BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: Vermote Jasmien Maria Tel: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Leningsopname VMSW voor maximaal euro II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: HET AANGAAN VAN LENINGEN MET 100 % WAARBORG VAN HET VLAAMS GEWEST VOOR: - DE FINANCIERING VAN DE GEWONE/EXTRA UITVOERINGSPROGRAMMA'S VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN IN DE HUUR-SECTOR EN DE KOOPSECTOR - DE FINANCIERING VAN DE BIJZONDERE SOCIALE LENINGEN - DE BANCAIRE FINANCIERING VAN MARKTCONFORME LENINGEN AAN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel A Korte beschrijving: Perceel a: betreft een leningsopname met 100 % waarborg van het Vlaams Gewest ter financiering van de uitvoeringsprogramma's in de huursector. Annuïteitenlening op 30 jaar, voor een bedrag van euro. Herzieningsperiodiciteit: vaste rentevoet voor de volledige looptijd van 30 jaar. De opname van perceel a gebeurt vóór 1 februari Een herhaaldelijke gunning van perceel a is mogelijk voor een maximaal bedrag van euro. Perceel 2: Perceel B Korte beschrijving: Perceel b: betreft een leningsopname met 100 % waarborg van het Vlaams Gewest ter financiering van de bijzondere sociale leningen. Annuïteitenlening op 20 jaar, voor een bedrag van euro. Herzieningsperiodiciteit: vaste rentevoet voor de volledige looptijd van 20 jaar. De opname van perceel b gebeurt vóór 1 februari Perceel b zal slechts éénmaal worden gegund voor een bedrag van euro. Perceel 3: Perceel C Korte beschrijving: Perceel c: betreft een leningsopname met 100% waarborg van het Vlaams Gewest ter financiering van de marktconforme leningen aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Annuïteitenlening op 20 jaar, voor een bedrag van euro. Herzieningsperiodiciteit: vaste rentevoet voor de volledige looptijd van 20 jaar. De opname van perceel c gebeurt vóór 1 februari Een herhaaldelijke gunning van perceel c is mogelijk voor een maximaal bedrag van euro. Perceel 4: Perceel D Korte beschrijving: Perceel d: betreft een leningsopname met 100% waarborg van het Vlaams Gewest ter financiering van de marktconforme leningen aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Annuïteitenlening op 20 jaar, voor een bedrag van euro. Herzieningsperiodiciteit: vaste rentevoet voor de volledige looptijd van 20 jaar. De opname van perceel d gebeurt vóór 1 februari Een herhaaldelijke gunning van perceel d is mogelijk voor een maximaal bedrag van euro. Perceel 5: Perceel E Korte beschrijving: Perceel e: betreft een leningsopname met 100% waarborg van het Vlaams Gewest ter financiering van de marktconforme leningen aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Annuïteitenlening op 30 jaar, voor een bedrag van euro. Herzieningsperiodiciteit: vaste rentevoet voor de volledige looptijd van 30 jaar. De opname van perceel e gebeurt vóór 1 februari Een herhaaldelijke gunning van perceel e is mogelijk voor een maximaal bedrag van euro. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Perceel a: betreft een leningsopname met 100 % waarborg van het Vlaams Gewest ter financiering van de uitvoeringsprogramma's in de huursector. Annuïteitenlening op 30 jaar, voor een bedrag van euro. Herzieningsperiodiciteit: vaste rentevoet voor de volledige looptijd van 30 jaar. De opname van perceel a gebeurt vóór 1 februari Een herhaaldelijke gunning van perceel a is mogelijk voor een maximaal bedrag van euro. Perceel b: betreft een leningsopname met 100 % waarborg van het Vlaams Gewest ter financiering van de bijzondere sociale leningen. Annuïteitenlening op 20 jaar, voor een bedrag van euro. Herzieningsperiodiciteit: vaste rentevoet voor de volledige looptijd van 20 jaar. De opname van perceel b gebeurt vóór 1 februari Perceel b zal slechts éénmaal worden gegund voor een bedrag van euro. Perceel c: betreft een leningsopname met 100% waarborg van het Vlaams Gewest ter financiering van de marktconforme leningen aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Annuïteitenlening op 20 jaar, voor een bedrag van euro. Herzieningsperiodiciteit: vaste rentevoet voor de volledige looptijd van 20 jaar.

2 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 2 De opname van perceel c gebeurt vóór 1 februari Een herhaaldelijke gunning van perceel c is mogelijk voor een maximaal bedrag van euro. Perceel d: betreft een leningsopname met 100% waarborg van het Vlaams Gewest ter financiering van de marktconforme leningen aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Annuïteitenlening op 20 jaar, voor een bedrag van euro. Herzieningsperiodiciteit: vaste rentevoet voor de volledige looptijd van 20 jaar. De opname van perceel d gebeurt vóór 1 februari Een herhaaldelijke gunning van perceel d is mogelijk voor een maximaal bedrag van euro. Perceel e: betreft een leningsopname met 100% waarborg van het Vlaams Gewest ter financiering van de marktconforme leningen aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Annuïteitenlening op 30 jaar, voor een bedrag van euro. Herzieningsperiodiciteit: vaste rentevoet voor de volledige looptijd van 30 jaar. De opname van perceel e gebeurt vóór 1 februari Een herhaaldelijke gunning van perceel e is mogelijk voor een maximaal bedrag van euro. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/12/ :00 Plaats: Koloniënstraat 40, 1000 Brussel AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team aanbestedingen Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT 2014/HFB/OA/ Leveren van zuivelproducten voor de Vlaamse overheid. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: BRUSSEL: Boudewijngebouw - Boudewijnlaan Brussel Graaf de Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan Brussel Hendrik Consciencegebouw - Koning Albert II-laan Brussel Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan Brussel Arenberggebouw - Arenbergstraat Brussel Anna Bijnsgebouw- Lange Kievitstraat Antwerpen Hendrik van Veldeke gebouw - Koningin Astridlaan Hasselt Dirk Bouts gebouw - Diestsepoort / hoek Vuurkruisenplein LEUVEN Jacob van Maerlant gebouw - Koning Albert I-laan Brugge VAC Gent - Virginie Loveling gebouw - Koningin Maria Hendrikaplein Gent II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Leveren van zuivelproducten voor de Vlaamse overheid. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/01/ :45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/01/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 05/01/ :45 Plaats: Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 60 te 1000 Brussel, lokaal 5 D 05. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden

3 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 3 opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB van 15 juli Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. Er wordt een informatievergadering voorzien op 17/12/2014 om 11u in lokaal 5 E 02 op het onderstaand adres: Boudewijngebouw Boudewijnlaan Brussel De vragen dienen per mail bezorgd te worden uiterlijk tegen 15/12/2014, mailadres: Tijdens de informatievergadering worden geen bijkomende vragen beantwoord en worden er ook geen vragen meer aanvaard. Bij het indienen van de vragen dient het besteknummer als referentie vermeld te worden. De antwoorden worden ook gepubliceerd op https://enot.publicprocurement.be/. Volgende items zullen toegelicht worden op deze vergadering: De antwoorden op de vooraf gestelde vragen die per mail bezorgd werden. Een toelichting van hoe men correct een offerte elektronisch kan indienen via e-procurement. Deze informatievergadering is niet verplicht. POLICE FÉDÉRALE DIRECTION DES ACHATS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Police Fédérale Direction des Achats Avenue de la Couronne, 145A, BE-1050 Bruxelles Contact: Lense VERVLIET Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Accord-cadre pluriannuel de services pour le contrôle des stations essence, diesel, kérosène et avgas et citernes mazout au profit de la police intégrée Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Voir point 13.3 du CSCh II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Accord-cadre pluriannuel de services pour le contrôle des stations essence, diesel, kérosène et avgas et citernes mazout au profit de la police intégrée II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Voir point 5.6 du CSCh SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir points 8 et 9 du CSCh III.2.2. Capacité économique et financière: Voir points 8 et 9 du CSCh III.2.3. Capacité technique: Voir points 8 et 9 du CSCh IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 06/01/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/01/ :00 Lieu: Voir point du CSCh SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Réunion d'information préalable le à 14h (voir point du CSCh) OCASC - CDSCA (CELLULE MARCHÉS PUBLICS) N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Ocasc - Cdsca (Cellule Marchés Publics) Quartier reine Astrid - Bloc F - Rue Bruyn, 1, BE-1120 Bruxelles Contact: Jean VANDENBERGHE (Ingénieur civil) Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: LEOPOLDSBURG - Rénovation d'un logement

4 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 4 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: LEOPOLDSBURG - Bernheimlaan 13 II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation d'un logement - Gros ouvre, finitions, techniques spéciales, abords II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: catégorie D - classe 2 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Paiement au Service Comptabilité de l'ocasc (Cash ou Bancontact) Quartier Reine Astrid - Bloc F Rue Bruyn Bruxelles IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/01/ :00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Documents d'exécution et réunion de chantier en Néerlandais SCHOLENGROEP BRUSSEL N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Scholengroep Brussel Oud-Strijderslaan 200, BE-1140 Evere Contact: Mevrouw Marisa Molinari Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Inrichting van een kinderdagverblijf II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: De Rockertjes, Zamanlaan/Victor Rousseaulaan te 1190 Vorst II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Een casco gebouw wordt ingerecht als kinderdagverblijf. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. * Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht. * Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken): D4, D5, D10, D11, D13, D14, D16, D17, D18, D20, D25, D29 Klasse 3 IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 6/1/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 10,00 De documenten kunnen gedownload worden via de link, hierbij vermeld. Wanneer de plannen gewenst zijn in een papieren versie is de kostprijs bepaald op 80,00 EUR per exemplaar. deze kunnen opgevraagd worden bij de architect Dirk Op de Beeck. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 7/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 7/1/ :00 Plaats: Scholengroep Brussel, (zaal Hankar) Oudstrijderslaan 200 te 1140 Evere

5 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 5 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: Het plaatsbezoek dient op afspraak te gebeuren ifv de toegang tot het gebouw. Hiervoor kan contact opgenomen worden met Virginie Van de Velde, 02/ CPAS DE WAVRE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. CPAS de Wavre Avenue Henri Lepage, 7, BE-1300 Wavre Contact: Monsieur Etienne DESTAT Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Reconstruction de la maison de repos/maison de repos et de soins "La Closière" - Lot 7 : aménagement des abords Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Site de la nouvelle MRPA/MRS "La Closière", avenue Henri Lepage, 3 à 1300 Wavre, Région wallonne, Royaume de Belgique. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché comprend : travaux préparatoires/démolitions ; terrassements ; sous-fondations et fondations ; revêtements ; éléments linéaires ; drainage et égouttage ;petits ouvrages d'art ; signalisation ; travaux d'entretien et de réparation ; gazonnements, plantations et mobilier urbain ; distribution d'eau ; signalisation horizontale ; travaux en régie et divers. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: En vue de permettre la sélection qualitative mentionnée aux articles de l'ar du , chapitre 5, relatif aux marchés publics de travaux, les soumissionnaires sont impérativement priés de joindre à leur offre, les documents ci-dessous : Article Clauses d'exclusion (articles 61 à 66) : a) une attestation (avec cachet sec) établissant qu'elle est en règle de cotisation envers la sécurité sociale et nous précisons (avant-dernier trimestre précédant la date ultime de remise des offres). b) un certificat dont il résulte que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes. c) un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une des situations visées à l'article 17 (1,2ou 3) de l'arrêté royal du 25 mars 1999 ; pour les personnes morales, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent dont il résulte qu'aucun des administrateurs du soumissionnaire ne se trouve dans une de ces situations ; d) une attestation de non faillite ; e) un document établi selon le modèle de formulaire figurant au PSS joint au CSC doit être complété par le soumissionnaire (accusé de réception du plan de sécurité) III.2.2. Capacité économique et financière: Article : capacité financière (article 67). Afin de démontrer sa capacité économique et financière, le soumissionnaire joint à son offre : 3 références de travaux d'un montant similaire à celui de la soumission. Ces références, pour être valables, doivent : a. dater de moins de 5 ans (date de réception de la référence par rapport à la date d'ouverture de soumission du présent projet) b. le montant des travaux réalisés doit être plus grand ou égal à 80 % de le soumission. Les montants pris en compte sont ceux du soumissionnaire, des associés soumissionnaires et/ou sous-traitants représentant plus de 20 % du marché. III.2.3. Capacité technique: Article : capacité technique (articles 68-69). Afin de démontrer qu'il dispose de la capacité technique nécessaire, le soumissionnaire transmet impérativement pour lui et pour ses sous-traitants les documents suivants : 1. Attestation d'agréation. Catégorie du soumissionnaire : Agréation C - Classe 4. Les sous-traitants doivent être agréés pour les travaux qui leur sont confiés : entreprises de jardinage (plantations) G3 classe 1 ; Entreprise de pose de revêtements hydrocarbonés C5 classe 1. Les soumissionnaires étrangers transmettent la preuve de leur inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans leur pays d'établissement pour des travaux de même nature, classe et catégorie que ceux visés par le marché. Le cas échéant, le soumissionnaire fait application de l'article 70 de l'ar du 15/07/2011 et de l'article 3, 1,2 de la loi du 20/03/ références de travaux similaires à la soumission en termes de budget et de type de travaux. Ces références, pour être valables, doivent : a)dater de moins de 5 ans (date de réception de la référence par rapport à la date d'ouverture de soumission du présent projet) b) correspondre à des travaux de même nature (c'est à dire même type de travaux) que ceux de l'offre présentée c)le montant des travaux doit être plus grand ou égal à 80 % de la soumission d) être appuyées d'attestation de bonnes exécution des travaux signés par le maître de l'ouvrage (pas par le bureau d'études ni l'entrepreneur général pour un sous-traitant). Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieux des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. Si une référence fournie est une référence en association, l'entreprise démontrera que sa part dans cette référence répond aux critères énoncés ci-dessus. En cas de référence en association, les entreprises associées et qui se présentent ici ensemble, démontreront que leur part cumulée répond aux critères énoncés ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur estime que la classe d'agréation nécessaire pour ces travaux est la classe 4, cependant en vertu de l'article 3 4 de l'ar du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux, la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au montant de la soumission à approuver. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 120 EUR. Conditions et mode de paiement: Les dossiers seront disponibles après réservation et paiement au bureau DDV. Mode de paiment : en espèces à l'enlèvement du dossier ou par virement au compte n de DDV sprl (communication : dossier adjudication MRS Wavre - Lot 7). A la demande expresse du soumissionnaire, le dossier pourra lui être envoyé par la poste. Les frais de dossier sont alors majorés de 6?, soit 126? au total. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/01/ :00 Lieu: salle du conseil de l'action sociale, avenue Henri Lepage, 7 à 1300 Wavre Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Le présent marché constitue le septième lot du marché public européen de travaux pour la démolition/reconstruction de la MRPA/MRS "La Closière". Lot 1 -Gros oeuvre couvert et fermé : adjugé à la SA Franki, catégorie D ; Lot 2 - HVAC (chauffage, ventilation, sanitaires) adjugé à la SA D-Fi, catégories D17-D18-D16 ; Lot 3 - électricité (courants fort et faible) adjugé à la SA Balteau, catégorie P1 ; Lot 4 - parachèvements addjugé à la SA Franki, catégorie D ; Lot 5 - engins de levage attribué à la SA Schindler, catégorie N1 ; Lot 6a - mobilier intégré des services : Planofurn SA ; Lot 6b - Mobilier intégré des espaes d'accueil : fera l'objet d'un MP par voie d'adjudication ouverte, catégorie D5 ; Lot 8 - Equipement de la cuisine, MP en cours par voie d'appel d'offres ouvert. L'entrepreneur pilote est l'adjudicataire du lot 4 - parachèvements (Cf. articles 3.12 et 3.13 du CSC). Le projet comporte deux phases. Le délai d'exécution de 160 jours au total se décompose en 40 (phase 1) (phase 2).

6 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 6 COMMUNE DE TUBIZE - A L'ATTENTION DU COLLÈGE COMMUNAL N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Commune de Tubize - A l'attention du Collège communal Grand Place, 1, BE-1480 Tubize Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Fourniture de carburants liquides pour les services et bâtiments communaux pour l'année 2015 Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Plusieurs lieux II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché a pour objet la fourniture de carburants liquides pour les services et bâtiments communaux pour l'année 2015 II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gasoil de chauffage Description succincte: Gasoil de chauffage Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 2: Gasoil extra Description succincte: Gasoil extra Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: ,00 EUR HTVA soit ,00 EUR TVAC Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est toutefois attirée sur le fait qu'avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté : - de l'inviter à produire les documents prouvant l'adéquation de la déclaration sur l'honneur; Le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d'un délai de douze jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis. Le caractère récent des documents mentionnés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres; - de vérifier lui-même auprès des instances adéquates le fait que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des causes d'exclusion reprise à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 5/12/2014 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Gratuit Les soumissionnaires peuvent obtenir le cahier spécial des charges à l'adresse reprise au point I.1) ou le consulter et le télécharger sur le site "www.tubize.eu/ftp" de la Commune de Tubize en utilisant les codes suivants : Usager : tubize Code : tubize Répertoire : marché de fourniture/carburants IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 8/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 8/12/ :00 Lieu: Maison communale, Grand Place 1, 1er étage salle B 1480 TUBIZE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: L'ouverture se déroulera en séance ouverte SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES IMMOBILIÈRE PUBLIQUE DU CENTRE ET DE L'EST DU BRABANT WALLON N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Immobilière Publique du centre et de l'est du Brabant Wallon Avenue des Métallurgistes 7 A 1, BE-1490 Court-Saint-Etienne Contact: Madame Ann-Catherine Oddie Monsieur Pol Bruxelmane Tél: Fax: Adresse(s) internet:

7 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 7 II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction de 3 logements à la Rue du Condorcet à 1320 Beauvechain Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue du Condorcet à 1320 Beauvechain II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction de 3 logements et aménagement des abords à la Rue du Condorcet à 1320 Beauvechain II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Construction de 3 logements et aménagement des abords Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Agréation 00 ou 11 classe 3 catégorie D III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie D conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Agréation 00 ou 11 Classe 3 - catégorie D IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 30/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: 100 EUR. Conditions et mode de paiement: Veuillez verser la somme de 100 euros sur le compte : BE du Bureau d'architecture Defrenne - communication : CDC 3 logements Beauvechain. Merci de prendre contact avec le Bureau d'architecture après paiement. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/01/ :00 Lieu: I.P.B. : Avenue des Métallurgistes 7A Court-Saint-Etienne Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES GEMEENTE DILBEEK N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Dilbeek Gemeenteplein 1, BE-1700 Dilbeek AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Dilbeek: Herinrichting Dorpsplein te Sint-Martens-Bodegem II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sint-Martens-Bodegem II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Deze opdracht heeft tot doel de herinrichting van het Dorpsplein te Sint-Martens-Bodegem. De werken omvatten hoofdzakelijk wat volgt: a. Uitvoeren van topografische verrichtingen; b. Opbreken van verhardingen en hun funderingen; c. Opbreken van rioleringen; d. Grondwerken voor de aardebaan; e. Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten; f. Aanleggen van draineringen; g. Aanleggen van funderingen; h. Aanleggen van straatgoten en trottoirbanden; i. Aanleggen van straatkolken en hun aansluitingen; j. Aanleggen van rijwegverhardingen; k. Realiseren van aansluitingen van huisriolen; l. Bestratingen van voetpaden; m. Werfsignalisatie; n. Beplantingen; o. Plaatsen van straatmeubilair; p. Grasbezaaiingen; q. Signalisatie en wegmarkering; r. Het onderhoud gedurende de waarborgtermijn. De uitvoeringstermijn bedraagt 120 werkdagen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

8 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 8 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. Zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: De eventueel vereiste erkenning is deze welke overeenstemt met het goed te keuren bedrag van de offerte. Gelet op de raming van de opdracht, wordt voor onderhavige werken een erkenning categorie C klasse 5 gevraagd (volgens de raming). IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/11/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Ze kunnen mits contante betaling of mits voorafgaandelijke storting met vermelding van besteknummer en BTW-nummer op het rekeningnummer BE BIC BBRUBEBB van het studiebureau ARCADIS Belgium nv worden aangekocht aan volgende voorwaarden: Prijs dossier: Prijs cd-rom met digitale gegevens bestek, offerteformulier + samenvattende meetstaat, plannen, veiligheids- en gezondheidsplan en technisch verslag: 50 EUR (incl. 21 % BTW) IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/11/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/11/ :00 Plaats: De opening van de offertes vindt plaats op vrijdag 28 november 2014 om 10u00 ten overstaan van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dilbeek en ten gemeentehuizen van Dilbeek, Kasteelhoeve, verdieping van afdeling gemeentelijk domein (Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek). AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Conform artikel 48 van het KB van 15 juli 2011 wordt door de aanbestedende overheid een beroep gedaan op de versnelde procedure met inkorting van de minimumtermijn voor de ontvangst van de offertes tot 10 dagen. Reden voor het inkorten van de minimumtermijn betreft enerzijds het eerder publiceren en stopzetten van de procedure van het project en anderzijds de noodzaak voor de aanbestedende overheid van het tijdig indienen van de nodige facturen voor het bekomen van Europese subsidies. DE ARK N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DE ARK Campus Blairon 599, BE-2300 Turnhout Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Rijkevorsel - Koekhoven, bouwen van 24 sociale koopappartementen - fase 3 (blok 3 & 4 (perceel 1)) en fase 4 (blok 5 & 6 (perceel 2)) (nr.vmsw 1290/2003/0339/03) II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Rijkevorsel, Koekhoven II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Rijkevorsel - Koekhoven, bouwen van 24 sociale koopappartementen - fase 3 (blok 3 & 4 (perceel 1)) en fase 4 (blok 5 & 6 (perceel 2)) (nr.vmsw 1290/2003/0339/03) II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: perceel 1: bouwen van 12 sociale koopappartementen fase 3 (blok 3+4) Korte beschrijving: perceel 1: bouwen van 12 sociale koopappartementen fase 3 (blok 3+4) Perceel 2: perceel 2: bouwen van 12 sociale koopappartementen fase 4 (blok 5+6) Korte beschrijving: perceel 2: bouwen van 12 sociale koopappartementen fase 4 (blok 5+6) II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: attest van erkenning D (Bouwwerken), Klasse 5 III.2.3. Vakbekwaamheid: attest van erkenning D (Bouwwerken), Klasse 5 Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5 IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 7/1/2015

9 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 9 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: OFWEL: De PAPIEREN aanbestedingsbundel (perceel 1 en 2 samen) is ENKEL af te halen bij DE ARK na overschrijving van 308,91 euro op rekeningnummer BE en mail naar met vermelding referentienummer, gegevens en BTW-nummer. OFWEL: De DIGITALE aanbestedingsbundel (perceel 1 en 2 samen) is te verkrijgen bij DE ARK na overschrijving van mail naar met vermelding referentienummer, gegevens en BTW-nummer en wordt met een WE-transfer doorgestuurd. OPGELET: De digitale bundel is identiek aan de papieren aanbestedingsbundel, bij eventuele twijfel primeert de papieren bundel die in onze kantoren ligt ter inzage. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 14/1/ :00 Plaats: Turnhout, Campus Blairon 599, Gebouw Pieter Corbeels, 4de verdieping, raadzaal AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. KASOG VZW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT KASOG vzw Collegelaan 1, BE-3600 Genk Contact: KASOG vzw Jan Schreurs Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT KASOG - Regina Mundi en Kunstschool II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Genk II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van een nieuwe school voor Regina Mundi + het verbouwen en het uitbreiden van de Kunstschool voor de scholencampus KASOG. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. Zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek. Zie bestek. IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/01/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 100 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier wordt digitaal op cd-rom bezorgd na betaling 1) Door voorafgaandelijke storting van de hiervoor vermelde som op rekeningnummer: IBAN BE BIC GKCCBEBB op naam van: a2o-architecten cvba te Hasselt vermelding: dossiernr. A KASOG btw-nummer: BE Het stortingsbewijs moet kunnen worden voorgelegd bij ophaling van het bestek. 2) Door afgifte van een bankcheque bij ophaling van het digitale dossier. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 23/01/ :00 Plaats: KASOG vzw Collegelaan Genk Ter plaatse in de Collegezaal AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE UNIVERSITÉ DE LIÈGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.

10 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 10 Université de Liège Boulevard de Colonster, 2 - Bâtiment B9, BE-4000 Liège Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Fournitures de bureau Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Les fournitures doivent être livrées en parfait état, franco de tous frais, dans les différents locaux des bâtiments universitaires suivant les indications reprises sur le bon de commande. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet les fournitures de bureau à destination des services universitaires sur les différents sites et dans les différents bâtiment de l'université de Liège. Le marché est conclu pour une durée de 4 (QUATRE) ans à dater du 15ième jour calendrier après la date de notification du marché. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: - SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'ar du 15 juillet 2011, datant de moins de 6 mois. La déclaration bancaire appropriée justifie une bonne santé financière. Cette déclaration décrit la situation du soumissionnaire par rapport aux exigences spécifiques du marché et la banque déclare que le client dispose de la capacité financière pour exécuter ce genre de contrats. III.2.3. Capacité technique: Une liste des principaux marchés de fournitures de bureaux effectuées au cours des trois dernières années, indiquant la durée, le montant et le client. Présentation de 1 (UNE) référence de marchés de fournitures de bureau similaires au présent marché (nature des achats) dont le volume (en montant) est similaire au montant total de l'inventaire du soumissionnaire. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/12/2014 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier des charges, Formulaire de soumission et inventaire Les documents doivent être demandés par mail, en mentionnant la référence "1416F - Fournitures de bureau" à l'adresse: Les conditions de paiement et d'obtention du dossier de soumission seront précisées par retour de mail. Le Service des Marchés est ouvert du lundi au vendredi de 9h-12h et de 13h-17h. Les bureaux seront fermés du 24 décembre 2014 au 4 janvier IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 6/1/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 6/1/ :00 Lieu: Salle des Adjudications, Service des Marchés, Boulevard de Colonster, 2 - Bâtiment B9 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Association Intercommunale pour le Démergement et l'epuration des communes de la Province de Liège Rue de la Digue 25, BE-4420 Saint-Nicolas Contact: Monsieur Claude Tellings, Directeur général Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Entretien des espaces verts - exercice Zone III (Secteur de Verviers-Malmedy) Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Province de Liège II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché de services a pour objet l'entretien, pendant une période d'un an à partir de janvier 2015, des espaces verts des ouvrages suivants exploités par l'a.i.d.e. : - les stations d'épuration : Aubel, Bütgenbach, Coo, Soiron, Goffontaine et Wegnez (Pepinster), Herve, Malmedy, Membach (Baelen), La Gueule (Plombières), Lontzen, Retinne (Fléron), Saint-Remy (Blegny), Soumagne, Stavelot. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE

11 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 11 II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. A n'importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple demande du pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant l'exactitude de sa déclaration sur l'honneur. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. En se rendant coupable d'une fausse déclaration, le soumissionnaire s'expose à être dénoncé auprès des autorités compétentes. Conformément à l'article 22 1 et 2 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures, et de services, la participation à la procédure de passation du présent marché public est réservée aux entreprises de travail adapté et aux entreprises d'économie sociale d'insertion telles que définies à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ou remplissant des conditions équivalentes dans l'état d'origine du candidat soumissionnaire. Seules les offres remises par des entreprises de travail adapté ou des entreprises d'économie sociale d'insertion seront prises en considération. Pour pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit apporter la preuve de sa reconnaissance comme entreprise de travail adapté ou comme entreprise d'économie sociale d'insertion au sens de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ou apporter la preuve qu'il remplit des conditions équivalentes si il est originaire d'un autre état membre. III.2.2. Capacité économique et financière: Voir III.2.1. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre la liste des services similaires exécutés aux cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date, et leurs destinataires ainsi que les certificats de bonne exécution éventuellement émis ou contresignés par les différents pouvoirs adjudicateurs. 1 référence propre et récente (datant de maximum trois ans) de prestations de services similaires quant à la nature de celles-ci et leur ampleur. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 09/01/ :45 Documents payants:oui. Prix: 15 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents d'adjudication peuvent être consultés à l'adresse mentionnée au point I.1. pendant les heures d'ouverture des bureaux (du lundi au jeudi: de 8h à 16h30, le vendredi: de 8h à 11h45), ou être fournis moyennant versement préalable de la somme de 15,00 EUR TVAC au compte Bpost IBAN BE / BIC BPOTBEB1 (frais d'envoi en sus: 3,85 EUR TVAC en Belgique ou 11,30 EUR TVAC hors Belgique). IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/01/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/01/ :30 Lieu: A.I.D.E. - Rue de la Digue 25 - B.4420 SAINT-NICOLAS Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES INTERCOMMUNALE DU CENTRE D'ACCUEIL LES HEURES CLAIRES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Intercommunale du Centre d'accueil Les Heures Claires Avenue Reine Astrid, 131, BE-4900 Spa Contact: Monsieur Bernard Ribourdouille Tél: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Renovation de la cuisine du Centre d'accueil des Heures Claires a SPA Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Intercommunale du Centre d'accueil les Heures Claires Avenue Reine Astrid, Spa II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: La presente entreprise a pour objet la renovation complete de la cuisine des Heures Claires situee Avenue Reine Astrid, 131 a 4900 SPA L'entreprise est adjugee en sa totalite, en trois lots pouvant etre adjuges a differents soumissionnaires, et les travaux s'effectueront en phases successives comme prevu par les metres recapitulatifs. Les trois lots sont les suivants : - Lot 1 : Entreprise generale - Lot 2 : Panneaux isothermes, systeme frigorifique et climatisation - Lot 3 : Equipements - materiel de cuisine II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Entreprise generale Description succincte: L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que d'autres entrepreneurs seront amenés à travailler en même temps sur le chantier. Une coordination des différentes interventions des 3 lots devra être assurée par le LOT N 1 et la présence de chaque entrepreneur est obligatoire aux différentes réunions de chantier hebdomadaires. Lot 2: Panneaux isothermes, systeme frigorifique et climatisation Lot 3: Equipements - materiel de cuisine II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Pour les societes etablies en Belgique : * L'attestation O.N.S.S. (avec cachet sec) se rapportant a l'avant dernier trimestre civil ecoule par rapport au jour de l'ouverture des offres ; Une attestation fiscale, portant sur la derniere periode fiscale ecoulee, dont il resulte que le soumissionnaire est en regle par rapport a ses obligations fiscales professionnelles ; * une declaration sur l'honneur attestant qu'il ne se trouve dans aucun des cas vises a l'article 61 de l'ar du 15 juillet Le modele de declaration sur l'honneur figure a l'annexe I du present cahier special des charges. Celle-ci fera l'objet d'une verification par l'intercommunale dans le chef du soumissionnaire classe premier en fonction du critere d'attribution du marche; Pour les societes etablies a l'etranger : - L'attestation delivree par l'autorite competente certifiant que ses obligations au payement des cotisations de securite sociale sont satisfaites ; - L'attestation delivree par l'autorite competente certifiant que ses obligations en matiere fiscale sont satisfaites ; - Une declaration sur l'honneur attestant qu'il ne se trouve dans aucun des cas vises a l'article 61 de l'ar du 15 juillet Le modele de declaration sur l'honneur figure a l'annexe 3 du present cahier special des charges. Pour rappel, l'ensemble des documents est redige en langue francaise. A defaut, les documents ne seront pas pris en consideration. III.2.2. Capacité économique et financière: 1) declaration du chiffre d'affaires de l'entreprise, des trois derniers exercices comptables clotures. Le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise doit etre de minimum : Lot N 1 : Entreprise

12 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 12 generale euros (cinq millions euros) hors TVA. Lot N 2 : Systeme isothermes, systemes frigorifique et climatisation euros (deux millions euros) hors TVA Lot N 3 : Equipement - Materiel de cuisine euros (deux millions euros) hors TVA 2) la declaration bancaire conforme au modele definis dument completee, datee et signee par l'organisme bancaire du soumissionnaire. III.2.3. Capacité technique: 1) une copie de l'attestation precisant l' (les) agreation(s) possedee(s) en vertu de l'arrete royal 26 septembre 1991; 2) une liste d'au moins 3 travaux similaires executes au cours des cinq dernieres annees. Cette liste etant appuyee de certificats de bonne execution pour les travaux les plus importants. Ces certificats diquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des travaux et preciseront s'ils ont ete effectues selon les regles de l'art et menes regulierement a bonne fin. 3) Pour le Lot N 1 : une liste d'au moins 3 marches publics relatifs a la construction et/ou renovation d'un bâtiment (minimum euros hors TVA de pour l'ensemble des travaux y compris techniques speciales), au cours de ces cinq dernieres, cette liste etant appuyee de certificats de bonne execution. Ces certificats indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des fournitures et precisent s'ils ont ete menes regulierement a bonne fin ; 4) Pour le Lot N 2 : une liste d'au moins 3 marches publics relatifs a la construction et/ou renovation d'une cuisine de collectivite (minimum euros hors TVA pour le systeme frigorifique et panneaux isothermes), au cours de ces cinq dernieres, cette liste etant appuyee de certificats de bonne execution. Ces certificats indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des fournitures et precisent s'ils ont ete menes regulierement a bonne fin ; 5) Pour le Lot N 3 : une liste d'au moins 3 marches publics relatifs a la construction et/ou renovation d'une cuisine de collectivite (minimum euros hors TVA de materiel de cuisine y compris refrigeration) distribuant journalierement min 150 repas chauds par jour, au cours de ces cinq dernieres, cette liste etant appuyee de certificats de bonne execution. Ces certificats indiquent le montant, l'epoque et le lieu d'execution des fournitures et precisent s'ils ont ete menes regulierement a bonne fin ; Le pouvoir adjudicateur entend obtenir l'ensemble des renseignements et documents exiges au present chapitre relatif a la selection qualitative. La non fourniture d'une ou de plusieurs pieces demandees penalisera la soumission. Tous les documents sont obligatoirement fournis en langue fran_aise, sont soit traduits par le soumissionnaire soit par traducteur jure toutefois, les documents et notices techniques peuvent etre fournis en langue anglaise. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23/01/ :00 Documents payants:oui. Prix: 85 EUR. Conditions et mode de paiement: Le cahier special des charges et ses annexes seront envoyés des réception des 85 euros sur le compte BNP de la SPRL ERM PROJECT IBAN : BE IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 23/01/ :00 Lieu: Intercommunale du Centre d'accueil Les Heures Claires à Spa Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES PORT AUTONOME DE CHARLEROI N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Port Autonome de Charleroi Rue de Marcinelle, 31, BE-6000 Charleroi Contact: M. ir D. DESMET, Directeur Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: AVIS RECTIFICATIF N 1 Plate-forme multimodale Charleroi-Châtelet - Phase 25 - Extension de dalle zone portuaire Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Plate-forme multimodale Charleroi-Châtelet. II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Le marché a pour objet la réalisation dans la zone portuaire de la plate-forme Multimodale de Charleroi à Montignies-Sur-Sambre, l'extension d'une dalle en béton armée. - Les travaux consistent en : La réalisation des travaux préparatoires ; La réalisation des déblais généraux nécessaires à l'exécution du coffre de la dalle; Le criblage des matériaux excavés ; L'exécution de remblais sur une zone à niveler ; La réalisation de drainage ; Le compactage de fond de coffre; La réalisation des empierrements de sous-fondation et de fondation de la dalle ; La stabilisation de la fondation à l'aide d'additifs ; La réalisation des revêtements en béton armé; L'exécution des travaux de finition et de remise en état ; II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux. L'attention est attirée sur le fait qu'avant de prendre la décision d'attribution, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, ou chaque associé en cas de société momentanée, à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 3 de l'arrêté royal précité. Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires belges employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. En cas d'association momentanée, l'exigence qui précède vaut pour chaque membre de l'association. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: Les soumissionnaires doivent transmettre, pour démontrer leur capacité financière et économique, les documents suivants : - Une déclaration bancaire, établie conformément au modèle repris en annexe au présent cahier spécial des charges ; OU - Une attestation d'engagement de constitution de cautionnement, établie conformément au modèle repris en annexe du présent cahier spécial des charges. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif:

13 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 13 Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/11/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/11/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 21/11/ :00 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VILLE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Ville de La Roche-en-Ardenne Place du Marché, 1, BE-6980 La Roche-en-Ardenne Contact: Monsieur Roland Gillet Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux forestiers Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux forestiers, fourniture de plants et plantaions, préparation mécanique des terrains et dégagement. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Quatre Fosses - compartiment parcelle 1 - Vecmont - 3,15 ha - Agent: Pierre Taymans Description succincte: Quatre Fosses - compartiment parcelle 1 - Vecmont - 3,15 ha - Agent: Pierre Taymans Lot 2: Sur Memont - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 2,66 ha - Agent: Etienne Jacques Description succincte: Sur Memont - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 2,66 ha - Agent: Etienne Jacques Lot 3: Saint-Jean Domaine - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 2,09 ha - Agent: Etienne Jacques Description succincte: Saint-Jean Domaine - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 2,09 ha - Agent: Etienne Jacques Lot 4: Belva-Haquets - compartiment parcelle 5 - Bérismenil - 3,07 ha - Agent: Etienne Jacques Description succincte: Belva-Haquets - compartiment parcelle 5 - Bérismenil - 3,07 ha - Agent: Etienne Jacques Lot 5: Saint-Jean Domaine - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 1,6 ha - Agent: Etienne Jacques Description succincte: Saint-Jean Domaine - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 1,6 ha - Agent: Etienne Jacques Lot 6: Jour Leveu - compartiment parcelle 1 - Ortho - 4,26 ha - Agent: Pierre Taymans Description succincte: Jour Leveu - compartiment parcelle 1 - Ortho - 4,26 ha - Agent: Pierre Taymans Lot 7: Hierlot - compartiment parcelle 1 - Ortho - 4,5 ha - Agent: Pierre Taymans Description succincte: Hierlot - compartiment parcelle 1 - Ortho - 4,5 ha - Agent: Pierre Taymans Lot 8: Dessous la Hez - compartiment parcelle 3 - Ortho - 5 ha - Agent: Pierre Taymans Description succincte: Dessous la Hez - compartiment parcelle 3 - Ortho - 5 ha - Agent: Pierre Taymans Lot 9: Sur la Haie - compartiment parcelle 3 - Ortho - 5,18 ha - Agent: Pierre Taymans Description succincte: Sur la Haie - compartiment parcelle 3 - Ortho - 5,18 ha - Agent: Pierre Taymans Lot 10: Dessous la Hez - compartiment parcelle 2 - Ortho - 3,12 ha - Agent: Pierre Taymans Description succincte: Dessous la Hez - compartiment parcelle 2 - Ortho - 3,12 ha - Agent: Pierre Taymans Lot 11: Nagimont - compartiment parcelle 11 - Ortho - 2 ha - Agent: Pierre Taymans Description succincte: Nagimont - compartiment parcelle 11 - Ortho - 2 ha - Agent: Pierre Taymans Lot 12: Hierlot - compartiment parcelle 1 - Ortho pièce - Agent: Pierre Taymans Description succincte: Hierlot - compartiment parcelle 1 - Ortho pièce - Agent: Pierre Taymans Lot 13: Vecmont - compartiment parcelle 3 - Vecmont - 4,64 ha - Agent: Pierre Taymans Description succincte: Vecmont - compartiment parcelle 3 - Vecmont - 4,64 ha - Agent: Pierre Taymans Lot 14: Vecmont - compartiment parcelle 1 - Vecmont - 3,02 ha - Agent: Pierre Taymans Description succincte: Vecmont - compartiment parcelle 1 - Vecmont - 3,02 ha - Agent: Pierre Taymans Lot 15: Navrimont - compartiment parcelle 5 - Bérismenil - 4,54 ha - Agent: Etienne Jacques Description succincte: Navrimont - compartiment parcelle 5 - Bérismenil - 4,54 ha - Agent: Etienne Jacques Lot 16: Saint-Jean Chanoine - compartiment parcelle 3 - Bérismenil - 2,05 ha - Agent: Etienne Jacques Description succincte: Saint-Jean Chanoine - compartiment parcelle 3 - Bérismenil - 2,05 ha - Agent: Etienne Jacques Lot 17: Saint-Jean Chanoine - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 2,68 ha - Agent: Etienne Jacques Description succincte: Saint-Jean Chanoine - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 2,68 ha - Agent: Etienne Jacques Lot 18: Les Pierrys - compartiment parcelle 3 - Bérismenil - 1,27 ha - Agent: Etienne Jacques Description succincte: Les Pierrys - compartiment parcelle 3 - Bérismenil - 1,27 ha - Agent: Etienne Jacques Lot 19: Sur Memont - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 1,46 ha - Agent: Etienne Jacques Description succincte: Sur Memont - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 1,46 ha - Agent: Etienne Jacques Lot 20: Saint-Jean Chanoine - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 2,6 ha - Agent: Etienne Jacques Description succincte: Saint-Jean Chanoine - compartiment parcelle 1 - Bérismenil - 2,6 ha - Agent: Etienne Jacques

14 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 14 II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: Agréation G3 (Plantations), Classe 1 Agréation requise: G3 (Plantations), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: Agréation G3 (Plantations), Classe 1 Agréation requise: G3 (Plantations), Classe 1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/12/2014 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges virement sur le compte BE (BIC: GKCCBEBB) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 23/12/ :00 Lieu: Hôtel de Ville SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES COMMUNE DE RENDEUX N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Commune de Rendeux Rue de Hotton, 1, BE-6987 RENDEUX Contact: Madame Marine BERTHOT Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Aménagement de deux logements (de transit et d'insertion) dans le corps de logis de l'ancienne gendarmerie Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Route de La Roche, 6987 RENDEUX II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: La présente entreprise a pour objet l'exécution des travaux (y compris fournitures, transports, main-d'oeuvre et tous moyens d'exécution) relatifs à: Aménagement de deux logements dans l'ancienne gendarmerie - route de La Roche conformément aux spécifications du cahier spécial des charges. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Obligations sociales - Si le soumissionnaire emploie du personnel assujetti: attestation ONSS relative à l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date d'ouverture des offres. - Si le soumissionnaire est indépendant: attestation établissant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations de sécurité sociale. Obligations fiscales Attestation de bilan fiscal délivré par le SPF Finance prouvant qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales relatives à sa situation actuelle. Preuve de non-exclusion Extrait de caiser judiciaire. III.2.2. Capacité économique et financière: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/12/2014 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents peuvent être : - consultés et/ou retirés à l'administration communale de Rendeux, rue de Hotton, 1 à 6987 RENDEUX, tous les jours ouvrables de 9h00 à 12h00 par paiement en espèces; - ou transmis par courrier après enregistrement du paiement au compte BE de la commune de Rendeux avec la mention : Documents entretien extraordinaire IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 23/12/ :00

15 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 15 Lieu: Salle du Conseil communal (1er étage - Accès par l'arrière du bâtiment), rue de Hotton, 1 à 6987 Rendeux SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES COMMUNE DE HOTTON N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Commune de Hotton Rue des Ecoles, 50, BE-6990 Hotton Contact: Monsieur Mathieu Lenelle Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux de remplacement du revêtement de sol du complexe sportif Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Complexe sportif, Rue des Vergers à 6990 Hotton II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux de remplacement du revêtement de sol au complexe sportif II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: G4 (Revêtements spéciaux pour terrains de sport), Classe 1 G4 (Revêtements spéciaux pour terrains de sport), Classe 1 Agréation requise: G4 (Revêtements spéciaux pour terrains de sport), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: G4 (Revêtements spéciaux pour terrains de sport), Classe 1 G4 (Revêtements spéciaux pour terrains de sport), Classe 1 Agréation requise: G4 (Revêtements spéciaux pour terrains de sport), Classe 1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/12/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Frais d'envoi : EUR 2,00 Contre paiement en espèces ou par virement sur le compte BE avec mention " Travaux de remplacement du revêtement de sol du complexe sportif" en communication IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 29/12/ :00 Lieu: Salle du Conseil communal - 1er étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RW-SPW-DGO1-DRM-DIRECTION DES ROUTES DE MONS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. RW-SpW-DGO1-DRM-Direction des Routes de Mons Rue du Joncquois, 118, BE-7000 Mons Contact: Madame Sophie Ferard Madame Sophie Ferard Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N56 MONS-ATH-LESSINES Construction de la liaison Autoroute A8 à Papignies - RN57 (chaussée de Renaix) à Lessines et du raccordement à la ZAE de Lessines Ouest (BAXTER) Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: A8-N57 à Lessines + voirie desserte de la ZAE de Lessines Ouest II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: La construction de la liaison autoroute A8 - route nationale N57 à LESSINES et de la voirie de desserte de la ZAE de LESSINES OUEST et des usines BAXTER. Ces travaux sont subdivisés en trois parties mais qui feront l'objet d'un seul ordre de service et d'un délai global. Partie I : la construction de la N56 entre l'a8 à PAPIGNIES et le nouveau giratoire à établir à proximité du chemin de la Terraque à LESSINES, giratoire compris, ainsi que la construction d'un ouvrage d'art en béton armé permettant le franchissement de la N56 à la rue Ponchau de Wannebecq ; Partie II : la construction de la liaison entre la N56 et les usines BAXTER ainsi

16 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 16 que la ZAE de LESSINES OUEST et leurs raccordements respectifs via un nouveau giratoire et un carrefour. Partie III : la construction de la N56 entre le giratoire de la Terraque et la N57, y compris les giratoires de raccordement aux N57. et N529 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: «Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : * À quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 3 précité ; * Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale.» III.2.2. Capacité économique et financière: Les travaux sont rangés dans les catégories C ou E et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 8. Outre les documents prescrits par le cahier général des charges, le soumissionnaire joint à son offre : a)les documents prescrits par l'article 30, deuxième alinéa, 1 et 2 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles, à savoir un document dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé ; b)une note dans laquelle il indique les décharges agréées dans lesquelles les déchets valorisables ou non du présent marché seront évacués. Il est sensé s'être informé, préalablement au dépôt de son offre, des conditions d'accès et d'acceptation des produits à ces décharges ; c)un engagement du soumissionnaire à développer une démarche qualité. d) les documents exigés au L du QUALIROUTES. Au cas où ces travaux de marquages sont accessoires vis-à-vis de l'objet principal du marché, l'absence de fourniture de ces documents n'entraîne pas la nullité de l'offre. III.2.3. Capacité technique: Les travaux sont rangés dans les catégories C ou E et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 8. Outre les documents prescrits par le cahier général des charges, le soumissionnaire joint à son offre : a)les documents prescrits par l'article 30, deuxième alinéa, 1 et 2 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires et mobiles, à savoir un document dans lequel ils décrivent la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé ; b)une note dans laquelle il indique les décharges agréées dans lesquelles les déchets valorisables ou non du présent marché seront évacués. Il est sensé s'être informé, préalablement au dépôt de son offre, des conditions d'accès et d'acceptation des produits à ces décharges ; c)un engagement du soumissionnaire à développer une démarche qualité. d) les documents exigés au L du QUALIROUTES. Au cas où ces travaux de marquages sont accessoires vis-à-vis de l'objet principal du marché, l'absence de fourniture de ces documents n'entraîne pas la nullité de l'offre. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 02/12/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 02/12/ :00 Lieu: Rue du Joncquois, 118 à 7000 MONS Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (CSC,métrés ou inventaires et plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics dont l'adresse URL est la suivante : AVIS RECTIFICATIF N 1 : CSC O A11 : Les clauses suivantes du CSC sont modifiées comme suit : ARRETE ROYAL DU 14 JANVIER 2013 : - Article 24 : Assurances - description des ouvrages d'art (p 32); - Article 34 : Système de gestion de la qualité (p 35); - Article 36 : Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire - E. Prescriptions complémentaires pour les ouvrages d'art - 1) Plans et notes de calcul des ouvrages : supprimé la référence à Infrabel (p 41); - Article 36 : Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire - E. Prescriptions complémentaires pour les ouvrages d'art - 5) Documents à fournir après exécution des travaux : suppression des postes K6131, K6132 et K6133 et remplacement par le poste X5230 (p 43); - Article 66 - Paiement des prestations (p 46); - Article 79 : Organisation générale du chantier - E. Impétrants - Suppression du poste E1230-CR* et remplacement par le poste E1221-CR* ( p 53); - Article 79 : Organisation générale du chantier - F. Locaux mis à disposition - Descriptif pavillon (p 53); - Article 79 : Organisation générale du chantier - I. Protection des ouvrages existants et troubles de voisinage - I.6. Paiements - Suppression du poste X5310 et remplacement par le poste X9100( p 57); CLAUSES TECHNIQUES : - Chapitre E - Terrassements généraux et particuliers - E Déblais généraux - Description - Suppression de la phrase mentionnant la SNCB ; - Chapitre L - Signalisation routière - L Signalisation des chantiers - Signalisation d'information de la circulation - Modification panneaux infos. Ce nouveau CSC annule et remplace celui qui était annexé à l'avis de marché initial. Les autres documents restent inchangés. «Cet avis rectificatif remplace l'avis initial publié sur la plate forme e-notification/bulletin des Adjudications (https://enot.publicprocurement.be)en date du 24/10/2014 sous la référence RWASPW ( BDA et JOUE 2014/S ), ainsi que l'avis publié sur le portail des avis de marchés (http://marchespublics.wallonie.be) en date du 24/10/2014» CENTRE HOSPITALIER EPICURA N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Centre Hospitalier EpiCURA Rue Louis Caty, 136, BE-7331 Baudour Contact: Monsieur Pierre TILMAN Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Reconditionnement du service 3B - Unité de soins 3ème étage du site Ath - Rue Maria Thomée 1 à 7800 ATH Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Centre Hospitalier EpiCURA asbl Ath, rue Maria Thomée 1 à 7800 Ath II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Dès l'introduction de sa soumission, le soumissionnaire est censé avoir pris connaissance du cahier des charges type bâtiments CCTB - version et toutes les clauses générales qui se rapportent aux généralités, articles et postes mentionnés dans le cahier spécial des charges - CSC. DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES DE REFERENCE Documents de référence (art.34, 1 de l'a.r du 14/01/2013). Réglementations techniques en vigueur Dans le cadre de la conception et de l'exécution des travaux, l'adjudicataire tient également compte du fait qu'epicura considère que les documents suivants sont d'application :

17 LUNDI 17 NOVEMBRE p Le cahier des charges-type n 100 de 1984 applicable aux entreprises de travaux de bâtiment, constituant annexe administrative permanente aux cahiers spéciaux des charges ; - Le cahier des charges-type n 101 de 1987 applicable aux entreprises d'installations et de constructions mécaniques et électriques, constituant annexe administrative permanente aux cahiers spéciaux des charges ; - Le cahier des charges-type n 104 de 1963, tomes 1 & 2, applicable aux entreprises de travaux de bâtiment et de ses addenda 1 de 1967, 2 de 1969 et 3 de 1973 ; - Le cahier des charges-type n 105 (édition de 1990) applicable aux travaux de chauffage, ventilation et conditionnement d'air et de ses addenda ; - Le cahier des charges-type n 110 de 1979 constituant une annexe permanente aux cahiers spéciaux des charges concernant des demandes d'offres pour des bâtiments industrialisés ; - La circulaire n du Ministère des Travaux publics, publiée le 3 février 1964 et relative aux constructions soudées en acier de 37 à 65 kg / mm² de résistance et d'épaisseur égale ou supérieure à 7 mm, soudage manuel ; - Le cahier des charges-type n 400, dernière édition, relatif aux conditions techniques générales régissant les entreprises d'installations et de constructions mécaniques et électriques, et de ses annexes et addenda ; - Le cahier des charges-type n 800 de 1967 et des notes commentaires y annexées, relatif aux prescriptions provisoires pour le travail par temps de gel ; - Le cahier des charges-type n 901 de 1989 relatif aux ouvrages d'entretien, de transformation et d'adaptation des bâtiments et abords ; - Le cahier des charges de référence n édition de 1974 et de ses feuilles rectificatives - relatif au chauffage central, à la ventilation et au conditionnement d'air (y compris les addenda de 1976, 1978 et 1980) ; - Le cahier des charges type «Qualiroute» approuvé par le Gouvernement wallon en date du 20 juillet 2011 et des derniers addenda ; - Tous les fascicules du cahier général des charges applicable à la présente entreprise ; - Les prescriptions concernant le revêtement par peinture d'ouvrages en béton nu et le renouvellement de la peinture d'ouvrages déjà peints soumis aux influences extérieures - éditions accompagnant la circulaire n du Ministère des Travaux publics, datée du 10 octobre 1974 ; - La circulaire n du 11 mars 1985 relative à la mise en oeuvre du Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines à l'occasion de travaux effectués à proximité de celles-ci (première édition, août 1984) et son annexe constituée par le dit Code qui fait partie intégrante du présent cahier spécial des charges ; - Le cahier des charges-type n 310 de 1988 de la Région wallonne ; - Les dernières éditions des documents (spécifications techniques unifiées) S.T.S. parues au moins 30 jours (calendrier) avant la publication du présent cahier spécial des charges ; - Les règlements d'urbanisme applicables à la région, notamment en matière d'intégration ; - Le règlement relatif à l'exécution des travaux en domaine public sur le territoire communal de la Ville de Mons-borinage ; - La note technique T013 publiée par le Comité Electro-technique belge et relative aux consignes de sécurité pour la conception et la réalisation des installations électriques dans des locaux à usage médical ; - Les matériaux, équipements et procédés de construction non traditionnels faisant l'objet d'agrément technique (arrêté ministériel du 18 juillet Institut national du Logement et Union belge pour l'agrément technique dans la construction) sont admis au même titre que ceux faisant l'objet de spécifications techniques générales, dans les limites indiquées par ces agréments ; - Les normes communautaires rendues obligatoires par un acte des Communautés européennes ; - Toutes les normes publiées par l'institut belge de Normalisation (I.B.N.) et parues au plus tard l'avant-dernier mois précédant le mois au cours duquel a lieu l'adjudication ou la remise de prix pour l'entreprise en cause ; - Les normes belges NBN, prescriptions et code de bonne pratique publiés par l'institut belge de Normalisation et le Comité électro-technique belge. - Parmi ces normes, sont comprises celles publiées anciennement par l'association belge de Standardisation (A.B.S.) et qui ne sont pas encore remplacées par des normes plus récentes (elles ne sont pas applicables si elles sont contraires aux clauses et documents contractuels) ; - Le Règlement Général pour la Protection du Travail dans sa dernière édition et ses annexes ; - La Réglementation Générale sur les Installations Electriques (R.G.I.E.) (dernière édition) ; - Les prescriptions particulières du distributeur de courant ; - Les prescriptions de la Société Distributrice des Eaux locale et régionale ; - L'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux (Site d'ath, Baudour, Beloeil, Hornu, Frameries) ou l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ; - L'arrêté royal du 7 juillet 1994 (modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997 et du 4 avril 2003) fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ; - La circulaire ministérielle du (réf. II TEC 03/ ) relative aux resserrages des conduits de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes électromagnétiques ; - L'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. - L'arrêté royal du 9 mai 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975, relatif à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public ; - Le Code wallon de l'aménagement du Territoire, de l'urbanisme et du Patrimoine ; - La loi du 4 août 1996 (M.B. du 18 septembre 1996) relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; - L'arrêté royal du 25 janvier 2001 (M.B. du 7 février 2001) concernant les chantiers temporaires ou mobiles, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005 (M.B. du 27 janvier 2005) ; - L'arrêté du 17 avril 2008 du Gouvernement wallon déterminant la méthode de calcul, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ; - Les documents non repris au présent article mais cités dans les clauses techniques générales et particulières du présent cahier spécial des charges. - Toute modification éventuelle pour rendre les installations conformes à l'un de ces documents est intégralement à charge de l'entrepreneur qui doit la réaliser dans les plus brefs délais et ce, sans aucun supplément de prix. Remarques : 1. Lorsque, dans le présent cahier spécial des charges, référence est faite à des cahiers des charges, des fascicules ou à des cahiers des charges-types, il s'agit des cahiers des charges ou des fascicules édités par le Ministère des Travaux publics. 2. Lorsque ces documents font mention de «l'administration», il y a lieu de remplacer ce terme par «EpiCURA site d'ath». 3. Lorsque ces mêmes documents font mention du «fonctionnaire dirigeant, directeur général adjoint, directeur des infrastructures, directeur opérationnel des infrastructures, surveillant de chantier, il s'agit de la personne chargée par le EpiCURA de la direction de l'exécution des travaux. Cette personne et ses mandataires éventuels sont désignés dans la suite du présent cahier spécial des charges par le terme «la direction». Il en est de même pour le mot «acheteur» figurant aux «Spécifications Techniques Unifiées» (STS) de l'institut National du Logement. 4. Le mot «vendeur» figurant dans ces spécifications est à remplacer par «l'adjudicataire». 5. Les termes «Ministère des Travaux publics et de l'administration de l'electricité et de l'electromécanique» figurant dans le cahier des charges-type n 101 de 1987 sont remplacés par «EpiCURA site d'ath». Sont également applicables au présent marché : - L'Arrêté royal du 1er décembre 1975 fixant la réglementation générale concernant la Police de la circulation ; - L'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, Arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 17 octobre 2001 ; - L'Arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique. La circulaire du 28 février 2002 relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'etat et des organismes d'intérêt public en dépendant (M.B. du 20 mars 2002). S'il doit être fait usage de signaux d'interdiction ou d'obligation, ceux-ci ne peuvent être placés que moyennant autorisation donnée par une ordonnance de la police locale. L'entrepreneur est tenu, par conséquent, de prendre contact avec celle-ci. OBJET DE L'ENTREPRISE La présente entreprise a pour objet TOUS LES TRAVAUX nécessaires au reconditionnement du service 3B sis au 3ème étage du Centre Hospitalier EpiCURA - Site d'ath, rue Maria Thomée 1 à 7800 Ath. Ils comprennent : - des travaux de menuiseries extérieures et intérieures - des travaux de parachèvement, - des travaux de techniques spéciales : Stabilité, Electricité, Sanitaires, HVAC AUTEURS DE PROJET Pour la partie architecture, les travaux seront réalisés suivant les plans et cahiers des charges dressés par le bureau:

18 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 18 DINTERIEUR SPRL (Dominique Hottois) Rue du Stiquet à 1331 Rosière Tél. 0477/ Pour la partie stabilité et techniques spéciales, les travaux seront réalisés suivant les plans et cahiers des charges dressés par le bureau: Ir. Ph. MEDICI Rue de l'epinette 26 à 7301 Hornu Tél :065/ Fax: 065/ Le contrôle sécurité et santé du projet est assuré par le bureau: IN - PLANO sprl Boulevard Dolez, Mons Tél. 065/ Fax. 065/ COMMENTAIRE: Constituée le 1er janvier 2012, l'asbl Centre Hospitalier EpiCURA a pour but l'exploitation de structures hospitalières au sens de la loi sur les hôpitaux, en vue d'une dispensation de soins à la population dans le bassin de soins formé par les arrondissements de Mons-Borinage et d'ath. EpiCURA a repris les activités hospitalières des asbl CHHF («Centre Hospitalier Hornu-Frameries») et RHMS («Réseau Hospitalier de Médecine Sociale») Conformément à ses statuts, EpiCURA peut également entreprendre toute activité contribuant directement ou indirectement à réaliser son but social. EpiCURA emploie travailleurs (dont ETP contrat). CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE Le présent marché est soumis aux conditions d'exécution décrites dans l'arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. DIRECTION DES TRAVAUX La direction des travaux ainsi que le contrôle de l'exécution est confiée au bureau d'architecture: DINTERIEUR SPRL (Dominique Hottois) Rue du Stiquet à 1331 Rosières Tél. 0477/ L'étude de la stabilité et des techniques spéciales est confiée au bureau d'études : Ir. Ph. MEDICI Rue de l'epinette 26 à 7301 Hornu Tél : 065/ Fax: 065/ Le contrôle sécurité et santé du projet est assuré par le bureau: IN - PLANO sprl Boulevard Dolez, Mons Tél. 065/ Fax. 065/ Le représentant du Maître de l'ouvrage est : Mr André Carels, Directeur Opérationnel des Infrastructures EpiCURA Centre Hospitalier EpiCURA Rue Louis Caty Baudour Tél. 065/ VISITE DES LIEUX Une visite guidée des lieux est nécessaire à la bonne compréhension des travaux préliminaires à réaliser et permet de se rendre compte de la situation existante sur le lieu de construction, de sa situation, de ses abords et des possibilités d'accès. Pour effectuer cette visite, le soumissionnaire est tenu de prendre contact avec : Directeur opérationnel des infrastructures EpiCURA, Mr André Carels ou son secrétariat Centre Hospitalier EpiCURA Rue Louis Caty Baudour Tél. 065/ Lors de la visite, le soumissionnaire fera compléter l'attestation de visite. DELAI D'ENGAGEMENT DU SOUMISSIONNAIRE Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai maximal de cent quatrevingt jours (180 jours) de calendrier prenant cours le lendemain du jour de l'ouverture des offres. Le Maître de l'ouvrage se réserve éventuellement le droit d'annuler le marché, sans que cela l'engage à devoir payer au soumissionnaire une indemnité quelconque. Aucun dédit ne sera dû dans ce cas. Si l'approbation de la soumission n'a pas été faite dans le délai prévu ci avant, le marché n'est conclu que moyennant l'accord écrit et sans réserve du soumissionnaire intéressé. SELECTION DES SOUMISSIONNAIRES - Le pouvoir adjudicateur procède à la sélection des soumissionnaires dans la mesure où les renseignements et les documents nécessaires établissent qu'ils remplissent cumulativement les dispositions relatives au droit d'accès au marché et les critères de sélection qualitative fixés par le pouvoir adjudicateur. - Dans le cas d'un groupement (association momentanée,.) les documents réclamés doivent être remis pour l'ensemble des personnes physiques ou morales le constituant. CRITERES D'ATTRIBUTION Conformément à l'article 100 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011, le marché est attribué au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus basse. Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte sans conditions toutes les clauses du Cahier spécial des Charges et renonce à toutes les autres conditions, y compris ses propres conditions de vente même lorsque celles-ci sont annexées à son offre. Toute réserve ou non-respect de ces engagements concernant ces clauses ou dispositions engendre l'irrégularité substantielle de l'offre. DETERMINATION DES PRIX Le présent marché est mixte, conformément aux alinéas 4 à 7 de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juillet Le soumissionnaire s'engage sur chacun des prix unitaires remis et sur les quantités de sa soumission, lesquelles sont forfaitaires, à l'exception de celles précédées des lettres Q.P., lesquelles sont présumées et font l'objet d'un mesurage contradictoire après exécution. Les quantités non précédées de Q.P., indiquées pour chaque poste de la soumission, sont forfaitaires et calculées par le soumissionnaire, les métrés détaillés et récapitulatifs établis par les Bureaux d'etudes étant fournis à titre indicatif. Les prix unitaires des postes en Q.P. sont considérés comme forfaitaires, tandis que lesdites quantités présumées feront l'objet d'un mesurage contradictoire après exécution. Sur simple demande écrite du pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires sont tenus de fournir, préalablement à l'attribution du marché, toutes indications destinées à permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier les prix offerts. Du fait de son offre, le soumissionnaire reconnaît que tous les accessoires nécessaires à ses missions font partie intégrante du marché de façon à réaliser les prestations de services complètes, rien excepté, ni réservé. Par la remise de son offre, l'adjudicataire sera considéré comme ayant accepté les termes et conditions du présent cahier spécial des charges, en ce y compris les délais. Tous les frais encourus à l'occasion de la préparation et de la présentation de l'offre seront entièrement à charge du soumissionnaire. FRAIS, MESURES ET CHARGES QUELCONQUES Sauf disposition contraire dans les clauses techniques des documents de marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment: 1 le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 2 le cas échéant, les mesures imposées par la législation relative aux chantiers temporaires mobiles 3 les mesures imposées par la circulaire de la région Wallonne du 23 février 1995 relative à l'organisation de l'évacuation des déchets dans le cadre des travaux publics en Région wallonne 4 tous les travaux et fournitures tels que étançonnement, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant; 5 la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations ; 6 tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution. Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché. Sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, les frais dont question à l'article 79 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (RGE) concernant les points suivants :? Plan de sécurité et de santé? Vêtements et équipements de protection? Matériel de laboratoire de chantier

19 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 19? Locaux mis à disposition du pouvoir adjudicateur? Mesures de confinement METRE RECAPITULATIF Conformément à l'article 83 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire est tenu de compléter le bordereau de prix présenté au format d'un métré récapitulatif. Il y porte les indications requises et effectue les opérations arithmétiques nécessaires. En tenant compte de ses constatations personnelles le soumissionnaire : 1 corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités forfaitaires ; 2 corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités présumées, à condition que la correction en plus ou en moins atteigne au moins 25% du poste considéré ; 3 répare les omissions du métré récapitulatif Il joint à son offre une note justifiant les modifications du bordereau. INTERPRETATION, ERREUR ET OMISSIONS Conformément aux articles 85 et suivants de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011, l'ordre de priorité suivant est déterminant pour l'interprétation en cas de contradiction entre les documents du marché: 1 les plans; 2 le cahier spécial des charges; 3 le métré récapitulatif ou l'inventaire. Lorsque les plans contiennent des contradictions, le soumissionnaire peut se prévaloir de l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que les autres documents du marché ne donnent des précisions à cet égard. Les indications portées dans le métré récapitulatif ne sont données par le pouvoir adjudicateur qu'à titre de simples renseignements et ne peuvent être invoquées que pour suppléer, le cas échéant, à une insuffisance des autres documents du marché. Lorsqu'un entrepreneur constate dans les documents du marché des erreurs ou omissions, il les signale immédiatement par écrit au pouvoir adjudicataire, au plus tard dix jours avant la date d'ouverture des soumissions. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Budget estimé : ,00 euros HTVA SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Afin de permettre au Maître de l'ouvrage la vérification de l'absence de cause d'exclusion, le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre, conformément aux articles 61 à 66 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011, les documents suivants : - Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire : o N'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchissement de capitaux o N'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou règlementations nationales o N'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales o N'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle Lorsque un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par le soumissionnaire devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. - Une déclaration sur l'honneur que le soumissionnaire n'a pas commis, en matière professionnelle, de fautes graves et qu'il ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles ou qui n'a pas fourni ces renseignements - Pour le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une attestation de l'onss délivrée par l'autorité compétente dont il résulte que le soumissionnaire est en règle en matière de paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de la loi belge. Cette attestation porte sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres et doit être revêtue d'un cachet à sec. Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'ue, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relative au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Lorsque un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par le soumissionnaire devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. - Une attestation délivrée par l'autorité compétente dont il résulte que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions lé gales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. Lorsque un tel document n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par le soumissionnaire devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance. - Le soumissionnaire est averti que le fait d'être ou d'avoir été en litige avec le Maître d'ouvrage (Centre Hospitalier Epicura), avec l'une des institutions asbl RHMS et asbl Chhf avec une institution affiliée à la fédération des Institutions Hospitalières de Wallonie (FIHW) ou Santhea impliquera la nullité d'office de l'offre déposée. - Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres sauf indication contraire. III.2.2. Capacité économique et financière: Afin de permettre au Maître d'ouvrage de vérifier les capacités des entreprises soumissionnaires à réaliser les ouvrages décrits dans le présent cahier des charges, conformément aux articles 67 à 69 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011, celles-ci sont tenues de joindre au formulaire de soumission toute une série de documents. Afin de permettre au Maître de l'ouvrage la vérification de la capacité financières des soumissionnaires, l'entreprise soumissionnaire est tenue de joindre à son offre, conformément à l'article 67 de l'ar du 15 juillet 2011, les documents suivants : - Les déclarations bancaires appropriées, établies conformément au modèle remis en annexe du présent cahier des charges permettant au maître de l'ouvrage de s'assurer de la bonne santé financière de l'entreprise. Le cas échéant, celles-ci pourraient être complétées par une note additionnelle du réviseur de l'entreprise - Les comptes annuels ou les comptes annuels déposés lorsque la législation du pays où est établi le soumissionnaire en prescrit le dépôt et ce des trois derniers exercices précédant l'année de l'avis de marché - Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires en travaux par catégories et/ou sous catégories telle que définies par la règlementation et ce pour les trois derniers exercices complets précédant l'année de l'avis de marché. Le chiffre d'affaires moyen annuel doit être d'au moins trois fois le montant estimé du marché. Agréation requise: AGREATION L'agréation est requise suivant les catégories et classes conformes aux dispositions de l'article 19 de la Loi du 20 mars 1991, de l'arrêté Royal du 26 septembre1991 et de l'arrêté Ministériel du 27 septembre 1991 organisant l'agréation de l'entrepreneur. L'entrepreneur sera titulaire d'une agréation en classe 5, sous-catégorie D. En tout état de cause, l'entrepreneur doit être agréé dans les catégories et classes correspondantes à la nature des travaux et au montant de l'offre. A cette fin, le soumissionnaire joint à son offre :. soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous-catégorie de travaux concernés ;. soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre état membre de l'union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ;. soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération III.2.3. Capacité technique: Afin de permettre au Maître de l'ouvrage la vérification de la capacité technique des soumissionnaires, l'entrepreneur est tenu de joindre à son offre, conformément aux articles 68 et 69 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011, les documents suivants : - Les titres d'études et professionnels de l'entrepreneur et des cadres de l'entreprise (le nombre et la qualité des diplômes suffisent). Toutefois, le titre du ou des responsables de la conduite des travaux ici projetés devra être précisé ainsi que sa maîtrise de la langue française. - Une déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage. - Une déclaration renseignant la part du marché qui devrait être confiée à la sous-traitance (spécialité, liste des sous-traitants,...). - Une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels et l'importance des cadres durant les trois dernières années. Une liste reprenant les réalisations de mêmes types que celle à réaliser pour le présent marché (milieu hospitalier) et ce, au cours des 5 dernières années. Chaque chantier devra être

20 LUNDI 17 NOVEMBRE p. 20 accompagné d'une attestation de bonne fin dûment complétée par le Maître d'ouvrage concerné (voir annexe). L'attestation révélera également le montant des travaux, l'époque, le lieu d'exécution et renseignera qu'ils ont été menés à la bonne fin, selon les règles de l'art. Agréation requise: AGREATION L'agréation est requise suivant les catégories et classes conformes aux dispositions de l'article 19 de la Loi du 20 mars 1991, de l'arrêté Royal du 26 septembre1991 et de l'arrêté Ministériel du 27 septembre 1991 organisant l'agréation de l'entrepreneur. L'entrepreneur sera titulaire d'une agréation en classe 5, sous-catégorie D. En tout état de cause, l'entrepreneur doit être agréé dans les catégories et classes correspondantes à la nature des travaux et au montant de l'offre. A cette fin, le soumissionnaire joint à son offre :. soit la preuve de son agréation correspondant à la classe et à la catégorie ou sous-catégorie de travaux concernés ;. soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre état membre de l'union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ;. soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/11/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH, Plans et PSS DOCUMENTS ETABLIS PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR Les documents seront disponibles gratuitement sur le lien de soumission électronique ci-dessous: https://www.dropbox.com/sh/t1m8zh3qctuw72z/aabpa0o20bxi9cslh8ibm3-0a?dl=0 (téléchargement de dropbox requis) Avis rectificatif du 17/11/2014 Partie 2 - Lot 4 - Clauses techniques particulières -CSCH - lot 4 clauses techniques particulières -Métré -Plans généraux Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit d'apporter aux plans d'appel d'offre toutes les modifications qui seraient rendues nécessaires lors de l'élaboration des plans d'exécution sans que l'adjudicataire puisse prétendre de ce fait à indemnité, prolongation de délai ou révision des prix unitaires. L'architecte fournira à l'entrepreneur désigné deux tirages des plans d'exécution. Ces deux exemplaires seront remplacés à chaque modification. Cahier des charges disponible au secrétariat de direction Infrastructures (4ème étage) rue Louis Caty 136 à 7331 Baudour Prévoir preuve de paiement (compte EpiCURA BE avec communication Cahier des charges + l'intitulé du marché) Date limite des visites de chantier = date et heures limite pour accès aux documents de marché. Toute demande supplémentaire sera facturée au prix suivant : tirages : 4,00 EUR / m² photocopie : A4 = 0,15 EUR - A3 = 0,25 EUR IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 1/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 1/12/ :00 Lieu: EpiCURA ASBL site Louis Caty, Rue Louis Caty 136 à 7331 Baudour - salle du conseil 4ème étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: RENSEIGNEMENTS Les soumissionnaires peuvent obtenir tous les renseignements utiles relatifs au présent marché auprès de : Pour le Maître de l'ouvrage: Mr André CARELS Directeur opérationnel des infrastructures EpiCURA Centre Hospitalier EpiCURA Rue Louis Caty Baudour Tél. 065/ Pour l'architecte : Mme Dominique Hottois DINTERIEUR sprl Rue du Stiquet 2 à 1331 Rosières Tél. 0477/ Pour le bureau d'études : Ir Philippe MEDICI Rue de l'epinette 26 à 7301 Hornu Tél :065/ DEPOT ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS Chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu'une offre. Une même personne physique ou morale ne peut soumissionner dans le cadre de plusieurs associations de soumissionnaires. La date limite de réception des offres est le 01/12/2014 à 10h00 SOUMISSIONS DEPOSEES AU CENTRE HOSPITALIER EpiCURA site de Baudour L'enveloppe scellée contenant les documents de soumission porte la mention suivante: RECONDITIONNEMENT DU SERVICE 3B DU CENTRE HOSPITALIER EPICURA SITE DE ATH Soumission du 01/12/2014 Cette enveloppe sera glissée dans une autre enveloppe scellée, portant la mention suivante dans le coin inférieur gauche : OFFRE A L'ATTENTION DE MR André Carels RECONDITIONNEMENT DU SERVICE 3B DU CENTRE HOSPITALIER EPICURA SITE DE ATH Soumission du 01/12/2014 L'enveloppe sera déposée au secrétariat Infrastructures du Centre Hospitalier EpiCURA, site de Baudour, rue Louis Caty, 136 à 7331 Baudour au 4ème étage service Administration/Direction (ouvert tous les jours ouvrables entre 8H30 et 16H30), contre accusé de réception et ce avant la séance d'ouverture des offres. SOUMISSIONS ENVOYEES PAR LA POSTE Les documents de soumission transmis par la poste doivent l'être sous plis postal ordinaire ou recommandé, à l'adresse suivante : CENTRE HOSPITALIER EpiCURA - SITE DE BAUDOUR A L'ATTENTION DE Mr André Carels Rue Louis Caty BAUDOUR Les documents de soumission seront placés dans une double enveloppe telle que décrite au poste ci-avant avec les mentions décrites dans ce même poste. Toute offre doit parvenir au président de la séance d'ouvertures des offres avant qu'il ne déclare la séance ouverte. OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET PROCES VERBAL La séance d'ouverture des offres aura lieu le 01/12/2014 à 10h00 dans la salle du Conseil 4ème étage service Administration/Direction du site de Baudour, rue de Louis Caty, 136 à 7331 Baudour et sera publique. Les résultats proclamés seront consignés dans un procès-verbal. Visite du site requise: VISITE DES LIEUX

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 16 MAART 2015 N. 66 Openbare aanbesteding CTB RDC N. 506572 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 27 APRIL 2015 N. 104 Openbare aanbesteding VZW JHOB N. 510526 vzw JHOB Bloemenstraat 32, BE-1000 Brussel Contact: Roeland Grolus Tel: +32 494842086

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE SAMEDI 27 JUILLET 2013 N. 191 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 N. 246 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 520485 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 6 JULI 2015 N. 169 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 517643 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7, BE-1000

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ;

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ; Version coordonnée Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Gecoördineerde versie Koninklijk besluit van 07 februari 2014 - BS 21/02/2014 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BB 7.1.10.1. STOCKOPDRACHT VERTAALPRESTATIES 2015 CSC 7.1.10.1. MARCHÉ STOCK PRESTATIONS DE TRADUCTION 2015 TERECHTWIJZEND BERICHT NR.

BB 7.1.10.1. STOCKOPDRACHT VERTAALPRESTATIES 2015 CSC 7.1.10.1. MARCHÉ STOCK PRESTATIONS DE TRADUCTION 2015 TERECHTWIJZEND BERICHT NR. CSC 7.1.10.1. MARCHÉ STOCK PRESTATIONS DE TRADUCTION 2015 AVIS RECTIFICATIF N 1 ATTENTION Les soumissionnaires doivent tenir compte des précisions et corrections ci-dessous concernant : 1) Document remplacé

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N. 529866 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 28 MARS 2013 N. 77 Adjudication publique PLUSARCHITECTEN N. 506297 plusarchitecten Guido Gezellelaan 16, BE-16 Roeselare Contact: D'hont Patrick Tel: +32

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 29 MEI 2015 N. 135 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 513687 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie