Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group"

Transcriptie

1 Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni 2007

2 Van de vrzitter Vr u ligt het de eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland. Dit platfrm is een nafhankelijke vereniging van CIO s en ICT directeuren van de grte bedrijven in Nederland. Binnen ns platfrm zijn diverse werkgrepen, CIO Interest Grups (CIGs), actief m verschillende, vr de CIO interessante nderwerpen, uit te diepen en hierver aan de leden van het CIO Platfrm verslag te den. De algemene infrmatie, zals dit rapprt, stellen wij graag publiekelijk beschikbaar. In het geval van dit rapprt zijn de nderlinge salarisvergelijken en bandbreedtes alleen vr de leden van het CIO Platfrm beschikbaar. De CIO Interest Grup HRM is als eerste CIG van het CIO Platfrm gestart en heeft eind 2005 een eindrapprt pgeleverd als resultaat van de werkzaamheden van de werkgrep It- HRM in 2005, gebaseerd p de aanzet uit Het tweede rapprt wrdt separaat gepubliceerd en bestaat uit de nderwerpen p het gebied van Infrmatiebeveiliging. Op de deelnderwerpen Identity en Access Management, Awareness en In Cntrl is een verdere verdieping vr de CIO p aanvraag gratis verkrijgbaar. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik m de vertegenwrdigers van de leden die hun bijdrage hebben geleverd te bedanken. Hun deskundige inbreng heeft deze publicatie mgelijk gemaakt en er zal zeker een vervlg aan wrden gegeven. Wij hpen met deze publicatie een bijdrage te leveren aan de unifrmering van cmpetenties en prfielen in de ICT wereld in Nederland. Dat is nder andere van belang m daarmee helderheid te creëren ver wat de inhud is van bepaalde functies binnen de ICT. Die helderheid is wenselijk m daarmee persnen die functies willen bekleden infrmatie te geven ver wat in die functie aan cmpetenties van hen verwacht wrdt. Daarmee kan deze publicatie een bijdrage verschaffen bij de berepskeuze f keuze vr bepaalde pleidingen p ICT gebied. Vr pleidingsrganisaties verschaft het huvast m de inhud van de pleiding vrm te geven. Samenvattend kan deze publicatie, naar wij hpen, bijdragen aan de wenselijke verdere prfessinalisering van het vakmanschap in de ICT wereld. Als CIO-Platfrm Nederland zijn we daarm k van plan m, mede aan de hand van deze uitgave, de dialg met de aanbieders van pleidingen in dit werkveld p te starten met als del gezamenlijk die grtere prfessinaliteit binnen ICT te bewerkstelligen. Namens het bestuur. Peter Hagedrn (CIO Océ) Vrzitter CIO Platfrm Nederland.

3 Human Resurce Management Inhud 1 Human Resurce Management Managementsamenvatting Prbleemstelling Uitgangspunten Uitgewerkte Functieprfielen Adviseur Methden en Technieken Beleidsmedewerker ICT Business Cnsultant Functineel Applicatie Beheerder ICT Architect ICT Prjectmanager Infrmatie Architect Infrastructuur Ontwerper Operatr Security Officer Servicedesk Medewerker Servicemanager Systeem Ontwerper Systeem Ontwikkelaar Technisch Applicatie Beheerder Technisch Infrastructuur Beheerder Tester Tepassingsmgelijkheden Externe mgeving Gebruik in de eigen rganisatie Samenstelling CIG...26 CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 3 van 26

4 Human Resurce Management 1 Human Resurce Management 1.1 Managementsamenvatting Op het gebied van HRM is er een veelheid aan functiebeschrijvingen en er is behefte aan een kapstk vr ICT functies m als referentiekader te kunnen dienen vr de CIO. In eerste instantie was een indeling van functies naar ICT prcessen pgenmen. Deze indeling is verlaten mdat duidelijk werd dat vanuit de deelnemende rganisaties verschillend ver de clustering van functies wrdt gedacht. Dat laat nverlet dat het hebben van een kapstk waaraan functies geclusterd kunnen wrden tegewezen zijn waarde kan hebben, iedere rganisatie kan nu zelf aansluiting zeken bij een al aanwezige clustering f deze zelf pstellen. De vlgende rubrieken zijn pgenmen: - Belangrijkste resultaatgebieden: Wat is de utput van de functie en de bijbehrende activiteiten - Werk-denkniveau: Onderscheid gemaakt tussen MBO, HBO en academisch niveau met tussengradaties - Cmpetenties: Valt uiteen in twee subrubrieken, vaktechnisch en gedrag. Die cmpetenties pgenmen die nderscheidend zijn vr het adequaat kunnen vervullen van de functie. - Mgelijke rllen: Welke ander functies kan de functievervuller vanuit zijn ervaring tijdelijk als rl vervullen f wat is een vr de hand liggende ntwikkelrichting vr een vlgende stap in het ICT vak. In de vlgende paragrafen wrdt inzicht verschaft in de prbleemstelling, de gehanteerde uitgangspunten en zijn 17 prfielbeschrijvingen pgenmen zals deze dr de werkgrep zijn vervaardigd. De salarisbandbreedtes bij deze functies zijn k verzameld en uitsluitend beschikbaar vr leden van het CIO Platfrm Nederland. Tt slt zijn krt de tepassingsmgelijkheden vanuit extern en intern perspectief beschreven. Nte: Om deze generieke prfielen waarde te laten hebben verdient het aanbeveling deze dr de leden zveel te gebruiken. De aard van het gebruik kan uiteraard per rganisatie verschillen. Het uitwisselen van gebruikservaringen leidt tt verdere aanscherping, eventuele uitbreiding en vral het levend krijgen en huden van deze prfielen. 1.2 Prbleemstelling Om inzicht te krijgen in de ICT functies is gevraagd m prfielen p te stellen die de CIO ndersteunen m de markt m deze functies transparanter te maken en referentiekader te hebben ter vergelijking. Het frmat mest eenvudig zijn. Gekzen is daarm vr een minimaal aantal rubrieken en een cmpacte vrm zdat per functie 1 a4 tereikend is. 1.3 Uitgangspunten Vr de functieprfielen zijn de vlgende uitgangspunten gehanteerd; Methden- en technieken nafhankelijk Organisaties zitten niet te wachten p het frequent aanpassen van functieprfielen (vaak k CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 4 van 26

5 Human Resurce Management gekppeld aan salarisgebuw). De ntwikkeling in de ICT technlgie gaan snel, wat vandaag gangbaar is, kan ver 1 tt 2 jaren veruderd zijn. Dr de methden- en technieken niet in functieprfielen p te nemen wrden deze in de tijd stabiel en nderhudsvriendelijker. Referentie aan methden- en technieken kan middels referentietabellen. Vrbeeld: prgrammeur versus Java prgrammeur, Dt-net prgrammeur, COBOL prgrammeur etc. Mdulaire pzet Het frmat bestaat uit een aantal hfdrubrieken die separaat beheerd en vervangen kunnen wrden. Niet alle hfdrubrieken zijn afkmstig uit het ICT vak en wrden dr andere disciplines beheerd (bijvrbeeld gedragscmpetenties). Tevens kunnen rganisaties desgewenst vanuit hun specifieke mstandigheden zaken tevegen waardr aanpassing aan de eigen bedrijfssituatie mgelijk is. Gebruikmaken van Best Practices en beschrijvingen uit de markt De werkgrep heeft dankbaar gebruik gemaakt van alle brnnenmateriaal dat vrhanden was, zwel vanuit de deelnemende rganisaties als uit de literatuur. Representativiteit De werkgrep mest met de beschreven functies het gehele ICT prces afdekken. We hebben met de keuze van functies een balans gezcht: zwel ntwikkel- als beheer gerichte functies, zwel gericht p functinaliteit als infrastructuur. Daarnaast wilden we het aantal functies beperkt huden. Functie en rl begrip De werkgrep heeft het functiebegrip streng gehanteerd en getracht de essentie van de functie in resultaatgebieden en bijbehrende activiteiten te beschrijven. Dat in de praktijk p basis van rganisatie-inrichting, specifieke cntext f capaciteiten van mensen vele cmbinaties mgelijk zijn, die kunnen leiden tt frse aantallen functieprfielen. Dr het begrip rl te hanteren (de uitvering van activiteiten in een specifieke cntext/tijd) kan het aantal functies beperkt wrden. De functievervuller kan afhankelijk van zijn capaciteiten een f meerdere rllen vervullen. Dit leidt tt flexibiliteit vr de rganisatie (betere inzetbaarheid) en is k aantrekkelijk vr de medewerker (niet beperkt dr de specifieke functiebeschrijving). Een vrbeeld ter illustratie: in de functiebeschrijving van een prjectleider kmt k het resultaatgebied infrmatieanalyse vr, in de beschrijving van een infrmatieanalist kmt het resultaatgebied prjectleiding vr. Naast sec prjectleider en infrmatieanalist dus ng twee functieprfielen. Vlstaan kan wrden met de beschrijvingen van prjectleider en infrmatieanalist, in vrkmende gevallen vervult de prjectleider tijdelijk de rl van infrmatieanalist f mgekeerd. Managementfuncties (hiërarchische sturing van mensen) Deze zijn niet pgenmen mdat een grt deel van de functie inhud niet ICT specifiek is. CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 5 van 26

6 Uitgewerkte Functieprfielen 2 Uitgewerkte Functieprfielen 1. Adviseur Methden en Technieken 2. Beleidsmedewerker ICT 3. Business Cnsultant 4. Functineel Applicatie Beheerder 5. ICT Architect 6. ICT Prjectmanager 7. Infrmatie Architect 8. Infrastructuur Ontwerper 9. Operatr 10. Security Officer 11. Servicedesk Medewerker 12. Servicemanager 13. Systeem Ontwerper 14. Systeem Ontwikkelaar 15. Technisch Applicatie Beheerder 16. Technisch Infrastructuur Beheerder 17. Tester CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 6 van 26

7 Uitgewerkte Functieprfielen 2.1 Adviseur Methden en Technieken Functienaam: Adviseur Methden en Technieken Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Beleid t.a.v. methden en technieken Binnen kaders van het infrmatiebeleid, nader cncretiseren van het beleid t.a.v. methden, technieken en hulpmiddelen vr systeemntwikkeling, beheer en explitatie. Vlgen van ntwikkelingen in de markt, deze ntwikkelingen tetsen p tepasbaarheid vr de rganisatie; zndig vertalen naar (vrstellen vr) wijzigingen in gefrmuleerd beleid. Geïmplementeerde methden en technieken Participeren in prjecten waarin methden, technieken en hulpmiddelen wrden geïmplementeerd. Bewaakt beleid t.a.v. methden en technieken Gevraagd en ngevraagd adviseren m.b.t. het tepassen van methden, technieken en hulpmiddelen. Prmten van methden, technieken en hulpmiddelen middels presentaties, publicaties en demnstraties. Tezien p en rapprteren ver het gebruik van in het beleid gefrmuleerde methden, technieken en hulpmiddelen. HBO: Bestuurlijke infrmatievrziening f Technische Infrmatica Vaktechnische cmpetenties Kennis van methden, technieken en hulpmiddelen vr systeemntwikkeling, beheer en explitatie Kennis van architectuurprincipes Kennis van kwaliteitsmanagement Gedragscmpetenties Adviseren Innvatief Cmmunicatieve vaardigheden Onafhankelijkheid Drzettingsvermgen Klantgerichtheid Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Teamleider Systeemntwikkeling/beheer, adviseur kwaliteitsmanagement CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 7 van 26

8 Uitgewerkte Functieprfielen 2.2 Beleidsmedewerker ICT Functienaam: Beleidsmedewerker ICT Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten ICT beleid Ontwerpen, pstellen en nderhuden van beleid t.a.v. de inrichting van de ICT prcessen, de ICT architectuur en de ICT infrastructuur. Zrg dragen vr de besluitvrming ten aanzien van gefrmuleerd beleid. Vlgen van ntwikkelingen in de markt; tetsen p tepasbaarheid vr de rganisatie; zndig vertalen naar wijzigingen in gefrmuleerd beleid. Geïmplementeerd ICT beleid Participeren in prjecten waarin gefrmuleerd beleid wrdt geïmplementeerd. Gevraagd en ngevraagd adviseren m.b.t. vraagstukken t.a.v. gefrmuleerd ICT-beleid. Prmten van gefrmuleerd beleid middels presentaties en publicaties. Bewaakt ICT beleid Tezien p en rapprteren ver de naleving van gefrmuleerd beleid. Vaktechnische cmpetenties Kennis van architectuurprincipes Kennis van netwerktechnlgie Kennis van servertechnlgie Kennis van methden en technieken van ntwikkeling van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken van beheer en explitatie van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr prjectmanagement; Kennis van kwaliteitsmanagement Kennis van risicmanagement Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Academisch: Bestuurlijke infrmatievrziening, Bedrijfskunde f Technische Infrmatica Gedragscmpetenties Analytisch vermgen Organisatiesensitiviteit Adviseren Overtuigingskracht Initiatief Management, prgrammamanagement, architectuur CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 8 van 26

9 Uitgewerkte Functieprfielen 2.3 Business Cnsultant Functienaam: Business Cnsultant Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten ICT Bedrijfsinrichtingsbeleid Ontwikkelen, bewaken en uitdragen van het ICT-beleid t.a.v. de bedrijfsinrichting. Gevraagd en ngevraagd adviseren van bedrijfsmanagement inzake uitverbaarheid prducten en inrichting prcessen/ rganisatie in relatie tt ICT. Opstellen bedrijfsinrichtingsplan en investeringsplan ter zake. Vlgen van ntwikkelingen in de markt en business; tetsen p tepasbaarheid rganisatie; zndig vertalen naar kansen/risic`s vr bedrijf(s)/-beleid. Bewaakt ICT Bedrijfsinrichtingsbeleid Mnitren en rapprteren ver uitvering en naleving van het ICT bedrijfsinrichtingsbeleid (tepassing regelgeving, prcessen, prcedures en business). (Laten) Uitveren van businessanalyses, veranderingsprjecten, uitveringstetsen. Vaktechnische cmpetenties Kennis van de interne rganisatie, strategie, delstellingen, inrichting en bedrijfsprcessen, financiële besturing en ICT systemen Kennis en vaardigheid van management technieken en trends daarin Kennis van architectuurprincipes Kennis van methden en technieken t.a.v. inrichten van bedrijfsprcessen en ICT Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Academisch: Bedrijfskunde f Bestuurlijke Infrmatievrziening Gedragscmpetenties Visie Ordeelsvrming Organisatiesensitiviteit Adviseren Overtuigingskracht Klantgerichtheid Management, Infrmatiearchitect CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 9 van 26

10 Uitgewerkte Functieprfielen 2.4 Functineel Applicatie Beheerder Functienaam: Functineel Applicatie Beheerder Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Functineel Beheer van systemen/applicaties Analyseren van wijzigingen van/in infrmatiesystemen en sftwarecnsequenties. Opstellen wijzigingsvrstellen Vertalen functinele specificaties in inrichtingsspecificaties. Opstellen en nderhuden van definitie- en gegevensbeheer. Deelnemen aan en inhudelijke (materie) kennisinbreng in ntwikkel)prjectteams. Samenstellen releases bij sftwarewijzigingen Namens gebruikers testen en accepteren van een nieuwe versie van systeem/applicatie. Beschikbaar stellen nieuwe f gewijzigde functinaliteit aan gebruikers. Implementeren van wijzigingen inclusief aanpassen dcumentatie. Inbreng beheeraspecten bij aanpassing/ vernieuwing functinaliteit. Beheren autrisaties. Evalueren gebruik systemen/applicaties. Gebruikersndersteuning Verzrgen van vrlichting/instructie aan gebruikers. Onderhuden van de gebruikershandleiding. Beantwrden vragen van gebruikers ver functinaliteit van systemen/applicaties. Ondersteunen/adviseren gebruikers bij prbleemplssingen/stringen etc. Cntact met de leverancier Namens de eigenaar van systeem/applicatie ptreden naar leverancier. Cntact nderhuden met de leverancier van systeem/applicatie. Vaktechnische cmpetenties Kennis van beheer van Infrmatiesystemen Kennis van IT service management prcessen Kennis van gebruik van applicaties Kennis van het pstellen van gebruikersdcumentatie Kennis van de mgelijkheden van infrmatietechnlgie Kennis van de rganisatie, materie, werkprcessen en functinele verhudingen Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden HBO: Bedrijfskunde f Infrmatica Gedragscmpetenties Omgevingsbewustzijn Onafhankelijkheid Klantgerichtheid Initiatief Analytisch vermgen Teamleider, systeemntwerper, tester CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 10 van 26

11 Uitgewerkte Functieprfielen 2.5 ICT Architect Functienaam: ICT Architect Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten ICT Architectuur Ontwerpen en pstellen van de applicatieen infrastructuur architectuur. Vertalen van functinele wensen naar ICT architectuur, migratieplannen, pakketten en prjecten. Vervaardigen van dcumentatie m.b.t. de applicatie- en infrastructuur architectuur. Kwaliteitsmanagement Opstellen en uitdragen van te hanteren standaarden en principes bij het gebruik van de ICT architectuur. Bewaken van de lgische samenhang dr tetsing van systeemntwikkeling en pakketplssingen aan de ICT architectuur. Prjecten Overdragen, telichten, presenteren en bewaken ICT architectuur. Adviseren en ndersteunen bij systeemntwikkeling en de invering van pakketten. Opstellen van applicatie-, gegevens- en infrastructuurmdellen. Academisch: Technische Infrmatica f Bestuurlijke Infrmatievrziening Vaktechnische cmpetenties Kennis van architectuurprincipes Kennis van netwerktechnlgie Kennis van servertechnlgie Methden en technieken vr ntwikkeling van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr beheer en explitatie Kennis van de branche en het bedrijfsprces Kennis van bestaande applicaties en interfaces Kennis van kwaliteitsmanagement Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Gedragscmpetenties Visie Creativiteit Adviseren Klantgerichtheid Onafhankelijkheid Cmmunicatieve vaardigheden Ontwerper ICT infrastructuur, systeemntwerper CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 11 van 26

12 Uitgewerkte Functieprfielen 2.6 ICT Prjectmanager Functienaam: ICT prjectmanager Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Gestart prject Overleg en afstemming ver plssingen en gewenste bijdragen. Vrbereiden en vastleggen van de besluitvrming. Opstellen plan van aanpak Inrichten van de prjectrganisatie. Inventariseren, analyseren en berdelen prjectrisic s en frmuleren maatregelen. Frmuleren uitgangspunten en criteria vr de invering van het infrmatiesysteem/prject. Opstellen detailplannen. Gerealiseerd prject Opleveren prjectresultaat Tewijzen van taken aan medewerkers; begeleidt, cacht, (vanuit kennis en ervaring), mtiveert en ndersteunt de medewerkers. Sturen p de vrtgang van een beheerste prjectuitvering. Afleggen van tussentijdse verantwrding aan de pdrachtgever / het management. Verzamelen en verwerken van de relevante gegevens en resultaten van het prject. Afgernd prject Opstellen prjectevaluatie. Vaktechnische cmpetenties Kennis van externe mgeving v.w.b. maatschappelijke -, ecnmische -, plitieke -, technlgische - en markt - ntwikkelingen Kennis van de interne rganisatie, strategie, delstellingen, inrichting en bedrijfsprcessen en financiële besturing Kennis en vaardigheid van managementtechnieken en trends daarin Kennis van methden en technieken vr ntwikkeling van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr prjectmanagement Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Nazrg en verdracht van de prjectdcumentatie, vrtgangsrapprtages en beslisdcumenten. Verkrijgen décharge. Academisch; Bedrijfskunde f Bestuurlijke Infrmatiekunde Gedragscmpetenties Visie Ordeelsvrming Besluitvaardigheid Aansturen / leiderschap Resultaatgerichtheid Management, Business Cnsultant CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 12 van 26

13 Uitgewerkte Functieprfielen 2.7 Infrmatie Architect Functienaam: Infrmatie Architect Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Infrmatie architectuur Ontwerpen en pstellen infrmatie architectuur. Vertalen van functinele wensen naar infrmatie architectuur, migratieplannen, pakketten en prjecten. Vervaardigen van dcumentatie m.b.t. de infrmatie architectuur en diverse mdellen. Inpassen van nieuwe applicaties en infrmatiestrmen in de bestaande infrmatie architectuur. Kwaliteitsmanagement Opstellen en uitdragen van te hanteren standaarden en principes bij het gebruik van de infrmatie architectuur. Bewaken van de lgisch samenhang dr tetsing van systeemntwikkeling en infrastructuur aan de infrmatiearchitectuur. Prjecten Overdragen, telichten, presenteren en bewaken infrmatie architectuur en mdellen. Tetsen Business requirements aan te hanteren architectuur principes. Opstellen van prces-, wrkflw-, gegevens- en systeemmdellen. Vaktechnische cmpetenties Kennis van architectuurprincipes Kennis van netwerktechnlgie Kennis van servertechnlgie Kennis van methden en technieken vr ntwikkeling van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr beheer en explitatie Kennis van de branche en het bedrijfsprces Kennis van bestaande applicaties en interfaces Kennis van kwaliteitsmanagement Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Academisch: Technische infrmatica f Bestuurlijke Infrmatievrziening Gedragscmpetenties Visie Creativiteit Adviseren Onafhankelijkheid Cmmunicatieve vaardigheden Systeemntwerper, Business Cnsultant CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 13 van 26

14 Uitgewerkte Functieprfielen 2.8 Infrastructuur Ontwerper Functienaam: Infrastructuur Ontwerper Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Glbaal ntwerp van de infrastructuur Kennis nemen van de infrastructuurarchitectuur en acceptatiecriteria Vertalen van business eisen naar specificaties vr de infrastructuur. Berdelen van de functinele en niet-functinele requirements p cnsistentie en vertalen in infrastructurele plssingen. Opstellen acceptatiecriteria vr de infrastructurele plssing. Opstellen van een glbaal ntwerp van de infrastructurele plssing. Technisch ntwerp van de infrastructuur Tepassen van methden en technieken vr technisch ntwerp Opstellen technisch ntwerp van de infrastructuur Dcumenteren van het technisch ntwerp van de infrastructuur Vaktechnisch cmpetenties Kennis van architectuurprincipes Kennis van netwerktechnlgie Kennis van servertechnlgie Kennis van methden en technieken vr beheer en explitatie Kennis van kwaliteitsmanagement Kennis van databases; Kennis van pstellen technische dcumentatie. Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden HBO: Technische infrmatica Gedragscmpetenties Analytisch vermgen Creativiteit Cmmunicatieve vaardigheden Resultaatgerichtheid Kwaliteitsbewustzijn Releasemanager, technisch prjectleider, changemanager, prblemmanager CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 14 van 26

15 Uitgewerkte Functieprfielen 2.9 Operatr Functienaam: Operatr Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Uitveren prductietaken Vrbereiden van de prductietaken. Uitveren van de prductietaken. Leveren van prductieresultaten. Operatineel maken en huden van cmputerapparatuur en netwerk Tijdig en crrect beschikbaar huden van het netwerk, de cmputerapparatuur en prgrammatuur (pstarten/afsluiten e.d.). Betrkken bij acceptatie van nieuwe/gewijzigde systeem- /netwerkcmpnenten (hard- en sftware). Verrichten van uitverende werkzaamheden cnfrm service management prcessen (bediening Bewaken en bijsturen cmputersystemen en netwerk Tezicht huden t.a.v. infrastructurele vrzieningen en tegang cmputerruimten apparatuur/klein nderhud e.d.). Bewaken van verwerkingsvrtgang en capaciteit en utput; signaleren/registreren afwijkingen. Cördineren hardwarestringen; nderhuden en bijstellen apparatuur. Oplssen stringen; treffen van crrigerende maatregelen evt. i..m. leveranciers. Analyseren van afwijkingen en vrstellen den ter vrkming. Vlgen van werking infrastructurele vrzieningen; signaleren/registreren afwijkingen. Cördineren van stringen en nderhud t.a.v. de infrastructurele vrzieningen. Vaktechnische cmpetenties Kennis van IT service management prcessen. Kennis van beheer van infrastructuur. Kennis van het gebruik van applicaties Kennis en vaardigheid t.a.v. de werking van perating systems. Kennis van cmputerapparatuur, cmputer- en netwerkhardware en (systeemsftware). Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden MBO: Infrmatica f Techniek Gedragscmpetenties Resultaatgerichtheid Flexibiliteit Klantgerichtheid Werken in teamverband Creativiteit / imprviserend vermgen Technisch beheerder CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 15 van 26

16 Uitgewerkte Functieprfielen 2.10 Security Officer Functienaam: Security Officer Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Infrmatiebeveiligingsbeleid Ontwerpen, pstellen en nderhuden strategisch/tactisch infrmatiebeveiligingsbeleid (richtlijnen/standaards etc.). Zrg vr besluitvrming t.a.v. van het infrmatiebeveiligingsbeleid. Inrichten van het Security Management Prces; pstellen van het infrmatiebeveiligings(jaar)plan. Vlgen van ntwikkelingen in de markt; tetsen p tepasbaarheid rganisatie; zndig vertalen naar wijzigingen in gefrmuleerd beleid. Geïmplementeerd infrmatiebeveiligingsbeleid Tezien p en rapprteren ver de implementatie van het infrmatiebeveiligingsbeleid. Gevraagd en ngevraagd adviseren m.b.t. ICT beveiligingsvraagstukken. Prmten van het infrmatiebeveiligingsbeleid middels publicaties, presentaties, etc. Bewaakt infrmatiebeveiligingsbeleid Mnitren en rapprteren ver uitvering en naleving van het infrmatiebeveiligingsbeleid. Bewaken van Security Management prces. Uitveren van risic analyses. Cördineren en mnitren van infrmatiebeveiligingsaspecten. Academisch: Technische Infrmatica f Bestuurlijke Infrmatievrziening Vaktechnische cmpetenties Kennis van IT service management prcessen, met name security management Kennis van methden en technieken vr beheer en explitatie en met name beveiliging Kennis van auditing Kennis van kwaliteitsmanagement Kennis van risicmanagement Gedragscmpetenties Organisatiesensitiviteit Adviseren Onafhankelijkheid Visie Resultaatgerichtheid Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Beleidsmedewerker, servicemanager CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 16 van 26

17 Uitgewerkte Functieprfielen 2.11 Servicedesk Medewerker Functienaam: Servicedesk Medewerker Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Oplssen van stringen Aannemen en vastleggen van verstringen. Impact bepalen van verstringen. Oplssen f drzetten/ escaleren van verstringen. Mnitren van de verwerking van verstringen (prcedures/drlptijden) etc. Ondersteunen van gebruikers Infrmatie verstrekken en adviseren ver plssingen. Verzrgen van instructie/vrlichting. Drzetten van vragen. Ondersteunen van service management prcessen Bijhuden werkinstructies/handbeken. Uitveren van autrisatiewerkzaamheden (useradministratie, -prfiles, cnfiguratiebeheer etc.). Drzetten van vragen. Vaktechnische cmpetenties Kennis van autmatiseringshulpmiddelen/diens ten Kennis van IT service management prcessen. Kennis van beheer van infrmatiesystemen en technische infrastructuur Kennis van het gebruik van applicaties Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden MBO: HAVO en/f MBO Infrmatica, PDI 1 en/f Techniek Gedragscmpetenties Ordeelsvrming Cmmunicatieve vaardigheden Stressbestendigheid Resultaatgerichtheid Klantgerichtheid Functineel Applicatiebeheerder, klantrelatie management CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 17 van 26

18 Uitgewerkte Functieprfielen 2.12 Servicemanager Functienaam: Servicemanager Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Invulling geven aan het met de klant vereengekmen niveau van dienstverlening Ondersteunen werking service management prcessen (dispatching, planning, administratieve ndersteuning). Opstellen van perfrmance-indicatren, kwaliteitsplan. Uitwerken prcessen in activiteiten; vastleggen prcedures, afspraken, nrmen, criteria en handbeken. Opstellen en nderhuden van Service Level Agreements (SLA`s ) en dienstencatalgus. Bewaken en mnitren van met de klant afgesprken niveau van dienstverlening. Bepalen prcespririteiten; cördineren van werkzaamheden c.q. prblemen in de uitvering; cmmunicatie naar medewerkers / management; beslissen ver inzet middelen (incidentescalatie), prductie (changemanagement) en alternatieven (service beheer). Prcescntrle Verrichten van prcescntrles en perfrmancecntrles Uitveren van (risic) analyses. Bewaken dienstenlevering/dienstverlening. Den van vrstellen t.b.v. prcesverbeteringen. Onderhuden klantrelaties Veren van peridiek verleg met klanten/ management. Rapprteren en infrmeren van klanten/ management cnfrm sla`s. Vaktechnische cmpetenties Ruime kennis van IT service management prcessen en tls. Kennis van ICT Kennis van methden en technieken vr beheer en explitatie van infrmatiesystemen Kennis en vaardigheid van management technieken Kennis van Kwaliteitsmanagement; Kennis van pstellen technische dcumentatie Kennis van risicmanagement Mgelijke rllen die k vervuld HBO: Infrmatica f Bedrijfskunde Gedragscmpetenties Organisatiesensitiviteit Plannen en rganiseren Klantgerichtheid Flexibiliteit Resultaatgerichtheid Klantrelatie management, beheer CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 18 van 26

19 Uitgewerkte Functieprfielen kunnen wrden 2.13 Systeem Ontwerper Functienaam: Systeem Ontwerper Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Glbaal ntwerp en acceptatiecriteria Vertalen van business eisen naar functinele specificaties. Berdelen van de functinele ICT requirements/gevraagde wijzigingen p cnsistentie en vertalen in infrmatiesystemen. Opstellen acceptatiecriteria vr een infrmatiesysteem Opstellen van een glbaal ntwerp van een infrmatiesysteem Functineel Ontwerp Kennis nemen van de systeem- en applicatiearchitectuur. Tepassen van methden en technieken vr functineel ntwerp. Opstellen en vastleggen functinele specificaties infrmatiesystemen. Vertalen functinele specificaties in een functineel ntwerp. Ontwerpen van een lgisch datamdel van een infrmatiesysteem. Dcumenteren van het functineel ntwerp. Opstellen van lgische testgevallen. Sftware realisatie Aanspreekpunt vr de functinele specificaties. WERK- EN DENKNIVEAU: HBO: Bedrijfskunde f HIO Vaktechnische cmpetenties Kennis van gegevens- en prces/functie mdellering Kennis van ntwerpen en buwen van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr ntwerp, applicatiebuw en testen Kennis van ntwerp en prgrammeer tls/talen; Kennis van database managementsystemen Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden Gedragscmpetenties Analytisch vermgen Creativiteit Cmmunicatieve vaardigheden Resultaatgerichtheid Kwaliteitsbewustzijn Infrmatieanalist, teamleider, kwaliteitsmanagement, applicatiearchitect CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 19 van 26

20 Uitgewerkte Functieprfielen 2.14 Systeem Ontwikkelaar Functienaam: Systeem Ontwikkelaar Belangrijkste resultaatgebieden Activiteiten Technisch ntwerp Kennis nemen van de applicatie- en infrastructuurarchitectuur. Tepassen van methden en technieken vr technisch ntwerp. Bepalen technische plssingsrichting. Opstellen technisch ntwerp: databasemdel, i/, interfaces. Dcumenteren van het technisch ntwerp. Sftware realisatie Kennis nemen van de applicatie- en infrastructuurarchitectuur. Tepassen van methden en technieken vr sftware realisatie. Ontwerpen prgrammaspecificaties. Realiseren prgramma en applicatiecmpnenten cnfrm technisch ntwerp. Opstellen testspecificaties. Testen van het prgramma en applicatiecmpnenten. Dcumenteren van het prgramma. Vaktechnische cmpetenties Kennis van gegevensmdellering Kennis van ntwerpen en buwen van infrmatiesystemen Kennis van methden en technieken vr applicatiebuw en testen Kennis van ntwerp en prgrammeertls/talen Kennis van databasemanagement systemen Kennis van pstellen van technische dcumentatie Mgelijke rllen die k vervuld kunnen wrden HBO: Bestuurlijke Infrmatiekunde f Technische infrmatica f HIO Gedragscmpetenties Kwaliteitsbewustzijn Creativiteit Flexibiliteit Analytisch vermgen Resultaatgerichtheid Applicatiearchitect, teamleider, testen CIO Platfrm Nederland, Interest Grup HRM, juni pagina 20 van 26

1.Profiel: D&P BB KB GL

1.Profiel: D&P BB KB GL Prfieldelen 1.Prfiel: D&P BB KB GL Taak: 1.1. Organiseren van een activiteit vr een pdrachtgever een vrlpige pdracht bespreken met de pdrachtgever een pdracht aannemen van een pdrachtgever de rganisatie

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Uittreksel BiSL Business Information Services Library

Uittreksel BiSL Business Information Services Library Uittreksel BiSL Business Infrmatin Services Library Gericht p BISLF examen Opstellen IV rganisatie strategie Opstellen infrmatie strategie Richtinggevend Bepalen bedrijfsprcesntwikkelingen Relatie gebruikersrg.

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard

P/MVI/1.4. Deeltaak: een idee voor het maken van een animatie uitwerken tot een script en een storyboard Prfieldelen Prfiel Media, vrmgeving en ICT BB KB GL 1 Audivisuele vrmgeving en prductie Taak: een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren een AV animatie

Nadere informatie

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding.

Versie 140509. Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke kennis, vaardigheden en houding. Versie 140509 Prfieldelen Prfiel Media, Vrmgeving en ICT vmb BB KB GL Prfieldeel 1: Audivisuele vrmgeving en prductie een audivisuele (AV) prductie van 2 tt 3 minuten maken van script tt film en deze presenteren

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau)

Beroepsniveau B Fondsenwerver (Hbo werk- en denkniveau) Berepsniveau B Fndsenwerver (Hb werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De fndsenwerver die functineert p het berepsniveau B is in staat zelfstandig te werken aan fndsenwervingsprjecten f nderdelen daarvan.

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN

Reactie op uitkomsten audit Beheervoorziening BSN Directie Dienstverlening, Regeldruk en infrmatiebeleid Cluster Infrmatiebeleid Basisvrzieningen Overheid Reactie p uitkmsten audit Beheervrziening BSN Bijlage nummer 1 Ons Kenmerk 2011-2000282822 Aanleiding

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

Projectleiding / management

Projectleiding / management Prjectleiding / management Referentiefunctie: Prjectmedewerker Del van de functie Deze functie is gericht p het ndersteunen van prjecten. Rapprtagestructuur De Prjectmedewerker rapprteert aan de direct

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK Het cmpetentieprfiel is het geheel van kennis, vaardigheden en hudingen die ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie van biblitheekmedewerker. Hierna

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan

notitie Lesplan Introductie SE (voor de gww sector) Werkgroep opleidingen Definitief; vastgesteld Stuurgroep 4P 25 juni 2012 Lesplan ntitie Van prject nderwerp pgemaakt dr Systems Engineering Lesplan Intrductie SE (vr de gww sectr) Werkgrep pleidingen status datum pmaak bijlagen Definitief; vastgesteld Stuurgrep 4P 25-juni-2012 Lesplan

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

De vier beroepsniveaus kunnen in hun onderlinge relatie als volgt gekarakteriseerd worden

De vier beroepsniveaus kunnen in hun onderlinge relatie als volgt gekarakteriseerd worden Berepsniveau D - Manager Fndsenwerven (Pstacademisch werk- en denkniveau) Plaatsbepaling De manager fndsenwerving functineert p het niveau van het managementteam en/f de directie van een fndsenwervende

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

directeur (m/v) Griffie

directeur (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur (m/v) Griffie I. Functiebenaming Cördinatr Strategische Prgramma s Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden p rganisatieniveau (staffunctie) II. Plaats in

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties

Office 365 migratie cursussen. In-company computercursussen bij bedrijven en organisaties Office 365 migratie cursussen In-cmpany cmputercursussen bij bedrijven en rganisaties Migratie naar een nieuwe Office 365 mgeving Een migratie naar de nieuwe versie van Micrsft Office 365 vergt een extra

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Architect - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Functieprofiel manager Techniek. 1. Functie-informatie. 2. Context. Codering:

Functieprofiel manager Techniek. 1. Functie-informatie. 2. Context. Codering: Functieprfiel manager 1. Functie-infrmatie Cdering: 2013003 Functienaam: Manager Verantwrdelijkheid: Resultaatverantwrdelijke vr de afdeling techniek Verantwrding aan: Directeur Cnsrtium Berepsnderwijs

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Programma Manager FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prgramma Manager 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH

MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH MASTER OF ENGINEERING: INDUSTRIAL ENGINEERING & OPERATIONS RESEARCH Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operatineel Onderzek BEDRIJFSKUNDIG INGENIEUR: Flexibele persn

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland

Local knowledge. Global power. Risk Management AEGON Nederland Lcal knwledge. Glbal pwer. Risk Management AEGON Nederland 12 juni 2012 3 lines f defence 3 rd line: Internal Audit Nederland Rapprteren mtrent vlledigheid en juistheid risk assessment Tetsing werking

Nadere informatie

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Requirements marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter Requirements marktscan Generieke inrichting Digikppeling adapter Lgius en KING Operatie NUP ndigen u van harte uit deel te nemen aan de marktscan vr een Generieke inrichting Digikppeling adapter en realisatie

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS 1. Missie en visie van de schl vertaald naar ICT 1.1 Missie De Eerste Nederlandse Mntessri Schl wil kwalitatief ged, mdern mntessrinderwijs bieden. De schl gaat uit

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Evaluatie passend onderwijs

Evaluatie passend onderwijs Evaluatie passend nderwijs Prgrammering langere termijn 2015-2020 Sjerp van der Pleg Vraf Verzek van OCW m een beleidsgerichte en praktijkgerichte evaluatie Ok ten beheve van mnitring invering en advies

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven

Kiezen of delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhoven Kiezen f delen Quick scan van investeringen van gemeente Eindhven Dr Paul J.G. Tang & Rbert-Jaap Vrn Eindhven, 11 december 2012 Dit rapprt is bestemd vr de rganisatie van de pdrachtgever. Verspreiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Convenant Platform Binnenstad Arnhem - C o n c e p t 23/11/ 15

Convenant Platform Binnenstad Arnhem - C o n c e p t 23/11/ 15 Cnvenant Platfrm Binnenstad Arnhem - C n c e p t 23/11/ 15 De Partijen: OKA CCA KHN-A CNA HORA VECA GWA OndernemersKntakt Arnhem Vereniging City Centrum Arnhem Kninklijke Hreca Nederland, afdeling Arnhem

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Een goede toekomst voor uw administratie

Een goede toekomst voor uw administratie Een gede tekmst vr uw administratie Is dit uw situatie nu? Is dit uw situatie straks? De praktijk Bij het gebruik maken van nline- bekhuden, wrdt het vr u mgelijk m 24 uur per dag, 7 dagen in de week infrmatie

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie