voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN Kantoor Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Internet

2 Copyright 2005 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook zonder toestemming van EXIN. EXIN /28

3 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation (ISDDF). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! EXIN /28

4 Voorbeeldexamen 1 van 30 Is het organisatiebeleid een onderdeel van het totale beleid van de organisatie ten aanzien van de informatievoorziening? A. ja B. nee 2 van Een organisatie besluit om in de toekomst klantvriendelijker te gaan werken. 2. De organisatie stelt een lange termijnplan op waarin wordt aangegeven hoe dit doel kan worden bereikt. 3. Vervolgens stelt de organisatie een plan op met betrekking tot de organisatie van de informatievoorziening. 4. Daarnaast wordt een plan opgesteld waarin een viertal concrete projecten worden voorgesteld. Wat wordt in punt 4 beschreven? A. informatiebeleid B. informatieplan C. organisatiebeleid D. organisatieplan 3 van 30 Bij informatieplanning is er sprake van beleidsvorming en beleidsrealisatie. Wanneer wordt het projectenplan opgesteld, waarin de informatiesysteemontwikkelingsprojecten worden uitgewerkt? A. beleidsrealisatie B. beleidsvorming EXIN /28

5 4 van 30 Bij objectoriëntatie is er sprake van objects (objecten), attributes (gegevens) en methods (bewerkingen). De attributes van een object zijn onzichtbaar voor de andere objecten. Wat is hiervan het gevolg? A. De ontwikkelde programma's sluiten beter op elkaar aan. B. De ontwikkelde programma's worden gebruikersvriendelijker. C. Objecten kunnen makkelijker worden hergebruikt. 5 van 30 Een programmeur ontwikkelt met behulp van een objectgeoriënteerde programmeertaal een programma waarmee onder andere de adresgegevens van klanten kunnen worden gewijzigd. Met welk OO-begrip wordt het wijzigen van de adresgegevens ook wel aangeduid? A. attribute B. method C. object 6 van 30 Bij welke werkwijze voor systeemontwikkeling wordt een informatiesysteem gefaseerd ontwikkeld op basis van een vooraf opgesteld informatieplan, zonder de mogelijkheid terug te keren naar een vorige fase? A. evolutionair B. lineair 7 van 30 Een projectbeheersingsmethode gaat uit van de globale fasering analyse, ontwerp en realisatie. Welke fase is vergelijkbaar met de SDM-fase definitiestudie? A. analyse B. ontwerp C. realisatie EXIN /28

6 8 van 30 In een instabiele omgeving kunnen wensen en eisen van de gebruikers nogal eens veranderen. Welke methode is geschikt voor een instabiele omgeving? A. DSDM B. SDM 9 van 30 In welk ontwerp wordt aangegeven wat het te ontwikkelen informatiesysteem moet doen? A. functioneel ontwerp B. technisch ontwerp 10 van 30 In welke fase van SDM-1 worden gedetailleerde procesmodellen en procesbeschrijvingen gemaakt? A. definitiestudie B. functioneel ontwerp C. technisch ontwerp 11 van 30 Wat komt niet voor in een globaal gegevensmodel? A. constraints (beperkingen) B. entiteittypen C. relatietypen EXIN /28

7 12 van 30 De componenten van een dialoogbeschrijving zijn: een beschrijving van de oude toestand een beschrijving van de nieuwe toestand een beschrijving van de actie om te komen van de oude naar de nieuwe toestand Is deze omschrijving volledig? A. ja B. nee 13 van 30 In welke fase van een project zal een communicatiediagram gemaakt worden? A. conceptualisatie B. implementatie C. ontwerp 14 van 30 Is het mogelijk om met behulp van een grafische component in een Data Flow Diagram (DFD) de flow van producten door een bedrijf te tekenen? A. ja B. nee EXIN /28

8 15 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Bij een huisartsenpraktijk kunnen patiënten afspraken maken voor het spreekuur van hun huisarts. De patiënt geeft zijn keuze voor een datum en tijd door en vervolgens wordt deze keuze vastgelegd in een database. De huisartsen krijgen elke middag om uur een overzicht met de afspraken voor de volgende dag. Op welke wijze moet de keuze van de patiënt en het vastleggen van deze keuze in de database worden weergegeven in het nog te vervolmaken Data Flow Diagram (DFD)? A. met een dataflow van patiënt naar de datastore afspraken B. met een dataflow van patiënt naar huisarts C. met een dataflow van patiënt naar verwerk afspraken en een dataflow van verwerk afspraken naar de datastore afspraken 16 van 30 Is gestructureerd programmeren het maken van programma's met behulp van een gestructureerde programmeertaal? A. ja B. nee EXIN /28

9 17 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Staat het gegeven Entity Relationship Diagram (ERD) toe dat een medewerker die aan een project werkt, ook leiding kan geven aan dat project? A. ja B. nee 18 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Een cursist kan zich inschrijven voor 0, 1 of meer cursussen. Een cursus wordt pas opgenomen in de database als minimaal 1 cursist zich aangemeld heeft voor deze cursus. Welk Entitiy Relationship Diagram (ERD) geeft dit juist weer? A. A B. B C. C EXIN /28

10 19 van 30 Welk databasemodel is de officiele standaard volgens de CODASYL Data Base Task Group? A. hiërarchische model B. netwerk model C. relationele model D. semantisch model 20 van 30 Zie onderstaande afbeelding. In het reserveringssysteem van een reisbureau geldt dat na het kiezen van een bestemming, indien de bestemming geaccepteerd wordt, de vervoerswijze getoond moet worden. Na het kiezen van een bestemming moet, indien de bestemming volgeboekt is, gevraagd worden naar een alternatief. Voor dit gedeelte van het informatiesysteem is het bovenstaande State Transition Diagram (STD) getekend. Wat moet ingevuld worden in plaats van de letter 'c'? A. bestemming geaccepteerd B. bestemming volgeboekt C. toon vervoerswijze D. vraag naar alternatief EXIN /28

11 21 van 30 Zie onderstaande afbeelding. In het State Transition Diagram (STD) wordt na het tonen van klantgegevens in de toestand 'klantidentificatie' bekeken of het gaat om een bestaande of een nieuwe klant. Wordt een invulscherm voor klantgegevens getoond, als het gaat om een nieuwe klant? A. ja B. nee 22 van 30 Er is een structurele relatie tussen een klant en een order. Waarvan is hier sprake? A. aggregatie B. associatie C. compositie D. overerving EXIN /28

12 23 van 30 Zie onderstaande afbeelding. In het klassediagram is een gedeelte van een cursusreserveringsysteem te zien. Volgens dit diagram worden minimaal 0, maximaal 10 cursussen gegeven aan minimaal 8, maximaal 15 deelnemers. Is dit juist? A. ja B. nee 24 van 30 Welk diagram levert direct informatie aan het compleet klassediagram? A. communicatiediagram B. sequencediagram C. toestandsdiagram D. use-case diagram 25 van 30 Bij welke testvorm wordt getest of alle onderdelen nog correct functioneren na het doorvoeren van een wijziging? A. hersteltest B. interfacestest C. productietest D. regressietest 26 van 30 Wat wordt getest met de referentie schaduwdraaien test? A. de mogelijkheid dat twee versies van een applicatie een identieke interface hebben B. de relatie tussen het geautomatiseerde en het handmatige deel van het systeem C. de verwerking van grote hoeveelheden en aantallen EXIN /28

13 27 van 30 Welke testsoort is gebaseerd op de functionele specificaties en de kwaliteitseisen? A. black-box test B. white-box test 28 van 30 Welk onderdeel van een CASE-tool wordt gebruikt om de consistentie en volledigheid van een model te bewaken? A. analysefaciliteiten B. beheerfaciliteiten C. generatiefaciliteiten D. prototypingfaciliteiten 29 van 30 Welk voordeel hoort niet bij een testing tool? A. Een testing tool kan geautomatiseerd en dus ook 's nachts testen uitvoeren. B. Een testing tool kan grote hoeveelheden testdata automatisch genereren. C. Een testing tool kan helpen bij het ontwerpen van testen. D. Een testing tool kan het hertesten grotendeels automatisch doen. 30 van 30 Binnen een project blijkt het moeilijk om goede specificaties te verkrijgen. De ontwerper wil samen met de gebruikers de kwaliteit er van verbeteren, Welk hulpmiddel beveel je aan? A. acceptatietest B. prototyping C. testingtool EXIN /28

14 Antwoordindicatie 1 van 30 Is het organisatiebeleid een onderdeel van het totale beleid van de organisatie ten aanzien van de informatievoorziening? A. ja B. nee A. Onjuist, het informatiebeleid is afgeleid van het organisatiebeleid. B. Juist, het informatiebeleid is afgeleid van het organisatiebeleid. 2 van Een organisatie besluit om in de toekomst klantvriendelijker te gaan werken. 2. De organisatie stelt een lange termijnplan op waarin wordt aangegeven hoe dit doel kan worden bereikt. 3. Vervolgens stelt de organisatie een plan op met betrekking tot de organisatie van de informatievoorziening. 4. Daarnaast wordt een plan opgesteld waarin een viertal concrete projecten worden voorgesteld. Wat wordt in punt 4 beschreven? A. informatiebeleid B. informatieplan C. organisatiebeleid D. organisatieplan A. Onjuist, het informatiebeleid wordt in punt 3 beschreven. B. Juist, het informatieplan wordt in punt 4 beschreven. C. Onjuist, het organisatiebeleid wordt in punt 1 beschreven. D. Onjuist, het organisatieplan wordt in punt 2 beschreven. EXIN /28

15 3 van 30 Bij informatieplanning is er sprake van beleidsvorming en beleidsrealisatie. Wanneer wordt het projectenplan opgesteld, waarin de informatiesysteemontwikkelingsprojecten worden uitgewerkt? A. beleidsrealisatie B. beleidsvorming A. Juist, het projectenplan wordt opgesteld in de realisatiefase. B. Onjuist, bij beleidsvorming wordt er een visie ontwikkeld, het projectenplan wordt opgesteld in de realisatiefase. 4 van 30 Bij objectoriëntatie is er sprake van objects (objecten), attributes (gegevens) en methods (bewerkingen). De attributes van een object zijn onzichtbaar voor de andere objecten. Wat is hiervan het gevolg? A. De ontwikkelde programma's sluiten beter op elkaar aan. B. De ontwikkelde programma's worden gebruikersvriendelijker. C. Objecten kunnen makkelijker worden hergebruikt. A. Onjuist, de objecten kunnen makkelijker worden hergebruikt B. Onjuist, de objecten kunnen makkelijker worden hergebruikt C. Juist, doordat de gegevens kunnen worden opgeslagen bij een object, kunnen objecten makkelijk worden hergebruikt. 5 van 30 Een programmeur ontwikkelt met behulp van een objectgeoriënteerde programmeertaal een programma waarmee onder andere de adresgegevens van klanten kunnen worden gewijzigd. Met welk OO-begrip wordt het wijzigen van de adresgegevens ook wel aangeduid? A. attribute B. method C. object A. Onjuist, het adres van de klant is een attribute (gegeven). B. Juist, het wijzigen van de adresgegevens is een method (bewerking). C. Onjuist, de klant is een object. EXIN /28

16 6 van 30 Bij welke werkwijze voor systeemontwikkeling wordt een informatiesysteem gefaseerd ontwikkeld op basis van een vooraf opgesteld informatieplan, zonder de mogelijkheid terug te keren naar een vorige fase? A. evolutionair B. lineair A. Onjuist, bij de evolutionaire aanpak wordt het informatiesysteem niet in één keer ontwikkeld, maar steeds verder uitgebreid. B. Juist, bij de lineaire aanpak wordt het hele systeem gefaseerd ontwikkeld volgens vooraf overeengekomen specificaties, zonder de mogelijkheid om terug te keren naar een vorige fase. 7 van 30 Een projectbeheersingsmethode gaat uit van de globale fasering analyse, ontwerp en realisatie. Welke fase is vergelijkbaar met de SDM-fase definitiestudie? A. analyse B. ontwerp C. realisatie A. Juist, de definitiestudie wordt gebruikt om de opdracht en de bestaande situatie te analyseren en het probleem in kaart te brengen. B. Onjuist, in de ontwerpfase worden het functioneel en het technisch ontwerp uitgewerkt, deze fase komt na de analysefase. C. Onjuist, in de realisatiefase wordt het systeem gebouwd. Deze fase komt na de analyse- en de ontwerpfase. 8 van 30 In een instabiele omgeving kunnen wensen en eisen van de gebruikers nogal eens veranderen. Welke methode is geschikt voor een instabiele omgeving? A. DSDM B. SDM A. Juist, DSDM is door het iteratieve karakter zeer geschikt voor onstabiele, dynamische omgevingen, waarin de wensen en eisen van de gebruikers vaak veranderen. B. Onjuist, SDM is vooral geschikt voor een stabiele omgeving, waarin de eisen van de gebruikers aan het begin van het traject in kaart worden gebracht en onderweg niet meer kunnen wijzigen. EXIN /28

17 9 van 30 In welk ontwerp wordt aangegeven wat het te ontwikkelen informatiesysteem moet doen? A. functioneel ontwerp B. technisch ontwerp A. Juist, het functioneel ontwerp geeft aan wat het te ontwikkelen informatiesysteem moet doen. B. Onjuist, het technisch ontwerp geeft aan hoe het informatiesysteem moet werken. 10 van 30 In welke fase van SDM-1 worden gedetailleerde procesmodellen en procesbeschrijvingen gemaakt? A. definitiestudie B. functioneel ontwerp C. technisch ontwerp A. Onjuist, in deze fase wordt alleen maar een globaal procesmodel gemaakt. B. Juist, in deze fase wordt een procesmodel met procesbeschrijvingen gemaakt. C. Onjuist, in deze fase worden programmaspecificaties gemaakt. 11 van 30 Wat komt niet voor in een globaal gegevensmodel? A. constraints (beperkingen) B. entiteittypen C. relatietypen A. Juist, constraints (beperkingen) worden later toegevoegd bij het verbeteren van het gegevensmodel. B. Onjuist, een globaal gegevensmodel bestaat uit entiteittypen en relatietypen. C. Onjuist, een globaal gegevensmodel bestaat uit entiteittypen en relatietypen. EXIN /28

18 12 van 30 De componenten van een dialoogbeschrijving zijn: een beschrijving van de oude toestand een beschrijving van de nieuwe toestand een beschrijving van de actie om te komen van de oude naar de nieuwe toestand Is deze omschrijving volledig? A. ja B. nee A. Onjuist, de conditie, waarop een actie wordt genomen, is een belangrijke component van een dialoogbeschrijving. B. Juist, de conditie, waarop een actie wordt genomen, is ook een belangrijke component van een dialoogbeschrijving. 13 van 30 In welke fase van een project zal een communicatiediagram gemaakt worden? A. conceptualisatie B. implementatie C. ontwerp A. Onjuist, dit wordt in de ontwerpfase gemaakt. B. Onjuist, dit wordt in de ontwerpfase gemaakt. C. Juist, een communicatiediagram wordt in de ontwerpfase gemaakt. 14 van 30 Is het mogelijk om met behulp van een grafische component in een Data Flow Diagram (DFD) de flow van producten door een bedrijf te tekenen? A. ja B. nee A. Onjuist, in een DFD is het niet mogelijk om een materiestroom te tekenen. B. Juist, in een DFD is het niet mogelijk om een materiestroom te tekenen. EXIN /28

19 15 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Bij een huisartsenpraktijk kunnen patiënten afspraken maken voor het spreekuur van hun huisarts. De patiënt geeft zijn keuze voor een datum en tijd door en vervolgens wordt deze keuze vastgelegd in een database. De huisartsen krijgen elke middag om uur een overzicht met de afspraken voor de volgende dag. Op welke wijze moet de keuze van de patiënt en het vastleggen van deze keuze in de database worden weergegeven in het nog te vervolmaken Data Flow Diagram (DFD)? A. met een dataflow van patiënt naar de datastore afspraken B. met een dataflow van patiënt naar huisarts C. met een dataflow van patiënt naar verwerk afspraken en een dataflow van verwerk afspraken naar de datastore afspraken A. Onjuist, een dataflow wordt niet rechtstreeks van een terminator naar een datastore getekend. B. Onjuist, de gegevens gaan niet rechtstreeks van een terminator naar een terminator. C. Juist, de gegevens gaan van een terminator naar een proces en vandaar naar een datastore. 16 van 30 Is gestructureerd programmeren het maken van programma's met behulp van een gestructureerde programmeertaal? A. ja B. nee A. Onjuist, gestructureerd programmeren is het organiseren van het ontwerpproces en het toepassen van regels zodanig dat logische fouten voorkomen worden. B. Juist, gestructureerd programmeren is het organiseren van het ontwerpproces en het toepassen van regels zodanig dat logische fouten voorkomen worden. EXIN /28

20 17 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Staat het gegeven Entity Relationship Diagram (ERD) toe dat een medewerker die aan een project werkt, ook leiding kan geven aan dat project? A. ja B. nee A. Juist, in het ERD is dit niet uit te sluiten; dit kan alleen worden opgenomen via een aanvullende beperkingsregel. B. Onjuist, in het ERD is dit niet uit te sluiten; dit kan alleen worden opgenomen via een aanvullende beperkingsregel. EXIN /28

21 18 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Een cursist kan zich inschrijven voor 0, 1 of meer cursussen. Een cursus wordt pas opgenomen in de database als minimaal 1 cursist zich aangemeld heeft voor deze cursus. Welk Entitiy Relationship Diagram (ERD) geeft dit juist weer? A. A B. B C. C A. Juist, volgens dit ERD kan een cursist zicht inschrijven voor 0, 1 of meer cursussen. Voor een cursus moet ik minimaal 1 inschrijving hebben. B. Onjuist, volgens dit ERD kan een cursist zicht inschrijven voor 0, 1 of meer cursussen. Voor een cursus kunnen er 0, 1 of meer inschrijvingen zijn. C. Onjuist, volgens dit ERD kan een inschrijving betrekking hebben op 0, 1 of meer cursisten en op 0, 1 of meer cursussen. EXIN /28

22 19 van 30 Welk databasemodel is de officiele standaard volgens de CODASYL Data Base Task Group? A. hiërarchische model B. netwerk model C. relationele model D. semantisch model A. Onjuist, dit is geen standaard model. B. Juist, dit is de standaard volgens de CODASYL Data Base Task Group. C. Onjuist, dit is geen standaard model. D. Onjuist, dit is geen databasemodel. 20 van 30 Zie onderstaande afbeelding. In het reserveringssysteem van een reisbureau geldt dat na het kiezen van een bestemming, indien de bestemming geaccepteerd wordt, de vervoerswijze getoond moet worden. Na het kiezen van een bestemming moet, indien de bestemming volgeboekt is, gevraagd worden naar een alternatief. Voor dit gedeelte van het informatiesysteem is het bovenstaande State Transition Diagram (STD) getekend. Wat moet ingevuld worden in plaats van de letter 'c'? A. bestemming geaccepteerd B. bestemming volgeboekt C. toon vervoerswijze D. vraag naar alternatief A. Onjuist, 'bestemming geaccepteerd' is een conditie en moet komen op de plaats van 'a'. B. Juist, want 'bestemming volgeboekt'is een conditie en moet komen op de plaats van 'c'. C. Onjuist, want 'toon vervoerswijze' is een actie en moet komen op de plaats van 'b'. D. Onjuist, want 'vraag naar alternatief' is een actie en moet komen op de plaats van 'd'. EXIN /28

23 21 van 30 Zie onderstaande afbeelding. In het State Transition Diagram (STD) wordt na het tonen van klantgegevens in de toestand 'klantidentificatie' bekeken of het gaat om een bestaande of een nieuwe klant. Wordt een invulscherm voor klantgegevens getoond, als het gaat om een nieuwe klant? A. ja B. nee A. Juist, bij de conditie nieuwe klant wordt als aktie gevraagd om klantopname te tonen. B. Onjuist, bij de conditie nieuwe klant wordt als aktie gevraagd om klantopname te tonen. 22 van 30 Er is een structurele relatie tussen een klant en een order. Waarvan is hier sprake? A. aggregatie B. associatie C. compositie D. overerving A. Onjuist, bij een aggregatie is sprake van een klasse die een onderdeel is van een andere klasse. B. Juist, bij een associatie is sprake van een structurele relatie tussen 2 klassen. C. Onjuist, bij een compositie is sprake van een klasse die een onderdeel is van een andere klasse. D. Onjuist, bij overerving erft een klasse de attributen van een andere klasse. EXIN /28

24 23 van 30 Zie onderstaande afbeelding. In het klassediagram is een gedeelte van een cursusreserveringsysteem te zien. Volgens dit diagram worden minimaal 0, maximaal 10 cursussen gegeven aan minimaal 8, maximaal 15 deelnemers. Is dit juist? A. ja B. nee A. Onjuist, een cursus heeft minimaal 8, maximaal 15 cursisten en een cursist kan aan minimaal 0 en maximaal 10 cursussen deelnemen. B. Juist, een cursus heeft minimaal 8, maximaal 15 cursisten en een cursist kan aan minimaal 0 en maximaal 10 cursussen deelnemen. 24 van 30 Welk diagram levert direct informatie aan het compleet klassediagram? A. communicatiediagram B. sequencediagram C. toestandsdiagram D. use-case diagram A. Onjuist, alleen het toestandsdiagram en het activity diagram leveren direct informatie aan het compleet klassediagram. B. Onjuist, alleen het toestandsdiagram en het activity diagram leveren direct informatie aan het compleet klassediagram. C. Juist, alleen het toestandsdiagram en het activity diagram leveren direct informatie aan het compleet klassediagram. D. Onjuist, alleen het toestandsdiagram en het activity diagram leveren direct informatie aan het compleet klassediagram. EXIN /28

25 25 van 30 Bij welke testvorm wordt getest of alle onderdelen nog correct functioneren na het doorvoeren van een wijziging? A. hersteltest B. interfacestest C. productietest D. regressietest A. Onjuist, de hersteltest test de herstel en herstartfaciliteiten na een storing. B. Onjuist, de interfacetest test de aansluitingen naar andere systemen. C. Onjuist, de productietest test de productieprocedures. D. Juist, de regressietest test of alle onderdelen nog correct functioneren na het doorvoeren van een wijziging? 26 van 30 Wat wordt getest met de referentie schaduwdraaien test? A. de mogelijkheid dat twee versies van een applicatie een identieke interface hebben B. de relatie tussen het geautomatiseerde en het handmatige deel van het systeem C. de verwerking van grote hoeveelheden en aantallen A. Juist, dit wordt getest in de referentie schaduwdraaientest. B. Onjuist, dit wordt getest in de handmatige ondersteuningstest. C. Onjuist, dit wordt getest in de stresstest. 27 van 30 Welke testsoort is gebaseerd op de functionele specificaties en de kwaliteitseisen? A. black-box test B. white-box test A. Juist, de black-box testen zijn gebaseerd op de functionele specificaties en de kwaliteitseisen. B. Onjuist, de white-box testen zijn gebaseerd op de codering, de programmabeschrijving of het technisch ontwerp. EXIN /28

26 28 van 30 Welk onderdeel van een CASE-tool wordt gebruikt om de consistentie en volledigheid van een model te bewaken? A. analysefaciliteiten B. beheerfaciliteiten C. generatiefaciliteiten D. prototypingfaciliteiten A. Juist, analysefaciliteiten worden gebruikt om de consistentie en volledigheid van het model te bewaken. B. Onjuist, beheerfaciliteiten worden gebruikt om de modellen te beheren. C. Onjuist, generatiefaciliteiten worden gebruikt om de modellen te genereren. D. Onjuist, prototypingfaciliteiten worden gebruikt om de dialogen te maken. 29 van 30 Welk voordeel hoort niet bij een testing tool? A. Een testing tool kan geautomatiseerd en dus ook 's nachts testen uitvoeren. B. Een testing tool kan grote hoeveelheden testdata automatisch genereren. C. Een testing tool kan helpen bij het ontwerpen van testen. D. Een testing tool kan het hertesten grotendeels automatisch doen. A. Onjuist, als de testdata ingevoerd zijn, kan de tool de test herhalen wanneer men wil. B. Onjuist, als na het invoeren van initiële data kan de tool specifieke tests genereren. C. Juist, het ontwerpen blijft werk van de testcoördinator. D. Onjuist, als de testdata ingevoerd zijn, kan de tool de test herhalen wanneer men wil. EXIN /28

27 30 van 30 Binnen een project blijkt het moeilijk om goede specificaties te verkrijgen. De ontwerper wil samen met de gebruikers de kwaliteit er van verbeteren, Welk hulpmiddel beveel je aan? A. acceptatietest B. prototyping C. testingtool A. Onjuist, een acceptatietest vindt achteraf plaats. B. Juist, prototyping is bij uitstek een hulpmiddel om samen met de gebruikers duidelijkheid te verkrijgen over de specificaties. C. Onjuist, een testingtool is een hulpmiddel om de kwaliteit van een gereed product te toetsen en is niet geschikt voor specificaties. EXIN /28

28 Beoordeling Het maximaal te behalen punten voor dit examen is 30. Bij het behalen van 20 punten of meer bent u geslaagd. In alle andere gevallen bent u gezakt. In onderstaande tabel wordt bij het aantal punten het bijbehorende cijfer gegeven. gezakt behaalde aantal punten geslaagd behaalde aantal punten cijfer cijfer EXIN /28

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL)

Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48

Nadere informatie

voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22

voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22 voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22 bijlage bijlagenset A711 EXIN Hét exameninstituut voor ICT

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN

Nadere informatie

Module 1 Programmeren

Module 1 Programmeren Module 1 Programmeren Programmeertalen 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Programmeertalen in historisch perspectief 13 1.2.1 Machinecode 13 1.2.2 Assembleertalen (assembly) 14 1.2.3 Hogere programmeertalen 15 1.2.4

Nadere informatie

Testen Foundation (TestF.NL)

Testen Foundation (TestF.NL) (TestF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48 11 F +31 30 231 59 86 E info@exin.nl

Nadere informatie

beschrijvingstechnieken bij systeemontwikkeling

beschrijvingstechnieken bij systeemontwikkeling 1 Bijlage 8 Alternatieve (UML) beschrijvingstechnieken bij systeemontwikkeling De in hoofdstuk 3 weergegeven beschrijvingstechnieken voor de beschrijving van de informatietechnologie is summier. Er wordt

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

B3: Systematisch bouwen van eenvoudige informatiesystemen SDM-fase 4: Realisatie

B3: Systematisch bouwen van eenvoudige informatiesystemen SDM-fase 4: Realisatie VI SDM - FASE 4 REALISATIE VI.1 Inleiding Zoals reeds besproken onderkent de in Nederland veel gebruikte procesbeheersingsmethode SDM II (System Development Methodology, versie II) bij de bouw van informatiesystemen

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

1. Welke diagrammen beschrijven het dynamisch gedrag van een applicatie?

1. Welke diagrammen beschrijven het dynamisch gedrag van een applicatie? 1. Welke diagrammen beschrijven het dynamisch gedrag van een applicatie? -Use case-diagram -Use case-beschrijving -Activity diagram -Sequentie diagram 2. Welke diagrammen beschrijven de structuur van de

Nadere informatie

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3

Inhoud Deel een Het ontwikkeltraject 1 2 3 5 Inhoud Inleiding 11 Deel een Het ontwikkeltraject 13 1 Werken binnen organisaties 15 1.1 Non-profit-organisatie 15 1.2 Profit-organisatie 16 1.3 Doelen 16 1.4 Rechtsvormen 16 Rechtspersoon 17 Persoonlijke

Nadere informatie

System Development Methodology (SDM II)

System Development Methodology (SDM II) System Development Methodology (SDM II) System Development Methodology (SDM), ofwel Systeem Ontwikkelings Methodologie (Methodiek) is een faseringsmethode. Het wordt voornamelijk gebruikt bij projecten

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP

IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP IV SDM - FASE 2 BASISONTWERP IV.1 Inleiding Zoals reeds besproken onderkent het in Nederland veel gebruikte SDM II (System Development Methodology, versie II), bij de bouw van informatiesystemen de volgende

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM

HOGESCHOOL ROTTERDAM HOGESCHOOL ROTTERDAM IAN02 - Informatie-analyse (objectgeoriënteerde analyse) M O D U L E W I J Z E R I A N 0 2 1 V A N 1 5 Modulecode: IAN02 Modulenaam: Informatieanalyse 2 Belasting (aantal cp): 2 Bestemd

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Een introductie. Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere

Functioneel ontwerp. Een introductie. Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere Functioneel ontwerp Een introductie Algemene informative voor medewerkers van SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 2 Inleiding... 4 2.1

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 voorbeeldexamen Infrastructure Management Foundation I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 inhoud 2 inleiding 3 examenvragen 12 antwoordindicatie EXIN

Nadere informatie

Plan van aanpak Toogle

Plan van aanpak Toogle Plan van aanpak Toogle Gemaakt door, Kevin Donkers Paul v.d. Linden Paul Eijsermans en Geert Tapperwijn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding...3 3 Projectopdracht...4 4 Projectactiviteiten...5

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

UML is een visuele taal om processen, software en systemen te kunnen modeleren.

UML is een visuele taal om processen, software en systemen te kunnen modeleren. Vragen inleinding UML 1. Wat is UML? UML is een visuele taal om processen, software en systemen te kunnen modeleren. 2. Waar bestaat UML uit? Notaties(zijn symbolen, commentaar en waarden etc.) en diagrammen(grafische

Nadere informatie

Examen ISyF Information Systems Foundation

Examen ISyF Information Systems Foundation Examen ISyF Information Systems Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 september 2006 1 juli 2003 Doelgroep Information Systems Foundation richt zich op starters in de IT. De module richt zich op mensen

Nadere informatie

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2.

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2. voorbeeldexamen TMPF_2.0 TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne

Nadere informatie

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Professional Communication Foundation I-Tracks voorbeeldexamen PCF Professional Communication Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 26

Nadere informatie

Uitwerking toets modelleren voor vwo 6

Uitwerking toets modelleren voor vwo 6 Uitwerking toets modelleren voor vwo 6 Huub de Beer Schooljaar 2010/2011 Inhoudsopgave 1 DFD: toetsenfabrikant Dub5 1 1.1 Contextdiagram............................ 1 1.2 Gedetailleerd DFD..........................

Nadere informatie

Kenmerken van DLArchitect

Kenmerken van DLArchitect Kenmerken van DLArchitect Bert Dingemans, e-mail : bert@dla-os.nl www : http://www.dla-os.nl 1 Inhoud KENMERKEN VAN DLARCHITECT... 1 INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ARCHITECTUUR... 3 Merode... 3 Methode en

Nadere informatie

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL)

Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) Databases en SQL Foundation (DBSQLF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 8 2.1 Voorkennis 8 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 2.4 Leermiddelen 9 3 Aanwijzingen voor het bestuderen

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 3, Tabellen en formulieren

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 3, Tabellen en formulieren 3. Tabellen en formulieren Het Contextdiagram en het Data Flow Diagram geven een globaal ontwerp van het informatiesysteem dat we gaan bouwen. We gaan het ontwerp nu verder detailleren voordat we het daadwerkelijk

Nadere informatie

ER-modeling. Wat is ER-modeling? ERD & relationeel model. ER-benadering DMO Datamodellering 2008

ER-modeling. Wat is ER-modeling? ERD & relationeel model. ER-benadering DMO Datamodellering 2008 ER-modeling Datamodellering 2008 1 Wat is ER-modeling? ER-modelleren: top-down benadering bedacht door P. Chen 1976, paper in ACM Transactions on Database Systems Codd (Relationeel Model) aanvankelijk

Nadere informatie

Opleiding SQL / Systeemanalyse IBK ERD. Hogeschool Rotterdam

Opleiding SQL / Systeemanalyse IBK ERD. Hogeschool Rotterdam Opleiding SQL / Systeemanalyse IBK ERD Hogeschool Rotterdam ERD ERD = Entity Relationship diagram is een model of diagram voor het inzichtelijk te maken van een conceptueel datamodel. Het is een visuele

Nadere informatie

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER Sander Hoogendoorn Versie 1.0 15 april 2002 Documentbeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 15 April 2002 Sander Hoogendoorn 0.2 15 april

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 voorbeeldexamen IT and Management Foundation (ITMF) I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 25 beoordeling

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Tentamen SPM1120 Analyse van bedrijfssystemen 18 Januari 2011, 9:00-12:00

Tentamen SPM1120 Analyse van bedrijfssystemen 18 Januari 2011, 9:00-12:00 Tentamen SPM20 Analyse van bedrijfssystemen 8 Januari 20, 9:00-2:00 Bij de meerkeuzevragen, vul de antwoorden in op het schrapformulier. Vul daarop behalve je naam ook je studienummer in (zowel in cijfers

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog

Nadere informatie

Entity-Relationship Diagram (ERD) Modelleren

Entity-Relationship Diagram (ERD) Modelleren Entity-Relationship Diagram (ERD) Modelleren Huub de Beer Eindhoven, 4 juni 2011 Informatiesysteemontwikkeling en modelleren in fasen 1. Gegevensstromen naar en van het systeem: DFD 2. Gegevens die in

Nadere informatie

Educagen. Wij zijn specialisten in Education en in Gen met een ervaring in consultancy en training van meer dan 20 jaar in de Gen-omgeving.

Educagen. Wij zijn specialisten in Education en in Gen met een ervaring in consultancy en training van meer dan 20 jaar in de Gen-omgeving. Educagen Wij zijn specialisten in Education en in Gen met een ervaring in consultancy en training van meer dan 20 jaar in de Gen-omgeving. Educagen leidt organisaties en hun medewerkers op om systemen

Nadere informatie

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Unified Process... 4 3. Fasering... 5 3.1.

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

Praktijkinstructie Applicatieontwikkeling 4 (ICT12.4/CREBO:53260)

Praktijkinstructie Applicatieontwikkeling 4 (ICT12.4/CREBO:53260) instructie Applicatieontwikkeling 4 (ICT12.4/CREBO:53260) pi.ict12.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

Workshop 3x. Huiswerk. Huiswerk vorige week. Workshop 22 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Huiswerk. Project documentatie. Analytisch vermogen

Workshop 3x. Huiswerk. Huiswerk vorige week. Workshop 22 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Huiswerk. Project documentatie. Analytisch vermogen Workshop 3x Huiswerk Project documentatie Analytisch vermogen Huiswerk Lestijden 08:30 11:00 Pauze 10:00 10:15 Huiswerk vorige week Hoofdstuk 1: Informatie analyse Huiswerk vorige week Hoofdstuk 1: Informatie

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Structured Software Design Advanced editie juli 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 32 evaluatie

voorbeeldexamen I-Tracks Structured Software Design Advanced editie juli 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 32 evaluatie voorbeeldexamen SSDSA I-Tracks Structured Software Design Advanced editie juli 2008 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 32 evaluatie bijlage bijlagenset A615 EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Oefenvragen OMI 2005-2006 eerste helft

Oefenvragen OMI 2005-2006 eerste helft Oefenvragen OMI 2005-2006 eerste helft Hoewel de beide toetsen uitsluitend uit multiple-choice-vragen zullen bestaan, volgen hieronder onder zowel een aantal open vragen als meerkeuzevragen. De eerste

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 1: Webdevelopment... 1

Plan van aanpak Meesterproef 1: Webdevelopment... 1 Plan van aanpak Meesterproef 1: Webdevelopment Plan van aanpak Meesterproef 1: Webdevelopment... 1 Inleiding... 2 Projectopdracht... 3 Doelstelling... 3 Projecteindresultaat... 3 Projectdoel... 3 Projectactiviteiten...

Nadere informatie

Programmeren 3. 1. Het gesloten boek examen 1.1

Programmeren 3. 1. Het gesloten boek examen 1.1 Programmeren 3 1. Het gesloten boek examen Het gesloten boek examen bestaat uit meerkeuzevragen of vragen waarin gevraagd wordt een stukje code te schrijven of om het resultaat van een stuk code te voorspellen.

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Informatie analyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Informatie analyse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Informatie analyse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Informatie-analyse... 3 1.1 INFORMATIE ANALYSE ALS ONDERDEEL

Nadere informatie

Structured Information Analysis Advanced

Structured Information Analysis Advanced Structured Information Analysis Advanced SIAA Arie Bubberman 12/10/2009 Inhoudsopgave Analyse in het ontwikkelproces... 4 Aspecten van informatieanalyse... 4 Bedrijfsgerichte analyseactiviteiten... 4 Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012. Nederlands Nederl. Informatica. 1 e tijdvak, mei 2012. College-examen schriftelijk

Correctievoorschrift VWO 2012. Nederlands Nederl. Informatica. 1 e tijdvak, mei 2012. College-examen schriftelijk Nederlands Nederl Correctievoorschrift VWO 2012 Informatica 1 e tijdvak, mei 2012 College-examen schriftelijk 1 Cijfer = 9 * behaalde punten / 90 + N-factor. De N-factor wordt op 1,0 gezet, bij grote gemiddelde

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2de jaar Toegepaste Informatica Examenrooster Eisenanalyserapport Teamnr: 63 Luca Andronico (2Ti6 631) Jorge Schrauwen

Nadere informatie

Senso Management & Consultancy B.V.

Senso Management & Consultancy B.V. Persoonlijke gegevens Naam : Mike Hoogenboom Geslacht : Mannelijk Geboortedatum : 19 november 1967 Woonplaats : Zoetermeer Nationaliteit : Nederlandse Relevante werkervaring Senso aug 2011 heden Functie

Nadere informatie

case: toestandsdiagrammen

case: toestandsdiagrammen Hoofdstuk 13 case: toestandsdiagrammen In dit hoofdstuk wordt het maken van de eerste versie van de toestandsdiagrammen voor het boodschappensysteem van Hans en Jacqueline uitgewerkt. 13.1 Vind klassen

Nadere informatie

Verder zijn er de nodige websites waarbij voorbeelden van objectgeoriënteerd PHP (of Objec Oriented PHP, OO PHP) te vinden zijn.

Verder zijn er de nodige websites waarbij voorbeelden van objectgeoriënteerd PHP (of Objec Oriented PHP, OO PHP) te vinden zijn. Objectgeoriënteerd PHP (versie 5) Kennisvereisten: Ervaring met programmeren in PHP met MySQL Je weet wat een class of klasse is Je weet wat een instantie van een klasse (een object) is Je weet wat een

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311

2 Specificatie In deze tabel staat voor welk crebotraject de leereenheid is gemaakt Crebotraject code: 95311 LEEREENHEID Systeem ontwikkeling 3 Dit document bestaat uit twee onderdelen - Onderdeel Leereenheid - Onderdeel Onderwijsproduct 1 Naam leereenheid In deze tabel staat de naam en het type van de leereenheid

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM

HOGESCHOOL ROTTERDAM HOGESCHOOL ROTTERDAM INA02 - Informatie-analyse (objectgeoriënteerde analyse) M O D U L E W I J Z E R I N F I N A 0 2 1 V A N 18 Modulecode: IAN02 Modulenaam: Informatieanalyse 2 Belasting (aantal cp):

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Structured Information Analysis Advanced editie juli 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Structured Information Analysis Advanced editie juli 2007 voorbeeldexamen SIAA I-Tracks Structured Information Analysis Advanced editie juli 2007 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 16 antwoordindicatie 34 beoordeling bijlage bijlagenset A599 EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie

Modeleren. Modelleren. Together UML. Waarvan maken we een model? overzicht les 14 t/m 18. ControlCenter 6.2

Modeleren. Modelleren. Together UML. Waarvan maken we een model? overzicht les 14 t/m 18. ControlCenter 6.2 Modelleren Werkelijkheid Modelleren Modeleren Waarvan maken we een model?!analyse " Maak een model van de te automatiseren werkelijkheid of van het op te lossen probleem! Domeinkennis = structuur! Functionele

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Inhoudstafel. UML (Unified Modeling Language)

Inhoudstafel. UML (Unified Modeling Language) UML (Unified Modeling Language) Inhoudstafel Inleiding...2 Waarvoor dient UML...2 Wat is UML... 2 Use-cases... 2 Inleiding...2 Voorbeeld...3 Eigenschappen van een goede use-case...3 Wat is een actor...4

Nadere informatie

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1

Een Inleiding tot Software Engineering. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Een Inleiding tot Software Engineering Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 1 Slide 1 Software engineering De economie is compleet afhankelijk van software. Meer en meer systemen

Nadere informatie

Die inputs worden op een gecontroleerde manier aangeboden door (test) stubs. De test driver zorgt voor de uiteindelijke uitvoering ervan.

Die inputs worden op een gecontroleerde manier aangeboden door (test) stubs. De test driver zorgt voor de uiteindelijke uitvoering ervan. Nota: Schrijf je antwoorden kort en bondig in de daartoe voorziene velden. De puntenverdeling is 2 punten per theorie-vraag en 8 punten per oefening. Het totaal is 40. Vraag 1. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Oplossingsvrij specificeren

Oplossingsvrij specificeren Oplossingsvrij specificeren ir. J.P. Eelants, projectmanager Infrabouwproces CROW Samenvatting De methodiek van oplossingsvrij specificeren richt zich niet alleen op het formuleren van functionele eisen.

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Ontwikkeling informatiesysteem

Ontwikkeling informatiesysteem Ontwikkeling informatiesysteem Voorletters en naam: xxx Studentnummer: xxx Datum: 23 december 2013 Onderwijsinstelling: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskundige Informatica Naam module:

Nadere informatie

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans

Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate. Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Canonieke Data Modellering op basis van ArchiMate Canonieke Data Modellering op basis van Archimate Bert Dingemans Abstract Modelleren op basis van de open standard ArchiMate is een goed uitgangspunt voor

Nadere informatie

Top-down ontwerpen. Concentreren op de hoofdzaak zonder rekening te houden met allerlei details.

Top-down ontwerpen. Concentreren op de hoofdzaak zonder rekening te houden met allerlei details. Top-down ontwerpen Concentreren op de hoofdzaak zonder rekening te houden met allerlei details. Dus: de belangrijkste entiteittypes en hun onderlinge structuur proberen te vinden. De relaties in tekst

Nadere informatie

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: Informatica..

PROGRAMMA 2011-2012. Vak: Informatica.. Vak: Informatica.. Laag: vwo-. PROGRAMMA 2011-2012 week leerstof dagen toets overig 34-26.08 zomervakantie Bespreking PTA-404 1. Deze week: uitreiking van de Praktische Opdracht Programmeren Herhaling

Nadere informatie