BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Aanbestedingen Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT 2014/AFM/OA/ Bouwen van een leefgroep volgens passiefhuisconcept - Lot 6 - Vast meubilair. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gemeenschapsinstelling "DE Zande" - Campus Beernem Sint - Andreaslaan Beernem II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van een leefgroep volgens passiefhuisconcept - lot 6 - Vast meubilair. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Ondercategorie: D5, klasse 3 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 03/10/ :45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/10/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 03/10/ :45 Plaats: Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus Brussel - lokaal 5 E01. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB van 15 juli Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/08/2014 KOEKELBERG N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Koekelberg Henri Vanhuffelplein, 6, BE-1081 Koekelberg Contact: Mertens Laurent Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Duurzaam Wijkcontract "Historisch Koekelberg" P 4.1 Herinrichting van de Boogschuttersstraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Duurzaam Wijkcontract "Historisch Koekelberg" Project 4.1 Herinrichting van de Boogschuttersstraat. Werken. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen.

2 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 2 AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 4 : tot EUR, Categorie: C Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 01/10/ :00 Plaats: Henri Vanhuffelplein, Koekelberg Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Deelnemers AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/08/2014 KOEKELBERG N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Koekelberg Henri Vanhuffelplein, 6, BE-1081 Koekelberg Contact: Mertens Laurent Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Duurzaam Wijkcontract "Koekelberg Historique" P. 1.3 Herinrichting van de Jules Debeckerstraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Duurzaam Wijkcontract "Historisch Koekelberg" Project 1.3 Herinrichting van de Jules Debeckerstraat II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 4 : tot EUR, Categorie: C Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/10/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 01/10/ :30 Plaats: Henri Vanhuffelplein, Koekelberg Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Deelnemers AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/08/2014 MRMP-C/A - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE CIS - ONDERSE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Delabre Marie Ghislaine Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Aankoop van verbruiksproducten voor informatica II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: België II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

3 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 3 Meerjarige opdracht ( ) tegen prijslijst voor aankoop van verbruiksartikelen voor informatica in 2 percelen II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Aankoop van verbruiksartikelen Korte beschrijving: Aankoop van verbruiksartikelen Hoeveelheid of omvang: Zie Bij A aan het bestek 15CA101. Perceel 2: Onderhoudsartikelen en datadragers Korte beschrijving: Onderhoudsartikelen en datadragers Hoeveelheid of omvang: Zie Bij A aan het bestek 15CA101. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Zie Bijl A aan het bestek AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie Par 4 van het bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 14/10/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 16/10/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 16/10/ :30 Plaats: Vergarderzaal MRMP-C Kwartier Koningin Elisabeth BloK 4D 2de verdieping lokaal 69 Eversestraat, BRUSSEL Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare opening AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Het bestek is beschikbaar op VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/08/2014 VILLE DE JODOIGNE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Jodoigne rue du Château, 13, BE-1370 JODOIGNE Contact: Régine MAGOCHE Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Restauration et aménagement de l'hôtel des Libertés II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Grand'Place à Jodoigne II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché à pour objet les travaux, fournitures, transports, main d'ouvre et tous moyens d'exécution relatifs au bâtiment classé par arrêté du novembre et aux : - travaux de restauration et d'aménagement de l'hôtel des Libertés à Jodoigne comprenant des travaux de gros ouvre, de techniques ( électricité, chauffage, plomberie) et de parachèvements. - tous les travaux, fournitures, transports, mains d'ouvre, poses, moyens d'exécution, services et sujétions diverses faisant partie du marché sont énoncés au présent cahier spécial des charges et métré, représentés aux plans en se conformant aux indications données en cours d'exécution par l'auteur de projet ou son délégué, et repris dans tout autre document contractuel. Remarque : Le marché comporte plusieurs options reprises en fin de bordereau qui concerne principalement l'aménagement de la réserve arrière et de ses corollaires. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: La présente entreprise concerne la restauration complète et l'aménagement de l'hôtel des Libertés à Jodoigne en lot unique SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Attestation sur l'honneur fournie en annexe. Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans des cas d'exclusions visés dans l'article 61 de l'ar du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Le pouvoir adjudicateur vérifiera via Digiflow. Compte tenu de la modification de l'article 61 de l'ar du 15 juillet 2011 modifié par l'article 17 de l'ar du 07 février 2014, cela engagerait implicitement sur l'honneur le soumissionnaire. III.2.2. Capacité économique et financière: Les travaux faisant l'objet de l'entreprise régie par le présent cahier des charges sont rangés dans la catégorie D24 classe 5 les sous-traitants éventuels doivent être des entrepreneurs agréés en proportion de leur participation au marché, l'adjudicataire restant dans tous les cas seul responsable vis à vis du Pouvoir adjudicateur. Documents à joindre obligatoirement à l'offre Pour être valable, chaque offre, complétée de toutes les spécifications et documents demandés dans le présent C.S.Ch. doit être obligatoirement accompagnée de : -Certificat d'agréation ou les documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du sont remplies. Le pouvoir adjudicateur considère que, sur base de l'estimation, le marché appartient à la catégorie D24 classe 5 -La preuve que le candidat a la capacité économique et financière justifiée par des déclarations bancaires appropriées concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires des travaux de restauration de l'entreprise au cours des trois derniers exercices. Voir annexe. -La preuve que l'entreprise a la capacité technique justifiée par une liste de travaux réalisés de même budget de restauration de biens classés en maçonnerie de pierre, charpente bois et

4 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 4 couverture ardoises par le soumissionnaire au cours des cinq dernières années, appuyée de certificats de bonne exécution (minimum 3). Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront qu'ils ont été réalisés selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. -Le rapport indique les pourcentages de travaux réellement réalisés par l'entreprise en cas d'association ou de sous-traitance. -Une liste de références du soumissionnaire ou des sous-traitants retenus pour les travaux intérieurs de restauration de biens classés de même importance (min 3 par genre). -Une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage. -Le soumissionnaire propose, en annexe, pour chaque partie spécifique qu'il compte sous-traiter (corps de métier), le nom de 3 (TROIS) sous-traitants au maximum, parmi lesquels sera choisi, de commun accord avec le Maître de l'ouvrage, le réalisateur des dits ouvrages en sous-traitance. Si au moment de l'exécution et pour des raisons justifiées cela s'avérait impossible de confier des travaux au sous-traitant retenu, l'accord préalable du Pouvoir Adjudicateur est indispensable pour choisir un autre sous-traitant. Les preuves fournies sont en corrélation à l'objet du marché et proportionnelles aux montants. III.2.3. Capacité technique: Les travaux faisant l'objet de l'entreprise régie par le présent cahier des charges sont rangés dans la catégorie D24 classe 5 les sous-traitants éventuels doivent être des entrepreneurs agréés en proportion de leur participation au marché, l'adjudicataire restant dans tous les cas seul responsable vis à vis du Pouvoir adjudicateur. Documents à joindre obligatoirement à l'offre Pour être valable, chaque offre, complétée de toutes les spécifications et documents demandés dans le présent C.S.Ch. doit être obligatoirement accompagnée de : -Certificat d'agréation ou les documents établissant la preuve que les conditions fixées par la loi du sont remplies. Le pouvoir adjudicateur considère que, sur base de l'estimation, le marché appartient à la catégorie D24 classe 5 -La preuve que le candidat a la capacité économique et financière justifiée par des déclarations bancaires appropriées concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires des travaux de restauration de l'entreprise au cours des trois derniers exercices. Voir annexe. -La preuve que l'entreprise a la capacité technique justifiée par une liste de travaux réalisés de même budget de restauration de biens classés en maçonnerie de pierre, charpente bois et couverture ardoises par le soumissionnaire au cours des cinq dernières années, appuyée de certificats de bonne exécution (minimum 3). Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront qu'ils ont été réalisés selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. -Le rapport indique les pourcentages de travaux réellement réalisés par l'entreprise en cas d'association ou de sous-traitance. -Une liste de références du soumissionnaire ou des sous-traitants retenus pour les travaux intérieurs de restauration de biens classés de même importance (min 3 par genre). -Une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage. -Le soumissionnaire propose, en annexe, pour chaque partie spécifique qu'il compte sous-traiter (corps de métier), le nom de 3 (TROIS) sous-traitants au maximum, parmi lesquels sera choisi, de commun accord avec le Maître de l'ouvrage, le réalisateur des dits ouvrages en sous-traitance. Si au moment de l'exécution et pour des raisons justifiées cela s'avérait impossible de confier des travaux au sous-traitant retenu, l'accord préalable du Pouvoir Adjudicateur est indispensable pour choisir un autre sous-traitant. Les preuves fournies sont en corrélation à l'objet du marché et proportionnelles aux montants. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/10/ :00 Documents payants:oui. Prix: 121 EUR. Conditions et mode de paiement: Virement préalable du montant total au compte BE BIC CREGBEBB ouvert au nom de l'atelier 20 sprl - Avenue du Kouter, 2 à 1160 BRUXELLES avec mention cahier des charges bis - Hôtel des Libertés à Jodoigne. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14/10/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 14/10/ :30 Lieu: Ville de Jodoigne - Salle du Conseil Communal - Rue du Château, 13 à 1370 JODOIGNE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: L'ouverture est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/8/2014 GEWESTELIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR VOLKSHUISVESTING CVBA N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba Bezemstraat 83/131, BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw Contact: De heer Jan De Vos Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Bouw van 27 woongelegenheden - FASE 2 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kampenhout Tritsstraat II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouw van 27 woongelegenheden - FASE 2 II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7 Laagste prijs.

5 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 5 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 20,00 bij afhaling : contante betaling vereist bij verzending : betaling via overschrijving op BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 2/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2/10/ :00 Plaats: Bezemstraat 87 (vergaderzaal gelijkvloers) 1600 Sint-Pieters-Leeuw AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/8/2014 WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV - AFDELING ZEEKANAAL N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal Oostdijk 110, BE-2830 Willebroek Contact: Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal ir. Luc Dewel Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT BB Nieuwe oeververdediging ter hoogte van G&G te Willebroek II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het voorwerp van de opdracht is het vervangen van een bestaande oeververdediging van het kanaal Brussel-Schelde. De werken omvatten: Het vervangen van een bestaande oeververdediging (ca. 223m) van het kanaal Brussel-Schelde. Een deel van deze oeververdediging is afgeschoven (ca. 35m). Het plaatsen en in stand houden van een tijdelijke damwand om de bestaande constructie te vervangen. Deze opdracht betreft een opdracht in de volgende vaste en voorwaardelijke gedeelten: Deel I: Het plaatsen van een tijdelijke damwand met werkplatform en het slopen/verwijderen van de bestaande constructie Deel II: Constructie van de oeverbescherming, infrastructuurwerken (excl. Bitumineuze verhardingen), verwijderen van de tijdelijke damwand en baggerwerken. Deel III: Bitumineuze verhardingen Deel I betreft een vast gedeelte van de opdracht. Delen II en III betreffen voorwaardelijke delen van de opdracht. In art (Wet ) worden de voorwaarden beschreven. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: art. 61, 4 Uitsluitingscriteria Voor een open aanbesteding verklaart de inschrijver door in te schrijven op deze opdracht zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in art. 61, 1 en 2 K.B. Plaatsing. De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om de attesten die de niet- uitsluiting bewijzen op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de sluiting van de opdracht. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Art 67 Financiële en economische draagkracht Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen. De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren. III.2.3. Vakbekwaamheid: art. 69 Technische bekwaamheid Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen. De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 6 behoren. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s): 1) Een lijst van de vijf belangrijkste werken uitgevoerd tijdens de vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden: - de inhoud van de opdracht; - het bedrag van de opdracht; - de uitvoeringsperiode van de opdracht; - de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht; - of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/ inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht. Klasse: 6, Categorie: B Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Verkoop (en inzage) van de aanbestedingsdocumenten: elke dag van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur op volgende adressen: Waterwegen en Zeekanaal NV Maatschappelijke zetel Oostdijk 110

6 MAANDAG 25 AUGUSTUS p Willebroek Tel: 03/ Fax: 03/ Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Bovenschelde Guldensporenpark Merelbeke Tel: 09/ Fax: 09/ Betaling door overschrijving gebeurt op rekeningnummer BE van Waterwegen en Zeekanaal NV onder vermelding van het besteknummer (BB1908/BS23). Digitale bestekken De lijst van lopende bestekken is terug te vinden op : U kan hier tegen betaling met kredietkaart (Visa, Mastercard) de bestekken downloaden of eventueel laten opsturen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/09/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/09/ :30 Plaats: Waterwegen en Zeekanaal NV - Oostdijk Willebroek - vergaderzaal IJZER Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Open aanbesteding AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 170 werkdagen in totaal. Per deel (zoals gedefinieerd in "art. 37, 1 Vaste en voorwaardelijke gedeelten van dit bijzonder bestek") echter wordt er een andere uitvoeringstermijn voorzien: 1. Deel I: 75 werkdagen 2. Deel II: 85 werkdagen 3. Deel III: 10 werkdagen Voor de aanvang van de verschillende delen wordt er steeds een nieuw dienstbevel gegeven. De uitvoeringstermijn bevat alle werken, leveringen en diensten nodig voor het uitvoeren van deze opdracht. Dit is dus inclusief het opstellen, indienen, nazicht en goedkeuren van de nodige nota's en studies en plannen. Bij toepassing van art. 26, 1, 2 b) van de wet heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/08/2014 BELGIAN PIPELINE ORGANISATION N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Belgian Pipeline Organisation Parkstraat, 36, BE-3000 Leuven Contact: Lange Philippe Marcel Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Overeenkomst van diensten voor de inspectie d.m.v. een "Intelligent Pigging" met de ULTRASONE methode (UT) van een 4" pijpleiding van BPO tussen CHIEVRES (4CHD) en FLORENNES (4FLA). II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Overeenkomst van diensten voor de inspectie d.m.v. een "Intelligent Pigging" met de ULTRASONE methode (UT) van een 4" pijpleiding van BPO tussen CHIEVRES (4CHD) en FLORENNES (4FLA). II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 1 pijpleiding 4'' met lengte ongeveer 81,2 km AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 20/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/10/ :10 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 21/10/ :10 Plaats: Parkstraat, 36 te 3000 LEUVEN AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/08/2014 CVBA VOLKSWONINGBOUW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

7 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 7 CVBA VOLKSWONINGBOUW WILSELSESTEENWEG 23, BE-3020 HERENT Contact: DEMESSEMAEKERS Denise Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Bouwen van 14 sociale huurwoningen Rijmenamsesteenweg - Gerzevien Haacht - HERAANBESTEDING II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van 14 sociale huurwoningen Rijmenamsesteenweg - Gerzevien Haacht - HERAANBESTEDING II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: erkenning categorie D1 klasse 5 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 180 EUR. Betalingstermijnen en -methode: te storten op postrekening nr van de CVBA Volkswoningbouw IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/09/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/09/ :30 Plaats: CVBA VOLKSWONINGBOUW - WILSELSESTEENWEG HERENT Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: inschrijvers AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/8/2014 CVBA NIEUW SINT-TRUIDEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT cvba Nieuw Sint-Truiden Gorsemweg 53, BE-3800 Sint-Truiden Contact: De heer Georges Feucht Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Bouwen van 18 sociale koopwoningen en 12 sociale huurwoningen te Gingelom, Mielen boven Aalst, Bronstraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gingelom, Mielen boven Aalst, Bronstraat II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van 18 sociale koopwoningen en 12 sociale huurwoningen te Gingelom, Mielen boven Aalst, Bronstraat II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: bouwen van 18 sociale koopwoningen Korte beschrijving: bouwen van 18 sociale koopwoningen Perceel 2: bouwen van 12 sociale huurwoongelegenheden Korte beschrijving: bouwen van 12 sociale huurwoongelegenheden II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. * De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie bijkt. III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: perceel 1: D (Bouwwerken), Klasse 6 perceel 2: D (Bouwwerken), Klasse 5 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

8 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 8 IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 7/10/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: kostprijs bestek perceel 1: 217,50 euro + 13,05 euro BTW = 230,55 euro kostprijs bestek perceel 2: 261,00 euro + 15,66 euro BTW = 276,66 euro Aankoop dossiers mits overschrijving van het corresponderende bedrag op rekening nr BE van de huisvestingsmaatschappij cvba Nieuw Sint-Truiden met vermelding van het perceel of de percelen dossiers kunnen afgehaald worden op de kantoren van de sociale huisvestingsmaatschappi cvba Nieuw Sint-Truiden mits voorlegging van het stortingsbewijs. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 8/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 8/10/ :00 Plaats: Gorsemweg Sint-Truiden - vergaderzaal 1ste verdieping AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/8/2014 CIG DE ZESHOEK VZW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CIG DE ZESHOEK VZW VLASSTRAAT 51, BE-3920 LOMMEL Contact: ANN VERMASSEN Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT VERBOUWING APPARTEMENTEN II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: LOMMEL - VLASSTRAAT 51 II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: VERBOUWING APPARTEMENTEN II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: ZIE LASTENBOEK III.2.2. Economische en financiële draagkracht: ZIE LASTENBOEK ZIE LASTENBOEK III.2.3. Vakbekwaamheid: ZIE LASTENBOEK ZIE LASTENBOEK Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 03/10/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: STORTING VAN 37,50 EURO OP REKENING VAN ARCHITEKTENBURO VANDEBROEK BVBA IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 09/10/ :00 Plaats: CIG DE ZESHOEK VZW - VLASSTRAAT 51 - LOMMEL AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/8/2014 STAD BREE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Bree Vrijthof 10, BE-3960 Bree Contact: De heer Tom Houben Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT St. - Jobstraat: heraanleg stoepen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken.

9 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 9 Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sint-Jobstraat, 3960 Bree II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: St. - Jobstraat: heraanleg stoepen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Verklaring op eer: Hierin verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. RSZ - attest slaande op voorlaatste afgelopen kwartaal (april - mei-juni 2014) III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt. * Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt. Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1/10/2014 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en inschrijvingsformulier IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 2/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2/10/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 25/8/2014 CF_MCF_AGI DIRECTION REGIONALE LIEGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CF_MCF_AGI Direction regionale Liege rue de Serbie 44, BE-4000 liege Contact: RENARD Yves Tél: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Renouvellement et isolation de la toiture à VERVIERS AR VERDI (Implantation de Pepinster), rue Picqueray 1 à 4860 PEPINSTER. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: VERVIERS AR VERDI - Site de Pepinster Rue Picqueray, PEPINSTER II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Mise en oeuvre de tous les moyens d'exécution y compris les mesures de sécurité et de protection relatifs aux travaux de : Renouvellement et isolation de la toiture à VERVIERS AR VERDI (Implantation de Pepinster), rue Picqueray 1 à 4860 PEPINSTER. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, 1 et 2 de l'arrêté royal du 15 juillet Causes d'exclusion obligatoire : Sera exclu du marché le soumissionnaire qui a fait l'objet d'au moins une des condamnations reprises à l'article 61, 1 points 1 à 4 de l'arrêté royal du 15 juillet Causes d'exclusion facultative : Par application de l'article 60, 1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur vérifie lui-même, via l'utilisation de l'application DIGIFLOW, si le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion reprises aux articles ,2,5,6 de l'arrêté royal du 15 juillet Les soumissionnaires sont donc invités à joindre à leur offre un extrait de casier judiciaire attestant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une ou de plusieurs des condamnations mentionnées l'article 61, 1 points 1 à 4 et à l'article 61 2,3,4,7 de l'arrêté royal du 15 juillet Les soumissionnaires étrangers non inscrits à la banque carrefour des entreprises (BCE) en Belgique fourniront au P.A. tous les documents nécessaires à la vérification de la situation d'exclusion reprise à l'article 61, 2 1 à 7. Les documents non établis en français seront accompagnés d'une traduction faite par un traducteur juré. III.2.2. Capacité économique et financière: Sans objet III.2.3. Capacité technique: Sous-catégorie D 8 - classe 2 pour autant que le montant de l'offre l'exige Une liste de références d'au moins trois travaux similaires et d'un budget minimal de euros HTVA pour chacune d'elle, réalisés au cours des cinq dernières années, appuyée de certificat de bonne exécution indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront qu'ils ont été exécutés selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin, conformément à l'article 69, 7 de l'a.r. du 15/7/2011. Un procès-verbal de réception provisoire ou définitive ne constitue pas un certificat de bonne exécution. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 02/10/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:

10 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 10 Date: 02/10/ :00 Lieu: MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - Direction Régionale de LIEGE - Rue de Serbie, LIEGE (Salle des Adjudications - 5ème étage) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite des lieux OBLIGATOIRE. Visites prévues avec le pouvoir adjudicateur aux 2 dates suivantes : le MARDI 9 SEPTEMBRE 2014 à 9 h 30 heures sur place et le MARDI 23 SEPTEMBRE 2014 à 9 h 30 heures sur place. Merci de vous annoncer préalablement auprès de Monsieur David SERAT Si ces dates et heures ne conviennent pas à l'entrepreneur, il est possible de prendre rendez-vous avec la Direction de l'école ou son représentant au numéro suivant : Madame HERODE au 087 / ou Monsieur Xavier GILLES au 0494 / Travail à réaliser dans un délai de 40 jours ouvrables pour l'ensemble du marché. Pour les travaux de démolition et retrait d'amiante (ici, le démontage des panneaux de façade existant contenant de l'asbeste-ciment), l'agrément de "société de désamiantage" du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale est exigé pour le soumissionnaire ou son sous-traitant en charge du travail de désamiantage. Les travaux de désamiantage devant s'effectuer en période de congés scolaires et en l'absence des occupants. Prière de vous identifier auprès du pouvoir adjudicateur en cas de téléchargement afin de pouvoir vous prévenir des éventuelles modifications qui pourraient survenir. Documents à télécharger gratuitement sur le site VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/08/2014 RW-SPW-DGT2-DÉPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR RW-SPW-DGT2-Département des Technologies de l'information et de la communication Boulevard du Nord, 8, BE-5000 Namur Contact: Monsieur Francis Mossay, Directeur Général Monsieur T. BERTRAND, Inspecteur général DTIC Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché relatif aux accès Internet du Service public de Wallonie II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet les accès Internet du Service public de Wallonie. Trois types de prestations sont visés par le présent marché : - les prestations en mode exploitation : il s'agit de prestations d'exploitation des accès et services Internet qui sont plus amplement détaillées au point de la partie technique du présent cahier spécial des charges. - les prestations en mode projet : il s'agit de prestations relatives à des projets d'évolution ponctuelle des accès et services Internet. En cours de marché, d'autres projets non encore définis pourront être commandés par le pouvoir adjudicateur. - les prestations en mode régie concernent la mise à disposition de personnel en vue de réaliser des évolutions planifiées ou urgentes des accès et services Internet. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention est attirée sur le fait que : - A quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 précité ; - Conformément à l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. - Conformément à l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière fiscale. Le soumissionnaire étranger est tenu de joindre à son offre les certificats délivrés par l'autorité compétente du pays concerné selon lesquels : - le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ; - le soumissionnaire n'est pas en situation de faillite ou situations similaires ; - le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.2. Capacité économique et financière: / / III.2.3. Capacité technique: - Une liste de minimum trois références de marchés relatifs à des services de prestation d'accès Internet exécutés au cours des trois dernières années et dont le montant de chacun d'eux est de minimum euros hors TVA. Les références mentionneront, pour chacun des marchés, les coordonnées complètes d'une personne de contact. - Une liste d'au moins trois personnes de l'entreprise ayant chacune au moins 24 mois d'expérience dans la fourniture d'accès Internet ainsi que dans des projets de gestion, d'accès Internet et de services Internet. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/10/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 20/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 20/10/ :00 Lieu: SPW-DGT2- Boulevard du Nord 8 à 5000 Namur - 1er étage - salle de réunion Masson Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : En application de l'article 37, 2 de la loi du 15 juin 2006, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à une faculté de reconduction du marché de deux fois un an au maximum. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/08/2014

11 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 11 INFRABEL - ASSET MANAGEMENT - MAINTENANCE NAMUR SOUTH-EAST N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Infrabel - Asset Management - Maintenance Namur South-East rue Jean-Jacques Gaillard, 2, BE-5020 Flawinne (Ronet) Contact: Daniel Gilet, ingénieur industriel principal adjoint, Maintenance Manager Monsieur Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Cahier spécial des charges n 57/52/4/14/ Prestations d'engins : une grue hydraulique ordinaire sur pneus, une grue hydraulique sur wagons plats, une mini pelle hydraulique, un camion équipé d'une flèche hydraulique, avec opérateur, pour chargement et déchargement de matériaux de voie, de ballast, objets en béton et travaux divers, en voies principales et accessoires sur l'arrondissement Infrastructure 43 à Ronet. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Arrondissement Infrastructure de Ronet Sud-Est. II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Elle comprend, en ordre principal : - la mise à disposition d'une une grue hydraulique ordinaire sur pneus, avec opérateur; - la mise à disposition d'une grue hydraulique sur wagons plats, avec opérateur; - la mise à disposition d'une mini pelle hydraulique, avec opérateur; - la mise à disposition d'un camion équipé d'une flèche hydraulique, avec opérateur. Plusieurs engins de type différent, chacun avec son propre grutier, peuvent être demandés simultanément. Ces engins peuvent éventuellement être demandées pour opérer sur des chantiers situés à des endroits différents. II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: Elle comprend, en ordre principal : - la mise à disposition d'une une grue hydraulique ordinaire sur pneus, avec opérateur; - la mise à disposition d'une grue hydraulique sur wagons plats, avec opérateur; - la mise à disposition d'une mini pelle hydraulique, avec opérateur; - la mise à disposition d'un camion équipé d'une flèche hydraulique, avec opérateur. Plusieurs engins de type différent, chacun avec son propre grutier, peuvent être demandés simultanément. Ces engins peuvent éventuellement être demandées pour opérer sur des chantiers situés à des endroits différents. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Classe: Classe 1 : jusqu'à EUR, Catégorie: G, H SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 01/10/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/10/ :10 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 02/10/ :10 Lieu: Infrabel - Asset Management - Area South-East - "Espace Solvay", salle des adjudications (quatrième étage, local 403), rue Ernest Solvay, 1, à 4000 Liège. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Tout public VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/08/2014 IGRETEC N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR IGRETEC Boulevard Mayence, 1, BE-6000 CHARLEROI Contact: Christian JANUTH Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux d'égouttage des rues des Carrières, Yernelle, et Forge Ferry à Fontaine-L'Evêque II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rues des Carrières, Yernelle, et Forge Ferry à Fontaine-L'Evêque II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux d'égouttage des rues des Carrières, Yernelle, et Forge Ferry à Fontaine-L'Evêque Marché de travaux ayant pour objet l'égouttage et des travaux d'opportunité des rues Yernelle, des Carrières et Forge Ferry. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il s'agit de travaux se situant en routes communales. Le contenu du marché et son contexte général d'exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. Outre les études et les plans d'exécution, l'entreprise a pour objet l'établissement des documents, autorisations, permis, prestations, fournitures et essais nécessaires à l'exécution des travaux ainsi que l'établissement d'un état des lieux avant et après travaux, dressé en présence du pouvoir adjudicateur et du délégué du gestionnaire de la route. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1.Une attestation de l'o.n.s.s. (attestant du fait que les déclarations trimestrielles ont été introduites jusqu'à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de

12 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 12 réception des demandes de participation ou de réception des offres) dont il apparaît qu'il satisfait aux exigences des articles et 62 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 OU pour les candidats-soumissionnaires étrangers tout document conforme aux dispositions des articles et 62 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 attestant de la régularité de situation à l'égard des obligations sociales ; 2. Une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi conformément à l'article 63 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 ; Les soumissionnaires belges communiqueront l'attestation délivrée par le SPF Finances telle que visée à l'article 63 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; Pour information, les soumissionnaires peuvent obtenir cette attestation sur demande adressée de préférence par mail au : SPF FINANCES Administration générale de la Perception et du Recouvrement Centre de Perception NOGA Tour A 17ème étage Boulevard du Roi Albert II, 33, bte Bruxelles Il convient de mentionner dans la demande, la date de la publication ou de l'invitation à soumissionner. 3.Un extrait du casier judiciaire récent (maximum 6 mois). Le casier judiciaire des personnes morales (sociétés) est à demander au Service du casier judiciaire central. par courrier à l'adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles par fax au numéro par à Pour de plus amples informations tel. au 02/ (fr) ou 02/ (nl). 4.Une déclaration récente (maximum 6 mois) délivrée par le Greffier en chef du Tribunal de Commerce compétent dont il résulte que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations de l'article 61 2, 1, 2 de l'arrêté Royal du 15 juillet III.2.2. Capacité économique et financière: Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C - classe 4. Selon la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux, les marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs qui, au moment de l'attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de la loi. Le soumissionnaire doit produire la preuve de son agréation au plus tard au moment de l'attribution du marché y compris lorsqu'il fait appel à une autre entité pour établir qu'il dispose de l'agréation requise. Si l'agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le soumissionnaire produira l'engagement formel signé par le sous-traitant de participer au marché et d'exécuter effectivement les travaux pour lesquels l'agréation est requise. Les candidats ou soumissionnaires étrangers titulaire d'un certificat ou étant inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne peuvent quant à eux établir leur compétence conformément à l'article 70, al.2, 2 de l'ar du Lorsque le soumissionnaire ne fournit pas la preuve de l'agréation demandée au moment de la remise de l'offre, le pouvoir adjudicateur l'invite à produire dans les 2 jours ouvrables suivant la date de sa demande la preuve de(s) agréation(s) demandée(s) ou de(s) agréation(s) de ses sous-traitants. A défaut de réponse satisfaisante, l'offre du soumissionnaire est considérée comme irrégulière et est écartée du marché. III.2.3. Capacité technique: Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C - classe 4. Selon la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux, les marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs qui, au moment de l'attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de la loi. Le soumissionnaire doit produire la preuve de son agréation au plus tard au moment de l'attribution du marché y compris lorsqu'il fait appel à une autre entité pour établir qu'il dispose de l'agréation requise. Si l'agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le soumissionnaire produira l'engagement formel signé par le sous-traitant de participer au marché et d'exécuter effectivement les travaux pour lesquels l'agréation est requise. Les candidats ou soumissionnaires étrangers titulaire d'un certificat ou étant inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne peuvent quant à eux établir leur compétence conformément à l'article 70, al.2, 2 de l'ar du Lorsque le soumissionnaire ne fournit pas la preuve de l'agréation demandée au moment de la remise de l'offre, le pouvoir adjudicateur l'invite à produire dans les 2 jours ouvrables suivant la date de sa demande la preuve de(s) agréation(s) demandée(s) ou de(s) agréation(s) de ses sous-traitants. A défaut de réponse satisfaisante, l'offre du soumissionnaire est considérée comme irrégulière et est écartée du marché. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 03/10/ :30 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Si les documents sont emportés : coût : 115,00 EUR - Les documents, CSC, descriptif, métré et plans peuvent être obtenus à partir du 15/09/2014 chez Igretec, 1 Boulevard Mayence à 6000 Charleroi - Versement au compte IBAN n BE de l'intercommunale Igretec (code BIC GKCCBEBB - Bank name DEXIA BANK BELGIË). IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/10/ :00 Lieu: Fontaine-l'Evêque, salle des Mariages, rue du Château, n 1 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Pour le soumissionnaire ayant acheté les documents du marché, le métré au format XLS (fichier informatique excel), à l'exclusion de tout autre document, sera transmis par courrier électronique, après envoi d'un mail à l'adresse La mention métré Egouttage et travaux d'opprtunités des rues des carrieres, yernelle et forge ferry doit impérativement apparaître en objet. Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 140 jours ouvrables. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/8/2014 VILLE DE CHARLEROI N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Charleroi Hôtel de Ville, Place Charles II, BE-6000 Charleroi Contact: Madame Valérie DEJAIFFE Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: CHARLEROI - Hôtel de Ville - Réparation des ascenseurs II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:

13 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 13 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Hôtel de Ville de et à CHARLEROI II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux comprennent notamment : - le désamiantage et l'évacuation des éléments d'amiante trouvés en salle des machines et en cabine; - la fourniture et la pose de groupes de traction; - la fourntiure et la pose de cables de traction; - la fourniture, la pose et le racordement d'un système de communication bidirectionnel en cabine; - la fourniture et la pose de placement de nouveaux câbles; - la fourniture et la pose et le raccordement de contact de sécurité; - la fourniture et la pose de nouveaux bandeaux de commande en cabine; - la fourniture et la pose de protections devant les pièces mobiles; - la réception et le contrôle de l'installation par un organisme agréé II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion décrits aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Conformément à l'article 20 de la loi belge du 15 juin 2006 relatif aux marchés publics, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1 participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; 2 corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ; 3 fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4 blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Conformément à l'article 20 de la loi belge du 15 juin 2006 relatif aux marchés publics, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire : 1 qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; 2 qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; 3 qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 4 qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave ; 5 qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; 6 qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; 7 qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles pour la sélection qualitative et le droit d'accès ou qui n'a pas fourni ces renseignements. Pour les soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect par les soumissionnaires des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances en sollicitant via l'application DIGIFLOW, auprès du SPF Finances, une attestation portant sur la situation fiscale de chaque soumissionnaire dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture des offres (en APO ouvert et adjudication ouverte uniquement) ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction des offres (PNSP et PNDAP). Pour le soumissionnaire étranger, il joint à son offre, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi. Pour les autres cas d'exclusion, la Ville procède avant de prendre la décision d'attribution, à la vérification de la situation du soumissionnaire pressenti pour l'attribution. En vue d'établir si celui-ci tombe ou non sous le coup d'une cause d'exclusion, le pouvoir adjudicateur demandera lui-même, via son accès à DIGIFLOW, les renseignements ou documents qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont gestionnaires. C'est le cas pour les documents suivants : en ce qui concerne les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), l'absence d'état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue de ces soumissionnaires sera directement vérifiée par le pouvoir adjudicateur qui consultera, par des moyens électroniques, les bases de données de la BCE. en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale et par application de l'article 60, 1 AR passation, les soumissionnaires qui emploient du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS, portant sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres. En effet, la situation de ces soumissionnaires en matière de paiement de leurs cotisations de sécurité sociale sera vérifiée directement par le pouvoir adjudicateur qui consultera, par des moyens électroniques les bases de données de l'o.n.s.s. Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'union européenne que la Belgique joint à son offre, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Le pouvoir adjudicateur réclamera au soumissionnaire pressenti pour l'attribution qu'il soit belge ou étranger, un extrait du casier judiciaire dont il résulte que le soumissionnaire : n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux ; n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales ; n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; Le pouvoir adjudicateur réclamera au soumissionnaire étranger pressenti pour l'attribution, une attestation de non faillite du tribunal de commerce compétent ou délivré par toute autre autorité compétente du pays dans lequel il est établi. Le soumissionnaire est tenu, à partir du dépôt de son offre, d'informer le pouvoir adjudicateur, sans délai et au plus tard dans les 8 jours calendrier, de toute modification de sa situation personnelle ou de sa capacité financière, économique ou technique. Pour les soumissionnaires étrangers exclusivement, peuvent être remis des documents équivalents ou similaires délivrés par une autorité administrative du pays d'origine ou de provenance. Lorsqu'un de ces documents n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire est tenu d'apporter la preuve qu'il dispose de l'agréation d'entrepreneurs de travaux dans la sous-catégorie N1, classe correspondant au montant de l'offre ou à défaut la preuve que l'entrepreneur remplit les conditions d'obtention d'agréation d'entrepreneur dans la catégorie et la classe exigées. Sous-catégorie N1, classe correspondant au montant de l'offre Agréation requise: Sous-catégorie N1 (Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants ), classe correspondant au montant de l'offre ou à défaut la preuve qu'il remplit les conditions d'obtention de l'agréation d'entrepreneurs de travaux dans la catégorie et la classe exigées; III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire est tenu d'apporter la preuve qu'il dispose de l'agréation d'entrepreneurs de travaux dans la sous-catégorie N1, classe correspondant au montant de l'offre ou à défaut la preuve que l'entrepreneur remplit les conditions d'obtention d'agréation d'entrepreneur dans la catégorie et la classe exigées. Sous-catégorie N1, classe correspondant au montant de l'offre Agréation requise: Sous-catégorie N1 (Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants ), classe correspondant au montant de l'offre ou à défaut la preuve qu'il remplit les conditions d'obtention de l'agréation d'entrepreneurs de travaux dans la catégorie et la classe exigées; SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

14 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 14 IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 30/9/2014 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Pour obtenir de dossier complet de soumission, à titre gratuit, envoyer un mail à l'adresse suivante : IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 1/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 1/10/ :00 Lieu: Bureau d'etudes communal, chaussée de Lodelinsart 327 à Gilly - Salle de réunions (rez-de-chaussée) SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: * En cas d'envoi par pli ordinaire, ce pli définitivement scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée comme indication l'adresse ci-dessous et portant la mention "offre pour des travaux de réparations des asenseurs de l'hôtel de Ville de et à CHARLEROI" et est envoyé à l'adresse suivante : VILLE DE CHARLEROI Division du Bureau d'etudes A l'attention de Madame DEJAIFFE Chaussée de Lodelinsart GILLY En cas d'envoi sous pli recommandé, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication l'adresse ci-dessous et la mention "offre pour des travaux de réparations des asenseurs de l'hôtel de Ville de et à CHARLEROI" et est envoyé à l'adresse suivante : VILLE DE CHARLEROI Service Courrier (A l'attention de Madame DEJAIFFE Bureau d'etudes communal) Hôtel de Ville Place Charles II CHARLEROI En cas de dépôt des offres, par porteur, le principe de la double enveloppe n'est pas requis. Ce pli scellé portant comme indication l'adresse ci-dessous et la mention "offre pour des travaux de réparations des asenseurs de l'hôtel de Ville de et à CHARLEROI" et est déposée à l'adresse suivante : VILLE DE CHARLEROI Division du Bureau d'etudes A l'attention de Madame DEJAIFFE Chaussée de Lodelinsart GILLY Le porteur remet l'offre personnellement à Mesdames Valérie DEJAIFFE ou Véronique LERAT ou dépose cette offre dans la boîte prévue à cette fin (heures d'ouverture du bureau : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30) Toute offre doit parvenir au Président au plus tard avant que la séance d'ouverture des offres ne soit déclarée ouverte. Quelle qu'en soit la cause, les offres parvenues tardivement auprès du président sont refusées ou conservées sans être ouvertes. Toutefois, une telle offre est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant la date de l'ouverture des offres. * En cas d'envoi par pli ordinaire, ce pli définitivement scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée comme indication l'adresse ci-dessous et la mention " "offre et est envoyé à l'adresse suivante : VILLE DE CHARLEROI Division du Bureau d'etudes A l'attention de Madame DEJAIFFE Chaussée de Lodelinsart GILLY En cas d'envoi sous pli recommandé, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication l'adresse ci-dessous et la mention "offre pour et est envoyé à l'adresse suivante : VILLE DE CHARLEROI Service Courrier (A l'attention de Madame DEJAIFFE Bureau d'etudes communal) Hôtel de Ville Place Charles II CHARLEROI En cas de dépôt des offres, par porteur, le principe de la double enveloppe n'est pas requis. Ce pli scellé portant comme indication l'adresse ci-dessous et la mention "offre pour et est déposée à l'adresse suivante : VILLE DE CHARLEROI Division du Bureau d'etudes A l'attention de Madame DEJAIFFE Chaussée de Lodelinsart GILLY Le porteur remet l'offre personnellement à Mesdames Valérie DEJAIFFE ou Véronique LERAT ou dépose cette offre dans la boîte prévue à cette fin (heures d'ouverture du bureau : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30) En cas d'absence des personnes mentionnées ci-dessous, les personnes du service sont habilitées à recevoir l'offre. Toute offre doit parvenir au Président au plus tard avant que la séance d'ouverture des offres ne soit déclarée ouverte. Quelle qu'en soit la cause, les offres parvenues tardivement auprès du président sont refusées ou conservées sans être ouvertes. Toutefois, une telle offre est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant la date de l'ouverture des offres. Visite du site requise: Le rendez-vous est sollicité par le soumissionnaire qui est tenu de prendre contact avec le Bureau d'etudes : - Monsieur Jean-Pierre FLAMENT - Tél. 071/ VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/8/2014 VILLE DE CHARLEROI N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.

15 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 15 SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Charleroi Hôtel de Ville, Place Charles II, BE-6000 Charleroi Contact: Madame Valérie DEJAIFFE Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: JUMET - Ecole des Hamendes - Travaux de rénovation (Toiture et sanitaires) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ecole des Hamendes, rue Déterville 7 à JUMET II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux comprennent notamment : - le renouvellement de la couverture de toiture, y compris l'isolation; - le changement des sanitaires : wc, urinoirs, lavabos; - la mise en peinture des sanitaires. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas d'exclusion décrits aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. Conformément à l'article 20 de la loi belge du 15 juin 2006 relatif aux marchés publics, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1 participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; 2 corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ; 3 fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4 blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Conformément à l'article 20 de la loi belge du 15 juin 2006 relatif aux marchés publics, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire : 1 qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; 2 qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; 3 qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; 4 qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave ; 5 qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; 6 qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 ; 7 qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles pour la sélection qualitative et le droit d'accès ou qui n'a pas fourni ces renseignements. Pour les soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect par les soumissionnaires des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances en sollicitant via l'application DIGIFLOW, auprès du SPF Finances, une attestation portant sur la situation fiscale de chaque soumissionnaire dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture des offres (en APO ouvert et adjudication ouverte uniquement) ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction des offres (PNSP et PNDAP). Pour le soumissionnaire étranger, il joint à son offre, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi. Pour les autres cas d'exclusion, la Ville procède avant de prendre la décision d'attribution, à la vérification de la situation du soumissionnaire pressenti pour l'attribution. En vue d'établir si celui-ci tombe ou non sous le coup d'une cause d'exclusion, le pouvoir adjudicateur demandera lui-même, via son accès à DIGIFLOW, les renseignements ou documents qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont gestionnaires. C'est le cas pour les documents suivants : en ce qui concerne les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), l'absence d'état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue de ces soumissionnaires sera directement vérifiée par le pouvoir adjudicateur qui consultera, par des moyens électroniques, les bases de données de la BCE. en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale et par application de l'article 60, 1 AR passation, les soumissionnaires qui emploient du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS, portant sur l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres. En effet, la situation de ces soumissionnaires en matière de paiement de leurs cotisations de sécurité sociale sera vérifiée directement par le pouvoir adjudicateur qui consultera, par des moyens électroniques les bases de données de l'o.n.s.s. Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'union européenne que la Belgique joint à son offre, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des offres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Le pouvoir adjudicateur réclamera au soumissionnaire pressenti pour l'attribution qu'il soit belge ou étranger, un extrait du casier judiciaire dont il résulte que le soumissionnaire : n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de capitaux ; n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales ; n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ; n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; Le pouvoir adjudicateur réclamera au soumissionnaire étranger pressenti pour l'attribution, une attestation de non faillite du tribunal de commerce compétent ou délivré par toute autre autorité compétente du pays dans lequel il est établi. Le soumissionnaire est tenu, à partir du dépôt de son offre, d'informer le pouvoir adjudicateur, sans délai et au plus tard dans les 8 jours calendrier, de toute modification de sa situation personnelle ou de sa capacité financière, économique ou technique. Pour les soumissionnaires étrangers exclusivement, peuvent être remis des documents équivalents ou similaires délivrés par une autorité administrative du pays d'origine ou de provenance. Lorsqu'un de ces documents n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de ce pays. III.2.2. Capacité économique et financière: D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 3. Une agréation en D16 est exigée. Si le soumissionnaire ne dispose pas lui-même de cette agréation, il doit mentionner dans son offre le nom, l'adresse de 3 sous-traitants au maximum ayant cet agrément. Il choisira obligatoirement dans cette liste le sous-traitant qui effectuera le travail de sanitaires. Agréation requise: D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 3. Une agréation en D16 est exigée.. Si le soumissionnaire ne dispose pas lui-même de cette agréation, il doit mentionner dans son offre le nom, l'adresse de 3 sous-traitants au maximum ayant cet agrément. Il choisira obligatoirement dans cette liste le sous-traitant qui effectuera le travail de sanitaires. III.2.3. Capacité technique: D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 3. Une agréation en D16 est exigée. Si le soumissionnaire ne dispose pas lui-même de cette agréation, il doit mentionner dans son offre le nom, l'adresse de 3 sous-traitants au maximum ayant cet agrément. Il choisira obligatoirement dans cette liste le sous-traitant qui effectuera le travail de sanitaires. Agréation requise: D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 3. Une agréation en D16 est exigée.. Si le soumissionnaire ne dispose pas lui-même de cette agréation, il doit mentionner dans son offre le nom, l'adresse de 3 sous-traitants au

16 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 16 maximum ayant cet agrément. Il choisira obligatoirement dans cette liste le sous-traitant qui effectuera le travail de sanitaires. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 29/9/2014 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Pour obtenir de dossier complet de soumission, à titre gratuit, envoyer un mail à l'adresse suivante : IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 30/9/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 30/9/ :00 Lieu: Bureau d'etude communal, COB, chaussée de Lodelinsart, 327 à 6060 Gilly - Salle de réunions - Rez-de chaussée SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: En cas d'envoi par pli ordinaire, ce pli définitivement scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée comme indication l'adresse ci-dessous et la mention " "offre pour des travaux de rénovation (toiture et sanitaires) à l'école des Hamendes à JUMET" et est envoyé à l'adresse suivante : VILLE DE CHARLEROI Division du Bureau d'etudes A l'attention de Madame DEJAIFFE Chaussée de Lodelinsart GILLY En cas d'envoi sous pli recommandé, ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe fermée portant comme indication l'adresse ci-dessous et la mention "offre pour des travaux de rénovation (toiture et sanitaires) à l'école des Hamendes à JUMET" et est envoyé à l'adresse suivante : VILLE DE CHARLEROI Service Courrier (A l'attention de Madame DEJAIFFE Bureau d'etudes communal) Hôtel de Ville Place Charles II CHARLEROI En cas de dépôt des offres, par porteur, le principe de la double enveloppe n'est pas requis. Ce pli scellé portant comme indication l'adresse ci-dessous et la mention "offre pour des travaux de rénovation (toiture et sanitaires) à l'école des Hamendes à JUMET" et est déposée à l'adresse suivante : VILLE DE CHARLEROI Division du Bureau d'etudes A l'attention de Madame DEJAIFFE Chaussée de Lodelinsart GILLY Le porteur remet l'offre personnellement à Mesdames Valérie DEJAIFFE ou Véronique LERAT ou dépose cette offre dans la boîte prévue à cette fin (heures d'ouverture du bureau : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30). En cas d'absence des personnes mentionnées ci-dessus, les agents du secrétariat sont habilités à recevoir les offres. Toute offre doit parvenir au Président au plus tard avant que la séance d'ouverture des offres ne soit déclarée ouverte. Quelle qu'en soit la cause, les offres parvenues tardivement auprès du président sont refusées ou conservées sans être ouvertes. Toutefois, une telle offre est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été envoyée sous pli recommandé, au plus tard le quatrième jour de calendrier précédant la date de l'ouverture des offres. Visite du site requise: Le rendez-vous est sollicité par le soumissionnaire qui est tenu de prendre contact avec le Bureau d'etudes : - Monsieur LICATA - Tél. 071/ VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/8/2014 ASBL COMITE DES ECOLES PAROISSIALES SAINT-SERVAIS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR ASBL COMITE DES ECOLES PAROISSIALES SAINT-SERVAIS Rue Basse, 2, BE-6500 Beaumont Contact: Président Monsieur Christian Thonnart Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Transformation et rénovation de l'école Saint-Servais II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Rue Basse, BEAUMONT II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation et transformation de l'école Saint-Servais à Beaumont II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un seul lot. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gros-oeuvre et parachèvements Gros-oeuvre,menuiseries extérieures et intérieures, plafonnage, revêtement des sol et murs, chauffage, sanitaire Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR.

17 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 17 SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir cahier des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier des charges Classe 4 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: 95 EUR. Conditions et mode de paiement: Paiement chez l'architecte Alain Stevens tél/fax , compte IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/10/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 23/10/ :30 Lieu: Ecole Saint-Servais. Réfectoire Rue Basse, Beaumont SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/8/2014 COMMUNE DE DAVERDISSE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Daverdisse Grand Place, BE-6929 Haut-Fays Contact: Madame Cécile Kiebooms Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Entretien extraordinaire de voiries 2014 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux consistent en la réfection et l'entretien des voiries suivantes : - Sclassin vers Mont - Chemin de la Haie des Larons - Rue de la Culée - Les Rives jusqu'à l'entrée de Porcheresse II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attestation ONSS établissant que la situation du compte envers cet office pour l'avant-dernier trimestre précédant la date d'ouverture des offres, conforméments à l'article 62 de l'ar du 15 juillet Si le candidat soumissionnaire exerce sa profession seul et en qualité de travailleur indépendant une attestation de l'inasti est exigée. En application de l'arti 63 de l'ar du 15 juillet 2011, le candidat ou le soumisionnaire joint à sa demande de particiaption ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle III.2.2. Capacité économique et financière: Néant Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: Néant Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 6/10/2014 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Versement sur le compte avant tout envoi de documents IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 14/10/ :00 Lieu: Maison communale, Grand Place 1 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/8/2014

18 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 18 RW-SPW-DGO1-DRM-DIRECTION DES ROUTES DE MONS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR RW-SpW-DGO1-DRM-Direction des Routes de Mons Rue du Joncquois, 118, BE-7000 Mons Contact: Madame Sophie Ferard Madame Sophie Ferard Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 1 Prestations de service hivernal sur les routes et autoroutes gérées par la direction des Routes de Mons II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Routes et autoroutes gérées par la direction des Routes de Mons II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes (et autoroutes) gérées par la Région wallonne et la SOFICO- Pour la Région wallonne : le SPW, Direction des Routes de Mons ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Tournai DGO lot 1 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes gérées par le district de Tournai (lot 1 - circuit 1) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 2: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Tournai DGO lot 2 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes gérées par le district de Tournai (lot 2 - circuits 2, 3 et 8) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 3: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Tournai DGO lot 3 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes gérées par le district de Tournai (lot 3 - circuits 4, 5, 6, 7 et 9) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 4: Prestation du service hivernal sur les routes du district d'ath DGO lot 1 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes gérées par le district d'ath (lot 1 - circuits 1, 2, 3, 4, 5 et 9) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 5: Prestation du service hivernal sur les routes du district d'ath DGO lot 2 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes gérées par le district d'ath (lot 2 - circuits 6, 7 et 8) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 6: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Soignies DGO lot 1 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes gérées par le district de Soignies (lot 1 - circuits 1, 2, 4 et 6) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 7: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Soignies DGO lot 2 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes gérées par le district de Soignies (lot 2 - circuits 3, 5, 7 et 8) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 8: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Soignies DGO lot 3 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes gérées par le district de Soignies (lot 3 - circuits 9 et 10) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 9: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Mons DGO lot 1 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes gérées par le district de Mons (lot 1 - circuits 1, 2, 3, 4 et 5) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 10: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Mons DGO lot 2 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes gérées par le district de Mons (lot 2 - circuits 6, 7, 8, 9 et 10) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 11: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Mons DGO lot 3 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes gérées par le district de Mons (lot 3 - circuit 11) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 12: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Ghislenghien DGO lot1 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Ghislenghien (lot 1 - circuit 1) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 13: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Ghislenghien DGO lot2 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Ghislenghien (lot 2 - circuit 2) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre.

19 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 19 Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 14: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Ghislenghien DGO lot3 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Ghislenghien (lot 3 - circuit 3) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 15: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Ghislenghien DGO lot4 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Ghislenghien (lot 4 - circuit 4) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 16: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Ghislenghien DGO lot5 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Ghislenghien (lot 5 - circuit 5) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 17: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Ghislenghien DGO lot6 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Ghislenghien (lot 6 - circuit 6) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 18: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Ghislenghien DGO lot7 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Ghislenghien (lot 7 - circuit 7G) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 19: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Ghislenghien DGO lot8 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Ghislenghien (lot 8 - circuit 8G) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 20: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Ghislenghien DGO lot9 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Ghislenghien (lot 9 - circuit 9G) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 21: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot1 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 1 - circuit 1) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 22: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot2 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 2 - circuit 2) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 23: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot3 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 3 - circuit 3) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 24: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot4 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 4 - circuit 4) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 25: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot5 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 5 - circuit 5) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 26: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot6 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 6 - circuit 6) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 27: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot7 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 7 - circuit 7) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 28: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot8 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 8 - circuit 8) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 29: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot9 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 9 - circuit 9) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 30: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot10 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 10 - circuit 10) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 31: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot11 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 11 - circuit 11) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 32: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot12

20 MAANDAG 25 AUGUSTUS p. 20 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 12 - circuit 12) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. Lot 33: Prestation du service hivernal sur les routes du district de Peruwelz DGO lot13 Exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les autoroutes gérées par le district de Péruwelz (lot 13 - circuit 13) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'administration, des prestations de camion, de matériel spécifique et de main-d'oeuvre. Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: entre et EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne se trouve dans aucun des cas d'exclusions prévus par l'article 61 1 et 2 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011 (en cas d'association, la déclaration sur l'honneur sera signée par tous les associés). III.2.2. Capacité économique et financière: voir le cahier des charges III.2.3. Capacité technique: Le pouvoir adjudicateur vérifie la capacité technique sur la base : 1 du nombre de lots que le soumissionnaire déclare pouvoir assurer ; 2 de la liste du personnel pouvant être mis à disposition (le cas échéant, moyennant recours à la sous-traitance) ; la liste est à joindre à l'offre. 3 de la liste du matériel pouvant être mis à disposition (le cas échéant, mentionner les options d'achat ou de recours à la sous-traitance). SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 05/09/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 05/09/ :00 Lieu: SPW-DGO1-41 rue du Joncquois, 118 à 7000 MONS Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Objet de l'avis rectificatif numéro 1: Les postes n 7, 19 et 26 concernant l'engin de déblocage (EDC) sont considérés comme nul et non avenu pour l'ensemble des circuits et des lots. Cet avis rectificatif remplace l'avis publié sur le portail des marchés publics ( en date du 22/07/2014, il rectifie également l'avis de marché initial publié au bulletin des adjudications en date du 22/07/2014 sous la référence: ainsi que la publication initiale européenne publiée à l'adresse suivante: L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (CSC,métrés ou inventaires et plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics dont l'adresse URL est la suivante : VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 25/08/2014 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO WEST N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Oude Gentweg, 75A, BE-8000 BRUGGE Contact: Dhr. Luc VERHOEVEN, attaché Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Gent - Nieuwe Wandeling - Gevangenis - Vernieuwen metalen schrijnwerk & beglazing toezichtpost koer C II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gent - Nieuwe Wandeling 89 II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Gent - Nieuwe Wandeling - Gevangenis - Vernieuwen metalen schrijnwerk & beglazing toezichtpost koer C II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 1 : tot EUR, Categorie: D20 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB. Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel "van deze aankondiging.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MARDI 16 DÉCEMBRE 2014 N. 304 Adjudication publique AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT (CTB MLI) N. 528953 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE VENDREDI 21 MARS 2014 N. 69 Adjudication publique VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE N. 506195 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 501034 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010

Fast2web Drupal site Builder. Informatiesessie M1010 Session d information M1010 Fast2web Drupal site Builder Informatiesessie M1010 Session d information M1010 M1010 Gebruik van Forum toepassing Utilisation de l application Forum Mini-competition - Minicompetitie OpenFED / drupal.org

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 17 FEBRUARI 2015 N. 43 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 503986 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 12 MEI 2014 N. 116 Openbare aanbesteding FOD JUSTITIE-STAFDIENST ICT N. 510358 FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT Eversestraat, 2-8, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 19 DECEMBER 2014 N. 307 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 529424 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Brussels Instituut voor

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 27 APRIL 2015 N. 104 Openbare aanbesteding VZW JHOB N. 510526 vzw JHOB Bloemenstraat 32, BE-1000 Brussel Contact: Roeland Grolus Tel: +32 494842086

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 20 NOVEMBER 2012 N. 290 Openbare aanbesteding UNIVERSITÉ DE MONS (UMONS) N. 527244 Université de Mons (UMons) Place du Parc 20, BE-B-7000 MONS Contact:

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 31 JULI 2013 N. 194 Openbare aanbesteding ARCANNE - ATELIER D'ARCHITECTURE N. 517233 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 523580 Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 N. 296 Adjudication publique ANDERLECHT MOULART SCFS N. 526135 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Anderlecht Moulart SCFS

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 6 JULI 2015 N. 169 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 517643 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7, BE-1000

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2013 N. 196 Openbare aanbesteding COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE N. 517361 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 20 JULI 2011 N. 187 Openbare aanbesteding BELGISCHE TECHNISCHE COOPERATIE N. 515666 Belgische Technische Cooperatie Belgische Technische Cooperatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 16 MAART 2015 N. 66 Openbare aanbesteding CTB RDC N. 506572 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie