Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1"

Transcriptie

1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken Handgift Wat is het? Wat is het verschil met een cadeau? Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat? Waarom is het zo belangrijk om die bewijsdocumenten op te maken? Kan dat bewijs ook in één document opgemaakt worden? Waarop moet u dan letten? Wie kan achteraf moeilijk doen over de handgift? Wat als u gewoon een naakte handgift doet en niets op papier zet? Kunt u een handgift doen met voorbehoud van vruchtgebruik? Moeten er schenkingsrechten betaald worden op een handgift? Is het mogelijk dat er achteraf nog successierechten betaald moeten worden? Wat zijn de voor- en nadelen van een handgift? Is er een probleem voor de antimisbruikbepaling? Bankgift Wat is het? Wat is het verschil met een handgift? Gelden verder precies dezelfde regels? Is een zgn. onrechtstreekse schenking (kwijtschelding van lening/ verkoopprijs, betaling van andermans schuld/factuur) hetzelfde? Is een bankgift eigenlijk wel algemeen aanvaard of bestaat daar nog altijd discussie over? Hoe doet u concreet een bankgift (met welke bewijsdocumenten) en hoeveel kost het? Waarom is het in feite zo belangrijk dat u geen vermelding zet bij de overschrijving? Wie kan daar achteraf moeilijk over doen? Hoe kunt u dat desgevallend rechttrekken? Kunt u een bankgift doen met voorbehoud van vruchtgebruik? Moeten er schenkingsrechten betaald worden op een bankgift? Is het mogelijk dat er achteraf nog successierechten betaald moeten worden op een bankgift? Speelt hier de termijn van drie jaar? Welke zijn de voor- en nadelen van een bankgift? Is er een probleem voor de antimisbruikbepaling? II

2 1.3. Schenking voor de Nederlandse notaris Wat is het? Waarom is het interessant om naar een notaris in Nederland te gaan i.p.v. naar uw Belgische notaris? Kunt u alleen in Nederland terecht of zijn er ook nog andere landen die even interessant zijn? Hoe doet u concreet een schenking voor een Nederlandse notaris en hoeveel kost dat? Kunt u een schenking voor de Nederlandse notaris doen met voorbehoud van vruchtgebruik? Moeten er schenkingsrechten betaald worden op een schenking voor de Nederlandse notaris? Door wie wel, door wie niet? Is het mogelijk dat er achteraf nog successierechten betaald moeten worden? Speelt hier de termijn van drie jaar? Welke zijn de (vaak ongekende) overige voordelen van een schenking voor de Nederlandse notaris? Welke zijn de nadelen van een schenking voor de Nederlandse notaris? Wanneer is een Nederlandse notaris absoluut af te raden? Is er een probleem voor de antimisbruikbepaling? Schenking voor de Belgische notaris Wat is het? Geeft de schenking voor een Belgische notaris meer zekerheid dan een van de drie andere technieken? Hoe doet u concreet een schenking voor de Belgische notaris en hoeveel kost dat? Kunt u een schenking voor de Belgische notaris doen met voorbehoud van vruchtgebruik? Waarop moet u specifiek letten bij een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik? Moeten er altijd schenkingsrechten betaald worden op een schenking voor de Belgische notaris? Is het mogelijk dat er achteraf nog successierechten betaald moeten worden? Speelt hier de termijn van drie jaar? Welke zijn de voordelen van een schenking voor de Belgische notaris? Welke zijn de nadelen van een schenking voor de Belgische notaris? Kunt u met het bewijs van bv. de bankgift nog vlug naar de notaris lopen om het te registreren bij een plots dreigend sterfgeval? III

3 1.5. Wat zijn de voornaamste verschillen tussen de vier technieken? Wanneer kiest u, algemeen gesteld, voor een handgift en niet voor een van de drie andere technieken? Wanneer kiest u, algemeen gesteld, voor een bankgift en niet voor een van de drie andere technieken? Wanneer kiest u, algemeen gesteld, voor een schenking voor de Nederlandse notaris en niet voor een van de drie andere technieken? Wanneer kiest u, algemeen gesteld, voor een schenking voor de Belgische notaris en niet voor een van de drie andere technieken? Speelt het bedrag dat u wilt schenken een rol bij uw keuze voor een van deze vier technieken? Kunt u de ene schenkingsvorm (bv. een bankgift) achteraf nog wijzigen in een andere schenkingsvorm (bv. een Belgische notariële schenking)? Wat kan er wel of niet? Waarom zou u dat precies willen doen? Concrete schenkingen: welke techniek gebruikt u en waarom? U schenkt geld U schenkt cash geld aan uw enig kind U schenkt cash geld aan uw twee kinderen Speelt het een rol of u een groot of een klein bedrag aan cash geld schenkt? U schenkt cash geld aan een van uw twee kinderen (buiten deel of niet?) U schenkt een som geld met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kind(eren) U schenkt een som geld met een (facultatieve) last aan uw kind(eren) U schenkt een som geld met een conventioneel beding van terugkeer aan uw kind(eren) U schenkt een som geld aan uw kind(eren) en u wilt dat ze dat geld gebruiken voor de (ver)bouw(ing) van hun woning U schenkt een som geld aan een minderjarig kind: hoe gaat u concreet te werk? U schenkt een som geld rechtstreeks aan uw kleinkind(eren) i.p.v. aan uw kind(eren) U schenkt geld aan iemand anders dan uw (klein)kind(eren) (bv. uw petekind) U schenkt geld dat op een buitenlandse rekening staat U schenkt geld dat u vergeten aan te geven bent IV

4 2.2. U schenkt beleggingen U schenkt een spaar- of beleggingsverzekering (Tak 21 of Tak 23) aan uw kind(eren) U schenkt een termijnrekening aan uw kind(eren) U schenkt een effectenportefeuille in volle eigendom aan uw kind(eren) U schenkt een effectenportefeuille met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kind(eren) U schenkt een effectenportefeuille met een last/conventioneel beding van terugkeer aan uw kind(eren) U schenkt een effectenportefeuille aan iemand anders dan aan uw (klein) kind(eren) (bv. uw petekind) U schenkt aandelen aan toonder aan uw kind(eren) U schenkt aandelen op naam aan uw kind(eren) U schenkt gedematerialiseerde aandelen aan uw kind(eren) U schenkt een staaf goud of zilveren munten uit uw kluis aan uw kind(eren) U schenkt aan uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner U en uw echtgeno(o)t(e) (of samenwonende partner) schenken geld aan elkaar U en uw echtgeno(o)t(e) (of samenwonende partner) schenken effecten aan toonder aan elkaar U en uw echtgeno(o)t(e) (of samenwonende partner) schenken effecten op naam aan elkaar U en uw echtgeno(o)t(e) (of samenwonende partner) schenken gedematerialiseerde effecten aan elkaar U en uw echtgeno(o)t(e) (of samenwonende partner) schenken onroerende goederen aan elkaar U schenkt specifieke voorwerpen U schenkt juwelen, kunstvoorwerpen, antiek, enz. aan uw kind(eren) U schenkt een auto (bv. een exclusieve sportwagen, oldtimer, enz.) aan uw kind(eren) U schenkt uw boot (die in de jachthaven van Nieuwpoort, Nice, ligt) aan uw kind(eren) U schenkt een in België gelegen onroerend goed (al dan niet met voorbehoud van vruchtgebruik) aan uw kind(eren) of aan iemand anders dan uw kind(eren) (bv. uw petekind) V

5 2.5. U schenkt (aandelen of bestanddelen van) uw bedrijf U schenkt de aandelen aan toonder van uw familiebedrijf in volle eigendom aan uw kind(eren) U schenkt de aandelen op naam van uw familiebedrijf in volle eigendom aan uw kind(eren) U schenkt de gedematerialiseerde aandelen van uw familiebedrijf in volle eigendom aan uw kind(eren) U schenkt de aandelen aan toonder van uw familiebedrijf met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kind(eren) U schenkt de aandelen op naam van uw familiebedrijf met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kind(eren) U schenkt de gedematerialiseerde aandelen van uw familiebedrijf met voorbehoud van vruchtgebruik aan uw kind(eren) U schenkt de aandelen (op naam, aan toonder of gedematerialiseerd) van uw patrimoniumvennootschap aan uw kind(eren) U schenkt uw rekening-couranttegoed aan uw kind(eren) U schenkt uw eenmanszaak (algemeenheid van goederen) aan uw kind(eren) U schenkt bepaalde bestanddelen van uw eenmanszaak aan uw kind(eren) Enkele specifieke schenkingen U schenkt een beleggingsportefeuille aan uw kind(eren) met een last van onvervreemdbaarheid U schenkt uw aandeel in een maatschap die enkel roerend goed bevat aan uw kind(eren) U schenkt uw aandeel in een maatschap die ook onroerend goed bevat aan uw kind(eren) U doet een zgn. doorschuifschenking of restschenking van roerende goederen FAQ Is er één goede reden om een schenking van een eenvoudige som geld niet via een bankgift te doen? Kunt u voorwerpen die te zwaar zijn om zomaar te verplaatsen (bv. een marmeren beeld, een zware kast) schenken via een handgift? U heeft uw buitenverblijf in bv. Frankrijk of Spanje geschonken aan uw kind(eren). Moet u nu drie jaar wachten vooraleer u in België een schenking kunt doen tegen de laagste tarieven? Is enkel een Nederlandse notaris interessant of zijn er ook nog andere landen waarin u (gelijkaardige) voordelen heeft inzake schenkingen? VI

6 3.5. Kunt u een foutief uitgevoerde hand- of bankgift achteraf nog rechtzetten? Kunt u een schenking (in welke vorm dan ook) achteraf weer ongedaan maken? Kunt u versnipperde hand- of bankgiften, die op een verschillend tijdstip gedaan zijn, samen laten registreren (mocht dat ineens nodig blijken te zijn)? Kunt u goederen uit uw gemeenschappelijk vermogen aan bv. uw kind(eren) schenken? Kunnen echtgenoten gemeenschappelijke goederen aan elkaar schenken? Wanneer u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik, kunt u er dan voor zorgen dat het aandeel in het vruchtgebruik van de eerststervende terechtkomt bij de langst levende echtgenoot? Kunt u kiezen in welk registratiekantoor u een hand- of bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris achteraf alsnog laat registreren, mocht dat nodig blijken te zijn? Hoeveel spaart u uit door een schenking niet notarieel te doen, maar bv. een bankgift te doen en deze achteraf zelf te laten registreren? In Vlaanderen geldt er tegenwoordig soms een verdachte periode van zeven jaar i.p.v. drie jaar. Wanneer is dat precies het geval? In het kader van een successieplanning heeft u de aandelen van uw vennootschap aan uw kind(eren) geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Achteraf merkt u echter dat de controle die u ingebouwd heeft via het vruchtgebruik toch net niet ver genoeg gaat omdat u niet alleen kunt beslissen over de verkoop van uw bedrijf. Kunt u dat nog oplossen? Kunt u een schenking doen aan uw (klein)kind(eren) zonder dat zij dat nu al weten? U heeft destijds een schenking gedaan als voorschot op erfdeel. De situatie is intussen echter grondig gewijzigd en u wilt de schenking veranderen in een schenking buiten erfdeel (of omgekeerd). Kan dat? Kunt u bv. aandelen van uw vennootschap, een kunstwerk, enz. schenken aan uw kind(eren) en hen tegelijk verbieden om de geschonken goederen te verkopen? Kunt u bv. geld of aandelen schenken aan uw kind(eren) en tegelijk beletten dat een stuk daarvan bij uw schoonzoon of -dochter terechtkomt? Kunt u bv. een effectenportefeuille schenken aan uw kind(eren) en ervoor zorgen dat uw schoonzoon of -dochter ook geen recht heeft op de opbrengsten daarvan (die in principe in het gemeenschappelijk vermogen vallen)? VII

7 3.20. Kunt u een som geld geven aan uw kind(eren) en hen verplichten om dat geld te gebruiken voor hun (ver)bouw(ing)? Klopt het dat het niets uitmaakt dat er in een notariële schenkingsakte staat dat deze buiten deel is, ook als u bv. maar één kind heeft? Of is er een goede reden om dat er toch niet in te zetten? Kunt u een hand- of bankgift ook gebruiken om een schuld kwijt te schelden (bv. een lening die u gegeven heeft aan uw zoon of dochter, maar nu moeten ze deze niet meer terugbetalen)? Vanaf wanneer begint de driejarige termijn precies te lopen: vanaf de overhandiging van het geld of vanaf de kwijtschelding van de terugbetalingsplicht? Mag de notaris een vroegere hand- of bankgift in een notariële akte vermelden, bv. om indiciaire vragen van de Belastingen te vermijden of is dat gevaarlijk? U schenkt geld aan uw kind(eren) voor een Nederlandse notaris. Wordt dit doorgegeven aan de Belgische fiscus? Is een hand- of bankgift eigenlijk wel een geldige schenking, want deze gebeurt toch niet volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek? Schema VIII

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Bij een belangrijke investering (bv. verbouwingen) zou u uw kind graag sponsoren, maar u wilt ook zeker zijn dat

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET Auteur Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies Belastingconsulent Bank J.Van Breda

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims. SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.be MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS - SUCCESSIEPLANNING - pagina

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Chauffeur koning belast op de limo?

Chauffeur koning belast op de limo? tipsenadvies.be 21 jaargang - nummer 2 29 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Belastbaar voordeel Chauffeur koning belast op de limo?... 1 Fiscaal Fiscaal voordeel dienstencheques gehalveerd?...

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen?

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? Een belangrijke bekommernis tussen echtgenoten is enerzijds dat de langstlevende later zeker niets tekort zou komen, maar dat anderzijds de

Nadere informatie

UPDATE. Magazine voor fiscaal en juridisch advies september 2003

UPDATE. Magazine voor fiscaal en juridisch advies september 2003 UPDATE Inhoud 1 Het uitgangspunt: toelichting van de twee hypothesen. 2 Inleiding tot het huwelijksvermogens- en erfrecht 3 Successierechten in het Vlaamse Gewest 4 Successieberekening in de praktijk 5

Nadere informatie

Eric Spruyt 23.09.2012

Eric Spruyt 23.09.2012 Op late(re) leeftijd vastgoed kopen is niet zo n goed idee, althans niet op het vlak van de successierechten. De kinderen zullen het huis of appartement immers aantreffen in de erfenis van de ouders en

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last.

Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last. Fiscale aspecten van de dematerialisatie van effecten aan toonder, met inbegrip van hand/bankgift - onrechtstreekse schenking - schenking met last. Woord vooraf Inleiding en doelstellingen Inhoud paper

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

hoofdstuk 10 Levensverzekering

hoofdstuk 10 Levensverzekering hoofdstuk 10 207 Inleiding Een levensverzekering wint de laatste jaren sterk aan populariteit. Dit is onder andere het gevolg van het gebruik van een levensverzekering in het kader van de successieplanning.

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners

In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze

Nadere informatie

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003

ERFRECHT VANAF 1 JANUARI 2003 VANAF 1 JANUARI 2003 Inleiding Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt

Nadere informatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie

en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders en hun kleinkinderen... ook een juridische relatie Grootouders Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat,

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie