Tien jaar geleden werden de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tien jaar geleden werden de"

Transcriptie

1 moneytalk 3 is het tarief in Vlaanderen voor de schenking in eerste lijn 7 betaalt u in Vlaanderen voor de schenking aan derden 3,3 is het tarief in Wallonië voor een schenking aan een wettelijke partner 7,7 betaalt u in Wallonië voor een schenking aan niet-familieleden COR SCHENKEN AAN DE KINDEREN Sommige schenkers ondervinden achteraf dat ze te veel hebben geschonken. EEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE SCHENKEN AAN DE KINDEREN SCHENKEN MET Geld doorgeven aan de volgende generatie is eenvoudig, maar voor schenkingen geldt wel het principe gegeven is gegeven. Als ouders of grootouders de controle over hun schenking willen behouden, is het raadzaam dat ze vooraf goed nadenken over hun aanpak. JOHAN STEENACKERS CONTROLE Tien jaar geleden werden de schenkingsrechten op roerende goederen drastisch verlaagd. Sindsdien is schenken hot geworden. Ouders stoppen hun kinderen bedragen toe om hun bouwplannen te steunen of om later erfbelasting de vroegere successierechten te vermijden. Ook een gewone bankoverschrijving is al een schenking. Schenken is dus eenvoudig, zegt Sven Hubrecht van financiële planner Optima. Maar net daar liggen de valkuilen. Als ouders de controle over hun schenking willen behouden, is het verstandig dat ze vooraf goed nadenken over hun aanpak. Hoeveel kunt u missen? Voor schenkingen geldt het principe gegeven is gegeven. Sommige schenkers ondervinden achteraf dat ze te veel uit handen hebben gegeven, zegt Hubrecht. Na de uitbraak van de financiële crisis in 2008 verzeilden veel mensen in dat straatje. Wie een schenking overweegt, doet er verstan SEPTEMBER SEPTEMBER

2 dig aan eerst een overzicht van zijn financiële situatie te maken en in kaart te brengen hoeveel hij nodig heeft om zijn levensstandaard in stand te houden. Op die manier kunt u berekenen hoeveel van uw vermogen u kunt missen. Dat bedrag komt in aanmerking voor een schenking. Daarbij kunt u ook bepalen hoeveel inkomsten van het geschonken kapitaal u eventueel wilt behouden. Is het moment geschikt? Daarnaast moet u zich afvragen of het wel het goede moment is om geld te schenken. In sommige situaties kunnen de partners het beste onderling een voorlopige planning uitwerken, legt Sven Hubrecht uit. Dat gebeurt vaak als de kinderen nog jong zijn. Schenkingen tussen partners zijn wel herroepbaar. Dat is een voordeel als de begunstigde huwelijkspartner het eerst zou overlijden of als het koppel zou scheiden. Maar een schenking tussen echtgenoten is niet mogelijk voor goederen die deel uitmaken van de huwelijksgemeenschap. Wilt u de inkomsten behouden? U kunt een deel van uw vermogen wegschenken aan uw kinderen, maar de inkomsten eruit behouden. Zulke inkomsten zijn bijvoorbeeld de dividenden van een beleggingsportefeuille of de intresten van een spaarrekening. Zo vermijdt u dat uw kinderen erfbelasting afdragen op het kapitaal, en tegelijk blijft u er de vruchten van krijgen. U kunt opteren voor verschillende technieken. Regelmatige overschrijving De schenker kan de begunstigde de last opleggen dat hij hem regelmatig een bepaalde som betaalt, zegt Sven Hubrecht. Dat kan een vast bedrag zijn, een percentage van het geschonken bedrag of de opbrengst van de beleggingen. Hij kan opteren voor een uitkering met vaste tussenpozen, maar hij mag ook bepalen dat de begunstigde de bedragen alleen hoeft te voldoen als hij erom vraagt. In theorie is het mogelijk dat de lasten hoger zijn dan de schenking. U legt ALS UW KIND EERDER OVERLIJDT Het is iets waar u liever niet aan denkt, maar bij een schenking moet u er rekening mee houden dat uw zoon of dochter voor u kan overlijden. Het gebeurt dat de blote eigendom van de geschonken goederen dan toevallen aan de zeer jonge kleinkinderen en het vruchtgebruik aan de schoonzoon of de schoondochter, zegt Sven Hubrecht. Die moeten dan erfbelasting betalen op dat vermogen. U kunt daar bewust voor kiezen, maar u kunt ook een zogenoemd optioneel beding van terugkeer verbinden aan de schenking. Als u bij het overlijden van de begunstigde die clausule inroept, keert de schenking naar u terug. Het kapitaal blijft dan vrij van erfbelasting en uw schoonkind kan geen aanspraak maken op het vruchtgebruik. Een schenking waarvan u het vruchtgebruik behoudt, is alleen mogelijk via een notaris. daarom het beste een limiet vast, bijvoorbeeld dat de gecumuleerde bedragen maximaal 50 van de waarde van de schenking mogen belopen. Om te voorkomen dat de begunstigde later weigert de opgelegde last te betalen, kunt u de schenking verbinden aan een controlestructuur zoals een spaar- of beleggingsverzekering of een maatschap euro moet u rekenen voor een adviseur die voor u de statuten van een maatschap opstelt De blote eigendom schenken Een andere manier om zich ervan te verzekeren dat u inkomsten uit uw schenking blijft ontvangen, is dat u het vruchtgebruik behoudt en enkel de blote eigendom overdraagt. Daarvoor moet u een schenkingsakte laten verlijden door een notaris. Sven Hubrecht: De vruchten zijn bijvoorbeeld de dividenden of de intresten. Veel beleggingen in aandelen zijn interessant omwille van het meerwaardepotentieel, en niet zozeer voor de dividenden. Maar op de meerwaarde van de beleggingen kan de vruchtgebruiker geen aanspraak maken. Er is wel een grote valkuil. In de praktijk merken we dat sommige schenkers zich misrekenen in die vruchten, zegt Hubrecht. Zo was er een ouder koppel dat kapitalisatiefondsen schonk met een voorbehoud van vruchtgebruik. Zulke producten leveren helemaal geen inkomsten op. Als beiden aan die schenking de last hadden gekoppeld dat de begiftigden hen een periodieke som zouden betalen, hadden ze wel nog inkomsten gehad. Of ze hadden boven op het voorbehoud van vruchtgebruik ook een minimumbedrag als inkomen kunnen vastleggen. Maar ook in beleggingen die wel vruchten opbrengen, kunnen de schenkers zich lelijk vergissen. Denk maar aan obligaties, die vandaag weinig opbrengen. Welke schenkingsvorm kiest u? U kunt roerende goederen schenken via een bankgift een gewone over SEPTEMBER

3 SCHENKEN AAN DE KINDEREN Soms wordt eerst een voorlopige planning tussen de partners uitgewerkt. COR Het bedrag van de erfbelasting dat verschuldigd is als u binnen de drie jaar na een bankgift zou overlijden, kunt u indekken via een levensverzekering. schrijving van rekening naar rekening of via een Belgische of Nederlandse notaris. Een schenking waarvan u het vruchtgebruik behoudt, is alleen mogelijk via een notaris. Een bankgift volstaat als u het geld wilt onderbrengen in een spaar- of een beleggingsverzekering, want dan draagt u in principe de volle eigendom over. Veel mensen kiezen ook voor een bankgift om de kosten te drukken. Als ze via een notaris schenken, moeten ze rekening houden met ongeveer 1500 euro kosten, zegt Sven Hubrecht. Anders dan een schenking voor een Nederlandse notaris, wordt een schenking voor een Belgische notaris altijd geregistreerd, zodat er ook schenkbelasting de vroegere schenkingsrechten verschuldigd is. In Vlaanderen bedraagt die belasting 3 voor een schenking van roerende goederen aan de huwelijkspartner, de samenwonende partner en erfgenamen in rechte lijn. Een stel moet wel wettelijk samenwonen of meer dan één jaar feitelijk onder hetzelfde dak wonen om in aanmerking te komen voor dat tarief. Voor schenkingen aan andere personen bedraagt in Vlaanderen de schenkbelasting 7. Het Brussels Gewest hanteert dezelfde vlakke tarieven, maar feitelijk samenwonende partners kunnen er geen aanspraak maken op het tarief van 3. In Wallonië bedragen de schenkingsrechten 3,3 in rechte lijn en tussen getrouwde en wettelijk samenwonende partners; 5,5 tussen broers, zussen, ooms en tantes; en 7,7 voor anderen. Hoewel die tarieven vrij laag zijn, proberen veel mensen die belasting toch nog te vermijden door de schenking niet te laten registreren, weet Hubrecht. Loopt u een fiscaal risico bij overlijden? U ontwijkt dan wel de schenkbelasting als u de schenking van een beleggingsportefeuille niet laat registeren, maar u loopt een risico: als u overlijdt binnen de drie jaar na de overdracht, dragen de begiftigden op de schenking toch nog erfbelasting af. Bankgift registreren Als u door ziekte vreest dat u de termijn van drie jaar niet haalt, kunt u de bankgift of de schenking voor een SEPTEMBER

4 Nederlandse notaris toch nog laten registreren (lees Nooit te laat om te plannen, blz. 137). Levensverzekering voor erfbelasting Maar u hoeft een bankgift of een schenking voor een Nederlandse notaris niet per se te registreren. Het bedrag van de erfbelasting dat verschuldigd is als u binnen de drie jaar zou overlijden, kunt u indekken via een levensverzekering. In dat geval betaalt de schenker de erfbelasting met het kapitaal dat de verzekeraar uitkeert, zegt Sven Hubrecht. Hij kiest dan het beste voor periodieke premies in plaats van voor een vaste premie. Nog beter zijn periodieke premies die stijgen naarmate de tijd verstrijkt. Overlijdt de schenker toch vroegtijdig, dan heeft hij nog altijd maar een deel van de premies betaald. Hij moet er wel op toezien dat de uitkering van de levensverzekering niet aan erfbelasting wordt onderworpen. Een voorbeeld: Ivan wil een schenking van euro doen aan zijn dochter Ilse. De potentiële erfbelasting voor die som bedraagt euro in het Vlaams Gewest, euro in het Waals Gewest en euro in het Brussels Gewest. Als hij de schenking laat registreren, is hij 9000 euro aan schenkbelasting verschuldigd in het Vlaams en het Brussels Gewest, en 9900 euro in het Waals Gewest. Dat zou al een hele belastingbesparing hebben opgeleverd. Maar Ivan kiest ervoor de schenking niet te laten registreren en een tijdelijke overlijdensdekking af te sluiten. Om de erfbelasting gedurende drie jaar te verzekeren betaalt Ivan die 50 jaar is en rookt ongeveer 620 à 700 euro. U kunt offertes aanvragen bij enkele verzekeraars om de premies te vergelijken met de schenkingsrechten. Hoe ouder de verzekerde is, hoe hoger de premies oplopen. Hoe behoudt u de controle? Veel schenkers willen na de schenking het beheer van hun beleggingen in handen houden. In dat geval is het opzetten van een controlestructuur de meest sluitende werkwijze. Beheersvolmacht De begunstigde kan een beheervolmacht geven aan de schenker. Maar volgens sommige rechtsgeleerden is dat in strijd met de onherroepelijkheid van de schenking, zodat het de schenking nietig maakt, merkt Sven Hubrecht op. Vruchtgebruik behouden Een andere mogelijkheid is een schenking met een voorbehoud van vruchtgebruik. In zo n geval is de toestemming van zowel de schenker als de begunstigde vereist om delen van de portefeuille te verkopen en te herbeleggen. De vruchtgebruiker kan dus niet alleen beslissen de kapitalisatiefondsen, die geen inkomsten opleveren, te vervangen door distributie- of uitkeringsfondsen, zegt Hubrecht. Beide partijen kunnen in de schenkingsakte wel bepalen dat de schenkervruchtgebruiker de beleggingen kan verkopen en herbeleggen. Maar sommige juristen zien graten in die werkwijze. Vaak wordt een schenking met een voorbehoud van vruchtgebruik daarom gecombineerd met de oprichting van een maatschap. Dat is een eenvoudige vennootschap waarvoor geen notariële akte is vereist, zolang er alleen roerende goederen worden ingebracht. De ouders zijn dan onafzetbare zaakvoerders die bevoegd zijn om de portefeuille in de maatschap te beheren. Maar het opstellen van de statuten door een adviseur kost al gauw 3000 Een schenking met een voorbehoud van vrucht gebruik wordt vaak gecombineerd met de oprichting van een maatschap. euro. De maatschap heeft geen invloed op de inkomstenbelasting. Het is belangrijk dat de ouders en de kinderen de statuten naleven, hoe eenvoudig de maatschap ook is. Het is raadzaam elk jaar een algemene vergadering met notulen te houden en een eenvoudige boekhouding bij te houden. Daar wringt het schoentje vaak, zegt Hubrecht. Als dat niet gebeurt, kan het bestaan van de maatschap ter discussie worden gesteld, zeker als het vermogen van de maatschap na verloop van tijd vermengd raakt met andere vermogensbestanddelen. Beleggingsverzekering Als u op lange termijn de controle over de beleggingen wilt behouden, kunt u ook opteren voor een tak21- of tak23-beleggingsverzekering. Het begunstigde kind sluit dan meestal een polis zonder einddatum af. De schenkers worden aangewezen als de begunstigden, zegt Hubrecht. Het kind kan die polis niet afkopen zonder toestemming van de ouders. Die zijn er dus zeker van dat hun kind het kapitaal niet kan opsouperen. Voor die techniek kan een eenvoudige handgift worden gebruikt. Een maatschap is in principe overbodig, tenzij de schenkers alleen willen beslissen over de herbelegging van de vrijgekomen gelden als de polis zou worden stopgezet. Met een beleggingsverzekering kan onder bepaalde voorwaarden de roerende voorheffing worden vermeden. z SEPTEMBER

5 SUCCESSIEPLANNING IN EXTREMIS NOOIT TE LAAT OM TE PLANNEN Het is nooit te laat om een successie te plannen. Maar als een erflater plots zwaar ziek wordt en de tijd dringt, maakt dat de zaken wel moeilijker. Welke mogelijkheden blijven er nog over? BART CHIAU EN JOHAN STEENACKERS SUCCESSIEPLANNING De afspraken in een huwelijkscontract primeren op het wettelijk erfrecht. COR

6 Als een erflater zijn successie niet heeft gepland, wordt zijn nalatenschap verdeeld uitgaand van het wettelijk erfrecht. Dat bepaalt wie de erfenis krijgt en hoeveel belastingen erop moeten worden betaald. Met een testament kan hij tot op zekere hoogte afwijken van de regels van het wettelijk erfrecht. Op die manier kan hij zijn partner beschermen, een zorgenkind bevoordelen of een persoon die geen wettelijke erfgenaam is, een deel van zijn vermogen nalaten. Met een successieplanning kan hij er ook voor zorgen dat zijn erfgenamen minder erfbelasting afdragen. Maar wat kan hij nog ondernemen als hij te horen krijgt dat hij niet lang meer te leven heeft? Lastminuteplanningen zijn niet altijd de voordeligste, maar ze blijven wel vaak nuttig. We overlopen een aantal technieken. Goederen schenken Roerende goederen Een bank- en handgift van roerende goederen en een schenking voor een Nederlandse notaris zijn belastingvrij, op voorwaarde dat de schenker daarna nog minstens drie jaar in leven blijft. Overlijdt hij vroeger, dan betaalt de begiftigde toch nog erfbelasting op de schenking. Het is mogelijk een schenking van roerende goederen te laten registreren of die te laten verlijden door een Belgische notaris. Daarop is geen erfbelasting meer verschuldigd, zelfs als de schenker binnen de drie jaar overlijdt, maar er moet wel schenkbelasting worden betaald, plus eventueel het honorarium van de notaris (lees ook Schenken met controle, blz. 128). Als een schenker door ziekte vreest dat hij de termijn van drie jaar niet haalt, kan hij de schenking toch nog laten registreren door de onderhandse schenkingsdocumenten aan te bieden op het bevoegde registratiekantoor en schenkbelasting af te dragen. In Vlaanderen is het niet meer mogelijk de onderhandse schenkingsdocumenten neer te leggen via een Belgische notaris. Reservataire erfgenamen de huwelijkspartner, de kinderen en de ouders hebben recht op een gewaarborgd minimumdeel van de erfenis. Als de schenker die regel niet respecteert, 3 betaalt op de eerste schijf bij de schenking van een onroerend goed kunnen de benadeelde erfgenamen via de rechtbank hun reservataire deel opeisen. Onroerende goederen Een schenking van een onroerend goed bijvoorbeeld een woning of een stuk grond moet altijd gebeuren via een notaris. De schenkbelasting wordt berekend op de waarde van de goederen. Het tarief hangt af van het gewest waar de schenker op het ogenblik van de schenking zijn fiscale woonplaats heeft, en van de verwantschap tot de schenker. Het tarief is progressief: hoe hoger de waarde, hoe hoger de schenkbelasting. Sinds 1 juli is de schenkbelasting voor onroerende goederen in Vlaanderen fors verlaagd, waardoor vastgoed schenken vaak voordeliger is dan erven. In rechte lijn en tussen partners is 3 schenkbelasting verschuldigd op de eerste schijf van euro, 9 op de schijf van tot euro, 18 op de schijf van tot euro en 27 op het deel boven euro. In het Waals en het Brussels Gewest bedraagt het tarief 30 op het deel boven euro. Een testament maken De erflater kan de vererving van zijn nalatenschap vastleggen door een testament op te maken. Hij kan dat zelf opstellen of daarvoor een beroep doen op een notaris. Met een testament kan hij anderen dan de wettelijke erfgenamen bevoordelen, of een wettelijke erfgenaam meer geven dan zijn reservataire erfdeel, binnen de beperkingen van de wettelijke reserve. Het is ook mogelijk een deel van zijn vermogen na te laten aan een goed doel via het zogenoemde duolegaat. Dat is Sinds 1 juli is de schenk - belasting voor onroerende goederen in Vlaanderen fors verlaagd, waardoor vastgoed schenken vaak voordeliger is dan erven SEPTEMBER

7 een testament dat een deel van de nalatenschap doet toevallen aan een goed doel zoals het Rode Kruis en een ander deel bijvoorbeeld aan een ver familielid of een vriend. Doordat in het duolegaat wordt opgenomen dat het goede doel zowel de eigen erfbelasting als die van het familielid of de vriend betaalt, kunnen de begunstigen daarmee flink wat belasting uitsparen. Begunstigingsclausule van een levensverzekering Heeft een erflater een of meer levensverzekeringen met een uitkering bij overlijden, dan kan hij de begunstigingsclausule altijd wijzigen. Alleen in polissen waarvan de premie fiscaal in mindering is gebracht, zoals een pensioenspaarcontract of een langetermijnspaarcontract, is er een verplichte begunstigingsclausule bij overlijden waarvan de verzekeringsnemer niet kan afwijken. De houder van een groepsverzekering kan vrij een begunstigde aanwijzen. Gaat het kapitaal naar de huwelijkspartner of de kinderen jonger dan 21 jaar, dan hoeven die daar geen erfbelasting op te betalen, andere begunstigden wel. Huwelijkscontract Getrouwd onder het wettelijk stelsel Getrouwde partners kunnen erfenisbeschikkingen treffen door hun huwelijkscontract aan te passen. De afspraken in een huwelijkscontract primeren op het wettelijk erfrecht. Een echtpaar dat getrouwd is onder het wettelijk stelsel, kan bijvoorbeeld laten vastleggen dat het gemeenschappelijk vermogen volledig toevalt aan de langstlevende partner (het verblijvingsbeding). De sterfhuisconstructie is een clausule die bepaalt dat de langstlevende partner het gemeenschappelijke vermogen krijgt als het huwelijk wordt ontbonden, ongeacht of dat gebeurt De verzekeringsnemer kan de begunstigings - clausule van een levens - verzekering wijzigen. door een overlijden of door een echtscheiding. Daarop waren vroeger geen successierechten verschuldigd. In de praktijk werd zo n beding vaak snel in het huwelijkscontract opgenomen als een van de echtgenoten zwaar ziek werd. Sinds 2012 staat die sterfhuisconstructie op de zwarte lijst van de fiscus, omdat de antimisbruikbepaling ze beschouwt als fiscaal misbruik. In het Vlaams Gewest is sinds 1 juli 2015 een decreet van kracht dat de sterfhuisconstructie altijd als een fiscaal misbruik beschouwt. Brussel en Wallonië blijven de zwarte lijst toepassen. Daardoor heft de fiscus toch erfbelasting op de helft van het gemeenschappelijke vermogen, tenzij de langstlevende partner kan bewijzen dat die techniek niet uitsluitend was ingegeven door fiscale motieven. Er is wel een alternatief voor het sterfhuisbeding. Echtparen die getrouwd zijn met een gemeenschapsstelsel kunnen via hun huwelijkscontract een deel van de roerende goederen uit de huwelijksgemeenschap overplaatsen naar het vermogen van de partner van wie ze verwachten dat hij het langst zal leven. De langstlevende partner hoeft dan geen erfbelasting te betalen op de roerende goederen die hij boven op zijn helft in de huwelijksgemeenschap verkrijgt. Hij betaalt daarop de voordelige schenkbelasting van 3 (of 3,3% in het Waals Gewest), in plaats van de erfbelasting, die kan oplopen tot 27 of 30. Dat is geen misbruik, omdat die maatregel dient om de partner te beschermen wat een niet-fiscaal motief is. Getrouwd met een scheiding van goederen Voor koppels die getrouwd zijn met een scheiding van goederen of waarvan de zieke partner eigen goederen heeft bijvoorbeeld uit een schenking of een erfenis is er een andere uitweg. De zieke partner kan zijn roerend vermogen overdragen aan de andere partner, in ruil voor de betaling van 3 schenkbelasting (3,3% in het Waals Gewest). De schenking gebeurt het beste via een notaris, omdat het risico op een overlijden groot is. Ook samenwonende partners kunnen die techniek gebruiken, omdat ze enkel eigen vermogen hebben. Ook hier moet rekening worden gehouden met de reserves van de kinderen. z

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning

Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Optimaal gebruik van levensverzekeringen in het kader van successieplanning Bart Chiau Professor UGent 1.Inleiding 2.Begunstigingsclausules bij levensverzekeringen 3.Successieplanning met levensverzekering

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN?

Estate Planning. crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? Estate Planning crashed.life / photocase.com HOEZO, GEGEVEN IS GEGEVEN? ONS ADVIES OM CONTROLE TE HOUDEN OVER UW GESCHONKEN BELEGGINGSPORTEFEUILLE Vermogen overhevelen naar een volgende generatie is relatief

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015

Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Beobank Workshop Successieplanning in samenwerking met EY Private Client Services Ann Claes Manager Wealth Services Beobank 14 november 2015 Hoe kan u uw vermogensplanning veiligstellen door middel van

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6 Inhoudstafel 1. De handgift... 1 1.1. Wanneer is een handgift mogelijk en wanneer niet?... 1 1.1.1. Wat kunt u schenken via een handgift?... 1 1.1.2. Wat is niet mogelijk?... 1 1.2. Hoe zorgt u voor een

Nadere informatie

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE Successieplanning anno 2018 Hervorming erfrecht VLABEL aan de macht: een overzicht van enkele standpunten Huwelijkscontract en fiscaliteit: een moeilijk huwelijk

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN

ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN Fiscaal - Successieplanning ERVEN EN SCHENKEN VAN BELEGGINGEN Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa van het vermogen van de overledene samengesteld. Dit zijn alle goederen die hij op dat

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Successieplanning. 1. Wie erft wat?

Successieplanning. 1. Wie erft wat? Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa van het vermogen van de overledene samengesteld. Dit zijn alle goederen die hij op dat moment in bezit had en die hij tijdens zijn

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman

PROGRAMMA. 19.00 u Ontvangst. 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman PROGRAMMA 19.00 u Ontvangst 19.15 u Inleiding door uw gastheer Hans Veirman 19.20 u Aandachtspunten om vermogen en erfgenamen te beschermen door de heer Luc Wynant 20.00 u Beleggingsverzekeringen als instrument

Nadere informatie

Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen Verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79.

Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879. Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79. Beursvennootschap BOCKLANDT BVBA H.R. 47879 Onze Lieve Vrouwstraat 2 bus 1 9100 Sint-Niklaas Tel 03/760.09.70 Fax 03/760.09.79 Successieplanning 1. Wie erft wat? Bij overlijden wordt de fictieve massa

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

1. Schenk tijdens leven

1. Schenk tijdens leven 1. Schenk tijdens leven Via een spaarboekje Wat? U kunt een deel van uw vermogen nog tijdens uw leven schenken aan de kleinkinderen, bijvoorbeeld door een spaarboekje te openen op hun naam. Op een bankgift

Nadere informatie

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus

Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Is familiale vermogens- en successieplanning voortaan een fiscaal misbruik? Verduidelijking door de fiscus Op 1 juni 2012 is de nieuwe algemene anti-misbruikbepaling op het gebied van registratie- en successierechten

Nadere informatie

Schenking op maat. deel 1 De maatregelen voor het overlijden

Schenking op maat. deel 1 De maatregelen voor het overlijden Met andere woorden: als u een naast familielid wilt bevoordelen, moet u voorwaarden aan de verbinden. U dient bijvoorbeeld duidelijk te vermelden dat het om een buiten erfdeel of bij vooruitmaking gaat

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking?

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking? DOSSIER Hoe de controle behouden na een schenking? De schenking is één van de meest gekende instrumenten van vermogensplanning. Om de progressiviteit van de successierechten te doorbreken en om hun kinderen

Nadere informatie

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING De wettelijke vorm om een schenking te doen is de notariële akte. De uitzonderingen op dit principe zijn onder andere:

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent )

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) DE HUIDIGE VLAAMSE SCHENK- EN ERFBELASTING Partners en rechte lijn Onroerend / roerend Erfbelasting

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5

Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Wat zegt de vernieuwde federale antimisbruikbepaling precies? 1. Hoe is de antimisbruikbepaling geformuleerd?... 5 1.1. Hoe luidt die antimisbruikbepaling precies?...

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

21 wettelijke technieken om minder successierechten te betalen

21 wettelijke technieken om minder successierechten te betalen 21 wettelijke technieken om minder successierechten te betalen Dossier in samenwerking met: A Passion to Perform. Als het vermogen van een persoon bij zijn overlijden overgaat naar zijn erfgenamen, staat

Nadere informatie

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen?

De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? De langstlevende financieel én fiscaal voordelig beschermen? Een belangrijke bekommernis tussen echtgenoten is enerzijds dat de langstlevende later zeker niets tekort zou komen, maar dat anderzijds de

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

De onroerende schenking algemene vereisten

De onroerende schenking algemene vereisten Inhoudstafel Inleiding 1 Deel I De onroerende schenking algemene vereisten 1 Schenking grondvereisten 2 11 Toestemming van zowel schenker als begiftigde 2 111 Schenken aan een minderjarige? 2 112 Schenkingen

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Fiscaal misbruik in vermogensstructurering en successieplanning Brussel, 20 oktober 2012 J. Ruysseveldt 2 Agenda Nieuwe fiscale misbruikbepaling inzake registratie- en successierechten

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma SUCCESSIE 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem 1 Programma Knockaert Dirk Inspecteur registratie en domeinen te Menen Successierechten in Vlaanderen, tarief, voorbeelden Tip inzake huwelijkscontract Lietaer

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING Emmanuel de Wilde d'estmael April 2015 1 SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING... 5 A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING... 5 B. HET ONDERZOEK NOPENS DE FAMILIALE, VERMOGENSRECHTELIJKE

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland...?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft- com:office:office" /> Voor Nederbelgen heeft schenken

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk

Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Redactie van begunstigingsclausules van levensverzekeringen = maatwerk Studieavond KVK 1 februari 2011 Pieter Debbaut, fiscalist, opleider studiedienst Ergo Insurance nv 1 Programma Inleiding Theorie Wet

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift!

ROEREND SCHENKEN Alles over de handgift en de bankgift! Alles over de handgift en de bankgift! Iven De Hoon ALLES OVER DE HANDGIFT EN DE BANKGIFT! 1. Waarom schenken?... 3 2. Moet een schenking niet via een notaris te gebeuren?... 3 De handgift... 5 1. Kan

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

ACTUALIA SCHENK- EN ERFBELASTING

ACTUALIA SCHENK- EN ERFBELASTING 1 ACTUALIA SCHENK- EN ERFBELASTING De verlaging van de schenkbelasting voor onroerend goed in het Vlaams Gewest werd aangekondigd in de Vlaamse Beleidsnota. Begin april raakte bekend dat er daarover binnen

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners

Leo De Broeck. Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners Leo De Broeck Advocatenkantoor De Broeck -Van Laere & Partners 1 Noopt nota Di Rupo (*)tot aanpassing van onze familiale planning Leo DE BROECK Advocaten De Broeck Van Laere & Partners (Brussel, Gent,

Nadere informatie

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Het artikel van Cazimir Advocaten dd. 23/01/2017 over de update inzake erfbelasting kunnen wij u niet onthouden. Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Do you have a plan? 08-12-2015

Do you have a plan? 08-12-2015 Do you have a plan? 08-12-2015 Na#ënlaan 118/01 B-8300 Knokke-Heist T: +32 (0)50 63 11 63 F: +32 (0)50 63 11 73 www.flamand.be info@flamand.be Not having a plan is also a plan 2 Deel 1: Juridisch 3 Fiscale

Nadere informatie

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015 Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot Inhoud 1. Probleemstelling : casus 2. Erfbelasting in Vlaanderen 3. Planningstechnieken 4. Planning

Nadere informatie

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Bij een belangrijke investering (bv. verbouwingen) zou u uw kind graag sponsoren, maar u wilt ook zeker zijn dat

Nadere informatie

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Veel mensen zien er tegen op om een testament op te stellen. Vaak schuift men dit voor zich uit omdat men het te ingewikkeld vindt. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Wat u vooraf moet weten. Voorwoord... 1. 1. Wat is van wie?... 5. 2. Wie erft wat?... 12

Inhoudstafel. Deel I - Wat u vooraf moet weten. Voorwoord... 1. 1. Wat is van wie?... 5. 2. Wie erft wat?... 12 Inhoudstafel Voorwoord..................................................... 1 Deel I - Wat u vooraf moet weten 1. Wat is van wie?... 5 1.1. U bent gehuwd....................................... 5 1.1.1.

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING. In de nalatenschap van de eeststervende zit dus een deel van het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd.

SUCCESSIEPLANNING. In de nalatenschap van de eeststervende zit dus een deel van het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. Mijn uiteenzetting bestaat uit 4 delen. SUCCESSIEPLANNING In het eerste deel bespreek ik hoe het vermogen dat de echtgenoten hebben opgebouwd tijdens hun huwelijk wordt verdeeld als één van de echtgenoten

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Het artikel van Cazimir Advocaten dd. 23/01/2017 over de update inzake erfbelasting kunnen wij u niet onthouden. Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

ADVIES NR 101 VAN DE RAAD VOOR DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN D.D. 8 SEPTEMBER 2005 INZAKE FINANCIELE EN FISCALE IMPLICATIES BIJ OP

ADVIES NR 101 VAN DE RAAD VOOR DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN D.D. 8 SEPTEMBER 2005 INZAKE FINANCIELE EN FISCALE IMPLICATIES BIJ OP ADVIES NR 101 VAN DE RAAD VOOR DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN D.D. 8 SEPTEMBER 2005 INZAKE FINANCIELE EN FISCALE IMPLICATIES BIJ OP PENSIOENSTELLING EN OVERLIJDEN. ADVIES NR 101 VAN DE RAAD VOOR

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie