Samenvatting Sociaal Plan : Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk"

Transcriptie

1 Samenvatting Sociaal Plan : Belangen in balans Maak nu werk van je werk

2 Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario A, Scenario B 8 Weet wat je wilt en kunt (vrijwillige mobiliteit) 10 Makkelijker overstappen binnen Kwintes (vrijwillig en Scenario A) 12 Makkelijker een baan buiten Kwintes (vrijwillig en Scenario A) 14 Extra maatregelen om gedwongen ontslag te voorkomen (Scenario B) 16 Plaatsingsprocedure: plekken toewijzen in de nieuwe organisatie

3 Waarom een Sociaal Plan? De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook verantwoordelijkheid tussen Kwintes als werkgever en jou als medewerker. Als opstellers van dit Sociaal Plan hebben wij, Raad van bestuur en P&O, de OR en de werknemersorganisaties, ons best gedaan om de belangen van werkgever en medewerkers in balans te brengen. We hebben gezocht naar de balans tussen flexibiliteit in de organisatie en zekerheid voor jou. En we hebben gezocht naar een evenwichtige verantwoordelijkheidsverdeling. De zorg heeft te maken met grote veranderingen. De belangrijkste wijziging is dat het geld voor de zorg met ingang van 2015 via de gemeenten loopt (de Wmo, Wet maatschappelijke ondersteuning) en niet meer via de Zorgkantoren van de Rijksoverheid (de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Tegelijkertijd is het budget dat gemeenten voor zorg krijgen aanzienlijk lager dan het huidige budget van de Rijksoverheid. Minder banen, andere gemeenten Bovenstaande veranderingen leiden onherroepelijk tot minder banen bij zorginstellingen. Daarnaast moeten zorginstellingen inschrijven op de zorg die gemeenten te verdelen hebben. Voor Kwintes betekent dit niet alleen minder banen maar ook dat we uit sommige gemeenten zullen verdwijnen en in andere gemeenten juist nieuw binnenkomen. Daar moeten we als organisatie natuurlijk op inspelen. We moeten toe naar een meer flexibele organisatie met flexibelere medewerkers. Heldere spelregels Duidelijk is al dat er minder medewerkers nodig zijn. In welke functiegroepen precies is nog niet duidelijk. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Die onzekerheid kunnen we helaas niet wegnemen. Wel doen we er met dit Sociaal Plan alles aan om de stap naar ander werk binnen of buiten Kwintes te vergemakkelijken en gedwongen ontslagen te voorkomen. Dit Sociaal Plan geeft duidelijkheid over de regels bij de organisatieverandering van Kwintes. Waar heb je recht op? Wat wordt er van je verwacht? Evenwichtige verdeling verantwoordelijkheid Het vinden van werk in de veranderende organisatie is een gedeelde 4 5

4 Neem het heft in eigen handen Om je eigen kansen op werk in de toekomst te vergroten, is het verstandig het heft in eigen handen te nemen. Bedenk wat je wilt en kunt, blijf je ontwikkelen en kijk om je heen waar mogelijkheden liggen, binnen of buiten Kwintes. Als je nu al vrijwillig in beweging komt, heb je meer tijd en ruimte om je toekomst te beïnvloeden dan wanneer je wacht op de plaatsingsprocedure voor de nieuwe organisatie. Dan is het maar afwachten of je wel geplaatst wordt, op welke locatie en in welke functie. Je kunt nu al vrijwillig gebruik maken van veel ondersteuningsregelingen. En als je zelf een mobiliteitsidee hebt dat niet in dit Sociaal Plan staat, overleg dan met je leidinggevende of P&O-adviseur. Alle ideeën die in de geest van dit plan zijn, worden positief ontvangen. Volledig Sociaal Plan bindend Aan deze samenvatting van het Sociaal Plan kun je geen rechten ontlenen. Het volledige Sociaal Plan vind je op het Kwintes Portaal onder de knop Medewerkers. Deze volledige versie is bindend en loopt van 1 september 2014 tot 1 september Op het Kwintes Portaal vind je ook een digitale versie van deze samenvatting met handige links voor meer informatie naar het volledige Sociaal Plan. Compensatie terugval rechten Het Sociaal Plan compenseert terugval in rechten en inkomen. Stapeling van rechten en vergoedingen is niet de bedoeling, omdat dat verder gaat dan compensatie. Verschil vast of tijdelijk contract Dit Sociaal Plan geldt voor medewerkers met een vast dienstverband, maar ook medewerkers met een tijdelijk contract kunnen gebruik maken van een deel van de regelingen. Een tijdelijke contract wordt waarschijnlijk niet verlengd omdat Kwintes minder medewerkers nodig heeft. Kwintes biedt in dat geval altijd twee gesprekken aan met de interne loopbaanadviseur om te ondersteunen bij het zoeken naar ander werk. Bezwaar maken Als je vindt dat er een besluit over jou is genomen dat strijdig is met dit Sociaal Plan, dan kun je bezwaar maken bij de onafhankelijke Bezwarencommissie. Doe dit per mail binnen drie weken nadat je het besluit te horen hebt gekregen. Het streven is je bezwaar binnen zes weken te behandelen

5 Vrijwillige mobiliteit, Scenario A, Scenario B Kwintes verwerkt momenteel de veranderingen in de zorg in een nieuwe organisatiestructuur. Onder andere de aanbesteding van zorg door gemeenten wordt daarin opgenomen. In de nieuwe organisatiestructuur staan het aantal functies en de soorten functies vermeld. Op basis daarvan komt er een formatieplaatsenplan waarin staat hoeveel medewerkers er per locatie nodig zijn en hoeveel er eventueel te veel zijn (boventallig). Als het nieuwe formatieplaatsenplan klaar is, start Scenario A. Het is verstandig om Scenario A, met mogelijk daarop volgend Scenario B, niet af te wachten en nu al na te denken over je mobiliteit, want je hebt al wel allerlei extra rechten en nog geen plichten. Fase 3. Scenario B: mobiliteit met nog meer rechten, maar mogelijk gedwongen ontslag Als er na Scenario A nog steeds meer medewerkers zijn dan er werk is bij Kwintes, dan kan Scenario B volgen. Dat betekent dat je gebruik kunt maken van nog meer regelingen om gedwongen vertrek te voorkomen. Mocht dat binnen een jaar onverhoopt niet lukken, dan volgt alsnog ontslag. Scenario B wordt alleen toegepast als er grote financiële problemen bij Kwintes dreigen te ontstaan. Kwintes overlegt eerst met de werknemersorganisaties en de OR voordat Scenario B in werking kan treden. Op zijn vroegst in 1 maart 2015 start Scenario B. Dit scenario is waarschijnlijk te voorkomen als er nu al genoeg medewerkers vrijwillig mobiel worden. Fase 1. Vrijwillige mobiliteit: extra rechten Als je ander werk overweegt binnen Kwintes of je wilt Kwintes verlaten, dan zijn er allerlei regelingen om je daarbij te ondersteunen. Die staan in het hoofdstuk Weet wat je wilt en kunt. Bovendien heb je allerlei extra rechten, maar nog niet de extra plichten van de regelingen bij organisatieverandering Scenario A. Daarover lees je in de hoofdstukken: Makkelijker overstappen binnen Kwintes en Makkelijker een baan buiten Kwintes. Fase 2. Scenario A: mobiliteit met extra rechten en plichten Als het nieuwe formatieplaatsenplan klaar is, start Scenario A. Er komt een plaatsingsprocedure (zie hoofdstuk Plaatsingsprocedure: plekken verdelen in de nieuwe organisatie ). Een aantal medewerkers zal daarna boventallig worden, dat wil zeggen dat ze niet op een uitwisselbare functie zijn geplaatst. We doen er dan alles aan om je elders binnen Kwintes een baan aan te bieden. In Scenario A heb je dezelfde rechten als bij vrijwillige mobiliteit, maar daar horen ook plichten bij zoals je flexibel opstellen bij een functieaanbod met andere werkzaamheden, werktijden, locatie en reistijd. Tegen een aanbod kun je bezwaar maken, maar alleen zeer zwaarwegende redenen kunnen leiden tot een ander aanbod. 8 9

6 Regelingen bij vrijwillige mobiliteit Weet wat je wilt en kunt Professioneel loopbaanadvies en -begeleiding Als je weet wat je wilt en wat je kunt, is een stap naar ander werk makkelijker te zetten. Er zijn tal van mogelijkheden om je daarbij te ondersteunen. Hierover kun je overleggen met de P&O-adviseur. Vraag bijvoorbeeld om een gesprek met een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op je verdere carrièremogelijkheden. Of doe een sollicitatietraining of outplacementtraject. Kwintes geeft je alle ruimte voor dit soort activiteiten en betaalt de kosten. Leg vast wat je kunt met EVC EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties oftewel laat zwart op wit zetten wat je kunt. Met een EVC-certificaat vergroot je je kansen op ander werk. Zo nodig kun je onder werktijd en op kosten van Kwintes aanvullende scholing volgen om een certificaat te halen. Verbreed je blik Kijk voor alle informatie over (pre-) mobiliteit, training, cursussen en begeleiding in je loopbaan naar de pagina medewerkers op het portaal of stuur een mail naar Surf voor interessante banen bij andere zorginstellingen naar: Utrechtzorg.nl, Zowelwerk.nl of het rmcmiddennederland.nl. Vrijwillig (gedeeltelijk) vertrek? Tijdelijk extra geld mee Als je een vast dienstverband hebt en er dreigt in jouw functie een overschot te ontstaan dan kun je tussen september 2014 en januari 2015 gebruik maken van een speciale regeling als je vrijwillig vertrekt. Maatwerk+: je ontvangt je maandsalaris keer het aantal dienstjaren bruto. Maximaal 12 maandsalarissen. Daarna volgt geen wachtgeld, maar wel een WW-uitkering. Maatwerk+-oudere: als je binnen drie jaar met pensioen kunt en je gaat 50% minder werken bij Kwintes, dan ontvang je 25% minder loon en blijft je pensioenopbouw gehandhaafd op het huidige niveau op kosten van Kwintes

7 Regelingen bij vrijwillige mobiliteit en Scenario A Makkelijker overstappen binnen Kwintes Als je een andere baan overweegt binnen Kwintes, dan is er een aantal tegemoetkomingen om de overstap te vergemakkelijken. Bij vrijwillige mobiliteit mag je daar gebruik van maken. Als je boventallig bent en je krijgt een functie aangeboden, dan horen deze tegemoetkomingen bij het aanbod. Je behoudt rechten en inkomen Je behoudt je rechten die schriftelijk zijn vastgelegd. Als je lager wordt ingeschaald behoud je je oorspronkelijke salaris inclusief periodieke verhogingen. Alleen als je binnen twee jaar een aanbod krijgt voor een functie in je oorspronkelijke salarisniveau en die weiger je zonder goede gronden, vervalt de salarisgarantie. Extra reizen tussen huis en werk Reiskosten Als je een andere standplaats krijgt en meer woon-werkkilometers moet maken, dan krijg je de meerkosten als volgt vergoed: jaar 1: 100% jaar 2: 75% jaar 3: 50% jaar 4: 25% Je kunt de reiskostencompensatie ook in één keer laten afkopen. Reistijd als werktijd Het eerste half jaar mag je 50% van de extra reistijd als werktijd aanmerken. Maximale extra reistijd Als je 8 uur of meer per dag werkt, hoef je geen nieuwe functie aan te nemen als je enkele reistijd met meer dan een half uur toeneemt. De totale maximale reistijd van een enkele reis mag niet meer dan 1 uur zijn. Onregelmatigheidstoeslag Als je minder of geen onregelmatigheidstoeslag meer krijgt, ontvang je een tegemoetkoming als je minimaal drie jaar onafgebroken onregelmatige diensten hebt gedraaid. De tegemoetkoming wordt als volgt berekend: je gemiddelde salaris en onregelmatigheidstoeslag over de afgelopen 12 maanden min je nieuwe salaris en eventuele onregelmatigheidstoeslag over 3 maanden. De tegemoetkoming is: jaar 1: 75%, jaar 2: 50%, jaar 3: 25%. Je behoudt de volledige onregelmatigheidstoeslag als je binnen 24 maanden met pensioen kunt. Studiekosten Volg je een studie die nodig is om je huidige werk goed te doen, dan mag je die afronden volgens de gemaakte afspraken. Je mag ook stoppen met de studie als die niet meer van belang is voor je nieuwe werk. Je hoeft de studie in beide gevallen niet terug te betalen

8 Regelingen bij vrijwillige mobiliteit en Scenario A Makkelijker een baan buiten Kwintes Een baan buiten Kwintes zoeken is voor veel medewerkers een grote stap. We doen er alles aan om zoveel mogelijk medewerkers te plaatsen in de nieuwe organisatie. Maar we willen een overstap naar een andere werkgever ook makkelijker maken omdat we met minder medewerkers verder moeten. Als je zelf ideeën hebt over ander werk, overleg deze dan met je leidinggevende of P&O-adviseur. Als jouw ideeën passen in de geest van dit Sociaal Plan is er veel mogelijk. Nieuwe baan? Terugkeergarantie Vind je elders een nieuwe baan, dan krijg je twee maanden onbetaald verlof. Dat betekent dat je kunt terugkeren bij Kwintes als je in je proeftijd wordt ontslagen. Je kunt ook terugkeren als je bij een andere werkgever een tijdelijk contract van maximaal een jaar hebt en dat contract wordt niet verlengd. Bij terugkeer ga je samen met je P&O-adviseur op zoek naar ander werk. Flexibele opzegtermijn Als je wilt vertrekken bij Kwintes kun je met je leidinggevende overleggen over de opzegtermijn. Die mag afwijken van de officiële opzegtermijn wanneer dat voor jou gunstiger is. Ruimte om te solliciteren Solliciteer je bij een andere werkgever, dan krijg je daarvoor de tijd en word je salaris gewoon doorbetaald. Als de andere werkgever je reiskosten niet vergoedt, doet Kwintes dat. Gedetacheerd met behoud van rechten Als je gedetacheerd wordt bij een andere werkgever, blijft je bestaande arbeidsovereenkomst gelden. Lager uurloon? Loonaanvulling Ga je bij een andere werkgever een bruto-uurloon verdienen dat lager is dan het uurloon bij Kwintes, dan krijg je tijdelijk een aanvulling (loonsuppletie). Het verschil wordt als volgt gecompenseerd: eerste 6 maanden: 75% 7-12 maanden: 50% maanden: 25% Je kunt ook met Kwintes een afspraak maken over een bedrag ineens. Pensioenopbouw, toeslagen, eindejaarsuitkering en vakantietoeslagen worden niet gecompenseerd. Als je gebruik maakt van deze regeling kun je geen beroep meer doen op andere regelingen uit dit Sociaal Plan. Studiekosten blijven vergoed Als je studiekosten vergoed krijgt van Kwintes, dan houd je die vergoeding volgens de gemaakte afspraken in het geval je nieuwe werkgever de studiekosten niet gaat vergoeden. Jubileumuitkering Als je uit dienst treedt en je zou binnen 6 maanden een jubileum vieren, dan krijg je de bijbehorende uitkering alsnog. Makkelijker vervroegd met pensioen Kun je binnen ongeveer 3 jaar met pensioen en werk je al enige tijd bij Kwintes, dan kun je naast je WW-uitkering een aanvulling op je wachtgeld krijgen tot je pensioen. De duur van deze aanvulling is afhankelijk van de duur van je WW-uitkering. Het eerste jaar wordt je WW-uitkering aangevuld met wachtgeld tot 100% van je laatste salaris. Het tweede jaar tot 80%. Daarna is de wachtgeldregeling uit de cao van toepassing

9 Regelingen bij Scenario B Extra maatregelen om gedwongen ontslag te voorkomen Als ondanks alle maatregelen uit Scenario A om medewerkers aan werk te helpen, toch blijkt dat er meer medewerkers zijn dan er werk is, dan kan Scenario B in werking treden. Dat betekent dat er gedwongen ontslagen kunnen vallen, maar eerst halen we alles uit de kast om een jaar lang alsnog ander werk te vinden. Daar zijn onderstaande extra regelingen voor. Scenario B wordt alleen toegepast als er grote financiële problemen bij Kwintes dreigen te ontstaan. De Raad van Bestuur en P&O overleggen eerst met de werknemers- organisaties en de OR voordat Scenario B in werking kan treden. Scenario B is waarschijnlijk te voorkomen als er voldoende vrijwillige mobiliteit is. Om- en bijscholing? Tijd en kosten voor Kwintes Voor cursussen of opleidingen die je kansen op de arbeidsmarkt vergroten, geeft Kwintes je alle gelegenheid. Bovendien betaalt Kwintes de kosten. Royaal outplacementtraject Een outplacementtraject is een vast onderdeel van de begeleiding naar ander werk. Tijd en kosten (max e incl. btw) zijn voor Kwintes. nemen als je enkele reistijd met meer dan een uur toeneemt. De totale maximale reistijd van een enkele reis mag niet meer dan 1,5 uur zijn. Uitgebreidere vrijwillige vertrekregelingen Optie 1 Bij vrijwillig ontslag binnen een maand na vaststelling van de boventalligheid kun je over de boventalligheidsperiode (1 jaar) de helft van je salaris krijgen plus de helft van je wachtgeld. Hiermee zie je af van andere regelingen. Optie 2 Als je na een maand in de boventalligheidsperiode vrijwillig vertrekt ontvang je je salaris over de helft van het aantal maanden dat nog over is van de boventalligheidsperiode. Hiermee zie je af van wachtgeld of andere regelingen. Korter werken? Vergoeding Ga je binnen een maand nadat je boventallig bent verklaard vrijwillig minder werken waardoor andere boventalligen kunnen worden geplaatst, dan mag je naar evenredigheid gebruik maken van optie 1 die hierboven staat. Jubileumuitkering Als je uit dienst treedt en je zou binnen 12 maanden een jubileum vieren, dan krijg je de bijbehorende uitkering alsnog. Wachtgeld volgens cao Als je arbeidsovereenkomst ondanks alle inspanningen toch wordt beëindigd, dan krijg je wachtgeld zoals in de cao is afgesproken. Extra loonaanvulling Na afloop van de loonaanvulling van maximaal anderhalf jaar uit Scenario A, geldt de loonsuppletieregeling uit de cao. Maximale extra reistijd Als je 8 uur of meer per dag werkt, hoef je geen nieuwe functie aan te 16 17

10 Plaatsingsprocedure: plekken toewijzen in de nieuwe organisatie De organisatieverandering van Kwintes wordt vastgelegd in een nieuwe organisatiestructuur. Daaruit volgt een formatieplaatsenplan. In het formatieplaatsenplan staat hoeveel medewerkers er per locatie nodig zijn en hoeveel er eventueel te veel zijn (boventallig). In het formatieplaatsenplan staat ook welke functies uitwisselbaar zijn met bestaande functies. Als er voldoende medewerkers zijn voor het aantal formatieplaatsen hoeven er hoogstwaarschijnlijk geen gedwongen ontslagen te vallen (Scenario A). Uiteraard vraagt dat wel flexibiliteit van medewerkers, want de nieuwe functies zullen niet allemaal gelijk zijn aan de huidige functies. En roosters worden anders doordat we zoveel mogelijk gaan werken op tijden dat er daadwerkelijk zorg nodig is. Hieronder staat de plaatsingsprocedure, waarmee we op een transparante manier de nieuwe formatieplaatsen binnen Kwintes gaan invullen. Mocht je na deze procedure onverhoopt geen baan hebben, dan kan Scenario B in werking treden. Plaatsingsprocedure stap voor stap Op pagina 23 is de procedure in een schema weergegeven. Stap 1. Belangstelling tonen Als bekend is welke functies er zijn kun je, in een belangstellingsgesprek, laten weten voor welke functie(s) je interesse hebt. Als er bijzondere persoonlijke omstandigheden of werkafspraken zijn dan bekijken we of we daarmee rekening moeten houden bij het plaatsen op een nieuwe functie. Aan het belangstellingsgesprek kun je geen rechten ontlenen op bijvoorbeeld een functie of een locatie. Kwintes plaatst je zo goed mogelijk op basis van je aangegeven belangstelling. Stap 2. Plaatsing in de nieuwe organisatie Als je functie blijft bestaan, dan hou je die als er voldoende formatieplaatsen zijn. Zijn er meer belangstellenden dan formatieplaatsen, dan worden de medewerkers met de langste dienstverbanden als eerste geplaatst. De functie kan op een andere locatie zijn dan waar je nu werkt. Bij gewijzigde of nieuwe functies kan Kwintes medewerkers plaatsen op basis van geschiktheid. De gebruikelijke sollicitatie-procedure wordt dan gevolgd. Een externe objectieve geschiktheidstoets hoort bij de procedure. Je bent geschikt als je binnen een half jaar aan de functie-eisen kunt voldoen. Je krijgt alle ruimte voor de benodigde scholing. Tijd en kosten zijn voor rekening van Kwintes. Wat is afspiegeling? Voor functies die uitwisselbaar zijn en waar meer belangstelling voor is dan plekken, worden medewerkers ingedeeld in leeftijdscategorieën. Doel is de leeftijdsopbouw voor en na de organisatieverandering gelijk te houden. Er zijn vijf categorieën: jaar, jaar, jaar, jaar, en 55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Binnen elke leeftijdscategorie worden medewerkers met het langste dienstverband het eerste geplaatst en worden medewerkers met het kortste dienstverband dus als eerste boventallig. Bij het afspiegelen nemen we per functie heel Kwintes als uitgangspunt, dus niet regio s of locaties. Stap 3. Herplaatsing als je boventallig bent Mocht je onverhoopt boventallig worden, dan streeft Kwintes ernaar je een andere functie aan te bieden op basis van je belangstelling en geschiktheid. Je bent geschikt als je binnen een half jaar aan de functie-eisen kunt voldoen. Je krijgt alle ruimte voor de benodigde scholing. Tijd en kosten zijn voor rekening van Kwintes. Daarbij geldt de volgorde: dezelfde functie; een gelijkwaardige functie qua opleiding en niveau; een passende functie

11 Bij een passende functie kun je binnen een half jaar aan de functie-eisen voldoen. Het salarisniveau kan hoger, gelijk of maximaal één functieniveau lager zijn. Tegen een aanbod kun je in bezwaar gaan bij de onafhankelijke Bezwarencommissie (zie pagina 7). Je moet wel zeer zwaarwegende redenen hebben, wil je een ander aanbod krijgen. Wie in een nieuwe functie is geplaatst, maar buiten zijn schuld binnen vier maanden niet geschikt blijkt te zijn, krijgt zo mogelijk een andere functie aangeboden, indien nodig met scholing. Stap 4. Tijdelijk herplaatsen/detacheren Als herplaatsing niet lukt, zijn er nog de volgende mogelijkheden: tijdelijke herplaatsing binnen Kwintes op een passende functie; tijdelijk detacheren bij een andere werkgever op een passende functie; plaatsing op een vacature die ontstaat binnen Kwintes. Stap 5. Gedwongen ontslag Als ondanks alle bovenstaande maatregelen uit Scenario A er toch nog meer medewerkers zijn dan er werk is, dan kan Scenario B in werking treden. Zie pagina 9 Scenario B: mobiliteit met nog meer rechten, maar mogelijk gedwongen ontslag en pagina 16 Regelingen bij Scenario B. Volledige herplaatsing = gelijk aantal uren Een herplaatsing is volledig als je een functie krijgt die in uren gelijk is of meer, anders blijf je mobiliteitskandidaat voor het overgebleven aantal uren

12 Plaatsingsschema Plaatsingsprocedure via afspiegeling Gelijke functie ja Voldoende formatie? ja Geplaatst nee Gelijkwaardige functie ja Voldoende formatie? ja Geplaatst nee Boventallig Plaatsing op de instellingsbrede herplaatsingslijst Scenario A Mobiliteitsplan van werk naar werk. Eventueel buiten de eigen organisatie Geschikt Passend Gelijkwaardig Gelijk Mobiliteitsnetwerk 1. Intern 2. Intercollegiaal 3. GGZ/Zorgsector 4. Anders nee De arbeidsovereenkomst wordt niet beëndigd binnen 12 maanden Scenario B treedt alleen in werking: bij grote financiële grote problemen na overleg tussen Kwintes, werknemersorganisaties en OR Scenario B 22 23

13 Colofon Uitgave Kwintes, najaar 2014 Tekst: Joop K. de Vries, Haarlem Vormgeving: DOKS ontwerpburo, Arnhem Druk: Tot drukwerk, Apeldoorn 24

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN SOCIAAL PLAN GGZ Friesland Ter vervanging van Hoofdstuk 6 Sociaal Plan GGZ Friesland Werk maken van werk 2014 t/m 2016 Inleiding Door de bezuinigingen en stelselwijzigingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS

SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS SOCIAAL PLAN OVERGANG VAN PERSONEEL VAN SKEWIEL TRYNWÂLDEN NAAR ZORGGROEP TELLENS juni 2009 sociaal plan Skewiel/Tellens juni 2009 1 1. VOORWOORD/ INLEIDING Het Sociaal Plan is bedoeld om de nadelige gevolgen

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling mobiliteit personeel Noord-Brabant 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel C.15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland

SOCIAAL PLAN GGZ Friesland SOCIAAL PLAN GGZ Friesland 1. VOORWOORD/INLEIDING Het Sociaal Plan 1 is bedoeld om de nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van werkgelegenheid, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden,

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503

Sociaal plan. Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R. Definitief concept Versie 20160503 Sociaal plan Leger des Heils W&G en Leger des Heils J&R Definitief concept Versie 20160503 Inhoudsopgave: 1. Hoofdlijnen van het sociaal plan 1.1. Gedeelde verantwoordelijkheid 1.2. Fasen van het sociaal

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

Ondersteunende afdelingen

Ondersteunende afdelingen SOCIAAL PLAN Ondersteunende afdelingen 2005-2006 Stichting Van Hall Larenstein INHOUD pagina Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Faciliteiten gedurende fase 1 3 3. Faciliteiten gedurende fase 2 6 4. Herplaatsing

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Sociaal Plan Menzis 2015

Sociaal Plan Menzis 2015 Sociaal Plan Menzis 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf 1. Inleiding 1 1.1 Definities en algemene bepalingen... 1 2. Procedure 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Bepaling toekomstige bezetting... 4 2.3 De mededeling...

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Concept. Sociaal Plan 2014

Concept. Sociaal Plan 2014 Concept Sociaal Plan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Artikel 1 Uitgangspunten pag. 3 Artikel 2 Begripsbepalingen pag. 5 Artikel 3 Werkwijze bij reorganisaties pag. 7 Artikel 4 (Her)plaatsingsbeleid

Nadere informatie

Sociaal Plan. Stichting Brentano Amstelveen

Sociaal Plan. Stichting Brentano Amstelveen Sociaal Plan Stichting Brentano Amstelveen 1 januari 2014 1 januari 2015 Overeenkomst Partijen bij deze overeenkomst komen het navolgende Sociaal Plan overeen. De werkgever Handtekening Brentano Mw. I.

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013

Concept Sociaal Plan VVT 1 januari juli 2013 Concept Sociaal Plan VVT 1 januari 2012 1 juli 2013 ten behoeve van organisatieveranderingen van de Stichting Libertas Leiden gedurende de looptijd van dit Sociaal Plan Sociaal Plan VVT (WMO, Facilitair

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

Van werk naar werk dat doen we samen

Van werk naar werk dat doen we samen Onderhandelingsakkoord d.d.19-12-2013 Van werk naar werk dat doen we samen SOCIAAL PLAN 2014-2017 Wilhelmina Ziekenhuis Assen Sociaal Plan WZA 2014 2017 1/21 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Werkingssfeer...

Nadere informatie

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep

Concept d.d. 23 december 2014. Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep Concept d.d. 23 december 2014 Doorlopend Sociaal Plan 2015 s Heeren Loo Zorggroep 01-01-2015 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE... 3 GRONDSLAGEN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN 2015 S HEEREN LOO ZORGGROEP 4 1 Doel... 4 2

Nadere informatie

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017

Definitief akkoord. Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Definitief akkoord Bereikt tussen partijen op 17 juli 2017 Addendum bij het Doorlopend Sociaal Plan 2014-2019 Zuyderland (voorheen Atrium-Orbis) Ondergetekenden, - Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Nadere informatie

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015

S o c i a a l P l a n. O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g. G G Z D e l f l a n d 2015-2018. Definitieve versie april 2015 S o c i a a l P l a n O r g a n i s a t i e - O n t w i k k e l i n g G G Z D e l f l a n d 2015-2018 Proceseigenaar Auteur : E.F.M. Amkreutz : E. Kats Versie : Concept 5.0 Datum : 21 april 2015 Ingangsdatum

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstellen NVZ

Wijzigingsvoorstellen NVZ Wijzigingsvoorstellen NVZ Cao Ziekenhuizen 2014 tot expiratiedatum 1. Looptijd De NVZ stelt voor te komen tot een meerjarige cao. 2. Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Het in 2009 ingevoerde Persoonlijk

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STEINMETZ DE COMPAAN 2010-2012 Versie datum 15 juni 2010 Voorwoord Dit Sociaal Plan beoogt de eventuele nadelige gevolgen van organisatiewijzigingen voor werknemers, in termen van

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012

Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Onderhandelaarsakkoord Sociaal Flankerend Beleid 2012 Kamers van Koophandel gaan in 2014 samen met KvK NL en Syntens op in een nieuwe ZBO. Kamers en Bonden hebben op grond daarvan de noodzaak gezien om

Nadere informatie

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening?

Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Ken jij de CAO voor de sociale werkvoorziening? Dit zijn de belangrijkste punten Bestemd voor werknemers die vallen onder de CAO sociale werkvoorziening Inhoudsopgave Het hoe en waarom van deze folder

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe

VERTROUWELIJK. Sociaal Plan. Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 4 e CONCEPT VERSIE D.D. 29 september 2005 VERTROUWELIJK Sociaal Plan Reorganisatie Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005 2007 Assen, 29 september 2005 Sociaal Plan Bureau Jeugdzorg Drenthe 2005-2007 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk

Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016. Van werk naar werk Sociaal Plan Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn 2013-2016 Van werk naar werk Status: versie 14 februari 2014 (V3) Sociaal Plan, V3, versie 14 februari 2014 1 Inhoud INLEIDING... 4 1. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Statuut (CAO )

Sociaal Statuut (CAO ) Sociaal Statuut (CAO 2011-2012) Uitgangspunten sociaal statuut TOEPASSING SOCIAAL STATUUT Door externe en interne ontwikkelingen verandert de werkgelegenheid voortdurend van aard en omvang. Het Sociaal

Nadere informatie

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer,

kantoor Den Haag Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg AA WOERDEN Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO Actor Bureau voor sectoradvies Stationsweg 1 3445 AA WOERDEN Datum 28 februari 2017 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019

Principe akkoord. Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis. 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Principe akkoord Sociaal Plan Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 mei 2017 tot 1 mei 2019 Hoofdstuk 1. Achtergrond, doelstelling en visie... 3 Hoofdstuk 2. Uitgangspunten... 4 Hoofdstuk 3. Werkingssfeer, hardheidsclausule

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM

SOCIAAL PLAN LVF LABORATORIUM Concept SOCIAAL PLAN LVF 2007-2012 LABORATORIUM voor de VOLKSGEZONDHEID in Friesland Concept mei 2007 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. WERKINGSSFEER...5 2.1 Geldigheidsduur...5 2.2 Periodiek Overleg...

Nadere informatie

In dit hoofdstuk is opgenomen hoe werkgever en werknemer hieraan concreet vorm kunnen geven.

In dit hoofdstuk is opgenomen hoe werkgever en werknemer hieraan concreet vorm kunnen geven. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID 3.1 INLEIDING Werken aan en investeren in optimale individuele inzetbaarheid is een wederzijdse verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom maken

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting SWZ

Sociaal Plan Stichting SWZ Sociaal Plan Stichting SWZ 1 juni 2014 30 juni 2015 overeengekomen op 8 april 2014 P a g i n a 1 32 Inhoudsopgave Inleiding 4 Artikel 1 Begripsbepalingen. 6 Artikel 2 Werkingssfeer, werkingsduur en periodiek

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Overeengekomen voor de organisatieveranderingen: - Sluiting afdeling Amber - Koersen op organisatieverandering / Inkrimping personele formatie d.d. 31 oktober 2012

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

uittrederegeling in vraag en antwoord

uittrederegeling in vraag en antwoord uittrederegeling in vraag en antwoord Voor medewerkers in dienst van NEDERLANDS LOODSWEZEN B.V. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 inhoudsopgave Uittrederegeling in vraag en antwoord 3 Veelgestelde

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum Sociaal Plan Sociaal Plan 2016 15 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Doel 5 2. Werkingssfeer 5 3. Mobiliteit 7 4. Bepaling boventalligheid, bedrijfsvestiging en peildatum 8 5. Procedure van plaatsing,

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017

Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017 Onderhandelingsresultaat cao RTL Nederland 2017 1. Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 2. Salarissen 2017 Voor het jaar 2017 een structurele

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM VAKORGANISATIES EN DSM ZIJN EEN NIEUW WERKBEGELEIDINGSPLAN OVEREENGEKOMEN ALS ONDERDEEL VAN HET AKKOORD VOOR DE EEN 1 CAO. HIEROVER VOLGT NADERE UITLEG OVER HET NIEUWE PLAN

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21

Sociaal Plan. Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent. Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014. Pagina 1 van 21 Sociaal Plan Huishoudelijke Hulp Pantein - Vivent Versie: 0.8 Datum: 1 juli 2014 Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Werkgelegenheid, goed werkgever- en werknemerschap...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

Doorlopend sociaal plan

Doorlopend sociaal plan Doorlopend sociaal plan Stichting Curamus te Hulst 1 januari 2015 1 januari 2016 Inhoudsopgave pagina Voorwoord bestuurder 4 Ondertekening 5 Hoofdstuk 1, Begrippenlijst 6 Hoofdstuk 2, Algemene bepalingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Checklist arbeidsovereenkomst

Checklist arbeidsovereenkomst Checklist arbeidsovereenkomst Momenteel is er geen cao horeca. Dit betekent dat jij en je werkgever zelf afspraken kunnen maken over de inhoud van de arbeidsovereenkomst. De werkgever is daarbij wel gebonden

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg. Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Nieuwe versie, februari 2015 Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof Wijzig de titel van het artikel (Kop 5) In het cao-akkoord

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN organisatieontwikkeling STICHTING RIVIERDUINEN

SOCIAAL PLAN organisatieontwikkeling STICHTING RIVIERDUINEN Concept d.d. 8 december 2015 (versie 10-d) SOCIAAL PLAN organisatieontwikkeling STICHTING RIVIERDUINEN Opgesteld door: Versie: Datum: Vastgesteld door: Datum vaststelling: 10d partijen Sociaal Plan Stichting

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie