voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN Kantoor Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Internet

2 Copyright 2005 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook zonder toestemming van EXIN. EXIN, ISyF 2/28

3 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen Information Systems Foundation (ISyF). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! EXIN, ISyF 3/28

4 Voorbeeldexamen 1 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Gegeven in de afbeelding een informatieparadigma met genummerde pijlen. IS RS informatiesysteem reëel systeem Bij welke pijl hoort het begrip (be)sturing? A. pijl 1 B. pijl 2 C. pijl 3 D. pijl 4 2 van 30 Maken mensen deel uit van een informatiesysteem? A. ja B. nee EXIN, ISyF 4/28

5 3 van 30 Zie onderstaande afbeelding. G1 gebruiker(sgroep) 1 G2 gebruiker(sgroep) 2 IS1 informatiesysteem 1 IS2 informatiesysteem 2 pijl maakt gebruik van Is hier sprake van integratie van informatiesystemen? A. ja B. nee 4 van 30 Wat is een programmeertaal? A. De taal die programmeurs onderling gebruiken om over de technische aspecten van het informatiesysteem te kunnen overleggen. B. Een taal die direct voor mens en computer leesbaar is. C. Een voor de mens leesbare taal, die door vertaling in uitvoerbare instructies voor de computer wordt omgezet. EXIN, ISyF 5/28

6 5 van 30 Wat is de belangrijkste reden om BPR (Business Proces Redesign) in een organisatie toe te passen? A. het automatiseren van nog met de hand uitgevoerde administratieve processen B. het opnieuw vanaf de basis willen inrichten van een organisatie ter verhoging van de effectiviteit en efficiency met behulp van informatietechnologie C. het versnellen van de beantwoording van vragen van klanten met behulp van informatietechnologie D. het versnellen van de bestaande werkstromen met behulp van informatietechnologie 6 van 30 Met een toepassing op internet worden de wedstrijduitslagen van de tenniscompetitie doorgegeven aan de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond). Deze worden verwerkt in de poulestand. Onder welk onderdeel van de informatieverzorging vallen de poulestanden? A. informatiesysteem B. informatietechnologie C. organisatie 7 van 30 Het plannen van de partijen in een op een tennispark gehouden toernooi volgens de richtlijnen van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond) wordt met behulp van een besturingsparadigma afgebeeld. Waaruit bestaat het bestuurde systeem onder andere? A. de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond) B. de planner en toernooileiding C. de toernooideelnemers en de tennisbanen D. het standaardpakket dat de toernooiplanner bij de planning ondersteunt met informatie EXIN, ISyF 6/28

7 8 van 30 Gegeven is een besturingsparadigma. Waaraan levert het informatiesysteem zijn informatie ten behoeve van het nemen van beslissingen? A. uitsluitend aan het besturend orgaan B. uitsluitend aan het bestuurd systeem C. uitsluitend aan de omgeving 9 van 30 Het aantal cursisten van een opleidingsinstituut blijkt het laatste jaar terug te lopen. Daarom laat het opleidingsinstituut een marktverkenningsonderzoek doen. Op basis van de samengevatte bevindingen in het rapport en de teruglopende aantallen cursisten wordt besloten om zich op de lange termijn meer en meer te gaan richten op onderwijs via Internet en de huidige activiteiten op onderwijsgebied af te bouwen. Wat is de aard van deze beslissing? A. strategisch B. tactisch C. operationeel 10 van 30 Tot welk deelproces van de informatieverzorging hoort de het invoeren van omzetgegevens in een werkblad? A. bewerken van gegevens B. vastleggen van gegevens C. verwerken van gegevens 11 van 30 Van welk toepassingsgebied in de automatisering is de automatische regeling van verkeerslichten op een kruispunt een voorbeeld? A. besturende processen B. fabrieksautomatisering C. geautomatiseerde producten en diensten D. operationele processen EXIN, ISyF 7/28

8 12 van 30 Men gebruikt een spreadsheet om de beschikbaarheid van medewerkers te registreren. Tot welk toepassingsgebied behoort dit? A. administratieve automatisering B. fabrieksautomatisering C. kantoorautomatisering 13 van 30 Een grote kruidenier wil het koopgedrag van klanten analyseren. Hij gebruikt hiervoor de historische koopgegevens die hij van een groot aantal jaren heeft bewaard. Tevens laat hij een marketing bureau gegevens van potentiële klanten verzamelen. Al deze gegevens stopt hij in een speciaal bestand om ze met dataminingtechnieken te kunnen analyseren. Hoe noemt men een dergelijk bestand? A. database B. datamine C. datawarehouse 14 van 30 Wat is geen toepassing van e-commerce? A. Electronic Data Interchange (EDI) B. e-ticketing C. e-trading D. teleshopping 15 van 30 Waartoe dient een WFM (WorkFlow Management) systeem? A. het aansturen van een lopende band in een fabriek B. het geautomatiseerd routeren van documenten langs de verschillende werkplekken C. het ondersteunen van een projectplanning D. het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de snelweg EXIN, ISyF 8/28

9 16 van 30 Wat speelt geen rol bij groupware? A. de coördinatie van activiteiten in een groep B. de ontsluiting van veelal ongestructureerde gegevens C. de uitwisseling van informatie tussen leden van een groep D. het volgens een vast patroon routeren van de werkstromen 17 van 30 Kan bij de invoering van Enterprise Resource Planning (ERP)-software rekening gehouden worden met specifieke bedrijfsbehoeften? A. ja B. nee 18 van 30 Op welk gebied zal Customer Relationship Management (CRM) software niet ingezet worden? A. inkoop B. marketing C. service D. verkoop 19 van 30 Informatieplanning maakt deel uit van de managementcyclus voor de informatieverzorging. Wat is de volgende stap in deze managementcyclus? A. beheer van de informatievoorziening B. evaluatie en (bij)sturing C. systeemontwikkeling EXIN, ISyF 9/28

10 20 van 30 Bij de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem gaat een organisatie uit van het huidige informatiesysteem, waarvan men een verbeterde versie wil ontwikkelen. Hoe wordt de in deze methode gehanteerde denkwijze genoemd? A. deductie B. inductie 21 van 30 Welke toestand uit het toestandenmodel kan tegelijk voorkomen met de toestand E (exploitatie)? A. AI (Acceptatie en Invoering) B. G (Gebruik) C. IBP (InformatieBeleid en Planning) D. O (Ontwikkeling) 22 van 30 Bij een projectmatige aanpak van de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem volgens SDM wordt de levenscyclus van een informatiesysteem ingedeeld in een aantal fasen. Elke fase dient te worden afgesloten met een goede documentatie, die als uitgangspunt dient voor de verdere ontwikkeling. Welke beslissing zal niet genomen kunnen worden op basis van de beschikbare documentatie aan het einde van een fase? A. opnieuw uitvoeren van de fase B. overslaan van enkele fasen C. stoppen van het project D. uitvoeren van de volgende fase 23 van 30 Welke fase maakt deel uit van een systeemontwikkelingsproject? A. definitiestudie B. gebruik en beheer C. informatieplanning EXIN, ISyF 10/28

11 24 van 30 Welke functionaris heeft de eindverantwoordelijkheid voor de informatievoorziening binnen een organisatie? A. Business Systems Analist B. Informatie Analist C. Informatie Architect D. Informatie Manager 25 van 30 Hoe wordt binnen DSDM de fase genoemd, waarin een kosten-baten analyse wordt gemaakt en de mogelijke oplossingen worden aangedragen? A. bedrijfsanalyse B. functioneel model iteratie C. toepasbaarheidsonderzoek 26 van 30 DSDM is een methode waarbij een informatiesysteem in korte ontwikkelcycli in delen wordt opgeleverd. Hoe wordt deze manier van ontwikkelen genoemd? A. evolutionair en lineair B. iteratief en incrementeel 27 van 30 In een grote stabiele organisatie in een rustige markt moet de informatievoorziening opnieuw worden bekeken, omdat de technologie van de bestaande systemen sterk verouderd is. Welke methode van systeemontwikkeling komt hiervoor het meest in aanmerking? A. DSDM B. MAD C. RAD D. SDM EXIN, ISyF 11/28

12 28 van 30 Gebruikers hebben aangegeven dat het informatiesysteem informatie moet leveren, waarmee de door het systeem geregistreerde gegevens gecontroleerd kunnen worden. Bij welk kwaliteitsaspect wordt deze kwaliteitseis 'controleerbaarheid' ingedeeld? A. beheerseisen B. eisen aan het product 'informatie' C. gebruikseisen 29 van 30 De kosten voor een te ontwikkelen informatiesysteem dreigen te hoog te worden. Welke eisen mogen in een dergelijk geval niet worden geschrapt? A. aan alle gestelde eisen moet men blijven voldoen B. bijkomstige eisen C. dringende eisen D. dwingende eisen 30 van 30 Met behulp van welk kwaliteitsmodel kan het succes van een organisatie worden beoordeeld aan de hand van negen aandachtsgebieden met betrekking tot de organisatie en de resultaten? A. CMM B. INK C. ISO EXIN, ISyF 12/28

13 Antwoordindicatie 1 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Gegeven in de afbeelding een informatieparadigma met genummerde pijlen. IS RS informatiesysteem reëel systeem Bij welke pijl hoort het begrip (be)sturing? A. pijl 1 B. pijl 2 C. pijl 3 D. pijl 4 A. Onjuist, pijl 1 staat bij een informatiestroom met informatie vanuit de omgeving. Pijl 1 heeft dus geen relatie met de (be)sturing van het RS. B. Onjuist, pijl 2 staat bij de informatiestroom met informatie ten behoeve van de omgeving. Pijl 2 bevat dus geen informatie voor het RS. C. Juist, pijl 3 staat bij de informatiestroom die informatie van het IS voor het RS bevat. Die informatie wordt sturingsinformatie genoemd. Met behulp van deze informatie wordt het RS bestuurd door het IS. D. Onjuist, pijl 4 staat bij de informatie van het RS naar het IS. Deze stroom bevat informatie over het RS. EXIN, ISyF 13/28

14 2 van 30 Maken mensen deel uit van een informatiesysteem? A. ja B. nee A. Juist. Een geautomatiseerd informatiesysteem bestaat uit gegevens, de verwerking met behulp van hardware en software, en procedures en mensen. B. Onjuist. Mensen vormen een onderdeel van een informatiesysteem. 3 van 30 Zie onderstaande afbeelding. G1 gebruiker(sgroep) 1 G2 gebruiker(sgroep) 2 IS1 informatiesysteem 1 IS2 informatiesysteem 2 pijl maakt gebruik van Is hier sprake van integratie van informatiesystemen? A. ja B. nee A. Onjuist, voor integratie van informatiesystemen is overlap noodzakelijk. In de gegeven figuur hebben de informatiesystemen IS1 en IS2 geen overlap. B. Juist, omdat de informatiesystemen IS1 en IS2 geen overlap hebben is er geen sprake van integratie van informatiesystemen. EXIN, ISyF 14/28

15 4 van 30 Wat is een programmeertaal? A. De taal die programmeurs onderling gebruiken om over de technische aspecten van het informatiesysteem te kunnen overleggen. B. Een taal die direct voor mens en computer leesbaar is. C. Een voor de mens leesbare taal, die door vertaling in uitvoerbare instructies voor de computer wordt omgezet. A. Onjuist. Hoewel programmeurs in hun spraakgebruik automatiseringstermen (vaak veel Engels) zullen hanteren, is dit geen aparte taal voor programmeurs. B. Onjuist. Er is geen enkele taal die zowel voor de mens als voor de computer direct leesbaar is. De computer reageert uitsluitend op elektrische of optische signalen die de mens niet kan begrijpen. C. Juist. Een programmeertaal is inderdaad een taal, waarin de programmeur zijn programma schrijft. Na vertaling door de computer kan de computer de dan ontstane machine-instructies begrijpen en uitvoeren. 5 van 30 Wat is de belangrijkste reden om BPR (Business Proces Redesign) in een organisatie toe te passen? A. het automatiseren van nog met de hand uitgevoerde administratieve processen B. het opnieuw vanaf de basis willen inrichten van een organisatie ter verhoging van de effectiviteit en efficiency met behulp van informatietechnologie C. het versnellen van de beantwoording van vragen van klanten met behulp van informatietechnologie D. het versnellen van de bestaande werkstromen met behulp van informatietechnologie A. Onjuist. Bij BPR gaat het juist om het volledig herinrichten van de bedrijfsprocessen, niet om het automatiseren van een bestaand bedrijfsproces. B. Juist. BPR gebruikt inderdaad de informatietechnologie om de bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter te maken. C. Onjuist. BPR kijkt naar alle bedrijfsprocessen in de organisatie, niet alleen naar de beantwoording van klantvragen. D. Onjuist. BPR herontwerpt de werkstromen, dit gaat dus verder dan het automatiseren van de bestaande werkstromen. EXIN, ISyF 15/28

16 6 van 30 Met een toepassing op internet worden de wedstrijduitslagen van de tenniscompetitie doorgegeven aan de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond). Deze worden verwerkt in de poulestand. Onder welk onderdeel van de informatieverzorging vallen de poulestanden? A. informatiesysteem B. informatietechnologie C. organisatie A. Juist. Het informatiesysteem beschrijft wát de competitiespelers aan informatie nodig hebben, namelijk de poulestanden. B. Onjuist. De informatietechnologie levert de faciliteiten (internet met alle apparatuur en verbindingen) om het informatiesysteem op te laten draaien. C. Onjuist. De organisatie (KNLTB) is de reden van het maken van het informatiesysteem. 7 van 30 Het plannen van de partijen in een op een tennispark gehouden toernooi volgens de richtlijnen van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond) wordt met behulp van een besturingsparadigma afgebeeld. Waaruit bestaat het bestuurde systeem onder andere? A. de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond) B. de planner en toernooileiding C. de toernooideelnemers en de tennisbanen D. het standaardpakket dat de toernooiplanner bij de planning ondersteunt met informatie A. Onjuist. De KNLTB hoeft met de toernooiplanning niet te worden aangestuurd. Deze organisatie bevindt zich in de omgeving, niet in het bestuurde systeem. B. Onjuist. De planner en toernooileiding nemen de stuurmaatregelen betreffende het toernooi. Deze bevinden zich in het besturend orgaan. C. Juist. De toernooideelnemers en tennisbanen moeten middels de planning op de juiste tijden aan elkaar worden gekoppeld. Deze elementen horen dus in het bestuurde systeem. D. Onjuist. Het standaardpakket is onderdeel van het informatiesysteem dat de planner bij zijn beslissingen ondersteunt. EXIN, ISyF 16/28

17 8 van 30 Gegeven is een besturingsparadigma. Waaraan levert het informatiesysteem zijn informatie ten behoeve van het nemen van beslissingen? A. uitsluitend aan het besturend orgaan B. uitsluitend aan het bestuurd systeem C. uitsluitend aan de omgeving A. Juist. Het besturingsparadigma geeft inzicht hoe het besturend orgaan tot beslissingen komt met behulp van door een informatiesysteem tot informatie verwerkte gegevens uit een bestuurd systeem en uit de omgeving van dit bestuurde systeem. B. Onjuist. Het bestuurde systeem ontvangt geen informatie van het informatiesysteem, maar stuurmaatregelen van het besturend orgaan. C. Onjuist. Het besturingsparadigma is bedoeld voor het bekijken van de besturing door het bestuurde systeem; door het bestuurde systeem geleverde informatie aan de omgeving wordt buiten beschouwing gelaten. 9 van 30 Het aantal cursisten van een opleidingsinstituut blijkt het laatste jaar terug te lopen. Daarom laat het opleidingsinstituut een marktverkenningsonderzoek doen. Op basis van de samengevatte bevindingen in het rapport en de teruglopende aantallen cursisten wordt besloten om zich op de lange termijn meer en meer te gaan richten op onderwijs via Internet en de huidige activiteiten op onderwijsgebied af te bouwen. Wat is de aard van deze beslissing? A. strategisch B. tactisch C. operationeel A. Juist. De beslissing wordt genomen op grond van samengevatte in- en externe informatie; betreft de lange termijn; is in principe éénmalig en heeft een grote impact op de (toekomst van de) organisatie. B. Onjuist. Voor een tactische beslissing ligt de nadruk te veel op externe informatie, ligt de impact van de beslissing te ver in de toekomst; betreft het een te unieke beslissing en is er een te grote impact op de organisatie. C. Onjuist. Een operationele beslissing heeft als kenmerken: programmeerbaar, korte termijn, herhaalbaar, weinig impact op de organisatie als geheel. De benodigde informatie is voornamelijk intern. Dit is hier duidelijk allemaal niet het geval. EXIN, ISyF 17/28

18 10 van 30 Tot welk deelproces van de informatieverzorging hoort de het invoeren van omzetgegevens in een werkblad? A. bewerken van gegevens B. vastleggen van gegevens C. verwerken van gegevens A. Onjuist. Bewerken van gegevens houdt in dat op de ingevoerde gegevens een bewerking wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het aanpassen van het formaat of lettertype. B. Juist. Het gaat alleen om het invoeren van gegevens. Dat is het vastleggen van gegevens. C. Onjuist. De gegevens worden niet verwerkt tot informatie; er is geen sprake van ordening bijvoorbeeld. 11 van 30 Van welk toepassingsgebied in de automatisering is de automatische regeling van verkeerslichten op een kruispunt een voorbeeld? A. besturende processen B. fabrieksautomatisering C. geautomatiseerde producten en diensten D. operationele processen A. Onjuist. Verkeerslichten vormen geen proces waarvoor informatie nodig is om beslissingen te nemen. B. Onjuist. Verkeerslichten zijn geen operationeel proces in een organisatie. C. Juist. Een verkeerslichtenregeling is een voorbeeld van een product waarin automatisering is opgenomen. D. Onjuist. Verkeerslichten vormen geen onderdeel van een primair of ondersteunend proces in een organisatie. EXIN, ISyF 18/28

19 12 van 30 Men gebruikt een spreadsheet om de beschikbaarheid van medewerkers te registreren. Tot welk toepassingsgebied behoort dit? A. administratieve automatisering B. fabrieksautomatisering C. kantoorautomatisering A. Juist. Administratieve automatisering ondersteunt inderdaad het operationele proces van het vastleggen en verwerken van cijfermatige gegeven. B. Onjuist. Bij fabrieksautomatisering wordt het ontwerp en de vervaardiging van producten ondersteund. C. Onjuist. 13 van 30 Een grote kruidenier wil het koopgedrag van klanten analyseren. Hij gebruikt hiervoor de historische koopgegevens die hij van een groot aantal jaren heeft bewaard. Tevens laat hij een marketing bureau gegevens van potentiële klanten verzamelen. Al deze gegevens stopt hij in een speciaal bestand om ze met dataminingtechnieken te kunnen analyseren. Hoe noemt men een dergelijk bestand? A. database B. datamine C. datawarehouse A. Onjuist. Een database is een gestructureerde verzameling gegevens. Deze zijn niet direct geschikt voor datamining. B. Onjuist. Datamining doet men niet op een datamine (niet bestaand woord), maar op een datawarehouse. C. Juist. Een datawarehouse bevat een verzameling gegevens, afkomstig van meerdere bronbestanden, die men kan analyseren met behulp van datamining. EXIN, ISyF 19/28

20 14 van 30 Wat is geen toepassing van e-commerce? A. Electronic Data Interchange (EDI) B. e-ticketing C. e-trading D. teleshopping A. Juist, want EDI is electronische uitwisseling van gestructureerde gegevens tussen computers. B. Onjuist, want e-ticketing is een toepassing van e-commerce. C. Onjuist, want e-trading is een toepassing van e-commerce. D. Onjuist, want teleshopping is een toepassing van e-commerce. 15 van 30 Waartoe dient een WFM (WorkFlow Management) systeem? A. het aansturen van een lopende band in een fabriek B. het geautomatiseerd routeren van documenten langs de verschillende werkplekken C. het ondersteunen van een projectplanning D. het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de snelweg A. Onjuist. Een WFM zorgt voor een virtuele lopende band, waarlangs documenten langs werkplekken worden gevoerd. B. Juist. WFM verzorgt inderdaad de routering van documenten langs de werkplekken. C. Onjuist. Een projectplanning wordt met een planningspakket ondersteund; WFM is géén planningspakket. D. Onjuist. WFM verzorgt de doorstroming van documenten langs werkplekken; géén verkeersdoorstroming. 16 van 30 Wat speelt geen rol bij groupware? A. de coördinatie van activiteiten in een groep B. de ontsluiting van veelal ongestructureerde gegevens C. de uitwisseling van informatie tussen leden van een groep D. het volgens een vast patroon routeren van de werkstromen A. Onjuist. Dit is een kenmerk van groupware. B. Onjuist. Dit is een kenmerk van groupware. C. Onjuist. Dit is een kenmerk van groupware. D. Juist. Dit is een kenmerk van WFM. Hoewel er wel enige sturing in de werkstromen plaatsvindt, is er geen sprake van een vooraf bepaalde vaste routering van de documenten. EXIN, ISyF 20/28

21 17 van 30 Kan bij de invoering van Enterprise Resource Planning (ERP)-software rekening gehouden worden met specifieke bedrijfsbehoeften? A. ja B. nee A. Juist. Via het instellen van parameters kan rekening gehouden worden met specifieke bedrijfsbehoeften. B. Onjuist. Via het instellen van parameters kan juist wel rekening gehouden worden met specifieke bedrijfsbehoeften. 18 van 30 Op welk gebied zal Customer Relationship Management (CRM) software niet ingezet worden? A. inkoop B. marketing C. service D. verkoop A. Juist. CRM is gericht op de relatie met de klant, niet op de relatie met de leverancier. B. Onjuist. Marketing is juist wel een toepassingsgebied van CRM. C. Onjuist. Service is juist wel een toepassingsgebied van CRM. D. Onjuist. Verkoop is juist wel een toepassingsgebied van CRM. 19 van 30 Informatieplanning maakt deel uit van de managementcyclus voor de informatieverzorging. Wat is de volgende stap in deze managementcyclus? A. beheer van de informatievoorziening B. evaluatie en (bij)sturing C. systeemontwikkeling A. Onjuist. Na het opstellen van een informatieplan is de volgende stap in het proces informatieplanning het ontwikkelen van een nieuw informatiesysteem. Het beheren van een informatiesysteem komt daarna pas. B. Onjuist. Na het opstellen van een informatieplan is de volgende stap in het proces informatieplanning het ontwikkelen van een nieuw informatiesysteem. Het evalueren van de informatievoorziening komt pas na de fase beheer, waarna het informatieplan eventueel wordt bijgesteld. C. Juist. Na het opstellen van een informatieplan is de volgende stap in het proces informatieplanning het ontwikkelen van een nieuw informatiesysteem. EXIN, ISyF 21/28

22 20 van 30 Bij de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem gaat een organisatie uit van het huidige informatiesysteem, waarvan men een verbeterde versie wil ontwikkelen. Hoe wordt de in deze methode gehanteerde denkwijze genoemd? A. deductie B. inductie A. Juist. Deductie betekent afleiden uit het bestaande, het nieuwe informatiesysteem wordt afgeleid van het in gebruik zijnde informatiesysteem. B. Onjuist. 21 van 30 Welke toestand uit het toestandenmodel kan tegelijk voorkomen met de toestand E (exploitatie)? A. AI (Acceptatie en Invoering) B. G (Gebruik) C. IBP (InformatieBeleid en Planning) D. O (Ontwikkeling) A. Onjuist. Acceptatie en Invoering vindt plaats voor de toestand Exploitatie. B. Juist. Als het informatiesysteem wordt geëxploiteerd, kan het ook worden gebruikt. C. Onjuist. In de toestand InformatieBeleid en Planning is er nog geen informatiesysteem dat kan worden geëxploiteerd. D. Onjuist. In de toestand Ontwikkeling wordt het informatiesysteem gebouwd; het kan dus nog niet worden geëxploiteerd. EXIN, ISyF 22/28

23 22 van 30 Bij een projectmatige aanpak van de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem volgens SDM wordt de levenscyclus van een informatiesysteem ingedeeld in een aantal fasen. Elke fase dient te worden afgesloten met een goede documentatie, die als uitgangspunt dient voor de verdere ontwikkeling. Welke beslissing zal niet genomen kunnen worden op basis van de beschikbare documentatie aan het einde van een fase? A. opnieuw uitvoeren van de fase B. overslaan van enkele fasen C. stoppen van het project D. uitvoeren van de volgende fase A. Onjuist. Het opnieuw uitvoeren van de fase is een beslissing die wel degelijk kan worden genomen op basis van de documentatie aan het einde van een fase. B. Juist. Het overslaan van enkele fasen is een beslissing die niet kan worden genomen op basis van de documentatie aan het einde van een fase. Bij elk ontwikkeltraject volgens SDM moeten alle fasen worden doorlopen. C. Onjuist. Het stopzetten van het hele project is een beslissing die wel degelijk kan worden genomen op basis van de documentatie aan het einde van een fase, bijvoorbeeld vanwege organisatorische en financiële consequenties. D. Onjuist. Het uitvoeren van de volgende fase is een beslissing die wel degelijk kan worden genomen op basis van de documentatie aan het einde van een fase. 23 van 30 Welke fase maakt deel uit van een systeemontwikkelingsproject? A. definitiestudie B. gebruik en beheer C. informatieplanning A. Juist. De fase definitiestudie is de eerste fase van een systeemontwikkelingsproject. B. Onjuist. De fase gebruik en beheer komt na de invoering (en dus na het systeemontwikkelingsproject) van een informatiesysteem. Gebruik en beheer is daarnaast ook een continue activiteit en kan dus nooit een project zijn. C. Onjuist. De fase informatieplanning gaat vooraf aan één of meer systeemontwikkelingsprojecten. EXIN, ISyF 23/28

24 24 van 30 Welke functionaris heeft de eindverantwoordelijkheid voor de informatievoorziening binnen een organisatie? A. Business Systems Analist B. Informatie Analist C. Informatie Architect D. Informatie Manager A. Onjuist. De Business Systems Analist is binnen een organisatie verantwoordelijk voor het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van bedrijfsprocessen. De Informatie Manager is als staffunctionaris binnen een organisatie eindverantwoordelijk voor de informatievoorziening. B. Onjuist. De Informatie Analist analyseert de behoefte aan informatie en informatiesystemen binnen een organisatie. De Informatie Manager is als staffunctionaris binnen een organisatie eindverantwoordelijk voor de informatievoorziening. C. Onjuist. De Informatie Architect is binnen een organisatie verantwoordelijk voor de informatiearchitectuur en de integtratie van de informatiesystemen. De Informatie Manager is als staffunctionaris binnen een organisatie eindverantwoordelijk voor de informatievoorziening. D. Juist. De Informatie Manager is een staffunctionaris die binnen een organisatie de eindverantwoordelijkheid draagt voor de informatievoorziening. 25 van 30 Hoe wordt binnen DSDM de fase genoemd, waarin een kosten-baten analyse wordt gemaakt en de mogelijke oplossingen worden aangedragen? A. bedrijfsanalyse B. functioneel model iteratie C. toepasbaarheidsonderzoek A. Juist. De fase bedrijfsanalyse is bedoeld om inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen en de bijbehorende informatiebehoeften. In deze fase wordt ook een kosten-baten analyse gemaakt en worden de mogelijke oplossingen worden aangedragen. B. Onjuist. In de functioneel model iteratie worden de functionele en informatie-eisen uit de bedrijfsanalyse verder uitgewerkt. C. Onjuist. Het toepasbaarheidsonderzoek is bedoeld om na te gaan of het starten van een ontwikkelingsproces zin heeft en of DSDM wel de aangewezen methode is. EXIN, ISyF 24/28

25 26 van 30 DSDM is een methode waarbij een informatiesysteem in korte ontwikkelcycli in delen wordt opgeleverd. Hoe wordt deze manier van ontwikkelen genoemd? A. evolutionair en lineair B. iteratief en incrementeel A. Onjuist. Iteratief en incrementeel ontwikkelen staan centraal bij DSDM, niet evolutionair en lineair ontwikkelen. B. Juist. Iteratief en incrementeel ontwikkelen staan centraal bij DSDM. 27 van 30 In een grote stabiele organisatie in een rustige markt moet de informatievoorziening opnieuw worden bekeken, omdat de technologie van de bestaande systemen sterk verouderd is. Welke methode van systeemontwikkeling komt hiervoor het meest in aanmerking? A. DSDM B. MAD C. RAD D. SDM A. Onjuist. DSDM is meer geschikt voor toepassing in een dynamische omgeving met snel wisselende informatiebehoeften. Daar is hier geen sprake van. B. Onjuist. MAD is meer geschikt voor toepassing in een omgeving, waarin de informatiebehoeften nog niet duidelijk zijn en een grote gebruikersinbreng is vereist. Dat is hier niet het geval. C. Onjuist. RAD is de verzamelnaam voor alle methoden die met behulp van een evolutionaire aanpak iteratief worden gebouwd. Deze methoden zijn nodig voor de bouw van systemen in onzekere situaties. Dat is hier niet het geval. D. Juist. EXIN, ISyF 25/28

26 28 van 30 Gebruikers hebben aangegeven dat het informatiesysteem informatie moet leveren, waarmee de door het systeem geregistreerde gegevens gecontroleerd kunnen worden. Bij welk kwaliteitsaspect wordt deze kwaliteitseis 'controleerbaarheid' ingedeeld? A. beheerseisen B. eisen aan het product 'informatie' C. gebruikseisen A. Onjuist. Controleerbaarheid is geen eis die vanuit het beheer aan het informatiesysteem wordt gesteld, maar een eis aan het product 'informatie'. B. Juist. Controleerbaarheid is een eis aan het product 'informatie'. C. Onjuist. Controleerbaarheid is geen eis die vanuit het gebruik aan het informatiesysteem wordt gesteld, maar een eis aan het product 'informatie'. 29 van 30 De kosten voor een te ontwikkelen informatiesysteem dreigen te hoog te worden. Welke eisen mogen in een dergelijk geval niet worden geschrapt? A. aan alle gestelde eisen moet men blijven voldoen B. bijkomstige eisen C. dringende eisen D. dwingende eisen A. Onjuist. Als het informatiesysteem te duur dreigt te worden, kan men beknibbelen op de gestelde eisen. Als eerste worden dan de bijkomstige eisen geschrapt en daarna de dringende. B. Onjuist. Als het informatiesysteem te duur dreigt te worden, kan men beknibbelen op de gestelde eisen. Als eerste worden dan de bijkomstige eisen geschrapt en daarna de dringende. C. Onjuist. Als het informatiesysteem te duur dreigt te worden, kan men beknibbelen op de gestelde eisen. Als eerste worden dan de bijkomstige eisen geschrapt en daarna de dringende. D. Juist. Als men dwingende eisen zou schrappen, komt men aan de bestaansreden voor het informatiesysteem. EXIN, ISyF 26/28

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

Examen ISyF Information Systems Foundation

Examen ISyF Information Systems Foundation Examen ISyF Information Systems Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 september 2006 1 juli 2003 Doelgroep Information Systems Foundation richt zich op starters in de IT. De module richt zich op mensen

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 voorbeeldexamen Information Systems Design and Development Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISDDF Information Systems Design and Development Foundation uitgave april 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007

voorbeeldexamen I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 voorbeeldexamen Project Participation Foundation (PPF) I-Tracks Project Participation Foundation (PPF) voorbeeldexamen PPF uitgave oktober 2007 Inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 12

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003

voorbeeldexamen I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 voorbeeldexamen Infrastructure Management Foundation I-Tracks voorbeeldexamen IMF Infrastructure Management Foundation uitgave december 2003 inhoud 2 inleiding 3 examenvragen 12 antwoordindicatie EXIN

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006

voorbeeldexamen I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 voorbeeldexamen IT and Management Foundation (ITMF) I-Tracks IT and Management Foundation voorbeeldexamen ITMF uitgave september 2006 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 12 antwoordindicatie 25 beoordeling

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23

voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 voorbeeldexamen Infrastructuurmanagement Foundation (IMF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 23 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch,

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 13 oktober 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B...

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Praktijkinstructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) instructie Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 (CIN02.3/CREBO:50170) pi.cin02.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Rapportage workfl ow

Rapportage workfl ow Rapportage workflow Rapportage registratie workflow C.G.A.M Wessels Introductie Workflow management (WFM) staat voor de automatisering van bedrijfsprocessen en werkstromen (regels, procedures en processen)

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 91227 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse

Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse Begrippenlijst Inzicht in de wereld van big data, marketing en analyse 4orange, 2017 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Achtergrond & Aanleiding... 3 A... 3 B... 3 C... 3

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie

Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie 2-daagse training Data Quality Een vereiste voor elke datagedreven organisatie Initiatief en organisatie In samenwerking met Wat leert u in deze training? De eisen die de GDPR aan uw datakwaliteit stelt;

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Voorbeeldexamen Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. No part of this publication may be published,

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Testen Foundation (TestF.NL)

Testen Foundation (TestF.NL) (TestF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48 11 F +31 30 231 59 86 E info@exin.nl

Nadere informatie

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise

BABOK en BiSL. Marcel Schaar Machteld Meijer. Valori Maise BABOK en BiSL Marcel Schaar Machteld Meijer Valori Maise Wat is BABOK BABOK. Ondersteuning voor het werk van de business analist Beschrijving van kennisgebieden (knowledge areas) en bijbehorende taken

Nadere informatie

Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - BEHEER 3 (CIN02.3/CREBO:50170)

Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - BEHEER 3 (CIN02.3/CREBO:50170) Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 GEAUTOMATISEERDE INFORMATIEVOORZIENING - BEHEER 3 (CIN02.3/CREBO:50170) Geautomatiseerde informatievoorziening - beheer 3 sd.cin02.3.v1 ECABO, Alle rechten

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen

Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen ISYF Informatiesystemen Hoofdstuk: 1 Basisbegrippen aant Css: 5 420 Informatieparadigma - blz 8 1.1 Het verband dat tussen informatiesystemen (=IS) en bedrijfsprocessen (=reëel systeem = RS). Geeft de

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 INHOUD

Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309  INHOUD Secretariaat: ECP Postbus 262 2260 AG Leidschendam 070-4190309 jelle.attema@ecp.nl http://www.keurmerkafrekensystemen.nl/ INHOUD INHOUD... 1 INLEIDING... 2 DOEL... 2 BEGRIPPEN... 2 AANDACHTSGEBIED EN BEGRENZING...

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Brochure ISO 27002 Advanced

Brochure ISO 27002 Advanced Brochure ISO 27002 Advanced Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22

voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22 voorbeeldexamen Object Oriëntatie Foundation (OOF.NL) editie juli 2010 inhoud inleiding 3 voorbeeldexamen 4 antwoordindicatie 11 evaluatie 22 bijlage bijlagenset A711 EXIN Hét exameninstituut voor ICT

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl

Curriculum Vitae. Personalia. Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Curriculum Vitae Personalia Naam: Roland G. Koster Tel: 071 513 7136 Mobiel: 06 1269 6855 Email: rg.koster@redvalley.nl Werkterrein Allround business en IT manager met als werkterrein: Organisatieadvies

Nadere informatie

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software

VisiBox. Procesbeheersing met de juiste planning software VisiBox Procesbeheersing met de juiste planning software Ronald Planning.nl 3-2-2014 VisiBox: Is het basis applicatie binnen Planning.nl, gebaseerd op personeelsplanning, projectplanning, materieel en

Nadere informatie

EXIN Projectmanagement Foundation

EXIN Projectmanagement Foundation EXIN Projectmanagement Foundation Literatuur B Editie 201608 Copyright 2016 EXIN PRINCE2 is a registered trade mark of AXELOS Limited. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar

Nadere informatie

Online samenwerken: discussie 1

Online samenwerken: discussie 1 Online samenwerken: discussie 1 in hoeverre zijn Hall s criteria door Nestor vervuld (of überhaupt van belang)? grote beschikbaarheid: geschikt voor verschillende soorten gebruikers scaleerbaarheid: toepasbaar

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18

MODULE I. Informatica. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 3 De andere kant van ICT 50. Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 6 MODULE I Informatica Inleiding 17 Hoofdstuk 1 Het belang van informatie 18 1.1 Inleiding 18 1.2 Aanwijzingen voor de leerling 18 1.3 Het verschil tussen gegevens en informatie 18 1.4 Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011

Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Examenprogramma Associatie Praktijkdiploma Vakopleiding Payroll Services IV Geldig m.i.v. 1 januari 2011 Het examenprogramma omvat: 1. Beroepsprofiel 2. Opleidingsprofiel 3. Examenopzet 4. Examenprogramma

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

SAP Invoice Management (SIM)

SAP Invoice Management (SIM) (SIM) Copyright 2005 Avelon BV Pagina 1 / 10 1 Inleiding Voor veel organisaties is het afhandelen van binnenkomende facturen een handmatig proces dat veel tijd in beslag neemt. Handmatige invoer, tijdrovend

Nadere informatie

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290

Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 Informatie Systeem Ontwikkeling ISO 2R290 docent: Prof. dr. Paul De Bra Gebaseerd op: Database System Concepts, 5th Ed. doel van dit vak kennis van en inzicht in basisbegrippen over informatiesystemen

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19

voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 voorbeeldvragen Informatietechnologie Foundation ITF.NL editie april 2011 inhoud inleiding 2 voorbeeldexamen 3 antwoordindicatie 8 evaluatie 19 EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 72510 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 72510 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 72510 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014

Contractmanagement onder de loep. Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Contractmanagement onder de loep Sanne van Kamp / Justine Schlatmann NEVI-PIANOo congres Gemeente Zaanstad 5 juni 2014 Wie zijn wij? Gemeente Zaanstad Bevolking: circa 150.000 inwoners Organisatie: bijna

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Werkgroep Integrale SPI Strategieën

Werkgroep Integrale SPI Strategieën Werkgroep Integrale SPI Strategieën Mario van Os Sogeti Nederland B.V. 10 november 2005 Agenda werkgroep 16:40 Eindresultaat Werkgroep Modellen: wanneer wat door Mario van Os, Sogeti 17:15 Presentatie

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het functioneren van organisaties

Hoofdstuk 1 - Het functioneren van organisaties Naam:... - Reeks: 6.. - Datum:../11/2008 - Opdracht Begrippenlijst Hoofdstuk 1 - Het functioneren van organisaties 1.1 Organisaties Organisatie (p. 17) Ik heb de vragen als paragraph opgeschreven, zodat

Nadere informatie

Checklist basisontwerp SDM II

Checklist basisontwerp SDM II Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist basisontwerp SDM II Documentatie. Zijn de uitgangspunten voor het basisontwerp Is een plan van aanpak Zijn er wijzigingen op het Software Quality Assurance

Nadere informatie

Bestuurlijke InformatieVoorziening de Cyclus

Bestuurlijke InformatieVoorziening de Cyclus Bestuurlijke InformatieVoorziening de Cyclus ISBN 978 90 72446 18 3 2010 Uitgeverij Het Glazen Oog Over de uitgave van dit document 2 Deze uitgave Deze uitgave is een digitale versie van een hoofdstuk

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

De Digitale Corporatie

De Digitale Corporatie De Digitale Corporatie Operational Excellence of Customer Intimacy? Woningcorporaties worden digitaal. Streeft de digitale corporatie vooral Operational Excellence na of toch maximale klanttevredenheid?

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Unit : Bedrijfsvoering Auteur : Annemarie Arnaud de Calavon : : Datum : 17-11-2008 vastgesteld door het CvB Bestandsnaam : 20081005 - Informatiebeveiliging beleid v Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Bijgewerkt tot en met 18 januari 18 1 interim Projectmanager Datawarehouse Vastgoed gezocht! enkele maanden, gemiddeld 3, 4 of 5 dagen per

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Pagina 1 Introductie Tijdens de beurs infosecurity.nl, die gehouden werd op 11 en 12 oktober 2006, heeft Northwave een onderzoek uitgevoerd onder bezoekers en exposanten.

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie