voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen IT and Management Foundation (ITMF) I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 25 beoordeling EXIN Kantoor Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Internet

2 Copyright 2006 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook zonder toestemming van EXIN. EXIN, ITMF 2/25

3 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen IT and Management Foundation (ITMF). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! EXIN, ITMF 3/25

4 Voorbeeldexamen 1 van 30 Een groep ICT-specialisten heeft besloten tot een langdurige onderlinge samenwerking. De groep heeft in overleg een taakverdeling bepaald en is overeengekomen het werk te coördineren door onderlinge aanpassing. Is in deze situatie voldaan aan de minimale voorwaarden voor een organisatiestructuur? A. ja B. nee 2 van 30 Een advocatenkantoor besluit om een aantal werkzaamheden te standaardiseren. Op deze manier moet het makkelijker worden om verschillende advocaten te laten samenwerken bij complexe juridische procedures. Welk coördinatiemechanisme zal de beste aansluiting bieden bij de geschetste situatie? A. standaardisatie van output B. standaardisatie van vaardigheden C. standaardisatie van werkprocessen 3 van 30 Welke uitspraak over coördinatie en standaardisatie is onjuist? A. Bij direct toezicht komt de coördinatie tot stand doordat één persoon voortdurend bewaakt dat de anderen hun werk goed doen. B. Bij onderlinge aanpassing wordt het werk gecoördineerd via het proces van onderlinge communicatie. C. De output is gestandaardiseerd wanneer de resultaten van het werk gespecificeerd zijn. D. Werkprocessen zijn gestandaardiseerd als de inhoud van het werk gespecificeerd of geprogrammeerd is. 4 van 30 Welk coördinatiemechanisme is primair voor de divisiestructuur? A. direct toezicht B. standaardisatie van output C. standaardisatie van vaardigheden D. standaardisatie van werkproces EXIN, ITMF 4/25

5 5 van 30 Een chef heeft meerdere ondergeschikten, maar elke ondergeschikte heeft slechts één chef. De leiding wordt ondersteund door een functionaris met specialistische kennis van de processen die in de hiërarchie naast de lijn is geplaatst. Welk onderdeel, naast het middenkader, is hier volgens Mintzberg aan de orde? A. staforganisatie B. technostructuur 6 van 30 Welk van onderstaande uitspraken over de technostructuur is juist? A. De controleanalisten van de technostructuur hebben de taak bepaalde vormen van standaardisatie in de organisatie tot stand te brengen. B. De controleanalisten van de technostructuur hebben de taak het management te adviseren. C. De juridische afdeling is onderdeel van de technostructuur. D. De medewerkers van de technostructuur hebben de taak de kwaliteit te controleren van de werkzaamheden die door de uitvoerende kern zijn uitgevoerd. 7 van 30 Een inkoper van een organisatie koopt grondstoffen voor de productieprocessen in een volledig geautomatiseerde productieafdeling. Binnen welk onderdeel van de organisatie horen de activiteiten van de inkoper thuis? A. middenkader B. ondersteunende diensten C. technostructuur D. uitvoerende kern 8 van 30 Welk van de onderstaande kenmerken heeft vooral betrekking op een organisatie die functioneert volgens het principe van gereguleerde stromen? A. ad hoc besluitvorming B. direct toezicht C. informele communicatie D. standaardisatie van werkzaamheden EXIN, ITMF 5/25

6 9 van 30 Wat is volgens Mintzberg het verschil tussen training en indoctrinatie? A. Training gebeurt buiten de organisatie door docenten; indoctrinatie gebeurt binnen de organisatie door de medewerkers en leidinggevenden van de organisatie. B. Training is het proces waarin voor het werk vereiste vaardigheden en kennis worden aangeleerd; indoctrinatie is het proces waarin men zich de normen van de organisatie eigen maakt. 10 van 30 Wat is geen basismethode om gedrag te formaliseren? A. door middel van de persoon B. door middel van de positie C. door middel van het werk D. door middel van regels 11 van 30 Hoe karakteriseert Mintzberg het onderscheid tussen action planning en performance control? A. Action planning is hetzelfde als projectplanning, performance control is hetzelfde als budgettering. B. Action planning kijkt hoe goed organisatiedelen in hun algemeenheid functioneren, performance control richt zich op de beslissingen waarvoor specifieke acties nodig zijn. C. Action planning kijkt naar activiteiten die nog moeten worden uitgevoerd, performance control kijkt naar activiteiten die reeds zijn uitgevoerd. 12 van 30 Een montagebedrijf voor scheepsmotoren is ontevreden over de kwaliteit van de werkzaamheden binnen de verschillende montageteams. Men besluit om de organisatie te veranderen door de teams meer zeggenschap te geven over taakverdeling en planning. Welke ontwerpparameter is bij deze verandering van toepassing? A. horizontale taakspecialisatie B. horizontale taakverruiming C. verticale taakspecialisatie D. verticale taakverruiming EXIN, ITMF 6/25

7 13 van 30 Bij welk basisproductiesysteem is de mate van automatisering meestal het grootst? A. massaproductie B. procesproductie C. stukproductie 14 van 30 Mintzberg formuleert een aantal hypothesen inzake de factoren die van invloed zijn op de organisatie (contingentiefactoren). Welke van onderstaande hypothesen is juist? A. Hoe complexer de omgeving, hoe gedecentraliseerder de structuur. B. Hoe groter de organisatie, hoe kleiner de eenheden gemiddeld zijn. C. Hoe ouder de organisatie, hoe minder sterk het gedrag is geformaliseerd. 15 van 30 Onvoorspelbaarheid van de economische situatie is een omgevingsfactor die grote invloed heeft op een organisatie. Welke dimensie van omgevingsfactoren is van toepassing bij een onvoorspelbare economische situatie? A. complexiteit B. diversiteit C. stabiliteit 16 van 30 Welk coördinatiemechanisme is primair in een professionele bureaucratie? A. direct toezicht B. onderlinge aanpassing C. standaardisatie van output D. standaardisatie van vaardigheden EXIN, ITMF 7/25

8 17 van 30 Een productiebedrijf maakt grote hoeveelheden gelijksoortige producten met behulp van massaproductie. De werkzaamheden verlopen gestandaardiseerd en vanuit de stafafdelingen worden veel voorschriften opgesteld om de kwaliteit te garanderen. Welke basisconfiguratie wordt met bovenstaande omschrijving bedoeld? A. divisiestructuur B. eenvoudige structuur C. machinebureaucratie D. professionele bureaucratie 18 van 30 Wat is het voornaamste deel van de organisatie in een adhocratie? A. middenkader B. ondersteunende diensten C. technostructuur D. uitvoerende kern 19 van 30 Wat is de relatie tussen de organisatiestructuur van de ICT-functie van een organisatie en de ICTstrategie? A. De ICT-strategie van een organisatie is afhankelijk van de bestaande organisatiestructuur van de ICT-functie. B. De organisatiestructuur van de ICT-functie van een organisatie wordt volledig bepaald door de gekozen ICT-strategie. C. Er is een wisselwerking tussen de opzet van de organisatiestructuur van de ICT-functie en het bepalen van de ICT-strategie. 20 van 30 Om tot een ICT-strategie te komen zal er een dialoog tussen bedrijfsleiding en ICT moeten ontstaan waarbij er een aantal discussies op de strategieagenda staan. Tot welke discussievorm behoren taken en taakverdeling binnen de ICT-functie? A. de businessdiscussie B. de economiediscussie C. de infrastructuurdiscussie D. de organisatiediscussie EXIN, ITMF 8/25

9 21 van 30 De ICT-functie in een onderneming bestaat uit een verzameling activiteiten voor een aantal aandachtsgebieden. Tot welk aandachtsgebied behoren gegevensverwerkende procedures? A. communicatiefaciliteiten B. deskundigen en organisatie C. gegevens D. toepassingen 22 van 30 Tot welke managementtaak behoort het beschikbaar stellen en toewijzen van de benodigde middelen voor het uitvoeren van de ICT-functie? A. beleid bepalen en plannen B. organiseren en conditioneren C. sturen van de uitvoering 23 van 30 Binnen een organisatie wordt overwogen om zich aan te sluiten op het netwerk van een overkoepelende brancheorganisatie. Op welk aandachtsgebied van de ICT-functie richt zich in dit geval de strategie? A. communicatiefaciliteiten B. deskundigen en organisatie C. gegevens D. toepassingen 24 van 30 Één van de stappen van de Process Quality Management (PQM) aanpak is het definiëren van bedrijfsprocessen. Welk soort bedrijfsprocessen kunnen dit zijn? A. uitsluitend processen van strategische en tactische aard B. uitsluitend processen van tactische en operationele aard C. processen van strategische, tactische en operationele aard EXIN, ITMF 9/25

10 25 van 30 Welke van de onderstaande invloeden van ICT heeft een relatie met het concurrentiekrachtenmodel van Porter? A. de invloed van ICT op de bedrijfsprocessen B. de invloed van ICT op de markt C. de invloed van ICT op het producten of dienstenassortiment 26 van 30 Wat is geen concurrentiekracht in het concurrentiekrachtenmodel van Porter? A. onderhandelingsmacht van afnemers B. onderhandelingsmacht van leveranciers C. potentiële toetreding van bestaande aanbieders op de markt D. terugtrekking van bestaande aanbieders op de markt 27 van 30 Bij de ICT-functie van een organisatie is een ICT-infrastructuur noodzakelijk. Bij welk soort ICT-infrastructuur horen elektronische post en intranettoepassingen? A. applicatie-infrastructuur B. communicatie-infrastructuur C. gegevensinfrastructuur D. organisatie-infrastructuur 28 van 30 Tot welk perspectief van de Balanced Score Card behoren het vinden van nieuwe doelgroepen en distributiekanalen waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe media? A. financiële waarde creëren B. waardecreatie door innovatie C. waardecreatie in processen D. waardecreatie voor de klant EXIN, ITMF 10/25

11 29 van 30 Oosterhaven noemt vier categorieën van taakvelden binnen de ICT functie. Welke categorie taakvelden hoort daar niet bij? A. beheer en exploitatie van faciliteiten B. beheer van gegevens en informatiesystemen C. beslissen D. systeemontwikkeling en invoering 30 van 30 Welke functionaris is niet betrokken bij de uitvoering van het beheer van ICT-faciliteiten? A. de concerninformatiemanager B. de manager ICT-dienstverlening C. de unitinformatiemanager EXIN, ITMF 11/25

12 Antwoordindicatie 1 van 30 Een groep ICT-specialisten heeft besloten tot een langdurige onderlinge samenwerking. De groep heeft in overleg een taakverdeling bepaald en is overeengekomen het werk te coördineren door onderlinge aanpassing. Is in deze situatie voldaan aan de minimale voorwaarden voor een organisatiestructuur? A. ja B. nee A. Juist. Er wordt invulling gegeven aan zowel taakverdeling als coördinatie van de taken. Daarmee is voldoende invulling gegeven aan de fundamentele voorwaarden voor vorming van een organisatiestructuur. Mintzberg, pagina 2. B. Onjuist, want er wordt invulling gegeven aan zowel taakverdeling als coördinatie van de taken. Daarmee is voldoende invulling gegeven aan de fundamentele voorwaarden voor vorming van een organisatiestructuur. Mintzberg, pagina 2. 2 van 30 Een advocatenkantoor besluit om een aantal werkzaamheden te standaardiseren. Op deze manier moet het makkelijker worden om verschillende advocaten te laten samenwerken bij complexe juridische procedures. Welk coördinatiemechanisme zal de beste aansluiting bieden bij de geschetste situatie? A. standaardisatie van output B. standaardisatie van vaardigheden C. standaardisatie van werkprocessen A. Onjuist. Hier is sprake van standaardisatie van vaardigheden omdat advocaten gestandaardiseerde vaardigheden kunnen combineren om samen te werken. Werkprocessen zijn in deze situatie niet te standaardiseren omdat er vrijwel nooit sprake zal zijn van identieke situaties bij complexe juridische procedures. Ook kan in de geschetste situatie geen sprake zijn van een vooraf exact te voorspellen output van producten of resultaat. Mintzberg, pagina 6. B. Juist. Standaardisatie van vaardigheden omdat advocaten gestandaardiseerde vaardigheden kunnen combineren om samen te werken. Werkprocessen zijn in deze situatie niet te standaardiseren omdat er vrijwel nooit sprake zal zijn van identieke situaties bij complexe juridische procedures. Ook kan in de geschetste situatie geen sprake zijn van een vooraf exact te voorspellen output van producten. Mintzberg, pagina 6. C. Onjuist. Hier is sprake van standaardisatie van vaardigheden omdat advocaten gestandaardiseerde vaardigheden kunnen combineren om samen te werken. Werkprocessen zijn in deze situatie niet te standaardiseren omdat er vrijwel nooit sprake zal zijn van identieke situaties bij complexe juridische procedures. Ook kan in de geschetste situatie geen sprake zijn van een vooraf exact te voorspellen output van producten. Mintzberg, pagina 6. EXIN, ITMF 12/25

13 3 van 30 Welke uitspraak over coördinatie en standaardisatie is onjuist? A. Bij direct toezicht komt de coördinatie tot stand doordat één persoon voortdurend bewaakt dat de anderen hun werk goed doen. B. Bij onderlinge aanpassing wordt het werk gecoördineerd via het proces van onderlinge communicatie. C. De output is gestandaardiseerd wanneer de resultaten van het werk gespecificeerd zijn. D. Werkprocessen zijn gestandaardiseerd als de inhoud van het werk gespecificeerd of geprogrammeerd is. A. Juist. Bij direct toezicht komt de coördinatie tot stand doordat één persoon de verantwoordelijkheid voor het werk van anderen op zich neemt, hen instructies geeft en de uitvoering van de werkzaamheden bewaakt. B. Onjuist. C. Onjuist. D. Onjuist. 4 van 30 Welk coördinatiemechanisme is primair voor de divisiestructuur? A. direct toezicht B. standaardisatie van output C. standaardisatie van vaardigheden D. standaardisatie van werkproces A. Onjuist. Het betreft standaardisatie van output. Mintzberg, pagina 152 en 215. B. Juist. Standaardisatie van output is primair voor de divisiestructuur. Mintzberg, pagina 152 en 215. C. Onjuist. Het betreft standaardisatie van output. Mintzberg, pagina 152 en 215. D. Onjuist. Het betreft standaardisatie van output. Mintzberg, pagina 152 en 215. EXIN, ITMF 13/25

14 5 van 30 Een chef heeft meerdere ondergeschikten, maar elke ondergeschikte heeft slechts één chef. De leiding wordt ondersteund door een functionaris met specialistische kennis van de processen die in de hiërarchie naast de lijn is geplaatst. Welk onderdeel, naast het middenkader, is hier volgens Mintzberg aan de orde? A. staforganisatie B. technostructuur A. Onjuist. Dit moet zijn technostructuur of ondersteunende diensten. B. Juist. 6 van 30 Welk van onderstaande uitspraken over de technostructuur is juist? A. De controleanalisten van de technostructuur hebben de taak bepaalde vormen van standaardisatie in de organisatie tot stand te brengen. B. De controleanalisten van de technostructuur hebben de taak het management te adviseren. C. De juridische afdeling is onderdeel van de technostructuur. D. De medewerkers van de technostructuur hebben de taak de kwaliteit te controleren van de werkzaamheden die door de uitvoerende kern zijn uitgevoerd. A. Juist. Mintzberg, pagina 16. B. Onjuist. Mintzberg, pagina 16. C. Onjuist. Mintzberg, pagina 16. D. Onjuist. Mintzberg, pagina 16. EXIN, ITMF 14/25

15 7 van 30 Een inkoper van een organisatie koopt grondstoffen voor de productieprocessen in een volledig geautomatiseerde productieafdeling. Binnen welk onderdeel van de organisatie horen de activiteiten van de inkoper thuis? A. middenkader B. ondersteunende diensten C. technostructuur D. uitvoerende kern A. Onjuist. Deze activiteiten zijn direct ondersteunend aan de productie en daarmee aan de functies input, transformatie en output. Daarmee behoort dit tot de uitvoerende kern. Mintzberg, pagina 13. B. Onjuist. Deze activiteiten zijn direct ondersteunend aan de productie en daarmee aan de functies input, transformatie en output. Daarmee behoort dit tot de uitvoerende kern. Mintzberg, pagina 13. C. Onjuist. Deze activiteiten zijn direct ondersteunend aan de productie en daarmee aan de functies input, transformatie en output. Daarmee behoort dit tot de uitvoerende kern. Mintzberg, pagina 13. D. Juist. Dit behoort tot activiteiten voor de uitvoerende kern. Deze activiteiten zijn direct ondersteunend aan de productie en daarmee aan de functies input, transformatie en output. Mintzberg, pagina van 30 Welk van de onderstaande kenmerken heeft vooral betrekking op een organisatie die functioneert volgens het principe van gereguleerde stromen? A. ad hoc besluitvorming B. direct toezicht C. informele communicatie D. standaardisatie van werkzaamheden A. Onjuist. Gereguleerde stromen zijn vooral gebaseerd op standaardisatie van werkzaamheden in de uitvoerende kern en op controlebeginselen vanuit de staforganen. Mintzberg, pagina 21. B. Onjuist. Gereguleerde stromen zijn vooral gebaseerd op standaardisatie van werkzaamheden in de uitvoerende kern en op controlebeginselen vanuit de staforganen. Mintzberg, pagina 21. C. Onjuist. Gereguleerde stromen zijn vooral gebaseerd op standaardisatie van werkzaamheden in de uitvoerende kern en op controlebeginselen vanuit de staforganen. Mintzberg, pagina 21. D. Juist. Gereguleerde stromen zijn vooral gebaseerd op standaardisatie van werkzaamheden in de uitvoerende kern en op controlebeginselen vanuit de staforganen. Mintzberg, pagina 21. EXIN, ITMF 15/25

16 9 van 30 Wat is volgens Mintzberg het verschil tussen training en indoctrinatie? A. Training gebeurt buiten de organisatie door docenten; indoctrinatie gebeurt binnen de organisatie door de medewerkers en leidinggevenden van de organisatie. B. Training is het proces waarin voor het werk vereiste vaardigheden en kennis worden aangeleerd; indoctrinatie is het proces waarin men zich de normen van de organisatie eigen maakt. A. Onjuist. Mintzberg, pagina B. Juist. Mintzberg, pagina van 30 Wat is geen basismethode om gedrag te formaliseren? A. door middel van de persoon B. door middel van de positie C. door middel van het werk D. door middel van regels A. Juist. Hiermee is gedrag niet te formaliseren. B. Onjuist. Dit is wel een methode om gedrag te formaliseren. C. Onjuist. Dit is wel een methode om gedrag te formaliseren. D. Onjuist. Dit is wel een methode om gedrag te formaliseren. 11 van 30 Hoe karakteriseert Mintzberg het onderscheid tussen action planning en performance control? A. Action planning is hetzelfde als projectplanning, performance control is hetzelfde als budgettering. B. Action planning kijkt hoe goed organisatiedelen in hun algemeenheid functioneren, performance control richt zich op de beslissingen waarvoor specifieke acties nodig zijn. C. Action planning kijkt naar activiteiten die nog moeten worden uitgevoerd, performance control kijkt naar activiteiten die reeds zijn uitgevoerd. A. Onjuist. Action planning kan in de vorm van projectplanning worden uitgevoerd, maar is niet hetzelfde; budgettering is een vorm van performance control, maar is niet hetzelfde. B. Onjuist. Het is andersom: action planning richt zich op de beslissingen waarvoor specifieke acties nodig zijn, performance control kijkt hoe goed organisatiedelen in hun algemeenheid functioneren. C. Juist. Dit is het verschil tussen action planning en performance control. EXIN, ITMF 16/25

17 12 van 30 Een montagebedrijf voor scheepsmotoren is ontevreden over de kwaliteit van de werkzaamheden binnen de verschillende montageteams. Men besluit om de organisatie te veranderen door de teams meer zeggenschap te geven over taakverdeling en planning. Welke ontwerpparameter is bij deze verandering van toepassing? A. horizontale taakspecialisatie B. horizontale taakverruiming C. verticale taakspecialisatie D. verticale taakverruiming A. Onjuist.Het betreft hier verticale taakverruiming met als belangrijkste kenmerk de zeggenschap en controle over werkzaamheden. Mintzberg, pagina 30. B. Onjuist.Het betreft hier verticale taakverruiming met als belangrijkste kenmerk de zeggenschap en controle over werkzaamheden. Mintzberg, pagina 30. C. Onjuist.Het betreft hier verticale taakverruiming met als belangrijkste kenmerk de zeggenschap en controle over werkzaamheden. Mintzberg, pagina 30. D. Juist.Verticale taakverruiming heeft als belangrijkste kenmerk de zeggenschap en controle over werkzaamheden. Mintzberg, pagina van 30 Bij welk basisproductiesysteem is de mate van automatisering meestal het grootst? A. massaproductie B. procesproductie C. stukproductie A. Onjuist. Het betreft procesproductie. Het technisch systeem is bij procesproductie sterk geautomatiseerd en regulerend en vervangt in zelfs hoge mate het productiepersoneel. Bij massaproductie is dit minder vergaand door het behoud van laaggeschoold personeel. Mintzberg, pagina 131. B. Juist. Het betreft procesproductie. Het technisch systeem is bij procesproductie sterk geautomatiseerd en regulerend en vervangt in zelfs hoge mate het productiepersoneel. Mintzberg, pagina 131. C. Onjuist. Het betreft procesproductie. Het technisch systeem is bij procesproductie sterk geautomatiseerd en regulerend en vervangt in zelfs hoge mate het productiepersoneel. Stukproductie kent minder automatisering door de verschillen per productieproces. Mintzberg, pagina 131. EXIN, ITMF 17/25

18 14 van 30 Mintzberg formuleert een aantal hypothesen inzake de factoren die van invloed zijn op de organisatie (contingentiefactoren). Welke van onderstaande hypothesen is juist? A. Hoe complexer de omgeving, hoe gedecentraliseerder de structuur. B. Hoe groter de organisatie, hoe kleiner de eenheden gemiddeld zijn. C. Hoe ouder de organisatie, hoe minder sterk het gedrag is geformaliseerd. A. Juist. Mintzberg, pagina 138. B. Onjuist. Mintzberg, pagina 125. C. Onjuist. Mintzberg, pagina van 30 Onvoorspelbaarheid van de economische situatie is een omgevingsfactor die grote invloed heeft op een organisatie. Welke dimensie van omgevingsfactoren is van toepassing bij een onvoorspelbare economische situatie? A. complexiteit B. diversiteit C. stabiliteit A. Onjuist. Het betreft stabiliteit. Stabiliteit van de omgeving heeft ook betrekking op economische factoren. Complexiteit zegt meer iets over de productie en daarvoor benodigde kennis terwijl diversiteit vooral iets zegt over markten en klanten. Mintzberg, pagina 143. B. Onjuist. Het betreft stabiliteit. Stabiliteit van de omgeving heeft ook betrekking op economische factoren. Complexiteit zegt meer iets over de productie en daarvoor benodigde kennis terwijl diversiteit vooral iets zegt over markten en klanten. Mintzberg, pagina 143. C. Juist. Stabiliteit van de omgeving heeft ook betrekking op economische factoren. Complexiteit zegt meer iets over de productie en daarvoor benodigde kennis terwijl diversiteit vooral iets zegt over markten en klanten. Mintzberg, pagina EXIN, ITMF 18/25

19 16 van 30 Welk coördinatiemechanisme is primair in een professionele bureaucratie? A. direct toezicht B. onderlinge aanpassing C. standaardisatie van output D. standaardisatie van vaardigheden A. Onjuist. Direct toezicht is het primair coördinatiemechanisme in een eenvoudige structuur. Mintzberg, pagina 157. B. Onjuist. Onderlinge aanpassing is het primair coördinatiemechanisme in een adhocratie. Mintzberg, pagina 255. C. Onjuist. Standaardisatie van output is het primair coördinatiemechanisme in een divisiestructuur. Mintzberg, pagina 215. D. Juist. Mintzberg, pagina van 30 Een productiebedrijf maakt grote hoeveelheden gelijksoortige producten met behulp van massaproductie. De werkzaamheden verlopen gestandaardiseerd en vanuit de stafafdelingen worden veel voorschriften opgesteld om de kwaliteit te garanderen. Welke basisconfiguratie wordt met bovenstaande omschrijving bedoeld? A. divisiestructuur B. eenvoudige structuur C. machinebureaucratie D. professionele bureaucratie A. Onjuist. De omschrijving in de vraagstelling geeft duidelijke indicatie voor de machinebureaucratie op basis van gestandaardiseerde werkzaamheden en grote invloed van de staven (technostructuur). Mintzberg, pagina 163 e.v. B. Onjuist. De omschrijving in de vraagstelling geeft duidelijke indicatie voor de machinebureaucratie op basis van gestandaardiseerde werkzaamheden en grote invloed van de staven (technostructuur). Mintzberg, pagina 163 e.v. C. Juist. De omschrijving in de vraagstelling geeft duidelijke indicatie voor de machinebureaucratie op basis van gestandaardiseerde werkzaamheden en grote invloed van de staven (technostructuur). Mintzberg, pagina 163 e.v. D. Onjuist. De omschrijving in de vraagstelling geeft duidelijke indicatie voor de machinebureaucratie op basis van gestandaardiseerde werkzaamheden en grote invloed van de staven (technostructuur). Mintzberg, pagina 163 e.v. EXIN, ITMF 19/25

20 18 van 30 Wat is het voornaamste deel van de organisatie in een adhocratie? A. middenkader B. ondersteunende diensten C. technostructuur D. uitvoerende kern A. Onjuist. Zie pagina 215 van Mintzberg. B. Juist. Zie pagina 255 van Mintzberg. C. Onjuist. Zie pagina 163 van Mintzberg. D. Onjuist. Zie pagina 189 van Mintzberg. 19 van 30 Wat is de relatie tussen de organisatiestructuur van de ICT-functie van een organisatie en de ICTstrategie? A. De ICT-strategie van een organisatie is afhankelijk van de bestaande organisatiestructuur van de ICT-functie. B. De organisatiestructuur van de ICT-functie van een organisatie wordt volledig bepaald door de gekozen ICT-strategie. C. Er is een wisselwerking tussen de opzet van de organisatiestructuur van de ICT-functie en het bepalen van de ICT-strategie. A. Onjuist. Dit is niet altijd het geval. B. Onjuist. Dit is niet altijd het geval. C. Juist. De wisselwerking tussen organisatiestructuur en ICT strategie is bepalend voor de opzet en inrichting. EXIN, ITMF 20/25

21 20 van 30 Om tot een ICT-strategie te komen zal er een dialoog tussen bedrijfsleiding en ICT moeten ontstaan waarbij er een aantal discussies op de strategieagenda staan. Tot welke discussievorm behoren taken en taakverdeling binnen de ICT-functie? A. de businessdiscussie B. de economiediscussie C. de infrastructuurdiscussie D. de organisatiediscussie A. Onjuist. Taken en taakverdeling van de ICT behoort niet tot de businessdiscussie. B. Onjuist. Taken en taakverdeling van de ICT behoort niet tot de economiediscussie. C. Onjuist. Taken en taakverdeling van de ICT behoort niet tot de infrastructuurdiscussie. D. Juist. Taken en taakverdeling van de ICT behoort tot de organisatiediscussie. 21 van 30 De ICT-functie in een onderneming bestaat uit een verzameling activiteiten voor een aantal aandachtsgebieden. Tot welk aandachtsgebied behoren gegevensverwerkende procedures? A. communicatiefaciliteiten B. deskundigen en organisatie C. gegevens D. toepassingen A. Onjuist. Procedures behoren niet tot het aandachtsgebied Communicatiefaciliteiten. B. Onjuist. Procedures behoren niet tot het aandachtsgebied Deskundigen en organisatie. C. Onjuist. Procedures behoren niet tot het aandachtsgebied Gegevens. D. Juist. Procedures behoren tot het aandachtsgebied Toepassingen. 22 van 30 Tot welke managementtaak behoort het beschikbaar stellen en toewijzen van de benodigde middelen voor het uitvoeren van de ICT-functie? A. beleid bepalen en plannen B. organiseren en conditioneren C. sturen van de uitvoering A. Onjuist. Dit behoort niet tot Beleid bepalen en plannen. B. Juist. Dit behoort tot Organiseren en conditioneren. C. Onjuist. Dit behoort niet tot Sturen van de uitvoering. EXIN, ITMF 21/25

22 23 van 30 Binnen een organisatie wordt overwogen om zich aan te sluiten op het netwerk van een overkoepelende brancheorganisatie. Op welk aandachtsgebied van de ICT-functie richt zich in dit geval de strategie? A. communicatiefaciliteiten B. deskundigen en organisatie C. gegevens D. toepassingen A. Juist. Het taakveld Strategie ten aanzien van communicatiefaciliteiten is hierbij betrokken. B. Onjuist. Dit is niet het juiste taakveld en aandachtsgebied. C. Onjuist. Dit is niet het juiste taakveld en aandachtsgebied. D. Onjuist. Dit is niet het juiste taakveld en aandachtsgebied. 24 van 30 Één van de stappen van de Process Quality Management (PQM) aanpak is het definiëren van bedrijfsprocessen. Welk soort bedrijfsprocessen kunnen dit zijn? A. uitsluitend processen van strategische en tactische aard B. uitsluitend processen van tactische en operationele aard C. processen van strategische, tactische en operationele aard A. Onjuist. Processen van operationele aard ontbreekt. B. Onjuist. Processen van strategische aard ontbreekt. C. Juist. Deze stap van PQM gaat over processen van strategische, tactische en operationele aard. 25 van 30 Welke van de onderstaande invloeden van ICT heeft een relatie met het concurrentiekrachtenmodel van Porter? A. de invloed van ICT op de bedrijfsprocessen B. de invloed van ICT op de markt C. de invloed van ICT op het producten of dienstenassortiment A. Onjuist. Dit heeft geen relatie met het concurrentiekrachtenmodel van Porter. B. Juist. Dit heeft relatie met het concurrentiekrachtenmodel van Porter. C. Onjuist. Dit heeft geen relatie met het concurrentiekrachtenmodel van Porter. EXIN, ITMF 22/25

23 26 van 30 Wat is geen concurrentiekracht in het concurrentiekrachtenmodel van Porter? A. onderhandelingsmacht van afnemers B. onderhandelingsmacht van leveranciers C. potentiële toetreding van bestaande aanbieders op de markt D. terugtrekking van bestaande aanbieders op de markt A. Onjuist. Deze optie behoort wel tot één van de concurrentiekrachten uit het model van Porter. B. Onjuist. Deze optie behoort wel tot één van de concurrentiekrachten uit het model van Porter. C. Onjuist. Deze optie behoort wel tot één van de concurrentiekrachten uit het model van Porter. D. Juist. Deze optie behoort niet tot één van de concurrentiekrachten uit het model van Porter. 27 van 30 Bij de ICT-functie van een organisatie is een ICT-infrastructuur noodzakelijk. Bij welk soort ICT-infrastructuur horen elektronische post en intranettoepassingen? A. applicatie-infrastructuur B. communicatie-infrastructuur C. gegevensinfrastructuur D. organisatie-infrastructuur A. Juist. Elektronische post en intranettoepassingen horen tot de applicatie-infrastructuur. B. Onjuist. Elektronische post en intranettoepassingen behoren niet tot de communicatieinfrastructuur. C. Onjuist. Elektronische post en intranettoepassingen behoren niet tot de gegevensinfrastructuur. D. Onjuist. Elektronische post en intranettoepassingen behoren niet tot de organisatieinfrastructuur. EXIN, ITMF 23/25

24 28 van 30 Tot welk perspectief van de Balanced Score Card behoren het vinden van nieuwe doelgroepen en distributiekanalen waarbij gebruik gemaakt wordt van nieuwe media? A. financiële waarde creëren B. waardecreatie door innovatie C. waardecreatie in processen D. waardecreatie voor de klant A. Onjuist. Dit behoort niet tot Financiële waarde creëren. B. Juist. Dit behoort tot Waardecreatie door innovatie. C. Onjuist. Dit behoort niet tot Waardecreatie in processen. D. Onjuist. Dit behoort niet tot Waardecreatie voor de klant. 29 van 30 Oosterhaven noemt vier categorieën van taakvelden binnen de ICT functie. Welke categorie taakvelden hoort daar niet bij? A. beheer en exploitatie van faciliteiten B. beheer van gegevens en informatiesystemen C. beslissen D. systeemontwikkeling en invoering A. Onjuist. Deze categorie wordt wel genoemd. B. Onjuist. Deze categorie wordt wel genoemd. C. Juist. Deze categorie moet Besturing zijn. D. Onjuist. Deze categorie wordt wel genoemd. 30 van 30 Welke functionaris is niet betrokken bij de uitvoering van het beheer van ICT-faciliteiten? A. de concerninformatiemanager B. de manager ICT-dienstverlening C. de unitinformatiemanager A. Juist. De concerninformatiemanager is niet betrokken bij de uitvoering van het beheer. B. Onjuist. De manager ICT dienstverlening is hierbij wel betrokken. C. Onjuist. De unitinformatiemanager is hierbij wel betrokken. EXIN, ITMF 24/25

25 Beoordeling Het maximaal te behalen punten voor dit examen is 30. Bij het behalen van 20 punten of meer bent u geslaagd. In alle andere gevallen bent u gezakt. In onderstaande tabel wordt bij het aantal punten het bijbehorende cijfer gegeven. gezakt behaalde aantal punten geslaagd behaalde aantal punten cijfer cijfer EXIN, ITMF 25/25

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Samenvatting Management

Samenvatting Management Samenvatting Management Week 1 Het 7S model en Mintzberg zijn beiden te gebruiken om een organisatie te bekijken. Bij Mintzberg gaat het om: Hoe moeten organisaties effectief functioneren om hun doelen

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Mintzberg

Hoofdstuk: 1 Mintzberg ITMF IT en Management Hoofdstuk: 1 Mintzberg aant Css: 2 509 blz 7 1.1.1 Organisatiestructuren - definitie ve organisatiestructuur - Mintzberg: Het totaal van de verschillende manieren waarop het werk

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 voorbeeldexamen Infrastructure Management Foundation I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 inhoud 2 inleiding 3 examenvragen 12 antwoordindicatie EXIN

Nadere informatie

Management/ Mintzberg H1 Kennen voor tentamen H1, H2, H3 en de aantekeningen en de sheets.

Management/ Mintzberg H1 Kennen voor tentamen H1, H2, H3 en de aantekeningen en de sheets. Management/ Mintzberg H1 Kennen voor tentamen H1, H2, H3 en de aantekeningen en de sheets. Het gaat over het 7S model, maar dan een verdieping in de S van de Structuur. Om effectief te functioneren als

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur ICT-strategie Examennummer: 63255 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 60 punten) - 10

Nadere informatie

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Proefexamen MANAGEMENT

Proefexamen MANAGEMENT Proefexamen MANAGEMENT Beschikbare tijd: 90 minuten 50630 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 0 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 5 MEERKEUZEVRAGEN, gericht op toetsing van kennis van het begrippenkader

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

KENNISPORTFOLIO H1. Ricardo Buster Bedrijfskunde MER

KENNISPORTFOLIO H1. Ricardo Buster Bedrijfskunde MER KENNISPORTFOLIO H1 Ricardo Buster 2073959. Bedrijfskunde MER Bedrijfseconomie Kostprijsberekening Bedrijfseconomie Beschrijving Kostprijs = V + C W N V= variabele kosten W= verwachte productie C= constante

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Wat maakt sportmanagement zo uniek? HOOFDSTUK 2. Wat mogen we van een sportmanager verwachten?

HOOFDSTUK 1. Wat maakt sportmanagement zo uniek? HOOFDSTUK 2. Wat mogen we van een sportmanager verwachten? layout sportmanagement def. 26-02-2007 15:54 Pagina 5 I N H O U D Woord van dank 11 Ten Geleide 13 Topkoorts op de Everest 15 Overzicht van de expedities en de belangrijkste namen 27 HOOFDSTUK 1. Wat maakt

Nadere informatie

Handout PTO bedrijfsorganisatie les 4 nr 1 van 8. Aantal personen om aan te sturen (omspanningsvermogen, spanwijdte, wat kun je nog aan)

Handout PTO bedrijfsorganisatie les 4 nr 1 van 8. Aantal personen om aan te sturen (omspanningsvermogen, spanwijdte, wat kun je nog aan) Handout PTO bedrijfsorganisatie les 4 nr 1 van 8 Personele structuur Lijn / Staf / Span of Control / Matrixorganisatie Management: 6.3 & 6.7 organisatie: naar boven en naar beneden, in de lijn organisatie:

Nadere informatie

Thema 2. Bedrijfsstructuur

Thema 2. Bedrijfsstructuur Thema 2 Bedrijfsstructuur 0. Inleiding ORGANISEREN is het proces van het regelen van mensen en andere middelen om samen een doel te bereiken. Organiseren betekent de keuze van HORIZONTALE indeling VERTICALE

Nadere informatie

PERIODE 1 (H1) MANAGEMENT

PERIODE 1 (H1) MANAGEMENT Kennisportfolio bedrijfskunde MER Minh Ngo Hoofdfase 17 januari 2015 PERIODE 1 (H1) MANAGEMENT Organisatiestructuren van Mintzberg: In leerjaar 1 hebben we gekeken naar het 7S model van McKinsey. In leerjaar

Nadere informatie

Slim organiseren De organisatie van de organisatie. Jac Christis, 29 mei 2013

Slim organiseren De organisatie van de organisatie. Jac Christis, 29 mei 2013 Slim organiseren De organisatie van de organisatie Jac Christis, Wat is organiseren? Twee betekenissen van het woord organisatie : 1. Institutionele betekenis: werkgever 2. Instrumentele betekenis: arbeidsorganisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Mintzberg meten De ontwikkeling van een meetinstrument voor taakspecialisatie

Mintzberg meten De ontwikkeling van een meetinstrument voor taakspecialisatie Mintzberg meten De ontwikkeling van een meetinstrument voor taakspecialisatie Auteur: G.A. (Gert-Jan) de Jong Studentnummer: 308645 Begeleider: drs. B. Jetten Plaats: Dordrecht Tweede beoordelaar: prof.

Nadere informatie

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie:

Klant & Strategie. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Klant Klant & Strategie Klant Plaats in de organisatie: De teammanager Klant verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager Klant &

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM De Mintzberg organisatiestructuren, of eigenlijk de Mintzberg configuraties, zijn

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen

Nadere informatie

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen

Checklist Audit voor Shared Service Centers SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Wel of niet een SSC? Evidence/brondocument Opmerkingen Checklist Audit voor Shared Service Centers 1 SSC Evidence/brondocument Opmerkingen Stel vast dat een SSC als accountable eenheid georganiseerd is Grootboeknummer in boekhoudsysteem, er moet een budget

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

5 Organisatiekunde. Organisatie als integraal systeem 3. Inleiding 3. Organisatiesysteem schematisch weergegeven 4. Omgeving 5. Contextuele omgeving 5

5 Organisatiekunde. Organisatie als integraal systeem 3. Inleiding 3. Organisatiesysteem schematisch weergegeven 4. Omgeving 5. Contextuele omgeving 5 5 Organisatiekunde Organisatie als integraal systeem 3 Inleiding 3 Organisatiesysteem schematisch weergegeven 4 Omgeving 5 Contextuele omgeving 5 Transactionele omgeving 5 Richting 6 Visie 6 Strategie

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Onderwijslogistiek. Mark Vlasblom

Onderwijslogistiek. Mark Vlasblom Onderwijslogistiek Mark Vlasblom 4CID & ICT Vier componenten bij competentiegericht opleiden Leertaken Ruggengraat van de opleiding Ondersteunende informatie Procedurele informatie Deeltaakoefening 1.

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

woensdag 16 november 2011 Hoofdstuk 9 Structurering

woensdag 16 november 2011 Hoofdstuk 9 Structurering Hoofdstuk 9 Structurering Organiseren van activiteiten Tweezijdige invloed op organiseren: externe afstemming interne afstemming geen beste manier van organiseren/situatiegebonden Organisatiestructuur

Nadere informatie

Kennismiddag: Demand Management

Kennismiddag: Demand Management Kennismiddag: Demand Management Agenda Agenda Even voorstellen Inleiding FM FM en uitbesteden Een praktijkvoorbeeld Pauze Wat is Demand management? Borrel 9-10-2014 Kennismiddag: Demand Management Even

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Kennis en vaardigheden H1 MER Sjors van Doesburg

Kennis en vaardigheden H1 MER Sjors van Doesburg Kennis en vaardigheden H1 MER Sjors van Doesburg Marketing Marketing: het opbouwen van winstgevende klantrelaties. Doelen zijn: - nieuwe afnemers aantrekken door superieure waarde te beloven - bestaande

Nadere informatie

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL)

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman t Nieuwe teams met nieuwe taken Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman i t Teams Zelfsturende teams Zelforganiserende teams Resultaatverantwoordelijke teams Autonome teams Zelf doen teams Bij

Nadere informatie

Kennisflexibilisering binnen de productie- en dienstensector. Copyright 2013: Instituut Interventie Management - Peter Beerten

Kennisflexibilisering binnen de productie- en dienstensector. Copyright 2013: Instituut Interventie Management - Peter Beerten Kennisflexibilisering binnen de productie- en dienstensector Kennisflexibilisering De methodiek 11 stappen 1. Kennisflex assessment van alle primaire processen. 2. Stellen van prioriteiten dmv een Kennisbeleid.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15

1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15 Inhoud 1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15 1.1 Wat is een organisatie? 16 1.2 Globale ontwikkelingen in de organisatietheorie 21 1.2.1 De periode van eind negentiende eeuw tot circa

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog

Nadere informatie

Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 60

Nadere informatie

ICT-strategie Examennummer: 93699 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

ICT-strategie Examennummer: 93699 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur ICT-strategie Examennummer: 93699 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

ICT Strategie Examennummer: 24634 Datum: 19 november 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

ICT Strategie Examennummer: 24634 Datum: 19 november 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur ICT Strategie Examennummer: 24634 Datum: 19 november 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Infrastructuur management Foundation (IMF.NL)

Infrastructuur management Foundation (IMF.NL) Infrastructuur management Foundation (IMF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30

Nadere informatie

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beheerder ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en diensten en het in stand houden van de kwaliteit daarvan, passend binnen

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI 2015 11.45 UUR 14.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie en management Donderdag 18 juni 2015 B / 7 2015 NGO -

Nadere informatie

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer

Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer 27 november 2014 Jan Demey & Rianne Welvaarts Organisatie inrichting als een van de sleutels voor een efficiënt beheer AGENDA Definitie

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

EFFECTEN VAN SCHAALVERGROTING OP DE ARBEIDSORGANISATIE. PROJECT 1218 Workshop PETER VERMEULEN JOLANDA VAN WEVERWIJK

EFFECTEN VAN SCHAALVERGROTING OP DE ARBEIDSORGANISATIE. PROJECT 1218 Workshop PETER VERMEULEN JOLANDA VAN WEVERWIJK EFFECTEN VAN SCHAALVERGROTING OP DE ARBEIDSORGANISATIE PROJECT 1218 Workshop 17-11-1999 PETER VERMEULEN JOLANDA VAN WEVERWIJK PROGRAMMA: INLEIDING LEZING 1: RESULTATEN INTERVIEWS EN RADARS LEZING 2: MINTZBERG

Nadere informatie

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven?

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Begrippen ICT-strategie ICT-besturing Toekomst van IM NGI, 7 april 2014 Generiek model voor informatiemanagement Bedrijfs- Informatie- ICTdomein domein

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Oosterhaven, J. A. (2010). ICT-strategie en -organisatie. Den Haag: SDU. ISBN: 978901222870

Nadere informatie

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional

De financial van de toekomst. saxion.nl. Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional De financial van de toekomst Praktijkonderzoek naar de ontwikkelingen in het werk van de financiële professional Lectoraat Smart Industry & Human Capital Auteurs: dr. Stephan Corporaal en drs. Peter Sabandar

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introducing strategy

Hoofdstuk 1: Introducing strategy Hoofdstuk 1: Introducing strategy Wat is strategie? Definitie Porter: Concurrentiestrategie = verzameling van verschillende activiteiten kiezen om een unieke waardemix te brengen. Onderscheid tussen operationele

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance Het leveren van Diensten ten behoeve van voortbrenging, Beheer, Onderhoud en Exploitatie door Opdrachtgever van het CCI-Platform. CCI-Specialist(en) en Support Opdrachtgever:

Nadere informatie

TRAININGEN EN CURSUSSEN

TRAININGEN EN CURSUSSEN Curriculum Vitae PERSONALIA Naam: Petit Roepnaam: Mirelle Voorletter: M. Adres: Renaissancelaan 17 Postcode: 2408 DM Woonplaats: Alphen aan den Rijn Geboortedatum: 10 maart 1972 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd.

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd. Diplomalijn Examen Niveau Management HRM hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

National Incident Management Systemen

National Incident Management Systemen National Incident Management Systemen Het veiligheidsministerie van de Verenigde Staten heeft een aantal stappen gemaakt ter borging van de veiligheid in een Nationale Incident Management Systeem 1 Homeland

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29

Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Groot. J. de (2006). De essentie van strategie. Eigen beheer:

Nadere informatie

Human Resource Management. Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal

Human Resource Management. Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal Human Resource Management Investeer in strategisch HRM en stel uw medewerkers centraal Ondersteuning voor waardevol HR-beleid Al uw medewerkers komen in aanraking met HRM. Manager of magazijnbediende,

Nadere informatie

Informatiemateriaal Managementsysteem

Informatiemateriaal Managementsysteem Q3 Informatiemateriaal HSEQ Blijf alert tijdens alle werkzaamheden. Bij twijfel: stel je vraag, begin niet of leg het werk stil! Sinds de eerste succesvolle boring op het Nederlands continentaal plat in

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het (her)inrichten van functioneel beheer staat momenteel

Het (her)inrichten van functioneel beheer staat momenteel Functioneel beheer Een ontwikkelingsmodel voor functioneel beheer getoetst in de praktijk 2.4 Een ontwikkelingsmodel voor functioneel beheer getoetst in de praktijk Het (her)inrichten van functioneel beheer

Nadere informatie

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 26

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Thema 1. Inleiding tot het management

Thema 1. Inleiding tot het management Thema 1 Inleiding tot het management 1. Management: definitie MANAGEMENT verwijst naar het voortdurend nemen van beslissingen en het ontplooien van activiteiten (proces) tijdens het plannen, organiseren,

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Leergangkader Leergang Tactisch manager

Leergangkader Leergang Tactisch manager Leergangkader Leergang Tactisch manager De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Gelijktijdige Waardecreatie en Derde Generatie Kwaliteitsmanagement. NNK, 8 oktober 2013

Gelijktijdige Waardecreatie en Derde Generatie Kwaliteitsmanagement. NNK, 8 oktober 2013 Gelijktijdige Waardecreatie en Derde Generatie Kwaliteitsmanagement De maatschappelijke variant van Zero defects? NNK, 8 oktober 2013 Programma voor de avond Gelijktijdige waardecreatie en derde generatie

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Drs P. Rooze 22 juni 2016

Drs P. Rooze 22 juni 2016 Zelftest voor bepalen van autonomie van organisatie Peter Rooze heeft een zelftest ontwikkeld waarmee objectief de mate van autonomie van organisaties is vast te stellen. Drs P. Rooze 22 juni 2016 De zelftest

Nadere informatie