Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord Inhoudstafel. 1. Schema Algemeen... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Voorwoord Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema Algemeen Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap? Opbouw van een aanvullend pensioen Wat is het verschil tussen een groepsverzekering en een IPT? Is het ene beter dan het andere? Welke verzekeringen kunnen er zoal ondergebracht worden in een groeps verzekering? Welke heeft u echt nodig? Dekking inzake pensioen Dekking inzake overlijden Ook voor invaliditeit Premievrijstelling Wat is een klassieke groepsverzekering? Stopzetting van de groepsverzekering Wat is een Universal Life-groeps verzekering? Op welke leeftijd sluit u het best een groeps verzekeringscontract? Kunt u iets anders doen in afwachting van een groepsverzekering? Tot welke leeftijd laat u uw contract het best lopen en waarom? Wat moet zeker wel of niet in uw contract staan? Welke informatie moet u bezorgen aan uw verzekeraar? Op welk moment moet de uitkering voorzien worden: op uw 60ste of op uw 65ste verjaardag of beter op het einde van dat jaar/in het begin van het volgende jaar? Wie kunt u aanduiden als begunstigde van uw groepsverzekering indien u overlijdt vóór de uitkering? Waarop moet u letten bij het vergelijken van verzekeraars? Kunt u nog aan gewoon pensioensparen doen als u een groepsverzekering heeft? Is een groepsverzekering m.a.w. combineerbaar met pensioensparen? Is een groepsverzekering combineerbaar met het zgn. langetermijnsparen? Is een groepsverzekering combineerbaar met een VAPZ? Wat gebeurt er met uw groeps verzekeringen indien uw vennootschap failliet gaat? Wat gebeurt er met uw groeps verzekering indien u uw vennootschap (vervroegd) vereffent? Is een groepsverzekering wel veilig (in tijden van financiële crisis)? I

2 3. Premie Wie betaalt de premie? Zijn de premies die de vennootschap voor u betaalt ook bij u belastbaar? Welk fiscaal voordeel levert de premie op? Bent u verplicht om een overlijdens dekking te voorzien? Hoeveel instapkosten betaalt u (en op welk bedrag worden die berekend)? Hoeveel beheerskosten betaalt u? Met welke andere kosten moet u rekening houden? Zijn al die kosten fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap? Welke taks is er verschuldigd op de premie? Wie moet deze taks voldoen? Geldt deze taks ook voor andere toezeggingen dan bij leven en overlijden? Zijn de winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks? Hoeveel premie is er fiscaal toegelaten? Zijn de premies zonder meer aftrekbaar voor uw vennootschap? Zijn de premies aftrekbaar? Welke voorwaarden moeten nageleefd worden voor de aftrekbaarheid? Wat houdt die 80%-grens nu concreet in? Wat is het? Hoe wordt deze grens berekend? Wettelijke en extralegale toekenningen Uitgedrukt in jaarrente Brutojaarbezoldiging Bedoelt men het loon vóór of na de aftrek van de sociale bijdragen? Normale duur van de beroepswerkzaamheid Moet u van in het begin een hoge premie betalen? Wat als er in een bepaald jaar geen/minder premie betaald wordt? Is dit verlies overdraagbaar naar een volgend jaar? Wat als er in een bepaald jaar meer premie betaald wordt? Hoeveel gaat er van de brutopremie af? Taksen Kosten Andere factoren om rekening mee te houden? Hoeveel bedraagt de nettopremie als uw vennootschap een brutopremie van 950 kan besteden? Kunt u premies storten voor het verleden (m.a.w. voor de jaren waarin u nog geen groepsverzekering had)? Voorheen gepresteerde jaren buiten de vennootschap Zijn er sociale bijdragen verschuldigd op de premie? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? II

3 3.18. Kunt u net vóór de vereffening van uw vennootschap nog een backservice premie storten? Kunt u uw groepsverzekering (het reeds opgebouwde kapitaal) gebruiken om een onroerend goed aan te kopen? Hoeveel rendement kunt u verwachten op uw premie? Welke beleggingen kunt u kiezen? Wat met Tak 21- en Tak 23-producten? Tak Tak Waarom uw Tak 21 niet combineren met een Tak 23? Wat is een dynamische groepsverzekering? Bent u op lange termijn beter af met een dynamische of met een klassieke formule? Kunt u achteraf nog switchen van een klassieke naar een dynamische formule of omgekeerd? Zo ja, hoeveel kost dat? Kan dit rendement wijzigen tijdens de looptijd van uw contract? Welke impact heeft de leeftijd van uitkering op het rendement? Wat is de impact van de crisis op het rendement van uw groepsverzekering? Uitkering Worden de uitkeringen belast? Wordt u belast op het volledig opgebouwd kapitaal? Hoeveel belastingen betaalt u op het bedrag dat u uitbetaald krijgt? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Kunt u zelf het tarief op uw pensioenkapitaal bepalen? Moet u stoppen met werken om de gunstige aanslagvoet te genieten? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Effectief actief blijven tot 65 jaar: slechts 10% belastingen? Zelfstandigen Bedrijfsleiders Betaalt u ook sociale bijdragen op het bedrag dat u uitgekeerd krijgt? RIZIV-bijdrage Solidariteitsbijdrage Welke andere bedragen worden afgehouden van het bedrag dat u uitgekeerd krijgt? Moet u uw pensioenkapitaal nog aangeven? Moet u zich een kapitaal laten uitkeren of kunt u ook kiezen voor een tijdelijke of levenslange rente? Hoe wordt een rente belast? Is het interessant om te kiezen voor een lijfrente? Kunt u beter eerst uw kapitaal opvragen? III

4 5.10. Kunt u uw groepsverzekering in het buiten land laten uitbetalen? Heeft dat voor- of nadelen? Kunt u in bepaalde landen uw groepsverzekering belastingvrij laten uitkeren? Naar waar verhuist u het best? Wat moet u concreet doen? Wat als u een voorschot opgenomen heeft? Hoe wordt dit verrekend bij de uitkering? Hoe wordt u belast als u een voorschot opgenomen heeft? Wordt de eventuele winstdeelname belast? Hoeveel kapitaal ontvangt u en hoeveel houdt u daar netto van over (na belastingen)? Successierechten Wie krijgt het kapitaal bij uw overlijden? Betalen uw erfgenamen successierechten op het kapitaal bij uw overlijden? U had al een groepsverzekering toen u nog werknemer was, wat kunt u dan doen om de successierechten te beperken? Omzetting interne pensioenvoorziening in echte groepsverzekering Interne pensioenvoorziening niet meer toegelaten? Hoe en wanneer moet de omzetting gebeuren? Waarop moet u zoal letten bij een omzetting? Deel II - VAPZ 1. Schema Algemeen Wat is een VAPZ? Met wie kunt u een VAPZ afsluiten? Is een VAPZ in bepaalde gevallen verplicht of is het volledig vrij? Welke verzekeringen kunnen zoal ondergebracht worden in een VAPZ en welke heeft u echt nodig? Dekking inzake pensioen Dekking inzake overlijden Premievrijstelling Gewaarborgd inkomen koppelen aan uw VAPZ Heeft een VAPZ invloed op uw wettelijk pensioen? Tot welke leeftijd kunt u een VAPZ onderschrijven? Moet u eerst een medische keuring ondergaan als u een VAPZ afsluit? Wat is de pensioenovereenkomst? Wie kan een VAPZ afsluiten? Kunt u als startende zelfstandige een VAPZ onder schrijven of moet u eerst een paar jaar bezig zijn? U heeft een eenmanszaak. Kunt u dan ook een VAPZ onderschrijven? IV

5 Moet u zelfstandige zijn in hoofdberoep of kan het ook als bijberoeper? U bent loontrekkende en zelfstandige in bijberoep, kunt u dan ook een VAPZ aangaan? Kan een meewerkende echtgeno(o)t(e) ook een VAPZ aangaan? Kan uw echtgeno(o)t(e) die loontrekkende is ook een VAPZ aangaan? Kunt u een contract sluiten tot 60 jaar of moet dat altijd tot 65 jaar? Moet u daarvoor bij uw sociale kas zijn of kan het ook bij de bank of via uw makelaar? Moet u altijd bij dezelfde verzekeraar blijven? U betaalt de maximale sociale bijdrage. Is dat voor u dan ook interessant? Kunt u een VAPZ combineren met een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT)? Kunt u uw VAPZ combineren met een contract langetermijnsparen? Kunt u nog aan gewoon pensioensparen doen als u een VAPZ heeft? Is een VAPZ m.a.w. combineerbaar met het pensioen sparen? Wie krijgt de uitkering? Is uw VAPZ veilig (in tijden van financiële crisis)? Wat als u failliet gaat? U heeft uw sociale bijdragen niet betaald. Kunt u dan een VAPZ aangaan? Premie Wie betaalt de premie? Welk fiscaal voordeel levert de premie op? Is de 80%-regel ook op uw VAPZ van toepassing? Levert de premie ook een besparing van uw sociale bijdragen op? Wat is de totale besparing op uw premie? Hoeveel premie kan of moet er betaald worden? Moet u elk jaar hetzelfde percentage storten of mag u dat ook vrij kiezen? Moet u per kwartaal betalen of kan dat ook maandelijks of één keer per jaar? Kunt u op 31 december nog betalen voor het ganse jaar? Betaalt u het best in het begin van het jaar of op het einde? Kunt u één jaar overslaan en het jaar erop een inhaalbeweging doen? Wat als er in een bepaald jaar geen/ minder premie betaald wordt (overschot overdraagbaar?)? Wat als er in een bepaald jaar meer premie betaald wordt? Kunt u premies storten voor het verleden (m.a.w. voor de jaren waarin u nog geen VAPZ had)? V

6 3.15. Wat is uw zgn. referentie-inkomen en waar vindt u dat? Wat is uw geraamd inkomen als starter? Als u als startende zelfstandige door uw raming te veel premie stort, krijgt u dan drie jaar later een stuk premie terug? Als u zelfstandige wordt in het tweede kwartaal, kunt u dan al een volledige VAPZ-jaarpremie betalen voor dat jaar? Hoe zit dat in het jaar waarin u met pensioen gaat? Kunt u nog een volledige VAPZ-jaarpremie betalen voor dat jaar? Uw inkomen komt uit meerdere vennoot schappen. Hoeveel premie mag u dan storten in een VAPZ? Moet u eerst uw sociale bijdragen betalen en dan uw VAPZ? Hoeveel gaat er van de brutopremie af? Taksen Moet u ook taksen betalen op de aanvullende waarborgen? Kosten Andere factoren om rekening mee te houden? U betaalt de maximale sociale bijdrage. Is dat voor u dan ook interessant? Zijn er sociale bijdragen verschuldigd op de premie? Hoeveel bedragen de nettopremie en de nettokosten indien u een brutopremie van 950 stort? Zijn de winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks? Wie moet deze taks voldoen? Kunt u uw VAPZ (het reeds opgebouwd kapitaal) gebruiken om een onroerend goed aan te kopen? Hoeveel rendement kunt u verwachten op een premie van 950? Tak 21 vs. Tak Universal Life Dynamische formule Kan het rendement wijzigen tijdens de looptijd van uw contract? Welke impact heeft uw leeftijd bij uitkering op het rendement? Welke impact hebben de nieuwe (para)fiscale regels op uw rendement? Indien u niet tevreden bent over het rendement van uw VAPZ, kunt u dan overstappen naar een andere verzekeraar? Uitkering Wanneer krijgt u uw uitkering? Op welke leeftijd krijgt u uw geld? Kunt u uw contract afkopen vóór de einddatum? Kunt u ervoor kiezen om uw geld in de vorm van een kapitaal te ontvangen of in de vorm van een maandelijkse uitkering? Hoeveel sociale bijdragen worden er afgehouden? RIZIV-bijdrage Solidariteitsbijdrage VI

7 5.4. Wordt de eventuele winstdeelname belast? Hoeveel belastingen betaalt u? Is er een verminderde belasting voorzien in het kader van het Generatiepact? Welke andere kosten worden nog afgehouden? Hoeveel kapitaal ontvangt u en hoeveel houdt u daar netto van over (na belastingen)? Geldt die fictieve rente ook als u geen kapitaal gekregen heeft, maar een jaarlijkse rente krijgt? Is het zinvol om uw pensioenkapitaal in het buitenland te laten uitbetalen? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Wat als u een voorschot opgenomen heeft? Hoe wordt dit verrekend bij de uitkering? Successierechten Wie krijgt het kapitaal bij uw overlijden? Moeten er successierechten betaald worden? Deel III - Sociaal VAPZ 1. Schema Algemeen Wat is een sociaal VAPZ? Met wie kunt u een sociaal VAPZ afsluiten? Wat is de pensioenovereenkomst en het solidariteitsreglement? Pensioenluik Solidariteitsluik Heeft een sociaal VAPZ invloed op uw wettelijk pensioen? Tot welke leeftijd kunt u een sociaal VAPZ onderschrijven? Moet u eerst een medische keuring ondergaan als u een sociaal VAPZ afsluit? Wie kan een sociaal VAPZ afsluiten? Kunt u als startende zelfstandige een sociaal VAPZ onderschrijven of moet u eerst een paar jaar bezig zijn? U heeft een eenmanszaak. Kunt u dan ook een sociaal VAPZ onderschrijven? Moet u zelfstandige zijn in hoofdberoep of kan het ook als bijberoeper? U bent loontrekkende en zelfstandige in bijberoep, kunt u dan ook een sociaal VAPZ aangaan? Kan een meewerkende echtgeno(o)t(e) ook een sociaal VAPZ aangaan? Kan uw echtgeno(o)t(e) die loontrekkende is ook een sociaal VAPZ aangaan? VII

8 2.8. Kunt u een contract sluiten tot 60 jaar of moet dat altijd tot 65 jaar? Moet u daarvoor bij uw sociale kas zijn of kan het ook bij de bank of via uw makelaar? Moet u altijd bij dezelfde verzekeraar blijven? U betaalt de maximale sociale bijdrage. Is dat voor u dan ook interessant? Kunt u een sociaal VAPZ combineren met een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT)? Kunt u uw sociaal VAPZ combineren met een contract langetermijnsparen? Kunt u nog aan gewoon pensioensparen doen als u een sociaal VAPZ heeft? Is een sociaal VAPZ m.a.w. combineerbaar met het pensioensparen? Wie krijgt de uitkering? Is uw sociaal VAPZ veilig (in tijden van financiële crisis)? Wat als u failliet gaat? U heeft uw sociale bijdragen niet betaald. Kunt u dan een sociaal VAPZ aangaan? Premie Wie betaalt de premie? Welk fiscaal voordeel levert de premie op? Levert de premie ook een besparing van uw sociale bijdragen op? Hoeveel premie kan of moet er betaald worden? Wat is de totale besparing op uw premie? Wat als er in een bepaald jaar geen/minder premie betaald wordt (overschot overdraagbaar?)? Wat als er in een bepaald jaar meer premie betaald wordt? Kunt u premies storten voor het verleden (m.a.w. voor de jaren waarin u nog geen sociaal VAPZ had)? Moet u per kwartaal betalen of kan dat ook maandelijks of één keer per jaar? Kunt u op 31 december nog betalen voor het ganse jaar? Betaalt u het best in het begin van het jaar of op het einde? Wat is uw zgn. referentie-inkomen en waar vindt u dat? Wat is uw geraamd inkomen als starter? Als u als startende zelfstandige door uw raming te veel premie stort, krijgt u dan drie jaar later een stuk premie terug? Als u zelfstandige wordt in het tweede kwartaal, kunt u dan al een volledige sociaal VAPZ-jaarpremie betalen voor dat jaar? Hoe zit dat in het jaar waarin u met pensioen gaat? Kunt u nog een volledige VAPZ-jaarpremie betalen voor dat jaar? Uw inkomen komt uit meerdere vennoot schappen. Hoeveel premie mag u dan storten in een VAPZ? Moet u eerst uw sociale bijdragen betalen en dan uw sociaal VAPZ? VIII

9 3.17. Hoeveel gaat er van de brutopremie af? Taksen Kosten Andere factoren om rekening mee te houden? Zijn er sociale bijdragen verschuldigd op de premie? Hoeveel bedragen de nettopremie en de nettokosten indien u een brutopremie van 950 stort? Zijn de winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks? Wie moet deze taks voldoen? Kunt u uw sociaal VAPZ (het reeds opgebouwd kapitaal) gebruiken om een onroerend goed aan te kopen? Hoeveel rendement kunt u verwachten op een premie van 950? Tak 21 - Klassieke vs. dynamische formule Kunt u uw spaarpremies beleggen in een Tak 23? Is een tussentijdse switch naar een andere formule mogelijk? Kan het rendement wijzigen tijdens de looptijd van uw contract? Welke impact heeft uw leeftijd bij uitkering op het rendement? Welke impact hebben de nieuwe (para)fiscale regels op uw rendement? Uitkering bij uw pensionering Wanneer krijgt u uw uitkering? Op welke leeftijd krijgt u uw geld? Kunt u uw contract afkopen vóór de einddatum? Kunt u ervoor kiezen om uw geld in de vorm van een kapitaal te ontvangen of in de vorm van een maandelijkse uitkering? Hoeveel sociale bijdragen worden er afgehouden? RIZIV-bijdrage Solidariteitsbijdrage Wordt de eventuele winstdeelname belast? Hoeveel belastingen betaalt u? Is er een verminderde belasting voorzien in het kader van het Generatiepact? Welke andere kosten worden nog afgehouden? Hoeveel kapitaal ontvangt u en hoeveel bedraagt de netto- uitkering? Is het zinvol om uw pensioenkapitaal in het buitenland te laten uitbetalen? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Successierechten Wie krijgt het kapitaal bij uw overlijden? Moeten er successierechten betaald worden? IX

10 Deel IV - Pensioensparen 1. Schema Algemeen Wat is pensioensparen? Welke soort pensioensparen is de beste? Welke verzekeringen kunnen er zoal ondergebracht worden in een pensioenspaarverzekering? Dekking inzake pensioen Dekking inzake overlijden? Andere dekkingen Tot welke leeftijd kunt u een contract pensioensparen onderschrijven? Tot welke leeftijd laat u uw contract het best lopen en waarom? Kunt u nog aan gewoon pensioensparen doen als u een groepsverzekering heeft? Is een groeps verzekering m.a.w. combineerbaar met het pensioensparen? Is het pensioensparen combineerbaar met een VAPZ? Is het pensioensparen combineerbaar met het zgn. langetermijnsparen? Is pensioensparen wel veilig (in tijden van financiële crisis)? Premie Wie betaalt de premie? Hoeveel premie kan of moet er betaald worden? Wat als er in een bepaald jaar geen/minder premie betaald wordt (overschot overdraagbaar?)? Wat als er in een bepaald jaar meer premie betaald wordt? Wat als u in een bepaald jaar premies in meer dan één contract stort? Welk fiscaal voordeel levert de premie op? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Aan welke voorwaarden moet uw contract voldoen om een belasting voordeel te genieten? Kunt u nog premies storten na het jaar waarin u 64 jaar wordt? Hoeveel gaat er van de brutopremie af? Taksen Instapkosten Andere factoren om rekening mee te houden? Hoeveel bedraagt de nettopremie en het extra loon indien u een brutopremie van 950 stort? Kunt u premies storten voor het verleden (m.a.w. voor de jaren waarin u nog geen pensioensparen had)? Zijn de eventuele winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks? X

11 4. Hoeveel rendement kunt u verwachten op een premie van 950? Pensioenspaarverzekering Pensioenspaarfonds Is een tussentijdse switch naar een andere formule mogelijk? Kan het rendement wijzigen tijdens de looptijd van uw contract? Welke impact heeft de leeftijd van de uitkering op het rendement? Welke impact hebben de nieuwe fiscale regels op uw rendement? Kunt u een voorschot nemen op uw pensioensparen? Uitkering Wanneer vraagt u het best uw geld op? Hoeveel sociale bijdragen worden er afgehouden? Wordt de eventuele winstdeelname belast? Hoeveel belastingen betaalt u? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Welke andere kosten worden nog afgehouden? Hoeveel kapitaal ontvangt u en hoeveel bedraagt de netto-uitkering? Is het zinvol om uw pensioenkapitaal in het buitenland te laten uitbetalen? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Wat als u een voorschot opgenomen heeft? Hoe wordt dit verrekend bij de uitkering? Hoe wordt u belast als u een voorschot opgenomen heeft? Successierechten Wie krijgt het kapitaal bij uw overlijden? Moeten er successierechten betaald worden? Deel V - Individuele levensverzekering 1. Schema Algemeen Wat is een individuele levensverzekering? Wat kunt u onderbrengen in een individuele levensverzekering? Wat is een klassieke levensverzekering? Stopzetting van de levensverzekering Wat is een Universal Life-levens verzekering? Op welke leeftijd sluit u het best een levensverzekeringscontract? Kunt u iets anders doen in afwachting van een levensverzekering? Tot welke leeftijd laat u uw contract het best lopen en waarom? Wat moet er zeker wel of niet in uw contract staan? Welke informatie moet u bezorgen aan uw verzekeraar? XI

12 2.9. Op welk moment moet de uitkering voorzien worden: op uw 65ste verjaardag of beter op het einde van dat jaar/ het begin van het volgende jaar? Wie kunt u aanduiden als begunstigde van uw levensverzekering indien u overlijdt vóór de uitkering? Wat indien u uw ex-echtgeno(o)t(e) aangeduid heeft als begunstigde bij overlijden? Waarop moet u letten bij het vergelijken van verzekeraars? Kunt u nog aan gewoon pensioensparen doen als u reeds aan langetermijsparen doet? Is het langetermijnsparen combineerbaar met een groepsverzekering? Is het langetermijnsparen combineerbaar met een VAPZ? Is een levensverzekering wel veilig (in tijden van financiële crisis)? Wat is de impact van de crisis op het rendement van uw levensverzekering? Premie Wie betaalt de premie? Hoeveel premie kan of moet er betaald worden? Wat als er in een bepaald jaar geen/minder premie betaald wordt (overschot overdraagbaar?)? Wat als er in een bepaald jaar meer premie betaald wordt? Welk fiscaal voordeel levert de premie op? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Aan welke voorwaarden moet uw contract voldoen om een belasting voordeel te genieten? Welke attesten moet uw verzekeraar u bezorgen? Basisattest Bewijs van betaling Kunt u nog premies storten na uw 65ste? Heeft het zin om al met het langetermijn sparen te beginnen als u nog een hypothecaire lening heeft lopen? Hoeveel gaat er van de brutopremie af? Taksen Instapkosten Andere factoren om rekening mee te houden? Hoeveel bedraagt de nettopremie en het extra loon indien u een brutopremie van 950 stort? Kunt u premies storten voor het verleden (m.a.w. voor de jaren waarin u nog geen individuele levensverzekering had)? XII

13 4. Hoeveel rendement kunt u verwachten op een premie van 950? Tak 21 vs. Tak Tak Tak Waarom uw Tak 21 niet combineren met een Tak 23? Dynamische formule Is een tussentijdse switch naar een andere formule mogelijk? Kan het rendement wijzigen tijdens de looptijd van uw contract? Bent u op lange termijn beter af met een dynamische of met een klassieke formule? Welke impact heeft uw leeftijd bij uitkering op het rendement? Welke impact hebben de nieuwe fiscale regels op uw rendement? Zijn de winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks? Wie moet deze taks voldoen? Kunt u een voorschot nemen op uw levensverzekering? Uitkering Hoeveel sociale bijdragen worden er afgehouden? Wordt de eventuele winstdeelname belast? Hoeveel belastingen betaalt u? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Wordt u steeds belast op de uitkering? Welke andere kosten worden nog afgehouden? Hoeveel kapitaal ontvangt u en hoeveel bedraagt de netto-uitkering? Is het zinvol om uw pensioenkapitaal in het buitenland te laten uitbetalen? Hoe was het vroeger? Hoe is het nu? Wat als u een voorschot opgenomen heeft? Hoe wordt dit verrekend bij de uitkering? Hoe wordt u belast als u een voorschot opgenomen heeft? Successierechten Wie krijgt het kapitaal bij uw overlijden? Moeten er successierechten betaald worden? XIII

2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2

2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2 Inhoudstafel Deel I. Groepsverzekering / IPT 1. Schema... 1 2. Algemeen... 2 2.1. Wat is een groepsverzekering/ipt?... 2 2.2. Wat kunt u onderbrengen in een groepsverzekering?... 2 3. Premie... 3 3.1.

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Pensioen zelfstandigen

Pensioen zelfstandigen Pensioen zelfstandigen Aanleggen buitenwettelijk pensioen voor bedrijfsleiders en/of zelfstandigen Pijler 1: het wettelijk pensioen Binnen de 1 ste pijler zijn er drie pensioenstelsels: een pensioenstelsel

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/ Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/40 65 65 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche

VAPZ Technische fiche VAPZ Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden, met

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ informeert: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 2 Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen, later een ruim aanvullend pensioen

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag Zelfstandigenpensioen 7 tips voor een onbezorgde oude dag Eerst het minder goede nieuws... Thuis in geldzaken / Zelfstandigenpensioen 11/13/2015 2 Eerst het minder goede nieuws... Het (repartitie)systeem

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL

FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL FLEXIBELE INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING LIFE BUSINESS CONTROL Zelfstandige bedrijfsleider? Vul uw wettelijk pensioen aan via uw onderneming. Bouw uw aanvullend pensioenkapitaal op op maat. Intro Bent

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen.

Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen. VRIJ AANVULLEND PENSIOEN ZELFSTANDIGEN Zelfstandige? Laat uw belastinggeld niet verloren gaan. Maak er liever spaargeld van voor uw pensioen. Raad op mensenmaat Intro U bent zelfstandige? Dan weet u ongetwijfeld

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Extralegale pensioenen. tips voor een comfortabel pensioen

Extralegale pensioenen. tips voor een comfortabel pensioen Extralegale pensioenen tips voor een comfortabel pensioen 02 Extralegale pensioenen tips voor een comfortabel pensioen De commissie Leven van FVF heeft altijd als doel gehad de productie van levensverzekeringen

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract?

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? Dossier Vrij Aanvullend Pensioen Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!!

U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! U doet best geen schenking van een levensverzekering meer!!! Wie ooit een levensverzekering gebruikte om zijn vermogen door te schenken aan zijn kinderen (zelfs met betaling van schenkingsrechten bij het

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie².

RECORD PREMIUM 1 1. Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². RECORD PREMIUM 1 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een eenmalige premie van het type tak 21, met een gegarandeerde rentevoet op de gestorte nettopremie². In geval van leven van

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche

IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche IPT De Individuele Pensioentoezegging voor de zelfstandige bedrijfsleider Technische fiche Naam van het product Omschrijving Pensioentoezegging - IPT Een individuele pensioentoezegging van een vennootschap

Nadere informatie

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WIE EN WAT?... 3 Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen... 3 Wat is het aanvullend pensioen chemie?...

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2016 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 http://www.kluwer.be

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. een must voor elke zelfstandige bedrijfsleider 2. wie kan een IPT afsluiten? 3. hoe werkt de individuele pensioentoezegging?

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

Type. Type levensverzekering

Type. Type levensverzekering Life@Ease Type Type levensverzekering Doelgroep Doelgroep Levensverzekering met volgende kenmerken: Tak 21 Een gewaarborgd rendement en een eventuele winstdeling gekoppeld aan de bedrijfsresultaten van

Nadere informatie

hoofdstuk 10 Levensverzekering

hoofdstuk 10 Levensverzekering hoofdstuk 10 207 Inleiding Een levensverzekering wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Dit is onder andere het gevolg van het gebruik van een levensverzekering in het kader van de successieplanning.

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

VAPZ Technische fiche (1)

VAPZ Technische fiche (1) VAPZ Technische fiche (1) Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen VAPZ Een VAPZ zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure

Fiscale aspecten van de levensverzekering. Informatiebrochure Fiscale aspecten van de levensverzekering 2 Fiscale aspecten van de levensverzekering Vooraf De redactie van deze brochure werd afgesloten op 31/01/2015 en bevat de fiscale wetgeving zoals ze op dat ogenblik

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 01/17 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017

financiële infofiche Flexibel IPT Saving Plan geldig op 6 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Individuele Pensioentoezegging, met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp Pensioensparen: niet voor iedereen altijd even interessant Datum 7 mei 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

Uw financieel fundament voor de toekomst

Uw financieel fundament voor de toekomst Uw financieel fundament voor de toekomst Vermogensopbouw 2 e en 3 e pijler Lies Van Kerckhove Account manager vrije beroepen Kantoor Leuven Inhoud Statuut arts-specialist in opleiding Vermogensopbouw 2

Nadere informatie