BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: Moortgat Ingrid Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= WAR TIENEN - archeologische opgraving, Park Passionisten II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: TIENEN: archeologische opgraving project Park Passionisten, Aarschotsesteenweg II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: De kwalificatieve selectie: -één archeoloog - projectleider, die voldoet aan de kwalificaties zoals bepaald in art. 12 van het archeologiebesluit (minstens 6 maanden terreinervaring). Hij/zij heeft minstens 5 opgravingen uitgevoerd waaronder opgravingen op leembodems en daarnaast deelgenomen aan minimum 5 onderzoeken op protohistorie sites en sites met Romeinse begraving, die de archeoloog met het CV kan aantonen. Deze persoon leidt de opgraving, vraagt de opgravingsvergunning aan en is verantwoordelijk voor de opmaak van het evaluatie-, concept- en eindrapport. Hij/zij houdt het dagboek bij van de werkzaamheden. -twee archeologen - assistenten die voldoen aan dezelfde kwalificaties als hierboven, met uitzondering van de ervaringsvereisten. Zij dienen minstens 3 maanden terreinervaring te hebben, aantoonbaar via CV. -2 medewerkers zonder specifieke diplomavereisten. Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 31/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten kunnen vanaf 19 december 2011 geconsulteerd en/of aangekocht worden op de VMSW, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel (tel ) vanaf u tot u en van 14:00u tot 16:00 u. Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 70,00 euro op rekeningnummer BE BIC-code: BBRU BE BB met vermelding van van GI en het besteknummer: INF De verzending gebeurt zodra uw bestelling werd ontvangen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 31/01/ :00 Plaats: VMSW, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel in aanbestedingslokaal (tel. : ) AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Het offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat zijn ter beschikkking op - vervolgens doorklikken naar infrastructuur en naar inschrijvingsdocumenten. uitvoeringstermijn: 85 werkdagen (60 werkdagen veldwerk, 25 werkdagen rapportage) De opdracht wordt pas begonnen na het verkrijgen van de opgravingsvergunning. Het evaluatierapport wordt verwacht bij het agentschap binnen de 10 werkdagen na het beëindigen van het veldwerk. De leidinggevende archeoloog bezorgt het conceptrapport binnen de 25 werkdagen na het beëindigen van het veldwerk aan het agentschap Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/12/2011 VDAB N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VDAB Keizerslaan 11, BE-1000 Brussel

2 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 2 Contact: Dienst Gebouwen Philippe Van de Walle Tel: Inrichtingswerken werkwinkel Sint Niklaas II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Houtbriel 14 te 9100 Sint Niklaas ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Inrichting nieuwe werkwinkel : bouwkundige indeling, electrische installatie en HVAC installatie II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning D1, klasse 3 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 175,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: overschrijving op rekeningnummer met vermelding van btw nummer en VDAB Sint Niklaas, dossiernr , van Architectuurbureau Koen De Rycke bvba, Neerstraat 8 te 9921 Vinderhoute IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/01/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/01/ :30 Plaats: VDAB, Keizerslaan 11 te 1000 BRUSSEL - lokaal 406 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 6/12/2011 REGIE DER GEBOUWEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Regie der Gebouwen Gulden Vlieslaan 87 b2, BE-1060 Brussel Contact: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West - Oude Gentweg 75a Brugge Dhr. Fernand Pascal - attaché ind. ing Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= De Haan - Coopmanlaan nrs 1, 3, 5, 7, 9 en 11 - Vernieuwen van ketels en boilers in 6 ex-rijkswachtwoningen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: De Haan - Coopmanlaan nrs 1, 3, 5, 7, 9 en 11 ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De Haan - Coopmanlaan nrs 1, 3, 5, 7, 9 en 11 - Vernieuwen van ketels en boilers in 6 ex-rijkswachtwoningen II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Een erkenning is vereist in de ondercategorie D17 - klasse 1 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/01/ :00 Plaats: Brugge - Oude Gentweg 75 a - (aanbestedingszaal - gelijkvloers) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/12/2011

3 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 3 REGIE DER GEBOUWEN - BRUSSELSE BUITENDIENST N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Regie der Gebouwen - Brusselse Buitendienst Gulden Vlieslaan 87 b2, BE-1060 Brussel Contact: Regie der Gebouwen - Brusselse Buitendienst J. NAAKTGEBOREN, Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= PALEIS DER ACADEMIEN EN KONINKLIJKE PAARDENSTALLEN : Technisch beheer en met totale waarborg van de technische installaties II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Hertogstraat Brussel ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: PALEIS DER ACADEMIEN EN KONINKLIJKE PAARDENSTALLEN : Technisch beheer en met totale waarborg van de technische installaties PALEIS DER ACADEMIEN EN KONINKLIJKE PAARDENSTALLEN : Technisch beheer en met totale waarborg van de technische installaties Deze aannemingsopdracht heeft betrekking op het technisch beheer van de 1. HVAC-installaties (centrale verwarming, verluchting, airconditioning) met hun elektrische installaties LS, veiligheidsinstallaties (bijv.: brandklep, detectie, enz.) en installaties betreffende de hygiëne die hiermee verbonden zijn (afzuigkap keuken en restaurant, enz.) 2. airconditioningsinstallaties. 3. installaties voor de bereiding van sanitair warm water (zie de twee boilers) 4. verdeelinstallaties voor stadswater en sanitair warm water. 5. Koelinstallaties vrieswater 6. airconditioningsinstallaties in de twee gebouwen. 7. verlichtingsinstallaties in alle technische HVAC-lokalen. 8. De analyses en de behandelingen (lucht, water verwarming, sanitair water, enz.) 9. Telebeheersysteem van het complex Kunstberg met inbegrip van de software en hardware. de afzuigkappen 10. de afzuigkappen II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: zie bijzonder bestek AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bijzonder bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bijzonder bestek Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/01/ :00 Plaats: Jourdanstraat 95 (gelijksvloer) te 1060 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De inschrijvers kunnen alle nuttige inlichtingen verkrijgen door zich te richten tot : de Heer S. BEN BACHIR, Attaché - ind. ing. bij de Regie der Gebouwen (Tel. 02/ gsm : 0476/ De documenten betreffende deze aanneming kunnen worden ingezien bij de leidend ambtenaar van onderhavige opdracht en dit na telefonische afspraak op het hierboven vermelde adres. De inschrijvers moeten verplichtend de plaatsen bezoeken waar de dienstverleningen uitgevoerd worden : voorziene dagen : Vrijdag 13 januari en maandag 16 januari 2012 om 10u00 stipt. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/12/2011 GEMEENTEBESTUUR SINT-AGATHA-BERCHEM N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

4 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 4 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem Koning Albertlaan 33, BE-1082 Brussel Contact: Mariana Toaza Tel: Fax: Renovatiewerken van de voetpaden en de wegenis Groot-Bijgaardenstraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Groot-Bijgaardenstraat (tussen Dokter Charles Leemansstraat en de Broekstraat) ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Renovatiewerken van de voetpaden en de wegenis Groot-Bijgaardenstraat (tussen Dokter Charles Leemansstraat en de Broekstraat) II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * De criteria voor uitsluiting van deelneming aan de opdracht zijn de volgende : - in staat van financiële moeilijkheden verkeren - aangifte gedaan hebben van financiële moeilijkheden - vonnis dat zijn professionele integriteit aantast - ernstige fout bij de beroepsuitoefening - niet in orde zijn met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid - niet in orde zijn met de betaling van zijn belastingen - valse verklaringen afgelegd hebben Een verklaring op eer zal aan de inschrijving bijgevoegd worden waarbij de inschrijver verklaart dat hij zich niet in een persoonlijke toestand bevindt die tot uitsluiting zou leiden krachtens het artikel 17, volgens de voorgeschreven eisen. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vr de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Nihil III.2.3. Vakbekwaamheid: Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning, moet de inschrijver bij zijn offerte attesten te voegen betreffende minstens drie gelijksoortige werken, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, voor een bedrag tussen Euro ,00 en Euro ,00 excl.btw waarbij het bedrag, de periode en de ligging van de bouwplaats worden aangegeven en waarbij bepaald wordt of zij werden uitgevoerd volgens de regels der kunst en op regelmatige manier tot een goed einde werden gebracht. Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse) * Categorie C * klasse 4 of hoger Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 150,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Voorwaarden tot verkrijgen en wijze van betaling: Het bijzonder bestek is te verkrijgen bij het studiebureau GRONTMIJ voor de prijs van Euro 150,00 voor het verkrijgen gelieve contact op te nemen met de heer Johan Huybrechts - tel.: 02/ mail : IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/01/ :00 Plaats: Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem in de feestzaal 1ste verdieping AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 6/12/2011 MRMP-S/AM - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION "SUPPORT SYSTE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems"Ondersectie Support Products Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Degroote Nancy Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Aankoop en levering van carbureactor F-35 (Jet A1) in te voeren in de CEPS II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: zie bestek ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Meerjarige overeenkomst van leveringen voor de aankoop en de levering van carbureactor F-35 (Jet A1) in te voeren in de CEPS (Central European Pipeline

5 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 5 System) II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: geschatte hoeveelheden : 2012 : m³ 2013 : m³ AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/02/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 03/02/ :00 Plaats: Everestraat 1 - Aanbestedingslokaal blok Brussel AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Het bestek is beschikbaar op de site https://enot.publicprocurement.be VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/12/2011 INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N AVIS DE MARCHE Intercommunale du brabant wallon 10, rue de la religion, BE-1400 nivelles Contact:Offergeld Tél: Fax: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Cahier spécial des charges relatif à une adjudication européenne portant sur la collecte de déchets ménagers pour les communes de Wavre, Walhain et Incourt Type de marché: Services. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché concerne la collecte hebdomadaire des ordures ménagères et maximum deux fois par an, des encombrants sur les communes de Wavre, Incourt et Walhain ainsi que la collecte des sapins de Noël sur Wavre. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: -Une attestation démontrant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale (art. 69bis AR du 08/01/1996); -Conformément à la circulaire du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics, l'entrepreneur est tenu de joindre à son offre une déclaration sur l'honneur par laquelle il atteste qu'il ne se trouve pas dans un cas d'exclusion repris à l'article 69 de l'ar du 8/01/1996. A n'importe quel moment durant la passation du marché, le soumissionnaire est tenu, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, de produire un document repris à l'article de l'ar 69 du 8/01/1996 dans les délais fixés dans la demande. A défaut, son offre est réputée nulle. III.2.2. Capacité économique et financière: -Des déclarations bancaires attestant la bonne santé financière du soumissionnaire et la preuve d'une assurance des risques professionnels; -Les bilans, les extraits de bilans ou les comptes annuels du soumissionnaire de la dernière année; -Une déclaration concernant le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires relatif aux services sur lesquels porte le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices. III.2.3. Capacité technique: Une description technique de l'équipement, du matériel et du personnel à mettre en ouvre (pour chacune des collectes), illustrée de photos et de documentation attestant que le soumissionnaire a la capacité de réaliser les services demandés dans le présent cahier des charges. -La liste complète des éventuels sous-traitants qui seront concernés par le présent marché -Une liste de référence de services de même nature réalisés ces trois dernières années; -Une copie de l'enregistrement en tant que collecteur/transporteur des déchets autres que dangereux (AGW du 13/11/2003) SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/01/ :00 Documents payants:oui. Prix:50,00 EUR. Conditions et mode de paiement: Au 10 rue de la religion à Nivelles en liquide En versant la somme au n et en faxant la preuve de paiement à L'IBW IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/01/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 23/01/ :30 Lieu: 10 rue de la religion à 1400 Nivelles

6 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 6 VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/12/2011 STAD ANTWERPEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Antwerpen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Tel: Fax: District Antwerpen, Nationalestraat - riolerings- en bestratingswerken II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Nationalestraat, 2000 Antwerpen ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: District Antwerpen, Nationalestraat - riolerings- en bestratingswerken II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * voor de offertes die door gemachtigden ingediend worden, de volmacht die overeenstemt met artikel 94 van het koninklijk besluit van januari * In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij zijn inschrijving tot te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie elektronisch zelf opvragen. RSZ-attest voor buitenlandse inschrijver wordt desgevallend bij deze offerte toegevoegd, overeenkomstig art van het Belgische KB van 8 januari Indien niet is voldaan aan de voorschriften betreffende bijdrage voor de sociale zekerheid, in overeenstemming met artikelen 17bis, 43bis en 69bis van voorvermeld KB, zal de offerte als onregelmatig worden beschouwd. * inlichtingen betreffende de onderaannemers * intentieverklaring van de aannemer die opgenomen is en verwijst naar het minderhinder hoofdstuk van dit bestek. * intentieverklaring van de aannemer die opgenomen is en verwijst naar het veiligheids - en gezondheidsplan. * afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen. * intentieverklaring van de aannemer die opgenomen is en verwijst naar het technisch verslag opgemaakt door een erkende bodemsaneringsdeskundige * Intentieverklaring van de aannemer die opgenomen is en verwijst naar de tramonderbreking en de eraan gekoppelde uitvoeringstermijn III.2.3. Vakbekwaamheid: * samenvattende meetstaat * document dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin beschreven wordt op welke wijze het bouwwerk zal worden uitgevoerd om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan. * Inlichtingen betreffende de onderaannemers. * Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 8 H (Spoorwerken), Klasse 8 L (Hydromechanische uitrustingen), Klasse 8 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek, inschrijvingsformulier, plannen, meetstaat De aanbestedingsdocumenten zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be/ IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 31/1/ :00 Plaats: GAC Secretariaat, Den Bell, Toren 0213, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 6/12/2011 AG VESPA N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT AG VESPA Generaal Lemanstraat 55, BE-2018 Antwerpen Contact: Veerle Scarniet Veerle Scarniet Tel: Fax:

7 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 7 Nieuwbouw Voorpostkazerne Brandweer te Berendrecht II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 2040 Berendrecht ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De opdracht omvat de bouw van een nieuwe voorpostkazerne voor de Brandweer Antwerpen aan de Kruisweg te Berendrecht. De opdracht heeft als voorwerp alle werken, leveringen, vervoer, arbeidskrachten en uitvoeringsmiddelen m.b.t. de delen architectuur, stabiliteit, technieken en omgevingsaanleg vermeld op de plannen en beschreven in de documenten die dienen als basis voor de aanbesteding met het oog op de realisatie van een nieuwe voorpostkazerne voor de brandweer De uitvoeringstermijn is bepaald op 240 werkdagen en wordt dus niet uitgedrukt in kalenderdagen. De opdracht wordt omwille van de geografische ligging vrijwillig Europees gepubliceerd. De geraamde bouwkost ligt echter ver onder de Europese drempel. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek Vereiste erkenning: minimum categorie D klasse 5 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 31/01/ :00 Plaats: AG VESPA Generaal Lemanstraat Antwerpen AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Voor inlichtingen betreffende het indienen en openen van de offertes, administratieve inlichtingen m.b.t. het dossier en de opvolging ervan na aanbesteding kan contact worden opgenomen met de leidend ambtenaar: AG VESPA, Veerle Scarniet, T +32 (0) Voor technische inlichtingen (plannen, meetstaat, beschrijvingen bijzonder bestek) kan contact worden opgenomen met Bovenbouw Architecten bvba, Eline Aerts, T +32 (0) Informatie over aanbestedingsdocumenten: - digitale versie gratis te verkrijgen via bij Bovenbouw Architecten bvba, T +32 (0) papieren versie: prijs 255,80 euro cash te betalen bij afhaling. Te koop en ter inzage op het kantoor van Bovenbouw Architecten bvba na telefonische afspraak, Eline Aerts, T +32 (0) Informaties over lastenboek(en)/document(en) De digitale versie van het aanbestedingsdossier is gratis te verkrijgen. Een hard copy kan bekomen worden tegen betaling van 255,80 euro - cash te betalen bij afhaling VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 6/12/2011 DE ARK N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DE ARK Campus Blairon 599, BE-2300 Turnhout Tel: Fax: Baarle Hertog - Dr. Govaertsplantsoen, platte daken (ref. VMSW 1290/2010/1562/01) II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Baarle Hertog, Dr.Govaertsplantsoen ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Voor het vervangen van de dakbedekking van 38 garages en boordplanken van 12 tuinbergingen. Baarle Hertog: Lode Peetersstraat, Amalia van Solmstraat, Dr. Govaertsplantsoen, Gravin Hilsondisstraat, Hertog Hendrik I plein, P. van Herdegomstraat, Molenstraat. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek

8 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 8 III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek Vereiste erkenning: D8 (Dakbedekkingen in asfaltprodukten (of gelijkaardige) en dichtingswerken), Klasse 1 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/1/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen afhaling kostenloos IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/1/ :00 Plaats: Turnhout, Campus Blairon 599, Gebouw Pieter Corbeels, 4de verdieping, raadszaal AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 6/12/2011 GEMEENTE WUUSTWEZEL N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Wuustwezel Gemeentepark 1, BE-2990 Wuustwezel Contact: De heer Antonio Smeulders Tel: Fax: KWS en goten 2012 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gemeente Wuustwezel ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhoud asfaltwegen/overlagingen + glijbekisting (200 m) II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1 C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 1 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/2/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/2/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 15/2/ :00 Plaats: Gemeentehuis Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Dhr. P. Van Leuven, beleidscoördinator openbare werken AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 6/12/2011 KANTONNALE BOUWMAATSCHAPPIJ VAN BERINGEN VOOR HUISVESTING N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting Violetstraat 15, BE-3580 Beringen Contact: De heer Erik Mannaerts Tel: Fax: Slopen van schoolgebouwen met aanhorigheden te LUMMEN

9 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 9 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ketelstraat te LUMMEN ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Slopen van schoolgebouwen met aanhorigheden te LUMMEN II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Attest Erkenning * Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken) Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/1/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 85 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 1,83 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 13/1/ :00 Plaats: Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting, Violetstraat 15 te 3580 Beringen AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 6/12/2011 VILLE DE LIÈGE- DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS N AVIS DE MARCHE Ville de Liège- Direction de l'aménagement des Espaces publics rue de Namur, 2-3ème étage, BE-4000 Liège Contact:Cindy TORDOOR Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 1 Restauration de l'étang du parc d'avroy - Travaux de gros-oeuvre pour la restauration des maçonneries des rives et des systèmes hydrauliques Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:parc d'avroy - site délimité par l'avenue Rogier et le Boulevard d'avroy ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux s'effectuent dans un parc public, dans lequel la circulation est limitée aux piétons, aux cyclistes, aux véhicules de desserte et d'entretien et relève du réseau IIIb. Les travaux comportent : * L'abattage et l'essouchage d'arbres situés à proximité des berges de l'étang ; * L'enlèvement des végétations sur les ouvrages à traiter ; * La mise à sec par tronçons nécessaire pour réparation des ouvrages ; * Le démontage de sections de murets en pavés de pierre ; * Les terrassements nécessaires pour la restauration ou la reconstruction des ouvrages en place et la mise sous profil des berges ; * La restauration ou reconstruction de fondations en béton ; * La restauration ou la reconstruction des murs de rive en pavés de pierre, blocs de béton et réalisation d'un couvre-mur en béton armé ; * La restauration ou la reconstruction de petits ouvrages d'art en maçonnerie : chambres techniques, rampes ; * L'évacuation des déchets excédentaires selon les procédures autorisées. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:178354,5 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1) Situations d'exclusion: Est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure l'entrepreneur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour les situations d'exclusion prévues à l'art. 17 1er de l'ar du 8 janvier Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations d'exclusion prévues à l'article 17 2 AR du 8 janvier En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire atteste sur l'honneur qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier La déclaration sur l'honneur est annexée au modèle d'offre joint au présent cahier spécial des charges. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, avant l'attribution du marché, le Pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l'honneur en demandant au seul soumissionnaire retenu les documents nécessaires (mentionnées au cahier spécial des charges) 2) Respect des obligation sen matière de sécurité sociale: L'entrepreneur établi en Belgique joint à son offre l'attestation de l'o.n.s.s. établissant la situation de son compte envers cet Office, conformément à l'article 17bis, 1er de l'arrêté royal du 8 janvier L'entrepreneur établi à l'étranger joint à son offre les attestations pour les soumissionnaires étrangers, visées à l'article 17bis, 2 de l'arrêté royal du 8 janvier III.2.2. Capacité économique et financière: -Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie B conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

10 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 10 III.2.3. Capacité technique: -Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie B conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. -Les soumissionnaires doivent également fournir une liste de travaux similaires à ceux faisant l'objet du présent marché, d'un montant minimal de EUR hors t.v.a, effectués et réceptionnés provisoirement au cours des 5 dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/12/ :00 Documents payants:oui. Prix:25 EUR. Conditions et mode de paiement: a)retrait:paiement de 25,00EUR sur le compte n de M; le Receveur communal de Liège avec la mention "retrait article 040/36104/11/01".Obtention auprès de Mme Tordoor Cindy sur présentation de la preuve de paiement.demande obligatoire des documents par fax ( ) à Mme Tordoor Cindy, accompagnée de la preuve de paiement.attention: aucun document ne sera délivré en l'absence de ce fax.il est recommandé de téléphoner (04/ ) afin de s'assurer que le fax susdit a bien été reçu par le Pouvoir adjudicateur. b)en cas d'envoi des documents,veuillez consulter la section VI (autres informations. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/12/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/12/ :30 Lieu: Rue de Namur, 2, 3e étage, 4000 Liège Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS Pour compléter le point IV.3.3.: b)envoi des documents:paiement de 28,00EUR sur le compte n de M. le Receveur communal de Liège avec la mention "retrait article 040/36104/11/01".Demande obligatoire des documents par fax ( ) à Mme Tordoor Cindy, accompagnée de la preuve de paiement.attention: aucun document ne sera délivré en l'absence de ce fax.il est recommandé de téléphoner (04/ ) afin de s'assurer que le fax susdit a bien été reçu par le Pouvoir adjudicateur. Afin d'établir leur offre en connaissance de cause, il est recommandé aux entrepreneurs d'effectuer une visite sur place permettant d'apprécier la nature, l'importance et la difficulté des travaux à réaliser. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/12/2011 VILLE DE LIÈGE- DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS N AVIS DE MARCHE Ville de Liège- Direction de l'aménagement des Espaces publics rue de Namur, 2-3ème étage, BE-4000 Liège Contact:Cindy TORDOOR Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Restauration de l'étang du parc d'avroy - Travaux de gros-oeuvre pour la restauration des maçonneries des rives et des systèmes hydrauliques Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:parc d'avroy - site délimité par l'avenue Rogier et le Boulevard d'avroy ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux s'effectuent dans un parc public, dans lequel la circulation est limitée aux piétons, aux cyclistes, aux véhicules de desserte et d'entretien et relève du réseau IIIb. Les travaux comportent : * L'abattage et l'essouchage d'arbres situés à proximité des berges de l'étang ; * L'enlèvement des végétations sur les ouvrages à traiter ; * La mise à sec par tronçons nécessaire pour réparation des ouvrages ; * Le démontage de sections de murets en pavés de pierre ; * Les terrassements nécessaires pour la restauration ou la reconstruction des ouvrages en place et la mise sous profil des berges ; * La restauration ou reconstruction de fondations en béton ; * La restauration ou la reconstruction des murs de rive en pavés de pierre, blocs de béton et réalisation d'un couvre-mur en béton armé ; * La restauration ou la reconstruction de petits ouvrages d'art en maçonnerie : chambres techniques, rampes ; * L'évacuation des déchets excédentaires selon les procédures autorisées. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:178354,5 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1) Situations d'exclusion: Est exclu de l'accès au marché à quelque stade que ce soit de la procédure l'entrepreneur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour les situations d'exclusion prévues à l'art. 17 1er de l'ar du 8 janvier Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations d'exclusion prévues à l'article 17 2 AR du 8 janvier En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire atteste sur l'honneur qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier La déclaration sur l'honneur est annexée au modèle d'offre joint au présent cahier spécial des charges. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que, avant l'attribution du marché, le Pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la réalité des éléments contenus dans la déclaration sur l'honneur en demandant au seul soumissionnaire retenu les documents nécessaires (mentionnées au cahier spécial des charges) 2) Respect des obligation sen matière de sécurité sociale: L'entrepreneur établi en Belgique joint à son offre l'attestation de l'o.n.s.s. établissant la situation de son compte envers cet Office, conformément à l'article 17bis, 1er de l'arrêté royal du 8 janvier L'entrepreneur établi à l'étranger joint à son offre les attestations pour les soumissionnaires étrangers, visées à l'article 17bis, 2 de l'arrêté royal du 8 janvier III.2.2. Capacité économique et financière: -Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie B conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: -Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie B conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. -Les soumissionnaires doivent également fournir une liste de travaux similaires à ceux faisant l'objet du présent marché, d'un montant minimal de EUR hors t.v.a, effectués et réceptionnés provisoirement au cours des 5 dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. SECTION IV. PROCEDURE

11 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 11 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 09/12/ :00 Documents payants:oui. Prix:25 EUR. Conditions et mode de paiement: a)retrait:paiement de 25,00EUR sur le compte n de M; le Receveur communal de Liège avec la mention "retrait article 040/36104/11/01".Obtention auprès de Mme Tordoor Cindy sur présentation de la preuve de paiement.demande obligatoire des documents par fax ( ) à Mme Tordoor Cindy, accompagnée de la preuve de paiement.attention: aucun document ne sera délivré en l'absence de ce fax.il est recommandé de téléphoner (04/ ) afin de s'assurer que le fax susdit a bien été reçu par le Pouvoir adjudicateur. b)en cas d'envoi des documents,veuillez consulter la section VI (autres informations. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/12/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/12/ :30 Lieu: Rue de Namur, 2, 3e étage, 4000 Liège Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS Pour compléter le point IV.3.3.: b)envoi des documents:paiement de 28,00EUR sur le compte n de M. le Receveur communal de Liège avec la mention "retrait article 040/36104/11/01".Demande obligatoire des documents par fax ( ) à Mme Tordoor Cindy, accompagnée de la preuve de paiement.attention: aucun document ne sera délivré en l'absence de ce fax.il est recommandé de téléphoner (04/ ) afin de s'assurer que le fax susdit a bien été reçu par le Pouvoir adjudicateur. Afin d'établir leur offre en connaissance de cause, il est recommandé aux entrepreneurs d'effectuer une visite sur place permettant d'apprécier la nature, l'importance et la difficulté des travaux à réaliser. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/12/2011 LOGIS SOCIAL DE LIEGE SCRL N AVIS DE MARCHE LOGIS SOCIAL DE LIEGE scrl Rue des Alisiers 12, BE-4032 CHENEE Contact:voir ci-après Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: MARCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION DE 22 LOGEMENTS (toiture,électricité,sanitaire) en région Liégeoise Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:rue des Godets et rue des Trixhes à 4020 Jupille ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation électricité, toiture, sanitaire de 10 maisons et 12 duplex. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:314557,67 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/01/ :30 Documents payants:oui. Prix:94,4 EUR. Conditions et mode de paiement: Demande de csc à envoyer par ou par fax 04/ Paiement à effectuer au bureau AAVT Dossier à retirer chez l'auteur de projet rue Henri Vieuxtemps 25 à 4000 Liège IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/01/ :00 Lieu: LE LOGIS SOCIAL DE LIEGE SCRL (voir I.1) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS Les délais sont exprimés en jours calendrier. L'agréation requise est D classe 3.

12 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 12 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/12/2011 COMMUNE DE DONCEEL N AVIS DE MARCHE Commune de Donceel Rue Caquin, 4, BE-4357 Donceel Contact:Madame Laurence Delooz Tél: Fax: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Entretien de voiries 2011 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:rue Chantraine - Rue des Meuniers - Rue Ribatte - Fond de Jeneffe ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Entretien de voiries 2011 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention est attirée sur le fait que, lors de la vérification de la validité des offres, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17 précité (par exemple, le bilan de l'entreprise, etc.)". * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: * Agréation : Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C5, classe 1 III.2.3. Capacité technique: * Agréation : Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C5, classe 1 Agréation requise: C5 (Revêtements hydrocarbonés et enduisages), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/1/2012 Documents payants:oui. Prix:20 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Virement sur le compte communal : IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/1/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/1/ :00 Lieu: Administration communale, Salle du Conseil VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/12/2011 DG PENITENTIAIRE INRICHTINGEN - GEVANGENIS LANTIN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DG Penitentiaire Inrichtingen - Gevangenis Lantin Rue des Aubépines, BE-4450 Lantin Contact: Grégory Carpentier Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Openbare aanbesteding voor de ophaling van afval voor rekening van de FOD Justitie - DG EPI - Gevangenis Lantin II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Rue des Aubépines 4450 LANTIN ii.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De onderhavige opdracht betreft de ophaling van afval voor de gevangenis te Lantin II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde jaarlijkse hoeveelheden (opdracht van 3 jaar): Post 1: huishoudelijke afval : behandeling van 350 ton

13 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 13 Post 2: groot afval : behandeling van 20 ton Post 3 : keukenafval : behandeling van 75 ton Post 4 : afvalwater : behandeling van 6 ton Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/01/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 31/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 31/01/ :00 Plaats: Prison de Lantin - Rue des Aubépines Lantin AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 06/12/2011 SOWAER ENVIRONNEMENT LIÈGE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE SOWAER Environnement Liège Aéroport de Liège - Bâtiment 58, BE-4460 GRACE-HOLLOGNE Contact: Valérie LEBURTON Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ ii.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: LG CBR-090 Insonorisation de maisons unifamiliales autour de l'aéroport de Liège Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: ANS CODE NUTS: BE332 (Arr.Liège) ii.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Insonorisation d'une maison unifamiliale autour de l'aéroport de Liège. II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Déclaration sur l'honneur implicite (Circulaire du Gouvernement wallon du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics (M.B. du 28/11/2007, p.59174)). Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. III.2.2. Capacité économique et financière: La preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de Catégorie D ou une sous catégorie D4, D5 et /ou D20 ainsi que la classe correspondant au montant de l'offre déposée par le soumissionnaire, ou attestation équivalente et preuve de l'agréation du ou des sous-traitant(s). III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation aux marchés ou la partie du marché sous traitée et leur engagement à exécuter tout ou partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative: déclaration sur l'honneur implicite) qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitant(s) doiv(ent) satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/01/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/01/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/01/ :00 Lieu: SOWAER ENVIRONNEMENT, aéroport de Liège, Bâtiment 58 à 4460 GRACE-HOLLOGNE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/12/2011 SOWAER ENVIRONNEMENT LIÈGE N

14 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 14 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE SOWAER Environnement Liège Aéroport de Liège - Bâtiment 58, BE-4460 GRACE-HOLLOGNE Contact: Valérie LEBURTON Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ ii.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: LG CBR-089 Insonorisation de maisons unifamiliales autour de l'aéroport de Liège Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: ANS Code NUTS: BE332 (ARR. Liège) ii.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Insonorisation de 2 maisons unifamiliales autour de l'aéroport de Liège. II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Déclaration sur l'honneur implicite (Circulaire du Gouvernement wallon du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics (M.B. du 28/11/2007, p.59174)). Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. III.2.2. Capacité économique et financière: La preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de Catégorie D ou une sous catégorie D4, D5 et /ou D20 ainsi que la classe correspondant au montant de l'offre déposée par le soumissionnaire, ou attestation équivalente et preuve de l'agréation du ou des sous-traitant(s). III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation aux marchés ou la partie du marché sous traitée et leur engagement à exécuter tout ou partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative: déclaration sur l'honneur implicite) qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitant(s) doiv(ent) satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/01/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/01/ :30 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/01/ :30 Lieu: SOWAER ENVIRONNEMENT, aéroport de Liège, Bâtiment 58 à 4460 GRACE-HOLLOGNE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/12/2011 COMMUNE D'AYWAILLE N AVIS DE MARCHE Commune d'aywaille Rue de la Heid, 8, BE-4920 Aywaille Contact:Madame Valérie Bartholomé Tél: Fax: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Fourniture de mazout de chauffage pour la Commune d'aywaille en 2012 Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures:commune d'aywaille ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Fourniture de mazout de chauffage pour la Commune d'aywaille en 2012 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant aux paiements de la TVA. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 9/1/2012 Documents payants:oui.

15 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 15 Prix:5 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Recette communale ou via virement sur le compte IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/1/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/1/ :00 Lieu: Hôtel de ville, Salle du Collège, 1er étage VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/12/2011 RW-SPW-DGO1-DRN- DIRECTION DES ROUTES DE NAMUR N AVIS DE MARCHE RW-SpW-DGO1-DRN- Direction des Routes de Namur Avenue Gouverneur Bovesse, 37, BE-5100 JAMBES Contact:Monsieur Olivier Bailly Monsieur Cl. WARNON ir Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 1 Sécurisation des traversées Ravel sur le barrage de l'eau d'heure - RN978 Type de marché: Travaux. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Division 1 : Sécurisation de la traversée de la N978 entre Ri Jaune et Nazareth. 1. Démolition sélective par fraisage 2. Déblais généraux 3. Evacuation des déchets 4. Démontage de barrière de sécurité 5. Fondation pour piste cyclable 6. Jonction piste cyclable en béton discontinu brossé 7. Revêtement SMA 8. Îlots directionnels en bordures en béton, sonores et béton imprimé. 9. Signalisation 10. Marquage routier Division 2 : Sécurisation de la piste cyclable avant le pré-barrage de Falemprise en venant de Cerfontaine. 11. Démolition sélective par fraisage (liaison entre piste cyclable et route) 12. Démolition sélective de barrières de sécurité 13. Déblais généraux 14. Evacuation des déchets 15. Démontage de barrière de sécurité 16. Fondation pour piste cyclable 17. Jonction piste cyclable en béton discontinu brossé 18. Revêtement type IV (liaison entre piste cyclable et route) 19. Barrière de sécurité en bois-métal (EN1317). 20. Supplément pour lisse de protection pour motocyclistes 21. Marquage routier Division 3 : Sécurisation de la piste cyclable du rond-point de Cerfontaine jusque la limite communale vers le barrage de la Plate. 22. Démolition sélective par fraisage 23. Démontage de filets d'eau 24. Déblais généraux 25. Evacuation des déchets 26. Démontage de barrière de sécurité 27. Fondation pour piste cyclable 28. Jonction piste cyclable en béton discontinu brossé 29. Revêtement SMA 30. Signalisation 31. Marquage routier Division 4 : Travaux en régie et divers. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Les travaux sont rangés dans la catégorie C et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 2 (deux). III.2.3. Capacité technique: Les travaux sont rangés dans la catégorie C et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 2 (deux). SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 13/12/ :59 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/12/ :59 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 13/12/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : L'avis rectificatif N 1 porte sur la modification du cahier des charges: notamment les normes et prescriptions relatives aux barrières de sécurité en bois et métal et cataphotes. Cet avis rectificatif remplace l'avis initial publié sur le portail des marchés publics le 08/11/2011 sous la référence publié au Bulletin des Adjudications du 08/11/2011 sous le n RWASPW F2. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/12/2011 SOCIÉTÉ RÉGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT (SRWT) N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT)

16 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 16 Avenue Gouverneur Bovesse 96, BE-5100 NAMUR Contact: Jean-Marc VANDENBROUCKE, Administrateur Général Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ ii.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: CSC TECH Aménagement de 2 arrêts autobus route de Marchienne à Thuin (Gozée) Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Gozée ii.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux comportent :fondation béton maigre : 32 m3 ; pavés béton : 90 m2 ; bordure pierre type TEC : 54 m ; bordure béton : 100 m II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Pour les soumissionnaires belges, conformément à l'ar du 20/07/2005 modifiant l'ar du 10/01/1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation ONSS pour le présent marché. Les soumissionnaires sont dispensés de produire l'attestation de non faillite ou de situations similaires. La vérification de la situation sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises (BCE). Certificat d'agréation III.2.2. Capacité économique et financière: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 17, 39 et 60 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. III.2.3. Capacité technique: Les travaux sont rangés dans la (les) catégorie(s) C et la (les) sous-catégorie(s) néant et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 1 SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/01/ :00 Documents payants: Oui, Prix: 70 EUR. Conditions et mode de paiement: Le cahier spécial des charges et ses annexes peuvent être obtenus dans les bureaux de la SRWT de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30, moyennant paiement sur place en liquide. Par dérogation, la SRWT peut envoyer le CSC par pli simple à la Poste moyennant le versement préalable de la somme correspondante sur le compte dont la SRWT est titulaire, DEXIA BIC GKCCBEBB - IBAN BE , avec la mention CSC TECH1567 et en avoir averti M. Yvan LAMBOL (Tél.:081/ ). Dans ce cas, la SRWT ne pourra être tenue pour responsable d'un envoi qui ne serait pas parvenu en temps utile. Les documents ne seront plus envoyés par la Poste 7 jours calendrier avant la date d'ouverture, période durant laquelle ils devront obligatoirement être retirés dans nos bureaux. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/01/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/01/ :00 Lieu: Dans les bureaux de la Direction Technique de la SRWT, avenue Gouverneur Bovesse, 96 à 5100 Namur Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/12/2011 ADMINISTRATION COMMUNALE DE CINEY N AVIS DE MARCHE Administration communale de Ciney Rue du Centre, 35, BE-5590 CINEY Contact:Vincent RUELLE (Service des Travaux) Tél: Fax: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: réfection de voiries agricoles en 2011 à Ciney Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:entité de Ciney ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: réfection de voiries agricoles en 2011 à Ciney II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Les critères d'exclusion peuvent se résumer à la mention suivante: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 17 de l'arrêté Royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention est attirée sur le fait que à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicataire peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17 précité. Parmi ces documents, seule l'attestation ONSS est à fournir en même temps que le dépôt de l'offre, sous peine de nullité III.2.2. Capacité économique et financière: - Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C classe 1 III.2.3. Capacité technique: - Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas.

17 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 17 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 04/01/ :00 Documents payants:oui. Prix:26,70 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents ne seront fournis qu'après preuve du paiement au compte n BE du Comptable des Recettes du Service Technique Provincial, Chaussée de Charleroi, 85 à 5000 NAMUR. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/01/ :00 Lieu: Hôtel de Ville de Ciney - rue du Centre, CINEY VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/12/2011 C.P.A.S. N AVIS DE MARCHE C.P.A.S. Rue du Château d'eau 30, BE-5600 PHILIPPEVILLE Contact:C.P.A.S. CLAUDINE HOUTERS Tél: Fax: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Restructuration de la Brasserie Devaux - lot chauffage Type de marché: Travaux. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Dans le cadre de la restructuration d'un ancien site économique désaffecté en 9 logements individuels et un bâtiment pour le patro - le marché concerne les travaux de placement de chauffage - Chauffage par pompe à chaleur pour les logements et chauffage au gaz pour le local du patro. Chantier situé à Philippeville - Rue de l'eglise St Philippe 1 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:67517,90 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Classe 1 - catégorie D 16 D 17 et D 18 pour le surplus voir cahier des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier des charges III.2.3. Capacité technique: Classe 1 catégories D 16 - D 17 ou D 18 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix:172,50 EUR. Conditions et mode de paiement: Ajouter à cela 10 euros pour les frais d'envoi postaux. Payable au compte ouvert au nom de l'atelier d'architecture Quataert IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/01/ :20 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/01/ :20 Lieu: Secrétariat du CPAS: Rue du Château d'eau 30 à 5600 Philippeville VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/12/2011 C.P.A.S. N AVIS DE MARCHE C.P.A.S. Rue du Château d'eau 30, BE-5600 PHILIPPEVILLE Contact:C.P.A.S. CLAUDINE HOUTERS Tél: Fax:

18 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 18 ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Restructuration de la Brasserie Devaux - lot électricité Type de marché: Travaux. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Dans le cadre de la restructuration d'un ancien site économique désaffecté en 9 logements individuels et un bâtiment pour le patro - le marché concerne les travaux d'électricité. Le chantier est situé à Philippeville - Rue de l'eglise St Philippe 1 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:58502,88 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Classe 1 - catégorie P 1 pour le surplus voir cahier des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier des charges III.2.3. Capacité technique: Classe 1 catégorie P1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix:172,50 EUR. Conditions et mode de paiement: Ajouter à cela 10 euros pour les frais d'envoi postaux. Payable au compte ouvert au nom de l'atelier d'architecture Quataert IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/01/ :10 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/01/ :10 Lieu: Secrétariat du CPAS: Rue du Château d'eau 30 à 5600 Philippeville VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/12/2011 C.P.A.S. N AVIS DE MARCHE C.P.A.S. Rue du Château d'eau 30, BE-5600 PHILIPPEVILLE Contact:C.P.A.S. CLAUDINE HOUTERS Tél: Fax: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Restructuration de la Brasserie Devaux - lot sanitaire Type de marché: Travaux. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Dans le cadre de la restructuration d'un ancien site économique désaffecté en 9 logements individuels et un bâtiment pour le patro - le marché concerne les travaux de sanitaire et détection incendie pur le local du patro. Le chantier se trouve à Philippeville - Rue de l'eglise St Philippe 1 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:53439,88 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Classe 1 - catégories D16 - D 17 et D 18 - pour le surplus voir cahier des charges III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier des charges III.2.3. Capacité technique: Classe 1 catégories D 16, D17 et D 18 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix:172,50 EUR.

19 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 19 Conditions et mode de paiement: Ajouter à cela 10 euros pour les frais d'envoi postaux. Payable au compte ouvert au nom de l'atelier d'architecture Quataert IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/01/ :00 Lieu: Secrétariat du CPAS: Rue du Château d'eau 30 à 5600 Philippeville VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/12/2011 VILLE DE CHARLEROI N AVIS DE MARCHE Ville de Charleroi Hôtel de Ville, Place Charles II, BE-6000 Charleroi Contact:Gaston Jacquart Tél: Fax: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Lutte contre les nuisibles Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services:entité de Charleroi ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Lot I : Dératisation du territoire de la Ville de Charleroi Interventions ponctuelles chez les habitants Fourniture de produit raticide Lot II Dépigeonnisation du territoire de la Ville de Charleroi Dépigéonnisation d'aires spécifique Fourniture de graines-appâts Lot III Intervention au marché de gros de Marcinelle II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1:Dératisation du territoire de la Ville de Charleroi - Interventions ponctuelles chez les habitants; - Fournitures de produits raticides Lot 2:Dépigeonnisation du territoire de la Ville de Charleroi; - Dépigeonnisation d'aires spécifiques; - Fournitures de graines. Lot 3:Intervention chez le marché de gros de Marcinelle MARCHE DE GROS MARCINELLE II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: entre ,00 et ,00 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe A de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la séléction qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises dans l'art 69 de l'arrêté royale du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'a quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. Il est porté à l'attention des candidats que pour qu'une offre puisse être considérée comme régulière, l'arreté royal de 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services précise en son article 90 3 que le soumissionnaire doit être en règle en matière de sécurité sociale conformément aux articles 69bis du présent arreté. Le soumissionnaire annexera à son offre une attestation émanant de l'office Nationnal de Sécurité Sociale relative à l'avant dernier trimèstre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres ou tout autre document qui certifie qu'il est en règle avec les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Ce document est selon la loi indispensable à la régularité de l'offre. III.2.2. Capacité économique et financière: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Déclaration relative au chiffre d'affaire global, le chiffre d'affaire relatif à l'objet du marché, réalisé par l'entreprise au cours des trois derniers exercices (art. 70 de l'a.r. du 08/01/1996) et preuve de l'assurance des risques professionnels. III.2.3. Capacité technique: La capacité technique du prestataire de service sera justifiée par la liste des principaux services exécutés dans un domaine similaire ou équivalent au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires privés ou publics. S'il s'agit de services à des autorités publiques, cette liste sera certifiée ou contresignée par les autorités compétentes. S'il s'agit de services à des personnes privées, cette liste sera certifiée ou contresignée par celles-ci. A défaut, le prestataire déclarera avoir effectué ces services. Note: ces services doivent avoir été réceptionnés, au moins partiellement, à la satisfaction du client. Le soumissionnaire en apportera la preuve dans son offre (PV de réception, facture, attestation...). Seuil: le soumissionnaire qui présente une offre pour ce marché aura effectué au moins 2 contrats de dératisation et 2 contrats de dépigeonnisation pour des entités de minimum habitants, peu importe le montant du contrat. En cas de sous-traitance, le soumissionnaire mentionne l'identité du ou des sous-traitant(s), ainsi que la part du marché sous-traitée. Les sous-traitants éventuels seront identifiés dans l'offre. Sans qu'il reste un droit quelconque pour les sous-traitants à l'égard du pouvoir adjudicateur, le prestataire de service ne peut confier les prestations concernées à d'autres sous-traitants que ceux mentionnés dans l'offre qu'après requête motivée et accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur.

20 WOENSDAG 7 DECEMBER p. 20 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/01/ :00 Lieu: Maison communale annexe - Rue Appaumée, Ransart - Salle de Réunion - 1ER ETAGE - BUREAU 63. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui - procédure ouverte VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 6/12/2011 LE LOGIS MONTAGNARD, S.C.R.L. N AVIS DE MARCHE Le Logis Montagnard, s.c.r.l. Hôtel de Ville, BE-6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL Contact:Mr Pieron Edwin, Directeur Gérant Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: ISOLATION DES GRENIERS DE 31 LOGEMENTS Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:cite MALFALISE 6110 MONTIGNY LE TILLEUL ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: ISOLATION DES SOLS EN BETON DES GRENIERS DE 31 LOGEMENTS AVEC 1 PLANCHER ISOLANT II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. - Une attestation de la visite des lieux III.2.2. Capacité économique et financière: - Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, sous-catégorie D4 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. - Le soumissionnaire doit fournir une attestation de l'onss(original revêtu du cachet sec) relatif à à sa situation lors de l'avant dernier trimestre III.2.3. Capacité technique: - Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 1, sous-catégorie D4 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. - Le soumissionnaire doit fournir de la documentation technique quant aux matériaux envisagés SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 09/01/ :00 Documents payants:oui. Prix:25 EUR. Conditions et mode de paiement: Versement sur le compte de l'architecte Eric Lenelle Boulevard Dewandre, 3 à 6000 CHARLEROI IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/01/ :00 Lieu: SALLE DES MARIAGES HOTEL DE VILLE 6110 MONTIGNY LE TILLEUL Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 06/12/2011 COMMUNE DE VIELSALM N AVIS DE MARCHE

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2011 N. 319 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 523580 Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 N. 246 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 520485 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 N. 234 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 519407 Vlaamse Maatschappij voor

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 28 MARS 2013 N. 77 Adjudication publique PLUSARCHITECTEN N. 506297 plusarchitecten Guido Gezellelaan 16, BE-16 Roeselare Contact: D'hont Patrick Tel: +32

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DONDERDAG 19 JANUARI 2012 N. 16 Openbare aanbesteding OCMW ELSENE N. 501043 OCMW Elsene Boondaalsesteenweg, 92, BE-1050 Elsene Contact: De heer Nicolas Van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 30 MAART 2011 N. 83 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 506177 - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MERCREDI 24 OCTOBRE 2012 N. 267 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524804 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 12 MEI 2014 N. 116 Openbare aanbesteding FOD JUSTITIE-STAFDIENST ICT N. 510358 FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT Eversestraat, 2-8, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 20 NOVEMBER 2012 N. 290 Openbare aanbesteding UNIVERSITÉ DE MONS (UMONS) N. 527244 Université de Mons (UMons) Place du Parc 20, BE-B-7000 MONS Contact:

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012 N. 231 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR & ONDERSTEUNINGSDIENSTEN-DIE

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 29 MEI 2015 N. 135 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 513687 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 27 JULI 2013 N. 191 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE SAMEDI 27 JUILLET 2013 N. 191 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 6 APRIL 2013 N. 84 Openbare aanbesteding VMSW AFDELING PROJECTREALISATIE - CEL INFRASTRUCTUUR N. 506976 VMSW afdeling Projectrealisatie - cel Infrastructuur

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 N. 296 Adjudication publique ANDERLECHT MOULART SCFS N. 526135 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Anderlecht Moulart SCFS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 27 APRIL 2015 N. 104 Openbare aanbesteding VZW JHOB N. 510526 vzw JHOB Bloemenstraat 32, BE-1000 Brussel Contact: Roeland Grolus Tel: +32 494842086

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 8 AVRIL 2011 N. 92 Adjudication publique DIRECTION GÉNÉRALE ORGANISATION JUDICIAIRE - DIRECTION INFRASTRUCTURE & SERVICES D'APPUI, SERVICE IN N. 507330

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ - AED - DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES T

MINISTÈRE DE LA RÉGION DE BRUXELLES - BRUXELLES MOBILITÉ - AED - DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE DES T BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 19 MARS 2015 N. 69 Adjudication publique DG ETABLISSEMENTS PÉNITENTIARES N. 506942 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie