Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari"

Transcriptie

1 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, :53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari Het Lambermont -akkoord Belastbare grondslag niet langer federaal Fiscale woonplaats is tijdsgebonden Aanpassingen Wetboek der Successierechten 24 A. Van wettelijke naar fiscale woonplaats 25 B. Aanpassingen nopens de aangifte nalatenschap 27 C. Andere aanpassingen 28 HOOFDSTUK 2 Tarieven, vrijstellingen en verminderingen 31 AFDELING 1. Vlaams Gewest Tarief Historiek Lokalisatiecriterium 32 A. De overledene is rijksinwoner 33 B. De overledene is niet-rijksinwoner 33 C. Territoriale afbakening Progressief tarief 33 A. Graad van verwantschap 34 B. Progressief tarief 34 C. Nettoaandeel Overzicht tarieven 34 3

2 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 4 Friday, September 14, :53 AM Fiscale gids: schenken en erven 5. Tarief categorie 1: erfgenamen in rechte lijn, echtgenoten en samenwonenden 35 A. Erfgenamen in rechte lijn 35 B. Echtgenoten 43 C. Samenwonenden 43 D. Gesplitste taxatie 48 E. Prioritaire aanrekening passief op roerende goederen Tarief categorie 2: broers en zusters 50 A. Algemeen 50 B. Belastbare grondslag Tarief categorie 3: anderen 50 A. Algemeen 50 B. Belastbare grondslag Vrijstelling gezinswoning Algemeen Wie komt in aanmerking? Wie zijn uitgesloten? Gezinswoning 53 A. Gezamenlijke hoofdverblijfplaats 53 B. Op het ogenblik van het overlijden 54 C. Laatste hoofdverblijfplaats Passief anders aanrekenen Bewijsvoering Belastingkrediet De overlevende persoon is gehandicapt Andere vrijstellingen Gehandicapte personen 61 A. Afhankelijk van de leeftijd 61 B. Eerst aanrekenen op onroerend 62 C. Bijzondere berekening bij categorie anderen 62 D. Wie komt als gehandicapte in aanmerking? 63 E. Attest of verklaring 64 F. Met behoud van de andere verminderingen Legaten aan het Vlaams Gewest en aan de Vlaamse Gemeenschap Maatschappelijke rechten in vennootschappen opgericht in het kader van de realisatie en/of financiering van serviceflats VEN-gronden en bossen 66 A. VEN-gronden 66 B. Procedure 66 C. Bossen 67 D. Uitvoeringsbesluit 68 E. Bosbeheerplan 70 4

3 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 5 Friday, September 14, :53 AM Inhoudstafel 4. Verminderingen Voorafgaande opmerking Vermindering in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden 71 A. Algemeen 71 B. Netto-erfdeel lager dan EUR 71 C. Degressieve vermindering 72 D. Bijkomende vermindering van 75 EUR Vermindering tussen broers en zusters Vermindering voor het tarief alle anderen Nieuwe overdrachten binnen het jaar Opeenvolgende overdrachten van goederen in blote eigendom Legaten 78 A. Tarief van 6,60 % 78 B. Tarief van 8,80 % Bijzondere regels Onzekerheid inzake de graad van bloedverwantschap of devolutie Bloedverwanten in verschillende graden Aanwas, terugvalling en fideï-commis 81 A. Begrippen 81 B. Fiscale gevolgen 82 C. Berekening grondslag 83 D. Aanwas, terugvalling of substitutie binnen het jaar 84 E. Overlijden binnen 6 maanden van de eerste verkrijger van een vruchtgebruik 84 F. Fideï-commis de residuo (restlegaat) 84 AFDELING 2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tarief Verwijzing naar het Waals Gewest Hervorming Territoriale afbakening Overzicht Tarief categorie 1: erfgenamen in rechte lijn en echtgenoten 87 A. Algemeen 87 B. Erfgenamen in rechte lijn 87 C. Stiefkinderen 87 D. Zorg- of pleegkinderen 88 E. Adoptiekinderen 89 F. Wettelijk samenwonenden Tarief categorie 2: broers en zussen Tarief categorie 3: ooms of tantes en neven of nichten Tarief categorie 4: alle andere personen 90 5

4 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 6 Friday, September 14, :53 AM Fiscale gids: schenken en erven 2. Aparte taxatie gezinswoning Algemeen Voorwaarden 91 A. In volle eigendom 91 B. Geheel of gedeeltelijk 91 C. Minstens vijf jaar 91 D. Hoofdverblijfplaats 92 E. Gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 92 F. Vormvoorwaarde Gevolgen van de aparte taxatie 93 A. Aanrekening passief 93 B. Progressievoorbehoud Vrijstellingen Vrijstelling van EUR Belastbaar minimum Legaten Verminderingen Wegens kinderlast en voor de langstlevende partner Nieuwe overdrachten binnen het jaar Opeenvolgende overdrachten van goederen in blote eigendom Legaten 98 A. Tarief van 6,6 % 98 B. Tarief van 25 % of 12,5 % 98 C. Uitbreiding naar Europese rechtspersonen Bijzondere regels 100 AFDELING 3. Waals Gewest Tarief Inleiding 101 A. Graad van verwantschap 101 B. Progressief tarief 101 C. Nettoaandeel 101 D. Territoriale afbakening Overzicht tarieven Tarief categorie 1: erfgenamen in rechte lijn en echtgenoten 103 A. Erfgenamen in rechte lijn, kinderen en geadopteerde kinderen 103 B. Echtgenoten 105 C. Samenwonenden Categorie 2: broers en zusters Categorie 3: ooms of tantes, neven of nichten 107 6

5 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 7 Friday, September 14, :53 AM Inhoudstafel 6. Categorie 4: alle andere personen Aparte taxatie gezinwoning Algemeen Voorwaarden Gevolgen van de aparte taxatie 109 A. Aanrekening van het passief 109 B. Aanrekening van de vrijstelling 109 C. Progressievoorbehoud 110 D. Toepassing Vrijstellingen Vrijstelling van EUR 112 A. Algemeen 112 B. Wijze van aanrekening 114 C. Invloed van schenkingen 114 D. Bijkomende vrijstellingen Belastbaar minimum Legaten Natura 2000-gebied Bossen en wouden Verminderingen Vermindering wegens kinderlast 119 A. Algemeen 119 B. Bedrag van de vermindering 120 C. Vermindering in het voordeel van de langstlevende partner 120 D. Vormvoorwaarden Nieuwe overdrachten binnen het jaar Opeenvolgende overdrachten van goederen in blote eigendom Legaten 123 A. Tarief van 5,50 % 123 B. Tarief tot 7 % Wettelijke terugkeer Bijzondere regels 125 HOOFDSTUK 3 Bijzonder tarief voor familiale ondernemingen en aandelen Opzet en omkadering Federaal stelsel 127 7

6 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 8 Friday, September 14, :53 AM Fiscale gids: schenken en erven AFDELING 1. Vlaams Gewest Ontstaan en historiek Voorwaarden In hoofde van de erflater 129 A. Recht van successie en van overgang bij overlijden 129 B. Territoriale toepassing In hoofde van de erfopvolger 129 A. Verwantschap 129 B. Persoonlijke exploitatie In hoofde van de onderneming/vennootschap 130 A. Aard van de onderneming/vennootschap 130 B. Persoonlijke exploitatie van de onderneming/vennootschap Inhoudelijke voorwaarden 135 A. Activa 135 B. Participatievoorwaarde 137 C. Tewerkstellingsvoorwaarde 139 D. Antirechtsmisbruikbepaling Vormvoorwaarden 139 A. Bevestiging in de aangifte 139 B. Attest als bijlage bij de aangifte Belastbare grondslag Nettowaarde Holdingvennootschap Tarief Algemeen Fictiebepalingen (art. 7 W.Succ.) Behoud tariefverlaging Voortzetting van de activiteit 147 A. In hoofde van de onderneming 147 B. In hoofde van de vennootschap Verbod tot bewoning Behoud van kapitaal Jaarrekening Behoud van zetel Meldingsplicht Controle en inzage Controle Inzage 150 8

7 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 9 Friday, September 14, :53 AM Inhoudstafel AFDELING 2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ontstaan en historiek Voorwaarden In hoofde van de erflater 151 A. Successierecht en recht van overgang bij overlijden 151 B. Territoriale toepassing In hoofde van de erfopvolger 152 A. Verwantschap 152 B. Persoonlijke exploitatie In hoofde van de onderneming/vennootschap 152 A. Aard van de onderneming/vennootschap 152 B. Persoonlijke exploitatie van de onderneming/vennootschap Inhoudelijke voorwaarden (materiële voorwaarden) 153 A. Activa 153 B. Participatievoorwaarde 154 C. Historische tewerkstellingsvoorwaarde 155 D. Antirechtsmisbruikbepaling Vormvoorwaarden 155 A. Vermeldingen in de aangifte 156 B. Bijlagen bij de aangifte: attest Belastbare grondslag Netto-erfdeel Aanrekening van het passief Wel progressievoorbehoud Tarief Behoud tariefverlaging Voortzetting van de activiteit Behoud van tewerkstelling Behoud van kapitaal/vervreemdingsverbod Meldingsplicht 158 AFDELING 3. Waals Gewest Ontstaan en historiek Voorwaarden In hoofde van de erflater 160 A. Successierecht en recht van overgang bij overlijden 160 B. Territoriale toepassing 161 9

8 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 10 Friday, September 14, :53 AM Fiscale gids: schenken en erven 2. In hoofde van de erfopvolger 161 A. Verwantschap 161 B. Persoonlijke exploitatie In hoofde van de onderneming/vennootschap 161 A. Aard van de onderneming/vennootschap 161 B. Exploitatie van de onderneming/vennootschap Inhoudelijke voorwaarden (materiële voorwaarden) 162 A. Activa 162 B. Participatievoorwaarde 166 C. Historische tewerkstellingsvoorwaarde Vormvoorwaarden 167 A. Vermeldingen in de aangifte 168 B. Bijlagen bij de aangifte: attest 168 C. Regularisatie Belastbare grondslag Nettoaandeel Nettowaarde Aanrekening van het passief Geen progressievoorbehoud Tarief Behoud tariefverlaging Voortzetting van de activiteit Verbod tot aanwending als woning Behoud van tewerkstelling Behoud van kapitaal/vervreemdingsverbod Meldingsplicht Spontane melding en betaling 174 DEEL II SCHENKINGSRECHTEN 175 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Algemeen Fiscale woonplaats Aanpassing Wetboek der Registratierechten

9 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 11 Friday, September 14, :53 AM Inhoudstafel HOOFDSTUK 2 Tarieven, vrijstellingen en verminderingen Inleiding Graad van verwantschap Progressief tarief Brutoaandeel Belastbare verrichtingen Algemeen Verdoken schenkingen Schenkingen onder voorwaarde 180 A. Opschortende voorwaarde 180 B. Ontbindende voorwaarde Verrichtingen die niet als schenkingen kunnen worden beschouwd Belastbare grondslag Verkoopwaarde Progressievoorbehoud Schenking met lasten Algemeen Lasten in het voordeel van de schenker Lasten in het voordeel van een derde Vrijstellingen Algemene vrijstellingen Bijzondere vrijstellingen 184 AFDELING 1. Vlaams Gewest Tarief Inleiding Hervormingen Onroerende goederen 186 A. Overzicht tarieven 186 B. Tarief categorie 1: in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden 187 C. Categorie 2: broers en zusters 188 D. Categorie 3: ooms of tantes, neven of nichten 189 E. Categorie 4: alle andere personen Bouwgronden 189 A. Historiek 189 B. Algemeen

10 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 12 Friday, September 14, :53 AM Fiscale gids: schenken en erven C. Tarieven Roerende goederen 193 A. Algemeen 193 B. Tarieven 193 C. Registratie 193 D. Fiscale woonplaats 194 E. Schenking met lasten 194 F. Uitsluiting successierecht 194 G. Schenking onder opschortende voorwaarde Verminderingen Wegens kinderlasten 200 A. Algemeen 200 B. Kinderen 200 C. Vormvoorwaarde Bijzondere tarieven 201 A. Tarief van 7 % 201 B. Tarief van 5,5 % 202 C. Tarief van 1,1 % 202 D. 100 EUR Vrijstellingen 203 AFDELING 2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tarief Inleiding Hervormingen Onroerende goederen 204 A. Overzicht tarieven 204 B. Tarief categorie 1: erfgenamen in rechte lijn, tussen echtgenoten en samenwonenden 205 C. Tarief categorie 2: broers en zussen 207 D. Tarief categorie 3: ooms of tantes en neven of nichten 207 E. Tarief categorie 4: alle andere personen 207 F. Vermindering voor gezinswoning Roerende goederen 210 A. Algemeen 210 B. Tarieven 210 C. Registratie 210 D. Fiscale woonplaats 212 E. Lasten in het voordeel van een derde 212 F. Uitsluiting successierechten 212 G. Impact op het successierecht

11 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 13 Friday, September 14, :53 AM Inhoudstafel 2. Verminderingen Wegens kinderlasten 213 A. Algemeen 213 B. Het begrip kinderen 214 C. Vormvoorwaarde Bijzondere tarieven 215 A. Tarief van 7 % 215 B. Tarief van 6,6 % 215 C. Tarief van 1,1 % 216 D. 100 EUR 216 E. Tarief van 3 % Vrijstellingen 217 AFDELING 3. Waals Gewest Tarief Inleiding Hervormingen Onroerende goederen 218 A. Overzicht tarieven 218 B. Tarief categorie 1: in rechte lijn en tussen echtgenoten 219 C. Categorie 2: broers en zusters 221 D. Categorie 3: ooms of tantes, neven of nichten 222 E. Categorie 4: alle andere personen 222 F. Vermindering gezinswoning Roerende goederen 223 A. Algemeen 223 B. In volle eigendom 224 C. Bijzonderheden 225 D. Belastbare grondslag 227 E. Lasten in het voordeel van een derde 228 F. Uitsluiting progressievoorbehoud Verminderingen Wegens kinderlast 229 A. Algemeen 229 B. Het begrip kinderen 230 C. Vormvoorwaarde Bijzondere tarieven 231 A. Tarief van 5,5 % 231 B. Tarief van 7 % 231 C. 100 EUR

12 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 14 Friday, September 14, :53 AM Fiscale gids: schenken en erven D. Tarief van 1,1 % 232 E. Tarief van 0 % Vrijstellingen Bossen en wouden Natura 2000-gebied 234 HOOFDSTUK 3 Bijzonder tarief voor familiale ondernemingen en aandelen Opzet en omkadering Doelstelling Erfrechtelijke impact 235 AFDELING 1. Vlaams Gewest Ontstaan en historiek Voorwaarden In hoofde van de schenker 237 A. Vlaamse inwoner 237 B. Territoriale toepassing In hoofde van de begiftigde 238 A. Verwantschap 238 B. Persoonlijke exploitatie In hoofde van de onderneming/vennootschap 238 A. Aard van de onderneming/vennootschap 238 B. Persoonlijke exploitatie van de onderneming/vennootschap Inhoudelijke voorwaarden 242 A. Activa 242 B. Participatievoorwaarde 244 C. Historische tewerkstellingsvoorwaarde Vormvoorwaarden 246 A. Authentieke akte 246 B. Verklaringen 246 C. Attest Belastbare grondslag Algemeen Nettowaarde Holdingvennootschap

13 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 15 Friday, September 14, :53 AM Inhoudstafel 4. Tarief Behoud vrijstelling Voortzetting van de activiteit 252 A. In hoofde van de onderneming 252 B. In hoofde van de vennootschap Verbod tot bewoning Behoud kapitaal Jaarrekening Behoud zetel Melding Controle en inzage Controle Inzage Antirechtsmisbruikbepaling 256 AFDELING 2. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ontstaan en historiek Voorwaarden In hoofde van de schenker 256 A. Enkel fysieke persoon 256 B. Geen persoonlijke exploitatie 257 C. Geen minimumduur In hoofde van de begiftigde 257 A. Verwantschap 257 B. Persoonlijke exploitatie In hoofde van de onderneming/vennootschap 257 A. Aard van de onderneming/vennootschap 257 B. Persoonlijke exploitatie van de onderneming/vennootschap Inhoudelijke voorwaarden (materiële voorwaarden) 258 A. Activa 258 B. Participatievoorwaarde 262 C. Historische tewerkstellingsvoorwaarde Vormvoorwaarden 263 A. Notariële akte 263 B. Bijlagen Belastbare grondslag Nettowaarde Aanvullende verklaring

14 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 16 Friday, September 14, :53 AM Fiscale gids: schenken en erven 3. Progressievoorbehoud Tarief Behoud tariefverlaging Voortzetting van de activiteit 267 A. Onderneming 267 B. Aandelen Verbod tot aanwending als woning Verbod tot zetelverplaatsing Behoud van tewerkstelling Behoud van kapitaal/vervreemdingsverbod 271 A. Onderneming 271 B. Aandelen Jaarrekening Meldingsplicht 274 A. Voortzettingsvoorwaarde 274 B. Verbod tot aanwending als woning 275 C. Vervreemdingsverbod van de aandelen Antirechtsmisbruikbepaling 276 AFDELING 3. Waals Gewest Ontstaan en historiek Voorwaarden In hoofde van de schenker 277 A. Fysiek- of rechtspersoon 277 B. Territoriale toepassing 277 C. Geen persoonlijke exploitatie 277 D. Geen minimumduur In hoofde van de begiftigde 278 A. Fysiek- of rechtspersoon 278 B. Persoonlijke exploitatie In hoofde van de onderneming/vennootschap 278 A. Aard van de onderneming/vennootschap 278 B. Persoonlijke exploitatie van de onderneming/vennootschap Inhoudelijke voorwaarden (materiële voorwaarden) 279 A. Activa 279 B. Participatievoorwaarde 286 C. Historische tewerkstellingsvoorwaarde Vormvoorwaarden 288 A. Authentieke akte

15 VGLSUCR_DO_1201.fm Page 17 Friday, September 14, :53 AM Inhoudstafel B. Attest 288 C. Controle Belastbare grondslag Algemeen Nettowaarde Tarief Behoud tarief Voortzetting van de activiteit 290 A. Onderneming 290 B. Aandelen 291 C. Vorderingen Verbod tot aanwending als woning Verbod tot zetelverplaatsing Behoud tewerkstelling Vervreemdingsverbod 293 A. Onderneming 293 B. Aandelen Behoud van kapitaal Jaarrekening Melding

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Huwelijksvermogensrecht 9

HOOFDSTUK 2 Huwelijksvermogensrecht 9 Algemene inhoud Reeks Fiscaal Compendium Ten geleide Voorwoord Algemene bibliografie V VII IX XI DEEL I Inleidende beschouwingen HOOFDSTUK 1 Eigendomsrecht 3 1. Volle eigendom 3 2. Vruchtgebruik 3 2.1.

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN I. SUCCESSIERECHTEN IN HET WAALSE GEWEST. Inleiding

SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN I. SUCCESSIERECHTEN IN HET WAALSE GEWEST. Inleiding SUCCESSIERECHTEN/ ERFBELASTING: TARIEVEN Inleiding Successierechten/erfbelastingen zijn een gewestelijke materie. Dit betekent dat de gewestelijke overheden volledige bevoegdheid krijgen met name wat de

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ.

De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. De overdracht van familiale ondernemingen Artikelen 140 bis W. Reg en 60/1 Vl. W. Succ. 22 april 2014 Jan Tuerlinckx Advocaat-Vennoot Stephanie Gabriel Advocaat De continuïteit van ondernemingen kan in

Nadere informatie

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1 I NHOUDSTAFEL VOORWOORD............................................. ix FBELASTING............................................ 1 Belastingheffing............................................ 1 Algemeen..................................................

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

tarieven in het Vlaams Gewest

tarieven in het Vlaams Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar tarieven in het Vlaams Gewest In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Schenken en erven. Tarieven per gewest

Schenken en erven. Tarieven per gewest Schenken en erven Tarieven per gewest Inhoudsopgave 1. BEREKENING EN TARIEVEN VAN DE SUCCESSIERECHTEN PER GEWEST. 1.1. Vlaams Gewest 1 1.2. Waals Gewest 9 1.3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 2. WANNEER

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen Editie 2014 Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF VLAAMS GEWEST BRUSSELS

Nadere informatie

tarieven in het Vlaams Gewest

tarieven in het Vlaams Gewest uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar in het Vlaams Gewest In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE

Inhoud INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 15 Wat na overlijden?... 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden...

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Erfbelasting in Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF 2015) Datum 3 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Jura Onderwerp Schenkbelasting in Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF 2015) Datum 6 februari 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Successieplanning Verstandig (st)erven

Successieplanning Verstandig (st)erven Successieplanning Verstandig (st)erven www.notaris.be Niets is zeker, behalve de dood en de belastingen (Benjamin Franklin) 2 Waarom successieplanning? 5 goede redenen Fiscale euthanasie Erfenissen komen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE

Nadere informatie

De onroerende schenking algemene vereisten

De onroerende schenking algemene vereisten Inhoudstafel Inleiding 1 Deel I De onroerende schenking algemene vereisten 1 Schenking grondvereisten 2 11 Toestemming van zowel schenker als begiftigde 2 111 Schenken aan een minderjarige? 2 112 Schenkingen

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag

Nadere informatie

Inning registratie- en successierechten - Informatie-uitwisseling met FOD Financiën

Inning registratie- en successierechten - Informatie-uitwisseling met FOD Financiën SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 217 van JOS LANTMEETERS datum: 11 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Inning registratie-

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

De Vlaamse Codex Fiscaliteit

De Vlaamse Codex Fiscaliteit De Vlaamse Codex Fiscaliteit - De erfbelasting - De schenkbelasting 1 agenda - Inleiding - Integratie in de VCF - Inhoudelijke nieuwigheden - Standpunten Vlabel 2 1 inleiding - wat we zelf doen, doen we

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot

De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015. Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot De interne overdracht van de familiale onderneming 10 november 2015 Hilde VAN DEN KEYBUS Advocaat-vennoot Inhoud 1. Probleemstelling : casus 2. Erfbelasting in Vlaanderen 3. Planningstechnieken 4. Planning

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Rendement. 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS

Rendement. 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS Rendement 10 de jaargang maart 2016 nr 32 FINANCIEEL NIEUWS GOED NIEUWS VOOR UW ERFGENAMEN. HOE ERAAN BEGINNEN? Successieplanning is iets waar de meesten zich niet echt graag mee bezig houden. Maar toch

Nadere informatie

DEEL I RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN 1 TITEL I. INLEIDING 3

DEEL I RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN 1 TITEL I. INLEIDING 3 Inhoud Voorwoord bij editie 2012-2013 INHOUD BIBLIOGRAFIE INDELING VAN HET WETBOEK V VII XIX XXI DEEL I RECHTEN VAN SUCCESSIE EN VAN OVERGANG BIJ OVERLIJDEN 1 TITEL I. INLEIDING 3 Hoofdstuk I. Plaats van

Nadere informatie

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

goederen FAQ De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Nieuwe,, verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen FAQ 1. Algemeen Wat is de doelstelling? Met deze nieuwe regelgeving zet de Vlaamse Regering in op vereenvoudiging en vergroening. Dit

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING Emmanuel de Wilde d'estmael April 2015 1 SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING... 5 A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING... 5 B. HET ONDERZOEK NOPENS DE FAMILIALE, VERMOGENSRECHTELIJKE

Nadere informatie

Do you have a plan? 08-12-2015

Do you have a plan? 08-12-2015 Do you have a plan? 08-12-2015 Na#ënlaan 118/01 B-8300 Knokke-Heist T: +32 (0)50 63 11 63 F: +32 (0)50 63 11 73 www.flamand.be info@flamand.be Not having a plan is also a plan 2 Deel 1: Juridisch 3 Fiscale

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

Vermogen en successie

Vermogen en successie Vermogen en successie Inhoudstafel Voorwoord 2 Inhoudstafel 3 Verklarende woordenlijst 4 Hoofdstuk I : Erfrecht 5 1. Voorwaarden om te kunnen erven 6 2. Het Wettelijk Erfrecht 7 3. Het erfrecht van de

Nadere informatie

SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST

SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST SCHENKING EN VERERVING VAN ONDERNEMINGEN IN HET VLAAMSE GEWEST I. ALGEMEEN Op 1 januari 2012 treedt in het Vlaamse Gewest een nieuwe regeling van schenking en vererving van familiale ondernemingen en aandelen

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

De nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015. Inhoud Algemeen... 3 Wat is de doelstelling?... 3 Vanaf wanneer treedt de nieuwe regeling in werking?... 3 Welke zijn de nieuwe tarieven voor de schenking van onroerende goederen?... 3 Blijft het bijzonder

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING. In de nalatenschap van de eeststervende zit dus een deel van het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd.

SUCCESSIEPLANNING. In de nalatenschap van de eeststervende zit dus een deel van het vermogen dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk hebben opgebouwd. Mijn uiteenzetting bestaat uit 4 delen. SUCCESSIEPLANNING In het eerste deel bespreek ik hoe het vermogen dat de echtgenoten hebben opgebouwd tijdens hun huwelijk wordt verdeeld als één van de echtgenoten

Nadere informatie

Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning

Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning Beobank en EY slaan de handen in elkaar voor nieuwe dienst inzake schenkingen en successieplanning Marc Danneels Head of Investment Products & Advisory Beobank 15 november 2014 Beobank geeft zelf geen

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt oktober 2015 1

ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt oktober 2015 1 ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt oktober 2015 1 Dit document tracht een overzicht te geven van op vlak van persoonlijke financiële planning veelgebruikte tarieven inzake personen-,

Nadere informatie

--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009

--- Stremersch, Van Broekhoven & Partners, Financiële Planners. ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009 ZAKBOEKJE PERSONAL FINANCIAL PLANNING Laatst bijgewerkt september 2009 Dit document tracht een overzicht te geven van op vlak van persoonlijke financiële planning veelgebruikte tarieven inzake personen-,

Nadere informatie

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers

Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers 1 Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Dossier Successieplanning voor zelfstandigen en vrije beroepers Deel 1... 3 Hoeveel successierechten betalen uw erfgenamen op uw nalatenschap?

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp. Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen. Datum

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp. Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen. Datum Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Datum 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7

Inhoud INHOUDSOPGAVE. I gids na overlijden I 7 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... Johan Dexters 15 Voorwoord... Frans Leenders 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK

Nadere informatie

De Vlaamse schenkingsrechten voor u op een rijtje. Hoeveel moet u betalen als u schenkt? (1)

De Vlaamse schenkingsrechten voor u op een rijtje. Hoeveel moet u betalen als u schenkt? (1) De Vlaamse schenkingsrechten voor u op een rijtje Hoeveel moet u betalen als u schenkt? (1) Colofon Brochure Vlaamse schenkingsrechten Wettelijk depot D/2012/3241/112 VU Hedwig Van der Borght, secretaris

Nadere informatie

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen

Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen Federale Overheidsdienst Financiën - 1 november 2014 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën. Ze

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

ONTWERP VAN DECREET. houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning Stuk 865 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 31 mei 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING Bij een successieplanning moeten er drie fases doorlopen worden: in een eerste fase moet men zich de juiste vragen stellen, die worden

Nadere informatie

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen

Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen Editie 2017 Vergelijkende tabel van gewestelijke rechten van successie en van overgang bij overlijden inzake overdracht van ondernemingen auteur: André Culot, fiscaal adviseur 1. TARIEF 3 % in rechte lijn

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

ACTUALIA SCHENK- EN ERFBELASTING

ACTUALIA SCHENK- EN ERFBELASTING 1 ACTUALIA SCHENK- EN ERFBELASTING De verlaging van de schenkbelasting voor onroerend goed in het Vlaams Gewest werd aangekondigd in de Vlaamse Beleidsnota. Begin april raakte bekend dat er daarover binnen

Nadere informatie

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting.

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting. Henriette van Zelm van Eldik Office de Maître Paul-Etienne DUPONT, Notaire 81-83 Avenue Ledru Rollin 75012 PARIS Tel : + 33(0)1.71.19.45.28 Fax: + 33(0)1.43.43.17.56 henriette.vanzelm.75243@paris.notaires.fr

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief

www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief www.mentorinstituut.be Een goed plan draagt inzicht en perspectief vastgoed Brussel, 16 november 2013 J. Ruysseveldt 2 Agenda Problematiek bij overdracht Via klassieke technieken: schenking, verkoop, inbreng,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaamse regering Onderwerp Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012. Hoofdstuk 17. Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Tekst aangenomen door de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie