voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005"

Transcriptie

1 voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN Kantoor Janssoenborch, Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365, 3511 DT Utrecht Postbus 19147, 3501 DC Utrecht Telefoon (030) Fax (030) Internet

2 Copyright 2005 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere vorm dan ook zonder toestemming van EXIN. EXIN, ISyF 2/28

3 Inleiding Dit is het voorbeeldexamen Information Systems Foundation (ISyF). Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Elke vraag heeft één correct antwoord. Elke goed beantwoorde vraag levert u 1 punt op. Het maximaal aantal te behalen punten is 30. Bij 20 punten of meer bent u geslaagd. De beschikbare tijd is 60 minuten. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Veel succes! EXIN, ISyF 3/28

4 Voorbeeldexamen 1 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Gegeven in de afbeelding een informatieparadigma met genummerde pijlen. IS RS informatiesysteem reëel systeem Bij welke pijl hoort het begrip (be)sturing? A. pijl 1 B. pijl 2 C. pijl 3 D. pijl 4 2 van 30 Maken mensen deel uit van een informatiesysteem? A. ja B. nee EXIN, ISyF 4/28

5 3 van 30 Zie onderstaande afbeelding. G1 gebruiker(sgroep) 1 G2 gebruiker(sgroep) 2 IS1 informatiesysteem 1 IS2 informatiesysteem 2 pijl maakt gebruik van Is hier sprake van integratie van informatiesystemen? A. ja B. nee 4 van 30 Wat is een programmeertaal? A. De taal die programmeurs onderling gebruiken om over de technische aspecten van het informatiesysteem te kunnen overleggen. B. Een taal die direct voor mens en computer leesbaar is. C. Een voor de mens leesbare taal, die door vertaling in uitvoerbare instructies voor de computer wordt omgezet. EXIN, ISyF 5/28

6 5 van 30 Wat is de belangrijkste reden om BPR (Business Proces Redesign) in een organisatie toe te passen? A. het automatiseren van nog met de hand uitgevoerde administratieve processen B. het opnieuw vanaf de basis willen inrichten van een organisatie ter verhoging van de effectiviteit en efficiency met behulp van informatietechnologie C. het versnellen van de beantwoording van vragen van klanten met behulp van informatietechnologie D. het versnellen van de bestaande werkstromen met behulp van informatietechnologie 6 van 30 Met een toepassing op internet worden de wedstrijduitslagen van de tenniscompetitie doorgegeven aan de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond). Deze worden verwerkt in de poulestand. Onder welk onderdeel van de informatieverzorging vallen de poulestanden? A. informatiesysteem B. informatietechnologie C. organisatie 7 van 30 Het plannen van de partijen in een op een tennispark gehouden toernooi volgens de richtlijnen van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond) wordt met behulp van een besturingsparadigma afgebeeld. Waaruit bestaat het bestuurde systeem onder andere? A. de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond) B. de planner en toernooileiding C. de toernooideelnemers en de tennisbanen D. het standaardpakket dat de toernooiplanner bij de planning ondersteunt met informatie EXIN, ISyF 6/28

7 8 van 30 Gegeven is een besturingsparadigma. Waaraan levert het informatiesysteem zijn informatie ten behoeve van het nemen van beslissingen? A. uitsluitend aan het besturend orgaan B. uitsluitend aan het bestuurd systeem C. uitsluitend aan de omgeving 9 van 30 Het aantal cursisten van een opleidingsinstituut blijkt het laatste jaar terug te lopen. Daarom laat het opleidingsinstituut een marktverkenningsonderzoek doen. Op basis van de samengevatte bevindingen in het rapport en de teruglopende aantallen cursisten wordt besloten om zich op de lange termijn meer en meer te gaan richten op onderwijs via Internet en de huidige activiteiten op onderwijsgebied af te bouwen. Wat is de aard van deze beslissing? A. strategisch B. tactisch C. operationeel 10 van 30 Tot welk deelproces van de informatieverzorging hoort de het invoeren van omzetgegevens in een werkblad? A. bewerken van gegevens B. vastleggen van gegevens C. verwerken van gegevens 11 van 30 Van welk toepassingsgebied in de automatisering is de automatische regeling van verkeerslichten op een kruispunt een voorbeeld? A. besturende processen B. fabrieksautomatisering C. geautomatiseerde producten en diensten D. operationele processen EXIN, ISyF 7/28

8 12 van 30 Men gebruikt een spreadsheet om de beschikbaarheid van medewerkers te registreren. Tot welk toepassingsgebied behoort dit? A. administratieve automatisering B. fabrieksautomatisering C. kantoorautomatisering 13 van 30 Een grote kruidenier wil het koopgedrag van klanten analyseren. Hij gebruikt hiervoor de historische koopgegevens die hij van een groot aantal jaren heeft bewaard. Tevens laat hij een marketing bureau gegevens van potentiële klanten verzamelen. Al deze gegevens stopt hij in een speciaal bestand om ze met dataminingtechnieken te kunnen analyseren. Hoe noemt men een dergelijk bestand? A. database B. datamine C. datawarehouse 14 van 30 Wat is geen toepassing van e-commerce? A. Electronic Data Interchange (EDI) B. e-ticketing C. e-trading D. teleshopping 15 van 30 Waartoe dient een WFM (WorkFlow Management) systeem? A. het aansturen van een lopende band in een fabriek B. het geautomatiseerd routeren van documenten langs de verschillende werkplekken C. het ondersteunen van een projectplanning D. het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de snelweg EXIN, ISyF 8/28

9 16 van 30 Wat speelt geen rol bij groupware? A. de coördinatie van activiteiten in een groep B. de ontsluiting van veelal ongestructureerde gegevens C. de uitwisseling van informatie tussen leden van een groep D. het volgens een vast patroon routeren van de werkstromen 17 van 30 Kan bij de invoering van Enterprise Resource Planning (ERP)-software rekening gehouden worden met specifieke bedrijfsbehoeften? A. ja B. nee 18 van 30 Op welk gebied zal Customer Relationship Management (CRM) software niet ingezet worden? A. inkoop B. marketing C. service D. verkoop 19 van 30 Informatieplanning maakt deel uit van de managementcyclus voor de informatieverzorging. Wat is de volgende stap in deze managementcyclus? A. beheer van de informatievoorziening B. evaluatie en (bij)sturing C. systeemontwikkeling EXIN, ISyF 9/28

10 20 van 30 Bij de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem gaat een organisatie uit van het huidige informatiesysteem, waarvan men een verbeterde versie wil ontwikkelen. Hoe wordt de in deze methode gehanteerde denkwijze genoemd? A. deductie B. inductie 21 van 30 Welke toestand uit het toestandenmodel kan tegelijk voorkomen met de toestand E (exploitatie)? A. AI (Acceptatie en Invoering) B. G (Gebruik) C. IBP (InformatieBeleid en Planning) D. O (Ontwikkeling) 22 van 30 Bij een projectmatige aanpak van de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem volgens SDM wordt de levenscyclus van een informatiesysteem ingedeeld in een aantal fasen. Elke fase dient te worden afgesloten met een goede documentatie, die als uitgangspunt dient voor de verdere ontwikkeling. Welke beslissing zal niet genomen kunnen worden op basis van de beschikbare documentatie aan het einde van een fase? A. opnieuw uitvoeren van de fase B. overslaan van enkele fasen C. stoppen van het project D. uitvoeren van de volgende fase 23 van 30 Welke fase maakt deel uit van een systeemontwikkelingsproject? A. definitiestudie B. gebruik en beheer C. informatieplanning EXIN, ISyF 10/28

11 24 van 30 Welke functionaris heeft de eindverantwoordelijkheid voor de informatievoorziening binnen een organisatie? A. Business Systems Analist B. Informatie Analist C. Informatie Architect D. Informatie Manager 25 van 30 Hoe wordt binnen DSDM de fase genoemd, waarin een kosten-baten analyse wordt gemaakt en de mogelijke oplossingen worden aangedragen? A. bedrijfsanalyse B. functioneel model iteratie C. toepasbaarheidsonderzoek 26 van 30 DSDM is een methode waarbij een informatiesysteem in korte ontwikkelcycli in delen wordt opgeleverd. Hoe wordt deze manier van ontwikkelen genoemd? A. evolutionair en lineair B. iteratief en incrementeel 27 van 30 In een grote stabiele organisatie in een rustige markt moet de informatievoorziening opnieuw worden bekeken, omdat de technologie van de bestaande systemen sterk verouderd is. Welke methode van systeemontwikkeling komt hiervoor het meest in aanmerking? A. DSDM B. MAD C. RAD D. SDM EXIN, ISyF 11/28

12 28 van 30 Gebruikers hebben aangegeven dat het informatiesysteem informatie moet leveren, waarmee de door het systeem geregistreerde gegevens gecontroleerd kunnen worden. Bij welk kwaliteitsaspect wordt deze kwaliteitseis 'controleerbaarheid' ingedeeld? A. beheerseisen B. eisen aan het product 'informatie' C. gebruikseisen 29 van 30 De kosten voor een te ontwikkelen informatiesysteem dreigen te hoog te worden. Welke eisen mogen in een dergelijk geval niet worden geschrapt? A. aan alle gestelde eisen moet men blijven voldoen B. bijkomstige eisen C. dringende eisen D. dwingende eisen 30 van 30 Met behulp van welk kwaliteitsmodel kan het succes van een organisatie worden beoordeeld aan de hand van negen aandachtsgebieden met betrekking tot de organisatie en de resultaten? A. CMM B. INK C. ISO EXIN, ISyF 12/28

13 Antwoordindicatie 1 van 30 Zie onderstaande afbeelding. Gegeven in de afbeelding een informatieparadigma met genummerde pijlen. IS RS informatiesysteem reëel systeem Bij welke pijl hoort het begrip (be)sturing? A. pijl 1 B. pijl 2 C. pijl 3 D. pijl 4 A. Onjuist, pijl 1 staat bij een informatiestroom met informatie vanuit de omgeving. Pijl 1 heeft dus geen relatie met de (be)sturing van het RS. B. Onjuist, pijl 2 staat bij de informatiestroom met informatie ten behoeve van de omgeving. Pijl 2 bevat dus geen informatie voor het RS. C. Juist, pijl 3 staat bij de informatiestroom die informatie van het IS voor het RS bevat. Die informatie wordt sturingsinformatie genoemd. Met behulp van deze informatie wordt het RS bestuurd door het IS. D. Onjuist, pijl 4 staat bij de informatie van het RS naar het IS. Deze stroom bevat informatie over het RS. EXIN, ISyF 13/28

14 2 van 30 Maken mensen deel uit van een informatiesysteem? A. ja B. nee A. Juist. Een geautomatiseerd informatiesysteem bestaat uit gegevens, de verwerking met behulp van hardware en software, en procedures en mensen. B. Onjuist. Mensen vormen een onderdeel van een informatiesysteem. 3 van 30 Zie onderstaande afbeelding. G1 gebruiker(sgroep) 1 G2 gebruiker(sgroep) 2 IS1 informatiesysteem 1 IS2 informatiesysteem 2 pijl maakt gebruik van Is hier sprake van integratie van informatiesystemen? A. ja B. nee A. Onjuist, voor integratie van informatiesystemen is overlap noodzakelijk. In de gegeven figuur hebben de informatiesystemen IS1 en IS2 geen overlap. B. Juist, omdat de informatiesystemen IS1 en IS2 geen overlap hebben is er geen sprake van integratie van informatiesystemen. EXIN, ISyF 14/28

15 4 van 30 Wat is een programmeertaal? A. De taal die programmeurs onderling gebruiken om over de technische aspecten van het informatiesysteem te kunnen overleggen. B. Een taal die direct voor mens en computer leesbaar is. C. Een voor de mens leesbare taal, die door vertaling in uitvoerbare instructies voor de computer wordt omgezet. A. Onjuist. Hoewel programmeurs in hun spraakgebruik automatiseringstermen (vaak veel Engels) zullen hanteren, is dit geen aparte taal voor programmeurs. B. Onjuist. Er is geen enkele taal die zowel voor de mens als voor de computer direct leesbaar is. De computer reageert uitsluitend op elektrische of optische signalen die de mens niet kan begrijpen. C. Juist. Een programmeertaal is inderdaad een taal, waarin de programmeur zijn programma schrijft. Na vertaling door de computer kan de computer de dan ontstane machine-instructies begrijpen en uitvoeren. 5 van 30 Wat is de belangrijkste reden om BPR (Business Proces Redesign) in een organisatie toe te passen? A. het automatiseren van nog met de hand uitgevoerde administratieve processen B. het opnieuw vanaf de basis willen inrichten van een organisatie ter verhoging van de effectiviteit en efficiency met behulp van informatietechnologie C. het versnellen van de beantwoording van vragen van klanten met behulp van informatietechnologie D. het versnellen van de bestaande werkstromen met behulp van informatietechnologie A. Onjuist. Bij BPR gaat het juist om het volledig herinrichten van de bedrijfsprocessen, niet om het automatiseren van een bestaand bedrijfsproces. B. Juist. BPR gebruikt inderdaad de informatietechnologie om de bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter te maken. C. Onjuist. BPR kijkt naar alle bedrijfsprocessen in de organisatie, niet alleen naar de beantwoording van klantvragen. D. Onjuist. BPR herontwerpt de werkstromen, dit gaat dus verder dan het automatiseren van de bestaande werkstromen. EXIN, ISyF 15/28

16 6 van 30 Met een toepassing op internet worden de wedstrijduitslagen van de tenniscompetitie doorgegeven aan de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond). Deze worden verwerkt in de poulestand. Onder welk onderdeel van de informatieverzorging vallen de poulestanden? A. informatiesysteem B. informatietechnologie C. organisatie A. Juist. Het informatiesysteem beschrijft wát de competitiespelers aan informatie nodig hebben, namelijk de poulestanden. B. Onjuist. De informatietechnologie levert de faciliteiten (internet met alle apparatuur en verbindingen) om het informatiesysteem op te laten draaien. C. Onjuist. De organisatie (KNLTB) is de reden van het maken van het informatiesysteem. 7 van 30 Het plannen van de partijen in een op een tennispark gehouden toernooi volgens de richtlijnen van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond) wordt met behulp van een besturingsparadigma afgebeeld. Waaruit bestaat het bestuurde systeem onder andere? A. de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn TennisBond) B. de planner en toernooileiding C. de toernooideelnemers en de tennisbanen D. het standaardpakket dat de toernooiplanner bij de planning ondersteunt met informatie A. Onjuist. De KNLTB hoeft met de toernooiplanning niet te worden aangestuurd. Deze organisatie bevindt zich in de omgeving, niet in het bestuurde systeem. B. Onjuist. De planner en toernooileiding nemen de stuurmaatregelen betreffende het toernooi. Deze bevinden zich in het besturend orgaan. C. Juist. De toernooideelnemers en tennisbanen moeten middels de planning op de juiste tijden aan elkaar worden gekoppeld. Deze elementen horen dus in het bestuurde systeem. D. Onjuist. Het standaardpakket is onderdeel van het informatiesysteem dat de planner bij zijn beslissingen ondersteunt. EXIN, ISyF 16/28

17 8 van 30 Gegeven is een besturingsparadigma. Waaraan levert het informatiesysteem zijn informatie ten behoeve van het nemen van beslissingen? A. uitsluitend aan het besturend orgaan B. uitsluitend aan het bestuurd systeem C. uitsluitend aan de omgeving A. Juist. Het besturingsparadigma geeft inzicht hoe het besturend orgaan tot beslissingen komt met behulp van door een informatiesysteem tot informatie verwerkte gegevens uit een bestuurd systeem en uit de omgeving van dit bestuurde systeem. B. Onjuist. Het bestuurde systeem ontvangt geen informatie van het informatiesysteem, maar stuurmaatregelen van het besturend orgaan. C. Onjuist. Het besturingsparadigma is bedoeld voor het bekijken van de besturing door het bestuurde systeem; door het bestuurde systeem geleverde informatie aan de omgeving wordt buiten beschouwing gelaten. 9 van 30 Het aantal cursisten van een opleidingsinstituut blijkt het laatste jaar terug te lopen. Daarom laat het opleidingsinstituut een marktverkenningsonderzoek doen. Op basis van de samengevatte bevindingen in het rapport en de teruglopende aantallen cursisten wordt besloten om zich op de lange termijn meer en meer te gaan richten op onderwijs via Internet en de huidige activiteiten op onderwijsgebied af te bouwen. Wat is de aard van deze beslissing? A. strategisch B. tactisch C. operationeel A. Juist. De beslissing wordt genomen op grond van samengevatte in- en externe informatie; betreft de lange termijn; is in principe éénmalig en heeft een grote impact op de (toekomst van de) organisatie. B. Onjuist. Voor een tactische beslissing ligt de nadruk te veel op externe informatie, ligt de impact van de beslissing te ver in de toekomst; betreft het een te unieke beslissing en is er een te grote impact op de organisatie. C. Onjuist. Een operationele beslissing heeft als kenmerken: programmeerbaar, korte termijn, herhaalbaar, weinig impact op de organisatie als geheel. De benodigde informatie is voornamelijk intern. Dit is hier duidelijk allemaal niet het geval. EXIN, ISyF 17/28

18 10 van 30 Tot welk deelproces van de informatieverzorging hoort de het invoeren van omzetgegevens in een werkblad? A. bewerken van gegevens B. vastleggen van gegevens C. verwerken van gegevens A. Onjuist. Bewerken van gegevens houdt in dat op de ingevoerde gegevens een bewerking wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld het aanpassen van het formaat of lettertype. B. Juist. Het gaat alleen om het invoeren van gegevens. Dat is het vastleggen van gegevens. C. Onjuist. De gegevens worden niet verwerkt tot informatie; er is geen sprake van ordening bijvoorbeeld. 11 van 30 Van welk toepassingsgebied in de automatisering is de automatische regeling van verkeerslichten op een kruispunt een voorbeeld? A. besturende processen B. fabrieksautomatisering C. geautomatiseerde producten en diensten D. operationele processen A. Onjuist. Verkeerslichten vormen geen proces waarvoor informatie nodig is om beslissingen te nemen. B. Onjuist. Verkeerslichten zijn geen operationeel proces in een organisatie. C. Juist. Een verkeerslichtenregeling is een voorbeeld van een product waarin automatisering is opgenomen. D. Onjuist. Verkeerslichten vormen geen onderdeel van een primair of ondersteunend proces in een organisatie. EXIN, ISyF 18/28

19 12 van 30 Men gebruikt een spreadsheet om de beschikbaarheid van medewerkers te registreren. Tot welk toepassingsgebied behoort dit? A. administratieve automatisering B. fabrieksautomatisering C. kantoorautomatisering A. Juist. Administratieve automatisering ondersteunt inderdaad het operationele proces van het vastleggen en verwerken van cijfermatige gegeven. B. Onjuist. Bij fabrieksautomatisering wordt het ontwerp en de vervaardiging van producten ondersteund. C. Onjuist. 13 van 30 Een grote kruidenier wil het koopgedrag van klanten analyseren. Hij gebruikt hiervoor de historische koopgegevens die hij van een groot aantal jaren heeft bewaard. Tevens laat hij een marketing bureau gegevens van potentiële klanten verzamelen. Al deze gegevens stopt hij in een speciaal bestand om ze met dataminingtechnieken te kunnen analyseren. Hoe noemt men een dergelijk bestand? A. database B. datamine C. datawarehouse A. Onjuist. Een database is een gestructureerde verzameling gegevens. Deze zijn niet direct geschikt voor datamining. B. Onjuist. Datamining doet men niet op een datamine (niet bestaand woord), maar op een datawarehouse. C. Juist. Een datawarehouse bevat een verzameling gegevens, afkomstig van meerdere bronbestanden, die men kan analyseren met behulp van datamining. EXIN, ISyF 19/28

20 14 van 30 Wat is geen toepassing van e-commerce? A. Electronic Data Interchange (EDI) B. e-ticketing C. e-trading D. teleshopping A. Juist, want EDI is electronische uitwisseling van gestructureerde gegevens tussen computers. B. Onjuist, want e-ticketing is een toepassing van e-commerce. C. Onjuist, want e-trading is een toepassing van e-commerce. D. Onjuist, want teleshopping is een toepassing van e-commerce. 15 van 30 Waartoe dient een WFM (WorkFlow Management) systeem? A. het aansturen van een lopende band in een fabriek B. het geautomatiseerd routeren van documenten langs de verschillende werkplekken C. het ondersteunen van een projectplanning D. het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de snelweg A. Onjuist. Een WFM zorgt voor een virtuele lopende band, waarlangs documenten langs werkplekken worden gevoerd. B. Juist. WFM verzorgt inderdaad de routering van documenten langs de werkplekken. C. Onjuist. Een projectplanning wordt met een planningspakket ondersteund; WFM is géén planningspakket. D. Onjuist. WFM verzorgt de doorstroming van documenten langs werkplekken; géén verkeersdoorstroming. 16 van 30 Wat speelt geen rol bij groupware? A. de coördinatie van activiteiten in een groep B. de ontsluiting van veelal ongestructureerde gegevens C. de uitwisseling van informatie tussen leden van een groep D. het volgens een vast patroon routeren van de werkstromen A. Onjuist. Dit is een kenmerk van groupware. B. Onjuist. Dit is een kenmerk van groupware. C. Onjuist. Dit is een kenmerk van groupware. D. Juist. Dit is een kenmerk van WFM. Hoewel er wel enige sturing in de werkstromen plaatsvindt, is er geen sprake van een vooraf bepaalde vaste routering van de documenten. EXIN, ISyF 20/28

21 17 van 30 Kan bij de invoering van Enterprise Resource Planning (ERP)-software rekening gehouden worden met specifieke bedrijfsbehoeften? A. ja B. nee A. Juist. Via het instellen van parameters kan rekening gehouden worden met specifieke bedrijfsbehoeften. B. Onjuist. Via het instellen van parameters kan juist wel rekening gehouden worden met specifieke bedrijfsbehoeften. 18 van 30 Op welk gebied zal Customer Relationship Management (CRM) software niet ingezet worden? A. inkoop B. marketing C. service D. verkoop A. Juist. CRM is gericht op de relatie met de klant, niet op de relatie met de leverancier. B. Onjuist. Marketing is juist wel een toepassingsgebied van CRM. C. Onjuist. Service is juist wel een toepassingsgebied van CRM. D. Onjuist. Verkoop is juist wel een toepassingsgebied van CRM. 19 van 30 Informatieplanning maakt deel uit van de managementcyclus voor de informatieverzorging. Wat is de volgende stap in deze managementcyclus? A. beheer van de informatievoorziening B. evaluatie en (bij)sturing C. systeemontwikkeling A. Onjuist. Na het opstellen van een informatieplan is de volgende stap in het proces informatieplanning het ontwikkelen van een nieuw informatiesysteem. Het beheren van een informatiesysteem komt daarna pas. B. Onjuist. Na het opstellen van een informatieplan is de volgende stap in het proces informatieplanning het ontwikkelen van een nieuw informatiesysteem. Het evalueren van de informatievoorziening komt pas na de fase beheer, waarna het informatieplan eventueel wordt bijgesteld. C. Juist. Na het opstellen van een informatieplan is de volgende stap in het proces informatieplanning het ontwikkelen van een nieuw informatiesysteem. EXIN, ISyF 21/28

22 20 van 30 Bij de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem gaat een organisatie uit van het huidige informatiesysteem, waarvan men een verbeterde versie wil ontwikkelen. Hoe wordt de in deze methode gehanteerde denkwijze genoemd? A. deductie B. inductie A. Juist. Deductie betekent afleiden uit het bestaande, het nieuwe informatiesysteem wordt afgeleid van het in gebruik zijnde informatiesysteem. B. Onjuist. 21 van 30 Welke toestand uit het toestandenmodel kan tegelijk voorkomen met de toestand E (exploitatie)? A. AI (Acceptatie en Invoering) B. G (Gebruik) C. IBP (InformatieBeleid en Planning) D. O (Ontwikkeling) A. Onjuist. Acceptatie en Invoering vindt plaats voor de toestand Exploitatie. B. Juist. Als het informatiesysteem wordt geëxploiteerd, kan het ook worden gebruikt. C. Onjuist. In de toestand InformatieBeleid en Planning is er nog geen informatiesysteem dat kan worden geëxploiteerd. D. Onjuist. In de toestand Ontwikkeling wordt het informatiesysteem gebouwd; het kan dus nog niet worden geëxploiteerd. EXIN, ISyF 22/28

23 22 van 30 Bij een projectmatige aanpak van de ontwikkeling van een nieuw informatiesysteem volgens SDM wordt de levenscyclus van een informatiesysteem ingedeeld in een aantal fasen. Elke fase dient te worden afgesloten met een goede documentatie, die als uitgangspunt dient voor de verdere ontwikkeling. Welke beslissing zal niet genomen kunnen worden op basis van de beschikbare documentatie aan het einde van een fase? A. opnieuw uitvoeren van de fase B. overslaan van enkele fasen C. stoppen van het project D. uitvoeren van de volgende fase A. Onjuist. Het opnieuw uitvoeren van de fase is een beslissing die wel degelijk kan worden genomen op basis van de documentatie aan het einde van een fase. B. Juist. Het overslaan van enkele fasen is een beslissing die niet kan worden genomen op basis van de documentatie aan het einde van een fase. Bij elk ontwikkeltraject volgens SDM moeten alle fasen worden doorlopen. C. Onjuist. Het stopzetten van het hele project is een beslissing die wel degelijk kan worden genomen op basis van de documentatie aan het einde van een fase, bijvoorbeeld vanwege organisatorische en financiële consequenties. D. Onjuist. Het uitvoeren van de volgende fase is een beslissing die wel degelijk kan worden genomen op basis van de documentatie aan het einde van een fase. 23 van 30 Welke fase maakt deel uit van een systeemontwikkelingsproject? A. definitiestudie B. gebruik en beheer C. informatieplanning A. Juist. De fase definitiestudie is de eerste fase van een systeemontwikkelingsproject. B. Onjuist. De fase gebruik en beheer komt na de invoering (en dus na het systeemontwikkelingsproject) van een informatiesysteem. Gebruik en beheer is daarnaast ook een continue activiteit en kan dus nooit een project zijn. C. Onjuist. De fase informatieplanning gaat vooraf aan één of meer systeemontwikkelingsprojecten. EXIN, ISyF 23/28

24 24 van 30 Welke functionaris heeft de eindverantwoordelijkheid voor de informatievoorziening binnen een organisatie? A. Business Systems Analist B. Informatie Analist C. Informatie Architect D. Informatie Manager A. Onjuist. De Business Systems Analist is binnen een organisatie verantwoordelijk voor het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van bedrijfsprocessen. De Informatie Manager is als staffunctionaris binnen een organisatie eindverantwoordelijk voor de informatievoorziening. B. Onjuist. De Informatie Analist analyseert de behoefte aan informatie en informatiesystemen binnen een organisatie. De Informatie Manager is als staffunctionaris binnen een organisatie eindverantwoordelijk voor de informatievoorziening. C. Onjuist. De Informatie Architect is binnen een organisatie verantwoordelijk voor de informatiearchitectuur en de integtratie van de informatiesystemen. De Informatie Manager is als staffunctionaris binnen een organisatie eindverantwoordelijk voor de informatievoorziening. D. Juist. De Informatie Manager is een staffunctionaris die binnen een organisatie de eindverantwoordelijkheid draagt voor de informatievoorziening. 25 van 30 Hoe wordt binnen DSDM de fase genoemd, waarin een kosten-baten analyse wordt gemaakt en de mogelijke oplossingen worden aangedragen? A. bedrijfsanalyse B. functioneel model iteratie C. toepasbaarheidsonderzoek A. Juist. De fase bedrijfsanalyse is bedoeld om inzicht te krijgen in de bedrijfsprocessen en de bijbehorende informatiebehoeften. In deze fase wordt ook een kosten-baten analyse gemaakt en worden de mogelijke oplossingen worden aangedragen. B. Onjuist. In de functioneel model iteratie worden de functionele en informatie-eisen uit de bedrijfsanalyse verder uitgewerkt. C. Onjuist. Het toepasbaarheidsonderzoek is bedoeld om na te gaan of het starten van een ontwikkelingsproces zin heeft en of DSDM wel de aangewezen methode is. EXIN, ISyF 24/28

25 26 van 30 DSDM is een methode waarbij een informatiesysteem in korte ontwikkelcycli in delen wordt opgeleverd. Hoe wordt deze manier van ontwikkelen genoemd? A. evolutionair en lineair B. iteratief en incrementeel A. Onjuist. Iteratief en incrementeel ontwikkelen staan centraal bij DSDM, niet evolutionair en lineair ontwikkelen. B. Juist. Iteratief en incrementeel ontwikkelen staan centraal bij DSDM. 27 van 30 In een grote stabiele organisatie in een rustige markt moet de informatievoorziening opnieuw worden bekeken, omdat de technologie van de bestaande systemen sterk verouderd is. Welke methode van systeemontwikkeling komt hiervoor het meest in aanmerking? A. DSDM B. MAD C. RAD D. SDM A. Onjuist. DSDM is meer geschikt voor toepassing in een dynamische omgeving met snel wisselende informatiebehoeften. Daar is hier geen sprake van. B. Onjuist. MAD is meer geschikt voor toepassing in een omgeving, waarin de informatiebehoeften nog niet duidelijk zijn en een grote gebruikersinbreng is vereist. Dat is hier niet het geval. C. Onjuist. RAD is de verzamelnaam voor alle methoden die met behulp van een evolutionaire aanpak iteratief worden gebouwd. Deze methoden zijn nodig voor de bouw van systemen in onzekere situaties. Dat is hier niet het geval. D. Juist. EXIN, ISyF 25/28

26 28 van 30 Gebruikers hebben aangegeven dat het informatiesysteem informatie moet leveren, waarmee de door het systeem geregistreerde gegevens gecontroleerd kunnen worden. Bij welk kwaliteitsaspect wordt deze kwaliteitseis 'controleerbaarheid' ingedeeld? A. beheerseisen B. eisen aan het product 'informatie' C. gebruikseisen A. Onjuist. Controleerbaarheid is geen eis die vanuit het beheer aan het informatiesysteem wordt gesteld, maar een eis aan het product 'informatie'. B. Juist. Controleerbaarheid is een eis aan het product 'informatie'. C. Onjuist. Controleerbaarheid is geen eis die vanuit het gebruik aan het informatiesysteem wordt gesteld, maar een eis aan het product 'informatie'. 29 van 30 De kosten voor een te ontwikkelen informatiesysteem dreigen te hoog te worden. Welke eisen mogen in een dergelijk geval niet worden geschrapt? A. aan alle gestelde eisen moet men blijven voldoen B. bijkomstige eisen C. dringende eisen D. dwingende eisen A. Onjuist. Als het informatiesysteem te duur dreigt te worden, kan men beknibbelen op de gestelde eisen. Als eerste worden dan de bijkomstige eisen geschrapt en daarna de dringende. B. Onjuist. Als het informatiesysteem te duur dreigt te worden, kan men beknibbelen op de gestelde eisen. Als eerste worden dan de bijkomstige eisen geschrapt en daarna de dringende. C. Onjuist. Als het informatiesysteem te duur dreigt te worden, kan men beknibbelen op de gestelde eisen. Als eerste worden dan de bijkomstige eisen geschrapt en daarna de dringende. D. Juist. Als men dwingende eisen zou schrappen, komt men aan de bestaansreden voor het informatiesysteem. EXIN, ISyF 26/28

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005

Voorbeeldexamen. ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 Voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL voorbeeldexamen ITIL Foundation ITIL Foundation Certificate in IT Service Management uitgave mei 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 14 antwoordindicatie 35 beoordeling

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT oplossingen Daphne Depassé White paper in opdracht van: Bachelor Toegepaste Informatica (lessen: Analyse) Doel: Het begrijpen van het belang

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PROJECT START ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: 1.0 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie

Virtualisatie en IT-auditing. Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Virtualisatie en IT-auditing Scriptie ter afronding van de postgraduate IT-audit opleiding aan de VU Definitieve versie Auteur: M.J.Montero Teamnummer: 722 VU begeleider (extern): dr. Rene Matthijsse Bedrijfscoach

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie

Digitale Architectuur

Digitale Architectuur Digitale Architectuur E E N A R C H I T E C T U U R S C H E T S V A N D E D I G I T A L E W E R K R U I M T E V A N E E N T O P M A N A G E R Sietse Overbeek e-office B.V., Huis ter Heide (Utrecht) Digitale

Nadere informatie

Automatiseer het automatiseringsbedrijf

Automatiseer het automatiseringsbedrijf Automatiseer het automatiseringsbedrijf Het optimaliseren van de ontwikkelstraat Bachelor afstudeeronderzoek Stef Roskam December 2010 Augustus 2011 Bedrijfsbegeleider: R. van der Sanden Afstudeerbegeleider:

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1

PRINCE 2: Projects IN Controlled Environments 1 PRINCE 2: s IN Controlled Environments 1 Dit artikel geeft een uitgebreide samenvatting van PRINCE 2, een best-practice projectmanagement methodiek die inmiddels dé standaard aanpak voor het managen van

Nadere informatie