Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group"

Transcriptie

1 Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni 2007

2 Van de vrzitter Vr u ligt het de eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland. Dit platfrm is een nafhankelijke vereniging van CIO s en ICT directeuren van de grte bedrijven in Nederland. Binnen ns platfrm zijn diverse werkgrepen, CIO Interest Grups (CIGs), actief m verschillende, vr de CIO interessante nderwerpen, uit te diepen en hierver aan de leden van het CIO Platfrm verslag te den. De algemene infrmatie, zals dit rapprt, stellen wij graag publiekelijk beschikbaar. In het geval van dit rapprt zijn de nderlinge salarisvergelijken en bandbreedtes alleen vr de leden van het CIO Platfrm beschikbaar. De CIO Interest Grup HRM is als eerste CIG van het CIO Platfrm gestart en heeft eind 2005 een eindrapprt pgeleverd als resultaat van de werkzaamheden van de werkgrep It- HRM in 2005, gebaseerd p de aanzet uit Het tweede rapprt wrdt separaat gepubliceerd en bestaat uit de nderwerpen p het gebied van Infrmatiebeveiliging. Op de deelnderwerpen Identity en Access Management, Awareness en In Cntrl is een verdere verdieping vr de CIO p aanvraag gratis verkrijgbaar. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik m de vertegenwrdigers van de leden die hun bijdrage hebben geleverd te bedanken. Hun deskundige inbreng heeft deze publicatie mgelijk gemaakt en er zal zeker een vervlg aan wrden gegeven. Wij hpen met deze publicatie een bijdrage te leveren aan de unifrmering van cmpetenties en prfielen in de ICT wereld in Nederland. Dat is nder andere van belang m daarmee helderheid te creëren ver wat de inhud is van bepaalde functies binnen de ICT. Die helderheid is wenselijk m daarmee persnen die functies willen bekleden infrmatie te geven ver wat in die functie aan cmpetenties van hen verwacht wrdt. Daarmee kan deze publicatie een bijdrage verschaffen bij de berepskeuze f keuze vr bepaalde pleidingen p ICT gebied. Vr pleidingsrganisaties verschaft het huvast m de inhud van de pleiding vrm te geven. Samenvattend kan deze publicatie, naar wij hpen, bijdragen aan de wenselijke verdere prfessinalisering van het vakmanschap in de ICT wereld. Als CIO-Platfrm Nederland zijn we daarm k van plan m, mede aan de hand van deze uitgave, de dialg met de aanbieders van pleidingen in dit werkveld p te starten met als del gezamenlijk die grtere prfessinaliteit binnen ICT te bewerkstelligen. Namens het bestuur. Peter Hagedrn (CIO Océ) Vrzitter CIO Platfrm Nederland.

3 Human Resurce Management Inhud 1 Human Resurce Management Managementsamenvatting Prbleemstelling Uitgangspunten Uitgewerkte Functieprfielen Adviseur Methden en Technieken Beleidsmedewerker ICT Business Cnsultant Functineel Applicatie Beheerder ICT Architect ICT Prjectmanager Infrmatie Architect Infrastructuur Ontwerper Operatr Security Officer Servicedesk Medewerker Servicemanager Systeem Ontwerper Systeem Ontwikkelaar Technisch Applicatie Beheerder Technisch Infrastructuur Beheerder Tester Tepassingsmgelijkheden Externe mgeving Gebruik in de eigen rganisatie Samenstelling CIG...26 CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 3 van 26

4 Human Resurce Management 1 Human Resurce Management 1.1 Managementsamenvatting Op het gebied van HRM is er een veelheid aan functiebeschrijvingen en er is behefte aan een kapstk vr ICT functies m als referentiekader te kunnen dienen vr de CIO. In eerste instantie was een indeling van functies naar ICT prcessen pgenmen. Deze indeling is verlaten mdat duidelijk werd dat vanuit de deelnemende rganisaties verschillend ver de clustering van functies wrdt gedacht. Dat laat nverlet dat het hebben van een kapstk waaraan functies geclusterd kunnen wrden tegewezen zijn waarde kan hebben, iedere rganisatie kan nu zelf aansluiting zeken bij een al aanwezige clustering f deze zelf pstellen. De vlgende rubrieken zijn pgenmen: - Belangrijkste resultaatgebieden: Wat is de utput van de functie en de bijbehrende activiteiten - Werk-denkniveau: Onderscheid gemaakt tussen MBO, HBO en academisch niveau met tussengradaties - Cmpetenties: Valt uiteen in twee subrubrieken, vaktechnisch en gedrag. Die cmpetenties pgenmen die nderscheidend zijn vr het adequaat kunnen vervullen van de functie. - Mgelijke rllen: Welke ander functies kan de functievervuller vanuit zijn ervaring tijdelijk als rl vervullen f wat is een vr de hand liggende ntwikkelrichting vr een vlgende stap in het ICT vak. In de vlgende paragrafen wrdt inzicht verschaft in de prbleemstelling, de gehanteerde uitgangspunten en zijn 17 prfielbeschrijvingen pgenmen zals deze dr de werkgrep zijn vervaardigd. De salarisbandbreedtes bij deze functies zijn k verzameld en uitsluitend beschikbaar vr leden van het CIO Platfrm Nederland. Tt slt zijn krt de tepassingsmgelijkheden vanuit extern en intern perspectief beschreven. Nte: Om deze generieke prfielen waarde te laten hebben verdient het aanbeveling deze dr de leden zveel te gebruiken. De aard van het gebruik kan uiteraard per rganisatie verschillen. Het uitwisselen van gebruikservaringen leidt tt verdere aanscherping, eventuele uitbreiding en vral het levend krijgen en huden van deze prfielen. 1.2 Prbleemstelling Om inzicht te krijgen in de ICT functies is gevraagd m prfielen p te stellen die de CIO ndersteunen m de markt m deze functies transparanter te maken en referentiekader te hebben ter vergelijking. Het frmat mest eenvudig zijn. Gekzen is daarm vr een minimaal aantal rubrieken en een cmpacte vrm zdat per functie 1 a4 tereikend is. 1.3 Uitgangspunten Vr de functieprfielen zijn de vlgende uitgangspunten gehanteerd; Methden- en technieken nafhankelijk Organisaties zitten niet te wachten p het frequent aanpassen van functieprfielen (vaak k CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 4 van 26

5 Human Resurce Management gekppeld aan salarisgebuw). De ntwikkeling in de ICT technlgie gaan snel, wat vandaag gangbaar is, kan ver 1 tt 2 jaren veruderd zijn. Dr de methden- en technieken niet in functieprfielen p te nemen wrden deze in de tijd stabiel en nderhudsvriendelijker. Referentie aan methden- en technieken kan middels referentietabellen. Vrbeeld: prgrammeur versus Java prgrammeur, Dt-net prgrammeur, COBOL prgrammeur etc. Mdulaire pzet Het frmat bestaat uit een aantal hfdrubrieken die separaat beheerd en vervangen kunnen wrden. Niet alle hfdrubrieken zijn afkmstig uit het ICT vak en wrden dr andere disciplines beheerd (bijvrbeeld gedragscmpetenties). Tevens kunnen rganisaties desgewenst vanuit hun specifieke mstandigheden zaken tevegen waardr aanpassing aan de eigen bedrijfssituatie mgelijk is. Gebruikmaken van Best Practices en beschrijvingen uit de markt De werkgrep heeft dankbaar gebruik gemaakt van alle brnnenmateriaal dat vrhanden was, zwel vanuit de deelnemende rganisaties als uit de literatuur. Representativiteit De werkgrep mest met de beschreven functies het gehele ICT prces afdekken. We hebben met de keuze van functies een balans gezcht: zwel ntwikkel- als beheer gerichte functies, zwel gericht p functinaliteit als infrastructuur. Daarnaast wilden we het aantal functies beperkt huden. Functie en rl begrip De werkgrep heeft het functiebegrip streng gehanteerd en getracht de essentie van de functie in resultaatgebieden en bijbehrende activiteiten te beschrijven. Dat in de praktijk p basis van rganisatie-inrichting, specifieke cntext f capaciteiten van mensen vele cmbinaties mgelijk zijn, die kunnen leiden tt frse aantallen functieprfielen. Dr het begrip rl te hanteren (de uitvering van activiteiten in een specifieke cntext/tijd) kan het aantal functies beperkt wrden. De functievervuller kan afhankelijk van zijn capaciteiten een f meerdere rllen vervullen. Dit leidt tt flexibiliteit vr de rganisatie (betere inzetbaarheid) en is k aantrekkelijk vr de medewerker (niet beperkt dr de specifieke functiebeschrijving). Een vrbeeld ter illustratie: in de functiebeschrijving van een prjectleider kmt k het resultaatgebied infrmatieanalyse vr, in de beschrijving van een infrmatieanalist kmt het resultaatgebied prjectleiding vr. Naast sec prjectleider en infrmatieanalist dus ng twee functieprfielen. Vlstaan kan wrden met de beschrijvingen van prjectleider en infrmatieanalist, in vrkmende gevallen vervult de prjectleider tijdelijk de rl van infrmatieanalist f mgekeerd. Managementfuncties (hiërarchische sturing van mensen) Deze zijn niet pgenmen mdat een grt deel van de functie inhud niet ICT specifiek is. CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 5 van 26

6 Uitgewerkte Functieprfielen 2 Uitgewerkte Functieprfielen 1. Adviseur Methden en Technieken 2. Beleidsmedewerker ICT 3. Business Cnsultant 4. Functineel Applicatie Beheerder 5. ICT Architect 6. ICT Prjectmanager 7. Infrmatie Architect 8. Infrastructuur Ontwerper 9. Operatr 10. Security Officer 11. Servicedesk Medewerker 12. Servicemanager 13. Systeem Ontwerper 14. Systeem Ontwikkelaar 15. Technisch Applicatie Beheerder 16. Technisch Infrastructuur Beheerder 17. Tester CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 6 van 26

7 Uitgewerkte Functieprfielen 2.1 Adviseur Methden en Technieken Functienaam: Adviseur Methden en Technieken Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Beleid t.a.v. methden en technieken Binnen kaders van het infrmatiebeleid, nader cncretiseren van het beleid t.a.v. methden, technieken en hulpmiddelen vr systeemntwikkeling, beheer en explitatie. Vlgen van ntwikkelingen in de markt, deze ntwikkelingen tetsen p tepasbaarheid vr de rganisatie; zndig vertalen naar (vrstellen vr) wijzigingen in gefrmuleerd beleid. Geïmplementeerde methden en technieken Participeren in prjecten waarin methden, technieken en hulpmiddelen wrden geïmplementeerd. Bewaakt beleid t.a.v. methden en technieken Gevraagd en ngevraagd adviseren m.b.t. het tepassen van methden, technieken en hulpmiddelen. Prmten van methden, technieken en hulpmiddelen middels presentaties, publicaties en demnstraties. Tezien p en rapprteren ver het gebruik van in het beleid gefrmuleerde methden, technieken en hulpmiddelen. HBO: Bestuurlijke infrmatievrziening f Technische Infrmatica Vaktechnische cmpetenties Kennis van methden, technieken en hulpmiddelen vr systeemntwikkeling, beheer en explitatie Kennis van architectuurprincipes Kennis van kwaliteitsmanagement Gedragscmpetenties Adviseren Innvatief Cmmunicatieve vaardigheden Onafhankelijkheid Drzettingsvermgen Klantgerichtheid Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Teamleider Systeemntwikkeling/beheer, adviseur kwaliteitsmanagement CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 7 van 26

8 Uitgewerkte Functieprfielen 2.2 Beleidsmedewerker ICT Functienaam: Beleidsmedewerker ICT Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten ICT beleid Ontwerpen, pstellen en nderhuden van beleid t.a.v. de inrichting van de ICT prcessen, de ICT architectuur en de ICT infrastructuur. Zrg dragen vr de besluitvrming ten aanzien van gefrmuleerd beleid. Vlgen van ntwikkelingen in de markt; tetsen p tepasbaarheid vr de rganisatie; zndig vertalen naar wijzigingen in gefrmuleerd beleid. Geïmplementeerd ICT beleid Participeren in prjecten waarin gefrmuleerd beleid wrdt geïmplementeerd. Gevraagd en ngevraagd adviseren m.b.t. vraagstukken t.a.v. gefrmuleerd ICT-beleid. Prmten van gefrmuleerd beleid middels presentaties en publicaties. Bewaakt ICT beleid Tezien p en rapprteren ver de naleving van gefrmuleerd beleid. Vaktechnische cmpetenties Kennis van architectuurprincipes Kennis van netwerktechnlgie Kennis van servertechnlgie Kennis van methden en technieken van ntwikkeling van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken van beheer en explitatie van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr prjectmanagement; Kennis van kwaliteitsmanagement Kennis van risicmanagement Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Academisch: Bestuurlijke infrmatievrziening, Bedrijfskunde f Technische Infrmatica Gedragscmpetenties Analytisch vermgen Organisatiesensitiviteit Adviseren Overtuigingskracht Initiatief Management, prgrammamanagement, architectuur CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 8 van 26

9 Uitgewerkte Functieprfielen 2.3 Business Cnsultant Functienaam: Business Cnsultant Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten ICT Bedrijfsinrichtingsbeleid Ontwikkelen, bewaken en uitdragen van het ICT-beleid t.a.v. de bedrijfsinrichting. Gevraagd en ngevraagd adviseren van bedrijfsmanagement inzake uitverbaarheid prducten en inrichting prcessen/ rganisatie in relatie tt ICT. Opstellen bedrijfsinrichtingsplan en investeringsplan ter zake. Vlgen van ntwikkelingen in de markt en business; tetsen p tepasbaarheid rganisatie; zndig vertalen naar kansen/risic`s vr bedrijf(s)/-beleid. Bewaakt ICT Bedrijfsinrichtingsbeleid Mnitren en rapprteren ver uitvering en naleving van het ICT bedrijfsinrichtingsbeleid (tepassing regelgeving, prcessen, prcedures en business). (Laten) Uitveren van businessanalyses, veranderingsprjecten, uitveringstetsen. Vaktechnische cmpetenties Kennis van de interne rganisatie, strategie, delstellingen, inrichting en bedrijfsprcessen, financiële besturing en ICT systemen Kennis en vaardigheid van management technieken en trends daarin Kennis van architectuurprincipes Kennis van methden en technieken t.a.v. inrichten van bedrijfsprcessen en ICT Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Academisch: Bedrijfskunde f Bestuurlijke Infrmatievrziening Gedragscmpetenties Visie Ordeelsvrming Organisatiesensitiviteit Adviseren Overtuigingskracht Klantgerichtheid Management, Infrmatiearchitect CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 9 van 26

10 Uitgewerkte Functieprfielen 2.4 Functineel Applicatie Beheerder Functienaam: Functineel Applicatie Beheerder Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Functineel Beheer van systemen/applicaties Analyseren van wijzigingen van/in infrmatiesystemen en sftwarecnsequenties. Opstellen wijzigingsvrstellen Vertalen functinele specificaties in inrichtingsspecificaties. Opstellen en nderhuden van definitie- en gegevensbeheer. Deelnemen aan en inhudelijke (materie) kennisinbreng in ntwikkel)prjectteams. Samenstellen releases bij sftwarewijzigingen Namens gebruikers testen en accepteren van een nieuwe versie van systeem/applicatie. Beschikbaar stellen nieuwe f gewijzigde functinaliteit aan gebruikers. Implementeren van wijzigingen inclusief aanpassen dcumentatie. Inbreng beheeraspecten bij aanpassing/ vernieuwing functinaliteit. Beheren autrisaties. Evalueren gebruik systemen/applicaties. Gebruikersndersteuning Verzrgen van vrlichting/instructie aan gebruikers. Onderhuden van de gebruikershandleiding. Beantwrden vragen van gebruikers ver functinaliteit van systemen/applicaties. Ondersteunen/adviseren gebruikers bij prbleemplssingen/stringen etc. Cntact met de leverancier Namens de eigenaar van systeem/applicatie ptreden naar leverancier. Cntact nderhuden met de leverancier van systeem/applicatie. Vaktechnische cmpetenties Kennis van beheer van Infrmatiesystemen Kennis van IT service management prcessen Kennis van gebruik van applicaties Kennis van het pstellen van gebruikersdcumentatie Kennis van de mgelijkheden van infrmatietechnlgie Kennis van de rganisatie, materie, werkprcessen en functinele verhudingen Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden HBO: Bedrijfskunde f Infrmatica Gedragscmpetenties Omgevingsbewustzijn Onafhankelijkheid Klantgerichtheid Initiatief Analytisch vermgen Teamleider, systeemntwerper, tester CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 10 van 26

11 Uitgewerkte Functieprfielen 2.5 ICT Architect Functienaam: ICT Architect Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten ICT Architectuur Ontwerpen en pstellen van de applicatieen infrastructuur architectuur. Vertalen van functinele wensen naar ICT architectuur, migratieplannen, pakketten en prjecten. Vervaardigen van dcumentatie m.b.t. de applicatie- en infrastructuur architectuur. Kwaliteitsmanagement Opstellen en uitdragen van te hanteren standaarden en principes bij het gebruik van de ICT architectuur. Bewaken van de lgische samenhang dr tetsing van systeemntwikkeling en pakketplssingen aan de ICT architectuur. Prjecten Overdragen, telichten, presenteren en bewaken ICT architectuur. Adviseren en ndersteunen bij systeemntwikkeling en de invering van pakketten. Opstellen van applicatie-, gegevens- en infrastructuurmdellen. Academisch: Technische Infrmatica f Bestuurlijke Infrmatievrziening Vaktechnische cmpetenties Kennis van architectuurprincipes Kennis van netwerktechnlgie Kennis van servertechnlgie Methden en technieken vr ntwikkeling van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr beheer en explitatie Kennis van de branche en het bedrijfsprces Kennis van bestaande applicaties en interfaces Kennis van kwaliteitsmanagement Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Gedragscmpetenties Visie Creativiteit Adviseren Klantgerichtheid Onafhankelijkheid Cmmunicatieve vaardigheden Ontwerper ICT infrastructuur, systeemntwerper CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 11 van 26

12 Uitgewerkte Functieprfielen 2.6 ICT Prjectmanager Functienaam: ICT prjectmanager Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Gestart prject Overleg en afstemming ver plssingen en gewenste bijdragen. Vrbereiden en vastleggen van de besluitvrming. Opstellen plan van aanpak Inrichten van de prjectrganisatie. Inventariseren, analyseren en berdelen prjectrisic s en frmuleren maatregelen. Frmuleren uitgangspunten en criteria vr de invering van het infrmatiesysteem/prject. Opstellen detailplannen. Gerealiseerd prject Opleveren prjectresultaat Tewijzen van taken aan medewerkers; begeleidt, cacht, (vanuit kennis en ervaring), mtiveert en ndersteunt de medewerkers. Sturen p de vrtgang van een beheerste prjectuitvering. Afleggen van tussentijdse verantwrding aan de pdrachtgever / het management. Verzamelen en verwerken van de relevante gegevens en resultaten van het prject. Afgernd prject Opstellen prjectevaluatie. Vaktechnische cmpetenties Kennis van externe mgeving v.w.b. maatschappelijke -, ecnmische -, plitieke -, technlgische - en markt - ntwikkelingen Kennis van de interne rganisatie, strategie, delstellingen, inrichting en bedrijfsprcessen en financiële besturing Kennis en vaardigheid van managementtechnieken en trends daarin Kennis van methden en technieken vr ntwikkeling van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr prjectmanagement Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Nazrg en verdracht van de prjectdcumentatie, vrtgangsrapprtages en beslisdcumenten. Verkrijgen décharge. Academisch; Bedrijfskunde f Bestuurlijke Infrmatiekunde Gedragscmpetenties Visie Ordeelsvrming Besluitvaardigheid Aansturen / leiderschap Resultaatgerichtheid Management, Business Cnsultant CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 12 van 26

13 Uitgewerkte Functieprfielen 2.7 Infrmatie Architect Functienaam: Infrmatie Architect Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Infrmatie architectuur Ontwerpen en pstellen infrmatie architectuur. Vertalen van functinele wensen naar infrmatie architectuur, migratieplannen, pakketten en prjecten. Vervaardigen van dcumentatie m.b.t. de infrmatie architectuur en diverse mdellen. Inpassen van nieuwe applicaties en infrmatiestrmen in de bestaande infrmatie architectuur. Kwaliteitsmanagement Opstellen en uitdragen van te hanteren standaarden en principes bij het gebruik van de infrmatie architectuur. Bewaken van de lgisch samenhang dr tetsing van systeemntwikkeling en infrastructuur aan de infrmatiearchitectuur. Prjecten Overdragen, telichten, presenteren en bewaken infrmatie architectuur en mdellen. Tetsen Business requirements aan te hanteren architectuur principes. Opstellen van prces-, wrkflw-, gegevens- en systeemmdellen. Vaktechnische cmpetenties Kennis van architectuurprincipes Kennis van netwerktechnlgie Kennis van servertechnlgie Kennis van methden en technieken vr ntwikkeling van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr beheer en explitatie Kennis van de branche en het bedrijfsprces Kennis van bestaande applicaties en interfaces Kennis van kwaliteitsmanagement Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Academisch: Technische infrmatica f Bestuurlijke Infrmatievrziening Gedragscmpetenties Visie Creativiteit Adviseren Onafhankelijkheid Cmmunicatieve vaardigheden Systeemntwerper, Business Cnsultant CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 13 van 26

14 Uitgewerkte Functieprfielen 2.8 Infrastructuur Ontwerper Functienaam: Infrastructuur Ontwerper Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Glbaal ntwerp van de infrastructuur Kennis nemen van de infrastructuurarchitectuur en acceptatiecriteria Vertalen van business eisen naar specificaties vr de infrastructuur. Berdelen van de functinele en niet-functinele requirements p cnsistentie en vertalen in infrastructurele plssingen. Opstellen acceptatiecriteria vr de infrastructurele plssing. Opstellen van een glbaal ntwerp van de infrastructurele plssing. Technisch ntwerp van de infrastructuur Tepassen van methden en technieken vr technisch ntwerp Opstellen technisch ntwerp van de infrastructuur Dcumenteren van het technisch ntwerp van de infrastructuur Vaktechnisch cmpetenties Kennis van architectuurprincipes Kennis van netwerktechnlgie Kennis van servertechnlgie Kennis van methden en technieken vr beheer en explitatie Kennis van kwaliteitsmanagement Kennis van databases; Kennis van pstellen technische dcumentatie. Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden HBO: Technische infrmatica Gedragscmpetenties Analytisch vermgen Creativiteit Cmmunicatieve vaardigheden Resultaatgerichtheid Kwaliteitsbewustzijn Releasemanager, technisch prjectleider, changemanager, prblemmanager CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 14 van 26

15 Uitgewerkte Functieprfielen 2.9 Operatr Functienaam: Operatr Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Uitveren prductietaken Vrbereiden van de prductietaken. Uitveren van de prductietaken. Leveren van prductieresultaten. Operatineel maken en huden van cmputerapparatuur en netwerk Tijdig en crrect beschikbaar huden van het netwerk, de cmputerapparatuur en prgrammatuur (pstarten/afsluiten e.d.). Betrkken bij acceptatie van nieuwe/gewijzigde systeem- /netwerkcmpnenten (hard- en sftware). Verrichten van uitverende werkzaamheden cnfrm service management prcessen (bediening Bewaken en bijsturen cmputersystemen en netwerk Tezicht huden t.a.v. infrastructurele vrzieningen en tegang cmputerruimten apparatuur/klein nderhud e.d.). Bewaken van verwerkingsvrtgang en capaciteit en utput; signaleren/registreren afwijkingen. Cördineren hardwarestringen; nderhuden en bijstellen apparatuur. Oplssen stringen; treffen van crrigerende maatregelen evt. i..m. leveranciers. Analyseren van afwijkingen en vrstellen den ter vrkming. Vlgen van werking infrastructurele vrzieningen; signaleren/registreren afwijkingen. Cördineren van stringen en nderhud t.a.v. de infrastructurele vrzieningen. Vaktechnische cmpetenties Kennis van IT service management prcessen. Kennis van beheer van infrastructuur. Kennis van het gebruik van applicaties Kennis en vaardigheid t.a.v. de werking van perating systems. Kennis van cmputerapparatuur, cmputer- en netwerkhardware en (systeemsftware). Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden MBO: Infrmatica f Techniek Gedragscmpetenties Resultaatgerichtheid Flexibiliteit Klantgerichtheid Werken in teamverband Creativiteit / imprviserend vermgen Technisch beheerder CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 15 van 26

16 Uitgewerkte Functieprfielen 2.10 Security Officer Functienaam: Security Officer Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Infrmatiebeveiligingsbeleid Ontwerpen, pstellen en nderhuden strategisch/tactisch infrmatiebeveiligingsbeleid (richtlijnen/standaards etc.). Zrg vr besluitvrming t.a.v. van het infrmatiebeveiligingsbeleid. Inrichten van het Security Management Prces; pstellen van het infrmatiebeveiligings(jaar)plan. Vlgen van ntwikkelingen in de markt; tetsen p tepasbaarheid rganisatie; zndig vertalen naar wijzigingen in gefrmuleerd beleid. Geïmplementeerd infrmatiebeveiligingsbeleid Tezien p en rapprteren ver de implementatie van het infrmatiebeveiligingsbeleid. Gevraagd en ngevraagd adviseren m.b.t. ICT beveiligingsvraagstukken. Prmten van het infrmatiebeveiligingsbeleid middels publicaties, presentaties, etc. Bewaakt infrmatiebeveiligingsbeleid Mnitren en rapprteren ver uitvering en naleving van het infrmatiebeveiligingsbeleid. Bewaken van Security Management prces. Uitveren van risic analyses. Cördineren en mnitren van infrmatiebeveiligingsaspecten. Academisch: Technische Infrmatica f Bestuurlijke Infrmatievrziening Vaktechnische cmpetenties Kennis van IT service management prcessen, met name security management Kennis van methden en technieken vr beheer en explitatie en met name beveiliging Kennis van auditing Kennis van kwaliteitsmanagement Kennis van risicmanagement Gedragscmpetenties Organisatiesensitiviteit Adviseren Onafhankelijkheid Visie Resultaatgerichtheid Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Beleidsmedewerker, servicemanager CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 16 van 26

17 Uitgewerkte Functieprfielen 2.11 Servicedesk Medewerker Functienaam: Servicedesk Medewerker Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Oplssen van stringen Aannemen en vastleggen van verstringen. Impact bepalen van verstringen. Oplssen f drzetten/ escaleren van verstringen. Mnitren van de verwerking van verstringen (prcedures/drlptijden) etc. Ondersteunen van gebruikers Infrmatie verstrekken en adviseren ver plssingen. Verzrgen van instructie/vrlichting. Drzetten van vragen. Ondersteunen van service management prcessen Bijhuden werkinstructies/handbeken. Uitveren van autrisatiewerkzaamheden (useradministratie, -prfiles, cnfiguratiebeheer etc.). Drzetten van vragen. Vaktechnische cmpetenties Kennis van autmatiseringshulpmiddelen/diens ten Kennis van IT service management prcessen. Kennis van beheer van infrmatiesystemen en technische infrastructuur Kennis van het gebruik van applicaties Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden MBO: HAVO en/f MBO Infrmatica, PDI 1 en/f Techniek Gedragscmpetenties Ordeelsvrming Cmmunicatieve vaardigheden Stressbestendigheid Resultaatgerichtheid Klantgerichtheid Functineel Applicatiebeheerder, klantrelatie management CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 17 van 26

18 Uitgewerkte Functieprfielen 2.12 Servicemanager Functienaam: Servicemanager Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Invulling geven aan het met de klant vereengekmen niveau van dienstverlening Ondersteunen werking service management prcessen (dispatching, planning, administratieve ndersteuning). Opstellen van perfrmance-indicatren, kwaliteitsplan. Uitwerken prcessen in activiteiten; vastleggen prcedures, afspraken, nrmen, criteria en handbeken. Opstellen en nderhuden van Service Level Agreements (SLA`s ) en dienstencatalgus. Bewaken en mnitren van met de klant afgesprken niveau van dienstverlening. Bepalen prcespririteiten; cördineren van werkzaamheden c.q. prblemen in de uitvering; cmmunicatie naar medewerkers / management; beslissen ver inzet middelen (incidentescalatie), prductie (changemanagement) en alternatieven (service beheer). Prcescntrle Verrichten van prcescntrles en perfrmancecntrles Uitveren van (risic) analyses. Bewaken dienstenlevering/dienstverlening. Den van vrstellen t.b.v. prcesverbeteringen. Onderhuden klantrelaties Veren van peridiek verleg met klanten/ management. Rapprteren en infrmeren van klanten/ management cnfrm sla`s. Vaktechnische cmpetenties Ruime kennis van IT service management prcessen en tls. Kennis van ICT Kennis van methden en technieken vr beheer en explitatie van infrmatiesystemen Kennis en vaardigheid van management technieken Kennis van Kwaliteitsmanagement; Kennis van pstellen technische dcumentatie Kennis van risicmanagement Mgelijke rllen die k vervuld HBO: Infrmatica f Bedrijfskunde Gedragscmpetenties Organisatiesensitiviteit Plannen en rganiseren Klantgerichtheid Flexibiliteit Resultaatgerichtheid Klantrelatie management, beheer CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 18 van 26

19 Uitgewerkte Functieprfielen kunnen wrden 2.13 Systeem Ontwerper Functienaam: Systeem Ontwerper Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Glbaal ntwerp en acceptatiecriteria Vertalen van business eisen naar functinele specificaties. Berdelen van de functinele ICT requirements/gevraagde wijzigingen p cnsistentie en vertalen in infrmatiesystemen. Opstellen acceptatiecriteria vr een infrmatiesysteem Opstellen van een glbaal ntwerp van een infrmatiesysteem Functineel Ontwerp Kennis nemen van de systeem- en applicatiearchitectuur. Tepassen van methden en technieken vr functineel ntwerp. Opstellen en vastleggen functinele specificaties infrmatiesystemen. Vertalen functinele specificaties in een functineel ntwerp. Ontwerpen van een lgisch datamdel van een infrmatiesysteem. Dcumenteren van het functineel ntwerp. Opstellen van lgische testgevallen. Sftware realisatie Aanspreekpunt vr de functinele specificaties. WERK- EN DENKNIVEAU: HBO: Bedrijfskunde f HIO Vaktechnische cmpetenties Kennis van gegevens- en prces/functie mdellering Kennis van ntwerpen en buwen van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr ntwerp, applicatiebuw en testen Kennis van ntwerp en prgrammeer tls/talen; Kennis van database managementsystemen Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Gedragscmpetenties Analytisch vermgen Creativiteit Cmmunicatieve vaardigheden Resultaatgerichtheid Kwaliteitsbewustzijn Infrmatieanalist, teamleider, kwaliteitsmanagement, applicatiearchitect CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 19 van 26

20 Uitgewerkte Functieprfielen 2.14 Systeem Ontwikkelaar Functienaam: Systeem Ontwikkelaar Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Technisch ntwerp Kennis nemen van de applicatie- en infrastructuurarchitectuur. Tepassen van methden en technieken vr technisch ntwerp. Bepalen technische plssingsrichting. Opstellen technisch ntwerp: databasemdel, i/, interfaces. Dcumenteren van het technisch ntwerp. Sftware realisatie Kennis nemen van de applicatie- en infrastructuurarchitectuur. Tepassen van methden en technieken vr sftware realisatie. Ontwerpen prgrammaspecificaties. Realiseren prgramma en applicatiecmpnenten cnfrm technisch ntwerp. Opstellen testspecificaties. Testen van het prgramma en applicatiecmpnenten. Dcumenteren van het prgramma. Vaktechnische cmpetenties Kennis van gegevensmdellering Kennis van ntwerpen en buwen van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr applicatiebuw en testen Kennis van ntwerp en prgrammeertls/talen Kennis van databasemanagement systemen Kennis van pstellen van technische dcumentatie Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden HBO: Bestuurlijke Infrmatiekunde f Technische infrmatica f HIO Gedragscmpetenties Kwaliteitsbewustzijn Creativiteit Flexibiliteit Analytisch vermgen Resultaatgerichtheid Applicatiearchitect, teamleider, testen CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 20 van 26

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2013

ONDERNEMINGSPLAN 2013 Vlaarnsc verheid ICT-Beheer ONDERNEMINGSPLAN 2013 entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) versie 22/02/2013 1 Inhud Inleidg.3 Missie, strategische rganisatiedelstellgen en kernwaarden 4 Operatele planng:

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BIomgeving Meten aan de inrichtingsaspecten van een BImgeving Een White Paper in de BI-Scan serie Dr Gerrit Versteeg Versie 1.0 Inhudspgave 1 METEN AAN EEN BI-OMGEVING 3 2 MIDDELEN 3 2.1 INRICHTINGSAS 1. DATA INTEGRATION

Nadere informatie

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie