Richtlijnen administratieve uitvoering 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen administratieve uitvoering 2017"

Transcriptie

1 Richtlijnen administratieve uitvoering 2017 Wmo 2015 en Jeugdwet Regio Amersfoort Pagina 1

2 Inhoud Inleiding... 3 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel... 4 B. Inspanningsgerichte uitvoering Uitvoeringsvariant en administratieve afspraken... 5 C. Outputgerichte uitvoering Uitvoeringsvariant en administratieve afspraken... 7 D. DBC jeugd Uitvoeringsvariant en administratieve afspraken F. Verantwoording G. Privacy en informatie uitwisseling Bijlage 1 Matrix uitvoeringsvarianten Pagina 2

3 Inleiding Deze notitie Richtlijnen administratieve uitvoering is gebaseerd op het Addendum inkooprichtlijnen Wmo 2015 en Jeugdwet - versie juli 2015 zoals dat door landelijke partijen is overeengekomen. De notitie biedt een uitwerking van de afspraken zoals de regio Amersfoort die hanteert in lijn met het voorbeeld-addendum. In de regio Amersfoort werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes (alleen voor jeugd), Leusden, Soest, Woudenberg en Nijkerk en Veenendaal (alleen voor Beschermd Wonen) samen in het sociaal domein. De administratie van de regio wordt gevoerd door twee administratieve teams (Soest en Amersfoort). Betalingen vinden door beiden partijen plaats. Op onderdelen kiest de regio Amersfoort ervoor om het voorbeeld-addendum niet te volgen, dan wel dit nader te duiden. In aanvulling op voorgestelde richtlijnen beschrijft de notitie enkele specifieke regionale aspecten in relatie tot de administratieve uitvoering. Regio Amersfoort heeft deze richtlijnen in belangrijke mate gebaseerd op landelijke afspraken op het gebied van: het berichtenverkeer iwmo 2.0 en ijw 2.0, de afhandeling van de administratieve processen voor alle uitvoeringsvarianten en de geminimaliseerde set productcodes voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Deze Richtlijnen zijn van kracht vanaf 1 januari Pagina 3

4 A. Gebruik maken van het landelijk berichtenstelsel Om gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders mogelijk te maken, zijn voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet standaarden ontwikkeld: iwmo en ijw. Per 1 januari 2016 werden de nieuwe standaarden voor het berichtenverkeer iwmo 2.0 en ijw 2.0 ingevoerd. De landelijk vastgestelde productcodelijst voor de Wmo 2015 en de productcodelijst voor de Jeugdwet zijn de informatiedragers in het berichtenverkeer. De Regio Amersfoort heeft op basis hiervan een productentabel gemaakt. Bij het inrichten van de administratieve processen komen vier uitvoeringsvarianten naar voren: inspanningsgericht, outputgericht, taakgericht en DBC. Om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk verschil ontstaat in de manier waarop de iwmo en ijw standaarden worden geïmplementeerd, beschrijft Zorginstituut Nederland de uitvoeringsvarianten in de handreikingen Uitvoeringsvarianten iwmo 2.0 en Uitvoeringsvarianten ijw 2.0. De iwmo en ijw standaarden ondersteunen het proces van deze uitvoeringsvarianten. Een beknopte beschrijving van de administratieve afspraken voor de uitvoeringsvarianten is opgenomen in onderdeel D van deze bijlage. Regio Amersfoort hanteert daarbij de volgende uitgangspunten: Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de landelijk gedefinieerde informatiestandaarden op het gebied van zorg en ondersteuning 1 die per 1 januari 2016 werden ingevoerd, bestaande uit: 1.1. Het berichtenverkeer iwmo 2.0 en ijw De administratieve processen en afspraken gerelateerd aan de vier uitvoeringsvarianten inspanningsgericht, outputgericht, taakgericht en DBC voor de iwmo en de ijw. (waarbij aangemerkt moet worden dat regio Amersfoort de output en taakgerichte variant zeer beperkt toepast). In dit document worden voor producten waar een subsidie of budget gestuurd platfond voor geld, behandeld als output gerichte producten. Voor deze producten vindt er geen betalingen, maar alleen verantwoording plaats De landelijke vastgestelde lijsten met productcodes voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. 1 Deze landelijke informatiestandaarden zijn gepubliceerd op Pagina 4

5 B. Inspanningsgerichte uitvoering Uitvoeringsvariant en administratieve afspraken Dit hoofdstuk heeft specifiek betrekking op de uitvoeringsvariant Inspanningsgerichte uitvoering. In dit hoofdstuk is eerst de definitie opgenomen van deze uitvoeringsvariant. Daarna worden de richtlijnen beschreven met betrekking tot de administratieve afspraken voor de uitvoeringsvariant. In bijlage 1 staat beschreven voor welke zorgvormen de uitvoeringvariant van toepassing is. Producten die worden bevoorschot of als subsidie worden verstrekt staan in de paragraaf output gericht beschreven. Inspanningsgerichte uitvoering Uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er een duidelijke afspraak tussen regio Amersfoort en zorgaanbieder is over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid. Richtlijnen administratieve uitvoering Voor de inspanningsgerichte uitvoering zijn de administratieve afspraken van toepassing zoals hieronder beschreven in de artikelen 1 tot en met 7 van dit hoofdstuk B. B.1. Toegang en toewijzing De toegang voor cliënten verloopt regulier via de regio Amersfoort. De regio Amersfoort stuurt in deze gevallen een bericht WMO301 (Toewijzing) of een bericht JW301 (Toewijzing) naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder stuurt een bericht WMO302 (Toewijzing-retour) of een bericht JW302 (Toewijzingretour). B.2. Verzoek om toewijzing Als over de toegang van cliënten afwijkende afspraken zijn gemaakt en het proces vóór de daadwerkelijke toewijzing door de regio Amersfoort geïnitieerd wordt met een doorverwijzing of een vrije beschikking geldt het volgende: In het geval cliënten zich direct melden bij de zorgaanbieder of naar de zorgaanbieder zijn verwezen door een wijkteam, huisarts, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, wijkverpleegkundige, passend onderwijs of medisch specialist dan stuurt de zorgaanbieder een bericht WMO315 (Verzoek om toewijzing) of een bericht JW315 (Verzoek om toewijzing) naar de regio Amersfoort. De regio Amersfoort stuurt vervolgens een bericht WMO301 (Toewijzing) of een bericht JW301 (Toewijzing) naar de zorgaanbieder. B.3. Start en stop van de zorg De zorgaanbieder stuurt bij daadwerkelijke aanvang van de zorg een bericht WMO305 (Start zorg) of JW305 (Start zorg). De regio Amersfoort stuurt een bericht WMO306 (Start zorg retour) of een bericht JW306 (Start zorg retour). Op het moment van de beëindiging van de zorg stuurt de zorgaanbieder een bericht Stop zorg (WMO307 / JW307). De regio Amersfoort stuurt een bericht WMO308 (Stop zorg retour) of een bericht JW308 (Stop zorg retour). - Pagina 5

6 B.4. Facturatie B.4.1. Algemeen - De zorgaanbieder maakt in het berichtenverkeer iwmo 2.0 en ijw 2.0 voor alle cliënten gebruik van facturatie, - de zorgaanbieder factureert in het berichtenverkeer in overeenstemming met de toewijzing en - facturatie vindt 1 X per 4 weken plaats binnen 28 dagen na afloop van de periode. Voor de 4- wekelijkse periode geldt de indeling zoals die door het CAK wordt gehanteerd. - Indien facturen niet tijdig ingediend worden, gaan beide partijen in gesprek om verbeterafspraken te maken. B.4.2. Facturatiebericht - De zorgaanbieder stuurt 1 x per 4 weken de geleverde prestaties via het bericht WMO303 (Facturatie) of JW303 (Facturatie), - Het facturatiebericht over het voorgaande jaar dient uiterlijk 4 weken na 1 januari aangeleverd te zijn bij de gemeente. - Er worden expliciet geen declaratieberichten gestuurd. B.4.3. Facturatie en uitbetaling Het kan voorkomen dat de regio Amersfoort ingestuurde facturaties (WMO303 / JW303) afkeurt. Dan geldt: - De goedgekeurde declaratieregels worden uitbetaald en - de afgekeurde declaratieregels worden terug gestuurd en na correctie in de volgende periode uitbetaald. Incidenteel is in onderling overleg een eenmalige correctie in dezelfde periode mogelijk. B.5. B.6. B.7. Kwaliteitsmeting Kwaliteitsmeting vindt handmatig (buiten het berichtenverkeer) plaats, de professionaliteit van de zorgaanbieder vormt het uitgangspunt bij kwaliteitsmeting en kwaliteitsmeting en informatie uitwisseling sluiten zoveel mogelijk aan op reeds beschikbare informatie en / of het kwaliteitssysteem van de zorgaanbieder. Berichtenverkeer eigen bijdrage CAK De zorgaanbieder verzorgt het berichtenverkeer richting het CAK inzake de eigen bijdrage. Voor de eigen bijdrage bij producten uit het perceel Beschermd Wonen verzorgt de gemeente de aanlevering van gegevens bij het CAK. Dit geldt alleen voor producten waar een ZZP indicatie van toepassing is. Beleidsinformatie CBS De regio Amersfoort levert de CBS beleidsinformatie voor de Wmo aan het CBS en de zorgaanbieder levert de CBS beleidsinformatie voor de Jeugd aan het CBS. Pagina 6

7 C. Outputgerichte uitvoering Uitvoeringsvariant en administratieve afspraken Dit hoofdstuk heeft specifiek betrekking op de uitvoeringsvariant Outputgerichte uitvoering. In dit hoofdstuk is eerst de definitie opgenomen van deze uitvoeringsvariant. Daarna worden de richtlijnen beschreven met betrekking tot de administratieve afspraken voor de uitvoeringsvariant. In bijlage 1 staat beschreven voor welke zorgvormen de uitvoeringvariant van toepassing is. Outputgerichte uitvoering Uitvoering van zorg en/of ondersteuning waarbij er alleen een duidelijke afspraak tussen regio en zorgaanbieder is over het te behalen resultaat (output). De manier waarop dit resultaat wordt behaald is niet vastgelegd. In dit document worden bij deze uitvoeringsvariant ook de producten die worden gefinancierd met een voorschot (budget gestuurd platfond) of subsidie beschreven. Richtlijnen administratieve uitvoering Voor de outputgerichte uitvoering zijn de administratieve afspraken van toepassing zoals hieronder beschreven in de artikelen 1 tot en met 7 van dit hoofdstuk C. C.1. Toegang en toewijzing De toegang voor cliënten verloopt regulier via de regio Amersfoort. De regio Amersfoort stuurt in deze gevallen een bericht WMO301 (Toewijzing) of een bericht JW301 (Toewijzing) naar de zorgaanbieder. De zorgaanbieder stuurt een bericht WMO302 (Toewijzing-retour) of een bericht JW302 (Toewijzingretour). C.2. Verzoek om toewijzing Als over de toegang van cliënten afwijkende afspraken zijn gemaakt en het proces vóór de daadwerkelijke toewijzing door de regio Amersfoort geïnitieerd wordt met een doorverwijzing of een vrije beschikking geldt het volgende: In het geval cliënten zich direct melden bij de zorgaanbieder of naar de zorgaanbieder zijn verwezen door een wijkteam, huisarts, jeugdarts, jeugdverpleegkundige, wijkverpleegkundige, passend onderwijs of medisch specialist dan stuurt de zorgaanbieder een bericht WMO315 (Verzoek om toewijzing) of een bericht JW315 (Verzoek om toewijzing) naar de regio Amersfoort. De regio Amersfoort stuurt vervolgens een bericht WMO301 (Toewijzing) of een bericht JW301 (Toewijzing) naar de zorgaanbieder. C.3. Start en stop van de zorg De zorgaanbieder stuurt bij daadwerkelijke aanvang van de zorg een bericht WMO305 (Start zorg) of JW305 (Start zorg). De regio Amersfoort stuurt een bericht WMO306 (Start zorg retour) of een bericht JW306 (Start zorg retour). Op het moment van de beëindiging van de zorg stuurt de zorgaanbieder een bericht Stop zorg (WMO307 / JW307). De regio Amersfoort stuurt een bericht WMO308 (Stop zorg retour) of een bericht JW308 (Stop zorg retour). Pagina 7

8 C.4. Verantwoording via declaratie C.4.1. Algemeen - De zorgaanbieder maakt in het berichtenverkeer iwmo 2.0 en ijw 2.0 voor alle cliënten gebruik van declaratie ter verantwoording van gerealiseerde productie, - de zorgaanbieder declareert in het berichtenverkeer in overeenstemming met de toewijzing en - declaratie vindt 1 X per 4 weken plaats binnen 28 dagen na afloop van de periode. Voor de 4- wekelijkse periode geldt de indeling zoals die door het CAK wordt gehanteerd. - Indien declaraties niet tijdig ingediend worden, gaan beide partijen in gesprek om verbeterafspraken te maken. C.4.2. Declaratiebericht De zorgaanbieder stuurt 1 x per 4 weken de geleverde prestaties via het bericht WMO303 (Declaratie) of JW303 (Declaratie). Het declaratiebericht over het voorgaande jaar dient uiterlijk 4 weken na 1 januari aangeleverd te zijn bij de gemeente. C.4.3. Afgekeurde declaraties Het kan voorkomen dat de regio Amersfoort ingestuurde declaraties (WMO303 / JW303) afkeurt. Dan geldt: - De afgekeurde declaraties worden terug gestuurd en dienen na correctie in de volgende periode opnieuw te worden aangeleverd. C.5. C.6. C.7. C.8. Kwaliteitsmeting Kwaliteitsmeting vindt handmatig (buiten het berichtenverkeer) plaats, de professionaliteit van de zorgaanbieder vormt het uitgangspunt bij kwaliteitsmeting en kwaliteitsmeting en informatie uitwisseling sluiten zoveel mogelijk aan op reeds beschikbare informatie en / of het kwaliteitssysteem van de zorgaanbieder. Berichtenverkeer eigen bijdrage CAK De zorgaanbieder (m.u.v. de aanbieder van Beschermd Wonen) verzorgt het berichtenverkeer richting het CAK inzake de eigen bijdrage. M.b.t. Beschermd Wonen verzorgt de gemeente het berichtenverkeer richting het CAK inzake de eigen bijdrage. Beleidsinformatie CBS De regio Amersfoort levert de CBS beleidsinformatie voor de Wmo aan het CBS en de zorgaanbieder levert de CBS beleidsinformatie voor de Jeugd aan het CBS. Bevoorschotting De uitbetaling van de factuur met een budget gestuurd plafond vind plaats in 12 termijnen van 7,5% van het totaalbedrag. Dit maandbedrag wordt uitbetaald rond de 15 e dag van de kalendermaand. Voor informatie over de laatste aanlevering van de declaratie over de geleverde zorg zie C Verantwoording via declaratie - Algemeen. Definitieve goedkeuring vindt plaats na ontvangst van de eindverantwoording (zie Hoofdstuk F) Pagina 8

9 Op basis van de definitieve goedkeuring vindt afrekening van het verantwoordde zorgjaar plaats Indien na de eindverantwoording blijkt dat de werkelijk geleverde zorg hoger is dan overeengekomen, dan is dat voor risico van de zorgaanbieder. Pagina 9

10 D. DBC jeugd Uitvoeringsvariant en administratieve afspraken Dit hoofdstuk heeft specifiek betrekking op de uitvoeringsvariant DBC jeugd. In dit hoofdstuk is eerst de definitie opgenomen van deze uitvoeringsvariant. Daarna worden de richtlijnen beschreven met betrekking tot de administratieve afspraken voor de uitvoeringsvariant. In bijlage 1 staat beschreven voor welke zorgvormen de uitvoeringvariant van toepassing is. Uitvoering DBC jeugd Uitvoering van zorg en/of ondersteuning in het domein jeugd GGZ waarbij de verwijzer (een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, zorginstelling of wijkteam) een cliënt heeft doorverwezen naar een GGZaanbieder en deze aanbieder de medische verantwoordelijkheid heeft om invulling van deze taak vorm te geven. In deze variant is er sprake van een verantwoording op individueel niveau aan het eind van de DBC Jeugd met een maximale doorlooptijd van 365 dagen. Richtlijnen administratieve uitvoering Voor de uitvoering DBC Jeugd zijn de administratieve afspraken van toepassing zoals hieronder beschreven in de artikelen 1 tot en met 7 van dit hoofdstuk D. D.1. Toegang en toewijzing De toegang verloopt via de verwijzer of de gemeente. Als de toegang via de gemeente verloopt, verstuurt de regio Amersfoort een bericht JW301 (Toewijzing) naar de zorgaanbieder. D.2. Verzoek om toewijzing De verwijzing van de verwijzer is voldoende om de zorg te kunnen starten. De zorgaanbieder stuurt een bericht JW315 (Verzoek om toewijzing) naar de regio Amersfoort. De regio Amersfoort stuurt vervolgens een bericht JW301 (Toewijzing) naar de zorgaanbieder. D.3. Start en stop van de zorg De zorgaanbieder stuurt bij daadwerkelijke aanvang van de zorg een bericht JW305 (Start zorg). De regio Amersfoort stuurt een bericht JW306 (Start zorg retour). D.4. D.4.1. Facturatie Algemeen De DBC facturatie komt tot stand via de landelijke DBC spelregels. De zorgaanbieder maakt daarbij gebruik van de productcodes die door de regio Amersfoort zijn opgesteld. De facturatie vindt plaats binnen 28 dagen na het afsluiten van een DBC. De facturatie vindt plaats door het indienen een JW321 bericht, vermits de regio Amersfoort anders bepaald. Indien facturen niet tijdig ingediend worden, gaan beide partijen in gesprek om verbeterafspraken te maken. D.4.2. Facturatie en uitbetaling Het kan voorkomen dat de regio Amersfoort ingestuurde facturaties (JW321) afkeurt. Dan geldt: - De goedgekeurde declaratieregels worden uitbetaald en Pagina 10

11 - de afgekeurde declaratieregels worden terug gestuurd en na correctie in de volgende periode uitbetaald. Incidenteel is in onderling overleg een eenmalige correctie in dezelfde periode mogelijk. D.5. D.6. Kwaliteitsmeting Kwaliteitsmeting vindt handmatig (buiten het berichtenverkeer) plaats, de professionaliteit van de zorgaanbieder vormt het uitgangspunt bij kwaliteitsmeting en kwaliteitsmeting en informatie uitwisseling sluiten zoveel mogelijk aan op reeds beschikbare informatie en / of het kwaliteitssysteem van de zorgaanbieder. Beleidsinformatie CBS De zorgaanbieder levert de CBS beleidsinformatie voor de Jeugd aan het CBS. D.7. Jaarovergangen Voorbeeld jaarovergang 2016 Aanbieders die in 2016 een overeenkomst hebben met de gemeente Amersfoort voor de levering van DBC s dienen voor 1 maart 2017 (datum eindverantwoording conform de overeenkomst), informatie te verstrekken over de waardering van alle verrichte werkzaamheden in overlopende trajecten conform de rekenregel uit de VNG-handreiking Productieafspraken Jeugd-GGZ per boekjaar. De waardering OHW dient door de aanbieder op gemeenteniveau te worden opgegeven. Voor aanbieders die geen contract meer hebben in 2017 worden individuele afspraken gemaakt over de afronding van de trajacten. Pagina 11

12 F. Verantwoording 1. Rechtmatigheid De aspecten met betrekking tot rechtmatigheid in de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn door de regio Amersfoort zo goed mogelijk verwerkt in de contractuele afspraken. Als desondanks problemen ontstaan dan zal de regio Amersfoort daarover nadere afspraken maken op basis van de Modeloplegger Rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet. 2. Kwantitatieve en kwalitatieve (productie-)verantwoording Ten behoeve van de financiële productieverantwoording 2016 is een Algemeen Accountantsprotocol beschikbaar dat wordt gedragen door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Dit controleprotocol is gebaseerd op de vereisten van financiële rechtmatigheid voor de gemeenten zoals uitgewerkt in de op 16 april 2015 verschenen: Modeloplegger Rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet. De huidige versie van het Algemeen Accountantsprotocol Financiële Productieverantwoording WMO en Jeugdwet 2015 is versie 1.2 van 10 november De regio Amersfoort heeft op 2 februari 2016 besloten dit controleprotocol van toepassing te verklaren. De regio Amersfoort behoudt zich het recht voor om aanpassingen van dit algemeen accountantsprotocol voor de financiële productieverantwoording 2016 ten opzichte van de versie 1.2 van 10 november 2015 over te nemen en van toepassing te verklaren op de eindverantwoording over 2016 en verder. 3. Controle van de eindverantwoording Bij een totaalbedrag hoger dan EUR ,- in het betreffende jaar, dient de eindverantwoording vergezeld te gaan van een controleverklaring van de accountant. Bij een totaalbedrag lager dan EUR ,- in het betreffende jaar, is het niet verplicht om bij de eindverantwoording een controleverklaring van de accountant te overleggen. In de nieuwe richtlijnen van de VNG wordt gesproken over een verhoging van het grensbedrag naar De regio Amersfoort is in overleg met de accountants van de regio over de eventuele verhoging van het grensbedrag en de voorwaarden die daaraan verbonden worden. Indien na eindcontrole blijkt dat de werkelijk geleverde zorg lager is dan de door zorgaanbieder bij Opdrachtgever uitbetaalde zorg (door declaratie, facturatie of bevoorschotting), dan is zorgaanbieder gehouden om het verschil tussen de uitbetaalde en werkelijk geleverde zorg direct terug te betalen. Het is opdrachtgever toegestaan om de eindrapportage geheel dan wel steekproefsgewijs te controleren. Zorgaanbieder zal hieraan alle door opdrachtgever gewenste medewerking verlenen. Pagina 12

13 G. Privacy, informatie uitwisseling en inspectie De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijke waarde in het Nederlandse rechtsstelsel. Het is in het belang van cliënten, zorgaanbieders en gemeenten dat er zorgvuldig wordt omgegaan met dit belang. Regio Amersfoort hanteert daarbij de uitgangspunten zoals genoemd in Bijlagen 2 en 3 van de BerA. Pagina 13

14 Bijlage 1 Matrix uitvoeringsvarianten In onderstaande matrix zijn de uitvoeringsvarianten opgenomen, inclusief de eraan gerelateerde administratieve processen. Inspanningsgericht Outputgericht DBC Van toepassing voor zorgvorm Zorgvormen op basis van P*Q-bekostiging - Ambulante dienstverlening - Dagactiviteiten - Respijtzorg/Logeren Zorgvormen met Budgetgestuurd plafond Gesubsidieerde zorg - DBC s J-GGZ - DBC s ADHD ziekenhuiszorg Toegang a) Gemeenten b) GI's, Huisarts/specialist, aanbieder a) Gemeenten b) GI's, Huisarts/specialist, aanbieder a) Gemeenten b) GI's, Huisarts/specialist Productcodes Productcodes voor inspanningsgericht Productcodes voor outputgericht (Aangepaste) NZA codes Verzoek om toewijzing (ZA) a) - b) 315 VOT a) - b) 315 VOT a) - b) 315 VOT Toewijzing (gemeente) Start / stop (fasegewijze invoering) 305 Stazo en 307 Stozo + reden 305 Stazo en 307 Stozo + reden 305 Stazo Declaratie of facturatie 303F Facturatie 303 Declaratie JW321 Pagina 14

15 Inspanningsgericht Outputgericht DBC Ontvangstbevestiging digitale berichten (Gemeente verplicht) Ja Ja Ja Verantwoording Frequentie - Verantwoording realisatie via 303F factuurbericht - Geen aanvullende verantwoording realisatie 1x per 4-wekelijkse periode geleverde prestaties factureren (conform periode-indeling CAK) - Verantwoording realisatie via 303 declaratiebericht - Geen aanvullende verantwoording realisatie 1x per 4-wekelijkse periode geleverde prestaties declareren (conform periode-indeling CAK) Verantwoording factuur conform landelijke spelregels DBC Na afloop DBC Kwaliteitsmeting Handmatig (buiten berichtenverkeer) Handmatig (buiten berichtenverkeer) ROM, kwaliteitsregister Jeugd. Handmatig (contractafspraken) Onderhanden werk Nvt Nvt OHW bij jaarovergang Aanlevering CAK Zorgaanbieder levert info aan CAK (muv Bescherm Wonen) Zorgaanbieder levert info aan CAK (muv Beschermd Wonen) - Aanlevering CBS Wmo: CBS-gemeente Jeugd: CBS-ZA Wmo: CBS-gemeente Jeugd: CBS-ZA CBS-ZA Pagina 15

Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP).

Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP). Addendum inkooprichtlijnen Wmo 2015 en Jeugdwet Organisaties betrokken bij de totstandkoming Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Platform Directeuren Sociale Pijler (PDSP). Project IZA namens de

Nadere informatie

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw

Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Handreiking Uitvoeringsvarianten iwmo en ijw Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3 Colofon Samenstelling Deze handreiking is opgesteld door Zorginstituut

Nadere informatie

HANDREIKING TOEGANG EN DECLARATIE 2016. WMO, BESCHERMD WONEN en JEUGDWET

HANDREIKING TOEGANG EN DECLARATIE 2016. WMO, BESCHERMD WONEN en JEUGDWET HANDREIKING TOEGANG EN DECLARATIE 2016 WMO, BESCHERMD WONEN en JEUGDWET Organisaties betrokken bij de totstandkoming Netwerkorganisatie regio Alkmaar in samenspraak met het regionale kenniscentrum Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept)

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) 1. Inleiding In augustus 2015 is de 'handreiking uitvoeringsvarianten iwmo en ijw' verschenen. Daarin worden drie uitvoeringsvarianten beschreven

Nadere informatie

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur

Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw. 24 augustus 2015 Online vragenuur Toelichting productcodetabellen iwmo en ijw 24 augustus 2015 Online vragenuur Agenda Waar voor dienen de productcodes? Uitgangspunten Toelichting op productcodetabellen Opbouw van de productcodetabellen

Nadere informatie

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding Vanaf januari 2017 gaat gemeente Apeldoorn uitsluitend werken met het berichtenverkeer. Bent u nog niet aangesloten op het berichtenverkeer, dan

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Webinar 8 september 2016 Het programma Ondersteuning van gemeenten én zorgaanbieders Zoveel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie

Versie V0.2 T.b.v. OT 5 november 2014 Concept in bewerking Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen

Versie V0.2 T.b.v. OT 5 november 2014 Concept in bewerking Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen Bijlage 4 Financieel administratieve randvoorwaarden en systemen Looptijd 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inleiding De in deze bijlage 4 opgenomen inhoud geldt voor de periode vanaf 1 januari 2015 tot en met

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN Frank Sampers, Operationeel Manager & Kristel Veugelers, Consultant WMO kantoor 10 december 2014 donderdag 20 juni 2013 AGENDA 1. Welkom en opening

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Standaardartikelen uitvoeringsvarianten Wmo & Jeugdwet ** Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant **

Standaardartikelen uitvoeringsvarianten Wmo & Jeugdwet ** Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant ** Standaardartikelen uitvoeringsvarianten Wmo & Jeugdwet ** Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant ** Uitvoering van zorg en / of ondersteuning waarbij een afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder is gemaakt

Nadere informatie

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.3 - Vragen in FAQ toegevoegd

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

Softwareleveranciersbijeenkomst

Softwareleveranciersbijeenkomst Softwareleveranciersbijeenkomst Project iza Voor en door zorgaanbieders Yvette Trepels & Hindrik Wytzes 16 juni 2015 Inhoud Project iza (wie zijn wij en rol) Stand van zaken iza werkagenda Gebruik JW321

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders over financieel administratief beheer hulp/zorg voor jeugd en beschermd wonen Nr Vraag Antwoord Z01 Hoe moeten onze facturen geadresseerd worden? Dat hangt

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober

Nadere informatie

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen

Van Contract tot Controle. Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Van Contract tot Controle Harmonisatie langs drie uitvoeringsvarianten om administratieve lasten te verminderen Regiobijeenkomsten juni en juli 2016 Programma Programma I-sociaal domein Kennismaken Krachtenveld

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET

BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET BIJSLUITER STANDAARD PRODUCTCODELIJSTEN 2017 WMO EN JEUGTWET Oktober 2016 14 oktober 2016 Inleiding Doel van deze bijsluiter Voor u ligt de bijsluiter van de standaard productcodelijsten 2017 voor Wmo

Nadere informatie

Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015

Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015 Bijsluiter productcodelijsten iwmo en ijw 2016 Versie 22 oktober 2015 Inleiding Doel van deze bijsluiter Voor u ligt de bijsluiter van de productcodelijsten iwmo en ijw 2016. Deze bijsluiter heeft tot

Nadere informatie

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN INHOUD 1. Scope en afbakening 2. Berichtenverkeer 3. Overdracht

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met gemeentelijke herindeling en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Datum 8 juli 2016 Versie 1.0 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Zorginstituut Nederland 1 Inleiding

Nadere informatie

HANDREIKING: DECLARATIE EN VARIABELE TARIEVEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

HANDREIKING: DECLARATIE EN VARIABELE TARIEVEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt HANDREIKING: DECLARATIE EN VARIABELE TARIEVEN N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Auteur KING visd Datum maandag 15 december 2014 1 Declaratiebericht

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2016 regio Haaglanden d.d. 18 juli 2016

Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2016 regio Haaglanden d.d. 18 juli 2016 Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2016 regio Haaglanden d.d. 18 juli 2016 Datum: 18 juli 2016. Inleiding Deze notitie bevat voor zover relevant voor het jaar 2016 - antwoorden

Nadere informatie

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Auteur KING visd Datum maandag 5 januari 2015 Registreren van verplichtingen

Nadere informatie

Hand-out voor zorgaanbieders Jeugdhulp over werkwijzen Sociaal Domein

Hand-out voor zorgaanbieders Jeugdhulp over werkwijzen Sociaal Domein Hand-out voor zorgaanbieders Jeugdhulp over werkwijzen Sociaal Domein Gemeente Hoorn 1 januari 2017 Inleiding Deze handout heeft als doel u inzicht te geven in de cliënt gerelateerde processtromen in het

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

Verantwoording en controle 2016 Wmo 2015 en Jeugdwet Rivierenland Informatie voor zorgaanbieders versie: 31 mei 2016 status: definitief

Verantwoording en controle 2016 Wmo 2015 en Jeugdwet Rivierenland Informatie voor zorgaanbieders versie: 31 mei 2016 status: definitief Verantwoording en controle 2016 Wmo 2015 en Jeugdwet Rivierenland Informatie voor zorgaanbieders versie: 31 mei 2016 status: definitief 1. Inleiding De samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland,

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EEMNES Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Eemnes Adres Zuidersingel 1 E-mailadres info@eemnes.nl Telefoonnummer 14 035 De gemeente Eemnes

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Vragen Producten inkoop 2016

Vragen Producten inkoop 2016 Vragen Producten inkoop 2016 Vraag Antwoord 1 Wie is vanuit de inkoop organisatie Eindhoven contactpersoon voor vragen over het PDC Inhoudelijke vragen specifiek over de Jeugdzorg: contracteringjeugdzorg@eindhoven.nl

Nadere informatie

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 Mar1jn Pepping Consultant WMO kantoor Theo Fleerkamp Consultant WMO kantoor donderdag 20 juni 2013 FACTSHEET WMO KANTOOR 37 KLANTGEMEENTEN 33.000 CLIENTEN DRIE AANDEELHOUDERS:

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Model inrichting declaratie- / facturatieproces VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke administratie Zorgaanbieder

Nadere informatie

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Versie 1.0 20 november 2014 Inhoud Managementsamenvatting wethouders en beleidsmedewerkers...1 Managementsamenvatting projectleiders en informatiemanagers...2

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Verslag werkgroep implementatie

Verslag werkgroep implementatie Verslag werkgroep implementatie Vergadering : werkgroep implementatie Datum : 8 december 2014 Locatie : Stationsplein 107 Leiden, kamer 627 Tijd : 11:00 uur 12:00 uur Aanwezig: Mevr. Monja van der Weide

Nadere informatie

2. Prestaties. 1.Contracteren. 3. Toeleiden. 4. Monitoren. 5. Bekostigen

2. Prestaties. 1.Contracteren. 3. Toeleiden. 4. Monitoren. 5. Bekostigen 1.Contracteren Opzet memo werkgroep Tarifering Inleiding De inkoop van Jeugdhulp in de regio Dommelvallei+ krijgt vorm via bestuurlijk aanbesteden. Binnen het bestuurlijk aanbesteden wordt gewerkt met

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016 Uitleg administratieve proces Beilen 26 oktober 2016 onderwerpen Introductie Berichtenverkeer Productcodes Declareren Aanlevering CAK Uitleg Omkatten Vragen Gegevensuitwisseling Wat moet u regelen Aansluiten

Nadere informatie

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura (Concept) Versie : 0.2 DD : 6 januari 2015 Vastgesteld : G.Kalfsbeek, directeur RIGG

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp

Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp Welkom Agenda Plaats van de BackOffice NSDMH in proces Jeugdhulp Facturatie/ declaratie Bevoorschotting Management informatie Verantwoordingsinformatie

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering WMO 2015 en Jeugdwet in de regio Limburg Noord Regio Limburg Noord Gemeenten: Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Gennep, Peel en Maas, Venlo, Venray 1 2 Controleprotocol

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord

Controleprotocol 2016 t.b.v. uitvoering Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet in de regio Limburg-Noord Bijlage 5b Controleprotocol 2016 behorend bij: Raamovereenkomst Sociaal Domein 1 Toegang en Basisondersteuning Raamovereenkomst Sociaal Domein 2 Specialistische ondersteuning bij opstellen ondersteuningsplan

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland

Vragen en antwoorden over het Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland Vragen en antwoorden over het Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland Nr Stakeholder Opmerking Reactie 1 Zorgaanbieder Als landelijk werkende zorgaanbieder zijn wij erg bevreesd dat elke (regio)gemeente

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking ijw 2.0-release 1 / 15 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3. Nieuwe

Nadere informatie

Protocol declaratie en afrekensystematiek Maatwerk voor lokale Wmo en Jeugdhulp November 2015

Protocol declaratie en afrekensystematiek Maatwerk voor lokale Wmo en Jeugdhulp November 2015 Protocol declaratie en afrekensystematiek Maatwerk voor lokale Wmo en Jeugdhulp November 2015 Opgesteld door: Anneke Renckens Zorg-Lokaal Pagina 1 van 8 Inleiding Dit protocol beschrijft de afspraken en

Nadere informatie

Hulp bij Huishouden 1 22,05 per uur 7 HH1 Hulp bij Huishouden 2 24,94 per uur 6 HH2 Hulp bij Huishouden 3 27,30 per uur 100 HH3

Hulp bij Huishouden 1 22,05 per uur 7 HH1 Hulp bij Huishouden 2 24,94 per uur 6 HH2 Hulp bij Huishouden 3 27,30 per uur 100 HH3 Samenvatting Nieuwsbrieven 2 t/m 7: januari t/m april 2016 Eigen bijdrage 1. Aanlevering en opvoering eigen bijdrage bij het CAK Wij verzoeken u om voor 2015 en voor 2016 de eigen bijdragen op te blijven

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman Agenda 1. iwmo en het belang van afspraken maken 2. Wat is de iwmo-standaard? 3. Wat staat er per 1 januari? 4. Wat moet

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Modeloplegger Wmo 2015 en Jeugdwet

Modeloplegger Wmo 2015 en Jeugdwet Modeloplegger rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet Samengesteld door : VNG, project iza en VWS met advies NBA Versie : 1.0 Datum : 16 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Toepasbaarheid

Nadere informatie

Bijlage rechtmatigheid Sociaal Domein 2015

Bijlage rechtmatigheid Sociaal Domein 2015 Bijlage rechtmatigheid Sociaal Domein 2015 Het transitiejaar 2015 kent aanloopproblemen. De decentralisaties zijn fors en ingrijpend en onder tijdsdruk voorbereid met daarbij de onvermijdelijke taakstellende

Nadere informatie

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Corine Bos Goes, 21 januari 2016 Inhoud - Introductie istandaarden - Hoe werkt de Berichtenconverter? - Veelgestelde vragen Berichtenconverter istandaarden algemeen Beleid

Nadere informatie

Datum: 30 november 2016.

Datum: 30 november 2016. Notitie FAQ bij Verantwoording- en controleprotocol jeugdhulp 2016 regio Haaglanden d.d. 30 november 2016 Gearceerd: wijzigingen t.o.v. de versie van 18 juli 2016 Datum: 30 november 2016. Inleiding Deze

Nadere informatie

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Vraag Antwoord Facturatie 1 Moeten wij vóór 15 december een voorfactuur over

Nadere informatie

VOORUITBETALING DOOR GEMEENTEN

VOORUITBETALING DOOR GEMEENTEN VOORUITBETALING DOOR GEMEENTEN Een tijdelijke oplossing in de aanloop naar volwaardige declaratieprocessen in de nieuwe Wmo Pagina 1 van 8 Inhoud Aanleiding... 3 Inleiding... 3 Doel van deze handreiking...

Nadere informatie

Programma 18 juni. 12.00-14.00 u Sociale kaart markt

Programma 18 juni. 12.00-14.00 u Sociale kaart markt Programma 18 juni 8.30 u Inloop 9.00 u Welkom en toelichting programma - door Wido Bijlmakers 9.00 u Presentatie inkoopkader en ervaringen - door Wido Bijlmakers 9.30 u Presentatie facturatie en berichtenverkeer

Nadere informatie

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015. Tekstvoorstel m.b.t. facturatie, monitoring en verantwoording A Factureren 1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.;

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken.

Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Pagina: 1 van 7 Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Inleiding Deze factsheet geeft een beschrijving van de manier

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein 15 september 2016 Programma Voorstellen en verwachtingen Interne beheersing en interne controle Relatie met de externe accountant Belangrijkste

Nadere informatie

Sprekers van vandaag. Paul Trossèl namens gemeente Rotterdam. Jan Willem Mooij Nedap. Janette de Haan & Esther de Groot Hartekamp Groep

Sprekers van vandaag. Paul Trossèl namens gemeente Rotterdam. Jan Willem Mooij Nedap. Janette de Haan & Esther de Groot Hartekamp Groep Sprekers van vandaag Paul Trossèl namens gemeente Rotterdam Jan Willem Mooij Nedap Janette de Haan & Esther de Groot Hartekamp Groep Ondernemen in de Zorg Financiële professionals in de Zorg 15:05

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Datum : oktober 2015. Addendum rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet

Datum : oktober 2015. Addendum rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet Datum : oktober 2015 Addendum rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en Jeugdwet 1. Aanleiding In 2015 zijn m.b.t. de financiële rechtmatigheid weinig concrete afspraken gemaakt tussen aanbieders en gemeenten

Nadere informatie

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag -dag dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag in Soest Doelen Praktische oplossingen voor dagelijkse

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Vooruitbetaling door gemeenten

Vooruitbetaling door gemeenten december 2014 Vooruitbetaling door gemeenten Een tijdelijke oplossing in de aanloop naar volwaardige declaratieprocessen in de nieuwe Wmo TransitieBureau Wmo Inhoudsopgave Aanleiding 3 Inleiding 3 Doel

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie