keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4"

Transcriptie

1 Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het an iedereen nodig. Alle personen noeen we erzekerden. U kunt uw aanraag ook regelen ia onz.nl Voorletters en achternaa erzekerde 1 Voorletters en achternaa erzekerde 2 Voorletters en achternaa erzekerde 3 Voorletters en achternaa erzekerde 4 Voorletters en achternaa erzekerde De datu waarop u het Zorgplan wilt laten ingaan? Vrije Keuze biedt u een pria basis Met onze basiserzekering bent u (oor een groot deel) erzekerd an noodzakelijke edische kosten. Kruis aan wie wel een basiserzekering neet. En wie niet. keuze erzekerde 1 keuze erzekerde 2 Als ieand uit het buitenland kot of juist daar gaat werken, gelden oor een basiserzekering andere regels. Wilt u eer weten? Ga naar onz.nl of bel ons Serice Center op Wij helpen u graag. keuze erzekerde 3 keuze erzekerde 4 Een andere nationaliteit dan de Nederlandse Heeft ieand een andere dan de Nederlandse nationaliteit? Geef dan duidelijk aan o wie het gaat en wat de nationaliteit is. Heeft de persoon een EU-nationaliteit, stuur dan een kopie an het paspoort of Europees identiteitsbewijs ee. Bij een niet-eu-nationaliteit ragen we u een kopie an het paspoort en an de beschikking an de IND ee te sturen. Voor personen et inkosten uit het buitenland of werkzaa in het buitenland kunnen andere regels gelden Zijn er personen die een basiserzekering willen en die werkzaa zijn in het buitenland of inkosten ontangen uit het buitenland? Ja - Licht hieronder toe Geef aan o wie het gaat, in welk land er gewerkt wordt, uit welk land de inkosten koen, en het soort inkosten, zoals inkoen uit arbeid, pensioen of een uitkering. keuze erzekerde 5 Wij kunnen u o aanullende inforatie ragen.

2 pagina 2 Met ONVZ Vrije Keuze Zorgplan is uw gezondheid in goede handen ONVZ biedt u een ruie keuze. Zo kunt u kiezen oor een aanullende erzekering, een tandartserzekering en een. Bij onze basiserzekering kunt u zelf kiezen oor de hoogte an uw rijwillige eigen risico. Wat is een eigen risico? Het eerste deel an de zorgkosten die een erzekerde elk kalenderjaar zelf oet betalen, noeen we het eigen risico. Elke erzekerde an 18 jaar en ouder heeft een erplicht eigen risico. De oerheid stelt dit erplichte eigen risico elk jaar ast. Een aanullende erzekering zonder onze basiserzekering? Als u geen basiserzekering bij ONVZ afsluit, aar wel een aanullende erzekering, berekenen wij een toeslag an 50% op de preie oor de aanullende erzekering. ONVZ Vrije Keuze Zorgplan oor erzekerde 1 Vul oor elke erzekerde apart het Vrije Keuze Zorgplan in. Let goed op de nuers, zodat wij weten o wie het gaat Is de basiserzekering alleen niet oldoende? Sluit een aanullende erzekering af an beperkt tot zeer uitgebreid. Een aanullende erzekering oor ieand jonger dan 18 jaar? Voor erzekerden jonger dan 18 jaar ag de dekking an een aanullende erzekering niet hoger zijn dan die an hun ouders. Sluiten de ouders elk een andere aanullende erzekering af? Dan kunt u oor de kinderen, jonger dan 18 jaar, kiezen oor de erzekering an de ouder et de hoogste dekking. Kies et zelf uw ergoeding. Deze tandartserzekering kunt u kiezen oor iedereen anaf 18 jaar. Module A Het of als u in het buitenland woont? Wij kunnen u de aanbieden. De oerige odules en niet. Module D alleen Onze edische dienst beoordeelt uw antwoorden op de bijlage. De edische dienst an ONVZ beoordeelt de antwoorden op de gezondheidsragen op de bijlage bij dit forulier. De dienst eldt de beindingen aan ONVZ. Pas daarna besluiten wij of u de erzekering kunt afsluiten, of niet. Sos hoeen wij niet eer te weten oer uw gezondheid. Sos wel. Kiest u onze basiserzekering in cobinatie et of? Of kiest u alleen oor onze basiserzekering? Dan is géén inforatie nodig oer uw gezondheid. Zie de bijlage bij dit forulier Voor een aanullende erzekering kiezen als u in het buitenland woont? Wij kunnen u Vrije Keuze, of aanbieden. zonder onze basiserzekering? Als u geen basiserzekering bij ONVZ afsluit, aar wel, berekenen wij een toeslag an 25% op de preie oor. EigenRisico Minder preie betalen oor uw basiserzekering? Naast uw erplichte eigen risico kunt u kiezen oor een rijwillig eigen risico. Module C Sos ragen we eer inforatie oer uw gebit. Kiest u oor of oor een an onze tandartserzekeringen, dan willen wij eer weten oer uw gebit. Als u oor de Module A kiest, dan hoeft dat niet. Zie de bijlage bij dit forulier. in cobinatie et is iets oor u, als rust en priacy oor u belangrijk zijn. Uit het kunt u kiezen oor iedereen anaf 18 jaar. Met snel weer aan de slag. Of u onderneer bent of niet, anaf 18 jaar kunt u kiezen oor.

3 pagina 3 erzekerde 2 erzekerde 3 erzekerde 4 erzekerde 5 Verzekerde 2 kiest oor erzekerde 1 Verzekerde 3 kiest oor erzekerde 1 Verzekerde 4 kiest oor erzekerde 1 Verzekerde 5 kiest oor erzekerde Module A Module A Module A Module A Module C Module C Module C Module C Module D + Module D + Module D + Module D + Beschering persoonsgegeens ONVZ erwerkt uw gegeens oor het erzekeren, arketingactiiteiten, fraudebestrijding en statistische analyse. Voor fraudebestrijding en beheersing an de risico's kan ONVZ uw gegeens raadplegen bij de Stichting CIS. Meer inforatie indt u op Als u dit forulier ondertekent, geeft u ONVZ toesteing uw gegeens uit te wisselen et derden. Uiteraard oet dit dan wel noodzakelijk zijn oor de uitoering an de erzekering(en). Persoonlijke gegeens checkt ONVZ bij de Geeentelijke Basisadinistratie. Polisoorwaarden en contractperiode Kijk oor de polisoorwaarden op onz.nl. U kunt ze ook opragen bij ons Serice Center op Na het afsluiten an een erzekering ontangt u de polisoorwaarden. Op de erzekering(en) is Nederlands recht an toepassing. Een erzekering loopt steeds oor een kalenderjaar tot u deze schriftelijk en op tijd opzegt. Opzegrecht Bij het aangaan an de basiserzekering en/of een aanullende erzekering, hebt u als erzekeringneer een bedenktijd an 14 dagen. U kunt de erzekering schriftelijk opzeggen binnen 14 dagen na het sluiten an de erzekering, of, als dat later is, binnen 14 dagen nadat u de polisoorwaarden hebt ontangen. Hierdoor bestaat er geen aanspraak op dekking. ONVZ Ziektekostenerzekeraar N.V. (handelsregister: , AFM-nr: ) oert de uit. ONVZ Aanullende Verzekering N.V. (handelsregister: , AFM-nr: ) de aanullende en andere erzekeringen. Beide zijn geestigd te Houten. Postbus 392, 3990 GD Houten. Telefoon: Fax: Internet:

4 pagina 4 Voor onze adinistratie hebben wij nog een aantal gegeens an u nodig Bent u een nieuwe klant en kiest u een andere ingangsdatu dan 1 januari? Kruis dan aan waaro u de erzekering aanraagt. ONVZ Oerstapserice aakt het u akkelijk Met deze aanraag an uw zorgerzekering geeft u ONVZ toesteing o naens u uw huidige zorgerzekering op te zeggen. U geeft ons ook toesteing o naens alle In erband et een scheiding erzekerden de aanullende ziektekostenerzekering(en) bij Een erhuizing uit het buitenland de huidige zorgerzekeraar op te zeggen. Wilt u niet dat ONVZ de aanullende erzekering(en) oor u opzegt? Nog niet erzekerd oor zorg Kruis dan dit hokje aan. Een andere reden - Licht hieronder toe Uw erzekeringsadiseur We willen nog weten wie de erzekeringneer is De correspondentie -ook oer de declaraties an erzekerden- sturen wij naar één persoon, de erzekeringneer. Hij/zij is erantwoordelijk oor de betaling an de preie, eigen risico's, eigen bijdragen en eentuele oorgeschoten bedragen. Uw collectiiteit Voorletters en achternaa erzekeringneer Uw KK nuer Huisnuer Toeoeging Postcode JC Johanknegt, MKB C Johanknegt (VA), 4753 Straatnaa Plaats Telefoonnuer thuis Telefoonnuer obiel Ondergetekende gaat eree akkoord dat ONVZ ededelingen oer de (aangeraagde)erzekering(en) en naar aanleiding an de gezondheidsragen langs elektronische weg doet. ONVZ wijst erop dat het hier een onbeeiligde route betreft. E-ailadres Betaal de jaarpreie in één keer en ontang 3% korting Stuur dit forulier, en als dat Aan wie gaat u preie betalen? Wat is het rekeningnuer? Via JC Johanknegt Voor de betalingen aan ONVZ Het gaat hier o de betaling an de eigen bijdrage en/of het eigen risico aan ONVZ. nodig is ook de bijlage et gezondheidsragen, naar: ONVZ Zorgerzekeraar postbus 425, 3990 GE Houten Hoe aak betaalt u de preie? Eén keer per jaar et 3% korting of fax naar: Voor de ergoeding an declaraties Elk half jaar et 2% korting Een andere nationaliteit Elk kwartaal et 1% korting dan de Nederlandse? Heeft de persoon een EU-nationaliteit, Elke aand stuur dan een kopie an het paspoort of Europees identiteitsbewijs ee. Bij een niet-eu-nationaliteit ragen we u een De handtekening Met het zetten an de handtekening erklaart u, als erzekeringneer, het forulier en de bijlage, als dat nodig blijkt, olledig en juist te hebben ingeuld. U erklaart dat ook oor de andere te erzekeren personen. Als achteraf blijkt dat het forulier of de bijlage onjuist of onolledig is ingeuld, kan dat geolgen hebben oor de erzekering(en) of oor de afhandeling an declaraties. kopie an het paspoort en an de Datu an ondertekening binnen enkele dagen bericht Handtekening erzekeringneer beschikking an de IND ee te sturen. Nadat wij uw aanraag hebben ontangen, krijgt u an ons.

5 Alleen raag 1 t/ 6 inullen Alleen raag 7 t/ 10 inullen Vraag 1 t/ 10 inullen - als u kiest oor of zonder Vrije Keuze, - of als u kiest oor Optfit of, - of als u kiest oor, Zorg Luxe, of. - of als u kiest oor odule B, C of D. -als u kiest oor. In alle andere situaties hoeft u geen ragen in te ullen. ONVZ Zorgerzekeraar bewaart uw edische gegeens in een dossier. Onze edische dienst beheert dit dossier olgens officiële regels. U kunt bezwaar aken tegen de erwerking an uw edische gegeens door ONVZ. Zo'n bezwaar kan leiden tot het niet sluiten an de erzekering. Medische ragen (raag 1 t/ 6) Altijd inullen 1 oorletters en naa erzekeringneer Is ieand de afgelopen twee jaar bij een arts of andere behandelaar geweest? Heeft ieand de afgelopen twee jaar een behandeling of consult gehad: - an een arts of alternatief behandelaar? - Op het gebied an fysiotherapie, anueel therapie of Mensendieck/Cesar oefentherapie? - op het gebied an chiropractie, podotherapie, huidtherapie of osteopathie? Huisnuer Postcode O welke erzekerde(n) gaaat het? En welk soort behandelaar en behandeling betrof het? Waaroor en wanneer ondergingen de personen de behandeling? Of is ieand nog onder behandeling? Noe het aantal behandelingen en consulten. 2 Medicijngebruik Gebruikt ieand edicijnen? Het kan o één soort edicijn gaan, of o erschillende soorten. Geef aan wie an de erzekerden edicijnen gebruikt. Waaroor gebruiken die personen edicijnen? Welke edicijnen zijn dat? En wat is de dosering? 3 Een hulpiddel gebruiken Draagt ieand een bril, contactlenzen, een hoortoestel, een pruik of haarstukje, steunzolen of prothese? Of gebruikt ieand een ander hulpiddel? Het kan o eer dan één hulpiddel gaan Geef aan wie an de erzekerden hulpiddelen hebben. O welke hulpiddelen gaat het?

6 4 Bij een orthodontist Is ieand onder behandeling bij een orthodontist, bijoorbeeld odat hij of zij een beugel oor tanden of kiezen draagt? Of erwacht ieand zo'n behandeling binnen één jaar? O welke erzekerde(n) gaat het? En in welk stadiu is de behandeling? Of wanneer start de behandeling? 5 Een consult of behandeling binnen één jaar Is er oor ieand een consult, behandeling, onderzoek of controle nodig of gewenst, of is dit binnen één jaar te erwachten? O welke erzekerde(n) gaat het en waaroor? 6 Vrij an klachten Zijn alle erzekerden lichaelijk en geestelijk gezond en rij an klachten? O welke erzekerde(n) gaat het? Geef aan welke klachten, aandoening of ziekte het gaat. Nee - Licht hiernaast toe Ja, iedereen Tandheelkundige ragen (raag 7 t/ 10) Altijd inullen 7 oorletters en naa erzekeringneer Bij een tandarts in behandeling geweest Heeft ieand een behandeling bij een tandarts gehad? Bijoorbeeld oor het aanbrengen an een facing of kroon, inlay, brug of iplantaat. Of odat ieand een gedeeltelijke prothese kreeg. Huisnuer Postcode Geef aan wie an de erzekerden een behandeling hebben gehad. O welke behandeling gaat het? En o hoeeel eleenten? 8 Binnenkort een tandartsbehandeling Verwacht ieand een behandeling bij een tandarts? Bijoorbeeld odat ieand een kroon nodig heeft, of een inlay, brug of iplantaat. Of ist ieand een of eer tanden of kiezen? Geef aan wie an de erzekerden een behandeling erwacht. O welke behandeling gaat het? En o hoeeel eleenten? 9 Behandeling aan het tandlees Heeft ieand een behandeling aan het tandlees gehad? Of erwacht ieand een behandeling aan het tandlees? Welke erzekerden hebben een behandeling gehad? Wat waren de klachten? Welke erzekerden erwachten nog een behandeling? En wat zijn de klachten? 10 Vrij an klachten Is iedereen rij an klachten als het gaat o tanden, kiezen, tandlees? Nee - Licht hiernaast toe Ja, iedereen Geef aan wat nog niet in orde is gekoen. Wie hebben klachten? En waaroer?

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015

Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 Aanvraagformulier VvAA zorgverzekering 2015 U staat op het punt een of een van onze aanvullende verzekeringen aan te vragen. Of u wilt onze Tandartsverzekering of het VvAA privé zorgpakket. Wat u ook kiest,

Nadere informatie

Bij welke verzekeraar waren de te verzekeren personen verzekerd? Datum einde vorige verzekering? Reden beëindiging?

Bij welke verzekeraar waren de te verzekeren personen verzekerd? Datum einde vorige verzekering? Reden beëindiging? Verzekeringsadviseur Naam Nummer 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam Man Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats

Verzekeringsadviseur - Brandax Geld en Verzekeren - TP 31731. Voorletters en achternaam O Man O Vrouw. Straatnaam en huisnummer. Postcode woonplaats 1. Verzekeringnemer (zie toelichting) Voorletters en achternaam O Man O Vrouw Straatnaam en huisnummer Postcode woonplaats Telefoon overdag Telefoon avond E-mail adres Ik geef ONVZ toestemming om mijn

Nadere informatie

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015

ONVZ Zorgplan Internationaal 2015 ONVZ Zorplan 2015 U staat op het punt uw of een van de verzekerinen aan te vraen. U wilt onze tandartsverzekerin of het Privé Zorpakket. Wat u ook kiest, u bent bij ons in oede handen. Welkom bij ONVZ.

Nadere informatie

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015

Aanmeldformulier zorgverzekering 2015 Aanmeldformulier zorverzekerin 2015 Welkom bij PNOzor. Je staat op het punt jouw basisverzekerin of een van de aanvullende verzekerinen aan te vraen. Wat je ook kiest, je bent bij ons in oede handen. Bedankt

Nadere informatie

Achternaam Voorletters M V Geboortedatum Burgerservicenummer Nationaliteit (sofi-nummer) 1. 2. 3. 4. 5.

Achternaam Voorletters M V Geboortedatum Burgerservicenummer Nationaliteit (sofi-nummer) 1. 2. 3. 4. 5. U kunt ook een verzekering bij ons aanvragen via de website: www.onvz.nl U weet dan direct of uw aanvraag akkoord is of dat wij nog informatie nodig hebben. Verzekeringsadviseur Collectiviteit Naam Van

Nadere informatie

Verzekeringsadviseur. Naam: Man Vrouw. Adres: Tel.werk : Postcode/Woonplaats: Tel.privé :

Verzekeringsadviseur. Naam: Man Vrouw. Adres: Tel.werk : Postcode/Woonplaats: Tel.privé : Verzekeringsadviseur : 1. Gegevens verzekeringnemer Naam: Man Vrouw Adres: Tel.werk : Postcode/Woonplaats: Tel.privé : E-mail: Tel.mobiel : 2. Gegevens over de betalingen Incasso door: Verzekeringsadviseur

Nadere informatie

Naam: Man Vrouw. Adres: Tel.werk : Postcode/Woonplaats: Tel.privé : Betaaltermijn: Maand Kwartaal Halfjaar Jaar

Naam: Man Vrouw. Adres: Tel.werk : Postcode/Woonplaats: Tel.privé : Betaaltermijn: Maand Kwartaal Halfjaar Jaar Collectiviteit : 7071 ING Personeel 1. Gegevens verzekeringnemer Naam: Man Vrouw Adres: Tel.werk : Postcode/Woonplaats: Tel.privé : E-mail: Datum indiensttreding : Tel.mobiel : Personeelsnummer : 2. Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering Aanvraagforulier Ziektekostenverzekering Wilt u alléén aanvullende verzekeringen afsluiten, gebruik dan het Aanvraagforulier Aanvullende Ziektekostenverzekering Polisnuer Naa verzekeringsadviseur Relatienuer

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief

Aanvraag-/wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Collectief Aanvraag-/wijzigingsforulier Ziektekostenverzekering Collectief Polisnuer Relatienuer Collectief contractnuer (indien bekend) Naa tussenpersoon Deze aanvraag betreft een nieuwe verzekering wijziging verzekering

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een levensverzekering

Aanvraagformulier voor een levensverzekering Polisnummer Aanraagformulier oor een leenserzekering Naam erzekeraar Waarom dit formulier? Met dit formulier raagt u een leenserzekering aan. U ult hierop de gegeens in op basis waaran de erzekeraar na

Nadere informatie

Aanvraagformulier SPD / VGZ

Aanvraagformulier SPD / VGZ 1. Gegevens tussenpersoon Naam: DFD De Financiële Dienstverleners Tussenpersoonsnummer: 1170 Collectiviteitsnummer: C9100 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletter(s) Woonadres Huisnummer Postcode

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea 3811 LP Amersfoort www.averoachmea.nl Van Asch van Wijckstraat 55 Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 1717 3800 BS Amersfoort Nederland www.averoachmea.nl Vul alle vragen op dit formulier in. Als u voor antwoorden verwijst of antwoorden doorhaalt,

Nadere informatie

Aanvraagformulier A tot Z

Aanvraagformulier A tot Z 1. Gegevens tussenpersoon Tussenpersoonnummer Kantoornaam Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer 2. Gegevens verzekeringnemer Achternaam Voorletters Woonadres Huisnummer Postcode Woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevensverwerking Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Bij deze wijziging worden

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevensverwerking Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering Bij deze wijziging worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Zorgverzekering

Aanvraagformulier Zorgverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraagformulier Zorgverzekering Waarvoor is dit formulier? Waar stuurt u het formulier

Nadere informatie

Aanvraagformulier Zorgverzekering

Aanvraagformulier Zorgverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraagformulier Zorgverzekering Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier kunt u

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering Gegevensverwerking Bij deze aanvraag worden

Nadere informatie

Brochure. De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ zorgverzekeringen

Brochure. De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ zorgverzekeringen Brochure 2012 De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ zorgverzekeringen 1 2 Politie Zorgpolis 2012 Inleiding en stappenplan Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering

Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Aanvraagformulier Ziektekostenverzekering Gegevensverwerking Bij deze aanvraag worden

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie