Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd? Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies? Wat zegt de antimisbruikbepaling inzake de inkomstenbelastingen? Hoe luidt de antimisbruikbepaling voor de registratierechten? Geldt het ook voor de successierechten? Twee algemene manieren om belastingen te besparen, worden geviseerd U plaatst zich buiten het toepassingsgebied van een fiscale bepaling U zorgt ervoor dat u aanspraak kunt maken op een belastingvoordeel Belastingbesparing is op zich nog steeds geen fiscaal misbruik! Wat zijn de belangrijkste verschillen met de oude antimisbruikbepaling? Wat zei de oude antimisbruikbepaling precies? Belangrijkste verschilpunten Voor welke belastingen geldt de antimisbruikbepaling (niet)? Voor om het even welke belasting of toch niet? Geen kruisverwijzingen Vanaf wanneer is de antimisbruik bepaling van toepassing? Op het vlak van de inkomstenbelastingen Op het vlak van de registratierechten en de successie rechten Wat met rechtshandelingen van vóór de inwerking treding van de nieuwe antimisbruikbepaling? En de nieuwe Vlaamse antimisbruikbepaling? Voorwaarden fiscaal misbruik Objectief én subjectief element vereist Wat is het objectieve element van het fiscaal misbruik? Wat is het subjectieve element van het fiscaal misbruik? I

2 2.2. Bewijs van fiscaal misbruik Wie bewijst wat? De fiscus moet het objectieve element van het fiscaal misbruik bewijzen U moet bewijzen dat het subjectieve element van het fiscaal misbruik niet aanwezig is Bewijsmiddelen Gevolgen als de fiscus de antimisbruik bepaling met succes kan toepassen Hoelang na de feiten kan de fiscus de antimisbruikbepaling toepassen en welke procedure moet hij volgen? Inkomstenbelastingen Registratierechten en successierechten Welke formaliteiten moet de fiscus naleven? Welke sancties kan de fiscus opleggen? Circulaire van 10 april 2013 over registratie- en successierechten: een nieuwe witte en een zwarte lijst De witte lijst De zwarte lijst (en de sancties) Testamentaire bepalingen niet langer misbruik Gesplitste aankoop niet op de zwarte lijst? Verzaking aan vruchtgebruik op onroerend goed toegevoegd aan zwarte lijst Beoordeling geval per geval blijft de regel Deel 2 - Klassieke optimalisatietechnieken, getoetst aan deze nieuwe antimisbruikbepaling 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift Wat houdt zo n hand- of bankgift precies in? Schenken zonder schenkingsrechten! Na drie jaar ook geen successierechten Zelfde resultaat via een Nederlandse notaris? Is dit voortaan fiscaal misbruik? Is een hand- of bankgift een ontwijking van successierechten? Is een hand- of bankgift een ontwijking van schenkingsrechten? Welke niet-fiscale redenen heeft u voor uw handgift? Heeft de fiscus hier al een duidelijk standpunt over? Kan een handgift met het oog op een gesplitste aankoop nog? Conclusie: nog groen licht of niet? II

3 2. Vruchtgebruik met uw vennootschap Gesplitste aankoop om een onroerend goed via uw vennootschap te financieren Wat zijn de nadelen van een aankoop privé? Wat zijn de nadelen van een aankoop door uw vennootschap? Wat bedoelen we met een gesplitste aankoop? Waarom kan een gesplitste aankoop interessant zijn? Is een gesplitste aankoop (nu) een probleem? Optimaliseren door zo veel mogelijk kosten ten laste van uw vennootschap te leggen Welke kosten kunt u ten laste van uw vennootschap leggen? Kan de fiscus daar nu iets tegen doen met die antimisbruikbepaling? Vruchtgebruik op een pand dat u al bezit overdragen aan uw eigen vennootschap Wat zijn daar de fiscale voordelen van? U verhuurde het pand al aan uw vennootschap, is overschakelen op vruchtgebruik voortaan fiscaal misbruik? U verhuurde het pand nog niet aan uw vennootschap, is kiezen voor vruchtgebruik in plaats van voor huur voortaan fiscaal misbruik? Mag u het vruchtgebruik op een stuk grond verlenen aan uw vennootschap en haar daarop laten bouwen? Conclusie: nog groen licht of niet? Gesplitste aankoop van een pand door ouders en kinderen Ouders kopen het vruchtgebruik en kinderen de blote eigendom Waarom doet men dat? Waarom is een gesplitste aankoop interessant? Is een gesplitste aankoop nu een probleem? Mag u nog optimaliseren door vooraf de koopprijs voor de blote eigendom aan uw kinderen te schenken? Waarom wordt dat gedaan? Vroeger nooit een probleem indien correct uitgevoerd Gesplitste aankopen met voorafgaande schenking vóór 1 juni Gesplitste aankopen met voorafgaande schenking tussen 1 juni 2012 en 1 september De gesplitste aankoop met voorafgaande schenking sinds 1 september Mag u nog optimaliseren door te werken met een tijdelijk vruchtgebruik? Wat is het verschil met een gewone gesplitste aankoop? Kan de fiscus daar nu iets tegen doen met die antimisbruikbepaling? III

4 3.4. Mag u nog optimaliseren door te werken met een omgekeerd vruchtgebruik? Wat is het verschil met een gewone gesplitste aankoop? Kan de fiscus daar nu iets tegen doen met die antimisbruikbepaling? Conclusie: nog groen licht of niet? Verkoop van een vennootschap met daarin alleen een pand U verkoopt een vennootschap waarin enkel (nog) een pand zit Wat is de situatie? Wat is het voordeel voor de registratie rechten? Wat is het voordeel voor de inkomsten belastingen? Is dat nu een probleem? U splitst uw gemengde vennootschap in een patrimonium - vennootschap en een andere vennootschap en verkoopt daarna de aandelen van de patrimoniumvennootschap Wat is de situatie? Eerst splitsen zonder inkomsten belastingen of registratierechten Wat is het voordeel voor de registratie rechten? Wat is het voordeel voor de inkomsten belastingen? Is dat nu een probleem? U brengt een bedrijfspand dat u privé heeft in in een vennootschap, waarna u de aandelen van die patrimonium vennootschap verkoopt Wat is de situatie? Wat is het voordeel voor de registratie rechten? Wat is het voordeel voor de inkomsten belastingen? Is dat nu een probleem? Conclusie: nog groen licht of niet? Verhuur van een pand aan uw eigen vennootschap Wat houdt het probleem van her kwalificatie van huur in loon precies in? Waarom is huur zo voordelig? Vanaf een bepaalde grens wordt huur fiscaal aanzien als loon! Is de huur bepalen in functie van die grens een probleem? Mag u optimaliseren door een deel roerend te verhuren? Wat is het voordeel van bijkomend meubels te verhuren aan uw vennootschap? Kunt u nu ineens meubilair verhuren als u voorheen alleen uw onroerend goed verhuurde of is dat misbruik? Mag u werken met een tussenpersoon? U verhuurt uw pand aan X, die geen zaakvoerder is en die verhuurt het door aan uw vennootschap Is dat voortaan fiscaal misbruik? IV

5 5.4. Is huur laten vooruitbetalen een oplossing? Mag u de huurovereenkomst met uw vennootschap laten ontbinden en het vruchtgebruik verkopen aan uw vennootschap? Conclusie: nog groen licht of niet? Optimaal interesten vragen aan uw vennootschap Probleem van de herkwalificatie van interesten in dividenden Waarom zijn interesten fiscaal interessanter dan dividenden? Vanaf welke grens worden interesten fiscaal dividenden? Wie precies loopt dit risico? Belang van het begrip geldlening: niet elk tegoed dat u heeft is een lening! Mag u uw tegoeden nog opsplitsen in een lening met interesten en een lening zonder interesten? Wat is daarvan het voordeel? Is dat een probleem volgens de antimisbruikbepaling? Mag u een deel van uw rc inbrengen in het kapitaal om zo de herkwalificatie te vermijden? Wat doet u precies? Kapitaalverhoging, maar zonder effectief geld op tafel te leggen Conclusie: nog groen licht of niet? Fictieve debetinteresten vermijden door de debetstand rekening-courant weg te werken Debetstand van de rekening-courant Waarom is dit een probleem? Wat is niet echt een oplossing? Hoe kunt u de debetstand wegwerken? Huur vooruitbetalen Goederen verkopen Superdividend Inkoop van eigen aandelen Kapitaal verminderen Overdracht van schuldvordering Aandelen van werkvennootschap verkopen aan eigen holding Is dat nu een probleem? Zet uw rekening-courant om in een lening met vaste looptijd Conclusie: nog groen licht of niet? Auto uit uw vennootschap halen en kilometervergoeding of huur aanrekenen Voordeel auto sinds 2012 meestal fors hoger Hoe was het in 2011? V

6 Hoe is het sinds 2012? Hoeveel kost het voordeel auto u dan? Auto uit uw vennootschap halen Waarom en hoe? U koopt de auto U onttrekt de auto U krijgt de auto als dividend in natura Vergoeding aanrekenen voor het beroepsmatig gebruik Beroepsmatig gebruik Kilometervergoeding Verhuren Is dat nu een probleem? Is de auto naar u privé halen en ter beschikking stellen van uw vennootschap eigenlijk wel interessanter dan u te laten belasten op een voordeel? Is de auto naar u privé halen fiscaal misbruik? Is de auto naar u privé halen en hem daarna voor beroepsmatig gebruik ter beschikking stellen van uw vennootschap fiscaal misbruik? Hoe zou de fiscus dit kunnen aanpakken? Welke niet-fiscale motieven heeft u? Conclusie: nog groen licht of niet? Zware belasting op voordeel van alle aard wegwerken met een dividend Voordelen van alle aard worden zwaar belast Progressieve belasting en sociale bijdragen op voordelen van alle aard Hoe wordt de waarde van een voordeel van alle aard vastgesteld voor de belastingen? Hoeveel kost dat u dan privé? Voordeel afkopen en dividend opnemen Voordeel afkopen Dividend opnemen Eindresultaat Is dat nu een probleem? Is de afkoop van voordelen van alle aard in combinatie met de opname van een dividend fiscaal misbruik? Hoe zou de fiscus het afkopen van een voordeel met een dividend kunnen aanpakken? Welke niet-fiscale motieven heeft u? Conclusie: nog groen licht of niet? Pand uit uw vennootschap halen zonder het verkooprecht te betalen U haalt een pand uit uw vennootschap en betaalt als registratierecht slechts 50 of het verdelingsrecht van 1% (2,5%) VI

7 Wanneer kan dat? Hoe zit het dan met de inkomstenbelastingen? Is dat nu een probleem? Uw vennootschap heeft enkel de grond verkregen met het verkoop - recht en later haalt u het pand op die grond zonder verkooprecht naar u privé Hoe zit dat? Is dat nu een probleem? U vormt uw nv om naar een bvba, waarna u het pand eruit haalt zonder verkooprecht Hoe zit dat? Is dat nu een probleem? Conclusie: nog groen licht of niet? Opmaken of wijzigen van een huwelijks contract: wijzigingen in de huwgemeen schap die de successierechten beïnvloeden Nut van een huwelijkscontract Opmaken/wijzigen van een huwelijks contract: wat moet u daarover weten? Waarom is het opmaken van een huwelijks contract (niet) interessant? Is het opmaken van een huwelijkscontract nu een probleem? Kunt u optimaliseren door een langst leeft, al heeft -beding of een keuzebeding in uw huwelijks contract te zetten? Wat is het? Impact op de successierechten? Is een keuzebeding nu een probleem? Kunt u optimaliseren door het verschuiven van eigen vermogen naar de huwgemeenschap Wat is het? Impact op de successierechten? Is de verschuiving van eigen vermogen naar de huwgemeenschap (al dan niet gecombineerd met een keuzebeding) nu een probleem? Kunt u optimaliseren met een alsof- of verrekeningsbeding? Wat is het? Impact van het verrekeningsbeding op de successierechten? Is een alsof- of verrekeningsbeding nu een probleem? Kunt u optimaliseren met een sterfhuis constructie? Wat is het? Impact van de sterfhuisconstructie op de successierechten? Is een sterfhuisconstructie nu een probleem? Conclusie: nog groen licht of niet? VII

8 12. Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik Gewone schenking met voorbehoud van vruchtgebruik Waarom doet men dat? Waarom is een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik interessant? Is een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik nu een probleem? Kunt u nog optimaliseren door te werken met een tijdelijk vruchtgebruik? Wat is het verschil met een gewone schenking met voorbehoud van vrucht gebruik? Waarom is een schenking met voorbehoud van tijdelijk vruchtgebruik interessant? Kan de fiscus daar nu iets tegen doen met die antimisbruikbepaling? Kunt u nog optimaliseren door te schenken met voorbehoud van blote eigendom? Wat is het verschil met een gewone schenking met voorbehoud van vrucht gebruik? Waarom is een schenking van de blote eigendom interessant? Kan de fiscus daar nu iets tegen doen met die antimisbruikbepaling? Kunt u nog optimaliseren door te schenken met een (facultatieve) last? Schenking met een last? Waarom is een schenking met een facultatieve last interessant? Is een schenking met een facultatieve last nu een probleem? Conclusie: nog groen licht of niet? Opname van een dividend i.p.v. een loon Waarom zou u geen loon opnemen? Is helemaal geen loon opnemen wel een goed idee? Vanuit het standpunt van uw vennoot schap? Vanuit uw privéstandpunt? Waarom zou u een (super)dividend opnemen i.p.v. een loon? Is dat nu een probleem? Is een dividend in plaats van een loon fiscaal misbruik? Hoe zou de fiscus de vervanging van loon door een dividend kunnen aanpakken? Welke niet-fiscale motieven heeft u? Conclusie: nog groen licht of niet? VIII

9 14. Onroerende goederen schenken in schijven van drie jaar Gewone schenking in schijven van onroerende goederen Waarom zou u een onroerend goed in schijven schenken? Wat is het voordeel van de schenking van onroerende goederen in schijven? Is een schenking van onroerende goederen in schijven nu nog mogelijk? Kunt u optimaliseren door een eigen onroerend goed eerst in de huwgemeenschap in te brengen en het vervolgens ieder voor de helft te schenken aan uw kinderen? Eigen onroerend goed schenken Schenkingsrechten optimaliseren door het onroerend goed eerst in te brengen in de huwgemeenschap Kunt u nu nog optimaliseren door een eigen onroerend goed eerst in de huwgemeenschap in te brengen en het vervolgens ieder voor de helft te schenken aan uw kinderen? Kunt u optimaliseren door eerst geld te schenken aan uw kinderen en vervolgens het onroerend goed te verkopen i.p.v. het te schenken in schijven? Waarom zou u verkopen i.p.v. te schenken? Is verkopen i.p.v. schenken nu nog mogelijk? Conclusie: nog groen licht of niet? Sterfhuisclausule Nut van een huwelijkscontract Kunt u optimaliseren door een sterfhuisconstructie in uw huwelijkscontract te zetten? Wat is het? Impact op de successie rechten? Is een sterfhuisconstructie nu een probleem? Conclusie: nog groen licht of niet? Wederzijdse schenking tussen echtgenoten Wederzijdse schenking tussen echtgenoten Wat is het? Impact op de successie rechten? Is een wederzijdse schenking tussen echtgenoten nu nog mogelijk? Kunt u optimaliseren door aan de schenking een conventioneel beding van terugkeer te koppelen? Wat is het? Impact op de successierechten? Is een wederzijdse schenking tussen echtgenoten met een beding van terugkeer nu nog mogelijk? IX

10 16.3. Kunt u optimaliseren door vóór de schenking goederen uit het gemeenschappelijk vermogen te verschuiven naar het eigen vermogen? Wat is het? Impact op de successie rechten? Is een wederzijdse schenking tussen echtgenoten voorafgegaan door een uitbreng van gemeenschappe lijke goederen naar het eigen vermogen nu nog mogelijk? Conclusie: nog groen licht of niet? Werken met een management vennootschap Wat is een managementvennootschap? Waarom is werken met een management vennootschap interessant? Algemeen Fiscaal goedkoop geld uit de vennootschap halen Andere voordelen Is dat nu een probleem? Is werken via een vennootschap fiscaal misbruik? Is er ontwijking van inkomsten belasting? Tegen de doelstellingen van de ontweken fiscale bepalingen? Hoe zou de fiscus het werken met een managementvennootschap kunnen aanpakken? Welke niet-fiscale motieven heeft u? Conclusie: nog groen licht of niet? U schenkt de aandelen van uw vennootschap aan uw kinderen U schenkt de aandelen van uw bedrijf in volle eigendom Schenking van aandelen in het kader van uw opvolging Uw onderneming laten vererven tegen 3% of 7% in Vlaanderen, 3% in Brussel en 0% in Wallonië Hoe zal u schenken? Waarom is de schenking van uw aandelen fiscaal interessant? Is de schenking van uw aandelen nu een probleem? U schenkt de aandelen van uw vennoot schap aan uw kinderen, maar u bouwt de nodige controletechnieken in Schenking van aandelen in het kader van uw opvolging met de nodige modaliteiten als controle Waarom is de schenking van uw aandelen met modaliteiten tot behoud van controle fiscaal interessant? Is de schenking van uw aandelen nu een probleem? U schenkt de aandelen met voorbehoud van vruchtgebruik Voorbehoud van vruchtgebruik om de controle te behouden Waarom is de schenking van uw aandelen fiscaal interessant? X

11 Kan de fiscus daar nu iets tegen doen met die antimisbruikbepaling? U schenkt de aandelen met de bedoeling om ze onder te brengen in een maat schap Maatschap als familiaal controlevehikel Twee methodes Fiscaal plaatje Waarom is de schenking van uw aandelen gecombineerd met een maatschap fiscaal interessant? Is de schenking van de aandelen van uw bedrijf gecombineerd met de oprichting van een burgerlijke maatschap nu nog mogelijk? Conclusie: nog groen licht of niet? Werken via een duolegaat Specifieke bevoordeling in een testament Legaat wijst op een testament Duolegaat wijst op minstens twee begunstigden Geen duolegaat zonder notaris dus? Wanneer is zo n duolegaat interessant? Welke tarieven gelden er in Vlaanderen? Hoe werkt zo n duolegaat en wat is het voordeel precies? Goed doel betaalt de hoge successierechten van ver familielid of vriend Wie of wat valt er onder de benaming goed doel? Ik heb echter geen miljoenen om na te laten! Ik heb kinderen, voor mij is dat dan niet zinvol? Ik wil eigenlijk niet dat de vzw baas speelt over mijn erfenis Wat als blijkt dat mijn goede doel na mijn dood niet meer bestaat? Voorbeeld: u laat na aan Thomas, de zoon van een goede vriend Wat houdt Thomas netto over zonder duolegaat? Wat houdt Thomas netto over met een duolegaat? Wat moet er precies in het testament staan? Is er strikt genomen een fiscaal probleem? U kunt toch evengoed twee aparte legaten opmaken? Kunt u het goede doel ook weglaten? Kan de techniek van het duolegaat nu ook nog of wordt het opletten? Wat zegt de fiscus daarover in zijn nieuwe circulaire? Is er een probleem als het goede doel quasi niets overhoudt? Is er sprake van misbruik als er geen goed doel in het legaat met last staat? Conclusie: nog groen licht of niet? XI

12 20. Inkoop eigen aandelen Wat houdt zo n inkoop eigen aandelen precies in? Begrip inkoop eigen aandelen toegelicht Wat zijn de juridische spelregels? Waarom is een inkoop eigen aandelen interessant? Via een inkoop haalt u goedkoop geld uit uw vennootschap Goedkoper dan een gewoon dividend Is dit voortaan fiscaal misbruik? Is een inkoop eigen aandelen een ontwijking van inkomstenbelastingen? Hoe zou de fiscus een inkoop eigen aandelen kunnen herbelasten? Maakt het een verschil of u een zgn. proportionele inkoop doet of niet? Maakt het een verschil of de aandelen na de inkoop vernietigd worden of niet? Welke niet-fiscale motieven heeft u? Conclusie: nog groen licht of niet? XII

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht

Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Circulaire nr. 5/2013 (vervangt Circ. Nr. 8/2012) dd. 10.04.2013 Antimisbruikbepaling - Fiscaal misbruik - Toepassingsgevallen - Registratie- en successierecht Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene

Nadere informatie

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel Omzendbrief 2015/1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Fiscaal misbruik in vermogensstructurering en successieplanning Brussel, 20 oktober 2012 J. Ruysseveldt 2 Agenda Nieuwe fiscale misbruikbepaling inzake registratie- en successierechten

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Er wordt verwezen naar de Circulaire nr. 4 van 4 mei 2012. Huidige circulaire wijzigt in niets deze eerste circulaire. * * *

Er wordt verwezen naar de Circulaire nr. 4 van 4 mei 2012. Huidige circulaire wijzigt in niets deze eerste circulaire. * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Sector registratie Dienst VI - Directies VI/8&9 Dossier nr. EE/L.214 Antimisbruikbepaling Toepassing gevallen fiscaal

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6 Inhoudstafel 1. De handgift... 1 1.1. Wanneer is een handgift mogelijk en wanneer niet?... 1 1.1.1. Wat kunt u schenken via een handgift?... 1 1.1.2. Wat is niet mogelijk?... 1 1.2. Hoe zorgt u voor een

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

4. Verschillende schenkings- en successietarieven per gewest... 12

4. Verschillende schenkings- en successietarieven per gewest... 12 Inhoudstafel Deel I - Wat u vooraf moet weten 1. Uw vermogen als samenwonende....................... 3 2. Uw vermogen als gehuwde... 4 2.1. U bent gehuwd zonder huwelijks contract... 4 2.1.1. Het principe...

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... Inhoudstafel Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. i iii ALGEMEEN DEEL........................................... 1 Inleiding.................................................

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning

De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning De anti-misbruikbepaling in de registratie- en successierechten Invloed op technieken van successieplanning door Karl Ruts, Leo Stevens & Cie A. TOEPASSELIJKE WETTEKSTEN ANTI-MISBRUIKBEPALINGEN Door de

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Wat u vooraf moet weten. Voorwoord... 1. 1. Wat is van wie?... 5. 2. Wie erft wat?... 12

Inhoudstafel. Deel I - Wat u vooraf moet weten. Voorwoord... 1. 1. Wat is van wie?... 5. 2. Wie erft wat?... 12 Inhoudstafel Voorwoord..................................................... 1 Deel I - Wat u vooraf moet weten 1. Wat is van wie?... 5 1.1. U bent gehuwd....................................... 5 1.1.1.

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

INHOUD. HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap Definitie Wettelijke bepalingen 11

INHOUD. HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap Definitie Wettelijke bepalingen 11 HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap 11 1. Definitie 11 2. Wettelijke bepalingen 11 3. Kenmerken 12 3.1. De burgerlijke vennootschap heeft geen rechtspersoonlijkheid 12 3.2. De burgerlijke

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn

Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn VERMOGEN // 29.06.2012 Vermogensplanning & de antimisbruikbepaling: of over een aangekondigde tsunami die er geen blijkt te zijn Auteurs: Jan Sandra, Stijn Lamote Tot voor 1 juni 2012 was geen antimisbruikbepaling

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1

Inhoudstafel. Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap. 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 Inhoudstafel Deel 1: Bezittingen van uw vennootschap 1. Uw investeringen van het afgelopen boekjaar... 1 1.1. Zijn het wel investeringen of eerder kosten?... 1 1.1.1. Wanneer is een uitgave een kost?...

Nadere informatie

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen

Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen 201501 - Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page i Tuesday, January 20, 2015 1:28 PM Woord vooraf...................................................... 1 Inleiding...........................................................

Nadere informatie

De onroerende schenking algemene vereisten

De onroerende schenking algemene vereisten Inhoudstafel Inleiding 1 Deel I De onroerende schenking algemene vereisten 1 Schenking grondvereisten 2 11 Toestemming van zowel schenker als begiftigde 2 111 Schenken aan een minderjarige? 2 112 Schenkingen

Nadere informatie

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1

1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 Inhoudstafel Inleiding 1. Meer flexibiliteit voor u als erflater... 1 1.1. De Code Napoléon aan vernieuwing toe... 1 1.2. Een grondige hervorming, in drie fasen... 1 2. Meer maatwerk mogelijk... 1 Deel

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1

1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 Inhoudstafel 1. De spelregels voor privé-uitgaven met uw vennootschap... 1 1.1. De vennootschapsrechtelijke regels... 1 1.1.1. Kunt u met uw vennootschap eigenlijk wel privé-uitgaven doen?... 1 1.1.2.

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen ALGEMENE INHOUD DEEL I HET BTW-PAKKET: WAT LEERT ONS DE TOEPASSINGSVERORDENING? 1 Patrick Wille 1. Inleiding 7 2. Plaats vestiging 8 2.1. Ontvanger van de dienst (B2B) 8 2.2. Dienstverrichter (B2C) 10

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79.

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79. Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa

Nadere informatie

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE Successieplanning anno 2018 Hervorming erfrecht VLABEL aan de macht: een overzicht van enkele standpunten Huwelijkscontract en fiscaliteit: een moeilijk huwelijk

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Vermogensplanning [vol] Praktisch en eenvoudig. Vermogensplanning GREENILLE

Vermogensplanning [vol] Praktisch en eenvoudig. Vermogensplanning GREENILLE Vermogensplanning [vol] 13-10-2005 15:02 Pagina 1 Dit boek bevat praktische tips, concrete voorbeelden en heldere adviezen die zullen helpen om uw vermogen beter te plannen. De uit de States overgewaaide

Nadere informatie

Tien jaar geleden werden de

Tien jaar geleden werden de moneytalk 3 is het tarief in Vlaanderen voor de schenking in eerste lijn 7 betaalt u in Vlaanderen voor de schenking aan derden 3,3 is het tarief in Wallonië voor een schenking aan een wettelijke partner

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

ACTUALIA SCHENK- EN ERFBELASTING

ACTUALIA SCHENK- EN ERFBELASTING 1 ACTUALIA SCHENK- EN ERFBELASTING De verlaging van de schenkbelasting voor onroerend goed in het Vlaams Gewest werd aangekondigd in de Vlaamse Beleidsnota. Begin april raakte bekend dat er daarover binnen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud

Inhoud. 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 2 Spelregels om te trouwen. Inhoud Inhoud 1 Uw bedrijf en uw familie: uw familiezaak? 1.1. INLEIDING.................................................... 1 1.1.1. Welke vorm van samenleven past bij u?..................... 1 1.1.2. Dat speelt

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking?

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking? DOSSIER Hoe de controle behouden na een schenking? De schenking is één van de meest gekende instrumenten van vermogensplanning. Om de progressiviteit van de successierechten te doorbreken en om hun kinderen

Nadere informatie

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop

Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop Adders onder het gras bij een gesplitste aankoop De zgn. gesplitste aankoop van een onroerend goed door ouders en kinderen is een efficiënte manier om later veel successierechten te besparen. Nu de fiscus

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken De laatste weken is er heel wat inkt gevloeid omtrent de nieuwe circulaire waarin de Administratie de vernieuwde lijsten publiceerde met

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Successieplanning. 1. Wie erft wat?

Successieplanning. 1. Wie erft wat? Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa van het vermogen van de overledene samengesteld. Dit zijn alle goederen die hij op dat moment in bezit had en die hij tijdens zijn

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman PROGRAMMA 19.00 u Ontvangst 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman 19.20 u Aandachtspunten om vermogen en erfgenamen te beschermen door de heer Luc Wynant 20.00 u Beleggingsverzekeringen als instrument

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen:

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen: Fiscaliteit in the Brave New Di Rupo world 10 juni 2013 - Prof Dr. Axel Haelterman Overzicht Inhoud van de recente fiscale maatregelen: vergrijzing als kader vermogensfiscaliteit ondernemersfiscaliteit

Nadere informatie

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap.

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. De voorbije decennia was de patrimoniumvennootschap voor vele ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen het ultieme middel om de overdracht

Nadere informatie

Successieplanning Verstandig (st)erven

Successieplanning Verstandig (st)erven Successieplanning Verstandig (st)erven www.notaris.be Niets is zeker, behalve de dood en de belastingen (Benjamin Franklin) 2 Waarom successieplanning? 5 goede redenen Fiscale euthanasie Erfenissen komen

Nadere informatie