BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N Gemeente van Elsene - College van Burgemeester en Schepenen Elsensesteenweg, 168, BE-1050 Brussel Contact: Sophie Bruno Tel: Fax: Internet adres(sen): De wettelijke controles uit te voeren in de gebouwen en voertuigen van de gemeente Elsene voor een duur van 2 jaar. Type opdracht: Diensten. 1.Het betreft een overheidsopdracht voor diensten. 2.Deze heeft als voorwerp de controle van elektrische installaties, liften, goederenliften, levenslijnen, uitrustingen van speelpleinen, enz. in de gemeentelijke gebouwen en voertuigen voor twee jaar. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Is uitgesloten van deelneming aan de opdracht, in welk stadium van de procedure ook, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de bepalingen van artikel 69bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari Met het oog hierop zal de Aanbestedende Overheid zelf d.m.v. elektronische middelen (Digiflow) inlichtingen inwinnen over de stand van de betaling door de inschrijver jegens de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ). De inschrijver die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de Gemeente Elsene aannemelijk zal kunnen maken, zal worden uitgesloten van deelname aan de opdracht. Kwalitatieve selectie De inschrijver moet aan zijn offerte de accreditatie Beltest NBN-EN toevoegen waarvan de datum maximum een jaar vóór de opening van de offertes ligt. Indien de opdrachtnemer zijn accreditatie tijdens de loop van de opdracht verliest, behoudt de Gemeente zich het recht voor een einde te stellen aan het contract, zonder recht op schadevergoeding in toepassing van artikel 20 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/07/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/07/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 01/07/ :00 Plaats: Raadzaal van de Gemeentehuis Elsene Elsenesesteenweg 1050 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare Vergadering VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/05/2013 GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N Gemeente van Elsene - College van Burgemeester en Schepenen Elsensesteenweg, 168, BE-1050 Brussel Contact: Sophie Bruno Tel: Fax: Internet adres(sen): Levering van verwarmings- en loodgietersmateriaal Voor een duur van 1 jaar Type opdracht: Leveringen.

2 WOENSDAG 22 MEI p. 2 Het betreft een overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering van verwarmings- en loodgietersmateriaal voor een duur van 1 jaar. Ze bestaat uit 3 percelen, genummerd van 1 tot 3. PERCEEL 1: LEVERING VAN VERWARMINGSMATERIAAL PERCEEL 2: LEVERING VAN LOODGIETERSMATERIAAL PERCEEL 3: LEVERING VAN VERWARMINGSELEMENTEN De inschrijver mag offerte indienen voor één, meerdere of zelfs alle percelen. De inschrijver mag een verbetering van de offerte voorstellen in geval van groepering van meerdere percelen. In dit geval zal hij de prijzen voor elk perceel waarvoor hij inschrijft duidelijk moeten vermelden, en afzonderlijk, de voorgestelde korting, om de aanbestedende overheid toe te laten elke groepering van percelen te kunnen vergelijken. Vrije varianten zijn verboden. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: LEVERING VAN VERWARMINGSMATERIAAL Korte beschrijving: VERWARMINGSMATERIAAL Perceel 2: LEVERING VAN LOODGIETERSMATERIAAL Korte beschrijving: LOODGIETERSMATERIAAL Perceel 3: LEVERING VAN VERWARMINGSELEMENTEN Korte beschrijving: VERWARMINGSELEMENTEN Is uitgesloten van deelneming aan de opdracht, in welk stadium van de procedure ook, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de bepalingen van artikel 43bis van het Koninklijk Besluit van 8 januari Met het oog hierop zal de Aanbestedende Overheid zelf d.m.v. elektronische middelen (Digiflow) inlichtingen inwinnen over de stand van de betaling door de inschrijver jegens de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) tot het voorlaatste verstreken kalenderkwartaal betreffende de opening van de offertes. Is uitgesloten van deelneming aan de opdracht, de inschrijver die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de Gemeente Elsene aannemelijk kan maken. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/06/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/06/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/06/ :00 Plaats: Raadzaal van de Gemeentehuis van Elsene Elsenesesteenweg 1050 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare Vergadering VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/05/2013 REGIE DER GEBOUWEN - DIRECTIE BRUSSEL N Regie der Gebouwen - Directie Brussel Jourdanstraat, 95 b2, BE-1060 BRUSSEL Contact: Regie der Gebouwen, Directie Brussel J. DE BAERDEMAEKER, Industriel Ingenieur Attaché Tel: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Anderlecht - FEDERALE POLITIE - BRIGADE & VERKEERSPOST ANDERLECHT - Bodemsanering van bodem en grondwater verontreinigd met minerale olie en benzine Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Bergensesteenweg 1303 te 1070 Brussel Bodemsanering van bodem en grondwater verontreinigd met minerale olie en benzine II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: zie bijzonder bestek zie bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bijzonder bestek Klasse: Klasse 3 : tot EUR, Categorie: N/A Laagste prijs.

3 WOENSDAG 22 MEI p. 3 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/06/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/06/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/06/ :00 Plaats: Jourdanstraat 95 (gelijksvloer) te 1060 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN De inschrijvers kunnen alle nuttige inlichtingen verkrijgen door zich te richten tot : De Heer J. DE BAERDEMAEKER, Ind. Ingenieur Attaché bij de Regie der Gebouwen (tel. : 02/ gsm : 0473/ De documenten betreffende deze aanneming kunnen worden ingezien bij de leidend ambtenaar van onderhavige opdracht en dit na telefonische afspraak op het hierboven vermelde adres. De inschrijvers moeten verplichtend de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd worden; voorziene dagen : - Donderdag 30 mei 2013 om 10u00 uur stipt; - Dinsdag 04 juni 2013 om 10u00 uur stipt. De inschrijvers melden zich aan bij : Bergensesteenweg VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/05/2013 REGIE DER GEBOUWEN - DIRECTIE BRUSSEL N Regie der Gebouwen - Directie Brussel Jourdanstraat, 95 b2, BE-1060 BRUSSEL Contact: Regie der Gebouwen, Directie Brussel J. DE BAERDEMAEKER, Industriel Ingenieur Attaché Tel: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Oudergem - FEDERALE POLITIE - VERKEERSPOST OUDERGEM - Bodemsanering bodem verontreiningd met benzine Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Jules Cockxstraat 5-7 te 1160 Brussel Bodemsanering bodem verontreiningd met benzine II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: zie bijzonder bestek zie bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bijzonder bestek Klasse: Klasse 1 : tot EUR, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/06/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/06/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/06/ :30 Plaats: Jourdanstraat 95 (gelijksvloer) te 1060 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN De inschrijvers kunnen alle nuttige inlichtingen verkrijgen door zich te richten tot : De Heer J. DE BAERDEMAEKER, Ind. Ingenieur Attaché bij de Regie der Gebouwen. (tel. : 02/ gsm : 0473/ De documenten betreffende deze aanneming kunnen worden ingezien bij de leidend ambtenaar van onderhavige opdracht en dit na telefonische afspraak op het hierboven vermelde adres. De inschrijvers moeten verplichtend de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd worden; voorziene dagen :

4 WOENSDAG 22 MEI p. 4 - Donderdag 30 mei 2013 om 14u00 stipt; - Dinsdag 04 juni 2013 om 14u00 stipt. De inschrijvers melden zich aan bij : J. Cockxstraat 5-7 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/05/2013 GEMEENTE ANDERLECHT N Gemeente Anderlecht Transvaalstraat, 21, BE-1070 Brussel Contact: Gebouwen en Huisvesting Mw. I. DEVRIENDT Tel: Fax: Internet adres(sen): Openbare aanbesteding - School M6 "Les Petits Goujons", Grondelstraat 88-Werken voor het afbreken van een schoolpaviljoen en bouw van een bijgebouw-11/022 Type opdracht: Werken. Openbare aanbesteding - School M6 "Les Petits Goujons", Grondelstraat 88-Werken voor het afbreken van een schoolpaviljoen en bouw van een bijgebouw-11/022 II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Een attest van de r.s.z conform art. 17bis van het KB dd. 8/1/96 De inschrijver moet de voorwaarden om erkend te worden in categorie D klasse 5 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 04/06/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Na betaling bij de gemeente-ontvanger (rek.nr of contant) kan het bestek opgehaald worden op de dienst Gebouwen en Huisvesting, Transvaalstraat 21 te 1070 Brussel (met bewijs van betaling) IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/06/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 05/06/ :00 Plaats: Vergaderzaal, Transvaalstraat 21 te 1070 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De inschrijvers VI.3. NADERE INLICHTINGEN Sociale clausules bijgevoegd aan het bestek Een plaatsbezoek is voorzien op woensdag 29/05/2013 om 10u00 ter plaatse VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/05/2013 MRMP-S/AM - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION "SUPPORT SYSTE N MRMP-S/AM - Algemene Directie Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems"Ondersectie Support Products Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Coenen Sophie An Tel: Fax: Internet adres(sen): Schuurmiddelen Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: zie bestek Meerjarige overeenkomst ( ) voor de aankoop en levering van schuurmiddelen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: tussen en EUR.

5 WOENSDAG 22 MEI p. 5 Zie bestek Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/06/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/06/ :29 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/06/ :30 Plaats: Zie bestek VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/05/2013 COMMUNE DE LA HULPE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de La Hulpe Rue des Combattants, 59, BE-1310 La Hulpe Contact: Madame Michèle Gillent Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux: Réfection du revêtement hydrocarboné Rouge Cloître / Pré Quinze II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rue du Rouge Cloître - Pré Quinze II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux: Réfection du revêtement hydrocarboné Rouge Cloître / Pré Quinze II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant aux paiements de la TVA. * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics III.2.2. Capacité économique et financière: Les extraits du bilan et du compte annuel le plus récent d'où ressort la santé financière du soumissionnaire. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: La liste des principaux travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 15/7/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Le Cahier Spécial des Charges sera envoyé gratuitement par courrier. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/7/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 16/7/ :00 Lieu: Maison communale, Salle du conseil, 1er etage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/5/2013 VILLE D'OTTIGNIES - LOUVAIN-LA-NEUVE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville d'ottignies - Louvain-la-Neuve Avenue des Combattants, 35, BE-1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve Contact: Madame Dorothée HEBRANT Tél: Fax:

6 WOENSDAG 22 MEI p. 6 SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Fourniture de sacs poubelles du 1er juin 2013 au 1er juin 2015 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Service Travaux et Environnement, Colruyt et Delhaize II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Fourniture de sacs poubelles - Années 2013/2014 Le marché comprend : - La fabrication des sacs - Le stockage des sacs - La livraison des sacs II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Exclusion obligatoire - (Arrêté royal du 8 janvier Article 43 (fournitures) - 1er) : Conformément à l'article 43, 1er, 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, la preuve que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion y visés, sera apportée par la production d'une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire n'a pas fait l'objet d'un jugement pour : -organisation criminelle, -corruption, -fraude, -blanchiment de capitaux. Exclusion facultative - (Arrêté royal du 8 janvier Article 43 (fournitures) - 2) : Conformément à l'article 43, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, de l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, la preuve que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion y visés, sera apportée par la production des pièces suivantes : 1) Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'est pas en état de faillite ou de liquidation, - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de concordat judiciaire, - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle, - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave, - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements, 2) Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, avant-dernier trimestre par rapport à la date limite de remise des offres ou attestation plus récente, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi, 3) Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle envers ses obligations relatives au paiement de la TVA conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi, 4) Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle envers ses obligations relatives au paiement des impôts conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi, III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration bancaire attestant des bonnes relations financières et de confiance dont jouit l'entreprise auprès de cet organisme financier au cours des 3 dernières années. III.2.3. Capacité technique: Le détail des productions similaires, pour au moins 3 marchés de plus de ,- EUR, réalisés pour d'autres administrations ou intercommunales, le tout sera appuyé des échantillons répondant aux spécifications de notre marché et de certificats de bonne exécution. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/6/2013 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Les documents d'adjudication sont gratuits et pourront être obtenus sur base d'une demande transmise par mail à l'adresse suivante : IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/6/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/6/ :00 Lieu: Hôtel de ville, Salle du conseil, 1e étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/5/2013 COMMUNE DE TUBIZE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Tubize Grand Place, 1, BE-1480 Tubize Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Réaménagement des trottoirs Chaussée de Mons et Rue de Bruxelles-Crédit d'impulsion II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Chaussée de Mons et rue de Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux comportent: -Les travaux de démolition de revêtements divers de trottoirs, y compris la fondation -Les travaux de démolition de bordures, fondation comprise -Les travaux de délais/remblais -La fourniture et pose de nouveaux éléments linéaires: bordures -La fourniture et pose d'une nouvelle fondation de trottoirs

7 WOENSDAG 22 MEI p. 7 -Le placement de pavés béton en trottoirs -L'implantation de traversées sécurisées et aménagées pour les personnes à mobilité réduite -Les travaux de marquage -Les essais divers en cours et à postériorité II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. III.2.2. Capacité économique et financière: Les certificats d'agrégation catégorie C, Classe 2 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: Les certificats d'agrégation catégorie C, Classe 2 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 21/6/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Gratuit Les soumissionnaires peuvent obtenir le cahier spécial des charges à l'adresse reprise au point I.1) ou le consulter et le télécharger gratuitement sur le site "www.tubize.eu/ftp" de la Commune de Tubize en utilisant les codes suivants : Usager : tubize Code : tubize Répertoire : Marchés des travaux / Réaménagement des trottoirs Chaussée de Mons et rue de Bruxelles-Crédit d'impulsion IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/6/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/6/ :00 Lieu: Maison communale de Tubize, Grand Place 1b(1er étage salle B), 1480 TUBIZE. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: l'ouverture des offres se déroulera en séance public SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/5/2013 GEMEENTEBESTUUR HERNE N gemeentebestuur Herne Centrum 17, BE-1540 Herne Contact: Eveline Dedoncker Filip vansteenkiste Tel: Fax: Oproep kandidatuurstellling Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: grondgebied 1540 Herne Oproep tot kandidaatstelling tot deelname aan een beperkte aanbesteding, onderhoud diverse buurt- en voetwegen op het grondgebied Herne gedurende een jaar, verlengbaar tot drie jaar. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. Categorie C, klasse 1 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De aanbestedende overheid selecteert uit degenen die aan de artikelen 16 tot en met 20ter van het K.B. van 08/01/1996 voldoen. Categorie C, klasse 1 Artikel 19, 2 van het KB van 08/01/1996. Lijst van werken van de laatste vijf jaar, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/06/ :00

8 WOENSDAG 22 MEI p. 8 VI.3. NADERE Informaties over lastenboek(en)/document(en) Lastenboek wordt doorgestuurd naar de geselecteerde kandidaten VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/5/2013 STAD ANTWERPEN N Stad Antwerpen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Contact: Mevrouw Jessica Jacob Tel: Fax: Internet adres(sen): Raamcontract voor het leveren, herstellen en vervangen van ruiten Type opdracht: Leveringen. Raamcontract voor het leveren, herstellen en vervangen van ruiten II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Door een offerte in te dienen voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken: Uitsluitingsgronden zijn: 1) in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 2) aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig te hebben of een gelijkaardige procedure lopende te hebben bestaande in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 3) niet in orde te zijn met de sociale (sociale zekerheid) en fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW); 4) bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld geweest zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; Een veroordeling bij vonnis wegens niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving wordt beschouwd als een overtreding die de professionele integriteit aantast welke het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten; 5) bij de beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan; 6) in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. 7) bij een vonnis in kracht van gewijsde veroordeeld te zijn voor: a) deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek b) omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek c) fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002 d) witwassen van geld De bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden worden door de stad zelf opgezocht. Wat betreft het RSZ-attest: een attest van het voorlaatste kwartaal wordt door de stad opgezocht. Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving dienen buitenlandse inschrijvers zelf de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden aan te leveren. Het bestuur gaat voort op deze verklaring tot op het ogenblik van gunning. Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning wordt vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst opgevraagd, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel 02/ Fax 02/ Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een voormelde toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht. Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door de stad Antwerpen eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden. Aandachtspunt: Wanneer de inschrijver een Tijdelijke handelsvennootschap (THV) is, moet voor elke partner van de THV, de bovenvermelde documenten ingediend worden. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de financiële- economische draagkracht van de inschrijver te beoordelen aan de hand van de jaarrekening, die de overheid zelf zal opvragen. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/6/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en inschrijvingsformulier De aanbestedingsdocumenten zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, enz. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/6/ :15 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/6/ :15 Plaats: GAC Secretariaat, Den Bell, Toren 0212, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/5/2013

9 WOENSDAG 22 MEI p. 9 ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN (ZNA) VZW N Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW Lange Beeldekensstraat 267, BE-2060 Antwerpen Contact: De heer Raymond Engels Tel: Fax: Internet adres(sen): Vervangen van een ijswaterkoelgroep en aanpassingswerken voor ZNA Erasmus Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: ZNA Sint-Erasmus Luitenant Lippenslaan Borgerhout, Luitenant Lippenslaan 55 te 2140 Borgerhout Afbreken van bestaande koelgroep. Leveren en plaatsen van nieuwe ijswaterkoelgroep van 155 kw met 2 gescheiden koelcircuits met elk 2 compressoren. Aanpassingen leidingwerk en elektrische aansluiting. Opstart en inbedrijfname. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek zie bestek Vereiste erkenning: T3 (Koelinstallaties), Klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/6/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Het bestek kan kostenloos elektronisch aangevraagd worden bij de ontwerper Patrick Ego per IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/6/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/6/ :00 Plaats: ZNA Stuivenberg, Aankoopdienst, Q-blok, hoofdinkom 1ste deur rechts VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: Telefonisch aanvragen bij de ontwerper: Patrick Ego : tel 03/ VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/5/2013 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Internet adres(sen): Project /1 (ROO2186) - Collector Bourgognestraat - Bekegem (fase 2) + verlenging Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ichtegem Project /1 (ROO2186) - Collector Bourgognestraat - Bekegem (fase 2) + verlenging - Rioleringen di 250 t.e.m. di 600, Diepteklasse tot 4 < H <= 5 m. Totaal 2814 lm - Persleiding HDPE SDR11 PE100 PN16 DE180. Totaal 233 lm - Drukriolering HDPE SDR11 PE100 PN16 DE50. Totaal 91 lm - Drukriolering HDPE SDR11 PE100 PN16 DE75. Totaal 31 lm - Huisaansluitingen - 14 constructies in gewapend beton, waaronder 1 pompstation,1 opvoergemaal, 3 overstortconstructies, 1 instroomconstructie en 8 kopmuren - Plaatsen van 2 pompunits drukriolering - Dwarsing van Fluxysleiding - Dwarsing van toevoerleiding drinkwater - Heraanleg wegenis.

10 WOENSDAG 22 MEI p Volledige nieuwe wegenis gedeelte Watervallestraat - Groenaanleg II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. Erkenning van de aannemer in categorie E1 en/of C1, klasse 5. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/06/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW en verzendingskosten. De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen mits voorafgaandelijke overschrijving op rek. BE (BIC: KREDBEBB) van BVBA Studiebureau Jonckheere met vermelding van "besteknr., BTW-nr. van de firma". Cheques en cash geld worden niet aanvaard. Het digitaal inschrijvingsformulier met samenvattende meetstaat is te downloaden van de website van het studiebureau : doorklikken naar 'Studiebureau Jonckheere', daarna tabblad 'aanbestedingen'. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/06/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/06/ :30 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 140 werkdagen De synopsis, het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden op de website van het studiebureau, doorklikken naar 'Studiebureau Jonckheere', daarna tabblad 'aanbestedingen'. Na aanbesteding is de openingsinformatie eveneens op de website te consulteren. Het dossier is eveneens ter inzage via de wesite van Aquafin NV, De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/05/2013 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ N Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen Contact: Lemmens Catherine Marie Tel: Fax: Internet adres(sen): Opmaak BSP's en begeleiding werken te Kortrijk Type opdracht: Diensten. Opmaak BSP's en begeleiding werken te Kortrijk II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. De dienstverlener moet erkend zijn als bodemsaneringsdeskundige type 2. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver op straffe van nietigheid zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het KB 1 en verklaart hij over voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken. Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/06/ :15 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/06/ :15 Plaats: OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: inschrijvers VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/05/2013 VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN

11 WOENSDAG 22 MEI p. 11 N NUTSSECTOREN Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn Ragheno Business Park - Motstraat 20, BE-2800 Mechelen Contact: Patrimonium & Infrastructuur - Projectencentrum Filip Flement Tel: Internet adres(sen): PG Uitvoeren werftoezicht infrastructuurprojecten van De Lijn II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van verlening van de diensten: Vlaanderen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Onderwerp van de aanbesteding is het uitvoeren van (aanvullend) werftoezicht bij het realiseren van een aantal ad hoc gekozen infrastructuurprojecten van De Lijn. Dit contract garandeert GEEN exclusiviteit i.v.m. de levering van deze diensten. Het bestek omvat in totaal 5 percelen: - Perceel 1: werftoezicht voor werven van De Lijn gesitueerd in de provincie West-Vlaanderen - Perceel 2: werftoezicht voor werven van De Lijn gesitueerd in de provincie Oost-Vlaanderen - Perceel 3: werftoezicht voor werven van De Lijn gesitueerd in de provincie (Vlaams) Brabant - Perceel 4: werftoezicht voor werven van De Lijn gesitueerd in de provincie Antwerpen - Perceel 5: werftoezicht voor werven van De Lijn gesitueerd in de provincie Limburg. Het staat de aanbieder vrij aan te bieden op één, meer of alle percelen. De opdracht betreft een niet-exclusieve raamovereenkomst voor drie jaar. Het gaat over een meerjarige bestellingsopdracht, waarbij de opdrachtnemer prestaties verricht op grond van afzonderlijke deelbestellingen per werf. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: West-Vlaanderen Korte beschrijving: Werftoezicht voor werven van De Lijn gesitueerd in de provincie West-Vlaanderen. Perceel 2: Oost-Vlaanderen Korte beschrijving: Werftoezicht voor werven van De Lijn gesitueerd in de provincie Oost-Vlaanderen. Perceel 3: (Vlaams) Brabant Korte beschrijving: Werftoezicht voor werven van De Lijn gesitueerd in de provincie (Vlaams) Brabant. Perceel 4: Antwerpen Korte beschrijving: Werftoezicht voor werven van De Lijn gesitueerd in de provincie Antwerpen. Perceel 5: Limburg Korte beschrijving: Werftoezicht voor werven van De Lijn gesitueerd in de provincie Limburg. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. Zie bestek. Laagste prijs IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/07/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 17/07/ :00 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 17/07/ :00 Plaats: VVM De Lijn, Motstraat 20 te 2800 Mechelen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/05/2013 N.V. BIO-INCUBATOR N N.V. Bio-Incubator p/a Willem de Croylaan 56, BE-3001 Heverlee Contact: Aankoop van Werken Technische Diensten Tel: Fax: Internet adres(sen): Verwarming, ventilatie en koeling voor de NV Bio-Incubator Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Heverlee

12 WOENSDAG 22 MEI p. 12 W Nieuwbouw Bio-Incubator 3 - gebouw Gaston Geenslaan 1 te 3001 Heverlee Perceel 8A: V.V.K. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. Erkenning: categorie D17 en D18, klasse 5 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 80 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Contante betaling bij afhaling. Dossier te verkrijgen 24 uren na telefonische aanvraag op telefoonnummer De papieren versie van het volledige bestek, inclusief plannen, kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 80 euro. - De papieren versie van de plannen kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 60 euro. - Het volledige bestek, inclusief plannen, wordt gratis online ter beschikking gesteld op IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/07/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 12/07/ :00 Plaats: Cafetaria niveau 91 van de Technische Diensten KU Leuven, Willem de Croylaan 56 te 3001 Heverlee VI.3. NADERE Uitvoeringstermijn: 71 werkdagen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/5/2013 SCHOLENGROEP MIDDEN-BRABANT N Scholengroep Midden-Brabant Waversesteenweg 41, BE-3090 Overijse Contact: Rony Goossens (directeur) Tel: Fax: Compartimentering van stookplaatsen Type opdracht: Werken. De CV-installaties op het domein van BS De Vleugel en het Koninklijk Atheneum te Zaventem worden volledig gerenoveerd. Daardoor ontstaan nieuwe stookplaatsen en worden andere heringedeeld. Dit dient op een brandveilige wijze te gebeuren. Er worden branwerende muren en deuren geplaatst. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Aannemer heeft erkenning en klasse behorende bij deze opdracht. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Voldoen aan de RSZ-regelgeving. Erkenning: D Klasse: 1 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/07/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 02/07/ :00 Plaats: Scholengroep Midden-Brabant Waversesteenweg Overijse Burelen van de financieel directeur, Rony Goossens Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: - OA_130702_BSKAZA_compartimentering stookplaatsen_administratieve bepalingen.doc - OA_130702_BSKAZA_compartimentering stookplaatsen_inschrijvingsdocumenten.doc - OA_130702_BSKAZA_compartimentering stookplaatsen_meetstaat.xlsx - OA_130702_BSKAZA_compartimentering stookplaatsen_plan 001 hoofdgebouw.pdf - OA_130702_BSKAZA_compartimentering stookplaatsen_plan 002 M blok.pdf - OA_130702_BSKAZA_compartimentering stookplaatsen_plan 003 M blok gastellerlokaal.pdf - OA_130702_BSKAZA_compartimentering stookplaatsen_plan 004 loods.pdf - OA_130702_BSKAZA_compartimentering stookplaatsen_plan 005 basisschool.pdf - OA_130702_BSKAZA_compartimentering stookplaatsen_plan 006 kleuterblok.pdf - OA_130702_BSKAZA_compartimentering stookplaatsen_technische bepalingen.doc VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/5/2013

13 WOENSDAG 22 MEI p. 13 GEMEENTE TIELT-WINGE N Gemeente tielt-winge Kruisstraat 2, BE-3390 Tielt-Winge Contact: De heer Johan Merckx Tel: Fax: Internet adres(sen): aankoop brandstof voor gebouwen en voertuigen Type opdracht: Leveringen. III. 1 Karakteristieken van de te leveren goederen Stookolie voor verwarming van gebouwen, minimum en maximum voorwaarden De te leveren huisbrandolie dient te beantwoorden aan de wettelijke Belgische norm NBN T Helder en vrij van water en andere sedimenten - Stolpunt: 0 c - Vloeibaar tot op -11 c - Kleur: rood - Dichtheid bij 15 C: min. 830,00 kg/m³ en max.870,00 kg/m³ - Vlampunt: min. 55,0 C - Caloriewaarde: min. 44,4 MJ/kg - Zwavelgehalte: max mg/kg - Viscositeit bij 20 C: max mm²/s - Waterinhoud: max 200 mg/kg - Additieven voor beter rendement: min. 6,0 g:m³ en max 9,0 G/m³ Dieselolie voor moderne voertuigen traag verkeer en stationaire motoren De te leveren diesel dient te beantwoorden aan de wettelijke Belgische norm NBN EN Helder en vrij van water - Asgehalte: max. 0,01% m/m - Koolstofgehalte: max. 0,30 % m/m - Kleur: rood - Stolpunt: zomer max. +4 C; tussenseizoen max. 0 C; winter max. -7 C - Dichtheid bij 15 C: min. 820,0 kg/m³ en max. 845,0 kg/m³ - Vlampunt: min. 55,00 C - Oxidatie stabiliteit: max. 25 g/m³ - Zwavelgehalte: max. 50,0 mg:kg - Viscositeit bij 40 C: min mm²/s en max; mm²/s - Waterinhoud: max. 200 mg/kg - Additieven voor beter rendement: min. 6,0 mg/dm³ en max. 9,0 mg/dm³ Dieselolie voor moderne voertuigen snel verkeer De te leveren diesel dient te beantwoorden aan de wettelijke Belgische norm NBN EN Helder en vrij van water - Asgehalte: max. 0,01% m/m - Koolstofgehalte: max. 0,30 % m/m - Kleur: wit-geel - Stolpunt: zomer max. +4 C; tussenseizoen max. 0 C; winter max. -7 C - Dichtheid bij 15 C: min. 820,0 kg/m³ en max. 845,0 kg/m³ - Vlampunt: min. 55,00 C - Oxidatie stabiliteit: max. 25 g/m³ - Zwavelgehalte: max. 10,0 mg/kg - Viscositeit bij 40 C: min mm²/s en max; mm²/s - Waterinhoud: max. 200 mg:kg - Additieven voor beter rendement: min. 6,0 mg/dm³ en max. 9,0 mg/dm³ III. 2 FACTOREN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN BEGREPEN. - De inschrijver wordt verondersteld in zijn opgegeven prijzen alle kosten en heffingen die op de levering wegen te hebben ingerekend, uitgezonderd de B.T.W. - Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de aangerekende prijs per liter stookolie of dieselolie de officiële dagprijs behelst, die door het betrokken ministerie regelmatig wordt gepubliceerd, exclusief B.T.W. - De inschrijver dient daarnaast de korting op te geven welke door hem wordt toegestaan op de officiële dagprijs. - Deze korting is onveranderlijk gedurende de ganse duur van de leveringstermijn en wordt afgetrokken van de officiële dagprijs, B.T.W. niet inbegrepen. III. 3 WIJZE VAN UITVOERING. 1. De leverancier heeft geen recht op een schadevergoeding voor niet geleverde hoeveelheden. De leveringen die het voorwerp uitmaken van onderhavige opdracht zullen begonnen worden op de datum zoals aangegeven in het aanvangsbevel dat door het opdrachtgevend bestuur zal gegeven worden. Het tempo waarin de levering tijdens de leveringstermijn dient te gebeuren zal bepaald worden door het opdrachtgevend bestuur. Dit laatste behoudt zich het recht voor de voorziene hoeveelheden door meerdere gedeeltelijke bestellingen op te nemen, waarvoor afzonderlijke aanvangsbevelen zullen gegeven worden. 2. De levering van de stook- en dieselolie moet geschieden met een autotankwagen voorzien van een geijkte teller, na telefonische oproep en/of via fax van het opdrachtgevend bestuur, ten laatste 48 uur na het verzoek tot levering. De levering van gas- en dieselolie dient volgens de noodwendigheden gespreid en vrachtvrij ter plaatse te geschieden. III. 4 PLAATS VAN DE LEVERING. - De leveringen moeten geschieden tussen 8.30 en uur, de eerste vijf dagen van de week, tegen afgifte van een leveringsbon, te ondertekenen voor ontvangst door de plaatselijke verantwoordelijke of door de aangewezen afgevaardigden. Deze leveringsbon moet bij de factuur worden gevoegd. - Er zijn op dit ogenblik 10 tanken voor stookolie, gelegen op verschillende locaties in de gemeente Tielt-Winge - Er is één tank voor rode dieselolie (voertuigen traag verkeer) in de Heuvelstraat 57 - Er is één tank voor witte dieselolie (voertuigen snel verkeer) in de Blerebergstraat 4 - Door zijn inschrijving verklaart de leverancier zich akkoord met de bepalingen van onderhavig bestek en waarborgt hij de levering van stook- en dieselolie tot 31 december II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

14 WOENSDAG 22 MEI p. 14 Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Zie bestek Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek overschrijving op rekeningnummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/6/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/6/ :00 Plaats: Gemeentehuis, raadzaal VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/5/2013 UNIVERSITEIT HASSELT N Universiteit Hasselt Martelarenlaan 42, BE-3500 Hasselt Contact: Mevrouw Dr. Marie-Paule Jacobs Tel: Werken ter verbetering van het akoestisch comfort gebouw D Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Universiteit Hasselt, Agoralaan, gebouw D te 3590 Diepenbeek Om de nagalmtijd in de gangen, de agora, de cafetaria en de wintertuin van gebouw D van de Universiteit Hasselt te Diepenbeek te verminderen, dient het plafond voorzien te worden van geluidsabsorberend materiaal. Het materiaal zal worden aangebracht in stroken die tegen het plafond worden verkleefd of in de vorm van afgehangen baffels (voor de agora). II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de btw belasting. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Passende bankverklaring * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. * Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werk. Vereiste erkenning: D en/of D4 categorie 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/6/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/6/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/6/ :00 Plaats: Universiteit Hasselt, Agoralaan - gebouw D te 3590 Diepenbeek VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: Het plaatsbezoek is verplicht bij te wonen. Het bewijs van plaatsbezoek moet bij de offerte gevoegd worden. De locatie is te bezichtigen aan de Agoralaan gebouw D, 3590 Diepenbeek, na telefonisch afspraak met het secretariaat van de heer Dany Polus, projectleider bouw en renovatie, (Tel: 011/ ) of via mail VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/5/2013

15 WOENSDAG 22 MEI p. 15 STAD BILZEN N Stad Bilzen Deken Paquayplein 1, BE-3740 Bilzen Contact: Mevrouw Marie-Paule Meesters Tel: Fax: Internet adres(sen): Samenwerkingsdossier tussen stad Bilzen, het Autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Bilzen en het OCMW Bilzen voor het reinigen van ruiten en raamconstructies Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gebouwen van de Stad, van het AGB stadsontwikkeling Bilzen en het OCMW Bilzen Het betreft een opdracht voor het reinigen van ruiten een raamconstructies aan binnen- en buitenzijde van de gebouwen van de stad Bilzen, het Autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Bilzen en het OCMW Bilzen. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. * Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar. * Opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven. * Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken voor de uitvoering van de diensten. Alsook een lijst van materialen en producten die bij de uitvoering van de opdrachten gebruikt zal worden. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/6/2013 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Cash of via overschrijving op de rekening courant met nummer met vermelding van het besteknummer 42/13 IBAN: BE , BIC: GKCCBEBB, Naam bank: Belfius IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 1/7/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 1/7/ :00 Plaats: stedelijk administratief centrum - raadszaal, 1ste verdieping, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 21/5/2013 SPI N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR SPI Rue du Vertbois, 11, BE-4000 Liège Contact: Monsieur Christophe LECLERCQ Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DES CANIVEAUX TECHNIQUES EN SOUS-SOL DU SITE DU VAL-BENOIT II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: LIEGE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché auquel s'appliquent les clauses et conditions du présent cahier spécial des charges a pour objet : TOUS LES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE DES CANIVEAUX TECHNIQUES EN SOUS-SOLS DU SITE DU VAL-BENOÎT. Tous les travaux, fournitures, transports, main d'ouvre, pose, moyens d'exécution, évacuation des décombres et déchets quelconques, services et sujétions diverses faisant partie du marché sont énoncés au présent cahier spécial des charges et métrés, représentés aux plans et épures en se conformant aux indications données en cours d'exécution par l'auteur de projet ou son délégué, et repris dans tous autres documents contractuels. Le présent marché s'étend au désamianatge complet de tous les caniveaux techniques en sous-sols de l'ensemble du site du VAL-BENOÎT à LIÈGE. Le marché est constitué d'un lot unique, indivisible, définis par les chapitres énumérés aux documents du cahier spécial des charges. II.1.8. Division en lots:non.

16 WOENSDAG 22 MEI p. 16 II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste sur l'honneur qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 1 et 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et s'engage à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires. En tout état de cause, les documents et preuves doivent être produits par l'auteur de l'offre la plus basse ou la plus intéressante suivant le cas. 2. Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. 3. Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle envers ses obligations relatives au paiement de la TVA conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. 4. Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle par rapport à ses obligations relatives au paiement de ses impôts conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi (en Belgique, il s'agit de l'attestation 276C2). III.2.2. Capacité économique et financière: 5. Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire et, en cas d'association sans personnalité juridique, à tout le moins l'un des associés de cette association, a la capacité financière suffisante pour assumer la réalisation du projet du présent marché. 6. L'engagement de l'adjudicataire à souscrire, pour son propre compte et pour le compte des sous-traitants, chacun pour leurs droits et leurs intérêts respectifs, une "Assurance de la responsabilité décennale" conformément à l'article 22, 2 de l'a.r. du 26 septembre 1996 et en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, et ce à partir de la réception provisoire. La valeur assurée en dommage direct doit être égale à la valeur totale de la Construction en ce compris les travaux de finition et les équipements techniques ; une garantie «responsabilité civile», en ce compris l'article 544 du Code civil, doit être reprise ; elle doit comprendre une renonciation à tout recours à l'égard du Pouvoir Adjudicateur et ses ayants droit ainsi qu'une renonciation à la règle proportionnelle à concurrence de l'inflation (minimum 5%). Agréation requise: D4 (Isolation acoustique ou thermique, cloisons légères, faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non), Classe 3 III.2.3. Capacité technique: 7. La liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. 8. La preuve de l'agréation en tant que Collecteurs agréés pour la collecte d'amiante-libre (Arrêté de l'exécutif régional wallon du 09 avril 1992 relatif aux déchets dangereux). Agréation requise: D4 (Isolation acoustique ou thermique, cloisons légères, faux plafonds et faux planchers préfabriqués ou non), Classe 3 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/6/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Conditions d'obtention : Les documents du marché sont disponibles gratuitement sous format informatique. Sur demande auprès de Christophe LECLERCQ - Coordinateur de projets - Développement Infrastructures à la SPI - 04/ ), un lien sera envoyé par mail au soumissionnaire, qui permettra le téléchargement des documents du marché. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/6/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/6/ :00 Lieu: Atrium Vertbois - rue du Vertbois 11 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite des lieux obligatoire Le soumissionnaire est tenu d'effectuer au moins une des deux visites des lieux. Le soumissionnaire est tenu d'effectuer cette visite des lieux en compagnie de l'auteur de projet et du Pouvoir adjudicateur. Le représentant du Pouvoir adjudicateur délivrera une attestation confirmant la présence du soumissionnaire à la visite des lieux. L'attestation de visite doit obligatoirement être jointe à l'offre sous peine de nullité de celle-ci. Lors de cette visite les soumissionnaires auront la possibilité de poser leurs questions au Pouvoir adjudicateur et à l'auteur de projet. Si la personne qui effectue la visite n'est pas le soumissionnaire, elle devra présenter une procuration dûment datée et signée lui donnant tout pouvoir pour effectuer cette visite. Le caractère obligatoire de cette visite est justifié par le fait que, en déposant son offre, l'entrepreneur est censé connaître parfaitement la disposition des lieux, leur état, les possibilités d'accès et d'approvisionnement, la nature exacte des prestations et fournitures à réaliser et les difficultés éventuelles que cette réalisation peut rencontrer. Or, le soumissionnaire ne peut être en possession de ces indications complètes qu'en effectuant cette visite en compagnie de l'auteur de projet et du pouvoir adjudicateur. Les dates des visites obligatoires sont fixées le 03/06/2013 et le 17/06/2013 à 14H00 sur site, Quai Banning à 4000 LIEGE, sur le parking du bâtiment Génie-Civil situé à droite en fin de voirie d'accès au site. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/5/2013 SPI N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR SPI Rue du Vertbois, 11, BE-4000 Liège Contact: Monsieur Christophe LECLERCQ Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux d'assainissement du sol et de l'eau souterraine du site "ESPACE PHENIX" II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Commune de Flémalle, Rue de la Digue à 4400 Flémalle II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux doivent être réalisés au niveau de trois zones où des concentrations importantes en huiles minérales sont situées à des profondeurs coïncidant avec les alluvions de la Meuse. L'assainissement du site a pour objectif de supprimer le risque de dispersion de la pollution dans l'eau souterraine de la nappe alluviale. De plus, l'assainissement a également pour objectif de diminuer les concentrations en huiles minérales et HAP de la nappe alluviale observées en limitant la migration des polluants du sol vers l'eau souterraine. La mission de l'entrepreneur vise à excaver les terres polluées présentant des concentrations importantes situées dans des zones à risque. Des mesures de stabilité spécifiques à chaque zone devront être mises en place. Le marché est divisé en lots comme suit :

17 WOENSDAG 22 MEI p. 17 Lot 1 (DEPOLLUTION ZONE 1) Lot 2 (DEPOLLUTION ZONE 2) Lot 3 (DEPOLLUTION ZONE 3) Un Soumissionnaire peut remettre prix pour plusieurs LOTS. En cas de remise de prix pour deux ou plusieurs LOTS, ou réunion de LOTS, aucune offre de rabais pour regroupements de LOTS ne sont acceptées. Les travaux doivent être réalisés au niveau de trois zones où des concentrations importantes en huiles minérales sont situées à des profondeurs coïncidant avec les alluvions de la Meuse. L'assainissement du site a pour objectif de supprimer le risque de dispersion de la pollution dans l'eau souterraine de la nappe alluviale. De plus, l'assainissement a également pour objectif de diminuer les concentrations en huiles minérales et HAP de la nappe alluviale observées, et ce particulièrement dans la zone à risque 1, en limitant la migration des polluants du sol vers l'eau souterraine. Le projet d'assainissement est disponible en annexe. La mission de l'entrepreneur vise à excaver les terres polluées présentant des concentrations importantes situées dans les trois zones à risque. Des mesures de stabilité spécifiques à chaque zone devront être mises en place. Les figures reprenant la localisation de la pollution en huiles minérales dans le sol dans ces trois zones sont reprises en annexe. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: DEPOLLUTION ZONE 1 DEPOLLUTION ZONE 1 Lot 2: DEPOLLUTION ZONE 2 DEPOLLUTION ZONE 2 Lot 3: DEPOLLUTION ZONE 3 DEPOLLUTION ZONE 3 II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste sur l'honneur qu'il ne se trouve dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 1 et 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et s'engage à produire à la demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires. En tout état de cause, les documents et preuves doivent être produits par l'auteur de l'offre la plus basse ou la plus intéressante suivant le cas. 2. En application des articles 17 bis, 1 et 2 et 90, 3 et 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : - pour les soumissionnaires belges employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs : une attestation originale de l'office national de sécurité sociale (avec cachet sec), dont il résulte que le soumissionnaire est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence, l'avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date ultime de dépôt des offres et des demandes de participation ; - pour les soumissionnaires de nationalité étrangère : une attestation originale délivrée par l'autorité compétente ou une attestation identique à celle prévue pour les soumissionnaires belges, conformément aux dispositions de l'article 17 bis, 2 ; - pour les soumissionnaires n'employant pas de personnel : une attestation originale similaire émanant de l'inasti ; 3. Une attestation récente (datant de moins de 6 mois précédant la date d'ouverture des offres) délivrée par l'administration des Contributions Directes, modèle 276 C2 ou par l'organisme compétent s'il s'agit d'un soumissionnaire de droit étranger, de laquelle il ressort que le candidat a satisfait à ses obligations relatives aux impôts directs. Si, pour une raison jugée dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir l'attestation demandée, il est autorisé à prouver qu'il satisfait à ses obligations relatives aux impôts directs par tout autre moyen considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. 4. Une attestation récente (datant de moins de 6 mois précédant la date d'ouverture des offres), ou le dernier extrait de compte, délivré par l'administration de la TVA ou par l'organisme compétent s'il s'agit d'un soumissionnaire de droit étranger, de laquelle il ressort que le candidat a satisfait à ses obligations relatives à la TVA. Si, pour une raison jugée dûment justifiée par le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir l'attestation demandée, il est autorisé à prouver qu'il satisfait à ses obligations relatives à la TVA par tout autre moyen considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. III.2.2. Capacité économique et financière: 5. Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire et, en cas d'association sans personnalité juridique, à tout le moins l'un des associés de cette Association, a la capacité financière suffisante pour assumer la réalisation du projet objet du présent marché. 6. L'engagement de l'adjudicataire à souscrire, pour son propre compte et pour le compte des sous-traitants, chacun pour leurs droits et leurs intérêts respectifs, une "Assurance de la responsabilité décennale" conformément à l'article 22, 2 de l'a.r. du 26 septembre 1996 et en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, et ce à partir de la réception provisoire. La valeur assurée en dommage direct doit être égale à la valeur totale de la Construction en ce compris les travaux de finition et les équipements techniques ; une garantie «responsabilité civile», en ce compris l'article 544 du Code civil, doit être reprise ; elle doit comprendre une renonciation à tout recours à l'égard du Pouvoir Adjudicateur et ses ayants droit ainsi qu'une renonciation à la règle proportionnelle à concurrence de l'inflation (minimum 5%). Agréation requise: G (Entreprises de terrassements), Classe 3 pour le lot 1, Classe 2 pour le lot 2 et Classe 1 pour le lot 3. III.2.3. Capacité technique: 7. La liste des travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente. Agréation requise: G (Entreprises de terrassements), Classe 3 pour le lot 1, Classe 2 pour le lot 2 et Classe 1 pour le lot 3. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/6/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Conditions d'obtention : Les documents du marché sont disponibles gratuitement sous format informatique. Sur demande auprès de Christophe LECLERCQ - Coordinateur de projets - Développement Infrastructures à la SPI - 04/ ), un lien sera envoyé par mail au soumissionnaire, qui permettra le téléchargement des documents du marché. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/6/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/6/ :00 Lieu: SPI, Rue du Vertbois, 11 à 4000 Liège SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite des lieux obligatoire Le soumissionnaire est tenu d'effectuer au moins une des deux visites des lieux. Le soumissionnaire est tenu d'effectuer cette visite des lieux en compagnie de l'auteur de projet et du Pouvoir adjudicateur. Le représentant du Pouvoir adjudicateur délivrera une attestation confirmant la présence du soumissionnaire à la visite des lieux. L'attestation de visite doit obligatoirement être jointe à l'offre sous peine de nullité de celle-ci. Lors de cette visite les soumissionnaires auront la possibilité de poser leurs questions au Pouvoir adjudicateur et à l'auteur de projet. Si la personne qui effectue la visite n'est pas le soumissionnaire, elle devra présenter une procuration dûment datée et signée lui donnant tout pouvoir pour effectuer cette visite. Le caractère obligatoire de cette visite est justifié par le fait que, en déposant son offre, l'entrepreneur est censé connaître parfaitement la disposition des lieux, leur état, les possibilités d'accès et d'approvisionnement, la nature exacte des prestations et fournitures à réaliser et les difficultés éventuelles que cette réalisation peut rencontrer. Or, le soumissionnaire ne peut être en possession de ces indications complètes qu'en effectuant cette visite en compagnie de l'auteur de projet et du pouvoir adjudicateur. Les dates des visites obligatoires sont fixées le 03/06/2013 et le 17/06/2013 à 09H00 sur site, rue de la Digue à 4400 FLEMALLE, sur le parking du bâtiment relais de la SPI situé

18 WOENSDAG 22 MEI p. 18 en face du Centre Acier de ArcelorMittal. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/5/2013 CF_MCF_AGI DIRECTION REGIONALE LIEGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CF_MCF_AGI Direction regionale Liege rue de Serbie 44, BE-4000 liege Contact: RENARD Yves Tél: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Rénovation toitures médiathèque et salle de gymnastique à l'internat autonome de Cointe, rue des Bruyères, 150 à 4000 LIEGE. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: LIEGE IACF Rue des Bruyères, LIEGE (Cointe). II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Mise en oeuvre de tous les moyens d'exécution y compris les mesures de sécurité et de protection relatifs à la rénovation des toitures médiathèque et salle de gymnastique à l'internat de Cointe, rue des Bruyères, 150 à 4000 Liège. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: La déclaration sur l'honneur dans laquelle le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion tels que visés à l'article 17 (travaux) de l'a.r. du 8/1/1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et aux concessions de travaux publics. L'Administration conserve le pouvoir de vérifier à n'importe quel stade que ce soit de la procédure de passation de marché auprès du soumissionnaire ou par ses propres moyens la réalité de la déclaration sur l'honneur. Le soumissionnaire sera exclu de la participation au marché s'il apparaît à la suite de ces vérifications que la déclaration sur l'honneur ne correspond pas à sa situation personnelle. Le candidat est tenu de fournir une attestation ONSS ou pour le soumissionnaire étranger, une attestation délivrée par l'autorité compétente ou une déclaration sous serment ou déclaration solennelle devant une autorité qualifiée dont il résulte qu'il est en règle en matière de sécurité sociale. Un certificat 276C2 relatif au dernier exercice fiscal. Une attestation TVA III.2.2. Capacité économique et financière: Sans objet III.2.3. Capacité technique: Agréation requise : sous-catégorie D 8 ou D 12 - classe 2 pour autant que le montant de l'offre l'exige Fournir une liste de références d'au moins 3 travaux similaires et d'un budget minimal de euros réalisés au cours des 5 dernières années, liste appuyée de certificats de bonne exécution indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant qu'ils ont été exécutés selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/06/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/06/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/06/ :00 Lieu: MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - Direction Régionale de LIEGE - Rue de Serbie, LIEGE (Salle des Adjudications - 5ème étage) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite des lieux OBLIGATOIRE en prenant rendez-vous avec l'internat (Monsieur MORMONT, économe au 04 / ou 0498 / ). Travail à réaliser dans un délai de 50 jours ouvrables pour l'ensemble du marché. Prière de vous identifier auprès du pouvoir adjudicateur en cas de téléchargement afin de pouvoir vous prévenir des éventuelles modifications qui pourraient survenir. Documents à télécharger gratuitement sur le site VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/05/2013 VILLE DE GEMBLOUX N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Gembloux Parc d'epinal, BE-5030 Gembloux Contact: Monsieur Joël Pousseur Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché stock voiries agricoles ( ) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché «stock» a pour objet l'exécution de travaux d'aménagement de divers voiries agricoles et ce aussi bien en zones ponctuelle qu'en grandes portions de voiries pour les années 2013 à Transformation de chemins de terre ou de chemins empierrés en chemin rural revêtus, réfection d'anciens chemins vétustes. Suivant les situations, les travaux pourront aller d'une reconstruction ou d'une création totale, d'un traitement en place à un simple revêtement hydrocarboné ou béton. Ces travaux pourront être accompagnés de travaux de réfection et/ou de création d'éléments linéaires, d'égouttage, de drainage et des travaux de mises à niveau diverses

19 WOENSDAG 22 MEI p. 19 et de pose de signalisation. Des travaux, non obligatoirement liés à l'aménagement de chenins agricoles, d'aménagement d'accotement et de fossés seront également réalisés. Bien que le pouvoir adjudicateur considère que toutes les routes sont classées dans le réseau II b (pour des raisons de dimensionnement), les travaux du présent marché pourront concerner toutes les routes de Gembloux même des petites routes étroites et/ou en voie sans issue. Certain travaux devront peut-être être réalisés avec du matériel léger (petit camion, machine peut large, etc.). II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics III.2.2. Capacité économique et financière: / Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4 III.2.3. Capacité technique: - la preuve de l'agréation requise Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Les documents peuvent être obtenus à partir du17 mai au prix de 10 EUR TVAC moyennant le versement sur le compte avec la communication «Achat dossier n /FPAI/SDet-751». Les documents relatifs au présent marché peuvent être consultés tous les jours ouvrables, dans les bureaux du Service Travaux, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16heures30. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/6/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/6/ :00 Lieu: Château du Bailli, Salle du Conseil SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/5/2013 VILLE DE GEMBLOUX N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Gembloux Parc d'epinal, BE-5030 Gembloux Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Renouvellement de l'égouttage rue du Raidit à ISNES II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Description : les travaux concernent : - la démolition d'un pertuis en moellons et la pose d'une nouvelle canalisation d'égout en béton diamètre 400. Longueur +/- 180m. - l'asphaltage d'un tronçon de la rue, longueur +/- 100m, largeur 4m. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics III.2.2. Capacité économique et financière: / Agréation requise: C1 (Travaux d'égouts courants ), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: - la preuve de l'agréation requise Agréation requise: C1 (Travaux d'égouts courants ), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Les documents peuvent être obtenus à partir du 17 mai 2013 au prix de 10 EUR TVAC moyennant le versement sur le compte avec la communication «Achat dossier n /HFAL/SDet-752». Les documents relatifs au présent marché peuvent être consultés tous les jours ouvrables, dans les bureaux du Service Travaux, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16heures30. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/6/ :15 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/6/ :15 Lieu: Château du Bailli, Salle du Conseil SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

20 WOENSDAG 22 MEI p. 20 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/5/2013 COMMUNE DE FLOREFFE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Floreffe Rue Emile-Romedenne, 9, BE-5150 Floreffe Contact: Madame Caroline Wauthier Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction d'un vestiaire et d'une cafétaria pour la pratique du sport à Floreffe et aménagement des abords II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Terrain de Football de Floreffe Rue Emile Romedenne à 5150 FLOREFFE Réf. cad. Div. 1 section A 572h4 II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction d'un vestiaire et d'une cafétaria pour la pratique du sport à Floreffe et aménagement des abords II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Déclaration implicite sur l'honneur: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 17 et 17 bis de l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchéspublics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Le pouvoir adjudicateur est tenu, avant la conclusion du contrat, pour le soumissionnaire retenu, de vérifier si cette déclaration sur l'honneur implicite est exacte ou si elle concorde toujours avec la réalité, soit en recherchant via ses propres moyens soit en réclamant directement au soumissionnaire les documents et certificats visés à l'article 17 et à l'article 17 bis de l'ar du 08 janvier 1996 notamment: -Un extrait de casier judiciaire ou un autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance; -Un certificat par l'administration du SPF Finances (impôts sur les revenus) reflétant la situation du soumissionnaire au moment du dépôt de son offre, compte tenu du dernier exercice fiscal pour lequel un avertissement extrait a été établi; -Un certificat de l'administration compétente attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations de la TVA. -Une attestation ONSS relative à l'avant-dernier trimestre. Le POuvoir adjudicateur a le droit de vérifier, à n'importe quel moment de la procédure d'attribution du marché, et pour n'importe quel soumissionnaire si cette déclaration sur l'honneur implicite est exacte ou si elle concorde toujours avec la réalité, soit en recherchant via ses propres moyens (DIGIFLOW) soit en réclamant aux soumissionnaires les documents nécessaires. *Attestation ONSS et Attestation fiscale: Le soumissionnaire fournira l'original (avce cachet sec) de l'attestation délivrée par l'onss (article 17 bis de l'ar du ) et établissant, au plus tard la veille du jour fixé pour l'ouverture des offres, qu'il est satisfait aux prescriptions relatives à la sécurité social pour l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d'ouverture des offres (article 90 3 et 4 - AR du ). Le soumissionnaire fournira l'attestation fiscale (Articles 402 et 403 du Code des impôts sur les revenus) et établissant, au plus tard la veille du jour fixé pour l'ouverture des offres, qu'il est satisfait aux prescriptions relatives à la perception des impôts. III.2.2. Capacité économique et financière: *Agréation Le soumissionnaire présentera la preuve qu'il satisfait aux exigences de l'agréation -soit la preuve de son agréation correspond à l'agréation, catégorie D1 - classe 5, ou en ce qui concerne la classe, à celle correspondant au montant de son offre, -soit le preuve de son inscription sur la liste officielle d'entrepreneurs agréés dans le pays où il est établi si celui-ci est un Etat membre de la Communauté européenne, ainsi que les documents complémentaires éventuels; D1 classe 5 Agréation requise: D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 5 III.2.3. Capacité technique: *Agréation Le soumissionnaire présentera la preuve qu'il satisfait aux exigences de l'agréation -soit la preuve de son agréation correspond à l'agréation, catégorie D1 - classe 5, ou en ce qui concerne la classe, à celle correspondant au montant de son offre, -soit le preuve de son inscription sur la liste officielle d'entrepreneurs agréés dans le pays où il est établi si celui-ci est un Etat membre de la Communauté européenne, ainsi que les documents complémentaires éventuels; D1 classe 5 Agréation requise: D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 5 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 27/6/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Demande avec envoi simultané d'un mail à l'adresse et via paiement préalable sur le compte de la société Actes architectes "BE " avec la mention suivante: "achat CSC buvette football ". Veuillez indiquer l'adresse d'envoi des différents documents. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/6/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/6/ :00 Lieu: Administration communale de Floreffe, salle des mariages SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite du site requise: Afin d'établir son offre en toute connaissance de cause, le soumissionnaire est censé avoir visité les lieux; il contactera madame Anne-Sophie Denis, architecte en téléphonant au 0474/ pour une visite des lieux et fera compléter l'attestation de visite des lieux. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21/5/2013

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

Construction-site supervision services

Construction-site supervision services Construction-site supervision services Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39151041.aspx Ekstern anbuds ID 167733-2013 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 9 NOVEMBER 2012 N. 280 Openbare aanbesteding GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526403 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48353-2011:text:nl:html B-Gent: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse 2011/S 29-048353 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 16 MAART 2015 N. 66 Openbare aanbesteding CTB RDC N. 506572 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe,

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 21 OKTOBER 2014 N. 253 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524065 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 03/03/2015 - BDA nummer: 2015-505272 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 29 JUNI 2013 N. 163 Openbare aanbesteding HAVEN VAN BRUSSEL N. 515289 - NUTSSECTOREN Haven van Brussel Redersplein 6, BE Brussel Contact: Geert Verheyen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 523580 Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 30/11/2015 - FM nummer: 2015-533215 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 12 MEI 2014 N. 116 Openbare aanbesteding FOD JUSTITIE-STAFDIENST ICT N. 510358 FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT Eversestraat, 2-8, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2011 N. 225 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 518644 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 30 MAART 2011 N. 83 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 506177 - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 6 APRIL 2013 N. 84 Openbare aanbesteding VMSW AFDELING PROJECTREALISATIE - CEL INFRASTRUCTUUR N. 506976 VMSW afdeling Projectrealisatie - cel Infrastructuur

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MARDI 16 DÉCEMBRE 2014 N. 304 Adjudication publique AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT (CTB MLI) N. 528953 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep 1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157713-2012:text:nl:html B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N. 529866 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DONDERDAG 19 JANUARI 2012 N. 16 Openbare aanbesteding OCMW ELSENE N. 501043 OCMW Elsene Boondaalsesteenweg, 92, BE-1050 Elsene Contact: De heer Nicolas Van

Nadere informatie