Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht"

Transcriptie

1 Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 8 onderdeel: ONR datum: 19 december 2013 tijd: uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen: Het aantal pagina s van dit onderdeel inclusief het voorblad is : 6 Controleer of de opgave compleet is. Het examen papier is zelfkopiërend. Duidelijk met ballpoint schrijven. Geen vellen op elkaar leggen Op de eerste bladzijde moet worden vermeld: Datum examen Module Totaal aantal bladzijden Op elk blad examenpapier moet de volgende informatie vermeld worden: Examennummer Volgnummer bladzijde Het betreffende onderdeel (in verband met de gesplitste correcties) Elk nieuw onderdeel op een nieuw vel examenpapier beginnen Aan het eind van het examen de uitwerkingen, wit en geel gesplitst, in het gele mapje op tafel laten liggen. De roze kopie mag u behouden Bij dit examen mag u gebruik maken van het wetboek zonder aantekeningen, de gekopieerde wetteksten en de gekopieerde wetsartikelen van Boek 3 BW en een rekenmachine. U dient alle antwoorden te motiveren. U dient alle vragen in volledige zinnen te beantwoorden, dus niet alleen verwijzen naar artikelen. Als er uitdrukkelijk om een wetsartikel wordt gevraagd, dient u dat bij het antwoord te vermelden. In andere gevallen mag u het vermelden. Deze informatie is van belang voor een juiste en snelle correctie. 19 december 2013 Pagina 1 van 6

2 VRAAG 1 De Chemica BV heeft in haar statuten een maatschappelijk kapitaal van ,- staan, waarvan ,-geplaatst is. Er is 20% gestort. Om aan de groeiende vraag op de markt van chemicaliën te kunnen voldoen, besluit men het bedrijf uit te breiden. Karel is aandeelhouder en wil een deel van zijn aandelen overdragen aan zijn vader en aan zijn neefje Pietje. Vraag 1.a (2 punten) Wat zijn de oprichtingseisen van een BV? Vraag 1.b (4 punten) Is vrije overdracht aan de vader en Pietje toegestaan? Motiveer en artikel noemen. Vraag 1.c (4 punten) Voldoen de kapitalen aan de wettelijke eisen? Motiveer. VRAAG 2 Zie bijlage 1 KPN Vraag 2.a (8 punten) Noem 2 redenen waarom bij een dergelijke beschermingsconstructie preferente aandelen worden gebruikt. Vraag 2.b (6 punten) Kan KPN aan de stichting een lening geven om geld op de aandelen te storten? Motiveer. Vraag 2.c (4 punten) Het besluit tot intrekking van de aandelen dient genomen te worden op een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Wie kan/kunnen een dergelijke AVA bijeen roepen? Noem ook artikel(en). Vraag 2.d (4 punten) Welke besluit dient aan het intrekken van eigen aandelen vooraf te gaan? VRAAG 3 Zie bijlage 2 Vestia Vraag 3.a (4 punten) Op grond van welk artikel zal Vestia de oud-commissarissen aansprakelijk stellen? Vraag 3.b (4 punten) In het artikel staat dat in 2012 al een faillissement werd afgewend. Wie hadden dat faillissement aan kunnen vragen? Vraag 3.c (6 punten) Stel dat indertijd het faillissement wel was uitgesproken. Op grond van welk artikel hadden dan bestuurders en commissarissen door de curator aansprakelijk gesteld kunnen worden? 19 december 2013 Pagina 2 van 6

3 Vraag 3.d (6 punten) Stel dat de volgende crediteuren zich gemeld hadden in dat faillissement: ING vanwege een lening RABO bank vanwege een hypotheek werknemers van Vestia wegens achterstallig loon aannemer vanwege verrichte onderhoudswerkzaamheden leverancier van bouwmaterialen Geef aan wat voor positie zij hebben in het faillissement. VRAAG 4 Visser, Klopper en Gras zijn de oprichters van een BV. Zes jaar na de oprichting van een BV zijn er uiteindelijk 30 aandeelhouders en de jaarlijkse AVA moet bijeengeroepen worden. De agenda van de AVA bevat onder andere de volgende agendaonderwerpen: Opening en mededelingen.. 4. Voorstel tot benoeming van de heer De Groot tot bestuurder 5. Vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van het dividendvoorstel 6. Omzetting van de BV in een NV 7. Machtiging aan het Bestuur eigen aandelen in te kopen.. In agendapunt 4 wordt voorgesteld in plaats van Visser, die inmiddels elders emplooi heeft gevonden, De Groot als nieuwe bestuurder te benoemen. Visser wil om reden dat hij vertrekt, zijn aandelen overdragen. Vraag 4.a (2 punten) Wie beslist over de benoeming van de nieuwe bestuurder? Vraag 4.b (4 punten) Hoe kan deze bevoegdheid worden beperkt? Ook artikel noemen. Vraag 4.c (2 punten) Hoe moet het aandeel van Visser worden overgedragen? In agendapunt 5 wordt gesproken over de vaststelling van de jaarrekening en goedkeuring van het dividendvoorstel. Vraag 4.d (5 punten) Wie stelt de jaarrekening vast en kan het bestuur zich door die vaststelling dechargeert achten m.b.t. feiten die in de jaarrekening zijn genoemd of daaruit kunnen worden afgeleid? Ook artikel(en) noemen. Vraag 4.e (8 punten) Aan welke voorwaarden moet volgens de wet zijn voldaan, wil een BV tot dividend- uitkering kunnen overgaan? Betrek in uw antwoord de positie van het bestuur en geef aan wat de gevolgen zijn van een onterechte uitkering. 19 december 2013 Pagina 3 van 6

4 In agendapunt 7 wordt voorgesteld om het bestuur te machtigen eigen aandelen in te kopen. Vraag 4.f (4 punten) Wat is het gevolg als niet aan de wettelijke voorwaarden voor inkoop van eigen aandelen wordt voldaan? Noem ook artikel. VRAAG 5 De aandeelhouders van Wortel BV(met geplaatst kapitaal van 10 miljoen) dreigen met een enquête. Het bedrijf is van plan het Engelse bedrijf Peanuts over te nemen en de aandeelhouders zijn bang dat daarvoor te veel betaald moet worden. Mr. Peen heeft namens de minderheidsaandeelhouders een brief naar bestuur en RvC gestuurd waarin om openheid van zaken wordt gevraagd, maar daar is tot op heden nog niet op gereageerd. Vraag 5.a (4 punten) Is mr. Peen bevoegd om om een enquête te vragen? Motiveer. Vraag 5.b (4 puntennt) Wie draagt de kosten van een enquête? VRAAG 6 Vier cardiologen hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zij werken allen deels in een ziekenhuis en hebben daarnaast ook nog een gezamenlijke privépraktijk. Die runnen ze in de aanbouw van het huis van cardioloog A, B en C hebben ieder nog ,- ingebracht. En natuurlijk hebben zij allen hun arbeid ingebracht. D koopt voor de praktijk een computersysteem bij Hensen vof, maar betaalt nog niet. Vraag 6.a (4 punten) In welke rechtsvorm kunnen zij de samenwerking het beste onderbrengen? Motiveer. Vraag 6.b (4 punten) Wie kan Hensen aanspreken voor betaling? Motiveer. Vraag 6.c (5 punten) Als de onder a genoemde rechtsvorm winst c.q. verlies maakt, hoe worden die dan verdeeld? Noem ook artikel(en). Vraag 6.d (2 punten) Hoe is indertijd vof Hensen opgericht? 19 december 2013 Pagina 4 van 6

5 BIJLAGE 1: KPN Volkskrant 12 november december 2013 Pagina 5 van 6

6 BIJLAGE 2: Vestia Volkskrant 4 november december 2013 Pagina 6 van 6

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie

WWW.UWNOTARIS.NL DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Algemene informatie 1 WWW.UWNOTARIS.NL Van Ee & De Jonge notariaat, estate planning, mediation Willemsplantsoen 12, 3511 LB Utrecht Postbus 19200, 3501 DE Utrecht T 030-2314133 F 030-2334271 vraaghet@uwnotaris.nl www.uwnotaris.nl

Nadere informatie

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1

Flex BV. Flex-BV. Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Flex-BV Versie 3 oktober 2012 NBA 1 Uw reactie is welkom De invoering van de flex-bv heeft grote gevolgen voor de praktijk van de accountant en zijn klanten. Waar nodig zullen wij dit document met enige

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013. 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag. aegon.com

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013. 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag. aegon.com Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag aegon.com Den Haag, 3 april 2013 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aegon N.V., te houden

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT

CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUSSEN VENNOOTSCHAPSRECHT CASUS 1 GEGEVENS: NV Y wil expanderen en heeft nieuwe financiële middelen nodig. De volgende verrichtingen worden gepland: - RvB kapitaalverhoging van 1mln euro naar 2,6mln

Nadere informatie

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Lavide Holding N.V. gehouden op 5 februari 2014 om 10.00 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel:

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V.

STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. STATUTENWIJZIGING VAN ARCADIS N.V. Dit document bevat een toelichting op de voorgestelde statutenwijziging van ARCADIS N.V. De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. De middelste kolom

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013

Burgerlijk Wetboek. Boek 2 Titel 5. Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht. d.d. 1 januari 2013 Burgerlijk Wetboek Boek 2 Titel 5 Wettekst na invoering van Flex-B.V. en Wet Bestuur & Toezicht d.d. 1 januari 2013 Redactie: mr. M.F.E. de Waard-Preller mr. E.H.F. Haantjes Titel 5. Inhoud Inhoud Burgerlijk

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS

AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS ONDERWERPEN PAGINA I. INLEIDING 3 1. Rechtspersonen 3 2. Bestuurders 3 3. Aansprakelijkheid van bestuurders 3 II. INTERNE AANSPRAKELIJKHEID 5 III. EXTERNE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT

HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT HOOFDSTUK 1 INLEIDING ONDERNEMINGSRECHT LEERDOELEN Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les: 1. kunt u de basisbeginselen van het ondernemingsrecht, de verschillende ondernemingsvormen,

Nadere informatie

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht

Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing. de NOTARIS en. Onder nemings. recht Rechtspersonen De B.V. De rechtsvorm en de fiscus Overdracht en overname van een ondernemeing de NOTARIS en Onder nemings recht Inhoud Inleiding Rechtsvormen Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Nadere informatie

Samenvatting stembeleid MN

Samenvatting stembeleid MN Samenvatting stembeleid MN MN is van mening is dat actief aandeelhouderschap van groot belang is voor een verantwoorde bedrijfsvoering door de bedrijven waar zij in belegt. Daarom voert MN wereldwijd een

Nadere informatie

Rechtspersonen, besloten vennootschappen

Rechtspersonen, besloten vennootschappen deel 2 De structuur 81 Hoofdstuk 3 Rechtspersonen, besloten vennootschappen 3.1 Rechtspersoonlijkheid 83 3.1.1 Natuurlijk persoon 83 3.1.2 Rechtspersoon algemeen 84 3.1.3 Besluitvorming 85 3.1.4 Handelingen

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

In grote lijnen bestaan er twee soorten rechtsvormen: organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen. ONDERNEMINGSRECHT INLEIDING Dit gedeelte van de site gaat over belangrijke zaken waarmee een ondernemer te maken krijgt. Een ondernemer is de (rechts-)persoon die voor eigen rekening en op eigen naam een

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT

GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT INHOUDSOPGAVE SYLLABUS INLEIDING INSOLVENTIERECHT I. INLEIDING II. GEVOLGEN VAN HET FAILLISSEMENT, DE SURSEANCE VAN BETALING EN DE SCHULDSANERING IN VOGELVLUCHT III. DE BETROKKEN PARTIJEN IV. DE POSITIE

Nadere informatie

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind

De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind De commanditaire vennootschap op aandelen: onbekend maakt onbemind Peter Verschelden Accountant Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap valt men meestal terug op de klassieke vennootschapsvormen:

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie