Inhoud. Inleiding Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27"

Transcriptie

1 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap oprichten met terugwerkende kracht? 27 Vraag 2 Welke vennootschapsvorm is het meest geschikt voor mijn managementvennootschap? 29 Vraag 3 Welke soort van effecten kan mijn vennootschap uitgeven? 40 Vraag 4 Kan mijn vennootschap (nog) aandelen aan toonder uitgeven? 41 Vraag 5 Welke stappen moet ik doorlopen voor de oprichting van mijn managementvennootschap? 42 Vraag 6 Is het opportuun om mijn managementvennootschap te benoemen tot zaakvoerder, bestuurder, lid van het directiecomité of dagelijks bestuurder van de exploitatievennootschap? 49 3 Managementvennootschap en echtgenoten 53 Vraag 7 Moet mijn echtgeno(o)t(e) medeaandeelhouder zijn van mijn managementvennootschap? 53 Intersentia 5

2 Vraag 8 Moet mijn managementvennootschap minstens twee oprichters, aandeelhouders of vennoten hebben? 54 Vraag 9 Wanneer zijn de aandelen van mijn managementvennootschap vanuit huwelijksvermogensrechtelijk standpunt eigen, gemeenschappelijk of onverdeeld? 55 Vraag 10 Is de managementvennootschap die ik opricht met mijn echtgeno(o)t(e), steeds tweehoofdig? 60 Vraag 11 Kan mijn managementvennootschap een bezoldiging uitkeren aan mijn echtgeno(o)t(e)? 62 Vraag 12 Kan mijn echtgeno(o)t(e) aanspraak maken op de aandelen van mijn managementvennootschap in geval van echtscheiding? 63 Vraag 13 Kan ik onbeperkt liquiditeiten in mijn managementvennootschap reserveren teneinde mijn echtscheiding voor te bereiden? 66 4 Managementvennootschap en aansprakelijkheid 69 Vraag 14 Kan ik als oprichter van mijn managementvennootschap aansprakelijk worden gesteld? 69 Vraag 15 Kan ik als zaakvoerder of bestuurder van mijn managementvennootschap persoonlijk aansprakelijk worden gesteld? 70 Vraag 16 Kan ik mij beschermen tegen mijn bestuurdersaansprakelijkheid? 74 Vraag 17 Kunnen vennootschapsschuldeisers verhaal nemen op mijn persoonlijk vermogen? 75 Vraag 18 Kunnen mijn persoonlijke schuldeisers beslag leggen op de activa van mijn managementvennootschap? 76 5 Managementvennootschap en boekhouding 79 Vraag 19 Moet mijn managementvennootschap een boekhouding voeren? 79 Vraag 20 Hoelang moet mijn vennootschap de boekhoudstukken bewaren? 81 Vraag 21 Moet mijn vennootschap een jaarrekening opmaken? 83 Vraag 22 Moet ik als zaakvoerder/bestuurder van mijn managementvennootschap een jaarverslag opmaken? 84 Vraag 23 Moet de jaarrekening van mijn managementvennootschap worden gecontroleerd door een bedrijfsrevisor? 85 Vraag 24 Moet ik de jaarrekening van mijn managementvennootschap openbaar maken? 87 6 Intersentia

3 6 Managementvennootschap en btw 89 Vraag 25 Is mijn managementvennootschap btw-plichtig? Zo ja, welke zijn de btw-formaliteiten? 89 Vraag 26 Kan ik mijn managementvennootschap betrekken bij een btw-eenheid? 94 7 Managementvennootschap en beroepskosten 97 Vraag 27 Kan mijn managementvennootschap alle kosten fiscaal aftrekken? 97 Vraag 28 Welke kosten kan mijn managementvennootschap niet of beperkt fiscaal aftrekken? 99 Vraag 29 Kan mijn managementvennootschap de kosten van mijn personenwagen aftrekken? 104 Vraag 30 Wanneer zijn de gemaakte kosten overdreven en niet fiscaal aftrekbaar? 108 Vraag 31 Kan mijn managementvennootschap de kosten voor sponsoring volledig aftrekken? 109 Vraag 32 Kan de managementvennootschap maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques of andere sociale voordelen toekennen aan de bestuurder of zaakvoerder? Managementvennootschap en rekening-courant 113 Vraag 33 Wat is een rekening-courant? 113 Vraag 34 Moet ik intresten betalen op de gelden die mijn managementvennootschap ter beschikking stelt via de rekening-courant (R/C debet) en wanneer betaal ik mijn openstaande rekening-courant best terug aan de vennootschap? 114 Vraag 35 Welke intrest kan ik aan mijn managementvennootschap aanrekenen op mijn rekening-courant (R/C credit) of op mijn lening aan de vennootschap? 115 Vraag 36 Kan ik mijn rekening-courant debet inbrengen in mijn managementvennootschap? 117 Vraag 37 Kan ik mijn rekening-courant op de managementvennootschap omzetten in een lijfrente? Managementvennootschap en beleggen 119 Vraag 38 Is het opportuun om mijn overtollige liquide middelen te beleggen in mijn managementvennootschap? 119 Intersentia 7

4 Vraag 39 Waarom zou ik aandelen van een exploitatievennootschap met mijn managementvennootschap verwerven en/of aanhouden? Managementvennootschap en onroerend goed 129 Vraag 40 Kan mijn managementvennootschap investeren in (zakelijke rechten op) onroerende goederen? 129 Vraag 41 Waarom zou ik (zakelijke rechten op) onroerende goederen aankopen met mijn managementvennootschap? 130 Vraag 42 Kan ik mijn gezinswoning inbrengen in of laten aankopen door mijn managementvennootschap? 134 Vraag 43 Welke registratierechten zijn er verschuldigd op de inbreng/verkoop van een onroerend goed aan mijn managementvennootschap? 136 Vraag 44 Kan ik mijn persoonlijke onroerende goederen best verkopen aan of inbrengen in mijn vennootschap? 138 Vraag 45 Hoe kan ik mijn onroerende goederen later uit de vennootschap halen? 139 Vraag 45bis Kan ik onroerende goederen, gebruikt voor mijn beroeps activiteit, verhuren aan mijn vennootschap? Managementvennootschap en extractiemogelijkheden 143 Vraag 46 Hoe kan ik liquide middelen uit mijn managementvennootschap halen? Managementvennootschap en pensioenopbouw 151 Vraag 47 Op welke wijze kan mijn managementvennootschap bijdragen aan een extra aanvullend pensioen? 151 Vraag 48 Wat moet er gebeuren met mijn groepsverzekering bij mijn vorige werkgever? 152 Vraag 49 Wat is het verschil tussen een onderhandse pensioenovereenkomst, een groepsverzekering en een individuelepensioentoezeggingsverzekering (IPT-verzekering)? 153 Vraag 50 Zijn de bijdragen die de vennootschap betaalt, aftrekbaar als beroepskost? 155 Vraag 51 Hoeveel belastingen zijn er verschuldigd bij de uitkering van het opgebouwde pensioenkapitaal? 157 Vraag 52 Zijn er successierechten verschuldigd op de uitkering van mijn opgebouwd pensioenkapitaal wanneer ik overlijd vóór het bereiken van de pensioenleeftijd? Intersentia

5 Vraag 53 Op welke manier kan ik mijn pensioenopbouw best organiseren? Overlijden van een vennoot 161 Vraag 54 Houdt mijn vennootschap op te bestaan wanneer ik overlijd? 161 Vraag 55 Hoe wordt de vennootschap bestuurd na mijn overlijden als (enige) zaakvoerder/bestuurder? 163 Vraag 56 Wordt mijn echtgenote aandeelhouder of vennoot van mijn managementvennootschap na mijn overlijden? 165 Vraag 57 Wat gebeurt er met de aandelen van mijn vennootschap wanneer ik overlijd? 167 Vraag 58 Kunnen mijn minderjarige kinderen de aandelen van mijn managementvennootschap erven? 171 Vraag 59 Kan mijn gehandicapt kind de aandelen van mijn managementvennootschap erven? 173 Vraag 60 Hoeveel successierechten betalen mijn erfgenamen op de vererving van mijn aandelen? Einde van de beroepsactiviteiten 183 Vraag 61 Welke procedure moet ik naleven om mijn vennootschap te ontbinden en te vereffenen? 183 Vraag 62 Wat zijn de fiscale gevolgen van de ontbinding van mijn managementvennootschap? 187 Vraag 63 Kan ik de aandelen van mijn managementvennootschap verkopen aan een derde? 189 Vraag 64 Hoe kan ik mijn vennootschap het best overdragen aan mijn kinderen? Managementvennootschap en successieplanning 193 Vraag 65 Kan ik de vererving van mijn aandelen stroomlijnen naar bepaalde personen? 193 Vraag 66 Kan ik de aandelen van mijn managementvennootschap schenken? 200 Vraag 67 Welke modaliteiten kan ik verbinden aan de schenking van de aandelen van mijn managementvennootschap? 203 Vraag 68 Kan ik mijn aandelen/deelnemingen overdragen aan mijn kinderen met behoud van zeggenschapsrechten? 205 Intersentia 9

6 Vraag 69 Kan ik mijn aandelen/deelnemingen overdragen aan mijn kinderen met behoud van inkomsten? 210 Vraag 70 Hoeveel schenkingsrechten zijn er verschuldigd op de schenking van mijn aandelen? 211 Vraag 71 Hoe kan ik mijn aandelen/deelnemingen stroomlijnen naar mijn echtgenoot/partner? 220 Vraag 72 Kan ik mijn aandelen optimaal plannen in wedersamengesteld gezin? 227 DEEL II SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Vraag 73 Wat zijn de sociaalrechtelijke voor- en nadelen verbonden aan het werken met een managementvennootschap? 231 Vraag 74 Kan ik zowel werknemer als zelfstandige zijn in het kader van mijn managementvennootschap? 234 Vraag 75 Wat is de last aan sociale bijdragen als zelfstandige in een managementvennootschap tegenover die als werknemer? 237 Vraag 76 Wat is het verschil is sociale bescherming tussen een werknemer en een zelfstandige? 241 Vraag 77 Welke risico s zijn verbonden aan de herkwalificatie van een sociaal statuut? 245 Vraag 78 Kan ik een mogelijke herkwalificatie van mijn sociaal statuut voorkomen door een sociale ruling aan te vragen? 247 Vraag 79 Bestaan er sociale voordelen wanneer mijn managementvennootschap personeel tewerkstelt? 248 Vraag 80 Hoe ver kan een contractuele werkzekerheid voor managers gaan? 250 Vraag 81 Kan de RSZ de rechtspersoonlijkheid van mijn managementvennootschap doorprikken? 253 Vraag 82 Wat zijn de aandachtspunten bij de redactie van mijn managementovereenkomst? 256 Vraag 83 Hoe wordt mijn wettelijk pensioen berekend? 257 Vraag 84 Kan ik als gepensioneerde manager nog actief blijven? 259 Vraag 85 Hoeveel sociale bijdragen moet ik als gepensioneerde betalen op mijn inkomen uit de managementvennootschap? Intersentia

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT?

IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? IS EEN VENNOOTSCHAP OPRICHTEN NOG INTERESSANT? Inhoud GOEDE MANIER OM SAMENWERKING TE STRUCTUREREN... SAMENWERKEN KAN OOK ANDERS... TRANSPARANTIE... GLUREN BIJ DE BUREN... LAGERE BELASTINGDRUK... l Vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw

Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1. Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 1 Vennootschappen in land- en tuinbouw Sectordossier Vennootschappen in land- en tuinbouw 2 Woord vooraf Het aantal land- en tuinbouwbedrijven wordt elk

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Restaurantkosten veilig voor 309%?

Restaurantkosten veilig voor 309%? tipsenadvies-vennootschap.be Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap 5 jaargang - nummer 18 30 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... 309%-aanslag

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap.

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. De voorbije decennia was de patrimoniumvennootschap voor vele ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen het ultieme middel om de overdracht

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1

VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 1 VRAGENLIJST BELASTINGCONSULENT BEKWAAMHEIDSEXAMEN 2013/1 WETGEVING INZAKE DE JAARREKENING 15 PUNTEN Vraag 1 / 4 punten De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XYZ heeft de volgende balans-

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007

SCHRIFTELIJKE PROEF 05 MEI 2007 PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003), gewijzigd bij KB van 10/08/2005 SCHRIFTELIJKE PROEF Algemene Instructies

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning

Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning Postgraduaat Advisor in Personal Financial Planning Steeds meer particulieren vragen om gepersonaliseerd advies. Om aan deze vraag tegemoet te komen ontwikkelde Studio FP het programma Advisor in Personal

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

MONEYTALK COVERVERHAAL

MONEYTALK COVERVERHAAL MONEYTALK COVERVERHAAL Mediargus met docroom pdf VERMOGENSBEHEER VOLGENS LEEFTIJD Vermogensbeheer berust op fundamentele regels die mee-evolueren met de leeftijd. In de huidige omstandigheden van zeer

Nadere informatie

Het juridisch StatUUt Kiezen

Het juridisch StatUUt Kiezen 06 Het juridisch statuut kiezen Startersgids 63 1. Een eenmanszaak of een vennootschap? Uw activiteiten als zelfstandige natuurlijke persoon uitoefenen of een vennootschap oprichten? Dit is helemaal geen

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW 1 2.1. De oprichters 1 2.2. De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie