Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I"

Transcriptie

1 Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld kwijt, krijgen een andere functie of moeten verhuizen voor hun werk. De LAD wil de gevolgen van reorganisaties voor artsen in dienstverband die hiermee te maken krijgen zoveel mogelijk opvangen en verzachten. Daarom onderhandelt de LAD met werkgevers om te komen tot een goed sociaal plan. Wat wordt er geregeld in zo n sociaal plan? Wat betekent dit voor u? Welke hulp en ondersteuning kunt u van de LAD verwachten? U leest er meer over in deze folder.

2 Reorganisatie en sociaal plan Als bij een reorganisatie collectief ontslag dreigt, is een sociaal plan nodig. Maar ook bij ingrijpende wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden en als werkzaamheden worden over geheveld naar een andere organisatie. Als er een sociaal plan is, biedt de werkgever compensatie voor het ver lies aan salaris en organiseert hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Hierover maakt de werkgever afspraken met de vakbonden en (soms) met de ondernemingsraad. Deze afspraken worden vastgelegd in het sociaal plan, dat onderdeel is van het reorganisatieplan. Het opstellen van een sociaal plan bij een reorganisatie is niet wettelijk verplicht. Het komt voor dat een werkgever zelf een sociaal plan opstelt of ervoor kiest om uitsluitend afspraken te maken met de ondernemingsraad. In dat geval heeft het sociaal plan echter minder draagvlak. U bent als individuele werknemer dan niet aan de afspraken gebonden. Overleg met vakbonden als de LAD heeft meerwaarde vanwege de uitgebreide kennis en ervaring en de onafhankelijke positie. De LAD overlegt met werkgevers over een sociaal plan en behartigt de belangen van de artsen die er werken. In de meeste zorg cao s is vastgelegd wanneer de werkgever contact moet opnemen met de vakbonden om te onderhandelen over een sociaal plan. Verder is het goed gebruik dat werkgevers een langlopend sociaal plan hebben, dat als basis dient voor de sociale plannen bij reorganisaties. U versterkt uw positie binnen de instelling met een duidelijke profilering

3 Wat staat er in een sociaal plan? In het plan staat allereerst hoeveel werknemers moeten vertrekken en hoe zij geselecteerd worden. Bekende criteria zijn het last in first out principe en het afspiegelingsbeginsel, waarbij uit elke leeftijdscategorie ongeveer evenveel werknemers boven tallig worden. Begeleiding naar ander werk Het sociaal plan bevat regelingen voor de herplaatsing van boventallige werknemers. De eerste optie is om werknemers te begeleiden naar een nieuwe baan binnen de eigen organisatie. Veel artsen in dienstverband hebben zich sterk gespecialiseerd. Als hun functie verdwijnt, is interne herplaatsing vaak heel lastig. In dat geval wordt verder gekeken naar ander werk buiten de organisatie. Inzet van de LAD De LAD maakt zich bij de onderhandelingen sterk voor behoud van salaris en arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers. Als de werkgever werknemers wil overplaatsen naar een andere locatie, zet de LAD in op goede afspraken over het vergoeden van verhuiskosten en reiskosten. Outplacement Om de kansen op een nieuwe baan te vergroten wordt een mobiliteitsbureau (intern) ingericht, of een extern bureau voor outplacement in geschakeld. Zo n mobiliteitscentrum of outplacementtraject is onderdeel van het sociaal plan. De kosten zijn voor rekening van de werkgever. Gedurende een bepaalde periode in de regel is dit 6 tot 9 maanden kunnen de werknemers hier terecht voor hulp bij het solliciteren, loopbaan begeleiding, outplacement en bij scholing. Tijdens het zoeken naar ander werk betaalt de werkgever het salaris door. Tijdens het zoeken naar ander werk betaalt de werkgever het salaris door

4 Wordt u ontslagen? Vergoeding bij ontslag Is ontslag toch onvermijdelijk, of moet u genoegen nemen met een lager salaris? Het sociaal plan voorziet in veel gevallen in financiële compensatie bij inkomensverlies. De ontslagvergoeding is een belangrijk onderdeel van het sociaal plan. Het kan een eenmalige vergoeding zijn of een maandelijkse uitkering. Hoe hoog de eenmalige ontslagvergoeding is, hangt af van het aantal dienstjaren en het salaris. Werknemers die bij een nieuwe werkgever minder gaan verdienen, komen in aanmerking voor de suppletieregeling. Uw werkgever vult dan gedurende een bepaalde periode uw inkomen (salaris of WWuitkering) aan. Het sociaal plan voorziet in veel gevallen in financiële compensaties bij inkomensverlies Vrijwillig vertrek Besluit u om vrijwillig te vertrekken, dan ontvangt u een premie. Ook kent een sociaal plan meestal een remplaçantenregeling. Vertrekkende werknemers die niet boventallig zijn krijgen een vergoeding, omdat de vacature intern kan worden ingevuld door een boventallige collega. Doordat de doorstroming wordt bevorderd kunnen gedwongen ontslagen soms voorkomen worden.

5 Hoe komt het sociaal plan tot stand? De werkgever stelt het eerste concept op. Daarna beginnen de onderhande lingen met de vakbonden over een evenwichtig pakket, met goede voorwaarden en regelingen voor de betrokken werknemers. De ondernemingsraad is normaal gesproken als toehoorder bij deze gesprekken aanwezig. De ondernemingsraad heeft het recht een inhoudelijk advies te geven over de reorganisatie, terwijl de LAD en de andere vakbonden zich richten op de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid. Er is dus een duidelijke taakverdeling. De LAD zet haar kennis en ervaring in voor het bereiken van een goed sociaal plan. Zij vertegenwoordigt specifiek de artsen in dienstverband binnen de organisatie en komt op voor hun belangen. De LAD vertegenwoordigt specifiek de artsen in dienstverband binnen de organisatie en komt op voor hun belangen Leden aan het woord Als de partijen eruit zijn, legt de LAD het resultaat van de onderhandelingen voor aan de leden. Hun stem is doorslaggevend. Wordt het sociaal plan door de leden aanvaard en door de vakbonden en de werkgever ondertekend, dan geldt het voor alle werknemers. De ondernemingsraad controleert daarna of het sociaal plan correct wordt uitgevoerd. Het sociaal plan bevat bepalingen over een klachtenprocedure, zodat werknemers fouten in de naleving kunnen aankaarten en laten corrigeren.

6 Wat kan de LAD voor u doen? Hebt u te horen gekregen dat u boventallig bent en op zoek moet naar ander werk? Neem dan contact op met de LAD. De juristen van de afdeling Individuele Rechtshulp geven u advies en beantwoorden uw vragen. Samen met u kijkt de adviseur van de LAD naar uw specifieke situatie en bespreekt welke stappen u kunt nemen. In de meeste gevallen is de LAD betrokken bij de totstandkoming van het sociaal plan en de cao waar u onder valt. De adviseur kan u dan ook informeren over uw rechten en de details van de afspraken die met uw werkgever zijn gemaakt. De LAD Collectieve belangenbehartiging is één van de pijlers van het werk van de LAD. Daarnaast zijn individuele belangenbehartiging, advies en begeleiding van groepen, ledenraadpleging, lobby, beleids ontwikkeling en kwaliteits bevordering belangrijk. Thema s waar de LAD zich sterk voor maakt zijn: professionele zelfstandigheid, positionering, balans tussen werk en privé en een veilige werkomgeving. Dagelijks ondersteunen de bureaumedewerkers de leden op het gebied van fusies, reorganisaties, salaris, mede zeggen schap, professioneel werken, arbeidsomstandigheden, werktijden en levensfasebewust personeelbeleid. De LAD beantwoordt vragen van leden over hun arbeidssituatie en ondersteunt hen bij moeilijke situaties. Ook medezeggenschapsorganen kunnen rekenen op advies en ondersteuning. Leden worden regelmatig geïnformeerd over relevante ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Contact met de LAD Heeft u een vraag en/of een opmerking over de LAD? Bel dan (030) of stuur een e mail Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband Janssoniuslaan AJ Utrecht Postbus LB Utrecht T F E I

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz

Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz Addendum bij doorlopen sociaal plan Topaz, mei 2015 1 Addendum bij doorlopend sociaal plan Topaz 1. Inleiding Topaz ziet zich, als organisatie binnen de zorg,

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie!

Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Dé formatiestrategie voor schoolbesturen: regie! Veel schoolbesturen in het primair onderwijs gaan de leerlingendaling nu echt goed voelen. Maatregelen zijn nodig om de inkomsten en uitgaven met elkaar

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad

FNV Bondgenoten. Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad FNV Bondgenoten Aan het werk met de Europese Ondernemingsraad Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Het oprichten van een EOR 6 Hoofdstuk 2: De EOR-overeenkomst 10 Hoofdstuk 3: Het juridisch kader van een Europese

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie