Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017"

Transcriptie

1 Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017 i.s.m. VNG, GGZ Nederland, NIP, Zorginstituut Nederland en KING ISD-Regie

2 Anne Wil Roza GGZ Nederland Corine Bos Zorginstituut Nederland Geert Schipaanboord VNG Jessica Teunissen Josien de Reuver Matt Schillings NIP Riz Ahmed GGZ Nederland Robin Bertus KING ISD-Regie Ton Monasso 2

3 uur: Welkom en voorstellen uur: Complete verhaal uur: Korte break uur: Tijd voor vragen uur: Borrel en gelegenheid tot napraten 3

4 Iedereen stopt met DBC s per 31 december 2017 Iedereen stapt over op uitvoeringsvarianten per

5 Het instapmoment voor het ijw- wordt regionaal gekozen: januari, april of juli 2018 Er is een landelijk samenhangend aanbod van standaarden en voorzieningen beschikbaar De overgang wordt begeleid door implementatie-adviseurs van 5

6 Gericht op gemeenten en aanbieders die in 2017 met DBC s en/of de JW321 werken Transitie-adviezen gericht op rechtmatigheid Afspraken over regie zijn aan gemeenten en aanbieders onderling 6

7 Bestuurlijke overgangsafspraken rond DBCsystematiek lopen na drie jaar af Diagnose-informatie op de factuur is onwenselijk Aansluiting jeugd-ggz op overige onderdelen van Jeugdwet 7

8 8

9 Protocol Beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC s en basis-ggz Aanvulling codetabel Reden Afsluiting Ondersteuning JW321/JW322 9

10 Betreft gespecialiseerde jeugd-ggz basis-ggz voor zover gefactureerd met JW321 Protocol beëindiging DBC-systematiek en JW321-bericht gepubliceerd door ZIN 10

11 Alle lopende DBC-trajecten worden per hard afgesloten Invulinstructie en validatieregels beschikbaar, gericht op kunnen afsluiten Aanvulling codetabel Reden Afsluiting in JW321 Code 40: Afsluiten vanwege beëindiging JW321 (basis-ggz) Code 50: Afsluiten vanwege beëindiging DBC-systematiek jeugd-ggz (gespecialiseerde ggz) Nieuwe codetabel COD874 vandaag (5 okt.) gepubliceerd door Vektis Beëindig lopende toewijzingen per met nieuwe code 10 als Reden wijziging toewijzing: Overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek Facturatiecyclus (JW321/JW322) moet uiterlijk zijn afgerond 11

12 Berichtenpaar wordt ondersteund in ISD-keten tot en met Beheer en ondersteuning van berichtstandaarden eindigt per Ondersteuning Berichtenconverter eindigt per

13 13

14 Aanwezigheid van een contract tussen gemeente en aanbieder 14

15 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 15

16 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 16

17 Definitieve specificaties gepubliceerd op 2 oktober Kwaliteitsrelease met focus op facturatie Highlights Nieuwe retourcodetabel Integratie declaratie-/facturatieberichten Outputgericht factureren in delen is mogelijk Vereenvoudigde technische controle en terugkoppeling berichten 17

18 ijw 2.2 wordt in gebruik genomen op 1 april 2018 Big bang-implementatie, gebaseerd op overgang op XML, met aandacht voor lessons learned Validatiemodule, Groene Vink, Testvoorziening istandaarden, testbestanden en XSLT s beschikbaar per 15 oktober 2017 Ketentestomgeving, details volgen t.z.t. Noodvoorziening komt wederom beschikbaar 18

19 ToegewezenProduct bestaat o.a. uit ToewijzingNummer Product Product bestaat uit Productcategorie (verplicht) Productcode (optioneel) ijw 2.1: ambigue over de vraag of een 303 meerdere Producten mag bevatten op basis van hetzelfde ToegewezenProduct ijw 2.2: is duidelijk over het feit dat dit is toegestaan (aanpassing OP266) In tussentijd: bilaterale oplossingen zoeken indien software of administratieve inrichting dit niet toestaat, maar het wel contractueel is afgesproken Zie ook de Notitie Aspecifiek toewijzen, meervoudig declareren van ZIN 19

20 Reden: nieuwe productcategorieën (54 en 55) en nieuwe code Reden Wijziging Toewijzing (JZ002) Noodzakelijk voor uitfaseren DBC s WJ002 is gesplitst in WMO002 en JZ002 Aangepaste schema s zijn in voorjaar gepubliceerd door ZIN en Vektis Basisschema.xsd JW303.xsd, JW303val.xsd, JW304.xsd, JW304.xsd ISD-keten ondersteunt nieuwe schema s per 1 oktober 2017 Inwerkingtreding: 1 oktober

21 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 21

22 Toegevoegd aan tabel Productcategorie 54: Jeugd-ggz 55: Landelijk ingekochte zorg Categorieën 51 en 52 blijven geldig Bedoeld voor zorg vanaf 1 januari 2018 (begin geldigheidsperiode) Implementatiedatum: 1 oktober

23 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 23

24 LTA voor jeugd-ggz volgt de Handreiking bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht (mei/juni 2017) van de VNG en de daarin opgenomen tijdschrijfregels Gebruik categorie 55 en de daarin opgenomen productcodes voor zorg vanaf 1 januari

25 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 25

26 Set van afspraken voor inkoopcontracten 2018 Per uitvoeringsvariant Formaliseert het gebruik van ijw en de ISD-keten Regelt nadere onderwerpen, waaronder tijdschrijven Beschikbaar bij Bestuurlijk convenant over toepassing in 42 jeugdregio s 26

27 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 27

28 Dringend advies van VNG en GGZ Nederland voor regio s die medio 2017 nog geen uitvoeringsvariant hadden gekozen Nadere regels rond tijdschrijven (afwijkend van standaardartikelen) Versie 2 sinds juni beschikbaar 28

29 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 29

30 Aanvullingen per april 2017 met het oog op landelijke voorbereidingen DBC-codes vervallen per Nieuwe codes in categorieën 54 en 55 Gebruik juiste LTA-codes is verplicht Aanvullingen per oktober 2017 op basis van verzoeken gemeenten/aanbieders 43A66 Logeren specialistisch: inspanningsgericht 45A75 Jeugdhulp ambulant coördinatie Zie ook de Bijsluiter voor achtergrondinformatie Advies Protocol omgaan met productcodelijstwijzigingen is niet van toepassing op de overgang van DBC s naar uitvoeringsvarianten (vanwege harde afsluiting) 30

31 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 31

32 32

33 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol Beëindigen DBCsystematiek en JW321- bericht m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 33

34 Gemeenten: verstuur nieuwe toewijzingen vanaf 1 oktober 2017 Aanbieders: verstuur VOT s voor cliënten voor wie niet tijdig een toewijzing is ontvangen Doel: sluitende administratie per 1 januari. Voor alle zorg zijn toewijzingen aanwezig Aanpak: toewijzingen kloppend voor 1 januari ijw 2.1 van januari t/m maart Let op! Niet volledig ondersteund in ijw 2.1: Aspecifiek toewijzen en meervoudig factureren Outputgericht factureren in delen 34

35 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 35

36 Doel: sluitende administratie over 2018; voor alle rechtmatige zorg zijn toewijzingen aanwezig, en facturen passen binnen de kaders van de toewijzing Start gemeente-aanbieder in april, na overgang op ijw 2.2 Vereist van aanbieders voor alle zorgtrajecten in 2018 registratie conform Basisset gegevenselementen Aanpak: cyclus (Verzoek om) Toewijzing - Facturatie met terugwerkende kracht doorlopen Volledige ondersteuning voor aspecifiek toewijzen en meervoudig factureren en outputgericht factureren in delen 36

37 Doel: sluitende administratie over 2018; voor alle rechtmatige zorg zijn toewijzingen aanwezig, en facturen passen binnen de kaders van de toewijzing Start gemeente-aanbieder in juli Werken met ijw 2.2 Vereist van aanbieders voor alle zorgtrajecten in 2018 registratie conform Basisset gegevenselementen Aanpak: cyclus (Verzoek om) Toewijzing - Facturatie met terugwerkende kracht doorlopen Volledige ondersteuning voor aspecifiek toewijzen en meervoudig factureren en outputgericht factureren in delen 37

38 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 38

39 In ontwikkeling door Zorginstituut Nederland Publicatie uiterlijk 1 december 2017 Beschrijft tijdslijnen en nadere adviezen rond herstarten bij instappen per april of juli 39

40 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 40

41 Advies VNG aan jeugdregio's over vangnet (bevoorschotting) van VNG aan gemeenten Aanvraag door aanbieder Gaat uit van bevoorschotting bij instappen per april of juli 41

42 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 42

43 Advies van GGZ Nederland Beschrijft mede welke gegevens een aanbieder op cliëntniveau minimaal moet registreren om te kunnen herstarten per april of juli Ondersteunt twee wijzen van tijdschrijven Conform standaardartikelen Conform Handreiking bekostiging jeugd-ggz inspanningsgericht (VNG) Beschikbaar op 1 november

44 Landelijke verplichting Zwaarwegend advies Lokale keuze Alle instapmomenten ijw 2.1 en 2.2 Standaardartikelen Overige contractsbepalingen ijw-productcategorieën Handreiking inspanningsgerichte bekostiging Instapmoment (jan/apr/jul 2018) Bepalingen LTA-contract Standaard-productcodelijst Bij start per 1 januari Protocol uitfasering DBC s m.b.t. nieuwe toewijzingen Bij herstart per 1 april of 1 juli Protocol herstarten Advies vangnet Basisset gegevenselementen 44

45 Is verantwoordelijkheid van gemeenten, in overleg met aanbieders Regio stapt in per januari, april of juli Indien binnen een regio een gemeenteaanbiederpaar niet klaar is, wordt een later instapmoment gekozen (uiterlijk juli) Vroeger instappen dan de regionale afspraak is niet toegestaan Waarborgen van kwaliteit en afstemming 45

46 46

47 47

48 In leveranciersupdate van 6 oktober 2017 zit slidepack van deze bijeenkomst. Van deze bijeenkomst verschijnt verslag. Op basis van dit slidepack verschijnt factsheet met totaaloverzicht en links naar genoemde documenten. Vragen? Mail ze naar: 48

Van DBC s naar uitvoeringsvarianten in de jeugd-ggz

Van DBC s naar uitvoeringsvarianten in de jeugd-ggz Van DBC s naar uitvoeringsvarianten in de jeugd-ggz Overzicht van de beschikbare informatie Webinar 20 november I.s.m. VNG, GGZ Nederland en NIP Programma webinar Waarom dit webinar? Wat moet u doen? Instapmomenten

Nadere informatie

Programma i-sociaal Domein, VNG, GGZ Nederland, Nederlands Instituut voor Psychologen, Zorginstituut Nederland en KING ISD-Regie.

Programma i-sociaal Domein, VNG, GGZ Nederland, Nederlands Instituut voor Psychologen, Zorginstituut Nederland en KING ISD-Regie. VERSLAG Van DBC s naar uitvoeringsvarianten in de jeugd-ggz, softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017 Programma i-sociaal Domein, VNG, GGZ Nederland, Nederlands Instituut voor Psychologen, Zorginstituut

Nadere informatie

Protocol herstarten berichtenverkeer ijw in de jeugd-ggz

Protocol herstarten berichtenverkeer ijw in de jeugd-ggz Protocol herstarten berichtenverkeer ijw in de jeugd-ggz 1 december 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.0 1 december 2017 Initiële versie. Inhoud Inleiding 3 1 Uitgangspunten 6 1.1 Protocol beëindiging

Nadere informatie

Notitie aspecifiek toewijzen, meervoudig factureren

Notitie aspecifiek toewijzen, meervoudig factureren Notitie aspecifiek toewijzen, meervoudig factureren Aanvullende toelichting (OP266) bij bijgewerkte specificaties iwmo 2.2 en ijw 2.2 2 oktober 2017 Versiebeheer 2 oktober 2017 Versie 1.0 Notitie bij de

Nadere informatie

Conversie DBC naar uitvoeringsvariant

Conversie DBC naar uitvoeringsvariant Conversie DBC naar uitvoeringsvariant Handleiding zorgaanbieder - 1 - Inhoud Aanleiding... - 3 - Planning & Uitvoering conversie... - 4 - B-JGGZ... - 4 - Uitvoeringsvariant... - 4 - Productcode & tarief...

Nadere informatie

Inleiding Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit aanbieders en gemeenten die werkt aan een alternatief voor de DBC.

Inleiding Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit aanbieders en gemeenten die werkt aan een alternatief voor de DBC. Contourenvoorstel ontwikkeltafel jeugd (werkgroep DBC s) Inleiding Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit aanbieders en gemeenten die werkt aan een alternatief voor de DBC. huidige situatie / op

Nadere informatie

Migratiehandreiking: iwmo 2.2 en ijw 2.2 naar iwmo 2.3 en ijw 2.3

Migratiehandreiking: iwmo 2.2 en ijw 2.2 naar iwmo 2.3 en ijw 2.3 Migratiehandreiking: iwmo 2.2 en ijw 2.2 naar iwmo 2.3 en ijw 2.3 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.0 19 december 2018 Definitieve versie Inhoud Inleiding 3 1 Regieberichten bij aspecifieke toewijzingen

Nadere informatie

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed Maureen Schonewille & Riz Ahmed Bijeenkomst Maastricht, 20-09-2016 Agenda Uitvoeringsvarianten Ontwikkelingen rondom standaardisatie berichtenverkeer Aanpak in andere regio s Berichtenverkeer GGK VECOZO

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

BIJSLUITER STANDAARD- PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGDWET

BIJSLUITER STANDAARD- PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGDWET BIJSLUITER STANDAARD- PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGDWET Inclusief aanpassingen vanwege uitfasering DBC s jeugd-ggz April 2017 3 april 2017 Inleiding Doel van deze bijsluiter Voor u ligt de bijsluiter

Nadere informatie

Jeugd-ggz nu en toekomst

Jeugd-ggz nu en toekomst Jeugd-ggz nu en toekomst Waarom de jeugd-ggz anders is Sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Jeugdwet Onderdeel van het totale aanbod van jeugdhulp Gemeenten kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in o.b.v. de

Nadere informatie

Consultatiedocument. Ombouw DBC JGGZ 2018

Consultatiedocument. Ombouw DBC JGGZ 2018 Consultatiedocument Ombouw DBC JGGZ 2018 Naar een nieuwe bekostigingsvariant 3 Reikwijdte wijzigingen 2018 3 Keuze uitvoeringsvariant 2018 3 Wijzigingen in producten en tarieven. 4 Product en tarief 4

Nadere informatie

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018 Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018 14 juni 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.2 14 juni 2017 - Aangepaste tekst en rectificatie (geen

Nadere informatie

Bijeenkomst voor softwareleveranciers over OP266

Bijeenkomst voor softwareleveranciers over OP266 Bijeenkomst voor softwareleveranciers over OP266 Verslag met antwoorden op vragen, wensen en opmerkingen 14 november 2017 Achtergrond Op woensdagmiddag 18 oktober 2017 is een aantal softwareleveranciers

Nadere informatie

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugdggz en JW321-bericht per 1 januari 2018

Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugdggz en JW321-bericht per 1 januari 2018 Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugdggz en JW321-bericht per 1 januari 2018 Datum 3 februari 2017 Versie 1.0 Status Concept Auteur Beheerteam istandaarden Zorginstituut Nederland Dit

Nadere informatie

Automatisch berichtenverkeer TWO Jeugdhulp 22 november 2016

Automatisch berichtenverkeer TWO Jeugdhulp 22 november 2016 Automatisch berichtenverkeer TWO Jeugdhulp 22 november 2016 Welkom Paul Grob: Manager TWO Sprekers Paul Grob: Manager TWO Lauran van Kaam en Guido Uland : implementatie berichtenverkeer Karin van Gelderen:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Bekostiging Jeugd-GGZ Inspanningsgericht

Bekostiging Jeugd-GGZ Inspanningsgericht Bekostiging Jeugd-GGZ Inspanningsgericht Een alternatief voor DBC s met ingang van 2018 Coby Peeters (Significant i.o.v. VNG) Inhoud - Context en doel - Inspanningsgerichte contractafspraken: 1) Een model

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 15 november 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 2.0 15 november 2017 Deze versie omschrijft het algemene

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 13 juli 2017

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 13 juli 2017 Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 13 juli 2017 Inhoud Inleiding 4 1 Randvoorwaarden 5 1.1 Uitgangspunten 1.1.1 Geen conversie 1.1.2 Continuïteit

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking 2 oktober 2017

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking 2 oktober 2017 iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking 2 oktober 2017 1 Inhoud 1 Inleiding..3 2 Gebruik van XML en XSLT s 5 2.1 Voordelen van XSLT s 2.2 Hogere kwaliteit, sneller handelen 3 Integratie declaratie-

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwmo en ijw release 2.1 1 /10 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gebruik van XML en XSLT s 4 2.1 Voordelen van XSLT s 4 2.2 Hogere kwaliteit,

Nadere informatie

Softwareleveranciersoverleg 27 juni 2017, uur uur BCN Utrecht, Daltonlaan 100

Softwareleveranciersoverleg 27 juni 2017, uur uur BCN Utrecht, Daltonlaan 100 Zorginstituut Nederland Informatiemanagement Businessapplicaties & Informatiestandaarden Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl info@zinl.nl T +31 (0)20 797 85

Nadere informatie

Overstappen van iwmo en ijw 1.0 naar 2.0. Programma Informatievoorziening Sociaal Domein VNG en KING oktober 2015

Overstappen van iwmo en ijw 1.0 naar 2.0. Programma Informatievoorziening Sociaal Domein VNG en KING oktober 2015 Overstappen van iwmo en ijw 1.0 naar 2.0 Programma Informatievoorziening Sociaal Domein VNG en KING oktober 2015 Navigatiesheets hebben een gele achtergrond De hoofdlijn is uitgewerkt tegen een witte achtergrond

Nadere informatie

Leveranciersoverleg

Leveranciersoverleg Leveranciersoverleg 27-06-2017 Annemiek.Meijburg@kinggemeenten.nl 2 3 4 Ervaringen ISD Keten Betrokken tussenpartijen ISD Regie Leveranciers 5 iwmo 2.1 en ijw 2.1 : ZIN in nieuwe release Twee gebeurtenissen

Nadere informatie

BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET

BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET Oktober 2016 14 oktober 2016 Inleiding Doel van deze bijsluiter Voor u ligt de bijsluiter van de standaard productcodelijsten 2017 voor Wmo

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie ijw 2.1 naar ijw 2.2

Landelijk draaiboek migratie ijw 2.1 naar ijw 2.2 Landelijk draaiboek migratie ijw 2.1 naar ijw 2.2 1 februari 2018 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.0 1 februari 2018 Definitief 0.8 15 januari 2018 Concept inclusief verwerking opmerkingen Programma

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Symposium bedrijfsvoering in het Sociaal Domein 7 september 2016 Programma Drie uitvoeringsvarianten

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning Wmo...

Nadere informatie

Beëindiging DBC systematiek voor Jeugd-GGZ

Beëindiging DBC systematiek voor Jeugd-GGZ Beëindiging DBC systematiek vr Jeugd-GGZ Van DBC naar Uitveringsvariant Versie 14 juli 2017 Juni 2017 In deze (cncept) presentatie 1. Kernbdschap 2. Werkprces Jeugd-GGZ p hfdlijnen 3. en belangrijke aandachtspunten

Nadere informatie

Harmonisatie van Contract tot Controle

Harmonisatie van Contract tot Controle Harmonisatie van Contract tot Controle Administratieve lasten verminderen met drie uitvoeringsvarianten. Controle vereenvoudigen met landelijke modellen. VNG congres gemeentefinanciën 6 december 2016 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Procesbeschrijving ijw 2.3

Procesbeschrijving ijw 2.3 Procesbeschrijving ijw 2.3 13 juli 2018 Versiebeheer Versie Publicatiedatum Omschrijving Versie 1.0 13-07-2018 Publicatie bij definitieve specificaties ijw 2.3 Dit document is een weergave van de procesbeschrijvingen

Nadere informatie

BERICHTENVERKEER IJW 2.0

BERICHTENVERKEER IJW 2.0 BERICHTENVERKEER IJW 2.0 Aanbiedersbijeenkomst Jeugd, 28 + 29 september 2016 Stadhuis Apeldoorn Aanpak implementatie berichtenverkeer Samenwerking Landelijk en regionale aansluiting Software afhankelijk

Nadere informatie

Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten 2018

Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten 2018 Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten 2018 Datum 2 oktober 2017 Versie 1.0 Status Definitief Auteur Zorginstituut Nederland Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten 2018 versie

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015

Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015 Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015 Inleiding Doel van deze bijsluiter Voor u ligt de bijsluiter van de productcodelijsten iwmo en ijw 2016. Deze bijsluiter heeft tot

Nadere informatie

Administratie Protocol Jeugdhulp met Verblijf 2019

Administratie Protocol Jeugdhulp met Verblijf 2019 Administratie Protocol Jeugdhulp met Verblijf 2019 Versie : 1.0 Datum : Woensdag 5 december 2018 Inhoud 1 Waarom een administratieprotocol en voor wie is het protocol?... 4 2 Situatieschets... 5 3 Berichtenverkeer...

Nadere informatie

iwmo 2.3 en ijw 2.3 Toelichting bij de ontwikkeling van de conceptspecificaties 5 juni 2018

iwmo 2.3 en ijw 2.3 Toelichting bij de ontwikkeling van de conceptspecificaties 5 juni 2018 iwmo 2.3 en ijw 2.3 Toelichting bij de ontwikkeling van de conceptspecificaties 5 juni 2018 Inhoud Inleiding 3 1 Outputgerichte uitvoeringsvariant beter ondersteunen in Declareren/Factureren RFC: iwj-rfc-2018-03b

Nadere informatie

Van Contract tot Controle

Van Contract tot Controle Van Contract tot Controle Regio Walcheren WMO Toepassing standaarden en voorzieningen Wethouders WMO Middelburg, 5 juli 2017 Waar staan we? 1. Wat doet het programma? 2. Landelijk beeld 3. Beeld van WMO

Nadere informatie

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016 Het GGK en VECOZO Goes, 21 januari 2016 1 Doelstellingen van de decentralisaties Meer zelfredzaamheid Betere hulpverlening Minder kosten Minder administratieve lasten 2 Er was eens decentralisaties Door

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Workshop productcodes 3-11-2016 Auteur: Brunel Zwartkruis Agenda Introductie Toelichting productcodetabel: opbouw, doel en bijzondere productcategorieën Recente

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Overzicht voorgestelde wijzigingen 2018

Overzicht voorgestelde wijzigingen 2018 Overzicht voorgestelde wijzigingen 2018 Raamovereenkomst individuele voorzieningen Jeugd Artikel Motivering wijziging Nieuwe artikel Artikel 5. Acceptatieplicht Artikel 8. Facturatie en betaling Doorvoeren

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Gebruik van standaarden om het vliegwiel voor transformatie opgang te helpen

Van Contract tot Controle. Gebruik van standaarden om het vliegwiel voor transformatie opgang te helpen Van Contract tot Controle Gebruik van standaarden om het vliegwiel voor transformatie opgang te helpen NDSD bijeenkomst Leiden 7 april 2017 Waar staan we en wat doen we? Resultaat uitvraag januari 2017

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Webinar 8 september 2016 Het programma Ondersteuning van gemeenten én zorgaanbieders Zoveel

Nadere informatie

Programma. Informatiestandaarden Wat zijn de veranderingen in release 2.3 Hoe kan je je voorbereiden op release 2.3 Verdiepend gesprek

Programma. Informatiestandaarden Wat zijn de veranderingen in release 2.3 Hoe kan je je voorbereiden op release 2.3 Verdiepend gesprek Programma Informatiestandaarden Wat zijn de veranderingen in release 2.3 Hoe kan je je voorbereiden op release 2.3 Verdiepend gesprek 2 Informatiestandaarden Mogen wij ons even voorstellen Team istandaarden

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Regiobijeenkomst Helmond 29 juni 2016 Het programma I-Sociaal Domein Ondersteuning Gemeenten

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept)

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) 1. Inleiding In augustus 2015 is de 'handreiking uitvoeringsvarianten iwmo en ijw' verschenen. Daarin worden drie uitvoeringsvarianten beschreven

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 07-01-2018 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Bijeenkomst LTAadministratieprotocol. 3, 9 en 11 oktober 2018

Bijeenkomst LTAadministratieprotocol. 3, 9 en 11 oktober 2018 Bijeenkomst LTAadministratieprotocol 3, 9 en 11 oktober 2018 Programma 13:45 uur Inloop 14:00 uur Start bijeenkomst 14.00 uur Plenair programma, waarin de volgende onderwerpen worden besproken: Achtergronden

Nadere informatie

Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten oktober 2017

Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten oktober 2017 Verslag bij bijgewerkte standaardproductcodelijsten 2018 2 oktober 2017 Datum 2 oktober 2017 Versie 1.0 Status Definitief Auteur Zorginstituut Nederland Introductie Tot 1 september hadden aanbieders en

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Voor gemeenten en zorgaanbieders, ter ondersteuning bij de keuze voor en implementatie van uitvoeringsvarianten Van goede zorg verzekerd Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Standaard administratieprotocol. Taakgericht

Standaard administratieprotocol. Taakgericht Standaard administratieprotocol Taakgericht Mei 2019 Inhoud...0 1. Inleiding...2 2. Werkwijze toewijzen taakgericht...4 2.1 Werkwijze verzoek om toewijzing (315-bericht)...4 2.1.1 Werkwijze retourbericht

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Standaard administratieprotocol. Inspanningsgericht

Standaard administratieprotocol. Inspanningsgericht Standaard administratieprotocol Inspanningsgericht Versie 1.02 Mei 2019 Versiebeheer Datum Versie Wijzigingen Bewerker 08-04-2019 1.01 Verplichtend karakter volume verwijderd uit Cor Top de beschrijving

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Standaard administratieprotocol. Inspanningsgericht

Standaard administratieprotocol. Inspanningsgericht Standaard administratieprotocol Inspanningsgericht Versie 1.0 Maart 2019 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze aspecifieke toewijzing... 4 2.1 Werkwijze verzoek om toewijzing (315-bericht)... 4 2.1.1 Werkwijze

Nadere informatie

Standaard administratieprotocol

Standaard administratieprotocol TO Standaard administratieprotocol Outputgericht Versie 1.0 Maart 2019 Pagina 1 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Werkwijze aspecifieke toewijzing... 5 2.1 Werkwijze verzoek om toewijzing (315-bericht)... 5 2.1.1

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie iwmo 2.1 naar iwmo 2.2

Landelijk draaiboek migratie iwmo 2.1 naar iwmo 2.2 Landelijk draaiboek migratie iwmo 2.1 naar iwmo 2.2 1 februari 2018 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 1.0 1 februari 2018 Definitief 0.8 15 januari 2018 Concept inclusief verwerking opmerkingen Programma

Nadere informatie

PROTOCOL BEDRIJFSVOERING TWO JEUGDHULP 2017

PROTOCOL BEDRIJFSVOERING TWO JEUGDHULP 2017 PROTOCOL BEDRIJFSVOERING TWO JEUGDHULP 2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 Inleiding... 2 Uitleg Gebruikte Termen... 2 Berichtenverkeer in schema... 7 Proces van zorgtoewijzing... 8 Extra aandachtspunten

Nadere informatie

Conversieprotocol Jeugd 2017 naar 2018

Conversieprotocol Jeugd 2017 naar 2018 Postbus 21000 (058) 233 83 88 8900 JA info@sdfryslan.nl Leeuwarden www.sdfryslan.nl Conversieprotocol Jeugd 2017 naar 2018 Procesbeschrijving conversie Jeugd voor de gemeenten: Achtkarspelen Ameland het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Backoffice Limburg-Noord

Informatiebijeenkomst Backoffice Limburg-Noord Informatiebijeenkomst Backoffice Limburg-Noord Workshop 2: Berichtenverkeer en uniforme werkwijze Wmo en Jeugd Marco Smeets (gemeente Gennep) Wilja Brokking (gemeente Venray) 16 november 2017 Berichtenverkeer

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie ijw 2.0 naar 2.1 per 12 juni april 2017

Landelijk draaiboek migratie ijw 2.0 naar 2.1 per 12 juni april 2017 Landelijk draaiboek migratie ijw 2.0 naar 2.1 per 12 juni 2017 10 april 2017 Landelijk draaiboek migratie ijw 2.0 naar ijw 2.1 1 / 14 Inhoud Inleiding 3 1 Doel 5 1.1 Fasen van de migratie 5 1.2 Planning

Nadere informatie

Softwareleveranciersoverleg 6 maart 2018, uur tot uur Van der Valk, Winthontlaan 4, Utrecht

Softwareleveranciersoverleg 6 maart 2018, uur tot uur Van der Valk, Winthontlaan 4, Utrecht Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 85 55 Contactpersoon mw. S. van Putten Softwareleveranciersoverleg Omschrijving Vergaderdatum Vergaderplaats

Nadere informatie

Dit document is een weergave van de procesbeschrijvingen zoals die zijn opgenomen in het informatiemodel bij iwmo release 2.4.

Dit document is een weergave van de procesbeschrijvingen zoals die zijn opgenomen in het informatiemodel bij iwmo release 2.4. Processen iwmo 2.4 Dit document is een weergave van de procesbeschrijvingen zoals die zijn opgenomen in het informatiemodel bij iwmo release 2.4. Versiebeheer: Versie publicatiedatum Omschrijving Versie

Nadere informatie

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding Vanaf januari 2017 gaat gemeente Apeldoorn uitsluitend werken met het berichtenverkeer. Bent u nog niet aangesloten op het berichtenverkeer, dan

Nadere informatie

Implementatieplan versie 1.0

Implementatieplan versie 1.0 Implementatieplan versie 1.0 Van aanvraag tot factuur voor de Jeugdzorg Werkgroep facturering en berichtenverkeer Jeugd Peel 6.1 9 maart 2015 - Opmerkingen vanuit werkgroep van 9 februari verwerkt - Aangepast

Nadere informatie

Registreren en factureren van jeugdzorg

Registreren en factureren van jeugdzorg Registreren en factureren van jeugdzorg Vind je weg in 141.053 codes Drie uitvoeringsvarianten maar geen verplichting Het woonplaatsbeginsel kan leiden tot onverwachte situaties Co-creatie met opdrachtgevers

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer jeugd-ggz

Handreiking berichtenverkeer jeugd-ggz Datum : 10 december 2015 Versie : 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Context... 1 2. Doel en scope van de handreiking... 2 2.1 Achtergrond berichtenverkeer jeugd... 2 2.2 Doel handreiking...

Nadere informatie

Administratie Protocol Essentiele GGZ 2019

Administratie Protocol Essentiele GGZ 2019 Administratie Protocol Essentiele GGZ 2019 Versie : 1.0 Datum : Woensdag 5 december 2018 Inhoud 1 Waarom een administratieprotocol en voor wie is het protocol?... 4 2 Situatieschets... 5 3 Berichtenverkeer...

Nadere informatie

Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO

Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO Optimaliseren/digitaliseren administratieve processen WMO/Jeugd mbv berichtenverkeer Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO Doelstelling presentatie Inzicht in de

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3 Colofon Samenstelling Deze handreiking is opgesteld door Zorginstituut

Nadere informatie

Referentiegroep iwmo en ijw 3.0. Donderdag 16 februari 2017

Referentiegroep iwmo en ijw 3.0. Donderdag 16 februari 2017 Referentiegroep iwmo en ijw 3.0 Donderdag 16 februari 2017 Opening 3 Programma voor vandaag Mededelingen Toelichting kadernotitie Planning richting 3.0 Logische adressering: AGB en KvK Vertrekpunt iwmo/ijw

Nadere informatie

Handleiding Groene Vink-module voor iwmo 2.2

Handleiding Groene Vink-module voor iwmo 2.2 Handleiding Groene Vink-module voor iwmo 2.2 20 oktober 2017 Versie Datum Toelichting 1.0 20 oktober 2017 Initiële versie Handleiding Groene Vink voor iwmo 2.2 1 / 24 Inhoud Inleiding 3 1 Over de Groene

Nadere informatie

Regionaal administratieprotocol Midden-Holland

Regionaal administratieprotocol Midden-Holland Regionaal administratieprotocol Midden-Holland Welkom! Wie heeft er aan het administratieprotocol Regionaal projectleider: Nienke Tiddens meegewerkt? Natascha Hansum & Patrick Erwich Wendy Metselaar &

Nadere informatie

Release iwmo 2.3 en ijw 2.3. Functionele uitwerking

Release iwmo 2.3 en ijw 2.3. Functionele uitwerking Release iwmo 2.3 en ijw 2.3 Functionele uitwerking 13 juli 2018 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 2.0 13 juli 2018 Definitief (bij publicatie definitieve specificaties) Enkele tekstuele correcties

Nadere informatie

Memo tarieven inkoop 2018

Memo tarieven inkoop 2018 Memo tarieven inkoop 2018 Door Werkgroep Contractering Datum 17 juli 2017 Versie 1 Aanleiding Het voorstel is om de implementatie van het bekostigen via het nieuwe inkoopmodel v.w.b. topsegment een jaar

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Voor gemeenten en zorgaanbieders, ter ondersteuning bij de keuze voor en implementatie van uitvoeringsvarianten Van goede zorg verzekerd Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Softwareleveranciersbijeenkomst

Softwareleveranciersbijeenkomst Softwareleveranciersbijeenkomst Project iza Voor en door zorgaanbieders Yvette Trepels & Hindrik Wytzes 16 juni 2015 Inhoud Project iza (wie zijn wij en rol) Stand van zaken iza werkagenda Gebruik JW321

Nadere informatie

Handleiding Noodvoorziening ijw 2.2 en iwmo 2.2

Handleiding Noodvoorziening ijw 2.2 en iwmo 2.2 Handleiding Noodvoorziening ijw 2.2 en iwmo 2.2 1 maart 2018 Versiebeheer Versie Datum Toelichting en status 1.0 1 maart 2018 Eerste uitgave Handleiding Noodvoorziening iwmo 2.2 en ijw 2.2 1 / 9 Inhoud

Nadere informatie

Administratieprotocol Twents Model Samen 14. november/december 2018

Administratieprotocol Twents Model Samen 14. november/december 2018 Administratieprotocol Twents Model Samen 14 november/december 2018 Programma 29 november 15.00-16.30 uur 19.00-21.30 uur (Vecozo) 10 december 15.00-16.30 uur 19.00-21.30 uur (Vecozo) RK november 2018 2

Nadere informatie

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman Agenda 1. iwmo en het belang van afspraken maken 2. Wat is de iwmo-standaard? 3. Wat staat er per 1 januari? 4. Wat moet

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Bestuurlijk netwerk J42

Bestuurlijk netwerk J42 Welkom op de vergadering van het Bestuurlijk netwerk J42 22 maart 2017 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Agenda 9:40 9:45 Opening door dagvoorzitter 9:45 10:45 Continuïteit gecertificeerde instellingen

Nadere informatie

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw,

Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording Geachte heer, mevrouw, Dienst Sociaal Domein Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 www.almere.nl Brief aanbieders WMO en Jeugd inzake financiële verantwoording 2016

Nadere informatie

Vragen bijeenkomst Administratieprotocol. ijw315:

Vragen bijeenkomst Administratieprotocol. ijw315: Vragen bijeenkomst Administratieprotocol ijw315: De meeste ouders gaan met een verwijzing naar één zorgaanbieder en die levert de zorg. Het komt ook voor dat ouders kennis willen maken met meerdere zorgaanbieders

Nadere informatie

Bijlage 2 Informatiesheet voor (nieuwe) zorgaanbieders

Bijlage 2 Informatiesheet voor (nieuwe) zorgaanbieders Bijlage 2 Informatiesheet voor (nieuwe) zorgaanbieders Als zorgaanbieder 1 wilt u zorg leveren en bent u liever niet bezig met het uitzoeken en aanvragen van diverse zaken en de administratieve lasten

Nadere informatie

Procesbeschrijving iwmo 2.3

Procesbeschrijving iwmo 2.3 Procesbeschrijving iwmo 2.3 13 juli 2018 Versiebeheer Versie publicatiedatum Omschrijving Versie 1.0 13-07-2018 Publicatie bij definitieve specificaties iwmo 2.3 Dit document is een weergave van de procesbeschrijvingen

Nadere informatie

2 e Technische Referentiegroep iwmo en ijw Woensdag 9 mei 2018

2 e Technische Referentiegroep iwmo en ijw Woensdag 9 mei 2018 2 e Technische Referentiegroep iwmo en ijw 2019 Woensdag 9 mei 2018 Wat kunnen we samen voor het veld realiseren? 3 Vooroverleg Proces: Behoefte aan verduidelijking, maar nog niet altijd sprake van veldnorm

Nadere informatie