Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u? Wat laat u op papier zetten?... 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Deel I. U stapt in in een vennootschap 1. Waar start u? U stapt in in een bestaande vennootschap Via een overname van aandelen Via een kapitaalverhoging Kan dat zomaar? Wat vinden de andere vennoten daarvan? U moet de BVBA of de NV nog oprichten Eerst bij de boekhouder of bij de notaris? Dan bij de bank? Andere specialist(en) nodig? Wat gebeurt er daarna? U wilt een bijzondere vennootschap oprichten Een S-BVBA of een EBVBA Andere bijzondere vennootschapsvormen Wat laat u op papier zetten? Heeft u statuten nodig? Het verschil met de zgn. oprichtingsakte? Wat vermeldt u (uw notaris) in de oprichtingsakte/statuten? Wat zal uw vennootschap doen? Kan de fiscus achteraf moeilijk doen? Kan uw klant en/of leverancier moeilijk doen? Exploitatie-, holding-, patrimonium- of managementvennootschap? Kunt u de statuten achteraf nog aanpassen? Ja, maar Ook andere afspraken maken als u met meerdere vennoten bent? U ben niet verplicht om een aandeelhoudersovereenkomst te hebben Het kan wel nuttig zijn Geheime afspraken Niet noodzakelijk met alle vennoten Achteraf andere afspraken maken? Eenvoudiger dan de statuten aan te passen II

2 3. Hoeveel kost u dat? De oprichting zelf Hoeveel kapitaal moet u minstens inbrengen? Hoeveel moet u effectief storten? Is dat geld dan geblokkeerd? Ja en neen Kunt u iets anders dan geld inbrengen? Oplossingen U krijgt aandelen in ruil: op naam, aan toonder, gedematerialiseerde? Daarna kost zo n vennootschap u nog extra Wat bespaart u met uw vennootschap? Kunt u de naam van uw vennootschap achteraf aanpassen? Moet u daarvoor de statuten wijzigen? Ja en neen Enkel een nieuwe handelsnaam Naast de naam van uw vennootschap? Meer dan één handelsnaam? Ook vermelden in de KBO? Aanpassen handelsnaam, dus via een ondernemingsloket passeren? Beschermen als merk? Zin en onzin Waar moet u welke naam vermelden? Welke (domein)naam heeft uw website? Deel II. Hoe werkt u in/met zo n BVBA of NV? 1. Welk(e) petje(s) heeft u op? U bent oprichter U bent vennoot of aandeelhouder Alleen of met meer? Stille of werkende? Vennoot én u werkt in uw vennootschap, dus u heeft het voor het zeggen? Bent u dan automatisch zelfstandige? Moet u zich aansluiten bij een sociale kas? Plots één vennoot minder Een probleem? Kunt u ook nog iets anders doen dan aandelen te houden? III

3 1.3. U bent bedrijfsleider: zaakvoerder of bestuurder Wie benoemt er, wie ontslaat er? Onbezoldigd volgens de statuten, maar u verdient meer dan dat U bent zaakvoerder in een BVBA Statutair zaakvoerder: voor het leven? Één of meerdere gewone zaakvoerders Wie heeft er het meest te zeggen? Zaakvoerder, dus ook vennoot? En vice versa? U bent bestuurder in een NV Minstens drie of kan twee soms ook? Wat als één van hen ontslag neemt? Statutair benoemd? Op tijd herbenoemen Aandeelhouder, dus ook (uw) bestuurder? Gedelegeerd bestuurder CEO, CFO, Wie beslist er waarover? Waarover moét u als vennoot beslissen? Heeft u als vennoot altijd het laatste woord? Kunt u de klok terugdraaien? Waarover mág u als bedrijfsleider beslissen? Hoe vrij bent u? Wat is er intern van belang? Wie tekent er namens de vennootschap? Wat telt er naar de buitenwereld toe? Meer dan één handtekening nodig? Alleen boven bepaalde bedragen? Vergaderen met uw collega s: een must of moet u daar niet van wakker liggen? Algemene vergadering Eens per jaar: volstaat dat? We spreken toch van een jaarvergadering Wie moet er/mag er de vennoten samenroepen? Uitnodigen via aangetekende brief, de krant of kan het ook en passant? Wie bepaalt er de agenda? Wie bepaalt er de plaats, de dag en het uur? Rond de keukentafel of bij uw boekhouder? IV

4 Enkel op papier? Het verslag van die vergadering? De zgn. notulen Geldig beslissen: quota en meerderheden? Vooraf afspreken hoe u zal stemmen? Verplicht om in het Nederlands te vergaderen? Soms een bijzondere algemene vergadering nodig? Wat is er daarbij speciaal? Alleen het tijdstip eigenlijk Geldig beslissen: quota & meerderheden? Soms een buitengewone algemene vergadering nodig? Wat is er daarbij speciaal? Bij de notaris Geldig beslissen: quota & meerderheden? Meerdere bedrijfsleiders Hoe vaak per jaar moet u dan samenzitten? Moet u echt vergaderen? Wie bepaalt de agenda? Geldig beslissen: unaniem - consensus - meerderheid? Moet er een verslag zijn? Moet u in het Nederlands vergaderen? Een directiecomité: ook in uw KMO interessant? Deel III. Kan men u persoonlijk viseren? 1. Als oprichter? Als vennoot? In principe niet Ook niet als u in uw vennootschap werkt? Als bedrijfsleider? Helpt het als u werkt via een managementvennootschap? Uw belang als bedrijfsleider in conflict met dat van uw vennootschap Dreigt er een belangenconflict? Wanneer speelt dat (niet)? Kunt u zich verzekeren? V

5 Deel IV. Hoe rijk is uw vennootschap? 1. Het kapitaal van uw vennootschap Minimumkapitaal Beloofd, maar nog niet gestort Nadien volstorten? Nut? Hoe doet u dat? Hoe kunt u het kapitaal verhogen? Mag u het kapitaal verminderen? Mag uw vennootschap uw aandelen inkopen? Het eigen vermogen van uw vennootschap Hoeveel winst heeft u opgepot? Wanneer moet u de alarmbel luiden? De rekening-courant (RC): wat is het? Van de bedrijfsleider? Is een RC-vennoot ook mogelijk? Wie moet er wie nog geld? Welke RC is goed? Welke RC is slecht? Wat met die RC als u uit uw vennootschap stapt? Uw RC omzetten in kapitaal? Volstort, vóór het te laat is Hoeveel winst maakt uw vennootschap? Over welke winst heeft uw boekhouder het? Wie beslist er wat er met die winst gebeurt? Hoe eerlijk moet die winst verdeeld worden? Anders bij een BVBA dan bij een NV Via dividend of via tantième uitkeren? Dividend: de vennoten delen in de winst Geef uzelf eens een tussentijds dividend Tantièmes als alternatief voor u als zaakvoerder? Toekennen, maar nog niet uitbetalen? VI

6 5. Hoeveel zijn uw aandelen waard? Dat hangt ervan af Waardering op basis van het (gecorrigeerde) eigen vermogen van de vennootschap Rendementswaarde Hoeveel cash genereert uw vennootschap? Uw vennootschap als bank Mag u zelf geld lenen van uw vennootschap? Mag uw vennootschap geld uitlenen aan vreemden Mag uw vennootschap zich borg stellen voor u (als zaakvoerder)/voor vreemden? Uw vennootschap heeft extra geld nodig Lenen bij de bank Mits persoonlijke borgstelling, zegt de bank dan Lenen bij familie of vrienden Vers kapitaal Kapitaalverhoging met of zonder nieuwe aandelen/aandeelhouder(s)? Pro en contra Werken met zgn. winstbewijzen? Deel V. Geld uit uw vennootschap halen 1. Wat is er van u, wat van uw vennootschap? Twee aparte rekeningen? Inderdaad, een afgescheiden vermogen Alles dubbel boeken? Dubbele boekhouding binnen uw vennootschap Overgeschreven van de rekening van uw vennootschap naar uw privérekening Uw vennootschap belast op de winst, u op wat u verdient Geen cash uit, toch (aftrekbare) kosten en vice versa: u kunt het één en ander optimaliseren Loon opnemen uit uw vennootschap Als bedrijfsleider of bv. ook als werkende vennoot? Hoeveel moet u minstens verdienen? Elke maand of mag u eens overslaan? Eens meer, eens minder? VII

7 2.5. Zijn er alternatieven? Heel wat extra s mogelijk U wilt meer geld, uw collega wil wat anders Uw vennootschap betaalt bepaalde van uw privé-uitgaven Mag dat dan niet? Uiteraard wel Te veel, kan dat een probleem zijn? De fiscus moet dat maar uit de kosten gooien? Werken met een RC? Een probleem op termijn? Deel VI. Aandelen verkopen of overdragen 1. Kan dat zomaar aan om het even wie? Zit u in een BVBA of in een NV? Een verschil Contractueel afspreken dat dit niet zonder meer kan? Moet dat? Wanneer is dat nuttig? Overdracht onterecht geweigerd Wat bij het overlijden van een vennoot? Sowieso opgescheept met al zijn erfgenamen? Mogen de erfgenamen hun zegje doen op de jaarvergadering? U krijgt ruzie met uw vennoot Krijgt u hem eruit? Kunt ú er uitstappen? U verkoopt uw aandelen Wat zet u op papier? Prijs en eigendomsoverdracht Uw ontslag als zaakvoerder/bestuurder Borgstellingen/andere verleende zekerheden Garanties De koper zit krap bij kas: mag uw vennootschap bijspringen? VIII

8 Deel VII. Modellen Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (BVBA) Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (NV) Volmacht algemene vergadering (BVBA) Volmacht algemene vergadering (NV) Aanwezigheidslijst (BVBA) Aanwezigheidslijst (NV) Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (BVBA/NV) Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (BVBA/NV) Notulen algemene vergadering (BVBA) Notulen algemene vergadering (NV) Notulen algemene vergadering (EBVBA/eenpersoonsvennootschap) Notulen algemene vergadering bij tegenstrijdig belang (BVBA/NV) Bijzonder verslag bij tegenstrijdig belang (EBVBA) Benoeming/ontslag zaakvoerder/bestuurder (BVBA/NV) Benoeming afgevaardigd/gedelegeerd bestuurder Verslag doelwijziging (BVBA/NV) Verplaatsing maatschappelijke zetel (BVBA) Verplaatsing maatschappelijke zetel (NV) Aandelenregister Hoe vermijdt u onevenredige vertegenwoordiging? IX

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

De algemene vergadering van uw vennootschap

De algemene vergadering van uw vennootschap De algemene vergadering van uw vennootschap De jaar- of bijzondere algemene vergaderingen vormen een belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vennootschap. Omdat rond deze periode heel wat jaarvergaderingen

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw Inhoudstafel 1. Factureren 1.0. Voorafgaande opmerking... 1 1.1. Wanneer moet u factureren?... 1 1.1.1. Verplichting tot factureren...1 1.1.2. Uiterste factuurdatum...2 1.2. Wat moet u vermelden op uw

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Vennootschapsrecht (2)

Vennootschapsrecht (2) Vennootschapsrecht (2) 1. HET KAPITAAL BEGRIP EN FUNCTIE... 3 A. OMSCHRIJVING... 3 1 Definitie... 3 2 Verband met aansprakelijkheidsbeperking... 3 3 Verband kapitaalplicht en rechtspersoonlijkheid... 3

Nadere informatie

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE : virtuele startersgids Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, vastbesloten

Nadere informatie

Het juridisch StatUUt Kiezen

Het juridisch StatUUt Kiezen 06 Het juridisch statuut kiezen Startersgids 63 1. Een eenmanszaak of een vennootschap? Uw activiteiten als zelfstandige natuurlijke persoon uitoefenen of een vennootschap oprichten? Dit is helemaal geen

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon)

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) 1*. Welke van de volgende uitspraken is de juiste? a. indien voor een V.O.F. het doel en bevoegdheden van de zaakvoerder

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie