Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen"

Transcriptie

1 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page i Tuesday, January 20, :28 PM Woord vooraf Inleiding Oefening 1: verblijvingsbeding Opgave Vraag Oplossing Oefening 2: levensverzekering Opgave Vraag Oplossing Oefening 3: levensverzekering begunstigde overlijdt Opgave Vraag Oplossing Oefening 4: contractuele erfstelling Opgave Vraag Oplossing Oefening 5: de aangifte van nalatenschap inbreng van schenkingen Opgave Vragen van Karel en wanneer moet deze uiterlijk worden ingediend? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Fritz, Gerda en Mia. 11 C. Over welke bewijsmiddelen beschikt u als ambtenaar van de Vlaamse Belastingdienst? Oplossing van Karel en wanneer moet deze uiterlijk worden ingediend? B. Verschuldigde successierechten C. Wettelijk bewijsmiddel in het voordeel van de administratie: artikel VCF (= oud artikel 108 Vl.W.Succ.) Oefening 6: de aangifte van nalatenschap inkorting van schenkingen Opgave Vragen van Karel? i

2 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page ii Tuesday, January 20, :28 PM B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Fritz, Gerda en Mia. 19 Oplossing van Karel? B. Verschuldigde successierechten Oefening 7: de aangifte van nalatenschap inkorting van legaten Opgave Vragen van Karel? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Fritz, Gerda en Mia. 23 Oplossing A. Aangifte van nalatenschap B. Verschuldigde successierechten Oefening 8: inkorting van voordelen die voortspruiten uit huwelijksovereenkomsten vermindering voor successierechten betaald met betrekking tot een onroerend goed in het buitenland de aangifte van nalatenschap Opgave Vragen van Marc? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van zijn echtgenote Linda en zijn beide kinderen, Tim en Filip Oplossing van Marc? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van zijn echtgenote Linda en zijn beide kinderen, Tim en Filip Oefening 9: de aangifte van nalatenschap - sterfhuisclausule 44 Opgave Vragen van Marc? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van zijn echtgenote Linda 45 C. Verandert de situatie indien Marc en Linda gemeenschappelijke kinderen zouden hebben? D. Verandert de situatie indien Marc kinderen zou hebben uit een vorige relatie? Welke waarde kan dan eventueel deel uitmaken van de inkorting? Welke implicaties heeft dit voor het indienen van de aangifte van nalatenschap? ii

3 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page iii Tuesday, January 20, :28 PM Oplossing van Marc? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van zijn echtgenote Linda 46 C. Verandert de situatie indien Marc en Linda (gemeenschappelijke) kinderen zouden hebben? D. Verandert de situatie indien Marc kinderen zou hebben uit een vorige relatie? Welke waarde kan dan eventueel deel uitmaken van de inkorting? Welke implicaties heeft dit voor het indienen van de aangifte van nalatenschap? Oefening 10: eventueel vruchtgebruik de vermindering wegens opeenvolgende overgangen Opgave Vragen van Jos en Christophe? B. Wanneer moet de aangifte van nalatenschap uiterlijk worden ingediend? C. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Christophe, Nadine en Sandra D. Zou de situatie verschillend zijn indien Christophe met Sandra niet wettelijk samenwonend was, maar gehuwd onder een wettelijk stelsel van gemeenschap van aanwinsten, bij gebrek aan huwelijkscontract? Oplossing van Jos en Christophe? B. Wanneer moet de aangifte van nalatenschap uiterlijk worden ingediend? C. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Christophe, Nadine en Sandra D. Zou de situatie verschillend zijn indien Christophe met Sandra niet wettelijk samenwonen, maar gehuwd was onder een wettelijk stelsel van gemeenschap van aanwinsten, bij gebrek aan huwelijkscontract? Oefening 11: duolegaat Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Carla, Annelies en Liesbeth, Robin en de vzw? Haal alle toepasselijke wetsbepalingen aan, alsook de relevante passages uit de cursus Oplossing A. Aangifte van nalatenschap B. Verschuldigde successierechten iii

4 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page iv Tuesday, January 20, :28 PM Oefening 12: de artikelen en VCF (= oude artikelen 64 en 65 Vl.W.Succ.) Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van echtgenote Martine en zoon Dieter? Haal alle toepasselijke wetsbepalingen aan, alsook de relevante passages uit de cursus Oplossing A. Aangifte van nalatenschap B. Verschuldigde successierechten Oefening 13: de artikelen en VCF (= oude artikelen 64 en 65 Vl.W.Succ.) Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van de neef en de nicht van Rudolf? Haal alle toepasselijke wetsbepalingen aan, alsook de relevante passages uit de cursus Oplossing A. Aangifte van nalatenschap B. Verschuldigde successierechten Oefening 14: afgifte van een legaat Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Benoit en Pierre. Haal alle toepasselijke wetsbepalingen aan, alsook de relevante passages uit de cursus. 68 Oplossing A. Aangifte van nalatenschap B. Verschuldigde successierechten Oefening 15: de artikelen en VCF (= oude artikelen 64 en 65 Vl.W.Succ.) Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Nadia, Michiel, Thomas en Ruben. Haal alle toepasselijke wetsbepalingen aan, alsook de relevante passages uit de cursus Oplossing A. Aangifte van nalatenschap iv

5 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page v Tuesday, January 20, :28 PM B. Verschuldigde successierechten Oefening 16: de artikelen en VCF (oude artikelen 64 en 65 Vl.W.Succ.) Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Nadia, Michiel, Thomas en Ruben. Haal alle toepasselijke wetsbepalingen aan, alsook de relevante passages uit de cursus Oplossing A. Aangifte van nalatenschap B. Verschuldigde successierechten Oefening 17: passiva van de nalatenschap (de artikelen en VCF = oude artikelen 33 en 4, 1 en 2 Vl.W.Succ.) Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van André, Jürgen en Veerle in de verschillende hypothese zoals hieronder geschetst. Haal alle toepasselijke wetsbepalingen aan, alsook de relevante passages uit de cursus C. Zou de situatie er anders uitzien, indien Anita deze schuldbekentenis tegenover Jürgen enkel en alleen in haar testament had opgenomen? D. Zou de situatie er anders uitzien, indien Anita deze louter testamentaire schuldbekentenis tegenover haar dochter en haar schoonzoon zou hebben gedaan?.. 75 E. Zou de situatie er anders uitzien, indien Jürgen en Veerle niet wettelijk, maar feitelijk samenwonend zouden zijn? F. Zou de situatie er anders uitzien indien het contract met Jürgen én Veerle zou zijn gesloten en de administratie, bijvoorbeeld aan de hand van een getuigenverklaring van de buren kan aantonen dat er nooit enige verbouwingswerken werden uitgevoerd, niettegenstaande de betaling effectief werd uitgevoerd. Meer zelfs, dat Jürgen helemaal niet de kunde heeft om dergelijke werken uit te voeren? G. Stel dat de situatie er als volgt uitziet: Anita heeft tegenover Jürgen en Veerle op 7 juli 2009 een lening aangegaan voor het bedrag van ,00 met daarin het bedrag van de maandelijkse terugbetalingen bepaald. In de kluis door Anita gehuurd bij een Belgische financiële instelling ligt een document waarin staat dat Jürgen en Veerle eigenlijk niet gehouden zijn tot maandelijkse terugbetalingen. Bovendien kunnen er geen bankafschriften worden voorgelegd waaruit blijkt dat de maandelijkse terugbetalingen effectief werden uitgevoerd door Jürgen en Veerle Oplossing A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit? v

6 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page vi Tuesday, January 20, :28 PM B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van André, Jürgen en Veerle in de verschillende hypotheses zoals hieronder geschetst. Haal alle toepasselijke wetsbepalingen aan, alsook de relevante passages uit de cursus C. Zou de situatie er anders uitzien, indien Anita deze schuldbekentenis tegenover Jürgen enkel en alleen in haar testament had opgenomen (en niet in een tussen hen beiden ondertekende overeenkomst)? D. Zou de situatie er anders uitzien, indien Anita deze louter testamentaire schuldbekentenis tegenover haar dochter en haar schoonzoon zou hebben gedaan?. 78 E. Zou de situatie er anders uitzien, indien Jürgen en Veerle niet wettelijk, maar feitelijk samenwonend zouden zijn? F. Zou de situatie en anders uitzien indien het contract met Jürgen én Veerle zou zijn gesloten en de administratie, bijvoorbeeld aan de hand van een getuigenverklaring van de buren kan aantonen dat er nooit enige verbouwingswerken werden uitgevoerd, niettegenstaande de betaling effectief werd uitgevoerd. Meer zelfs, dat Jürgen helemaal niet de kunde heeft om dergelijke werken uit te voeren? G. Stel dat de situatie er als volgt uitziet: Anita heeft tegenover Jürgen en Veerle op 7 juli 2009 een lening aangegaan voor het bedrag van ,00 met daarin het bedrag van de maandelijkse terugbetalingen bepaald. In de kluis door Anita gehuurd bij een Belgische financiële instelling ligt een document waarin staat dat Jürgen en Veerle eigenlijk niet gehouden zijn tot maandelijkse terugbetalingen. Bovendien kunnen er geen bankafschriften worden voorgelegd waaruit blijkt dat de maandelijkse terugbetalingen effectief werden uitgevoerd door Jürgen en Veerle Oefening 18: legaat van een rente. Verdeling van de bijdrage tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Paula, Roos en Maria. Haal alle toepasselijke wetsbepalingen aan, alsook de relevante passages uit de cursus Oplossing A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Paula, Roos en Maria 81 Oefening 19: vergoedingsregeling artikel VCF = oud artikel 16 Vl.W.Succ Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit in hoofde van Martine en An-Sofie? 83 B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Martine en An-Sofie. 83 C. Zou de situatie er anders uitzien, indien Johan ook een zoon zou hebben uit een vorig huwelijk? vi

7 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page vii Tuesday, January 20, :28 PM D. Zou de situatie er anders uitzien, indien Johan enkel een zoon zou hebben uit een vorig huwelijk? Oplossing A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit in hoofde van Martine en An-Sofie? 84 B. Bereken de verschuldigde successierechten C. Zou de situatie er anders uitzien, indien Johan ook een zoon zou hebben uit een vorig huwelijk? D. Zou de situatie er anders uitzien, indien Johan enkel een zoon zou hebben uit een vorig huwelijk? Oefening 20: vergoedingsregeling artikel VCF (= oud artikel 16 Vl.W.Succ.) Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit in hoofde van Martine en An-Sofie? 90 B. Bereken de verschuldigde successierechten C. Zou de situatie er anders uitzien, indien Johan ook een zoon zou hebben uit een vorig huwelijk? D. Zou de situatie er anders uitzien, indien Johan enkel een zoon zou hebben uit een vorig huwelijk? Oplossing A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit in hoofde van Martine en An-Sofie? 91 B. Bereken de verschuldigde successierechten C. Zou de situatie er anders uitzien, indien Johan ook een zoon zou hebben uit een vorig huwelijk? D. Zou de situatie er anders uitzien, indien Johan enkel een zoon zou hebben uit een vorig huwelijk? Oefening 21: vergoedingsregeling artikel VCF (= oud artikel 16 Vl.W.Succ.) Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit in hoofde van Martine en An-Sofie? 96 B. Bereken de verschuldigde successierechten Oplossing A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit in hoofde van Martine en An-Sofie? 96 B. Bereken de verschuldigde successierechten Oefening 22: de wettelijke en de conventionele terugkeer Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hoofde van Elza en/of Thierry. Verwijs naar alle relevante wetsbepalingen en de passages in de cursus C. Zou de situatie er anders uitzien indien Marnic kinderen heeft? vii

8 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page viii Tuesday, January 20, :28 PM D. Zou de situatie er anders uitzien indien Marnic gehuwd is? E. Zou de situatie er anders uitzien indien Marnic wettelijk samenwonend is met zijn broer Thierry? Oplossing A. Aangifte van nalatenschap B. Berekening van de verschuldigde successierechten C. Zou de situatie er anders uitzien indien Marnic kinderen heeft? D. Zou de situatie er anders uitzien indien Marnic gehuwd is? E. Zou de situatie er anders uitzien indien Marnic wettelijk samenwonend is met zijn broer Thierry? Oefening 23: tarief tussen anderen abattement voor gehandicapten artikelen en , zesde lid, 2 en 3 VCF (= oud artikel 54 Vl.W.Succ.) Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit in hoofde van Marie en Nicole? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hun hoofde. Verwijs naar alle relevante wetsbepalingen, alsook naar de relevante passages in de cursus C. Zou de situatie er anders uitzien, indien Anna met haar nicht Marie een verklaring van wettelijke samenwoning zou hebben afgelegd? Oplossing A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit in hoofde van Marie en Nicole? B. Bereken de verschuldigde successierechten in hun hoofde. Verwijs naar alle relevante wetsbepalingen, alsook naar de relevante passages in de cursus. Zijn de Vlaamse successierechten van toepassing? C. Zou de situatie er anders uitzien indien Anna met haar nicht Marie een verklaring van wettelijke samenwoning zou hebben afgelegd? Oefening 24: schenking of gifte onder de levenden van het grootst beschikbare deel onder de levenden = contractuele erfstelling (artikel VCF = oud artikel 2 Vl.W.Succ.) Opgave Vragen A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit in hoofde van Madeleine, An en Tom? B. Bereken de verschuldigde successierechten C. Zou de situatie er anders uitzien indien Madeleine zou verzaken aan deze gifte? Hoe dient dat dan te gebeuren? Oplossing A. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit in hoofde van Madeleine, An en Tom? B. Bereken de verschuldigde successierechten viii

9 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page ix Tuesday, January 20, :28 PM C. Zou de situatie er anders uitzien indien Madeleine zou verzaken aan deze gifte? Hoe dient dat te gebeuren? Oefening 25: waarderingsregels met betrekking tot de activa van de nalatenschap Opgave Vragen A. Wie dient de aangifte van nalatenschap te ondertekenen? B. Bepaal de waardering van de verschillende activa en passiva van de nalatenschap, zoals door de aangever op te nemen in de aangifte van nalatenschap Oplossing A. Wie dient de aangifte van nalatenschap te ondertekenen? B. Bepaal de waardering van de verschillende activa en passiva van de nalatenschap 123 Oefening 26: artikel VCF (= oud artikel 9 Vl.W.Succ.) 125 Opgave Vragen A. Welke waarde van het appartement is belastbaar in de nalatenschap van Kamiel? 126 B. Welke waarde zou belastbaar zijn indien Marie zou komen te overlijden? C. Welke waarde zou belastbaar zijn in de nalatenschap van Kamiel in de veronderstelling dat hij met Marie zou gehuwd zijn onder een stelsel van scheiding van goederen en hij alleen het appartement zou hebben aangekocht voor het vruchtgebruik en zijn zoon Karel voor de blote eigendom? D. We veronderstellen daarbij dat een beding van terugvalling voor het vruchtgebruik wordt overeengekomen in het voordeel van zijn echtgenote Marie E. Welke waarde zou in dat geval belastbaar zijn, indien Marie zou komen te overlijden? F. Hoe kan desgevallend de toepassing van artikel VCF (= oud artikel 9 Vl.W.Succ.) worden vermeden? Oplossing A. Welke waarde van het appartement is belastbaar in de nalatenschap van Kamiel? 126 B. Welke waarde zou belastbaar zijn indien Marie zou komen te overlijden? C. Welke waarde zou belastbaar zijn in de nalatenschap van Kamiel in de veronderstelling dat hij met Marie zou gehuwd zijn onder een stelsel van scheiding van goederen en hij alleen het appartement zou hebben aangekocht voor het vruchtgebruik en zijn zoon Karel voor de blote eigendom? D. We veronderstellen daarbij dat een beding van terugvalling voor het vruchtgebruik wordt overeengekomen in het voordeel van zijn echtgenote Marie E. Welke waarde zou belastbaar zijn, indien Marie komt te overlijden? F. Hoe kan desgevallend de toepassing van artikel VCF (= oud artikel 9 Vl.W.Succ.) worden vermeden? ix

10 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page x Tuesday, January 20, :28 PM Oefening 27: artikel VCF (= oud artikel 10 Vl.W.Succ.) 129 Opgave Vraag Welke waarde is belastbaar in de nalatenschap van Johan? Oplossing A. Beoordeling van de gelijkwaardigheid van de prestaties B. Berekening van de belastbare waarde C. Verzachting: toepassing van artikel VCF (= oud artikel 12 Vl.W.Succ.) 131 D. Herwaardering op het ogenblik van het overlijden E. Aftrek registratierechten Oefening 28: artikel VCF (= oud artikel 11 Vl.W.Succ.) Opgave Hypothese 1: overlijden van Johan Vraag Kan de fiscale administratie de toepassing van artikel VCF (= oud artikel 11 Vl.W.Succ.) inroepen? Hoeveel bedraagt in dat geval de belastbare grondslag van het fictief legaat? Oplossing Hypothese 2: overlijden van Rudolf Oefening 29: fictiebepalingen - artikel VCF (= oud artikel 8 Vl.W.Succ.) Opgave Vraag Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit naar aanleiding van het overlijden van Johan? Oplossing Oefening 30: fictiebepalingen - artikel VCF (= oud artikel 8 Vl.W.Succ.) Opgave Vraag Dient melding te worden gemaakt van artikel VCF (= oud artikel 8 Vl.W.Succ.) in de aangifte van nalatenschap van Sofie? Oplossing Oefening 31: verwerping artikel VCF (= oud artikel 68, 1ste lid Vl.W.Succ.) Opgave Vraag Is er aanleiding tot toepassing van artikel VCF (= oud artikel 68, 1ste lid Vl.W.Succ.)? x

11 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page xi Tuesday, January 20, :28 PM Oplossing Oefening 32: artikel , 2de lid VCF (= oud artikel 68, 2de lid Vl.W.Succ.) Opgave Vraag Is er aanleiding tot toepassing van artikel , 2de lid VCF (= artikel 68, 2de lid Vl.W.Succ.)? Oplossing Oefening 33: overdracht van een met fideïcommis bezwaard goed aan de verwachter - artikel VCF (= oud artikel 53 Vl.W.Succ.) Opgave Vragen van Gustaaf? Bereken de verschuldigde successierechten B. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit naar aanleiding van het overlijden van Kristof? Bereken de verschuldigde successierechten Oplossing van Gustaaf? Bereken de verschuldigde successierechten B. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit naar aanleiding van het overlijden van Kristof? Bereken de verschuldigde successierechten Oefening 34: aanwas of terugvalling - artikel VCF (= oud artikel 53 Vl.W.Succ.) Opgave Vragen van Gustaaf? Bereken de verschuldigde successierechten B. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit naar aanleiding van het overlijden van Kristof? Bereken de verschuldigde successierechten Oplossing van Gustaaf? Bereken de verschuldigde successierechten B. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit naar aanleiding van het overlijden van Kristof? Bereken de verschuldigde successierechten Oefening 35: artikel VCF (= oud artikel 53 Vl.W.Succ.) legaat onder opschortende voorwaarde Opgave Vragen van Gustaaf? Bereken de verschuldigde successierechten xi

12 Vlaamse Erfbelasting - Oefeningen.book Page xii Tuesday, January 20, :28 PM B. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit naar aanleiding van het overlijden van Kristof? Bereken de verschuldigde successierechten Oplossing van Gustaaf? Bereken de verschuldigde successierechten B. Hoe ziet de aangifte van nalatenschap eruit naar aanleiding van het overlijden van Kristof? Bereken de verschuldigde successierechten Oefening 36: aanrekening van de schulden stelsel van scheiding van goederen Oefening 37: aanrekening van de schulden wettelijk stelsel der gemeenschap van aanwinsten Model aangifte van nalatenschap Trefwoordenregister Register van artikels xii

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap?

Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? INHOUDSTAFEL Deel 1. Naar wie gaat uw nalatenschap? 1. Een aantal principes.................................................... 1 2. De zeven basisregels van het erfrecht....................................

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk DE GROOT intersentia Antwerpen - Cambridge INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied 1 1. Kenmerken 1 1.1. Indirecte belasting 1 1.2. Belasting

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge

Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN. Dirk De Groot. Derde editie. Antwerpen Cambridge Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Derde editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Derde editie Dirk De Groot 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0725-3

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN

HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Fiscale Handboeken HANDBOEK SUCCESSIERECHTEN Dirk De Groot Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek successierechten. Tweede editie Dirk De Groot 2014 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1

Inhoud. Inhoud... Titel 1. Juridische aspecten... 1. Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 p. Inhoud... V Titel 1. Juridische aspecten.... 1 Hoofdstuk 1. Algemeen... 1 Hoofdstuk 2. Algemene beschouwingen over de schenking onder de levenden... 2 Afdeling 1. Definitie...... 2 Afdeling 2. Grondvereisten

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari

Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21. HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter Toestand vóór 1 januari VGLSUCR_DO_1201.fm Page 3 Friday, September 14, 2012 9:53 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 19 DEEL I SUCCESSIERECHTEN 21 HOOFDSTUK 1 Gewestelijk karakter 23 1. Toestand vóór 1 januari 2002 23 2. Het Lambermont

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen

Enkele belangrijke begrippen en afkortingen 35 Enkele belangrijke begrippen en afkortingen De volgende lijst geeft een beknopte omschrijving 3 van enkele juridische termen die in dit boek aan bod komen, en dient enkel om die begrippen beter te kunnen

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... Inhoudstafel Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. i iii ALGEMEEN DEEL........................................... 1 Inleiding.................................................

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Impact hervorming van het federale erfrecht op de Vlaamse erfbelasting

Impact hervorming van het federale erfrecht op de Vlaamse erfbelasting Impact hervorming van het federale erfrecht op de Vlaamse erfbelasting Hoorzitting, Vlaams Parlement, 20 februari 2018 1 Inleiding / agenda Verwijzing naar het verslag van de hoorzitting van 6 februari

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

VR DOC.0453/2BIS

VR DOC.0453/2BIS VR 2018 0405 DOC.0453/2BIS Ontwerp van decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting,

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... VOORWOORD...v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1 Hfdst I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...3 I. Algemeen...3 II. Verplichting tot hulp

Nadere informatie

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting Het artikel van Cazimir Advocaten dd. 23/01/2017 over de update inzake erfbelasting kunnen wij u niet onthouden. Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel Beknopte inhoudstafel Inleiding... 1 Eerste titel. Erfenissen... 5 Eerste hoofdstuk. Openvallen van erfenissen en bezit van de erfgenamen... 5 Hoofdstuk II. Hoedanigheden vereist om te kunnen erven...

Nadere informatie

EPN-EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE)

EPN-EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE) EPN-EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE) I ONDERDEEL HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Pieter (65) en Margot (63) zijn reeds vele jaren gehuwd. Zij hebben samen drie kinderen, Albert, Bernard en Carla.De echtgenoten

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

Omzendbrief 2014/2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief 2014/2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2 van de Vlaamse Codex

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Erfopvolging in de praktijk. Wedersamengestelde gezinnen

Erfopvolging in de praktijk. Wedersamengestelde gezinnen Erfopvolging in de praktijk Wedersamengestelde gezinnen Diane 55 jaar en marketing manager Bart 56 jaar en zaakvoerder eigen IT-bedrijf Geen kinderen, wel 1 broer en 1 zus Eigen appartement wordt verhuurd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT... 1 voorwerk.fm Page vii Monday, October 11, 2004 3:26 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF....................................... v CONTRACTEN ONDER VOORWAARDE ALAIN VERBEKE & IRIS VERVOORT.........................

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES

INHOUD. Woord vooraf... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES INHOUD Woord vooraf.......................................................... v DEEL I. RECHTSPRAAKFICHES A. Relatievermogensrecht.............................................. 3 Grondwettelijk Hof Grondwettelijk

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel Beknopte inhoudstafel Inleiding... 21 Eerste titel. Erfenissen... 25 Eerste hoofdstuk. Openvallen van erfenissen en bezit van de erfgenamen... 25 Hoofdstuk II. Hoedanigheden vereist om te kunnen erven...

Nadere informatie

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel

16 februari 2015. Deze omzendbrief vervangt vanaf 1 januari 2015 de omzendbrief 2014/2. Inhoudstabel Omzendbrief 2015/1 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende art. 3.17.0.0.2

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract...

Handboek Estate Planning Bijzonder Deel... Voorwoord... De auteurs... Verkrijgingen door de langstlevende echtgenoot via huwelijkcontract... Inhoudsopgave Handboek Estate Planning Bijzonder Deel..................... Voorwoord.............................................. De auteurs............................................... i iii v DEEL

Nadere informatie

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling Les 1. Inleiding I. Begrippen en terminologie.................................. 3 A. Onverdeeldheid............................................... 3 B. Onverdeeldheid van een boedel (onverdeelde boedel)....................

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben Hoe: men doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar één van beide partners woont

Nadere informatie

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE

UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE UPDATE SUCCESSIEPLANNING PIETER VAN DE SIJPE Successieplanning anno 2018 Hervorming erfrecht VLABEL aan de macht: een overzicht van enkele standpunten Huwelijkscontract en fiscaliteit: een moeilijk huwelijk

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Inning registratie- en successierechten - Informatie-uitwisseling met FOD Financiën

Inning registratie- en successierechten - Informatie-uitwisseling met FOD Financiën SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 217 van JOS LANTMEETERS datum: 11 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Inning registratie-

Nadere informatie

HET (NIEUWE) ERFRECHT ANNO 2018

HET (NIEUWE) ERFRECHT ANNO 2018 HET (NIEUWE) ERFRECHT ANNO 2018 INLEIDING AGENDA INLEIDING ERFRECHT ERFBELASTING WIJZIGING RESERVE WIJZIGING REGELS INBRENG ERFOVEREENKOMSTEN CASUS INLEIDING HERVORMING ERFRECHT NOODZAKELIJK Het erfrecht

Nadere informatie

Erfrecht. Wie erft wat?

Erfrecht. Wie erft wat? Erfrecht. Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Iven De Hoon Wie erft wat? Alle vragen rond erfenis en testament, kort en begrijpelijk uitgelegd. Lees nu

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

Ruimere beschikkingsvrijheid Houdt rekening met de veelheid aan familievormen in de nieuwe complexe maatschappelijke realiteit

Ruimere beschikkingsvrijheid Houdt rekening met de veelheid aan familievormen in de nieuwe complexe maatschappelijke realiteit De Vlaamse erfbelasting : Gemoderniseerd Gematigd Afgestemd op het nieuwe federale erfrecht Window of opportunity 1) Hoge belastingdruk 2) In werking treding nieuwe federale erfrecht d.d. 1.09.2018 Ruimere

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

26/02/2018. Juridisch Adviesbureau NILAN v.o.f. Schenken. ik gehuwd ben en... mijn partner overlijdt?

26/02/2018. Juridisch Adviesbureau NILAN v.o.f. Schenken. ik gehuwd ben en... mijn partner overlijdt? Later is nu!! Juridisch Adviesbureau NILAN v.o.f. Paul Nijs Huwen Samenwonen Schenken Erven WAT ALS.? ik gehuwd ben en... mijn partner overlijdt? 1 Indien gehuwd zonder contract - wettelijk stelsel (scheiding

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Samenwonen? Of toch maar trouwen?*

Samenwonen? Of toch maar trouwen?* Samenwonen? Of toch maar trouwen?* Ga je samenwonen? Denk je eraan om te trouwen? Of het nu omwille van fiscale, romantische of praktische overwegingen is, het loont wel degelijk de moeite om de denkoefening

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze

samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze samenlevingsvormen Voor en nadelen van uw keuze Samenlevingsvormen : inhoud Enkele cijfers Inleiding : welke vormen van samenleven zijn er Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen Enkele beschouwingen

Nadere informatie

Nieuwe aangifte van een nalatenschap

Nieuwe aangifte van een nalatenschap Nieuwe aangifte van een nalatenschap VLABEL-01-150923 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus

Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013. Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Een slim testament? Finance Avenue 16.11.2013 Ann Maelfait Advocaat-vennoot Rivus Vraag 1: Waaruit bestaat uw nalatenschap? Vraag 2: Welke wettelijke regels zijn hierop van toepassing? Vraag 3: Hoe kan

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten.

De Vlaamse successierechten. De Vlaamse successierechten. Successierechten zijn, naast de schenkingsrechten, in België niet langer een federale bevoegdheid maar wel een regionale bevoegdheid! Iven De Hoon De Vlaamse successierechten

Nadere informatie

www.mentorinstituut.be

www.mentorinstituut.be www.mentorinstituut.be Weg met Napoleon erfenissen op maat! Finance Day, 1 juni 2013 2 Agenda Voorstellen justitieminister Beleidsnota 9 januari 2013 Belgisch erfrecht: ingewikkeld star niet aangepast

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1

I NHOUDSTAFEL VOORWOORD... ERFBELASTING... 1 I NHOUDSTAFEL VOORWOORD............................................. ix FBELASTING............................................ 1 Belastingheffing............................................ 1 Algemeen..................................................

Nadere informatie

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193 Inhoud Voorwoord 11 1 Erfrecht in vogelvlucht 13 1.1 Wettelijk erfrecht 13 1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap 14 1.3 Wettelijke verdeling 15 1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 Inhoud DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 1 Case 1: Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt... 17 1.1 Geval A: het betreft een feitelijk

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat

ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN. Natalie VANDEBEEK Advocaat ONROEREND GOED EN HUWELIJKSVERMOGEN Natalie VANDEBEEK Advocaat 2010 ISBN 978 90 4652 864 8 D 2010 2664 096 BP/RNPS-BI10041 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

Wettelijk erfrecht Duitsland

Wettelijk erfrecht Duitsland De positie van de langstlevende echtgenoten in het Duitse, Franse, Luxemburgse, Belgische en Nederlandse erfrecht Dr. Rembert Süβ Deutsches Notarinstitut Wettelijk erfrecht Duitsland Beperkte vooruitneming

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

FAQ Onroerende inkomsten Nieuwe versie

FAQ Onroerende inkomsten Nieuwe versie Eigenschappen Titel : FAQ Onroerende inkomsten Nieuwe versie Trefwoorden : onroerend inkomen Datum van het document : 30/04/2019 Publicatiedatum : 30/04/2019 Datum Fisconet plus : 30/04/2019 Notes Geef

Nadere informatie

3500 HASSELT. Aangifte van de Nalatenschap van De Heer Mathieu PEETERS. 15 oktober 2013

3500 HASSELT. Aangifte van de Nalatenschap van De Heer Mathieu PEETERS. 15 oktober 2013 Exemplaar bestemd voor de erfgenamen Afz. : Bureau Lic. Robert COUN Papaverstraat 3 3630 MAASMECHELEN REGISTRATIEKANTOOR HASSELT Tweede Registratiekantoor Voorstraat 43 bus 33 3500 HASSELT NN : 30.12.12.-123.45

Nadere informatie

DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 17

DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 17 Inhoud DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 17 1 Milan en Ella lening van 2017 (deels hypothecaire inschrijving) en gewone levensverzekeringspremie... 18 1.1 Basissituatie... 18 1.2 Attesten...

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek Indirecte Belastingen ALGEMENE INHOUD DEEL I DE NIEUWE REGELS INZAKE BTW-AFTREK EN VOORDELEN ALLE AARD 1 Jurgen Opreel 1. Inleiding 5 2. Aanleiding voor de nieuwe aftrekregeling voor gemengd gebruikte goederen 6 2.1. Rechtspraak

Nadere informatie

Instelling. Cazimir. Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum.

Instelling. Cazimir.  Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum. Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding Datum 17 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Mandaat vennootschap onbezoldigd sociale kas verplicht?

Mandaat vennootschap onbezoldigd sociale kas verplicht? Mandaat vennootschap onbezoldigd sociale kas verplicht? Een veel voorkomende vraag: Mijn mandaat in de vennootschap wordt onbezoldigd. Moet ik dan nog sociale bijdragen betalen? Op de website van Acerta

Nadere informatie

VRAGENLIJST I OPEN VRAGEN

VRAGENLIJST I OPEN VRAGEN Niets in dit vak schrijven! VERGELIJKEND EXAMEN 2016 SCHRIFTELIJK GEDEELTE Brussel, zaterdag 5 maart 2016 (voormiddag) VRAGENLIJST I OPEN VRAGEN Vul het kader in hoofdletters in en teken, a.u.b. Examennummer:

Nadere informatie