VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKORT PROSPECTUS MEI 2011"

Transcriptie

1 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over het subfonds en BNP Paribas InstiCash. Voor alle aanvullende inlichtingen zijn op ieder moment en gratis het volledig prospectus van BNP Paribas InstiCash evenals de jaar- en halfjaarverslagen beschikbaar bij BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald-Hesperange of op de website ALGEMENE INFORMATIE Juridische vorm: Promotor: Beheersmaatschappij: Vermogensbeheerder: Subfonds van BNP Paribas InstiCash, SICAV met meerdere subfondsen, opgericht voor onbepaalde duur overeenkomstig deel I van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging ( de wet van 2002 ). BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Parijs BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald- Hesperange BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, F Parijs Fischer Francis Trees & Watts Inc 200 Park Avenue, New York, NY 10166, VS Depothoudende bank: Accountant: Toezichthoudende autoriteit: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs bijkantoor 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald- Hesperange PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) 110, route d Arlon, L-2991 Luxembourg 1

2 INLICHTINGEN OVER DE BELEGGINGEN Beleggingsdoel Het subfonds BNP Paribas InstiCash EUR wil een zekere dagelijkse liquiditeit garanderen en de waarde van het kapitaal bewaren en de belegger tegelijkertijd het hoogst mogelijke geldrendement bieden. Aard van het subfonds BNP Paribas InstiCash EUR behoort tot de categorie kortlopende monetaire fondsen. Beleggingsbeleid Het subfonds BNP Paribas InstiCash EUR belegt in een gediversifieerde portefeuille van monetaire instrumenten (met name depositocertificaten, thesauriebewijzen, handelspapier) en kortlopende schuldbewijzen. Het subfonds belegt tevens in retrocessie/omgekeerde retrocessieovereenkomsten die met eersterangs tegenpartijen zijn afgesloten, zoals die in dit prospectus zijn vermeld. BNP Paribas InstiCash EUR mag aanvullend tevens tot 49% van de netto activa in liquiditeiten houden. Deze beleggingen dienen aan de volgende criteria te voldoen: Looptijd Rekening houdend met de financiële instrumenten waaraan de effecten gelinkt zijn of de voorwaarden die erop van toepassing zijn, mag de initiële of resterende looptijd van de door BNP Paribas InstiCash EUR gehouden effecten bij aankoop door het subfonds niet langer zijn dan 397 dagen. BNP Paribas InstiCash EUR mag beleggen in obligaties met herzienbare rentevoet en met een resterende looptijd van minder dan of gelijk aan 397 dagen, indien de referentierente minimaal eenmaal per jaar wordt aangepast naargelang van de marktomstandigheden. De gewogen gemiddelde looptijd van de effecten tot de vervaldag (Weighted Average Maturity, renterisico) van BNP Paribas InstiCash EUR mag niet meer dan 60 dagen bedragen. De gewogen gemiddelde resterende looptijd tot terugbetaling van de beleggingen van de portefeuille (Weighted Average Life, kredietrisico) van BNP Paribas InstiCash EUR mag niet meer dan 120 dagen bedragen (kapitaal + rente). Minimale kredietkwaliteit BNP Paribas InstiCash EUR belegt in effecten met een rating van minimaal A1 volgens Standard & Poor s ( S&P ) of Prime-1 volgens Moody s Investors Service ( Moody s ). BNP Paribas InstiCash EUR mag eveneens beleggen in effecten met een als gelijkwaardig beschouwde interne rating. Beleggingsfondsen Het fonds mag alleen kortlopende monetaire fondsen (met beleggingsbeperkingen die te vergelijken zijn met die van BNP Paribas InstiCash EUR) aanhouden. Specifieke risico s verbonden aan beleggen in het subfonds Een belegging in het subfonds is geen gewaarborgde belegging: het subfonds behoort tot de categorie kortlopende monetaire fondsen en wil de waarde van zijn activa behouden. Het verschilt van een belegging in bankdeposito s doordat het rendement noch het kapitaalbehoud kan worden verzekerd. Een belegging in het subfonds is geen belegging in een gewaarborgd product. 2

3 Referentievaluta Het subfonds wordt uitgedrukt in EUR. Risicoprofiel - rating Het subfonds heeft volgens Standard & Poor s de rating AAAm; het subfonds zal er alles aan doen om deze rating te behouden. Die is gebaseerd op de analyse van beleggingsrichtlijnen, van het beheer, de beleggingsstrategieën, het operationeel beleid en interne controles van het subfonds. Samen met de permanente controle van de subfondsportefeuilles kan de rating worden beschouwd als een beoordeling van het totaalrisico van het subfonds. Het ratinginstituut Standard & Poor s kent de rating AAAm toe aan monetaire fondsen die volgens het instituut over de nodige capaciteiten beschikken om beter dan het gemiddelde fonds de waarde van het kapitaal te behouden en het verliesrisico te beperken (met name wanneer sprake is van insolventie). Deze rating is geen beoordeling van de performance van een subfonds in termen van stijging van de intrinsieke waarde per aandeel. Zij is evenmin een aanbeveling om de aandelen te kopen, te houden of te verkopen, aangezien zij geen rekening houdt met de marktkoers, het rendement of het feit of het fonds is afgestemd op de behoeften van een vastberaden belegger. Het subfonds heeft van FitchRatings de rating AAA/mmf+ gekregen, en zal er alles aan doen om die rating te behouden. Volgens FitchRatings is de notering van monetaire fondsen een beoordeling van de kredietkwaliteit van de onderliggende portefeuille, van de veiligheid van het belegde kapitaal en de stabiliteit van de liquidatiewaarde. Bij deze beoordeling wordt eveneens rekening gehouden met de ervaring van het beheersteam en de duurzaamheid van het operationele klimaat. Fondsen van categorie AAAmmf+ hebben een geringe blootstelling aan het risico op verliezen als gevolg van kredietevenementen en beschikken over zeer goede eigenschappen om het belegde kapitaal te beschermen in moeilijke marktomstandigheden. Het subfonds heeft van Moody s de notering Aaa/MR1 gekregen, en zal er alles aan doen om die rating te behouden. De rating Aaa voor kredietrisico verwijst naar het belang dat de beheerder hecht aan de kredietkwaliteit van de activa in de portefeuille. De rating MR1 voor het marktrisico die door Moody s is toegekend duidt niet alleen op een eersterangs kredietkwaliteit maar benadrukt tevens dat het subfonds over een bevredigend liquiditeitsprofiel beschikt. Bij de andere factoren waarop de rating MR1 voor het marktrisico is gebaseerd vinden wij voornamelijk het vooruitzicht dat de aandelenkoers van het subfonds slechts aan een beperkte volatiliteit onderhevig zal zijn. De aan het subfonds door Moody s toegekende Aaa-rating is een beoordeling van de kwaliteit van een belegging in de deelbewijzen van een ICBE die voornamelijk is belegd in kortlopende schuldinstrumenten. Deze rating staat niet voor een analyse van de toekomstige performance van het subfonds wat betreft de ontwikkeling of de volatiliteit van de liquidatiewaarde, noch van het rendementsniveau. Als gevolg van de door Moody s gehanteerde methodologie mag het subfonds door de toegewezen Aaa-rating als van eenzelfde kwaliteit worden beschouwd als een waardepapier met een looptijd van 18 maanden en een Aaa-rating. Naast de rating die een aanduiding geeft over de kredietkwaliteit van de activa van het subfonds, kreeg het van Moody s voor het marktrisico de rating MR1, waarbij een numerieke schaal met vijf niveaus wordt gehanteerd. De rating van het subfonds komt overeen met het laagste marktrisico omdat de fondsen die het minst gevoelig zijn voor marktschommelingen met MR1 worden aangeduid (MR1 + voor de fondsen met constante liquidatiewaarden of die voldoen aan specifieke eisen daaromtrent), de meest gevoelige fondsen krijgen de rating MR5. Beleggersprofiel Het subfonds is bedoeld voor beleggers die de waarde van het kapitaal van hun beleggingen willen beschermen en die op de geldmarkt een zo hoog mogelijk rendement willen bereiken 3

4 ALGEMENE COMMERCIËLE INFORMATIE Aandelencategorieën Het subfonds biedt aandelen in de volgende categorieën aan: Categorie Dividendbeleid Aangeboden aan I Kapitalisatie Institutionele beleggers en ICB s IT1 Kapitalisatie Rechtspersonen die inschrijven voor eigen rekening of voor rekening van natuurlijke personen in het kader van een gemeenschappelijk spaarplan of een vergelijkbaar plan evenals aan ICB s. Deze categorie verschilt als volgt van de categorie I : inschrijvingen en terugkopen dienen te worden betaald op de werkdag volgend op de van toepassing zijnde waarderingsdag. I Distribution (1) Uitkering Institutionele beleggers en ICB s Classic Kapitalisatie Natuurlijke en rechtspersonen. Classic T1 Kapitalisatie Natuurlijke en rechtspersonen. Deze categorie verschilt als volgt van de categorie Classic : inschrijvingen en terugkopen dienen te worden betaald op de werkdag volgend op de van toepassing zijnde waarderingsdag. Classic New Distri Uitkering Natuurlijke en rechtspersonen. Deze categorie verschilt als volgt van de categorie Classic : uitkeringsaandelen waarvoor de inschrijvingen en terugkopen dienen te worden betaald op de werkdag volgend op de van toepassing zijnde waarderingsdag. Privilege Kapitalisatie Natuurlijke en rechtspersonen. PrivilegeT1 Kapitalisatie Natuurlijke en rechtspersonen. Deze categorie verschilt als volgt van de categorie Privilege : inschrijvingen en terugkopen dienen te worden betaald op de werkdag volgend op de van toepassing zijnde waarderingsdag. X Kapitalisatie Speciaal door BNP Paribas InstiCash erkende institutionele klanten en ICB s evenals aan Beheerders, filialen daarvan en portefeuillebeheerders in het kader van geïndividualiseerd portefeuillebeheer bij volmacht voor hun institutionele klanten. Deze entiteiten en hun institutionele klanten moeten speciaal door BNP Paribas InstiCash erkend zijn. K Kapitalisatie Institutionele klanten. Deze categorie verschilt van de categorie I doordat het minimum bedrag voor bezit over de verschillende subfondsen van de Vennootschap mag worden gespreid. KT1 Kapitalisatie Institutionele klanten. Deze categorie verschilt van de categorie I doordat het minimum bedrag voor bezit over de verschillende subfondsen van de Vennootschap mag worden gespreid. Deze categorie verschilt als volgt van de categorie K : inschrijvingen en terugkopen dienen te worden betaald op de werkdag volgend op de van toepassing zijnde waarderingsdag. K Distribution (1) Uitkering Institutionele klanten. Deze categorie verschilt van de categorie I doordat het minimum bedrag voor bezit over de verschillende subfondsen van de Vennootschap mag worden gespreid. (1) Een belangrijk deel of zelfs de totaliteit van alle netto beleggingsinkomsten die kunnen worden toegeschreven aan de aandelen van deze categorie wordt dagelijks als dividend gedeclareerd en maandelijks uitgekeerd om de intrinsieke waarde van de uitkeringsaandelen op het niveau van de initiële inschrijvingskoers te houden. 4

5 Minimum inschrijvingen en bezit Categorie I IT1 I Distribution Privilege Privilege T1 Classic Classic T1 Classic New Distri X K KT1 K Distribution Minimaal bedrag voor initiële inschrijving en bezit EUR EUR EUR EUR EUR EUR (3) EUR (3) EUR (3) Minimaal bedrag van de volgende inschrijving (1) Voor de waardering van de minimale bedragen voor inschrijving worden de inschrijvingen samengeteld die afkomstig zijn van entiteiten die daarom verzoeken en waarvan uit de benaming blijkt dat zij tot eenzelfde groep behoren of die een centraal beslissingsorgaan hebben. (2) Als een aandeelhouder minder dan het minimaal voor inschrijving vereiste bedrag in bezit heeft kan de raad van bestuur beslissen deze aandelen om te zetten naar de voor de aandeelhouder voordeligste toegelaten categorie van hetzelfde subfonds waarin hij wel aan het minimaal vereiste bedrag voor inschrijving komt. (3) Dit bedrag mag over de verschillende subfondsen van de Vennootschap worden gespreid. Kosten en provisies Provisie voor inschrijving, terugkoop en omzetting Voor initiële en volgende inschrijvingen, voor terugkoop en omzetting wordt geen provisie aangerekend. Beheersvergoeding en Total Expense Ratio (1) De jaarlijkse beheersvergoeding die wordt berekend op het gemiddelde van de netto activa van de voorbije maand voor elke aandelencategorie/-klasse van het subfonds, wordt maandelijks aan de beheersmaatschappij betaald. De vergoeding van de beheerders en in voorkomend geval van de gedelegeerd beheerders is begrepen in de provisie die aan de beheersmaatschappij wordt betaald. Categorie Maximale beheersprovisie (2) Overige maximale kosten (3) Total Expense Ratio over het boekjaar I 0,15% 0,10% 0,15% IT1 0,15% 0,10% 0,0965% I Distribution 0,15% 0,10% 0,15% Privilege 0,25% 0,25% 0,32% Privilege T1 0,25% 0,25% - Classic 0,35% 0,35% 0,37% Classic T1 0,35% 0,35% - Classic New Distri 0,35% 0,35% - X 0% 0,10% 0,10% K 0,10% 0,10% - KT1 0,10% 0,10% - K Distribution 0,10% 0,10% 0,12% 5

6 (1) De TER komt overeen met de som van de Beheersprovisie en de Overige kosten over het boekjaar op basis van het gemiddelde van de nettoactiva van de categorie. (2) Deze provisie wordt berekend op het gemiddelde van de nettoactiva van iedere aandelencategorie tijdens de afgelopen maand. De vergoedingen van de beheerders en gedelegeerde beheerders zijn in deze provisie begrepen. (3) Omvatten alle overige kosten (accountant, publicatie van de intrinsieke waarde, taxe d'abonnement, ) en provisies (Depothoudende bank, Beheersmaatschappij, ) met uitzondering van de aan de transacties verbonden kosten en provisies. Intrinsieke waarde Op elke Waarderingsdag wordt de intrinsieke waarde per aandeel van elke categorie, klasse of subfonds berekend. Een Waarderingsdag is elke volledige weekdag waarop de banken open zijn in zowel Parijs als Luxemburg, met uitzondering van i) elke zaterdag en zondag, ii) en de dagen waarvoor de Beheersmaatschappij binnen een redelijke termijn in kennis werd gesteld dat de banken in Parijs en/of Luxemburg uitzonderlijk gesloten zijn. De intrinsieke waarden kunnen worden geraadpleegd op de statutaire zetel van BNP Paribas InstiCash evenals op de Beheersmaatschappij en in de banken die als betaalkantoor optreden. Inschrijvingen en terugkopen De aandelen van het subfonds kunnen worden uitgegeven en die aandelen kunnen worden teruggekocht tegen de intrinsieke waarde van de toepasselijke Waarderingsdag. Centraliseringsuur van de inschrijvings- en elke Waarderingsdag om u. Luxemburgse tijd terugkooporders Prijs Datum waarop de prijs moet worden betaald intrinsieke waarde per aandeel berekend op de Waarderingsdag op de waarderingsdag Omzettingen De voorwaarden met betrekking tot terugkoop van en inschrijving op aandelen gelden eveneens voor omzetting van aandelen. De volledige of gedeeltelijke omzetting van aandelen van een subfonds in aandelen van een ander subfonds is niet toegelaten. De omzetting van aandelen van een categorie/klasse (de oorspronkelijke categorie/klasse ) in aandelen van een andere categorie/klasse (de nieuwe categorie/klasse ) van eenzelfde subfonds moet worden gezien als een gelijktijdige transactie van terugkoop van aandelen van de oorspronkelijke categorie/klasse en inschrijving op aandelen van de nieuwe categorie/klasse. De omzetting van aandelen in een andere categorie of klasse binnen eenzelfde subfonds is alleen toegelaten als de voorwaarden van toepassing op de nieuwe categorie of klasse (minimale bedrag voor belegging, toegelaten beleggers, enz.) worden nageleefd. Fiscaliteit Volgens de huidige reglementering is BNP Paribas InstiCash aan geen enkele andere belasting onderworpen dan de jaarlijkse taxe d'abonnement (0,01 % per jaar op het gemiddelde van het netto actief, per kwartaal berekend en betaalbaar, met uitzondering van de categorieën I, I Distribution IT1, X, K, KT1 en K Distribution waarvoor het tarief 0 % bedraagt) en de bronbelasting op de inkomsten uit het buitenland. Sinds 1 juli 2005 wordt overeenkomstig de Luxemburgse wet van 21 juni 2005, die een omzetting naar Luxemburgs recht is van de Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 met betrekking tot de fiscaliteit op inkomsten uit spaargeld onder de vorm van een uitkering van renten, een bronheffing toegepast op de inkomsten uit spaargeld die onder de vorm van renten worden uitgekeerd door een betaalkantoor in Luxemburg aan de effectieve begunstigden, die natuurlijke personen en fiscaal ingezetenen zijn van een andere Lidstaat van de Europese Unie. In Luxemburg zijn dergelijke inkomsten onderworpen aan een bronheffing tegen een tarief van 20% tot 30 juni 2011 en 35% vanaf 1 juli De inschrijvers moeten zelf de nodige aangiften doen waartoe zij eventueel verplicht zijn in het land waar zij fiscaal woonachtig zijn. 6

7 Rotatiesnelheid van de portefeuille (PTR) % (1) De rotatiesnelheid van de portefeuille van een ICBE is gelijk aan de verhouding tussen : a) het verschil tussen de som van aankoop en verkoop van effecten in de portefeuille enerzijds, en de som van de inschrijvingen in en terugkopen door het subfonds, anderzijds; b) de gemiddelde netto activa van een subfonds. De PTR geeft geen indicatie over de toekomstige rotatiesnelheid van de portefeuille. Bovendien wordt in het beleggingsbeleid van het subfonds bepaald dat mag worden belegd in kortlopende instrumenten wat een aanzienlijke rotatie van de effecten in portefeuille inhoudt. Daardoor is de rotatiesnelheid van de portefeuille voor dit subfonds geen representatief gegeven voor de belegger. (1) op 30 november De PTR wordt berekend overeenkomstig de Luxemburgse reglementering. Aanvullende inlichtingen: Voor alle nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange. RESULTATEN VAN HET FONDS Categorie I 2,80% 3,96% 4,38% 1,18% 0,80% IT I Distribution - 3,98% 4,38% 1,18% 0,80% Privilege 2,59% 3,70% 4,12% 0,95% 0,59% PrivilegeT Classic 2,35% 3,44% 3,86% 0,70% 0,54% ClassicT Classic New Distri X 2,91% 4,06% 4,46% 1,25% 0,85% K KT K Distribution De performances worden berekend over een volledig kalenderjaar en zijn na afhouding van kosten. Eventuele provisies en kosten als gevolg van de uitgifte of terugkoop van de aandelen worden evenwel niet in aanmerking genomen. De beleggingen van de SICAV zijn onderhevig aan de marktschommelingen en het is bijgevolg mogelijk dat de beleggers een lager bedrag terugkrijgen dan zij hebben belegd. De prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de resultaten in de toekomst. 7

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010

VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER 2010 PARWORLD ETF FLEXIBLE ALLOCATION Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de "SICAV" genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS SEPTEMBER

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds EUR 2017 VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis

Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Gestructureerd fonds PEL NOK Bis Diversifieer uw portefeuille met Noorse kronen Beleggingshorizon van 6 jaar en 9 maanden Eenvoudig en transparant mechanisme Informatienota Het fonds belegt uitsluitend

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend>

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327

BNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV

AXA LUXEMBOURG FUND SICAV AXA LUXEMBOURG FUND SICAV afgekort AXA L FUND Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal samengesteld uit de compartimenten Bonds Europe Equity Europe Equity Immo Europe Global Assets Defensive Global

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

BNP Paribas Plan Easy Future

BNP Paribas Plan Easy Future Januari 2014 easy future: GEEF JE PLANNEN VORM Q&A BNP Paribas Plan Easy Future 1/Als er geen subfonds beschikbaar is met een looptijd die aansluit bij mijn project, in welk fonds moet ik dan beleggen?

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Global Value (het "Fonds") heeft

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1

AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Inflation Bond, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS Euro Govies

AMUNDI FUNDS Euro Govies AMUNDI FUNDS Euro Govies Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Govies, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds (het "fonds"),

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities

Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities Beheersreglement van het beleggingsfonds Real Estate Securities BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Real Estate Securities (het "Fonds") heeft

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:

TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Gestructureerd Fonds PEL Continuo

Gestructureerd Fonds PEL Continuo Gestructureerd Fonds PEL Continuo Kies het veiligste pad! Informatienota Een beleggingshorizon van 6 jaar Een kapitaalgarantie op de eindvervaldag Een eenvoudig en transparant mechanisme Jaar 1 tot 5:

Nadere informatie

TreeTop Convertible SICAV

TreeTop Convertible SICAV v T REET OP ASSET MANAGEMENT S.A. TreeTop Convertible SICAV Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus September 2011 Het inschrijvingsformulier is op eenvoudig verzoek

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

ING Europe Invest Autocall II

ING Europe Invest Autocall II Potentieel brutorendement: 4,00% op jaarbasis Looptijd van het product: max. 3,5 jaar Risicoprofiel: zie pagina 3 Terugbetaling kapitaal op Vervaldatum niet door Emittent gewaarborgd Risicoklasse eigen

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

Global Growth Trends Portfolio

Global Growth Trends Portfolio AllianceBernstein Global Growth Trends Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, I, AX, BX, S en S1 Belangrijke informatie Global Growth Trends Portfolio (de portefeuille

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie