrd. Het steken vn de trf is geen zwr werk; het mes glijdt er dr ls bter. p den veen-pdding. De mn rehts it zien, dt hij een stikkel heeft gebrikt, die de breedte vn twee trven tegelijk snijdt. r, t<v ^25 ï ; -:> -. ; ^\.. -.A-j, Êxi -itó >: < RA F* *&!&& '^ -v f* b-t / v. TFFFABRIATI! > ^ _JHf. f He de trven gestpeld wrden. Ft'«/.. ä R.S. DR WIJD BLAUW HML het genblik Is er niet»". ders L te. z,en.s" ^ keeren." Dt we p een 'verkeerden ld zijn dee ns niet. Als je bij 'n vetblwedstrijd kmt nezen, wrdt er k niet net n gltje gemkt. Keeren, wt Is dt?" Zls men hier kn zien is de drge trf bijn de helft kleiner dn de ntte. vn een lpje stf n der d ' " 1^'" 6 - Kiik Steken," helpt zijn dhter hem. MJ*, d"s ng lleml vst dr, en n steken ze met stlkkels, dl zijn sherpe ijzers, preies de fmeting vn de trf, f.",... j» ^ Inderdd, hel tweede reepje lnd heeft een heel nder nzien ls het eerste, wr de lsse trf p elkr gestpeld Is. Hier zien we een s vsten pdding vn een pr deimeter hgte, vijftien meter breed en ngeveer hnderdvijfllg meter lengte. Mr he kmt die veenmss dr n/ 'Met April gn we met de bggermh.ne de" reepen lnd lngs en steken vn den rnd het veen weg. Ds leder jr kmt er een beetje meer wter. Het veen wrdt mhinl!n de bggermhlne fijngesneden en het lnd pgespten. Het is dn een zhte brij, kijkt U ""ülngs den knt wrdt een hndje pgediept; lg vn 0.5 tt 2 meter nder de pper- het Is een rlle, zhte mss. vlkte... U rdt het: wij gn trfsleken. iet in een rtelenden, rkerigen, h dpijnverwekkenden trein, mr we gn p de «iets er heen,n wrdt dt n die hrde trf? J zeker. Als dt n even gelegen heett. gän we met een speil s plnken trf- Wrheen?" vrgt U ngstig en denkt trppen. We stn er dn bven p en stmmisshien n de zdelpijn vn het ltste pen het vster n; z ^9 te eerste kls brweek-end nr Zndv. Weest U mr me gerf. Verderp steken ze de trf, die Is lng bng Wèèr U wnt... verl is z n trfstekenj z vst niet."..... _ te vinden. Drvr heft U niet nr Drente. en pr mn stn p een fstnd it een Wij wnen bij vrbeeld in.. Amsterdm. nderhlf meter dikke lg veen trf te steken Vlg het belstingpltje n de linker revers vn Uw lbeje... Rzengrh, Admirl de Rterweg met de vreeselijk leelijke hizen en Dit veen ligt ds drg en wrdt steeds verder fgegrven. Deze trf Is veel '««r, mdt ze niet fijngemlen en ngestmpt wrdt Th is dn... ineens ligt de heele heerl.jkhe.d pen dit lgveen, wnt het heeft zih nder wte vr U: een helderblwe lht, een eindels vlkke plder, bmpjes en spitse kerktrentjes gevrmd en is lter drggelegd. Ws dit met het gevl geweest, dn z het lter met de n den hrizn. Vlk bij U ^ee ehte ggermhine nr bven gehld zijn. Wren levensgrte mlens. Wt is ns lnd th we z medig geweest m nr Drente te mi. Dn, Ineens, n Uw linkerhnd, knjgt fietsen, dn hdden we de lsse, brine trf vn t het lndshp het iterlijk vn drregen spek hóógveen gezien. Dit zijn lntende. e ' e "'.^ reepje lnd, reepje wter, reepje lnd, reepje vn zih heele lgen p den «"^nd ge wter... Dit ver een lengte vn **"* l- vrmd hebben en die vergn z.jn. We tref en meter en een breedte vn b.jn een kilmeter. dr k wel. plssen n, wrnder zih,ah," zegt U, de IJsbn. ee zeg ik, lgveen bevindt, mr die zijn vn lter de trfstekerij," Wnneer we een ber nspreken, blijk Ik gelkkig gelijk te hebben. Ik herkmst.., _ j- Beide sen trf geven een gede hitte, de sreek expres vn een ber, wnt bij zijn veebrgerf brndt lleen veel lngerl Ö "eekt hij k ng trf. Dit ltste geef nmelijk niet ltijd bezigheid. De 0^'e d n ls lles n pgebggerd 1$, wt dn? r "Dn kmt de Heide^ Mtshppij en de is vn April lt September. Al melkkrnend - het beste bewijs, dt hij ber Is - verkl hij biel wrdt drggelegd." Ah," denken wij hrdp, ds kmt er dn ns het werk.,...' ï' L " l J, n kmt U p een verkeerden tijd, p UTr n de drglegging knnen we er dn lwier p zien en het Is een vrhtbre bdem, die zih dn gevrmd heeft. nder het verhl is de melk tt heerlijke ele bter gewrden - wij fietsen ngmls het prhtige plderlndshp dr en öntmeten nzen vriend, den pessimist die weer ver dnkere mijnen denkt... Mr wij welen wel beter.

8 ^" - ^^ die m plitieke redenen met prins Sljew met trwen en zih In hr wnhp tt hem wendt - dr, hr ls rnet in zijn eigen reg.ment mee te lten trekken. Dit lles ehter tégen Mri Theresi's plnnen in, hetgeen Trenk dr -<.; kè^ji V. 4 V.,'» Regie: Herbe Selpir> Tbis-film RS: De jnge Trenk / De de Trenk / De risishe Trenk Hns Albers Mri Theresi Käthe Drsh rinses Deinstein Sbille Shmitz Grvin St. rix Hilde Weissner tlie Alexndrwn Ld n lisbeth Flikenshildt Hns ielsen Hrn Bshi Qskr Sim en nderen Het vntrlijke bled vn brn Vn der Trenk speelt hem prlenl het drijft heni nr vreemde lnden, det hem strijden in vreemde legers. Hij brengt het ten sltte tt Rssish mjr, dh met dn vlhten, n- ' / ililmilll. -.,»! ï: M 4 vn«i nhni4b«r«p>. gezien hem nders een liefdesffire met de geliefde vn prins Sljew ndlttig z zijn gewrden. Hij kee terg nr het lndged vn zijn vder. De de Trenk brengt zijn zn spedig n het verstnd, dt hij rn plts vn( steeds vreemde beeren te dienen, n zl meten strijden! vr de jnge keizerin Mri Theresi, die bedreigd wrdt. K drp vrmen vder en zn it ejgen middelen een nderenregiment. An het hfd vn de trep stt de jnge Trenk, vehtend en verwinnend vr de keizerin, ledereen spreekt ng slehts vn Trenk, den nder. Als het gedeimeerde nderen-regiment nr Weenen tergkee, m niewe riters te werven, kmt 't tt rzie en vehtpijen tsshen Trenk en zijn mnnen, rw gewrden dr 't vele rlgveren, en de kerig pgepetste vleristen vn het vderlnd. Trenk zelf dellee in een herberg meit ffiieren vn de drgnders en lee dr de beeldshne grvin St. rix kennen, een msteries persntje wier werkzmheden in het dister liggen. Tevens helpt hij de jnge prinses Deinstein vlhten - ^Téén^l lt Mri Theresi ehter gende vr reht gelden; Trenk mg zijn nifrm behden, en de kleine prinses ziet in, dt zij in ** b f* n * h«r lnd Sljew's vrw met wrden. p het verlv.ngs.eest m k stee Deinstein ziel Trenk de geheimzinnige grvin St. rix terg en ntdekt, d zij in ntt stt met prins Sljew, writ hij begrijpt, dt hier sprke met zijn vn spinnge., Znder zih lng *e bedenken, ntve hij prinses De.nstem en brengt hr weer nder in z'n regiment. De keizerin lft een grte belning it vr w.e Trenk te pkken krijgt, dd f levend. Dit kn nzen held niet deren. p zt, rigen htje gtl hij de spinnen n tt in de vrpsten vn het stenrijkshe leger. Dr lpt Hij in de vl... en wel in de rmen vn grvin St. r.x, die in werkelijkheid de zster vn den Frnshen legermmndnt Is. r is mr één kes: de dd f generl wrden in het Frnshe leger. Hij kiest het ltste en kmt drdr in het Frn^hJlBffW«^ vr de gen te drien, krijgt de legerplnnen in hnden en bereikt n een dlle vlht zijn regiment. Als verwinnrs kmentrenk n zijn dppere nderen il den strijd. Tl belning ntvngt hij vn Mri Theresi het gden zwrd vn de Hngrshe Krn, ter- wijl hij prinses Deinstein tt zijn vrw mktl Hns Albers en Hbe vn Meerink. weet de '^^leiding een rd

9 AIK T MSKU e zes en twintigste Mei vn het jr 1896 z vr Rslnd een iterst gewih- dg zijn. p dien dtm z nmelijk vrst ikls II in de kthedrl vn tt tsr ller Rssen wrden gekrnd. k\ dit een feestdg vr het geheele Rs- f\k mest zijn, wren er th vershei- lenshen, die met een gevel vn be- ling het tijdstip steeds nder zgen kmen, ^rm eigenlijk? - Wel, mdt de zes en twilitigste Mei vn ónze tijdrekening de d e r - t ie n d e Mei der Rssishe tijdrekening ws, en lle bijgelvige lieden - en dt wren er heel veel - shenen er een vrgevel vn te hebben, dt déze deiende in ieder gevl een ngelksdg z zijn, lthns een f ndere rmp met zih brengen z. Hels werd hn vrgevel dit keer bewr- heid, èn wel p een mnier, die zij ngetwijfeld zélf niet vr mgelijk hdden gehden. Anvnkelijk verliep lles itstekend. Met grte prht en prl, zls dit in het vre- gere Rslnd gebrikelijk ws, zette men ik- ls de krn p het hfd, wrn de pleh- tige zlving vlgde. Alles verliep preies vlgens het prgrmm, en znder eenig inident. k den vlgenden dg, ten er een shitterend bl in het Kremlin werd gegeven, geberde er niets bijznders, en reeds begn bij velen het gevel vn beklemming te wijken. Ten begnnen zih evenwel de enrme vlks- mss's te verzmelen, die vlgens eewend gebrik ter gelegenheid vn de plehtigheid nmens den niewen heersher gedenkbekers en levensmiddelen de zden krijgen. Reeds vreger hdden zih bij krningsfeesten zlke menshenmenigten verzmeld, dt men dit vlksfeest - wnt z kn men den ltsten dg der krningsplehtigheden inderdd ne- men - niet meer p de pleinen vn de std zelve drfde geven, mr het ergens p een grt veld blten liet plts vinden. Bij de krningsfeeiten vn Alexnder lil wren er vier- hnderddizend menshen it lle deelen vn Rslnd nr Msk gestrmd, mr n ver- whtte men zelfs een eens z grt ntl! Vn heinde en verre zwermden de menshen nr de std te; de ververmiddelen zten vl- geprpt en p de wegen kn men sms lleen mr lngzm shifelend verder kmen. De strten en pleinen vn Msk leken wel vlh- telingenkmpen, wnt het ws vnzelfsprekend nmgelijk, dt iedereen een behrlijk nder- kmen vnd. Bvendien ws het weer itstekend, zdt er ng mr steeds niewe shren mn- nen, vrwen en kinderen kwmen testrmen. Als een der keizerlijke geshenken z zls gezegd, k een beker itgedeeld wr- den. Vrl dit vrwerp wilden de menshen grne in hn bezit krijgen, dr de initilen vn den keizer en de keizerin er in gegrveerd stnden en hij bvendien met het Rssishe wpen en het jl versierd ws. Vierhnderddizend pkjes - behlve de beker, werden er k ng een stk lken en levensmiddelen itgereikt - lgen gereed m er, LV DD 1 F R K fl. K S SAIMf. D AV - 'UR. AAR WAARHF.ID VRTLD itgedeeld te wrden. st de plts p het enrme veld wr deze klr lgen, stnden krmen en tenten pgeslgen, pdt het vlk zih, n de itreiking, k ng wt kn ver- mken. Vierhnderddizend pkkettenl Mr het n- tl gegdigden bedreg zeker wel hthnderd- dizend! Geen wnder dn k, dt de t- riteiten zih ernstige zrgen mkten ver de vrg, he men de helft vn deze menshen- mss znder iets z meten fshepen. Th gelfde de plitie-mmissris, die de vernt- wrding bd vr het rdelijk verlp, niet, dt het ndig ws, bijzndere mtregelen te nemenl Tsshen het deel vn het veld, wrp Je enrme menshenmenigte zih in fwhting hd neergevlijd en het gedeelte, wrp de itreiking plts z hebben, bevnd zih een diepe, breede greppel. Dr verheen zden de menshen m tien r des vnds greps- gewijze tsshen de tenten wrden drgelten m de pkketten in ntvngst te nemen en dn vervlgens het terrein te betreden, wrp de kermis werd gehden. Men hd er ehter niet mee gerekend, dt men te den hd met men- shen, wien iedere vrm vn disipline vreemd ws, en die slehts één del kenden: zih ieder gevl meester te mken vn de geshen- ken. Reeds hdden zij een vllen nht en dg gewht, en het ws ds begrijpelijk, dt hn n- gedld vn r tt r tenm. Vergeefs pr- beerde rnen hen te klmeeren. Het gedrng m tt het veld wr de itdeeling z plts heb- ben, dr te dringen, werd steeds heviger. Reeds hrde men hier en dr menshen gillen... De plitie stnd vlslgen mhtels. Zij pr- beerde den strm te stiten, dh hd even ged knnen prbeeren een weste zee te kl- meeren. Lngzm mr nfwendbr werden de eerste rijen menshen in de rihting vn de grht gedwd. n ten peens riep er iemnd:,,ze zeggen, dt er slehts vierhnderddizend pkjes zijn, en wij zijn wel met eens z velen. Mk dt je er bij kmt... Vrit... I" Men ging vritl De twen, wrmede de fsheiding ws ngebrht, werden kpt ge- dwd, de genten hterit gedrngen en de menshen bestrmden de krmen m de ge- shenken p te eishenl Het fgezette terrein ws in een mmezien vl met dringende, shel- dende en gillende menshen. De geshrkken plitiebembten wisten geen rd; drm gre- pen ze met vlle hnden in de geshenken en begnnen deze in het wilde weg m zih heen te gien, in de hp p die mnier zih de menshen vn het lijf te hden, wnt het sheelde niet veel, f zij werden tegen de krmen te pletter gedrkt. Dwzer hdden zij ehter nit knnen den, wnt n degenen. In die het hterste stnden, zgen, dt de bekers en ndere dex reeds werden itgedeeld, en mdt zij wisten dt er niet geneg wren, zdt zij wrshijnlijk te lt zden kmen, begnnen zij it lle mht te dringen m l- thns ng te prbeeren k hn deel te be- mhtigen. Het gedrng dt n ntstnd, vlt met geen pen te beshrijven. Driedizend men- shen werden ddgedrkt f vershrikkelijk verminkt. De plitie hd bvendien ng een ernstige ft gemkt. Het veld ws nmelijk bezid met grte gten en kilen, die men verzimd hd diht te mken. Vs hd men een twin- tig meter diepen pt, die zih midden p het veld bevnd, slehts met dnne plnken fge- dekt. Reeds ten het llereerste gedrng nt- stnd, werden er hnderden menshen in de kilen en gten gedwd, terwijl k de pt zih met menshenlihmen vlde. In weinige senden ntstnd er een ngelfelijke pniek, zls er misshien ng nimmer bij een derge- lijke gebeenis hd plts gevnden. De zwkken werden dr de sterken nder den vet gelpen, stervenden en zwr gewnden vlden gten en kilen, en den pt..-. en ggetige, die wij slehts vrij zllen iteeren mdt hetgeen hij beshrijft té erg is, veelt ngeveer het vlgende: Versheidene menshen hdden dr l ren gewht. Ten n des vnds de fbrieken en winkels begnnen leeg te strmen, werd de menigte ng grter. Den gnshen nht dr drngen er steeds meer menshen p het veld smen. m vijf r des htends kn er geen sterveling meer bij. De greppel vóór de tenten, die misshien vijftig f zestig meter breed ws, ws vlgprpt met menshen, die heel diht p elknder stnden. Men kn zijn been niet ver- zetten f zijn hnd pheffen, zóó diht stnd men nst elkr. Reeds vnf drie r des mrgens hrde men het repen en stenen vn men- shen, die het bewstzijn verlren. Ten nt- stnd er peens finks vrn beweging. Bij eenige tenten hdden de lieden, die met de itdeeling wren belst, tegegeven n den drng der menshen en wren begnnen de pkketten tsshen de menigte te gien. An- deren ehter weigerden dit. Drdr ntstnd er een lngzm, mr nweerstnbr gedrng nr links... De gnshe strijd hd misshien niet lnger dn een kwier gedrd, en reeds m even zes r begf de menshenmenigte zih de std in, verl de vershrikkelijke mre verspreidend. Het veld zg er fzihtelijk it. Mnnen, grijs- rds, vrwen, en kinderen lgen dr, nher- kenbr verminkt. verl vnd men lihms- deelen... Het ws zóó'n vershrikkelijke nblik, dt versheidene menshen in nmht vielen..." ndnks deze rmp, werden de feesten niet fgebrken, en zelfs vende de tsr zih ng p dienzelfden dg p het veld in het vr dezen eeredg gebwde pviljen n de wei- nige menshen, die ngedeerd gebleven -wren... De gegevens vr dit ikel lijn ntleend n: Dr. Albe Hermnn ; Ktstrphen, trgewlten nd Menshenshiksle, LITIT 1. dzkelijke restrtie. - De it de 15de eew dteerende St.-Lrenskerk te Alkmr ndergt een lgeheele restrtie, met medewerking vn Rijksmnmentenzrg. Dt dit dringend ndzkelijk is, bewijst deze ft vn het pje r de Lngestrt. 2, Dien vn eelen p de fiets... Deze Inwnster vn Vlkenswrd, die bij jng en d bekend is, en die k hr drpsgenten wel kernt mdt zij er deig jr lng... bker is geweest, mkt ng dgelijks gebrik vn hr rijwiel! Vrwr een nim. s ten zij vijftig jr ws, heeft zij leeren fietsen. 4. Afgewisseld dr fikshe regenbien werden p de Sintelbn te Amsterdm de distrits-thletiekkmpienshppen gehden, die ndnks de ngnstige weersmstndigheden ng vershillende frie resltten pleverden.. Ged besht whten de dmes-thleten hn be f. 4. Mdderbllet tijdens de 5000 meter. 5. Rim 6600 vierknte meter gls Is er verwerkt In de riten vn het niewe gebw der Rijksverzekeringsbnk te Amsterdm. en speile instlltie, welke eletrish lngs den gevel wrdt verpltst, stelt den glzenwssher in stt zijn mvngrijk werk te verrihten. De plssing vn dit nderhdsvrgslk Is niek in rp. 6. en zeldzmheid. - p deze ft ziet vier geslhten, die lle te Amsterdm zijn gebren. Het zijn vier Jbssen de Jng, htereenvlgens gebren p 15 Agsts 1848, 26 vember 1884, 9 September 1911 en 18 Febrri De bekende trie rrie Krevr is te Amsterdm in hel hwelijk getreden met den heer M. Wllis de Vries. - Het bridspr met de ders bij het verlten vn het stdhis. (Fi'»: V.F.B.,»; Arhief)

10 ^^^^^^^"" \ TR RBRTS D TTM MLT VRHAAL DR eter Rbes stnd met geblde visten vr Het fgdsbeeld. Zijn geziht ws vn wede, nberedeneerde wede, verkken. ltseling sht zijn rehtervjst nr vren en trf het beeld.met grte krht, zdt het p zijn vetstk wnkelde. Hier. w hier... dt is vr j," riep hij, terwijl zijn vist p den leelijken hten kp neerbekte. Hier... Je wil me niet veellen wr Jnsn het gd verbrgen heeft... n drm... hier..." Mr pltseling liet hij zijn vist ls verlmd zkken. n zijn stem dlde bijn tt een geflister ten hij zei: n tóh ben jij de eenige vriend, dien ik heb..." Het liht vn de ndergnde zn viel preies p het in fshwelijke lijnen gesneden geziht vn den ttem, en dr het ndefinieerbre spel vn glinstering en shdw ws het net, lsf de fgd grijnsde... De mnd sheen in een vreeselijken hn pen te vllen Rbes strde er even met grte gen nr, wierp ten een bijkns shwen blik nr de hlf leege whiske-flesh die hter hem p de tfel sfnd, ls zht hij dr de verklring vr het vreemde vershijnsel. ntstemd wilde hij zih vn het beeld fdrien, mr bedht zih ten. Bij den hemel," siste hij, sms z ik er bijn een eed p drven den, dt je werkelijk leeft... Z ik drven zweren, dt ik je in de lnge, dnkere nhten tegen mij hr flisteren. Het is, lsf je in de ltste vijf jren lngzm tt leven gekmen bent... en misshien, ls ik je behrlijk behndel, veel jij me den een f nderen dg wel, wt Jnsn geprbeerd heeft mij te veellen..." Hij zweeg en klpte den ttem p het hfd, tsshen de itpilende gen: Km, vriend... gede vriend... veel Rbes n eens, wr Jnsn het gd heeft verbrgen... Km, ' vriend..." ltseling hield hij p. Ws hij gek gewrden? Hdden de eenzmheid en de ntbering werkelijk zijn verstnd beneveld? - Hij hd zih deze vrg in de ltste dgen herhldelijk gesteld. it velde hij zih zóó vreemd en znderling ls wnneer hij terggekeerd ws vn zijn jrlijkshen tht in de mgeving, wnneer er nderml twlf mnden vóór hem lgen, wrin hij geen menshelijk geziht z zien, geen menshelijke stem z hren, behlve dn dt er gf en te misshien eens een Indin vrbij z kmen. Hij wist k, met nfwijsbre zekerheid, he ver een pr jr het ntwrd p die vrg z liden. Vllenzetters en gdzekers wren reeds vk dien weg pgegn. Mr den hemel zij dnk hij z it deze eenzmheid knnen vlhten, zdr het wesr lente werd. Hij z dn móéten vlhten, mdt hij het in deze hel vn verltenheid niet lnger z knnen hrden. Met een rilling ls vn innerlijken fshw, begf hij zih nr de der. Biten stierf de zele Jni-vnd lngzm weg en ging ver in een vle shemering, wrin geren zweefden vn de plnten, die in den ken zmeijd bleiden. Hij stnd dr en liet den kelen dem vn den vnd lngs zijn verhit vrhfd strijken, terwijl hij nr de rivier keek, die zih ls een blw-zilveren ketting dr het lndshp slin- gerde, de rivier die reeds z lngen tijd den spt hd gedreven met l zijn pgingen m er rijkdmmen n te ntwrstelen. Ten rihtte hij zih pltseling hg p. Wnt znder eenige vrfgnde wrshwing wren er twee vreemden in den bht vn het smlle pd vershenen. Lngzm, hn veten wt slepend, zdt er kleine stfwlkjes it den weg shenen p te rijzen, bewgen zij zih v. De een ws een jnge mn - Rbes kn zelfs in het shemerige liht zien, dt hij een flinke, stere gestlte hd en een vriendelijk, regelmtig gevi'md geziht. De nder ws - en hij nstteerde hel niet znder shk - een meisje; zelfs geen nrdig meisje. Ze dreg een blwen verll en blnde hren hingen wt verwrd m het geziht. Ahter hen n kwmen twee pkprden, hg belden. Rbes velde he zijn h pltseling snel begn te klppen. ijnlijke herinneringen shten dr zijn hersens. r wren geen blnke vrwen p de nederzetting wr hij ieder jr heenging m zijn inkpen te den. In tien lnge jren hd hij geen enkele ntrekkelijke vrw gezien... Met de gstvrijheid, die vnzelfsprekend is in de streken wr de eenzmheid heersht, hd Rbes zijn gsten ntvngen en h zij tegenver hem zten in zijn ht, n gegeten en gedrnken te hebben, en terwijl zij bsrd jng leken zls zij nst elkr p de kleine bnk in het flikkerende krsliht hdden plts genmen, listerde hij nr hetgeen zij hem veelden. Ds jllie willen je hier vestigen," zei hij, ndt zij itgesprken wren, en er ws een klnk vn twijfel in zijn stem., ik weet het niet. iet, dt ik niet blij z zijn ls jllie hier kwmen wnen. De hemel weet het beter... Mr jllie zfjn te jng, veel te jng vr dit brre lnd... Ws het, wr jllie vndn kmen, niet beter dn hier?" Misshien wel mr vr ns in geen gevl," verklrde de jngemn, wiens nm Jhn Dvies bleek te zijn, bitter. We zijn jist een jr getrwd, Mr en ik. We hdden een rdig hisje bij hesnk. Mr in de fgelpen winter werd ik ziek, en ten knden wij de hptheek niet flssen. Drp kwm er een drge zmer; het gews greide niet en de gst mislkte. Dt beteekende het einde, en we mesten elders ns fin zeken. mdt we geen geld hdden, dhten we dt het het beste ws hierheen te kmen, wr de grnd ng vrij is. We hebben niets dn nze hp, mr misshien dt we met vllenzetten en gdzeken, en wt beren ls nevenbedrijf, in ns nderhd zllen knnen vrzien." In ieder gevl," viel het meisje hem in de reden, en hr stem hd den lieven klnk, wrdr vrwen zih in den bleitijd vn hn liefde ndersheiden knnen, in ieder gevl zl het vr ns niet z eenzm zijn, wnt' wij hebben elkr..." - Ze glimlhte dpper tegen den jngen wnt dt ws hij eigenlijk ng - en Rbes knikte. Hij sprk wèlverlegd, zls menshen den, die ltijd in de eenzmheid verkeeren. J, jij hebt je vrw, kerel... Ik hd er In de brre eenzmheid vn de rdelijke Vereenigde Siien vhi eier Rbes een heftigen innerlijken strijd it... k een... een meisje, tt zij met een nder trwde... en ik hierheen ben gegn." Zijn blikken dwlden nr de Jnge vrw en In de diepte vn zijn gen glnsde het verlngen, dt hr kmst hd pgewekt. Misshien is zij n l dd... Ik weet het niet... it een vrw gehd te hebben is het ergste, kerell heb Ik hèm..." - Hij knikte in de rihting vn den ttem. Het ng rzelend tevende liht der ndergnde zn viel p het grijnzende geziht vn het grteske fgdsbeeld. Hij hd gezien he hn blikken reeds vershillende keeren shw nr den hek wren gegn, wrin de ttem stnd. Die is n mijn eenige fleiding," vervlgde hij. Je met hier iets hebben m wt tegen te knnen zeggen, nders wrd je krnkzinnig. Mijn vregere mpgnn, Jnsn, heeft hem eens vn een den Indin gekht en hem biten nst de der gezet. Hij ws ltijd een liefhebber vn vreemde dingen. Vijf winters geleden heb ik hem nr binnen gehld." De jngemn sheen ls het wre gefsineerd dr de verwrngen geltstrekken vn het fgdsbeeld. Zei je, dt je wel eens tegen hem prtte?" r ws een spr vn nrst in zijn stem, en zijn gen versmlden zih terwijl hij Rbes nkeek. Hij herinnerde zih eigenrdige verhlen ver eenzme trppers, die hij vreger hd gehrd f gelezen. Rbes bentwrdde zijn blik. Zeker prt ik wel eens tegen hem," zei hij, en sms gelf ik, dt hij ntwrdt geeft... dt hij me vreemde dingen tefliste... Mr hij veelt me nit, wr mijn mpgnn het gd verbrgen heeft..." Hij bg zih ver de tfel, pltseling tief n het nderwerp ter sprke kwm, wrm zijn gedhten reeds jren nfgebrken driden. We hebben werkelijk peh gehd, kerel," zei hij. We vnden een gd-der in de bht bij de ine reek. Stkken gd, z grt ls diveneierenl We wren peens rijk, en mkten l plnnen m hier weg te gn. Ten, p een dg, ging ik jgen bij de rivier. Ik bleef een week weg, en ten ik tergkeerde, lg Jnsn p sterven. r ws iets bij hem verkeerd gegn vn binnen; hij ws nit heeleml geznd geweest. Hij met met sterven p mij hebben gewht, wnt ten ik de ht binnenkwm, slkte hij een lngen, diepen zht... Het gd... ik sterf... drm heb ik het gd... verbrgen... Je zlt het vinden in..." Ten greep hij nr zijn keel; zijn geziht werd blw; een heesh gelid siste m zijn lippen en... en ten ws het fgelpen. n vn dien dg f prbeer ik it te vinden, wr hij ns gd heeft verbrgen..." Rbes lhte k, mr er ws geen vregde in zijn lh. Ziets is geneg m iemnd tt een znderling te mken, wt? Denk je eens in... Zes jr geleden z ik een rijk mn geweest zijn, verlst vn deze divelshe wildernis, vrij m te gn wrheen ik wilde, ls mijn mpgnn ng zes senden lnger hd geleefdl Zes jr lng gri ik n l in de rivier m weer wt gd te vinden, geneg m terg te keeren, mr ik heb ng bijn niets... en hij stt dr en grijnst en fliste tegen mij... n hij wèèt, he ik me vel..." Hij knikte in de rihting vn den ttem. Het meisje glimlhte gedwngen ten Rbes pstnd. J," zei hij, hij z me beslist krnkzinnig hebben gemkt, en drm ben ik blij, dt Jllie gekmen bent. Mrgen zllen we gn zien wpr Je het best Je tenten knt psln... Drie weken lter ws de niewe ht klr, gebwd vn dnne dennenstmmen en zwre blkken pijnht. De beide Jnge menshen wren gelkkig in het vritziht een niew leven te knnen beginnen, en dnkbr tegenver Rbes vr de hlp en den rd, die hij steeds bereid ws hn te geven, k l vregen zij niet m het ltste. Th hdden zij veel geden rd ndig, wint zls Rbes bij zihzelf vststelde, wren er ng nit twee grener menshen de wildernis ingetrkken. Ze wren k z jng, z ntrerend Jng, z innseqent in hn vregde, meer geneigd tt de liefde en een lh dn tt het treffen vn vrbereidingen vr den winter. Terwijl zij de wrshwing vn hn eersten tegenslg shenen vergeten te rijn, leken zij wel twee vlinders die dnsten In het gden znneliht znder zih te bekmmeren m de gevrlijke kstndigheid vn het bestn. De Jnge mn hd z ged ls geen kennis vn het vllenzetten; tóh g* hij hg p vn l het bnt, dt hij het zijne z knnen nemen zdr de sneew z gn vllen, en het meisje prtte lhend en enthsist ver het gd, dt hij it de rivier in de bht bij ine reek z vinden... Reeds hdden zij het er ver, he zij hn eersten vntie-lht zden mken. - Bnt... gd... vnntie-tht... Rbes mest inwendig lhen, mr... hel deed hem pijn. Hel hd hem, ervren gdzeker en wpper. zes Jr gekst m ng niet eens vldende bijeen te shrpen m nr de bewnde wereld te knnen tergkeeren. Hij hd Iwee kleine zkjes met gd nder den vler vn zijn ht verbrgen - mr ten kste vn heveel lijden en ntbering nr lihm en ziel hd hij ze bijeengeshrptl Wl vr lt mest dezen beiden nervren menshen dn in de wildernis whten? en winler... hgstens Iwee f drie... dn z de jegd en frishheid vn deze Jnge vrw verdrd zijn; de Jngen z zijn -pgewektheid en levensmed hebben verlren; ze zden stil en in zihzelf gekeerd wrden terwijl de Jren vrbijgingen; hn gue lh z niel lnger de stilte drbreken. Mei nfwendbre zekerheid z het rden hn levensmed breken; z hel hn jegd, hn hp en hn liefde vernielen. Vreemde herinneringsbeelden, een vge ngedrigheid verstrden Rbes' gemedsrst. Hij velde zih ngelkkiger dn hij it geweest Hij ging bijn ' lederen vnd nr hn hl, de smlle brg verstekend, die ver de rivier liep, en ltijd weer begrette hem een helijke rep vn Jhn en een glimlh vn Mr wnneer hij hel smlle pd pliep, dl nr de der vn hn hisje leidde. Hij bleef dn een psje zitten rken en prlen, terwijl er vdrend een vreemde pijn n zijn h kngde wnneer hij het grieze bewegen vn het meisje dr het verek met gretige blikken vlgde. Mr mht hem grg; ze sheen een vermeden te hebben vn Rbes' fijne ntr, die nder de grimmigheid vn hel rden shil ws gegn, dh die ng sprk it zijn wezen dt er hter de diep gekerfde greven vn zijn geziht f en le leek p te glnzen. Ze deed llerlei kleine krweitjes vr hem; stpte zijn skken, verstelde zijn gehvende kleeren, gf hem spttenderwijs rd he hij. mest kken. Mr vreemd: wnneer hij weer tergkeerde nr zijn hl en meizm hel smlle pd er heen fzwegde, leek het lst het leven th veel eenzmer en drever ws gewrden dn vrdl zij wren gekmen... Mr hij sprk niel meer tegen den ttem. De geestelijke knk, ntstn dr de eenzmheid, ws vrbij, hield hij zihzelf vr. An het einde vn de eerste week dreg hij hel fgdsbeeld nr bilen en zette hel wr het hd gestn vóórdl hij hel binnen hd gebrht, zdt het n nr de ht vn Jhn en Mr leek te glren. Jni ging vrbij, en Jli eveneens. De zmer hield zijn ddsslp in hel glden bed vn den herfst. Jhn hd een lim fgebkend en begn p edht mter-htige wijze nr gd te zeken in de rivier. Hij ws sms k versheidene ren hter elkr weg wnneer hij p zek ging nr een geshikte streek m er zijn vllen te zetten. Vn zijn knt ging Rbes dn vk even kijken he Mr het mkte. n ten kwm de dg, dl Jhn p ndringen vn Rbes zijn ht verliet m in de nederzetting, p zeventig mijl fstnd gelegen, inkpen te gn den vr den winter. fshn hiermede l zijn geld gemeid z zijn, ws het th dringend ndzkelijk, dr weldr de tijd gekmen z zijn, wrp hel ndernemen vn z'n grlen tht niet meer mgelijk ws. Bvendien mest hij zijn lim lten inshrijven, zdt hij, lles bij elkr, zeker -wel een dg f tien z wegblijven. nderweg stpte hij even bij de ht vn Rbes. Hd een gje p Mr," riep hij. Ik g nze vrrd hlenl" n ten zei hij, wl ngerst, terwijl hij nr de bergtppen wees, die bven het dl prezen: Ik gelf, dt er een bshbrnd hierheen nderweg is. Gelf Je, dt het gerden is vr mij, m weg Ie gn? Je weel, he snel die brnden zih knnen it- breiden." Rbes keek even nr de bergtppen, wrbven rk hing. n pltseling hrde hij ls een innerlijke slem: Jhn móét gn... ^ r zijn ltijd brnden hier in den zmer, zei hij.' Ik denk, dt deze ntsln is dr het nweer vn verleden week... Mr hel vr breidt zih niet nr dezen knt il, en ik zl hesh wel ged vr je vrw zrgen." De Jngemn glimlhte dnkbr. heigeen Je lleml vr Mr en mij hebt gedn, z ik je lles drven teverwen," ntwrdde hij. Hij wierp zih in hel zdel. Rbes sleg hem gde, terwijl hij het péd freed, twee pkprden hter zih n. en wteek ging vrbij. Het ws intens heel. Rbes werkte mr weinig p zijn lim bij de z ged ls pgedrgde rivier. In plts drvn ging hij bijn lederen dg des middgs een pr r nr Mr. Hij hielp hr in den tin - ze wren n bezig er dr een smllen gt wter heen. Ie brengen it de kreek - f ze zlen vr de der in hel glden znliht te prten. Ten kwm de dg, wrp hij Mr vnd, terwijl zij lg Ie slpen in het hi, dt nst hel verblijf der prden ws pgetst. Hij kwm vrzihig nderbij, m hr niet wkker te mken. n ten, pltseling, geberde het vershrikkelijke... Gedhten, die hij tt dn le ' V; V>'*^ mei geweld hd terggedrngen nr den htergrnd vn zijn denken, shten nweerstnbr nr de ppervlkte. Heel zijn zelfbeheershing vn tien lnge Jren viel weg. Hier ws, wt hij l die Jren hd gemist: hij velde, dt Mr de tweede in zijn leven ws, die zijn hnkering nr gelk en nr liefde hd welen te wekken... Deze gtedhle rees ls een vlm vn begeee fel mhg in zijn wezen Lngzm deed zij hr gen pen...." zei ze, zih nnhlnt' een geew verrlvend tegenver een zóó geden bekende, ik hd z'n vershrikkelijken slp. Ikben blij dl Je er bent... Ik vind het niets prettig, den heelen dg lleen te meten zijn...' Glimlhend stk zij hr hnd nr hem il. Help mij eens vereind. - Ben je er ps?' Rbes trd nr vren... rzelde..-: bleef stn... stk hr ten rw zijn hnd te en rkte hr bijn vereind. Zijn vingers bleven zih even m hr pls klemmen; hij keek hr een genblik n met een blik die hr lihtelijk verbsde... trk hr hlf nr zih te.... j ' Mr ten, hr pen en niels-vermedenden blik ziende, besefte hij pltseling wèt hij eigenlijk dht. Hij shrk vn zihzelf... Hij ws th geen shrk, geen ellendeling... Mr verwde hem zls hr mn hem hd verwd, geen enkele verkeerde gedhte ws bij hen pgekmen... Hij liet hr hnd ls, week hterit... J," mmpelde hij heesh. Ik ben net gekmen... lleen mr m even Ie zien he Je het mkt..." Hij sheen meite te hebben de wrden il zijn keel te wringen. Ik g weer weg... n..." ltseling ws hij verdwenen... Mr vlgde hem met hr blikken, terwijl hij znder mkijken hel pd fliep. r ws verbzing in hr m zijn vreemd gedrg. De drie vlgende dgen versheen Rbes niet meer in de ht. In plts drvn dlde hij vn 's mrgens vreg tt 's vnds lt rnd in de bergen, zihzelf fmttend dr ieder middel dl binnen zijn bereik viel. Lt keerde hij lerg nr zijn ht, me, ddp sms, mr slpen kn hij niet. Wnt hel ws n, dt de ttem weer begn te spreken. Terwijl hij in zijn bed lg, trhtend zijn kshtig-welende gedhten tt rst te brengen, hield Rbes zih eerst vr, dt het slehts het rishen vn de rivier ws, f hel LADSHA I RD-AMRIKA. (F( LHthltfb Zeppelin)

11 zhten vn den wind dr de bmen, en steeds vht hij wnhpig tegen de wilde' gedhten, die in hem pwelden. Mr ten, pltseling, In den derden nht, verstnd hij de wrden die er geflisterd werden en hij wist, dt ze kmen mesten it den fzihtelijk grijnzenden mnd vn het fgdsbeeld. Je knt hr gemkkelijk tt de Jwe mken, idit. Je kns is n gekmen... Je hebt ng een pr dgen m de brg ver de rivier nklr te mken... Jhn zl er In vllen, en nit zl iemnd meer iets vn hem hren... n dn wrdt zij vn j..." Rstels wentelde hij zih p zijn ndere zij. Wt? Je zegt, dt ze je verwen? Weln, wt z dt? Is dt niet jist je kns? Zij zl nit in j den mrdenr vn hr mn zien... n dt zij je verwen... wel, herinner Je, dt list en krht de wetten vn het rden zijn..." Rbes krende. De nht ws smrheet. De lwe wind, die pltseling vn rihting sheen vernderd, dreg een brndlht n, die dr de pen der nr binnen kwm. Ik... ik kèn het niet den..." mmpelde hij. Ik kèn het niet... Ik... ze verwen mij... en dn, wnneer ik het vlgende jr tergg, is er misshien een nder, die mij weer ndig heeft..." en glf heete, met rk gelden lht, sleg de kmer binnen. en verwenshing slkend, sprng Rbes it zijn bed, trk zijn kleeren en msins n en begf zih nr de der vn de ht. Hij wnkelde nr biten... deed een pr stppen terg bij het zien vn den hellen gled, die in zijn geziht sleg en die een flkkerend shijnsel p het grijnzende geziht vn den fgd wierp. en sherpe rklht prikkelde zijn nesgten. De lht ws vn de hellingen der bergen nr beneden gekmen en kringelde zih n ls een rde, vrige slng dr het drge gews vn de velden, hem vn Mr sheidend dr een ring vn vlmmen... Gedride een genblik strde hij ls verdwsd m zih heen. De gedhte sht dr rijn brein, dt zijn eigen ht veilig ws, mdt de breede rivier er vóór lg, mr... ltseling begn de fgd weer te flisteren. Mr Rbes klemde zijn tnden p elkr... Terwijl Mr rstels in hr bed lg, werd zij gekweld dr drmen, die vr een deel gebren werden it een niew, vreesnjgend besef, dt in hr h gegreid ws. Het ws hr, lsf zij stnd p den rnd vn een grten, rden kil, wrin een geweldig mnster brlde en shreewde m zijn pri... dt zij hterit week, bng, niet vr zihzelf zzeer, mr vr iets dt hr kstbrder ws dn hr hebled. Jhnl Jhnl" Ze shreewde het it, en zt pltseling reht vereind in bed. n ten, vermnd dr vrees, snelde zij nr de der. Het mnster brlde en shreewde ng steeds... ze zg ng immer zijn vrige gen en zijn tng, die ls een vlm telkens biten den mil sht. Ze itte een kreet vn shrik ten ze de gednte vn een mn het pd zg psnellen. Gwl m 's hemelswil, gwl" Rbes sttte de wrden hijgend it. Zijn wenkbrwen wren fgeshreid, zijn geziht zg zw, en z leek hij wel een demn, die it den nht ws pgerezen. Hij wees nr den feilen gled. We zijn dr het vr ingeslten, mr we knnen dr de rivier ng ntkmen... Het is nze eenige kns..." Hij snelde de ht binnen, greep een lken vn het bed, dwde het in een teil met wter die bij de der stnd, sleg het ten m Mr heen, die ls verdwsd vn ngst ws. Vr zijn eigen geziht bnd hij een ntten hnddek, wierp Mr ten ls een zk ver zijn shder en wnkelde nr den ring vn vr.. Met zijn hfd mlg, drng hij de hel binnen p de eenige plts, wr de vlmmen het lgst shenen. De lht m hem heen siste, de gleiende hitte bemeilijkte zijn demhling. ltseling velde hij, he» het lihm vn Mr ls wills neerhing, er hij wist, dt zij bewstels ws gewrden. Verblind dr den rk, de msins hlf vn zijn veten gebrnd, en zijn kleeren reeds gedeeltelijk vershreid, vreg hij zih een genblik ntdn f, f hij sms verdwld kn zijn, mr ten ntdekte hij pltseling vr zih it het glimmerend shijnsel vn wter. De rivier... Den hemel zij dnkl" Hij pleterde verder, zijn knieën knikkend, het zweet dripend lngs zijn berkt, zw geziht, wrin de gen met bled drlpen wren. Hij wdde dr den strm en slgde er met inspnning vn l zijn krhten in, den verknt te bereiken. Terwijl hij zelf bijn bezwijmde, legde hij zijn lst neer... Hij mkte het lken ls, en zg dt zij ngedeerd ws. Her gen wren ng geslten. Hij snelde nr de rivier, keerde terg met wter in zijn tt een km gevrmde hnden. eenige genblikken kwm zij bij, een blikvn ngst in hr gen, een kreet vn benwenis pwellend it hr keel. Ze strde nr den verknt, wr het grdijn vn vr brllend verder shf. Met een dppere pging, slgde zij er in hr zelfbeheershing te * herkrijgen. Ze keek nr Rbes, en er ws een vereerende blik in hr gen. Je... je bent dr twèè keer drheen gegn... vr mijl" zei ze. He zl ik je it knnen bednken?" Hr stem klnk ntrerd. Rbes strde hr n. Vreemde gedhten welden in zijn hersens. Ze hefde hem niet dnkbr te zijn. Hij hd het liefste gered wt hij p de wereld kende - lleen ws dit liefste niet vn hèm... Mr glimlhte hpels. Dt is een rmp, niet?" zei ze. De winter stt vr de der, en we zijn lles kwijt... ns geld, de ht... de gereedshppen... We zijn gerïneerd, tenzij Jhn gd vindt in de ine reek... Gd in de ine reek... en hp, die ls een hn klnk in Rbes' renl Th bleven deze wrden in zijn gedhten hngen. Terwijl hij in den kelen htend vr de der vn zijn ht zt, en Mr sliep in zijn eigen bed, hrde Rbes twee stemmen. De stem vn zijn hnkering nr gelk en liefde, die hem den weg wees m n zijn verlngen te vlden n, n den brnd z hij jist heel gemkkelijk de brg knnen verzwkken, zdt Jhn in de rivier mest vllen wnneer hij ze betrd en de stem vn zijn eer, zijn geweten. Hij dht n l de ntberingen die % hij hier geleden hd, hier In de brre eenzmheid, en hij dht n de gezegende itkmst, wnneer hij hel vlgende Jr nr de bewnde wereld z knnen tergkeeren. n ten zg hij een visien vn Mr... Mr, die vn Jhn hield, met wien ze gelkkig ws... mr wier leven en gelk n hpels gerïneerd wren dr het nheil, dt hr getrffen hd... f.. ltseling stnd hij p; zijn gen wren rd-mrnd en pijnlijk, mr er lihtte een gled in vn een innerlijke 'zekerheid. n terwijl hij nr de fgebrnde ht keek, wrin heel het gelk vn Mr tt eenige ren geleden ng veilig beslten ws geweest, wist hij peens met stelligheid wt hij den mest. Hij slp zijn ht binnen, wierp een lngen blik nr de slpende vrw, dride zih ten brpt m en nm de beide met gd gevlde zkjes, die hij nder een lssen plnk in den vler verbrgen hd. Het gd, dt hij gedrende een meizmen rbeid vn zes lnge jren n de rivier hd ntwrsteld. en hlf r lter hd hij zih een weg gebnd dr de verbrnde velden en ws hij drk bezig n het eind vn Jhns niewen lim. g terwijl hij bezig ws, zg hij Jhn, die in snelle v het pd kwm prijden znder hem te zien. Tegen twlf r zt Jhn in Rbes' ht, hnd in hnd met Mr. Ze strden hpels vr zih it, nr hn verbrnde ht, wrvn de stmmen en blkken ng n-gleiden. Rbes trd p hen te. Kerel," zei hij, ik heb eens ngedht. ver dien lim vn je. Ik ben er een pr dgen geleden wezen kijken. Heb Je l eens een nderzek n het einde er vn ingesteld? r is een kns, dt Je dèr wt gd zlt vinden..." Lt dien middg kwm Jhn hrd nr his rennen. Hij shreewde lid en nverstnbr. Gd... Gd... In de rivier..," hrden zij hem repen, ten hij wt dihter bij ws gekmen. Rbes bleef een genbïik nbeweeglijk stn; ten velde hij, terwijl er een eigenrdige glimlh p zijn geziht versheen, in zijn zk, wr de twee leege gdzkjes zten. Mr Rbes, n lles wt Je vr ns hebt gedn... Je hebt het leven vn mijn vrw gered en het ws dr Jw rd, dt ik het gd vnd... wil Je er n werkelijk niets vn nnemen? Bvendien ws het z'n vershrikkelijke tegenslg vr je, dt je mkker je niet mr kn zeggen wr Jllie gd ws, dt ik de gedhte niet kn verdrgen Je n lleen hier hter te lten..." Rbes shdde zijn hfd; dwng zih te glimlhen. een, kerel, dr hever\ wij n niet meer ver te prten I Je hebt n net geneg m een kleine berderij te beginnen p een beter en minder fgelegen plekje... ik heb mijn eigen gd dr nder den vler... ng mr een jr en dn g ik k terg... n misshien km ik vr dien tijd ng wel te weten wr Jnsn het gd heeft verbrgen..." Hij shrpte zijn keel. r mest een einde kmen n deze pijnlijke genblikken. Hij ws veigd, dt k Jhn de spnning mest merken, die er bij dit fsheid heershte - niet lleen bij hem... Hij greep Jhns hnd. Vrwel, kerel... Dit vntr is ten einde: mèèr gelk een vlgenden keerl n zrg ged vr je vrwl" Jhn wierp zih in het zdel, en zijn prd stpte een eind het pd p. Rbes wendde zih tt Mr, terwijl zijn h dpper flisterde: Den hemel zij dnk, dt ik het gedn heb...1" Ze zt reeds te prd. r ws een nzegbr teedere blik in hr gen terwijl zij hem nkeek. ltseling bg zij zih nr hem ver. ven bleef het stil... Vrwel... en dt de hemel je zegenel" flisterde zij. Ten deed zij hr prd keeren en reed weg... Rbes stnd nbeweeglijk terwijl hij hr nkeek. Wr het pd een krmming mkte hielden zij even stil, m hem te te wiven. Hij bentwrdde hn gret bijn mehnish, en ten wren zij verdwenen. Lngzm ging zijn hnd mhg, tt ze zijn mnd nrkte wr hr lippen een ndeelbr genblik gerst hdden... Ik... ik gelf dt zij het weet..." stmelde hij ten. Hij dride zih m en strmpelde nr de der vn zijn ht. Het fgdsbeeld strde hem grijnzend n. ltseling shten- er llerlei wrden dr zijn brein. Iditl" sheen de glrende ttem te zeggen. Idit! Kijk wt Je dwze invl heeft gedn... G hen htern en veel hn de wrheid. Hl hen tergl Hl hèèr terg... I Denk n de jren, die ng vr Je liggen..." een..." krende Rbes, neen..." n peens mkte een hevige wede tegen het fgdsbeeld zih vn hem meester. ltseling begreep hij, dt hij dt ding mest vernielen, mdt het hem nders krnkzinnig z mken... Hij wierp een snellen blik m zih heen, en greep ten met een shihtige beweging den bijl die tegen een hten blk bij de ht stnd en eer hij zelf wist wt hij deed, sleg hij met lle mht p den ttem ls. Je zlt me er niet nder krijgen..." shreewde hij. Je zlt me er niet nder krijgen... Veel p, wr heeft Jnsn hel gd verbrgen...11" De bijl kwm niet felle slgen p hel hten fgdsbeeld neer en ten peens klnk er een eigenrdig gelid en Rbes viel p zijn hnden en knieën. erst znwhtig lhend mr ten snikkend vn plhting, gride hij lngs den grnd... De zn kwm lngzm bven de bergen il en verglde de knielende gednte vn een mn, die gretig grbbelde nr de stkken gd, die it het hlle fgdsbeeld wren gevllen, wrin Jnsn ze verbrgen hd... w,i [pnlk 1% r [l! ^g< itf. «et rim hriri*** TT. Uer lief8te i^tjbvenswif' L mlen 20_i, Dit ^^ pg^tf rdj e «eemge. rkje * l?f * slit m dett jlt ptrn verrm - ir.i>ef^ie meisjesjs v te stf 6^ digd: MS»' * ptr00 n ^^» r'm breev..r. de v n % "n de h ierb, st Mdell, r "e/ en ^'n 'r bi sir, f; ««e ::' r <>e *d m s "n ini. ffen ns de. b i 'd ( '0, rij 25 s er "n stk. g&flë m4 Ä V n «* * Hfl,«,,..^ m V '17«) M. <.':.

12 dilemn". (f te Mir - Den Hg) Midden in de enrme kmer - wel geteld stn er drie divns e twe* shrijftfels - een zl bijkns, met penslnde blnderen en plfnd-hge rmen, die een shilder in verrkking zden brengen vnwege de kstelijke lihtvlling. stt een mllige brine fteil. Het liht vn den znnigen Septemberdg vlt verddig p de rggen vn dihte rijen beken, p klerige kstmntwerpen hter gls n de wnden en p een ftgrfishe vergrting vn _een erzish minitje, dt een elegnte jngedme in beeld brengt, die hr heer en meester een kp gerige thee verhndigt terwijl deze vrnm en hghig zih keste 'n de shdw vn een fntstish gevrmden bm Het met ngenm ntwken zijn met den blik p dit gebr vn vrwene genegenheid. Ik vermed het slehts, mr de gstheer, die mijn gedhten heeft gerden, bevestigt het en merkt p, dt het «.-L S ' w.«nneer een vrw er iederen mrgen p z np- «II n W ' J2e T W L 0rdt herinnerd. dl een kp thee wel smken zll De vrw des hizes begrijpt dien wenk, mr dr het reeds tegen elf r lpt, kmt ze met een km hlde nrgen en het gebr, wrmee mij die lfenis wrdt tegereikt is niet minder gries dn vn de erzishe jffrw met het gdklerige gewd bven één vn de drie divns De br-me fteil blijft inmiddels nbezet. De gstheer lng slnk en nriet een pr irnish lhende gen hter een dik «"ü "w 'J 'V' de VrkeUr "" te 9eVen het interview stnde f te den Als ik er reeds n twijfel f hij ng wel zl gn zitten vlt hij p eén der rmleningen neer, plnt zijn veten p de zitting en miskent z de gede kwliteiten vn een vkkndig en smkvl vervrdigd mebelstk Lng blijft hij z k niet zitten, wnt Jhn de Meester ir h^n. en teur n het Resident!e Tneel, is een beweeglijk heer. Dt jnir hter zijn nm is reeds sede eenige jren verdwenen Sede den dd vn mijn vder." De blik gt nr het kleine pretje n den mr vnwr de de heer - wiens literir-jrnlistieke rbeid n de.r., de letterkndige tikr 9 '" 9 H V^ hti9 1 "IT lle linies hiel '»vlw.n - ns een wemirm,. UT"!.*- Hel is niet pretti 9 nder de e" vn welliht den bekendsten en tlentvlslen knstredter, welke ns lnd kende, een interview n diens zn f te nemen/vrl fl TL t 'n 0 " JS 00 b,we «'»,i i k '«'* kwik. Zwel letterlijk ls HTÄ,?. Meeït r nie» "«"9 één plts blijven zitten. HIJ heeft in zijn leven dn k l heel wt gezwrven en reeds p jegdigen leeftijd lnge jren in het bitenlnd gewerkt Wie dt hi ' zel,s in het M^TR St l erv T L rl ' Thetre d r V SSel 5" het Théêtre de l tièr «^ " 9stregie heeft geverd. Dt zijn ehter nhtere vermeldingen, mr men met hem drver zelf hren veellen. Het ws de tijd s'hi 6 * r msh. e ^""'r 1 «'- Dr. de Grter ws dit gezel shpje in de r gsjren begnnen ls frnttneel. Gedeeltelijk in nifrm gekleed, speelde men Jzef in Dthn". t dit 5 eze shpje greide het Vlmshe Vlkstneel. Ten dr de Grvter direter vn den Kninklijken Shwbrg te Äntverpen Ä k eeg De Meester de leiding vn het trepje. Vijf jren heef hg er gewerkt. r heershten dr testnden, die men thns fntstish z nemen Anderhlve mnd werd er p één stk kwm e l e e rd h e t n^k Dn lwee è drie re etities «" he " SÏ b^wtin v liht - Het ws in de dgen, dt de Vlmshe iltt 9» t! 9en 1 e r ri,iep 0verl - tegenwerking, en j.st die tegenstnd gf den leden vn het kleine gezelshpje vr h ' de L n ^ti 6 " ^i* lles ^rverende enthsisme m U strijden" msh t00neel,t het pbliek te bren 9 en. ni^r Wr f n. in 1 G LL, be 9 nnen. m «r ik gf er de vrker n nr Brsse te trekken, wr hel Frnshe tneel bleide. In een klein strtje hter de Bers, de Re létins, bevnd zih «,l T? " 1. Vn e^ Kthlie ke Arbeiders^nistie. Die zl hd een klem (neeltje met een pening vn misshien twttr. T T et! r - het tneel hin 0 en d e d "rs n twtjes mr dt hnderde niet. Geld vr gede ders hdvlith r 64 - ^f L eelden er " Mrieke ^n imwegen" in we Tlr «enstl. jl «H^i WS,les er 9 rimitie, ' l beshikten dd!? 9 l vreffelijke ters. De pers zweeg ns ehter dd en teshwers, behlve de weinige Vlmshe intelles teelen die in Brssel wnden, «,.«..,,... _.. kwmen er niet. We wren ehter Het ehtpr De Meester jng en vermedig en wnneer (f(.,r/m./w - Den H. 9 ) men ns werk meende te meten m ^^ ^ miskennen dn zden we in he h vn Frnkrijk de wrdeering gn gsten die ns tekwm. We trkken nr njs en het gelkte ns een zl in het Thetre des hmps lsées ter beshikking te krijgen. Iemnd slgde er in het beremde première-pbliek vr ns te mbiliseeren en lhewel niemnd er een wrd vn verstnd, ws het een drslnd ses. De Frnshe krnten shreven vl wrdeering en bewndering en k de Belgishe blden mesten n wel ndht besteden n het ses vn een Vlmsh gezelshp in rijs Z kreeg ik ntt met Jles Delre, die in het Brsselshe Thétre d Mris een Frnsh vnt grde-tneel bezt. k in Brssel stnd men ten niet meer fwijzend tegenver ns streven en het pbliek kwm. De bekrning vn ns werk werd evenwel de pvering welke we p itndiging vn Kning Albe in het pleis te Leken gven vn Strwinsk's Geshiedenis vn den bldt in de veling vn ijhff. Dt ws de eerste keer dt in het plets een Vlmshe pvering werd gegeven. De Kning hd hnderd Wlshe en eenzelfde ntl Vlmshe intelleteelen gendigd die in het kleine hftheter, dt vr Lepldll werd gebwd, dr elkr werden gepltst, hetgeen de verbredering in de hnd z werken. Zelfs wren de Vlmingen ér in geslgd Stijn Strevels met een kr f te hlen en nr Leken te brengen Het gesprek kmt dn weer p het reizen. Stpels ft-lbms bewren de herinnering n De Meesters thten. De snpshts vn zijn Rssishe reis liggen n z vr het grijpen. Ik g Tsjehw's Kersentin" regisseeren. Drbij zijn die ft's vn niet te ndershtten wrde. Je ziet er de sfeer p, wrin hel stk zl wrden gespeeld. Vrl vr de ders zijn die kiekjes shitterend mteril. De interviewer bew de herinnering n een prhtige pvering vn dit drm in hel Hgshe den Theter dr het Msker Künstler Theter en mkl dr een pmerking ver. Anstnds is De Meesters ndht gebeid. Hij heeft zijn plts p de rmlening vn den brinen fteil weer ingenmen. Ik heb ng niemnd ntmet die het stk vn de Rssen heeft gezien. en ederlndsh gezelshp heeft het ng nit gespeeld. Mr he kwm U dn tt die keze?. 'jeder gezelshp heeft wel eenige lievelingsideeën in reserve. In dt pziht hebben Dirk Verbeek en ik vk dezelfde fvrieten. Vrijwel tegelijkeijd pperden we het pln De Kersentin" it te brengen, ledere ter, die het stk gelezen heeft, is er dl p, l vergt het vn den ter pshlgish heel veel. Het is ehter een stk dt je niet z mr knt itbrengen. Je met er een eigen pbliek vr hebben. n dt hebben wij in de residentie verwrven. r is ntt tsshen het pbliek vn den Shwbrg en ns gezelshp Dn kn je wt wgen. Vergeet U niet dt dit stk het itgngspnt vn een geheel niewen tneelstijl ws. Tsjehw brk met lle resten vn de de thetrliteit. Het is een stk vl menshelijkheid, eenvd en wrhtigheid. Fie relsen zl er de hfdrl in spelen. Hebt U hr gezien in Rfvgels"? rhtig ws dl. hè? Zij speelt de rl vn de eigenres vn den Kersentin. Die rl werd eens gespeeld dr Knipr Tsjehw, de ehtgenle vn den shrijver. Ze mkte deel it vn een klein, nbeteekenend gezelshpje dt niewe wegen p tneelgebied insleg. Drm gf Tsjehw er zijn stk n. Blijkbr mkte de hfdrlvelkster k biten het stk m diepen indrk p den shrijver, wnt ken lijd lter werd zij zijn ehtgenle.", ngetwijfeld mg men niewsgierig zijn nr de wijze wrp De Meester dit slk vr hel vetliht zl brengen. In het vrige seizen regisseerde hij vier stkken: De rnst vn rnst, Rfvgels", mmer 6" en De Kpmn vn Venetië". Bij de regie vn Wilde's rnst vn rnst" ging De Meester vn een geheel Jhn de Meester ls Lifer met r vn k ls Rphel in Vndels trerspel. (ft Mir» - Den Hg) niewe pvtting it. Tl n te hd men in ns lnd, bij de pveringen nder regie vn Verkde. Wilde's tl ls serieze sln-tl it die dgen nvrd. De Meester verwierp die gedhte. Hij liet het stk spelen nr de msil med te. mdt hij de mening is tegedn, dt k Wilde den drk slk met zijn figren... Men kn drver vn gedhten wisselen en hel is prettig mei een mn vn De Meesters ntwikkeling en ervring drver te prlen. HIJ zit vl ideeën en ver hel tneel en lles wt drmee verbnd hdt, z hij dgen knnen prten. Zeker, hel tneel ndervindt de ndeelen vn de verdistering en vn ndere beplingen, mr nderzijds wrdt drdr de gelegenheid geshpen lt intensief werken. Het reizen en trekken stl, 't is te hpen mr k, geheel stil. _. ^j* Behlve znnebden p Sheveningen biedt dt vr De Meester de gelegenheid «Ih geheel en l te verdiepen in 't grte werk dl hij vrbereidt, dt de gebeenis vn hel lneelseizen zl wrden; de pvering vn Gethe's Fst", deel I en II in een vrstelling... en kstelijke pgve vr een regisser, hel geweldigste drm ller lijden vr hel vet- Mht te knnen brengen. r zl bek dienen te wrden, wnt deel 1 en II tezmen zden evenveel tijd vrderen ls drie ä vier gewne stkken in verzen. In ns lnd zijn de beide deelen ng nit in één vrstelling vr het vetliht gebrht.,.,.. j Mr z zl dn eindelijk een ederlndsh regisser gelegenheid krijgen hel grtshe levenswerk vn Ditshlnds grlsten dihter vr hel vetliht te brengen. r z h.erve heel wt te zeggen zijn: ver den '^d, ver regie-pvttingen en wt d ' es^. I,J - * " heirleger vn mmenttren heeft in d ep 'p der jren gepgd den lezer hel drdringen in dén Fst te vergemkkelijken en misshien jist drm dizenden fgeshrikt. ngetwijfeld krijgt de teshwer in hel tweede deel vn den Fst zijn ntrering niet z knt en klr pgeshept ls het gevl is met de p het gevel werkende Grelhen-figr in t eersle deel. Het zwepnt heeft men steeds p ^reetje gelegd," zegt De Meester, mr het tweede dee is belngrijker." De regisser zegt het Gethe s vriend kermnn n, die n de lezing vn het vltide hndshrift, in 181, ll den grijzen dihlervrst pmerkte: In dit tweede dee penb zih th wel een veel rijkere wereld dn in het eerste."., Die rijke wereld, dit it het innerlijkste zieleleven pgebleide pëem, nitpttelijk n wijsheid en shnheid, deze geheele Fst, hij T vn begin tt einde de ilbeeld.ng vn ^et is/'zegt De Meester, de grei vn een menshenziel.., Z met diezelfde liefde en vergve, hee«de Meester ng eens gewerkt m een grt knstenr nder tl het hedendgshe pbliek te brengen. Dt ws een vderlndshe figr, het ws Rembrndt.._,_... «, Reeds ten hij bij rf. rl Frhh. te Berlijn in de geheimen vn het filmbedrijf werd ingewijd, shreef hij een dribek vr een Rembrndt-film. Dl dribek mkte vele mzwervingen, mr leidde th eindelijk ll de verwezenlijking vn vele en velerlei plnnen. Hel resltt ws de bekende Rembrndt-film in ns lnd heeft De Meester slehts eenml meegewerkt n hel lt stnd kmen vn een film, terwijl hij in de verfilming vn gmlin de rl vn rf. Higgins velkte. Th heeft het tneel hem niet lsgelten. De film heeft hel in zijn leven niet gewnnen. Hij bleef hel tneel trw en dl hij met lleen ls regisser, mr k ls ter grte verdiensten heeft, wie z dl. zeker n zijn prhtige retie ls Lifer in Vndels nvergnkelljk shne trerspel, willen tegensprekeg

13 BU M IR Merkwrdig, Mrie, ik z er een eed p drven den, dt Ik drnet mijn bril heb pgezet!" (III. Bebhter) Hinde niet Is elstiekl" - hij kmt diret terg, 't Klegster: en mn in nifrm stt p het pnt in w leven te kmen..." (Ds. III. Bltt) htgent (zijn vrw met een niewe ft vn hem verrssend):, he bevlt je die ft?" Zij: He kn die ft me n bevllen? r ntbreken twee knpen n je js." H, zie je het n eindelijk? Drm heb ik die ft jist lten mkenl" V - m ' U* I > f ( 'I - s -^ i. 'M s ^ : rj J «> V - T! I) 6 ' 9 w '* «^ T «j. «5 «.«> > Ji S e tn J Ö «< <«_, Q 1. «i 's d s 8 ri 2. i Sb ^ö-ig -w «^ S.l «ë I i i -? W '-> 5 ' v. «- > -T J5 «'T 1 J: - U Q 'S,J5.-,-&»2!L- «J dl ^ J5 H ^5 I-H «r «J > U S W S «ë Hl W). 'TJ S w> : S U H V, 2 «5 «*i 'ä" 1 s ij "«M U 1 ^ ^ ^ j<! T H J. is,*' 1 ' «I s s Hij werd gerresteerd en trk zijn regenjs n m met de plitie mee te gn. D«Je winterjs n!" riep zijn vrw, tsshen hr trnen dr. Mijn winterjs? Midden in den zmer...?" Je krijgt minstens een hlf jr, en dn km je er midden in den winter it..." Als mijn hiswerk mkt, pppie, zl ik veellen wr mms w pijp heeft verstpt." (Die Krlle) S V e ö>2 g. : F f &f^w J -JJ 'S M) «l Il gl 1 'S-? ^1 ö "Ö s Ö R ^11 1 S * -«H «ö ^ '2'Fs 2, w B _ > äs 5) w 5 ^ V s <«S ^J, es? ^H '-e g j >? e 4J Ö s 5 äls**. J " i s sl -8lti.ri1^ l- 8 ö Sil'S IJ? S e-s- 2 ^i S 05 1] fe r U Si " " Sr g ö fl t ggt^ttg^1'.f'»^ 8 ^ 1 f«m 11 1 " v 1 (.Gelf je n, dt mijn remmen in rde zijn?",.." U m 1* t niet p heni,etten ' mijnheer. Lp gewn dr, dn lt hij J wel met rst."

14 *', ^ """ ^^^ H^H ^^^ n. ir «ö ^ A S f» n ^ <*? p I-I TQ M v ZT«._ «2 = >*- «j =. g w. L I 1?r tr 1 «2.^» n w ï Q S. ps S"2n L s " 115 S p ^ ^ n. p i-t 4? «w * <-* 5k *" U. x-p «f Q. p ff L "1 Q. 5 r s K p p 't. p -. 5 f» en; G. il < ^. _ ^ *5 5 r. S ft Q r g > * ^2 s!. K *' < ^ < ^J- ^ p Q. g t«m S- sr L :J M 1 Sg ' L p L ^ 2L ST 5 Ti <" v: p er. f» 5 ^ n ^. -S. **2.0. sr S g- W- p -.- Si p 2-SLS S *tw < Q, ^, «. ^ 5-? S 1 li f» f» - " + Si it KV ^ S ^ - p * trfq L it - : ^^" BVSg «-^ 1 ê-'r 11 01: < < p - < 1-1 'T) Q.S K = n? p n H - 5' JLöd? r^ (Tl - " A" t«ff L L ff Ä- D-2.Ó5 ". ä S (ï5 5. :^R-^S:S ^^8 * 5" W 'n < 'S 5 f * * Sä" g rp - 05 & ' "" s:. «.«: f ^.» - < '- ff n, g" S^SI'L^ ö-<f : r- g> ^ «I-I TT i-i " - 1 s ë 1 ü ^ - ffi. g.?^ 2 S m?^ e ^»^ T* L L ^wj rff?s g, ^ wg S 5:^ g» S < ^«2-L5 5 g psg-rht 1 S' ft ^ I'S- Äs- ^^ g g ä -S «8- ff? 8 s ö ^i <» ^ s f - > M & ^ < & s ff I " ^ 5 n ft t t - ft^^lzl werker met zijn pner, Mej. R. G^<:el ['. vr het lgnjrnl gednst is. Wij lten vr nze lezers en lezeressen hiernder de beshrijving vlgen. FILMAS /4 mt (mziek de s-trt f een ndere fxtrtt). Snelheid ngeveer 46 mten per mint. Heer begint met den I.V., dme r.v. De pners stn nst elknder, het geziht in de dnsrihting. Beshrijving vr den heer. Fig. 1. De Film-ps. Stp vrws met den I.V. p den teen, knie ntspnnen (tel' 1). Strek de knie en drk den hiel n den grnd (tel en). Herhl dit met r.l.r. (tel 2 en, en, 4 en) Zwi gelijktijdig met de rmen, 2 mten. Fig. 2. De stel-ps. Heet met r.rm, dme met l.rm m de tille. lts l.v. p den teen vrws (tel 1). ntspn r.knie en drk r.hiel p den grnd (tel en). lts l.v. p den teen hterws (tel 2). ntspn r.knie en drk r.hiel p den grnd (tel en). Vervlgens 2 filmpssen (tel? en 4 en) 2 mten. Herhl figr 2, 2 mten. Fig.. De irkel. Heet en dme beiden r.rm m de tille, en gn met 4 filmpssen rnd nr rehts, wrbij met de l.hnd wrdt gewifd. 2 mten. De irkel Fig. 4. De hssé-sprng. Stn weer nst elkr ls in fig. I. 2 filmpssen vrws (tel 1 en, 2 en). ssh s-h,^.«rs- -^-ë ^^ I D Slel-pt Bij den nvng vn het niewe dnsseizen stken wij ns liht eens p, bij nzen medewerker Tm Melink, dnsleerr te Amsterdm, die ns het vlgende veelde: r is dr het mité vn pbw der ederlndshe dnsleerrenrgnistie een eenheidsprgrmm pgesteld, dt nst vele niewe vrities (vn Hllndshe dnsleerren fkmstig) in het bestnde dnsprgrmm een niewen dns bevt, die eveneens vn vderlndshen bdem stmt. Deze dns is de inmiddels reeds bekende Filmps 1940, welke.. dr nzen mede- De hssé-sprng iets nr elkr drien tt tegenver elknder. Dn heer I.V., dme r.v. zijws, nderen vet nshiven, vervlgens kleine sprng p l.v., dme r.v. (tel «" 4) (hssé's) en gelijktijdig nderen vet hterws pheffen (tel en), 2 mten, herhl fig. 4, beginnen met den nderen vet (dh rggen nr elkr), 2 mten. in nrmle dnshding. Fig. 5. De ftssé rnd, met 4 hssé's, zls beshreven in fig. 4, 2 drien rehts, 4 mten, herhlen, ttl 16 mten. Tijdens den geheelen dns kijkt men elkr n, behlve bij de herhling vn fig. 4- \ (ft's Z. D. Frenkel, Am»terdm)

15 VeR LK LSSIG ZK VID 18 STMBR RULTTRAADSL LSSIG. KRUISWRDR AADSL KL IT - n 0 Z i i M RF S tr R Lh^ K K JT i 0 IS'T MM 6 L A 0 T % i K LL s Al V K R A Tl _II0 f ' " «1 n M 1 MU A R LSSIG IVULRAADSL 1 MI D B K M B J H 0 R R M V 7 T T "ii" 0 L R A A U A p 0 M A A S t n R L R A R ^ï" B ß 8 T T i <, L K T T D 0 K 1 L B L A L T T A IJ V A T H 6 6 LSSIG KWADRAT- RAADSL LAi. ' "lil"! 0 ZIIlII 1 M K TTTT '[»[«[' B * li - -1±J_± i ^.J_ 0 ' sees > TT L M A fl D A M n S T DR D MAD VALL M 1 S LSSIG STRRAADSL LSSIG KAMRAADSL K R A D J A n W G 0 n A U T M & M A A T,fi T L V M 1 R D M M d LSSIG FILMSTRUZZL VRZTRAADSL ven nerf leed m er rk r pk eik ver lier weg iet Hrizntl: 1. vgel 5. gekneed mengtel 8. etrlen shieten 11. mzieknt 1. fking p reepten 14. eind 17. meitjetnm 19. krengew«20. zngstem 21. he 2. kleedingttk 24. vgel 26. threde 28. nmelijk (fking) 29. mzieknt 0. ktt 5. nlp, vr 6. metl Veil: 1. vgel 2. mzieknt. ttthenwerptel 4. fmilielid 5. lidwrd 6. vegwrd 7. hngerig 9. deel vn een mtt 10. den lezer heil (Lt. fk.) 12. vegwrd 1. meitjetnm 15. nr beneden gn 16. Trkhe trwe (Zid-Afr.) 18. vlijtig 22. trep 25. lengtemt 27, veig 0. meitjetnm 1. meisjesnm 2. persnlijk vrnmwrd. l n, 25 veil 4. meitjetnm D KRUISWRDRAADSl In deze rlette meten wrden wrden ingevld (in de rihting v«n de wijzer«v«n de klk, in ieder vkje één letter) vn de vlgende beteekenii: 0 IJ = rnd = '«tbrek, weerdr de knt gt bederven 2 25 vrzetsel 17 6 = bmtk 27 1 = vrzette! 6 = mzieknt = ttt 5 deel vn een bm 1 9 = interett hding = ntr Bij jiste invlling zijn er drie wrden ntsln: vn 0 6 = vintie 11 = hndbedekkend gevett vn een degen 1 2» = vtttnd bedrg AMAriii^DrrrTiA/r ^ie vn nze lze kn m zeggen, wt dit gedeelte vn een ft vrstelt? Wij zllen weer een prijs vn f benevens twee trstprijzen verdeelen nder hen, di ns *-n ged ntwrd zenden. De verdeeling der Sl!!Sl n Sr,^l,d *.T."'"'. ""rblj lle Inzenders ven l^d^'v^' k '7r hebb>n " '', -"Mgenvn n,wrd in nden vwr '»tb^ïr^arv.. rdeinde 8, Lelden. p briefk f envelppe vermelden : Amter-Detetive 9 tber. " D LSSIG VA «^^^FW, HT VRLAATST FT-RBLM ^ De hfdprijs ven f, 2,50 kn deze week wrden tegekend n: mej. D, d Rller', Zetermeer, De trstprijzen vielen ten deel n: mej,, Bersm, Leewrden; mej, MTrlmp, Rtterdm, Hrizntl! 1. vd. hid 6. plntje 7. jngentnm 8. lttt 10. it het werk vn een lndbwer 12. vrzettel 1. blgewt 15. lidwrd 16. ntr 18. fking vn een gewiht 20. meitjetnm 21. rnd 22. fking indien men nbekend wentht te blijven 2. regitter 24. bm 27. bid (Ltijn) 29. itrep 0. fking vn een inhdtmt. fking vn een titel 4 en 41. nm vn de fgebeelde. filmtter 7. mzieknt 8. fking p reepten 9. vrzettel 4. vrzettel 44. vrzettel 46. kler 48. lgte ttthen hevels 49. verhrding vn de pperhid Veil: 1. verdriet 2. vith 4. lengtemt 5. jngentnm Wij ttellen een hfd prijt vn ƒ 2.50 en tien filmft't bethikbr m te verdeelen nder de gede plssers. IVULRAADSL FILMSTRUZZL 2 6 1' J d '' 5* 9 10 ii ^ 112!: ? ' ^ 'SS* 22 ^^^B 24 2b TM i>t H m 58 ;w 40»- 42 m 45 ^H 46 ^ ^H w 1^ 1^ 6. meten (fking) 8. vrzetsel 9. lng bigzm dn ht 11. zintig 1. vt 14. meitjetnm 17. in het jr 1. medeklinker 2. spinneweb. ls gelten drden vn geweven stf 4. mltijd hden 5. een dikke, weeke sbstntie 6. dkbedekking 7. medeklinker De te gebriken letters:,,, e, e, e, e, e, e, f, f, g, g, i, L L L L L n > n ' r, r, t, t. 19. nhdend lhen 21. bepld t brd 25. een keelgelid 26. mnd (zeew.) 28. trg 1. bereide dierenhid 2. beenig gedeelte in vleeth 5. tpinrg wegnemen 6. fking vn een lengtemt 40. wt getprken wrdt 42. fmilielid 45. fmilielid 47. lndbwwerktig SHAKLWRDRAADSL Dr in de irkelt klinke en in de vierknten medeklinkers te pltten, verkrijgt men in deze (igr zet rijen wrden, elk vn vijf lette. Verwijder n de middeltte letter vn ieder dezer wrden, wrdr ndere wrden vn vier lette elk zllen verblijven. De mthrijving dezer wrden vindt men hiernder gegeven. De verwijderde lette, d.w.z. de letter» it de hrizntle rij n. 7, vrmen tezmen den nm vn een gemi«. 1. dierenhid (bereid) 2. ittht vn frit. wttfel, writ de hningbij hr wning bwt 4. dient tt ftliting 5. twee bij elkr behrend dingen 6. die in Denemrken wnt D RIJSWIAARS De hfdprijzen werden dere week verwrven dr: mevrw F. A. v. d. Bsh-v. $. 's-grvenhge; mejhrw D. J. de KnijH, 's-grvenhge; mejhrw T. Dlsne*, 's-grvenhge; den heer R. Blemhevel, Apeldrn; den heer F. v. d. Stijl, 's-grvenhge. De trstprijzen knden wrden tegekend n: mevrw Vn Bren, Blwkpel; mevrw J.hen-Ms, Amsterdm; mevrw Brens, Amsterdm; mejhrw D. M. H. Jrigse, Twell; mejhrw M. Dnker, Amsterdm; den heer W. Spel, Shiedm; den heer. Unkel, Amsterdm; den heer D. Krk, Shiedm; den heer D. Steemn, Amsterdm; den heer h. den Arend, Rtterdm; den heef. A. Smits, 's-grvenhge; den heer J. v. everen, Amstelveen; den heer F.. He, Rtterdm; den heer S. Hlbersm, Leewrden; den heer. Bts, Z..-Beemster; den heer. v. ehelen, Deventer; den heer J. B. Hizer, Rtterdm; den heer W. Hflnd, 's-grvenhge; den heer M. Swemmelr, Rtterdm; den heer H. de riester, Brsele. Den hfdprijs vn de filmpzzle verwierf: de heer A. M. Wrnier, Sheveningen. De trstprijzen vielen ten deel n: mejhrw L. Timmer, Winshten; mejhrw K. den Hgh, 's-grvenhge; den heer M. Mdde, Ukkerkerk; den heer W. les, Rtterdm; den heer H. Beekmn, Amsterdm; den heer Th. Bekhf, Apeldrn; den heer. J. de Heiden, Leiden; den heer J. Grben, Deventer; den heer H. Hgsöhn, Winshten; den heer A. J. Wijtenbrg, Amsterdm. Z RIJZ. Vr gede plssingen vn iedere pzzle, rebs, prbleem, enzv, stellen wij een prijs vn ƒ2.50 benevens vier trstprijzen beshikbr. In ttl ds deze week 4 prijzen vn ƒ 2.50 elk en 16 trstprijzen. D LSSIG p de in dit nmmer vrkmende pzzles, enzv, gelieve men vóór 9 t. in te zenden n Dr.zzelr,rdeinde 8, Leiden. p envelppe f briefk vermelde men didelijk: plssingen Zek en Vind 9 t.

16 Hns vn Meeen, rrie Kre- vr en Lis Slbrn. Qe.V. Het ederlndsh Tneel gf in den Amster- dmshen Hns vn Meeen, errie Krevr, drd lmers en Antn Remer. Stdsshwbrg de premiè- re vn en Amster- drrishe jngen DRTIG SD LIFD DR D.V. HT RSIDTITL" GVRD I D STADSSHUWBURG T 'S-GRAVISG TT 8«^ldig e nbidderren rdfs mlzf^ ^J ' e. m,, en ' ^^n** """nrs, Althns... ls men Ald de BenedeW m e L"' dle^e,fl n r'f h pen in zih vereenigen blijspel heeft geshreven en dien men ^.t^ll.'n ' ^ IUhti9e ' ^^ musnte ö^n, wt er i^ menig remth vrw^^ m9 teverwen te be- g, ^Zt S'd^efSjn" t^n ^TTt'^ ^ de '^ hfdpersn k hn meening niet v" ln^n ÏA). Me^dÏ^Ï 11% A ^ ^ ^^ «een mn, die pr en lleen it bewnderin * n 1. J i ^ h: wt idenkt U vn vn een jnge, mie vrw wht ws^nl^. T '^f^ d9 Vr het h belnd ziet. ls zij hem (ntrmik T nêlm? % m0! "^ di f ijn gedld eindeli i k rijdt; die n hr een gemplieerd, h^l \ den J t vn hr ehtgent ver- ÜMeeken dnkt; die vi züvt e.n Ä *** ^ "^^ en een 'evenslng lire vn hr mn, den t^dr elsht en die tenlä"^" " ^"^ en Vij,ti9 di " nd bereid blijkt fstnd te den vn l z i'n Lht J --'.', een Wt rsti 9 er ^eting, dt een phenmeen f niet? J en Vr eén ks vn zi J n -ngebedene?! ü ^ïp^ri ïikra^ut^sa ür lvr\ de 9rie - G - i - nsh rmntishl - een be' etje Jeld SVwiSrA ï^^^^ ÓÓk lt,i - e meer ls ik bewnderr in kwestie niet vn hrm» Jl J },, U veel, dt dé grijzend n de slpen, "én me" ^^^0^""^, hd ^ Zt ^ mi^^n i^h vr een vrw ntrekkelijk mkt Én zek er zöït U "^ en. bl,k ' dt een mn bu i ki >" ben ls U, zls zij, gehwd w met * I IST,' S siemm >^ begrepen heb- vershrikkelijk vervelenden en weinfg ndernemlnde 56^15, ' tsen "i ke '. -"r dn k blijkt m vi dien eenen ks vn devnde^ä^ f"""«" n he het n ten sltte flpt met dien ks en ^!» r Ver90edin9 ^te ^"«enl veel ik U ntrlijk niet. Veel beter det U dit phenmeen"' en met hr bewnderr, zelf te gn zien. U zlt een middg v U htim««. n? n e «n. mn «" vn een ks de enkele zwkke plekken ver het hfd z"et U z^tth " f^'lt' f'^ **" ">'"** wrdeeren m die kleine, fijne trekjes die *i«r l,?, Fre 1 kel ls ' de «nbidder, Grzi vn Mimi Besnh bewndere.; evenfs dln ^7 jk m A en U Zlt de ' si^"j«nr, die ter gelegenheid vn hn zilveren brilft fn ' mind ^ GStV0 en tnte Êl *>- pels den". k de ksleliik» J«,^ " tt "?.", mnd Rme en nsh-pvliegend en LÏgTn tempetmënt^" Ad0,phe n9ers ' ltli - shwbrg wrd. n ten slltte l^a UTl' ' *?? 9n9 nr den * prettig een je in een tndjnz /* m,ss L h ' en k wel eerrs U de ptiënt is? t "^senkmer dr te brengen znder dt The Frenkel. f Gs ster l, Amsterdmshe Jngen ntdekt het bskrit. (FU). t VFB) m het bskritverrd in 1622" vn mr. Jb vn Lennep. Hierbij een drietl sènes it deze pvering. ^ 1 HISTRISH ALLRLI HADLS IVALL. De beremde mpnist Hndel hield xeer veel vn de vregden vn de tfel en vn den wijn. p een keer hd hij versheidene msii bij zih te eten gendigd. Midden nder den mltijd, riep Händel pltseling it: Dr vlt mij iets in..." Hij stnd p en begf zih nr de kmer er nst,»jn stdeerkmer.. Zijn gsten verzhten hem, zih vrl niet te geneeren: het z hn werkelijk spijten, indien dr hn shld een vn zijn genile invllen vr de wereld verlren ging... Händel bednkte vr deze wrden, dh hij kreeg, weer terggekmen, drn ng z vk invllen", dt eindelijk een der gsten pstnd en niewsgierig dr het sletelgt keek... Hij zg n ehter, dt Händel heeleml met bezig ws met mziek te shrijven, dh met... wijn drinken!.. Het gevl werd lter verklrd. Händel hd vn een zijner vereerders een pr flesshen Brggne gekegen. Het ws niet vldende m er k zïjn gsten vn te lten deelen; Händel verlngde er ehter te veel nr, m dezen wijn bij zijn diner te knnen ntberen. Drm hd hij er deze list p verznnenl TMTIG. p zekeren dg zg Lenrd d Vini in het klster Snt Mri vell, wr hij zijn werk De slg bij Anghiri" hd tentngesteld, een jngemn, die <het shilderij bestdeerde. Lenrd mkte een prtje met hem en verbsde er zih ver, dt deze knp reeds in lle geheimen der knst ws drgedrngen..én keer ntglipte dezen een wrd, dt den meester deed shrikken: Ik bpn tt de ntdekking gekmen, dt men niet mg denken terwijl men shilde; dn gt het veel beter." Lenrd ws het met deze itsprk in het geheel niet eens; hij zg er ziets ls den ndergng der knst in. Wr km je vndn, mijn zn?" vreg hij. Wt is je vder en he heet je?" Ik km it Urbin," ntwrdde de jngeling, met zijn nntrlijk vriendelijk lhje. Mijn vder is de shilder Givnni Snti en ik 'heet Rfel I" D DUR VA HT ARADIJS. Mihel Angel bekeek p zekeren dg de brnzen der vn Lrenz Ghibei n het bptisterim te Flrene, wrp de shepping, vn Adm en v em hn verdrij- Al de Meeren vn m'n mn riken nr sisrrenrf. Ik met ze f en te flink lhten... ving it het rdijs zijn fgebeeld. Hij ws geheel in den nblik vn het meesterwerk verznken, en ten men hem vreg, he hij het vnd, ntwrdde hij: Het is zóó prhtig, dt het wel de der vn het rdijs z knnen zijnl" GTH ZIJ SLAGR. Gethe's thtigste verjrdg werd in Weimr dr iedereen meegevierd. Alle hizen wren versierd en strlden des vnds in den glns vn een illmintie. De menshen gven p dien dg vk p de meest nïeve wijze vn hn vereering vr zijn genie blijk. Z k de slger Aerbh, die Gethe reeds vele jren hd bediend. Bven de der vn zijn winkel hd hij een reshtig trnsprnt ngebrht, wrp te lezen stnd: Wt mijnheer Gethe is in zijn vk. Is slger Aerbh in het zijne!" Gethe V7W^UI zelf *.tii vnd TV/I-«Dit is een itstekend reeptje vr Uw mn tegen zijn rhemtiek In een pr minten zelf gemkt. Wnneer U f Uw mn l lng lst heeft vn rhemtiek, neem dn eens een pref met dit reept m de pijn te verdrijven. Hl bij Uw ptheker f drgist 85 grm terpentijn en 15 grm Rhemgi-lie (genentreerd). en 15 grms-fleshje Rhemgi-lie kst mr 65 ent, ds met de terpentijn bent U vr ngeveer drie kwjes klr. Shd deze twee bestnddeelen in een shne flesh ged dr elkr, mr zrg ervr dt U het niet in Uw gen krijgt. Uw rhemtiek-lie is n gereed. Bevhtig de pijnlijke pltsen ermede, znder te wrijven f te msseeren en de pijn verdwijnt diret. U zlt blij zijn dit reeptje gevnden te hebben, wnt het is werkelijk itstekend. Lp even lngs Uw ptheker f drgist en hl het vndg ng in his. Indien de bendigde terpentijn niet'verkrijgbr is. knt U eenzelfde heveelheid brndspirits gebriken. het hgst vermkelijk, ten hij des vnd dr de versierde en verlihte std reed en hij deze hlde zgl D JUBILARIS SRKT. De bekende Ditshe teekenr-dihter Bsh, de grte pmerker vn menshelijke zwkheden, vn wien ntelbre gevlegelde wrden bekend zijn, ws een vlleerd... n dn die rkersdem, dät is kelig! Ik heb m'n mn l vk gevrgd, het rken te lten. RDS VRZKRD BUD HAVBAK? Z neen, vrgt hr lge trieven BAK SHIDAM LVSVRZKRIG-LIJFRT Het dveentiegedeelte vn ns nmmer vn 12 tber wrdt fgeslten p 1 tber VR SLHTS f/* T ndlg m deze nnne itgeknipt In pen envelppe ls drkwerk n ns p te zenden, ntvngt U itverige brhres ver het HRSTL VA w HAARGRI Vermeldt w nm en dres p de hterzijde der envelppe en dresïee ttn : IMA & THATR ^. _ Dr. H. AIG's hrm. Fbriek.V., D HAAG h, gn hem z'n sigr. Ze rken z grg. Mr geef hem wt erbij zwijger. Ten hij 'n feestmltijd, te zijner eere gegeven, mest bijwnen, en de eene tesprk p de ndere vlgde, bleef lleen hij... zwijgen. Ten flisterde iemnd hem te:,,vereerde meester, zden wij n, n zveel redeveringen, k niet p een wrdje vn mgen hpen?" Bsh knikte, lsf hij zih in zijn lt wilde shikken; hij tikte tegen zijn gls, en ieders gen hingen n zijn lippen. Mr Bsh stnd niet p; hij glimlhte slehts wt verlegen en riep ten, nder ddshe stilte: ber, ng een pilsl" en ds Wbe-tbletten. Dt hdt den dem rein en beshermt tegen het rkerskhje. r (Fi Arhief)

17 ff * V' é v; ^? ( «< jlf-ü :.

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald:

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald: Werken met vectren In deze krte ntitie wrden sisvrdigheden vr het werken met vectren tegelicht met een pr vreelden. Het ek gt uit vn enige vrkennis m..t. vectren mr die vrkennis is niet vr iedere strtende

Nadere informatie

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase

Ontleden? Leuk! Inleiding. Opzet van deze lesbrief. Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op Niveau tweede fase Door Henk Jongsm, hoofduteur Op Niveu tweede fse Ontleden? Leuk! Inleiding Lstig soms, dt ontleden. Denk je net een regel te egrijpen, kom je weer een uitzondering tegen. En ls je denkt die uitzondering

Nadere informatie

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen.

Lucht in je longen. Streep de foute woorden door. Hoe komt lucht in je longen? Zet een cirkel om de dieren met longen. 9 Luht in je longen Hoe komt luht in je longen? = longen = middenrif Kleur op de tekening de volgende onderdelen: Streep de foute woorden door. Ons lihm heeft zuurstof / kooldioxide nodig. Bij het indemen

Nadere informatie

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl

AFRIKA RAPPORT www.burgerszoo.nl AFRIKA RAPPORT Je gt op ontdekkingstoht nr de Afriknse dieren die in het Prk en in de Sfri vn Koninklijke Burgers Zoo leven. Bentwoord lle vrgen en hl je Afrik Rpport! Wrttenzwijnen Welkom in Burgers Prk!

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 7 Lekker puzzelen en lekker met tl bezg zjn R vn Archem Leone vn e Weterng jrgng 00/00 sere Vormgevng Hen Kreulen jrgng, 00/00, sere 00 Nets ut eze utgve mg gekopeer woren zoner utrukkeljke toestemmng vn

Nadere informatie

Onze aarde in gevaar!

Onze aarde in gevaar! Auteur: Jeren Defauw Genieten, genieten, genieten De gevaren vr nze planeet Onze blauwe planeet is in grt gevaar. Onze planeet wrdt warmer en warmer. De temperatuur stijgt. Ga jij sms in het bs wandelen

Nadere informatie

20 jaar kinderrechten!

20 jaar kinderrechten! Er is er een jarig, hera hera! Rechten? Plichten? Wensen? Ken je iemand die jarig is? Je buurjngen f je beste vriend? Jarig zijn is leuk. Vr de jarige zelf, maar k vr de anderen. Er is een feestje. We

Nadere informatie

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong

later Wat wil(de) worden Contact tussen oud en jong Wt lter ik wil() Foto: Jef Corneillie (89) wil grg bibliothecris worn. LESBRIEF Contct tussen oud en jong worn Deze lesbrief is gemkt door stichting GetOud in smenwerking met Openbre Bibliotheek. DIGITALE

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

1 De watersnoodramp van 1953

1 De watersnoodramp van 1953 1 De wtersnoodrmp vn 1953 In de ncht vn 31 jnuri nr 1 februri 1953 ws het springvloed. Dn stt het wter in de zee extr hoog. Bovendien ws er een zwre noordwesterstorm (orkn, windkrcht 12). Het wter in de

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

{,i.* v"':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij

{,i.* v':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij milnsvb -Persnlijke gegevens Pge f 1 {,i.* v"':'b vr l'lt icvn Scile V*rrek*ring*b*"k 14i1n SVB. Nvigtie Persnlijke gegevens t------ í. Persnsgegevens Dhr..M.L. vn Rij -. Burgerservicenummer 093391225

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Vrij zijn - als een koningskind leven in Gods koninkrijk!

Vrij zijn - als een koningskind leven in Gods koninkrijk! 1 Vrij zijn - als een kningskind leven in Gds kninkrijk! Als de Zn je heeft vrijgemaakt, zul je werkelijk vrij zijn! Jh.8:36 Vrij zijn, dr wat Jezus vr ns heeft gedaan aan het kruis. Dit prgramma hebben

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 4 6 november 2012 lgemeen nieuws Een leuk boek voor Los De boekenctie voor Los ws een groot succes! Niet lleen omdt er zoveel blije mensen met een stpel boeken onder hun rm nr huis konden

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

SPREEKBEURT PAUW VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT PAUW VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT PAUW l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE PAUW BIJ ELKAAR GEZOCHT.

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn mvbo bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn mvo ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4.

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie

Hoe maak je een huiswerkplanning?

Hoe maak je een huiswerkplanning? PLANNEN HOE MAAK JE EEN HUISWERKPLANNING? Hoe mk je een huiswerkplnning? Wt he je ern? In deze les leer je hoe je een huiswerkplnning mkt. Dt is hndig, wnt zo g je goed voorereid n de slg en kun je sneller

Nadere informatie

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD

Verschil zal er zijn hv bovenbouw WERKBLAD Vershil zl er zijn hv ovenouw WERKBLAD 1. Hoe heet de gemeente wr jij in woont? 2. Hoeveel inwoners heeft je gemeente in 2010? 3. Is het ntl inwoners in jouw gemeente sinds 2010 gestegen of gedld? 4. In

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT RAT ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT RAT ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN SPREEKBEURT RAT l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE RAT BIJ ELKAAR GEZOCHT.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck

Antwoorden Doeboek 21 Kijk op kegelsneden. Rob van der Waall en Liesbeth de Clerck Antwoorden Doeboek 1 Kijk op kegelsneden Rob vn der Wll en Liesbeth de Clerk 1 De 3 4 ) 5 Een 6 Als 7 8 ) 9 De Nee, lle punten die 1 entimeter vn het midden liggen, liggen op de irkel. gevrgde figuur bestt

Nadere informatie

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit.

De supermarkt. a Welk karretje heeft de duurste boodschappen? Leg uit waarom je dat denkt. b Hoeveel klanten nog tot de 1000ste klant? Reken uit. lesboek groep 8 1 De supermrkt nt 0ste kl De 0 inuut grtis! mg 1 mhppen doen boods en: bloem bij bloemen extr! grtis 3 193 86 0 klnten 1 Welk krretje heeft de duurste boodshppen? Leg uit wrom je dt denkt.

Nadere informatie

SPREEKBEURT KARDINAALTETRA

SPREEKBEURT KARDINAALTETRA l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KARDINAALTETRA VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KARDINAALTETRA

Nadere informatie

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen.

Werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit. Er zal veel belastinggeld nodig zijn om al die problemen op te lossen. vk Mtshppijleer them Multiulturele smenleving onderwerp Het multiulturele drm vn P. Sheffer ntwoorden ij de vrgen over het rtikel kls Hvo 5 dtum jnuri 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 De vrg hoe de slehte werk-, woon-

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

SPREEKBEURT LANGSTAARTHAGEDIS

SPREEKBEURT LANGSTAARTHAGEDIS SPREEKBEURT LANGSTAARTHAGEDIS l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE LANGSTAARTHAGEDIS

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KONIJN ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KONIJN ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KONIJN ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER HET KONIJN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

SPREEKBEURT TIJGERPYTHON

SPREEKBEURT TIJGERPYTHON SPREEKBEURT TIJGERPYTHON l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE TIJGERPYTHON

Nadere informatie

Congo 50 jaar! Congo? Wild en ongerept! Auteur: Jeroen Defauw. Congo is een land in Afrika. Ons. land (België) is nauw verbonden

Congo 50 jaar! Congo? Wild en ongerept! Auteur: Jeroen Defauw. Congo is een land in Afrika. Ons. land (België) is nauw verbonden Cng 50 jaar! Auteur: Jeren Defauw Wild en ngerept! Ken je het trpisch regenwud? Het is er eeuwig warm en nat. Er leven ntelbare planten en dieren. Een regenwud is heel ud! Cng? Cng is een land in Afrika.

Nadere informatie

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen?

Om welke reden heeft een kwak relatief grote ogen? Route K - Volière en fznterie Strt ij de volière; de vrgen 1 t/m 6 gn over een ntl grote Europese vogels. De vrgen over de ndere dieren vn deze route hoeven niet in de juiste volgorde te stn. Dt komt omdt

Nadere informatie

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm.

Pak jouw passer en maak de afstand tussen de passerpunten 3 cm. Psser en irkel Verkennen Opgve 1 Op de foto hiernst wordt met ehulp vn een psser een irkel getekend. Pk jouw psser en mk de fstnd tussen de psserpunten 3 m. Teken een punt M en zet drin de stlen punt vn

Nadere informatie

SPREEKBEURT GOUDVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT GOUDVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT GOUDVIS l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GOUDVIS BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase, eerste editie. Pesten en klikken

Door Henk Jongsma, hoofdauteur Op niveau tweede fase, eerste editie. Pesten en klikken Door Henk Jongsm, hoofduteur Op niveu tweede fse, eerste editie Inleiding Pesten en klikken Dr zou iets n gedn moeten worden, dt zouden ze moeten verieden. Hoe vk hoor je dt niet? Zoiets denk jij vst ook

Nadere informatie

Onze eigen boontjes doppen in Kenia

Onze eigen boontjes doppen in Kenia Hnger graad 2 Lesvrbereiding Onze eigen bntjes dppen in Kenia Bij lesmateriaal, bij deze les p de site, vind je het ndige lesmateriaal vr deze les Print het werkblad 'Zek de 5 verschillen' vr elke leerling

Nadere informatie

Werkboek cursisten Alfabetisering. de voorleesvogel. Pagina 1 van 50

Werkboek cursisten Alfabetisering. de voorleesvogel. Pagina 1 van 50 Werkbek cursisten Alfabetisering de vrleesvgel Pagina 1 van 50 Auteurs Maya Blm ROC Zadkine Judith Pietersma Biblitheek Rtterdam Team Educatie Versie Juli 2006 Werkbek cursisten Alfa Pagina 2 van 50 De

Nadere informatie

SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI

SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT DWERGPAPEGAAI VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE DWERGPAPEGAAI

Nadere informatie

Assertiviteit. Agressiviteit

Assertiviteit. Agressiviteit ASSERTIVITEIT drs. M.F. Serrurier Shepper 1 SITUATIE Assertiviteit is een zelfewuste, psyhishe weerrheid wrdoor u in stt ent op te komen voor uw eigen elngen en uiting te geven n uw gevoelens, wensen en

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KANARIE VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KANARIE VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KANARIE VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KANARIE BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel

Nieuwegein ? 9 APR?QQ8 2008-1 86. Raadsvoorstel Neweg Rdvrtel 2008-86 An de qeeterd nderwerp: Vrberedngkredet hlbrhednderzek "Herte! htrhe t-wetverbndng Neweg" Afdelng: ngerbre t? 9 APR?QQ8 Prtefellehder:.G.J. Breer Blg: Xnledng n het llegeprgr 2006-200

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde / f t/lj), I J dur.j lt _tj n J d, z u!', nlllli b^ti lrl / 7^_t J t,/i J iil: t l: ll.l.. rtètritl. '' I ttj.l :.) J Wr tn we l chl p dit mment? Oriënttie Een zrg vn chl én vn thui Een gede leer vr Smen

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier Route J 1 Vle gieren Over het lgemeen zijn gieren niet bepld de meest geliefde dieren. Hun kle kop en hls en hun gedrg zijn dr vk de oorzk vn. Welke reden kun je bedenken voor het feit dt op de kop en

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT WALLABY ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE WALLABY BIJ ELKAAR

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Huisbereiding in de kijker

Huisbereiding in de kijker NIEUWSBRIEF NUMMER 5 JANUARI 2010 P1 In dit nummer 1 Inleiding 2 Huisbereiding in de kijker 2 Stppen met rken 4 Zelftest 5 Vrdelen van stppen met rken Inleiding Beste nieuwslezer, 2009 det zijn uittrede,

Nadere informatie

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde.

1.3 Wortels. x x 36 6 = x = 1.5 Breuken. teller teller noemer noemer. Delen: vermenigvuldig met het omgekeerde. Voorereidende opgven Stoomursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-shriften die je gt geruiken tijdens de ursus. Als een som niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en g verder

Nadere informatie

SPREEKBEURT PAARD ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT PAARD ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT PAARD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER HET PAARD BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Lijn, lijnstuk, punt. Verkennen. Uitleg. Opgave 1

Lijn, lijnstuk, punt. Verkennen. Uitleg. Opgave 1 Lijn, lijnstuk, punt Verkennen Opgve 1 Je ziet hier een pltje vn spoorrils vn een modelspoorn. De rils zijn evestigd op dwrsliggers. Hoe liggen de rils ten opziht vn elkr? Hoe liggen de dwrsliggers ten

Nadere informatie

Praktisch: Inhoudelijk: Thema: een dag uit het leven van een kind in België en in Dogbo, focus op watergebruik

Praktisch: Inhoudelijk: Thema: een dag uit het leven van een kind in België en in Dogbo, focus op watergebruik 1 Praktisch: Leeftijdsgrep: 1ste graad Grepsgrtte: klasgrep Omgeving: klas Tijdsduur: 50 min. Materiaal: Pwerpint met ft s van Clémence uit Dgb Smartbrd f beamer m de ft s te prjecteren Verhaal van Clémence

Nadere informatie

ffi ,aj JIU + o IC .CP op het Oranje Kruis Boekje Vervol g leerstof, aa nsl u itend

ffi ,aj JIU + o IC .CP op het Oranje Kruis Boekje Vervol g leerstof, aa nsl u itend ffi Vervl g leerstf, nsl u itend p het Ornje Kruis Bekje ) \5 -l S,J b AJ S) AJ IL + IC tg JIU LI u, F.g.CP De geefende EHBO'er t EHBO ET l-let Kru s Vervlgleerstf, nsluitend p het Ornje Kruis Bekje smengesteld

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Johannes 11. IK BEN de Opstanding en het Leven. Veenendaal/WK 2014 04 06 9.30u jeugddienst 12 -

Johannes 11. IK BEN de Opstanding en het Leven. Veenendaal/WK 2014 04 06 9.30u jeugddienst 12 - Jhannes 11 IK BEN de Opstanding en het Leven Veenendaal/WK 2014 04 06 9.30u jeugddienst 12 - Welkm en mededelingen (uderling van dienst) Gez. 217: 1, 4 (= OTH 98) 4 Jezus leeft! Nu is de dd mij de tegang

Nadere informatie

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela?

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela? Na de maquettezaal km je in het Ferdinand Dmela Nieuwenhuis Museum. Dit museum bestaat uit drie verschillende ruimten: de infrmatie zaal, de studeerkamer en de gang waarin zijn verlijden centraal staat.

Nadere informatie

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SCHAAP ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN

l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SCHAAP ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN SPREEKBEURT SCHAAP l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER HET SCHAAP BIJ ELKAAR

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014

Beleidsplan cultuureducatie 2010-2014 Beleidspln cltredctie 2010-2014.b.s. de Hbbitstee Leerdm Inhdspgve 1. Uitgngspnten 1.1 Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie 1.4 Wijze vn ttstndkming 2. Beginsittie

Nadere informatie

K4 Relativiteitstheorie

K4 Relativiteitstheorie K4 Reltiviteitstheorie Ruimtetijd vwo Uitwerkingen bsisboek K4. INTRODUCTIE 2 3 De golflengte vn rdiostrling is groter dn die vn liht. b Uit λ f volgt dt de frequentie vn de fotonen vn rdiostrling lger

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie