Global Real Estate Securities Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Real Estate Securities Fund"

Transcriptie

1 C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven van het Global Real Estate Securities Fund (het Compartiment ), een Compartiment ('Sub-Fund') van Cohen & Steers SICAV (de Vennootschap ) ('the Company'). De Vennootschap is een open- end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable) en beperkte aansprakelijkheid, opgericht voor onbepaalde duur op oktober 00 in het Groothertogdom Luxemburg overeenkomstig de wet van 0 augustus 95 inzake handelsvennootschappen, zoals gewijzigd, en is geregistreerd krachtens Deel I van de wet van 7 december 00 inzake instellingen voor collectieve belegging. De Vennootschap bestaat uit diverse compartimenten die, met hun categorieën van aandelen, worden beschreven in het volledige Prospectus. Beleggingsdoel Totaalrendement bestaande uit inkomsten en vermogensgroei door ten minste 50% van het nettovermogen te beleggen in een portefeuille van verhandelbare aandelen (gewone en preferente aandelen) van bedrijven die hoofdzakelijk werkzaam zijn in de vastgoedsector ( Vastgoedaandelen ) ('Real Estate Equity Securties') over de hele wereld. Beleggingsbeleid Het Compartiment zal beleggen in vastgoedaandelen van bedrijven die hoofdzakelijk in ontwikkelde landen zijn gevestigd. Het Compartiment kan daarnaast tot 5% van zijn nettovermogen beleggen in Vastgoedaandelen van bedrijven in opkomende markten. Het Compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in Vastgoedaandelen van bedrijven met een beurskapitalisatie die, in het heersende marktklimaat, tussen circa $ 50 miljoen en circa $ 40 miljard ligt. Er is echter geen beperking van kracht op de minimale, maximale of werkelijke beurskapitalisatie van de afzonderlijke bedrijven waarin het Compartiment kan beleggen. Het Compartiment kan naast de aankoop van gewone en preferente aandelen ook beleggen in warrants en rechten die kunnen worden uitgeoefend om aandelen te verwerven. Het Compartiment kan tot 0% van zijn nettovermogen beleggen in preferente aandelen met rating below investment-grade of zonder rating die door de Portefeuillebeheerder van vergelijkbare kwaliteit worden geacht. Het Compartiment kan niet meer dan 0% van zijn totale nettovermogen beleggen in eenheden of aandelen van andere ICBE's en/of andere ICB's. Beleggersprofiel Het Compartiment is geschikt voor de lange termijn die gericht zijn op inkomsten en gemiddelde vermogensgroei via beleggingen in vastgoedgerelateerde aandelen over de hele wereld. Een belegger dient in staat te zijn om een gemiddeld tot hoog risico te dragen, waaronder het risico van beursvolatiliteit en verlies van kapitaal. Zie Risicoprofiel hieronder en Risk Factors in het Prospectus. van Categorie G, GX, I en IX ('Class G,GX, I and IX Shares') worden uitsluitend geplaatst bij in de zin van artikel 74 () van de wet van 7 december 00 inzake instellingen voor collectieve belegging. Overdracht van deze aandelen dient beperkt te zijn tot overdracht naar dergelijke. Het aanbod of de verkoop van aandelen aan een inwoner van de Verenigde Staten ( United States Person ), zoals gedefinieerd in het Prospectus, is verboden. Risicoprofiel Het Compartiment is onderhevig aan het risico van koers-, rente- en wisselkoersschommelingen en andere risico s die inherent zijn aan het beleggen in effecten wereldwijd. Daarnaast gaat beleggen in Vastgoedaandelen gepaard met bijzondere risico s, waaronder de conjunctuurgevoeligheid van vastgoedwaarden, te dichte bebouwing en concurrentieverhoging, stijging van de

2 onroerendgoedbelasting en de bedrijfskosten, demografische trends en wijzigingen in de financieringsvoorwaarden. Beleggen in opkomende markten kan onderhevig zijn aan meer liquiditeitsen andere risico s dan beleggen in meer ontwikkelde economieën. Zie Risk Factors in het Prospectus. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat het beleggingsdoel zal worden verwezenlijkt, dat het Resultaten Sinds introductie (8 april 006) 6,6% 4,7% -4,06% -0,98% In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Het totaalrendement verstrekt door de Portefeuillebeheerder is de procentuele wijziging in de Nettovermogenswaarde ( Net Asset Value ) van de van Categorie I van het Compartiment voor (i) elk boekjaar afgesloten per december van de vermelde jaren en (ii) de periode vanaf belegde vermogen zal worden behouden, dat het vermogen in waarde zal stijgen of dat inkomsten zullen worden gegenereerd. Beleggingsresultaten kunnen aanzienlijk en onvoorspelbaar variëren op maand-, kwartaal- of jaarbasis. Een belegging in het Compartiment vertegenwoordigt geen compleet beleggingsplan. de introductiedatum van het Compartiment tot december 00voor het cijfer Sinds introductie. Resultaten na december 00kunnen verschillen, wellicht zelfs substantieel verschillen van de getoonde resultaten. Bovendien kunnen de rendementen van andere categorieën van aandelen hoger of lager zijn, omdat hun vergoedingen en kosten verschillen. Het totaalrendement omvat de verandering in nettovermogenswaarde, kosten en lasten (exclusief verkoopkosten) en herbelegging van uitkeringen. De resultaten van het Compartiment veranderen na verloop van tijd. De waarde van de ('Shares') kan zowel stijgen als dalen, waardoor de van een belegger bij uittreding meer of minder waard kunnen zijn dan de originele aankoopprijs. Kenmerken van het Compartiment Referentievaluta US-dollar Boekjaar december Beursnotering Geen Introductiedatum 8 april 006 Waarderingsdatum ( Valuation Date ) en berekening van de Nettovermogenswaarde (Net Asset Value Calculation ) ( Business Day ) om.00 uur (MIDDEN-EUROPESETIJD: 'MET') Publicatie van de Nettovermogenswaarde Beschikbaar bij de Vennootschap Categorieën van Kosten en Lasten Verkoopkosten Beheersvergo eding Vergoeding voor diensten aan aandeelhouders Inschrijvingskosten (belasting) in Luxemburg A Maximaal 5,00%,5% Maximaal 0,5% 0,05%,00% AX Maximaal 5,00%,5% Maximaal0,5% 0,05%,00% G Geen,0% Maximaal0,5% 0,0%,50% GX Geen,0% Maximaal 0,5% 0,0%,50% I Geen 0,95% Maximaal 0,5% 0,0%,0% IX Geen 0,95% Maximaal 0,5% 0,0%,0% Beperking op kosten 4 Berekend op basis van het volledige bedrag in de valuta van inschrijving. De verkoopkosten op van Categorie A dienen naar het Compartiment terug te keren. Aan die een aanvraag voor inschrijving op op dezelfde Waarderingsdatum hebben ingediend, worden verkoopkosten tegen hetzelfde percentage in rekening gebracht. Indien krachtens de plaatselijke wetgeving of praktijk in een land waar van Categorie A worden aangeboden, een lager tarief dan het bovenstaande voor verkoopkosten voor een bepaalde order is vereist, kan de Vennootschap toestaan dat in dat land worden verkocht tegen een lagere totaalprijs dan de bovenstaande toepasselijke prijs, in overeenstemming met de maximale bedragen toegestaan op basis van de wet en praktijk in dat land. Berekend op het gemiddelde dagelijkse Nettovermogen (vóór aftrek van de vergoeding) en verschuldigd aan het einde van het kwartaal aan de Portefeuillebeheerder

3 krachtens de bepalingen van de Investment Management Agreement. Jaarlijkse Luxemburgse taxe d abonnement die elk kwartaal door het Compartiment verschuldigd is. 4 Alle kosten vermeld bij Charges and Expenses in het Prospectus komen ten laste van het Compartiment. Totdat Andere Kenmerken Beperkingen op eigendom van Uitkeringsbeleid A Geen Halfjaarlijkse dividenduitkering AX Geen Herbelegging van de inkomsten de Portefeuillebeheerder de Vennootschap anders in kennis stelt, zal hij vrijwillig het Compartiment elk bedrag terugbetalen van de totale vergoedingen en kosten van het Compartiment dat de percentages van de gemiddelde Nettovermogenswaarde voor het boekjaar vermeld voor elke te boven gaat. Minimaal bedrag van eerste belegging Minimaal bedrag van volgende belegging $ $ 500 $ 500 $ $ 500 $ 500 Minimale belegging G Halfjaarlijkse dividenduitkering $ $ $ GX Herbelegging van de inkomsten $ $ $ I Halfjaarlijkse dividenduitkering $ $ $ IX Herbelegging van de inkomsten $ $ $ Zie Issue of Shares, Subscription and Payment Procedure Subscription Restrictions in het Prospectus. Zie Distributions in het Prospectus. Of de tegenwaarde in een andere valuta (indien van toepassing); in welk geval de kosten voor valutaomzetting ten laste van de belegger komen. Van deze minima kan in een bepaald geval of in het algemeen worden afgezien of ze kunnen worden veranderd, indien zo beslist door de Raad van Bestuur. Inschrijving, Uittreding en Omzetting Inschrijving ('Dealing Day') Deadline voor aanvraag Deadline voor betaling A/AX.00 uur (MET) op de relevante bij de De betaling voor de moet ontvangen zijn op de derde volgend op de bij het kantoor van de Bewaarder. G/GX.00 uur (MET) op de relevante bij de I/IX.00 uur (MET) op de relevante bij de worden uitgegeven tegen een prijs op basis van de Nettovermogenswaarde per aandeel van de relevante Categorie berekend op de eerstvolgende Waarderingsdatum na de relevante. Zie Issue of Shares, Subscription and Payment Procedure Subscription Fee on Large Transactions in het Prospectus voor vergoedingen die De betaling voor de moet ontvangen zijn op de derde volgend op de bij het kantoor van de Bewaarder. De betaling voor de moet ontvangen zijn op de derde volgend op de bij het kantoor van de Bewaarder. in bepaalde gevallen van toepassing kunnen zijn op inschrijvingen. Aanvragen die met de vereiste identiteitsbewijzen uiterlijk op dit tijdstip op een zijn ontvangen, worden op deze verwerkt, mits volledig en geaccepteerd. Aanvragen ontvangen na de deadline op de worden de volgende verwerkt.

4 Uittreding A/AX Deadline voor aanvraag Deadline voor betaling.00 uur (MET) op de relevante bij de De opbrengst van de inkoop van de zal worden betaald drie en na de G/GX.00 uur (MET) op de relevante bij de De opbrengst van de inkoop van de zal worden betaald drie en na de I/IX.00 uur (MET) op de relevante bij de De opbrengst van de inkoop van de zal worden betaald drie en na de worden teruggekocht tegen een prijs op basis van de Nettovermogenswaarde per Aandeel berekend op de eerstvolgende Waarderingsdatum na de. Doorgaans worden geen uittredingskosten in rekening gebracht, maar zie Redemption of Shares Redemption Fee on Large Transactions en - Trading Fee in het Prospectus voor vergoedingen die in bepaalde gevallen van toepassing kunnen zijn op inschrijvingen. Omzetting Aanvragen die uiterlijk op dit tijdstip op een zijn ontvangen, worden op deze verwerkt indien ze volledig en geaccepteerd zijn. Aanvragen ontvangen na de deadline op de worden de volgende verwerkt. In het belang van de overige Aandeelhouders ('Shareholders') behoudt de Vennootschap zich het recht voor om betaling nog drie dagen uit te stellen in ongunstige marktomstandigheden. Categorie van A Converteerbaar in van Categorie A of AX van een ander Compartiment of van Categorie AX van dit Compartiment Deadline voor aanvraag.00 uur (MET) op de relevante in Deadline voor betaling drieen na de AX van Categorie A of AX van een ander Compartiment of van Categorie A van dit Compartiment.00 uur (MET) op de relevante in drieen na de G van Categorie G of GX van een ander Compartiment of van Categorie GX van dit Compartiment.00 uur (MET) op de relevante in drieen na de GX van Categorie G of GX van een ander Compartiment of van Categorie G van dit Compartiment.00 uur (MET) op de relevante in drieen na de I van Categorie A, AX, G, GX, I of IX van een ander Compartiment of van Categorie A, AX G, GX of IX van dit Compartiment.00 uur (MET) op de relevante in drieen na de IX van Categorie A, AX, G, GX, I of IX van een ander Compartiment of van Categorie A, AX, G, GX of I van dit Compartiment.00 uur (MET) op de relevante in drieen na de worden verwerkt tegen een prijs op basis van de Nettovermogenswaarde per Aandeel berekend op de eerstvolgende Waarderingsdatum na de. Voor deze zijn geen omzettingskosten verschuldigd. Aanvragen die uiterlijk op dit tijdstip op een zijn ontvangen, worden op deze verwerkt indien ze volledig en geaccepteerd zijn. Aanvragen ontvangen na de deadline op de worden de volgende verwerkt. 4

5 In het belang van de overige Aandeelhouders behoudt de Vennootschap zich het recht voor om betaling nog drie dagen uit te stellen in ongunstige marktomstandigheden. Andere Gegevens Statutaire zetel -8 avenue Charles de Gaulle L-65 Luxemburg Promotor Cohen & Steers Capital Management, Inc. 80 Park Avenue New York, New York 007, VS Portefeuillebeheerder Cohen & Steers Europe SA Terhulpsesteenweg 66 B- 70 Brussel, België Sub-Beheerder Cohen & Steers Capital Management, Inc. 80 Park Avenue New York, New York 007, VS Verkoper Cohen & Steers Europe SA Terhulpsesteenweg 66 B-70 Brussel België Bewaarder, Administrator, Betaal- en domiciliëringskantoor, Registratie- en Transfer Agent Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. -8, avenue Charles de Gaulle L-65 Luxemburg Accountant PricewaterhouseCoopers, Luxembourg 400, route d'esch L-04 Luxemburg Toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxemburg Fiscaal kader Krachtens de huidige wetgeving en praktijk is de Vennootschap geen Luxemburgse inkomstenbelasting verschuldigd. Op van Categorie A en AX wordt een inschrijvingsbelasting geheven tegen een jaarlijks tarief van 0,05% van het totale nettovermogen van deze Categorieën op de laatste dag van elk kalenderkwartaal. Op van Categorie G, GX,I en IX wordt een inschrijvingsbelasting geheven tegen een jaarlijks tarief van 0,0% van het nettovermogen, die elk kwartaal wordt berekend en verschuldigd is aan het einde van het betreffende kwartaal. Deze belasting is echter niet verschuldigd op het gedeelte van het nettovermogen van het Compartiment belegd in andere Luxemburgse ICBE s en/of ICB s, mits dergelijke eenheden of aandelen al onderworpen waren aan de inschrijvingsbelasting. Er is normaal gesproken geen zegelbelasting of een andere belasting betaalbaar tegen een proportioneel tarief in verband met de uitgave van in ruil voor contanten door de Vennootschap. modificatie aan de Artikelen van de Vennootschap is gewoonlijk onderworpen aan een vaste registratiebelasting van EUR 75. De Vennootschap zal naar beste vermogen haar activiteiten zo verrichten dat geen belasting verschuldigd is buiten Luxemburg en zal hoofdzakelijk beleggen in effecten waarop geen bronbelasting op rente of kortingen wordt ingehouden. Op inkomsten uit de beleggingen van de Vennootschap in effecten gehouden in het Compartiment kan bronbelasting worden ingehouden in de landen van de uitgevende instellingen van deze effecten. Aangezien de Vennootschap zelf vrijgesteld is van inkomstenbelasting, is ingehouden bronbelasting, indien van toepassing, niet terugbetaalbaar in Luxemburg. Andere belastingen kunnen verschuldigd zijn op de inkomsten of meerwaarden ontvangen door. Beleggers die twijfels hebben inzake hun fiscale situatie, dienen professioneel advies of informatie bij hun lokale organisaties aan te vragen. 5

6 Overige informatie Zie het volledige Prospectus van de Vennootschap voor meer informatie. In het Prospectus worden de rechten en plichten van en hun wettelijke relatie met het Compartiment vermeld. Het Prospectus, de recentste jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap en bepaalde belangrijke overeenkomsten waarbij de Vennootschap partij is, kunnen op elk moment gratis worden verkregen bij de Vennootschap. Deze documenten geven details over het doel, de vergoedingen en kosten, soorten beleggingen, risico s en andere relevante zaken van het Compartiment. Dit Vereenvoudigd Prospectus beschrijft niet alle compartimenten van de Vennootschap die momenteel bestaan en waarvoor afzonderlijke vereenvoudigde Prospectussen beschikbaar zijn. Termen die hier niet specifiek worden gedefinieerd, verwijzen naar het engelse woord dat erachter vermeld staat in het Volledige Prospectus. Neem voor meer informatie contact op met Cohen & Steers Europe SA, Terhulpsesteenweg 66, B- 70 Brussel, België. Plaatselijke informatie Aandeelhouders en toekomstige aandeelhouders in België dienen voor bijkomende informatie het bijvoegsel te lezen dat met het prospectus wordt verstrekt. 688 / v 6

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie

International Health Care Portfolio

International Health Care Portfolio AllianceBernstein International Health Care Portfolio Vereenvoudigd Prospectus februari 2008 Aandelen van Categorie A, AX, B, BX, C, I, S en S1. Belangrijke informatie International Health Care Portfolio

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit Prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Bevek met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht naar Luxemburgs recht P R OSPECTUS & S T AT U T E N 16 JANUARI 2015 Er kan alleen worden ingetekend op basis van dit prospectus ( Prospectus"), inclusief de statuten en de beschrijvende fiches van elk

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

HOF HOORNEMAN VALUE FUND

HOF HOORNEMAN VALUE FUND AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN VALUE FUND Aandelenserie 1 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS

AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS AANVULLEND PROSPECTUS HOF HOORNEMAN OBLIGATIE FONDS Aandelenserie 4 in het kapitaal van Hof Hoorneman Investment Funds NV, een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Gouda

Nadere informatie

Goldman Sachs Funds II SICAV. Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening

Goldman Sachs Funds II SICAV. Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening Goldman Sachs Funds II SICAV Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening 0513 Inhoudsopgave Pagina Raad van bestuur en overige informatie 1 Verslag van de beleggingsadviseur 2 Staat van activa

Nadere informatie

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V.

Den Haag, 31 juli 2012 ING Fund Management B.V. Inlegvel bij het supplement met betrekking tot het ING Industrials Fund dd. 31 juli 2012, behorende bij het prospectus van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V. In het supplement van het Subfonds wordt op

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds November 2009 VERKORT PROSPECTUS Société d investissement à capital variable statutair gevestigd te Luxemburg Franklin Templeton Investment Funds Dit Verkort Prospectus biedt een selectie uit de belangrijkste

Nadere informatie