Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout"

Transcriptie

1 Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

2 Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend? 4. Hoe kan men successierechten vermijden? 2

3 DEEL 1: HOE WORDT HET HUWELIJKSVERMOGEN VERDEELD? 3

4 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Er zijn 3 soorten huwelijkscontracten: 1. Wettelijk stelsel 2. Scheiding van goederen 3. Algehele gemeenschap 4

5 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Er zijn 3 soorten huwelijkscontracten: 1. Wettelijk stelsel 2. Scheiding van goederen 3. Algehele gemeenschap 5

6 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Drie vermogens: Eigen vermogen vrouw Gemeenschappelijk vermogen Eigen vermogen man 6

7 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Behoren tot het eigen vermogen Alle goederen die men bezit vóór het huwelijk Alle schulden die men heeft voor het huwelijk Alle goederen verworven via een nalatenschap of schenking, en de schulden verbonden aan erfenissen of schenkingen. Behoren tot het gemeenschappelijk vermogen Alle inkomsten, zowel beroepsinkomsten als inkomsten uit eigen goederen. Alle goederen voor zover ze niet eigen zijn. Alle schulden voor zover ze niet eigen zijn. 7

8 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Verdeling bij overlijden: Het ganse eigen vermogen ½ van het gemeenschappelijke vermogen Eigen vermogen vrouw Gemeenschappelijk vermogen Eigen vermogen man nalatenschap 8

9 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Opmerkingen over mijn uiteenzetting: Huwelijk tussen man en vrouw Man sterft eerst, vrouw leeft het langst Man en vrouw leven in Vlaanderen Voorbeelden zijn eenvoudig gehouden 9

10 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Er zijn 3 soorten huwelijkscontracten: 1. Wettelijk stelsel 2. Scheiding van goederen 3. Algehele gemeenschap 10

11 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Twee vermogens: Vermogen vrouw Vermogen man 11

12 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Verdeling bij overlijden: gans het eigen vermogen van de man Vermogen vrouw Vermogen man nalatenschap 12

13 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Geen gemeenschappelijk vermogen Eventuele onverdeeldheid Mogelijkheid: toevoegen beperkte gemeenschap Vermogen vrouw Toegevoegde gemeenschap Vermogen man 13

14 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Verdeling bij overlijden: gans het eigen vermogen van de man de helft van de toegevoegde beperkte gemeenschap. Vermogen vrouw Toegevoegde gemeenschap Vermogen man nalatenschap 14

15 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Er zijn 3 soorten huwelijkscontracten: 1. Wettelijk stelsel 2. Scheiding van goederen 3. Algehele gemeenschap 15

16 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Slechts één vermogen: Gemeenschappelijk vermogen 16

17 DEEL 1: Verdeling huwelijksvermogen Verdeling bij overlijden: De helft van het gemeenschappelijke vermogen Gemeenschappelijk vermogen nalatenschap 17

18 DEEL 2: Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 18

19 DEEL 2: Verdeling nalatenschap De wet bepaalt: Wie is erfgenaam Wat krijgt erfgenaam Vruchtgebruik (VR) voor vrouw (tabel Ledoux) Blote eigendom (BE) voor kind 19

20 Moet men een erfenis aanvaarden? Aanvaarden verwerpen Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving 20

21 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Geen testament, er zijn kinderen: Vrouw erft vruchtgebruik (VE) Kinderen erven blote eigendom (BE) (er is geen afwijkende regeling opgenomen in een huwcontract) 21

22 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Wettelijk stelsel Eigen vermogen vrouw Gemeenschappelijk vermogen Eigen vermogen man nalatenschap VR = vrouw BE = kinderen 22

23 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Scheiding van goederen Vermogen vrouw Vermogen man nalatenschap VR = vrouw BE = kinderen 23

24 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Algehele gemeenschap Gemeenschappelijk vermogen nalatenschap VR = vrouw BE = kinderen 24

25 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Geen testament, geen kinderen wel andere erfgenamen: Vrouw erft volle eigendom van het gemeenschappelijk vermogen Vrouw erft vruchtgebruik van het eigen vermogen. De andere erfgenamen erven de blote eigendom van het eigen vermogen 25

26 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Wettelijk stelsel Eigen vermogen vrouw Gemeenschappelijk vermogen Eigen vermogen man nalatenschap VE = vrouw VR = vrouw BE = erfgenamen 26

27 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Scheiding van goederen Vermogen vrouw Vermogen man nalatenschap VR = vrouw BE = erfgenamen 27

28 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Algehele gemeenschap Gemeenschappelijk vermogen nalatenschap VE = vrouw 28

29 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Geen kinderen, geen erfgenamen (bloedverwanten tot 4 e graad of testament): Vrouw erft alles, ongeacht huwelijksstelsel. 29

30 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Er is wel een testament Afwijken van wettelijke regels Praktische regelingen treffen Bevoorrechte erfgenamen 30

31 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Bevoorrechte erfgenamen De kinderen De echtgenote De ouders (als er geen kinderen of echtgenote of wettelijk samenwonende partner is) 31

32 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Kinderen 1 kind: ½ vrij beschikbaar 2 kinderen: 1/3 vrij beschikbaar 3 of meer kinderen: ¼ vrij beschikbaar 32

33 DEEL 2: Verdeling nalatenschap De echtgenote De vrouw heeft recht op een combinatie (niet cumulatief) van het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap, het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel. Voorbeeld: Nalatenschap = gezinswoning Nalatenschap = gezinswoning + appartement Nalatenschap = gezinswoning + 3 appartementen 33

34 DEEL 2: Verdeling nalatenschap De ouders Ieder ¼ van de nalatenschap, tenzij echtgenote, kinderen of wettelijke samenwonende partner 34

35 DEEL 2: Verdeling nalatenschap Samenwonenden: Feitelijk samenwonenden: geen (wettelijk) erfrecht! Langstlevende partner erf niets Wettelijk samenwonenden: langstlevende partner erft vruchtgebruik gezinswoning + inboedel Onterven door verzekeringscontract Niet meer mogelijk 35

36 DEEL 3: Berekening successierechten DEEL 3: Hoe worden successierechten berekend? 36

37 DEEL 3: Berekening successierechten Enkele belangrijke begrippen. 1. Laatste woonplaats van de overledene 2. Graad van verwantschap 3. Progressieve tarieven 4. Belastbare grondslag 37

38 1. Laatste woonplaats van de overledene Successierechten verschillen van gewest tot gewest. Regel van 5 jaar 2. Graad van verwantschap Hoe dichter verwant -> hoe minder successierechten Hoe verder verwant -> hoe hoger de successierechten Uitzondering (enkel fiscaal): samenwonende partner, stiefkinderen, zorgkinderen. 38

39 DEEL 3: Berekening successierechten 3. Progressieve tarieven De tariefstructuur is ingedeeld in schijven: hoe meer men erft, hoe hoger de tariefschijf waarin hij terechtkomt hoe zwaarder de heffing Tarieven: zie bijlage 39

40 DEEL 3: Berekening successierechten Vb: Een kind erf van zijn vader euro beursgenoteerde aandelen Van 0 tot : 3% of euro Van tot : 9% of euro Van tot : 27% of euro Totaal euro 40

41 DEEL 3: Berekening successierechten 4. Belastbare grondslag principe: iedere erfgenaam betaalt successierechten op het netto aandeel dat hij krijgt. Voor iedere erfgenaam moet er dus een aparte berekening worden gemaakt. Voorbeeld nalatenschap = kinderen Testament: vriend krijgt , kinderen ieder

42 DEEL 3: Berekening successierechten Uitzondering op het principe a) Voor ooms/tante, neven, nichten en vreemden Opsplitsing per persoon geldt niet. Successierechten worden berekend over het netto vermogen dat deze ganse groep verkrijgt. Voorbeeld Nalatenschap = kinderen krijgen ieder > 3 keer successierechten op Neven krijgen ieder > successierechten op , dan delen door 3 neven 42

43 DEEL 3: Berekening successierechten b) Splitsing roerend / onroerend vermogen Vlaanderen Vrouw + kinderen + samenwonende partner Onroerend afzonderlijk belast (begin bij laagste tarieven) Roerend afzonderlijk belast (begin bij laagste tarieven) 43

44 Voorbeeld: Een kind erft huis ,00 en aandelen Dit kind betaalt successierechten op het huis: Dit kind betaalt successierechten op het geld: totaal Een neef erft huis ,00 en aandelen Neef betaalt successierechten totale waarde van het huis en de aandelen: Hij betaalt successierechten op totaal

45 Enkele uitzonderingen: familiebedrijf: als men aan bepaalde voorwaarden voldoet geen successierechten Gezinswoning: de echtgenoot en langstlevende partner betalen geen successierechten op het deel dat zij hiervan erven. Gronden gelegen in een ven-gebied. 45

46 DEEL 3: Berekening successierechten Belastbare grondslag: verduidelijking Berekening van de waarde van het vruchtgebruik Vrouw erft vaak vruchtgebruik. Wat is de waarde van een vruchtgebruik? Tabel als bijlage 46

47 DEEL 3: Berekening successierechten Voorbeeld Nalatenschap Jef goederen, geen schulden Julie 68 jaar, één kind (Juliette) Waarde VR = 32% of Waarde BE = 68% of

48 DEEL 3: Berekening successierechten De gezinswoning De vrouw of samenlevende partner moet geen successierechten betalen op de gezinswoning Vrijstelling geldt: Enkel voor de vrouw, wettelijk samenwonende of feitelijk samenwonende (3 jaar) - niet voor de kinderen Ingevolge huwcontract, erfrecht, testament Voor gezinswoning, aanhorigheden, ondergeschikt beroepsdeel Schulden horen bij woning (niet aftrekbaar van rest) Praktijk: geen schuld of schuldsaldo verzekering Opgepast met een beding van aanwas! 48

49 DEEL 4: Hoe kan men successierechten vermijden? 49

50 DEEL 4: Successieplanning Twee voorwaarden voor een goede successieplanning: 1. Familiaal: regeling die iedereen ten goede komt. 2. Fiscaal: successierechten worden beperkt. 50

51 DEEL 4: Successieplanning Weinig nalaten of weinig erven = weinig successierechten Dit kan ondermeer door: 1. Een aanpassing van het huwelijkscontract 2. Het schenken tijdens het leven 3. Het maken van een testament 51

52 DEEL 4: Successieplanning 1. Een aanpassing van het huwelijkscontract 2. Het schenken tijdens het leven 3. Het maken van een testament 52

53 DEEL 4: Successieplanning 1. Aanpassing van het huwelijkscontract A. Stap over naar een stelsel met een (beperkte) gemeenschap en stop uw eigen goederen in die gemeenschap B. Schrap de clausule langst leeft, al heeft C. Geef het grootste deel van de gezinswoning aan de vrouw D. Neem een keuzebeding E. Sterfhuisclausule 53

54 DEEL 4: Successieplanning A. Stap over naar een stelsel met een (beperkte) gemeenschap en stop uw eigen goederen in die gemeenschap Eigen vermogen vrouw Gemeenschappelijk vermogen Eigen vermogen man 54

55 DEEL 4: Successieplanning Door een eigen goed in de gemeenschap te brengen, wordt dit voor de helft eigendom van de andere echtgenoot. Vrouw betaalt maar successierechten op helft. Voorbeeld Jef en Julie: wettelijk stelsel / scheiding goederen. Jef heeft eigen buitenverblijf (EV) geen kinderen, geen erfgenamen en geen andere goederen Testament: Julie krijgt alles Jef overlijdt: 1. Geen inbreng: successierechten Bij inbreng: successierechten

56 DEEL 4: Successieplanning Bij inbreng in de gemeenschap, erven de kinderen de helft bij overlijden van vader, en de helft bij overlijden van moeder. Voorbeeld Jef en Julie (85) + wettelijk stelsel + dochter Juliette. Jef heeft eigen buitenverblijf (EV) Jef sterft eerst, er zijn geen andere goederen Totaal te betalen successierechten (Julie + Juliette): 1. Geen inbreng: successierechten Bij inbreng: successierechten

57 DEEL 4: Successieplanning Eens ingebracht, altijd ingebracht? eventueel: goed komt terug bij echtscheiding men kan een goed uit de gemeenschap halen 57

58 DEEL 4: Successieplanning B. Schrap de clausule langst leeft, al heeft Huwelijkscontracten waarbij de ganse gemeenschap toekomt aan de langstlevende. > Fiscaal nadelig, familiaal soms aangeraden > keuzebeding geeft zelfde familiale bescherming Vaak opgenomen in oude huwcontracten. 58

59 DEEL 4: Successieplanning Voorbeeld Jef (75) en Julie (75) en 2 kinderen (Juliette en Fien). Jef en Julie bezitten gemeenschappelijk: gezinswoning: appartement zee: aandelen: geen schulden Geen regeling: totaal Langst leeft, al heeft: totaal

60 DEEL 4: Successieplanning C. Geef het grootste deel van de gezinswoning aan de vrouw De vrouw moet geen successierechten betalen op de gezinswoning, geef haar dus de ganse gezinswoning. Probleem: hierdoor wordt de rekening doorgeschoven naar het moment dat de vrouw zelf komt te overlijden. 60

61 DEEL 4: Successieplanning Oplossing: 99% van gezinswoning naar de vrouw. 1% van gezinswoning naar de kinderen. uit onverdeeldheid treden (kind koopt moeder uit) handgift 61

62 DEEL 4: Successieplanning D. Neem een keuzebeding Clausule in het huwelijkscontract: de vrouw mag op het moment van het overlijden van de man kiezen wat ze wil van het gemeenschappelijk vermogen. Kan enkel voor een gemeenschappelijke vermogen of toegevoegde gemeenschap 62

63 DEEL 4: Successieplanning Keuzebeding De langstlevende mag gelijk welke goederen kiezen die haar geheel of gedeeltelijk toekomen. Keuze: familiale - en de fiscale toestand bij overlijden. Nadeel: de secretaresse 63

64 E. De sterfhuisclausule Wanneer men zeker weet dat de man/vrouw eerst zal sterven. Huwcontact bepaalt dat wat er ook gebeurt, de man/vrouw gans de gemeenschap krijgt. Geen successierechten 64

65 DEEL 4: Successieplanning 1. Een aanpassing van het huwelijkscontract 2. Het schenken tijdens het leven 3. Het maken van een testament 65

66 DEEL 4: Successieplanning Schenken = minder nalaten = minder successierechten betalen Tenzij: Schenking van een onroerend goed (geen bouwgrond) en overlijden binnen 3 jaar. Hand- of bankgift en overlijden binnen 3 jaar. 66

67 DEEL 4: Successieplanning I. Schenking van onroerende goederen Notariële akte vereist. Nadeel: schenkingsrechten + notariskosten Voordeel: geen successierechten + schenking op maat 67

68 DEEL 4: Successieplanning Kenmerken van schenkingsrechten: 1. Laatste woonplaats van de schenker 2. Graad van verwantschap 3. Progressieve tarieven 4. Belastbare grondslag 5. De regel van 3 jaar: progressievoorbehoud bij schenkingen 6. De regel van 3 jaar: Verrekening met successierechten 7. Schenking van de blote eigendom 8. Schenking van een bouwgrond bijzondere tarieven 9. Schenking van een familiebedrijf 10.Enkele voorwaarden verbonden aan de schenking 68

69 DEEL 4: Successieplanning 1. Laatste woonplaats van de schenker Regel van 5 jaar 2. Graad van verwantschap Hoe dichter verwant -> hoe minder schenkingsrechten Hoe verder verwant -> hoe meer schenkingsrechten 3. Progressieve tarieven Net als successierecht is tarief progressief. Hoe meer een begiftigde krijgt, hoe hoger de tariefschijf en hoe zwaarder de heffing. 69

70 DEEL 4: Successieplanning Voorbeeld: Jef (weduwnaar) schenkt een onroerend goed van aan dochter Fien. 0 tot % tot % tot % tot % tot % Totaal Stel: Jef heeft onroerende vermogen van Laatste normaal belast aan 27% successierecht of Nu belast aan dus belastingbesparing De tarieven: zie bijlage 70

71 DEEL 4: Successieplanning 4. Belastbare grondslag De schenkingsrechten worden berekend op basis van de waarde van wat men krijgt van de schenker. 71

72 DEEL 4: Successieplanning Voorbeelden Jef schenkt (eigen goed) aan Fien De schenkingsrechten op Jef schenkt (eigen goed) aan Fien, Juliette en Jan Ieder kind betaalt schenkingsrechten op ,00 Jef en Julie schenken (gem.) aan Fien, Juliette en Jan Ieder kind krijgt van iedere ouder ; Dus 6 schenkingen van , telkens aan laagste tarieven. Jef en Julie schenken (gem.) aan Fien, maar zij moet aan Jan en Juliette betalen. Idem als vorig voorbeeld. Voorafgaandelijk inbreng in huwelijksvermogen mogelijk 72

73 DEEL 4: Successieplanning 5. De regel van 3 jaar: progressievoorbehoud bij schenkingen De waarde van de eerste schenking wordt geteld bij de waarde van de huidige schenking om het tarief te bepalen, als deze gebeurt binnen 3 jaar. Voorbeeld: Jef (weduwnaar) schenkt appartement aan Fien met waarde van : schenkingsrechten: (zie vorig voorbeeld) Binnen 3 jaar schenkt hij ander appartement van euro: % niet van toepassing % niet van toepassing % niet van toepassing % niet van toepassing % niet van toepassing % % % Totaal

74 DEEL 4: Successieplanning 6. De regel van 3 jaar: verrekening met successierechten Men leeft nog 3 jaar na schenking: geen successierechten Men leeft geen 3 jaar na schenking: men houdt rekening met schenking om tarief te bepalen (hogere schijven) Voorbeeld: Onroerend goederen Geen vrouw, één kind: successierechten Schenking bij overlijden rest er Schenkings- en successierecht: = Dus: schenk om de drie jaar een (deel van een) onroerend goed Opmerking: onverdeeld aandeel schenken is mogelijk 74

75 DEEL 4: Successieplanning 7. Schenking van de blote eigendom de schenker behoudt het vruchtgebruik De schenkingsrechten op waarden volle eigendom. 8. Schenking van een bouwgrond bijzondere tarieven Vlaanderen (tijdelijke maatregel) De echtgenote en rechte lijn: 2% korting op schenkingsrechten Alle andere personen: tot % daarboven: gewone schenkingsrechten Voorwaarde: binnen de drie jaar bouwvergunning aanvragen. Regel van 3 jaar voor overlijden geldt niet. 75

76 DEEL 4: Successieplanning 9. Schenking van een familiebedrijf Vlak tarief 2%. Bijzondere voorwaarden. Maar: geen successierechten 10.Enkele voorwaarden verbonden aan de schenking Voorbehoud van vruchtgebruik Last om een lijfrente te betalen Beding van terugkeer Verbod om het goed in een huwelijksgemeenschap te brengen Verbod om het goed te vervreemden zolang de schenker leeft 76

77 DEEL 4: Successieplanning II. Schenking van roerende goederen 1. Door middel van een handgift 2. Door middel van een schenkingsakte in België / Nederland 77

78 DEEL 4: Successieplanning De handgift Principe: geen registratie of successierechten Uitzondering: regel van 3 jaar. De schenkingsakte Principe: 3% of 7% schenkingsrechten. Geen regel van 3 jaar: schenking op sterfbed Schenkingsakte in Nederland? 78

79 DEEL 4: Successieplanning Voorbeeld Man euro aandelen en 1 kind. ofwel: schenkingsrecht: ofwel: successierecht: Man euro aandelen en 1 neef. ofwel: schenkingsrecht: ofwel: successierecht:

80 DEEL 4: Successieplanning 1. Een aanpassing van het huwelijkscontract 2. Het schenken tijdens het leven 3. Het maken van een testament 80

81 DEEL 4: Successieplanning Deel uw nalatenschap over meer personen, dan krijgt elke persoon minder, en betaalt men samen minder successierechten 81

82 DEEL 4: Successieplanning Voorbeeld: Weduwe heeft 1 dochter die 3 kinderen heeft. Testament: ieder krijgt ¼ deel. Vermogen: onroerende goederen roerende goederen Geen schulden Indien geen testament: successierechten Indien een testament: successierechten 82

83 DEEL 4: Successieplanning Voordeel van testament: Heeft pas uitwerking heeft bij overlijden Men kan over zijn goederen blijven beschikken Ten allen tijde herroepbaar 83

84 DEEL 4: Successieplanning Het eigenhandig testament: Het is voluit met de eigen hand geschreven Het is voorzien van de datum Het is voorzien van een handtekening Een notarieel testament Verklaring voor notaris in bijzijn getuigen. Niet betwistbaar + advies Een internationaal testament 84

85 Enkele clausules uit een testament: A. Generation skipping B. Uitsluitingsclausule C. Ontneming ouderlijk vruchtgenot D. Strafbeding alternatieve beschikking E. Restlegaat (fideï commis de residuo) 85

86 Generation-skipping : Een generatie overslaan of de erfenis verdelen over twee generaties (zie vorig voorbeeld) Uitsluitingsclausule: De erfenis mag niet in een huwgemeenschap worden gebracht. Schoonfamilie wordt uitgesloten Ontneming ouderlijk vruchtgenot Regel: ouders hebben vruchtgebruik op de goederen van hun minderjarige kinderen tot ze 18 jaar zijn. (dus ook ex-man) Men kan dit via testament ontnemen. 86

87 Strafbeding alternatieve beschikking Regel: kind moet zijn reserve vrij en onbelast krijgen Testament geeft keuze: ofwel krijg je alles, maar wordt het beheerd tot je 30 bent, ofwel krijgt je de helft, zonder beheer en gaat de andere helft naar Artsen Zonder Grenzen. Restlegaat Ik geef een deel aan mijn vriendin, maar na haar dood moet wat er overblijft toekomen aan mijn dochter Voordeel: men bespaart successierechten 87

88 DEEL 4: Successieplanning Conclusie Opmaken of wijzigen huwcontract Testament opmaken Schenk onroerende goederen om te 3 jaar Regelingen op sterfbed zijn mogelijk Denk niet alleen aan successierechten, maar ook aan uzelf! 88

89 Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Markt Meerhout

SUCCESSIEPLANNING. In de nalatenschap van de eeststervende zit dus een deel van het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd.

SUCCESSIEPLANNING. In de nalatenschap van de eeststervende zit dus een deel van het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. Mijn uiteenzetting bestaat uit 4 delen. SUCCESSIEPLANNING In het eerste deel bespreek ik hoe het vermogen dat de echtgenoten hebben opgebouwd tijdens hun huwelijk wordt verdeeld als één van de echtgenoten

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Successieplanning Verstandig (st)erven

Successieplanning Verstandig (st)erven Successieplanning Verstandig (st)erven www.notaris.be Niets is zeker, behalve de dood en de belastingen (Benjamin Franklin) 2 Waarom successieplanning? 5 goede redenen Fiscale euthanasie Erfenissen komen

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

INFOSESSIE ERFRECHT. Bénédicte van Parijs Notaris te Borgloon

INFOSESSIE ERFRECHT. Bénédicte van Parijs Notaris te Borgloon INFOSESSIE ERFRECHT Bénédicte van Parijs Notaris te Borgloon 1 inhoudstafel Deel I erfrecht 1. erfgerechtigden 2. LLE 3. aanvaarding/verwerping 4. testament 5. wijziging erfrecht LLE Deel II successierechten

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma SUCCESSIE 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem 1 Programma Knockaert Dirk Inspecteur registratie en domeinen te Menen Successierechten in Vlaanderen, tarief, voorbeelden Tip inzake huwelijkscontract Lietaer

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

Do you have a plan? 08-12-2015

Do you have a plan? 08-12-2015 Do you have a plan? 08-12-2015 Na#ënlaan 118/01 B-8300 Knokke-Heist T: +32 (0)50 63 11 63 F: +32 (0)50 63 11 73 www.flamand.be info@flamand.be Not having a plan is also a plan 2 Deel 1: Juridisch 3 Fiscale

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent )

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) DE HUIDIGE VLAAMSE SCHENK- EN ERFBELASTING Partners en rechte lijn Onroerend / roerend Erfbelasting

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

ERFENIS en TESTAMENTEN KIDS Langdorp 17 oktober 2013

ERFENIS en TESTAMENTEN KIDS Langdorp 17 oktober 2013 Inleiding ERFENIS en TESTAMENTEN KIDS Langdorp 17 oktober 2013 Ik ben Lieve STROEYKENS, geassocieerde notaris in het kantoor Michiels & Stroeykens te Aarschot. Op een gegeven moment werd er door de KIDS

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... Inhoudstafel Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. i iii ALGEMEEN DEEL........................................... 1 Inleiding.................................................

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79.

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79. Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa

Nadere informatie

1. DE NOTARIS. Maart 2014

1. DE NOTARIS. Maart 2014 DOSSIER: DE NOTARIS 1. DE NOTARIS Maart 2014 Op sleutelmomenten in je leven kan je onafhankelijk advies gebruiken. Bij een huwelijk of bij de aankoop van een woning bijvoorbeeld maar ook bij een echtscheiding

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

De onroerende schenking algemene vereisten

De onroerende schenking algemene vereisten Inhoudstafel Inleiding 1 Deel I De onroerende schenking algemene vereisten 1 Schenking grondvereisten 2 11 Toestemming van zowel schenker als begiftigde 2 111 Schenken aan een minderjarige? 2 112 Schenkingen

Nadere informatie

4. Verschillende schenkings- en successietarieven per gewest... 12

4. Verschillende schenkings- en successietarieven per gewest... 12 Inhoudstafel Deel I - Wat u vooraf moet weten 1. Uw vermogen als samenwonende....................... 3 2. Uw vermogen als gehuwde... 4 2.1. U bent gehuwd zonder huwelijks contract... 4 2.1.1. Het principe...

Nadere informatie

Successieplanning. 1. Wie erft wat?

Successieplanning. 1. Wie erft wat? Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa van het vermogen van de overledene samengesteld. Dit zijn alle goederen die hij op dat moment in bezit had en die hij tijdens zijn

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

Wettelijk erfrecht Duitsland

Wettelijk erfrecht Duitsland De positie van de langstlevende echtgenoten in het Duitse, Franse, Luxemburgse, Belgische en Nederlandse erfrecht Dr. Rembert Süβ Deutsches Notarinstitut Wettelijk erfrecht Duitsland Beperkte vooruitneming

Nadere informatie

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking?

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking? DOSSIER Hoe de controle behouden na een schenking? De schenking is één van de meest gekende instrumenten van vermogensplanning. Om de progressiviteit van de successierechten te doorbreken en om hun kinderen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN

ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN Fiscaal - Successieplanning ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa van het vermogen van de overledene samengesteld. Dit zijn alle goederen die hij op dat

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

1. Onterven. 2. Generatiesprong

1. Onterven. 2. Generatiesprong 1. Onterven Ik leef in onmin met mijn moeder, die een huis bezit en verscheidene bankrekeningen heeft. Kan zij bewerkstelligen dat mij helemaal niets zou toekomen? Neen. Kinderen kunnen niet volledig onterfd

Nadere informatie

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Veel mensen zien er tegen op om een testament op te stellen. Vaak schuift men dit voor zich uit omdat men het te ingewikkeld vindt. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE Successieplanning anno 2018 Hervorming erfrecht VLABEL aan de macht: een overzicht van enkele standpunten Huwelijkscontract en fiscaliteit: een moeilijk huwelijk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Wat u vooraf moet weten. Voorwoord... 1. 1. Wat is van wie?... 5. 2. Wie erft wat?... 12

Inhoudstafel. Deel I - Wat u vooraf moet weten. Voorwoord... 1. 1. Wat is van wie?... 5. 2. Wie erft wat?... 12 Inhoudstafel Voorwoord..................................................... 1 Deel I - Wat u vooraf moet weten 1. Wat is van wie?... 5 1.1. U bent gehuwd....................................... 5 1.1.1.

Nadere informatie

De hervorming van het erfrecht. Carina VAN CAUTER Federaal volksvertegenwoordiger Open Vld

De hervorming van het erfrecht. Carina VAN CAUTER Federaal volksvertegenwoordiger Open Vld De hervorming van het erfrecht Carina VAN CAUTER Federaal volksvertegenwoordiger Open Vld Inhoudstafel 1. Openvallen van de nalatenschap 2. Toebedeling van de erfenis 3. Keuze van de erfgenaam 4. Verdeling

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift!

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift! Alles over de handgift en de bankgift! Iven De Hoon ALLES OVER DE HANDGIFT EN DE BANKGIFT! 1. Waarom schenken?... 3 2. Moet een schenking niet via een notaris te gebeuren?... 3 De handgift... 5 1. Kan

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

CLAUSULES - CONSULTATIES

CLAUSULES - CONSULTATIES VERGELIJKEND EXAMEN 2010 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Leuven, zaterdag 6 maart 2010 (voormiddag) VRAGENLIJST n r II CLAUSULES - CONSULTATIES Deze tweede vragenlijst bevat tien vragen. De antwoorden worden op

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Erven. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. www.notaris.be

Erven. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. www.notaris.be Erven De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. 5 www.notaris.be De materie die aan bod komt in deze brochure is bijgehouden tot en met maart 2015. De lezer dient er rekening mee te houden dat de

Nadere informatie

1. Regelingen voor het overlijden

1. Regelingen voor het overlijden Naarmate u ouder wordt, gaat u wellicht meer nadenken over de dood en over de regelingen die eraan voorafgaan (bijvoorbeeld over een testament of over uw erfgenamen). 1. Regelingen voor het overlijden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen?

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? Een belangrijke bekommernis tussen echtgenoten is enerzijds dat de langstlevende later zeker niets tekort zou komen, maar dat anderzijds de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

DB Planning Insights - Juli Hoe kunt u de langstlevende beschermen?

DB Planning Insights - Juli Hoe kunt u de langstlevende beschermen? DB Planning Insights - Juli 2016 Hoe kunt u de langstlevende beschermen? Inhoud 1 / Inleiding 3 2 / Een klein woordje over het erfrecht van ongehuwde partners 4 3 / Wat met de huwgemeenschap? 5 3.1. Het

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

ERVEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

ERVEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT ERVEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT ERVEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

Nadere informatie

Rendement. 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS GOED NIEUWS VOOR UW ERFGENAMEN. HOE ERAAN BEGINNEN? Successieplanning is iets waar de meesten zich niet echt graag mee bezig houden. Maar toch

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie