Samenvatting Sociaal Plan : Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk"

Transcriptie

1 Samenvatting Sociaal Plan : Belangen in balans Maak nu werk van je werk

2 Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario A, Scenario B 8 Weet wat je wilt en kunt (vrijwillige mobiliteit) 10 Makkelijker overstappen binnen Kwintes (vrijwillig en Scenario A) 12 Makkelijker een baan buiten Kwintes (vrijwillig en Scenario A) 14 Extra maatregelen om gedwongen ontslag te voorkomen (Scenario B) 16 Plaatsingsprocedure: plekken toewijzen in de nieuwe organisatie

3 Waarom een Sociaal Plan? De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook verantwoordelijkheid tussen Kwintes als werkgever en jou als medewerker. Als opstellers van dit Sociaal Plan hebben wij, Raad van bestuur en P&O, de OR en de werknemersorganisaties, ons best gedaan om de belangen van werkgever en medewerkers in balans te brengen. We hebben gezocht naar de balans tussen flexibiliteit in de organisatie en zekerheid voor jou. En we hebben gezocht naar een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling. De zorg heeft te maken met grote veranderingen. De belangrijkste wijziging is dat het geld voor de zorg met ingang van 2015 via de gemeenten loopt (de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning) en niet meer via de Zorgkantoren van de Rijksoverheid (de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Tegelijkertijd is het budget dat gemeenten voor zorg krijgen aanzienlijk lager dan het huidige budget van de Rijksoverheid. Minder banen, andere gemeenten Bovenstaande veranderingen leiden onherroepelijk tot minder banen bij zorginstellingen. Daarnaast moeten zorginstellingen inschrijven op de zorg die gemeenten te verdelen hebben. Voor Kwintes betekent dit niet alleen minder banen maar ook dat we uit sommige gemeenten zullen verdwijnen en in andere gemeenten juist nieuw binnenkomen. Daar moeten we als organisatie natuurlijk op inspelen. We moeten toe naar een meer flexibele organisatie met flexibelere medewerkers. Heldere spelregels Duidelijk is al dat er minder medewerkers nodig zijn. In welke functiegroepen precies is nog niet duidelijk. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Die onzekerheid kunnen we helaas niet wegnemen. Wel doen we er met dit Sociaal Plan alles aan om de stap naar ander werk binnen of buiten Kwintes te vergemakkelijken en gedwongen ontslagen te voorkomen. Dit Sociaal Plan geeft duidelijkheid over de regels bij de organisatieverandering van Kwintes. Waar heb je recht op? Wat wordt er van je verwacht? Evenwichtige verdeling verantwoordelijkheid Het vinden van werk in de veranderende organisatie is een gedeelde 4 5

4 Neem het heft in eigen handen Om je eigen kansen op werk in de toekomst te vergroten, is het verstandig het heft in eigen handen te nemen. Bedenk wat je wilt en kunt, blijf je ontwikkelen en kijk om je heen waar mogelijkheden liggen, binnen of buiten Kwintes. Als je nu al vrijwillig in beweging komt, heb je meer tijd en ruimte om je toekomst te beïnvloeden dan wanneer je wacht op de plaatsingsprocedure voor de nieuwe organisatie. Dan is het maar afwachten of je wel geplaatst wordt, op welke locatie en in welke functie. Je kunt nu al vrijwillig gebruik maken van veel ondersteuningsregelingen. En als je zelf een mobiliteitsidee hebt dat niet in dit Sociaal Plan staat, overleg dan met je leidinggevende of P&O-adviseur. Alle ideeën die in de geest van dit plan zijn, worden positief ontvangen. Volledig Sociaal Plan bindend Aan deze samenvatting van het Sociaal Plan kun je geen rechten ontlenen. Het volledige Sociaal Plan vind je op het Kwintes Portaal onder de knop Medewerkers. Deze volledige versie is bindend en loopt van 1 september 2014 tot 1 september Op het Kwintes Portaal vind je ook een digitale versie van deze samenvatting met handige links voor meer informatie naar het volledige Sociaal Plan. Compensatie terugval rechten Het Sociaal Plan compenseert terugval in rechten en inkomen. Stapeling van rechten en vergoedingen is niet de bedoeling, omdat dat verder gaat dan compensatie. Verschil vast of tijdelijk contract Dit Sociaal Plan geldt voor medewerkers met een vast dienstverband, maar ook medewerkers met een tijdelijk contract kunnen gebruik maken van een deel van de regelingen. Een tijdelijke contract wordt waarschijnlijk niet verlengd omdat Kwintes minder medewerkers nodig heeft. Kwintes biedt in dat geval altijd twee gesprekken aan met de interne loopbaanadviseur om te ondersteunen bij het zoeken naar ander werk. Bezwaar maken Als je vindt dat er een besluit over jou is genomen dat strijdig is met dit Sociaal Plan, dan kun je bezwaar maken bij de onafhankelijke Bezwarencommissie. Doe dit per mail binnen drie weken nadat je het besluit te horen hebt gekregen. Het streven is je bezwaar binnen zes weken te behandelen

5 Vrijwillige mobiliteit, Scenario A, Scenario B Kwintes verwerkt momenteel de veranderingen in de zorg in een nieuwe organisatiestructuur. Onder andere de aanbesteding van zorg door gemeenten wordt daarin opgenomen. In de nieuwe organisatiestructuur staan het aantal functies en de soorten functies vermeld. Op basis daarvan komt er een formatieplaatsenplan waarin staat hoeveel medewerkers er per locatie nodig zijn en hoeveel er eventueel te veel zijn (boventallig). Als het nieuwe formatieplaatsenplan klaar is, start Scenario A. Het is verstandig om Scenario A, met mogelijk daarop volgend Scenario B, niet af te wachten en nu al na te denken over je mobiliteit, want je hebt al wel allerlei extra rechten en nog geen plichten. Fase 3. Scenario B: mobiliteit met nog meer rechten, maar mogelijk gedwongen ontslag Als er na Scenario A nog steeds meer medewerkers zijn dan er werk is bij Kwintes, dan kan Scenario B volgen. Dat betekent dat je gebruik kunt maken van nog meer regelingen om gedwongen vertrek te voorkomen. Mocht dat binnen een jaar onverhoopt niet lukken, dan volgt alsnog ontslag. Scenario B wordt alleen toegepast als er grote financiële problemen bij Kwintes dreigen te ontstaan. Kwintes overlegt eerst met de werknemersorganisaties en de OR voordat Scenario B in werking kan treden. Op zijn vroegst in 1 maart 2015 start Scenario B. Dit scenario is waarschijnlijk te voorkomen als er nu al genoeg medewerkers vrijwillig mobiel worden. Fase 1. Vrijwillige mobiliteit: extra rechten Als je ander werk overweegt binnen Kwintes of je wilt Kwintes verlaten, dan zijn er allerlei regelingen om je daarbij te ondersteunen. Die staan in het hoofdstuk Weet wat je wilt en kunt. Bovendien heb je allerlei extra rechten, maar nog niet de extra plichten van de regelingen bij organisatieverandering Scenario A. Daarover lees je in de hoofdstukken: Makkelijker overstappen binnen Kwintes en Makkelijker een baan buiten Kwintes. Fase 2. Scenario A: mobiliteit met extra rechten en plichten Als het nieuwe formatieplaatsenplan klaar is, start Scenario A. Er komt een plaatsingsprocedure (zie hoofdstuk Plaatsingsprocedure: plekken verdelen in de nieuwe organisatie ). Een aantal medewerkers zal daarna boventallig worden, dat wil zeggen dat ze niet op een uitwisselbare functie zijn geplaatst. We doen er dan alles aan om je elders binnen Kwintes een baan aan te bieden. In Scenario A heb je dezelfde rechten als bij vrijwillige mobiliteit, maar daar horen ook plichten bij zoals je flexibel opstellen bij een functieaanbod met andere werkzaamheden, werktijden, locatie en reistijd. Tegen een aanbod kun je bezwaar maken, maar alleen zeer zwaarwegende redenen kunnen leiden tot een ander aanbod. 8 9

6 Regelingen bij vrijwillige mobiliteit Weet wat je wilt en kunt Professioneel loopbaanadvies en -begeleiding Als je weet wat je wilt en wat je kunt, is een stap naar ander werk makkelijker te zetten. Er zijn tal van mogelijkheden om je daarbij te ondersteunen. Hierover kun je overleggen met de P&O-adviseur. Vraag bijvoorbeeld om een gesprek met een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op je verdere carrièremogelijkheden. Of doe een sollicitatietraining of outplacementtraject. Kwintes geeft je alle ruimte voor dit soort activiteiten en betaalt de kosten. Leg vast wat je kunt met EVC EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties oftewel laat zwart op wit zetten wat je kunt. Met een EVC-certificaat vergroot je je kansen op ander werk. Zo nodig kun je onder werktijd en op kosten van Kwintes aanvullende scholing volgen om een certificaat te halen. Verbreed je blik Kijk voor alle informatie over (pre-) mobiliteit, training, cursussen en begeleiding in je loopbaan naar de pagina medewerkers op het portaal of stuur een mail naar Surf voor interessante banen bij andere zorginstellingen naar: Utrechtzorg.nl, Zowelwerk.nl of het rmcmiddennederland.nl. Vrijwillig (gedeeltelijk) vertrek? Tijdelijk extra geld mee Als je een vast dienstverband hebt en er dreigt in jouw functie een overschot te ontstaan dan kun je tussen september 2014 en januari 2015 gebruik maken van een speciale regeling als je vrijwillig vertrekt. Maatwerk+: je ontvangt je maandsalaris keer het aantal dienstjaren bruto. Maximaal 12 maandsalarissen. Daarna volgt geen wachtgeld, maar wel een WW-uitkering. Maatwerk+-oudere: als je binnen drie jaar met pensioen kunt en je gaat 50% minder werken bij Kwintes, dan ontvang je 25% minder loon en blijft je pensioenopbouw gehandhaafd op het huidige niveau op kosten van Kwintes

7 Regelingen bij vrijwillige mobiliteit en Scenario A Makkelijker overstappen binnen Kwintes Als je een andere baan overweegt binnen Kwintes, dan is er een aantal tegemoetkomingen om de overstap te vergemakkelijken. Bij vrijwillige mobiliteit mag je daar gebruik van maken. Als je boventallig bent en je krijgt een functie aangeboden, dan horen deze tegemoetkomingen bij het aanbod. Je behoudt rechten en inkomen Je behoudt je rechten die schriftelijk zijn vastgelegd. Als je lager wordt ingeschaald behoud je je oorspronkelijke salaris inclusief periodieke verhogingen. Alleen als je binnen twee jaar een aanbod krijgt voor een functie in je oorspronkelijke salarisniveau en die weiger je zonder goede gronden, vervalt de salarisgarantie. Extra reizen tussen huis en werk Reiskosten Als je een andere standplaats krijgt en meer woon-werkkilometers moet maken, dan krijg je de meerkosten als volgt vergoed: jaar 1: 100% jaar 2: 75% jaar 3: 50% jaar 4: 25% Je kunt de reiskostencompensatie ook in één keer laten afkopen. Reistijd als werktijd Het eerste half jaar mag je 50% van de extra reistijd als werktijd aanmerken. Maximale extra reistijd Als je 8 uur of meer per dag werkt, hoef je geen nieuwe functie aan te nemen als je enkele reistijd met meer dan een half uur toeneemt. De totale maximale reistijd van een enkele reis mag niet meer dan 1 uur zijn. Onregelmatigheidstoeslag Als je minder of geen onregelmatigheidstoeslag meer krijgt, ontvang je een tegemoetkoming als je minimaal drie jaar onafgebroken onregelmatige diensten hebt gedraaid. De tegemoetkoming wordt als volgt berekend: je gemiddelde salaris en onregelmatigheidstoeslag over de afgelopen 12 maanden min je nieuwe salaris en eventuele onregelmatigheidstoeslag over 3 maanden. De tegemoetkoming is: jaar 1: 75%, jaar 2: 50%, jaar 3: 25%. Je behoudt de volledige onregelmatigheidstoeslag als je binnen 24 maanden met pensioen kunt. Studiekosten Volg je een studie die nodig is om je huidige werk goed te doen, dan mag je die afronden volgens de gemaakte afspraken. Je mag ook stoppen met de studie als die niet meer van belang is voor je nieuwe werk. Je hoeft de studie in beide gevallen niet terug te betalen

8 Regelingen bij vrijwillige mobiliteit en Scenario A Makkelijker een baan buiten Kwintes Een baan buiten Kwintes zoeken is voor veel medewerkers een grote stap. We doen er alles aan om zoveel mogelijk medewerkers te plaatsen in de nieuwe organisatie. Maar we willen een overstap naar een andere werkgever ook makkelijker maken omdat we met minder medewerkers verder moeten. Als je zelf ideeën hebt over ander werk, overleg deze dan met je leidinggevende of P&O-adviseur. Als jouw ideeën passen in de geest van dit Sociaal Plan is er veel mogelijk. Nieuwe baan? Terugkeergarantie Vind je elders een nieuwe baan, dan krijg je twee maanden onbetaald verlof. Dat betekent dat je kunt terugkeren bij Kwintes als je in je proeftijd wordt ontslagen. Je kunt ook terugkeren als je bij een andere werkgever een tijdelijk contract van maximaal een jaar hebt en dat contract wordt niet verlengd. Bij terugkeer ga je samen met je P&O-adviseur op zoek naar ander werk. Flexibele opzegtermijn Als je wilt vertrekken bij Kwintes kun je met je leidinggevende overleggen over de opzegtermijn. Die mag afwijken van de officiële opzegtermijn wanneer dat voor jou gunstiger is. Ruimte om te solliciteren Solliciteer je bij een andere werkgever, dan krijg je daarvoor de tijd en word je salaris gewoon doorbetaald. Als de andere werkgever je reiskosten niet vergoedt, doet Kwintes dat. Gedetacheerd met behoud van rechten Als je gedetacheerd wordt bij een andere werkgever, blijft je bestaande arbeidsovereenkomst gelden. Lager uurloon? Loonaanvulling Ga je bij een andere werkgever een bruto-uurloon verdienen dat lager is dan het uurloon bij Kwintes, dan krijg je tijdelijk een aanvulling (loonsuppletie). Het verschil wordt als volgt gecompenseerd: eerste 6 maanden: 75% 7-12 maanden: 50% maanden: 25% Je kunt ook met Kwintes een afspraak maken over een bedrag ineens. Pensioenopbouw, toeslagen, eindejaarsuitkering en vakantietoeslagen worden niet gecompenseerd. Als je gebruik maakt van deze regeling kun je geen beroep meer doen op andere regelingen uit dit Sociaal Plan. Studiekosten blijven vergoed Als je studiekosten vergoed krijgt van Kwintes, dan houd je die vergoeding volgens de gemaakte afspraken in het geval je nieuwe werkgever de studiekosten niet gaat vergoeden. Jubileumuitkering Als je uit dienst treedt en je zou binnen 6 maanden een jubileum vieren, dan krijg je de bijbehorende uitkering alsnog. Makkelijker vervroegd met pensioen Kun je binnen ongeveer 3 jaar met pensioen en werk je al enige tijd bij Kwintes, dan kun je naast je WW-uitkering een aanvulling op je wachtgeld krijgen tot je pensioen. De duur van deze aanvulling is afhankelijk van de duur van je WW-uitkering. Het eerste jaar wordt je WW-uitkering aangevuld met wachtgeld tot 100% van je laatste salaris. Het tweede jaar tot 80%. Daarna is de wachtgeldregeling uit de cao van toepassing

9 Regelingen bij Scenario B Extra maatregelen om gedwongen ontslag te voorkomen Als ondanks alle maatregelen uit Scenario A om medewerkers aan werk te helpen, toch blijkt dat er meer medewerkers zijn dan er werk is, dan kan Scenario B in werking treden. Dat betekent dat er gedwongen ontslagen kunnen vallen, maar eerst halen we alles uit de kast om een jaar lang alsnog ander werk te vinden. Daar zijn onderstaande extra regelingen voor. Scenario B wordt alleen toegepast als er grote financiële problemen bij Kwintes dreigen te ontstaan. De Raad van Bestuur en P&O overleggen eerst met de werknemers- organisaties en de OR voordat Scenario B in werking kan treden. Scenario B is waarschijnlijk te voorkomen als er voldoende vrijwillige mobiliteit is. Om- en bijscholing? Tijd en kosten voor Kwintes Voor cursussen of opleidingen die je kansen op de arbeidsmarkt vergroten, geeft Kwintes je alle gelegenheid. Bovendien betaalt Kwintes de kosten. Royaal outplacementtraject Een outplacementtraject is een vast onderdeel van de begeleiding naar ander werk. Tijd en kosten (max e incl. btw) zijn voor Kwintes. nemen als je enkele reistijd met meer dan een uur toeneemt. De totale maximale reistijd van een enkele reis mag niet meer dan 1,5 uur zijn. Uitgebreidere vrijwillige vertrekregelingen Optie 1 Bij vrijwillig ontslag binnen een maand na vaststelling van de boventalligheid kun je over de boventalligheidsperiode (1 jaar) de helft van je salaris krijgen plus de helft van je wachtgeld. Hiermee zie je af van andere regelingen. Optie 2 Als je na een maand in de boventalligheidsperiode vrijwillig vertrekt ontvang je je salaris over de helft van het aantal maanden dat nog over is van de boventalligheidsperiode. Hiermee zie je af van wachtgeld of andere regelingen. Korter werken? Vergoeding Ga je binnen een maand nadat je boventallig bent verklaard vrijwillig minder werken waardoor andere boventalligen kunnen worden geplaatst, dan mag je naar evenredigheid gebruik maken van optie 1 die hierboven staat. Jubileumuitkering Als je uit dienst treedt en je zou binnen 12 maanden een jubileum vieren, dan krijg je de bijbehorende uitkering alsnog. Wachtgeld volgens cao Als je arbeidsovereenkomst ondanks alle inspanningen toch wordt beëindigd, dan krijg je wachtgeld zoals in de cao is afgesproken. Extra loonaanvulling Na afloop van de loonaanvulling van maximaal anderhalf jaar uit Scenario A, geldt de loonsuppletieregeling uit de cao. Maximale extra reistijd Als je 8 uur of meer per dag werkt, hoef je geen nieuwe functie aan te 16 17

10 Plaatsingsprocedure: plekken toewijzen in de nieuwe organisatie De organisatieverandering van Kwintes wordt vastgelegd in een nieuwe organisatiestructuur. Daaruit volgt een formatieplaatsenplan. In het formatieplaatsenplan staat hoeveel medewerkers er per locatie nodig zijn en hoeveel er eventueel te veel zijn (boventallig). In het formatieplaatsenplan staat ook welke functies uitwisselbaar zijn met bestaande functies. Als er voldoende medewerkers zijn voor het aantal formatieplaatsen hoeven er hoogstwaarschijnlijk geen gedwongen ontslagen te vallen (Scenario A). Uiteraard vraagt dat wel flexibiliteit van medewerkers, want de nieuwe functies zullen niet allemaal gelijk zijn aan de huidige functies. En roosters worden anders doordat we zoveel mogelijk gaan werken op tijden dat er daadwerkelijk zorg nodig is. Hieronder staat de plaatsingsprocedure, waarmee we op een transparante manier de nieuwe formatieplaatsen binnen Kwintes gaan invullen. Mocht je na deze procedure onverhoopt geen baan hebben, dan kan Scenario B in werking treden. Plaatsingsprocedure stap voor stap Op pagina 23 is de procedure in een schema weergegeven. Stap 1. Belangstelling tonen Als bekend is welke functies er zijn kun je, in een belangstellingsgesprek, laten weten voor welke functie(s) je interesse hebt. Als er bijzondere persoonlijke omstandigheden of werkafspraken zijn dan bekijken we of we daarmee rekening moeten houden bij het plaatsen op een nieuwe functie. Aan het belangstellingsgesprek kun je geen rechten ontlenen op bijvoorbeeld een functie of een locatie. Kwintes plaatst je zo goed mogelijk op basis van je aangegeven belangstelling. Stap 2. Plaatsing in de nieuwe organisatie Als je functie blijft bestaan, dan hou je die als er voldoende formatieplaatsen zijn. Zijn er meer belangstellenden dan formatieplaatsen, dan worden de medewerkers met de langste dienstverbanden als eerste geplaatst. De functie kan op een andere locatie zijn dan waar je nu werkt. Bij gewijzigde of nieuwe functies kan Kwintes medewerkers plaatsen op basis van geschiktheid. De gebruikelijke sollicitatie-procedure wordt dan gevolgd. Een externe objectieve geschiktheidstoets hoort bij de procedure. Je bent geschikt als je binnen een half jaar aan de functie-eisen kunt voldoen. Je krijgt alle ruimte voor de benodigde scholing. Tijd en kosten zijn voor rekening van Kwintes. Wat is afspiegeling? Voor functies die uitwisselbaar zijn en waar meer belangstelling voor is dan plekken, worden medewerkers ingedeeld in leeftijdscategorieën. Doel is de leeftijdsopbouw voor en na de organisatieverandering gelijk te houden. Er zijn vijf categorieën: jaar, jaar, jaar, jaar, en 55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Binnen elke leeftijdscategorie worden medewerkers met het langste dienstverband het eerste geplaatst en worden medewerkers met het kortste dienstverband dus als eerste boventallig. Bij het afspiegelen nemen we per functie heel Kwintes als uitgangspunt, dus niet regio s of locaties. Stap 3. Herplaatsing als je boventallig bent Mocht je onverhoopt boventallig worden, dan streeft Kwintes ernaar je een andere functie aan te bieden op basis van je belangstelling en geschiktheid. Je bent geschikt als je binnen een half jaar aan de functie-eisen kunt voldoen. Je krijgt alle ruimte voor de benodigde scholing. Tijd en kosten zijn voor rekening van Kwintes. Daarbij geldt de volgorde: dezelfde functie; een gelijkwaardige functie qua opleiding en niveau; een passende functie

11 Bij een passende functie kun je binnen een half jaar aan de functie-eisen voldoen. Het salarisniveau kan hoger, gelijk of maximaal één functieniveau lager zijn. Tegen een aanbod kun je in bezwaar gaan bij de onafhankelijke Bezwarencommissie (zie pagina 7). Je moet wel zeer zwaarwegende redenen hebben, wil je een ander aanbod krijgen. Wie in een nieuwe functie is geplaatst, maar buiten zijn schuld binnen vier maanden niet geschikt blijkt te zijn, krijgt zo mogelijk een andere functie aangeboden, indien nodig met scholing. Stap 4. Tijdelijk herplaatsen/detacheren Als herplaatsing niet lukt, zijn er nog de volgende mogelijkheden: tijdelijke herplaatsing binnen Kwintes op een passende functie; tijdelijk detacheren bij een andere werkgever op een passende functie; plaatsing op een vacature die ontstaat binnen Kwintes. Stap 5. Gedwongen ontslag Als ondanks alle bovenstaande maatregelen uit Scenario A er toch nog meer medewerkers zijn dan er werk is, dan kan Scenario B in werking treden. Zie pagina 9 Scenario B: mobiliteit met nog meer rechten, maar mogelijk gedwongen ontslag en pagina 16 Regelingen bij Scenario B. Volledige herplaatsing = gelijk aantal uren Een herplaatsing is volledig als je een functie krijgt die in uren gelijk is of meer, anders blijf je mobiliteitskandidaat voor het overgebleven aantal uren

12 Plaatsingsschema Plaatsingsprocedure via afspiegeling Gelijke functie ja Voldoende formatie? ja Geplaatst nee Gelijkwaardige functie ja Voldoende formatie? ja Geplaatst nee Boventallig Plaatsing op de instellingsbrede herplaatsingslijst Scenario A Mobiliteitsplan van werk naar werk. Eventueel buiten de eigen organisatie Geschikt Passend Gelijkwaardig Gelijk Mobiliteitsnetwerk 1. Intern 2. Intercollegiaal 3. GGZ/Zorgsector 4. Anders nee De arbeidsovereenkomst wordt niet beëndigd binnen 12 maanden Scenario B treedt alleen in werking: bij grote financiële grote problemen na overleg tussen Kwintes, werknemersorganisaties en OR Scenario B 22 23

13 Colofon Uitgave Kwintes, najaar 2014 Tekst: Joop K. de Vries, Haarlem Vormgeving: DOKS ontwerpburo, Arnhem Druk: Tot drukwerk, Apeldoorn 24

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015

Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 Sociale Regeling GROLSCHE BIERBROUWERIJ NEDERLAND B.V. 1 mei 2015-31 december 2015 ifale versie 22 april 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Algemeen 2.1 Werkingsduur/looptijd 2.2 Werkingssfeer 2.3 Wijziging

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAO?

Hoe zit dat met de WAO? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de WAO? Informatie over de WAO-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat mvoor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2015

CAO APG Groep tot 1 april 2015 CAO APG Groep tot 1 april 2015 15-01-2015 1 CAO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1. Definities en afkortingen... 5 Artikel 2. Toepassingsbereik... 7 Hoofdstuk 2 Indiensttreding...

Nadere informatie

Verschillen op hoofdlijnen en juridisch kader overgang Achmea Vitale

Verschillen op hoofdlijnen en juridisch kader overgang Achmea Vitale Verschillen op hoofdlijnen en juridisch kader overgang Achmea Vitale Arbeidsvoorwaarden Een belangrijk verschil is de arbeidsduur: Achmea heeft gemiddeld 36 uur met 206 uur verlof en 7 uur diversiteitsdag

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie