Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag"

Transcriptie

1 Versie Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302) Wmo301 Toewijzing ondersteuning Wmo302 Retourbericht toewijzing Start Ondersteuning (Wmo305/306) Wmo305 Start ondersteuning Wmo306 Retourbericht start Facturatie ondersteuning (Wmo303-F/304) Wmo303-F Facturatie ondersteuning Wmo304 Retourbericht facturatie Stop ondersteuning (Wmo307/308) Wmo307 Stop ondersteuning Wmo308 Retourbericht stop Vragen en reacties Bijlage 1: Productcategorieën en productcodes gemeente Den Haag Distributielijst Datum afdruk: : Pagina 2 van 21

3 1 Inleiding U levert ondersteuning aan de burgers van de gemeente Den Haag in het kader van de Wmo en heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met de gemeente Den Haag. In die overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over de administratieve processen rondom die ondersteuning. Voor de gegevensuitwisseling tussen gemeente en aanbieders wordt gebruik gemaakt van standaardberichten uit de landelijke berichtenstandaard iwmo, de zogenaamde iwmo berichtenstandaard. Deze landelijke informatiestandaarden zijn gepubliceerd op en Vanaf wordt landelijk gebruik gemaakt van de iwmo berichtenstandaard iwmo 2.1. Over wijzingen in de iwmo berichtenstandaard wordt vanuit de gemeente afgestemd met aanbieders. In Den Haag wordt gebruik gemaakt van de standaardberichten iwmo voor toewijzing, start/stop, declaratie en de bijbehorende retourberichten. Figuur 1: iwmo standaardberichten in Den Haag De blauwe berichten zijn berichten die worden verstuurd door de gemeente aan aanbieders. De oranje berichten zijn berichten die worden verstuurd door aanbieders aan de gemeente. In de berichtstandaard iwmo is bepaald dat de ontvanger van ieder bericht een retourbericht moet sturen aan de verzender. Het versturen en ontvangen van de berichten gaat via de gemeenschappelijke infrastructuur van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) en het VECOZO Schakelpunt. De gemeente is aangesloten op het GGK. Aanbieders zijn aangesloten op het VECOZO Schakelpunt. Figuur 2: Berichtuitwisseling tussen gemeente en aanbieders (met GGK-VECOZO) Datum afdruk: : Pagina 3 van 21

4 De gemeente gebruikt in het berichtenverkeer de AGB code van de aanbieder(s) voor de adressering van berichten. Aanbieders gebruiken de gemeentecode van de gemeente [0518] voor de adressering van berichten. Voor de communicatie over de ondersteuning wordt gebruik gemaakt van productcategorieën en productcodes. Een lijst met de gehanteerde productcategorieën en -codes op is opgenomen in Bijlage 1: Productcategorieën en productcodes gemeente Den Haag. Bij wijzigingen in de lijst worden aanbieders hierover vooraf tijdig geïnformeerd. De gemeente maakt voor wat betreft de te leveren ondersteuning door aanbieders gebruik van de outputgerichte uitvoeringsvariant. Dat wil zeggen: uitvoering van ondersteuning waarbij er alleen een duidelijke afspraak tussen gemeente en aanbieder is over het te behalen resultaat (output) voor een bepaalde cliënt in een bepaalde periode voor een vastgesteld bedrag. De manier waarop dit resultaat wordt behaald is niet vastgelegd. In deze handreiking informeren wij u over de wijze waarop de gemeente met aanbieders gegevens wil uitwisselen op basis van de berichtenstandaard iwmo. Datum afdruk: : Pagina 4 van 21

5 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302) De gemeente neemt een beslissing over de te leveren ondersteuning aan een cliënt. De ondersteuning wordt geleverd door aanbieder. Voor de levering van de ondersteuning aan een cliënt door aanbieder, stuurt de gemeente het bericht Toewijzing ondersteuning Wmo301 naar aanbieder. Na ontvangst stuurt aanbieder binnen drie werkdagen het retourbericht toewijzing Wm0302 naar de gemeente. 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning Met een Wmo301-bericht brengt de gemeente een aanbieder op de hoogte van de toewijzing van ondersteuning aan een cliënt of van het intrekken van het recht op ondersteuning. In grote lijnen wordt de volgende informatie gegeven aan aanbieder: Dat aanbieder ondersteuning mag leveren Aan welke cliënt aanbieder ondersteuning mag leveren Over welke periode aanbieder de ondersteuning mag leveren Welke ondersteuning aanbieder mag leveren en de omvang daarvan. Richtlijnen en aandachtspunten Wm0301 Hoewel de inhoud en het gebruik van de gestandaardiseerde berichten is vastgelegd in de landelijke berichtenstandaard iwmo, is er ruimte voor interpretatie van de inhoud van deze berichten. Ten behoeve van eenduidige gegevensuitwisseling tussen gemeente en aanbieder worden daarom ten aanzien van een aantal rubrieken in het bericht de volgende afspraken gemaakt: Gemeentecode De code die een gemeente uniek identificeert is essentieel voor de routering van het bericht en om aanbieder duidelijk te maken van welke gemeente de toewijzing wordt ontvangen en bij welke gemeente de kosten voor geleverde ondersteuning dus gedeclareerd kunnen worden. De gemeentecode van Den Haag is Clientnummer Alle rubrieken BSN en Clientnummer in de verschillende records van het Wmo301 bericht worden gevuld met het Burgerservicenummer (BSN) van de burger die recht heeft op de toegewezen ondersteuning. Beschikkingsnummer In het Wmo301 bericht vermeldt de gemeente het nummer van de beschikking; in Den Haag wordt in dit geval gesproken over Dienstnummer. Het beschikkingsnummer is een uniek Datum afdruk: : Pagina 5 van 21

6 nummer dat betrekking heeft op de toegewezen ondersteuning voor een cliënt. Dit nummer is essentieel voor de facturatie van de geleverde ondersteuning door aanbieder. Ingangsdatum Dit is de ingangsdatum van het recht op ondersteuning van de cliënt. Einddatum De is de einddatum van het recht op ondersteuning van de cliënt. AGB-code De identificatie van aanbieder (AGB-code) is de code van de entiteit waarmee de gemeente het contract heeft gesloten. Als door de gemeente een contract is afgesloten met een holding zal de gemeente de toewijzingen dus naar deze holding sturen en niet naar een specifieke werkmaatschappij binnen de holding. Aanbieder geeft aan de gemeente aan welke AGB code moet worden gebruikt. Productcategorie en Productcode Voor de communicatie over de ondersteuning wordt gebruik gemaakt van productcategorieën en productcodes. Een lijst met de gehanteerde productcodes op is opgenomen in Bijlage 1: Productcategorieën en productcodes gemeente Den Haag. Eenheid De eenheid is voor alle ondersteuningsarrangementen is code 83: Euro s Frequentie De frequentie is voor alle arrangementen en producten code 3: Per vier weken. Uitzondering daarop zijn het product Vervoer en het product Logeervoorziening. Daarvoor is de frequentie 2: Per dag. Volume Het volume van alle arrangementen is het tarief per etmaal bij vervoer en logeeropvang en het bedrag van het MWA per 4 weken van de cliënt. Ondersteuningsinhoudelijke informatie In de zogenaamde commentaarrecords van het Wmo301 bericht staan de door de gemeente met de cliënt afgesproken resultaten van de ondersteuning. 2.2 Wmo302 Retourbericht toewijzing Aanbieder bevestigt altijd de ontvangst van een toewijzingsbericht Wmo301 van de gemeente door het versturen van een Retourbericht toewijzing Wmo302 binnen drie werkdagen. Dit is de enige manier waarop de ontvangst van een toewijzing (Wmo301) kan worden bevestigd. Door het versturen van een Wmo302 bericht laat aanbieder aan de gemeente weten dat het Wmo301 bericht is ontvangen en of dat bericht in de administratie van aanbieder is verwerkt. Na ontvangst van een retourbericht Wmo302 valideert de gemeente het bericht. Indien het Wmo301-bericht onjuistheden bevatte of niet kon worden verwerkt, laat aanbieder dit weten in de Datum afdruk: : Pagina 6 van 21

7 inhoud van het retourbericht Wm0302. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de in de iwmo berichtenstandaard vastgestelde retourcodes. Bij ontvangst van een retourbericht Wmo302 met een gevulde retourcode, herstelt de gemeente de geconstateerde fout(en). Zo nodig neemt de gemeente daarover contact op met aanbieder. De gemeente stuurt vervolgens een gecorrigeerd Wmo301 bericht. Bij ontvangst van een retourbericht Wmo302 zonder gevulde retourcode registreert de gemeente in haar administratie de bevestiging van de verwerking van de toewijzing door aanbieder. De ontvangst van een retourbericht Wmo302 zonder gevulde retourcode is voor de gemeente een voorwaarde om facturen met betrekking tot de betreffende toewijzing in behandeling te kunnen nemen en te kunnen verwerken. Richtlijnen en aandachtspunten Geen bijzonderheden. Datum afdruk: : Pagina 7 van 21

8 3 Start Ondersteuning (Wmo305/306) Op het moment dat aanbieder start met het leveren van de toegewezen ondersteuning aan de cliënt, stuurt aanbieder het bericht Start ondersteuning Wmo305 aan de gemeente. Na ontvangst stuurt de gemeente binnen drie werkdagen het retourbericht Start ondersteuning Wm0306 naar aanbieder. 3.1 Wmo305 Start ondersteuning De gemeente gaat ervan uit dat zij met een Wmo305 bericht door aanbieder op de hoogte wordt gesteld van de start van de door de gemeente toegewezen ondersteuning aan de cliënt. Het bericht Start ondersteuning Wmo305 is het enige bericht waarmee dit kan. Met een Wmo305 bericht brengt aanbieder de gemeente op de hoogte van de start van ondersteuning aan een cliënt. In grote lijnen wordt de volgende informatie aangegeven door aanbieder: De datum waarop de ondersteuning is gestart De productcode die hoort bij de ondersteuning die is gestart Het beschiknummer / dienstnummer dat betrekking heeft op de toegewezen ondersteuning. Proces 1. Aanbieder heeft van de gemeente een bericht toewijzing Wmo301 ontvangen. 2. Aanbieder heeft aan de gemeente een retourbericht toewijzing Wmo302 gestuurd zonder retourcodes. 3. Aanbieder en cliënt hebben contact over de start van de ondersteuning. 4. In overleg tussen aanbieder en cliënt start aanbieder de ondersteuning, waarvoor de gemeente een toewijzing heeft gedaan. 5. Aanbieder verstuurt een bericht Start ondersteuning Wmo305 aan de gemeente. 6. De gemeente registreert de datum waarop de ondersteuning is gestart. 7. Vanaf dat het moment waarop is gestart met de ondersteuning kan aanbieder de geleverde ondersteuning factureren met Wmo303-F berichten; facturen kunnen door de gemeente alleen worden verwerkt als de start van de ondersteuning is gemeld met een Wmo305 bericht. De ondersteuning kan worden gefactureerd vanaf de CAK-periode waarin de ondersteuning is gestart. Richtlijnen en aandachtspunten Hoewel de inhoud en het gebruik van de gestandaardiseerde berichten is vastgelegd in de landelijke berichtenstandaard iwmo, is er ruimte voor interpretatie van de inhoud van deze berichten. Ten behoeve van eenduidige gegevensuitwisseling tussen de gemeente en aanbieder worden daarom ten aanzien van een aantal rubrieken in het bericht de volgende afspraken gemaakt: Datum afdruk: : Pagina 8 van 21

9 Gemeentecode De code die een gemeente uniek identificeert is essentieel voor de routering van het bericht en om aanbieder duidelijk te maken van welke gemeente de toewijzing wordt ontvangen en bij welke gemeente de kosten voor geleverde ondersteuning gedeclareerd kunnen worden. De gemeentecode van Den Haag is Clientnummer Alle rubrieken BSN en Clientnummer in de verschillende records van het Wmo301 bericht worden gevuld met het Burgerservicenummer (BSN) van de cliënt die recht heeft op de toegewezen ondersteuning. Beschikkingsnummer In het Wmo301 bericht vermeldt de gemeente het nummer van de beschikking; in Den Haag wordt in dit geval gesproken over Dienstnummer. Het beschikkingsnummer is een uniek nummer dat betrekking heeft op de toegewezen ondersteuning voor een cliënt. Dit nummer is essentieel voor de facturatie van de geleverde ondersteuning door de aanbieder. Ingangsdatum De ingangsdatum van de ondersteuning moet liggen op of nà de ingangsdatum van het recht op ondersteuning van de cliënt, die in het Wmo301 bericht door de gemeente is doorgegeven aan aanbieder. AGB-code De identificatie van aanbieder (AGB-code) is de code van de entiteit waarmee de gemeente het contract heeft gesloten. Als door de gemeente een contract is afgesloten met een holding zal de gemeente de toewijzingen dus naar deze holding sturen en niet naar een specifieke werkmaatschappij binnen de holding. Aanbieder geeft aan de gemeente aan welke AGB code moet worden gebruikt. Productcategorie Zoals door de gemeente in het bericht Toewijzen ondersteuning Wmo301 doorgegeven. Productcode Zoals door de gemeente in het bericht Toewijzen ondersteuning Wmo301 doorgegeven. 3.2 Wmo306 Retourbericht start Door het versturen van het Retourbericht start ondersteuning Wmo306 laat de gemeente aan aanbieder weten dat een Wmo305 bericht is ontvangen en of dat bericht in de administratie van de gemeente is verwerkt. Indien het Wmo305-bericht onjuistheden bevatte, laat de gemeente dit door middel van het retourbericht met retourcode aan aanbieder weten. Na ontvangst van een Wmo305 bericht van aanbieder valideert de gemeente het bericht. De gemeente reageert altijd met het versturen van een Wmo306-bericht. Indien het bericht Start Ondersteuning Wmo305 onjuist blijkt te zijn of wanneer het bericht niet kan worden verwerkt door de gemeente, worden door de gemeente in het Wmo306 bericht één of meer retourcodes geretourneerd. Datum afdruk: : Pagina 9 van 21

10 Bij ontvangst van een retourbericht Wm0306 met een gevulde retourcode, herstelt aanbieder de geconstateerde fout(en). Zo nodig neemt aanbieder daarover contact op met de gemeente. Aanbieder stuurt vervolgens een gecorrigeerd Wmo305 bericht aan de gemeente. Bij ontvangst van een retourbericht Wm0306 zonder gevulde retourcode registreert aanbieder in haar administratie de bevestiging van de verwerking van het retourbericht Start Ondersteuning Wmo306 door de gemeente. De ontvangst van een retourbericht Wmo306 zonder gevulde retourcode door aanbieder is een voorwaarde om facturen met betrekking tot de betreffende toewijzing te kunnen sturen aan de gemeente. Richtlijnen en aandachtspunten Geen bijzonderheden. Datum afdruk: : Pagina 10 van 21

11 4 Facturatie ondersteuning (Wmo303-F/304) Aanbieder stuurt de gemeente, direct na afloop van iedere CAK-periode, maar uiterlijk zes maanden na de feitelijke levering van de ondersteuning, een factuur over de door de gemeente toegewezen en de door aanbieder geleverde ondersteuning aan cliënten door het sturen van het bericht Facturatie ondersteuning Wmo303-F. Na ontvangst stuurt de gemeente binnen 20 werkdagen het retourbericht Facturatie Wmo304 naar aanbieder. Binnenkomende facturatieberichten Wmo303-F worden door de gemeente altijd gecontroleerd. In het retourbericht Facturatie Wmo304 staat vermeldt welke factuurregels uit het (bijbehorende) bericht Facturatie ondersteuning Wmo303-F zijn goedgekeurd of afgekeurd. Goedgekeurde factuurregels in het bericht Wmo303-F, worden door de gemeente direct uitbetaald aan aanbieder op het daarvoor afgesproken rekeningnummer. Aanbieder hoeft hiervoor geen papieren factuur te sturen. Afgekeurde factuurregels in het bericht Wmo303-F moeten door aanbieder worden gecorrigeerd en opnieuw worden aangeleverd. 4.1 Wmo303-F Facturatie ondersteuning De gemeente gaat ervan uit dat aanbieder van ondersteuning met een bericht Facturatie ondersteuning Wmo303-F zijn facturen voor de geleverde ondersteuning aanbiedt aan de gemeente. Met een bericht Facturatie ondersteuning Wmo303-F dient aanbieder een factuur in voor aan een cliënt geleverde ondersteuning. In grote lijnen wordt de volgende informatie aangeleverd aan de gemeente: Aan welke cliënt ondersteuning is geleverd Welke ondersteuning is geleverd Over welke periode ondersteuning is geleverd Aantal eenheden geleverde ondersteuning Het beschiknummer / dienstnummer dat betrekking heeft op de toegewezen ondersteuning. Proces 1. Aanbieder heeft van de gemeente een bericht toewijzing Wmo301 ontvangen. 2. Aanbieder heeft aan de gemeente een retourbericht toewijzing Wmo302 gestuurd zonder retourcodes 3. Aanbieder en cliënt hebben contact over de inzet van de ondersteuning. 4. In overleg tussen aanbieder en cliënt start aanbieder de ondersteuning, waarvoor de gemeente een toewijzing heeft gedaan. Datum afdruk: : Pagina 11 van 21

12 5. Aanbieder verstuurt een bericht Start ondersteuning Wmo305 aan de gemeent.e 6. De gemeente registreert de datum waarop de ondersteuning is gestart. 7. Aanbieder heeft van de gemeente een retourbericht Start ondersteuning Wmo306 ontvangen zonder retourcodes. 8. Vanaf dat het moment waarop is gestart met de ondersteuning kan aanbieder de geleverde ondersteuning factureren met Wmo303-F berichten; facturen kunnen door de gemeente alleen worden verwerkt als de start van de ondersteuning is gemeld met een correct Wmo305 bericht (gevolgd door een Wmo306 bericht zonder gevulde retourcodes). 9. Op basis van de in een CAK-periode geleverde ondersteuning vervaardigt aanbieder een factuur. 10. Aanbieder verstuurt de factuur in de vorm van een bericht Facturatie ondersteuning Wmo303-F aan de gemeente Facturen in een ander format dan het Wmo303-F bericht worden door de gemeente niet in behandeling worden genomen. Facturen, fysiek dan wel digitaal, die via een ander medium dan het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) worden aangeboden worden niet verwerkt. 11. De gemeente controleert de factuur: Goedgekeurde factuurregels in Wmo303-F bericht leiden direct tot een betaling aan aanbieder, binnen de wettelijke termijn. Afgekeurde factuurregels in Wmo303-F bericht leiden tot een foutmelding aan aanbieder in de vorm van een retourbericht Wmo304 (zie hierna). 12. Aanbieder corrigeert de factuur voor de afgekeurde factuurregels (eventueel na overleg met de gemeente) en verstuurt een nieuw Wmo303-F bericht. Richtlijnen en aandachtspunten Hoewel de inhoud en het gebruik van de gestandaardiseerde berichten is vastgelegd in de landelijke berichtenstandaard iwmo, is er ruimte voor interpretatie van de inhoud van deze berichten. Ten behoeve van eenduidige gegevensuitwisseling tussen de gemeente en aanbieder worden daarom ten aanzien van een aantal rubrieken in het bericht de volgende afspraken gemaakt: Aanbieder stuurt de gemeente, direct na afloop van iedere CAK-periode, maar uiterlijk zes maanden na de feitelijke levering van de ondersteuning, een factuur over de door de gemeente toegewezen en de door aanbieder geleverde ondersteuning. Aanbieder kan over één CAK-periode één of meer factuurberichten versturen aan de gemeente. o Een factuurbericht Wmo303-F bevat één of meer factuurregels. o De factuurregels binnen één factuurbericht kunnen betrekking hebben op levering van meerdere arrangementen en producten aan meerdere cliënten. o Eén factuurregel heeft altijd betrekking op de levering van één arrangement of product aan één cliënt in één periode. Een factuurbericht Wmo303-F dat voldoet aan iwmo Berichtenstandaard wordt door de gemeente beschouwd als een rechtmatige factuur. De gemeente verwacht dan ook naast het Wmo303-bericht geen factuur in een ander format. Om een factuurbericht Wmo303-F van aanbieder te kunnen verwerken moet door de gemeente, als reactie op de het bericht Toewijzing ondersteuning Wm0301 van de gemeente, een retourbericht Toewijzing ondersteuning Wmo302 zonder retourcodes zijn ontvangen van aanbieder. Aanbieder kan pas factureren als de ondersteuning feitelijk is gestart. Om een factuurbericht Wmo303-F van aanbieder te kunnen verwerken moet door aanbieder, als reactie op de het Datum afdruk: : Pagina 12 van 21

13 bericht Start ondersteuning Wm0305 van aanbieder, een retourbericht Start ondersteuning Wmo306 zonder retourcodes zijn ontvangen van de gemeente. Type bericht Met de code Type bericht ( Code externe-integratiebericht, COD002) wordt aangegeven wat de betekenis van het betreffende bericht is. De te gebruiken waarde is 448, Factuur WMOondersteuning. Gemeentecode De code die een gemeente uniek identificeert is essentieel voor de routering van het bericht en om aanbieder duidelijk te maken van welke gemeente de toewijzing wordt ontvangen en bij welke gemeente de kosten voor geleverde ondersteuning dus gedeclareerd kunnen worden. De gemeentecode van Den Haag is AGB-code De identificatie van de aanbieder (AGB-code) is de code van de entiteit waarmee de gemeente het contract heeft gesloten. Als door de gemeente een contract is afgesloten met een holding zal de gemeente de toewijzingen dus naar deze holding sturen en niet naar een specifieke werkmaatschappij binnen de holding. Aanbieder geeft aan de gemeente aan welke AGB code moet worden gebruikt. Clientnummer Alle rubrieken BSN en Clientnummer in de verschillende records van het Wmo301 bericht worden gevuld met het Burgerservicenummer (BSN) van de cliënt die recht heeft op de toegewezen ondersteuning. Beschikkingsnummer In het Wmo301 bericht vermeldt de gemeente het nummer van de beschikking; in Den Haag wordt in dit geval gesproken over Dienstnummer. Het beschikkingsnummer is een uniek nummer dat betrekking heeft op de toegewezen ondersteuning voor een cliënt. Dit nummer is essentieel voor de facturatie van de geleverde ondersteuning door aanbieder. Productcategorie Zoals door de gemeente in het bericht Toewijzen ondersteuning Wmo301 doorgegeven. Productcode Zoals door de gemeente in het bericht Toewijzen ondersteuning Wmo301 doorgegeven. Periode De periodes waarover ondersteuning in het kader van de Wmo gefactureerd kunnen worden lopen synchroon met de periodes die het CAK hanteert voor het berekenen van eigen bijdragen voor cliënten. Dit zijn 13 vooraf vastgestelde periodes van 4 weken per jaar, voor de vastgestelde periodes zie Eenheid De eenheid is code 82 = stuks (tijdseenheid zorgperiode code218) bij MWA. De eenheid is code 14 = etmaal (tijdseenheid zorgperiode cod218) bij vervoer en logeren. Volume Bij MWA is de eenheid voor het volume : 0001 (aantal uitgevoerde producten Wmo 024). Datum afdruk: : Pagina 13 van 21

14 Bij Vervoer en Logeeropvang is de eenheid het aantal geleverde producten. Declaratiebedrag Het door de aanbieder gefactureerde en contractueel overeengekomen bedrag voor geleverde ondersteuning in de betreffende periode. Het bedrag is inclusief BTW. Tarieven voor ondersteuning worden geïndexeerd. 4.2 Wmo304 Retourbericht facturatie Door het versturen van een Retourbericht facturatie Wmo304 laat de gemeente aanbieder weten dat een Wmo303 bericht voor de geleverde ondersteuning is ontvangen en of en hoe dat bericht in de administratie van de gemeente is verwerkt. In grote lijnen wordt de volgende informatie aangegeven aan aanbieder: Wat het totaalbedrag van de factuur was Welk bedrag betaald wordt Welke factuurregels door de gemeente zijn afgekeurd en dus niet betaald worden Proces 1. Op basis van de in een CAK-periode geleverde ondersteuning maakt aanbieder een factuur. 2. Aanbieder verstuurt de factuur in de vorm van een bericht Facturatie ondersteuning Wmo303-F aan de gemeente. 3. De gemeente controleert en valideert het Wmo303-F bericht en de factuurregels in het bericht Goedgekeurde factuurregels in het Wmo303-F bericht leiden direct tot een betaling aan aanbieder, binnen de wettelijke termijn. Afgekeurde factuurregels in Wmo303-F bericht leiden tot een foutmelding aan aanbieder in de vorm van een retourbericht Wmo De gemeente koppelt het resultaat van de controle en validatie terug aan aanbieder in de vorm van een Wmo304 bericht. 5. Bij ontvangst van een retourbericht Wm0304 met afgekeurde factuurregels herstelt aanbieder de geconstateerde fout(en). Zo nodig neemt aanbieder daarover contact op met de gemeente. Aanbieder stuurt vervolgens een gecorrigeerd Wmo303-F bericht aan de gemeente met de gecorrigeerde factuurregels. Richtlijnen en aandachtspunten Hoewel de inhoud en het gebruik van de gestandaardiseerde berichten is vastgelegd in de landelijke berichtenstandaard iwmo, is er ruimte voor interpretatie van de inhoud van deze berichten. Ten behoeve van eenduidige gegevensuitwisseling tussen de gemeente en aanbieder worden daarom ten aanzien van een aantal rubrieken in het bericht de volgende afspraken gemaakt: Goedgekeurde factuurregels (prestatierecords) leiden tot een betaling aan aanbieder, binnen de wettelijke termijn. Afgekeurde factuurregels (prestatierecords) leiden tot een foutmelding aan aanbieder in de vorm van een factuurregel in een retourbericht Wmo304 met een ingevulde retourcode. Indien alle factuurregels in een Wmo303-bericht door de gemeente zijn goedgekeurd, bevat het retourbericht geen factuurregels (prestatierecords), maar alleen een voorloop- en sluit record. In het (sluitrecord van het) retourbericht zijn vermeld: het oorspronkelijke factuurbedrag én het bedrag dat naar aanleiding van de factuur door de gemeente wordt betaald. Datum afdruk: : Pagina 14 van 21

15 Datum afdruk: : Pagina 15 van 21

16 5 Stop ondersteuning (Wmo307/308) Bij het beëindigen van de toegewezen ondersteuning aan de cliënt stuurt aanbieder het bericht Stop ondersteuning Wmo307 aan de gemeente. Na ontvangst stuurt de gemeente binnen drie werkdagen het retourbericht Stop ondersteuning Wmo308 naar aanbieder. Voor ondersteuning van een cliënt door aanbieder geeft de gemeente een beschikking af met een beperkte/vastgestelde geldigheid. De toewijzing van de gemeente aan aanbieder heeft dezelfde geldigheid als de beschikking. In de regel eindigt de ondersteuning als de geldigheid van de beschikking en toewijzing is verstreken en er geen vervolgbeschikking is/wordt afgegeven. Indien, om welke reden dan ook, aanbieder niet meer in staat is om de ondersteuning te leveren, voordat het eind van de geldigheid van de toewijzing is bereikt, brengt aanbieder de gemeente hiervan op de hoogte door het versturen van een bericht Stop ondersteuning Wm Wmo307 Stop ondersteuning De gemeente gaat ervan uit dat de gemeente met een Wmo307 bericht door aanbieder op de hoogte wordt gesteld van de beëindiging van de door de gemeente toegewezen ondersteuning aan de cliënt. Het bericht Stop ondersteuning Wmo307 is het enige bericht waarmee dit kan. Met een Wmo307-bericht brengt aanbieder de gemeente op de hoogte van het beëindigen van ondersteuning aan een cliënt. In grote lijnen wordt de volgende informatie aangegeven aan de gemeente: De datum waarop de ondersteuning is beëindigd. De productcode die hoort bij de ondersteuning die is beëindigd. Het beschiknummer / dienstnummer dat betrekking heeft op de toegewezen ondersteuning. De reden beëindiging ondersteuning. Proces 1. Aanbieder heeft van de gemeente een bericht toewijzing Wmo301 ontvangen. 2. Aanbieder heeft aan de gemeente een retourbericht toewijzing Wmo302 gestuurd zonder retourcodes. 3. Aanbieder en cliënt hebben contact over de inzet van de ondersteuning. 4. In overleg tussen aanbieder en cliënt start aanbieder de ondersteuning, waarvoor de gemeente een toewijzing heeft gedaan. 5. Aanbieder verstuurt een bericht Start ondersteuning Wmo305 aan de gemeente. 6. De gemeente registreert de datum waarop de ondersteuning is gestart. 7. Aanbieder heeft van de gemeente een retourbericht Start ondersteuning Wmo306 ontvangen zonder retourcodes Datum afdruk: : Pagina 16 van 21

17 8. Voordat de einddatum van de toewijzing is bereikt wordt de ondersteuning door aanbieder beëindigd. 9. Aanbieder verstuurt een bericht Stop ondersteuning Wmo307 aan de gemeente met de reden van beëindiging. Bij een cliënt die om welke reden dan ook tijdelijk geen ondersteuning krijgt (bv bij vakantie van de cliënt of niet verschijnen van een cliënt) stuurt aanbieder een stopbericht Wmo307 met als reden levering zorg of ondersteuning is beëindigd toewijzing aanhouden (code 20). Betaling stopt vanaf het moment dat er (tijdelijk) niet wordt geleverd. Over deze periode kan geen facturatie plaatsvinden. Wanneer de aanbieder de ondersteuning wil hervatten en de ondersteuning wil declareren, neemt de aanbieder hierover contact op met de gemeente. 10. De gemeente registreert de datum waarop de ondersteuning is beëindigd en de reden. 11. De gemeente zorgt er voor dat de inning van de eigen bijdrage stopt voor de cliënt vanaf de eerstvolgende CAK-periode die volgt na de CAK-periode waarin de ondersteuning is beëindigd. 12. Vanaf dat het moment waarop de ondersteuning is gestopt, kan aanbieder de geleverde ondersteuning niet meer factureren. Richtlijnen en aandachtspunten Hoewel de inhoud en het gebruik van de gestandaardiseerde berichten is vastgelegd in de landelijke berichtenstandaard iwmo, is er ruimte voor interpretatie van de inhoud van deze berichten. Ten behoeve van eenduidige gegevensuitwisseling tussen de gemeente en aanbieder worden daarom ten aanzien van een aantal rubrieken in het bericht de volgende afspraken gemaakt: Gemeentecode De code die een gemeente uniek identificeert is essentieel voor de routering van het bericht en om de aanbieder duidelijk te maken van welke gemeente de toewijzing wordt ontvangen en bij welke gemeente de kosten voor geleverde ondersteuning dus gedeclareerd kunnen worden. De gemeentecode van Den Haag is Clientnummer Alle rubrieken BSN en Clientnummer in de verschillende records van het Wmo301 bericht worden gevuld met het Burgerservicenummer (BSN) van de cliënt die recht heeft op de toegewezen ondersteuning. Beschikkingsnummer In het Wmo301 bericht vermeldt de gemeente het nummer van de beschikking; in Den Haag wordt in dit geval gesproken over Dienstnummer. Het beschikkingsnummer is een uniek nummer dat betrekking heeft op de toegewezen ondersteuning voor een cliënt. Dit nummer is essentieel voor de facturatie van de geleverde ondersteuning door aanbieder. Einddatum De einddatum is de datum waarop voor het laatst ondersteuning geleverd is aan de cliënt. AGB-code De identificatie van aanbieder (AGB-code) is de code van de entiteit waarmee de gemeente het contract heeft gesloten. Als door de gemeente een contract is afgesloten met een holding zal de gemeente de toewijzingen dus naar deze holding sturen en niet naar een specifieke werkmaatschappij binnen de holding. Aanbieder geeft aan de gemeente Den Haag aan welke AGB code moet worden gebruikt. Productcategorie Zoals door de gemeente in het bericht Toewijzen ondersteuning Wmo301 doorgegeven. Datum afdruk: : Pagina 17 van 21

18 Productcode Zoals door de gemeente in het bericht Toewijzen ondersteuning Wmo301 doorgegeven. 5.2 Wmo308 Retourbericht stop Door het versturen van het Retourbericht stop ondersteuning Wmo308 laat de gemeente aan aanbieder weten dat een Wmo307 bericht is ontvangen en of dat bericht in de administratie van de gemeente is verwerkt. Indien het Wmo307-bericht onjuistheden bevatte, laat de gemeente dit door middel van het retourbericht aan aanbieder weten. Na ontvangst van een Wmo307 bericht van aanbieder valideert de gemeente het bericht. De gemeente reageert altijd met het versturen van een Wmo308-bericht. Indien het bericht Stop ondersteuning Wmo307 onjuist blijkt te zijn of wanneer het bericht niet kan worden verwerkt door de gemeente, worden door de gemeente in het Wmo308 bericht één of meer retourcodes geretourneerd. Bij ontvangst van een retourbericht Wm0308 met een gevulde retourcode, herstelt aanbieder de geconstateerde fout(en). Zo nodig neemt aanbieder daarover contact op met de gemeente. Aanbieder stuurt vervolgens een gecorrigeerd Wmo307 bericht aan de gemeente. Bij ontvangst van een retourbericht Wm0308 zonder gevulde retourcode registreert aanbieder in haar administratie de bevestiging van de verwerking van het retourbericht Stop ondersteuning Wm0308 door de gemeente. Richtlijnen en aandachtspunten Geen bijzonderheden. Datum afdruk: : Pagina 18 van 21

19 6 Vragen en reacties Mocht u na het lezen van deze Handreiking vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze sturen naar de iwmo mailbox van de gemeente : In voorkomende gevallen zal de gemeente telefonisch contact met u opnemen. Zorg er dus voor dat u uw contactgegevens (naam en telefoonnummer) vermeldt onderaan de mail. Datum afdruk: : Pagina 19 van 21

20 Bijlage 1: Productcategorieën en productcodes gemeente Den Haag Voor de communicatie over de ondersteuning wordt gebruik gemaakt van productcategorieën en productcodes. Een lijst met de gehanteerde productcodes op staat hieronder. Deze lijst is als volgt opgebouwd.. De productcategorie bestaat uit twee cijfers en geeft aan... De productcode bestaat uit drie cijfers (en/of letters) en geeft aan.. Dit moet nog worden uitgewerkt! LET OP: er zijn landelijke standaardproductcodes vastgesteld. Het verdient aanbeveling die zoveel als mogelijk te gebruiken. Daardoor wordt de administratie vereenvoudigd en wordt het voor de aanbieder eenvoudiger in de gegevensuitwisseling met Den Haag en andere gemeenten. Product categorie Omschrijving Product categorie Product code Omschrijving Product code Code CAK NB. Tabel verder aanvullen. Datum afdruk: : Pagina 20 van 21

21 Distributielijst Nog in te vullen Datum afdruk: : Pagina 21 van 21

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

iwmo - berichtenstroom

iwmo - berichtenstroom iwmo - berichtenstroom 21-01-2016 Inhoud Inleiding Inhoud bericht Toewijzing Wmo ondersteuning (01 02) Berichtenstroom Toewijzing Wmo ondersteuning retour (01 02) Codes SWVO Toewijzing Wmo ondersteuning

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016 Uitleg administratieve proces Beilen 26 oktober 2016 onderwerpen Introductie Berichtenverkeer Productcodes Declareren Aanlevering CAK Uitleg Omkatten Vragen Gegevensuitwisseling Wat moet u regelen Aansluiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting.

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode

Nadere informatie

Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG

Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG Addendum bij de overeenkomst specialistische begeleiding ZG Ingangsdatum: 1 januari 2016 (na besluitvorming) Geldt tot: eindduur van de overeenkomst, namelijk 1 januari 2018 Dit addendum is bedoeld ter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

OVEREENKOMST MAATWERKVOORZIENINGEN WMO

OVEREENKOMST MAATWERKVOORZIENINGEN WMO OVEREENKOMST MAATWERKVOORZIENINGEN WMO DE ONDERGETEKENDEN: De rechtspersoon naar publiekrecht, de gemeente Beemster, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. van der Nulft hiertoe gevolmachtigd

Nadere informatie

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016 Het GGK en VECOZO Goes, 21 januari 2016 1 Doelstellingen van de decentralisaties Meer zelfredzaamheid Betere hulpverlening Minder kosten Minder administratieve lasten 2 Er was eens decentralisaties Door

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3 Colofon Samenstelling Deze handreiking is opgesteld door Zorginstituut

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Werkafspraken facturatie 2017 voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Versie 1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Contactinformatie... 3 2.1 Contactgegevens BO NSDMH... 3 2.2 Postadressen

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Voor gemeenten en zorgaanbieders, ter ondersteuning bij de keuze voor en implementatie van uitvoeringsvarianten Van goede zorg verzekerd Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding Vanaf januari 2017 gaat gemeente Apeldoorn uitsluitend werken met het berichtenverkeer. Bent u nog niet aangesloten op het berichtenverkeer, dan

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016

Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Richtlijnen administratieve uitvoering 2016 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2 Versiebeheer Versie 1.2 Op 01-12-2016 is bedrijfsregel OP003 toegevoegd. Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.3 - Vragen in FAQ toegevoegd

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning Wmo...

Nadere informatie

TRAINING BERICHTENVERKEER

TRAINING BERICHTENVERKEER TRAINING BERICHTENVERKEER REDENEN DRIE DECENTRALISATIES Eén gezin, één, plan, één regisseur Integrale aanpak Meer zelfredzaamheid en maatschappelijk initiatief Dichter bij de burger en samenleving Anders

Nadere informatie

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0

Conversieregels iwmo 2.0 <> 1.0 Conversiedocument iwmo 1.0 < > iwmo 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard iwmo in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015. Tekstvoorstel m.b.t. facturatie, monitoring en verantwoording A Factureren 1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.;

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Het bericht JW303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1

Informatiemodel Wmo iwmo 2.1 versie 1.1 Versiebeheer Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: IV028 is gecorrigeerd. Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd op 1-7-2016 Uitgangspunten ID Uitgangspunt UP001 De Wmo

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie iwmo303 Het bericht iwmo303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de WMO te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 15 november 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 2.0 15 november 2017 Deze versie omschrijft het algemene

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2

Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 20 oktober 2017 Versie Datum Toelichting 1.0 20 oktober 2017 Initiële versie Handleiding Groene Vink-module voor ijw 2.2 1 / 48 Inhoud Inleiding 3 1 Over de

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ergotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Op dit moment ontvangen wij facturen van aanbieders voor geleverde Wmo maatwerkvoorzieningen. Omdat de facturen nog niet voldoen aan de gestelde criteria

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 22 december 2015 Versie 2.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 4 2 Installatie 6 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO gegevensuitwisseling gemeenten zorgaanbieders mbt onderdeel begeleiding Werkgroep gegevensuitwisseling iwmo Peel 6.1 23-12-2014 Inleiding Ten

Nadere informatie

Handleiding Groene Vink-module voor iwmo 2.2

Handleiding Groene Vink-module voor iwmo 2.2 Handleiding Groene Vink-module voor iwmo 2.2 20 oktober 2017 Versie Datum Toelichting 1.0 20 oktober 2017 Initiële versie Handleiding Groene Vink voor iwmo 2.2 1 / 24 Inhoud Inleiding 3 1 Over de Groene

Nadere informatie

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed Maureen Schonewille & Riz Ahmed Bijeenkomst Maastricht, 20-09-2016 Agenda Uitvoeringsvarianten Ontwikkelingen rondom standaardisatie berichtenverkeer Aanpak in andere regio s Berichtenverkeer GGK VECOZO

Nadere informatie

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017

Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer Gemeente Sittard - Geleen versie 21 maart Protocol facturatie- en berichtenverkeer

Nadere informatie

OVEREENKOMST MAATWERKVOORZIENINGEN WMO

OVEREENKOMST MAATWERKVOORZIENINGEN WMO OVEREENKOMST MAATWERKVOORZIENINGEN WMO DE ONDERGETEKENDEN: De rechtspersoon naar publiekrecht, de gemeente Beemster, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. van der Nulft hiertoe gevolmachtigd

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

PROTOCOL ADMINISTRATIE Gemeente Leidschendam-Voorburg Huishoudelijke Ondersteuning (HO) WMO 2017

PROTOCOL ADMINISTRATIE Gemeente Leidschendam-Voorburg Huishoudelijke Ondersteuning (HO) WMO 2017 PROTOCOL ADMINISTRATIE Gemeente Leidschendam-Voorburg Huishoudelijke Ondersteuning (HO) WMO 2017 (versie 1.0: 27 januari 2017) Versie 1.0: 27 januari 2017 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Omschrijvingen

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie JW303

Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie Exceldefinitie JW303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities JW303_Versie20- declaratie.xlsx en JW303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1 1.2

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen

Bijlage 1. Handleiding declareren eerstelijns psychologie EP 301 Eerstelijns psychologen Bijlage 1 Handleiding declareren eerstelijns psychologie 2013 EP 301 Eerstelijns psychologen Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1.

Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0. Inhoudsopgave. Informatiemodel ijw 2.1 versie 1.1. Mutatieoverzicht ijw 2.1. versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0 19 september 2016 Inhoudsopgave 1 Mutatieoverzicht ijw 2.1 versie 1.1 t.o.v. ijw 2.1 versie 1.0... 2 1.1 Inleiding... 2 2 Gewijzigde bedrijfsregels...

Nadere informatie

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking

iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking iwmo 2.2 en ijw 2.2 Functionele uitwerking 3 juli 2017 Functionele uitwerking iwmo en ijw release 2.1 1 /10 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gebruik van XML en XSLT s 4 2.1 Voordelen van XSLT s 4 2.2 Hogere kwaliteit,

Nadere informatie

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE

OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE OVERZICHT NIEUWE/GEWIJZIGDE CONTROLES AW319 VERSIE 1.4 2013 Bijgaand treft u een overzicht aan van de nieuwe en gewijzigde controles van het AW319 bericht versie 1.4 t.b.v. 2013. Dit overzicht is niet

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 13 augustus 2015 Versie 1.1 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017

Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Bijlage 1 Handleiding declareren oefentherapie Cesar/Mensendieck 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde oefentherapeuten

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 14 oktober 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 3 2 Installatie 5 3 Het gebruik: Berichten aanmaken

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

HANDREIKING TOEGANG EN DECLARATIE WMO, BESCHERMD WONEN en JEUGDWET. Versie 1.0 januari 2017

HANDREIKING TOEGANG EN DECLARATIE WMO, BESCHERMD WONEN en JEUGDWET. Versie 1.0 januari 2017 HANDREIKING TOEGANG EN DECLARATIE 2017 WMO, BESCHERMD WONEN en JEUGDWET Versie 1.0 januari 2017 Handreiking Toegang en Declaratie 2017 WMO, Beschermd Wonen en Jeugdwet - Versie 1.0 - januari 2017 1 Inhoud

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Standaardartikelen uitvoeringsvarianten Wmo & Jeugdwet ** Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant **

Standaardartikelen uitvoeringsvarianten Wmo & Jeugdwet ** Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant ** Standaardartikelen uitvoeringsvarianten Wmo & Jeugdwet ** Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant ** Uitvoering van zorg en / of ondersteuning waarbij een afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder is gemaakt

Nadere informatie

Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg, Wmo en Wmo Beschermd Wonen.

Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg, Wmo en Wmo Beschermd Wonen. Bijlage 4 protocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg, Wmo en Wmo Beschermd Wonen. In het document Aanvullingen en uitwerkingen protocol op de : https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING 2018

WET- EN REGELGEVING 2018 WET- EN REGELGEVING 2018 Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 11-12-2017 Table of Contents Wijzigingen 2018 per financieringsstroom... 3 iwlz 2.0 (Ingangsdatum april 2018)... 4 ZVW (Ingangsdatum

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw

Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw Notitie uitvoering afwezigheid veegbesluit-principe in iwmo en ijw 28 april 2015 Aanleiding In de Wmo- en Jeugdwet-keten is het wel of niet toepassen van het veegbesluit-principe een operationeel issue

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg

Declaratieprotocol Forensische Zorg Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie zorgzwaartepakketten en extramurale parameters Datum 22 augustus 2017 Status definitief Versienummer 2.0 Ingangsdatum 1 januari 2018 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0

Conversieregels ijw 2.0 <> 1.0 Conversiedocument ijw 1.0 < > ijw 2.0 Op 1-1-2016 wordt versie 2.0 van de berichtenstandaard ijw in gebruik genomen. Vanaf die datum worden alleen nog berichten uitgewisseld in versie 2.0. Voor partijen

Nadere informatie

H10 Inkoopbureau Toewijzings- en declaratieprotocol jeugdhulp 2017

H10 Inkoopbureau Toewijzings- en declaratieprotocol jeugdhulp 2017 H10 Inkoopbureau Toewijzings- en declaratieprotocol jeugdhulp 2017 Beschrijving toewijzings- en declaratieproces jeugdhulp voor de gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp,

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2

Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Regiobijeenkomst Van Contract tot Controle 2 Workshop productcodes 3-11-2016 Auteur: Brunel Zwartkruis Agenda Introductie Toelichting productcodetabel: opbouw, doel en bijzondere productcategorieën Recente

Nadere informatie