BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 N. 296 Adjudication publique ANDERLECHT MOULART SCFS N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Anderlecht Moulart SCFS Rue du Chimiste, BE-1070 Bruxelles Contact: José Menéndez Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: PORT SUD II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Quai fernand Demets 23 à 1070 Anderlecht II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation des bâtiments (5.338 m²) de l'ancienne meunerie Moulart sis 23 Quai Fernand Demets à 1070 Anderlecht en centre d'interprétation consacré à la découverte aux aspects singuliers des quartiers urbains longeant le canal et en espaces pour PME. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier des charges administratif en pièce jointe III.2.2. Capacité économique et financière: voir cahier des charges administratif en pièce jointe voir cahier des charges administratif en pièce jointe III.2.3. Capacité technique: voir cahier des charges administratif en pièce jointe voir cahier des charges administratif en pièce jointe SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/12/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/01/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/01/ :00 Lieu: Anderlecht Moulart SCFS Rue du Chimiste, 1070, Bruxelles, BE. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Cahier(s) des charges/document(s) disponible à cette adresse: - Port sud - CDC AdminFr.pdf - Zuidhaven - admin bestek NLfin.pdf Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Le dossier d'adjudication complet est disponible sur simple demande adressée VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 HEILIG HARTZIEKENHUIS MOL VZW N Heilig Hartziekenhuis Mol VZW Gasthuisstraat 1, BE-2400 Mol Contact: Mark Janssen Tel: Fax: Internet adres(sen):

2 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 2 Bestek voor aanneming van diensten : Besteknummer 1 Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Mol Kredieten : EUR Financiering van herconditionering OPK + renovatiewerken POK chirurgisch daghospitaal + medische uitrusting II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 02/12/ :00 Plaats: Gasthuisstraat Mol VI.3. NADERE GEMEENTE BORNEM N Gemeente Bornem Hingenesteenweg 13, BE-2880 Bornem Contact: De heer Marc Vlogaert Tel: Fax: Internet adres(sen): Herstelling houten spanten tribune voetbal Breeven Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sportcentrum Breeven, Barelstraat 111b, 2880 Bornem Herstelling houten spanten tribune voetbal Breeven II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn. * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: Catergorie D klasse 2 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/12/2013 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Bestek en plannen op te halen tot 18 december 2013 bij: Groep Archo - architecten cvba Jan Denucéstraat 13 te 2000 Antwerpen Contactpersoon: Mevrouw Ann Vandevelde betaling cash of via overschrijving op rekeningnummer IBAN: Be BIC: BBRUBEBB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 13/1/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 13/1/ :00 Plaats: A.C. gemeentehuis Bornem, Hingenesteenweg 13 te 2880 Bornem

3 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 3 V.Z.W. VRIJ KATHOLIEK ONDERWIJS TREMELO N v.z.w. VRIJ KATHOLIEK ONDERWIJS TREMELO p.a. Astridstraat, 4, BE-3120 TREMELO Contact: Nadja DEREWIANKA Tel: Fax: Type opdracht: Werken. Vervangen van stalen buitenschrijnwerk door alu-ramen met bijhorende werken II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: gewaarmerkt attest van de RSZ betrekking hebbende op het voorlaatste afgelopen kwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes III.2.3. Vakbekwaamheid: attest van erkenning in ondercategorie D20 - klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 07/01/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 09/01/ :00 Plaats: Refter van de school gelegen aan de Barbarastraat, 1 te 3120 Tremelo Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar VI.3. NADERE NIEUW DAK CVBA N Nieuw dak cvba Grotestraat 65, BE-3600 Genk Contact: Johan Max Tel: Fax: renovatie van 88 app. tot meegroeiwoningen Type opdracht: Werken. Integrale renovatie van 88 duplexwoningen. De woningen worden heringedeeld en verbouwd tot meegroeiwoningen zodat de bewoner langer zelfstandig kan blijven wonen. De werken zijn in zes fasen verdeeld. De woongelegenheden liggen verspreid in de wijk Genk Broekskens. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: conform VM/B III.2.2. Economische en financiële draagkracht: conform VM/B III.2.3. Vakbekwaamheid: categorie D klasse 8 Laagste prijs.

4 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 4 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 197 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Aanbestedingsbundels zijn mits contante betaling af te halen bij Nieuw Dak. Na overschrijving van 203,40euro (197 euro kostprijs + 6,40 verzendingskosten) op rekeningnummer met referentie 'bestek duplexen Broekskens' zal het bundel aangetekend verzonden worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 08/01/ :00 Plaats: kantoren Nieuw Dak, Grotestraat Genk, vergaderzaal 2de verdieping VI.3. NADERE HAUTE ÉCOLE LIBRE MOSANE A.S.B.L. (HELMO) N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Haute École Libre Mosane a.s.b.l. (HELMo) Mont Saint-Martin n 41, BE-4000 LIEGE Contact: Neriman Bilgic (Service juridique) Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Campus de l'ourthe : remplacement de châssis II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement de châssis II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Le candidat soumissionnaire joint à sa demande un document prouvant qu'il possède l'agréation pour la catégorie D20 (Menuiserie métallique). Classe 3. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/01/ :00 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Deux visites seront organisées : - le vendredi 29/11/2013 à h. ; - le jeudi 05/12/2013 à h. Une seule de ces visites est obligatoire. Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Le cahier spécial des charges doit être téléchargé directement et librement via le lien suivant : VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 SOWAER ENVIRONNEMENT LIÈGE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE SOWAER Environnement Liège Aéroport de Liège - Bâtiment 58, BE-4460 GRACE-HOLLOGNE Contact: Valérie LEBURTON Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: LG DLA-040 Insonorisation de maisons unifamiliales autour de l'aéroport de Liège II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: SAINT-GEORGES, LONCIN et JUPRELLE II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Insonorisation de 3 maisons unifamiliales autour de l'aéroport de Liège. II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale:

5 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 5 3 MAISONS SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Déclaration sur l'honneur implicite (Circulaire du Gouvernement wallon du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics (M.B. du 28/11/2007, p.59174)). Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. III.2.2. Capacité économique et financière: La preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de Catégorie D ou une sous catégorie D4, D5 et /ou D20 ainsi que la classe correspondant au montant de l'offre déposée par le soumissionnaire, ou attestation équivalente et preuve de l'agréation du ou des sous-traitant(s). III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation aux marchés ou la partie du marché sous traitée et leur engagement à exécuter tout ou partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative: déclaration sur l'honneur implicite) qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitant(s) doiv(ent) satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 07/01/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/01/ :30 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 09/01/ :30 Lieu: SOWAER ENVIRONNEMENT, aéroport de Liège, Bâtiment 50 2ème étage à 4460 GRACE-HOLLOGNE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 INTERCOMMUNALE DE SANTÉ PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI S.C.R.L. N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi s.c.r.l. Boulevard Zoé Drion, 1, BE-6000 Charleroi Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: LOCATION ET ENTRETIEN DE TAPIS II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: lieux suivants ISPPC CHU de charleroi Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 142 à 6042 Lodelinsart ISPPC CHU de charleroi Site A. Vésale, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-le-Tilleul ISPPC CHU de charleroi Site Léonard de Vinci, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-le-Tilleul ISPPC CHU de charleroi Site Vincent Van Gogh, Rue de l'hôpital 55 à 6030 Marchienne-au-Pont ISPPC CHU de charleroi Site Espace Santé, Boulevard Zoé Drion 1 à 6000 Charleroi ISPPC CHU de charleroi Site Espace Santé Polyclinique A Gailly, Bd Zoé Drion, 1 à 6000 Charleroi ISPPC CHU de charleroi Site Léon Neuens, Rue du Beau Moulin 80 à 6200 Châtelet ISPPC CHU de charleroi Centre de Médecine Spécialisée de Monceau, Rue de Goutroux 39 à 6031 Monceau-sur-Sambre ISPPC Crèche Les Bambis, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-le-Tilleul ISPPC MR(S) Site Heureux Séjour, Rue de la Ferme 4 à 6180 Courcelles ISPPC MR(S) Site P Paulus, Rue de la Pitié 19 à 6200 Châtelet II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché a pour objet la mise à disposition et l'entretien de tapis de sol pour l'ensemble des sites de l'isppc scrl. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Cfr cahier des charges SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis. * Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. * Le soumissionnaire fournira, en outre, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il (ou dans le cas d'une personne morale, que l'un des membres de son entreprise) n'est pas concerné par les cas d'incompatibilité prévus par la loi sur les marchés publics ainsi que par les législations relatives aux intercommunales applicables en la matière. III.2.2. Capacité économique et financière: * Des déclarations bancaires appropriées établies conformément au modèle figurant à l'annexe 3 de l'ar du 15 juillet * Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Le chiffre d'affaires annuel, lié spécifiquement à ce marché (=> entretien tapis), doit au moins atteindre le montant du marché. III.2.3. Capacité technique: * Une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services. * Une description de l'équipement technique, des mesures employées par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité du nettoyage/entretien des tapis. Assurer le service de mise à disposition et d'entretien des tapis de sol d'au moins 2 hôpitaux de 500 lits ou plus.

6 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 6 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 3/1/2014 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Le cahier spécial des charges vous sera transmis en format pdf et en format électronique exploitable à l' adresse mentionnée sur votre demande. * Le cahier spécial des charges pourra être demandé au secrétariat du Service des Achats et Approvisionnements de l'i.s.p.p.c. scrl, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-Le-Tilleul : * par ou * par tél au +32 (0) (de 8h à 16h) * par télécopieur au +32 (0) Veuillez mentionner la référence du marché indiquée sur l'avis de marché (section IV Procédure). Le cahier spécial des charges vous sera transmis en format pdf et en format électronique exploitable à l' adresse mentionnée sur votre demande. Les heures d'ouverture du secrétariat du Service des Achats mentionnées ci-dessus sont également celles à prendre en compte pour le dépôt des offres par porteur. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 7/1/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 7/1/ :00 Lieu: CHU de Charleroi - Site A Vésale, Rotonde 2ème étage, Salle de réunion du service des Achats, Rue de Gozée, 706 à 6110 Montigny-Le-Tilleul SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 ASBL ECOLE SAINT-NICOLAS - LES PREYÉS N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR asbl Ecole Saint-Nicolas - Les Preyés Avenue de la Gare, 1, BE-6720 HABAY-LA-NEUVE Contact: Mr Benoît BECHET Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux de façades isolantes - Ecole Saint-Nicolas - Habay-La-Neuve II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Avenue de la Gare, HABAY-LA-NEUVE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux de façades isolantes - Ecole Saint-Nicolas - Habay-la-Neuve II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: travaux en catégorie D, classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 06/12/2013 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: mail de commande à ou au 063/ paiement par virement au n de compte au nom de la scrl alinea ter IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/12/ :00 Lieu: Ecole Fondamentale Libre Saint-Nicolas Avenue de la Gare, HABAY-LA-NEUVE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: les soumissionnaires SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 VILLE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de La Roche-en-Ardenne Place du Marché, 1, BE-6980 La Roche-en-Ardenne Contact: Monsieur Roland Gillet Tél: Fax:

7 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 7 Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux forestiers II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux forestiers - Fournitures de plants et plantations - Préparation mécanique des terrains - Taille de formation - Elagage - Dégagement II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: La Petit Quartier La Petit Quartier Lot 2: Haie du Maire Haie du Maire Lot 3: Devant Broye Devant Broye Lot 4: Navrimont Navrimont Lot 5: Siroux-Marionfontaine Siroux-Marionfontaine Lot 6: Saint-Jean Domaine Saint-Jean Domaine Lot 7: Saint Jean Chanoine Saint Jean Chanoine Lot 8: Nagimont Nagimont Lot 9: Au ds Grande Fontaine Au ds Grande Fontaine Lot 10: Nablery Nablery Lot 11: Dessous la Hez Dessous la Hez Lot 12: Sur la Haie Sur la Haie Lot 13: Vecmont Vecmont Lot 14: Vecmont Vecmont Lot 15: Aisances Aisances Lot 16: Han des Vais Han des Vais Lot 17: Crune Racine Crune Racine Lot 18: Clause Fontaine Clause Fontaine Lot 19: Vecmont Bois Brule Vecmont Bois Brule Lot 20: Les Haquets Les Haquets Lot 21: Belva - Haquets Belva - Haquets Lot 22: Belva - Haquets Belva - Haquets Lot 23: Saint Jean Chanoine Saint Jean Chanoine Lot 24: Saint Jean Chanoine Saint Jean Chanoine II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 1 et 2 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: G3 (Plantations), Classe 1 Agréation requise: G3 (Plantations), Classe 1

8 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 8 III.2.3. Capacité technique: G3 (Plantations), Classe 1 Agréation requise: G3 (Plantations), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23/12/2013 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges virement sur le compte BE (BIC: GKCCBEBB) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/12/ :00 Lieu: Hôtel de Ville SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 STAD BRUGGE - GROENDIENST N Stad Brugge - Groendienst Burg 12, BE-8000 Brugge Contact: Miguel Berteloot (Sectorhoofd) Tel: Fax: BU herinrichting van een natuurspeelruimte in het Park De Rode Poort Type opdracht: Werken. BU De hierbij bedoelde opdracht beoogt de herinrichting van de natuurspeelruimte in het Park De Rode Poort De werken omvatten: Voorbereidende werken Grondwerken Beplantingswerken Leveren en plaatsen van speeltoestellen Leveren en plaatsen van meubilair Verhardingswerken II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie afdeling III - algemeen III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van de werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Te betalen na ontvangst factuur. U ontvangt deze factuur na de opening van de offertes. Een digitale versie (via ) van het bestek is eveneens gratis beschikbaar. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/12/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 5/12/ :30 Plaats: Kabinet Schepen Pierins, Hoogstraat 37, 8000 BRUGGE. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: alle inschrijvers VI.3. NADERE GEMEENTE KOKSIJDE N

9 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 9 Gemeente Koksijde Gemeentehuis - Abt Eliaszaal - Zeelaan 303, BE-8670 Koksijde Contact: Rudy Blondé (Technische Dienst) Tel: Fax: Internet adres(sen): Koksijde: Riool- en wegenwerken in de Leeuwerikstraat, Gen. Notermanlaan, Tortelduifstraat en Zilvermeeuwstraat + aanpassing PL en PS Groenendijk (Aquafinproject ) Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Koksijde: Leeuwerikstraat, Gen. Notermanlaan, Tortelduifstraat en Zilvermeeuwstraat + pompstation Groenendijk Provincie West-Vlaanderen - Gemeente Koksijde - NV Aquafin : Rioleringswerken en opschikkingswerken in de Leeuwerikstraat, Generaal Notermanlaan (vak Leeuwerikstraat-Vinkeweg), Vinkeweg, Tortelduifstraat en Zilvermeeuwstraat te Koksijde (Gewestbijdrage project W209110) en aanpassing van de persleidingen en pompstation Groenendijk te Koksijde (Aquafinproject ) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: RSZ-attest III.2.3. Vakbekwaamheid: Attest erkenning Categorie C - klasse 5 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/12/2013 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 300 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Overschrijving op rekening nr. BE van SB Lobelle met vermelding: Koksijde: Renovatie Leeuwerikstraat, Gen. Notermanlaan, e.a. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 23/12/ :00 Plaats: Abt Eliaszaal van het Gemeentehuis van Koksijde - Zeelaan 303 te 8670 Koksijde VI.3. NADERE ONS ONDERDAK N Ons Onderdak Ter Waarde 65, BE-8900 Ieper renovatie buitenschrijnwerk en goten Zillebeke Type opdracht: Werken. renovatie buitenschrijnwerk (PVC) 41 woningen en goten en afvoerbuizen 65 woningen te Zillebeke II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: erkenning D5 klasse 4 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 32 EUr. Betalingstermijnen en -methode: te betalen op rekeningnummer BE van Ons Onderdak met vermelding : bestek renovatie Zillebeke IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/01/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 10/01/ :00 Plaats: kantoren Ons Onderdak, Ter Waarde 65 te Ieper

10 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 10 VI.3. NADERE bvba I.A.D. Pierre De Rynck, Dikkebusseweg 255, Ieper tel. 0496/ VZW ZORGCENTRUM SINT-JOZEF N VZW Zorgcentrum Sint-Jozef Ieperstraat 54, BE-8980 Zonnebeke Contact: Peter Reynaert (Directeur) Tel: Uitbreiden van bestaand zorgcentrum - lot Centrale verwarming Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zonnebeke Uitbreiden van bestaand zorgcentrum - lot Centrale verwarming II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Hiervoor voor verwezen naar de desbetreffende bepalingen van het bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: 1 een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model vervat in bijlage 3 van dit KB 2 de jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen van de twee laatste jaren, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft; 3 een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. III.2.3. Vakbekwaamheid: 1.De inschrijver dient bij zijn offerte een lijst van minstens drie gelijkwaardige werken te voegen uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften bevatten: -Het bedrag van de uitgevoerde werken, -De bouwplaats, -De datum van de aanvang der werken, -De datum van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering, -De voorziene uitvoeringstermijn, -De bevestiging van het opdrachtgevend bestuur dat deze werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. 2.De studie- en/of de beroepskwalificaties van de aannemer, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke die de leiding der werken op zich zal nemen. 3. De inschrijver voeg het bewijs van erkenning bij zijn inschrijving. De aannemer moet erkend zijn in de categorie D17 en in de klasse van deze overeenstemmend met het bedrag van hun aanbod. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Tegen contante betaling op het rekeningnummer KBC BE van: Architectenburo Schepens BVBA Azalealaan Dadizele - Moorslede IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/12/ :15 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 23/12/ :15 Plaats: in de polyvalente zaal van het Zorgcentrum Sint-Jozef, Ieperstraat 54 - B-8980 Zonnebeke VI.3. NADERE VZW ZORGCENTRUM SINT-JOZEF N VZW Zorgcentrum Sint-Jozef Ieperstraat 54, BE-8980 Zonnebeke Contact: Peter Reynaert (Directeur) Tel:

11 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 11 Uitbreiden van bestaand zorgcentrum - lot Elektriciteit Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zonnebeke Uitbreiden van bestaand zorgcentrum - lot Elektriciteit II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Hiervoor voor verwezen naar de desbetreffende bepalingen van het bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: 1 een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model vervat in bijlage 3 van dit KB 2 de jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen van de twee laatste jaren, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft; 3 een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. III.2.3. Vakbekwaamheid: 1.De inschrijver dient bij zijn offerte een lijst van minstens drie gelijkwaardige werken te voegen uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften bevatten: -Het bedrag van de uitgevoerde werken, -De bouwplaats, -De datum van de aanvang der werken, -De datum van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering, -De voorziene uitvoeringstermijn, -De bevestiging van het opdrachtgevend bestuur dat deze werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. 2.De studie- en/of de beroepskwalificaties van de aannemer, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke die de leiding der werken op zich zal nemen. 3. De inschrijver voeg het bewijs van erkenning bij zijn inschrijving. De aannemer moet erkend zijn in de categorie P1 en in de klasse van deze overeenstemmend met het bedrag van hun aanbod. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Tegen contante betaling op het rekeningnummer KBC BE van: Architectenburo Schepens BVBA Azalealaan Dadizele - Moorslede IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 23/12/ :00 Plaats: in de polyvalente zaal van het Zorgcentrum Sint-Jozef, Ieperstraat 54 - B-8980 Zonnebeke VI.3. NADERE Appel aux candidats SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES (STIB) N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) Rue Royale 76, BE-1000 Bruxelles Contact: Van Hoorickx Brigitte Marie Tél: Fax: Adresse(s) internet: tile=selectauthentication&extws=stib+achat+et+logistique-al_2540%2ffe%2fbvh_securenet-f05&usertype=supplier&language=nl SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: AL_2540_SECURENET II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: La Région de Bruxelles-Capitale II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: La STIB désire renouveler et/ou renforcer certains des équipements de sécurisation destinés à son infrastructure réseau ainsi qu'introduire de nouvelles fonctionnalités. Ceci comprend les parties suivantes: Partie 1: o Firewalls Internet o DDOS o Services Partie 2: o Firewalls interne o IPS o Services Partie 3: o Les accès VPN (SSL en IPSec) et une solution d'authentification basée sur des "Token" o NAC (Network Access Control) o RADIUS Servers

12 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 12 o Services Partie 4: o Proxy o Reverse-Proxy o Services Le contrat couvre l'installation, la migration, la formation, le support technique et la maintenance pendant 4 ans II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ Valeur éstimée Hors TVA: Fourchette: entre et EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le dossier de candidature : 1 Une présentation générale de l'entreprise et du groupe dans lequel l'entreprise exécute ses activités. Cette présentation reprendra e.a. l'organigramme de l'entreprise et une description de ses activités. 2 Une déclaration formelle que l'entreprise-candidate est à même d'utiliser dans tous ses contacts avec la STIB soit le français, soit le néerlandais (correspondance, visites, réunions, etc.). 3 Une déclaration sur l'honneur certifiant que l'entreprise candidate ne se trouve pas dans un cas d'exclusion, comme spécifié dans les articles 66 jusque 71 de l'ar du 16/07/2012 et dans laquelle le candidat atteste qu'il répond bien, lors de l'introduction de sa candidature, aux conditions prouvées par les attestations suivantes : (Attention : les documents spécifiés ci-dessous ne doivent pas être transmis à ce stade.) - Une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le candidat n'est pas en situation de faillite, ou situation similaire. - Un extrait récent du casier judiciaire. - Une attestation récente émanant de l'administration des Contributions Directes dont il résulte que le candidat est en ordre en matière d'impôts, conformément à l'article 68 de l'ar du 16/07/ Une attestation récente émanent de l'administration de la TVA qui prouve que le candidat est en ordre en matière de taxe. - Une attestation ONSS qui confirme que la société est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et d'existence, conformément à l'article 67 de l'ar du 16/07/2012. Pour les entreprises candidates étrangères, il s'agit d'attestations équivalentes, délivrées par les autorités compétentes, selon les dispositions légales du pays où l'entreprise est établie. Pour les sociétés belges, la STIB a la possibilité d'obtenir les documents susmentionnés, sur base du numéro d'entreprise, via voie électronique. Les sociétés étrangères doivent indiquer par quel moyen électronique ces documents peuvent être obtenus gratuitement par la STIB, ou alors doivent les communiquer sur simple demande de la STIB. La STIB peut vérifier à tout moment de la procédure de passation de marché, l'exactitude de la déclaration sur l'honneur. Elle contrôlera dans tous les cas l'exactitude de ladite déclaration de l'entreprise dont l'offre est la mieux classée, avant d'attribuer le marché. 4 Dans l'hypothèse où plusieurs entreprises se portent candidates sous la forme d'une société momentanée le statut de leur engagement doit être prouvé par un document officiel. Dans ce cas, tous les membres de la société momentanée doivent répondre aux conditions de participation. III.2.2. Capacité économique et financière: Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le dossier de candidature : 1 Une déclaration sur l'honneur du chiffre d'affaire total réalisé par le candidat sur les 3 derniers exercices et la partie du chiffre réalisée sur la partie du marché concernée par l'avis de marché. 2 Le bilan et le compte des résultats déposés les deux derniers exercices (modèles déposées à la BNB ou à une autre instance officielle, y compris toutes les annexes, les procèsverbaux mentionnant l'approbation des comptes par l'organe compétent de l'entreprise et par un organe de contrôle externe, réviseur, auditeur externe, etc.) ou le lien vers le site web sur lequel ces documents peuvent être téléchargés gratuitement. Pour les entreprises belges, ceci n'est pas obligatoire, vu que la STIB peut obtenir les comptes annuels, en provenance de la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique. 3 Si le candidat fait partie d'un groupe, le dernier rapport annuel et financier du groupe ou le lien du site web ou ces documents peuvent être téléchargés gratuitement. 4 Si le candidat travaille comme trader ou intermédiaire, il doit prouver qu'il est mandaté par le fabricant pour ce marché. III.2.3. Capacité technique: Les documents suivants doivent obligatoirement accompagner le dossier de candidature par partie pour laquelle le candidat souhaite participer. Il doit clairement mentionner pour quelle(s) partie(s) il se porte candidat: 1 L'expérience probante de l'entreprise est à prouver moyennant la démonstration de références: - Une liste des 3 principales prestations similaires de projet de sécurité ICT, effectuées par l'entreprise pendant les 5 dernières années, complétée d'une description du marché, et avec mention de leur montant, des dates ou périodes, des coordonnées des clients, du nom et des données des personnes de contact dans ces entreprises. - Des attestations de satisfaction établies par ces clients. 2 Une description de l'expertise du candidat dans le domaine concerné et de ses principaux équipements techniques et de ses moyens d'étude et de recherche. 3 Un organigramme de l'entreprise qui garantit que la société dispose de suffisamment de capacité pour assurer le support à la conception, la réalisation et le suivi continu du projet. 4 Un descriptif de la politique de gestion environnementale, de gestion sociale et du système de gestion de la qualité du candidat. a) Pour la gestion environnementale, le certificat ISO (audits), le règlement européen EMAS (CE) n 761/2001 (audit) ou toute autre certification ou descriptif d'une démarche similaire pourra être joint au dossier de candidature. b) Pour les critères sociaux, le label SA 8000 ou tout autre descriptif d'une démarche similaire, voire une déclaration sur l'honneur du respect de toutes les conventions qui ont servi de base pour le label SA 8000, pourra être joint au dossier. c) Pour la gestion de la qualité, le certificat ISO 9000 ou toute autre certification ou un descriptif du système de contrôle de la qualité pourra être joint au dossier. 5 Une déclaration formelle que, en cas d'urgence, une intervention sur site est possible dans un délai de 2 heures maximum après notification du problème. 6 Un descriptif détaillé d'une gestion de projet mis en place pour un projet similaire et de la même ampleur Le dossier de candidature devra être structuré suivant l'ordre repris ci-dessus. Pour des raisons opérationnelles, la STIB se réserve le droit de ne pas prendre en considération des candidatures ne respectant pas cette demande. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/01/ :09 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/01/ :09 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 VRT N VRT Auguste Reyerslaan 52, BE-1043 Brussel Contact: De heer Christophe Somers Tel: Fax:

13 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 13 Uitnodiging tot indienen offerte - PR Grafiek verkiezingsresultaten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Type opdracht: Diensten. PR Grafiek verkiezingsresultaten II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van de btw overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan de verplichtingen inzake betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is (in België betreft dit attest 276C2). III.2.2. Economische en financiële draagkracht: - een recente bankverklaring. geen III.2.3. Vakbekwaamheid: * Gegevens i.v.m. de studie- en beroepskwalificaties van de ondernemer en/of van het ondernemingskader, inzonderheid die van de verantwoordelijke voor de leiding van de uitvoering van de aanneming. * Gegevens i.v.m. het beschikbaar personeel en materieel, welke maatregelen worden getroffen om kwaliteit te waarborgen, welke mogelijkheden worden geboden tav. Ontwerpen en onderzoek. * Lijst van de werken/leveringen uitgevoerd tijdens de laatste 3 of 5 jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken : opgave van referentie, met melding van land/regio en periode geen Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs Criterium 2: Plan van aanpak Criterium 3: Functionele waarde Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 10/12/ :00 Plaats: Omroepcentrum, kamer 11L10 VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen elektronisch ingediend worden. LE COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DE LA COMMUNE D'UCCLE N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d'uccle Place J. Vander Elst, 29, BE-1180 Uccle Contact: Rabie CHENOUILI (Ingénieur industriel - Service Maintenance des Bâtiments communaux) Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Salle Stroobant : remplacement du système de chauffage. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: avenue Paul Stroobant, 43 à 1180 Uccle II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché comprend tous les travaux nécessaires à la rénovation complète des équipements de chauffe à la salle Stroobant (Avenue Paul Stroobant 43). Ils comprendront le démontage et l'évacuation de l'ensemble des équipements de chauffe. A savoir: 1.Une Chaudière 2.Le Tableau électrique 3.Les circulateurs 4.Les vannes 5.Et tous les équipements qui seront remplacés comme prévu au présent CSC La chaudière sera remplacée par une chaudière à condensation. Tous les frais liés à un phasage seront compris dans le prix unitaire des postes. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Une attestation ONSS (Office National de Sécurité Sociale) avec timbre sec relative à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date prévue pour l'ouverture des offres. Les soummissionnaires qui n'ont pas de personnel doivent joindre une attestation ONSS qui prouve cette situation. Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'union européenne joint à son offre une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.3. Capacité technique: - Une attestation d'agréation en catégorie D17 et classe 2. 1/ Les documents demandés dans le plan général de sécurité et de santé : - l'analyse des risques et remarques de l'entrepreneur (partie C);

14 VENDREDI 15 NOVEMBRE p l'estimation du coût de la sécurité (partie D); - les caractéristiques de l'entrepreneur (partie E): 2/ L'attestation de visite des lieux complétée par le fonctionnaire dirigeant; 3/ Les fiches techniques pour : - la chaudière - le tableau électrique - les circulateurs - les vannes - et tous les équipements qui seront remplacés comme prévu au présent CSC. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: Procédure négociée directe avec publicité IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/12/ :00 Lieu: Dans la salle de réunion du service Maintenance des bâtiments communaux situé au 1er étage du bâtiment arrière sis 25 rue Auguste Danse à 1180 Uccle. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES La visite des lieux est obligatoire et est organisée aux deux dates suivantes : soit le mercredi 27/11/2013, soit le mercredi 4 décembre 2013, chaque fois à 10h00 sur place et en presence de Monsieur Rabie CHENOUILI, responsable technique du service Maintenance des bâtiments communaux Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): Le cahier spécial des charges peut être obtenu gratuitement auprès de Monsieur Olivier DELTOUR du service Maintenance des bâtiments communaux (Tél : 02/ fax : 02/ adresse VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Saint-Josse-ten-Noode Avenue de l'astronomie, 13, BE-1210 Saint-Josse-ten-Noode Contact: Madame Aline Louckx Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Invitation à remettre offre - Travaux de maintenance et de petites réparations pour le patrimoine locatif et les bâtiments publics pour l'année 2014/Onderhoudswerken en kleine herstellingen aan de gemeentelijke gebouwen en eigendommen voor het jaar procédure négociée directe avec publicité II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Propriétés et Bâtiments Communaux, 1210 Saint-Josse-ten-Noode II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux de maintenance et de petites réparations pour le patrimoine locatif et les bâtiments publics pour l'année 2014/Onderhoudswerken en kleine herstellingen aan de gemeentelijke gebouwen en eigendommen voor het jaar 2014 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS et TVA à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. III.2.2. Capacité économique et financière: La capacité financière et économique sera justifiée par une déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire par type de chantiers au cours des trois derniers exercices. La capacité financière et économique sera justifiée par une déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaire par type de chantiers au cours des trois derniers exercices. III.2.3. Capacité technique: * La liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. * La liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée accélérée. Justification du choix de la procédure accélérée: procédure négociée directe avec publicité IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 9/12/2013 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: Clauses Administratives, Clauses Techniques, Formulaire de soumission, Métré récapitulatif Le fascicule d'adjudication peut être demandé par mail à IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/12/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 10/12/ :00 Lieu: Maison communale, Salle du Conseil, 1e étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite du site requise: Une visite globale du patrimoine locatif est requise afin d'évaluer le niveau de complexité de mise en oeuvre de la maintenance d'un parc immobilier très

15 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 15 diversifié => immeubles neufs et vétustes, logements individuels et collectifs, etc. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 AQUAFIN NV N Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Britt Verhoeven Tel: Fax: Internet adres(sen): Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren van een tweedelige warmtewisselaar CSVI Leuven - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: csvi leuven Constructie en levering van een tweedelige warmtewisselaar. 1. Constructie van warmtewisselaar 2. Keuring op lassen (penetratie testen) door erkend organisme 3. Druktesten en afname keuring in aanwezigheid van Aquafin NV of zijn afgevaardigde 4. Leveren van installatie op maaiveld hoogte 5. Opmaak opleveringsdossier De opdracht dient te worden uitgevoerd in de werkplaatsen van de inschrijver. Leveringsadres: Csvi Leuven, Aarschotsesteenweg 208, 3010 Kessel-Lo, België De warmtewisselaar wordt op kosten van de constructeur op bovenvermeld adres geleverd. Tijdens de shut down van de CSVI wordt de warmtewisselaar geplaatst door de aannemer die verantwoordelijk is voor de shut down. De leverancier houd er rekening mee dat de hoogte van de bruggen op de Aarschotsesteenweg beperkt zijn tot 3.55m II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. * Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige RSZ attesten op. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de sociale verplichtingen van het land waar zij gevestigd zijn. * Alle inschrijvers dienen de volgende attesten bij hun offerte te voegen: o Attest directe belastingen (maximaal 6 maanden oud, te rekenen vanaf de openingsdatum van de offertes) o BTW-attest (maximaal 3 maanden oud, te rekenen vanaf de openingsdatum van de offertes) Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 100 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/12/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 11/12/ :00 Plaats: niet van toepassing VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. KU LEUVEN, DIRECTIE TECHNISCHE DIENSTEN N KU Leuven, Directie Technische Diensten Willem de Croylaan 56, BE-3001 Heverlee Contact: Aankoop van Werken Technische Diensten Tel: Fax: Internet adres(sen): Levering en installatie elektronische sleutelkasten Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Heverlee Q Raamovereenkomst voor levering en installatie van elektronische sleutelkasten II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

16 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 16 AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Het bedrag Criterium 2: Technische meerwaarde Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 20 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Contante betaling bij afhaling. Dossier te verkrijgen 24 uren na telefonische aanvraag op telefoonnummer Het volledige bestek wordt gratis online ter beschikking gesteld op IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/12/ :00 VI.3. NADERE Duur van de overeenkomst: De raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 4 jaar, doch mits inachtneming van een opzegperiode van 3 maanden kan het Bestuur, zonder opgave van enige reden, te allen tijde een einde stellen aan de overeenkomst. Demonstratie: De inschrijvers geven een demonstratie over de voorgestelde elektronische sleutelkast. Zowel de werking van de kast als het gebruik van de software worden getoond. Deze demonstratie duurt maximum 2 uren en gaat door op volgend adres: KU Leuven - S.E.G.-Landbouwwetenschappen Willem de Croylaan Heverlee De demonstraties gaan door op: Dinsdag 10 december tussen 8u00 en 18u00 Woensdag 11 december tussen 8u00 en 18u00 Gelieve uw afspraak zo snel mogelijk vast te leggen. Dit kan u reeds doen voor het indienen van de offerte. Contactpersoon: Nathalie Van Gelder: 016/ , K.U.LEUVEN, DIRECTIE TECHNISCHE DIENSTEN N k.u.leuven, Directie Technische Diensten W.de Croylaan 56, BE-3001 LEUVEN Contact: Aankoop van werken TD Tel: /79 Fax: Internet adres(sen): TD/ Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Leuven W Inrichten studentenkamers in gebouw ; Amerikaans College, Naamsestraat 100, 3000 LEUVEN Perceel 8A: VVK II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning: Categorie D16, klasse 3 (extra bepalingen zie bestek) Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 70 EUr. Betalingstermijnen en -methode: - De papieren versie van het volledige bestek, inclusief plannen, kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 70 euro. - De papieren versie van de plannen kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 50 euro. - Het volledige bestek, inclusief plannen, wordt gratis online ter beschikking gesteld op Betalingswijze: contante betaling bij afhaling. Afhaling: dossier te verkrijgen 24 uren na telefonische aanvraag IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/12/ :00 VI.3. NADERE Uitvoeringstermijn: 67 werkdagen Het opgeven van vrije opties is toegelaten.

17 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 17 TEC HAINAUT N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE TEC HAINAUT Place Léopold 9a, BE-7000 Mons Contact: Philippe Tauvel, Responsable service infrastructures Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Contrat d'entretien annuel et dépannage/réparation des portes sectionnelles et volets - Années 2014 à 2017 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Siége Central et tous dépôts autobus du TEC Hainaut II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet un contrat d'entretien annuel et de dépannage/réparation pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 des portes sectionnelles et volets motorisés ou manuelles (environ 75 unités) et de marques différentes, au Siège Central et dans les différents dépôts autobus du TEC Hainaut II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: Le marché est conclu pour une durée de 1 an, si l'entreprise a donné toute satisfaction pendant l'exécution du marché, celui-ci sera tacitement reconduit pour une nouvelle année et ce pendant une période globale de maximum 4 années SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 20 de la loi du 15 juin 2006 et aux articles 66 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux. L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Les soumissionnaires sont dispensés de produire les attestations ONSS, TVA et non faillite pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale, de déclaration TVA ainsi qu'à la Banque Carrefour des Entreprises. III.2.3. Capacité technique: Il sera procédé à la sélection qualitative des soumissionnaires sur base des documents suivants à joindre obligatoirement à la soumission : 1) une liste de références de contrats d'entretien similaires en cours; 2) une liste de techniciens spécialement formés pour assurer la maintenance, le dépannage ou la réparation de portes et volets de toutes marques (précisées dans le bordereau de prix) 3) une liste des moyens (véhicules, élévateurs et outillages) dont dispose l'entreprise pour assurer les maintenances 4) une liste des pièces disponibles immédiatement au magasin de l'entreprise et le délai nécessaire minimum pour obtenir auprès du fournisseur les pièces hors stock SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère : Prix forfaitaires des entretiens, Pondération: 30 Critère : Taux horaires de main d'oeuvre et frais déplacement pour les dépannages/réparations, Pondération: 30 Critère : Délai d'intervention pour dépannage/réparation, Pondération: 20 Critère : Disponibilités des pièces en stock et temps d'approvisionnement, Pondération: 20 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 06/12/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/12/ :00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 INTERCOMMUNALE(S) MIXTE(S) WALLONNE(S) - SECTEURS SPÉCIAUX N SYSTÈME DE QUALIFICATION - SECTEURS SPÉCIAUX Le présent avis constitue une mise en concurrence: Non. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Intercommunale(s) Mixte(s) Wallonne(s) - Secteurs spéciaux Route du Grand Peuplier, 12, BE-7110 Strépy-Bracquegnies Contact:Monsieur Rudy Cuypers Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU SYSTÈME DE QUALIFICATION II.1. INTITULÉ ATTRIBUÉ AU SYSTÈME DE QUALIFICATION PAR L'ENTITÉ ADJUDICATRICE: Système de qualification Travaux de poses de conduites gaz ou poses mixtes (conduites gaz ou conduites gaz et câbles électriques et/ou gaines pour fibres optiques) - Travaux de remplacement des conduites acier, asbeste ou fonte par des conduites en PE ou acier (y compris raccordements) et poses de câbles - Travaux d'extensions du réseau gaz et pose de câbles II.2. TYPE DE MARCHÉ ET LIEU D'EXÉCUTION DES TRAVAUX, DE LIVRAISON DES FOURNITURES OU DE PRESTATION DES SERVICES: Type de marché: Travaux. II.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX, SERVICES OR MARCHANDISES DEVANT ÊTRE ACHETÉS AU MOYEN DU SYSTÈME DE QUALIFICATION: Etablissement d'une liste de candidats qualifiés pour les travaux de poses de conduites gaz ou poses mixtes (conduites gaz ou conduites gaz et câbles électriques et/ou gaines pour fibres optiques) - Travaux de remplacement des conduites acier, asbeste ou fonte par des conduites en PE ou acier (y compris raccordements) et poses de câbles - Travaux d'extensions du réseau gaz et pose de câbles SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.1.1. Qualification pour le système: Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualification: Le candidat doit formuler sa demande de participation à l'aide d'un dossier comprenant les

18 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 18 documents suivants : 1.Identification du candidat : 1.1. Nom et coordonnées complètes (adresse, téléphone, fax, mail, n de compte bancaire...), 1.2. Coordonnées complètes des succursales/agences en Belgique concernées pour le marché considéré, 1.3. Forme juridique, date de création ou de constitution, 1.4. N d'immatriculation à la TVA, 1.5. N d'immatriculation à un organisme de sécurité sociale, 2. Représentation et relations dans le cadre de la présente procédure : 2.1. Coordonnées complètes de la Direction; 2.2. Nom et coordonnées complètes (adresse, tél., fax, mail.) de l'interlocuteur unique chargé des relations avec ORES scrl; 2.3. Nom et coordonnées complètes du Conseiller en Prévention Toutes ces personnes doivent pouvoir s'exprimer correctement en français. Par le dépôt de sa manifestation d'intérêt, le candidat s'engage à pouvoir lire les informations transmises dans le dossier de qualification et lors de la demande de prix sur CD-Rom (Excel, Power Point, Word, Acrobat Reader). Chaque point doit faire l'objet d'une réponse (le cas échéant, indiquer "pas d'application"); une absence de la mention "pas d'application" est considérée comme élément manquant. Tous ces documents doivent répondre aux exigences formelles suivantes : Etre classés dans un classeur à anneaux comportant des intercalaires numérotés. Chaque intercalaire reprendra une des rubriques de la structure définie ci-dessus; Chacune des feuilles sera paraphée et numérotée; Le dossier de demande de qualification sera soit envoyé par la poste en recommandé, soit déposé au service Achats pendant les heures de bureau: du lundi au jeudi de 7h45 à 12h00 et de 12h30 à 15h30; le vendredi de 7h45 à 12h00 et de 12h30 à 15h00. Ce dossier devra être livré sous enveloppe marquée "DEMANDE DE DOSSIER QUALIFICATION" avec la référence du marché Réf : WQXSAWA et adressé à ORES scrl - Service Achats, à l'attention de Monsieur Rudy Cuypers, route du Grand Peuplier 12 à BE-7110 STREPY- BRACQUEGNIES contre un accusé de réception revêtu du cachet de la Cellule Marchés Publics précisant les date et heure de réception; toute autre forme de transmission (par exemple par fax ou à une autre adresse.) conduit au rejet de la demande de dossier qualification du candidat. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. CRITÈRES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges on dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier. IV.2. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.2.2. Durée du système de qualification: Durée indéterminée. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.2. AUTRES INFORMATIONS Système de qualification passé par : les GRD : - IDEG scrl - Avenue Albert Ier 19 à BE-5000 Namur (TVA BE ); - IEH scrl - Boulevard Mayence 1 à BE-6000 Charleroi (TVA BE ); - INTERLUX scrl - Avenue Général Patton 237 à BE-6700 Arlon (TVA BE ); - SEDILEC scrl - Avenue Jean Monnet 2 à BE-1348 Louvain-la-Neuve (TVA BE ); - SIMOGEL scrl - Rue du Gaz 16 à BE-7700 Mouscron (TVA BE ); agissant en qualité de centrale de marché à laquelle les communes reprises ci-dessous ont décidé d'adhérer pour l'ensemble de leurs besoins en matière de travaux de pose d'installations d'éclairage public, et au nom desquelles agit ORES, société coopérative à responsabilité limitée de droit belge - Avenue Jean Monnet 2 à BE-1348 Louvain-la-Neuve (TVA BE ); Liste des communes : IDEG AISEAU-PRESLES, ANHEE, ASSESSE, BEAURAING, BIEVRE, CERFONTAINE, CINEY, COUVIN (Couvin, Boussu-En-Fagne, Frasnes-Lez-Couvin, Mariembourg, Petigny), DINANT, DOISCHE, EGHEZEE, FERNELMONT, FLOREFFE, FLORENNES, FOSSES-LA-VILLE, GEDINNE, GEMBLOUX, GERPINNES, GESVES, HAMOIS, HASTIERE, HAVELANGE, HOUYET, JEMEPPE-SUR-SAMBRE, LA BRUYERE, LES BONS VILLERS, METTET, NAMUR, ONHAYE, PHILIPPEVILLE, PROFONDEVILLE, ROCHEFORT, SAMBREVILLE, SOMBREFFE, SOMME-LEUZE, VIROINVAL, VRESSE, WALCOURT, YVOIR IEH AISEAU-PRESLES, ANDERLUES, ANTOING, ATH, BELOEIL, BERNISSART, BINCHE, BOUSSU, BRUGELETTE, BRUNEHAUT, CELLES, CHAPELLE-LEZ- HERLAIMONT, CHARLEROI, CHATELET, CHIEVRES, COLFONTAINE, COURCELLES, DOUR, ELLEZELLES, ENGHIEN, ERQUELINNES, ESTINNES, FARCIENNES, FLEURUS, FLOBECQ, FONTAINE-L'EVEQUE, FRAMERIES, FRASNES-LEZ-ANVAING, HAM-SUR-HEUR/NALINNES, HENSIES, HONNELLES, JURBISE, LA LOUVIERE, LE ROEULX, LENS, LESSINES, LEUZE-EN-HAINAUT, LOBBES, MANAGE, MERBES-LE-CHÂTEAU, MONS, MONTIGNY-LE-TILLEUL, MORLANWELZ, PECQ, PERUWELZ, PONT-A-CELLES, QUAREGNON, QUEVY, QUIEVRAIN, SAINT-GHISLAIN, SENEFFE, SILLY, SOIGNIES, THUIN, TOURNAI INTERLUX ARLON, ATTERT, AUBANGE, BASTOGNE, BERTOGNE, BERTRIX, BOUILLON, CHINY, DAVERDISSE, DURBUY, EREZEE, ETALLE, FAUVILLERS, FLORENVILLE, GOUVY, HABAY, HERBEUMONT, HOTTON, HOUFFALIZE, LA ROCHE-EN-ARDENNE, LEGLISE, LIBIN, LIBRAMONT - CHEVIGNY, MANHAY, MARCHE-EN-FAMENNE, MARTELANGE, MEIX-DEVANT-VIRTON, MESSANCY, MUSSON, NASSOGNE, NEUFCHATEAU, PALISEUL, RENDEUX, ROUVROY, SAINT-HUBERT, SAINT-LÉGER, SAINT-ODE, TELLIN, TENNEVILLE, TINTIGNY, VAUX-SUR-SURE, VIELSALM, VIRTON, WELLIN SEDILEC BEAUVECHAIN, BRAINE-L'ALLEUD, BRAINE-LE-CHÂTEAU, BRAINE-LE-COMTE, CHASTRE, CHAUMONT-GISTOUX, COURT-SAINT-ETIENNE, ECAUSSINNES, GENAPPE, GREZ-DOICEAU, HELECINE, INCOURT (Glimes), ITTRE, JODOIGNE, LA HULPE, LASNE, LINCENT, MONT-SAINT-GUIBERT, NIVELLES, ORP- JAUCHE, OTTIGNIES-LLN, PERWEZ, RAMILLIES, REBECQ, RIXENSART, TUBIZE, WALHAIN, WATERLOO, WAVRE SIMOGEL ESTAIMPUIS, MOUSCRON et PECQ et IGH, Boulevard Mayence 1, à BE-6000 Charleroi (TVA BE ) au nom de laquelle agit ORES, société coopérative à responsabilité limitée de droit belge - Avenue Jean Monnet 2 à BE-1348 Louvain-la-Neuve (TVA BE ). VI.4. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 KH VIVES NOORD VZW N KH Vives Noord vzw Xaverianenstraat 10, BE-8200 Brugge Contact: Reys Mathias Tel: Internet adres(sen): Leasing van wagens Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Brugge - Oostende De opdracht heeft het voorwerp de leasing op afroep van wagens. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

19 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 19 AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/12/ :00 VI.3. NADERE KH VIVES ZUID VZW N KH Vives Zuid vzw Doorniksesteenweg 145, BE-8500 Kortrijk Contact: Reys Mathias Tel: Internet adres(sen): Leasing van wagens Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Kortrijk - Roeselare - Tielt - Torhout De opdracht heeft het voorwerp de leasing op afroep van wagens. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/12/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/12/ :00 VI.3. NADERE Appel d'offre général COMMUNE D'UCCLE, N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune d'uccle, Rue Auguste Danse 25 - bâtiment arrière - 2ème étage, BE-1180 Bruxelles Contact: Service architecture administration Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:

20 VENDREDI 15 NOVEMBRE p. 20 Salle de sports Saint-Job - Remplacement de la toiture et du revêtement de sol II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Place Saint-Job à 1180 Uccle II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement de la toiture et du revêtement de sol à la salle omnisports de Saint Job II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - satisfaire aux exigences de l'agréation : catégorie D 22 - classe 3 ou supérieure; - Le plan particulier entrepreneur de sécurité et de santé. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration concernant le chiffre global et le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise au cours des 3 derniers exercices. III.2.3. Capacité technique: - Des titres d'études (diplômes) et professionnels de l'entrepreneur ou/et des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux. - La liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants et semblables au projet en question. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. - Une déclaration mentionnant les techniciens ou les entreprises techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/12/2013 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: En espèces, à l'adresse suivante: Rue Auguste Danse 25 à 1180 Uccle - bâtiment arrière - 2ème étage, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00. Virement bancaire: au numéro de compte avec la communication suivante Achat des documents pour le remplacement de la toiture et du revêtement de sol de la salle de sport de Saint-Job. Le cahier spécial des charges sera envoyé dès réception du montant sur le compte mentionné ci-dessus. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/12/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/12/ :30 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 15/11/2013 COMMUNE D'UCCLE, N AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune d'uccle, Rue Auguste Danse 25 - bâtiment arrière - 2ème étage, BE-1180 Bruxelles Contact: Service architecture administration Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Parc de la Sauvagère - Remplacement de la toiture de la salle de sport II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Avenue de la Chênaie 83 à 1180 Uccle II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement de la toiture en ardoise en une nouvelle toiture en zinc à la salle de sport du parc La sauvagère. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - satisfaire aux exigences de l'agréation : catégorie D 22 - classe 1 ou supérieure; - Le plan particulier entrepreneur de sécurité et de santé. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration concernant le chiffre global et le chiffre d'affaires en travaux de l'entreprise au cours des 3 derniers exercices. III.2.3. Capacité technique: - Des titres d'études (diplômes) et professionnels de l'entrepreneur ou/et des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux. - La liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants et semblables au projet en question. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. - Une déclaration mentionnant les techniciens ou les entreprises techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 19/12/2013 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: En espèces, à l'adresse suivante: Rue Auguste Danse 25 à 1180 Uccle - bâtiment arrière - 2ème étage, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE SAMEDI 27 JUILLET 2013 N. 191 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE SAMEDI 13 JUILLET 2013 N. 177 Adjudication publique UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES N. 516256 AVIS DE MARCHE Université Libre de Bruxelles avenue F. D. Roosevelt,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N. 529866 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 16 MAART 2015 N. 66 Openbare aanbesteding CTB RDC N. 506572 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe,

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 16 MARS 2015 N. 66 Adjudication publique CTB RDC N. 506572 CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe, CD-0000 Kinshasa Contact: UCAG MINIDER

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 61276 MONITEUR BELGE 12.12.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

NGI Vision Debat

NGI Vision Debat NGI Vision 2030 Debat Résultats que nous voulons obtenir Les sources authentiques de données géographiques sont des données de qualité et mises à jour, à disposition comme «données ouvertes». Les services

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2013 N. 196 Openbare aanbesteding COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE N. 517361 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST

ROERENDE VOORHEFFING. geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST Enclosure 1-NL ROERENDE VOORHEFFING geïnd bij wijze van afhouding op zekere inkomsten van roerende kapitalen. ATTEST opgesteld overeenkomstig artikel 117, 6, K.B. tot uitvoering van het W.I.B. 1992 en

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1

CHAPITRE I : CHAMP. Article 1 BLANCHISSERIES - C.C.T.: PRIME DE FIN - 05/28 du 07.02.1991 (A.R. 15.09.1993 17.11.1993), par C.C.T. du 07.05.1993 (A.R. 31.01.1995 -M.B. 19.05.1995), modifiée par C.C.T. du 03.03.1994 (A.R. modifiée par

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 19 DECEMBER 2014 N. 307 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 529424 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Brussels Instituut voor

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 N. 246 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 520485 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Welke strategie zal hier in de dashboard vertaald worden (wat is de scope van de dashboard?): a. De doelstellingen van de beheersovereenkomst b. De doelstellingen van het ondernemingsplan

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

BB 7.1.10.1. STOCKOPDRACHT VERTAALPRESTATIES 2015 CSC 7.1.10.1. MARCHÉ STOCK PRESTATIONS DE TRADUCTION 2015 TERECHTWIJZEND BERICHT NR.

BB 7.1.10.1. STOCKOPDRACHT VERTAALPRESTATIES 2015 CSC 7.1.10.1. MARCHÉ STOCK PRESTATIONS DE TRADUCTION 2015 TERECHTWIJZEND BERICHT NR. CSC 7.1.10.1. MARCHÉ STOCK PRESTATIONS DE TRADUCTION 2015 AVIS RECTIFICATIF N 1 ATTENTION Les soumissionnaires doivent tenir compte des précisions et corrections ci-dessous concernant : 1) Document remplacé

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 28 MARS 2013 N. 77 Adjudication publique PLUSARCHITECTEN N. 506297 plusarchitecten Guido Gezellelaan 16, BE-16 Roeselare Contact: D'hont Patrick Tel: +32

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 27 APRIL 2015 N. 104 Openbare aanbesteding VZW JHOB N. 510526 vzw JHOB Bloemenstraat 32, BE-1000 Brussel Contact: Roeland Grolus Tel: +32 494842086

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ;

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ; Version coordonnée Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Gecoördineerde versie Koninklijk besluit van 07 februari 2014 - BS 21/02/2014 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL

Nadere informatie

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters )

Avant de remplir la présente formule lire la notice explicative à la dernière page. ... ( dénomination en capitales ) ( naam in blokletters ) Réduction l impôt néerlandais sur les divins en vertu l article 10, paragraphe 2, litt. b, la Convention Verminring van Nerlandse divindbelasting op grond van artikel 10, 2e lid, letter b, van 1er exemplaire

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie