BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact: James Vanessa Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= ERPE-MERE: Aanleg publieke ruimte in de wijk "Ninovestraat" - INF Type opdracht: Werken. Het gaat om de aanleg van publieke ruimte voor nieuw te realiseren woningen. Aanpalend wordt er groen park aangelegd met een buffergracht. De eerste fase is de aanleg tussen de boordstenen (wegenis- en rioleringswerken) en een eerste aanzet voor de parkaanleg namelijk de buffergracht. Dan volgt de ruwbouw van de woningen, wanneer de woningen gevorderd zijn starten de omgevingswerken dewelke aangelegd worden na een nieuwe prijsvraag. geldig RSZ attest III.2.2. Economische en financiële draagkracht: geldig RSZ attest vereiste erkenning: C klasse 4 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 06/03/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn, liggen ter inzage op het hierna vermelde adres van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u, elke werkdag uitgezonderd 's zaterdags. Adres : Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Dienst economaat - inzage en verkoop bestekken Koloniënstraat Brussel 02/ Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 194,00 EUR op ons rekeningnummer BE , BIC code BBRU BE BB met vermelding van de mededeling "Bestek GI nr. INF ". De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen. Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding "voldaan". U kan ook een bestek aankopen na inzage ter plaatse. De factuur wordt u nadien opgestuurd. Betalen kan u via overschrijving. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 06/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 06/03/ :00 Plaats: VMSW, afdeling Projectrealisatie, Koloniënstraat 40 - lokaal te 1000 Brussel ( ) VI.3. NADERE INLICHTINGEN Het offerteformulier en de samenvattende opmeting zijn ter beschikking op: - onder Professionelen, Infrastructuur en doorklikken naar Inschrijvingsdocumenten. De opdracht valt niet onder de GATT-overeenkomst. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De uitvoeringstermijn van deze werken bedraagt 100 werkdagen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N

2 WOENSDAG 25 JANUARI p. 2 Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Aanbestedingen Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /AFM/OA/ Bewakingsopdrachten in het Anna Bijnsgebouw te Antwerpen. Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Lange Kievitstraat 111/ ANTWERPEN Bewakingsopdrachten in het Anna Bijnsgebouw te Antwerpen. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. Zie bestek. Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/03/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 02/03/ :00 Plaats: Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus Brussel, lokaal 5E01. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Om zich te vergewissen van de omvang van de diensten is een bezoek aan de locatie ter plaatse verplicht. De siteverantwoordelijke zal de vertegenwoordigers van de geïnteresseerde firma's begeleiden bij hun bezoek. Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. Binnen de Vlaamse overheid wordt veel belang gehecht aan een integere manier van werken. Er werd voor de Vlaamse overheid een deontologische code ontwikkeld. Daarom mogen personeelsleden geen relatiegeschenken aanvaarden en niet ingaan op uitnodigingen voor een etentje of andere activiteiten. Wij willen u hiervan op de hoogte brengen, zodat u rekening kunt houden met onze interne richtlijnen. Hoewel wij uw gebaar zeker waarderen, vragen wij u dus om geen relatiegeschenken aan te bieden. Op die manier helpt u onze medewerkers niet in te gaan tegen de interne richtlijn. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Aanbestedingen Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /AFM/OA/ Bewakingsopdrachten in het Jacob Van Maerlant gebouw (VAC) Brugge. Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Koning Albert I-laan 1/ BRUGGE. Bewakingsopdrachten in het Jacob Van Maerlant gebouw (VAC gebouw) te Brugge. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek.

3 WOENSDAG 25 JANUARI p. 3 Zie bestek. Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 02/03/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 02/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 02/03/ :00 Plaats: Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus Brussel, lokaal 5E01. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Om zich te vergewissen van de omvang van de diensten is een bezoek aan de locatie ter plaatse verplicht. De siteverantwoordelijke zal de vertegenwoordigers van de geïnteresseerde firma's begeleiden bij hun bezoek. Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. Binnen de Vlaamse overheid wordt veel belang gehecht aan een integere manier van werken. Er werd voor de Vlaamse overheid een deontologische code ontwikkeld. Daarom mogen personeelsleden geen relatiegeschenken aanvaarden en niet ingaan op uitnodigingen voor een etentje of andere activiteiten. Wij willen u hiervan op de hoogte brengen, zodat u rekening kunt houden met onze interne richtlijnen. Hoewel wij uw gebaar zeker waarderen, vragen wij u dus om geen relatiegeschenken aan te bieden. Op die manier helpt u onze medewerkers niet in te gaan tegen de interne richtlijn. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 CTB 180 N CTB 180 croisement Avenues Colonel Ebeya et de l'hôpital H1-1, CD Gombe Contact: Representatie DR Congo Meneer Dirk DEPREZ, Resident Vertegenwoordiger voor BTC in DR Congo Tel: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Technische en wetenschappelijke opvolging van het «projet d'appui au système de santé aux niveaux intermédiaire et périphérique (assnip), volet 4 (sud ubangi) et 5 (kwilu)» (ondersteuningsproject voor het gezondheidssysteem) in de Democratische Republiek Congo Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Plaats van de prestatie: Het gezondheidsdistrict Zuid-Ubangi voor ASSNIP 4 en de provincie Bandundu voor ASSNIP 5 Onderhavige opdracht bestaat uit een doorlopende technische en wetenschappelijke opvolging voor het ASSNIP-project, luik 4 en 5. Via de opdracht zoekt BTC een team van 3 internationale experts voor deze prestatie. Dit team zal nauw samenwerken met de hoofdexpert II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Cfr bestek RDC /02 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Cfr bestek RDC /02 Cfr bestek RDC /02 Laagste prijs. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 09/02/ :00 Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Open VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 CPAS DE GREZ-DOICEAU N AVIS DE MARCHE

4 WOENSDAG 25 JANUARI p. 4 Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CPAS de Grez-Doiceau Rue des Moulins, 10, BE-1390 Grez-Doiceau Contact:Monsieur Benoit Dohet Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: aménagements des abords de la Maison de Coullemont - phase II II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:maison de Coullemont, rue des moulins 10 à 1390 Archennes (Grez-Doiceau) ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: les travaux comportent notamment : terrassements, fondations, pose d'aavloirs,pose de revêtements en hydrocarboné, marquage au sol II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: l'estimation du marché dépasse les SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 08/03/ :00 Documents payants:oui. Prix:65 EUR. Conditions et mode de paiement: à majorer de 5 euro pour frais d'envoi à verser sur le compte BE de la SA CONCEPT IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/03/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 15/03/ :00 Lieu: CPAS de Grez-Diceau rue des Moulins 10 à 1390 Grez-Doiceau Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/01/2012 GEMEENTE DILBEEK N Gemeente Dilbeek Gemeenteplein 1, BE-1700 Dilbeek Contact: De heer ir. R. De Brabanter Tel: Fax: Herstellen van het wegdek van het dorpsplein te Groot-Bijgaarden Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kasteelhoeve de Schuur, de Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek Herstellen van het wegdek van het dorpsplein te Groot-Bijgaarden II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. Geen Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1 of hoger

5 WOENSDAG 25 JANUARI p. 5 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2/3/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 5/3/ :00 Plaats: Kasteelhoeve - de Schuur, de Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 GEMEENTE DILBEEK N Gemeente Dilbeek Gemeenteplein 1, BE-1700 Dilbeek Contact: De heer ir. R. De Brabanter Tel: Fax: Onderhoud openbaar domein:uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken (eenheidsprijzen + regieprijzen) - dienstjaar 2012 Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gemeentebestuur Dilbeek (algemeen) Onderhoud openbaar domein:uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken (eenheidsprijzen + regieprijzen) - dienstjaar 2012 II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Onderhoud openbaar domein: eenheidsprijzen voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken - dienstjaar 2012 Korte beschrijving: Onderhoud openbaar domein: eenheidsprijzen voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken - dienstjaar 2012 Perceel 2: Onderhoud openbaar domein: regieprijzen voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken - dienstjaar 2012 Korte beschrijving: Onderhoud openbaar domein: regieprijzen voor het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken - dienstjaar 2012 II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Vereiste erkenning: Perceel 1 : C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2 of hoger Perceel 2 : C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1 of hoger Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2/3/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 5/3/ :00 Plaats: Sector Grondgebied, de Heetveldelaan 4 te 1700 Dilbeek VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 CVBA PROVIDENTIA N cvba Providentia

6 WOENSDAG 25 JANUARI p. 6 Brusselsesteenweg 191, BE-1730 Asse Contact: De heer Geert Robberechts Tel: Fax: Bouwen van 37 sociale woongelegenheden te Herne, wijk Kauter Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Herne Kauter Bouwen van 37 sociale woongelegenheden te Herne, wijk Kauter II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Zie bestek Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 7 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/2/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 325 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Plannen Verzendkosten : EUR 20,00 Cash of via overschrijving op de postrekening IBAN BE Bic BPOTBEB1 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 1/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 1/3/ :00 Plaats: Burelen van Providentia cvba, Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 STAD ANTWERPEN N Stad Antwerpen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Contact: De heer Jean Lambert Tel: Fax: Leveren van 100 infoborddragers Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Patrimoniumonderhoud Bijzondere opdrachten en feestmateriaal, Havanastraat 5 te 2000 Antwerpen Leveren van 100 infoborddragers II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Uitsluitingsgronden Door een offerte in te dienen voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken: Uitsluitingsgronden zijn: 1) in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 2) aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig te hebben of een gelijkaardige procedure lopende te hebben bestaande in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 3) niet in orde te zijn met de sociale (sociale zekerheid) en fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW); 4) bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld geweest zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; Een veroordeling bij vonnis wegens niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving wordt beschouwd worden als een overtreding die de professionele integriteit aantast welke het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten; 5) bij de beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan; 6) in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. De bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden worden door de stad zelf opgezocht. Wat betreft het RSZ-attest: een attest van het voorlaatste kwartaal wordt door de stad opgezocht. Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving dienen

7 WOENSDAG 25 JANUARI p. 7 buitenlandse inschrijvers zelf de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden aan te leveren. Het bestuur gaat voort op deze verklaring tot op het ogenblik van gunning. Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning wordt vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst opgevraagd, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel 02/ Fax 02/ Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een voormelde toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht. Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door de stad Antwerpen eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden. Aandachtspunt: Wanneer de inschrijver een Tijdelijke handelsvennootschap (THV) is, moet voor elke partner van de THV, de bovenvermelde documenten ingediend worden. * Uitsluitingsgronden Door een offerte in te dienen voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken: Uitsluitingsgronden zijn: 1) in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 2) aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig te hebben of een gelijkaardige procedure lopende te hebben bestaande in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 3) niet in orde te zijn met de sociale (sociale zekerheid) en fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW); 4) bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld geweest zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; Een veroordeling bij vonnis wegens niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving wordt beschouwd worden als een overtreding die de professionele integriteit aantast welke het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten; 5) bij de beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan; 6) in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. 7) bij een vonnis in kracht van gewijsde veroordeeld te zijn voor: a) deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek b) omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek c) fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002 d) witwassen van geld De bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden worden door de stad zelf opgezocht. Wat betreft het RSZ-attest: een attest van het voorlaatste kwartaal wordt door de stad opgezocht. Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving dienen buitenlandse inschrijvers zelf de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden aan te leveren. Het bestuur gaat voort op deze verklaring tot op het ogenblik van gunning. Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning wordt vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst opgevraagd, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel 02/ Fax 02/ Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een voormelde toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht. Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door de stad Antwerpen eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden. Aandachtspunt: Wanneer de inschrijver een Tijdelijke handelsvennootschap (THV) is, moet voor elke partner van de THV, de bovenvermelde documenten ingediend worden. Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1/3/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 2/3/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2/3/ :30 Plaats: GAC Secretariaat, Den Bell, Toren 0213, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 STAD ANTWERPEN N Stad Antwerpen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Contact: Mevrouw Nancy Blyweert Tel: Fax: Jeugdcentrum Trix Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Noordersingel 28-30, Borgerhout Jeugdcentrum Trix II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek

8 WOENSDAG 25 JANUARI p. 8 zie bestek Vereiste erkenning: D20 (Metalen schrijnwerk), Klasse 1 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 1/3/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De aanbestedingsdocumenten zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be/ IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 2/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2/3/ :00 Plaats: GAC Secretariaat, Den Bell, Toren 0213, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD- DE HEER ARCH. F. DEBUYST, WND. DIENSTHOOFD N Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord- de heer Arch. F. DEBUYST, Wnd. Diensthoofd Koningin Elisabethlei 24 (bus 2), BE-2018 Antwerpen Contact: mevr. Liesbeth Peeters - Ilse Bierinckx - Ingrid Van Beneden Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= ANTWERPEN -FOD Financiën (AMCA) - Italiëlei 4 Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: ANTWERPEN - FOD Financiën (AMCA) - Italiëlei 4 ANTWERPEN -FOD Financiën (AMCA) - Italiëlei 4 "Inrichtingswerken met compactusarchieven" II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/02/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: De documenten betreffende deze aanneming kunnen worden gekocht na aanvraag per mail, per fax of per post, en dit na ontvangst van de voorafgaande storting van de verkoopprijs, bij: Regie der Gebouwen Dienst voor Publicatie en Verkoop van Bestekken ter attentie van de heer Thierry VAN GUCHT telefoon: telefax: Gulden Vlieslaan 87, bus Brussel bankrekening: IBAN BE BIC PCHQBEBB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 01/03/ :00 Plaats: : Regie der Gebouwen - Koningin Elisabethlei 24- bus 2, 2018 Antwerpen (Aanbestedingslokaal - nr de verdieping) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoering van de werken dient in nauw overleg te gebeuren met de Regie der Gebouwen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - PROVINCIALE DIENST ANTWERPEN N

9 WOENSDAG 25 JANUARI p. 9 Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Antwerpen Lange Kievitstraat 111, bus 63, BE-2018 Antwerpen Contact: Caluwe Arnold Emiel Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= ANB-ANT Leveren van machines (armmaaier, cultuurploeg, éénassige trekker) i.f.v. werken brandherstel en brandpreventie voor de regio Antwerpse Kempen. Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Brasschaat ANB-ANT Leveren van machines (armmaiier, cultuurploeg, éénassige trekker) i.f.v. werken brandherstel en brandpreventie voor de regio Antwerpse Kempen. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Maaiarm met aanbouwwerktuigen. Korte beschrijving: Leveren van een achtergedragen maaiarm met aanbouwwerktuigen, inclusief benodigde tractor aanpassingen. Perceel 2: Leveren van een cultuurploeg. Korte beschrijving: Leveren van een cultuurploeg Perceel 3: Eénassige trekker Korte beschrijving: Leveren van een éénassige hydrostatische trekker met aanbouwwerktuigen. Laagste prijs. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/03/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 01/03/ :30 Plaats: Agentschap voor Natuur en Bos, Gebouw Anna Bijns, 13 de verdieping, zaal Kribbedezeke, Lange Kievitstraat 111/113, 2018 Antwerpen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting VI.3. NADERE INLICHTINGEN Per mail bij contactpersoon : VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - PROVINCIALE DIENST ANTWERPEN N Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Antwerpen Lange Kievitstraat 111, bus 63, BE-2018 Antwerpen Contact: Caluwe Arnold Emiel Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= ANB-ANT Leveren van een frontlader voor een ANB-tractor John Deere 5090M in de regio Antwerpse Kempen. Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Rijkevorsel ANB-ANT Leveren van een frontlader voor een ANB-tractor John Deere 5090M in de regio Antwerpse Kempen II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: zie bestek Laagste prijs. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/03/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 01/03/ :30 Plaats: Agentscha voor Natuur en Bos, Gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111/113, 13de verdieping, zaal Kribbedezeke, 2018 Antwerpen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting

10 WOENSDAG 25 JANUARI p. 10 VI.3. NADERE INLICHTINGEN Per mail bij contactpersoon : VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN N Universiteit Antwerpen Middelheimlaan 1, BE-2020 Antwerpen Contact: Elio Berardocco Tel: Fax: Elektriciteitswerken gebouw T (6de verdieping) Campus Drie Eiken Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Antwerpen De uit te voeren werken betreffen de afbraak van de bestaande elektrische installatie en plaatsen van een volledig nieuwe installatie in gebouw T (6de verdieping) op Campus Drie Eiken II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. In orde met RSZ-verplichtingen Erkenning: (Onder)categorie: P1 Klasse: 1 Bewijs van erkenning Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 06/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 06/03/ :00 Plaats: De opening van de offertes zal plaatshebben in lokaal A 126 van Universiteit Antwerpen, Campus Middelheim, Gebouw A, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De inschrijvers mogen de openingszitting bijwonen VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 NVSO EIGEN HAARD N NVso Eigen Haard Augustijnenlaan 28/6, BE-2200 Herentals Contact: Directie Jef Schoors (directeur) Tel: Fax: Renovatie 4 appartementen en nieuwbouw dakappartement Zandstraat 58 Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zandstraat 58 te 2200 Herentals Renovatie van 4 appartementen en de nieuwbouw van dakappartement, Zandstraat 58 te 2200 Herentals II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT De kandidaat-inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen.

11 WOENSDAG 25 JANUARI p. 11 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Volgens de beschikkingen vermeld in de A2001 van VMSW en het Bijzonder Bestek VM/B97 Categorie 11 Erkenning aannemer : categorie D klasse 3 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/02/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 125,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Door storting op rekeningnummer van NV Eigen Haard. De datum van storting der gelden op de rekeningnummer van NV Eigen Haard geldt als datum van indiening. Bij verzending wordt er 25 Euro verzendingskosten surplus aangerekend IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/02/ :00 Plaats: Raadzaal van de sociale huisvestingsmaatschappij NV Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6 te 2200 Herentals VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 GEMEENTEBESTUUR SCHELLE N gemeentebestuur schelle Fabiolalaan 55, BE-2627 Schelle aanleg begraafplaats : columbarium en kinderbegraafplaats Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Schelle aanleg begraafplaats : columbarium en kinderbegraafplaats II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek VEREISTE ERKENNING. De aannemer moet erkend zijn in: de categorie C1 - klasse 3 VEREISTE REGISTRATIE. De aannemer moet geregistreerd zijn in: 00 of 05. Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/03/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 223,85 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Mits contante betaling (na afspraak) of mits voorafgaaandelijke storting op rekeningnummer van het ontwerpbureau L. Goossens, met vermelding naam, adres en adres IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 06/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 06/03/ :00 Plaats: gemeentehuis Schelle, raadzaal, fabiolalaan 55, Schelle VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING VLAAMS-BRABANT

12 WOENSDAG 25 JANUARI p. 12 N Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant Diestsepoort 6 bus 81, BE-3000 Leuven Contact: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant ing. Gwendy Aerts Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= Project FAST incidentafhandeling op de autosnelwegen A10,A12,A1,A201,A3,A4 en R0, R22 in Vlaams-Brabant. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 3.5 ton 3 percelen Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Vlaams-Brabant Project FAST incidentafhandeling op de autosnelwegen A10,A12,A1,A201,A3,A4 en R0, R22 in Vlaams-Brabant. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 3.5 ton 3 percelen Project FAST, Incidentafhandeling op de autosnelwegen A10, A12, A1, A201, A3, A4, A2 en R0, R22 in de provincie Vlaams-Brabant Vrijmaken van de weg langs bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een MTM > 3.5t Binnen het verder beschreven actiegebied. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Project FAST incidentafhandeling op de autosnelwegen A10,A12,A1,A201,A3,A4 en R0, R22 in Vlaams-Brabant. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 3.5 ton 3 percelen Korte beschrijving: ZONE VERKEERSPOST ANDERLECHT HET ACTIEGEBIED BEHELST DE WEG? R0 (Ring om Brussel), van meetpunt tot meetpunt ? R0 (Ring om Brussel), van meetpunt tot meetpunt ? A10 (Brussel-Gent-Oostende), van meetpunt 0 tot meetpunt ? A 8 (Halle-Doornik), van meetpunt tot 7.668? E429/N203 (Halle-Doornik Zuidelijke omlegging van Halle) van kmptn tot kmpt Perceel 2: Project FAST incidentafhandeling op de autosnelwegen A10,A12,A1,A201,A3,A4 en R0, R22 in Vlaams-Brabant. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 3.5 ton 3 percelen Korte beschrijving: ZONE VERKEERSPOST REYERS- ZONE VERKEERSPOST OUDERGEM HET ACTIEGEBIED BEHELST DE WEG? R0 (Ring om Brussel), van meetpunt tot meetpunt ? A12 (Brussel-Boom-Antwerpen), van meetpunt tot meetpunt ? R22 (3de Ring om Brussel), van meetpunt tot meetpunt , van verkeersknooppunt Henneaulaan tot verkeersknooppunt Diegem.? A1 (Brussel- Mechelen- Antwerpen), van meetpunt 0 tot meetpunt ? A201 (Brussel-Zaventem) van meetpunt tot meetpunt ? A3 (Brussel- Luik), van meetpunt tot en meetpunt (Sterrebeek)? R0 (Ring om Brussel), van meetpunt tot meetpunt ? A4 (Brussel-Namen) van meetpunt tot meetpunt Perceel 3: Project FAST incidentafhandeling op de autosnelwegen A10,A12,A1,A201,A3,A4 en R0, R22 in Vlaams-Brabant. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 3.5 ton 3 percelen Korte beschrijving: ZONE VERKEERSPOST BERTEM HET ACTIEGEBIED BEHELST DE WEG? A3 (Brussel-Luik), vanaf meetpunt (Sterrebeek) tot ? A2 (Bertem- Halen), van meetpunt tot meetpunt II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Uitsluitingsgronden van art. 69 en 69bis van K.B. van 8/1/1996 zijn van toepassing III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Volgens bestekvoorschriften Volgens bestekvoorschriften Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 22/03/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9 tot 15 uur. Het totale bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekening BE van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, zelfde adres.als mededeling dient het besteknummer vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 22/03/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 22/03/ :00 Plaats: VAC Leuven Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6 bus 81 te Leuven zaal Via-Vita (6de verd.) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN In de prijs van het bestek is 1 plan inbegrepen

13 WOENSDAG 25 JANUARI p. 13 Uitvoeringstermijn: 1 kalenderjaar Verlengbaar contract conform bestekvoorwaarden VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/01/2012 STAD BILZEN N Stad Bilzen Deken Paquayplein 1, BE-3740 Bilzen Contact: Mevrouw Marie-Paule Meesters Tel: Fax: Onderhoud speelpleinen van de stad Bilzen en de gemeente Riemst Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Speelpleinen Bilzen en Riemst Onderhoud van speelpleinen. Deze opdracht is opgedeeld in 2 percelen: PERCEEL 1: STAD BILZEN - onderhoud van 29 speelpleinen op diverse plaatsen van het grondgebied van stad Bilzen. PERCEEL 2: GEMEENTE RIEMST - onderhoud van 15 speelpleinen op diverse plaatsen van het grondgebied van de gemeente Riemst. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Onderhoud speelpleinen Stad Bilzen Korte beschrijving: Onderhoud speelpleinen Stad Bilzen Perceel 2: Onderhoud speelpleinen gemeente Riemst Korte beschrijving: Onderhoud speelpleinen gemeente Riemst II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 4 x onderhoud + 1 x periodieke controle per jaar. * In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's Om mee te dingen aan de onderhandelingsprocedure dient de dienstverlener volgende documenten bij de offerte te voegen: - Referentielijst van minstens twee opdrachten van gelijkaardige (inhoud en omvang) diensten uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar met vermelding van naam en telefoonnummer van de contactpersoon. De bekwaamheid van de dienstverlener om de gevraagde diensten uit te voeren, zal op basis hiervan worden onderzocht. Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2/3/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 25 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Cash of via overschrijving op de rekening courant met nummer met vermelding van het besteknummer 91/12 IBAN: BE , BIC: GKCCBEBB, Naam bank: Dexia Bank nv. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 5/3/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 5/3/ :00 Plaats: stedelijk administratief centrum - raadszaal, 1ste verdieping, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 AGB - STADSONTWIKKELING BILZEN N AGB - stadsontwikkeling Bilzen

14 WOENSDAG 25 JANUARI p. 14 Deken Paquayplein 1, BE-3740 Bilzen sportpark Katteberg - realisatie van de sportinfrastructuur voor voetbal, atletiek en recreatiesport Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: sportpark Katteberg De opdracht omvat de afbraak van de bestaande kantines, kleedkdamers en overdekte tribune + het bouwen van een accomodatiegebouw voor voetbal, atletiek en recreatiesport. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver de balans en jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Zie bestek Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6 Laagste prijs. IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/2/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 613,36 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 12,50 De aanbestedingsdocumenten kunnen worden aangekocht bij het ontwerpbureau De Gouden Liniaal, architecten bvba, Bochtlaan 13 te 3600 Genk. Contactpersoon Bart Coenegrachts. De kostprijs van het bestek over te schrijven op de rekening met nummer met vermelding "bestek sportpark Katteberg" IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/2/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/2/ :00 Plaats: stedelijk administratief centrum - schepenzaal - 1ste verdieping, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 24/1/2012 CF_MCF_AGI DIRECTION REGIONALE LIEGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CF_MCF_AGI Direction regionale Liege rue de Serbie 44, BE-4000 liege Contact:RENARD Yves Tél: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Remplacement de luminaires à l'athénée Royal de WELKENRAEDT, rue Gérard Delvoye, 2 à 4840 WELKENRAEDT II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:welkenraedt AR Rue Gérard Delvoye, WELKENRAEDT ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux, fournitures, transports, main d'oeuvre et tous moyens nécessaires au remplacement de luminaires. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: La déclaration sur l'honneur dans laquelle le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. Le candidat est tenu de fournir une attestation ONSS ou pour le soumissionnaire étranger, une attestation délivrée par l'autorité compétente ou une déclaration sous serment ou déclaration solennelle devant une autorité qualifiée dont il résulte qu'il est en règle en matière de sécurité sociale. Un certificat 276C2 relatif au dernier exercice fiscal. Une attestation TVA III.2.2. Capacité économique et financière: Sans objet III.2.3. Capacité technique: Agréation requise : catégorie P 1 - classe 1 ou classe 2 pour autant que le montant de l'offre l'exige SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE:

15 WOENSDAG 25 JANUARI p. 15 Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 29/02/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 29/02/ :00 Lieu: MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - Direction Régionale de LIEGE - Rue de Serbie, LIEGE (Salle des Adjudications - 5ème étage) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Travail à réaliser dans le délai de 60 jours ouvrables. Visite des lieux conseillée. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/01/2012 LOGIS SOCIAL DE LIEGE SCRL N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR LOGIS SOCIAL DE LIEGE scrl Rue des Alisiers 12, BE-4032 CHENEE Contact:voir ci-après Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché de travaux stock entretien/réparation de dallage en région Liégeoise. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché est un marché stock se rapportant à des travaux d'entretien/réparation de dallage (terrasses, chemins, routes d'accès), terrassement, démolition, égouttage, placement de murs en L... II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Le marché aura une durée de 3 ans. Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C1 ou C5 ou G ou G3 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C1 ou C5 ou G ou G3 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/02/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/03/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/03/ :00 Lieu: Salle de réunion du technique Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Les offres doivent parvenir sous enveloppe fournie par le pouvoir adjudicataire. Les demandes d'envoi du cahier des charges, ainsi que toute question relative au marché, doivent se faire uniquement par mail à l'adresse Les demandes d'envoi du cahier des charges sont acceptées jusqu'au 24/02/2012. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/01/2012 INSTITUT SAINT-LOUIS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.

16 WOENSDAG 25 JANUARI p. 16 SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Institut Saint-Louis 30, Avenue du Prince Régent, BE-4300 WAREMME Contact:Institut Saint-Louis Daniela NOCE Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: CTAW01 : Centre de Technologie Avancée Institut Saint-Louis Waremme / rénovation et équipement de bâtiments de laboratoires II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:institut Saint-Louis Waremme ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour but la rénovation et l'isolation d'un bâtiment existant ainsi que la réalisation d'une nouvelle installation électrique, sanitaire et l'installation d'une nouvelle chaudière + radiateurs (voir descriptif dans le Cahier Spécial des Charges) pour en faire un Centre de Technologie Avancée (CTA) II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1:GROS OEUVRE ET FINITIONS Description succincte: Voir cahier des Charges Lot 2:CHAUFFAGE/SANITAIRES Description succincte: voir Cahier des Charges Lot 3:ELECTRICITE Description succincte: Voir cahier des Charges II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:117455,00 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: Lot 1 : CATEGORIE D, classe 1 Lot 2 : CATEGORIE D16/17/18, classe 1 Lot 3: CATEGORIE P1, classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/03/ :00 Documents payants:oui. Prix:25,00 EUR. Conditions et mode de paiement: virement sur le compte BE avec la communication Dossier CTAW01 Sur demande (à l'adresse mail : les documents, au format pdf et xls, peuvent être envoyés gratuitement sur une adresse mail. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/03/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 22/03/ :00 Lieu: Institut Saint-Louis 30, Avenue du Prince Régent 4300 Waremme Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: 1 représentant par soumissionnaire SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/1/2012 SOWAER ENVIRONNEMENT LIÈGE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE SOWAER Environnement Liège Aéroport de Liège - Bâtiment 58, BE-4460 GRACE-HOLLOGNE Contact: Valérie LEBURTON Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: LG ABO Insonorisation et Réhabilitation de 1 maison unifamiliale autour de l'aéroport de Liège II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: ST-GEORGES ii.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Insonorisation et Réhabilitation de 1 maison unifamiliale autour de l'aéroport de Liège

17 WOENSDAG 25 JANUARI p. 17 II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Déclaration sur l'honneur implicite (Circulaire du Gouvernement wallon du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics (M.B. du 28/11/2007, p ) Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. III.2.2. Capacité économique et financière: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : La preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de Catégorie D ou une sous catégorie D4, D5 et/ou D20 ainsi que de la classe correspondant au montant de l'offre déposée par le soumissionnaire, ou attestation équivalente et preuve de l'agréation du ou des sous-traitant(s). III.2.3. Capacité technique: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation au marché ou la partie du marché sous-traitée et leur engagement à exécuter tout ou partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative: déclaration sur l'honneur implicite) qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitants doive(nt) satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 29/02/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 01/03/ :30 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 01/03/ :30 Lieu: SOWAER ENVIRONNEMENT, Aéroport de Liège-Bierset, Bâtiment 58 à 4460 GRACE-HOLLOGNE Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/01/2012 COMMUNE DE AMAY N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Amay Chaussée Freddy Terwagne 76, BE-4540 Amay Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: erratum - Droit de tirage II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:divers voiries de l'entité ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: erratum - Droit de tirage II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17 précité.parmi ces documents, seule l'attestation ONSS est à fournir en même temps que le dépôt de l'offre. III.2.2. Capacité économique et financière: En application de l'arrêté royal du 20 juillet 2005, le soumissionnaire belge n'est pas obligé d'ajouter le bilan et les comptes annuels à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. III.2.3. Capacité technique: Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/2/ :00 Documents payants:oui. Prix:50 EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Frais d'envoi : EUR 10,00 Paiement pour l'obtention du CSCH au compte n BE avec en communication "Dossier Adjudication 28/02/ Droit de tirage ". IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/2/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/2/ :00 Lieu: Administration Communale. Chaussée Freddy Terwagne, 76 (salle des mariages) à 4540 AMAY SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/1/2012

18 WOENSDAG 25 JANUARI p. 18 COMMUNE DE MODAVE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Modave Place Georges Hubin, 1, BE-4577 Modave Contact:Monsieur Frédéric Legrand Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Ravel Bis II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Liaison cyclo-piétonne entre le RAVeL de la ligne 126 "Ciney-Marchin" et le RAVeL 1 de la Meuse à Huy (passage sur Modave). II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics III.2.2. Capacité économique et financière: Les extraits du bilan et du compte annuel le plus récent d'où ressort la santé financière du soumissionnaire. III.2.3. Capacité technique: Un certificat valable ISO 9001 (version 2008), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de garantie de la qualité. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/2/ :00 Documents payants:oui. Prix:54,45 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Par virement au compte BE ouvert au nom de la SPRL Bureau d'études RADIAN avec la mention "RAVeL BIS CLAVIER-HUY-MODAVE". IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 1/3/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 1/3/ :30 Lieu: Maison Communale, Salle du Conseil SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/1/2012 LE FOYER DE LA RÉGION DE FLÉRON, S.C. N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Le Foyer de la Région de Fléron, s.c. Rue François Lapierre, 18, BE-4620 FLERON Contact:Mr Michel Deffet Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Rénovation lourde de 112 logements à Beyne-Heusay - Dossier TER II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:rue de Homvent,rue de Fayembois,avenue de la Cité,avenue des Eglantines,avenue Nicolas Dethier à 4610 Beyne-Heusay ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation lourde de 112 logements PEI 2007/1119/TER - Dossier n Remplacements des maçonneries briques + isolations / Remplacements des menuiseries extérieures / Rénovations électriques et sanitaires II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: LOT UNIQUE : Rénovation lourde de 112 logements. Valeur éstimée Hors TVA: ,62 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: a)de l'agréation; b)des exigences relatives au paiements des cotisations O.N.S.S. énoncées par l'article 17bis, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux. c)du critère de type subsidiaire suivant, destiné à départager les candidats-soumissionnaires répondant aux trois conditions précédentes, dans le cas ou leur nombre dépasserait 15: le ratio de solvabilité fonds propres/fonds de tiers. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies a)la photocopie du certificat de l'agréation; b)les

19 WOENSDAG 25 JANUARI p. 19 renseignements nécessaires au calcul du ratio défini au point 5.d, à savoir: la photocopie des comptes annuels de l'année précédant celle de la publication du présent avis, y compris les annexes ou un certificat certifié sincère et exact reprenant les derniers chiffres connus permettant de calculer le ratio précité pour la même année, à savoir les rubriques n 10/15 capitaux propres) et 10/49 (total du passif), ce document étant signé par le responsable pouvant engager l'entreprise; c)le certificat de l'o.n.s.s. revêtu du tampon sec de cette institution et relatif à l'avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de remise des candidatures indiquées au point 7 ci-après, éventuellement accompagné des documents prévus à l'article 17bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Les soumissionnaires originaires d'autres états membres de la communauté européenne doivent, pour que leur demande de participation puisse être prise en considération: a)s'ils ne sont pas agréés en Belgique, joindre à leur demande de participation tous les documents permettant d'établir qu'ils répondent aux conditions de capacité technique et financière exigées par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux; b)s'ils sont dans l'impossibilité de fournir les documents cités au point c) ci-avant, joindre à leur demande de participation tous les documents permettant d'établir qu'ils satisfont au respect de leurs obligations fiscales et de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: LOT UNIQUE = Classe 6 (estimation = ,62 euros HTVA) III.2.3. Capacité technique: Catégorie d'agréation = D SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 05/03/ :00 Documents payants:oui. Prix:200 EUR. Conditions et mode de paiement: Consultation et achat au bureau de l'auteur de projet: L'EQUERRE scrl - Bois Libert, 39 à 4053 Embourg Téléphone:04/ Adresse mail: IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/03/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 05/03/ :00 Lieu: Siège social du Foyer de la Région de Fléron - Salle du Conseil - Rue François Lapierre, 18 à 4620 FLERON Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/01/2012 CONFORT MOSAN SCRL N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CONFORT MOSAN SCRL Rue des Châtaigniers, 34, BE-4680 OUPEYE Contact:Carine Stassen Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: marché de construction d'un immeuble de 6 appartements sociaux II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:vivegnis (Oupeye) ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Construction d'un immeuble de 6 appartements sociaux à Vivegnis (Oupeye) II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: un immeuble comprenant 6 appartements sociaux Valeur éstimée Hors TVA:508555,84 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: La capacité financière et économique du soumissionnaire sera appréciée sur base des éléments suivants, qui seront obligatoirement joint à l'offre: - présentation du bilan et extrait du bilan ou comptes annuels - déclaration chiffre d'affaire global et chiffre d'affaires au cours des trois derniers exercices III.2.2. Capacité économique et financière: -présentation de bilan et extrait de bilan et comptes annuels -déclaration chiffre d'affaire global et chiffre d'affaires au cours des trois dernières exercices III.2.3. Capacité technique: Se rapporter au cahier général des charges Certificat d'agréation dans les classe, catégorie et sous-catégorie : classe 4, agréation d. Liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années et certificat d'exécution demandé. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 6/03/ :00 Documents payants:oui. Prix:210,00 EUR. Conditions et mode de paiement: Le montant est à verser sur le compte du Confort Mosan: avec la mention 6 appts Vivegnis. Majoré de 15 Euro pour frais de port. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 08/03/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 08/03/ :00

20 WOENSDAG 25 JANUARI p. 20 Lieu: Dépôt des offres dans la salle du conseil d'administration du Confort Mosan scrl SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/1/2012 VILLE D'EUPEN N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville d'eupen Rathausplatz, 14, BE-4700 Eupen Contact:Service technique de la Ville d'eupen Norbert SCHLEMBACH Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction du Complexe Administratif à EUPEN : Marché de travaux : LOT 2 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:eupen ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché consiste en l'exécution de travaux conformes aux dispositions du CWATUP en ses articles 453, 454, 456, 457 et 458 dans le cadre de la réhabilitation du site anciennement dénommé 'Institut KNEIPP', en vue d'y établir le Complexe Administratif de la Ville d'eupen. Les travaux constituent un lot unique, dénommé LOT 2. Ils consistent essentiellement en : - gros-oeuvre (semelles de fondation et voiles en béton armé) pour la réalisation du sous-sol du bloc 3 ainsi que du sous-sol de liaison avec ceux du bloc 2 ; - éléments de protection périphérique (drain, isolation, étanchéité) pour les travaux précités. La réalisation des travaux nécessite l'exécution de marchés de travaux simultanés : - LOT 1 : travaux ne faisant pas partie du présent marché et relatifs à la réhabilitation du bloc 2 et à l'ensemble des aménagements des abords ; - LOT 2 : travaux faisant l'objet du présent marché. L'adjudicataire des travaux du LOT 2 sera tenu de se conformer aux ordres qui lui seront donnés par la direction des travaux pour permettre l'exécution efficace de ces marchés II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Pour éviter l'exclusion (art. 17) et répondre aux critères de sélection qualitative (art. 18 et 19) de l'a.r. du 08/01/1996, le soumissionnaire joindra à son offre les documents suivants. 1. Attestation originale de l'onss dont il résulte que l'entrepreneur (ou chaque entrepreneur d'une association momentanée) est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, conformément aux prescriptions de l'a.r. du 08/01/1996, art. 17bis, 1, si l'entrepreneur est belge, 2, s'il est étranger. 2. Attestation sur l'honneur du soumissionnaire, précisant qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion visés à l'art. 17 de l'a.r. du 08/01/1996. III.2.2. Capacité économique et financière: 3. Attestation bancaire justifiant la capacité financière du soumissionnaire, conformément à l'annexe N 2 de la circulaire du Gouvernement wallon du 21/05/2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services. III.2.3. Capacité technique: 4. Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie de travaux d. Classe 1 ou supérieure. Le soumissionnaire joindra obligatoirement à son offre une attestation de laquelle il résulte qu'il est agréé pour la classe et catégorie ou sous-catégorie des travaux concernés. Il est rappelé que c'est le montant de l'offre qui détermine la classe. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 09/02/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 13/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 13/02/ :00 Lieu: Hôtel de Ville d'eupen, Rathausplatz, 14 à 4700 EUPEN SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Visite préalable des lieux : la visite préalable des lieux est obligatoire. Le soumissionnaire devra joindre à son offre l'attestation de visite qui lui aura été remise à cet effet par la Ville d'eupen au nom du pouvoir adjudicateur. Une visite commentée des lieux sera organisée par celui-ci sur rendez-vous au plus tard le vendredi 10 février 2012 à 11h00. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 24/1/2012 INTERCOMMUNALE DU CENTRE D'ACCUEIL LES HEURES CLAIRES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Intercommunale du Centre d'accueil Les Heures Claires

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE MARDI 14 FÉVRIER 2012 N. 40 Adjudication publique VMSW - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 502936 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW - afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 N. 234 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 519407 Vlaamse Maatschappij voor

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2011 N. 225 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 518644 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 23 OKTOBER 2014 N. 255 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524341 Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 523580 Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2011 N. 246 Adjudication publique AFDELING PROJECTREALISATIE N. 520485 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276651-2010:text:nl:html B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 181-276651 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 8 AVRIL 2011 N. 92 Adjudication publique DIRECTION GÉNÉRALE ORGANISATION JUDICIAIRE - DIRECTION INFRASTRUCTURE & SERVICES D'APPUI, SERVICE IN N. 507330

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 30 MAART 2011 N. 83 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 506177 - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MARDI 16 DÉCEMBRE 2014 N. 304 Adjudication publique AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT (CTB MLI) N. 528953 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012 N. 231 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR & ONDERSTEUNINGSDIENSTEN-DIE

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 21/2/2017 - BDA nummer: 2017-505323 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19191-2012:text:nl:html B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 12-019191 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N. 519155 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 9 NOVEMBER 2012 N. 280 Openbare aanbesteding GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 526403 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DONDERDAG 25 OKTOBER 2012 N. 268 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS CENTRALE DIENSTEN N. 524975 Agentschap voor Natuur en Bos Centrale Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 6 APRIL 2013 N. 84 Openbare aanbesteding VMSW AFDELING PROJECTREALISATIE - CEL INFRASTRUCTUUR N. 506976 VMSW afdeling Projectrealisatie - cel Infrastructuur

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 12 MEI 2014 N. 116 Openbare aanbesteding FOD JUSTITIE-STAFDIENST ICT N. 510358 FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT Eversestraat, 2-8, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep

1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Leveren en plaatsen van tijdelijke kantoor/klas units op afroep 1/ 11 BE001 1/7/2011 - BDA nummer: 2011-514217 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292330-2011:text:nl:html B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 178-292330 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING

Nadere informatie