Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijd om even een beknopte boom op te zetten"

Transcriptie

1 Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen

2 Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer de ri tlijnen niet orre t worden opge olgd e Wet erpli te deelneming Bpf it - Hoe komt een Bpf tot stand oor wie is deelname erpli t wat zijn de ge olgen wat zijn de mogelijk eden tot dispensatie of j ist rijwillige deelname wat zijn de ers illen met een erzekerde regeling 3 Werkingssfeer Welke werkzaam eden oert de onderneming it zijn de riteria in elke edrijfstak etzelfde wat te doen ij o erlapping of samenloop kan deelname met ter gwerkende kra t an toepassing zijn n on reet de aanmelding it oeren ridis ergelijk aar met de algemeen er indend erklaring an een Wat kan een Bpf doen ij premie erz im etekent ij premiea terstand geen premie ook altijd geen pensioen r zijn di erse iteenlopende redenen waarom een onderneming in aanmerking kan komen oor rijstelling an deelname aan een Bpf Wat zijn de ge olgen Wat zo een pensioenad ise r aan e elen en op grond an welke afwegingen er et ergelijken an kosten op rengsten risi o s n een eperkt aantal ge allen toegestaan onder oorwaarden 5

3 it Hand oek is edoeld om ondernemingen die zijn aanges re en door een edrijfstakpensioenfonds ierna Bpf of nog zo n aans rij ing k nnen erwa ten te elpen ij et inden an de j iste strategie om et Bpf tegemoet te treden et dit Hand oek willen wij deze ondernemingen en of n ad ise rs op weg elpen om in deze j ridis omple e materie met name de eerste stappen j ist te zetten olledig kan een and oek o er dit onderwerp ijna niet zijn daar oor is de wetge ing te omple om iedere nieke sit atie en dat geldt oor iedere onderneming te e atten it Beknopte Hand oek geeft sle ts inzi t in de opties die de idige wetge ing iedt pl s een ri tlijn om daarop op tijd en erantwoord a tie te ondernemen eker wanneer et er naar it ziet dat Bpf-aansl iting in w ge al wel eens erpli t zo k nnen zijn erdient et aan e eling een gespe ialiseerde ad ise r te raadplegen f een onderneming zi welli t moet aansl iten ligt aan de werkingssfeer an een Bpf ijdens de eoordeling an die werkingssfeer egeeft zi in een j ridis mijnen eld maar met zorg ldige egeleiding kan aak eel worden ereikt oorzi tig eid is zeker ge oden in de praktijk zien we regelmatig dat wanneer deze materie argeloos en met on oldoende er aring tegemoet wordt getreden er soms onnodig eel nan i le s ade ontstaat f ankelijk an de sit atie kan et noodzakelijk zijn om ers illende ad ise rs in et pro es an et Bpf- onderzoek te etrekken m tot een goede oplossing te komen kan een gespe ialiseerde desk ndige op et ge ied an Bpf-werkingssfeer een elangrijke rol spelen maar ook w a o ntant en mogelijk zelfs een ad o aat et dit Hand oek willen we in staat stellen om samen de j iste stappen te o erwegen en daarna ook de nitief goede ke zes te maken We doen dat aan de and an t eorie algemene ri tlijnen en aanda tsp nten en praktijk oor eelden e werkingssfeer an een Bpf is zeer feitelijke materie meestal niet oor meerdere itleg at aar et aantal itzonderingen dat re t geeft op rijstelling is gering Helaas kan soms niet anders worden ge on l deerd dan dat aansl iting inderdaad nodig is Het grootste pro leem ier ij is de premie etaling met ter gwerkende kra t waar dan mee te maken k nt krijgen e d r an die ter gwerkende kra t wordt aak - met een eroep op de wettelijke erjaringstermijnen - eperkt tot 5 jaar maar soms eeft een Bpf ook goede arg menten om die termijn langer te stellen tot wel jaar of langer eze ter gwerkende kra t erdient dan ook altijd ijzondere aanda t als separaat p nt ij de eoordeling et kan n eenmaal erstrekkende lees d re ge olgen e en it Hand oek s ildert in de praktis e sit atie en de stappen die moet ondernemen In wordt et t eoretis kader erder itgewerkt 7

4 - welke acties moet u nu verder ondernemen en wat moet u vooral niet doen? - - olang stap 1 an et stappenplan uit dit Hand- oek niet eeft genomen is et uitermate on erstandig om al met et Bpf in dis ussie te gaan of argumenten uit te wisselen o t et Bpf termijnen e en inzake et aanle eren an edrijfsinformatie en u kunt daar niet dire t innen de gestelde termijn aan oldoen eperk u dan in eerste instantie tot een erzoek om et erlengen an die termijn en Bpf is in et algemeen ereid daar aan mee te werken tenzij er sprake is an ijzondere omstandig eden Ook tijdens het verdere proces kan dit Handboek u van dienst te zijn. 12

5 - de loonontwikkeling bij de werkgever ten minste gelijk is aan die in de bedrijfstak waarin et Bpf a tief is en de werkgever deelneemt in de so iale fondsen in dezelfde bedrijfstak of - er sprake is van een groepsver ouding tussen de werkgever die zi vrijwillig wenst aan te sluiten en een andere werkgever die reeds verpli t onder de verpli tstelling valt of - dit gebeurt aansluitend aan een periode waarin de werkgever wel onder de werkingssfeer van et Bpf viel dus bij aanwezig eid van een istoris e band met et Bpf. Het Bpf is niet erpli t de mogelijk eid an een vrijwillige aansluiting aan te bieden. e statuten dienen aan te geven of en zo ja onder welke voorwaarden vrijwillige aansluiting mogelijk is zie artikel 1 derde lid W. In geval van een vrijwillige aansluiting komt er tussen et Bpf en de onderneming een uitvoeringsovereenkomst tot stand in plaats van et bij verpli te deelname geldende uitvoeringsreglement. Voor sommige pensioenfondsen geldt dat zij uitsluitend op basis van vrijwillige deelname toegankelijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor et ensioenfonds voor de edia. oms is een pensioenfonds semi-vrijwillig toegankelijk. o is deelname aan et ensioenfonds voor de I verpli t voor de bij een bepaalde werkgeversvereniging aangesloten ondernemingen en vrijwillig voor andere ondernemingen in de I -bedrijfstak. 29

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing?

Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? Wat te doen met het pensioen bij een bedrijfsovername of -afsplitsing? 1. Aanleiding De laatste jaren zijn bedrijfsovernames en -afsplitsingen aan de orde van de dag en dit proces zal zich de komende tijd

Nadere informatie

AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S VE R Z E KE R IN G 1/11 AL G E ME N E VO O R W AAR D E N W E G AS P L U S Artikel O msc h rijving P agina 1 D E F IN IT IE S 3 2 O MSC H R IJVIN G VAN

Nadere informatie

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart)

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Productwijzer Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid

14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid 14 2 B edrijfs- en beroepsa a nspra kelijkh eid opvatting is onjuist. Daarop stuiten de klachten van dez e onderdelen af. 9.3.1. O nderdeel 5 richt z ich tegen rov. 9.1 2, eerste z in. De desb etreffende

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Andere baan, ander pensioen?

Andere baan, ander pensioen? Andere baan, ander pensioen? Ga je van baan veranderen? Dan is het goed om te weten of dat gevolgen heeft voor je pensioen. Ander werk kan namelijk betekenen dat er iets verandert aan je pensioen. Maar

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar Doorwerken na 65 jaar Team Arbeidsvoorwaarden telefoon: (030) 880 1661 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@pkn.nl 3503 RM Utrecht website: www.pkn.nl Inleiding Steeds vaker willen werknemers doorwerken

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014

Wet Zorg & Dwang FACTSHEET. April 2014 Wet Zorg & Dwang Dit factsheet beschrijft het wetsvoorstel Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (hierna afgekort als: wetsvoorstel Zorg & Dwang). In 15 vragen en antwoorden

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Hoe blijft je gezin achter?

Hoe blijft je gezin achter? Hoe blijft je gezin achter? Weet jij of jouw partner en kinderen geld genoeg hebben als jij doodgaat? Misschien denk je niet zo graag aan je eigen dood. Toch moet je nu nadenken of er na jouw dood genoeg

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten

Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Wat komt er kijken bij reïntegratie? Rechten en plichten Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het

Nadere informatie

Met spoed opgenomen hoe nu verder?

Met spoed opgenomen hoe nu verder? Met spoed opgenomen hoe nu verder? Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 1169 Inleiding U bent met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Daardoor heeft u zich niet kunnen voorbereiden. Er komen ineens

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? U gaat uit dienst. Wat betekent dit voor uw pensioen, partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering? Inhoud U gaat uit dienst. 3 Situatie 1: U heeft een nieuwe werkgever. 4 Situatie 2: U start uw

Nadere informatie