ING (L) Selectis. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING (L) Selectis. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT"

Transcriptie

1 ING (L) Selectis Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS BE LUEMBURG 15 OKTOBER 2008 INVESTMENT MANAGEMENT

2 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ING Investment Management Belgium Fundinfo Helpdesk (MA ) Avenue Marnix 24 B-1000 Brussel Tel of Deze prospectus is vervaardigd met behulp van het "Publication Management System" dat de Imprimerie Centrale S.A. - Financial Services in Luxemburg voor Investment Fund Industry ontwikkeld heeft.

3 ING (L) SELECTIS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 VOLLEDIG PROSPECTUS Inhoudsopgave Opmerking DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP I. Informatie over beleggingen II. Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen III. Vergoedingen, kosten en belastingen IV. Risicofactoren V. Informatie en documenten ter beschikking van het publiek DEEL II: BESCHRIJVENDE FICHES VAN DE COMPARTIMENTEN ING (L) Selectis Absolute Performance Distri ING (L) Selectis Blue Chips Growth ING (L) Selectis Boosted Short Term Growth ING (L) Selectis Callable ING (L) Selectis Callable ING (L) Selectis Callable ING (L) Selectis Click Performers ING (L) Selectis Click Performers ING (L) Selectis Click Plus ING (L) Selectis Digital Bonus ING (L) Selectis Digital Coupon ING (L) Selectis Double Impact EUR ING (L) Selectis Double Impact USD ING (L) Selectis Dual Win USD ING (L) Selectis Europe Fix ING (L) Selectis Extra Performer ING (L) Selectis Global Performers ING (L) Selectis Lookback Performer ING (L) Selectis Lookback Performer ING (L) Selectis Lookback Performer ING (L) Selectis Lookback Performer ING (L) Selectis Lookback Performer Financials ING (L) Selectis Lookback Performer Financials ING (L) Selectis Max Cap ING (L) Selectis Multiplier ING (L) Selectis Multiplier ING (L) Selectis Multiplier ING (L) Selectis Multiplier ING (L) Selectis Privalis ING (L) Selectis Putable Plus Performer ING (L) Selectis Putable Plus Performer ING (L) Selectis Putable Plus Performer ING (L) Selectis Plus Performers ING (L) Selectis Plus Performers ING (L) Selectis Plus Performers ING (L) Selectis Plus Performers ING INVESTMENT MANAGEMENT 3

4 VOLLEDIG PROSPECTUS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 ING (L) SELECTIS ING (L) Selectis Sectors Fix ING (L) Selectis Short Term Click ING (L) Selectis Special Power Callable ING (L) Selectis Target Bonus ING (L) Selectis Target Bonus ING (L) Selectis Top Performers ING (L) Selectis Top Performers ING (L) Selectis Triple Fix ING (L) Selectis World Click ING (L) Selectis World Growth ING (L) Selectis World Performer DEEL III: AANVULLENDE INFORMATIE I. De vennootschap II. Risico's in verband met het beleggingsuniversum: Gedetailleerde beschrijving III. Beleggingsbeperkingen IV. Technieken en instrumenten V. Beheer van de vennootschap VI. Portefeuillebeheerders VII. Bewaarder, betaalkantoor, registratie- en transferagent en administratief agent VIII. Aandelen I. Netto-inventariswaarde Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde en/of van de uitgifte, inkoop en omruiling van aandelen. 246 I. Periodieke verslagen II. Algemene vergaderingen III. Dividenden IV. Vereffening, fusie en inbreng van compartimenten of aandelenklassen V. Ontbinding van de vennootschap VI. Geblokkeerde effecten VII. Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme VIII. Belangenconflicten ING INVESTMENT MANAGEMENT

5 ING (L) SELECTIS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 VOLLEDIG PROSPECTUS Opmerking Inschrijvingen op aandelen van de vennootschap zijn slechts geldig indien gedaan in overeenstemming met de bepalingen van het geldende (verkorte of volledige) prospectus, vergezeld van het recentste beschikbare jaarverslag en het recentste halfjaarverslag als dit na het recentste jaarverslag werd gepubliceerd. Het is niet toegestaan andere informatie te verstrekken dan die welke is opgenomen in het volledige prospectus, in het verkorte prospectus of in de documenten waarnaar in die prospectussen wordt verwezen en die door het publiek kunnen worden geraadpleegd. Dit prospectus beschrijft in detail het algemene kader dat op alle compartimenten van toepassing is en dient samen met de beschrijvende fiches van de compartimenten te worden gelezen. Deze beschrijvende fiches worden ingevoegd telkens wanneer een nieuw compartiment wordt gecreëerd, en maken integraal deel uit van zowel de verkorte als volledige prospectussen. Wij verzoeken potentiële beleggers om vóór elke belegging deze beschrijvende fiches te raadplegen. Het (verkorte en volledige) prospectus wordt regelmatig geactualiseerd, waarbij belangrijke wijzigingen worden opgenomen. Beleggers wordt aangeraden om bij de vennootschap te verifiëren of zij over het recentste prospectus beschikken. De vennootschap bezorgt elke aandeelhouder of potentiële belegger kosteloos de recentste versie van het verkorte prospectus. Dit prospectus vormt geen aanbod of voorstel in landen of in omstandigheden waarin de bevoegde autoriteiten een dergelijk aanbod of voorstel niet toestaan. De vennootschap is in Luxemburg gevestigd en heeft de goedkeuring gekregen van de bevoegde Luxemburgse instantie. Deze goedkeuring mag geenszins dusdanig worden geïnterpreteerd als zou de bevoegde Luxemburgse instantie de inhoud van het prospectus, de kwaliteit van de aandelen van de vennootschap of de kwaliteit van de beleggingen in de portefeuille van de vennootschap hebben goedgekeurd. De activiteiten van de vennootschap zijn onderworpen aan het prudentieel toezicht van de bevoegde Luxemburgse instantie. Voorts is de vennootschap niet geregistreerd onder de Amerikaanse Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd, noch onder een soortgelijke reglementering van een ander rechtsgebied, uitgezonderd zoals in dit prospectus beschreven. De aandelen van de vennootschap zijn evenmin geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, noch onder een soortgelijke reglementering van een ander rechtsgebied, uitgezonderd zoals in dit prospectus beschreven. De aandelen van de vennootschap mogen niet te koop worden aangeboden, noch worden verkocht, overgedragen of geleverd in de Verenigde Staten, in de territoria of gebiedsdelen van de Verenigde Staten of aan een 'US Person' zoals gedefinieerd in Regulation S van de Amerikaanse wet van 1933 (een definitie die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd op grond van wetgeving, regelgeving, reglementeringen of administratieve interpretaties), behalve in een transactie die niet indruist tegen de Amerikaanse effectenwetgeving. Aan de beleggers kan worden gevraagd om te verklaren dat zij geen 'US Person' zijn en dat zij niet inschrijven namens of voor rekening van een 'US Person'. De beleggers wordt aangeraden zich te informeren over de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen (met name die welke betrekking hebben op fiscaliteit en deviezencontrole) die in hun land van herkomst, verblijf of domicilie van toepassing zijn in verband met een belegging in de vennootschap, en hun eigen financieel of juridisch adviseur of hun accountant te raadplegen voor alle vragen met betrekking tot de inhoud van dit prospectus. De vennootschap bevestigt dat zij voldoet aan alle in Luxemburg geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de informatie in dit prospectus op de datum van publicatie. De raad van bestuur verklaart dat, voor zover hij hiervan redelijkerwijs op de hoogte kan zijn, de informatie in het prospectus correct en adequaat is weergegeven en dat er geen informatie is weggelaten die, indien zij was opgenomen, de strekking van dit document zou hebben gewijzigd. De waarde van de aandelen van de vennootschap is onderhevig aan veranderingen in een groot aantal factoren. Rendementsprognoses of indicaties van in het verleden behaalde resultaten worden louter ter informatie gegeven en vormen geenszins een garantie voor toekomstige rendementen. De raad van bestuur waarschuwt er dan ook voor dat, onder normale omstandigheden en aangezien de effecten in portefeuille onderhevig zijn aan koersschommelingen, de inkoopprijs van de aandelen hoger of lager kan zijn dan hun inschrijvingsprijs. De officiële taal van dit prospectus is het Frans. Het prospectus mag in andere talen worden vertaald. Bij een eventuele afwijking tussen de Franse versie van het prospectus en de versies in andere talen, heeft de Franse versie voorrang, behalve in het geval (en alleen in dit geval) dat de wetten van een rechtsgebied waarin de aandelen aan het publiek worden aangeboden, anders bepalen. In dit geval zal het prospectus niettemin worden geïnterpreteerd volgens het Luxemburgse recht. Ook de regeling van geschillen of meningsverschillen met betrekking tot beleggingen in de vennootschap wordt aan het Luxemburgse recht onderworpen. DIT PROSPECTUS VORMT GEENSZINS EEN AANBOD OF VOORSTEL AAN HET PUBLIEK IN RECHTSGEBIEDEN WAARIN EEN DERGELIJK AANBOD OF VOORSTEL AAN HET PUBLIEK ONWETTIG IS. DIT PROSPECTUS VORMT GEENSZINS EEN AANBOD OF VOORSTEL AAN EEN PERSOON AAN WIE HET ONWETTIG ZOU ZIJN EEN DERGELIJK AANBOD OF VOORSTEL TE DOEN. ING INVESTMENT MANAGEMENT 5

6 VOLLEDIG PROSPECTUS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 ING (L) SELECTIS DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Beknopte voorstelling van de vennootschap Plaats, vorm en oprichtingsdatum Opgericht in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, als een bevek (open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d investissement à capital variable ('SICAV')) met meerdere compartimenten op 21 augustus Statutaire zetel 52, route d Esch L-1470 Luxemburg Handels- en vennootschapsregister Nr. B Luxemburgse toezichthoudende instantie Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) Raad van bestuur Voorzitter: - Dhr. Alexandre Deveen Managing Director ING Investment Management Belgium Marnixlaan 24, Brussel Bestuurders: - Dhr. Christian Bellin Managing Director ING Investment Management Belgium Marnixlaan 24, Brussel - Dhr. Odilon de Groote Independent Director p/a Hoofdkantoor van de vennootschap 52 Route d Esch, Luxemburg - Dhr. Philippe Gusbin General Manager Operations & IT, member of the Executive Committee ING Luxembourg S.A. 52 Route d Esch, Luxemburg - Dhr. Paul Suttor Head of Fund Administration Dpt ING Luxembourg S.A. 52 Route d Esch, Luxemburg Bewaarder ING Luxembourg S.A., naamloze vennootschap 52 Route d Esch, Luxemburg Centrale administratie ING Investment Management Luxembourg S.A., naamloze vennootschap 52 route d'esch, L-2965 Luxemburg Registratie- en transferagent ING Luxembourg S.A., naamloze vennootschap 52 Route d Esch, Luxemburg Promotor ING Investment Management (Europe) bv Prinses Beatrixlaan 15, Den Haag Inschrijvingen, inkopen, omwisselingen, financiële dienstverlening ING Luxembourg S.A., ING België N.V. (voor België) of elke andere instelling waarvan de naam vermeld wordt in de jaar- en halfjaarverslagen. Boekjaar Van 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar Datum van de gewone algemene vergadering De laatste donderdag van september om 11 uur (Luxemburgse tijd). (als dit in Luxemburg geen bankwerkdag is, de eerstvolgende bankwerkdag) Onafhankelijke accountant Ernst & Young, naamloze vennootschap 7 Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach (BP L-2017 Luxembourg) Beheermaatschappij ING Investment Management Luxembourg S.A. 52 route d'esch, L-2965 Luxemburg Portefeuillebeheerders ING Investment Management Belgium Marnixlaan 24, Brussel 6 ING INVESTMENT MANAGEMENT

7 ING (L) SELECTIS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 VOLLEDIG PROSPECTUS I. Informatie over beleggingen Algemeen De enige doelstelling van de vennootschap is beleggingen te beheren namens haar aandeelhouders met het oog op het voordeel dat aandeelhouders kunnen halen uit de inkomsten verworven dankzij haar portefeuillebeheer. De vennootschap dient de beleggingslimieten na te leven die in deel I van de wet van 20 december 2002 zijn vastgelegd. In het kader van haar doelstellingen kan de vennootschap de keuze bieden tussen verschillende compartimenten, die afzonderlijk worden beheerd en bestuurd. Het specifieke beleggingsbeleid van elk compartiment is uiteengezet in de beschrijvende fiche van het betreffende compartiment. In het kader van haar beleggingen staan de activa van een welbepaald compartiment slechts garant voor de schulden, verbintenissen en verplichtingen van dat compartiment. In onderlinge relaties met de aandeelhouders wordt elk compartiment als een afzonderlijke entiteit behandeld. De raad van bestuur kan voor elk compartiment een of meer aandelenklassen uitgeven. Elk van de aandelenklassen kan van een andere aandelenklasse verschillen op het vlak van de kostenstructuur, de minimale inleg, de valuta waarin de netto-inventariswaarde wordt uitgedrukt en de toegelaten categorieën beleggers. Er kan tussen de verschillende aandelenklassen ook een onderscheid worden gemaakt volgens andere objectieve elementen zoals vastgesteld door de raad van bestuur. Bijzonderheden van elk compartiment De beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van elk compartiment zijn uiteengezet in de beschrijvende fiche van elk compartiment. De SICAV past de Defence Policy van de ING Group toe en belegt niet in ondernemingen die in direct verband staan met controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire wapens, enz.). De Defence Policy van de ING Group kan worden geraadpleegd op de website II. Inschrijvingen, inkopen en omwisselingen De aandelen kunnen worden verworven, ingekocht en omgewisseld via ING Luxembourg S.A. en ondernemingen die instaan voor de financiële dienstverlening. De vergoedingen en kosten in verband met inschrijvingen, inkopen en omwisselingen zijn vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment. Er kunnen aandelen aan toonder en/of aandelen op naam worden uitgegeven, zoals in de beschrijvende fiche van elk compartiment vastgesteld. De raad van bestuur kan besluiten om onderaandelen uit te geven. De inschrijvings-, inkoop- of omwisselingsprijs wordt verhoogd met eventuele belastingen, heffingen en zegelrechten die op grond van de inschrijving, inkoop of omwisseling verschuldigd zijn. Ingeval de berekening van de netto-inventariswaarde en/of de inschrijvings-, inkoop- en omwisselingsorders worden opgeschort, worden de ontvangen orders uitgevoerd tegen de eerste nettoinventariswaarde die na het verstrijken van de periode van opschorting van toepassing is. De vennootschap staat geen praktijken toe die verband houden met markttiming en behoudt zich het recht voor om inschrijvings- en omwisselingsorders te weigeren die afkomstig zijn van een belegger van wie de vennootschap vermoedt dat hij dergelijke praktijken hanteert en om, in voorkomend geval, de nodige maatregelen te treffen om de belangen van de vennootschap en van de andere beleggers te beschermen. Inschrijvingen De vennootschap aanvaardt inschrijvingsorders op elke bankwerkdag in Luxemburg, tenzij anders vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment. De beleggers van wie de orders zijn aanvaard, ontvangen aandelen die worden uitgegeven op basis van de toepasselijke netto-inventariswaarde zoals vastgesteld in de beschrijvende fiche van elk compartiment. Het verschuldigde bedrag kan worden verhoogd met een inschrijvingsvergoeding ten gunste van het betreffende compartiment en/of de betreffende distributeur, zoals uitvoeriger uiteengezet in de beschrijvende fiche van elk compartiment. In geen geval zal het percentage hoger liggen dan de limieten die in de beschrijvende fiche van elk compartiment zijn vermeld. Het bedrag van de inschrijving moet worden betaald in de referentievaluta van de betreffende aandelenklasse. Als de aandeelhouder in een andere valuta wenst te betalen, zijn de eventuele wisselkosten voor zijn rekening. Het bedrag moet worden betaald binnen de termijn die in de beschrijvende fiche van elk compartiment is vermeld. De aandelen worden geleverd binnen tien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de netto-inventariswaarde die op de inschrijving van toepassing is, werd berekend. De raad van bestuur van de vennootschap heeft op elk moment het recht om de uitgifte van aandelen stop te zetten. De raad kan deze maatregel beperken tot bepaalde landen, compartimenten of aandelenklassen. De vennootschap kan de verwerving van haar aandelen door natuurlijke personen of rechtspersonen beperken of verbieden. Inkopen Elke aandeelhouder heeft het recht om de inkoop van zijn aandelen te vragen. De inkoopaanvraag is onherroepelijk. De vennootschap aanvaardt inkooporders op elke bankwerkdag in Luxemburg. Het bedrag dat overeenstemt met de inkoop zal worden vastgesteld op basis van de toepasselijke netto-inventariswaarde zoals vastgesteld in de beschrijvende fiche van elk compartiment. Het verschuldigde bedrag kan worden verhoogd met een inkoopvergoeding ten gunste van het betreffende compartiment en/of de betreffende distributeur, zoals uitvoeriger uiteengezet in de beschrijvende fiche van elk compartiment. In geen geval zal het percentage hoger liggen dan de limieten die in de beschrijvende fiche van elk compartiment zijn vermeld. Op het ogenblik dat een aandeelhouder een aanvraag tot inkoop indient, dient hij de eventuele (i) aandelen aan toonder (fysieke certificaten) of de eventuele (ii) certificaten van aandelen op naam terug te geven, samen met (ii) alle niet-vervallen coupons als het uitkeringsaandelen (aan toonder of op naam) betreft. De gebruikelijke belastingen, vergoedingen en administratiekosten zijn voor rekening van de aandeelhouder. Het inkoopbedrag wordt betaald in de referentievaluta van de betreffende aandelenklasse. Als een aandeelhouder in een andere valuta wenst te worden betaald, zijn de eventuele wisselkosten voor zijn rekening. Noch de raad van bestuur, noch de bewaarder kan aansprakelijk worden gesteld voor enig betalingsverzuim dat voortvloeit uit de toepassing van een eventuele deviezencontrole of andere omstandigheden waarover ze geen controle hebben en die de overmaking van de opbrengst van de aandeleninkoop naar het buitenland zouden beperken of onmogelijk maken. De vennootschap kan overgaan tot gedwongen inkoop van alle aandelen als blijkt dat een persoon die geen toestemming heeft om aandelen van de vennootschap aan te houden (bijvoorbeeld een ingezetene van de Verenigde Staten), alleen of samen met andere personen eigenaar is van aandelen van de vennootschap, of kan ING INVESTMENT MANAGEMENT 7

8 VOLLEDIG PROSPECTUS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 ING (L) SELECTIS overgaan tot gedwongen inkoop van een deel van de aandelen als blijkt dat een of meer personen eigenaar zijn van een deel van de aandelen van de vennootschap in die mate dat de vennootschap onderworpen zou worden aan de belastingwetten van een ander rechtsgebied dan Luxemburg. Omwisselingen De aandeelhouders kunnen verzoeken om de omwisseling van hun aandelen van een bepaald compartiment voor aandelen van een ander compartiment mits zij voldoen aan de toegangsvoorwaarden die gelden voor de gewenste aandelenklasse of het gewenste type of subtype, en dat op basis van hun respectieve netto-inventariswaarde berekend op de evaluatiedag volgend op de ontvangst van de aanvraag tot omwisseling. In het geval van een aanvraag tot omwisseling voor een compartiment waarvoor de afsluittijd voor de ontvangst van orders verschilt van die welke geldt voor een inschrijving in het nieuwe compartiment, wordt de aanvraag tot omwisseling evenwel behandeld als een inkoopaanvraag gevolgd door een inschrijvingsaanvraag voor het nieuwe compartiment, zonder dat er aan de belegger extra kosten worden aangerekend. Fracties van fysieke aandelen die na de omwisseling overblijven, worden door de vennootschap teruggekocht. Dit deel wordt aan de aandeelhouder terugbetaald tegen de toepasselijke netto-inventariswaarde. De aan de omwisseling verbonden inkoop- en inschrijvingskosten kunnen de aandeelhouder in rekening worden gebracht, zoals vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment. Op het ogenblik dat een aandeelhouder een aanvraag tot omwisseling indient, dient hij de eventuele aandelen aan toonder (fysieke certificaten), samen met alle niet-vervallen coupons als het uitkeringsaandelen betreft, of de certificaten van aandelen op naam, terug te geven. Inschrijvingen en inkopen in natura De vennootschap kan, indien een aandeelhouder daarom verzoekt, ermee instemmen om aandelen van de vennootschap uit te geven in ruil voor een inbreng in natura van toegelaten activa, met inachtneming van de Luxemburgse wetgeving en met name de verplichting om door een accountant een evaluatieverslag te laten opstellen. De raad van bestuur bepaalt voor elk individueel geval de aard en het type van de toegelaten activa, met dien verstande dat de effecten in overeenstemming moeten zijn met het beleggingsbeleid en de beleggingsdoelstellingen van het betreffende compartiment. De kosten die aan deze inschrijvingen in natura verbonden zijn, zijn voor rekening van de aandeelhouders die een dergelijke inschrijving hebben aangevraagd. De vennootschap mag, indien de raad van bestuur dit heeft beslist, inkoopbedragen betalen in natura door beleggingen uit de groep activa van de betreffende aandelenklasse(n) toe te wijzen tot de limiet van de waarde berekend op de evaluatiedag waarop de inkoopprijs wordt berekend. Voor inkoopbedragen die niet in contanten worden betaald, moet er door de accountant van de vennootschap een rapport worden opgesteld. Een inkoop in natura is alleen mogelijk mits (i) de aandeelhouders gelijk worden behandeld, (ii) de betrokken aandeelhouders hiermee hebben ingestemd en (iii) de aard en het type van de over te dragen activa op een billijke en redelijke basis worden vastgesteld zonder de belangen van de andere aandeelhouders van de betreffende aandelenklasse(n) te schaden. In dit geval worden de kosten die voortvloeien uit deze inkoop in natura gedragen door de groep activa van de betreffende aandelenklasse(n). III. Vergoedingen, kosten en belastingen A. VERGOEDINGEN TEN LASTE VAN DE VENNOOTSCHAP 1. De vennootschap draagt de kosten die verband houden met haar oprichting en werking, en kan ook promotiekosten op zich nemen. Deze kosten kunnen met name het volgende omvatten, zonder hiertoe beperkt te zijn: de vergoeding van de bewaarder, de vergoeding van de door de vennootschap aangestelde beheersmaatschappij, de honoraria van de accountant, de kosten voor het drukken, verspreiden en vertalen van de prospectussen en periodieke verslagen, makelaarslonen, provisies, taksen en kosten in verband met transacties met effecten of contanten, de Luxemburgse 'abonnementstaks' en alle andere belastingen in verband met de activiteit van de vennootschap, de kosten voor het drukken van aandelencertificaten, vertaalkosten, de kosten voor wettelijk verplichte publicaties in de pers, de kosten voor financiële dienstverlening in verband met haar effecten en coupons, de kosten, in voorkomend geval, voor beursnotering of publicatie van de koers van haar aandelen, de kosten voor officiële akten, de gerechtskosten en de kosten voor juridisch advies die hieraan verbonden zijn, en de eventuele bezoldiging van de bestuurders. In bepaalde gevallen kan de vennootschap eveneens de bedragen verschuldigd aan de instanties van de landen waar haar aandelen aan het publiek worden aangeboden en de eventuele kosten in verband met registratie in het buitenland te haren laste nemen. De vennootschap kan de vergoeding van de portefeuillebeheerders, de beleggingsadviseurs, de administratief agent en andere dienstverleners, in voorkomend geval, voor haar rekening nemen, op voorwaarde dat de aldus betaalde bedragen worden afgetrokken van de vergoeding van de door de vennootschap aangestelde beheersmaatschappij. 2. De vennootschap betaalt aan de bewaarder een bewaarloon als vergoeding, samen met transactiekosten, in overeenstemming met de bepalingen van de bewaarovereenkomst. Deze vergoeding en kosten worden door de betreffende compartimenten aan het eind van elke maand aan de bewaarder betaald. De voor de bewaardiensten vastgestelde vergoeding bedraagt ten hoogste 0,23 per jaar, berekend op basis van de nominale waarde per aandeel en van het gemiddelde aantal aandelen in omloop, behalve voor posities in effecten uit opkomende markten, waarvoor de bewaarder het recht heeft om de compartimenten ook de kosten voor onderbewaring en/of de correspondentbankkosten in rekening te brengen. 3. Als vergoeding voor de geleverde vermogensbeheerdiensten ontvangt de aangestelde beheersmaatschappij, ING Investment Management Luxembourg S.A., een beheervergoeding zoals bepaald in de beschrijvende fiche van elk compartiment en in de overeenkomst inzake het beheer van collectieve beleggingsportefeuilles die tussen de vennootschap en ING Investment Management Luxembourg S.A. is afgesloten. Voor de aan de vennootschap geleverde diensten op het vlak van administratief beheer ontvangt ING Investment Management Luxembourg S.A. een vergoeding berekend op basis van het gemiddelde van het nettovermogen van elk compartiment, zoals bepaald in de overeenkomst inzake het beheer van collectieve beleggingsportefeuilles die tussen de vennootschap en ING Investment Management Luxembourg S.A. is afgesloten. Deze vergoeding mag niet groter zijn dan 0,20 per jaar. Deze vergoedingen dienen aan het eind van elke maand te worden betaald. ING Investment Management Luxembourg S.A. heeft bovendien het recht om de vergoedingen van de transferagent tegen kostprijs door te berekenen aan elk compartiment. Indien de centrale administratief agent of een andere door de beheersmaatschappij aangestelde dienstverlener een vergoeding ontvangt die rechtstreeks ten laste wordt gebracht van de activa van het (de) betreffende compartiment (en) van de vennootschap, worden de betaalde bedragen afgetrokken van de vergoeding die aan ING Investment Management Luxembourg S.A..verschuldigd is. 8 ING INVESTMENT MANAGEMENT

9 ING (L) SELECTIS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 VOLLEDIG PROSPECTUS 4. De activa van een bepaald compartiment staan slechts garant voor de schulden, verbintenissen en verplichtingen van dat compartiment. In onderlinge relaties met de aandeelhouders wordt elk compartiment als een afzonderlijke entiteit behandeld. De aanvankelijke oprichtingskosten en de kosten voor de oprichting van nieuwe compartimenten die te hunnen laste vallen, zullen lineair afgeschreven worden op 5 jaar. Wat betreft de swapverrichtingen, is de tegenpartij ING België NV, die hiervoor een marktconforme vergoeding ontvangt. B. VERGOEDINGEN EN KOSTEN TEN LASTE VAN DE BELEGGERS Afhankelijk van de bijzonderheden vermeld in de beschrijvende fiche van elk compartiment, is het in voorkomend geval mogelijk dat de vergoedingen en kosten die voortvloeien uit inschrijvingen, inkopen of omruilingen de beleggers in rekening worden gebracht. C. BELASTINGEN 1. Belasting van de vennootschap in Luxemburg Er is in Luxemburg geen vergoeding of belasting verschuldigd op de uitgifte van aandelen van de vennootschap, met uitzondering van de vaste vergoeding voor het ophalen van kapitaal die bij de oprichting van de vennootschap moet worden betaald. Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg deze vergoeding EUR De vennootschap is in principe onderworpen aan een abonnementstaks tegen het tarief van 0,05 per jaar op haar nettoactiva. Deze taks wordt echter verlaagd tot 0,01 per jaar op de nettoactiva van compartimenten die beleggen in geldmarktinstrumenten en op de nettoactiva van compartimenten en/of aandelenklassen die voorbehouden zijn aan institutionele beleggers zoals voorgeschreven door artikel 129 van de wet van 20 december De taks is niet verschuldigd op het gedeelte van de activa dat in andere Luxemburgse instellingen voor collectieve belegging is belegd. Onder bepaalde omstandigheden kunnen sommige compartimenten en/of aandelenklassen die voorbehouden zijn aan institutionele beleggers volledig worden vrijgesteld van de abonnementstaks indien deze compartimenten beleggen in geldmarktinstrumenten en in deposito's bij kredietinstellingen. Bepaalde soorten dividend- en rente-inkomsten uit de portefeuille van de vennootschap kunnen echter tegen verschillende tarieven onderworpen zijn aan bronbelasting in het land van herkomst. 2. Belasting van de belegger Beleggers wordt aangeraden deskundig advies in te winnen over de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen (met name die welke verband houden met belastingen en deviezencontroles) die van toepassing zijn op de inschrijving voor en de aankoop, het bezit en de verkoop van aandelen in hun land van herkomst, verblijf of domicilie. Volgens het huidige belastingstelsel zijn aandeelhouders die rechtspersonen zijn (met uitzondering van rechtspersonen met fiscale vestigingsplaats in Luxemburg of rechtspersonen die permanent in Luxemburg gevestigd zijn) in Luxemburg niet onderworpen aan belasting of bronbelasting op hun inkomsten, op al dan niet gerealiseerde meerwaarden, op de overdracht van aandelen of op de uitkering van inkomsten in geval van ontbinding. Volgens het huidige stelsel zijn aandeelhouders die natuurlijke personen zijn en die hun fiscale woonplaats in Luxemburg hebben, geen bronbelasting verschuldigd op door de vennootschap uitgekeerde inkomsten. Beleggers die ingezetenen zijn, worden echter belast op uitkeringen door de vennootschap. Ze worden eventueel belast indien ze een meerwaarde realiseren bij de verkoop, terugbetaling of inkoop van aandelen, op voorwaarde dat IV. de aandelen niet langer dan zes maanden in hun bezit waren en/of ze meer dan 10 van de door de vennootschap uitgegeven aandelen bezitten. Bij de beschrijving van het huidige Luxemburgse belastingstelsel worden geen mogelijke toekomstige wijzigingen verondersteld. Risicofactoren Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de beleggingen van elk compartiment onderhevig zijn aan normale en uitzonderlijke marktschommelingen en aan andere risico's die eigen zijn aan de beleggingen die in de beschrijvende fiche van elk compartiment zijn vermeld. De waarde van beleggingen en de inkomsten die uit beleggingen worden gegenereerd, kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat de beleggers hun oorspronkelijke inleg niet recupereren. De aandacht van de belegger wordt in het bijzonder gevestigd op het feit dat indien het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn, afhankelijk van het beleggingsuniversum, elementen zoals wisselkoersen, beleggingen in effecten van opkomende markten, de evolutie van de rentecurve, wijzigingen in de kredietratings van de emittenten, het gebruik van derivaten en de ondernemingen of sectoren waarin wordt belegd de volatiliteit dusdanig kunnen beïnvloeden dat het globale risico aanzienlijk kan toenemen en/of dat hierdoor een stijging of daling van de waarde van de beleggingen kan worden teweeggebracht. Een gedetailleerde beschrijving van de risico's waarnaar in de beschrijvende fiche van elk compartiment wordt verwezen, is opgenomen in het volledige prospectus. Er moet eveneens worden opgemerkt dat de beleggingsbeheerder, binnen de toepasselijke beleggingslimieten en -beperkingen waaraan hij zich dient te houden, tijdelijk een defensievere houding kan aannemen door meer contanten in portefeuille te houden indien hij van oordeel is dat de markten of de economie in landen waarin het compartiment belegt buitensporig volatiel zijn, een persistente algemene daling kennen of onderhevig zijn aan andere negatieve omstandigheden. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat het betreffende compartiment niet in staat is zijn beleggingsdoelstelling na te streven, wat een invloed kan hebben op zijn rendement. Specifieke risicofactoren voor de compartimenten van het type Fix Hoewel de vennootschap aale maatregelen neemt om de doelstellingen te bereiken, blijft beleggen in de compartimenten van het type Fix onderhevig aan bepaalde risico s, zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen, evenals algemene marktrisico s. Er kan dus geen enkele formele waarborg worden geboden. V. Informatie en documenten ter beschikking van het publiek 1. Informatie De netto-inventariswaarde van de aandelen van elke klasse wordt ter beschikking van het publiek gehouden op de statutaire zetel van de vennootschap, bij de bewaarder en bij andere instellingen die verantwoordelijk zijn voor de financiële dienstverlening, en dit vanaf de eerste bankwerkdag na de berekening ervan. Bovendien publiceert de raad van bestuur in de landen waar de aandelen aan het publiek worden aangeboden de netto-inventariswaarde via alle middelen die de raad geëigend acht, minstens twee keer per maand en even vaak als de berekening ervan. 2. Documenten Vóór of na een inschrijving op aandelen van de vennootschap, zijn het prospectus, het verkorte prospectus, het jaarverslag en het halfjaarverslag op verzoek kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van ING INVESTMENT MANAGEMENT 9

10 VOLLEDIG PROSPECTUS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 ING (L) SELECTIS de bewaarder en van de andere instellingen die door de bewaarder zijn aangesteld, evenals op de statutaire zetel van de vennootschap. 10 ING INVESTMENT MANAGEMENT

11 ING (L) SELECTIS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 VOLLEDIG PROSPECTUS DEEL II: BESCHRIJVENDE FICHES VAN DE COMPARTIMENTEN Aandelenklassen Op dit moment bestaat elk compartiment uit slechts één aandelenklasse die kapitalisatie- of uitkeringsaandelen kan uitgeven. Indien de raad van bestuur zou beslissen om nieuwe aandelenklassen te creëren, zullen toepasselijke namen worden toegewezen aan die aandelenklassen. Eventuele weigering van inschrijving De raad van bestuur kan te allen tijde, wanneer een inschrijving niet strookt met de inhoud van het prospectus of de belangen van de aandeelhouders zou kunnen schaden, een inschrijving op aandelen weigeren. Deze weigering zal gemotiveerd worden. Als een aanvraag verworpen wordt, zal de vennootschap, op risico van de aanvrager, de bedragen die met de aanvraag gepaard gingen, of het saldo ervan, terugstorten binnen een termijn van vijf werkdagen na de weigering, hetzij per cheque, hetzij per telegrafische overschrijving, op kosten van de inschrijver. Bijschrift voor de grafiek onder 'Risicoprofiel van de belegger' in elke beschrijvende fiche. ING maakt gebruik van een methode die Risk Rating (EVAL ) wordt genoemd en die gebaseerd is op in het verleden waargenomen rendementsschommelingen uitgedrukt in euro, en in het bijzonder op de volatiliteit (statistische standaarddeviatie) ten opzichte van het gemiddelde. Er bestaan 7 verschillende risicoklassen (gaande van 0, het laagste risico, tot 6, het hoogste risico), gekenmerkt door toenemende volatiliteitsmarges. Voor compartimenten zonder vaste duur en zonder kapitaalbescherming wordt het risico berekend op basis van de variaties van de maandelijkse rendementen van de nettoinventariswaarde tijdens de voorbije vijf jaar of, als het compartiment nog geen 5 jaar bestaat, op basis van een kortere periode. Voor compartimenten die minder dan één jaar bestaan, wordt het risico berekend op basis van de variaties van de maandelijkse rendementen van de referentie-index tijdens de voorbije 5 jaar. Voor compartimenten met een vaste looptijd en met kapitaalbescherming wordt het risico berekend op basis van de variaties van maandelijkse rendementen, indien gegevens voor een periode van 2,5 jaar of meer beschikbaar zijn, en van halfmaandelijkse rendementen, indien gegevens voor ten minste 1 jaar beschikbaar zijn. Voor nieuwe compartimenten of voor compartimenten die nog geen jaar bestaan, wordt bij gebrek aan voldoende informatie voor het betreffende compartiment het risico berekend op basis van soortgelijke producten. De beleggingshorizon van elk compartiment wordt gedefinieerd als de tijdsduur (in gehele jaren) gedurende welke de belegging aangehouden moet worden (gaande van 1 tot meer dan 5 jaar), om historisch gezien niet met een negatief rendement geconfronteerd te worden. Voor compartimenten uitgedrukt in een andere valuta dan de euro, worden het risico en de horizon ook in de beleggingsvaluta berekend. De risicoklasse kan in de loop van de tijd veranderen. Zo kan bij wijze van voorbeeld een grotere marktvolatiliteit leiden tot de daadwerkelijke verhoging van het risicoprofiel van een icb. De risicoklasse wordt aangepast wanneer tijdens twee opeenvolgende berekeningssemesters de risicoklasse van een compartiment van de icb verschilt van de initieel toegewezen risicoklasse. De ratio s De volgende ratio's worden in alle beschrijvende fiches vermeld: - Het totale-kostenpercentage (TKP) geeft de verhouding weer tussen de totale exploitatiekosten van het compartiment en het gemiddelde nettovermogen. De transactiekosten zijn niet in het TKP begrepen. - De omzetsnelheid geeft het jaarlijkse gemiddelde weer (in percentages) van de uitgevoerde transacties in de portefeuille van een compartiment. De gebruikte formule is de formule die is gepubliceerd in omzendbrief CSSF 03/122 met betrekking tot het vereenvoudigde prospectus. Omzetsnelheid = [(totaal 1 totaal 2)/M]*100 Totaal 1 = totaal van de effectentransacties in de periode +Y = aankopen van effecten Y = verkopen van effecten Totaal 2 = totaal van de transacties in deelbewijzen van het compartiment in de periode S+R S = inschrijvingen R = inkopen M = gemiddeld nettovermogen Aanpassingen in de samenstelling van en de wegingen in de korf van de betrokken compartimenten in geval van fusie, overname, splitsing of schrapping In geval van fusie: Als twee of meer van de vennootschappen in de korf tijdens de looptijd van het compartiment betrokken zijn bij een fusie, dan zal aan de uit de fusie ontstane beursgenoteerde vennootschap een weging in de korf worden toegekend, die gelijk is aan de som van de wegingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen die deel uitmaken van de bovenvermelde aandelenselectie. Als bij de fusie tevens vennootschappen zijn betrokken die niet tot de selectie behoren, dan zal bij de bepaling van de weging van de uit de fusie ontstane vennootschap geen rekening worden gehouden met deze laatste categorie van vennootschappen. Als twee of meer van de vennootschappen uit de korf tijdens de looptijd van het compartiment betrokken zijn bij een fusie die leidt tot het ontstaan van een vennootschap die niet past binnen de filosofie van de korf, dan wordt de procedure die voorzien is in geval van schrapping, toegepast. In geval van overname: Als een van de hierboven vermelde vennootschappen wordt overgenomen door een beursgenoteerde vennootschap die overeenstemt met de filosofie van de korf, dan zal de overnemende vennootschap in de korf worden opgenomen met dezelfde weging als de overgenomen vennootschap. Eventueel wordt deze weging toegevoegd aan de reeds bestaande weging van de overnemende vennootschap. ING INVESTMENT MANAGEMENT 11

12 VOLLEDIG PROSPECTUS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 ING (L) SELECTIS Als een van de hierboven vermelde vennootschappen wordt overgenomen door een vennootschap die niet overeenstemt met de filosofie van de korf, dan wordt de procedure die voorzien is in geval van schrapping, toegepast. In geval van splitsing: Als een van de hierboven vermelde vennootschappen overgaat tot een splitsing, dan zal de weging van de gesplitste vennootschap verdeeld worden over alle uit deze splitsing ontstane beursgenoteerde vennootschappen. Aan de vennootschappen die ontstaan zijn uit de splitsing maar die niet beantwoorden aan de filosofie van de korf, wordt geen weging toegekend. Als de vennootschappen die ontstaan uit de splitsing, niet beantwoorden aan de filosofie van de korf, dan wordt de procedure die voorzien is in geval van schrapping, toegepast. In geval van definitieve schrapping: In geval van definitieve schrapping van de beursnotering van een van de aandelen van de korf, wordt de samenstelling van de korf zo aangepast dat de weging van het geschrapte aandeel over de andere aandelen van de korf verdeeld wordt naar rata van hun weging op het moment van de schrapping. Teneinde de regels betreffende de risicospreiding na te leven, kan de raad van bestuur beslissen om een vennootschap die uit de korf verdwijnt door fusie, overname, splitsing, of definitieve schrapping, te vervangen door een vennootschap die beantwoordt aan de filosofie van de korf. 12 ING INVESTMENT MANAGEMENT

13 ING (L) SELECTIS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 VOLLEDIG PROSPECTUS ING (L) Selectis Absolute Performance Distri Inleiding Dit compartiment met vaste looptijd werd gelanceerd op 15 oktober Het vervalt op 17 november De referentievaluta is de euro. Er worden enkel uitkeringsaandelen uitgegeven. Het vermogen zal voornamelijk in termijndeposito's op 6 maanden belegd worden, volgens het principe van de risicospreiding. In de praktijk sluit het compartiment een swap af met ING BELGIË NV waarbij het compartiment elke 6 maanden aan de tegenpartij een vlottend bedrag betaalt, in ruil waarvoor het jaarlijks een deelneming in het rendement van een aandelenkorf ontvangt. Deze korf is samengesteld uit 20 "blue chip"-aandelen (zie hieronder voor de berekening van de deelneming in het rendement, en voor de samenstelling van de korf). De betaling van deze vlottende interest wordt verzekerd door de inkomsten die verkregen worden uit de tegoeden in termijndeposito op 6 maanden. Dit betekent dat het compartiment niet rechtstreeks profiteert van de inkomsten uit deze activa. De beheerder waakt erover dat er een optimale verhouding bestaat tussen de aan ING BELGIË NV te betalen vlottende interesten en de uit de activa in de portefeuille te ontvangen interesten. Het renterisico voor het geheel van de inkomsten en verbintenissen zal tot een strikt minimum beperkt worden voor elke vervaldag (elke 6 maanden en op de eindvervaldag). Doelstellingen - De bescherming van 100 van de initiële prijs per aandeel waarop ingeschreven is tijdens de initiële inschrijvingsperiode, d.w.z EUR (exclusief kosten en beursheffingen) op de eindvervaldag van het compartiment (17 november 2009). - De uitkering aan de belegger van een jaarlijks dividend gedurende een periode van 6 jaar. Het dividend wordt betaald op 17 november 2004, 17 november 2005, 17 november 2006, 19 november 2007, 17 november 2008 en 17 november Het dividend wordt in euro betaald en wordt op de nominale waarde berekend ( 1 ) (exclusief eventuele kosten en heffingen). Het dividend vertegenwoordigt 105 van de kleinste variatie in absolute waarde (dit wil zeggen dat het positieve of negatieve teken van deze variatie geen belang heeft) van een van de 20 aandelen van de korf, met een minimum van 1,50, berekend op de nominale waarde van elk aandeel in de korf (geen negatief dividend). Werking Op 10 november 2003 is de waarde van elk aandeel in de korf "100". Aan het einde van elke periode van één jaar (op 10 november 2004, 10 november 2005, 13 november 2006, 13 november 2007, 10 november 2008 en 10 november 2009), stelt de beheerder het niveau van elk aandeel van de korf vast, en selecteert hij het aandeel dat het minst geëvolueerd is in absolute waarde. Het dividend bedraagt 105 van deze variatie, met een minimum van 1,50, berekend op de nominale waarde van elk aandeel in de korf. Voor de berekening van het dividend zal enkel rekening gehouden worden met de variatie in absolute waarde. Dit wil zeggen dat een negatief rendement van de aandelen van de korf niet belet dat er een hoog dividend uitgekeerd zal worden, omdat enkel rekening wordt gehouden met de evolutie in absolute waarde. Er zal in alle gevallen 1 dividend uitgekeerd worden, omdat, ingeval de kleinste variatie negatief zou zijn (bijvoorbeeld 7), het percentage dat in aanmerking genomen wordt voor de berekening, de absolute waarde van deze variatie zal zijn (in dit geval "7"). De variatie aan het einde van elke periode wordt berekend ten opzichte van de waarde van elk aandeel aan het begin van elk van de periodes. Risicoprofiel van het compartiment Diverse factoren hebben een invloed op de financiële instrumenten die gebruikt worden in het kader van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid, zoals, onder meer, de evolutie van de financiële markten en de economische ontwikkeling van de emittenten, die op hun beurt beïnvloed worden door de wereldeconomie en de heersende economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het compartiment wordt middelmatig geacht. Het compartiment is erop gericht op de einddatum van de beleggingshorizon 100 te recupereren van de initiële prijs per aandeel (exclusief eventuele kosten en heffingen) waarop ingeschreven is tijdens de initiële inschrijvingsperiode. Het rendement van het compartiment wordt berekend op basis van de doelstelling en het beleid van het compartiment. Het risico dat gepaard gaat met financiële derivaten, wordt uiteengezet in het volledige prospectus, deel III, hoofdstuk II: Risico's verbonden met het beleggingsuniversum: details. Profiel van de belegger Eval -beoordeling Risico Laag Hoog Minimale horizon Euro jaar Referentievaluta Euro (EUR) Portefeuillebeheerder ING Investment Management Belgium Ratio s Aandelen Totale-kostenpercentage Omloopsnelheid Uitkering 0,89-21,34 Samenstelling van de aandelenkorf op de startdatum De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende 20 aandelen: Air Liquide Kellog Co Coca Cola Procter & Gamble Gillette Chevron Texaco Danone Unilever HSBC Bank of America Novartis Heineken ( 1 ) De nominale waarde = de waarde per aandeel bij de oprichting, in dit geval EUR. ING INVESTMENT MANAGEMENT 13

14 VOLLEDIG PROSPECTUS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 ING (L) SELECTIS Philips ENI Yamanouchi Iberdrola Akzo Nobel Nestlé Crédit Suisse Group Unicredito De ontwikkeling van elk aandeel in de korf wordt in zijn eigen valuta geanalyseerd, onafhankelijk van de wisselkoersschommelingen tussen de euro en de valuta's van de aandelen. De aanpassingen die nodig zijn omwille van uitgiften en inkopen van aandelen van het compartiment, gebeuren door een vermeerdering of vermindering van de swaps, verhandeld aan hun marktwaarde. Hypothetisch voorbeeld Bij aanvang hebben alle aandelen een waarde van 100. Aandeel Variatie in aan het eind van de 6 periodes van een jaar 1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar Uitgekeerd dividend 7,35 1,50 23,10 12,60 12,60 4,20 MAAR, aangezien het minimumdividend 1,50 bedraagt, zou de aandeelhouder in dit geval een dividend ontvangen van 1,50 (exclusief kosten en heffingen). Aan het eind van periode "3": De waarde die, in absolute waarde, het minst geëvolueerd is, die van Aandeel "6" is, namelijk 22. Het dividend zou 105 van deze variatie van 22 bedragen. De aandeelhouder zou een reëel dividend (exclusief kosten en heffingen) ontvangen van: 22 x 105 = 23,10 Aan het eind van periode "4": De waarde die, in absolute waarde, het minst geëvolueerd is, die van Aandeel "6" is, namelijk 12. Het dividend zou 105 van deze variatie van 12 bedragen. De aandeelhouder zou een reëel dividend (exclusief kosten en heffingen) ontvangen van: 12 x 105 = 12,60 Aan het eind van periode "5": De waarde die, in absolute waarde, het minst geëvolueerd is, die van Aandeel "1" is, namelijk 12. Het dividend zou 105 van deze variatie van 12 bedragen. De aandeelhouder zou een reëel dividend (exclusief kosten en heffingen) ontvangen van: 12 x 105 = 12,60 Aan het eind van periode "6": De waarde die, in absolute waarde, het minst geëvolueerd is, die van Aandeel "3" is, namelijk 4. Het dividend zou 105 van deze variatie van 4 bedragen. De aandeelhouder zou een reëel dividend (exclusief kosten en heffingen) ontvangen van: 4 x 105 = 4,20 Hoewel de vennootschap alle maatregelen heeft genomen om de doelstellingen te bereiken, blijft de belegging onderhevig aan bepaalde risico's zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen. Het behalen van de doelstellingen kan niet gegarandeerd worden. In dit voorbeeld is het actuariële rendement 8,30 per jaar (exclusief kosten en heffingen). In dit hypothetische voorbeeld stellen wij vast dat: Aan het eind van periode "1": De waarde die, in absolute waarde, het minst geëvolueerd is, die van Aandeel "2" is, namelijk 7. Het dividend zou 105 van deze variatie van 7 bedragen. De aandeelhouder zou een reëel dividend (exclusief kosten en heffingen) ontvangen van: 7 x 105 = 7,35 Aan het eind van periode "2": De waarde die, in absolute waarde, het minst geëvolueerd is, die van Aandeel "9" is, namelijk 1. Het dividend zou 105 van deze variatie van 1 bedragen. Het reële dividend zou dus zijn: 1 x 105 = 1,05 14 ING INVESTMENT MANAGEMENT

15 ING (L) SELECTIS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 VOLLEDIG PROSPECTUS ING (L) Selectis Absolute Performance Distri Uitkering (EUR) Type aandelen Vorm waarin de aandelen worden uitgegeven Onderaandeel Coupures Valuta van de aandelenklasse Evaluatiedatum Uitkering Aandeel aan toonder met certificaat Aandeel aan toonder zonder certificaat (in girale vorm) Aandeel op naam met certificaat Aandeel op naam zonder certificaat (in girale vorm) Niet beschikbaar 1, 5 aandelen EUR Vervaldatum 17/11/2009 Dividenduitkering (alleen uitkeringsaandelen) Initiële inschrijvingsprijs EUR Instapkosten verschuldigd aan de distributeur(s) Omruilvergoeding verschuldigd aan de vennootschap Inkoopvergoeding verschuldigd aan de vennootschap Afsluittijd voor ontvangst van aanvragen voor inschrijving, inkoop en omwisseling Datum van betaling van latere inschrijvings- inkoop- en omruilorders Beheervergoeding Abonnementstaks De bankwerkdag in België, Luxemburg en Londen na de 1ste en 16de van elke maand, op voorwaarde dat die dagen bankwerkdagen zijn in België, Luxemburg en Londen en normale beursdagen zijn in de markten waarin het compartiment belegt. De berekening van de nettoinventariswaarde kan worden uitgesteld tot de eerste dag waarop aan de bovenvermelde vereisten is voldaan. Jaarlijks 17 november november november november november november (in het geval van inschrijving via één van de elektronische kanalen geniet de belegger een korting van 20 op de inschrijvingsprovisie) 1 van de netto-inventariswaarde (vóór de eindvervaldag) met het oog op de financiering van de aanpassingen van swaps zonder de aandeelhouders die in het compartiment blijven, te benadelen 1 van de netto-inventariswaarde (vóór de eindvervaldag) met het oog op de financiering van de aanpassingen van swaps zonder de aandeelhouders die in het compartiment blijven, te benadelen Uiterlijk om 15:30u twee bankwerkdagen in Luxemburg vóór de 1ste of 16de van de maand De bankwerkdag na de desbetreffende evaluatiedatum Maximaal 1,20 per jaar 0,05 per jaar In het verleden behaalde resultaten EUR Fund In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Uitkering (EUR) Fund ING INVESTMENT MANAGEMENT 15

16 VOLLEDIG PROSPECTUS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 ING (L) SELECTIS ING (L) Selectis Absolute Performance Distri Actuarieel rendement EUR Fund 1 an ans In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Uitkering (EUR) an 3 ans Fund 16 ING INVESTMENT MANAGEMENT

17 ING (L) SELECTIS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 VOLLEDIG PROSPECTUS ING (L) Selectis Blue Chips Growth Inleiding Dit compartiment met vaste looptijd werd geopend op 14 maart Het vervalt op 20 april De referentievaluta is de euro. Er worden enkel kapitalisatieaandelen uitgegeven. Het vermogen zal voornamelijk in termijndeposito's op 6 maanden belegd worden, volgens het principe van de risicospreiding. In de praktijk sluit het compartiment een swap af met ING België NV waarbij het elke 6 maand aan de tegenpartij een vlottend bedrag betaalt, en waarbij het op de eindvervaldag 115 ontvangt van de stijging van een internationale aandelenkorf samengesteld uit de grootste marktkapitalisaties van indexen die representatief zijn voor de Europese, Amerikaanse en Japanse markten. De betaling van deze vlottende interest wordt verzekerd door de inkomsten die verkregen worden uit de tegoeden in termijndeposito op 6 maanden. Dit betekent dat het compartiment niet rechtstreeks profiteert van de inkomsten uit deze activa. De beheerder waakt erover dat er een optimale verhouding bestaat tussen de aan ING BELGIË NV te betalen vlottende interesten en de uit de activa in de portefeuille te ontvangen interesten. Het renterisico voor het geheel van de inkomsten en verbintenissen zal tot een strikt minimum beperkt worden voor elke vervaldag (elke 6 maanden en op de eindvervaldag). Beleggingsdoelstellingen en -beleid Het compartiment streeft twee doelstellingen na: - De uitkering aan de aandeelhouder op de eindvervaldatum (20 april 2010) van 115 van het gemiddelde rendement van een korf van 30 internationale aandelen met grote marktkapitalisatie (zie hierna voor de samenstelling van de korf). Het gemiddelde rendement van de korf is de som van de individuele rendementen van de aandelen, gedeeld door het aantal aandelen in de korf. Het individuele rendement van elk aandeel wordt berekend door het verschil tussen de eindkoers en de initiële koers van elk aandeel te delen door de initiële koers van elk aandeel. Op de eindvervaldag van het compartiment zal het rendement van de korf berekend worden op basis van de gemiddelde waarde van elk van de aandelen in de korf over de 12 maanden die de vervaldag voorafgaan, ten opzichte van de startwaarde van de korf. Concreet: De gemiddelde waarde van elk van de aandelen in de korf zal vastgesteld worden door de beheerder op basis van 13 waarderingsdagen. De eerste waarderingsdag valt 12 maanden voor de vervaldag, daarna 11 maanden voor de vervaldag en vervolgens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 maand voor de vervaldag, (dus 12 tussentijdse waarderingsdata) en enkele dagen voor de vervaldag van het compartiment (de eindwaarderingsdag) - zie hieronder voor de exacte data. De beheerder zal het gemiddelde van de som van de waarden die tijdens die 13 waarderingsdagen vastgesteld werden, kort voor de eindvervaldag bepalen (op 14 april 2010). Op de eindvervaldag zal de aandeelhouder dus 115 van dit gemiddelde rendement ontvangen. Indien het resultaat van deze berekening meer dan 10 lager dan het initiële kapitaal zou liggen, dan geldt de kapitaalbescherming (zie 2de doelstelling). - De bescherming op de eindvervaldag van het compartiment van 90 van de initiële prijs per aandeel waarop ingeschreven is tijdens de initiële inschrijvingsperiode, d.w.z. 225 EUR (exclusief kosten en beursheffingen). Risicoprofiel van het compartiment Diverse factoren hebben een invloed op de financiële instrumenten die gebruikt worden in het kader van de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid, zoals, onder meer, de evolutie van de financiële markten en de economische ontwikkeling van de emittenten, die op hun beurt beïnvloed worden door de wereldeconomie en de heersende economische en politieke omstandigheden in de betrokken landen. Het liquiditeitsrisico van het compartiment wordt middelmatig geacht. Het compartiment is erop gericht op de einddatum van de beleggingshorizon 90 te recupereren van de initiële prijs per aandeel (exclusief eventuele kosten en heffingen) waarop ingeschreven is tijdens de initiële inschrijvingsperiode. Het rendement van het compartiment wordt berekend op basis van de doelstelling en het beleid van het compartiment. Het risico dat gepaard gaat met financiële derivaten, wordt uiteengezet in het volledige prospectus, deel III, hoofdstuk II: Risico's verbonden met het beleggingsuniversum: details. Profiel van de belegger Eval -beoordeling Risico Laag Hoog Minimale horizon Euro jaar Referentievaluta Euro (EUR) Portefeuillebeheerder ING Investment Management Belgium Ratio s Aandelen Totale-kostenpercentage Omloopsnelheid Kapitalisatie 0,90-107,51 Samenstelling van de aandelenkorf De aandelenkorf is samengesteld uit de volgende 30 aandelen: GENERAL ELECTRIC MICROSOFT WAL-MART STORES BANK OF AMERICA AMERICAN INTERNATIONAL GROUP TOTAL FINA TELEFONICA BANCO SANTANDER CENTRAL HISP SIEMENS E.ON BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA DEUTSCHE TELEKOM EON MOBIL CITIGROUP JOHNSON & JOHNSON PFIZER IBM ROYAL DUTCH PETROLEUM SANOFI-SYNTHELABO NOKIA ENI BNP ING GROEP DEUTSCHE BANK ING INVESTMENT MANAGEMENT 17

18 VOLLEDIG PROSPECTUS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 ING (L) SELECTIS ABN AMRO NTT DOCOMO INC MIZUHO FINANCIAL GROUP INC TOYOTA MOTOR MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL HONDA MOTOR CO LTD De ontwikkeling van elk aandeel in de korf wordt in zijn eigen valuta geanalyseerd, onafhankelijk van de wisselkoersschommelingen tussen de euro en de valuta's van de aandelen. De aanpassingen die nodig zijn omwille van uitgiften en inkopen van aandelen van het compartiment, gebeuren door een vermeerdering of vermindering van de swaps, verhandeld aan hun marktwaarde. Hypothetische voorbeelden Looptijd = 5 jaar Bij aanvang hebben alle aandelen een nominale waarde van 100. Eerste voorbeeld Bij aanvang Gemiddelde waarde van de aandelenkorf 100 Werkelijk rendement (A) In aanmerking genomen rendement (A x 115) jaar ,00 52,90 Jaar ,00 55,20 maanden Jaar 4 +2 maanden Jaar 4 +3 maanden Jaar 4 +4 maanden Jaar 4 +5 maanden Jaar 4 +6 maanden Jaar 4 +7 maanden Jaar 4 +8 maanden Jaar 4 +9 maanden Jaar maanden Jaar maanden ,00 59, ,00 63, ,00 67, ,00 73, ,00 70, ,00 65, ,00 63, ,00 66, ,00 62, ,00 59,80 jaar ,00 56,35 Gemiddeld rendement van de korf: 54,62 62,81 Tweede voorbeeld Bij aanvang Gemiddelde waarde van de aandelenkorf 100 Werkelijk rendement (A) In aanmerking genomen rendement (A x 115) jaar 4 110,3 10,30 11,845 Jaar ,2 7,20 8,280 maanden Jaar 4 +2 maanden Jaar 4 +3 maanden Jaar 4 +4 maanden Jaar 4 +5 maanden Jaar 4 +6 maanden Jaar 4 +7 maanden Jaar 4 +8 maanden Jaar 4 +9 maanden Jaar maanden Jaar maanden 104,1 4,10 4, ,9 3,90 4, ,6 1,60 1,840 99,3-0,70-0,805 97,1-2,90-4,260 95,8-4,20-4,830 96,2-3,80-4,370 99,3-0,70-0,805 96,3-3,70-4,255 95,1-4,90-5,635 jaar 5 94,2-5,80-6,670 Gemiddeld rendement van de korf: 0,03 0,0345 In dit voorbeeld zal de belegger op de eindvervaldag 100 van de initiële prijs (exclusief kosten en heffingen) per aandeel ontvangen, plus 115 van het reële rendement, dus 0,0345. Deze betaling van 100,0345 op de vervaldag stemt overeen met een actuarieel rendement van 0,0007. In dit voorbeeld zal de belegger op de eindvervaldag 100 van de initiële prijs (exclusief kosten en heffingen) per aandeel ontvangen, plus 115 van het reële rendement, dus 62,81. Deze betaling van 162,81 op de vervaldag stemt overeen met een actuarieel rendement van 10,24 (exclusief kosten en heffingen). 18 ING INVESTMENT MANAGEMENT

19 ING (L) SELECTIS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 VOLLEDIG PROSPECTUS Derde voorbeeld Bij aanvang Gemiddelde waarde van de aandelenkorf 100 Werkelijk rendement (A) In aanmerking genomen rendement (A x 115) jaar 4 82,3-17,70-20,3555 Jaar ,9-21,10-24,265 maanden Jaar 4 +2 maanden Jaar 4 +3 maanden Jaar 4 +4 maanden Jaar 4 +5 maanden Jaar 4 +6 maanden Jaar 4 +7 maanden Jaar 4 +8 maanden Jaar 4 +9 maanden Jaar maanden Jaar maanden 76,2-23,80-27,370 75,8-24,20-27,83 78,4-21,60-24,840 74,1-25,90-29,785 72,9-27,10-31,165 70,6-29,40-33,810 72,4-27,60-31,740 69,7-30,30-34,845 67,5-32,50-37,375 65,8-34,20-39,330 jaar 5 63,2-36,80-42,320 Gemiddeld rendement van de korf: -27,09-31,153 Doordat het gemiddelde rendement van de korf lager ligt dan -10, zal de aandeelhouder op de eindvervaldag van het compartiment 90 van de initiële prijs per aandelen (exclusief kosten en heffingen) ontvangen. Deze betaling komt overeen met een actuarieel rendement van -2,08 (exclusief kosten en heffingen). We merken op dat: - het in aanmerking genomen rendement gelijk is aan de som van de rendementen van de 30 in aanmerking genomen aandelen, gedeeld door 30. Hoewel de vennootschap alle maatregelen heeft genomen om de doelstellingen te bereiken, blijft de belegging onderhevig aan bepaalde risico's zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen. Het behalen van de doelstellingen kan niet gegarandeerd worden. ING INVESTMENT MANAGEMENT 19

20 VOLLEDIG PROSPECTUS LUEMBURG - 15 OKTOBER 2008 ING (L) SELECTIS ING (L) Selectis Blue Chips Growth Kapitalisatie (EUR) Type aandelen Vorm waarin de aandelen worden uitgegeven Onderaandeel Coupures Valuta van de aandelenklasse Evaluatiedatum Kapitalisatie Aandeel aan toonder met certificaat Aandeel aan toonder zonder certificaat (in girale vorm) Aandeel op naam met certificaat Aandeel op naam zonder certificaat (in girale vorm) Niet beschikbaar 1, 5, 25 aandelen EUR De bankwerkdag in België, Luxemburg en Londen na de 1ste en 16de van elke maand, op voorwaarde dat die dagen bankwerkdagen zijn in België, Luxemburg en Londen en normale beursdagen zijn in de markten waarin het compartiment belegt. De berekening van de nettoinventariswaarde kan worden uitgesteld tot de eerste dag waarop aan de bovenvermelde vereisten is voldaan. Tussentijdse evaluatiedatum(s) 14/04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/2010 Laatste evaluatiedatum 14/04/2010 Vervaldatum 20/04/2010 Initiële inschrijvingsprijs EUR 225 Instapkosten verschuldigd aan de distributeur(s) Omruilvergoeding verschuldigd aan de vennootschap Inkoopvergoeding verschuldigd aan de vennootschap Afsluittijd voor ontvangst van aanvragen voor inschrijving, inkoop en omwisseling Datum van betaling van latere inschrijvings- inkoop- en omruilorders Beheervergoeding Abonnementstaks 3 (in het geval van inschrijving via één van de elektronische kanalen geniet de belegger een korting van 20 op de inschrijvingsprovisie) 1 van de netto-inventariswaarde (vóór de eindvervaldag) ten voordele van het compartiment met het oog op de financiering van de aanpassingen van swaps, zonder de aandeelhouders die in het compartiment blijven, te benadelen 1 van de netto-inventariswaarde (vóór de eindvervaldag) ten voordele van het compartiment met het oog op de financiering van de aanpassingen van swaps, zonder de aandeelhouders die in het compartiment blijven, te benadelen Uiterlijk om 15:30u twee bankwerkdagen in Luxemburg vóór de 1ste of 16de van de maand De bankwerkdag na de desbetreffende evaluatiedatum Maximaal 1,20 per jaar 0,05 per jaar In het verleden behaalde resultaten EUR Fund In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Kapitalisatie (EUR) Fund 20 ING INVESTMENT MANAGEMENT

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

ING Index Linked Fund

ING Index Linked Fund ING Index Linked Fund Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG OKTOBER 2007 INVESTMENT MANAGEMENT Voor meer informatie kunt u contact opnemen

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

ING (L) II. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) II. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) II Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS BE LUXEMBOURG OKTOBER 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Waarschuwing...4 Verklarende woordenlijst...5

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

ING (L) Renta Cash. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Renta Cash. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Renta Cash Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS BE LUXEMBURG MAART 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Waarschuwing...3 Verklarende woordenlijst...4

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

WINNING FUNDS. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) (Société d investissement à capital variable - SICAV) PROSPECTUS

WINNING FUNDS. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) (Société d investissement à capital variable - SICAV) PROSPECTUS WINNING FUNDS Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) (Société d investissement à capital variable - SICAV) PROSPECTUS NL LUEMBURG NOVEMBER 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud INHOUD...

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

ING (L) Renta Fund. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Renta Fund. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Renta Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS BE LUXEMBURG JULI 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ING Investment

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009

V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL V EREENVOUDIGD PROSPECTUS J UNI 2009 Dit Vereenvoudigd prospectus bevat de hoofdkenmerken van het compartiment TreeTop Convertible International, een compartiment van

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Prospectus datum Maart 2016

NN (L) Patrimonial. PROSPECTUS Prospectus datum Maart 2016 NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectus datum Maart 2016 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... 3 Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP... 6 I. Beknopte voorstelling

Nadere informatie

ING (L) Renta Cash. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Renta Cash. Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Renta Cash Open-eind beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) VOLLEDIG PROSPECTUS LU LUXEMBURG NOVEMBER 2010 INVESTMENT MANAGEMENT Neem voor bijkomende informatie contact op met:

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

ING INDEX LINKED FUND

ING INDEX LINKED FUND ING INDEX LINKED FUND Beleggingsvennootschap met variabel kapitaal Onderworpen aan Deel I van de wet van 20 december 2002 over de instellingen voor collectieve belegging (icbe in overeenstemming met richtlijn

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

CE Credit Management III B.V.

CE Credit Management III B.V. CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie