Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29"

Transcriptie

1 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Groot. J. de (2006). De essentie van strategie. Eigen beheer: The Essence Consulting. ISBN: Oosterhaven, J. A. (2007). ICT-strategie en -organisatie in theorie en praktijk. Den Haag: SDU. ISBN: Reader ICT-strategie, uitgave van NCOI Opleidingsgroep. Case: Bos Snoep bv (100 punten) 1. a. Ondanks dat binnen Bos Snoek bv tot nu toe weinig oog was voor ICT, is er binnen het bedrijf een ondernemingsfunctie die zich bezighoudt met de informatievoorziening en automatisering. (2 punten) Ook binnen Bos Snoek is er een samenhangend geheel van activiteiten dat het mogelijk maakt, al dan niet met gebruik van ICT, informatie uit te wisselen, processen te beheren en feitelijk handelingen te verrichten in een organisatie en in wisselwerking met haar omgeving. (2 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29 Aantal punten: 4 Uitleg 4 punten b. Voorbeelden van ICT-functies van Bos Snoep bv: - Het beheren van de servers (informatiesystemen) - Het beheren van de werkplekken Andere antwoorden ter beoordeling aan de corrector. ICT-strategie en -organisatie in theorie en praktijk, hfdst. 2.3, p. 29 Aantal punten: 2 Voorbeeld 2 punten (maximaal 1 goed voorbeeld) NCOI Opleidingsgroep 1

2 2. Het Strategic Alignment Model is hier de beste methode. (2 punten) Het Strategic Alignment Model geeft een beschouwing van de samenhang tussen het bedrijfsperspectief en het ICT-perspectief van de onderneming (1 punt) door twee invalshoeken te onderscheiden van de relatie tussen business en ICT (1 punt). Daaruit ontstaan 4 perspectieven die gebruikt kunnen worden als scenario s voor de ICTstrategievorming. (1 punt) Het kortcyclisch scenario is een methode die bestaat uit vier stappen, die ingezet kan worden in een dynamische omgeving (1 punt), waarbij het strategievormingsproces niet te lang mag duren en snel een resultaat moet hebben (1 punt). Dit is alleen mogelijk als er niet te veel onderwerpen tegelijk worden geadresseerd en er in een kort tijdsbestek intensief wordt gecommuniceerd. (1 punt) Bos Snoep bv doet momenteel niets aan ICT-strategie (1 punt). Het kortcyclische scenario voorziet niet goed in de aanpak van de gehele ICT-strategie (1 punt) en is meer geschikt voor elementen die op korte termijn aandacht nodig hebben. (1 punt) ICT-strategie en -organisatie in theorie en praktijk, hfdst , p. 249 t/m 254 Aantal punten: 11 Methode: Strategic Alignment Model 2 punten Beschrijving kortcyclisch scenario 3 punten Beschrijving Strategic Alignment Model 3 punten Motivatie 3 punten 3. a. Dit kan met een PEST-analyse. (2 punten) De omgevingsfactoren en trends kunnen geëvalueerd worden met behulp van de PEST-analyse. (1 punt) In deze analyse wordt er onderscheid gemaakt in vier soorten omgevingsfactoren. (1 punt) De analyse kan vervolgens gebruikt worden voor het bijstellen van de strategie. (1 punt) De essentie van strategie, hfdst. 4, p. 34 t/m 37 Aantal punten: 5 Zie puntenverdeling in antwoorden b. In de case zijn de volgende omgevingsfactoren te vinden: 1. Sociaal: het gezonder leven, waar meer sporten en minder snoepen bij hoort (2.5 punten) 2. Politiek: door duidelijk de hoeveelheid suiker die er in de producten zit op de verpakking te vermelden, hopen ze mensen bewuster te maken (2.5 punten) 2 NCOI Opleidingsgroep

3 De essentie van strategie, hfdst. 4, p. 34 t/m 37 Aantal punten: 5 Zie puntenverdeling in antwoorden 4. Motivatie ter beoordeling aan corrector. Ster: hoge winst + aantrekkelijke markt Melkkoe: hoge winstgevendheid + geen marktgroei Hond: lage tot middelmatige winstgevendheid + slechte tot middelmatige winstgevendheid Bleeders: verliesgevend + onaantrekkelijke vooruitzichten Vraagtekens: lage tot middelmatige winstgevendheid + aantrekkelijk segment De essentie van strategie, hfdst. 5, p. 54 t/m 61 Aantal punten: 16 2 punten voor een goede matrix 1 punt per goede plaatsing producten in de matrix 1 punt per goede motivatie plaatsing product NCOI Opleidingsgroep 3

4 5. De kern-strategie bevat: 1. De reden van het bestaan van de onderneming (2 punten): Hierin worden de missie, visie en waarden van de onderneming vastgelegd. (2 punten) 2. De waardepropositie die een onderneming biedt (2 punten): Hierin wordt antwoord gegeven op de vraag welke waarde de onderneming aanbiedt aan haar klanten. (2 punten) 3. De competenties en strategische bezittingen van de onderneming (2 punten): Hierin worden de vaardigheden en kennis beschreven die nodig zijn om de waardepropositie te kunnen realiseren. (2 punten) Daarnaast worden ook de bezittingen van de onderneming in kaart gebracht die gebruikt kunnen worden voor het aanscherpen van de waardepropositie. (2 punten) De essentie van strategie, hfdst. 7, p. 82 t/m 100 Aantal punten: 14 Zie antwoord voor de puntenverdeling 6. a. De ICT-toepassingen moeten: 1. kosten verlagen; 2. snelheid en kwaliteit van de uitvoering verhogen; 3. dwarsverbanden leggen tussen processen binnen en buiten de organisatie. ICT-strategie en -organisatie in theorie en praktijk, hfdst , p. 65 t/m 67 Aantal punten: 4 (maximaal) Per genoemd punt 2 punten b. Voorbeelden (er zijn nog veel meer antwoorden mogelijk, de beoordelaar moet zelf een inschatting maken of de student goede ICT-toepassingen heeft bedacht): - Met behulp van een CRM systeem kan een betere marketing plaatsvinden. - Met behulp van ERP kunnen processen als inkoop, voorraad, bedrijfsadministratie, logistiek en andere processen met elkaar verbonden worden. ICT-strategie en -organisatie in theorie en praktijk, hfdst , p. 65 t/m 67 Aantal punten: 6 Per voorbeeld 3 punten 4 NCOI Opleidingsgroep

5 7. Strategische zetten zijn: 1. Concurrentieverminderende zetten: Door de huidige markt is het lastig dit toe te passen. De concurrentie zal eerder groter worden dan kleiner en dus heeft het weinig zin om dit toe te passen. 2. Procesverbeterende zetten: Dit is een strategische zet die Bos Snoep bv kan toepassen. Door nieuw snoepgoed te ontwikkelen, kan de concurrentiepositie bijvoorbeeld worden verbeterd. 3. Operatieverbeterende zetten: Door de bedrijfsprocessen te verbeteren, kunnen de resultaten worden verbeterd. In de case komt duidelijk naar voren dat Bos Snoep bv hiermee aan de slag gaat. Andere motivaties ter beoordeling aan corrector De essentie van strategie, hfdst. 9, p. 116 t/m 117 Aantal punten: 12 Per strategische zet 2 punten Per motivatie 2 punten 8. 4 P s zijn: 1. Product: Het product is suikervrije drop in de smaken: honingdrop, muntdrop en zoute drop (invulling). Deze producten zijn terug te vinden in de case en vormen de basis voor de 4 p s (motivatie) 2. Prijs: Hier moet de student een geadviseerde verkoop prijs beschrijven (invulling) en aangeven waarom hiervoor gekozen is (motivatie). 3. Promotie: Hier moet de studenten een promotie bedenken (invulling) en onderbouwen waarom hiervoor gekozen wordt. Hierbij moet de promotie aansluiten bij de plaats (motivatie). 4. Plaats: Hier beschrijft de student waar het product verkrijgbaar is (invulling) en onderbouwt waarom, waarbij de promotie moet aansluiten bij de plaats (motivatie). ICT-strategie en -organisatie in theorie en praktijk, hfdst. 7.4, p. 239 Aantal punten: 8 per invulling 1 punt per motivatie 1 punt NCOI Opleidingsgroep 5

6 9. Innovaties ontstaan spontaan op de werkvloer, vaak door toevallige bijkomstigheden van andere activiteiten. (3 punten) Om dit te stimuleren en succesvol te kunnen innoveren moet er een klimaat zijn dat dit stimuleert. Dit bereik je door niet al te veel restricties op te leggen en zo min mogelijk te werken met formele procedures. (4 punten) ICT-strategie en -organisatie in theorie en praktijk, hfdst. 7.4, p. 239 Aantal punten: 7 Zie antwoord voor puntenverdeling 10. De essentie van strategie volgens Porter is dat je grenzen stelt aan wat je wilt bereiken. (3 punt) Zonder strategie probeert Hans van alles uit, maar als dat hetzelfde is als wat je concurrenten ook uitproberen, dan is de kans op succes behoorlijk klein. (3 punten) Andere motivaties ter beoordeling aan corrector Reader Les 2: Michael Porter, hfdst. 1.4, p. 8 Aantal punten: 6 Zie antwoord voor puntenverdeling Eindcijferberekening Maximaal aantal te behalen punten: 100 punten Let op: Conform artikel 4.8 van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) worden de eindcijfers op een decimaal nauwkeurig gewaardeerd. Hierbij wordt niet afgerond, maar afgebroken. Voorbeeld: 5,45 5,4 5,49 5,4 5,52 5,5 5,59 5,5 6 NCOI Opleidingsgroep

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Hameeteman, R., Kuiken, B. en Vink, G. (2009). Klein receptenboek

Nadere informatie

Johnston, R., Clarc, G. & Shulver, M. (2012). Service Operations Management. Essex: Pearson. ISBN: 978-0-273-74048-3. Case: Zeelando (100 punten)

Johnston, R., Clarc, G. & Shulver, M. (2012). Service Operations Management. Essex: Pearson. ISBN: 978-0-273-74048-3. Case: Zeelando (100 punten) Antwoordmodel Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Pearson. ISBN: 978-0-273-74048-3. Case: Zeelando

Nadere informatie

Case: El Capsones (100 punten) 1. Antwoord: dimensie proces (4 punten) Motivatie: Handleiding positie en ambitie bepalen, Bijlage 2, p. 5.

Case: El Capsones (100 punten) 1. Antwoord: dimensie proces (4 punten) Motivatie: Handleiding positie en ambitie bepalen, Bijlage 2, p. 5. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Dorr, D.C. (2009). Presteren met processen. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Zuidduitsewijnen.nl, een nieuw domein (100 punten)

Antwoordmodel. Case: Zuidduitsewijnen.nl, een nieuw domein (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Gebruikte literatuur: Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur

ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1 HRD-model voor startende ondernemingen in de detailhandel Bent u van plan een onderneming te beginnen of bent u korter dan zes jaar eigenaar van een onderneming in de detailhandel? Dan behoort u tot de

Nadere informatie

Administratieve Organisatie

Administratieve Organisatie Administratieve Organisatie Week 1 Introductie bedrijfsprocessen en organisaties Organisatie Een doelrealiserend samenwerkingsverband waarin belanghebbende partijen in een coalitie samenwerken om een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Hoe werkt het ODM? Definitie ODM. Ontstaan van het model

Hoe werkt het ODM? Definitie ODM. Ontstaan van het model Hoe werkt het ODM? Inleiding In dit document wordt eerst de definitie van het ODM beschreven. Daarna wordt toegelicht vanuit welk denken het ODM is ontstaan. Vervolgens wordt op hoofdlijnen het model uitgelegd.

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Op zoek naar een gebalanceerd ITIL

Op zoek naar een gebalanceerd ITIL Alignment Op zoek naar een gebalanceerd IL Een relatie tussen BSC en volwassenwording van IL-processen Denkbeelden over IL zijn sterk in beweging en volgen de niveaus van procesvolwassenwording van de

Nadere informatie

Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit

Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit Roer moet om in advocatuur Bedrijfsstrategisch denken en handelen kritisch voor continuïteit De Nederlandse advocatuur verkeert in zwaar weer. Na voorzichtige groei in 2012, was er in 2013 sprake van een

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Business Intelligence in de Sierteeltsector

Business Intelligence in de Sierteeltsector Business Intelligence in de Sierteeltsector Analyse, generieke aanpak en praktijk voorbeeld Adrie J.M. Beulens (*) Jacqueline M. Bloemhof-Ruwaard (*) Joost C.M.A. Snels (**) Maart 2010 (*) Wageningen UR,

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK

INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK INNOVATIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE LOGISTIEK: ACHTERGROND, WERKWIJZE EN EVALUATIE VAN DE BIJ HET INNVALL-TRAJECT TOEGEPASTE METHODIEK M. Reuter, Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek (Fontys ILEC)

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

Hoe je een overtuigend businessplan schrijft. Door drs. Jasper Bronkhorst

Hoe je een overtuigend businessplan schrijft. Door drs. Jasper Bronkhorst Hoe je een overtuigend businessplan schrijft Door drs. Jasper Bronkhorst Versie 2 februari 2015 Inhoud Succesvoller ondernemen 3 Financiering 4 Waarom een management samenvatting? 4 Hoe een missie en visie

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie