VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKORT PROSPECTUS MEI 2011"

Transcriptie

1 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over het subfonds en BNP Paribas InstiCash. Voor alle aanvullende inlichtingen zijn op ieder moment en gratis het volledig prospectus van BNP Paribas InstiCash evenals de jaar- en halfjaarverslagen beschikbaar bij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald-Hesperange of op de website ALGEMENE INFORMATIE Juridische vorm: Promotor: Beheersmaatschappij: Vermogensbeheerder: Subfonds van BNP Paribas InstiCash, SICAV met meerdere subfondsen, opgericht voor onbepaalde duur overeenkomstig deel I van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging ( de wet van 2002 ). BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Parijs BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald- Hesperange BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, F Parijs Fischer Francis Trees & Watts Inc 200 Park Avenue, New York, NY 10166, VS Depothoudende bank: Accountant: Toezichthoudende autoriteit: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs bijkantoor 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald- Hesperange PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) 110, route d Arlon, L-2991 Luxembourg 1

2 INLICHTINGEN OVER DE BELEGGINGEN Beleggingsdoel Het subfonds BNP Paribas InstiCash EUR wil een zekere dagelijkse liquiditeit garanderen en de waarde van het kapitaal bewaren en de belegger tegelijkertijd het hoogst mogelijke geldrendement bieden. Aard van het subfonds BNP Paribas InstiCash EUR behoort tot de categorie kortlopende monetaire fondsen. Beleggingsbeleid Het subfonds BNP Paribas InstiCash EUR belegt in een gediversifieerde portefeuille van monetaire instrumenten (met name depositocertificaten, thesauriebewijzen, handelspapier) en kortlopende schuldbewijzen. Het subfonds belegt tevens in retrocessie/omgekeerde retrocessieovereenkomsten die met eersterangs tegenpartijen zijn afgesloten, zoals die in dit prospectus zijn vermeld. BNP Paribas InstiCash EUR mag aanvullend tevens tot 49% van de netto activa in liquiditeiten houden. Deze beleggingen dienen aan de volgende criteria te voldoen: Looptijd Rekening houdend met de financiële instrumenten waaraan de effecten gelinkt zijn of de voorwaarden die erop van toepassing zijn, mag de initiële of resterende looptijd van de door BNP Paribas InstiCash EUR gehouden effecten bij aankoop door het subfonds niet langer zijn dan 397 dagen. BNP Paribas InstiCash EUR mag beleggen in obligaties met herzienbare rentevoet en met een resterende looptijd van minder dan of gelijk aan 397 dagen, indien de referentierente minimaal eenmaal per jaar wordt aangepast naargelang van de marktomstandigheden. De gewogen gemiddelde looptijd van de effecten tot de vervaldag (Weighted Average Maturity, renterisico) van BNP Paribas InstiCash EUR mag niet meer dan 60 dagen bedragen. De gewogen gemiddelde resterende looptijd tot terugbetaling van de beleggingen van de portefeuille (Weighted Average Life, kredietrisico) van BNP Paribas InstiCash EUR mag niet meer dan 120 dagen bedragen (kapitaal + rente). Minimale kredietkwaliteit BNP Paribas InstiCash EUR belegt in effecten met een rating van minimaal A1 volgens Standard & Poor s ( S&P ) of Prime-1 volgens Moody s Investors Service ( Moody s ). BNP Paribas InstiCash EUR mag eveneens beleggen in effecten met een als gelijkwaardig beschouwde interne rating. Beleggingsfondsen Het fonds mag alleen kortlopende monetaire fondsen (met beleggingsbeperkingen die te vergelijken zijn met die van BNP Paribas InstiCash EUR) aanhouden. Specifieke risico s verbonden aan beleggen in het subfonds Een belegging in het subfonds is geen gewaarborgde belegging: het subfonds behoort tot de categorie kortlopende monetaire fondsen en wil de waarde van zijn activa behouden. Het verschilt van een belegging in bankdeposito s doordat het rendement noch het kapitaalbehoud kan worden verzekerd. Een belegging in het subfonds is geen belegging in een gewaarborgd product. 2

3 Referentievaluta Het subfonds wordt uitgedrukt in EUR. Risicoprofiel - rating Het subfonds heeft volgens Standard & Poor s de rating AAAm; het subfonds zal er alles aan doen om deze rating te behouden. Die is gebaseerd op de analyse van beleggingsrichtlijnen, van het beheer, de beleggingsstrategieën, het operationeel beleid en interne controles van het subfonds. Samen met de permanente controle van de subfondsportefeuilles kan de rating worden beschouwd als een beoordeling van het totaalrisico van het subfonds. Het ratinginstituut Standard & Poor s kent de rating AAAm toe aan monetaire fondsen die volgens het instituut over de nodige capaciteiten beschikken om beter dan het gemiddelde fonds de waarde van het kapitaal te behouden en het verliesrisico te beperken (met name wanneer sprake is van insolventie). Deze rating is geen beoordeling van de performance van een subfonds in termen van stijging van de intrinsieke waarde per aandeel. Zij is evenmin een aanbeveling om de aandelen te kopen, te houden of te verkopen, aangezien zij geen rekening houdt met de marktkoers, het rendement of het feit of het fonds is afgestemd op de behoeften van een vastberaden belegger. Het subfonds heeft van FitchRatings de rating AAA/mmf+ gekregen, en zal er alles aan doen om die rating te behouden. Volgens FitchRatings is de notering van monetaire fondsen een beoordeling van de kredietkwaliteit van de onderliggende portefeuille, van de veiligheid van het belegde kapitaal en de stabiliteit van de liquidatiewaarde. Bij deze beoordeling wordt eveneens rekening gehouden met de ervaring van het beheersteam en de duurzaamheid van het operationele klimaat. Fondsen van categorie AAAmmf+ hebben een geringe blootstelling aan het risico op verliezen als gevolg van kredietevenementen en beschikken over zeer goede eigenschappen om het belegde kapitaal te beschermen in moeilijke marktomstandigheden. Het subfonds heeft van Moody s de notering Aaa/MR1 gekregen, en zal er alles aan doen om die rating te behouden. De rating Aaa voor kredietrisico verwijst naar het belang dat de beheerder hecht aan de kredietkwaliteit van de activa in de portefeuille. De rating MR1 voor het marktrisico die door Moody s is toegekend duidt niet alleen op een eersterangs kredietkwaliteit maar benadrukt tevens dat het subfonds over een bevredigend liquiditeitsprofiel beschikt. Bij de andere factoren waarop de rating MR1 voor het marktrisico is gebaseerd vinden wij voornamelijk het vooruitzicht dat de aandelenkoers van het subfonds slechts aan een beperkte volatiliteit onderhevig zal zijn. De aan het subfonds door Moody s toegekende Aaa-rating is een beoordeling van de kwaliteit van een belegging in de deelbewijzen van een ICBE die voornamelijk is belegd in kortlopende schuldinstrumenten. Deze rating staat niet voor een analyse van de toekomstige performance van het subfonds wat betreft de ontwikkeling of de volatiliteit van de liquidatiewaarde, noch van het rendementsniveau. Als gevolg van de door Moody s gehanteerde methodologie mag het subfonds door de toegewezen Aaa-rating als van eenzelfde kwaliteit worden beschouwd als een waardepapier met een looptijd van 18 maanden en een Aaa-rating. Naast de rating die een aanduiding geeft over de kredietkwaliteit van de activa van het subfonds, kreeg het van Moody s voor het marktrisico de rating MR1, waarbij een numerieke schaal met vijf niveaus wordt gehanteerd. De rating van het subfonds komt overeen met het laagste marktrisico omdat de fondsen die het minst gevoelig zijn voor marktschommelingen met MR1 worden aangeduid (MR1 + voor de fondsen met constante liquidatiewaarden of die voldoen aan specifieke eisen daaromtrent), de meest gevoelige fondsen krijgen de rating MR5. Beleggersprofiel Het subfonds is bedoeld voor beleggers die de waarde van het kapitaal van hun beleggingen willen beschermen en die op de geldmarkt een zo hoog mogelijk rendement willen bereiken 3

4 ALGEMENE COMMERCIËLE INFORMATIE Aandelencategorieën Het subfonds biedt aandelen in de volgende categorieën aan: Categorie Dividendbeleid Aangeboden aan I Kapitalisatie Institutionele beleggers en ICB s IT1 Kapitalisatie Rechtspersonen die inschrijven voor eigen rekening of voor rekening van natuurlijke personen in het kader van een gemeenschappelijk spaarplan of een vergelijkbaar plan evenals aan ICB s. Deze categorie verschilt als volgt van de categorie I : inschrijvingen en terugkopen dienen te worden betaald op de werkdag volgend op de van toepassing zijnde waarderingsdag. I Distribution (1) Uitkering Institutionele beleggers en ICB s Classic Kapitalisatie Natuurlijke en rechtspersonen. Classic T1 Kapitalisatie Natuurlijke en rechtspersonen. Deze categorie verschilt als volgt van de categorie Classic : inschrijvingen en terugkopen dienen te worden betaald op de werkdag volgend op de van toepassing zijnde waarderingsdag. Classic New Distri Uitkering Natuurlijke en rechtspersonen. Deze categorie verschilt als volgt van de categorie Classic : uitkeringsaandelen waarvoor de inschrijvingen en terugkopen dienen te worden betaald op de werkdag volgend op de van toepassing zijnde waarderingsdag. Privilege Kapitalisatie Natuurlijke en rechtspersonen. PrivilegeT1 Kapitalisatie Natuurlijke en rechtspersonen. Deze categorie verschilt als volgt van de categorie Privilege : inschrijvingen en terugkopen dienen te worden betaald op de werkdag volgend op de van toepassing zijnde waarderingsdag. X Kapitalisatie Speciaal door BNP Paribas InstiCash erkende institutionele klanten en ICB s evenals aan Beheerders, filialen daarvan en portefeuillebeheerders in het kader van geïndividualiseerd portefeuillebeheer bij volmacht voor hun institutionele klanten. Deze entiteiten en hun institutionele klanten moeten speciaal door BNP Paribas InstiCash erkend zijn. K Kapitalisatie Institutionele klanten. Deze categorie verschilt van de categorie I doordat het minimum bedrag voor bezit over de verschillende subfondsen van de Vennootschap mag worden gespreid. KT1 Kapitalisatie Institutionele klanten. Deze categorie verschilt van de categorie I doordat het minimum bedrag voor bezit over de verschillende subfondsen van de Vennootschap mag worden gespreid. Deze categorie verschilt als volgt van de categorie K : inschrijvingen en terugkopen dienen te worden betaald op de werkdag volgend op de van toepassing zijnde waarderingsdag. K Distribution (1) Uitkering Institutionele klanten. Deze categorie verschilt van de categorie I doordat het minimum bedrag voor bezit over de verschillende subfondsen van de Vennootschap mag worden gespreid. (1) Een belangrijk deel of zelfs de totaliteit van alle netto beleggingsinkomsten die kunnen worden toegeschreven aan de aandelen van deze categorie wordt dagelijks als dividend gedeclareerd en maandelijks uitgekeerd om de intrinsieke waarde van de uitkeringsaandelen op het niveau van de initiële inschrijvingskoers te houden. 4

5 Minimum inschrijvingen en bezit Categorie I IT1 I Distribution Privilege Privilege T1 Classic Classic T1 Classic New Distri X K KT1 K Distribution Minimaal bedrag voor initiële inschrijving en bezit EUR EUR EUR EUR EUR EUR (3) EUR (3) EUR (3) Minimaal bedrag van de volgende inschrijving (1) Voor de waardering van de minimale bedragen voor inschrijving worden de inschrijvingen samengeteld die afkomstig zijn van entiteiten die daarom verzoeken en waarvan uit de benaming blijkt dat zij tot eenzelfde groep behoren of die een centraal beslissingsorgaan hebben. (2) Als een aandeelhouder minder dan het minimaal voor inschrijving vereiste bedrag in bezit heeft kan de raad van bestuur beslissen deze aandelen om te zetten naar de voor de aandeelhouder voordeligste toegelaten categorie van hetzelfde subfonds waarin hij wel aan het minimaal vereiste bedrag voor inschrijving komt. (3) Dit bedrag mag over de verschillende subfondsen van de Vennootschap worden gespreid. Kosten en provisies Provisie voor inschrijving, terugkoop en omzetting Voor initiële en volgende inschrijvingen, voor terugkoop en omzetting wordt geen provisie aangerekend. Beheersvergoeding en Total Expense Ratio (1) De jaarlijkse beheersvergoeding die wordt berekend op het gemiddelde van de netto activa van de voorbije maand voor elke aandelencategorie/-klasse van het subfonds, wordt maandelijks aan de beheersmaatschappij betaald. De vergoeding van de beheerders en in voorkomend geval van de gedelegeerd beheerders is begrepen in de provisie die aan de beheersmaatschappij wordt betaald. Categorie Maximale beheersprovisie (2) Overige maximale kosten (3) Total Expense Ratio over het boekjaar I 0,15% 0,10% 0,15% IT1 0,15% 0,10% 0,0965% I Distribution 0,15% 0,10% 0,15% Privilege 0,25% 0,25% 0,32% Privilege T1 0,25% 0,25% - Classic 0,35% 0,35% 0,37% Classic T1 0,35% 0,35% - Classic New Distri 0,35% 0,35% - X 0% 0,10% 0,10% K 0,10% 0,10% - KT1 0,10% 0,10% - K Distribution 0,10% 0,10% 0,12% 5

6 (1) De TER komt overeen met de som van de Beheersprovisie en de Overige kosten over het boekjaar op basis van het gemiddelde van de nettoactiva van de categorie. (2) Deze provisie wordt berekend op het gemiddelde van de nettoactiva van iedere aandelencategorie tijdens de afgelopen maand. De vergoedingen van de beheerders en gedelegeerde beheerders zijn in deze provisie begrepen. (3) Omvatten alle overige kosten (accountant, publicatie van de intrinsieke waarde, taxe d'abonnement, ) en provisies (Depothoudende bank, Beheersmaatschappij, ) met uitzondering van de aan de transacties verbonden kosten en provisies. Intrinsieke waarde Op elke Waarderingsdag wordt de intrinsieke waarde per aandeel van elke categorie, klasse of subfonds berekend. Een Waarderingsdag is elke volledige weekdag waarop de banken open zijn in zowel Parijs als Luxemburg, met uitzondering van i) elke zaterdag en zondag, ii) en de dagen waarvoor de Beheersmaatschappij binnen een redelijke termijn in kennis werd gesteld dat de banken in Parijs en/of Luxemburg uitzonderlijk gesloten zijn. De intrinsieke waarden kunnen worden geraadpleegd op de statutaire zetel van BNP Paribas InstiCash evenals op de Beheersmaatschappij en in de banken die als betaalkantoor optreden. Inschrijvingen en terugkopen De aandelen van het subfonds kunnen worden uitgegeven en die aandelen kunnen worden teruggekocht tegen de intrinsieke waarde van de toepasselijke Waarderingsdag. Centraliseringsuur van de inschrijvings- en elke Waarderingsdag om u. Luxemburgse tijd terugkooporders Prijs Datum waarop de prijs moet worden betaald intrinsieke waarde per aandeel berekend op de Waarderingsdag op de waarderingsdag Omzettingen De voorwaarden met betrekking tot terugkoop van en inschrijving op aandelen gelden eveneens voor omzetting van aandelen. De volledige of gedeeltelijke omzetting van aandelen van een subfonds in aandelen van een ander subfonds is niet toegelaten. De omzetting van aandelen van een categorie/klasse (de oorspronkelijke categorie/klasse ) in aandelen van een andere categorie/klasse (de nieuwe categorie/klasse ) van eenzelfde subfonds moet worden gezien als een gelijktijdige transactie van terugkoop van aandelen van de oorspronkelijke categorie/klasse en inschrijving op aandelen van de nieuwe categorie/klasse. De omzetting van aandelen in een andere categorie of klasse binnen eenzelfde subfonds is alleen toegelaten als de voorwaarden van toepassing op de nieuwe categorie of klasse (minimale bedrag voor belegging, toegelaten beleggers, enz.) worden nageleefd. Fiscaliteit Volgens de huidige reglementering is BNP Paribas InstiCash aan geen enkele andere belasting onderworpen dan de jaarlijkse taxe d'abonnement (0,01 % per jaar op het gemiddelde van het netto actief, per kwartaal berekend en betaalbaar, met uitzondering van de categorieën I, I Distribution IT1, X, K, KT1 en K Distribution waarvoor het tarief 0 % bedraagt) en de bronbelasting op de inkomsten uit het buitenland. Sinds 1 juli 2005 wordt overeenkomstig de Luxemburgse wet van 21 juni 2005, die een omzetting naar Luxemburgs recht is van de Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 met betrekking tot de fiscaliteit op inkomsten uit spaargeld onder de vorm van een uitkering van renten, een bronheffing toegepast op de inkomsten uit spaargeld die onder de vorm van renten worden uitgekeerd door een betaalkantoor in Luxemburg aan de effectieve begunstigden, die natuurlijke personen en fiscaal ingezetenen zijn van een andere Lidstaat van de Europese Unie. In Luxemburg zijn dergelijke inkomsten onderworpen aan een bronheffing tegen een tarief van 20% tot 30 juni 2011 en 35% vanaf 1 juli De inschrijvers moeten zelf de nodige aangiften doen waartoe zij eventueel verplicht zijn in het land waar zij fiscaal woonachtig zijn. 6

7 Rotatiesnelheid van de portefeuille (PTR) % (1) De rotatiesnelheid van de portefeuille van een ICBE is gelijk aan de verhouding tussen : a) het verschil tussen de som van aankoop en verkoop van effecten in de portefeuille enerzijds, en de som van de inschrijvingen in en terugkopen door het subfonds, anderzijds; b) de gemiddelde netto activa van een subfonds. De PTR geeft geen indicatie over de toekomstige rotatiesnelheid van de portefeuille. Bovendien wordt in het beleggingsbeleid van het subfonds bepaald dat mag worden belegd in kortlopende instrumenten wat een aanzienlijke rotatie van de effecten in portefeuille inhoudt. Daardoor is de rotatiesnelheid van de portefeuille voor dit subfonds geen representatief gegeven voor de belegger. (1) op 30 november De PTR wordt berekend overeenkomstig de Luxemburgse reglementering. Aanvullende inlichtingen: Voor alle nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange. RESULTATEN VAN HET FONDS Categorie I 2,80% 3,96% 4,38% 1,18% 0,80% IT I Distribution - 3,98% 4,38% 1,18% 0,80% Privilege 2,59% 3,70% 4,12% 0,95% 0,59% PrivilegeT Classic 2,35% 3,44% 3,86% 0,70% 0,54% ClassicT Classic New Distri X 2,91% 4,06% 4,46% 1,25% 0,85% K KT K Distribution De performances worden berekend over een volledig kalenderjaar en zijn na afhouding van kosten. Eventuele provisies en kosten als gevolg van de uitgifte of terugkoop van de aandelen worden evenwel niet in aanmerking genomen. De beleggingen van de SICAV zijn onderhevig aan de marktschommelingen en het is bijgevolg mogelijk dat de beleggers een lager bedrag terugkrijgen dan zij hebben belegd. De prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de resultaten in de toekomst. 7

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

PARVEST SHORT TERM (CHF)

PARVEST SHORT TERM (CHF) Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010 PARWORLD ETF FLEXIBLE ALLOCATION Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de "SICAV" genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2007 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Low BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Low VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 2 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER

Degroof Global. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Global ISIS Medium BEWAARDER Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Global ISIS Medium VEREENVOUDIGD PROSPECTUS JANUARI 2011 1 Degroof Global Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER

HECTOR SICAV. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC BEWAARDER HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment HECTOR SICAV - EURO STRATEGIC VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Mei 2008 1 Raad van bestuur HECTOR SICAV Beleggingsvennootschap

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Diversifieer uw portefeuille met Noorse kronen Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden Eenvoudig en transparant mechanisme Informatienota Het fonds belegt uitsluitend

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Fortis Comfort Bond Fund

Fortis Comfort Bond Fund Fortis Comfort Bond Fund Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg

Nadere informatie

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003

Omschrijving. ING Bank NV (NL) 5Y EUR Collared Floater. Voordelen. Nadeel. Euribor 3 maand sinds november 2003 ING Bank NV (NL) Trimestriële coupon Looptijd van het product: 5 jaar MiFID-profiel: zie pagina 3 Kapitaalbescherming op de eindvervaldatum door de Emittent Omschrijving Note is een beleggingsproduct :

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie