AWBZ Extramurale Begeleiding Utrecht West Nummer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AWBZ Extramurale Begeleiding Utrecht West Nummer 1"

Transcriptie

1 Betreft aanbesteding: Nota van Inlichtingen: AWBZ Extramurale Begeleiding Utrecht West Nummer 1 De (geanonimiseerde) vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel van het inkoopdocument en worden per aan alle aanbieders verstuurd. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Nota van Inlichtingen en eerder verstrekte documenten prevaleert het bepaalde in de Nota van Inlichtingen. VERZOEK: Om een goede planning te kunnen maken voor de dialooggesprekken, verzoeken wij u voor woensdag 30 juli aan het secretariaat door te geven of u een aanbieder bent met meer dan 15 cliënten in de regio Utrecht West. Op die manier kunnen wij alvast een voorlopige planning opstellen. 1 / 9

2 AANGEPAST TIJDSPAD Datum Activiteit 9 juli Uiterste ontvangst aanmeldingen aanbieders 14 juli Toezenden inkoopdocument aan geïnteresseerde aanbieders 21 juli Informatiebijeenkomst voor aanbieders inclusief vragen stellen 25 juli Beantwoording 1e nota van inlichtingen 1 augustus Toezenden productomschrijving aan aanbieders met definitieve tarieven 5 augustus Vragen stellen 2e nota van inlichtingen 8 augustus Beantwoording 2e nota van inlichtingen 22 augustus om uur uiterlijk September September Oktober Oktober Indienen offertes door aanbieders Dialooggesprekken met aanbieders Toezenden kleine en nieuwe aanbieders contractvoorstellen Reactietermijn kleine en nieuwe aanbieders op contractvoorstel Toezenden raamovereenkomsten / beschikkingen 2 / 9

3 1. Betreft: Vektis gegevens Pagina: Vraag Zijn de gegevens van Vektis waarop de gemeenten zich baseren beschikbaar voor de bestaande aanbieders omdat de Vektis gegevens in de praktijk nogal eens kunnen verschillen met die van de bedrijfsvoering van de aanbieder? Nee, deze zijn niet beschikbaar voor de bestaande aanbieders. Dit is o.a. vanwege het feit dat deze concurrentiegevoelige informatie bevat. 2. Betreft: Data dialooggesprekken Pagina: Vraag Kloppen de data voor de gesprekken: pag 4 18 t/m 27 augustus en in de tabel van pag 9 4 t/m 18 sept.. Als het om 2 verschillende gespreksronden gaat, kunt u dan aangeven wat het verschil is? Zie hiervoor de actuele planning hierboven 3. Betreft: Ontbreken code Pagina: Vraag Waarom ontbreekt de code H 803, dit is vervoer dagbesteding ouderen? Alleen de productcodes die in de regio Utrecht West worden benut zijn meegenomen. H803 wordt niet afgenomen volgens de beschikbare Vektis cijfers voor deze regio. Vervoerskosten komen in 2015 terecht op de producten Vervoer basis en Vervoer rolstoel. 4. Betreft: Meerdere indicaties Pagina: Vraag Heeft u rekening gehouden met de praktijk waarbij 1 cliënt 2 dagen H 533, 2 dagen H 802 plus 4 x vervoer H 803 ontvangt en hoe moeten wij daar volgend jaar mee omgaan? De regio Utrecht West werkt met generieke producten die op 1 augustus worden opgeleverd in de productomschrijving. Overigens zal het ook in deze situatie kunnen voorkomen dat een inwoner zowel Begeleiding groep als Begeleiding Individueel heeft. 5. Betreft: Innovatie Pagina: Vraag Zijn ook de prestatiebeschrijvingen van de NZA beleidsregels van toepassing, zo ja waar zit dan de ruimte voor innovatie? Nee, er zullen nieuwe WMO-productbeschrijvingen worden opgesteld. Deze zullen op 1 augustus worden toegezonden. Daarbij moet de opmerking gemaakt worden dat we prestatiefactoren juist van de markt willen vragen, conform de methodiek Best Value Procurement. 6. Betreft: BIG Pagina: Vraag Waarom zijn ook de beleidsregels met behandeling, BIG-codes van behandelaars, enz. benoemd, dit hoort toch niet in het Wmo domein? Per abuis zijn deze opgenomen in het inkoopdocument. Vanaf nu zijn deze niet meer van toepassing. 7. Betreft: VOG Pagina: Vraag Kan de verklaring omtrent gedrag (VOG) ook worden vervangen door bijvoorbeeld referenties van eerdere werkgevers? Een VOG zegt niet alles. Is een VOG nodig voor alle vrijwilligers? De verklaring VOG kan niet worden vervangen door een referentie. Ja, een VOG is nodig voor iedereen die formele zorg of ondersteuning biedt aan een cliënt. Een VOG is sinds 2014 gratis voor vrijwilligers. 8. Betreft: Kwaliteitsborging Pagina: Vraag Is er sprake van rechtsongelijkheid als grotere instellingen aan een HKZ certificering moeten voldoen? Nee, er mag ook een gelijkwaardige certificering worden gepresenteerd. Zodanig dat op systematische wijze de uitvoering van 3 / 9

4 de zorg kan worden getoetst. Voor de kleine aanbieders worden nadere afspraken gemaakt in de overeenkomsten. 9. Betreft: Meldplicht calamiteiten Pagina: Vraag Waar kan ik de meldplicht voor calamiteiten vinden? Deze is opgenomen in de Wmo 2015 onder artikel Betreft: Inkoopdocument Pagina: Vraag Bedoelt u met het inkoopdocument AWBZ het document van 2013? Dat van 2014 is nl. nog niet gereed. Wij bedoelen het inkoopdocument AWBZ van regio Utrecht West, kortom het document dat u heeft ontvangen. 11. Betreft: Social return on investment Pagina: Vraag Wij kennen geen inkoopdocument AWBZ social return on investment, hoe moeten wij met deze vraag 6.1 uit de eigen verklaring omgaan? In het inkoopdocument is in paragraaf 2.12 aangegeven hoe de opdrachtgever om wil gaan met 5% sociaal rendement. 12. Betreft: Methode van aanbesteden Pagina: Vraag Past duurzame aanpak, of maatschappelijk verantwoord ondernemen, in de kwaliteitscriteria van de inkooptechniek Best Value Procurement? Ja, dit past binnen de inkoop van Best Value Procurement. Dit kunt u kwijt in het kansendossier. 13. Betreft: Inkoop procedure Hfst 2.2 Pagina: 8 Vraag De kern van onze dagbesteding zit in gemeente Woerden. Er komen echter ook mensen uit diverse andere gemeente als de Stichtse Vecht, Montfoort etc. Als een aanbestedingsofferte bij het secretariaat Utrecht West wordt ingediend, voor welke gemeente wordt dat dan gedaan. De gemeente waar de dagbesteding wordt aangeboden of ook met de gemeentes waar de mensen vandaan komen? De inschrijver bepaalt voor welke gemeenten hij/zij zich inschrijft. Dit kan in Bijlage 5: uitvraag AWBZ, worden opgenomen. De individuele gemeenten wijzen de zorg toe aan haar inwoners die mogelijk in een andere gemeente geleverd wordt. 14. Betreft: Producten Hfdstuk 1.9 Pagina: 5/6 Vraag Er is gekozen voor een eenvoudigere indeling van de doelgroep; Basis, gemiddeld en zwaar. Paar vragen daaromtrent: 1. wanneer overstijgt iemand de basis, wat is de bandbreedte/criteria van gemiddeld en wat van zwaar 2. Wie indiceert? 3. Prijzen. Zijn alle prijzen per dagdeel, of is de prijs van o.a. individuele begeleiding per uur? Dit zal nader uitgewerkt worden in de productomschrijvingen. De prijzen voor Begeleiding Groep zijn per dagdeel, voor Begeleiding Individueel per uur. De toegang (indicatiestelling) wordt lokaal georganiseerd. 15. Betreft: Contracteren huidige aanbieders Hfdst 1.2 Pagina: 4 Vraag Om de continuïteit van de reeds geleverde zorg voor de dagbesteding in Woerden te garanderen is aanbieder x een samenwerkingsverband aangegaan met aanbieder y die al jaar en dag dagbesteding levert in Woerden. In die 4 / 9

5 hoedanigheid heeft aanbieder x de status van huidige aanbieder die meer dan 15 klanten verzorgt. Het gaat om de hoeveelheid cliënten die uw organisatie bedient met een geldende AWBZ indicatie die onder de Wmo 2015 zullen vallen. Indien dit in onderaannemersschap gaat dan moet u in overleg met de hoofdaannemer of u bij de gemeente zelf een ZIN contract aan wil gaan of uw onderaannemerschap wil continueren. 16. Betreft: Planning Pagina: Vraag Wordt deze planning aangehouden of wijzigt deze ook zoals in het inkooptraject jeugdhulp ook is gebeurd? Dat laatste heeft onze voorkeur. De planning is aangepast, zie hierboven. 17. Betreft: Tarieven Pagina: Vraag Ten opzichte van de landelijke gemiddelde budgetkorting (11% op het budget van 2012) wordt in het document gesproken van een korting van 25% op de tarieven van Hierdoor wordt bijvoorbeeld de korting op vervoer in 2013 (meer dan 50%!) nog eens verder vergroot. Wat maakt dat jullie hiervoor hebben gekozen? De tarieven worden op 1 augustus bekend gemaakt. 18. Betreft: Gunning contracten Pagina: Vraag Iedereen krijgt in principe een contract, wat is het best value element daarin? De gemeente beantwoordt de wat-vraag, de aanbieder de hoe-vraag. 19. Betreft: Risico verantwoordelijkheid Pagina: Vraag Zijn risicomaatregelen al bij de prijs inbegrepen en waar is een extra tarief op mogelijk? Ja, deze zijn al bij de prijs inbegrepen. Er is alleen extra tarief mogelijk op kansen, welke opgenomen kunnen worden in het kansendossier. prestatie 20. Betreft: Rapportages Pagina: Vraag Waarom is gekozen voor een hoog frequentie rapportage, terwijl er regelarm gewerkt moet worden? Kan hiervan afgeweken worden? Wat is het verschil tussen maandelijkse rapportage en kwartaaloverleg? Hiervoor is gekozen om te kunnen sturen op de prestatie-indicatoren, ingebracht door de inschrijver. Hiervan kan niet worden afgeweken. Het verschil is dat de maandelijkse rapportage online verstuurd wordt en het kwartaaloverleg mondeling plaatsvindt. 21. Betreft: Tarieven Pagina: Vraag Waarom 25% korting op het tarief? Wanneer wordt definitief bekend wat de tarieven zijn? Wat is het verschil tussen een plafondtarief en een vast tarief? Waarom is er gekozen voor een plafondtarief? De tarieven worden op 1 augustus bekend gemaakt. Er is geen verschil. 22. Betreft: Kritische prestatie-indicatoren Pagina: Vraag Worden de KPI s voor de maandelijkse rapportage bepaald door de gemeente of kunnen deze zelf worden bepaald? De KPI s worden in de inschrijving door de aanbieders bepaald. 5 / 9

6 23. Betreft: Methode van aanbesteden Pagina: Vraag Is de best value methodiek van aanbesteden alleen van toepassing voor 2015 of ook voor de jaren erna? De insteek is om deze methode voor meerdere jaren in te zetten, afhankelijk van de besluitvorming in de afzonderlijke gemeenten. 24. Betreft: Ondersteuning aanbieders Pagina: Vraag Is er ondersteuning mogelijk vanuit het inkoopbureau om vragen over de best value methodiek te beantwoorden of moeten aanbieders dit zelf oplossen? De aanbieders dienen dit zelf op te lossen. 25. Betreft: Dialooggesprekken Pagina: Vraag Welke aanbieders worden uitgenodigd voor de dialooggesprekken? Aanbieders die meer dan 15 cliënten hebben in de regio Utrecht West op peildatum 31 dec (zie 1.3 op pagina 4 van het inkoopdocument). 26. Betreft: Invulling van de aanbiedingsofferte Pagina: Vraag Hoe kun je de nieuwe manier van werken in de aanbiedingsofferte onderbouwen met prestaties, terwijl deze aanpak nog volop in ontwikkeling is? Aan innovatieve ontwikkelingen gaat een denkproces vooraf. Dit dient besproken te worden in de dialooggesprekken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast hoeft niet alles met prestaties te worden onderbouwd. Best practices of goed onderbouwde aannames kunnen ook meegenomen worden in de aanbiedingsofferte. 27. Betreft: Productomschrijvingen Pagina: Vraag Waarom komt er een productomschrijving van opdrachtgever, terwijl deze manier van aanbesteden juist van de aanbieders vraagt de hoevraag zelf in te vullen? De productomschrijving geeft richting aan de diensten met het benoemen van resultaten. Kort samengevat wordt hier de wat-vraag neergezet. De aanbieder vult in de aanbiedingsofferte de hoe-vraag in en geeft aan hoe hij deze resultaten gaat behalen. 28. Betreft: Tijdspad/planning Pagina: Vraag Als de productomschrijving en tarieven pas op 1 augustus bekend zijn, hoe kunnen de aanbieders dan op tijd een volledig ingevulde offerte leveren? Dit is in onze ogen mogelijk. In de dialooggesprekken met de aanbieders is er ruimte om toe te lichten waar zaken ontbreken. Zie hiervoor de aangepaste planning. 29. Betreft: Combinatie van diensten Jeugd en AWBZ/Wmo Pagina: Vraag Als een aanbieder zowel ondersteuning biedt aan Jeugd als op het gebied van AWBZ/Wmo, dien je dit dan aan te geven? De inschrijver dient twee aparte offertes in. Wij verzoeken de Inschrijvers dit duidelijk aan te geven in de aanbiedingsbrief, dit is ook opgenomen in de uitnodiging. 30. Betreft: Kleine aanbieders Pagina: Vraag Hebben de ZZP ers en de vrijgevestigde aanbieders een plek in deze aanbesteding? Zie 1.3 op pagina 4 van het inkoopdocument. 31. Betreft: Toegang Pagina: Vraag Hoe verloopt het proces van indiceren? Loopt dit via de afzonderlijke gemeenten en/of het wijkteam en wat is de relatie met de volumeafspraken in de raamcontracten? 6 / 9

7 De toegang tot zorg wordt lokaal georganiseerd en verschilt. Er worden geen volumeafspraken gemaakt in de raamcontracten. 32. Betreft: werken in wijkteams Pagina: Vraag Is er al meer bekend over de taken en de organisatie van het wijkteam? De huidige aanbesteding gaat over de maatwerkvoorzieningen, niet over de zorg die door het wijkteam wordt gegeven. Taken van het wijkteam kunnen per gemeente verschillen, deze afspraken worden lokaal gemaakt. 33. Betreft: Communicatie Pagina: Vraag Hoe worden de inwoners en de cliënten geïnformeerd over de veranderingen? Voorlichting gebeurt zowel landelijk als lokaal via verschillende media. De gemeente gaat met alle cliënten in gesprek (voor 1 januari 2015, maar ook in de loop van 2015). 34. Betreft: Combinatie van diensten AWBZ/Wmo Pagina: Vraag Moeten de aanbieders die meerdere producten leveren voor ieder afzonderlijk product in de offerte een prestatievoorstel en risicoinventarisatie aanleveren? In principe mag de aanbieder voor ieder product twee A-4 prestatievoorstel aanleveren en twee A-4 risico-inventarisatie. Wij vragen de aanbieder hier pragmatisch mee om te gaan bij eventuele dubbelingen. 35. Betreft: Bevoorschotting Pagina: Vraag Kunnen gemeenten gaan werken met bevoorschotting van gecontracteerde aanbieders? Nee, de gemeente zal de daadwerkelijk geleverde zorg maandelijks achteraf betalen. 36. Betreft: Tarieven Pagina: Vraag Heeft de doorgevoerde korting op de tarieven niet tot gevolg dat aanbieders juist meer zorg gaan leveren om de korting op te vangen? Bouw je op deze manier niet een perverse prikkel in? Er kan nooit meer zorg worden geleverd dan in een beschikking aan de cliënt is toegewezen. Wij gaan ervan uit dat aanbieders professioneel handelen, het belang van de cliënt centraal stellen en de uitgangspunten van de gemeente hierin volgen om alleen noodzakelijke zorg en ondersteuning te leveren. 37. Betreft: Extra bijdragen van inwoners bij diensten Pagina: Vraag Is het mogelijk om aan de cliënten van de producten een extra vergoeding te vragen voor de dienstverlening? U kunt dit aangeven in de aanbiedingsofferte. 38. Betreft: Indexering Pagina: Vraag Is een indexering op het tarief voorzien in 2016? Nee, deze is niet voorzien. Zie 1.6 op pagina Betreft: Personele gevolgen inkoop door gemeenten Pagina: Vraag Neemt de opdrachtgever maatregelen om gedwongen ontslagen te voorkomen? De Wmo 2015 artikel voorziet hierin. 40. Betreft: Verplichting vervoer Pagina: 7 / 9

8 Vraag Als je als aanbieder dagbesteding biedt, ben je dan ook verplicht om vervoer te regelen? De gemeente gaat ervan uit dat aanbieders voor de cliënten die niet kunnen voorzien in vervoer naar de dagbesteding, het vervoer regelen middels het desbetreffende product. 41. Betreft: Combinatie van diensten en tarieven Pagina: Vraag Is er een mogelijkheid om tussen de verschillende producten en tarieven uit te wisselen? En daarmee op het totale budget de gevraagde korting en creativiteit te realiseren? Heel concreet, waar ligt de vrijheid van aanbieders op het gebied van bv. tarieven betreffende vervoer? Kunnen aanbieders afwijken van zaken die de gemeente voorstelt, als daar een goede onderbouwing voor is? Een dergelijke creatieve oplossing kan beschreven worden in het kansendossier. 42. Betreft: Combineren van diensten Pagina: Vraag Is het toegestaan om meer zorg of dienstverlening te bieden en daarvoor een eigen bijdrage te vragen van de client zelf? Nee, dit valt buiten ons inkooptraject. 43. Betreft: Social Return en Investment Pagina: Vraag Door te bezuinigen op eigen FTE s zou de 5% (SROI) gerealiseerd kunnen worden. Heeft dit een plaats binnen de aanbesteding? Is dit mogelijk? Dit is niet mogelijk. 44. Betreft: ICT systemen Pagina: Vraag Welke ICT systemen gaan de gemeenten gebruiken? Wordt hiervoor aangesloten bij de systemen die nu gebruikt worden? Dit wordt nog nader bepaald door de colleges en volgens de landelijke richtlijnen. 45. Betreft: Verplichtingen van gemeenten Pagina: Vraag Hoe gaat de gemeente om met wederzijdse verplichtingen? Bv. de inspanningen om werkgevers te betrekken bij het realiseren van geschikte werkplekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn geen wederzijdse verplichtingen, het is primair aan de aanbieders om geschikte plekken te realiseren. 46. Betreft: Regionale samenwerking Pagina: Vraag Stemmen gemeenten regionale dagbesteding met elkaar af? Nee, dit wordt niet op elkaar afgestemd. 47. Betreft: Beschermd wonen Pagina: Vraag Wordt de functie beschermd wonen ook aanbesteed? Nee, niet in dit inkooptraject. Dit is een taak en aanbesteding van de centrumgemeenten, voor onze regio zijn dat Hilversum en Utrecht. 48. Betreft: Inkoopdocument AWBZ Pagina: 9 Vraag Hoe verhoudt zich de meest actuele planning zoals in eerste instantie beschreven op pagina 9 (en waarop mondeling reeds correcties 8 / 9

9 werden aangegeven tijdens de informatiebijeenkomst op 21 juli) tot het Proportionalisteitsbeginsel uit de aanbestedingswet, verder uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit? De wettelijke termijnen worden in acht genomen. 49. Betreft: Combinatie van diensten Jeugd en AWBZ/Wmo Pagina: Vraag Tijdens de bijeenkomst is door de woordvoerder van de gemeente opgemerkt dat voor aanbieders die zowel met Jeugd meedoen als met AWBZ Extramurale begeleiding deze worden gezien als 1. Wat betekent dit concreet voor de in te vullen uitvraagformulieren en het vervolggesprek? Zie antwoord 34. Voor Jeugd en AWBZ dienen twee aparte offertes te worden ingediend. 50. Betreft: Combinatie Jeugd en AWBZ/Wmo Pagina: Vraag Wij zijn zijn mbt AWBZ extramurale begeleiding een kleine speler (minder dan 15 clienten op 31/12/2013), maar in combi met ons jeugdaanbod een grote speler. Krijgen we dan wel een gesprek over beide onderdelen? Nee, u wordt alleen uitgenodigd voor een gesprek over het jeugdaanbod. 51. Betreft: Vermindering administratieve lasten Pagina: Vraag In hoeverre gaan de gemeenten de administratieve lasten bij de opdrachtnemers verminderen? Dit gebeurt al doordat er met negen producten gewerkt wordt. Wij staan open voor alle suggesties die bijdragen in een vermindering. 9 / 9

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Jeugdhulp Utrecht West 4 e Nota van Inlichtingen d.d. 6 augustus 2014

Jeugdhulp Utrecht West 4 e Nota van Inlichtingen d.d. 6 augustus 2014 Betreft aanbesteding: Nota van Inlichtingen: Jeugdhulp Utrecht West 4 e Nota van Inlichtingen d.d. 6 augustus 2014 De (geanonimiseerde) vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als

Nadere informatie

AWBZ Extramurale Begeleiding Utrecht West nr. 2

AWBZ Extramurale Begeleiding Utrecht West nr. 2 Van: Betreft aanbesteding: Nota van Inlichtingen: AWBZ Extramurale Begeleiding Utrecht West nr. 2 De (geanonimiseerde) vragen en de daarop gegeven antwoorden moeten worden beschouwd als integraal onderdeel

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht

Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Nota van inlichtingen Overeenkomst Overgangsrecht Vraagnr. Artikel Vraag Antwoord 1 Kostprijs Waarom kort u meer dan de landelijk taakstelling van 11% in uw geval op de tarieven? Dit is niet het geval.

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten

Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Status: Definitief Datum: 14-10-2015 Nota van Inlichtingen 2 Jeugdhulp 2016 Achterhoekse Gemeenten Erratum Naam # document Bladzijde Paragraaf

Nadere informatie

aanbesteding en inkoop 3D

aanbesteding en inkoop 3D aanbesteding en inkoop 3D 9 juli 2015 1 inleiding In het onderzoeksprogramma dat de Rekenkamer Lansingerland op 20 februari 2015 aan de raad heeft gestuurd, is een onderzoek aangekondigd naar de aanbesteding

Nadere informatie

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget

Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Inkoop Wmo Maatwerkvoorziening Bestuurlijke aanbesteding gemeente Edam Volendam: Adviestafel 3/10/2016 Tarieven Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en budget Agenda Adviestafel 3/10/2016 Welkom-

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN NOTA VAN INLICHTINGEN Deze maakt integraal onderdeel uit van het Aanbestedingsdocument behorend bij de Europese aanbesteding medische adviezen gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem

Nadere informatie

Verslag Overlegtafel 2 Inkoop Westerwolde op 11 september 2017

Verslag Overlegtafel 2 Inkoop Westerwolde op 11 september 2017 Verslag Overlegtafel 2 Inkoop Westerwolde op 11 september 2017 In dit verslag zijn opmerkingen, vragen, verzoeken en afspraken opgenomen die tijdens de PowerPoint Presentatie zijn ingebracht. Dia Planning

Nadere informatie

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding

Programma Drie Decentralisaties. 2. Inkoop / aanbesteding Programma Drie Decentralisaties 2. Inkoop / aanbesteding Datum: 16 april 2014 1 Opdrachtgever: Stuurgroep drie d s Projectleider: Reitse Keizer 2. PROJECTPLAN INKOOP/AANBESTEDING Projectgroep: Marjolein

Nadere informatie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie

Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Nota van Inlichtingen_1 Betreft Nota van Inlichtingen Datum 31 maart 2014 Van Veiligheidsregio Haaglanden Perceel 2 Project Europese aanbesteding Diensten en Producten Mobiele Telefonie Deze Nota van Inlichtingen

Nadere informatie

Informatie Inkoop Wmo

Informatie Inkoop Wmo Informatie Inkoop Wmo Programma Inhoud presentatie 1. Inleiding 2. Informatie inkoop uitgangspuntennotitie 3. Vragen Begeleiding: Proces tot nu Inventarisatie Bestaande Klanten BGI BGG KVB Heerde 162 110

Nadere informatie

Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland

Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland Het ABC van aanbesteden met voorbeelden uit Noord- Nederland info@bureaulagro.nl 06-25 51 38 51 Kennisdagen november 2014 Wat gaat waarheen? Het ABC van aanbesteden Korte inventarisatie WMO 2015 (18+)

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verlengen raamovereenkomst Wmo 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-000562 Datum 04-04-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces

Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces Technische briefing Gemeenteraad Wmo/Jeugdhulp Beleidsplan Jeugdhulp / Inkoopproces 14 april 2014 Waar staan we? Door de Raad vastgesteld beleid: Meedoen naar Vermogen Nota Visie & uitgangspunten Transitie

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015

Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015 Gemeente Zoetermeer Vraag en antwoord naar aanleiding van fysieke overlegtafel vrij inzetbare voorzieningen op 25 juni 2015 Tabel Overzicht met vraag en antwoord Nr. Vraag Antwoord 1. Wat is het doel en

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT

HEAD Congres. Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT HEAD Congres Persoonsvolgende inkoop begeleiding Jeugdwet & Wmo 2015 CONCEPT Aanpak inkoop begeleiding / kdv 1. Algemeen: A. 8 gemeenten B. 3.000 cliënten C. 80 aanbieders 2. Interactief proces: A. Projectteam

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk :

Toelichting. : Wendy van Neer. Datum : 20 mei Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning Kenmerk : Toelichting Van : Wendy van Neer Datum : 20 mei 2016 Betreft : verantwoorde inkoop zorg en ondersteuning 2015 Kenmerk : 16.0004452 De gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren,

Nadere informatie

Openbare aanbesteding Ambulante ondersteuning Wmo Walcheren

Openbare aanbesteding Ambulante ondersteuning Wmo Walcheren Nota van Inlichtingen Openbare aanbesteding Ambulante ondersteuning Wmo Walcheren Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Openbare aanbesteding Ambulante ondersteuning Wmo Walcheren Gemeente Middelburg

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN EUROPESE AANBESTEDING MEDIAPLANNING EN -INKOOP, COMMUNICATIESTRATEGIE EN VORMGEVING TEN BEHOEVE VAN ONDERWIJSGROEP NOORD AANBESTEDINGSNUMMER: 2012/S 205-337609 Aanbestedende

Nadere informatie

Wie is Stichting RIJK?

Wie is Stichting RIJK? Wie is Stichting RIJK? Acht gemeenten hebben in 2008 gekozen voor het oprichten van Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). RIJK is een collectief waarin gemeenten samenwerken bij

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

Wijzigingen indeling arrangementen Wmo en Beschermd wonen 2017

Wijzigingen indeling arrangementen Wmo en Beschermd wonen 2017 Wijzigingen indeling arrangementen Wmo en Beschermd wonen 2017 1. Inleiding De nieuwe taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gecontracteerd op basis van een arrangementfinanciering.

Nadere informatie

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de

(buiten)schilderwerken. Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de Nota van Inlichtingen Europese niet openbare aanbesteding inzake het beheer en onderhoud van de (buiten)schilderwerken Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Europese niet openbare aanbesteding

Nadere informatie

De te contracteren jeugdhulp (wat) en de omvang daarvan (hoe) zijn vastgesteld ten behoeve van de contracteringsprocedure

De te contracteren jeugdhulp (wat) en de omvang daarvan (hoe) zijn vastgesteld ten behoeve van de contracteringsprocedure Wanneer Activiteit Resultaat Wie Te contracteren jeugdhulp bepalen (wat) en omvang (hoeveel) De te contracteren jeugdhulp (wat) en de omvang daarvan (hoe) zijn vastgesteld ten behoeve van de contracteringsprocedure

Nadere informatie

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant

Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Inkoopproces jeugdhulp en Wmo Informatiebijeenkomst Hart van Brabant Programma 17.00 Opening Door Gijs Weenink, gespreksleider 17.10 Toelichting inkoopproces Door Pieterjan van Delden, AEF 17.45 Mogelijkheid

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015

Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015 Basisovereenkomst en tarieven voor begeleiding Wmo 2015 Overeenkomsten 1. Procesovereenkomst: start bestuurlijke aanbesteding Onderlinge afspraken over relatie en werkwijze 2. Basisovereenkomst: Zakelijk

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Startnotitie Uitgangspunten Inkoop Wmo 2015. Portefeuillehouder: C. van Dijk (wnd.) Kenmerk: 172949 / 173733 Samenvatting Door de gezamenlijke

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Gemeentelijke Wmo-inkoop: Prikkels voor innovatie

Gemeentelijke Wmo-inkoop: Prikkels voor innovatie Gemeentelijke Wmo-inkoop: Prikkels voor innovatie Presentatie resultaten onderzoek Wmo-aanbestedingen 2014 8 april 2015 Dag van de Zorginkoop Niels Uenk Public Procurement Research Centre Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding. tussen

Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding. tussen Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding tussen Gemeente Asten Gemeente Deurne Gemeente Gemert-Bakel Gemeente Helmond Gemeente Laarbeek Gemeente Someren en Dienstverlener Bijlage 3: Tarieven per

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: vragen art. 61 Rvo J. Levink (CDA) over transitie sociaal domein

Collegevoorstel. Zaaknummer: vragen art. 61 Rvo J. Levink (CDA) over transitie sociaal domein Zaaknummer: 00419129 Onderwerp: vragen art. 61 Rvo J. Levink (CDA) over transitie sociaal domein Collegevoorstel Inleiding Raadslid J. Levink van het CDA stelt in een brief van 9 december 2014 vragen op

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

1e Nota van inlichtingen

1e Nota van inlichtingen Onderstaand staan de ontvangen vragen met betrekking tot bovengenoemde aanbesteding en de daarbij door de opdrachtgever geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van

Nadere informatie

Opdracht sociaal domein 2016

Opdracht sociaal domein 2016 Opdracht sociaal domein 2016 Transformatie in de sociale uitvoeringspraktijk Kaders - 2 - Boodschap kickoff Evoluon, 28 april Kaders vooraf Inkoop/subsidie 2016 bestuurlijke aanbesteding (dialoog) Inkoop/subsidie

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 2 september 2014 1400242445 M. Koers UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Voorstel aan college b&w van Landsmeer

Voorstel aan college b&w van Landsmeer STATUS: Voorstel aan college b&w van Landsmeer B&W vergadering: 20 mei 2014 Nr. Agendapunt: Portefeuillehouder: C. Hienkens Onderwerp: Inkoopdocument Jeugdzorg Wmo/AWBZ Afdeling : Sociaal Domein Ambtenaar

Nadere informatie

Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015

Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 Notitie 2 e OT Prijs-Prestatie 11 september 2015 Inleiding In de eerste op 11 juni gehouden ontwikkeltafel (OT) Prijs & Prestatie is in het kader van de voorbereiding van de inkoop 2016 gesproken over

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015

Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015 Monitor voortgang Wmo Uitkomsten vijfde meting, januari 2015 Amersfoort, 25 februari 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/rall/158280/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp

Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp 1 Aanbestedingsleidraad Huishoudelijke Hulp Leidraad voor de contractering van aanbieders Huishoudelijke Hulp Gemeente Lelystad 20 augustus 2014 Dit document is onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring

Nadere informatie

Inkoopdocument AWBZ samenwerkende gemeenten regio Utrecht west

Inkoopdocument AWBZ samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Inkoopdocument AWBZ samenwerkende gemeenten regio Utrecht west Contactpersoon Karin Reitsma-Hooijmans secretariaat@inkooputrechtwest.nl referentie nummer 150801 Versie 7, datum 14 juli 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen op weg, Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid

Samen op weg, Twentse visie op vervoer onder gemeentelijke verantwoordelijkheid Samen op weg, Twentse visie op onder gemeentelijke verantwoordelijkheid Hoofdlijnen visie Het inzetten en stimuleren van de eigen kracht van mensen en lokale initiatieven Het maximaal gebruik maken van

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016

Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk d.d. 3 maart 2016 Marktconsultatie 'Vormgeving', Kenmerk 1100041811 d.d. 3 maart 2016 Interne bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email: concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Nota van B&W. l januari Nieuwe aanbesteding of contract verlengen? gemsente Haarlemmermeer

Nota van B&W. l januari Nieuwe aanbesteding of contract verlengen? gemsente Haarlemmermeer gemsente Haarlemmermeer Nota van B&W Ondenverp Verlenging contracten hulp hij het huishouden (HBH) Portefeulllehouder dr. T.C.M. Horn Collegevergadering 28 oktober 2008 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven Registratienummer

Nadere informatie

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 3 september 2014 overlegronde 1

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 3 september 2014 overlegronde 1 Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 3 september 2014 overlegronde 1 Hier komt tekst Ingangsdatum 1 januari 2015 Hier komt ook tekst Agenda 9.00 9.15 uur Voorstelronde 9.15 9.30 uur Toelichting op het proces

Nadere informatie

Europese aanbesteding Beeldkwaliteit

Europese aanbesteding Beeldkwaliteit Europese aanbesteding Beeldkwaliteit 2018-2021 Versie 1.0 Datum 14-11-2017 Referentie 170183 Copyright Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer Afdeling Inkoop Postbus 12651 2500 DP Den Haag Tel.nr. 06 13

Nadere informatie

Tariefbepaling maatwerkvoorzieningen Wmo

Tariefbepaling maatwerkvoorzieningen Wmo Tariefbepaling maatwerkvoorzieningen Wmo 1. Rekensystematiek Begeleiding In de adviesgroep van 14 oktober is een bekostigingssystematiek voorgesteld die uitgaat van een bundeling van de productcodes Nza

Nadere informatie

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding

Inkoop Wmo 2016. Ambulante ondersteuning & Dagbesteding Inkoop Wmo 2016 Ambulante ondersteuning & Dagbesteding 19 juni 2015 Introductie Hessel van Kordenoordt Projectleider inkoop Wmo Afdeling Zorg Onderwijs, Jeugd & Zorg (OJZ) Gemeente Amsterdam Voorbehoud

Nadere informatie

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1

onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 onderzoeksopzet aanbesteding zorg en welzijn - deel 1 2 aanbesteding zorg en welzijn 1 1 inleiding aanleiding Op donderdag 4 september 2014 heeft de Rekenkamer Capelle aan den IJssel met de raad een zogenoemde

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 20 april 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel

Rapport aan B&W d.d. 20 april 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel Onderwerp: Overeenkomsten inkoop Begeleiding Wmo 2015/2016 openbaar Rapport aan B&W d.d. 20 april 2015 secretaris Pauline van Gelder Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: offerte-aanvraag inkoop WMO 2015. Portefeuillehouder: mw. E.G. Vos-Van de Weg Kenmerk: 176902 / 179362 Samenvatting Aanleiding om te

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving.

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. *ZE9A51840CC* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr. 15. Aan de Raad No.ZA.14-28270/DV.14-354, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: Continuïteit van AWBZ zorg in 2015 1. Inleiding

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5

2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5 2 e Nota van Inlichtingen Sociaal Domein 5 Domein waarop de vraag betrekking heeft* referentienummer van de vraag in de Nota van Inlichtingen* Tekst van de vraag in de Nota van Inlichtingen* Antwoord op

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling transitiearrangement (RTA) regio Noordoost Brabant. Nummer: 6f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 oktober 2013 Aanleiding Door de decentralisatie

Nadere informatie

Inkoop Jeugdhulp Informatiebijeenkomst 28 juni 2016 Willem II stadion

Inkoop Jeugdhulp Informatiebijeenkomst 28 juni 2016 Willem II stadion Inkoop Jeugdhulp 2017 Informatiebijeenkomst 28 juni 2016 Willem II stadion Programma 1. Opening, door wethouder Roks 2. Wat presenteren we vandaag niet 3. Toelichting resultaat gestuurde inkoop 4. Toelichting

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs

Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs Nota van Inlichtingen 1 Gunningsfase Openbare Europese aanbesteding Borgstelling WGA ERD Stichting Lucas Onderwijs Opgesteld door: Projectgroep Versie: Definitief Datum: 16 oktober 2014 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang

Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang Voorlopig voorstel maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang De intentieovereenkomst ten behoeve van de dienstverlening voor Beschermd Wonen en Opvang kan leiden tot deelovereenkomsten rondom nieuwe

Nadere informatie

Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden. 2 juni 2016, Viola Zevenhuizen, projectleider

Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden. 2 juni 2016, Viola Zevenhuizen, projectleider Inkoop Sociaal Domein 2017 e.v. Gemeenteraden 2 juni, Viola Zevenhuizen, projectleider Doel huisstijl Toelichting inkoopproces en Werking interactief aankoopsysteem 2 Sociaal Domein huisstijl Bovenregionaal

Nadere informatie

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven;

B&W Vergadering. 3. akkoord te gaan met de mogelijkheid dat aanbieders voor 2017 met additionele producten kunnen inschrijven; 2.1.10 Toetredingsfase uitvoeringscontracten Wmo 2017 1 Dossier 581 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 581 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 26 juli 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Toetredingsfase

Nadere informatie

Aanbesteding Dyslexie 2018

Aanbesteding Dyslexie 2018 Aanbesteding Dyslexie 2018 Door Sander Otto, adviseur aanbestedingen Lidwien van Langen, adviseur Marktconsultatie aanbieders Dyslexie Regio Eemland 15 mei 2017 Disclaimer: Alle informatie in de sheets

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein

1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein 1 e gegevensuitvraag marktverkenning sociale domein 22 april 2014 Gestelde vragen over de in te vullen vragenlijst Indien relevant staat tussen haakjes de vraag uit de vragenlijst waarop vraag en betrekking

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomst aanbieders jeugdhulp en (nieuwe) Wmo, regio Hart van Brabant, 10 juli 2014

Verslag informatiebijeenkomst aanbieders jeugdhulp en (nieuwe) Wmo, regio Hart van Brabant, 10 juli 2014 Verslag informatiebijeenkomst aanbieders jeugdhulp en (nieuwe) Wmo, regio Hart van Brabant, 10 juli 2014 Deel A Presentatie Op 11 juli 2014 vond er een informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders jeugdhulp

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie:

Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: Nota van Inlichtingen Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbesteding Werk- en Participatiestage Gemeente Hilversum Aanbestedende Dienst: Gemeente Hilversum Referentie: 394938 Omschrijving:

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Nota van Inlichtingen 1. Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Nota van Inlichtingen 1 Europese aanbesteding Schoonmaakdienstverlening. Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opgesteld door: Projectgroep Versie: 1.0 Datum: 31-08-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Monitor voortgang Wmo, Peiling eind 2015 Geachte heer, mevrouw, Hieronder vindt u de vragen van de zevende meting van de voortgangsmonitor Wmo. De resultaten van deze meting worden gebruikt voor de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom

Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres juni Pedro Blom Wmo Inkoopstrategie en DAEB in de praktijk NEVI-PIANOo-congres 2014 5 juni 2014 Pedro Blom Programma 1. Even voorstellen 2. Wmo 2015 3. Inkoopproces 4. Inkoopstrategie 5. DAEB => Yvonne Maasdam EVEN VOORSTELLEN

Nadere informatie

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten

Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Inkoop en bekostiging als kwaliteitsinstrumenten Auteur(s): Rob de Boer, Karin Sok, Saskia Keuzenkamp en Hilde van Xanten Projectnummer: WP1013 Datum: 4 februari 2016 Movisie Inleiding Gemeenten staan

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Onderwerp Marktconsultatie Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland Geachte heer, mevrouw, Op dinsdag 5 en woensdag 6 april zal de Regio Centraal Gelderland een marktoconsultatie organiseren met betrekking

Nadere informatie

Inkoopdocument. Pleegzorg voor het jaar

Inkoopdocument. Pleegzorg voor het jaar Inkoopdocument ten behoeve van Pleegzorg voor het jaar 2017 Gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Ten behoeve van dit traject samenwerkend binnen het NSDMH 0 Datum: 1

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Samen sterker. De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers.

Samen sterker. De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers. Samen sterker De gevolgen van nieuwe Wet-en regelgeving voor kleine zorgondernemers. 1 Financiering paardondersteunde zorg 2 Wet- en regelgeving AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten is een volksverzekering

Nadere informatie

Nota van inlichtingen

Nota van inlichtingen Aanbesteding postdiensten Nota van inlichtingen Kenmerk: 2016-150 Status: Definitief Aantal pagina s: 8 Datum: 11-11-2016 1 Deze nota van inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Versienummer: 01-2015 Laatste update: 7 april 2015 Pagina 1 Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Partijen

Nadere informatie

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord

NNL1502E007 nota van inlichtingen xlsx. Blz. Vraag Antwoord Project: Nieuwbouw en renovatie Naturalis Biodiversity Center te Leiden Kenmerk: NNL1502E007 Onderwerp: nota van inlichtingen 1 Betreffende: selectiefase Datum: 23-3-2015 Nr. Document (selectieleidraad,

Nadere informatie

Dit memo dient om de raadscommissie te informeren over de ontwikkelingen en besluitvorming betreffende de inkoop voor 2016 en 2017 van:

Dit memo dient om de raadscommissie te informeren over de ontwikkelingen en besluitvorming betreffende de inkoop voor 2016 en 2017 van: MEMO Aan De commissie Samenlevingszaken (2 september 2015) Van wethouder mw. E. Deutekom-Muntjewerff Kopie aan Datum 25 augustus 2015 Betreft Inkoop 2016/2017 Wmo en Jeugdhulp: stand van zaken Inleiding

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid

Geachte voorzitter, RIS Aan de leden van de Commissie Samenleving. Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. Beleid Typ teksttyp teksttyp tekst drs. K.P. Klein Wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens 030 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Samenleving r- RIS296071 Contactpersoon

Nadere informatie

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente

factureren zorgaanbieders bij het ontbreken van een overeenkomst met de gemeente Collegevoorstel Inleiding Gemeenten zijn volgens het overgangsrecht 1 verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg voor overgangscliënten. Overgangscliënten zijn cliënten die voor de transitie al zorg

Nadere informatie

Toelichting aanbestedingsdocumenten

Toelichting aanbestedingsdocumenten Toelichting aanbestedingsdocumenten voor zorgaanbieders Regionale aanbesteding van zorg via Interactief Aankoopsysteem 1 september 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Aanbestedingsdocument 3. Percelen en subpercelen

Nadere informatie

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd.

2. Op maandag 16 december 2013 heeft DPC de Nota van Inlichtingen 1 gepubliceerd. Nota van Inlichtingen 2 Van Dienst Publiek en Communicatie Datum 8 januari 2014 Opdrachtnaam Aanbestedingsnummer Europese aanbesteding Inhuur webredactiecapaciteit TED nummer: 2013/S 223-388432 Ea0029

Nadere informatie

Vraag en antwoord n.a.v. publicatie inkoopdocumenten regio Hart van Brabant

Vraag en antwoord n.a.v. publicatie inkoopdocumenten regio Hart van Brabant Vraag en antwoord n.a.v. publicatie inkoopdocumenten regio Hart van Brabant De antwoorden zijn in de periode 1 12 september per mail verzonden aan vragenstellers. Hieronder hebben we de gestelde vragen

Nadere informatie

Inkoop Wmo-begeleiding Informatiebijeenkomst 31 mei 2017

Inkoop Wmo-begeleiding Informatiebijeenkomst 31 mei 2017 Inkoop Wmo-begeleiding 2018 Informatiebijeenkomst 31 mei 2017 Het programma Terugblik op inkoop en uitvoering 2015-2017 Uitgangspunten beleidsplan sociaal domein 2017-2020 Uitgangspunten voor contractering

Nadere informatie