Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten."

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL ?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?... 2 Ik krijg een aanbod met minder contracturen. Mag ik dit aanbod weigeren?... 2 Ik krijg een aanbod op een locatie die verder van mijn huis af is. Mag ik dit aanbod weigeren?... 2 Ik krijg een aanbod met een lager schaalniveau. Mag ik dit aanbod weigeren?... 2 Moet PostNL bij het aanbod uitgaan van mijn feitelijke of contracturen?... 3 Ik ben (voorlopig) overcompleet. Door PostNL wordt mij een beëindigingovereenkomst aangeboden. Moet ik deze ondertekenen?... 3 Ik ben jonger dan 55 jaar en verwacht dat ik overcompleet wordt verklaard. Welke financiële regeling kan ik bij ontslag verwachten?... 4 Ik ben ouder dan 55 jaar en verwacht dat ik overcompleet wordt verklaard. Welke financiële regeling kan ik bij ontslag verwachten?... 4 Is er een regeling afkoop (kleine) arbeidsuren?... 4 Krijg ik ook een vergoeding als het UWV een ontslagvergunning verleent?... 5 Wat is het verschil tussen het mobiliteitsbudget en de uitkering einde dienstverband?... 5 Volgens PostNL kan het mobiliteitsbudget nooit hoger zijn dan 80%. Geldt dit ook als ik recht hebt op een premie wegens versneld vertrek (artikel 13 van het sociaal plan)?... 5 Wie kan gebruik maken van het mobiliteitsbudget?... 5 Wat gebeurt er met mijn toelage voor het werken op onregelmatige tijden als ik het aanbod voor dagdiensten accepteer?... 6 Welke aanspraak maak ik op werkgelegenheid die bij andere bedrijfsonderdelen van PostNL ontstaat?... 6 Waar kan ik financieel advies inwinnen?... 7 Telt mijn diensttijd onder de cao Zaterdagbezorgers mee voor anciënniteit in de huidige reorganisatie bij PostNL?... 7 Als ik bij PostNL Autobedrijf overcompleet wordt verklaard, is dan dezelfde regeling als bij PostNL van toepassing... 7 Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 1

2 Voor wie geldt het sociaal plan PostNL ? Het sociaal plan is geldig voor iedereen die werkt bij PostNL en onder een cao bij PostNL valt. Het sociaal plan geldt niet voor de medewerkers die: in dienst zijn bij PostNL of PostNL pakketservice Benelux B.V. om op zaterdag te werken; werken op basis van een leer-/werkovereenkomst of werkervaringsplaats; in dienst zijn bij PostNL in de functie van postbezorger. Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren? Je kunt een aanbod weigeren, maar dit kan gevolgen hebben. Als je redelijk weigert, volgt een 2 e aanbod. Weiger je ook dit 2 e aanbod op redelijke grond, dan val je onder het sociaal plan. Weiger je op basis van een onredelijke grond, dan volgt een ontslagprocedure. Het sociaal plan is niet van toepassing. Je mag een aanbod altijd redelijk weigeren als je alleen overdag of s avonds werkt. Let op: PostNL spreekt van een nachtdienst als méér dan 1 uur valt tussen 0.00 en 6.00 uur. Een dienst die begint om 5.00 uur is volgens PostNL geen nachtdienst. Deze mag dus niet geweigerd worden. Wij zijn het op dit punt niet eens met PostNL. Op basis van de cao is deze dienst wel een nachtdienst. Wij adviseren het aanbod toch te accepteren. Als je weigering toch niet juist is, verlies je namelijk veel rechten. Ons advies is om via de concernregeling een klacht in te dienen. Ben je 55 jaar of ouder? Dan kan je redelijk weigeren omdat een werknemer van 55+ niet verplicht is tot nachtwerk. Zie cao artikel 34 lid 4: De werknemer van 55 jaar of ouder is niet verplicht om nachtdienst te verrichten indien 3 uur of meer van de arbeidstijd in de dienst valt tussen en uur. Ik krijg een aanbod met minder contracturen. Mag ik dit aanbod weigeren? Je mag het aanbod weigeren als het aantal contracturen afneemt met 5 uur of meer. Voorbeeld: Bij een contract voor 37 uur mag je een contract van 32 uur of minder op deze grond redelijk weigeren. Ik krijg een aanbod op een locatie die verder van mijn huis af is. Mag ik dit aanbod weigeren? Als je nu 1 uur of meer reist van huis naar je werk, dan mag je niet weigeren op deze grond. Reis je nu minder dan 1 uur enkele reis, dan mag je het aanbod weigeren als de reistijd meer dan 1 uur enkele reis is. De kortste reistijd wordt berekend met de reistijd van een normaal vervoersmiddel, dit kan dus ook de reistijd per auto zijn. Ik krijg een aanbod met een lager schaalniveau. Mag ik dit aanbod weigeren? Is het aanbod 2 schalen lager dan de schaal die je nu hebt, dan mag je redelijk weigeren. Als je nu een functie hebt op schaal 4, dan mag je een functie op schaal 1 redelijk weigeren. Bij een functie op schaal 2 of 3 mag dat niet. Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 2

3 Accepteer je een aanbod dat 1 schaalniveau lager is je huidige schaal? Dan behoud je je salaris en de huidige schaal, met een maximum van de schaal waarin de nieuwe functie is ingedeeld. Is je huidige salaris hoger dan het maximum. Dan wordt het salaris alleen nog verhoogd met algemene salarisaanpassingen voor de cao. Ook de toeslagen worden berekend over de schaal die bij de nieuwe functie hoort. Als je een aanbod accepteert dat 2 schaalniveaus lager is dan je huidige schaal. Dan word je ingedeeld in de salarisschaal die 1 niveau lager is dan je huidige schaal. Is je huidige salaris hoger dan het maximum van deze lagere schaal, dan ontvang je het verschil als inpassingstoelage. De inpassingstoelage telt mee voor de opbouw van de vakantie-uitkering, doorbetaling bij ziekte, etc. Deze toelage wordt afgebouwd in 4 gelijke jaarlijkse stappen (80%, 60%, 40% en 20%). Je kunt het aanbod redelijk weigeren als het aanbod meer dan 2 schaalniveaus lager is dan je huidige schaal. Als je redelijk weigert, volgt een 2 e aanbod. Als je dat ook redelijk weigert, dan val je onder het sociaal plan. Als je het aanbod accepteert dat meer dan 2 salarisschalen lager is dan je huidige schaal, dan wordt je gevraagd vrijwillig terug te gaan naar een schaalniveau dat 2 schalen hoger ligt dan het aanbod. Stel je zit in schaal 4 en accepteert een aanbod op schaal 1, dan kom je terecht in schaal 3. Vervolgens start dezelfde procedure als hierboven omschreven bij het accepteren van een aanbod dat 2 schaalniveaus lager is. Ik heb een aanbod gekregen waarbij ik minder dan 5 uur per week verlies ten opzichte van mijn huidige contracturen. Ik werk echter structureel meer dan mijn contracturen. Moet PostNL bij het aanbod uitgaan van mijn feitelijke of contracturen? PostNL kijkt naar de contracturen en niet naar het feitelijke aantal gewerkte uren. Je kunt dan op grond van artikel 7:610b Burgerlijk Wetboek de gewerkte uren boven je contractduur claimen bij je werkgever, op basis van het rechtsvermoeden. Je moet dan wel minimaal 3 maanden structureel meer gewerkt hebben. PostNL kan dit afwijzen indien zij hier gegronde redenen voor hebben. Lukt het niet om de uren te claimen, dan is het alternatief om naar de hardheidscommissie te gaan en aan te geven dat het aanbod onredelijk is. Ik ben (voorlopig) overcompleet. Door PostNL wordt mij een beëindigingovereenkomst aangeboden. Moet ik deze ondertekenen? Nee, je hoeft de overeenkomst niet te ondertekenen: het beste is om goed advies in te winnen en op basis van jouw persoonlijke omstandigheden de keuze te maken om wel of niet te tekenen. Door het tekenen van een vaststellingsovereenkomst stem je in met het beëindigen van je arbeidscontract, dat kan in jouw situatie gunstig of ongunstig zijn. Het is in ieder geval zo dat PostNL jou gedurende een jaar via Mobility moet begeleiden naar een nieuwe functie. Wanneer je vrijwillig akkoord gaat met het einde van de arbeidsovereenkomst in de periode dat je begeleiding krijgt van Mobility, krijg je voor de resterende maanden geen begeleiding meer. Als je bijvoorbeeld na drie maanden overcompleet vrijwillig akkoord gaat met het einde van de arbeidsovereenkomst, krijg je de resterende 9 maanden geen begeleiding door Mobility. Bovendien heb je wanneer je hebt ingestemd met het ontslag, geen voorrang meer als er nieuwe functies vrijkomen bij PostNL. Aan de andere kant is de ontslagvergoeding in de meeste gevallen hoger indien er snel een akkoord over beëindiging wordt bereikt. Als je contact opneemt met de FNV, Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 3

4 dan toetsen wij de overeenkomst aan de voorwaarden voor WW. Vervolgens helpen we je verder om te kijken of het in jouw persoonlijke situatie verstandig om wel of juist niet in te stemmen met een beëindiging van het arbeidscontract door het tekenen van de beëindigingovereenkomst. Ik ben jonger dan 55 jaar en verwacht dat ik overcompleet wordt verklaard. Welke financiële regeling kan ik bij ontslag verwachten? Artikel 29 van het sociaal plan geeft aan dat je bij het einde van het dienstverband in aanmerking komt voor een eenmalige uitkering. Deze wordt als volgt berekend: het aantal gewogen dienstjaren (zie hieronder) x het maandsalaris op moment van beëindiging van het dienstverband (inclusief het gemiddelde Tot over de laatste 12 maanden) x 0,8. Gewogen dienstjaren worden als volgt berekend: tot en met de leeftijd van 38 jaar wordt ieder dienstjaar vermenigvuldigd met 1 van het 39 tot en met 50 wordt ieder dienstjaar vermenigvuldigd met 1,5 vanaf het 51 wordt ieder dienstjaar vermenigvuldigd met 2 De maandsalarissen die zijn uitbetaald in de periode tussen het moment van overcompleet verklaren tot aan de beëindiging van het dienstverband, worden in mindering gebracht op bovenstaande eenmalige uitkering. De eerste 7 maanden wordt niet het gehele salaris ingehouden, vanaf de achtste maand is dit wel het geval. Deze maandsalarissen worden met de volgende factor in mindering gebracht, afhankelijk van het aantal maanden: Factor Maanden na verklaring overcompleet t/m 3 0,65 4 t/m 7 0,85 8 of meer 1 Ik ben ouder dan 55 jaar en verwacht dat ik overcompleet wordt verklaard. Welke financiële regeling kan ik bij ontslag verwachten? Op basis van artikel 28 en bijlage 1 van het sociaal plan krijgt je een eenmalige uitkering. Dit wordt berekend door voor elke maand vanaf de beëindiging van de dienstbetrekking tot de eerste dag van de maand waarin je 65 wordt te bepalen in welke mate de aanspraak op wettelijke uitkeringen lager is dan 85% van het laatstverdiende maandinkomen. Bovendien stelt PostNL per persoon een budget van 525,- exclusief btw beschikbaar voor financieel advies. Dit is opgenomen in het artikel 8 van het sociaal plan. We adviseren je om in dit geval advies in te winnen over jouw situatie. Is er een regeling afkoop (kleine) arbeidsuren? Ja, er is een regeling over de afkoop kleine uurtjes. Dit geldt voor werknemers die minder werken dan hun oorspronkelijke contract en die niet in aanmerking komen voor een WW-uitkering vanwege een te klein verlies aan arbeidsuren per week. De berekening van de uitkering is onder andere terug te vinden in bijlage 5 in de brochure Van werk naar werk. Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 4

5 Krijg ik ook een vergoeding als het UWV een ontslagvergunning verleent? Ja, in het sociaal plan staat dat je recht hebt op een vergoeding bij einde dienstbetrekking, dit betekent dat PostNL óók de vergoeding uitkeert als het UWV de ontslagvergunning verleend. Er zijn in het sociaal plan verschillende regelingen opgenomen voor mensen jonger dan 55 jaar (artikel 29) of ouder dan 55 jaar (artikel 28). Wat is het verschil tussen het mobiliteitsbudget en de uitkering einde dienstverband? Het mobiliteitsbudget geldt bij vrijwillig vertrek en dus niet voor mensen die formeel overcompleet zijn verklaard. Let op: formeel overcompleet is niet hetzelfde als mogelijk overcompleet! Het management van PostNL kan bij vrijwillig vertrek een mobiliteitsbudget toekennen, met als doel dat mensen vrijwillig uit dienst gaan en overcompleetheid zo veel mogelijk wordt voorkomen. Er kan echter alleen aanspraak op worden gemaakt als door het management is besloten dat dit van toepassing is op een vestiging, functie of bedrijfsonderdeel. De uitkering einde dienstverband is een uitkering aan medewerkers die overcompleet zijn verklaard, niet intern herplaatst kunnen worden en daarom worden ontslagen. De hoogte van het bedrag is verschillend en hangt af van leeftijd, aantal dienstjaren, het inkomen inclusief Tot en de vraag hoe lang hij of zij na overcompleet-verklaring nog in dienst blijft. Volgens PostNL kan het mobiliteitsbudget nooit hoger zijn dan 80%. Geldt dit ook als ik recht hebt op een premie wegens versneld vertrek (artikel 13 van het sociaal plan)? Ja, de premie versneld vertrek is onderdeel van dat budget en valt daarmee derhalve ook onder die maximering tot 80%. Het mobiliteitsbudget (artikel 12 van het sociaal plan) geeft een absolute bovengrens van het budget aan. Wie kan gebruik maken van het mobiliteitsbudget? PostNL bepaalt op welke locaties het mobiliteitsbudget wordt ingezet. Dit is een managementinstrument waarmee PostNL inspeelt op het voorkomen van overcompleet verklaren van werknemers. Dit houdt in dat het management van PostNL na overleg met de ondernemingsraad, vast kan stellen waar, voor welke functies en voor welke contractomvang het budget wordt opengesteld. Dat kan dus in principe ook voor bijvoorbeeld leidinggevenden of kleine contracten, maar daar moet door het management dan besloten worden. Het mobiliteitsbudget geldt niet voor medewerkers die al formeel overcompleet zijn verklaard. Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 5

6 Ik werkte altijd alleen nachtdiensten en heb nu een aanbod gekregen voor alleen maar dagdiensten. Wat gebeurt er met mijn toelage voor het werken op onregelmatige tijden (Tot.) als ik het aanbod voor dagdiensten accepteer? Op grond van artikel 67 van de cao PostNL en artikel 20 van het sociaal plan, kan je in aanmerking komen voor een afbouwregeling als je als gevolg van een reorganisatie minder of geen toelage meer krijgt voor het werken op onregelmatige tijden. Je moet dan wel minimaal 2 jaar direct voorafgaand aan de beëindiging of vermindering van de toelage deze toelage hebben ontvangen. De 2 e voorwaarde is dat het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de toelage ten minste 2% van het maandinkomen exclusief de toelage bedraagt. De garantietoelage die je ontvangt als gevolg van de afbouwregeling is gelijk aan ¼ deel van de tijd gedurende welke je de toelage zonder onderbreking hebt ontvangen, met een maximum van 48 maanden. Als je bijvoorbeeld 4 jaar toelage hebt ontvangen, is de afbouwperiode 1 jaar. Deze periode wordt in 4 gelijke delen opgesplitst. De garantietoelage bedraagt respectievelijk 80%, 60%, 40% en 20% van het verschil tussen gemiddelde toelage-bedrag berekend over de laatste 12 maanden voorafgaand aan de geheel of gedeeltelijke beëindiging van de toelage en het nieuwe toelage-bedrag. De periode kan op basis van artikel 20 van het sociaal plan worden verlengd. Hiervoor is vereist dat het (gedeeltelijk) wegvallen van de toelage meer dan 12% van het maandinkomen (exclusief de toelage) is. De berekening dient als volgt gemaakt te worden: ((Toelage Oud - Toelage Nieuw) / Maandinkomen Oud exclusief Toelage) x 100%. Op basis van onderstaande tabel wordt de garantieperiode verlengd: % toelageverlies van het maandinkomen (excl. toelage) % van de garantieperiode waarmee de garantieperiode wordt verlengd 12 t/m t/m meer dan Welke aanspraak maak ik op werkgelegenheid die bij andere bedrijfsonderdelen van PostNL ontstaat? FNV zal er alles aan doen om werk bij de diverse bedrijfsonderdelen te claimen voor mensen die overcompleet raken. Daarom hebben we met PostNL afgesproken dat alle vacatures gemeld moeten worden en voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Een overcomplete medewerker die voor een nieuwe functie geschikt is of binnen twaalf maanden voor deze functie kan worden opgeleid, kan voor die functie in aanmerking komen. Als iemand aangemeld wordt bij Mobility, zal ook eerst gekeken worden of er intern mogelijkheden zijn om iemand te plaatsen. Hierbij moet wel gezegd worden dat deze interne mogelijkheden beperkt zijn en dat interne herplaatsing dus niet voldoende is om gedwongen ontslagen te voorkomen. Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 6

7 Waar kan ik financieel advies inwinnen? Je kunt via PostNL Mobility diverse bureaus om financieel advies vragen. FNV adviseert je dit te doen bij bureau Altersum uit Amersfoort. We raden iedereen die met een mobiliteitsbudget of ontslagvergoeding (tot 55 jaar of 55+) te maken krijgt aan dit ook echt te gaan doen. Dit advies wordt door PostNL vergoed tot een bedrag van 525,-. Bij Altersum blijft dit echter niet beperkt tot een eenmalig advies; je kunt dus desgewenst meerdere keren je financiële situatie en de voor jou beste besteding van je vergoeding laten bekijken. Telt mijn diensttijd onder de cao Zaterdagbezorgers mee voor anciënniteit in de huidige reorganisatie bij PostNL? Ja, je diensttijd is de gehele periode dat je bij de dezelfde werkgever hebt gewerkt, in dit geval PostNL. Dit geldt dus ook voor de perioden dat je onder andere cao s werkte. Als ik bij PostNL Autobedrijf overcompleet wordt verklaard, is dan dezelfde regeling als bij PostNL van toepassing? Ja, het Autobedrijf is onderdeel van PostNL, waarop het sociaal plan PostNL van toepassing is. Reorganisatie PostNL veelgestelde vragen 7

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

TOELICHTING SOCIAAL PLAN 2016-2020. Principeakkoord

TOELICHTING SOCIAAL PLAN 2016-2020. Principeakkoord TOELICHTING SOCIAAL PLAN 2016-2020 Principeakkoord Toelichting Sociaal Plan 1. Achtergrond 2. Werkgelegenheid & Mobility 3. Fasemodel 4. Menukaart pensioengerechtigde medewerkers 5. Herplaatsing op (passende)

Nadere informatie

Sociaal plan. 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015. Uitgave: juli 2013. Group HR

Sociaal plan. 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015. Uitgave: juli 2013. Group HR Sociaal plan 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen 5 Artikel 1 Definities 5 Artikel 2 Werkingssfeer 5

Nadere informatie

Principeakkoord Sociaal plan

Principeakkoord Sociaal plan Sociaal plan 2016-2020 8 oktober 2015 Auteur Heleen de Graaf Rapport Principeakkoord 2016-2020 Inhoudsopgave 1 Looptijd 3 2 Werkgelegenheid 3 3 Fasemodel 6 4 Menukaart pensioengerechtigde medewerkers 9

Nadere informatie

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht

Sociaal Plan Nederlandse Orkesten. Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Sociaal Plan Nederlandse Orkesten Ledenbijeenkomst over Onderhandelingsresultaat 31 mei 2012 te Utrecht Procedure Sociaal Plan Orkesten Overleg over diverse concept versies: - delegatie vakbonden - delegatie

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie

Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie Sociaal Plan Hersenen/Psychiatrie De Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de werknemersorganisaties, Overwegende: - dat de Raad van Bestuur wordt geconfronteerd met budgettaire bezuinigingen door landelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel

Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Nieuwsbrief: Dusseldorp legt eindbod op tafel Eén nieuwsbrief voor jezelf en een extra om aan je collega uit te delen. Beste FNV leden werkzaam bij Dusseldorp, beste Dusseldorp werknemers, Hierbij ontvangen

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Vrijwillige van werk naar werk fase

Vrijwillige van werk naar werk fase Vrijwillige van werk naar werk fase 1. Van werk naar werk onderzoek 2. Van werk naar werk plan Organisatieproblemen onvoldoende opgelost? En er is geen verwachting dat de problemen in deze fase worden

Nadere informatie

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016

Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar. Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Medewerkersbijeenkomst Turien & Co. Alkmaar Carla Kiburg (FNV Finance) / Joop Hofland (De Unie) 31 maart 2016 Overleg over Sociaal Plan 22 februari medewerkersbijeenkomst Gesprekken met Turien en samen

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV

Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Overeenkomst vrijwillige mobiliteit Postkantoren BV Auteur: HR / Arbeidszaken Telefoon: (030) 290 45 48 pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Werkingssfeer...4 2 Toepassing...4 3 Uitkering einde arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Principeakkoord. Cao voor PostNL. 19 mei 2014. Bart van Bolhuis. Princiepeakkoord Cao voor PostNL concept. Auteur. Tel. Rapport.

Principeakkoord. Cao voor PostNL. 19 mei 2014. Bart van Bolhuis. Princiepeakkoord Cao voor PostNL concept. Auteur. Tel. Rapport. 19 mei 2014 Auteur Bart van Bolhuis Tel Rapport Versie Princiepeakkoord concept Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Salarisaanpassing 3 1.3 Eenmalige uitkering 3 1.4 Eigen bijdrage pensioenpremie 4 1.5

Nadere informatie

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland Sociaal Plan voor Koninklijke KPN N.V. 1 november 2013 tot en met 31 december 2015 Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 1 november 2013 1 Inleiding en uitgangspunten HOOFDSTUK 1 Algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2014

Nieuwsbrief Juli 2014 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt veranderingen Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. De wet brengt grote veranderingen voor werkgevers en hun tijdelijke personeelsleden. Zoals

Nadere informatie

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer;

FNV Bouw, gevestigd te Woerden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van der Veer; Afvloeiingsregeling Bald BV Partijen: Bald BV, gevestigd te Dongen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, de heer L.F. Postma, verder te noemen de werkgever; en FNV Bouw,

Nadere informatie

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V.

Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Bedrijfs-cao TenneT Looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 oktober 2015 Voorwoord De bedrijfs-cao TenneT maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden van cao-werknemers binnen TenneT TSO B.V. Binnen TenneT

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Toekomst Sorteren. Wat betekent de reorganisatie voor jou?

Toekomst Sorteren. Wat betekent de reorganisatie voor jou? Toekomst Sorteren Wat betekent de reorganisatie voor jou? Den Haag, oktober 2006 Aan de medewerkers van de sorteercentra brieven Yvonne is medewerker op een sorteercentrum brieven; Marcel is bedrijfsleider

Nadere informatie

Sociaal plan Cendris Customer Contact B.V.

Sociaal plan Cendris Customer Contact B.V. Sociaal plan Cendris Customer Contact B.V. HR Cendris Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Considerans Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Begeleidingsactiviteiten Hoofdstuk 3: Maatregelen bij einde

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, betaling

Nadere informatie

Sociaal plan. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Uitgave: december 2015. Group HR

Sociaal plan. 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020. Uitgave: december 2015. Group HR Sociaal plan 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 Uitgave: december 2015 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Overeenkomst 4 HOOFDSTUK 1 Definities 5 HOOFDSTUK 2 Algemene bepalingen 10 Artikel 2.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum

FAQ P&O. Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum FAQ P&O Geordend naar: - Boventalligheid - Interne herplaatsing - Mobiliteitstraject - Doorlopend Sociaal Plan en Addendum Boventalligheid 1 Hoe komt de lijst van boventalligen tot stand? We gaan uit van

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst

Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Checklist ontslag door middel van een beëindigingsovereenkomst Controleer vóórdat u uw handtekening zet of uw beëindigingsovereenkomst voldoet aan de volgende punten: Initiatief werkgever De beëindigingsovereenkomst

Nadere informatie

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in!

Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Schakel hulp in! Is er kans op ontslag? Wilt u weg bij uw werkgever? Wilt u weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wilt u uw vaststellingsovereenkomst zelf opstellen of laten checken?

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos

Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos Veelgestelde vragen en antwoorden Eleos 1. Onduidelijkheid vertrekregeling vs outplacement Uiteraard is het zo dat mensen tot 29 december de tijd hebben om kenbaar te maken of ze van de vertrekregeling

Nadere informatie

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 april 2012 tot en met 31 oktober 2013. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland

Sociaal Plan. voor Koninklijke KPN N.V. 1 april 2012 tot en met 31 oktober 2013. Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland Sociaal Plan voor Koninklijke KPN N.V. 1 april 2012 tot en met 31 oktober 2013 Koninklijke KPN N.V. HR Compensation & Benefits Nederland 21 december 2012 1 Inleiding en uitgangspunten HOOFDSTUK 1 Algemene

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer

Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer Veelgestelde vragen over uren, looptijden, uitbetaling en meer 1. Wat is het verschil tussen contracturen, looptijd en werktijd? Contracturen Het

Nadere informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie

Het werken met arbeidsovereenkomsten. www.euroadviseurs.nl. Arbeidsovereenkomsten informatie Het werken met arbeidsovereenkomsten Arbeidsovereenkomsten informatie Hier krijgt u verdere informatie over het kiezen en samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. www.euroadviseurs.nl Het werken

Nadere informatie

Sociaal Plan Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2009 t/m 31 december 2009. Koninklijke KPN N.V. Human Resources Mei 2009

Sociaal Plan Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2009 t/m 31 december 2009. Koninklijke KPN N.V. Human Resources Mei 2009 Sociaal Plan Koninklijke KPN N.V. 1 juni 2009 t/m 31 december 2009 Koninklijke KPN N.V. Human Resources Mei 2009 1 van 25 Versie 12-05-2009 Inhoud Inleiding en uitgangspunten Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten

Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling deeltijd-ww tot behoud van vakkrachten Bezuidenhoutseweg 60 postbus 90405 2509 LK Den Haag tel. 070-3499 577 fax 070-3499 796 e-mail: j.mooren@stvda.nl Aflevering 1, 21 april 2009 1 Deeltijd-ww: wat betekent dat? Antwoorden op de meest gestelde

Nadere informatie

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V.

S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. S O C I A L E A F S P R A K E N D E P E R S G R O E P N E D E R L A N D B. V. Amsterdam, februari 2015 1 Sociaal Afspraken de Persgroep Nederland --------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

6 Bijlage Sociaal Plan

6 Bijlage Sociaal Plan 6 Bijlage Sociaal Plan Dit Sociaal Plan wordt door partijen gezien als een regeling, van toepassing op werknemers die vallen onder de werking van de CAO Sociale Eenheid NS en die werkzaam zijn in een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

H o o f d k a n t o o r

H o o f d k a n t o o r H o o f d k a n t o o r Tweede Akkoord afwijkingen Sociaal Plan Maatvoering voor Maatwerk Partijen: - te Utrecht En - AbvaKabo FNV te Zoetermeer - CNV Publieke Zaak te Den Haag - De Unie te Culemborg -

Nadere informatie

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM

Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM Nieuwe Werkbegeleidingsplan DSM VAKORGANISATIES EN DSM ZIJN EEN NIEUW WERKBEGELEIDINGSPLAN OVEREENGEKOMEN ALS ONDERDEEL VAN HET AKKOORD VOOR DE EEN 1 CAO. HIEROVER VOLGT NADERE UITLEG OVER HET NIEUWE PLAN

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport.

Akkoord. Cao voor postbezorgers. 30 oktober 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor postbezorgers. definitief. Auteur Tel. Rapport. 30 oktober 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 3 1.1 Looptijd 3 1.2 Toevoegen salaristrede 3 3 1.3 Salarisaanpassing 3 1.4 Postbezorgersvergoeding 4 1.5 Pensioen

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Transitievergoeding. Transitievergoeding

Transitievergoeding. Transitievergoeding Transitievergoeding Waar heeft de werknemer aanspraak op? Wat kan de werkgever doen? Henriëtte van Baalen Transitievergoeding Hoeishetnugeregeld? Hoewordthetvanaf1julia.s.? Wanneer recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Principe CAO akkoord CEVA Logistics Netherlands BV en CEVA Logistics Headoffice BV

Principe CAO akkoord CEVA Logistics Netherlands BV en CEVA Logistics Headoffice BV Principe CAO akkoord CEVA Logistics Netherlands BV en CEVA Logistics Headoffice BV 1. Een CAO met een looptijd van twee jaar, te weten van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. 2. Vanuit de doelstelling

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep:

Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken zijn bij de gevolgen van de overname van VNU Media door de Persgroep: Sociaal Plan de Persgroep Nederland/VNU Media ----------------------------------------------------------------- Toepassingsgebied Het Sociaal Plan is van toepassing op alle werknemers die direct betrokken

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015

Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Emmer Compascuum, 1 oktober 2015 Op 1 oktober 2015 is een principe akkoord bereikt tussen Fresenius Hemocare Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie met betrekking tot het

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw,

Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases. Geachte heer, mevrouw, Onderwerp: Wijziging in arbeidsrecht, in 3 fases Geachte heer, mevrouw, Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd. Dit kan grote consequenties hebben voor uw

Nadere informatie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie

BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL. Inzake: tegen: 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie BINDEND ADVIES VASTE COMMISSIE CAO VOOR HET OMROEPPERSONEEL Inzake: (WERKNEMER) Verzoeker tegen: (OMROEPWERKGEVER) Verweerster 1. Taak en samenstelling van de Vaste Comissie 1.1. Krachtens artikel 49 lid

Nadere informatie

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden

Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement. Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden Update - Wetgeving - KHN-arbeidsvoorwaardenreglement Maandag 20 februari 2014 KHN, Woerden 1. Actueel Ontwikkelingen politiek en economie Sociaal Akkoord en arbeidsrecht Kostenbeheersing via tijdelijke

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan

Concept Sociaal Plan Concept Sociaal Plan Noot: De inhoud van dit document is niet definitief en wordt slechts ten behoeve van de stemming over de inhoud van dit Sociaal Plan gepubliceerd. Na afronding van de ledenraadplegingen

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2016

SOCIAAL PLAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2016 SOCIAAL PLAN 1 JANUARI 2014 TOT EN MET 30 JUNI 2016 Sociaal Plan Holland Casino Pagina 2 van 29 Sociaal Plan Holland Casino Organisatiewijziging Geldig van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?

Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding? Transitievergoeding Inhoud Transitievergoeding In het kort...1 Wanneer heeft werknemer recht op een transitievergoeding?...1 Hoe hoog is de transitievergoeding?...1 Hoe berekent u het maandsalaris?...2

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Bijeenkomst MOVe Door: Marlies Ferwerda Ellen Metselaar 25 maart 2015 Introductie 2 Wet Werk en Zekerheid Onderwerpen die aan bod komen: Wijzigingen per 1 januari 2015: Proeftijd

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

Toelichting op de jaarurensystematiek

Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting op de jaarurensystematiek Toelichting Artikel 4.3 CAO Kinderopvang Opgesteld door CAO-partijen in de Kinderopvang 1 van 8 Toelichting op de jaarurensystematiek

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012

Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan Reorganisatie Splitsing Frontoffice/Backoffice MCB Nederland B.V. Versie 1.5, definitief 15 augustus 2012 Sociaal Plan MCB Nederland B.V. 1 Inhoud 1 1. Inleiding 2 2. Arbeidsvoorwaarden /

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht

Wet werk en zekerheid in vogelvlucht Wet werk en zekerheid in vogelvlucht en per 1 januari/februari 2015 Concurrentiebeding In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij de werkgever

Nadere informatie

Meest gestelde vragen deeltijd-ww

Meest gestelde vragen deeltijd-ww Meest gestelde vragen deeltijd-ww De vragen zijn als volgt ingedeeld: 1. Gevolgen voor de WW 2. De uitvoering van de regeling 3. Pensioenen 4. Scholing 1. Deeltijd WW rechten en plichten Is er een volledige

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG

Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Sociaal Plan HAPAG-LLOYD ROTTERDAM Branch of Hapag-Lloyd AG Inhoudsopgave Preambule...3 Artikel 1 Definities...4 Artikel 2 Werkingssfeer en werkingsduur...4 Artikel 3 Algemene bepalingen en voorwaarden...4

Nadere informatie