BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles Contact: Jacobs Patrick Jacques Tél: Fax: Adresse(s) internet: noticeid=166210https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectauthentication&extws=woluwe-saint-pierre %2fa%2f%2f2014.o%2ftp.pj-ab- F02&userType=SUPPLIER&language=NL SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Bâtiments de la commune et du C.P.A.S. - Fourniture de matériel électrique II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Fourniture de matériel électrique II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.2. Capacité économique et financière: - la situation du soumissionnaire vis-à-vis de l'onss sera vérifiée par l'administration. - une attestation prouvant que le soumissionnaire est en ordre de ses obligations fiscales professionnelles. III.2.3. Capacité technique: Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 06/02/ :00 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/02/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Ouverture publique SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/01/2014 DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING MARITIEME TOEGANG N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang Tavernierkaai 3, BE-2000 Antwerpen Contact: ir Jonas Marlein, projectingenieur Tel: Fax: Internet adres(sen): noticeid=166219https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectauthentication&extws=maritieme+toegang-16ef%2f2013%2f33+- +Instandhoudingsbaggerwerken+Zwaaiplaats+Sifferdok+te+Gent-F02&userType=SUPPLIER&language=NL AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT 16EF/2013/33 - Instandhoudingsbaggerwerken Zwaaiplaats Sifferdok te Gent II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sifferdok, Gent II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: 16EF/2013/33 - Instandhoudingsbaggerwerken Zwaaiplaats Sifferdok te Gent

2 LUNDI 20 JANVIER p. 2 II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Klasse: Klasse 7 : tot EUR, Categorie: A Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/02/ :15 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: 1. Digitale versie van de opdrachtdocumenten: De digitale versie van de opdrachtdocumenten kunt u gratis downloaden op Jepp2 (zie de link in het bulletin der aanbestedingen onder Afdeling I.1) Adres van het kopersprofiel: ***). 2. Papieren versie van de opdrachtdocumenten: Inzage en afhaling van de papieren aanbestedingdocumenten kan in Antwerpen op het secretariaat van de afdeling Maritieme Toegang (2de verdieping), Tavernierkaai 3 te 2000 Antwerpen en dit op alle werkdagen van 9 tot 15 uur. Secretariaat Antwerpen Tel: Fax: Bij afhaling van de documenten MOET het stortingsbewijs worden voorgelegd. Contante betalingen worden NIET aanvaard!!! De afhaling van de papieren versie van de opdrachtdocumenten moet gebeuren als volgt: - door een VOORAFGAANDE storting van 10 euro op rek.nr (Iban: BE / BIC: BBRU BE BB - financiële instelling: ING nv) op naam van Vlaams Infrastructuurfonds, Koning Albert II laan 20 bus Brussel) met als mededeling: bestek 16EF/2013/33. - bij afhaling van de papieren versie van de opdrachtdocumenten MOET dit bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd - belangrijke opmerking: contante betalingen worden NIET aanvaard!!! Verzending Als u verkiest om de opdrachtdocumenten per post te ontvangen dan moet u een geldig betalingsbewijs faxen op het nummer Aan de hand van deze fax zullen de opdrachtdocumenten naar de aanvrager gestuurd worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/02/ :15 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/02/ :15 Plaats: maritieme toegang, 1e verdiep (lokaal 338 naast vergaderzaal 1), loodsgebouw, tavernierkaai 3 te 2000 Antwerpen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/01/2014 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord Italiëlei 4 (bus 15) - 6e verdieping, BE-2018 ANTWERPEN Contact: Bierinckx Ilse, Melis Liesbeth en Van Beneden Ingrid Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=166220https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do? tile=selectauthentication&extws=vrn-2014%2f %2f297a-f02&usertype=supplier&language=nl AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Antwerpen - Gevangenis - Begijnenstraat 42 - Scheiding van wacht-bezoeklokaal aan inkom II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Antwerpen - Gevangenis - Begijnenstraat 42 II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Scheiding van wacht-bezoeklokaal aan inkom II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 1 : tot EUR, Categorie: D Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/02/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten /Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen Dienst e-notification ter attentie van de heer Thierry VAN GUCHT

3 LUNDI 20 JANVIER p. 3 telefoon: telefax: Gulden Vlieslaan 87, bus Brussel bankrekening: IBAN BE BIC PCHQBEBB Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt 1.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 03/03/ :00 Plaats: Italiëlei 4 (bus 15) 2000 Antwerpen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoering van de werken dient in nauw overleg te gebeuren met de Regie der Gebouwen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/01/2014 KATHOLIEK ONDERWIJS DEURNE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Katholiek Onderwijs Deurne Herentalsebaan 480, BE-2100 Deurne Contact: Peeters Hans Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Openbare aanbesteding voor herconditionering bijgebouw II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Paulus Beyestraat 153, 2100 Deurne II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Herconditionering bijgebouw basisschool Sint Rumoldus te Deurne II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: RSZ attest (voorlaatste afgelopen kwartaal t.o.v. dag opening offertes III.2.3. Vakbekwaamheid: copie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie en ondercategorie en klasse categorie D1, klasse 1 Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/02/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: voorafgaandelijk op rekeningnummer van Wollaert Architecten bvba, met vermelding BTW-nummer ; er worden geen dossiers verzonden. papieren exemplaar: 50 euro; af te halen op volgend adres: ertbruggestraat 113, 2110 Wijnegem ; er worden geen dossiers verzonden per post. digitaal exemplaar: 25 euro, de weblink is te verkrijgen via na voorafgaandelijke betaling. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/03/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 03/03/ :30 Plaats: basisschool Sint RUMOLDUS, Paulus Beyestraat 153, 2100 Deurne Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: de inschrijvers of hun afgevaardigden AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 GEMEENTEBESTUUR HULSHOUT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Hulshout Prof. Dr. Vital Celenplein 2, BE-2235 Hulshout Contact: Mevr. Kelly Van der Auwera Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT

4 LUNDI 20 JANVIER p. 4 Renovatie parochiezaal Westmeerbeek. Buitenaanleg. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: M. Raeymaekersstraat 10 te 2235 Hulshout. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Renovatie parochiezaal Westmeerbeek. Buitenaanleg. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Vereiste bewijsstukken volgens bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Vereiste bewijsstukken volgens bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: categorie C, klasse 2 Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/02/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier is uitsluitend te verkrijgen door overschrijving van EUR (incl. BTW) op IBAN BE van EssaConsult nv, Halensebaan 35 te 3290 Diest, met vermelding van het juiste besteknummer. Indien een aankoopfactuur gewenst is, dient de koper zijn BTW-nummer te vermelden en het facturatieadres. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 04/03/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 04/03/ :30 Plaats: In de raadzaal van het gemeentehuis van Hulshout, Prof. Dr. Vital Celenplein 2 te 2235 Hulshout. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 AQUAFIN NV N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Mevrouw Nadine Rigo Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Het onderhoud van de groenvoorzieningen Maasbekken - Team Hoogstraten II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Team Hoogstraten II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het onderhoud van de groenvoorzieningen Maasbekken - Team Hoogstraten II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 27 installaties AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie RSZ-gegevens langs elektronische weg kunnen bekomen worden, zullen alle inschrijvers bij hun inschrijving een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen inzake de sociale zekerheid van hun werknemers. * Aquafin zal te gepasten tijde aan de inschrijver(s) attesten opvragen waaruit blijkt dat hij/zij voldaan heeft/hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar hij/zij gevestigd is/zijn met name: - BTW attest (indirecte belastingen) - Attest directe belastingen De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/2/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 3/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 3/3/ :00 Plaats: Aquafin NV - Dijkstraat Aartselaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN

5 LUNDI 20 JANVIER p. 5 De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 AQUAFIN NV N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Mevrouw Nadine Rigo Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Het onderhoud van de groenvoorzieningen Netebekken - Team Turnhout II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Team Turnhout II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het onderhoud van de groenvoorzieningen Netebekken - Team Turnhout II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 26 installaties AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie RSZ-gegevens langs elektronische weg kunnen bekomen worden, zullen alle inschrijvers bij hun inschrijving een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen inzake de sociale zekerheid van hun werknemers. * Aquafin zal te gepasten tijde aan de inschrijver(s) attesten opvragen waaruit blijkt dat hij/zij voldaan heeft/hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar hij/zij gevestigd is/zijn met name: - BTW attest (indirecte belastingen) - Attest directe belastingen De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/2/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 3/3/ :40 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 3/3/ :40 Plaats: Aquafin NV - Dijkstraat Aartselaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 AQUAFIN NV N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Mevrouw Nadine Rigo Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Het onderhoud van de groenvoorzieningen Dijlebekken - Team Aarschot II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Team Aarschot II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het onderhoud van de groenvoorzieningen Dijlebekken - Team Aarschot II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 70 installaties AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie RSZ-gegevens langs elektronische weg kunnen bekomen worden, zullen alle inschrijvers bij hun inschrijving een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen inzake de sociale zekerheid van hun werknemers.

6 LUNDI 20 JANVIER p. 6 * Aquafin zal te gepasten tijde aan de inschrijver(s) attesten opvragen waaruit blijkt dat hij/zij voldaan heeft/hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar hij/zij gevestigd is/zijn met name: - BTW attest (indirecte belastingen) - Attest directe belastingen De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/2/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 3/3/ :20 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 3/3/ :20 Plaats: Aquafin NV - Dijkstraat Aartselaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 AQUAFIN NV N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Mevrouw Nadine Rigo Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Het onderhoud van de groenvoorzieningen Demerbekken - Team Halen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Team Halen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het onderhoud van de groenvoorzieningen Demerbekken - Team Halen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 60 installaties AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie RSZ-gegevens langs elektronische weg kunnen bekomen worden, zullen alle inschrijvers bij hun inschrijving een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen inzake de sociale zekerheid van hun werknemers. * Aquafin zal te gepasten tijde aan de inschrijver(s) attesten opvragen waaruit blijkt dat hij/zij voldaan heeft/hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar hij/zij gevestigd is/zijn met name: - BTW attest (indirecte belastingen) - Attest directe belastingen De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/2/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 3/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 3/3/ :00 Plaats: Aquafin NV - Dijkstraat Aartselaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 AQUAFIN NV N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Mevrouw Nadine Rigo

7 LUNDI 20 JANVIER p. 7 Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Het onderhoud van de groenvoorzieningen Demerbekken - Team Tienen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Team Tienen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het onderhoud van de groenvoorzieningen Demerbekken - Team Tienen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 37 installaties AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie RSZ-gegevens langs elektronische weg kunnen bekomen worden, zullen alle inschrijvers bij hun inschrijving een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen inzake de sociale zekerheid van hun werknemers. * Aquafin zal te gepasten tijde aan de inschrijver(s) attesten opvragen waaruit blijkt dat hij/zij voldaan heeft/hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar hij/zij gevestigd is/zijn met name: - BTW attest (indirecte belastingen) - Attest directe belastingen De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/2/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 3/3/ :40 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 3/3/ :40 Plaats: Aquafin NV - Dijkstraat Aartselaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 CGG DE PONT VZW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CGG De Pont vzw Hanswijkstraat 48, BE-2800 MECHELEN Contact: CREABO bvba Ludo Pauchet Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT vaste bemeubeling Lange Ridderstraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Lange Ridderstraat 20 MECHELEN II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: leveren en plaatsen van vaste bemeubeling II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bijzonder bestek verklaring directe en indirecte belastingen verklaring onder eed attest niet faling uittreksel strafregister of getuigschrift goed gedrag en zeden III.2.3. Vakbekwaamheid: erkenning D5 klasse 1 recente referentielijst met getuigschriften van goede uitvoering, volgens omschrijving in het bijzonder bestek Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/02/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: overschrijving op rekening BE van CREABO bvba met vermelding van het gewenste aanbestedingsdossier en het eigen

8 LUNDI 20 JANVIER p. 8 B.T.W.-nummer, en dit uiterlijk tot #; verzending van het dossier kost 6 euro méér IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/02/ :00 Plaats: vergaderlokaal CGG De Pont Lange Ridderstraat MECHELEN Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 KANTONNALE BOUWMAATSCHAPPIJ VAN BERINGEN VOOR HUISVESTING N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting Violetstraat 15, BE-3580 Beringen Contact: De heer Johan Cabus Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Omvormen van 99 verwarmingsinstallaties van stookolie naar gas II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Halen - Paal - Sculen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Omvormen van 99 verwarmingsinstallaties van stookolie naar gas II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn. * Attest Erkenning * Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: * Zie bestek Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 4 Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/2/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 4,90 Cash of via overschrijving op rekeningnummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/2/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/2/ :00 Plaats: Kantoor Directeur AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 NIEUW DAK CVBA N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nieuw dak cvba Grotestraat 65, BE-3600 Genk Contact: Johan Max Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT App. Genk Broekskens naisolatie, ventilatie en raamroosters II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

9 LUNDI 20 JANVIER p. 9 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Genk wijk Broekskens II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: aanpassingswerken aan 110 appartementen: plaatsen van spouwisolatie door het opvullen van de bestaande spouw plaatsen van individuele woningventilatoren plus bijhorende ventilatiekanalen plaatsen van raamrooster in bestaande ramen voor de luchttoevoer II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: na-isolatie Korte beschrijving: plaatsen van spouwisolatie in bestaande spouw van 110 appartementen Perceel 2: ventilatie Korte beschrijving: plaatsen van een woonhuisventilator in elk appartement plus bijhorende ventilatiekanalen en aansluitingen. Perceel 3: raamroosters Korte beschrijving: plaatsen van regelbare luchttoevoerroosters in bestaande ramen door de vervanging van de dubbele beglazing AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: conform VM/B III.2.3. Vakbekwaamheid: perceel 1 D1 of D4 klasse 2 perceel 2 D1 of D 18 klasse 2 perceel 3 D1 of D5 of D14 of D20 klasse 1 Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 35 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Aanbestedingsbundels zijn mits contante betaling af te halen bij Nieuw Dak. Na overschrijving van 41,50euro (35 euro kostprijs + 6,50 verzendingskosten) op rekeningnummer met referentie 'bestek na-isolatie Broekskens' zal het bundel aangetekend verzonden worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Plaats: Nieuw Dak, Grotestraat 65 te Genk, Vergaderzaal 2 verdieping AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 INFRABEL - ZONE DE LIÈGE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Infrabel - Zone de Liège Rue Ernest Solvay n 1, BE-4000 Liège Contact: Brixhe André Nicolas Tél: Fax: Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Ligne 125A-Y Val-Benoit/Flémalle-Haute - Gare de Kinkempois - Mise en conformité des pistes de circulation entre les km et Pose d'enrochements et de clôtures II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Gare de Kinkempois II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Ligne 125A-Y Val-Benoit/Flémalle-Haute Gare de Kinkempois Mise en conformité des pistes de circulation entre les km et Pose d'enrochements et de clôtures II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: Voir point II 1 point 5 SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Agréation d'entrepreneurs de travaux requise : Cat E,classe 3 ou supérieure SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/02/ :00 Documents payants: Oui, Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Consultation des documents Les soumissionnaires peuvent, dès le 30 janvier 2014, consulter les documents d'adjudication aux adresses

10 LUNDI 20 JANVIER p. 10 suivantes : - Infrabel, Direction Infrastructure, "Espace Solvay", secrétariat (troisième étage, local 333), rue Solvay, 1, à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de h à h et de h à h); - Infrabel, «Procurement», bureau 123, section 40/0, place Marcel Broodthaers, 2, 1060 Bruxelles, + 32 (0) 2 / (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de h à h). Achat des documents Les documents d'adjudication pourront être retirés à l'adresse suivante : Infrabel, Direction Infrastructure, "Espace Solvay", secrétariat (troisième étage, local 333), rue Solvay, 1, à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de h à h et de h à h), après versement de la somme requise au compte n d'infrabel (IBAN : BE Code BIC : BPOTBEB1), avec indication du numéro de TVA et du numéro du cahier spécial des charges, et de la production de la preuve de paiement. Cette dernière pourra également être fournie par fax : + 32 (0) 4/ ). IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/02/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/02/ :00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/01/2014 LA RÉGIONALE VISÉTOISE D'HABITATIONS N AVIS DE MARCHE La Régionale Visétoise d'habitations La Champonnière 22, BE-4600 Visé Contact: Monsieur Philippe Vincent Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction de 4 logements "containers" à VISE II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: VISE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction de 4 logements "containers" à VISE II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. III.2.2. Capacité économique et financière: Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'ar du 15 juillet Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3 III.2.3. Capacité technique: D classe 3 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans A TELECHARGER SUR LES SITES : https://enot.publicprocurement.be (bulletin des adjudications en ligne) (formulaires/documents à télécharger) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/2/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/2/ :00 Lieu: Siège social de la SLSP, salle de réunion SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/1/2014 COMMUNE DE THEUX N AVIS DE MARCHE Commune de Theux Place du Perron 2, BE-4910 Theux Contact: Madame Emilie Devivier Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE

11 LUNDI 20 JANVIER p. 11 II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: erratum - COLLECTE DES IMMONDICES - Collecte et évacuation des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la Commune de Theux II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Commune de Theux II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché a pour objet la collecte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Theux. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire n'est pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à savoir que, conformément à l'article 20 de la loi, le soumissionnaire - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour: 1 participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; 2 corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal; 3 fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4 blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; -n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; -n'a pas, en matière professionnelle, commis une faute grave; - est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62; - est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en application du présent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements. * Conformément à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs joint à son offre, une attestation de l'office national de Sécurité sociale dont il résulte qu'il est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. Cependant, en vue de la simplification administrative, la vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. * Conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire joint à son offre, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. Les obligations fiscales comportent aussi bien l'attestation émanant de l'administration de la TVA que l'attestation émanant de l'administration des contributions directes. III.2.2. Capacité économique et financière: En application de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera luimême. Sans objet III.2.3. Capacité technique: * Une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services. * Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour la réalisation du marché. Services effectués au cours des 3 dernières années SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 3/3/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Gratuit IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 7/3/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 7/3/ :00 Lieu: Administration Communale de Theux, Salle des Mariages SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/1/2014 PORT AUTONOME DE CHARLEROI N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Port Autonome de Charleroi Rue de Marcinelle, 31, BE-6000 Charleroi Contact: M. ir D. DESMET, Directeur Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: AVIS RECTIFICATIF N 1 Zone portuaire du Grand-Ban à Farciennes - Vorie de liaison entre les deux ronds-points II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Zone portuaire du Grand-Ban à Farciennes II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats:

12 LUNDI 20 JANVIER p Les travaux consistent en : * La réalisation des travaux préparatoires ; * La réalisation des déblais et remblais généraux nécessaires à l'exécution du coffre de la voirie; * L'exécution de remblais sur une zone à niveler ; * La démolition d'une habitation et dépendances expropriées sur l'emprise du site ; * La réalisation des égouttages des voiries en ce compris deux bassins d'orages, la pose de collecteurs, chambres de visite et du système d'égouttage ; * L'exécution de petits ouvrages d'art coulés en place ; * La réalisation des empierrements de sous-fondation et de fondation de la voirie ; * L'exécution des éléments linéaires bordures, filets d'eaux, dalle gazon ; * La réalisation des revêtements hydrocarbonés ; * La réalisation d'une voirie d'accès à la future implantation du nouveau parc à containers de l'icdi ; * La réalisation d'une voirie d'accès au quai de transbordement existant ; * La réalisation des pistes cyclables ; * La réalisation des raccordements aux voiries existantes ; * L'exécution de merlons de terres ; * Le raccordement des exutoires à la Sambre ; * La réalisation des finitions, des remblais de terres arables, engazonnement, semis et plantations ; * Le marquage et la signalisation ; II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux. L'attention est attirée sur le fait qu'avant de prendre la décision d'attribution, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, ou chaque associé en cas de société momentanée, à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 3 de l'arrêté royal précité. Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires belges employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. En cas d'association momentanée, l'exigence qui précède vaut pour chaque membre de l'association. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité financière et économique, les documents suivants : - Une déclaration bancaire, établie conformément au modèle repris en annexe au présent cahier spécial des charges ; OU - Une attestation d'engagement de constitution de cautionnement, établie conformément au modèle repris en annexe du présent cahier spécial des charges. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 6, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 30/01/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 31/01/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 31/01/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/01/2014 METALGROUP ASBL N AVIS DE MARCHE Metalgroup asbl Rue du Débarcadère 61, BE-6001 Marcinelle Contact: Cellule Marchés Publics Madame SZLACHTER ou Monsieur MERLI Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: acquisition de bois résineux (avivés) pour caisseries - stock tampon II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Metalgroup - Marcinelle - Adresse mentionnée ci-dessus II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: acquisition de bois résineux (avivés) pour caisseries - stock tampon II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: A Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Un modèle de déclaration sur l'honneur figure en annexe du présent cahier spécial des charges. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents vérifiant l'exactitude de la déclaration sur l'honneur implicite, à savoir : * un extrait récent de casier judiciaire ; * une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le soumissionnaire n'est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation * une attestation récente émanant de l'administration des Contributions directes (dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres); * une attestation récente émanant de l'administration de la TVA. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. b. Attestation ONSS: L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que pour que son offre puisse être considérée comme régulière, il doit être en règle en matière de cotisations de sécurité sociale conformément à l'article 61 2, 5 et 62 de l'ar du 15 juillet 2011 * Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs doivent produire l'attestation ONSS relative à l'avant dernier trimestre civil précédant la date de la séance d'ouverture des offres dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. * Le soumissionnaire étranger, doit joindre à son offre, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit fournir : une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Si pour une raison justifiée, le candidat ou le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. III.2.3. Capacité technique:

13 LUNDI 20 JANVIER p. 13 une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 31/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0 EUr. Conditions et mode de paiement: Le CSC est disponible GRATUITEMENT sur demande à transmettre par mail à l'adresse suivante : - Dès réception de celle-ci, le document sera envoyé par courrier électronique. INDIQUER clairement le n de référence du dossier (2014MG005) et vos coordonnées complètes : nom de la société, adresse, téléphone, fax, mail, nom de la personne de contact et adresse mail auquel il faut envoyer le CSC. CECI EST L'UNIQUE MOYEN DE PROCEDER IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 31/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 31/01/ :00 Lieu: Adresse mentionnée en début de l'avis (Metalgroup - Marcinelle Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/01/2014 AIVE N AVIS DE MARCHE AIVE Chemin des Coeuvins, BE-6720 HABAY LA NEUVE Contact: AIVE GUY SCHMITZ Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Prolongation d'une conduite de biogaz du réseau existant jusqu'au casier en explitation II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Habay II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Prolongation d'une conduite de biogaz du réseau existant jusqu'au casier en exploitation II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Agréation : E ou L Catégorie : 1 ou 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/02/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/02/ :00 Lieu: AIVE - Drève de l'arc-en Ciel, 98 à 6700 Arlon SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Cahier des charges gratuit VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/1/2014 CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO - ST CHARLES ASBL N AVIS DE MARCHE Centre Scolaire Don Bosco - St Charles ASBL 63, Boulevard Léopold, BE-7500 TOURNAI Contact: Pierre DEPROST Tél: Adresse(s) internet:

14 LUNDI 20 JANVIER p. 14 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Démolition et reconstruction de l'atelier de maçonnerie-bâtiment 29-et fourniture de matériaux - LOT 01: Démolition,terrassement et fourniture II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Boulevard Léopold, Tournai II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Démolition et reconstruction de l'atelier de maçonnerie - bât. 29- et fournitures de matériaux LOT 01: Marché unique comprenant un lot de travaux et un lot de fourniture. Lot 1A: Démolition de l'atelier de maçonnerie (n 29) et terrassement. Lot 1B: Fourniture de matériaux de béton armé de maçonnerie et d'égouttage réalisés par le P.A. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1. Attestation sur l'honneur du soumissionnaire précisant qu'il ne se trouve dans aucun des critères d'exclusion prévus à l'article 61 1 et 2 de l'a.r. du 15/07/ Attestation originale de l'onss constatant la situation financière du soumissionnaire durant l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'ouverture. (pour les soumissionnaires étrangers, voir l'article 62 2 de l'a.r. du 15/07/2011) 3. Attestation fiscale constatant être en règle envers la TVA durant l'avant-dernier trimestre écoulé par rapport au jour de l'ouverture des offres III.2.2. Capacité économique et financière: 4. Un certificat 276 C 2 relatif au dernier exercice fiscal ou pour les soumissionnaires étrangers, une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné III.2.3. Capacité technique: 5. Présenter 3 attestations de bonne exécution pour des travaux analogues ou supérieurs au présent marché dans les 5 dernières années. 6. Présenter un agrément pour l'enlèvement de l'amiante (plus de 120 m² d'ardoises en Absest-ciment) ou un sous-traitant agréé. Classe: Classe 1 : jusqu'à EUR, Catégorie: G5 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/02/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Moyennant versement de ce montant (TVA et frais d'envoi compris) au compte du bureau d'architecture & Urbanisme BRUYERE à 7500 Tournai. Veuillez nous renseigner votre n de TVA pour la facturation IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/02/ :00 Lieu: Institut Don Bosco, Boulevard Léopold 63 à 7500 Tournai - Salle "Fuschias" Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Les soumissionnaires SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Il est précisé que le délai d'exécution repris au point II.3 ci-avant est de: lot 1A: Démolition et terrassement: 20 jours OUVRABLES lot 1B: fourniture: dans les 10 jours OUVRABLES de la demande du M.O. en fonction de l'avancement des travaux réalisés par le M.O. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/01/2014 CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO - ST CHARLES ASBL N AVIS DE MARCHE Centre Scolaire Don Bosco - St Charles ASBL 63, Boulevard Léopold, BE-7500 TOURNAI Contact: Pierre DEPROST Tél: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Démolition et reconstruction de l'atelier de maçonnerie - bât. 29- LOT 02 : Fourniture d'éléments préfabriqués pour la toiture et la structure en bois II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Boulevard Léopold TOURNAI II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Démolition et reconstruction de l'atelier de maçonnerie - bât.29- et fourniture de matériaux LOT 02: Fourniture d'éléments préfabriqués pour la toiture et la structure en bois II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1. Attestation sur l'honneur du soumissionnaire précisant qu'il ne se trouve dans aucun des critères d'exclusion prévus à l'article 61 1et 2 de l'a.r. du 15/07/ Attestation originale de l'onss constatant la situation financière du soumissionnaire durant l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'ouverture. (pour les soumissionnaires étrangers, voir l'article 62 2 de l'a.r. du 15/07/2011) 3. Attestation fiscale constatant être en règle envers la t.v.a. durant l'avant-dernier trimestre écoulé par rapport au jour de l'ouverture des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: 4. Un certificat 276 C 2 relatif au dernier exercice fiscal ou, pour les soumissionnaires étrangers, une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné. III.2.3. Capacité technique: 5. Liste d'au-moins 3 références analogues au présent marché (écoles, hôpitaux, maison de repos, etc.) dans les 5 dernières années. Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:

15 LUNDI 20 JANVIER p. 15 Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/02/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Moyennant versement de ce montant TVA et frais d'envois compris au compte n du bureau d'architecture & Urbanisme BRUYERE à 7500 TOURNAI. Veuillez nous renseigner votre n de TVA pour la facturation IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/02/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/02/ :30 Lieu: Institut Don Bosco, Boulevard Léopold 63 à 7500 Tournai - Salle «Fuschias» Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Les soumissionnaires SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Il est précisé que le délai d'exécution repris au point II.3 ci-avant est de 50 jours OUVRABLES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/01/2014 CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO - ST CHARLES ASBL N AVIS DE MARCHE Centre Scolaire Don Bosco - St Charles ASBL 63, Boulevard Léopold, BE-7500 TOURNAI Contact: Pierre DEPROST Tél: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Démolition et reconstruction de l'atelier de maçonnerie - bât 29 - Lot 03 : Fourniture d'éléments préfabriqués pour l'enveloppe extérieure du bâtiment. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Boulevard Léopold TOURNAI II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Démolition et reconstruction de l'atelier de maçonnerie - bât.29 - LOT 03: Fournitures d'éléments préfabriqués pour l'enveloppe extérieure du bâtiment. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1. Attestation sur l'honneur du soumissionnaire précisant qu'il ne se trouve dans aucun des critères d'exclusion prévus à l'article 61 1et 2 de l'a.r. du 15/07/ Attestation originale de l'onss constatant la situation financière du soumissionnaire durant l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'ouverture. (pour les soumissionnaires étrangers, voir l'article 62 2 de l'a.r. du 15/07/2011) 3. Attestation fiscale constatant être en règle envers la t.v.a. durant l'avant-dernier trimestre écoulé par rapport au jour de l'ouverture des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: 4. Un certificat 276 C 2 relatif au dernier exercice fiscal ou, pour les soumissionnaires étrangers, une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné. III.2.3. Capacité technique: 5. Liste d'au-moins 3 références analogues au présent marché (écoles, hôpitaux, maison de repos, etc.) dans les 5 dernières années. Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/02/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Moyennant versement de ce montant TVA et frais d'envois compris au compte n du bureau d'architecture & Urbanisme BRUYERE à 7500 TOURNAI. Veuillez nous renseigner votre n de TVA pour la facturation IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/02/ :00 Lieu: Institut Don Bosco, Boulevard Léopold 63 à 7500 Tournai - Salle «Fuschias» Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Les soumissionnaires SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Il est précisé que le délai d'exécution repris au point II.3 ci-avant est de 50 jours OUVRABLES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/01/2014 CENTRE SCOLAIRE DON BOSCO - ST CHARLES ASBL N AVIS DE MARCHE Centre Scolaire Don Bosco - St Charles ASBL 63, Boulevard Léopold, BE-7500 TOURNAI Contact: Pierre DEPROST Tél: Adresse(s) internet:

16 LUNDI 20 JANVIER p. 16 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Démolition et reconstruction de l'atelier de maçonnerie - bât.29 - LOT04 : Travaux de chauffage et de sanitaires II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Boulevard Léopold TOURNAI II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Démolition et reconstruction de l'atelier de maçonnerie - bâtiment 29 et fourniture de matériaux - LOT04 : Travaux de chauffage et de sanitaires II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1. Attestation sur l'honneur du soumissionnaire précisant qu'il ne se trouve dans aucun des critères d'exclusion prévus à l'article 61 1 et 2 de l'a.r. du 15/07/ Attestation originale de l'onss constatant la situation financière du soumissionnaire durant l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'ouverture. (pour les soumissionnaires étrangers, voir l'article 62 2, de l'a.r. du 15/07/ Attestation fiscale constatant être en règle envers la t.v.a. durant l'avant-dernier trimestre écoulé par rapport au jour de l'ouverture des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: 4. Un certificat 276 C 2 relatif au dernier exercice fiscal ou, pour les soumissionnaires étrangers, une attestation délivrée par l'autorité compétente du pays concerné III.2.3. Capacité technique: 5. Liste d'au moins 3 références analogues au présent marché dans les 5 dernières années. 6. Agréation en catégorie de travaux D16 ou D18 - Classe 1.Pas obligatoire mais souhaité Classe: Classe 1 : jusqu'à EUR, Catégorie: D16 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/02/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Moyennant versement de ce montant TVA et frais d'envois compris au compte n du bureau d'architecture & Urbanisme BRUYERE à 7500 TOURNAI. Veuillez nous renseigner votre n de TVA pour la facturation IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/02/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/02/ :30 Lieu: Institut Don Bosco, Boulevard Léopold 63 à 7500 Tournai - Salle «Fuschias» Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Les soumissionnaires SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Il est précisé que le délai d'exécution repris au point II.3 ci-avant est de 40 jours OUVRABLES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/01/2014 CENTRE RÉGIONAL DE SOINS PSYCHIATRIQUES LES MARRONNIERS N AVIS DE MARCHE Centre Régional de soins Psychiatriques Les Marronniers Rue Despars, 94, BE-7500 Tournai Contact: Brahim Boulaïd (Directeur des Infrastructures) Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: CSC 14/01/ST Centre de jour II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux de transformation, reconditionnement et rénovation d'un bâtiment existant : gros-oeuvre, parachévements et techniques spéciales. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir CSC III.2.2. Capacité économique et financière: Voir CSC Catégorie D - Classe 6 III.2.3. Capacité technique: Voir CSC Voir CSC SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/02/ :00 Documents payants:oui. Prix: 150 EUr.

17 LUNDI 20 JANVIER p. 17 Conditions et mode de paiement: Montant à verser sur le compte du CRP : IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/02/ :00 Lieu: C.r.P. Les Marronniers, Rue Despars, 94 à 7500 Tournai en la salle Energie au 2ème étage du bloc Mercier. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Les soumissionnaires. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/1/2014 CVBA ONS DORP MENEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT cvba Ons Dorp Menen Ijzerstraat 2, BE-8930 MENEN Contact: Ijzerstraat 2 Sonny Ghesquière, directeur Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Onderhoudscontract CV II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhoudscontract voor centrale verwarming II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: +/- 750 woongelegenheden Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 13/03/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: via storting op rekeningnummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 20/03/ :00 Plaats: burelen cvba Ons Dorp Menen - Ijzerstraat 2 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 SCHOLENGROEP 19 'DENDER' N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Scholengroep 19 'Dender' Welvaartstraat 70/4, BE-9300 Aalst Contact: De heer Gratien Dekeyser Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Vervangen van buitendeuren II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Internaat 't Kasteeltje, Zijpstraat 36 te 9308 Hofstade II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Vervangen van buitendeuren II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;

18 LUNDI 20 JANVIER p niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. * In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Het gebruik van het model volgens bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 is verplicht. Andere modellen van bankverklaring zullen niet aanvaard worden. III.2.3. Vakbekwaamheid: Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. Het VCA-certificaat is op naam van de personen die de werken zullen opvolgen Vereiste erkenning: D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 1 Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Het bestek is gratis te downloaden van of op aanvraag per mail Uiteraard zal er tijdens vakantieperiodes niet geantwoord worden op aanvragen per mail. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 6/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 6/3/ :00 Plaats: Welvaartstraat 70/4, 9300 Aalst. Gelijkvloers, rode zaal AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: 27/02/2014 om De offertes kunnen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 DEINSE SOCIALE BOUWMAATSCHAPPIJ BV CVBA SO N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Deinse Sociale Bouwmaatschappij BV CVBA SO Stationsstraat 29, BE-9800 Deinze Contact: Gino Van den Heede (Directeur) Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Bouwen van 6 ééngezinswoningen na afbraak bestaande woningen, Kastanjelaan te Zulte II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van 6 ééngezinswoningen na afbraak bestaande woniingen, Kastanjelaan te Zulte II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie lastenboek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie lastenboek III.2.3. Vakbekwaamheid: Registratie 00 of 11 Erkenning aannemer D - klasse 5 Openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Dossierkosten excl. 35,00 EUR verzendingskosten, over te schrijven op rekening IBAN: BE , BIC: KREDBEBB op naam van Deinse Sociale Bouwmaatschappij BV CVBA SO, Stationsstraat 29 te 9800 Deinze, met vermelding dossiernaam. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 11/03/ :00 Plaats: Deinse Sociale Bouwmaatschappij BV CVBA SO, Stationsstraat 29 te 9800 Deinze AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014

19 LUNDI 20 JANVIER p. 19 Appel aux candidats BPOST N AVIS DE MARCHE bpost Centre Monnaie, BE-1000 Bruxelles Contact: Verschelden Luc Marcel Luc Verschelden Tél: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Appel à candidature pour la gestion du catering et du vending de chez bpost au niveau national. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Gestion du catering et du vending de chez bpost au niveau national, durée de la convention 3 ans avec possibilité de prolongation de 2 x 1 an. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gestion des «Restaurants» et «Multisnacks» et «Vending Food» Comprend la gestion des différents restaurants et multisnacks de bpost au niveau national(excepté le restaurant du Centre Monnaie) y inclus : -La centrale d'achat alimentaire -La gestion opérationnelle du personnel de bpost -La mise à disposition de personnel -La gestion et mise à disposition d'un système d'encaissement -La gestion de quelques machines type vending food (qui seront approvisionnées par les restaurants) -La gestion des controles et autres obligations légales pour la sécurité alimentaire, l'hygiène et l'entretien annuels des installations (y compris nettoyage) -La formation du personnel de bpost Lot 2: Gestion du Restaurant Centre Monnaie Comprend la gestion totale en mode outsourcing du restaurant du Centre Monnaie y compris la gestion des controles et autres obligations légales pour la sécurité alimentaire, l'hygiène et l'entretien annuels des installations (y compris nettoyage) Lot 3: Gestion des «Vending - boissons chaudes» Comprend la gestion des «Vending take-away - Boissons chaudes» au niveau national en full service y compris : café, thé, décaféiné, café aux noisettes, capuccino, chocolat chaud, soupe tomate, soupe légumes verts,. Lot 4: Gestion des «Vending - boissons fraîches» Comprend la gestion des«vending take-away - Boissons fraiches» au niveau national en full service y compris cannettes (1/3 des besoins) et bouteilles "pet" (2/3 des besoins) - diverses boissons sodas - proposition d'alternatives de marques bienvenue Lot 5: Gestion des «Vending - Snacks» Comprend la gestion des «Vending take-away - Snacks» au niveau national en full service y compris : snacks sains, snacks énergétiques, chips sel et paprika, gaufres chocolat et vanille, Mars, Bounty, chocolat, raisins secs, sachet fruits séchées, noix de cajou, mendiants,. Lot 6: Gestion des «machines à café de luxe» au Centre Monnaie Comprend la gestion des «machines take-away - café de luxe» SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: -Un document avec des informations générales de l'entreprise: nom, forme juridique, nationalité, siège sociale et adresse. - Un document avec des informations générales de la personne de contact: nom, numéros de téléphone et adresse . - Un document de non faillite délivré par une instance judiciaire ou administrative. - Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire n'a jamais commis de faute grave comme décrit dans l'a.r. de 16 juillet 2012 article Une attestation récente (délivré dans les 3 derniers mois) O.N.S.S. - Une attestation, délivrée par l'instance publique compétente, certifiant que le soumissionnaire est en règle avec le paiement de ses contributions directes. - Une attestation, délivrée par l'instance publique compétente, certifiant que le soumissionnaire est en règle avec le paiement de ses contributions indirectes. III.2.2. Capacité économique et financière: -Le chiffre d'affaires total pour les trois dernières années - Un rapport de commerce récent (p.ex. Graydon, D&B...) - La preuve d'une assurance des risques professionnels - Une déclaration de solvabilité bancaire III.2.3. Capacité technique: -L'entreprise devra faire preuve d'expérience dans des services similaires. Au moins 5 références ces 3 dernières années. La description des références doit être au minimum: une description succinte (scope de la mission), le chiffre d'affaires, personne de contact avec son numéro de téléphone et adresse , nombres de sites ou bureaux. Introduire des références pour chaque lot pour lequel une candidature est introduite. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/02/ :00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Les informations et/ou formalités requise à la section III doivent être effectué au personne de contact (I1) sous forme électronique ( ) et/ou sous forme imprimée. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20/01/2014

20 LUNDI 20 JANVIER p. 20 VRT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VRT Auguste Reyerslaan 52, BE-1043 Brussel Contact: Mevrouw Tinka Claeys Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Oproep tot kandidaatstelling - Media Creatief bureau Studio Brussel II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Bij de dienstverlener II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Studio Brussel is op zoek naar een creatief bureau voor de begeleiding van enerzijds communicatie en anderzijds aanbod van Studio Brussel - en met uitbreiding VRT opdrachten met een link naar Studio Brussel. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: - Door een expliciete verklaring op eer verklaart de kandidaat zich niet in een uitsluitingsgrond te bevinden zoals bepaald in artikel 61 van het KB van 15 juli Voor Belgische kandidaten zal de aanbestedende overheid zelf controleren of: - de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake betaling aan de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake belastingen en heffingen (BTW) conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: - Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: Voorstelling van het bureau en het team: - het bureau toont aan dat het uitzonderlijk werk heeft geleverd op 2 niveaus: communicatie enerzijds en aanbod anderzijds en dit aan de hand van 3 recente gelijkaardige cases van het bureau voor andere klanten. - het team dat voor deze opdracht zal ingezet worden moet over deze specifieke ervaring of competenties beschikken, daarvoor dient de inschrijver studie- en beroepskwalificaties (cv's) van het personeel voor te leggen. Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 20/2/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN * Dit document is een oproep tot kandidaatstelling (1ste fase) als onderdeel van een procedure in 2 fasen: in eerste fase wordt de opdracht bekend gemaakt via een aankondiging/publicatie. Hierin worden de financiële, economische en technische minimumeisen (zoals bepaald in III.2.) waaraan de belangstellende kandidaten moeten voldoen gesteld en de uiterste ontvangstdatum voor de aanvragen tot deelneming. Enkel de kandidaten die geacht worden over de beste draagkracht te beschikken om de opdracht uit te voeren worden geselecteerd (minstens 3 ondernemingen indien er voldoende geschikte kandidaten zijn). Pas in de tweede fase verzoekt de aanbestedende overheid een offerte in te dienen aan de hand van het bestek dat enkel aan de geselecteerde kandidaten wordt bezorgd. * LET OP: De kandidaatstellingen kunnen enkel elektronisch ingediend worden. Maak tijdig een profiel aan via https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepareregisteruser.do Mocht u als inschrijver met een technisch probleem geconfronteerd wordt m.b.t. uw inschrijving, kunt u contact opnemen met de federale helpdesk: ( Tel: 02/ ). VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 20/1/2014 INFRABEL SA - PROCUREMENT, DIVISION I-P11 N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Infrabel sa - Procurement, division I-P11 Place Marcel Broodthaers 2, BE-1060 Bruxelles Contact: Sébastien GERARD Sébastien GERARD I-P 116 S 40/1 Tél: Adresse(s) internet: INFRABELhttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId= SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Fourniture de 2 transformateurs 150/30kV 30/40 MVA II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Fourniture de 2 transformateurs 150/30kV 30/40 MVA pour la sous-station de traction de Charleroi II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: 2 transformateurs 150/30kV 30/40 MVA SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: La sélection qualitative des candidats sera opérée sur base de leurs capacités économiques, financières et techniques. Les candidats doivent donc répondre aux critères de sélection

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 28 MARS 2013 N. 77 Adjudication publique PLUSARCHITECTEN N. 506297 plusarchitecten Guido Gezellelaan 16, BE-16 Roeselare Contact: D'hont Patrick Tel: +32

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 20 NOVEMBER 2012 N. 290 Openbare aanbesteding UNIVERSITÉ DE MONS (UMONS) N. 527244 Université de Mons (UMons) Place du Parc 20, BE-B-7000 MONS Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 16 MARS 2015 N. 66 Adjudication publique CTB RDC N. 506572 CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe, CD-0000 Kinshasa Contact: UCAG MINIDER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 19 DECEMBER 2014 N. 307 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 529424 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Brussels Instituut voor

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N. 529866 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE SAMEDI 13 JUILLET 2013 N. 177 Adjudication publique UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES N. 516256 AVIS DE MARCHE Université Libre de Bruxelles avenue F. D. Roosevelt,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 16 MAART 2015 N. 66 Openbare aanbesteding CTB RDC N. 506572 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 N. 246 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 520485 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 29 MEI 2015 N. 135 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 513687 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DONDERDAG 19 JANUARI 2012 N. 16 Openbare aanbesteding OCMW ELSENE N. 501043 OCMW Elsene Boondaalsesteenweg, 92, BE-1050 Elsene Contact: De heer Nicolas Van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 17 FEBRUARI 2015 N. 43 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 503986 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 N. 296 Adjudication publique ANDERLECHT MOULART SCFS N. 526135 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Anderlecht Moulart SCFS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 6 JULI 2015 N. 169 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 517643 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 30 MAART 2011 N. 83 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 506177 - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 523580 Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 12 FÉVRIER 2015 N. 39 Adjudication publique MONT-DE-PIÉTÉ DE LA VILLE DE BRUXELLES N. 503600 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6387 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18.01.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE 3193 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken [C 2012/03018] Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE SAMEDI 27 JUILLET 2013 N. 191 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie