Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap? Opbouw van een aanvullend pensioen Wat is het verschil tussen een groepsverzekering en een IPT? Is het ene beter dan het andere? Wanneer sluit u het best een groepsverzekerings contract? Sluit u het best uw groepsverzekering af in het begin of op het einde van het jaar? Welke verzekeringen kunnen er zoal onder gebracht worden in een groepsverzekering? Welke heeft u echt nodig? Dekking inzake pensioen Dekking inzake overlijden Ook voor invaliditeit Premievrijstelling Wat is een klassieke groepsverzekering? Stopzetting van de groepsverzekering Wat is een Universal Life-groepsverzekering? Welke beleggingen kunt u kiezen? Wat met Tak 21- en Tak 23-producten? Tak Tak Waarom uw Tak 21 niet combineren met een Tak 23? Wat is een dynamische groepsverzekering? Bent u op lange termijn beter af met een dynamische of met een klassieke formule? Kunt u achteraf nog switchen van een klassieke naar een dynamische formule of omgekeerd? Zo ja, hoeveel kost dat?... 8 I

2 9. Welk rendement kunt u verwachten op de premies die uw vennootschap stort? Kan het rendement veranderen tijdens de looptijd van het contract? Op welke leeftijd sluit u het best een groeps verzekerings contract? Kunt u iets anders doen in afwachting van een groepsverzekering? Tot welke leeftijd laat u uw contract het best lopen en waarom? Wat moet er zeker wel of niet in uw contract staan? Welke informatie moet u bezorgen aan uw verzekeraar? Op welk moment moet de uitkering voorzien worden: op uw 60ste of uw 65ste verjaardag of beter op het einde van dat jaar/het begin van het volgende jaar? Wie zal de premies betalen? Zijn de premies die de vennootschap betaalt voor u bij u ook belastbaar? Bent u verplicht om een overlijdensdekking te voorzien? Wie kunt u aanduiden als begunstigde van uw groeps verzekering indien u overlijdt vóór de uitkering? Hoeveel instapkosten betaalt u (en op welk bedrag worden die berekend)? Hoeveel beheerskosten betaalt u? Met welke andere kosten moet u rekening houden? Zijn al die kosten fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap? Waarop moet u letten bij het vergelijken van verzekeraars? II

3 25. Kunt u nog aan gewoon pensioensparen doen als u een groepsverzekering heeft? Is een groeps verzeke ring m.a.w. combineerbaar met pensioen sparen? Is een groepsverzekering combineerbaar met het zgn. langetermijnsparen? Is een groepsverzekering combineerbaar met een VAPZ? Wat gebeurt er met uw groepsverzekeringen indien uw vennootschap failliet gaat? Is een groepsverzekering wel veilig (in tijden van financiële crisis)? Wat is de impact van de crisis op het rendement van uw groepsverzekering? Deel 2. U heeft een groepsverzekering: waarop moet u zoal letten tijdens de looptijd van het contract? 1. Wanneer betaalt u de premie het best? Hoeveel premie kan uw vennootschap betalen? Welke taks is er verschuldigd op de premie? Wie moet deze taks voldoen? Geldt deze taks ook voor andere toezeggingen dan bij leven en overlijden? Zijn de winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks? Wie moet deze taks voldoen? Zijn de premies aftrekbaar voor uw vennootschap? Zijn de premies zonder meer aftrekbaar? Welke voorwaarden moeten er nageleefd worden voor de aftrekbaarheid? Definitieve storting Verschuldigdheid krachtens de pensioenovereenkomst Bewijsstukken III

4 9. Wat houdt die 80%-grens nu precies in? Wat is het? Hoe wordt deze grens berekend? Stap 1: de te verzekeren jaarrente Stap 2: de bruto-uitkering Stap 3: de noodzakelijke correcties Stap 4: het te verzekeren nettokapitaal Wettelijke en extralegale toekenningen Uitgedrukt in jaarrente Bruto jaarbezoldiging Wat wordt er verstaan onder bezoldiging? Wat met de voordelen van alle aard? Tellen de sociale bijdragen mee? Huur die geherkwalificeerd wordt in loon Welke impact heeft een stijging van uw loon dit jaar op uw premie in de groepsverzekering voor de volgende jaren? Welke impact heeft een stijging van uw loon dit jaar op uw premie in de groepsverzekering voor het verleden? Bedoelt men het loon vóór of na de aftrek van de sociale bijdragen? Normale duur van de beroepswerkzaamheid Berekening in functie van de loopbaan Wat indien u reeds enkele jaren in uw vennootschap werkt en pas later met een groepsverzekering begint (via een backservice)? Kunt u nog andere jaren in rekening brengen? Kunt u die grote backservicepremie spreiden over meerdere jaren? Moet u die inhaalbijdrage van in het begin in uw reglement voorzien of kunt u uw reglement later aanpassen? Kunt u uw vennootschap overlaten tegen betaling van een backservice? Moet u van in het begin een hoge premie betalen? Is ook een future service mogelijk (i.p.v. een backservice)? Hoe wordt de grens gecontroleerd? Wat zijn de sancties in geval van overschrijding? Komt een tantième in aanmerking? IV

5 14. Heeft het zin om meer te betalen dan de 80%-grens? Hoeveel premie moet uw vennootschap concreet storten om te sparen? Wat indien u werkzaam bent in meerdere vennootschappen? Kunt u uw groepsverzekering (het reeds opgebouwde kapitaal) gebruiken om een onroerend goed aan te kopen? Wat is de impact op de 80%-regel indien u in het verleden als werknemer gewerkt heeft (o.a. voor de raming van het wettelijk pensioen)? Waarom geeft de berekening van het maximaal verzekerbare kapitaal een kapitaal dat hoger is bij een einddatum op 60 jaar dan op 65 jaar? Kunt u nog snel in de laatste jaren vóór uw pensioen gedurende een korte periode een hoog loon opnemen om zo nog snel een grote backservice te doen? Indien het dit jaar slecht uitkomt om uw (volledige) premie in de groepsverzekering te betalen, kunt u dan eens een jaartje overslaan? Hoe weet u of u nog goed bezig bent? Indien het rendement daalt, kunt u dan minder pensioen opbouwen? Indien u niet tevreden bent over de prestaties van uw groepsverzekering, kunt u dan overstappen naar een andere groepsverzekering? Indien u overstapt naar een andere groepsverzekering, kunt u uw reserves dan overdragen? Is deze overdracht van reserves vrijgesteld van belastingen? Heeft het zin om de einddatum van het contract (die in principe op 60 of 65 jaar ligt) te verlengen en nog verder premies te blijven betalen? V

6 Deel 3. U wordt 60 of 65 jaar en u kunt uw groepsverzekering laten uitbetalen. Waarop moet u letten? 1. Worden de uitkeringen belast? Wordt u belast op het volledige opgebouwde kapitaal? Hoeveel belastingen betaalt u op het bedrag dat u uitbetaald krijgt? Moet u stoppen met werken om de gunstige aanslagvoet te genieten? Effectief actief blijven tot 65 jaar: slechts 10% belastingen? Zelfstandigen Bedrijfsleiders Betaalt u ook sociale bijdragen op het bedrag dat u uitgekeerd krijgt? RIZIV-bijdrage Solidariteitsbijdrage Welke andere bedragen worden er nog afgehouden van het bedrag dat u uitgekeerd krijgt? Moet u uw pensioenkapitaal nog aangeven? Moet u zich een kapitaal laten uitkeren of kunt u ook kiezen voor een tijdelijke of levenslange rente? Hoe wordt een rente belast? Is het interessant om te kiezen voor een lijfrente? Kunt u beter eerst uw kapitaal opvragen? Kunt u uw groepsverzekering in het buitenland laten uitbetalen? Heeft dat voor- of nadelen? Kunt u in bepaalde landen uw groeps - verzekering belastingvrij laten uitkeren? Naar waar verhuist u het best? Wat moet u concreet doen? Indien u overlijdt vóór de uitkering van het kapitaal, betalen uw erfgenamen dan successierechten op het kapitaal? VI

7 12. U had al een groepsverzekering toen u nog werknemer was, wat kunt u dan doen om de successierechten te beperken? Wat als u een voorschot opgenomen heeft? Hoe wordt dit verrekend bij de uitkering? Hoe wordt u belast als u een voorschot opgenomen heeft? VII

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4.

Agenda. 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. Agenda 1. De managementvennootschap 2. Verschillende verloningsvormen 3. Verwerving en structurering vastgoed 4. VAA Bedrijfswagen 1. De Managementvennootschap 1. De managementvennootschap 1.1 Definitie

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente

Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Beleggingsverzekering in de vorm van een Lijfrente Algemeen Wat leest u in deze productwijzer Wat is een beleggingsverzekering Risico s Maak een bewuste keuze Welk product heeft u U heeft een Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie