Een goed plan draagt inzicht en perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief"

Transcriptie

1 Een goed plan draagt inzicht en perspectief

2 vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2

3 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng, Anticiperen bij verwerving In vruchtgebruik / blote eigendom J. Ruysseveldt 3

4 I. Problematiek overdracht Overdracht vastgoed in het kader van vermogensplanning in de regel ten kosteloze titel Bij leven registratierechten: progressieve schenkingstarieven Uitzondering: schenking bedrijfsgoederen (art. 140bis W.Reg.): vrijstelling (Vlaams gewest) Bij overlijden successierechten: progressieve successietarieven Uitzondering (Vlaamse gewest): gezinswoning: vrijstelling bedrijfsgoederen (art. 60/1 W.Succ.): 3 of 7% J. Ruysseveldt 4

5 II. Anticiperen bij verwerving Gesplitste aankoop in vruchtgebruik en blote eigendom Enkele mogelijkheden Aankoop levenslang vruchtgebruik in hoofde van ouders en blote eigendom in hoofde van de kinderen (zie hierna) Aankoop blote eigendom door kinderloze partner en voor levenslang vruchtgebruik door andere partner met kinderen Gekruiste aankoop: partner 1 koopt onverdeelde helft in blote eigendom en de andere partner onverdeelde helft in vruchtgebruik partner 2 koopt zelfde zakelijke rechten in spiegelbeeld Aankoop vastgoed door vennootschap voor tijdelijk vruchtgebruik en door bedrijfsleider voor blote eigendom J. Ruysseveldt 5

6 : privé Uitgangspunt Aankoop in vruchtgebruik in hoofde van erflater (bvb. ouders) en voor blote eigendom in hoofde van de rechtsopvolger (bvb. kinderen) Opzet: vastgoed op naam van de kinderen zonder successierecht Bij overlijden vruchtgebruiker Blote eigenaar verkrijgt volle eigendom zonder registratie of successierecht te betalen Let op art. 9 W.Succ.!: aankoop tussen erfgenamen, legatarissen of andere bij de wet opgesomde personen (bvb. echtgenoot van de erfgenaam) Het goed wordt geacht in volle eigendom af te hangen van de nalatenschap, er is tegenbewijs mogelijk (zie hierna) J. Ruysseveldt 6

7 En vandaag. Groen licht? Gesplitste aankoop (blote eigendom/vruchtgebruik) voorafgegaan door schenking van de benodigde gelden door verkrijger van vruchtgebruik aan verkrijger van blote eigendom (art. 9 W.Succ.) Let op: loutere materiële inschrijving vruchtgebruik/blote eigendom Toepassing: schenking via bankgift in blote eigendom met voorbehoud van vruchtgebruik Art. 9 W.Succ.: vermoeden belastbaarheid, tenzij tegenbewijs dat verkrijging blote eigendom geen bedekte bevoordeling is ten behoeve van medecontractant Doelstelling fiscale wetgever? Memorie v. Toelichting W. 11 oktober 1919: Een vader belegt geld, in zijn naam voor het vruchtgebruik en in naam van zijn kind voor de blote eigendom. Het geld wordt door vader verschaft en bij diens dood wordt het kind volle eigenaar zonder een centiem belasting te betalen Donnay in 1949: Er is tegenbewijs indien blote eigenaar aantoont dat hij de aankoopprijs met de hem toebehoorde gelden betaalde J. Ruysseveldt 7

8 Tegenbewijs mogelijk Naar inhoud: de verkrijging is geen bedekte bevoordeling ten behoeve van derde medecontractant (blote eigenaar) Naar vorm: alle middelen van recht met inbegrip van getuigen en vermoedens, maar met uitzondering van de eed (art. 13) Fiscale administratie eist drievoudig tegenbewijs 1. De blote eigenaar kan zelf betalen 2. De blote eigenaar heeft effectief zelf betaald 3. Uitsplitsing van de prijs Praktische uitwerking In notariële akte: uitsplitsing koopprijs tussen vruchtgebruik en blote eigenaar + vermelding financiële rekening blote eigenaar Bewaring uittreksel bankoverschrijving of kopij bankcheque in dossier Toepassing tegenbewijs Betaling prijs blote eigendom met gelden uit nalatenschap of lening Of waarom niet met eigen gelden? Of geschonken gelden vóór aankoop? J. Ruysseveldt 8

9 Wat met de uitsplitsing van de verkoopprijs? De waardering van het vruchtgebruik en blote eigendom moet marktconform gebeuren Rekening houdend met leeftijdsverwachtingen en rendement van het desbetreffend goed Via Tabellen Wetboek Registratierechten / Successierechten OF civiele sterftetabellen zoals tabellen Ledoux, Levie, Schryver? Noot: civiele tabellen voordeliger? Hier bedekte bevoordeling blote eigenaar? Parlementaire vraag Jean-Marc Nollet 22 januari 2009 De berekening van de waarde van het vruchtgebruik gaat enkel de burgerrechtelijke belangen van partijen aan De administratie heeft als gedragsregel de berekening van partijen te aanvaarden ongeacht welke overlijdenstabel zij gebruiken J. Ruysseveldt 9

10 Wat met de nieuwbouw? Beslissingen 20 februari 2007 en 13 december 2007 voor toepassing artikel 9 geen rekening houden met de prijs van aannemingscontract met betrekking tot de nog op te richten gebouwen het betreft immers de koop van een grond (en evt. deels gebouw) en daarnaast het afsluiten van een aannemingsovereenkomst Art. 9: enkel van toepassing op verwerving van goederen niet op kosten verbonden aan aannemingscontract Nuancering standpunt administratie Vruchtgebruiker bouwt op basis van diens accessoir opstalrecht Vergoeding natrekking? Parlementaire vraag Jean-Marc Nollet 22 januari 2009 Successierecht berekend op waarde van het goed op datum overlijden met inbegrip nieuwe gebouwen Twee hypotheses indien blote eigenaar bouwkosten droeg kosten mogen in aftrek van belastbaar actief worden gebracht indien vruchtgebruiker bouwkosten droeg vergoeding door blote eigenaar aan nalatenschap J. Ruysseveldt 10

11 Wat met de voorafgaande schenking? Standpunt fiscale administratie Beslissing 10 juli 2002 Rep. R.J. S9/06/03 In geval van gelijktijdigheid blijft art. 9 van toepassing Bij gebrek aan bewijs werd gelijktijdigheid vermoed Voorafgaand : dit was vóór de datum van de onderhandse overeenkomst (Besl. 23 maart 2006, Rep. R.J. S9/06.03) Beslissing 13 december 2007 Rep. R.J. S9/06-03 tot 06-05: Schenking gebeurt vóór het tijdstip van de betaling door de blote eigenaar van zijn aandeel in de koopprijs Circulaire 19 juli 2012 Vermeld als fiscaal misbruik Circulaire 10 april 2013 Niet langer als fiscaal misbruik vermeld J. Ruysseveldt 11

12 Beslissing 19 april 2013 Voorafgaande schenking van gelden wordt niet langer als tegenbewijs aanvaard, ongeacht of schenking al dan niet werd geregistreerd De voorafgaande schenking is eigenlijk een bevestiging van het wettelijke vermoeden van een bedekte bevoordeling vervat in art. 9 Voor rechtshandelingen vanaf 1 september 2013 Beslissing 18 juli 2013 Voorafgaande schenking wel als tegenbewijs aanvaard op voorwaarde: voorafgaande schenking aan schenkingsrecht werd onderworpen, of begiftigde heeft vrij over de gelden kunnen beschikken (bvb. schenking was niet specifiek bestemd voor de financiering van de gesplitste aankoop) Voor rechtshandelingen vanaf 1 september 2013 Kritiek Standpunt contra legem: de uitleg gaat in tegen de tekst van de duidelijke wetsbepaling, nl. het leveren van een tegenbewijs met alle middelen J. Ruysseveldt 12

13 Nog adviseren? Alternatieven 1. Kinderen financieren aankoop via krediet / lening bij bank of ouders 2. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik of ander levenslang recht Voordelen: behoud controle, inkomsten en beheer Nadelen: schenkingsrechten verschuldigd op verkoopwaarde volle eigendom (art. 48 W.Reg.) Inbreng in volle eigendom (art. 918 B.W.) 3. Aankoop levenslang recht van gebruik en bewoning door de ouders Geen toepassing art. 9: levenslang recht vruchtgebruik In beginsel kunnen ouders vastgoed niet verhuren / verkopen dan mits toestemming van de kinderen J. Ruysseveldt 13

14 4. Oprichting burgerlijke maatschap door ouders en kinderen of enkel door ouders Schenking aankoopprijs vastgoed aan kinderen Oprichting maatschap door ouders en kinderen Inbreng geschonken geld door kinderen Inbreng geld en knowhow door ouders Ouders statutair zaakvoerder Aankoop onroerend goed Anders: ouders richten alleen op en doen schenking delen voor aankoop onroerend goed 5. Omweg via grootouders Voordeel: geen voorafgaande schenking door ouders Nadeel: allicht schenking laten registreren. R.h.m. erfrechtelijke reserve. J. Ruysseveldt 14

15 Curriculum Spreker: Jos Ruysseveldt Advocaat Prof. Fiscale Hogeschool (HUB), Brussel Prof. Universiteit Antwerpen Management School J. Ruysseveldt 15

16 Copyright Ruysseveldt BVBA. Dit document is eigendom van Ruysseveldt BVBA voor zover niet anders aangeduid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande toestemming van Ruysseveldt BVBA. Dit document is informatief en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. J. Ruysseveldt 16

17 Een goed plan draagt inzicht en perspectief

Eric Spruyt 23.09.2012

Eric Spruyt 23.09.2012 Op late(re) leeftijd vastgoed kopen is niet zo n goed idee, althans niet op het vlak van de successierechten. De kinderen zullen het huis of appartement immers aantreffen in de erfenis van de ouders en

Nadere informatie

1. Vermogensplanning: Gesplitste koop (art. 9 W.Succ.): (alweer) nieuw standpunt van fiscale administratie

1. Vermogensplanning: Gesplitste koop (art. 9 W.Succ.): (alweer) nieuw standpunt van fiscale administratie Inhoud 1. Vermogensplanning: gesplitste koop nieuw fiscaal standpunt 2. Wie betaalt er welke kosten bij de verkoop van een woning? 3. Fiscaalvriendelijke incorporatie van belaste reserves 1. Vermogensplanning:

Nadere informatie

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap.

CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. CASESTUDY. De zin en de onzin van de patrimoniumvennootschap. De voorbije decennia was de patrimoniumvennootschap voor vele ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen het ultieme middel om de overdracht

Nadere informatie

MASTERPROEF NOTARIAAT

MASTERPROEF NOTARIAAT Universiteit Gent Academiejaar 2008-2009 Faculteit van de Rechtsgeleerdheid Master in het Notariaat Masterproef Successierechten MASTERPROEF NOTARIAAT Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik en artikel

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

UPDATE. Magazine voor fiscaal en juridisch advies september 2003

UPDATE. Magazine voor fiscaal en juridisch advies september 2003 UPDATE Inhoud 1 Het uitgangspunt: toelichting van de twee hypothesen. 2 Inleiding tot het huwelijksvermogens- en erfrecht 3 Successierechten in het Vlaamse Gewest 4 Successieberekening in de praktijk 5

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning

De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep Burgerlijk Recht Voorzitter: Prof. Dr. Hubert BOCKEN De verkoop op lijfrente in de familiale vermogensplanning door Liene VAN DEN BOSCH Promotor: Prof. Dr. Jan BAEL

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Bart Chiau 22 april 2014 Studieavond Kempische Verzekeringskring vzw ERGO slide master 2010 1 Inleiding: cijfers Samenwonen Feitelijk

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20#

Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20# Nr. Samenlevingsovereenkomst met accessoir opstalrecht #/#/20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, Dirk MICHIELS - Lieve STROEYKENS Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: #De heer #Mevrouw

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims. SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.be MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS - SUCCESSIEPLANNING - pagina

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET Auteur Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies Belastingconsulent Bank J.Van Breda

Nadere informatie

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 166 4.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 169 - openvallen van een erfenis, aangifte, verdeling erfenis - gelijktijdig overlijden (van commorientes) 4.2 WETTELIJK

Nadere informatie

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN

VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN INHOUDSOPGAVE 1. Het begrip Meerwaarde... 5 1.1. Soorten meerwaarden... 5 1.1.1. Meerwaarden die gerealiseerd worden... 5 1.1.2. Meerwaarden die uitgedrukt maar niet gerealiseerd

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling

FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling 2012 2013 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten: rechtsbedeling Masterproef Schenkingen als instrument van familiaal vermogensbeheer in het licht van de nieuwe antimisbruikbepaling Promotor : Prof. dr.

Nadere informatie

Vruchtgebruik in vennootschap

Vruchtgebruik in vennootschap Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Ter Reigerie 7 bus 3, 8800 Roeselare www.pouseele.be Vruchtgebruik in vennootschap Pouseele B. & C, Bedrijfsrevisoren Vruchtgebruik in het Burgerlijk Wetboek Artikel

Nadere informatie

DE MAATSCHAP, DE STICHTING EN DE TRUST ALS INSTRUMENTEN VAN FAMILIALE VERMOGENSPLANNING

DE MAATSCHAP, DE STICHTING EN DE TRUST ALS INSTRUMENTEN VAN FAMILIALE VERMOGENSPLANNING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 DE MAATSCHAP, DE STICHTING EN DE TRUST ALS INSTRUMENTEN VAN FAMILIALE VERMOGENSPLANNING Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

VOORWOORD. Maar er is meer.

VOORWOORD. Maar er is meer. VOORWOORD Wie de vorige versie van deze brochure heeft ter hand genomen, heeft het zeker gemerkt: de wetgeving m.b.t. de tarieven successierechten in het Vlaams Gewest is er heel wat eenvoudiger op geworden.

Nadere informatie