Inhoud INHOUDSOPGAVE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Wat na overlijden? Inleiding Checklist Vóór de uitvaart Vlak na de uitvaart Binnen bepaalde tijd HOOFDSTUK 1. Rond het overlijden Overlijden Samenwerking met de begrafenisondernemer Aangifte van een overlijden Aangifte Overlijdensakte HOOFDSTUK 2. Begraven of cremeren Begraving of teraardebestelling Aanvraag tot begraven Grafconcessies Crematie Aanvraag tot crematie De as van het stoffelijk overschot Meegeven van een gedeelte van de as Concessies Wilsbeschikking Aanvraag overhandiging asurne Aanvraag voor afgifte gedeelte van de as HOOFDSTUK 3. Overlijden in het buitenland Overlijden in het buitenland Aangifte Hulp bij een overlijden van een familielid in het buitenland Een buitenlandse overlijdensakte overschrijven in België Een buitenlandse overlijdensakte in België laten erkennen HOOFDSTUK 4. Administratieve zaken A. Verwittigen van de werkgever Het overlijden van één der partijen Arbeidssituatie B. Schoolgaande kinderen C. Financiële instellingen Bankrekeningen deels vrijgegeven Gids na overlijden 7

2 2. Vrijgave van rekeningen of tegoeden in depot Notificatieprocedure voor openstaande belastingschulden bij overlijden Attest van Erfopvolging Akte van Erfopvolging Verklaring van Erfrecht Deblokkering van kluizen Tussentijdse financiële transacties Aanvraagprocedure Attest van erfopvolging Het bevoegde registratiekantoor De bank en het Attest of Akte van Erfopvolging Eventuele weigering tot afleveren erfrechtverklaring Attest of Akte van Erfopvolging en deblokkering van de banktegoeden HOOFDSTUK 5. Pensioenen A. Overlevingspensioen werknemers Leeftijd Duur van het huwelijk Ingangsdatum Behoud van uw overlevingspensioen als u niet meer aan de voorwaarden voldoet Bedrag van het overlevingspensioen De overleden echtgenoot was niet gepensioneerd De loopbaanbreuk Beperking van het overlevingspensioen B. Overlevingspensioen zelfstandigen Voorwaarden Bedrag Berekening Aanvraag Gemengde loopbaan C. Pensioendienst voor de Overheidssector PDOS Voorwaarden om een overlevingspensioen te verkrijgen De rechthebbenden De uit de echt gescheiden echtgenoot Recht op een wezenpensioen Niet ontvangen bedragen D. Voorschotten op het pensioen E. Aanverwante regelingen Inkomensgarantie voor Ouderen Pensioen en rente van oorlogsinvaliden en oud-strijders Extralegaal pensioen Het in de tijd beperkt overlevingspensioen Gids na overlijden

3 HOOFDSTUK 6. Huwelijksvermogensrecht Het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten Wat behoort tot ieders vermogen? Het gemeenschappelijk vermogen van de huwelijkspartners Scheiding van goederen Stelsel van algehele gemeenschap van goederen Schematische voorstelling HOOFDSTUK 7. Erven en erfopvolging Om te erven moet men aan vier voorwaarden voldoen Wie zijn de erfgenamen? De rechten van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner Ordes Kloving van de nalatenschap Met de uitdrukking echtgenoot wordt overigens zowel de mannelijke als de vrouwelijke huwelijkspartner bedoeld Graden Plaatsvervulling A. Vrijstelling van successierechten op de gezinswoning voor de langstlevende partner De langstlevende partner Samenwonende erfopvolgers in rechte lijn Andere samenwonende erfgenamen Financiële besparing B. Ongehuwd samenwonen Wettelijke samenwoners Feitelijke samenwoners Een beperkt erfrecht C. Reservataire erfgenamen Kan ik mijn goederen nalaten aan wie ik zelf wil? Reservataire erfgenamen De reserve van de langstlevende echtgenoot De reserve het beschikbaar deel als er kinderen zijn Buiten erfdeel schenken Inkorting van een schenking D. Centraal Register van Testamenten (C.R.T.) Inschrijving in het Centraal Register van Testamenten Formaliteiten na het overlijden De inhoudelijke beschikkingen E. Slapende rekeningen Wat zijn slapende tegoeden? Moet u wakker liggen van uw slapende rekeningen? Gids na overlijden 9

4 3. Wat zijn de voordelen van de Registers Slapende Tegoeden? Nuttige links en contacten HOOFDSTUK 8. Aangifte van nalatenschap Wanneer moet de aangifte van nalatenschap worden ingediend? Wie is verplicht de aangifte van nalatenschap in te dienen? Als erfgenaam zelf de aangifte van nalatenschap opstellen? Opstellen van de aangifte van nalatenschap Gegevens en goederen die moeten worden aangegeven Het aan te geven actief Het passief (schulden, begrafeniskosten ) Waardebepaling van de goederen uit de nalatenschap Plaats van aangifte van nalatenschap HOOFDSTUK 9. Berekening successie Procedure na de indiening van de aangifte van nalatenschap A. Vlaams Gewest Successierechten tussen gehuwden in het Vlaams Gewest Samenwonen in het Vlaams Gewest Berekening van de successierechten in rechte lijn Het begrip stiefkind en stiefouder in het Vlaams Gewest Een zorgkind in het Vlaams Gewest Een adoptiekind in het Vlaams Gewest Berekening successierecht tussen broers of zussen Berekening successierecht ten opzichte van andere personen Berekening successierecht ten opzichte van een gehandicapt persoon B. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Berekening successierechten tussen gehuwden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Samenwonenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Berekening van de successierechten in rechte lijn Begrip stiefkind en stiefouder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Begrip adoptiekind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Berekening van de successierechten in rechte lijn Berekening successierecht tussen broers of zussen Berekening successierecht tussen ooms, tantes, neven en nichten Gids na overlijden

5 9. Berekening successierecht ten opzichte van andere personen Vermindering successie op de Brusselse gezinswoning C. Waals Gewest Berekening successierechten tussen gehuwden of samenwonenden in het Waals Gewest Samenwonenden in het Waals Gewest Berekening van de successierechten in rechte lijn Berekening successierecht tussen broers of zussen Berekening successierecht tussen ooms, tantes, neven en nichten Berekening successierecht ten opzichte van andere personen Vermindering voor de Waalse gezinswoning D. Regeling voor vererving van een familiale onderneming Nieuwe bepalingen vanaf 1 januari Basisprincipe Definities familiale onderneming en familiale vennootschap Continuïteitsvereiste Elk Gewest past zijn eigen regime toe E. Berekening van het vruchtgebruik F. Aanvaarden of verwerpen De zuivere aanvaarding Hoe aanvaardt u de erfenis? De aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving De verwerping Wat als men geen erfgenamen heeft? Volmacht "Akte verzaking of aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving" G. Betaling successierecht Betaling successierecht Aan wie moet het successierecht betaald worden? Hoe kan het successierecht worden betaald? Wanneer moet het successierecht worden betaald? Kan men uitstel van betaling van het successierecht krijgen? H. Sancties Boete wegens niet of laattijdig indienen van de aangifte Boete wegens niet aangeven van bepaalde goederen Boete wegens ontoereikende waardering van onroerende goederen Voor roerende goederen Boete voor een onjuiste verklaring in de aangifte Gids na overlijden 11

6 HOOFDSTUK 10. Niet-natuurlijk overlijden Arbeidsongeval werknemer Ongeval zelfstandige Ongeval met verantwoordelijke derde Ongeval ten gevolge van beroepsziekte HOOFDSTUK 11. Sociale voorzieningen A. Voogdij minderjarige kinderen B. Kort verlet C. Huurcontract Eigenaar Overlijden van verhuurder of huurder D. Nummerplaat motorvoertuig Schrappen Overdracht of herinschrijving E. Personen met een verhoogde tegemoetkoming F. Sociale huisvestingsmaatschappij G. Studietoelagen H. Nutsvoorzieningen I. Abonnementen J. Lidmaatschap bij allerlei verenigingen K. Uitvaartvergoeding vakbondsorganisatie L. Tussenkomst ziekenfonds HOOFDSTUK 12. Verzekeringen A. Levensverzekering B. Schuldsaldoverzekering C. Autoverzekering D. Hospitalisatieverzekering E. Brand- en familiale verzekering F. Uitvaartverzekering HOOFDSTUK 13. Sociale zorgverlening A. Poetsdienst B. Familiehulp C. Thuiszorg D. Kinderopvang E. Mantelzorg Wat bij overlijden van de zorgbehoevende senior? Wanneer ontvangt de mantelverzorger een attestenformulier? Gids na overlijden

7 3. Wat bij laattijdig indienen van de vereiste documenten? HOOFDSTUK 14. Belastingaangifte Wie moet de belastingaangifte indienen? Overlijden in de loop van het belastbare tijdperk Overlijden van beide echtgenoten of wettelijk samenwonende partners in de loop van het belastbare tijdperk Verwerping van de nalatenschap Terugbetaling belastingen na overlijden HOOFDSTUK 15. Hulporganisaties A. O.V.O.K. vzw Zelfhulpgroep Ouders Van een Overleden Kind B. Slachtofferonthaal C. Slachtofferhulp D. Verlies na zelfdoding E. Tele-Onthaal NUTTIGE ADRESSEN BRONNEN EN BIBLIOGRAFIE Gids na overlijden 13

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden?

Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij overlijden? Inhoud Inleiding 2 Aangifte overlijden 3 Wie moet u op de hoogte brengen van een overlijden? 5 Financiële instellingen 5 Diensten voor pensioenen 7 Instelling voor oorlogsvergoedingen,

Nadere informatie

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller

Verstappen. Wat te doen bij overlijden. uitvaartzorg. informatiebrochure. na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller na t geroezemoes na t laatste sterkte viel de stilte stiller en stiller Wat te doen bij overlijden informatiebrochure Verstappen uitvaartzorg na die stilte kwam de leegte leger en leger niets en niemand

Nadere informatie

Brochure. Na een overlijden. Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse

Brochure. Na een overlijden. Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse Brochure Na een overlijden Coördinatie en Steundirectie Federale politie Asse Inhoud Inleiding... 4 De eerste formaliteiten... 5 Contact op nemen met de begrafenisondernemer... 5 Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen

Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Verlies van een partner - Verwerking - Administratieve molen Na het overlijden van je partner heb je heel wat te verwerken. Tegelijk wordt er wel van je verwacht dat je heel wat administratie in de gaten

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking Nalatenschap: alles wat u moet weten ing.be/privatebanking 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

Een overlijden, wat nu?

Een overlijden, wat nu? Een overlijden, wat nu? Praktische leidraad voor de nabestaanden Een uitgave van de CDSCA Sociale Dienst Defensie in samenwerking met DG HR 2 Een overlijden, wat nu? Inhoudstafel Aangifte van het overlijden

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is.

Voorwoord. Bewaar dit boekje bij je belangrijke documenten, zodat het voor de nabestaanden steeds binnen handbereik is. Voorwoord Doodgaan is nu niet direct een onderwerp waar we dagelijks over praten. Verdriet kunnen we niet wegnemen, hoe graag we het ook willen. Wel kunnen we via deze uitgave wijzen op een aantal belangrijke

Nadere informatie

DOODGEWOON. Zo zou ik het geregeld willen zien

DOODGEWOON. Zo zou ik het geregeld willen zien DOODGEWOON Zo zou ik het geregeld willen zien Een gids omtrent overlijden k Heb voor de dood al meer dan eens een lief gedicht geschreven ik neem hem wel eens op m n schoot hij hoort bij het leven ik weet

Nadere informatie

Wat te doen als iemand uit je gezin sterft?

Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Zesde druk OCMW-brochure Wat te doen als iemand uit je gezin sterft? Grimbergen, december 2008 Wij zijn er ons van bewust dat dit boekje niet volledig kan zijn.

Nadere informatie

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis

3. Wegwijs in het erfrecht a. Inleiding tot het erfrecht b. Een testament en waar vindt u het testament? c. Aanvaarden van de erfenis Informatie: Inhoud 1. de eerste formaliteiten a. overlijdensaangifte bij het gemeentebestuur b. aangifte bij andere instanties c. de laatste rustplaats, nieuwe wetgeving en crematie d. donorschap 2. Hoe

Nadere informatie

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak

Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Samenlevingsvormen Verschillen op juridisch, fiscaal en sociaal vlak Bart Chiau 22 april 2014 Studieavond Kempische Verzekeringskring vzw ERGO slide master 2010 1 Inleiding: cijfers Samenwonen Feitelijk

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN

GIDS VOOR DE NABESTAANDEN GIDS VOOR DE NABESTAANDEN Overzicht van alle praktische en administratieve aspecten die je moet regelen bij het verlies van een ouder, partner of kind. Inhoud 1. Praktische en administratieve regelingen

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN?

WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN? WAT TE DOEN BIJ OVERLIJDEN OCMW HOESELT - 1/43 WOORDJE VOORAF Tegen wil en dank moeten wij vroeg of laat afscheid nemen van iemand die ons erg dierbaar is. Op het moment dat

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken:

DE NALATENSCHAP. 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen. I. Spoedeisende zaken: 123NOTARIS een onderdeel van Damsté advocaten- notarissen Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC ENSCHEDE Tel : 053 484 00 00 www.123notaris.com DE NALATENSCHAP Wanneer je in aanraking komt met het overlijden

Nadere informatie

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden.

VOORWOORD. Met deze brochure proberen wij U enige hulp te bieden. 2 VOORWOORD Bij de pijn en het verdriet van een overlijden komen nog een hele reeks administratieve en juridische beslommeringen waaruit de nabestaanden van de overledene moeten trachten wijs te raken

Nadere informatie

INFORMATIE. Wat na overlijden. Info voor nabestaanden

INFORMATIE. Wat na overlijden. Info voor nabestaanden INFORMATIE Wat na overlijden Info voor nabestaanden Inhoudsopgave Praktische en administratieve formaliteiten 4 Het groeten en kiezen van een begrafenisondernemer 4 Overlijdensaangifte 5 Regelen van de

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO

FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? Goed geïnformeerd FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. PROCHE ET PRO Inhoudstafen Overlijden van een naaste 4 Gehuwd of wettelijk samenwonend? 4 Aan wie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden

Informatiebrochure. Wat te doen na een overlijden. Een praktische gids voor nabestaanden Informatiebrochure Wat te doen na een overlijden Een praktische gids voor nabestaanden 3 1. Voor de plechtigheid...4 1.1 Te contacteren instanties...4 1.2 Omstandigheden van het overlijden...7 1.3 Persoonlijke

Nadere informatie

Bij een overlijden: gids voor nabestaanden

Bij een overlijden: gids voor nabestaanden Bij een overlijden: gids voor nabestaanden Infowijzer Inhoud Een overlijden is altijd een heel moeilijke periode voor de naaste familieleden, die achterblijven met verdriet en zorgen. Er komen ook een

Nadere informatie

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012

wijzer Overlijden Heruitgave april 2012 wijzer Overlijden Periodieke uitgave van de gemeente Riemst INFOWIJZER Afgiftekantoor OVERLIJDEN 3770 Riemst P.B. Heruitgave april 2012 België-Belgique 3770 Riemst 12/3889 Maastrichtersteenweg 2 b, 3770

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie