Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden."

Transcriptie

1 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat erf je dan? 21 Afdeling 1. De vuistregels van het erfrecht 21 Afdeling 2. Het wettelijk erfrecht of ab intestaat erfrecht 22 Afdeling 3. Rechten en plichten van de vruchtgebruiker 35 Hoofdstuk 2. Erven als samenwonende, wettelijk of feitelijk 39 Afdeling 1. Het erfrecht van wettelijk samenwonenden 39 Afdeling 2. Het erfrecht van de feitelijk samenwonende partner 43 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Afdeling 1. Het wettelijk erfrecht en het voorbehouden deel van de langstlevende echtgenoot 44 Afdeling 2. Het wettelijk huwelijksgoederenstelsel 55 Hoofdstuk 4. Erven als kind en erven als ouder 60 Afdeling 1. Het erfrecht van een wettig kind 61 Afdeling 2. Erfrecht van een gewoon geadopteerd kind 63 Hoofdstuk 5. Erven in een internationale context 67 Afdeling 1. De grote vragen: welk recht is van toepassing en welke rechter is bevoegd? 67 Afdeling 2. Erfrecht en niet-belgen 69 Afdeling 3. Is de Belgische rechter bevoegd voor conflicten over een nalatenschap met of van niet-belgen? 69 Afdeling 4. Erfrecht in het buitenland onder meer over onroerende goederen 70 Hoofdstuk 6. Voorzichtig erven: een nalatenschap aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving of ze verwerpen 73 Afdeling 1. Aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving 74 Afdeling 2. De nalatenschap verwerpen 78

2 6 JE RECHTEN BIJ ERFENIS Deel II. De verdeling van je nalatenschap zelf regelen 85 Hoofdstuk 1. Beperkingen voor iemand die zijn nalatenschap zelf wil verdelen: het voorbehouden erfdeel van sommige erfgenamen 87 Afdeling 1. De erfgenamen met een voorbehouden erfdeel 87 Afdeling 2. Te veel uitgedeeld? De inbreng en de inkorting achteraf 89 Hoofdstuk 2. Als samenwonende de verdeling van je goederen op voorhand regelen 91 Afdeling 1. Wat zet je in het testament voor je partner? 91 Afdeling 2. Een samenlevingscontract 92 Afdeling 3. De verdeling van onroerende goederen met je partner kun je op voorhand regelen 95 Afdeling 4. Meer over tontine en beding van aanwas in de aankoopakte van een onroerend goed 96 Afdeling 5. Andere manieren om elkaar te beveiligen als feitelijk samenwonenden: een levensverzekering of een woonrecht of huurcontract voor het leven 99 Hoofdstuk 3. Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot aanpassen met een huwelijkscontract en de gevolgen daarvan voor de andere erfgenamen 103 Afdeling 1. Huwelijksvoordelen in het algemeen 105 Afdeling 2. Huwelijksvoordelen voor een huwelijksgoederenstelsel van gemeenschap 107 Afdeling 3. Huwelijksvoordelen in een huwelijkscontract van scheiding van goederen 109 Afdeling 4. Contractuele erfstellingen 111 Afdeling 5. Je huwelijkscontract veranderen 111 Hoofdstuk 4. Schenkingen en testamenten 113 Afdeling 1. Wie mag je niet aanwijzen als begunstigde van een schenking of als legataris? 114 Afdeling 2. Testament of schenking in het voordeel van een rechtspersoon en het duolegaat 115 Afdeling 3. Ouderlijke boedelverdeling 117 Afdeling 4. Een schenking of legaat van de rest of fideï-commis de residuo 119 Afdeling 5. Schenkingen en testamenten voor een kind met een handicap 120 Afdeling 6. De begunstigde van een schenking of testament beschermen tegen zijn schuldeisers 125

3 BEKNOPTE INHOUDSTAFEL 7 Hoofdstuk 5. Het testament 126 Afdeling 1. Hoe maak je een testament? 127 Afdeling 2. Wat schrijf je in een testament? 131 Afdeling 3. Een testament met voorwaarden 135 Afdeling 4. Een testament aanpassen of herroepen 136 Afdeling 5. Een testament uitvoeren: bij de notaris 136 Afdeling 6. Een testament aanvechten 137 Afdeling 7. Een testament in Engeland en Nederland 141 Hoofdstuk 6. Schenken 142 Afdeling 1. Voorwaarde voor een geldige schenking 142 Afdeling 2. Schenken als voorschot op erfenis 143 Afdeling 3. Schenken tussen huwelijkspartners 144 Afdeling 4. Schenken aan goede doelen of aan wie voor je zorgt 144 Afdeling 5. Vorm van de schenking: hand- of bankgift of notariële akte 145 Afdeling 6. Schenken met voorwaarden en lasten 149 Afdeling 7. Blijft gegeven gegeven? Herroeping van een schenking wegens ondankbaarheid 151 Afdeling 8. Verval van een schenking wegens wegvallen van haar oorzaak? 153 Hoofdstuk 7. Levensverzekeringen en andere ingrepen tot onterven, zoals je huis verkopen op lijfrente 154 Afdeling 1. De levensverzekering 154 Afdeling 2. Je huis verkopen op lijfrente 157 Afdeling 3. De opeethypotheek 157 Deel III. De nalatenschap samenstellen en verdelen 163 Hoofdstuk 1. De nalatenschap samenstellen: eerlijk onder erfgenamen 164 Afdeling 1. Eerst verdelen tussen de partners 165 Afdeling 2. Bewarende maatregelen 165 Afdeling 3. De bevoorrechte erfgenaam kan inbreng en inkorting vragen 174 Afdeling 4. Het snuffelrecht van de erfgenaam bij de bank en bij de fiscus 182 Afdeling 5. Heling van erfgoederen en de sancties daarop 183 Afdeling 6. Slapende bankrekeningen en verzekeringen, verloren effecten 185 Afdeling 7. De schatting van de waarde van de nalatenschap, actief en passief 188

4 8 JE RECHTEN BIJ ERFENIS Hoofdstuk 2. De verdeling van de nalatenschap van samenwoners 190 Afdeling 1. De verdeling van de nalatenschap van een wettelijk samenwonende en van een feitelijk samenwonende 190 Afdeling 2. De bewijsregeling tussen samenwonenden: wat is van wie? 191 Afdeling 3. De morele onmogelijkheid om je van bepaalde feiten een schriftelijk bewijs te verschaffen 193 Hoofdstuk 3. De verdeling van de nalatenschap van gehuwden 194 Afdeling 1. Verdeling tussen huwelijkspartners gehuwd zonder contract (wettelijk stelsel) of met een huwelijkscontract van gemeenschap 195 Afdeling 2. Het aandeel in het huwelijksvermogen van de langstlevende huwelijkspartner met een contract van scheiding van goederen 198 Hoofdstuk 4. De nalatenschap in der minne verdelen 201 Afdeling 1. Minnelijk of gerechtelijk verdelen 202 Afdeling 2. K.I. kleiner dan 1.565: de wet van 16 mei 1900 op de kleine nalatenschappen 203 Afdeling 3. Wet op de continuïteit van het landbouwbedrijf 205 Afdeling 4. De principes van de verdeling van de nalatenschap 206 Afdeling 5. Vernietiging van de verdeling vragen 207 Hoofdstuk 5. De gerechtelijke verdeling 210 Afdeling 1. De vordering tot verdeling instellen bij de rechtbank 211 Afdeling 2. Aan de rechtbank een bemiddelaar vragen 211 Afdeling 3. De rechtbank stelt notarissen aan 213 Afdeling 4. De volgorde van de bewerkingen van de verdeling 214 Afdeling 5. De kosten van de gerechtelijke vereffening en verdeling 218 Afdeling 6. Je aandeel als erfgenaam verkopen vóór de verdeling rond is, en voorschotten vragen tijdens de verdeling 218 Hoofdstuk 6. Verdeling van de nalatenschap met buitenlandse elementen en met niet-belgen 220 Afdeling 1. Eerst de verdeling tussen de echtgenoten 221 Afdeling 2. Verdeling met andere erfgenamen dan huwelijkspartners 227 Afdeling 3. Het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in veertien landen van Europa 228 Afdeling 4. Het erfrecht van de langstlevende partner in Europa 233 Afdeling 5. Meineed bij inventaris in Nederland en Frankrijk 234

5 BEKNOPTE INHOUDSTAFEL 9 Afdeling 6. Verdeling van een nalatenschap met minderjarigen in Nederland en Frankrijk 234 Afdeling 7. Geldigheid van een testament opgemaakt in het buitenland 234 Afdeling 8. Verdeling van een nalatenschap met een tweede verblijf in Frankrijk 235 Hoofdstuk 7. De verdeling van de nalatenschap met minderjarige erfgenamen 236 Afdeling 1. Ouders en voogd hebben de machtiging van de vrederechter nodig voor het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarig kind 237 Afdeling 2. Verdeling met weeskinderen: de werking van de voogdij 239 Hoofdstuk 8. De rechten van schuldeisers bij de verdeling van een nalatenschap 240 Deel IV. Erven, schenken en de belastingen 251 Hoofdstuk 1. Schenkingsrechten 253 Afdeling 1. De hoofdlijnen inzake schenkingsrechten 253 Afdeling 2. De tarieven van de schenkingsrechten in Vlaanderen 258 Afdeling 3. De schenkingsrechten in Wallonië 261 Afdeling 4. De schenkingsrechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 263 Afdeling 5. Verlaagd tarief voor een schenking aan een goed doel in Vlaanderen, Brussel en Wallonië 265 Afdeling 6. Verlaagd schenkingsrecht in Vlaanderen, Brussel en Wallonië voor schenking van ondernemingen 266 Hoofdstuk 2. Successierechten 269 Afdeling 1. De hoofdlijnen van de successierechten 269 Afdeling 2. Successierechten in het Vlaams Gewest 273 Afdeling 3. Successierechten in het Waals Gewest 279 Afdeling 4. Successierechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 283 Afdeling 5. Tarief voor legaten aan vzw s en goede doelen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië 287 Afdeling 6. Verlaagd tarief in België voor het erven van een onderneming 288 Afdeling 7. Besparen op successierechten met schenkingen 289

6 10 JE RECHTEN BIJ ERFENIS Hoofdstuk 3. Schenken, erven en de fiscale procedures inzake schenkingsrechten en successierechten 290 Afdeling 1. Wat de fiscus al weet en wat hij kan te weten komen 290 Afdeling 2. Informatieplicht van banken en andere derden tegenover de fiscus en snuffelrecht van de erfgenamen 292 Afdeling 3. De aangifte van nalatenschap voor de successierechten 295 Afdeling 4. De berekening van de successierechten op de fictieve massa van de nalatenschap 310 Afdeling 5. De betaling van de successierechten 312 Afdeling 6. Oneens met de fiscus? 314 Afdeling 7. Fiscale regularisatie 315 Hoofdstuk 4. Schenkings- en successierechten met buitenlandse elementen 318 Afdeling 1. Algemene regels 318 Afdeling 2. Successierechten op nalatenschappen in het buitenland 320 Hoofdstuk 5. Bezuinigen op schenkings- en successierechten 326 Afdeling 1. Kerngegevens voor je begint te cijferen 327 Afdeling 2. Schenken en de schenkingsrechten minimaliseren 329 Afdeling 3. Minder successierechten betalen? 331 Hoofdstuk 6. Registratierechten en inkomstenbelastingen op wat je toevalt na een overlijden 339 Afdeling 1. Registratierechten op onroerende goederen die je toekomen na een overlijden 340 Afdeling 2. Inkomstenbelasting op wat je erft 342 Deel V. Praktische schikkingen voor en na overlijden 352 Hoofdstuk 1. Draaiboek voor na het overlijden 353 Afdeling 1. Aangifte van het overlijden 354 Afdeling 2. In de bank de rekeningen en bankkluis deblokkeren, met een attest of akte van erfopvolging 356 Afdeling 3. Akte van bekendheid 360 Afdeling 4. Ter aarde bestellen 361 Afdeling 5. Een testament opzoeken 371 Afdeling 6. Als algemeen of bijzonder legataris de inbezitstelling vragen 372 Afdeling 7. Beheer van de nalatenschap en de zorg voor een onbeheerde nalatenschap 374

7 BEKNOPTE INHOUDSTAFEL 11 Afdeling 8. De uitbetaling van de levensverzekeringen 377 Afdeling 9. De auto van de overledene 378 Afdeling 10. De huisvesting, de contracten, de administratie, de sociale zekerheid en de belastingen van de overledene 379 Afdeling 11. Nuttige adressen bij hoofdstuk Hoofdstuk 2. Zelf je levenseinde en uitvaart voorbereiden 385 Afdeling 1. Levenstestament of wilsbeschikking, euthanasieverklaring en palliatieve zorg/verlof 385 Afdeling 2. Over het lot van je lichaam na je overlijden beslissen 391 Hoofdstuk 3. Sociale rechten voor de nabestaanden na het overlijden 396 Afdeling 1. De sociale zekerheid 396 Afdeling 2. De tegenhanger van het erfrecht: de onderhoudsplicht tussen huwelijkspartners en tussen ouders en kinderen 403 Afdeling 3. Weerslag van het ontvangen van een erfenis op de minimumuitkeringen die je ontvangt 410 Hoofdstuk 4. De prijs van schenken, erven, en van deskundig advies en procederen daarover 413 Afdeling 1. De kosteloze rechtsbijstand voor wie het niet breed heeft 414 Afdeling 2. De rechtsbijstandsverzekeringen 417 Afdeling 3. Erelonen en kosten van advocaten 418 Afdeling 4. De rechtsplegingsvergoedingen (RPV) 420 Afdeling 5. De rechtbanken 422 Afdeling 6. De raming van de kosten van de gerechtsdeurwaarder 424 Afdeling 7. De kosten bij de notaris 424 Afdeling 8. De prijs van bemiddeling in familiezaken 426 Afdeling 9. De wettelijke interest 427 Afdeling 10. De schattingswaarde van roerende goederen 427 Hoofdstuk 5. Modellen en nuttige websites 431 Afdeling 1. Een testament waarbij je je huwelijkspartner onterft 431 Afdeling 2. Een testament met een duolegaat 432 Afdeling 3. Brieven horend bij een handgift 432 Afdeling 4. Een samenlevingscontract met gemeenschap van goederen 433 Afdeling 5. Euthanasieverklaring of laatste wilsbeschikking 435 Afdeling 6. Model van testament waarbij je je lichaam aan de wetenschap schenkt 437 Afdeling 7. Model aangifte van nalatenschap bij de successierechten 437 Afdeling 8. Nuttige websites over teraardebestellen 440

8 12 JE RECHTEN BIJ ERFENIS Noten 441 Bibliografie 475 Verklarende woordenlijst 483 Zaakregister 487

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims. SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.be MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS - SUCCESSIEPLANNING - pagina

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Voorwoord Afkortingen. Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogens recht 2

Voorwoord Afkortingen. Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogens recht 2 Voorwoord Afkortingen V XLIX INLEIDING Hfdst. I. Voorwerp van het familiaal vermogens recht 2 Hfdst. II. Kenmerken van het familiaal vermogensrecht 6 Afd. I. Het familiaal vermogensrecht tussen partijautonomie

Nadere informatie

Schenken en erven. Financiële Bescherming is ons beroep.

Schenken en erven. Financiële Bescherming is ons beroep. Schenken en erven Financiële Bescherming is ons beroep. Deze brochure werd voor het laatst bijgewerkt op 31 maart 2006 en houdt geen rekening met de eventuele wetswijzigingen na deze datum. AXA wijst elke

Nadere informatie

Inhoud INHOUDSOPGAVE

Inhoud INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 15 Wat na overlijden?... 17 Inleiding... 19 Checklist... 21 1. Vóór de uitvaart... 21 2. Vlak na de uitvaart... 21 3. Binnen bepaalde tijd... 22 HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden...

Nadere informatie

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Waker PINTENS Gewoon hoogleraar K.U.Leuven Honorarprofessor Universitat des Saarlandes Dr. Charlotte DECLERCK Doctor-assistent K.U.Leuven Advocaat Prof. Dr. Johan Du

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

Les 2. Het opstellen van een notariële akte

Les 2. Het opstellen van een notariële akte Voorwoord ter inleiding I. Overzicht van de cursus......................................... 3 II. Waarschuwing................................................ 4 Les 1. Samenwoningsrelatie, gezin en familie

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Ongehuwd samenwonen. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. www.notaris.be

Ongehuwd samenwonen. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. www.notaris.be Ongehuwd samenwonen De notaris luistert, geeft raad en tekent mee. 6 www.notaris.be De materie die aan bod komt in deze brochure is bijgehouden tot en met april 2015. De lezer dient er rekening mee te

Nadere informatie

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling

Les 1. Inleiding. Les 2. De verzegeling Les 1. Inleiding I. Begrippen en terminologie.................................. 3 A. Onverdeeldheid............................................... 3 B. Onverdeeldheid van een boedel (onverdeelde boedel)....................

Nadere informatie

Bijna iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met. een erfenis en met successierechten. Het is goed op

Bijna iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met. een erfenis en met successierechten. Het is goed op Gids Erfenissen, schenkingen en testamenten Afgesloten op 15 januari 2004 Bijna iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een erfenis en met successierechten. Het is goed op voorhand te weten hoe

Nadere informatie

ONGEHUWD SAMENWONEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

ONGEHUWD SAMENWONEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT ONGEHUWD SAMENWONEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

ERFENIS en TESTAMENTEN KIDS Langdorp 17 oktober 2013

ERFENIS en TESTAMENTEN KIDS Langdorp 17 oktober 2013 Inleiding ERFENIS en TESTAMENTEN KIDS Langdorp 17 oktober 2013 Ik ben Lieve STROEYKENS, geassocieerde notaris in het kantoor Michiels & Stroeykens te Aarschot. Op een gegeven moment werd er door de KIDS

Nadere informatie

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Bart Chiau 22 april 2014 Studieavond Kempische Verzekeringskring vzw ERGO slide master 2010 1 Inleiding: cijfers Samenwonen Feitelijk

Nadere informatie

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN

ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 4 ERFENISSEN EN SCHENKINGEN 166 4.1 ALGEMENE BEGRIPPEN 169 - openvallen van een erfenis, aangifte, verdeling erfenis - gelijktijdig overlijden (van commorientes) 4.2 WETTELIJK

Nadere informatie

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma SUCCESSIE 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem 1 Programma Knockaert Dirk Inspecteur registratie en domeinen te Menen Successierechten in Vlaanderen, tarief, voorbeelden Tip inzake huwelijkscontract Lietaer

Nadere informatie

Samenvatting. Familiale vermogensplanning

Samenvatting. Familiale vermogensplanning Samenvatting Familiale vermogensplanning Jonathan Van Dooren 1 Inhoud Deel I: Wettelijk erfrecht (deels herhaling) Hoofdstuk 1: Bloedverwanten van de decuius o Afdeling 1: De bloedverwanten o Afdeling

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? maart 2014

Wat te doen bij overlijden? maart 2014 Wat te doen bij overlijden? maart 2014 Inhoud Inleiding Wat zijn de meest dringende zaken nadat iemand overleden is? Een arts moet de dood vaststellen Waarschuw een begrafenisondernemer Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Wat u vooraf moet weten. Voorwoord... 1. 1. Wat is van wie?... 5. 2. Wie erft wat?... 12

Inhoudstafel. Deel I - Wat u vooraf moet weten. Voorwoord... 1. 1. Wat is van wie?... 5. 2. Wie erft wat?... 12 Inhoudstafel Voorwoord..................................................... 1 Deel I - Wat u vooraf moet weten 1. Wat is van wie?... 5 1.1. U bent gehuwd....................................... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

FAMILIALE VERMOGENSPLANNING Prof. J.Bael

FAMILIALE VERMOGENSPLANNING Prof. J.Bael FAMILIALE VERMOGENSPLANNING Prof. J.Bael Cursus: schets van het familiaal vermogensrecht Examen: schriftelijk, gesloten boek maar met wetboek, geen pure theorievragen, vaak casussen. Inhoud - wettelijk

Nadere informatie