BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CRECHE SAINT ANTOINE rue des Capucins 34, BE-1000 BRUXELLES Contact:Mme A-C DESMECHT Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: APPEL A CANDIDATURES pour la RENOVATION de la COUR TERASSE II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:rue de Capucins BRUXELLES ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: RENOVATION DE LA COUR TERRASSE - EVACUATION EP - REMPLACER GARDE CORPS - NOUVEAU REVETEMENT EN DALLES DE CAHOUTCHOUC - PEINTURES II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:90,00 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: A joindre à la candidature: attestation ONSS, liste de réferences en renovation, attestation Agréation. III.2.3. Capacité technique: Agréation Classe 1 Catégorie D1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Restreinte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/01/2011 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/1/2011 C.V.B.A. INTER-VILVOORDSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING N C.V.B.A. Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting Parkstraat 115, BE-1800 Vilvoorde Contact: de heer Kurt Van Petegem, directeur a.i. Tel: Fax: Renovatie en verbouwing van 11 naar 10 appartementen (Parkstraat 46) van het flatgebouw Parkresidentie II, Parkstraat , 1800 Vilvoorde Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Vilvoorde Renovatie en verbouwing van 11 naar 10 appartementen (Parkstraat 46) van het flatgebouw Parkresidentie II, Parkstraat te 1800 Vilvoorde. Het bestuur behoudt zich het recht voor soortgelijke werken te herhalen bij onderhandse gunning (art. 17, 2, 2, b van de wet van 24/12/1993) en dit voor een maximum van 40 appartementen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 11 naar 10 appartementen

2 ZATERDAG 8 JANUARI p. 2 Geraamde waarde zonder BTW: ,99 EUR. vereiste werkzaamheidscategorie 11 of 00 zie deel 1, 2, 3 van het Bijzonder Bestek VM/B 97 zie deel 1, 2, 3 van het Bijzonder Bestek VM/B 97 zie deel 1, 2, 3 van het Bijzonder Bestek VM/B 97 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/02/2011 Prijs: 415,71 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De dossiers kunnen, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK, afgehaald worden mits contante betaling of cheque van 415,71 euro bij afhaling of mits voorafgaandelijke ontvangst van de betaling via een overschrijving op ons rekeningnummer Telefonische bereikbaarheid op het nummer (keuzetoets 6) op werkdagen tussen 9.30 en 12 uur en tussen 14 uur en 17 uur behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag. Plaats van afhaling: kantoren Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting, Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/02/ :00 Datum: 17/02/ :00 Plaats: Vergaderzaal (2de verdieping), kantoren Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba, Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde VI.3. NADERE C.V.B.A. INTER-VILVOORDSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING N C.V.B.A. Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting Parkstraat 115, BE-1800 Vilvoorde Contact: de heer Kurt Van Petegem, directeur a.i. Tel: Fax: grondige renovatie van 19 appartementen, Rubensstraat te 1800 Vilvoorde Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Vilvoorde Grondige renovatie van 19 appartementen, Rubensstraat te 1800 Vilvoorde (5 appartementen gelijkvloers, 12 appartementen verdieping, 2 appartementen hoek boven apotheek). De renovatiewerken gebeuren in reeksen van 3 bovenliggende appartementen waarna een doorschuifoperatie van de bewoners plaatsvindt, aansluitend op deze verhuisperiode wordt de volgende reeks appartementen gerenoveerd, de laatste reeks bestaat uit 4 appartementen, zijnde 2 boven de apotheek en 2 op de verdiepingen in de traphal ernaast. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 19 appartementen Geraamde waarde zonder BTW: ,34 EUR. vereiste werkzaamheidscategorie 11 of 00 zie deel 1, 2, 3 van het Bijzonder Bestek VM/B 97 zie deel 1, 2, 3 van het Bijzonder Bestek VM/B 97 zie deel 1, 2, 3 van het Bijzonder Bestek VM/B 97 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/02/2011 Prijs: 175,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De dossiers kunnen, NA TELEFONISCHE AFSPRAAK, afgehaald worden mits contante betaling of cheque van 175,00 euro bij afhaling of mits voorafgaandelijke ontvangst van de betaling via een overschrijving op ons rekeningnummer Telefonische bereikbaarheid op het nummer (keuzetoets 6) op werkdagen tussen 9.30 en 12 uur en tussen 14 uur en 17 uur behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag. Plaats van afhaling: kantoren Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting, Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/02/ :00 Datum: 15/02/ :00

3 ZATERDAG 8 JANUARI p. 3 Plaats: Vergaderzaal (2de verdieping), kantoren Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting cvba, Parkstraat 115, 1800 Vilvoorde VI.3. NADERE STAD ANTWERPEN - PATRIMONIUMONDERHOUD, DIENST AANBESTEDINGEN N Stad Antwerpen - Patrimoniumonderhoud, Dienst aanbestedingen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Contact: Inge De Groote Tel: PO/ Raamcontract voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator en energieadviseur/epb-verslaggever tot einde december 2013, met de mogelijkheid tot een stilzwijgende verlenging tot december Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: stad Antwerpen Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator en energieadviseur/epb-verslaggever tot einde december 2013, met de mogelijkheid tot een stilzwijgende verlenging tot 31 december 2014 II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: perceel 1 Korte beschrijving: Zie bestek. Perceel 2: perceel 2 Korte beschrijving: zie bestek zie bestek p.4-5. zie bestek p.5-7. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/02/2011 Prijs: 19,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: U beschikt over twee mogelijkheden om een lastenboek te verkrijgen: 1. U kan het lastenboek gratis digitaal opvragen per door te mailen naar met vermelding van besteknummer en voorwerp van de opdracht. 2. U laat u het lastenboek toezenden na storting van het bedrag van het lastenboek + 2,50 EUR portkosten op bankrekening van: Stad Antwerpen, PO/SD/A op rekeningnummer BE (IBAN) met BIC-code GKCCBEBB met als mededeling besteknummer en onderwerp van de opdracht. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/02/ :00 Datum: 28/02/ :00 Plaats: stad Antwerpen-GAC-gemeenschappelijke aankoopcentral -dienst aanbestedingen- vergaderzaal toren 0213, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE Wat betreft administratieve inlichtingen m.b.t. het dossier en de opvolging ervan na de aanbesteding: Mireille Boey, tel Wat betreft technische inlichtingen Perceel 1 : Frederik Boumans, consulent architectuur, tel Perceel 2 : Ann Vervoort, consulent architectuur, tel STAD ANTWERPEN - PATRIMONIUMONDERHOUD, DIENST AANBESTEDINGEN N Stad Antwerpen - Patrimoniumonderhoud, Dienst aanbestedingen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Contact: Inge De Groote Tel:

4 ZATERDAG 8 JANUARI p. 4 PO/ Raamovereenkomst voor het aanstellen van een deskundige rond het adviserenomtrent stabiliteitsaspecten van bouwkundige constructies en het uitvoeren van beperkte stabiliteitsstudies tot 31 december 2013, stilzwijgend verlengbaar tot 31 december Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: stad Antwerpen De te leveren dienst betreft in hoofdzaak het adviseren en ondersteunen (specifiek onderzoek naar een bepaald deelaspect, leveren van een 'second opinion' i.v.m. materiaalkeuze of uitvoeringsmethodiek, opmaak van een stabiliteittechnische berekening, raming grondverzet,.) in bouwtechnische aspecten van bouw-projecten en/of bij andere opdrachten (haalbaarheidsstudies, kostprijsanalyses,.) welke door de Stad Antwerpen worden begeleid of uitgevoerd. Deze dienst kan een extra externe bouwtechnische ondersteuning betreffen, buiten de standaard aanstelling van een ingenieur stabiliteit door de architecten waarmee het bestuur (in hoedanigheid van bouwheer) een contract afsluit, maar kan evenzeer de aanstelling van de ingenieur stabiliteit betreffen inzake een bouwproject waarin Stad Antwerpen de rol van bouwheer én architect op zich neemt. zie bestek p.4-5. niet van toepassing zie bestek p.5-6. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/02/2011 Prijs: 8,50 EUR. Betalingstermijnen en -methode: U beschikt over twee mogelijkheden om een lastenboek te verkrijgen: 1. U kan het lastenboek gratis digitaal opvragen per door te mailen naar met vermelding van besteknummer en voorwerp van de opdracht. 2. U laat u het lastenboek toezenden na storting van het bedrag van het lastenboek + 2,50 EUR portkosten op bankrekening van: Stad Antwerpen, PO/SD/A op rekeningnummer BE (IBAN) met BIC-code GKCCBEBB met als mededeling besteknummer en onderwerp van de opdracht. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/02/ :00 Datum: 14/02/ :00 Plaats: stad Antwerpen-GAC gemeentschappelijke aankoopcentrale- dienst aanbestedingen-vergaderzaal toren 0213, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE Wat betreft administratieve inlichtingen m.b.t. het dossier en de opvolging ervan na de aanbesteding: Mireille Boey, tel Wat betreft technische inlichtingen: Frederik Boumans, consulent architectuur, tel IGEAN DIENSTVERLENING N IGEAN Dienstverlening Doornaardstraat 60, BE-2160 Wommelgem Contact: Rudy Weuts Tel: Fax: Weg- en rioleringswerken Kapelstraat Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gemeente Rumst Kapelstraat -opbraak van de bestaande verhardingen -aanleggen van rijwegen en rotonde in KWS -aanleggen van rijwegen, parkeerstroken en voet- en fietspaden in betonstraatstenen -aanleggen van voet- en fietspaden in betonstraatstenen -aanleggen van RWA-rioleringen in beton en PVC, bouwen retentieconstructie, plaatsen schanskorven -aanleggen van DWA-riolering in beton en PP -aanleggen van grasmatten -aanplantingen van bomen en struiken -onderhoud van grasmatten en beplantingen gedurende 2 jaar. vereiste erkenning categorie C, klasse 5 of hoger vereiste erkenning categorie C, klasse 5 of hoger vereiste erkenning categorie C, klasse 5 of hoger

5 ZATERDAG 8 JANUARI p. 5 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/02/ :00 Prijs: 50,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bij de ontwerper : IGEAN dienstverlening, Doornaardstraat 60,2160 Wommelgem, alle werkdagen tussen 9-16 uur Aankoop digitale versie :Bedrag: 50,00 euro Rekeningnummer: Mededeling overschrijving: RUM748 + uw adres (als symbool niet wordt toegestaan in de overschrijving, mag u hiervoor een spatie gebruiken) Na ontvangst van de betaling worden de download instructies naar dit adres verzonden. Aankoop op papier (afhaling te Wommelgem) Bedrag: 150,00 euro (contant te betalen bij afhaling) Gelieve bij de afhaling het adres op te geven naar waar IGEAN de digitale versie van de meetstaat kan opsturen. Aankoop op papier (bezorging per post) Bedrag: 160,00 euro (bedrag incl. portkosten) Rekeningnummer: Mededeling overschrijving: RUM748 + uw adres (als symbool niet word toegestaan in de overschrijving, mag u hiervoor een spatie gebruiken) Na ontvangst van de betaling wordt de digitale meetstaat per aan u bezorgd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/02/ :00 Datum: 25/02/ :00 Plaats: Igean Dienstverlening Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem VI.3. NADERE STAD LEUVEN N Stad Leuven Professor Van Overstraetenplein 1, BE-3000 Leuven Contact: Vermaelen Yves Tel: Fax: uitvoeren van visuele inspecties op bestaande en nieuwe riolen, afvoerleidingen, inspectieputten en inspectiecontructies Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: stad Leuven uitvoeren van visuele inspecties op bestaande en nieuwe riolen, afvoerleidingen, inspectieputten en inspectiecontructies op het grondgebied van de stad Leuven. De overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van één jaar, driemaal voor telkens één jaar verlengbaar zie bestek zie bestek Prijs: 5,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn UITSLUITEND TE BEKOMEN MITS VOORAFGAANDELIJKE STORTING van voormeld bedrag op de bankrekening nummer van de stad Leuven (IBAN: BE BIC: GKCCBEBB), met vermelding van 'bestek inspectie riolen'. Na ontvangst van de storting worden de documenten met de post opgestuurd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/02/ :00 Datum: 15/02/ :00 Plaats: Stadskantoor Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (gelegen naast station Leuven - samenkomst aan de balie in de inkomhal) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar VI.3. NADERE Het bestek ligt ter inzage (enkel ter inzage!): - stadsbestuur Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (balie inkomhal)

6 ZATERDAG 8 JANUARI p. 6 STAD LEUVEN N Stad Leuven Professor Van Overstraetenplein 1, BE-3000 Leuven Contact: Vermaelen Yves Tel: Fax: reinigen van riolering Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: stad Leuven Reingen van riolen en dergelijke op het grondgebied van de stad Leuven. De overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van één jaar, driemaal voor telkens één jaar verlengbaar zie bestek zie bestek Prijs: 6,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn UITSLUITEND TE BEKOMEN MITS VOORAFGAANDELIJKE STORTING van voormeld bedrag op de bankrekening nummer van de stad Leuven (IBAN: BE BIC: GKCCBEBB), met vermelding van 'bestek reinigen riolen'. Na ontvangst van de storting worden de documenten met de post opgestuurd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/02/ :00 Datum: 15/02/ :00 Plaats: Stadskantoor Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (gelegen naast station Leuven - samenkomst aan de balie in de inkomhal) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar VI.3. NADERE Het bestek ligt ter inzage (enkel ter inzage!): - stadsbestuur Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (balie inkomhal) STAD LEUVEN N Stad Leuven Professor Van Overstraetenplein 1, BE-3000 Leuven Contact: Vermaelen Yves Tel: Fax: ruimen van straatkolken en afvoergeulen Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: stad Leuven ruimen van straatkolken en afvoergeulen op het grondgebied van de stad Leuven. De overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van één jaar, driemaal voor telkens één jaar verlengbaar zie bestek zie bestek

7 ZATERDAG 8 JANUARI p. 7 Prijs: 10,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn UITSLUITEND TE BEKOMEN MITS VOORAFGAANDELIJKE STORTING van voormeld bedrag op de bankrekening nummer van de stad Leuven (IBAN: BE BIC: GKCCBEBB), met vermelding van 'bestek ruimen straatkolken'. Na ontvangst van de storting worden de documenten met de post opgestuurd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/03/ :00 Datum: 01/03/ :00 Plaats: Stadskantoor Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (gelegen naast station Leuven - samenkomst aan de balie in de inkomhal) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar VI.3. NADERE Het bestek ligt ter inzage (enkel ter inzage!): - stadsbestuur Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven (balie inkomhal) VZW KB EN BLOH N vzw KB en BLOH St. Truidersteenweg 18, BE-3540 Herk-de-Stad Tel: Fax: Renovatie lagere school Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Diestsesteenweg 11 - Herk-de-Stad Het renoveren van een 10-tal klaslokalen (vloeren, wanden en plafonds) met inbegrip van elektriciteit en sanitair. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT RSZ attest (geen kopie) van het voorlaatste afgelopen kwartaal. niet in staat van faillissement verkeren/attest bij te voegen door de rechtbank van koophandel. De aannemer dient geregistreerd te zijn: Erkenning; klasse I - categorie D Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/02/2011 Prijs: 84,94 EUR. Betalingstermijnen en -methode: via overschrijving op van dbv-architecten met medeling 'D738-renovatie lagere school Herk' - prijs inclusief btw en verzendingskosten. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/02/ :00 Datum: 14/02/ :00 Plaats: Diestsesteenweg 11 te Herk-de-Stad in het leraarslokaal VI.3. NADERE UNIVERSITÉ DE LIÈGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Université de Liège rue de l'aunaie, 28, BE-4000 LIEGE Contact:P. VALETTE (3223) & A-C COLSON (3257) (Service des Marchés) Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE

8 ZATERDAG 8 JANUARI p. 8 II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Etude, la fourniture, la fabrication, la livraison, le montage, le réglage et la mise en service de 4 ascenseurs de type monte-personnes en remplacement complet des ascenseurs existants au C.H.U. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:c.h.u. - Tour 3 - bâtiments B23 - B36 - Pathologie et Animalerie, Avenue de l'hôpital 3 à 4000 LIEGE. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché a pour objet l'étude, la fourniture, la fabrication, la livraison, le montage, le réglage et la mise en service de 4 ascenseurs de type monte-personnes en remplacement complet des ascenseurs existants au C.H.U. - Tour 3 - bâtiments B23 - B36 - Pathologie et Animalerie, Avenue de l'hôpital 3 à 4000 LIEGE. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1. la preuve qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 17bis de l'arrêté royal du 25 mars 1999 mis à jour par les différents arrêtés modificatifs parus jusqu'à ce jour ; 2. la preuve récente (maximum 6 mois) qu'il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi et, notamment par : - un certificat original (mod. 276 C2) délivré par l'administration des Contributions directes ; - une attestation délivrée par l'administration de la t.v.a. ; III.2.2. Capacité économique et financière: 3. copie de l'attestation précisant l' (les) agréation(s) possédée(s) en vertu de l'arrêté royal 26 septembre 1991; III.2.3. Capacité technique: 4. la liste des principaux marchés de travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années (références d'objet et taille similaire). SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 11/02/ :00 Documents payants:oui. Prix:30,00 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents peuvent être enlevés, à partir du 11 janvier 2011, uniquement au Service des Marchés de l'université, (à l'adresse reprise ci-avant), sur présentation de la preuve du paiement (un chèque barré ou la photocopie du virement ou de l'extrait de compte bancaire) effectué au profit du Patrimoine de l'université de Liège, compte n , en mentionnant expressément en communication P.ACCAMPU la référence du dossier: T1073. Le soumissionnaire qui souhaite recevoir le cahier spécial des charges par voie postale majore, d'office, le coût repris ci-dessus d'une somme de 5 Euros (CINQ EUR). Les prix indiqués s'entendent TVA comprise, une facture acquittée sera envoyée après paiement. Le soumissionnaire intéressé informe le Service des Marchés dès qu'il a effectué son paiement, il en adresse la preuve au service précité. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 15/02/ :00 Lieu: bâtiment B38A, rue de l'aunaie 28 à 4000 Liège Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: L'ouverture des soumissions est publique avec proclamation des prix offerts. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Les bureaux du Service des marchés sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/1/2011 SCRL LE HOME OUGRÉEN N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR scrl Le Home Ougréen place Gutenberg 15, BE-4102 Ougrée Contact:Marcel PAQUOT Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: remplacement de couvertures de toitures de 16 maisons II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:rues des Capucines, Corolle et esplanade de la Rose à 4102 Ougrée ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement de couvertures de toitures de 16 maisons (4 blocs de 4 maisons chacuns) à 4102 Ougrée. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:134656,49 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: Agréation D12 classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte.

9 ZATERDAG 8 JANUARI p. 9 IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/02/ :00 Lieu: place Gutenberg 15 à 4102 Ougrée. Salle de réunion au 1er étage. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/1/2011 SOWAER ENVIRONNEMENT LIÈGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR SOWAER Environnement Liège Aéroport de Liège - Bâtiment 58, BE-4460 GRACE-HOLLOGNE Contact:Valérie LEBURTON Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: CBR Insonorisation de 3 maisons unifamiliales autour de l'aéroport de Liège II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:st-georges/ans/juprelle ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Insonorisation de 3 maisons unifamiliales autour de l'aéroport de Liège II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: 3 maisons SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration sur l'honneur implicite (Circulaire du Gouvernement wallon du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics (M.B. du 28/11/2007, p ) Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. III.2.2. Capacité économique et financière: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : La preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de Catégorie D ou une sous catégorie D4, D5 et/ou D20 ainsi que de la classe correspondant au montant de l'offre déposée par le soumissionnaire, ou attestation équivalente et preuve de l'agréation du ou des sous-traitant(s). III.2.3. Capacité technique: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation au marché ou la partie du marché sous-traitée et leur engagement à exécuter tout ou partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative: déclaration sur l'honneur implicite) qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitants doive(nt) satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/02/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/02/ :15 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/02/ :15 Lieu: SOWAER ENVIRONNEMENT, Aéroport de Liège-Bierset, Bâtiment 58 à 4460 GRACE-HOLLOGNE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Le cahier des charges est disponible dès la publication et sur DEMANDE PREALABLE aux adresses suivantes uniquement pour les marchés CBR. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/01/2011 SOWAER ENVIRONNEMENT LIÈGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR SOWAER Environnement Liège

10 ZATERDAG 8 JANUARI p. 10 Aéroport de Liège - Bâtiment 58, BE-4460 GRACE-HOLLOGNE Contact:Valérie LEBURTON Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: LLA 050 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:saint-georges-sur-meuse ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Insonorisation d'un immeuble situé aux alentours de l'aéroport de Bierset. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Un immeuble SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration sur l'honneur implicite (Circulaire du Gouvernement wallon du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics (M.B. du 28/11/2007, p ) Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. III.2.2. Capacité économique et financière: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : La preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de Catégorie D ou une sous catégorie D4, D5 et/ou D20 ainsi que de la classe correspondant au montant de l'offre déposée par le soumissionnaire, ou attestation équivalente et preuve de l'agréation du ou des sous-traitant(s). III.2.3. Capacité technique: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation au marché ou la partie du marché sous-traitée et leur engagement à exécuter tout ou partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative: déclaration sur l'honneur implicite) qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitants doive(nt) satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 08/02/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 10/02/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Les Cahiers des Charges sont disponibles dès le jeudi qui suit la publication de marché et sur confirmation par téléphone. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/01/2011 KIRCHENFABRIK RECHT N Kirchenfabrik RECHT Burg 21 (Recht), BE-4780 Sankt Vith Contact: Pecheur Luc B. NOEL Tel: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=82179 Erneuerung des Daches der Pfarrkirche RECHT Erneuerung des Daches der Pfarrkirche RECHT siehe Sonderlastenheft siehe Sonderlastenheft Zulassung in Kategorie D12, Klasse 1

11 ZATERDAG 8 JANUARI p. 11 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/02/ :00 Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Überweisung des Betrags von 28,30 Euro auf das Konto der Sprl. Mario PALM SC, Malmedyer Strasse 31 in 4780 St.Vith: IBAN BE BIC BBRUBBEBB mit dem Vermerk "Pfarrkirche Recht" IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/02/ :00 Datum: 14/02/ :00 Plaats: Rathaus, Hauptstrasse 43 in 4780 St.Vith (Versammlungsraum des Kollegiums, 1. Etage, Büro 105) VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 07/01/2011 LA FABRIQUE D'EGLISE ST THÉRÈSE DE GRAND-MANIL N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR La Fabrique d'eglise St Thérèse de Grand-Manil rue du Château, 3, BE-5030 Gembloux Contact:scprl Architecte Moncomble Mr Moncomble O. Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Remplacement de l'escalier du clocher de l'église de Grand-Manil II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:5030 Grand-Manil (Gembloux) ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement de l'escalier du clocher du clocher de l'église de Grand-Manil. 9 volées, paliers, garde-corps, 2 trappes. Démontage de l'ancien escalier en bois, etc. Protection anti-pigeons dans les meurtrières. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:42000,00 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: oui III.2.2. Capacité économique et financière: oui III.2.3. Capacité technique: D7 c lasse 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 31/01/2011 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 14/02/ :00 Lieu: Château du Bailli, salle du Conseil, Place d'epinal à 5030 Gembloux. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: un représentant par soumissionnaire. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): à demander via courriel à l'adresse les documents sont transmis par retour de courriel. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/1/2011 LE LOGIS MODERNE, S.C.R.L. N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Le Logis Moderne, s.c.r.l. Allée des Saules, 4, BE-6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE Contact:Mr Fiore, Directeur Gérant Tél: Fax:

12 ZATERDAG 8 JANUARI p. 12 Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché stock fourniture chauffage et sanitaire II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures:a l'atelier du Logis Moderne - Allée des Saules 4 à 6031 Monceau/s/Sambre ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Marché stock fourniture chauffage et sanitaire II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 43 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: - une déclaration bancaire dont le modèle figure en annexe au présent cahier spécial des charges ; - la liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années dans un domaine similaire ou équivalent au présent marché ; - une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise soumissionnaire ; - les mesures prises pour s'assurer de la qualité des produits ; - une attestation de l'onss, avec cachet sec, relative à l'avant-dernier trimestre précédant la date de remise des offres III.2.3. Capacité technique: Voir le point III.2.2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/02/ :30 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14/02/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 14/02/ :30 Lieu: La Salle du Conseil d'administration - Le Logis Moderne, Allée des Saules 4 à 6031 Monceau/s/Sambre Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Les jours mentionnés au point IV.3.7.Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de mantenir son offre sont des jours calendriers. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 07/01/2011 FONDS DU LOGEMENT WALLON - AIDE LOCATIVE DE CHARLEROI N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR FONDS DU LOGEMENT WALLON - AIDE LOCATIVE DE CHARLEROI Quai de Brabant, 7, BE-6000 CHARLEROI Contact:HERCHY Emmanuel Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AL 5142 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:rue Solvay, 42 à 6200 Bouffioulx ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation d'une maison d'habitation (second marché) II.1.8. Division en lots:oui. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1:Menuiseries extérieures Description succincte: Pose de nouvelles menuiseries extérieures en bois Lot 2:Menuiseries intérieures Description succincte: Travaux de menuiseries intérieures: portes, structure cloisons, tablettes de fenêtres, modification escalier, plinthes... Lot 3:Sanitaires-chauffage-ventilation Description succincte: Travaux de plomberies, pose de sanitaires, chauffage central gaz, ventilation. Lot 4:Electricité Description succincte: Réalisation d'une nouvelle installation électrique II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par la remise de son offre, le soumissionnaire reconnaît ne pas se trouver dans aucune des situations d'exclusion énoncées à l'article 17 de l'ar du 8 janvier 1996 et remplir les conditions définies par l'article 4 de la loi du 4 mars 1991 relative à l'agréation des entrepreneurs de travaux.

13 ZATERDAG 8 JANUARI p. 13 III.2.2. Capacité économique et financière: Les soumissionnaires joindront à leur offre une déclaration relative au chiffre d'affaires global de leur entreprise au cours des trois dernières années. III.2.3. Capacité technique: A peine de nullité, les soumissionnaires joindront à leur offre les documents suivants : a.la preuve de leur inscription au Registre des Personnes Morales (firme belge), au Registre professionnel ou sur un registre analogue mis en place par un Etat-membre de l'union européenne sur le territoire duquel ils ont leur établissement ; b. la preuve de leur agréation en catégories D5 et D14 pour le Lot 3A; la preuve de leur agréation en catégorie D5 pour le Lot 3B; la preuve de leur agréation en catégories D16-D17-D18 pour le Lot 6; la preuve de leur agréation en catégorie P1 pour le Lot 7; Pour la visite des lieux, les soumissionnaires sont tenus de prendre rendez-vous avec l'auteur de projet dont les coordonnées sont reprises à l'article 01.03, afin de retirer les clés de l'immeuble. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 14/02/ :05 Lieu: Aide locative de Charleroi Quai de Brabant, 7 à 6000 Charleroi Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Tout public SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/1/2011 POLICE DES HAUTS-PAYS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR POLICE DES HAUTS-PAYS rue d'en Haut 32, BE-7387 HONNELLES Contact:Secrétariat du Collège de police Madame BOSCH Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Aménagement du commissariat de proximité de Honnelles II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Transformation d'un bâtiment existant en un commissariat de proximité. Les travaux comprennent principalement des travaux de techniques spéciales et de parachèvement. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:65133,87 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Un extrait récent et original du casier judiciaire. Un certificat démontrant que le soumissionnaire a satisfait au paiement de ses impôts et taxes. Une attestation ONSS originale de l'avant-dernier trimestre civil précédant la date limite de remise des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: Présentation de l'entreprise, de ses références générales, une description succincte de son organisation et de ses effectifs. Une copie des statuts du soumissionnaire. III.2.3. Capacité technique: Agréation catégorie D classe 1. L'attention des soumissionnaires est attirée sur les dispositions de l'article 17 de l'ar du 26/09/1991 fixant les mesures d'application de la loi du 20/03/1991 organisant l'agréation des entrepreneurs. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix:120,00 EUR. Conditions et mode de paiement: Lot unique 120 Euro HTVA à RUMMEL DEFAUT ARCHITECTURE SPRL, rue A. de Mot 135 à 7301 HORNU. Versement préalable au compte Envoyer preuve de paiement par fax au 065/ IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 08/03/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 08/03/ :00 Lieu: Police des Hauts-Pays - rue d'en Haut HONNELLES SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 7/1/2011

14 ZATERDAG 8 JANUARI p. 14 VZW SINT ANDRIESABDIJ ZEVENKERKEN ABDIJSCHOOL INTERNAAT ZEVENKERKEN N VZW Sint Andriesabdij Zevenkerken abdijschool internaat zevenkerken Zevenkerken 4, BE-8200 St. Andries - Brugge Herinrichten en brandveilig maken kamers blok 14 Abdijschool Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zevenkerken 4 te 8200 St. Andries-Brugge Herinrichten en brandveilig maken kamers blok 14 abdijschool internaat zevenkerken te St. Andries-Brugge - FASE 1 (2e verdieping) perceel : sanitaire installatie Bevoegdheid van de ondertekenaars. RSZ-attest. Bewijs van plaatsbezoek. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/02/2011 Prijs: 105,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bedrag te storten op rekeningnr van het studiebureau r. boydens nv met vermelding van het juiste besteknummer + perceel en gelijktijdige bevestiging van aanvraag dossier op Opgave van uw btw-nummer dient verplicht gelijktijdig of voorafgaand te gebeuren. Dit bedrag is inclusief btw en portkosten. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/02/ :15 Datum: 15/02/ :15 Plaats: VZW Sint-Andriesabdij Zevenkerken Zevenkerken 4 te 8200 St. Andries-Brugge Zich aanmelden en/of offerte afgeven aan de abdij VI.3. NADERE VZW SINT ANDRIESABDIJ ZEVENKERKEN ABDIJSCHOOL INTERNAAT ZEVENKERKEN N VZW Sint Andriesabdij Zevenkerken abdijschool internaat zevenkerken Zevenkerken 4, BE-8200 St. Andries - Brugge Herinrichten en brandveilig maken kamers blok 14 Abdijschool Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zevenkerken 4 te 8200 St. Andries-Brugge Herinrichten en brandveilig maken kamers blok 14 abdijschool internaat zevenkerken te St. Andries-Brugge perceel : verwarmingsinstallatie Bevoegdheid van de ondertekenaars. RSZ-attest.

15 ZATERDAG 8 JANUARI p. 15 Attest van erkenning. Bewijs van plaatsbezoek. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/02/2011 Prijs: 115,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bedrag te storten op rekeningnr van het studiebureau r. boydens nv met vermelding van het juiste besteknummer + perceel en gelijktijdige bevestiging van aanvraag dossier op Opgave van uw btw-nummer dient verplicht gelijktijdig of voorafgaand te gebeuren. Dit bedrag is inclusief btw en portkosten. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/02/ :00 Datum: 15/02/ :00 Plaats: VZW Sint-Andriesabdij Zevenkerken Zevenkerken 4 te 8200 St. Andries-Brugge Zich aanmelden en/of offerte afgeven aan de abdij VI.3. NADERE VZW SINT ANDRIESABDIJ ZEVENKERKEN ABDIJSCHOOL INTERNAAT ZEVENKERKEN N VZW Sint Andriesabdij Zevenkerken abdijschool internaat zevenkerken Zevenkerken 4, BE-8200 St. Andries - Brugge Herinrichten en brandveilig maken kamers blok 14 Abdijschool Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zevenkerken 4 te 8200 St. Andries-Brugge Herinrichten en brandveilig maken kamers blok 14 abdijschool internaat zevenkerken te St. Andries-Brugge - FASE 1 (2e verdieping) perceel : elektrische installatie Bevoegdheid van de ondertekenaars. RSZ-attest. Bewijs van plaatsbezoek. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/02/2011 Prijs: 110,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bedrag te storten op rekeningnr van het studiebureau r. boydens nv met vermelding van het juiste besteknummer + perceel en gelijktijdige bevestiging van aanvraag dossier op Opgave van uw btw-nummer dient verplicht gelijktijdig of voorafgaand te gebeuren. Dit bedrag is inclusief btw en portkosten. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/02/ :30 Datum: 15/02/ :30 Plaats: VZW Sint-Andriesabdij Zevenkerken Zevenkerken 4 te 8200 St. Andries-Brugge Zich aanmelden en/of offerte afgeven aan de abdij VI.3. NADERE OCMW GENT

16 ZATERDAG 8 JANUARI p. 16 N OCMW Gent Onderbergen 86, BE-9000 Gent Contact: De heer Manuel Snauwaert Tel: Fax: PERCEEL 1 : Bouw, afwerking en technieken Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Campus Prins Filip, Jubileumlaan 217 te 9000 Gent OCMW Gent - Herinrichten keuken Campus Prins Filip - Perceel 1 : Bouw, afwerking en technieken. - Sloopwerken, ruwbouwwerken, elektriciteit, sanitair, HVAC en afwerkingen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Zie bestek Zie bestek Zie bestek Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/2/2011 Prijs: 160,93 EUR. Betalingstermijnen en -methode: - De aanbestedingsstukken kunnen afgehaald worden bij de ontwerper ABETEC NV architecten & ingenieurs, tegen contante betaling of worden verzonden na overschrijving van 160,93 EUR op rekeningnummer van ABETEC NV te Dendermonde met vermelding van: OCMW GENT, HERINRICHTING KEUKEN CAMPUS PRINS FILIP, PERCEEL 1 : Bouw, afwerking en technieken. - Dossiers kunnen gratis bekomen worden door uw gegevens te mailen naar met vermelding van het gewenste dossier, een link wordt dan doorg d waarvan de documenten gedownload kunnen worden. Via deze weg kan geen papieren dossier verkregen worden! De aanvrager dient zelf in te staan voor het afdrukken van het bestek en de plannen op groot formaat. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/2/ :00 Datum: 24/2/ :00 Plaats: OCMW Gent, Facility Management, vergaderzaal Henry Van de Velde, Oefenpleinstraat 6 te 9050 Gentbrugge VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 6/1/2011 OCMW GENT N OCMW Gent Onderbergen 86, BE-9000 Gent Contact: De heer Manuel Snauwaert Tel: Fax: PERCEEL 2 : Grootkeuken "Campus Prins Filip" Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Jublieumlaan 217, 9000 Gent OCMW Gent - Herinrichten keuken Campus Prins Filip - Perceel 2 : Grootkeuken. - Keukenmeubilair, keukentoestellen, koelcel,... II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Zie bestek Zie bestek Zie bestek

17 ZATERDAG 8 JANUARI p. 17 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/2/2011 Prijs: 68,97 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen - De aanbestedingsstukken kunnen afgehaald worden bij de ontwerper ABETEC NV architecten & ingenieurs, tegen contante betaling of worden verzonden na overschrijving van 68,97 EUR op rekeningnummer van ABETEC NV te Dendermonde met vermelding van: OCMW GENT, HERINRICHTING KEUKEN CAMPUS PRINS FILIP, PERCEEL 2 : Grootkeuken - Dossiers kunnen gratis bekomen worden door uw gegevens te mailen naar met vermelding van het gewenste dossier, een link wordt dan doorg d waarvan de documenten gedownload kunnen worden. Via deze weg kan geen papieren dossier verkregen worden! De aanvrager dient zelf in te staan voor het afdrukken van het bestek en de plannen op groot formaat. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/2/ :00 Datum: 24/2/ :00 Plaats: OCMW Gent, Facility Management, vergaderzaal Henry Van de Velde, Oefenpleinstraat 6 te 9050 Gentbrugge VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 6/1/2011 WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DAENSHUIS VZW N Wijkgezondheidscentrum Daenshuis VZW Dr. De Moorstraat 104a, BE-9300 Aalst Contact: Basic Architects BVBA Lieven De Neve Fax: RUWBOUW en BINNENAFWERKING Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sinte Annalaan 41, 9300 Aalst Uitvoering van interne verbouwingswerken en herinrichtingswerken van een gedeelte van een bestaand kloostergebouw (niet geklasseerd) II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: ,00 EUR. voldoen aan de sociaalrechtelijke en fiscale verplichtingen voldoen aan de sociaalrechtelijke en fiscale verplichtingen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden Prijs: 265,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het bestek en de plannen kunnen worden bekomen door overschrijving van 265,00 EUR incl.btw op rekeningnummer van Basic Architects bvba, Liefdadigheidsstraat 4, 9300 Aalst met vermelding van Daenshuis/ruwbouw en binnenafwerking. Na betaling wordt het dossier opgestuurd. Het kan ook worden afgehaald na afspraak. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/02/ :30 Datum: 14/02/ :30 Plaats: Dr. De Moorstraat 104, 9300 Aalst Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar VI.3. NADERE STAD AALST N Stad Aalst Grote Markt 3, BE-9300 Aalst

18 ZATERDAG 8 JANUARI p. 18 Tel: Sportcentrum Zandberg. Aanpassen en uitbreiden van drainage Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sportcentrum Zandberg, Zandberg te 9300 Aalst Deze werken omvatten het voorzien van een drainagesysteem op 2 voetbalvelden van het Sportterrein Zandberg. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Bijkomend verplicht bij te voegen: een authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van de volmacht van diegene die de offerte ondertekend. / Een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering van de werken en geven duidelijk weer of deze uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. Er moeten minimum 5 drainagewerken van voetbalvelden kunnen voorgelegd worden. Aannemers die geen 5 drainagewerken van voetbalvelden kunnen voorleggen, uitgevoerd de laatste 5 jaar, worden niet weerhouden. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/2/ :30 Prijs: 5 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek mits voorafgaandelijke storting op rekeing met IBAN-nummer BE van de stad Aalst of door betaling op de Ontvangerij van de dienst Financiën, Zwarte Zustersstraat 10 te 9300 Aalst. Met het oog op een snel overmaken van de aanbestedingsbescheiden is het aangewezen dat de aanvrager zijn coördinaten doorfaxt naar het faxnummer van de dienst Openbare Werken - sectie Administratie of via adres: IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/2/ :15 Datum: 21/2/ :15 Plaats: Stadhuis - Rode Zaal, Zwarte Zustersstraat 8 te 9300 Aalst VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: De aanbestedende overheid kan na de aanbesteding van het dossier de meetstaat elektronisch opvragen in functie van de verwerking van de offertes. WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DAENSHUIS VZW N Wijkgezondheidscentrum Daenshuis vzw Dr. De Moorstraat 104a, BE-9300 Aalst Contact: Basic Architects bvba Lieven De Neve Fax: VERVANGEN BESTAANDE BUITENSCHRIJNWERK (PVC) Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sinte Annalaan 41, 9300 aalst Vervangen van bestaande buitenschrijnwerk (PVC) en binnenafwerking van het vervangen buitenschrijnwerk. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: 68603,00 EUR. voldoen aan de sociaal-rechtelijke en fiscale verplichtingen voldoen aan de sociaal-rechtelijke en fiscale verplichtingen voldoen aan de erkenningsvoorwaarden

19 ZATERDAG 8 JANUARI p. 19 Prijs: 212,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het bestek kan worden bekomen door overschrijving van 212,00 EUR incl. BTW op rekeningnummer van Basic Architects bvba, Liefdadigheidsstraat 4, 9300 Aalst met vermelding Daenshuis-vervangen buitenschrijnwerk. Na betaling wordt het dossier opgestuurd. Het kan ook afgehaald worden na afspraak. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/02/ :00 Datum: 14/02/ :00 Plaats: Dr. De Moorstraat 104, 9300 Aalst Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar VI.3. NADERE STAD AALST N Stad Aalst Grote Markt 3, BE-9300 Aalst Tel: Uitvoeren van infrastructuur- en herstellingswerken aan waterlopen Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: grondgebied stad Aalst, Groot Aalst te 9300 Aalst Infrastructuur- en herstellingswerken aan waterlopen met onder meer: - plaatsen van beschoeiingen - ruimen van waterlopen - verwijderden van overwelvingen - plaatsen van overwelvingen - bouwen van kopmuren - allerhande werken aan bestaande kunstwerken op waterlopen II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (de bijdragen welke slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes) * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken en de concessies voor openbare werken. * Bijkomend verplicht bij te voegen: een authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van de volmacht van diegene die de offerte ondertekend. / Opgave van de stort- of de verwerkingsplaats waar het slib van waterlopen zal naartoe gebracht worden. Beschrijving van de verdere "bewerkingen" die het slib zal ondergaan (verwerken of storten) en de nodige bewijsstukken (bv. stortvergunningen, e.a.) dat de vigerende milieuwetgeving zal worden gerespecteerd. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/2/ :30 Prijs: 5 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek * mits voorafgaandelijke storting op rekening met IBAN-nummer BE van de stad Aalst of door betaling op de Ontvangerij van de dienst Financiën, Zwarte Zustersstraat 10 te 9300 Aalst. Met het oog op een snel overmaken van de aanbestedingsbescheiden is het aangewezen dat de aanvrager zijn coördinaten doorfaxt naar het faxnummer van de dienst Openbare Werken - sectie Administratie of via adres: IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/2/ :00 Datum: 21/2/ :00 Plaats: Stadhuis - Rode Zaal, Zwarte Zustersstraat 8 te 9300 Aalst

20 ZATERDAG 8 JANUARI p. 20 GEMEENTE BRAKEL N Gemeente Brakel Marktplein 1, BE-9660 Brakel Contact: Mevrouw Katia Bernagie Tel: Fax: Bebloeming gedurende de jaren 2011, 2012 en 2013 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: diverse gemeente- en voetwegen, 9660 Brakel Het ter beschikking stellen en onderhouden van 140 bloemenmanden II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Een R.S.Z.-attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal, waaruit blijkt dat aan de R.S.Z.-verplichtingen is voldaan; Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie boekjaren. Een lijst van de voornaamste gelijkaardige leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen 5 jaar heeft verricht. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/2/ :00 Prijs: 10 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek via overschrijving op rekeningnummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/2/ :00 Datum: 18/2/ :00 Plaats: Gemeentehuis, vergaderzaal, 1ste verdieping Oproep tot kandidaatstelling MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, MOBIEL BRUSSEL-BUV N Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mobiel Brussel-BUV Vooruitgangstraat 80/1, BE-1035 Brussel Contact: Directie Beleid de heer Philippe Barette Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=82292 BMB/DS-DB/ : Ontwikkeling en uitwerking van een communicatie- en promotiecampagne voor de "actieve modi" (stappen en fietsen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Brussels Hoofdstedelijke Gewest Onderhavige opdracht betreft de volledige ontwikkeling en uitwerking (mediaplanning en producties) van een promotiecampagne voor de actieve modi (stappen en fietsen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via een gesegmenteerde communicatie naar verschillende doelgroepen II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT De deelnemingsaanvraag dient de volgende algemene inlichtingen te bevatten: - naam van de gegadigde; - adres; - telefoon en fax; - hoedanigheid van de ondertekenaar;

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2013 N. 196 Openbare aanbesteding COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE N. 517361 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 8 AVRIL 2011 N. 92 Adjudication publique DIRECTION GÉNÉRALE ORGANISATION JUDICIAIRE - DIRECTION INFRASTRUCTURE & SERVICES D'APPUI, SERVICE IN N. 507330

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 20 NOVEMBER 2012 N. 290 Openbare aanbesteding UNIVERSITÉ DE MONS (UMONS) N. 527244 Université de Mons (UMons) Place du Parc 20, BE-B-7000 MONS Contact:

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Computer-aided design (CAD) software package

Computer-aided design (CAD) software package Computer-aided design (CAD) software package Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34753885.aspx Ekstern udbuds ID 95187-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 Adjudication publique COMMUNE DE SCHAERBEEK N. 502517 Commune de Schaerbeek place Colignon, BE-1030 Schaerbeek Contact:Fabienne Borguet

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen :

Caractéristiques de la voiture / Eigenschappen van de wagen : BGDC 2016 7 courses / 7 wedstrijden 6 courses au choix / 6 wedstrijden naar keuze INSCRIPTION / INSCHRIJFDOCUMENT Cochez vos choix / Maak uw keuze : Francorchamps 2J/D 02 &03/04 103Db 1*125 ou/of 100+45

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 21 OKTOBER 2014 N. 253 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524065 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 14 DECEMBER 2012 N. 312 Openbare aanbesteding DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA - DOMEINCOÖRDINATIE N. 528947 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions.

cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. cashback Du/Van 1/01/13 au/tot 28/02/13 Niet cumuleerbaar met andere acties / Offre non cumulable avec d autres actions. ACTIEFORMULIER / FORMULAIRE D ACTION Aanbod enkel geldig op aankopen in België van

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2011-332 Du 28 novembre 2011. Bulletin Nr 2011-332 Van 28 november 2011

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2011-332 Du 28 novembre 2011. Bulletin Nr 2011-332 Van 28 november 2011 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2016-13 Du 13 janvier 2016. Bulletin Nr 2016-13 Van 13 januari 2016

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2016-13 Du 13 janvier 2016. Bulletin Nr 2016-13 Van 13 januari 2016 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-178 Van 27 juni 2015. Bulletin No 2015-178 Du 27 juin 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-178 Van 27 juni 2015. Bulletin No 2015-178 Du 27 juin 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-100 Van 10 april 2015. Bulletin No 2015-100 Du 10 avril 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-100 Van 10 april 2015. Bulletin No 2015-100 Du 10 avril 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie