Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modellen voor het vennootschapsleven 2011"

Transcriptie

1 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel fax

2 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2011 Wolters Kluwer Belgium NV Behoudens de uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Wettelijk depot: D/2011/2664/030 ISBN: BP/2019-YI11001

3 INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING Financieel plan Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend met het oog op de oprichting van een vennootschap Attest van de notaris Verslag van een bedrijfsrevisor bij een inbreng in natura Verslag van een bedrijfsrevisor bij inbreng in natura Eenmanszaak Verslag van een bedrijfsrevisor bij inbreng in natura Onroerend goed Verslag van een bedrijfsrevisor bij inbreng in natura Aandelen Verslag van de oprichters bij een inbreng in natura Verslag van de oprichters bij een inbreng in natura Eenmanszaak Verslag van de oprichters bij een inbreng in natura Onroerend goed Verslag van de oprichters bij een inbreng in natura Aandelen Volmacht voor de oprichting van een vennootschap Volmacht voor de oprichting van een NV Volmacht voor de oprichting van een BVBA Volmacht voor de oprichting van een CVBA Oprichtingsakte en statuten van een NV Oprichtingsakte van een NV met EEN inbreng in geld Oprichtingsakte van een NV met een inbreng in natura Oprichtingsakte van een NV met een inbreng van een algemeenheid Oprichtingsakte van een NV Uittreksel voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Gewone statuten van een NV Statuten van een NV met meerdere aandeelhoudersgroepen Oprichtingsakte en statuten van een BVBA Oprichtingsakte van een BVBA met EEN inbreng in geld Oprichtingsakte van een BVBA met een inbreng in natura Oprichtingsakte van een BVBA met een inbreng van een algemeenheid Oprichtingsakte van een BVBA Uittreksel voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Gewone statuten van een BVBA Statuten van een BVBA met meerdere aandeelhoudersgroepen Oprichtingsakte en statuten van een CVBA Oprichtingsakte van een CVBA met een inbreng in geld Oprichtingsakte van een CVBA met een inbreng in natura Oprichtingsakte van een CVBA met een inbreng van een algemeenheid Oprichtingsakte van een CVBA Uittreksel voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 207 Kluwer 7

4 Modellen voor het vennootschapsleven 9.5. Gewone statuten van een CVBA Statuten van een CVBA met meerdere aandeelhoudersgroepen Oprichtingsakte van een V.O.F Oprichtingsakte van een stille handelsvennootschap Oprichtingsakte van een tijdelijke handelsvennootschap Oprichtingsakte van een comm.v Oprichtingsakte van een Comm. VA Oprichtingsakte van een landbouwvennootschap Omschrijvingen van het maatschappelijk doel Omschrijving van het maatschappelijk doel van een vastgoedmaatschappij Omschrijving van het maatschappelijk doel van een algemene bouwonderneming Omschrijving van het maatschappelijk doel van een holding Omschrijving van het maatschappelijk doel van een consultancy- of managementvennootschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een vennootschap belast met het beheer van hotels Omschrijving van het maatschappelijk doel van een vennootschap die optreedt als verzekeringsmakelaar Omschrijving van het maatschappelijk doel van een vennootschap die optreedt als reisagentschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een vennootschap belast met het commercialiseren van door andere vennootschappen vervaardigde producten Omschrijving van het maatschappelijk doel van een vennootschap die een handel in voertuigen uitbaat Omschrijving van het maatschappelijk doel van een vennootschap die een officina-apotheek uitbaat Omschrijving van het maatschappelijk doel van een doktersvennootschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een advocatenvennootschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een vennootschap die optreedt als begrafenisondernemer Omschrijving van het maatschappelijk doel van een coördinatiecentrum Omschrijving van het maatschappelijk doel van een krantenwinkel Omschrijving van het maatschappelijk doel van een managementvennootschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een patrimoniumvennootschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een sportwinkel Omschrijving van het maatschappelijk doel van een tuinarchitectenvennootschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een bakkerij Omschrijving van het maatschappelijk doel van een bedrijfsrevisorenvennootschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een benzinestation Omschrijving van het maatschappelijk doel van een tuincentrum Omschrijving van het maatschappelijk doel van een boomkwekerij Omschrijving van het maatschappelijk doel van een hard- en software-onderneming Omschrijving van het maatschappelijk doel van een website-ontwerper Omschrijving van het maatschappelijk doel van een doe-het-zelfhandel Omschrijving van het maatschappelijk doel van een elektrohandel Omschrijving van het maatschappelijk doel van een horecabedrijf Omschrijving van het maatschappelijk doel van een textielhandel Omschrijving van het maatschappelijk doel van een opticien Omschrijving van het maatschappelijk doel van een tandartsvennootschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een Dierenartsenvennootschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een gerechtsdeurwaardersvennootschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een boekhoudersvennootschap Omschrijving van het maatschappelijk doel van een accountants- en belastingconsulentenvennootschap Kluwer

5 Inhoudsopgave Omschrijving van het maatschappelijk doel van een rusthuis/thuisverpleging Omschrijving van het maatschappelijk doel van een transportbedrijf Bijlage: Bodemgesteldheid 321 II. ALGEMENE VERGADERING Oproeping per brief Oproeping per brief NV Oproeping per brief BVBA Oproeping per brief CVBA Oproeping via de pers Voor vennootschappen die geen openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan Voor vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan Volmacht Volmacht NV Volmacht BVBA Volmacht CVBA Stembrief Aanwezigheidslijst Aanwezigheidslijst NV Aanwezigheidslijst BVBA Aanwezigheidslijst CVBA Verzaking aan de voorafgaande formaliteiten voor de algemene vergadering Verzaking aan de voorafgaande formaliteiten voor de algemene vergadering NV Verzaking aan de voorafgaande formaliteiten voor de algemene vergadering BVBA Verzaking aan de voorafgaande formaliteiten voor de algemene vergadering CVBA Toestemming tot Verzaking aan de voorafgaande formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering BVBA en NV Notulen van buitengewone algemene vergadering Notulen van een buitengewone algemene vergadering die op een geldige manier is samengesteld Notulen van een buitengewone algemene vergadering met ontoereikend aanwezigheidsquorum Notulen van een tweede buitengewone algemene vergadering die na een buitengewone vergadering met ontoereikend aanwezigheidsquorum wordt gehouden Notulen van de gewone algemene vergadering Notulen van de gewone algemene vergadering van een NV zonder commissaris Notulen van de gewone algemene vergadering van een NV met commissaris(sen) Notulen van de gewone algemene vergadering van een BVBA zonder commissaris Notulen van de gewone algemene vergadering van een BVBA met commissaris(sen) Notulen van de gewone algemene vergadering van een eenhoofdige BVBA zonder commissaris Notulen van de gewone algemene vergadering van een eenhoofdige BVBA met commissaris Notulen van de gewone algemene vergadering van een CVBA zonder commissaris Notulen van de gewone algemene vergadering van een CVBA met commissaris(sen) Notulen van de bijzondere algemene vergadering Notulen van de bijzondere algemene vergadering naar aanleiding van een quasi-inbreng Notulen van de bijzondere algemene vergadering naar aanleiding van een tussentijdse dividenduitkering Notulen van de bijzondere algemene vergadering naar aanleiding van een zetelverplaatsing binnen hetzelfde taalgebied Notulen van de bijzondere algemene vergadering naar aanleiding van een zetelverplaatsing binnen hetzelfde taalgebied Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 429 Kluwer 9

6 Modellen voor het vennootschapsleven 10. Schriftelijke algemene vergadering Schriftelijke algemene vergadering bij een NV door middel van één rondzendbrief Schriftelijke algemene vergadering bij een NV door middel van verschillende rondzendbrieven Schriftelijke algemene vergadering bij een BVBA door middel van één rondzendbrief Schriftelijke algemene vergadering bij een BVBA door middel van verschillende rondzendbrieven Schriftelijke algemene vergadering bij een CVBA door middel van één rondzendbrief Schriftelijke algemene vergadering bij een CVBA door middel van verschillende rondzendbrieven 456 III. BESTUURSORGAAN EN COMMISSARIS Het bestuursmandaat Benoeming of ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder Notulen van de bijzondere algemene vergadering Benoeming of ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder Notulen van de bijzondere algemene vergadering Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Benoeming of ontslag van een statutaire zaakvoerder Notulen van de algemene vergadering Benoeming of ontslag van een statutaire zaakvoerder Notulen van de buitengewone algemene vergadering Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Aanvaarding van het bestuursmandaat Verklaring van zaakvoerder/bestuurder Vernieuwing van het bestuursmandaat Notulen van de bijzondere algemene vergadering Vernieuwing van het bestuursmandaat Notulen van de bijzondere algemene vergadering Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Kennisgeving van ontslag door de bestuurder/ zaakvoerder Overlijden van een zaakvoerder/bestuurder Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad aanstelling van een gedelegeerd bestuurder Notulen van het bestuursorgaan aanstelling van een gedelegeerd bestuurder Notulen van het bestuursorgaan Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Vastlegging vergoeding bestuurder/zaakvoerder Notulen van de bijzondere algemene vergadering Factuur Vergoeding voor bestuur door een rechtspersoon Aanduiding van een vaste vertegenwoordiger Notulen van het bestuursorgaan Aanduiding van een vaste vertegenwoordiger Beslissing van de enige zaakvoerder/bestuurder Vaste vertegenwoordiger kennisgeving door bestuursorgaan Delegatie van bestuursbevoegdheden Notulen van het bestuursorgaan (bestuurders/college van zaakvoerders) Delegatie van bestuursbevoegdheden Beslissing van de enige zaakvoerder/bestuurder Delegatie van bestuursbevoegdheden Notulen bij onderhandse akte Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Werking van het bestuursorgaan Uitnodiging tot een vergadering van het bestuursorgaan Volmacht voor de vertegenwoordiging van een bestuurder/zaakvoerder op een vergadering van het bestuursorgaan Notulen van een vergadering van het bestuursorgaan Opstelling jaarrekening van een NV Notulen van de raad van bestuur jaarverslag Opstellen jaarrekening van een NV Notulen van de raad van bestuur zonder jaarverslag Opstellen jaarrekening van een BVBA Notulen van het college van zaakvoerders Jaarverslag Opstellen jaarrekening van een BVBA Notulen van het college van zaakvoerders Zonder jaarverslag Opstellen jaarrekening van een CVBA Notulen van de raad van bestuur Jaarverslag Opstelling jaarrekening van een CVBA Notulen van de raad van bestuur Zonder jaarverslag Opstelling jaarrekening Beslissing van de enige zaakvoerder/bestuurder Opstelling jaarrekening Beslissing van de enige bestuurder/zaakvoerder Jaarverslag Opstelling jaarrekening Beslissing van de enige bestuurder/zaakvoerder Zonder jaarverslag Jaarverslag van het bestuursorgaan Jaarverslag van de NV Kluwer

7 Inhoudsopgave Jaarverslag van de BVBA Jaarverslag van de CVBA Verplaatsing van de maatschappelijke zetel Notulen van het bestuursorgaan Verplaatsing van de maatschappelijke zetel Notulen van het bestuursorgaan Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Verplaatsing van de maatschappelijke zetel Beslissing van de zaakvoerder/bestuurder Verplaatsing van de maatschappelijke zetel Beslissing van de zaakvoerder/bestuurder Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Halfjaarlijkse boekhoudkundige staat Notulen van het bestuursorgaan Halfjaarlijkse boekhoudkundige staat Beslissing van de enige zaakvoerder of bestuurder Belangenconflict Notulen van het bestuursorgaan belangenconflict Bijzonder verslag van de zaakvoerder van een eenhoofdige BVBA alarmbelprocedure Bijzonder verslag van het bestuursorgaan quasi-inbreng Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Taakverdeling tussen de bestuurders of zaakvoerders Notulen van het bestuursorgaan Aanstelling van het directiecomité Instelling directiecomité Notulen van de raad van bestuur Instelling directiecomité Notulen van de raad van bestuur Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Ontslag en benoeming leden van het directiecomité Notulen van de raad van bestuur Uitnodiging vergadering van het directiecomité Volmacht voor de vertegenwoordiging van een lid van het directiecomité op het directiecomité Notulen van het directiecomité Taakverdeling leden directiecomité Notulen van het directiecomité Belangenconflict Notulen van het directiecomité Aanstelling van het remuneratiecomité Instelling remuneratiecomité Notulen van de raad van bestuur Instelling remuneratiecomité Notulen van de raad van bestuur Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Ontslag en benoeming leden van het remuneratiecomité Notulen van de raad van bestuur Uitnodiging vergadering van het remuneratiecomité Volmacht voor de vertegenwoordiging van een lid van het remuneratiecomité op het remuneratiecomité Notulen van het remuneratiecomité Het mandaat van commissaris Benoeming van een commissaris Notulen van de bijzondere algemene vergadering Benoeming van een commissaris Notulen van de bijzondere algemene vergadering Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Ontslag van een commissaris Notulen van de bijzondere algemene vergadering Ontslag van een commissaris Notulen van de bijzondere algemene vergadering Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Quasi-inbreng van een Eenmanszaak Controleverslag van de bedrijfsrevisor/commissaris Quasi-inbreng van aandelen Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor Quasi-inbreng van een onroerend goed Controleverslag van de Commissaris/bedrijfsrevisor Goedkeuring jaarrekening Verslag van de bedrijfsrevisor/commissaris(sen) Bijlage: staat actief/passief 641 IV. AANDELEN Aandelenregister Inschrijvingscertificaat Attest eigendom aandelen Overeenkomst tot overdracht van aandelen Overeenkomst tot overdracht van aandelen Beperkt model 653 Kluwer 11

8 Modellen voor het vennootschapsleven 4.2. Overeenkomst tot overdracht van aandelen Uitgebreid model Overeenkomst houdende een optie overdracht van aandelen Schenking van aandelen Staat van schatting Schenking van aandelen op naam Schenking van aandelen aan toonder Meldingsbrief door schenker van eigen aandelen Schenking van aandelen aan toonder Bedankingsbrief door begiftigde Schenking van aandelen aan toonder Meldingsbrief door een echtpaar van aandelen behorende tot de huwgemeenschap Schenking van aandelen aan toonder Bedankingsbrief door begiftigde van aandelen behorende tot de huwgemeenschap van de schenkers Goedkeuring van een overdracht van aandelen Notulen van de raad van bestuur/de bestuurder/de zaakvoerder/het college van zaakvoerders Beperking van de overdraagbaarheid van de aandelen Voorkoopclausule Geen verschillende groepen van aandeelhouders Goedkeuringclausule Geen verschillende groepen van aandeelhouders Goedkeurings- en voorkoopclausule Verschillende groepen van aandeelhouders (model 1) Goedkeurings- en voorkoopclausule Verschillende groepen van aandeelhouders (model 2) Inkoop van eigen aandelen Inkoop van eigen aandelen Notulen van de bijzondere algemene vergadering Inkoop van eigen aandelen Notulen van de bijzondere algemene vergadering uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Regeling financiële bijstand Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Financiële bijstand Goedkeuring financiële bijstand Notulen van de bijzondere algemene vergadering Verslag bestuursorgaan Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Toetreding tot en uittreding uit een CVBA/CVOA Aanvraag tot toetreding tot een CVBA/CVOA Toetreding tot een CVBA/CVOA Notulen van de bijzondere algemene vergadering Aanvraag tot uittreding uit een CVBA/CVOA Uittreding uit een CVBA/CVOA Notulen van de bijzondere algemene vergadering Uitsluiting uit een CVBA/CVOA Verzoek van de raad van bestuur Uitsluiting uit een CVBA/CVOA Notulen van de bijzondere algemene vergadering Uitsluiting uit een CVBA/CVOA Vaststelling uitsluiting door raad van bestuur Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties Bijzonder verslag van de raad van bestuur Uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties Notulen van de buitengewone algemene vergadering Uitgifte van in aandelen converteerbare obligatie Notulen van de buitengewone algemene vergadering Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Conversie van een converteerbare obligatielening in aandelen Bijzonder verslag van de raad van bestuur Vaststelling door de raad van bestuur dat de kapitaalverhoging door conversie werd verwezenlijkt Vaststelling door de raad van bestuur dat de kapitaalverhoging door conversie werd verwezenlijkt Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Uitgifte van inschrijvingsrechten op aandelen en warrants Uitgifte van warrants Bijzonder verslag van de raad van bestuur Uitgifte van warrants Notulen van de buitengewone algemene vergadering Uitgifte van warrants Notulen van de buitengewone algemene vergadering Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Inschrijving op aandelen ten gevolge uitoefening van warrants Bijzonder verslag van de raad van bestuur Vaststelling door de raad van bestuur dat de kapitaalverhoging door uitoefening werd verwezenlijkt Kluwer

9 Inhoudsopgave 12. Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen: kennisgeving van deelneming in een genoteerde vennootschap (formulier TR-1 BE) Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen Vereniging van aandelen in één hand Verklaring van de raad van bestuur Aandeelhoudersovereenkomst Omzetting van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht Notulen van de buitengewone algemene vergadering Omzetting van aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht Vaststelling van de omzetting 779 V. ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS Oproeping Oproeping per brief Oproeping via de pers Volmacht Stembrief Aanwezigheidslijst Notulen van de algemene vergadering van obligatiehouders 797 VI. BIJZONDERE STATUTENWIJZIGINGEN Wijziging van het maatschappelijk doel Wijziging van het maatschappelijk doel Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Wijziging van het maatschappelijk doel Controleverslag van de commissaris(sen) Wijziging van het maatschappelijk doel Notulen van de buitengewone algemene vergadering Wijziging van het maatschappelijk doel Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Verplaatsing van de maatschappelijke zetel Verplaatsing van de maatschappelijke zetel binnen hetzelfde taalgebied Notulen van de buitengewone algemene vergadering Verplaatsing van de maatschappelijke zetel binnen hetzelfde taalgebied Notulen van de buitengewone algemene vergadering uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar een ander taalgebied Notulen van de eerste buitengewone algemene vergadering Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar een ander taalgebied Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar een ander taalgebied Notulen van de tweede buitengewone algemene vergadering Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar een ander taalgebied Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Omzetting van een BVBA in een NV Omzetting van een BVBA in een NV Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Omzetting van een BVBA in een NV Controleverslag van de commissaris(sen)/ bedrijfsrevisor/accountant Omzetting van een BVBA in een NV Notulen van de buitengewone algemene vergadering Omzetting van een BVBA in een NV Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Wijziging van datum van afsluiting van het boekjaar Wijziging van datum van afsluiting van het boekjaar Notulen van de buitengewone algemene vergadering Wijziging van datum van afsluiting van het boekjaar Notulen van de buitengewone algemene vergadering Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 869 Kluwer 13

10 Modellen voor het vennootschapsleven 5. Verlenging van een vennootschap die voor bepaalde duur was opgericht Verlenging van een vennootschap die voor bepaalde duur was opgericht Notulen van de buitengewone algemene vergadering Verlenging van een vennootschap die voor bepaalde duur was opgericht Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam Notulen van de buitengewone algemene vergadering Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam Uittreksel voor bekendmaking in de Wijziging van het maatschappelijk kapitaalbijlagen tot het Belgisch Staatsblad 885 VII. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL Kapitaalverhoging Kapitaalverhoging door inbreng in geld Kapitaalverhoging door inbreng in geld Opheffing of beperking van het voorkeurrecht Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Kapitaalverhoging door inbreng in geld Opheffing of beperking van het voorkeurrecht Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/accountant Kapitaalverhoging door inbreng in geld Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Kapitaalverhoging door inbreng in geld Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/accountant Kapitaalverhoging door inbreng in geld Toegestaan kapitaal Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Kapitaalverhoging door inbreng in geld Verlenging van termijn van toegestaan kapitaal Bijzonder verslag raad van bestuur Kapitaalverhoging door inbreng in geld in 1 akte (zonder uitgiftepremie) Notulen van de buitengewone algemene vergadering Kapitaalverhoging door inbreng in geld in 1 akte (met uitgiftepremie) Notulen van de eerste buitengewone algemene vergadering (met cijfervoorbeeld) Kapitaalverhoging door inbreng in geld in 2 akten Notulen van de eerste buitengewone algemene vergadering Kapitaalverhoging door inbreng in geld in 2 akten Aankondiging van de uitgifte Kapitaalverhoging door inbreng in geld in 2 akten Notulen van de tweede buitengewone algemene vergadering Kapitaalverhoging door inbreng in natura Kapitaalverhoging door inbreng in natura Eenmanszaak Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Kapitaalverhoging door inbreng in natura Onroerende goederen Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Kapitaalverhoging door inbreng in natura Eenmanszaak Controleverslag van de commissaris/ bedrijfsrevisor Kapitaalverhoging door inbreng in natura Onroerende goederen Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor Kapitaalverhoging door inbreng in natura Aandelen Controleverslag van de commissaris/ Bedrijfsrevisor Kapitaalverhoging door inbreng in natura Notulen van de buitengewone algemene vergadering Kapitaalverhoging door inbreng in natura Fusie à l anglaise Notulen van de buitengewone algemene vergadering Kapitaalverhoging door omzetting van reserves Notulen van de buitengewone algemene vergadering Kapitaalverhoging (diverse vormen) Notulen van de buitengewone algemene vergadering Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Kluwer

11 Inhoudsopgave 2. Kapitaalvermindering Kapitaalvermindering door terugbetaling aan aandeelhouders of door vrijstelling van storting Notulen van de buitengewone algemene vergadering Kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen Notulen van de buitengewone algemene vergadering Kapitaalvermindering door aanzuivering van de verliezen, gevolgd door een kapitaalverhoging in het kader van de alarmbelprocedure Notulen van de buitengewone algemene vergadering Kapitaalvermindering door terugbetaling aan aandeelhouders Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 981 VIII. FUSIE Fusie door overneming Fusie door overneming Fusievoorstel Fusie door overneming Fusieverslag van het bestuursorgaan Fusie door overneming Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/accountant Fusie door overneming Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap Fusie door overneming Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap Uittreksel voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Fusie door overneming Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap Fusie door overneming Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap Uittreksel voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Fusie door oprichting Fusie door oprichting Fusievoorstel Fusie door oprichting Fusieverslag van het bestuursorgaan Fusie door oprichting Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/accountant Fusie door oprichting Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap Fusie door oprichting Oprichtingsakte nieuwe vennootschap Met fusie gelijkgestelde overneming van een 100 %-dochtervennootschap Met fusie gelijkgestelde overneming van een 100 %-dochtervennootschap Fusievoorstel Met fusie gelijkgestelde overneming van een 100 %-dochtervennootschap (geruisloze fusie) Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap Met fusie gelijkgestelde overneming van een 100 %-dochtervennootschap (geruisloze fusie) Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap Uittreksel van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Met fusie gelijkgestelde overneming van een 100 %-dochtervennootschap (Geruisloze fusie) Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap Met fusie gelijkgestelde overneming van een 100 %-dochtervennootschap Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap Uittreksel voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 1093 IX. SPLITSING Splitsing door overneming Splitsing door overneming Splitsingsvoorstel Splitsing door overneming Splitsingsverslag van het bestuursorgaan Splitsing door overneming Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/accountant Splitsing door overneming Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de te splitsen vennootschap Splitsing door overneming Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap 1133 Kluwer 15

12 Modellen voor het vennootschapsleven 1.6. Splitsing door overneming Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de te splitsen vennootschap Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Splitsing door overneming Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap Uittreksel voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Splitsing door oprichting Splitsing door oprichting Splitsingsvoorstel Splitsing door oprichting Splitsingsverslag van het bestuursorgaan Splitsing door oprichting Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/accountant Splitsing door oprichting Oprichtingsakte van een nieuwe vennootschap Splitsing door oprichting oprichtingsakte van een nieuwe vennootschap Uittreksel bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Partiële splitsing PartiËle splitsing Splitsingsvoorstel PartiËle splitsing Splitsingsverslag van het bestuursorgaan Partiële splitsing Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/accountant PartiËle splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap Notulen van de buitengewone algemene vergadering Partiële splitsing door overname door een andere vennootschap Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de gesplitste vennootschap Partiële splitsing door overname door een andere vennootschap Notulen van de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap 1220 XI. INTERIMDIVIDEND Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Uitkering interimdividend Controleverslag van de commissaris(sen) Uitkering interimdividend Notulen van het bestuursorgaan 1247 XII. Ontbinding en vereffening Ontbinding Ontbinding Bijzonder verslag van het bestuursorgaan Ontbinding Controleverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor/accountant Ontbinding en aanstelling van een vereffenaar Notulen van de buitengewone algemene vergadering Ontbinding en aanstelling van een vereffenaar Verzoekschrift Ontbinding en aanstelling van een vereffenaar Notulen van de buitengewone algemene vergadering Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Sluiting van de vereffening zonder onroerend goed Notulen van de buitengewone algemene vergadering Sluiting van de vereffening met onroerend goed Notulen van de buitengewone algemene vergadering Vereffening Plan van verdeling Eenzijdig verzoekschrift tot goedkeuring plan van verdeling Afsluiting van de vereffening Verslag van de vereffenaar Afsluiting van de vereffening Notulen van de bijzondere algemene vergadering Sluiting van de vereffening (niet-gerechtelijke ontbinding) Uittreksel voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Verslag van de vereffenaar aan de jaarlijkse algemene vergadering Notulen van de jaarlijkse gewone algemene vergadering Omstandige staat Voorschot op het netto-actief Notulen van de bijzondere algemene vergadering Kluwer

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

I. Statuut van de bestuurder

I. Statuut van de bestuurder I. Statuut van de bestuurder 1. Benoeming van de bestuurders (of zaakvoerders)........................ 3 A. Wetboek van vennootschappen........................................... 3 BVBA.....................................................................

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen

Woord vooraf. L. Huyghe +32 (0)3 821 19 16 KPMG Belastingconsulenten en Juridische Adviseurs, Antwerpen Woord vooraf De Belgium-Holland Desk fungeert als een aanspreekpunt en kenniscentrum voor Belgische en Nederlandse ondernemers die grensoverschrijdend activiteiten wensen te ontwikkelen. Gedacht wordt

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht is een uitgave

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt:

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RES" te 3000 Leuven, Vismarkt 10B rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0456.589.985 09/01/2008 Deze vennootschap werd opgericht bij

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG

INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG RECHT EN ONDERNEMING INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG PRAKTISCHE TOEPASSINGSGEVALLEN G. Bats B. De Klerck M. vander Linden E. Vanderstappen Instituut der Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Vennootschapsrecht (2)

Vennootschapsrecht (2) Vennootschapsrecht (2) 1. HET KAPITAAL BEGRIP EN FUNCTIE... 3 A. OMSCHRIJVING... 3 1 Definitie... 3 2 Verband met aansprakelijkheidsbeperking... 3 3 Verband kapitaalplicht en rechtspersoonlijkheid... 3

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België)

RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) RealDolmen Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 30 SEPTEMBER

Nadere informatie