Informatie afkomstig van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie afkomstig van www.abu.nl"

Transcriptie

1 Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet- en regelgeving is van toepassing? Welke contracten zijn mogelijk? Hoe zit het met vakantie en verzuim? Aan het werk Uitzendovereenkomst AIs het uitzendbureau werk voor je heeft en jij dit werk accepteert, maak je met de intercedent afspraken over je functie, je loon en je werktijden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een uitzendovereenkomst. Je ontvangt een exemplaar van de CAO voor Uitzendkrachten of krijgt deze digitaal toegezonden. Als de gemaakte afspraken van de CAO afwijken, mag dat alleen in jouw voordeel zijn. Regels Hoewel het uitzendbureau je werkgever is, voer je het werk uit onder leiding en toezicht van de opdrachtgever. Je houdt je dus gewoon aan de regels van het bedrijf waar je werkt. Meestal zul je ook dezelfde werktijden en pauzes hebben als de eigen werknemers van de opdrachtgever. Je ontvangt van tevoren schriftelijke informatie over de veiligheidsaspecten van het werk dat je gaat doen. Neem die goed door. Als er dingen niet duidelijk zijn, kun je ze vragen aan je opdrachtgever. Loon Hoeveel ga je verdienen? Bij het begin van jouw werkzaamheden wordt jouw brutoloon vastgesteld. De hoogte van het loon is afhankelijk van een aantal factoren: het soort werk, jouw ervaring in dit werk, het aantal uren dat je voor het uitzendbureau hebt gewerkt en jouw leeftijd. In artikel 22 (van de CAO) staan de uursalarissen die je per functieniveau minimaal moet verdienen. Jouw salaris kan na 52 gewerkte weken stijgen (je krijgt dan een periodiek) of CAO-partijen maken een afspraak over de verhoging van de salaristabel. Ook dan gaat jouw salaris omhoog. Als je voor de eerste keer naar een opdrachtgever wordt uitgezonden, kan het uitzendbureau in overleg met jou er ook voor kiezen om het salaris van de opdrachtgever te gebruiken. Jouw uitzendbureau kan je vertellen of dat het geval is. ( na 26 weken is het verplicht de inlenersbeloning toe te passen) Loonstrook De meeste uitzendbureaus maken jouw loon elke week over op jouw bank- of girorekening. Sommige betalen per maand of per vier weken. Bij iedere betaling ontvang je een digitale of schriftelijke loonstrook. Hierop staan de loongegevens, zoals onder andere het aantal uren dat je die week gewerkt hebt, het uurloon, het verdiende loon, de toeslagen en de bedragen die op jouw loon zijn ingehouden (belastingen en premies voor sociale verzekeringen) en reserveringen.

2 Loon in fase A Het loon dat je in fase A verdient wordt per opdracht vastgesteld. Loon in fase B en C Het loon dat je in fase B en C verdient wordt bepaald door het loon dat je in het verleden al bij de uitzendonderneming hebt verdient. Recht op loon Als je voor uitzendwerk wordt opgeroepen en op de met het uitzendbureau afgesproken tijd en plaats verschijnt, maar de opdrachtgever stelt je niet in staat het werk uit te voeren, dan krijg je drie uur loon uitbetaald. De hoogte van het uurloon is gelijk aan het loon dat je met de uitzendarbeid zou hebben verdiend. Dit geldt ook als je een oproepcontract van minder dan vijftien uur per week hebt: hoewel je normaal gesproken alleen gewerkte uren krijgt uitbetaald, krijg je in dit geval, ook als je minder dan drie uur werkt, toch drie uur uitbetaald. Loon bij geen werk Heb je een contract voor bepaalde tijd zonder uitsluiting loondoorbetaling en het uitzendwerk houdt op, dan behoud je recht op minimaal 90% van jouw loon. Je ontvangt dit loon zolang de uitzendonderneming geen vervangend werk heeft gevonden. Vakantie en verzuim Reserveringen Als uitzendkracht heb je recht op vakantie, je wordt doorbetaald op algemeen erkende feestdagen waarop je anders normaal zou werken en in bepaalde gevallen kun je buitengewoon verlof nemen. Om je loon op dit soort dagen te kunnen doorbetalen, wordt er een aantal reserveringen over je loon opgebouwd. Op je loonstrook vind je de hoogte van deze reserveringen. Het percentage dat je boven op je loon gereserveerd krijgt staat genoemd in artikel 41 van de CAO.In de eerste week van juni wordt het saldo van de reserveringen kort verzuim en buitengewoon verlof en het saldo van de feestdagenreserveringen automatisch overgemaakt op je bank- of girorekening. Wanneer je niet meer voor het uitzendbureau werkt, krijg je alle reserveringen die je nog over hebt automatisch op je rekening uitbetaald. Het systeem met reserveringen geldt overigens alleen voor uitzendkrachten in fase A met uitzendbeding. Heb je een detacheringsovereenkomst in fase A, B of C dan heb je tijdens jouw vrije dagen gewoon recht op doorbetaling van jouw loon, zonder dat daar reserveringen voor worden opgebouwd. Vakantiedagen Als je het hele jaar fulltime voor een uitzendbureau werkt, bouw je een reservering op waarmee je 24 dagen doorbetaald op vakantie kunt gaan. Als je vakantiedagen op wilt nemen, moet je het uitzendbureau van tevoren om toestemming vragen. Sommige uitzendbureaus hanteren voor het opnemen van vakantiedagen eigen regels.

3 Vakantiegeld Naast het loon dat je tijdens je vakantie doorbetaald krijgt, heb je recht op vakantiegeld (vakantiebijslag). Dit bedraagt 8% van je feitelijk loon dat je iedere maand verdient. Bij de berekening van je vakantiegeld wordt uitgegaan van het aantal dagen dat je voor het uitzendbureau gewerkt hebt. Ook de vakantie- en feestdagen tellen mee. Je krijgt het opgebouwde vakantiegeld automatisch in de week van 1 juni uitbetaald. Neem je op een ander tijdstip minstens vijf vakantiedagen op, dan kun je je vakantiegeld ook op dat moment aanvragen. Feestdagen Als je vrij hebt op een doordeweekse algemeen erkende feestdag, krijg je toch loon betaald. Je uitzendonderneming betaalt of het loon door, of keert de feestdagenreservering uit. Kort verzuim en buitengewoon verlof Met kort verzuim of buitengewoon verlof wordt een korte tijd bedoeld waarin je niet kunt werken. De dagen die je voor kort verzuim of buitengewoon verlof opneemt, gaan niet van je opgebouwde vakantiedagen af. De redenen voor kort verzuim of buitengewoon verlof kunnen van persoonlijke aard zijn, bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts of een bijzondere familieomstandigheid. Als het mogelijk is, ben je verplicht het uitzendbureau minimaal één dag van tevoren van het verzuim of verlof op de hoogte stellen. Als je verzuim of verlof op wilt nemen om andere redenen, of je wilt een langere periode opnemen dan in de CAO geregeld is, dan heb je toestemming van het uitzendbureau nodig. Vakantiewerkers Je bent een vakantiewerker als je alleen in de zomervakantie, tussen 1 juni en 1 september (wanneer de onderwijsinstelling is gesloten), tijdelijk voor een uitzendbureau werkt. Je hebt als vakantiewerker geen recht op reserveringen voor kort verzuim, buitengewoon verlof en feestdagen en er wordt minder geld gereserveerd voor vakantiedagen. De hoogte van de vakantiedagenreservering voor vakantiewerkers staat in artikel 41 van de CAO. Pensioen Als uitzendkracht heb je recht op pensioen. Het pensioen is geregeld via StiPP. Dit staat voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Voor fase A en fase B/C gelden verschillende pensioenregelingen. Op vind je meer informatie over de pensioenregelingen. Voor vragen over je pensioen bij StiPP kan je binnen kantooruren bellen naar Het fasensysteem Fase A Je zit in fase A zolang je nog geen 78 weken voor een uitzendonderneming hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt telt mee voor de opbouw van de fasen. Het aantal uren is niet van belang. Je kan telkens een nieuwe opdracht aangaan bij verschillende opdrachtgevers. Als je 26 weken of langer niet wordt uitgezonden naar een opdrachtgever, dan begint de telling van 78 weken opnieuw. In fase A kunnen contracten worden gesloten met het uitzendbeding. Dit betekent dat als de opdracht eindigt, ook jouw contract met de uitzendonderneming eindigt. Jij kan natuurlijk altijd aangeven dat je

4 nog verder wilt werken voor het uitzendbureau. Het bureau zal dan op zoek gaan naar een andere passende baan. Fase B Heb je fase A voltooid en blijf je werken voor hetzelfde uitzendbureau dan kom je in fase B. Ook als je er even tussen uitgaat maar binnen 26 weken weer wordt uitgezonden via dezelfde uitzendonderneming, dan zit je in fase B. Fase B duurt maximaal twee jaar of acht contracten. De duur van de contracten is aan de uitzendonderneming om te bepalen. Als je in fase B langer dan 13 weken niet wordt uitgezonden, dan begint de tellen van fase B opnieuw. Word je 26 weken of langer niet meer uitgezonden, dan begint de telling van fase A opnieuw. Fase C Heb je fase B voltooid en blijf je werken voor hetzelfde uitzendbureau dan kom je in fase C. Ook als je er even tussen uitgaat maar binnen 13 weken weer wordt uitgezonden via dezelfde uitzendonderneming, dan zit je in fase C. In fase C worden contracten gesloten voor onbepaalde tijd. Een contract voor onbepaalde tijd kan natuurlijk ook beëindigd worden. Hiervoor gelden de wettelijke vereisten van opzeggen via het Centrum voor Werk & Inkomen of via de kantonrechter. De opzegtermijn duurt voor uitzendkracht en uitzendbureau 1 maand. Als je na beëindiging van fase C minder dan 26 weken niet voor jouw uitzendonderneming hebt gewerkt, dan val je terug naar het begin van fase B. Als je 26 weken of meer niet voor jouw uitzendonderneming hebt gewerkt, dan val je terug naar het begin van fase A. Het periode- en ketensysteem Het fasensysteem is ontwikkeld door CAO-partijen en staat alleen vermeld in de CAO voor Uitzendkrachten. Uitzendondernemingen aangesloten bij de ABU kunnen alleen nog maar dit systeem hanteren. LET OP: als de CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend is verklaard, dan geldt dit fasensysteem voor alle uitzendondernemingen in Nederland. De wetgeving kent een ander systeem voor werkgevers bij tijdelijke contracten: het periodeketensysteem. Het woord periode staat voor de periode van maximaal 3 jaar en het woord keten staat voor de ketens van tijdelijke contracten. Een werkgever kan maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar afsluiten binnen maximaal drie jaar. Onderbrekingen van drie maanden of korter tellen mee voor de berekening van die periode. Zodra voor de vierde keer een contract wordt afgesloten óf zodra de totale keten van contracten meer dan drie jaar bedraagt, gaat het tijdelijke contract automatisch over in een contract voor onbepaalde tijd. Als tussen twee contracten een onderbreking zit van méér dan drie maanden, begint de telling opnieuw.

5 Uitzonderingen op deze regel zijn: 1. Als één enkel contract is aangegaan voor drie jaar of langer, kan dit contract nog één keer direct aansluitend worden verlengd voor maximaal drie maanden, voordat het automatisch wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Wat te doen bij ziekte Ziek Fase A met uitzendbeding Wanneer je binnen een overeenkomst in fase A met uitzendbeding ziek wordt heb je vanaf de derde ziektedag recht op een uitkering van de Ziektewet. De eerste ziektedag heb je geen recht op loondoorbetaling. De tweede ziektedag wordt gecompenseerd door een opslag op het loon. De ziektewetuitkering bedraagt 70 procent van jouw uitkeringsdagloon en kan maximaal 2 jaar duren. De uitkering wordt aan je uitbetaald door UWV. Daarnaast is de uitzendonderneming verplicht om deze ziektewetuitkering gedurende het eerste jaar van jouw ziekte aan te vullen tot 91 procent van jouw uitkeringsdagloon, en in het tweede ziektejaar tot 80% van jouw uitkeringsdagloon. Het uitkeringsdagloon wordt bepaald door UWV en is jouw gemiddelde loon van de periode voorafgaand aan de ziekte. De aanvulling van de ziektewetuitkering wordt separaat betaald, zodra bekend is hoe hoog de ziektewetuitkering is geweest. Er kan dus een periode van enkele weken zitten tussen de uitkering die je van UWV krijgt en de aanvulling van het uitzendbureau. Veel uitzendondernemingen hebben de berekening en de betaling van de aanvullende uitkering uitbesteed aan Centraal Beheer Achmea. Indien dit ook het geval is voor jouw uitzendonderneming, kun je met vragen terecht bij de Servicedesk Ziektewet van Achmea op telefoonnummer , of op de website: Als je ziek wordt, dan heeft dit tot gevolg dat je opdracht bij de inlener met onmiddellijke ingang wordt beëindigd. Wil je na de ziekte opnieuw voor de uitzendonderneming (bij de opdrachtgever) werken dan komt een nieuwe uitzendovereenkomst tot stand. Fase A zonder uitzendbeding, fase B en C Wanneer je een detacheringsovereenkomst hebt, heb je bij ziekte recht op doorbetaling van een deel van je loon vanaf de tweede ziektedag. De uitzendonderneming is verplicht om je gedurende het eerste ziektejaar 91 procent van je loon door te betalen en gedurende het tweede ziektejaar 80 procent van je loon. De uitzendovereenkomst loopt gedurende de ziekte gewoon door en eindigt alleen op de overeengekomen einddatum. Beter Jij en de uitzendonderneming zullen zich inspannen zodat je zo snel mogelijk weer aan de slag kan gaan. Heb je een fase A contract en een uitkering van het UWV en je bent weer beter en beschikbaar voor uitzendarbeid, dan moet je dat kenbaar maken bij het UWV. Belangrijk is dat je je ook weer beter meldt bij de uitzendonderneming. Zij kunnen dan weer werk voor je gaan zoeken. Heb je een detacheringscontract en de uitzendonderneming heeft het loon doorbetaald tijdens jouw ziekte, meld je dan weer beter bij zowel het uitzendbureau als de opdrachtgever waar je werkte.

6 Opbouw van je rechten Als je voor een uitzendbureau werkt kan dat op twee soorten contracten. Een uitzendovereenkomst. Dit is een overeenkomst met uitzendbeding voor de duur van de opdracht. Een detacheringsovereenkomst. Een detacheringsovereenkomst kan worden aangeboden voor de duur van een project, voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Ga je voor het eerst via een uitzendbureau werken, dan bepaalt het uitzendbureau onder andere op basis van jouw arbeidsverleden welk type overeenkomst je krijgt. Als je al langer uitzendkracht bent, moet het uitzendbureau zich aan een aantal spelregels houden die vermeld staan in de CAO voor Uitzendkrachten Deze regels bepalen namelijk dat je meer rechten opbouwt naarmate je langer voor een uitzendbureau werkt. De opbouw van rechten verloopt in drie fasen. Het fasensysteem, vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten, staat onder het kopje fasensysteem beschreven.

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Uitgave november 2012 Inhoudsopgave 1 Rechtspositie 1.1 Fase A 2 1.1.1 Uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A 3 1.1.2 Uitzendovereenkomst

Nadere informatie

Werkwijzer 2009. Rechten en plichten. Met veel leuke banen bij jou in de regio!

Werkwijzer 2009. Rechten en plichten. Met veel leuke banen bij jou in de regio! Werkwijzer 2009 Rechten en plichten Met veel leuke banen bij jou in de regio! Op zoek naar een leuke uitzendbaan? Voor een leuke uitzendbaan ga je naar een uitzendbureau aangesloten bij de Algemene Bond

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Werken als Interim Professional via Michael Page

Werken als Interim Professional via Michael Page Werken als Interim Professional via Michael Page Table of contents 1. Michael Page 3 2. Werken als Interim Professional 3 2.1 Niveau van opdrachten 2.2 Proces 3. Juridische vormen van samenwerking 4 3.1

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014

Nadere informatie

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten Inhoud - NBBU-cao voor Uitzendkrachten - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 1 J U N I 2 0 1 4-3

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 1e druk: maart

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 30 MAART 2009 31 DECEMBER 2013 1e druk: maart 2009 2e druk: december

Nadere informatie

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7

Welkom bij Accord Payroll Services 3. Goed voorbereid aan het werk 4. Vakantiegeld, vakantiedagen & kort verzuim 7 www.accord.nl Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Welkom bij Accord Payroll Services 3 Inschrijfprocedure 3 Goed voorbereid aan het werk 4 Uitleg fasensysteem 4 De ABU CAO 5 Urendeclaraties

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Plusregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Plusregeling, wat houdt het in? 3 Met pensioen 8 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT WERKWIJZER heldere communicatie Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT Inhoudsopgave Voordat u aan het werk gaat: arbo-checklist................................ 3 Legitimatie

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? 3 2. Hoe gaat dat in zijn werk? 3 3. Arbeidsovereenkomsten 4 3.1 NBBU cao voor (uitzend)krachten 4 3.2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. December 2014

CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017. December 2014 CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 December 2014 Vakbonden en de cao Over de afspraken in deze cao onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed uitoefenen

Nadere informatie

Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker

Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker Arbeidscontracten; de beste keuze per medewerker Je hebt (meestal) personeel nodig om je bedrijf te runnen, maar voor veel ondernemers kan personeel ook als last voelen. Vooruit, die gedachte stamt nog

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie